Tele Radio 860. Manual. Rev. IM A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3"

Transkript

1 Tele Radio 860 Manual Rev. IM A3 1

2 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED TX 4= Charge connector Only 12V DC Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

3 * SR1 SR SR1 SR2 * Fuse S1 0,5A cermaic fast (F) for receivers with voltage supply :48, 115 and 230V AC. 860RX 1= Red LED 1 2= Yellow LED 2 3= Reset button 4= Green LED 4 5= Red LED 5 6= Yellow LED 6 7= Function selector switch 8= Green LED 8 9= Red LED 9 10= Yellow LED 10 11= Radio module 12= Green LED

4 INDHOLD/DANSK Sider 5 For at komme i gang 6 Systemets funktioner 6 Senderen 860TX 7 Modtageren 860RX 8 Indkobling af modtager 8 Montering af modtageren og modtagerens antenne 9 Programmer sender og modtager sammen 9 Sletning af samtlige sendere i modtageren 9 At starte senderen, at starte sendere med PIN-kode 10 At slukke senderen, At låse en modtager/låse en modtager op 11 Skift af frekvens 12 Automatisk slukning, PIN-kode funktion, programmering af PIN-kode 13 Ændring / sletning PIN-kode funktion, 13 Funktionsvalg 19 Momentane/skiftende relæfunktioner 20 Blokeringer 22 Fejlsøgning 23 Blanket for indstillinger, modtager og sender VIGTIGT! For at kunne udnytte et system optimalt er det vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse manualen, før du begynder at installere/programmere dit udstyr. SØRG FOR AT: Kompetent personale instrueres i systemets funktioner, inden det tages i brug. Kun kompetent personale har adgang til senderen. Senderen ikke efterlades uden opsyn. Senderen slukkes, når den ikke anvendes. Operatøren altid har fuldt overblik over udstyret, når der anvendes radiostyring. FOR AT KOMME I GANG: Start med at notere systemets serienummer på blanketten for indstillinger af modtager og sender på side 23. Noter de øvrige oplysninger på blanketten, efterhånden som du programmerer systemet. Hvis modtageren skal placeres højt eller på anden måde utilgængeligt, er det en fordel at programmere så mange af de ønskede funktioner som muligt, inden modtageren monteres. Kontroller, at du har den rigtige forsyningsspænding til modtageren. 5

5 SYSTEMETS FUNKTIONER Frekvens: System 860 benytter 32 forskellige frekvenser, hvilket gør det muligt at have flere sendere og modtagere i drift inden for samme dækningsområde. Batteriindikering: Senderen har en indbygget batteriindikator, som giver dig besked, når der resterer ca. 10% af batterikapaciteten (total driftstid; ca. 12 timer). Ladetiden er ca. 2 timer. Automatisk slukning: For at spare på batteriet har senderen indbygget en automatisk slukkefunktion. Mulige valg for automatisk slukning er efter 2, 6 eller 12 minutter eller slet ingen automatisk slukning. PIN-kode: Op til 10 individuelle/personlige PIN-koder kan programmeres i hver sender. Logge af/på: Modtageren kan programmeres til at acceptere op til tre forskellige sendere, hvor hver sender har sin unikke kode. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kun en sender være logget på ad gangen. For at kunne logge yderligere en sender på skal den, som allerede er logget på, først logges af. Funktionsvalg: I systemet er det muligt at programmere et antal forskellige kombinationer af relæfunktioner. Momentane eller skiftende relæfunktioner: Hvert funktionsrelæ kan programmeres til momentan eller skiftende relæfunktion. Blokering: Med denne funktion er det muligt at blokere/prioritere en relæfunktion/knap i forhold til en anden. Hvis blokering er programmeret, og to knapper trykkes ned samtidig på senderen, prioriteres/blokeres den ene knap i forhold til den anden, hvilket bevirker, at f.eks. op og ned ikke kan betjenes samtidig. Sikkerhedsrelæ: Modtageren leveres med to sikkerhedsrelæer, som kontinuerligt overvåges. Indbygget sikkerhedsfunktion når senderes startes op; nulstillingsovervågning : Hvis en knap ufrivilligt trykkes ned, når senderen skal startes op, starter senderen ikke. Dette indikeres ved, at lysdioden lyser rødt. En såkaldt nulstillingsovervågning. SENDEREN 860TX Billeder af senderen finder du på side stk. totrins trykknapper 32 forskellige frekvenser, 433, ,650 MHz Stopknap Opladeligt batteri Radio: PLL Synthesizer Kapslingsmål: 160x70x35 mm Vægt: Ca. 270 g Kapslingsklasse: IP 54 6

6 Opladning af senderen: Senderen leveres med opladeligt batteri og en lader. Lysdioden i senderen indikere rødt eller grønt afhængigt af batteristatus. Senderens driftstid er ca. 12 timer ved kontinuerlig anvendelse. Når det er tid til at oplade batteriet, skifter lysdioden farve til rødt, og der resterer så ca. 10% (1 times kontinuerlig driftstid) af batterikapaciteten. OBS! Batteriets levetid forlænges, hvis du venter med at oplade det, til lysdioden lyser rødt. Det bør dog oplades mindst 1 gang hver anden måned. Ved opladning (fuld ladetid; ca. 2 timer) lyser lysdioden rødt, til batteriet er fuldt opladet, hvorefter den skifter farve til grønt. Senderen kan ikke overlades. Opladning: 12V DC (500 ma), alternativt 230V AC via adapter MODTAGEREN 860RX Billeder af modtageren finder du på side 3. Relæudgange: Midi: 10+2 for stopfunktion, Maxi: 20+2 for stopfunktion Stoprelæ: potentialfri, slutter 8A AC1 Funktionsrelæ: potentialfri, bryder/slutter 16A AC1 32 forskellige frekvenser, 433, ,650 MHz Radio: PLL synthesizer Dimensioner: 240x160x80 mm Kapslingsklasse: IP 65 Antennekontakt: BNC Forsyningsspænding Strømforbrug; min. Strømforbrug; maks. 12V DC 150mA 1A 24V DC 60mA 600mA 24V AC 80mA 800mA 48V AC 100mA 400mA 115V AC 70mA 200mA 230V AC 25mA 100mA Modtagerens forskellige lysdiodeindikeringer Gul lysdiode 2 lyser, når modtageren har korrekt forsyningsspænding. Grøn lysdiode 12 lyser, når modtageren modtager radiosignaler (433, ,650 MHz). Grøn lysdiode 4 og 8 lyser, når modtageren har låst sig på en sender. Rød lysdiode 5 og 9 indikerer, at der er fejl på modtageren. Gul lysdiode 6 og 10 blinker 1, 2 eller 3 gange, afhængigt af, hvor mange sendere der er indprogrammeret i modtageren. Hvert relæ har en rød lysdiode, som lyser, når relæet trækker. 7

7 INDKOBLING AF MODTAGER x = Miidi / Maxi 860RX-Ax 860RX-Bx 860RX-Cx 860RX-Dx *1 24V AC/DC L 230V AC L 48V AC L 115V AC *2 12V DC N 0V DC N 0V AC N 0V AC *4 0V SR1 SR DK *1 *2 3 * C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC US GB DE FR ES NL SE NO SR1 SR2 MONTERING AF MODTAGEREN OG MODTAGERENS ANTENNE Modtagen skal monteres: Så vidt muligt beskyttet mod vind og vejr Med kabelforskruningerne nedad Placering af modtagerens antenne Placer antennen højt over jorden. Antennen må ikke placeres i nærheden af metalgenstande som f.eks. dragere, elkabler og andre antenner. 1/2-bølgeantennen er jordplansuafhængig, hvilket er hensigtsmæssigt og en stor fordel, hvis der ikke findes et naturligt jordplan som f.eks. et blikeller køretøjstag. Hvis modtageren placeres på en væg, er det vigtigt, at antennen vinkles ud fra væggen. 1/4-433K-antennen med tre meter koaksialkabel gør det muligt at placere antennen højt og frit. For at opnå den bedst mulige rækkevidde med 1/4-433K3-antennen skal den monteres på et bliktag og være fri fra andre metalgenstande og antenner. Ved køretøjsmontage er det hensigtsmæssigt at montere antennen på et køretøjsbeslag (F1) / /4-433K3 5/8-bølgeantennen med tre meter koaksialkabel gør det muligt at placere antennen højt og frit. For at opnå den bedst mulige rækkevidde med 5/8- bølgeantennen skal den monteres på et bliktag og være fri fra andre metalgenstande og antenner. Ved vægmontage er det hensigtsmæssigt at montere antennen på et vægbeslag (VM1). 5/8-433K3 8

8 PROGRAMMER SENDER OG MODTAGER SAMMEN Modtageren kan programmeres til at acceptere op til tre forskellige sendere, hvor hver sender har sin unikke kode. Lysdioderne 6 og 10 i modtageren indikerer, hvor mange sendere der er indprogrammeret i modtageren. Intet blink = Ingen sender indprogrammeret 1 blink = 1 sender indprogrammeret 2 blink = 2 sendere indprogrammeret 3 blink = 3 sendere indprogrammeret 1) På modtageren: Stil funktionsomskifterens kontakt 2 på ON. 2) Tryk modtagerens resetknap ned. Grøn, rød og gul lysdiode 4-6 og 8-10 lyser. 3 Slip resetknappen. Grøn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slukkes. Gul lysdiode 6 og 10 lyser vedvarende. (Hvis den gule og den røde lysdiode blinker skiftevis, er der allerede indprogrammeret tre sendere i modtageren, og i så fald skal samtlige sendere slettes og indprogrammeres på ny) 4) Start senderen ved at trykke på startknapperne (9 og 10) samtidig i mindst 1 sek. Slip knapperne. 5) Tryk endnu en gang på knap 9 og 10 samtidig, til de gule lysdioder 6 og 10 i modtageren begynder at blinke. Modtageren har fundet senderen. 6) På modtageren: Stil funktionsomskifterens kontakt 2 på OFF. 7) Senderen er indprogrammeret Husk at udfylde blanketten på side 23 efter programmeringen! SLETNING AF SAMTLIGE SENDERE I MODTAGEREN PÅ MODTAGEREN: 1) Stil funktionsomskifterens kontakt 2 på ON. 2) Tryk på resetknappen. Grøn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul lysdiode (6 og 10) lyser vedvarende. 3) Slip resetknappen. Grøn (4 og 8) og rød lysdiode (5 og 9) slukkes. Gul lysdiode (6 og 10) lyser vedvarende. Hvis den gule og den røde lysdiode blinker skiftevis, betyder dette, at 3 sendere er indprogrammeret i modtageren. 4) Stil kontakt 2 på OFF. 5) Stil kontakt 2 på ON inden for 2 sek. De gule (6 og 10) lysdioder blinker, og modtageren er slettet. 6) Stil kontakt 2 på OFF. AT STARTE SENDEREN 1) Stopknappen skal være ude. 2) Tryk på startknapperne (knap 9 og 10) samtidig i mindst 1 sekund. 3) Slip startknapperne. 4) Senderen indikerer, at den er i gang, ved at lysdiode 3 lyser grønt. AT STARTE EN SENDER MED PIN-KODE: 1) Stopknappen skal være ude. 2) Tryk på startknapperne (knap 9 og 10) samtidig i mindst 1 sekund. 3) Slip knapperne. Gul (2) og grøn (3) lysdiode blinker. 4) Indtast PIN-koden (4 cifre). Gul lysdiode (3) lyser vedvarende. Hvis en forkert PIN-kode indtastes, slukkes senderen automatisk. 9

9 AT SLUKKE SENDEREN For at slukke senderen trykkes stopknappen ind. Samtlige relæer i modtageren kobles fra, når stopknappen på senderen trykkes ind. AT LÅSE EN MODTAGER/LÅSE EN MODTAGER OP Når en sender som er indprogrammeret på en modtager startes op, låser modtageren sig på senderens ID-kode. I denne stilling vil modtageren kun acceptere denne sender (selv om flere sendere er indprogrammeret på modtageren). Grøn lysdiode 4 og 8 lyser i modtageren for at bekræfte, at kun den valgte sender kan anvendes. Når en anden sender ønskes anvendt, skal modtageren først låses op. Derefter kan en anden indprogrammeret sender låses ind på modtageren. LÅSE MODTAGEREN OP: Den sender, der ønskes logget af, skal være opstartet/logget på. På den påloggede sender: 1) Tryk senderens stopknap ind. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende i 1 sek, derefter lyser (i senderen) gul lysdiode 2 vedvarende, og rød lysdiode 3 begynder at blinke. 2) Indtast PIN-koden. Du har 2 sek./knaptryk. Hvis ingen PIN-kode er programmeret, skal der indtastes 4 nuller (0000) for at låse modtageren op. 3) Hvis PIN-koden er godkendt, sender senderen et signal for at låse modtageren op. Senderen slukkes og er nu logget af. Grøn lysdiode 4 og 8 i modtageren slukkes, og først nu kan en anden indlært sender logges på. Hvis en forkert PIN-kode indtastes, slukkes senderen automatisk uden at låse modtageren op. OPLÅS MODTAGEREN UDEN SENDER: 1) Sæt afbryder 2 i position ON. 2) Tryk reset-knappen ned. Grøn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul (6 og 10) lysdiode lyser vedvarende. 3) Slip reset-knappen. Grøn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slukker. Gul lysdiode (6 og 10) lyser vedvarende. 4) Sæt afbryder 2 i position OFF. 5) Gul (6 og 10) lysdiode slukker. Modtageren kan nu logges på med en anden sender. 10

10 SKIFT AF FREKVENS Bestem dig for, hvilken kanal/frekvens du ønsker at sende på ved hjælp af tabellen nedenfor, før du begynder at programmere. Hvis du vil have adgang til kanal 17-32, skal du kontakte din forhandler. Programmering/skift af frekvens sker kun ved hjælp af senderen. Modtageren registrerer automatisk og ændrer til den nye frekvens. TABEL OVER FREKVENSER: KANAL FREKVENS LUS KANAL FREKVENS LUS MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet MHz Åben MHz Sluttet ÆNDRING AF FREKVENS: 1) Start senderen ved at trykke på knap 9 og 10 i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10, og vælg så knap 2 for frekvens. Du har 0,3 sek. til at trykke knappen ned. Gul lysdiode 2 lyser vedvarende, og grøn lysdiode 3 begynder at blinke. Hvis du ikke har trykket nogen funktionsknap ind, starter senderen op. 4) Indtast sikkerhedskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sek./knaptryk, og senderen slukkes, hvis tiden udløber. Grøn lysdiode 3 blinker, og gul lysdiode 2 slukkes, hvis sikkerhedskoden er korrekt. 5) Vælg kanal/frekvens. F.eks. kanal 02: Tryk først knap 0 ned og derefter knap 2. Gul lysdiode 1 lyser, hver gang en godkendt knap trykkes ned. Når du har valgt frekvens, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og programmeringen og skift af frekvens er udført. 6) Start senderen igen. Husk at anføre ændringer på blanketten på side 23 efter programmeringen! 11

11 AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION For at spare på batteriet kan senderen programmeres med en automatisk slukkefunktion, efter at den sidste kommando er givet. Se tidsmuligheder nedenfor. Tidsmulighed Knap 0 = Senderen slukkes ikke automatisk. Knap 1 = Senderen slukkes automatisk efter 2 min. Knap 2 = Senderen slukkes automatisk efter 6 min. Knap 3 = Senderen slukkes automatisk efter 12 min. PROGRAMMERING AF AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION: 1) Start senderen ved at trykke på knap 9 og 10 i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10, og vælg så knap 3 for automatisk slukkefunktion. Du har 0,3 sek. til at trykke knappen ned. Gul lysdiode 2 lyser vedvarende, og grøn lysdiode 3 begynder at blinke. Hvis du ikke har trykket nogen funktionsknap ind, starter senderen op. 4) Indtast sikkerhedskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sek./knaptryk, og senderen slukkes, hvis tiden udløber. Grøn lysdiode 3 blin ker, og gul lysdiode 2 slukkes, hvis sikkerhedskoden er korrekt. 5) Vælg den ønskede tid (se muligheder ovenfor). Gul lysdiode 1 lyser, hver gang en godkendt knap trykkes ned. Når du har valgt den ønskede mulighed, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og programmeringen er udført. 6) Start senderen igen. Husk at anføre ændringerne på blanketten på side 23 efter programmeringen! PIN-KODEFUNKTION Det er muligt at programmere 10 PIN-koder i hver sender. PROGRAMMERING AF PIN-KODE: 1) Start senderen ved at trykke på knap 9 og 10 i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10, og vælg knap 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sek. til at trykke knappen ned. Gul lysdiode 2 lyser vedva rende, og grøn lysdiode 3 begynder at blinke. Hvis du ikke har trykket nogen funktionsknap ind, starter senderen op. 4) Indtast derefter sikkerhedskoden 1, 2, 3, 4. Gul lysdiode 1 lyser, hver gang en godkendt knap trykkes ned. Du har 5 sek./knaptryk, og senderen slukkes, hvis tiden udløber. Grøn lysdiode 3 blinker, og gul lysdiode 2 slukkes, hvis sikkerhedskoden er korrekt. 5) Vælg så, hvilket ciffer (knap) du ønsker at programmere PIN-koden på (0-9). Grøn lysdiode 3 blinker. Gul lysdiode 2 tændes, hvis cifret er optaget med en PIN-kode. 6) Vælg en PIN-kode ved at indtaste en kombination med 4 cifre. Bekræft koden ved at gentage den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og programmeringen er udført. Senderen slukkes automatisk. 7) Start senderen igen. OBS! PIN-kodekombinationen 0000 kan ikke anvendes. Husk at anføre ændringerne på blanketten på side 23 efter programmeringen! 12

12 ÆNDRING/SLETNING AV PIN-KODE 1) Start senderen ved at trykke på knap 9 og 10 i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10, og vælg 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sek. til at trykke knappen ned. Gul lysdiode 2 lyser vedvarende, og grøn lysdiode 3 begynder at blinke. Hvis du ikke har trykket nogen funktionsknap ind, starter senderen op. 4) Indtast derefter sikkerhedskoden 1, 2, 3, 4. Gul lysdiode 1 lyser, hver gang en godkent knap trykkes ned. Du har 5 sek./ knaptryk,og senderen slukkes, hivs tiden udløper. Grøn lysdiode 3 blinker, og gul lysdiode 2 slukkes, hvis sikkerhedskoden er korrekt. 5) Tryk på tallene (0-9)m sin PIN-koden er indprogrammeret på. Gul lysdiode 2 lyser vedvarende. 6) Indtast den eksisternde firecifrede PIN-kode. Gul lysdiode 2 slukkes, hvis PIN-koden er korrekt. 7) Ændring af PIN-kode: Vælg en PIN-kode ved at indtaste en kombination med 4 cifre. Bekræft koden ved at gentage den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og programmeringen er udført. Senderen slukkes. 8) Sletning av PIN-kode: Indtast fire nuller (0000),og bekræft ved at indtaste fire nuller (0000) en gang til Gul lysdiode (1) blinker 3 gange, og sletningen er udført. Senderen slukkes. 9) Start senderen igen. SLETNING AV SAMTLIGE PIN-KODER Ved behov kan man slette samtlige PIN-koder i senderen. SLETTE SAMTLIGE PIN-KODER I SENDEREN: 1) Start senderen ved at trykke på knap 9 og 10 i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10,og vælg så knap 8 for sletning av PIN-kode. Gul lysdiode 2 lyser vedvarned, og grøn lysdiode 3 blinker. 4) Indtast kode 7, 1, 0, 4, 2, 1. Når du har indtastet koden, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og sletningen er udført. Senderenslukkes automatisk. 5) Start senderen igen. FUNKTIONSVALG Ved hjælp af senderens knapper og ved at stille på funktionsomskifterne i modtageren kan funktionerne i tabellen programmeres. Bemærk at tabellen er en oversigt, og at samtlige funktionsmuligheder beskrives mere udførligt i teksten, som følger efter tabellen. Funk. = Antal funktioner Valg TX = Funktionsvalg TX (sender) LED TX = Lysdiode TX (sender) Valg RX = Funktionsvalg RX (modtager) Type RX = Modtagermodel (Maxi eller Midi) F.omsk. 4, 5, 6, 7, 8 = Funktionsomskifter (modtager) 4, 5, 6, 7, 8 Funk. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F. omsk. 4,5,6,7,8 Kommentar 10x1 0 - A MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun 1 modtager 4x2+2x1 0 - B MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Kun 1 modtager 6x2+1x1 0 - C MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Kun 1 modtager 10x1 1 1 D MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 1 (8x1) 10x1 1 2 D MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 2 (8x1) 10x D MIDI x,off,off,off,off Modtager 1+2 (8x1) 10x1 2 1 E MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 1 (8x1) 10x1 2 2 E MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 2 (8x1) 10x1 3 1 F MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 1 (9x1) 10x1 3 2 F MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 2 (9x1) 13

13 Funk. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F. omsk. 4,5,6,7,8 Kommentar 4x2+2x1 1 1 G MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Modtager 1 (4x2+2x1) 4x2+2x1 1 2 G MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Modtager 2 (4x2+2x1) 4x2+2x G MIDI x,off,off,off,on Modtager 1+2 (4x2+2x1) 4x2+2x1 2 1 H MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Modtager 1 (4x2+2x1) 4x2+2x1 2 2 H MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Modtager 2 (4x2+2x1) 6x2+1x1 1 1 I MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Modtager 1 (6x2+1x1) 6x2+1x1 1 2 I MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Modtager 2 (6x2+1x1) 6x2+1x I MIDI x,off,off,on,off Modtager 1+2 (6x2+1x1) 6x2+1x1 2 1 J MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Modtager 1 (6x2+1x1) 6x2+1x1 2 2 J MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Modtager 2 (6x2+1x1) 10x2 0 - K MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun1 modtager 10x2 1 1 L MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 1 (8x2) 10x2 1 2 L MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 2 (8x2) 10x L MAXI x,off,off,off,off Modtager 1+2 (8x2) 10x2 2 1 M MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 1 (8x2) 10x2 2 2 M MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Modtager 2 (8x2) 10x2 1 1 N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løft 1 10x2 1 2 N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løft 2 10x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løft x2 2 1 O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løft 1 10x2 2 2 O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løft 2 10x2 3 1 P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF 9+9 (Knap 1-9->Relæ 1-9) 10x2 3 2 P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF 9+9 (Knap >Relæ 11-19) SENDERENS FUNKTIONSVALG OG LYSDIODEINDIKERING I senderen er der mulighed for at programmere funktionsvalg. Senderens 2 gule lysdioder indikerer, hvilken/ hvilke modtagere, relægruppe/grupper eller løft i en travers, der skal styres. Ved samtidig at indstille modtagerens funktionsomskifter kan flere forskellige typer relæfunktioner vælges (se side 14). Når du har programmeret for funktionsvalg 1-3, vil senderens lysdiode 1 altid lyse, når senderen startes op. OBS! Som standard leveres senderen med funktionsvalg 0. FUNKTIONSVALG 0: Med funktionsvalg 0 er det kun muligt at styre en modtager. De to gule lysdioder anvendes ikke. Senderens funktionsvalg 0 passer til modtagerens funktionsvalg: A, B, C, K FUNKTIONSVALG 1: Med funktionsvalg 1 kan man styre 2 modtagere (modtager 1, modtager 2 eller begge samtidig), alternativt kan man styre 2 løft i en travers (løft 1, løft 2 eller begge løft samtidig). Ved at trykke på knap 7 tændes gul lysdiode 1, ved at trykke på knap 8 tændes gul lysdiode 2. Trykkes på knap 7 og 8 samtidig, tændes lysdiode 1 og 2. Senderens funktionsvalg 1 passer til modtagerens funktionsvalg: D, G, I, L, N 14

14 FUNKTIONSVALG 2: Med funktionsvalg 2 kan man styre 2 modtagere (modtager 1 eller modtager 2, men aldrig begge samtidig), alternativt kan man styre 2 løft i en travers (løft 1 eller løft 2, men aldrig begge samtidig). Ved at trykke på knap 7 tændes gul lysdiode 1, ved at trykke på knap 8 tændes lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldrig være tændt samtidig. Senderens funktionsvalg 2 passer til modtagerens funktionsvalg: E, H, J, M, O FUNKTIONSVALG 3: Med funktionsvalg 3 kan man styre 2 modtagere (9 singlefunktioner i hver modtager) eller 1 modtager (9+9 singlefunktioner). Ved at trykke på knap 10 skifter man mellem at tænde gul lysdiode 1 eller lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldrig være tændt samtidig. Senderens funktionsvalg 3 passer til modtagerens funktionsvalg: F, P PROGRAMMERE FUNKTIONSVALG I SENDEREN: 1) Start senderen ved at trykke knap 9 og 10 ned i mindst 1 sek. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slip knap 9, hold knap 10 nede. 3) Slip knap 10, og vælg så knap 1 for funktionsvalg. Du har 0,3 sek. til at trykke knap 1 ned. Gul lysdiode 2 lyser vedvarende, og grøn lysdiode 3 begynder at blinke. Hvis du ikke har trykket nogen funktionsknap ind, starter senderen op. 4) Indtast sikkerhedskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sek./knaptryk, og senderen slukkes, hvis tiden udløber. Grøn lysdiode 3 blinker, og gul lysdiode 2 slukkes, hvis sikkerhedskoden er korrekt. 5) Derefter vælges den respektive funktionsmulighed (knap 0, 1, 2 eller 3). OBS! Med knap 0 afprogrammeres funktionen. Gul lysdiode 1 lyser, hver gang en godkendt knap trykkes ned. Når du har valgt den ønskede funktionsmulighed, blinker gul lysdiode (1) 3 gange, og programmeringen er udført. 6) Start senderen på ny ved at trykke på knap 9 og 10. MODTAGERENS FUNKTIONSVALG/RELÆFUNKTIONER PROGRAMMERE FUNKTIONSVALG I MODTAGEREN: Funktionsvalg i modtageren programmeres ved at stille funktionsomskifterne 4-8 i stilling ON eller OFF. For at se, hvordan omskifterne skal stilles: Se resp. funktionsvalg eller i tabellen over funktionsvalg. MODTAGER 860RX-MIDI Funktionsvalg A: Relæfunktion: 10 singlefunktioner (10x1). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Modtagerens funktionsvalg A passer til senderens funktionsvalg; 0 (se side 14) Funktionsvalg B: Relæfunktion: 4 stk. dobbelt- + 2 stk. singlefunktioner (4x2+2x1). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON Modtagerens funktionsvalg B passer til senderens funktionsvalg: 0 (se side 14) 15

15 Funktionsvalg C: Relæfunktion: 6 stk. dobbelt- + 1 stk. singlefunktion (6x2+1x1). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=OFF Modtagerens funktionsvalg C passer til senderens funktionsvalg: 0 (se side 14) Funktionsvalg D: Relæfunktion: 8 stk. singlefunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, at modtageren er valgt. Med senderens knap 7 og 8 kan modtager 1, 2 eller begge styres. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg D passer til senderens funktionsvalg: 1 (se side 14) Funktionsvalg E: Relæfunktion: 8 stk. singlefunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, at modtageren er valgt. Med senderens knap 7 og 8 kan modtager 1 eller 2 styres, men aldrig begge modtagerne samtidig). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg E passer til senderens funktionsvalg: 2 (se side 15) Funktionsvalg F: Relæfunktion: 9 stk. singlefunktioner + 1 stk. relæ til indikation af, at modtageren er valgt. Med senderens knap 10 kan modtager 1 eller 2 styres, men aldrig begge modtagerne samtidig). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 10 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 10 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg F passer til senderens funktionsvalg: 3 (se side 15) 16

16 Funktionsvalg G: Relæfunktion: 4 stk. dobbelt- + 2 stk. singlefunktioner (4x2+2x1). Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1, 2 eller begge styres. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON Modtagerens funktionsvalg G passer til senderens funktionsvalg: 1 (se side 14) Funktionsvalg H: Relæfunktion: 4 stk. dobbelt- + 2 stk. singlefunktioner (4x2+2x1) Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1 eller 2 styres, men aldrig begge modtagerne samtidig. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON Modtagerens funktionsvalg H passer til senderens funktionsvalg: 2 (se side 15) Funktionsvalg I: Relæfunktion: 6 stk. dobbelt- + 1 stk. singlefunktion (6x2+1x1). Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1, 2 eller begge styres. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=OFF Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=OFF Modtagerens funktionsvalg I passer til senderens funktionsvalg: 1 (se side 14) Funktionsvalg J: Relæfunktion: 6 stk. dobbelt- + 1 stk. singlefunktion (6x2+1x1). Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1 eller 2 styres, men aldrig begge modtagerne samtidig. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=OFF Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=OFF Modtagerens funktionsvalg J passer til senderens funktionsvalg: 2 (se side 15) 17

17 MODTAGER 860RX-MAXI Funktionsvalg K: Relæfunktion: 20 stk. dobbeltfunktioner (10x2). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Modtagerens funktionsvalg K passer til senderens funktionsvalg: 0 (se side 14) Funktionsvalg L: Relæfunktion: 8 stk. dobbeltfunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, at modtageren er valgt. Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1, 2 eller begge styres. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg L passer til senderens funktionsvalg: 1 (se side 14) Funktionsvalg M: Relæfunktion: 8 stk. dobbeltfunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, at modtageren er valgt. Med senderens knapper 7 og 8 kan modtager 1 eller 2 styres, men aldrig begge modtagerne. samtidig. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Modtager 1: Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Modtager 2: Funktionsomskifterens kontakter: 4=ON, 5=OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=OFF Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg M passer til senderens funktionsvalg: 2 (se side 14) Funktionsvalg N: Relæfunktion: 8 stk. dobbeltfunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, hvilket løft der er valgt. Med senderens knapper 7 og 8 kan man styre løft 1, 2 eller begge samtidig i en travers. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=ON Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg N passer til senderens funktionsvalg: 1 (se side 14) 18

18 Funktionsvalg O: Relæfunktion: 8 stk. dobbeltfunktioner + 2 stk. relæer til indikation af, hvilket løft der er valgt. Med senderens knapper 7 og 8 kan man styre løft 1 eller 2 i en travers, men aldrig begge samtidig.. Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=OFF, 7=ON, 8=ON Relæ 7 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Relæ 8 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Modtagerens funktionsvalg 0 passer til senderens funktionsvalg: 2 (se side 15) Funktionsvalg P: Relæfunktion: 9+9 stk. singlefunktioner + 2 stk. relæer til indikation af valgt relægr uppe. Med senderens knap 10 kan man vælge, hvilken relægruppe man vil styre (1-9 eller 11-19). Af billedet til højre fremgår, hvilke knapper der styrer de enkelte relæer. Funktionsomskifterens kontakter: 4=OFF, 5=OFF, 6=ON, 7=OFF, 8=OFF Relæ 10 er aktiveret, når gul lysdiode 1 er tændt på senderen. Knap 1-9 styrer relæ 1-9. Relæ 20 er aktiveret, når gul lysdiode 2 er tændt på senderen. Knap 1-9 styrer relæ Modtagerens funktionsvalg P passer til senderens funktionsvalg: 3 (se side 15) MOMENTANE ELLER SKIFTENDE RELÆFUNKTIONER Systemet leveres med momentan funktion som standardindstilling. Programmer som beskrevet nedenfor, hvis du ønsker skiftende funktion. Momentan funktion = Relæet trækker/aktiveres kun i den tid, hvor knappen på senderen er trykket ned. Skiftende/togglende funktion = Relæets stilling ændres hver gang, knappen på senderen trykkes ned, men den nye stilling bibeholdes, efter at du har sluppet knappen. PROGRAMMERING AF SKIFTENDE RELÆFUNKTION: 1) Start systemet op. 2) Stil modtagerens funktionsomskifter 1 på ON. Alle relæer i modtageren kobles fra, og de røde lysdioder for de enkelte relæer slukkes. 3) Tryk på de knapper på senderen, som du vil have en skiftende/ togglende funktion på. Rød lysdiode vil lyse vedvarende over de respektive relæer, som du har valgt til skiftende/ togglende funktioner. 4) Stil modtagerens funktionsomskifter 1 på OFF. Skiftende relæfunktioner er programmeret og kan nu anvendes. VENDE TILBAGE TIL STANDARDINDSTILLINGEN (MOMENTAN): 1 Start systemet op. 2) Stil modtagerens funktionsomskifter 1 på ON. Alle relæer i modtageren kobles fra, og de røde lysdioder for de enkelte relæer slukkes. 3) Stil modtagerens funktionsomskifter 1 på OFF. Samtlige relæer har momentane funktioner. 19

19 BLOKERINGER Blokering indebærer, at det er muligt at blokere/prioritere en relæfunktion/knap i forhold til en anden. Hvis blokering er programmeret, og to knapper trykkes ned samtidig på senderen, prioriteres/blokeres den ene knap i forhold til den anden, hvilket bevirker, at f.eks. op og ned ikke kan betjenes samtidig. Se på listen, og bestem dig for den mulighed, du ønsker at programmere ved hjælp af tabellen nedenfor, før du programmerer. Bemærk, at muligheden OFF, OFF = ingen blokering Blokeringer 10x1 Røde lysdioder for de pågældende relæer Funktion 1-2 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON LED 2 = ON Funktion 3-4 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON LED 4 = ON Funktion 5-6 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON LED 6 = ON Funktion 7-8 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON LED 8 = ON Funktion 9-10 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON LED 10 = ON Blokeringer 10x2 Røde lysdioder for de pågældende relæer Funktion 11 har prioritet over 1, funktion 12 over 2. LED 1 = ON LED 2 = OFF Funktion 11 har prioritet over 1, funktion 12 over 2. Funktion 1-2, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF LED 2 = ON Funktion 1-2, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON LED 2 = ON Funktion 13 har prioritet over 3, funktion 14 over 4. LED 3 = ON LED 4 = OFF Funktion 13 har prioritet over 3, funktion 14 over 4. Funktion 3-4, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF LED 4 = ON Funktion 3-4, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON LED 4 = ON Funktion 15 har prioritet over 5, funktion 16 over 6. LED 5 = ON LED 6 = OFF Funktion 15 har prioritet over 5, funktion 16 over 6. Funktion 5-6, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF LED 6 = ON Funktion 5-6, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON LED 6 = ON Funktion 17 har prioritet over 7, funktion 8 over 18. LED 7 = ON LED 8 = OFF Funktion 17 har prioritet over 7, funktion 18 over 8. Funktion 7-8, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 7 = OFF LED 8 = ON. Funktion 7-8, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON LED 8 = ON Funktion 19 har prioritet over 9, funktion 10 over 20. LED 9 = ON LED 10 = OFF Funktion 19 har prioritet over 9, funktion 10 over 20. Funktion 9-10, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 9 = OFF LED 10 = ON Funktion 9-10, spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON LED 10 = ON 20

20 Blokeringer 4x2+2 Røde lysdioder for de pågældende relæer Funktion 5 har prioritet over 1, funktion 6 over 2. LED 1 = ON LED 2 = OFF Funktion 5 har prioritet over 1, funktion 6 over 2. Funktion 1-2, 5-6 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF LED 2 = ON Funktion 1-2, 5-6 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON LED 2 = ON Funktion 7 har prioritet over 3, funktion 8 over 4. LED 3 = ON LED 4 = OFF Funktion 7 har prioritet over 3, funktion 8 over 4. Funktion 3-4, 7-8 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF LED 4 = ON Funktion 3-4, 7-8 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON LED 4 = ON Funktion 9-10 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON LED 10= ON Blokeringer 6x2+1 PROGRAMMERE BLOKERING: Røde lysdioder for de pågældende relæer Funktion 7 har prioritet over 1, funktion 7 over 2. LED 1 = ON LED 2 = OFF Funktion 7 har prioritet over 1, funktion 7 over 2. Funktion 1-2 og 7 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF LED 2 = ON Funktion 1-2 og 7 spærres, når de trykkes ned. samtidig. LED 1 = ON LED 2 = ON Funktion 8 har prioritet over 3, funktion 8 over 4. LED3 = ON LED 4 = OFF Funktion 8 har prioritet over 3, funktion 8 over 4. Funktion 3-4 og 8 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF LED 4 = ON Funktion 3-4 og 8 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON LED 4 = ON Funktion 9 har prioritet over 5, funktion 9 over 6. LED 5 = ON LED 6 = OFF Funktion 9 har prioritet over 5, funktion 9 over 6. Funktion 5-6 og 9 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF LED 6 = ON Funktion 5-6 og 9 spærres, når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON LED 6 = ON 1) Start systemet op. 2) På modtageren: Stil funktionsomskifterens kontakt 3 på ON. Alle relæer i modtageren kobles fra, og de røde lysdioder for de enkelte relæer slukkes. 3) På senderen: Programmer ved at trykke de knapper (Lysdioder) ned, som angives med ON i tabellen vedr. blokering. Eks.: Lysdiode 5 = OFF og Lysdiode 6=ON, programmerer du ved at trykke knap 6 på senderen ned, hvorefter lysdioderne tændes svarende til den ønskede blokeringsmulighed. De røde lys dioder vil lyse vedvarende over de respektive relæer, som du har valgt. 4) På modtageren: Stil kontakt 3 på OFF. Blokeringen er færdigindstillet og kan nu anvendes. SLETTE BLOKERING: 1) Start systemet op. 2) På modtageren: Stil funktionsomskifterens kontakt 3 på ON. Alle relæer i modtageren kobles fra, og de røde lysdioder for de enkelte relæer slukkes. 3) På modtageren: Stil funktionsomskifterens kontakt 3 på OFF. Blokeringen er nu slettet (ingen relæer er blokerede). 21

21 FEJLSØGNING Hvis udstyret ikke fungerer som det skal, beder vi dig gennemgå punkterne nedenfor. FEJLFUNKTION MULIGE ÅRSAGER FORANSTALTNING Modtagerens gule lysdiode for korrekt forsyningsspænding lyser ikke. Modtagerens gule lysdioder for antal indprogrammerede sendere blinker ikke. Senderen fungerer ikke, når du trykker knap 9 og 10 ned samtidig (mindst 1 sekund) og derefter slipper knapperne. Lysdioden i senderen lyser rødt. Ved opstart af senderen blinker lysdiode 3 rødt, når du trykker knapperne 9 og 10 ned samtidig. Ved opstart af senderen lyser rød lysdiode og gul lysdiode 1 blinker, når du trykker knap 9 og 10 ned samtidig. Rækkevidden er for kort. Rød lysdiode (5 eller 9) i modtageren blinker (560ms on/560ms off). Rød lysdiode (5 eller 9) i modtageren blinker (150ms on/150ms off). Rød lysdiode (5 eller 9) i modtageren lyser konstant rødt. Forkert forsyningsspænding til modtageren. Sikringen i modtageren er defekt. Ingen sendere indprogrammereti modtageren. Batteriet er afladet. Defekt knap i senderen. Stopknappen er trykket ind. Processoren indikerer, at den har fundet en fejl på stopknappen. Antenne, antennekabler er beskadigede eller installeret forkert. Fejl i mikroprocessorens EEPROM hukkommelse. Fejl på sikkerhedsrelæ SR1 eller SR2. Fejl i mikroprocessorens RAM/ROM hukommelse. Kontroller forsyningsspænding. Skift sikring. Indprogrammer de ønskede sendere. Oplad senderen. Kontakt din forhandler. Træk stopknappen ud. Tryk stopknappen ind uden at slippe knap 9 og 10. Hvis stopknappen er intakt, skal lysdiode 2 begynde at blinke. Træk stopknappen ud, og slip knap 9 og 10. Hvis senderen herefter ikke starter, skal stopknappen udskiftes. Kontakt din forhandler. Prøv at ændre antennens placering. Udskift antennekablet. Kontakt din forhandler. Kontakt din forhandler. Kontakt din forhandler. Hvis du efter gennemgangen af denne anvisning alligevel ikke kan få radiosystemet til at fungere, bedes du kontakte din forhandler. 22

22 BLANKET VEDR. INDSTILLINGER: MODTAGER OG SENDER Følgende oplysninger skal dokumenteres. Kopier blanketten, og send den med ved behov for service. Modtagerens serienr.: Togglende relæ: Blokeringer: Indprogrammeret sender: Senderens serienr.: Funktionsvalg: Automatisk slukning: Frekvens: ID1: ID2: ID3: PIN-position PIN-kode /Navn Senderens serienr.: Funktionsvalg: Automatisk slukning: Frekvens: PIN-position PIN-kode /Navn EC Declaration of Conformity for Tele Radio radio remote control systems can be found at Senderens serienr.: Funktionsvalg: Automatisk slukning: Frekvens: PIN-position PIN-kode /Navn

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio. Tele Radio T20/T60 Manual TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: b.sun@tele-radio.cn TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com TELE RADIO AS Norway

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER

Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER INSTALLER, START, SLUK, LOG IND, LOG UD, REGISTRER, SLET, FEJLFINDING, UDSÆDVANLIGE SITUATIONER DANSK (OVERSÆTTELSE) ARTICLE CODE: RX1-A,

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 2 4.15 112 4.25 11 4 4.5 114 5 4.45

Læs mere

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Det vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse manualen, før du begynder at installere/programmere dit udstyr. Sendere

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 TELE RADIO PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Basiskortmodtager Side 2 Klemrække til indgangsspænding på basiskort Side 3 Funktions-LED ernes indikationer

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-1 (TG-TX-MNL8), TG-T11-5 (TG-TX-MXL12) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk) IM-TG2-RX001-A07-DA

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse.

Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. Ventilmotor EC 2006 / EC2008. Indholdsfortegnelse. 01 Indholdsfortegnelse. 02 03 04 05 06 07 Auto/Man, Klemrækker og øftehøjde. Klemrækkeforbindelser. Klemrækkeforbindelser kaskade. Motorindstillinger.

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal Tekniske data KRM røgdetektor til kanal Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK- E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2- MOD 24 V AC / DC +15 % / -10 %

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22),TG-T12-23 (TG-TX-JDL23),

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter en separat vejledning til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-2 (TG-TX-MNL6), TG-T11-4 (TG-TX-MDL10) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk)

Læs mere

SafeLine GL4. Brugsanvisning. Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup.

SafeLine GL4. Brugsanvisning. Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup. SafeLine GL4 Brugsanvisning Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup. safeline.eu SafeLine GL4 Brugsanvisning Tilslutning af enheden Tilslutning

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere