At leve med diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At leve med diabetes"

Transkript

1 November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr

2 Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema. Besvar venligst spørgsmålene enten ved at sætte kryds i boksene ud for det ønskede svar eller ved at skrive din besvarelse på den linie, som står ud for spørgsmålet. Sæt venligst kun ét kryds for hvert spørgsmål, med mindre andet er angivet i teksten. Besvarelse af spørgeskemaet tager ca minutter. 2

3 Indledningsvis beder vi dig om at besvare følgende grundlæggende spørgsmål om dig selv og din nuværende situation. 1. Køn: Mand Kvinde 2. Fødselsår: Civilstand (sæt kryds) Gift og/eller bor sammen med partner Ikke gift og/eller samboende 4. Din senest afsluttede fuldtids-uddannelse Grundskole Gymnasial uddannelse eller Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående udd. Lang videregående uddannelse 5. Hvor mange års uddannelse har du alt i alt gennemført? (fra og med 0. eller 1. klasse) år 6. Din tilknytning til arbejdsmarkedet (sæt kun ét kryds) Er du i øjeblikket: I beskæftigelse Ledig Studerende (fuld tid) sionist (folkesionist eller førtidssionist) Udenfor arbejdsmarkedet i øvrigt Hvis du er i beskæftigelse, besvar venligst spørgsmål 7 og Hvor mange timer arbejder du gennemsnitligt pr. uge? (den faktiske arbejdstid) timer pr. uge 8. Arbejdets karakter Er dit nuværende arbejde fysisk hårdt? 9. Hvor mange år har du samlet set været på arbejdsmarkedet? år 10. Husstandens årlige bruttoindkomst (før skat, inklusiv sioner mv.) kr kr kr kr kr kr kr kr 11. Fritidsinteresser Hvilke aktiviteter eller hobbyer holder du mest af at bruge din fritid på? (nævn maksimalt 3) Ellers, gå til spørgsmål 9. 3

4 12. Motion i fritiden Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på at dyrke motion og på andre former for fysisk udfoldelse? (f.eks. gå tur med hunden, arbejde i haven, løbe, spille fodbold mv.) Cirka timer pr. uge Herefter vil vi bede dig om at besvare en række spørgsmål vedrørende diabetes. 13. Diabetes type Er du diagnosticeret med type 1 eller type 2 diabetes? Diabetes, type 1 Diabetes, type 2 (aldersdiabetes) 14. Hvor mange år er det siden du fik diagnosen? år 15. Hvilken type behandling modtager du i øjeblikket for din diabetes? Jeg kan kontrollere min diabetes med kost og motion Jeg kan kontrollere min diabetes med tabletter (piller) Jeg bruger insulin 16. Hvor mange daglige blodsukkermålinger har du foretaget i gennemsnit over de sidste 7 dage? Cirka blodsukkermålinger pr. dag (i gennemsnit) Hvis du bruger insulin, besvar venligst spørgsmål 17 og 18. Ellers, gå til spørgsmål Hvilken type apparat bruger du til at indtage insulin? Engangs- ( bruges én gang og bortskaffes) Flergangs- (mulighed for udskiftning af insulin-beholder) Insulin-pumpe Andet: 18. Hvor meget insulin indtager du gennemsnitligt pr. dag? Angiv dosering: morgen enheder frokost aften før sengetid enheder enheder enheder 4

5 19. Har du pådraget dig nogen følgesygdomme (som følge af diabetes)? For eksempel (sæt gerne flere krydser): Forhøjet blodtryk Forhøjet kolesteroltal Hjerte-/karsygdomme åreforkalkning i hjerte, hjerne og ben Fodsår Retinopati diabetisk øjensygdom Nefropati diabetisk nyresygdom Neuropati diabetisk nervesygdom Andet:, jeg har ikke pådraget mig nogen følgesygdomme 20. Har du andre gener i det daglige som følge af diabetes? Hvis du har andre gener, nævn da eksempler nedenfor: 21. Har du nogen forbehold ved at skulle stikke dig selv? (i forbindelse med injektion af insulin) Hvis, hvilken af følgende forklaringer beskriver bedst årsagen til dit forbehold? (sæt venligst kun ét kryds) Jeg er bange for nåle eller for at skulle stikke mig selv Jeg er bekymret for blå mærker eller eventuelle ar Jeg er ikke bange for nåle, men jeg bryder mig ikke om at skulle stikke mig selv i fuld offentlighed, f.eks. når jeg er til fest Andet: 22. Hvor mange ge bruger du på diabetes-relateret medicin? (Det beløb, som du i gennemsnit betaler ud af egen lomme) Cirka kr. (ud af egen lomme) 23. Hvor meget bruger husstanden i gennemsnit på medicin? (ge ud af egen lomme til alle typer receptpligtig medicin) Cirka kr. (ud af egen lomme) 5

6 24. Er du medlem af Sygesikringen danmark, eller har du en anden form for privat sygeforsikring, som dækker udgifter til medicin? Hvis, hvor stor en del af dine udgifter til diabetes-relateret medicin eller udstyr får du dækket? I gennemsnit får jeg dækket diabetes-udgifter for kr. 25. Hvordan vil du beskrive dit kendskab til diabetes, før du selv fik diagnosen? Intet kendskab Lidt kendskab Godt kendskab Meget godt kendskab Ved ikke 26. Kendte du til diabetes fra din omgangskreds, før du selv fik diagnosen?, fra en eller flere personer i min nærmeste familie, fra en eller flere personer i min øvrige familie eller vennekreds, fra en eller flere bekendte, kolleger på arbejdet eller lignende, jeg kendte ingen personer med diabetes 27. Har du nogensinde hørt om inhaleret insulin? (mulighed for at indtage insulin vha. i stedet for insulin-), jeg har hørt om inhaleret insulin, jeg har ikke hørt om inhaleret insulin Hvis, hvor eller fra hvem har du hørt om inhaleret insulin? Insulin- eller insulin-? På næste side følger en kort beskrivelse af insulin- og insulin-: to måder at indtage insulin på. Bagefter følger en række spørgsmål, hvor vi beder dig om at vælge mellem og Brug venligst et øjeblik på at læse beskrivelserne, før du begynder at besvare de følgende spørgsmål. 6

7 Beskrivelse af og Der findes en del forskellige insulinne på markedet, men hvad angår funktioner og udseende minder de meget om hinanden. Du indtager insulinen ved at stikke dig selv. Den typiske insulin er kendetegnet ved, at: nen er på størrelse med en tusch-, dvs. den er ca. 15 cm lang og vejer mellem 20 og 50 gram Nålen har en længde på ca. 8 mm, og du skal udskifte nålen efter hver injektion nen kan bruges til både den hurtigtvirkende (mad) insulin, den langsomtvirkende insulin samt til blandingsinsulin nen er fyldt med insulin til ca. en uges forbrug nen har et tydeligt display, hvor du kan indstille antallet af insulinenheder. Det er ikke muligt at indstille en større dosis end den mængde insulin, der er tilbage i nen Inhaleret insulin kan erstatte den hurtigtvirkende insulin, der indtages ved brug af. Den inhalerede insulin indtages ved indånding fra en. Inhalation kræver koncentration og ikke mindst en god, dyb indånding. Af samme grund anbefales inhaleret insulin ikke til rygere og personer med rygerlunger. En kan beskrives med udgangspunkt i følgende egenskaber: Udseendet er nogenlunde som den prototype, der er vist på billedet til højre en er på størrelse med en pakke Kærgården (størrelse varieres dog i de spørgsmål, som følger nedenfor) En sikkerhedsfunktion betyder, at insulinen kun frigives, hvis du inhalerer korrekt Insulin kommer i en pakke med strimler, som skal indsættes i en. Der er 10 enheder insulin i hver strimmel, og du kan kun indsætte én strimmel i en ad gangen en har et display, hvor du kan indstille antallet af insulinenheder i spring af én enhed. Efterfølgende guider displayet dig igennem n en kan have en dagbogs-funktion, der registrerer, hvor meget insulin du indtager og hvornår. Hvis der er en dagbogsfunktion, kan oplysningerne overføres til pc og præsenteres i et medfølgende computerprogram. Oplysningerne kan f.eks. bruges til egen kontrol eller aflæses af din læge 7

8 Instruktion i besvarelse af de resterende spørgsmål I det følgende vil vi bede dig besvare en række spørgsmål, hvor du skal vælge mellem at bruge eller (eller ingen af de to). Der er tale om tænkte situationer. Tidligere erfaringer viser, at folk ikke altid svarer reelt på sådanne tænkte spørgsmål. Det vil sige, at deres svar ikke altid afspejler, hvad de egentlig ville gøre i den virkelige situation. Det har især vist sig, at folk har tendens til at overdrive, hvor meget de er villige til at betale. Vi vil derfor bede dig overveje spørgsmålene nøje og tænke grundigt over, hvad du ville gøre, hvis du faktisk stod i den situation, at du skulle vælge mellem at benytte eller. Det er vigtigt, at du prøver at besvare alle spørgsmål. Fem egenskaber bruges til at beskrive og i hvert spørgsmål: Størrelsen på apparatet Størrelsen på eller. Størrelsen måles som vægten på apparatet, målt i gram. Vægt og rumfang følges nogenlunde ad, så f.eks. 250 gram svarer til 250 kubikcentimeter. I de følgende spørgsmål varieres størrelse imellem 30 og 600 gram. Angiver om der er dagbogsfunktion i eller. en holder styr på, hvor meget insulin du indtager. Dagbogen kan overføres til computer, så du kan holde styr på dit insulin-indtag. I de følgende spørgsmål er det ikke alle ne og er, der har dagbogsfunktion. () Angiver om der er i. En vil kunne måle dit blodsukker, inden du indtager insulinen med nen. I de følgende spørgsmål skiftes der mellem situationer, hvor er, og situationer, hvor den ikke er i nen. Hoste () Indtagelse af insulin ved brug af kan resultere i en mild, kortvarig hoste for ca. 1 ud af 20 personer (5%). I nogle af de følgende spørgsmål vil vi angive, at mild hoste kan forekomme, mens hoste i andre spørgsmål ikke forekommer. Egenbetaling For hvert alternativ ( eller ) angives en pris. Prisen svarer til det beløb, som du selv skal betale for din behandling. Den pris, som angives, er altså prisen efter eventuelle tilskud. 8

9 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 28. Du kan vælge mellem at indtage insulin med eller Hvis du frit kunne vælge imellem og, hvilken af disse ville du da benytte (uden at tage hensyn til pris mv.) Hvad vælger du? at benytte at benytte 29. Du kan vælge mellem at indtage insulin med eller Brug af koster 150 kr. (ud af egen lomme) Brug af koster 300 kr. (ud af egen lomme) Hvad vælger du? at benytte at benytte 30. Du kan vælge mellem at indtage insulin med eller Brug af koster 150 kr. (ud af egen lomme) Brug af koster 550 kr. (ud af egen lomme) Hvad vælger du? at benytte at benytte 31. Prioritering af egenskaber ved insulin-udstyr Hvis du skulle vælge imellem og, hvilke af de beskrevne egenskaber ville da være de vigtigste? Skriv: 1 ud for den vigtigste egenskab, 2 ud for den næst-vigtigste egenskab, 3 ud for den tredje-vigtigste egenskab, 4 ud for den næstmindst vigtige egenskab og 5 ud for den mindst vigtige egenskab Du må kun bruge værdierne én gang, dvs. f.eks. kun skrive 1 én gang: Mindre størrelse på apparatet Indbygget dagbogsfunktion Ingen hoste Mindre egenbetaling 9

10 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 32. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 30 gram 100 gram 100 kr. 150 kr. 33. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 30 gram 100 gram 150 kr. 400 kr. 10

11 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 34. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 30 gram 200 gram 250 kr. 800 kr. 35. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 30 gram 600 gram 400 kr kr. 11

12 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 36. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 30 gram 200 gram kr. 100 kr. 37. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 50 gram 200 gram 150 kr kr. 12

13 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 38. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 50 gram 100 gram 100 kr. 100 kr. 39. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 50 gram 200 gram 800 kr. 250 kr. 13

14 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 40. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 50 gram 600 gram kr. 400 kr. 41. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 80 gram 600 gram 800 kr. 150 kr. 14

15 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 42. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 80 gram 100 gram 250 kr. 250 kr. 43. Givet nedenstående beskrivelse, ville du da vælge eller? 80 gram 600 gram 400 kr. 800 kr. 15

16 44. Hvor svært syntes du det var at besvare valg-spørgsmålene Sæt en cirkel omkring det tal, som bedst beskriver din oplevelse af sværhedsgraden, hvor 1 er meget let og 10 er meget svært Det var meget let at besvare spørgsmålene Det var meget svært at besvare spørgsmålene 45. Hvor sikker er du på de svar, du har givet i valg-spørgsmålene? Sæt en cirkel omkring det tal, som bedst beskriver din grad af usikkerhed, hvor 1 betyder, at du er meget usikker og 10 betyder, at du er meget sikker Jer er meget usikker i mine valg Jeg er meget sikker i mine valg Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 46. Hvor meget er du villig til at betale for en med følgende egenskaber? - vejer 100 gram (og fylder ca. 100 kubikcentimeter) - er ikke i - Mild, kan forekomme Jeg er villig til at betale () 0 kr. 100 kr. 150 kr. 250 kr. 400 kr. 800 kr kr. Mere end kr. (skriv beløb): Hvis du svarede 0 kr., hvad skyldes det da? Jeg er godt tilfreds med den (eller pumpe) jeg bruger Jeg er ikke tryg ved at skulle bruge Andet: 16

17 Forestil dig, at det er nødvendigt at tage insulin for at kontrollere din diabetes 47. Hvor meget er du villig til at betale for en med følgende egenskaber? - vejer 100 gram (og fylder ca. 100 kubikcentimeter) - er i - Mild, kan forekomme Jeg er villig til at betale () 0 kr. 100 kr. 150 kr. 250 kr. 400 kr. 800 kr kr. Mere end kr. (skriv beløb): Hvis du svarede 0 kr., hvad skyldes det da? Jeg er godt tilfreds med den (eller pumpe) jeg bruger Jeg er ikke tryg ved at skulle bruge Andet: 48. Ryger du (cigaretter, pibe mv.)? Hvis, forestil dig, at du bliver nødt til at tage insulin for at kontrollere din diabetes. Ville du være villig til at kvitte tobakken, for at kunne bruge insulin-en?, jeg ville kvitte tobakken, jeg ville ikke kvitte tobakken for at kunne benytte Ved ikke 17

18 49. Kommentarer til undersøgelsen eller vedrørende diabetes generelt? Mange tak for din besvarelse Vi gør opmærksom på, at Novo Nordisk s insulin- stadig er under udvikling 18

Diabetikeres præferencer for udstyr til administration af insulin

Diabetikeres præferencer for udstyr til administration af insulin Syddansk Universitet Odense Januar 2007 Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Diabetikeres præferencer for udstyr til administration af insulin Et discrete choice experiment Specialeafhandling,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Henning Beck-Nielsen har rundet pensionsalderen,

Henning Beck-Nielsen har rundet pensionsalderen, Kald det kærlighed Må jeg komme til kaffe? Det spurgte diabetesprofessor Henning Beck-Nielsen 19 personer med type 1-diabetes om. De sagde alle sammen ja, og professoren lærte en masse nyt. Nu har han

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere