Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Statin users in DK. Number of patients x Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Statin users in DK. Number of patients x 1000. Side 1 af 12"

Transkript

1 Number of patients x 1000 Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Fig Statin users in DK Side 1 af 12 Baggrund: Simvastatin er et lægemiddel, som hæmmer dannelsen af kolesterol i leveren. Simvastatin ordineres til patienter med forhøjet low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C) og/eller total-kolesterol, fordi disse kliniske parametre betragtes som en risikofaktor for kardiovaskulære sygdomme, selv i fravær af andre sundhedsproblemer eller risikofaktorer, såsom tidligere myokardieinfarkt, diabetes eller hypertension. Fig. 1 viser antallet af patienter, der tog statiner i Danmark i perioden 2006 til 2013 (www.medstat.dk). Ca. 40 % af alle statinbrugere er ikke ordineret anden medicin til behandling af andre risikofaktorer (7), og disse er derfor i "primær prævention". Retningslinjerne for behandling af hyperkolesterolæmi i 2012 (12; 15) anfører at forebyggende behandling med statiner er hensigtsmæssig hos personer med >10 % af forventet Total Simvastatin Lovastatin Pravastatin Fluvastatin Atorvastatin Rosuvastatin Year risiko for en større kardio-vaskulær hændelse inden for 5 år, mens andre advokerer for endog en 5 %-tærskel (6; 12), hvilket vil øge antallet af patienter i denne behandling betragteligt. På trods af disse retningslinjer og intensive behandling har en meta-analyse af patienter uden kardiovaskulær sygdom (CVD), ikke kunnet påvise en nedsat mortalitet med statinbehandling (16). Tilsvarende har en Cochrane-review analyse, som omfattede undersøgelser, hvor mere end 10 % af patienterne havde tidligere CVD, kun påvist 0,5 % reduktion i total mortalitet, hvilket indikerer, at for hver 200 patienter, der får statiner dagligt i 3-5 år, vil man forhindre ét dødsfald (19). Disse data tyder på, at mere konservativ brug af statiner, for at forhindre CVD hos ellers raske personer med lav risiko for fremtidige CVD, kan være berettiget. Bivirkninger til Statin behandling Rhabdomyolyse (skeletmuskelcelledød) er en sjælden, men alvorlig bivirkning til statinbehandling, som kan føre til akut nyresvigt og død (dvs. 1,5 dødsfald pr 10 6 recepter (14)). Statiner er langt mere ofte forbundet med muskeldysfunktion, herunder myalgi (muskelsmerter), kramper og

2 Side 2 af 12 svaghed. Den rapporterede forekomst af myalgi varierer fra 1 % (medicinalfirma rapporter) til så højt som 75 % i statin-behandlede atleter (11; 14). Mild til svær myalgi er en stærk hæmsko for regelmæssig motion, og fordi regelmæssig motion er en af de vigtigste livsstilsfaktorer i forebyggelsen af CVD og reduktion af kolesterol i blodet, er dette et væsentligt problem ved statinbrug. Regelmæssig motion er også effektiv i forebyggelsen og behandlingen af fedme og type 2 diabetes, som selv er risikofaktorer for CVD (17). Mekanismen bag myalgier ved behandling med statiner er ikke kendt, men der er påvist en nedsat mængde af et af de essentielle proteiner i funktionen af Q10 proteinet i elektrontransportkæden i mitokondrierne i muskelceller (10). Samtidig er der påvist en hæmning af det oxidative stofskifte (OXPHOS) hos patienter i statinbehandling, men om dette er en direkte følge af statinbehandlingen er ikke bevist. Derudover er statiner også associeret med nedsættelse af glukosetolerancen (10), og dermed med øget risiko for udvikling af type 2 diabetes. Formål Vi ønsker at besvare følgende Forskningsspørgsmål: A. Medfører statinbehandling gener, som vanskeliggør eller forhindrer fysisk træning? B. Medfører statin-behandling i. Nedsat muskelkraft? ii. Inflammation i musklerne? iii. Nedsættelse af muskelcellernes OXPHOS capacitet? C. Inducerer statinbehandling en negativ påvirkning af glukosehomeostasen? For så vidt angår spørgsmål B. og C. er et andet hovedformål at undersøge, om fysisk træning i givet vil fald kunne modvirke en nedsat muskelkraft, inflammation i muskler, mitokondriefunktion og glukosehomeostasen? Tillige undersøges om et kosttilskud med Q10 påvirker ovenstående parametre nævnt i B og C. For at besvare ovenstående spørgsmål gennemføres 2 delprojekter, som udføres sideløbende. Delprojekt I er en longitudinel undersøgelse af patienter som skal til at starte i statinbehandling med Simavastatin 40 mg x 1, og delprojekt II er en tværsnitundersøgelse af patienter i igangværende behandling med et statin.

3 Side 3 af 12 Da rekruttering, in-og ekslusionskriterier er lidt forskellige i de to delprojekter, beskrives de i det efterfølgende hver for sig. Delprojekt I Statin & Træning Metoder - rekruttering Der rekrutteres 100 mænd og kvinder (alder: år; BMI: kg/m 2 ), som skal starte statinbehandling som primær prævention (patientgruppe). Dvs. at der ikke må være andre kardiovaskulære risikofaktorer ud over forhøjet total-kolesterol og/eller forhøjet LDL-kolesterol samt let grad af hypertension (<145/100 mm Hg). Patienterne rekrutteres i samarbejde med praktiserende læger i København og via annoncering på og via annoncering i f.eks. lokalaviser. Forudgået af godkendelse af nærværende projekt i Multipraksisudvalget rettes der henvendelse til praktiserende læger i lokalområdet (Københavns Kommune). Når den praktiserende læge har fundet indikation for start af behandling med Simvastatin 40 mg x 1 hos en patient som opfylder inklusions- og ekslusionkriterierne, spørges patienten om hvorvidt vedkommende er interesseret i en henvendelse fra den forsøgsansvarlige i nærværende projekt. I givet fald videregives patientens kontaktoplysninger til den projektansvarlige (der videregives ikke andre oplysninger fra patientjournalen ud over kontaktoplysningerne). Straks når den projektansvarlige har modtaget en sådan kontaktoplysning til en patient, tages der kontakt til patienten telefonisk og/eller pr brev eller mail. Patienten inviteres til en samtale som potentiel forsøgsdeltager og patienten opfordres til evt. at medtage en bisidder efter eget valg. Informationssamtalen vil i givet fald finde sted på Panum i et egnet, uforstyrret lokale. Under samtalen vil patienten mundtligt og skriftligt (se bilag 1) blive informeret om forsøgets formål, omfang, risici og ulemper for patienten. De potentielle forsøgsdeltagere gives mindst 24 timer til at træffe en beslutning om deltagelse eller ej. Ekslusionskriterier: Oplysninger i sygehistorien som giver mistanke eller viden om iskæmisk hjertesygdom Hjertearytmi eller tegn på iskæmi under arbejdstest. Fysisk aktiv livsstil, bedømt ved anamnesen. Anden fysisk eller psykisk lidelse som vanskeliggør kooperation og forståelse af

4 Side 4 af 12 information og instruktioner. Al anden medicinering ud over statiner. De 100 patienter randomiseres (lodtrækning; lukkede kuverter) til en af fire grupper, hvor intervention i alle tilfælde strækker sig over 8 uger: Simvastatin-behandling (40 mg x1) og Fysisk træning; Simvastatin-behandling (40 mg x1) og Q10 kosttilskud (400mg/dag; Pharma Nord, Vejle, Danmark); Simvastatin-behandling og Q10-placebo; samt Simvastatin-placebo og fysisk træning. Før, under og efter træningen gennemføres en række undersøgelser (se figur) som beskrives nedenfor. Forsøgsplan: Dag 1 (fra kl møder fastende): - Sygehistorie og klinisk undersøgelse. Måling af blodtryk, vægt, højde, hofte- og abdominalomfang. Omkredsmåling af låret (15 cm proximalt for patellas overkant), EKG. - DXA-scanning. Helkropsscanning med bestemmelse af kropssammensætning og fedtfri masse. - Cykeltest: Måling af fedtforbrændingsevne (FatMax test) samt måling af maksimal iltoptagelse ( Konditest eller VO 2 max). - Tilvænning til sparkemaskine. Dag 2 (fra kl møder fastende): - Sukker-belastnings-test (Oral glukosetoleranstest) Drikke 300 ml postevand med 75 gram glukose (druesukker) opløst heri. Blodprøver fra venflon placeret i albuebøjningen.

5 Side 5 af 12 - Udfyldelse af visual analog scale (VAS) til estimering af graden af bivirkninger i form af muskel smerter (myalgi). Forsøgsdeltageren afmærker med et kryds på en 20 cm lang horisontal linje hvor stor grad (hvis nogen) af bivirkning i form af muskelsmerte som forsøgsdeltageren oplever. Ingen muskelsmerter er ved linjens venstre begyndelse og maksimal muskelsmerte er ved linjens højre afslutning. Desuden udfyldelse af elektronisk spørgeskema på ipad. - Gentaget måling af maksimal iltoptagelse på cykel ( konditest ). - Måling af muskelstyrken i låret (isokinetisk styrke og Rate of Force Development (Kin- Con dynamometer) i underekstremiteten. Dag 3 (fra kl. 8 til 16 møder fastende): - Muskel- og fedtbiopsi (før og efter clamp; se nedenfor) Muskel- og fedtbiopsierne udtages fra lårmusklen (m. vastus lateralis) henholdsvis abdominal underhuden med en Bergstrøm kanyle under lokalbedøvelse. Hæmostase sikres ved kompression (10 min) og afkøling (ispose omslag) i 10 min. Biopsierne gemmes i flydende kvælstof indtil senere analyse. - Anlæggelse af intravenøs og arteriel adgang: 1 venflon placeres i albuebøjningen (infusion af glukose/insulin); 1 arterie-venflon placeres i a. radialis eller a. brachialis og tilsluttes udstyr til kontinuerlig blodtryksmåling. - Intravenøs glukosetoleranstest (IVGTT) efterfulgt af en clamp (se nedenfor). En IVGTT er 25 gram glukose indgivet intravenøst på 1 min. Der anvendes 20 % glukoseopløsning, dvs. der indgives 125 ml væske. Der udtages blodprøver fra a- kanylen efterfølgende i 40 min. I alt udtages ca. 60 ml. blod. Efter IVGTT en gives forsøgspersonen en fast dosis insulin (40 mu/min/m 2 ) via en konstant infusion i en venflon. Dette vil øge plasma insulinkoncentration til ca. 350 pm, hvilket det niveau der ses i forbindelse med et måltid. For at holde plasma glukosekoncentrationen på normalt niveau (euglykæmi, 5 mm) indgives også glucose i variende mængder, afhængig af plasma glucosekoncentrationen som måles i blodprøver hvert 5 te minut. Varigheden af denne del er 2 timer, hvorefter insulininfusionen slukkes, men glukose bliver fortsat indgivet så længe, der er behov. Typisk 1 time yderligere. Forsøgspersonen må spise og drikke frit i denne tid. Samlet udtages der ca. 100 ml blod.

6 Side 6 af 12 - Lodtrækning (lukkede kuverter) om hvilke gruppe forsøgspersonen skal indgå i. Træning Træningen udføres som cykeltræning, 3 gange om ugen i 8 uger. Al træning er superviseret. Hver træningssession består af 45 min ergometercykeltræning på % af maximal arbejdsbelastning opnået ved VO 2 max test. Udtagelse og opbevaring af biologisk materiale. Samlet set udtages der ca. 250 ml blod på de tre forsøgsdage før interventionen, og tilsvarende mængde efter interventionen. Fra lårmusklerne udtages der samlet 4 biopsier (i alt ca. 300 mg). Fra underhuden på abdomen udtages der samlet 2 biopsier (i alt ca. 250 mg). Blodprøver og muskelprøverne opbevares i frysere mærket med koder som findes andetsteds, jf. retningslinjerne fra Datatilsynet. Når analyserne er færdige vil der ikke være mere biologisk materiale tilbage (forventeligt ultimo 2016). Materialet indgår således i en midlertidig forskningsbiobank. Delprojekt II Statin & Muskelsmerter Metoder rekruttering Der rekrutteres 60 mænd og kvinder (alder: år; BMI: kg/m 2 ) som alle er i fast statinbehandling med Simvastatin (minimum 40 mg x 1). Forsøgsdeltagerne rekrutteres i to lige store grupper: en gruppe som oplever bivirkninger i form af muskelsmerter (myalgier), og en gruppe som ikke har bivirkningsklager. Patienterne søges rekrutteret dels ved avisannoncer og annoncering på (se annoncetekst som bilag 6) og dels i samarbejde med apoteker i nærområdet af Panum Instituttet (Nørrebro, Østerbro, Indre by, Nordvest (se tekst som udleveres fra apoteket i bilag 4), og eventuelt via annoncering i f.eks. lokalaviser. Når en patient henvender sig på et af apotekerne for at afhente et statinpræpaparat, udleveres samtidig en skrivelse, som kort orienterer om forsøget formål, og som angiver kontaktoplysninger som patienten kan vælge at benytte i fald vedkommende ønsker yderligere oplysninger. Såfremt en patient henvender sig telefonisk eller skriftligt vil en projektmedarbejder aftale en tid til en informationssamtale og patienten opfordres til evt. at medtage en bisidder efter eget valg. Informationssamtalen vil i givet fald finde sted på Panum i et egnet, uforstyrret lokale. Under

7 Side 7 af 12 samtalen vil patienten mundtligt og skriftligt blive informeret om forsøgets formål, omfang, risici og ulemper for patienten. De potentielle forsøgsdeltagere gives mindst 24 timer til at træffe en beslutning om deltagelse eller ej. Ekslusionskriterier: Oplysninger i sygehistorien,som giver mistanke eller viden om iskæmisk hjertesygdom Hjertearrytmi eller tegn på iskæmi under arbejdstest. Fysisk aktiv livsstil, bedømt ved anamnesen. Anden fysisk eller psykisk lidelse som vanskeliggør kooperation og forståelse af information og instruktioner. Forsøgsplan og forsøgsdagene Forsøgsplanen er identisk med forsøgsdagene som er beskrevet ovenfor. Dvs. fremmøde er 3 dage. Indholdet i de enkelte fremmødedage er også identiske. Eneste forskel er at der ikke indgår en 8 ugers intervention i dette delprojekt. FÆLLES for de to delprojekter: Udtagelse og opbevaring af biologisk materiale. Der udtages blod og væv sv.t. nedenstående skema: Delprojekt I Delprojekt II Før træning Efter 8 ugers træning - Blod ca. 250 ml ca. 250 ml ca. 250 ml Muskel biopsi 100 mg 100 mg 100 mg Fedtvævsbiopsi 150 mg 150 mg 150 mg Dialysat væske Max 2 ml Max 2 ml Max 2 ml Blodprøver, dialysatvæske og muskelprøverne opbevares i frysere mærket med koder som findes andetsteds, jf. retningslinjerne fra Datatilsynet. Når analyserne er færdige vil der ikke være mere biologisk materiale tilbage (forventeligt ultimo 2016). Materialet indgår således i en midlertidig forsknings biobank.

8 Side 8 af 12 Statistiske overvejelser. De væsentligste sammenligninger er den insulinmedierede glukoseoptagelse (clamp data), insulinsekretionsevnen (IVGTT test), glukosetolerancen (OGTT) samt respirometrisk analyse af muskelfibrene. I det ene delprojekt er der tale om en parret undersøgelse (longitudinel undersøgelse), og i den anden en uparret undersøgelse (tværsnitsundersøgelse). Powerberegning udføres på dette grundlag. Der foreligger tidligere undersøgelser af standarddeviationen på de centrale målinger (2-5; 8). Der skal udføres en simple parrede henholdsvis uparrede test, parametrisk (Student-t) eller non-parametrisk (Wilcoxon) afhængig af om data er normalfordelte eller ej. Givet disse forudsætninger vil 20 forsøgspersoner i hver gruppe i den longitudinelle undersøgelse være tilstrækkeligt til at kunne detektere en 10 % forskel mellem trænet og utrænet muskel med en risiko for type 2 fejl på <5 % (dvs. power er 95 %), hvor der således med inklusion af 25 i hver gruppe er taget højde for evt. faldfald. I tværsnitsundersøgelsen er den biologiske variation større, hvorfor der skal medtages 25 i hver gruppe. Igen indregnes ved inklusionen evt. frafald/ufuldstændige data sæt og der rekrutteres 30 forsøgsdeltagere i hver gruppe. Etiske aspekter. Alle procedurer er rutine i laboratoriet. Alle oplysninger og data på forsøgspersonerne som indhentes eller fremkommer efter analyse i dette forsøg, beskyttes efter lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven. Anmeldelse til Datatilsynet foretages. Forsøgsdeltagerne har ingen behandlingsmæssig fordel af at deltage i forsøget. Deltagelse skal udelukkende ske ud fra et altruistisk synspunkt, hvor forsøgsdeltageren kan bidrage til forståelsen af nogle biologiske mekanismer. Forsøgsdeltageren vil desuden få mulighed for at få viden om egen krops formåen (f.eks. ved målingerne af konditallet og muskelstyrke) og tilstand (f.eks. ved oplysninger om fedt % bestemt ved DXA scanning). Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité protokol nr: H Initiativtagere, fondsstøtte, vederlag: Projekterne der omtales i nærværende projektbeskrivelse er forskerinitieret (Flemming Dela). Økonomisk støtte ydes fra Københavns Universitet (løn til involverede forskere og driftsudgifter). Bevillingen er givet fra Københavns Universitets Stjerneprogram for interdisciplinær forskning (2016-puljen ) og udgør i alt ,- kr. Bevillingen udbetales fra og administreres af Københavns Universitet. Til forsøgsdeltagerne ydes der et vederlag på 1000,- kr. (delprojekt I: Statin & Træning ) og 500,- kr. (delprojekt II: Statin & Myalgi ). Alle forsøgsdeltagere vil få refunderet deres transport udgifter

9 Side 9 af 12 ifm. deltagelse i forsøget og i delprojekt I (Statin & Træning) udleveres statin tabletterne (Simavastatin 40 mg x 1) af den klinisk ansvarlige læge på projektet. Alle resultater (negative eller inkonklusive såvel som positive) fra forskningsprojektet vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Ulemper, bivirkninger og risici: Ved alle invasive procedurer (blodprøvetagning, biopsier) er der en risiko for infektion. Denne risiko minimeres ved overholdelse af steril teknik. Ved muskelbiopsier er der tillige risiko for blødning, længerevarende (> 3 dage) smerter og påvirkning af en hudnerve medførende nedsat følsomhed i en håndfladestort område distalt for biopsistedet. For alle disse er incidensen maximalt 1,2 % (13). Den klinisk ansvarlige i nærværende projekt (Flemming Dela) har gennem de sidste 20 år udtaget ca biopsier. Af disse har der været ét tilfælde med længerevarende blødning (håndteret ved kompression og roligt regime i 24 timer), ca. 3-4 tilfælde med en beskadiget hudnerve (følesansen genvundet efter ca. 6 måneder). Alle som har fået taget en muskelbiopsi vil kunne mærke det i en lille uge. Det føles som at have fået et træ-lår i en fodboldkamp. En muskelbiopsi opleves næsten altid som ubehagelig. Proceduren er imidlertid ganske kortvarig (< sekunder). Hos enkelte forsøgspersonener ser man vaso-vagale tilfælde, ganske som det kan ses ved udtagelsen af en blodprøve. I givet fald håndteres dette ifølge retningslinjerne for behandling af sådanne. Vaso-vagale tilfælde søges forebygget ved information, fladt leje, let hævede ben. Fedtbiopsier fra underhuden på abdomen er helt ukomplicerede og forsøgspersonen kan sjældent mærke det. Der kan sommetider opstå et lille (diameter på 2-4 cm) blåt mærke efterfølgende som svinder igen efter 1-2 uger. Helkrops DXA-scanning giver en røntgen stråledosis på 0,003 msv per gang. Baggrundsstrålingen i Danmark er ca. 0,0083 msv/dag. Dvs. hver DXA-scanning svarer til knap 1/3 dags baggrundsstråling. Dosis er således ubetydelig. I delprojekt I Statin & Træning er der særligt to forhold som giver anledning til etiske overvejelser: Èn arm af forsøgets 4 arme er Træning uden statiner. Dvs. igangsættelse af den primære forebyggelse med Simavastatin 40 mg x 1 ug udskydes i 8-9 uger. Der er vores vurdering at denne forsinkelse i den forbyggende behandling ikke er af stor betydning. Forebyggelsen iværksættes bl.a. på baggrund af studier som har påvist et number-needed-to-treat er på 200 i 3-5

10 Side 10 af 12 år for at forebygge ét dødfald (19). Set i det lys er en udsættelse af behandlingen hos 25 forsøgsdeltagere på 8-9 uger uden reel betydning. Der gives et tilskud med Q10 på 400 mg/dag. Q10 kan købes frit i helsekostforretninger og på internettet. Q10 kosttilskud er kun sjældent forbundet med bivirkninger, som dog kan ses ved doser på 3600 mg/dag, og disse består i så fald hyppigst af abdominale gener (diarre og flatulens) (9). Der er i tidligere studier anvendt Q10 i tilsvarende (1) eller lavere (18) doser uden rapporterede bivirkninger. Inden start af statinbehandling (delprojekt I) måles alanin-aminotransferase. Dette gentages efter en måneds behandling. Ved forhøjede værdier (over tre gange øverste normalværdi, jf. seponeres behandlingen, og patienten udgår af forsøget og henvises til egen læge mhp. ændring i den medicinske behandling. Forsøgsdeltagerne er dækket af patientforsikringsordningen. Reference List 1. Bogsrud MP, Langslet G, Ose L, Arnesen KE, Sm Stuen MC, Malt UF, Woldseth B and Retterstol K. No effect of combined coenzyme Q10 and selenium supplementation on atorvastatin-induced myopathy. Scand Cardiovasc J 47: 80-87, Boushel R, Gnaiger E, Schjerling P, Skovbro M, Kraunsoe R and Dela F. Patients with type 2 diabetes have normal mitochondrial function in skeletal muscle. Diabetologia 50: , Dela F, Mikines KJ, Larsen JJ, Ploug T, Petersen LN and Galbo H. Insulin stimulated muscle glucose clearance in patients with type 2 diabetes mellitus. Effects of one-legged physical training. Diabetes 44: , Dela F, Mikines KJ, Linstow vm and Galbo H. Effect of training on response to a glucose load adjusted for daily carbohydrate intake. Am J Physiol 260(23): E14-E20, Dela F, Mikines KJ, Linstow vm, Secher NH and Galbo H. Effect of training on insulin mediated glucose uptake in human skeletal muscle. Am J Physiol 263: E1134-E1143, 1992.

11 Side 11 af Ebrahim S and Casas JP. Statins for all by the age of 50 years? Lancet 380: , Heebøll-Nielsen, N. C., Holme, P., McNair, A., and Nielsen, P. E. Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret? Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen. 8. Holten MK, Zacho M, Gaster M, Juel C, Wojtaszewski JFP and Dela F. Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content and insulin signaling in skeletal muscle in patients with Type 2 diabetes. Diabetes 53: , Hyson HC, Kieburtz K, Shoulson I, McDermott M, Ravina B, de Blieck EA, Cudkowicz ME, Ferrante RJ, Como P, Frank S, Zimmerman C, Cudkowicz ME, Ferrante K, Newhall K, Jennings D, Kelsey T, Walker F, Hunt V, Daigneault S, Goldstein M, Weber J, Watts A, Beal MF, Browne SE and Metakis LJ. Safety and tolerability of high-dosage coenzyme Q10 in Huntington's disease and healthy subjects. Mov Disord 25: , Larsen S, Stride N, Hey-Mogensen M, Hansen CN, Bang LE, Bundgaard H, Nielsen LB, Helge JW and Dela F. Simvastatin effects on skeletal muscle: relation to decreased mitochondrial function and glucose intolerance. J Am Coll Cardiol 61: 44-53, Meador BM and Huey KA. Statin-associated myopathy and its exacerbation with exercise. Muscle Nerve 42: , Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, Keech A, Simes J, Barnes EH, Voysey M, Gray A, Collins R and Baigent C. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 380: , Neves M, Jr., Barreto G, Boobis L, Harris R, Roschel H, Tricoli V, Ugrinowitsch C, Negrao C and Gualano B. Incidence of adverse events associated with percutaneous muscular biopsy among healthy and diseased subjects. Scand J Med Sci Sports 22: , Parker BA and Thompson PD. Effect of statins on skeletal muscle: exercise, myopathy, and muscle outcomes. Exerc Sport Sci Rev 40: , Perk J, De BG, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, Albus C, Benlian P,

12 Side 12 af 12 Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Scholte op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL and Zannad F. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 33: , Ray KK, Seshasai SR, Erqou S, Sever P, Jukema JW, Ford I and Sattar N. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials involving 65,229 participants. Arch Intern Med 170: , Ridker PM, Pradhan A, MacFadyen JG, Libby P and Glynn RJ. Cardiovascular benefits and diabetes risks of statin therapy in primary prevention: an analysis from the JUPITER trial. Lancet 380: , Svensson M, Malm C, Tonkonogi M, Ekblom B, Sjodin B and Sahlin K. Effect of Q10 supplementation on tissue Q10 levels and adenine nucleotide catabolism during high-intensity exercise. Int J Sport Nutr 9: , Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey SG, Casas JP and Ebrahim S. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev CD004816, 2011.

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Side 1 af 10 Deltagerinformation Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Fysisk aktivitet og helse i den danske befolkning

Fysisk aktivitet og helse i den danske befolkning Lars Bo Andersen Fysisk aktivitet og helse i den danske befolkning Michael 2006; 3:Suppl 3: 48 53. Fysisk aktivitet generelt Evidens for den forebyggende og behandlende effekt af fysisk aktivitet er omfattende

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes Fysisk træning sænker blodsukkerniveauet og kan reducere behovet for antidiabetika hos patienter med type 2-diabetes. Træningen bør forestås

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes. et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital

Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes. et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital Beskrivelse af kvalitetsudviklingsprojektet Lev Let uden diabetes et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune og Gentofte Hospital 1 Formål Lev let uden diabetes er et kvalitetsudviklingsprojekt, der

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Kolesterolmedicin eller ej? sider. Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Kolesterolmedicin eller ej? Skal du have medicin? Gode råd: Sådan forebygger du INDHOLD: Få styr på kolesterolet Kolesterolmedicin

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn

Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg helbredsundersøgelser for børn Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Forsøgsprotokol. Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i hormonbehandling

Forsøgsprotokol. Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i hormonbehandling Forsøgsprotokol Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i hormonbehandling Af Thine Hvid, cand. scient. humanfysiologi Center for Inflammation og Metabolisme,

Læs mere