Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Statin users in DK. Number of patients x Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Statin users in DK. Number of patients x 1000. Side 1 af 12"

Transkript

1 Number of patients x 1000 Statin behandling af forhøjet kolesterol i blodet (LIFESTAT) Fig Statin users in DK Side 1 af 12 Baggrund: Simvastatin er et lægemiddel, som hæmmer dannelsen af kolesterol i leveren. Simvastatin ordineres til patienter med forhøjet low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C) og/eller total-kolesterol, fordi disse kliniske parametre betragtes som en risikofaktor for kardiovaskulære sygdomme, selv i fravær af andre sundhedsproblemer eller risikofaktorer, såsom tidligere myokardieinfarkt, diabetes eller hypertension. Fig. 1 viser antallet af patienter, der tog statiner i Danmark i perioden 2006 til 2013 (www.medstat.dk). Ca. 40 % af alle statinbrugere er ikke ordineret anden medicin til behandling af andre risikofaktorer (7), og disse er derfor i "primær prævention". Retningslinjerne for behandling af hyperkolesterolæmi i 2012 (12; 15) anfører at forebyggende behandling med statiner er hensigtsmæssig hos personer med >10 % af forventet Total Simvastatin Lovastatin Pravastatin Fluvastatin Atorvastatin Rosuvastatin Year risiko for en større kardio-vaskulær hændelse inden for 5 år, mens andre advokerer for endog en 5 %-tærskel (6; 12), hvilket vil øge antallet af patienter i denne behandling betragteligt. På trods af disse retningslinjer og intensive behandling har en meta-analyse af patienter uden kardiovaskulær sygdom (CVD), ikke kunnet påvise en nedsat mortalitet med statinbehandling (16). Tilsvarende har en Cochrane-review analyse, som omfattede undersøgelser, hvor mere end 10 % af patienterne havde tidligere CVD, kun påvist 0,5 % reduktion i total mortalitet, hvilket indikerer, at for hver 200 patienter, der får statiner dagligt i 3-5 år, vil man forhindre ét dødsfald (19). Disse data tyder på, at mere konservativ brug af statiner, for at forhindre CVD hos ellers raske personer med lav risiko for fremtidige CVD, kan være berettiget. Bivirkninger til Statin behandling Rhabdomyolyse (skeletmuskelcelledød) er en sjælden, men alvorlig bivirkning til statinbehandling, som kan føre til akut nyresvigt og død (dvs. 1,5 dødsfald pr 10 6 recepter (14)). Statiner er langt mere ofte forbundet med muskeldysfunktion, herunder myalgi (muskelsmerter), kramper og

2 Side 2 af 12 svaghed. Den rapporterede forekomst af myalgi varierer fra 1 % (medicinalfirma rapporter) til så højt som 75 % i statin-behandlede atleter (11; 14). Mild til svær myalgi er en stærk hæmsko for regelmæssig motion, og fordi regelmæssig motion er en af de vigtigste livsstilsfaktorer i forebyggelsen af CVD og reduktion af kolesterol i blodet, er dette et væsentligt problem ved statinbrug. Regelmæssig motion er også effektiv i forebyggelsen og behandlingen af fedme og type 2 diabetes, som selv er risikofaktorer for CVD (17). Mekanismen bag myalgier ved behandling med statiner er ikke kendt, men der er påvist en nedsat mængde af et af de essentielle proteiner i funktionen af Q10 proteinet i elektrontransportkæden i mitokondrierne i muskelceller (10). Samtidig er der påvist en hæmning af det oxidative stofskifte (OXPHOS) hos patienter i statinbehandling, men om dette er en direkte følge af statinbehandlingen er ikke bevist. Derudover er statiner også associeret med nedsættelse af glukosetolerancen (10), og dermed med øget risiko for udvikling af type 2 diabetes. Formål Vi ønsker at besvare følgende Forskningsspørgsmål: A. Medfører statinbehandling gener, som vanskeliggør eller forhindrer fysisk træning? B. Medfører statin-behandling i. Nedsat muskelkraft? ii. Inflammation i musklerne? iii. Nedsættelse af muskelcellernes OXPHOS capacitet? C. Inducerer statinbehandling en negativ påvirkning af glukosehomeostasen? For så vidt angår spørgsmål B. og C. er et andet hovedformål at undersøge, om fysisk træning i givet vil fald kunne modvirke en nedsat muskelkraft, inflammation i muskler, mitokondriefunktion og glukosehomeostasen? Tillige undersøges om et kosttilskud med Q10 påvirker ovenstående parametre nævnt i B og C. For at besvare ovenstående spørgsmål gennemføres 2 delprojekter, som udføres sideløbende. Delprojekt I er en longitudinel undersøgelse af patienter som skal til at starte i statinbehandling med Simavastatin 40 mg x 1, og delprojekt II er en tværsnitundersøgelse af patienter i igangværende behandling med et statin.

3 Side 3 af 12 Da rekruttering, in-og ekslusionskriterier er lidt forskellige i de to delprojekter, beskrives de i det efterfølgende hver for sig. Delprojekt I Statin & Træning Metoder - rekruttering Der rekrutteres 100 mænd og kvinder (alder: år; BMI: kg/m 2 ), som skal starte statinbehandling som primær prævention (patientgruppe). Dvs. at der ikke må være andre kardiovaskulære risikofaktorer ud over forhøjet total-kolesterol og/eller forhøjet LDL-kolesterol samt let grad af hypertension (<145/100 mm Hg). Patienterne rekrutteres i samarbejde med praktiserende læger i København og via annoncering på og via annoncering i f.eks. lokalaviser. Forudgået af godkendelse af nærværende projekt i Multipraksisudvalget rettes der henvendelse til praktiserende læger i lokalområdet (Københavns Kommune). Når den praktiserende læge har fundet indikation for start af behandling med Simvastatin 40 mg x 1 hos en patient som opfylder inklusions- og ekslusionkriterierne, spørges patienten om hvorvidt vedkommende er interesseret i en henvendelse fra den forsøgsansvarlige i nærværende projekt. I givet fald videregives patientens kontaktoplysninger til den projektansvarlige (der videregives ikke andre oplysninger fra patientjournalen ud over kontaktoplysningerne). Straks når den projektansvarlige har modtaget en sådan kontaktoplysning til en patient, tages der kontakt til patienten telefonisk og/eller pr brev eller mail. Patienten inviteres til en samtale som potentiel forsøgsdeltager og patienten opfordres til evt. at medtage en bisidder efter eget valg. Informationssamtalen vil i givet fald finde sted på Panum i et egnet, uforstyrret lokale. Under samtalen vil patienten mundtligt og skriftligt (se bilag 1) blive informeret om forsøgets formål, omfang, risici og ulemper for patienten. De potentielle forsøgsdeltagere gives mindst 24 timer til at træffe en beslutning om deltagelse eller ej. Ekslusionskriterier: Oplysninger i sygehistorien som giver mistanke eller viden om iskæmisk hjertesygdom Hjertearytmi eller tegn på iskæmi under arbejdstest. Fysisk aktiv livsstil, bedømt ved anamnesen. Anden fysisk eller psykisk lidelse som vanskeliggør kooperation og forståelse af

4 Side 4 af 12 information og instruktioner. Al anden medicinering ud over statiner. De 100 patienter randomiseres (lodtrækning; lukkede kuverter) til en af fire grupper, hvor intervention i alle tilfælde strækker sig over 8 uger: Simvastatin-behandling (40 mg x1) og Fysisk træning; Simvastatin-behandling (40 mg x1) og Q10 kosttilskud (400mg/dag; Pharma Nord, Vejle, Danmark); Simvastatin-behandling og Q10-placebo; samt Simvastatin-placebo og fysisk træning. Før, under og efter træningen gennemføres en række undersøgelser (se figur) som beskrives nedenfor. Forsøgsplan: Dag 1 (fra kl møder fastende): - Sygehistorie og klinisk undersøgelse. Måling af blodtryk, vægt, højde, hofte- og abdominalomfang. Omkredsmåling af låret (15 cm proximalt for patellas overkant), EKG. - DXA-scanning. Helkropsscanning med bestemmelse af kropssammensætning og fedtfri masse. - Cykeltest: Måling af fedtforbrændingsevne (FatMax test) samt måling af maksimal iltoptagelse ( Konditest eller VO 2 max). - Tilvænning til sparkemaskine. Dag 2 (fra kl møder fastende): - Sukker-belastnings-test (Oral glukosetoleranstest) Drikke 300 ml postevand med 75 gram glukose (druesukker) opløst heri. Blodprøver fra venflon placeret i albuebøjningen.

5 Side 5 af 12 - Udfyldelse af visual analog scale (VAS) til estimering af graden af bivirkninger i form af muskel smerter (myalgi). Forsøgsdeltageren afmærker med et kryds på en 20 cm lang horisontal linje hvor stor grad (hvis nogen) af bivirkning i form af muskelsmerte som forsøgsdeltageren oplever. Ingen muskelsmerter er ved linjens venstre begyndelse og maksimal muskelsmerte er ved linjens højre afslutning. Desuden udfyldelse af elektronisk spørgeskema på ipad. - Gentaget måling af maksimal iltoptagelse på cykel ( konditest ). - Måling af muskelstyrken i låret (isokinetisk styrke og Rate of Force Development (Kin- Con dynamometer) i underekstremiteten. Dag 3 (fra kl. 8 til 16 møder fastende): - Muskel- og fedtbiopsi (før og efter clamp; se nedenfor) Muskel- og fedtbiopsierne udtages fra lårmusklen (m. vastus lateralis) henholdsvis abdominal underhuden med en Bergstrøm kanyle under lokalbedøvelse. Hæmostase sikres ved kompression (10 min) og afkøling (ispose omslag) i 10 min. Biopsierne gemmes i flydende kvælstof indtil senere analyse. - Anlæggelse af intravenøs og arteriel adgang: 1 venflon placeres i albuebøjningen (infusion af glukose/insulin); 1 arterie-venflon placeres i a. radialis eller a. brachialis og tilsluttes udstyr til kontinuerlig blodtryksmåling. - Intravenøs glukosetoleranstest (IVGTT) efterfulgt af en clamp (se nedenfor). En IVGTT er 25 gram glukose indgivet intravenøst på 1 min. Der anvendes 20 % glukoseopløsning, dvs. der indgives 125 ml væske. Der udtages blodprøver fra a- kanylen efterfølgende i 40 min. I alt udtages ca. 60 ml. blod. Efter IVGTT en gives forsøgspersonen en fast dosis insulin (40 mu/min/m 2 ) via en konstant infusion i en venflon. Dette vil øge plasma insulinkoncentration til ca. 350 pm, hvilket det niveau der ses i forbindelse med et måltid. For at holde plasma glukosekoncentrationen på normalt niveau (euglykæmi, 5 mm) indgives også glucose i variende mængder, afhængig af plasma glucosekoncentrationen som måles i blodprøver hvert 5 te minut. Varigheden af denne del er 2 timer, hvorefter insulininfusionen slukkes, men glukose bliver fortsat indgivet så længe, der er behov. Typisk 1 time yderligere. Forsøgspersonen må spise og drikke frit i denne tid. Samlet udtages der ca. 100 ml blod.

6 Side 6 af 12 - Lodtrækning (lukkede kuverter) om hvilke gruppe forsøgspersonen skal indgå i. Træning Træningen udføres som cykeltræning, 3 gange om ugen i 8 uger. Al træning er superviseret. Hver træningssession består af 45 min ergometercykeltræning på % af maximal arbejdsbelastning opnået ved VO 2 max test. Udtagelse og opbevaring af biologisk materiale. Samlet set udtages der ca. 250 ml blod på de tre forsøgsdage før interventionen, og tilsvarende mængde efter interventionen. Fra lårmusklerne udtages der samlet 4 biopsier (i alt ca. 300 mg). Fra underhuden på abdomen udtages der samlet 2 biopsier (i alt ca. 250 mg). Blodprøver og muskelprøverne opbevares i frysere mærket med koder som findes andetsteds, jf. retningslinjerne fra Datatilsynet. Når analyserne er færdige vil der ikke være mere biologisk materiale tilbage (forventeligt ultimo 2016). Materialet indgår således i en midlertidig forskningsbiobank. Delprojekt II Statin & Muskelsmerter Metoder rekruttering Der rekrutteres 60 mænd og kvinder (alder: år; BMI: kg/m 2 ) som alle er i fast statinbehandling med Simvastatin (minimum 40 mg x 1). Forsøgsdeltagerne rekrutteres i to lige store grupper: en gruppe som oplever bivirkninger i form af muskelsmerter (myalgier), og en gruppe som ikke har bivirkningsklager. Patienterne søges rekrutteret dels ved avisannoncer og annoncering på (se annoncetekst som bilag 6) og dels i samarbejde med apoteker i nærområdet af Panum Instituttet (Nørrebro, Østerbro, Indre by, Nordvest (se tekst som udleveres fra apoteket i bilag 4), og eventuelt via annoncering i f.eks. lokalaviser. Når en patient henvender sig på et af apotekerne for at afhente et statinpræpaparat, udleveres samtidig en skrivelse, som kort orienterer om forsøget formål, og som angiver kontaktoplysninger som patienten kan vælge at benytte i fald vedkommende ønsker yderligere oplysninger. Såfremt en patient henvender sig telefonisk eller skriftligt vil en projektmedarbejder aftale en tid til en informationssamtale og patienten opfordres til evt. at medtage en bisidder efter eget valg. Informationssamtalen vil i givet fald finde sted på Panum i et egnet, uforstyrret lokale. Under

7 Side 7 af 12 samtalen vil patienten mundtligt og skriftligt blive informeret om forsøgets formål, omfang, risici og ulemper for patienten. De potentielle forsøgsdeltagere gives mindst 24 timer til at træffe en beslutning om deltagelse eller ej. Ekslusionskriterier: Oplysninger i sygehistorien,som giver mistanke eller viden om iskæmisk hjertesygdom Hjertearrytmi eller tegn på iskæmi under arbejdstest. Fysisk aktiv livsstil, bedømt ved anamnesen. Anden fysisk eller psykisk lidelse som vanskeliggør kooperation og forståelse af information og instruktioner. Forsøgsplan og forsøgsdagene Forsøgsplanen er identisk med forsøgsdagene som er beskrevet ovenfor. Dvs. fremmøde er 3 dage. Indholdet i de enkelte fremmødedage er også identiske. Eneste forskel er at der ikke indgår en 8 ugers intervention i dette delprojekt. FÆLLES for de to delprojekter: Udtagelse og opbevaring af biologisk materiale. Der udtages blod og væv sv.t. nedenstående skema: Delprojekt I Delprojekt II Før træning Efter 8 ugers træning - Blod ca. 250 ml ca. 250 ml ca. 250 ml Muskel biopsi 100 mg 100 mg 100 mg Fedtvævsbiopsi 150 mg 150 mg 150 mg Dialysat væske Max 2 ml Max 2 ml Max 2 ml Blodprøver, dialysatvæske og muskelprøverne opbevares i frysere mærket med koder som findes andetsteds, jf. retningslinjerne fra Datatilsynet. Når analyserne er færdige vil der ikke være mere biologisk materiale tilbage (forventeligt ultimo 2016). Materialet indgår således i en midlertidig forsknings biobank.

8 Side 8 af 12 Statistiske overvejelser. De væsentligste sammenligninger er den insulinmedierede glukoseoptagelse (clamp data), insulinsekretionsevnen (IVGTT test), glukosetolerancen (OGTT) samt respirometrisk analyse af muskelfibrene. I det ene delprojekt er der tale om en parret undersøgelse (longitudinel undersøgelse), og i den anden en uparret undersøgelse (tværsnitsundersøgelse). Powerberegning udføres på dette grundlag. Der foreligger tidligere undersøgelser af standarddeviationen på de centrale målinger (2-5; 8). Der skal udføres en simple parrede henholdsvis uparrede test, parametrisk (Student-t) eller non-parametrisk (Wilcoxon) afhængig af om data er normalfordelte eller ej. Givet disse forudsætninger vil 20 forsøgspersoner i hver gruppe i den longitudinelle undersøgelse være tilstrækkeligt til at kunne detektere en 10 % forskel mellem trænet og utrænet muskel med en risiko for type 2 fejl på <5 % (dvs. power er 95 %), hvor der således med inklusion af 25 i hver gruppe er taget højde for evt. faldfald. I tværsnitsundersøgelsen er den biologiske variation større, hvorfor der skal medtages 25 i hver gruppe. Igen indregnes ved inklusionen evt. frafald/ufuldstændige data sæt og der rekrutteres 30 forsøgsdeltagere i hver gruppe. Etiske aspekter. Alle procedurer er rutine i laboratoriet. Alle oplysninger og data på forsøgspersonerne som indhentes eller fremkommer efter analyse i dette forsøg, beskyttes efter lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven. Anmeldelse til Datatilsynet foretages. Forsøgsdeltagerne har ingen behandlingsmæssig fordel af at deltage i forsøget. Deltagelse skal udelukkende ske ud fra et altruistisk synspunkt, hvor forsøgsdeltageren kan bidrage til forståelsen af nogle biologiske mekanismer. Forsøgsdeltageren vil desuden få mulighed for at få viden om egen krops formåen (f.eks. ved målingerne af konditallet og muskelstyrke) og tilstand (f.eks. ved oplysninger om fedt % bestemt ved DXA scanning). Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité protokol nr: H Initiativtagere, fondsstøtte, vederlag: Projekterne der omtales i nærværende projektbeskrivelse er forskerinitieret (Flemming Dela). Økonomisk støtte ydes fra Københavns Universitet (løn til involverede forskere og driftsudgifter). Bevillingen er givet fra Københavns Universitets Stjerneprogram for interdisciplinær forskning (2016-puljen ) og udgør i alt ,- kr. Bevillingen udbetales fra og administreres af Københavns Universitet. Til forsøgsdeltagerne ydes der et vederlag på 1000,- kr. (delprojekt I: Statin & Træning ) og 500,- kr. (delprojekt II: Statin & Myalgi ). Alle forsøgsdeltagere vil få refunderet deres transport udgifter

9 Side 9 af 12 ifm. deltagelse i forsøget og i delprojekt I (Statin & Træning) udleveres statin tabletterne (Simavastatin 40 mg x 1) af den klinisk ansvarlige læge på projektet. Alle resultater (negative eller inkonklusive såvel som positive) fra forskningsprojektet vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Ulemper, bivirkninger og risici: Ved alle invasive procedurer (blodprøvetagning, biopsier) er der en risiko for infektion. Denne risiko minimeres ved overholdelse af steril teknik. Ved muskelbiopsier er der tillige risiko for blødning, længerevarende (> 3 dage) smerter og påvirkning af en hudnerve medførende nedsat følsomhed i en håndfladestort område distalt for biopsistedet. For alle disse er incidensen maximalt 1,2 % (13). Den klinisk ansvarlige i nærværende projekt (Flemming Dela) har gennem de sidste 20 år udtaget ca biopsier. Af disse har der været ét tilfælde med længerevarende blødning (håndteret ved kompression og roligt regime i 24 timer), ca. 3-4 tilfælde med en beskadiget hudnerve (følesansen genvundet efter ca. 6 måneder). Alle som har fået taget en muskelbiopsi vil kunne mærke det i en lille uge. Det føles som at have fået et træ-lår i en fodboldkamp. En muskelbiopsi opleves næsten altid som ubehagelig. Proceduren er imidlertid ganske kortvarig (< sekunder). Hos enkelte forsøgspersonener ser man vaso-vagale tilfælde, ganske som det kan ses ved udtagelsen af en blodprøve. I givet fald håndteres dette ifølge retningslinjerne for behandling af sådanne. Vaso-vagale tilfælde søges forebygget ved information, fladt leje, let hævede ben. Fedtbiopsier fra underhuden på abdomen er helt ukomplicerede og forsøgspersonen kan sjældent mærke det. Der kan sommetider opstå et lille (diameter på 2-4 cm) blåt mærke efterfølgende som svinder igen efter 1-2 uger. Helkrops DXA-scanning giver en røntgen stråledosis på 0,003 msv per gang. Baggrundsstrålingen i Danmark er ca. 0,0083 msv/dag. Dvs. hver DXA-scanning svarer til knap 1/3 dags baggrundsstråling. Dosis er således ubetydelig. I delprojekt I Statin & Træning er der særligt to forhold som giver anledning til etiske overvejelser: Èn arm af forsøgets 4 arme er Træning uden statiner. Dvs. igangsættelse af den primære forebyggelse med Simavastatin 40 mg x 1 ug udskydes i 8-9 uger. Der er vores vurdering at denne forsinkelse i den forbyggende behandling ikke er af stor betydning. Forebyggelsen iværksættes bl.a. på baggrund af studier som har påvist et number-needed-to-treat er på 200 i 3-5

10 Side 10 af 12 år for at forebygge ét dødfald (19). Set i det lys er en udsættelse af behandlingen hos 25 forsøgsdeltagere på 8-9 uger uden reel betydning. Der gives et tilskud med Q10 på 400 mg/dag. Q10 kan købes frit i helsekostforretninger og på internettet. Q10 kosttilskud er kun sjældent forbundet med bivirkninger, som dog kan ses ved doser på 3600 mg/dag, og disse består i så fald hyppigst af abdominale gener (diarre og flatulens) (9). Der er i tidligere studier anvendt Q10 i tilsvarende (1) eller lavere (18) doser uden rapporterede bivirkninger. Inden start af statinbehandling (delprojekt I) måles alanin-aminotransferase. Dette gentages efter en måneds behandling. Ved forhøjede værdier (over tre gange øverste normalværdi, jf. seponeres behandlingen, og patienten udgår af forsøget og henvises til egen læge mhp. ændring i den medicinske behandling. Forsøgsdeltagerne er dækket af patientforsikringsordningen. Reference List 1. Bogsrud MP, Langslet G, Ose L, Arnesen KE, Sm Stuen MC, Malt UF, Woldseth B and Retterstol K. No effect of combined coenzyme Q10 and selenium supplementation on atorvastatin-induced myopathy. Scand Cardiovasc J 47: 80-87, Boushel R, Gnaiger E, Schjerling P, Skovbro M, Kraunsoe R and Dela F. Patients with type 2 diabetes have normal mitochondrial function in skeletal muscle. Diabetologia 50: , Dela F, Mikines KJ, Larsen JJ, Ploug T, Petersen LN and Galbo H. Insulin stimulated muscle glucose clearance in patients with type 2 diabetes mellitus. Effects of one-legged physical training. Diabetes 44: , Dela F, Mikines KJ, Linstow vm and Galbo H. Effect of training on response to a glucose load adjusted for daily carbohydrate intake. Am J Physiol 260(23): E14-E20, Dela F, Mikines KJ, Linstow vm, Secher NH and Galbo H. Effect of training on insulin mediated glucose uptake in human skeletal muscle. Am J Physiol 263: E1134-E1143, 1992.

11 Side 11 af Ebrahim S and Casas JP. Statins for all by the age of 50 years? Lancet 380: , Heebøll-Nielsen, N. C., Holme, P., McNair, A., and Nielsen, P. E. Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret? Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen. 8. Holten MK, Zacho M, Gaster M, Juel C, Wojtaszewski JFP and Dela F. Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content and insulin signaling in skeletal muscle in patients with Type 2 diabetes. Diabetes 53: , Hyson HC, Kieburtz K, Shoulson I, McDermott M, Ravina B, de Blieck EA, Cudkowicz ME, Ferrante RJ, Como P, Frank S, Zimmerman C, Cudkowicz ME, Ferrante K, Newhall K, Jennings D, Kelsey T, Walker F, Hunt V, Daigneault S, Goldstein M, Weber J, Watts A, Beal MF, Browne SE and Metakis LJ. Safety and tolerability of high-dosage coenzyme Q10 in Huntington's disease and healthy subjects. Mov Disord 25: , Larsen S, Stride N, Hey-Mogensen M, Hansen CN, Bang LE, Bundgaard H, Nielsen LB, Helge JW and Dela F. Simvastatin effects on skeletal muscle: relation to decreased mitochondrial function and glucose intolerance. J Am Coll Cardiol 61: 44-53, Meador BM and Huey KA. Statin-associated myopathy and its exacerbation with exercise. Muscle Nerve 42: , Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, Keech A, Simes J, Barnes EH, Voysey M, Gray A, Collins R and Baigent C. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 380: , Neves M, Jr., Barreto G, Boobis L, Harris R, Roschel H, Tricoli V, Ugrinowitsch C, Negrao C and Gualano B. Incidence of adverse events associated with percutaneous muscular biopsy among healthy and diseased subjects. Scand J Med Sci Sports 22: , Parker BA and Thompson PD. Effect of statins on skeletal muscle: exercise, myopathy, and muscle outcomes. Exerc Sport Sci Rev 40: , Perk J, De BG, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren M, Albus C, Benlian P,

12 Side 12 af 12 Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Karadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Scholte op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL and Zannad F. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 33: , Ray KK, Seshasai SR, Erqou S, Sever P, Jukema JW, Ford I and Sattar N. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials involving 65,229 participants. Arch Intern Med 170: , Ridker PM, Pradhan A, MacFadyen JG, Libby P and Glynn RJ. Cardiovascular benefits and diabetes risks of statin therapy in primary prevention: an analysis from the JUPITER trial. Lancet 380: , Svensson M, Malm C, Tonkonogi M, Ekblom B, Sjodin B and Sahlin K. Effect of Q10 supplementation on tissue Q10 levels and adenine nucleotide catabolism during high-intensity exercise. Int J Sport Nutr 9: , Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey SG, Casas JP and Ebrahim S. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev CD004816, 2011.

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08 Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Ændringer i kliniske retningslinjer for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom fra 00 til 007 DCS vejledning 009. Nr. 1 Ændringer i kliniske retningslinjer for forebyggelse

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Skeletmuskulaturens og fedtvævets regulering af fedtstofskiftet i mennesker

Skeletmuskulaturens og fedtvævets regulering af fedtstofskiftet i mennesker Skeletmuskulaturens og fedtvævets regulering af fedtstofskiftet i mennesker Information til forsøgspersoner Vi henvender os til dig, for at spørge om du vil være med i en videnskabelig undersøgelse. På

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Type-2 2 diabetes mellitus Metabolisk syndrom d e b u t d i a g n o s e k o m p l i k død DFU 16.04.2009 Preben Holme Metabolisk syndrom Metabolisk syndrom Taljemål l > 102 cm for mændm > 88 cm for kvinder

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen

Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Side 1 af 10 Deltagerinformation Betydningen af sammensætningen af sportsdrik for udvikling af udholdenhedspræstationsevnen Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal

Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Ny forskning: Sådan sænker du dit kolesteroltal Er dit kolesteroltal for højt, så snup en pille og løb en tur. Ny forskning viser, at du lever længst ved en kombination Af Torben Bagge, 20. december 2012

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn:

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn: Personlig hjerteplan regionsyddanmark.dk Rehabiliteringsklinikken Navn: Hjerterehabilitering og personlig hjerteplan Hjerterehabilitering Efter din hjertesygdom kan du få støtte og vejledning. Hjerterehabilitering

Læs mere

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis

Deltagerinformation. Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Deltagerinformation Undersøgelse af virkningen af et bioaktivt protein (CGMP) - et biprodukt fra ostefremstilling, givet i 3 forskellige dosis Originale titel: Dobbelt-blindt cross-over studie af casein

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Forespørgsel om deltagelse. Baggrund og formål

DELTAGERINFORMATION. Forespørgsel om deltagelse. Baggrund og formål DELTAGERINFORMATION - med henblik på evt. deltagelse i videnskabeligt forskningsprojekt Hvordan påvirker immobilisering med eller uden samtidig træning kredsløbet: fokus på blodkarenes funktion, kapillærnetværket

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Effekt af østrogen administration på den anabole effekt af styrketræning

Effekt af østrogen administration på den anabole effekt af styrketræning Projektets titel: Effekt af østrogen administration på den anabole effekt af styrketræning Hovedformålet med forsøget: at undersøge om tilskud af østrogen har en positiv indflydelse på muskelopbygning

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Deltagerinformation Aarhusområdet. Version 2.1. Dato 28.11.2014

Deltagerinformation Aarhusområdet. Version 2.1. Dato 28.11.2014 Du anmodes hermed om at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. DELTAGERINFORMATION TIL PATIENTER MED FORHØJET STOFSKIFTE OM VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE Projekttitel: Betydningen af D-vitamintilskud

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I ET SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSPROJEKT Foto: Shutterstock Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Det indre kaos og den ydre disciplin.

Det indre kaos og den ydre disciplin. Det indre kaos og den ydre disciplin. Årligt antal dødsfald relateret til forskellige risikofaktorer Rygning Kort uddannelse Inaktivitet Alkohol Højt blodtryk For lidt frugt og grønt For meget mættet fedt

Læs mere

Forebyggelse af livsstilssygdomme

Forebyggelse af livsstilssygdomme Epidemiologi Forebyggelse af livsstilssygdomme Hvem skal behandles, for at det virker? Af Torben Jørgensen Biografi Torben Jørgensen er uddannet speciallæge i kirurgi. Siden 1997 enhedschef ved det der

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard

Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Forebyggelse af nedslidning indenfor Bygge & Anlæg Bibi Gram, Andreas Holtermann, Karen Søgaard, Gisela Sjøgaard Effekten af skræddersyet motion på kondi og styrke blandt bygge anlægsarbejdere et randomiseret

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk

Prostatakræft. Hospitalsenheden VEST 1 www.vest.rm.dk Prostatakræft Den hyppigst forekommende kræftform blandt mænd. Årligt dør ca.1200 af sygdommen. Metastaserende prostatakræft behandles med medicinsk kastration. Strålebehandling suppleres med medicinsk

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup Det Danske Bloddonorstudie Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup 1 Fordele ved bloddonorer som studiepopulation Mange! Motiverede for at hjælpe andre. Vant til at udfylde skemaer om helbredsoplysninger.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Salt og Sundhed. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Salt og Sundhed Ulla Toft 1 Salt Salt består af grundstofferne natrium og klor (NaCL). Salt er livsnødvendigt opretholder kroppens væskebalance Men for meget salt er livsfarligt Kroppen har brug for ca.

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7221 6860 info@dketik.dk www.dnvk.dk Redegørelse til Folketingets Sundhedsudvalg om akutforskning 29. april

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning Version 5 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af individets arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7226

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Deltagerinformation om forskningsprojektet ODIN Junior ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

Læs mere

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Dette er en forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt, der omhandler undersøgelse af en række mekanismer

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Overvægt og fysisk træning i et sundhedsfremme perspektiv: Four-IN-onE (FINE) Vi tillader os at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Formålet med dette er

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette.

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Projektbeskrivelse: Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Et tværsektorielt forløbs- og forebyggelsesprojekt til optimering af overgang mellem hospital

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Kolesterol og sygdom

Kolesterol og sygdom Kolesterol og sygdom Ravnskov om kolesterol Livsvigtigt Beskytter mod infektion og kræft Statineffekten beskeden Kolesterolkampagne modstridende data ignoreres eller fejlciteres European Society Cardiology

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere