I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde."

Transkript

1 Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere

2

3 Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende læger på Færøerne i en 3 måneders periode i vinteren 11/12. Der blev i alt registreret 344 tilfælde svarende til gennemsnitlig 25 tilfælde pr. deltagende læge. I 4 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Aktuelle data om diabetes i Danmark fra Diabetesforeningen I Danmark var personer diagnosticeret med diabetes pr. 31. december 1. Det svarer til godt 5,2% af befolkningen og en fordobling af antallet af diabetikere på 1 år Type 1-diabetes udgør ca. 1% Type 1½-diabetes udgør ca. 1% (ofte tælles type 1½ med under type 2) Type 2-diabetes udgør ca. 8% Kvinder udgør 49% og mænd 51% af det totale antal med diabetes 1 Knap 29. danskere har diabetes 245. danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes 75. danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes) Flere end hver. dansker har diabetes I gennemsnit dør 12 danskere hver dag af diabetes I gennemsnit får 76 danskere hver dag konstateret diabetes Antallet af diabetikere er fordoblet på 1 år Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen UOPDAGET DIABETES I 1999 var ca. 6% af personer med diabetes ikke diagnosticeret. Den reelle andel er formentligt lidt lavere i dag. Diabetesforeningens estimat er, at der er godt 245. uopdagede type 2-diabetikere i Danmark i 9, dvs. for hver erkendt type 2-diabetiker er der knap én uerkendt. PRÆDIABETES (FORSTADIET TIL TYPE 2-DIABETES) I 1999 havde ca. 17% af befolkningen prædiabetes - svarende til ca. 85. danskere. Diabetesforeningens estimat er, at 75. personer i Danmark i 1 har forstadier til diabetes. 3-% af prædiabetikere udvikler type 2- diabetes inden for 3,5 år. 3

4 ARVELIGHED Risikoen for at udvikle type 2-diabetes stiger med %, hvis én forælder har type 2-diabetes og med 8%, hvis begge forældre har sygdommen. DØDELIGHED Overdødeligheden er nu "blot" på 57% - i 1997 var den på 9%, hvilket betyder, at diabetikere i dag lever længere med deres sygdom. Der er dog markant kønsforskel. For kvinder med diabetes er overdødeligheden 52%, mens den for mænd med diabetes er den 61%. Ca. en tredjedel af alle diabetikere har hjertekarsygdom (i den øvrige befolkning er det blot 14%) 4,5% har haft så alvorlige øjenkomplikationer, at øjnene er blevet laserbehandlet i perioden Der foregår i øjeblikket et betydeligt forskningsarbejde med at kortlægge DM2 på Færøerne, foreløbige resultater af dette arbejde vil blive fremlagt på opfølgningskurset. Vejledninger: Der er næppe en sygdom, der mere velbeskrevet end DM type 2, ligesom der er udarbejdet et utal af vejledninger nationalt og internationalt. En ny DSAMvejledning er på trapperne, men lader vente lidt på sig, den mest aktuelle vejledning i DK er således Guidelines for type 2-diabetes fra IFR april 11. I de nyere guidelines understreges det mere og mere, at DM 2 ikke kun er en endokrinologisk sygdom, men i lige så høj grad en cardiovaskulær sygdom. Aktuelle audit: Undersøgelsen blev foretaget som en traditionel audit, hvor de deltagende læger i registreringsperioden på ca. 3 måneder foretog en konsekutiv registrering af de af deres DM2 patienter, som indfandt sig i klinikken. Der blev spurgt om køn, kontaktart, hvornår sidste kontrol havde fundet sted, hvilke kliniske undersøgelser, der blev foretaget, lab. undersøgelser, risikofaktorer, diverse foranstaltninger, behandlingssted samt behandling. Antal registreringer pr. læge varierede fra 9 til 47 med et gennemsnit på 25. Rapportens indhold: De første sider viser resultaterne i skemaform, derefter bringes en række søjlediagrammer, der illustrerer de vigtigste resultater. Sidst i rapporten bringes et antal variationsdiagrammer, der viser variationen på udvalgte parametre mellem deltagerne. 4

5 SAMLIT RESULTAT - DIABETESAUDIT 11/12 Antal Procent KØN Mand ,3% Kvinde ,% Uoplyst 13 3,8% I alt 344 1,% KONTAKTART Årskontrol 63 18,3% Planlagt kontrol 4 59,3% Anden konsultation 74 21,5% Uoplyst 3,9% I alt 344 1,% FORRIGE KONTROL < 3 mdr ,% 3-6 mdr ,4% > 6 mdr. eller aldrig 33 9,6% Uoplyst 24 7,% I alt 344 1,% KLINISKE Blodtryk ,% UNDERSØGELSER Vægt ,8% Højde ,4% Fødder undersøgt ,% Ingen 6 1,7% Uoplyst 13 3,8% I alt ,6% LABORATORIEUNDERS ØGELSER HbA1c 28 81,4% LDL-kolesterol 278 8,8% Mikroalbuminuri 49 14,2% Uoplyst 47 13,7% I alt ,1% RISIKOFAKTORER/KO MPLIKATIONER Hypertension ,7% Rygning 53 15,4% Hyperkolesterolæmi ,7% Lavt aktivitetsniveau ,1% Problemfod 22 6,4% Tidligere blodprop i hjerte eller hjerne 32 9,3% Ingen af førnævnte 15 4,4% Uoplyst 21 6,1% I alt ,2% DIVERSE FORANSTALTNINGER Livsstilssamtale < 15 måneder ,5% Øjenlæge < 2 år ,2% Fodterapeut < 15 måneder ,% Ingen af førnævnte 27 7,8% Uoplyst 27 7,8% I alt ,3% BEHANDLINGSSTED Almen praksis ,1% Diabetesambulatorium 15 4,4% Begge steder 39 11,3% Uoplyst 18 5,2% I alt 344 1,% 5

6 Antal Procent DIABETESBEHANDLING Diætbehandling alene 54 15,7% Perorale antidiabetika 26 75,6% GLP-analog og DPP-4 hæmmere 35 1,2% Insulin 27 7,8% Uoplyst 19 5,5% I alt ,8% ANDEN BEHANDLING ACE/AT2-blokkere ,8% Andre antihypertensiva ,6% Statiner ,3% Magnyl/aspirin 17 31,1% Ingen af førnævnte 17 4,9% Uoplyst 22 6,4% I alt ,2% Undersøgelser Blodtryk Systolisk Diastolisk Vægt Højde HbA1c LDL-kol BMI N Valid Missing Mean 135,2 79,21 92,39 17,8 7,5 2,767 31,4 Median 132, 8, 91, 172, 6,9 2,5 31,2 Std. Deviation 16,4 1, 18,8 9,8 1,64 1,1457 5,5 Minimum ,2,8 1,6 Maximum ,6 6,3 53,8 Antal registreringer 6 Antal Deltager-ID 6

7 Hvor mange gange har lægen set den enkelte patient? Undersøgelsen omfatter 283 forskellige patienter. 48 patienter har besøgt lægen mere end en gang i perioden en enkelt patient har været hos lægen 7 gange på de 8 uger registreringen varede. Deltager ID 1 besøg 2 besøg 3 besøg 4 besøg 5 besøg 7 besøg I alt I alt

8 Der indgik betydeligt flere mænd (57%) end kvinder (39% ) i undersøgelsen. Kvinderne var gennemsnitlig lidt ældre end mændene Antal Alder og køn Alder mænd kvinder uoplyst % Patientens alder og køn Alder mænd kvinder 8

9 19% var årskontrol, 59% var planlagte kontroller. Mere end halvdelen var set indenfor de sidste 3 måneder, mens kun 1% ikke var set indenfor de sidste 6 måneder Kontaktart Anden konsultation 21% Kontaktart 3-6 mdr 32% Planlagt kontrol 59% Uoplyst 1% Årskontrol 19% < 3 m dr 51% Uoplys t 7% > 6 m dr eller aldrig 1% HbA1C i forhold til forrige kontrol 6 Procent af tilfælde 49, ,4 42,1 16,7 1,5 Årskontrol Anden kons. <7 7-9 >9 9

10 BT, højde og vægt udføres ved de fleste kontakter, medens fodundersøgelsen primært udføres ved årskontrollen. Kliniske undersøgelser d.d ,8 72, blodtryk højde vægt fødder undersøgt 1,7 3,8 Ingen Uoplyst Procent af tilfælde Kliniske undersøgelser d.d. i forhold til kontaktart 1 91,2 82,4 79,48,9 76,2 71, ,2 33,8 29,9 blodtryk højde vægt fødder undersøgt 5,4 8,1 1 3,4 Ingen Uoplyst Årakontrol Anden planlagt kontrol Anden kons. 1

11 HbA1c og kolesterol udføres hos næsten alle ved årskontrollen og hyppigt ved de øvrige kontroller, medens måling af mikroalbuminuri er sjældent forekommende ved alle kontroller. Laboratoriemålinger ,4 8,8 6 14,2 13,7 HbA1C LDL-kolesterol mikroalbumin Uoplyst/ingen Laboratoriemålinger Procent af tilfælde 92,1 92,1 81,9 83,3 7,3 63, ,9 16,2 12,3 8,1 3,2 HbA1C LDL-kolesterol mikroalbumin Uoplyst/ingen Årakontrol Anden planlagt kontrol Anden kons. 11

12 Det gennemsnitlige HbA1c niveau var uændret fra undersøgelsen i 4. Ca. halvdelen af patienterne havde HbA1c under 7. HbA1C 15 12,8 13,6 1 7,3 7,4 5 4,7 3, maximum minimum mean Antal patienter per HbA1c gruppe Antal <7% 7-9% >9% mænd kvinder uoplyst 12

13 Hypertension var den hyppigste risikofaktor og til stede hos 3/4 af alle patienterne. Hyperkolesterolæmi og lavt aktivitetsniveau blev registreret hos mere end halvdelen. Risikofaktorerne var i det væsentlige lige hyppige i de 3 HbA1c-grupper. Risikofaktorer/komplikationer ,7 6 51,7 56,1 15,4 Hypertension Rygning Hyperkol. Lavt aktivitetsniveau 6,4 Prbl. fod 9,3 Tidl. blpr. i hjerte eller hjerne 4,4 Ingen af førnævnte ,486 64,9 Risikofaktorer/komplikationer i forhold til HbA1c 21,6 14,316 55,757 54,1 7,3 62,16 Hypertension Rygning Hyperkol. Lavt aktivitetsniveau <7% 7-9% >9% 11,4 5,7 9 8,1 8 1,8 Prbl. fod Tidl. blpr. i hjerte eller hjerne 3,6 3 2,7 Ingen af førnævnte 13

14 Knapt 7% af de registrerede havde fået livsstilssamtale indenfor 15 måneder og ca. halvdelen havde være til øjenlæge indenfor 2år og til fodterapeut indenfor 15 måneder. Diverse foranstaltninger 8 69,5 6 53,2 48 7,8 Livsstilssamtale < 15 måneder Øjenlæge < 2 år Fodterapeut < 15 måneder Ingen af førnævnte Diverse foranstaltninger i forhold til HbA1c P rocent af registreringer 86,5 79, , ,9 43,2 37,8 5,7 5 5,4 Livsstilssamtale < 15 måneder Øjenlæge < 2 år Fodterapeut < 15 måneder Ingen af førnævnte <7% 7-9% >9% 14

15 Ca. 8% af patienterne blev alene kontrolleret i almen praksis, 4% i diabetesambulatoriet og 11 % begge steder. Kun få med lavt HbA1c gik i diabetesambulatoriet. Behandlingssted ,1 6 4,4 11,3 Almen praksis Diabetesambulatorium Begge steder Behandlingssted i forhold til HbA1c 1 8 P rocent af registreringer 86,4 75, ,5 1 5,4,7 Almen praksis Diabetesambulatorium Begge steder <7% 7-9% >9% 15

16 75% blev behandlet med perorale antidiabetika, 1% med GLP-analog/DPP-4 hæmmer og 8% med insulin. Jo højere HbA1c jo mere intensiv behandling. Antidiabetisk behandling 8 75,6 6 15,7 1,2 7,8 Diætbehandling alene Perorale antidiabetika GLP-analog og DPP-4 hæmmere Insulin Antidiabetisk behandling i forhold til HbA1c ,9 8 69,3 6 28,6 3 2,7 Diætbehandling alene Perorale antidiabetika 22 16, ,2 4,3 2,1 GLP-analog og DPP- 4 hæmmere Insulin <7% 7-9% >9% 16

17 Ca. 66% blev behandlet med ACE/AT2 hæmmere, samme fraktion med andre antihypertsiva og ligeledes 66% blev behandlet med statiner. Kun 33% blev behandlet med magnyl/aspirin. Patienter med højt HbA1c niveau blev behandlet mindre intensivt. Anden behandling ,8 61,6 66,3 31,1 4,9 ACE/AT2- blokkere Andre antihypertensiva Statiner Magnyl/ aspirin Ingen af førnævnte Anden behandling i forhold til HbA1c , ,8 51,4 59, ,3 ACE/AT2- blokkere Andre antihypertensiva 3,6 1 1,8 Statiner Magnyl/ aspirin Ingen af førnævnte <7% 7-9% >9% 17

18 Variationsdiagrammer Figurerne på denne side og de følgende illustrere hvor hyppigt forskellige parametre blev registreret af hver enkelt deltager. Vær opmærksom på, at resultaterne kan være udtryk for tilfældig variation specielt hos deltagere med et lille antal registreringer. Fødder undersøgt ,7 8 76,2 79,5 69,2 6 41,4 31,9 22, ,8 HbA1C målt ,3 86,7 1 84, ,3 76,2 1 81,8 77,8 6 57,7 46,2 22,

19 Variationsdiagrammer LDL-kolesterol målt Mikroalbuminuri (ratio > 2,5 indenfor 2 mdr.)

20 Variationsdiagrammer Forrige kontrol < 3 mdr Livsstilssamtale < 15 mdr

21 Variationsdiagrammer Øjenlæge < 2 år Fodterapeut < 15 mdr

22 Variationsdiagrammer Diætbehandling alene Perorale antidiabetika

23 Variationsdiagrammer GLP-analog og DPP-4 hæmmere Insulin

24 Variationsdiagrammer ACE/AT2-blokkere Andre antihypertensiva

25 Variationsdiagrammer Statiner Magnyl/aspirin

26 Baggrundsoplysninger 13 læger har udfyldt baggrundsskema. 7 mænd 5 kvinder 1 uoplyst. Lægernes alder varierer fra 36 til 74 år - mean 55,92. Antal år i praksis 1 til år - mean 18,54. 1 arbejder som faste læger 3 som vikarer. 11 som sololæger 2 som kompagniskab. Antal praksispersonale i alt (minus rengøring) Antal Procent 1 4 3, , , ,7 Total 13 1, 9 (69,2%) har sygeplejerske ansat. Varetager dit praksispersonale opgaver i forbindelse med udredning og kontrol af diabetes mellitus type 2? Antal Percent Ja, i stort omfang 3 23,1 Ja, i mindre omfang 6 46,2 Nej, slet ikke 4 3,8 Total 13 1, Hvis ja Hvilke opgaver varetager personalet 1 % 88,9 8 77,8 6 44,4 61,5 55,6 55,6 44,4 33,3 Blodprøvetagning Urin stiks BT kontrol Diætvejledning Sam tale om rygeophør Samtale om motion Samtale om alkohol Anden rådgivning 26

27 Vejledning Registreringsvejledning Diabetes type 2 i almen praksis, Færøerne 11/12 Du bedes i 3 måneder registrere alle patienter, der henvender sig i din konsultation, hvor henvendelsesårsagen er nydiagnosticeret eller kendt diabetes mellitus type 2. Registreringen starter mandag den 31. oktober 11 og afsluttes fredag den 27. januar 12. Udfyld én linje for hver kontakt og anvend et nyt registreringsskema hver uge. Vi anbefaler, at registreringen udføres umiddelbart efter konsultationen. Kun den tilmeldte læge kan registrere oplysninger på skemaet. Fødselsdag Køn Kontaktart Forrige kontrol Kliniske undersøgelser d.d. Laboratorieundersøgelser Risikofaktorer/ komplikationer Diverse foranstaltninger Behandlingssted Diabetesbehandling Anden behandling Registrer dag, måned og år. Mand eller kvinde. Kun 1 kryds Hvorvidt det er årskontrol, anden planlagt kontrol eller anden konsultation. Kun 1 kryds Ved sidste kontrol foretaget inden for de sidste 3 måneder, i perioden 3-6 måneder eller det er mere end 6 måneder siden, den blev foretaget. 1, højst 4 felter udfyldes Blodtryk, vægt og højde angives med hele tal, hvorvidt fødder er undersøgt ved simpel afkrydsning. Felterne udfyldes, hvis værdi foreligger HBA1C angives i % med 1 decimal, hvis den foreligger inden for 3 måneder. LDL-kolesterol angives i mmol/l med 1 decimal, hvis den foreligger inden for 12 måneder. Mikroalbuminuri feltet udfyldes ikke, hvis mikroalbuminuri ikke er målt det seneste år, hvis målt og negativ. X hvis albumin/creatinin ratio: >2,5. 1, højst 6 kryds Hvorvidt patienten på et tidspunkt har fået diagnosticeret en hypertension, hvorvidt han aktuelt ryger, hvorvidt der på et tidspunkt er konstateret højt kolesterol, hvorvidt han/hun aktuelt har lavt aktivitetsniveau (mindre end ½ times motion dagligt), hvorvidt der er problemfod, og endeligt hvorvidt der tidligere har været blodprop i hjerte eller hjerne. 1, højst 3 kryds Hvorvidt der inden for de sidste 15 måneder er udført livsstilssamtale (grundig samtale om kost, rygning, alkohol og motion), hvorvidt patienten har været til øjenlæge inden for de sidste 2 år, og endeligt hvorvidt patienten har været til fodterapeut inden for de sidste 15 måneder. Kun 1 kryds Angiv hvor patienten aktuelt kontrolleres. 1, højst 3 kryds Angiv aktuelle behandling. 1, højs 4 kryds Angiv aktuelle behandling. Husk, at der skal være mindst 1 kryds i alle hovedgrupperne. 27

28 Registreringsskema 28

29

30

Teambuilding i almen praksis

Teambuilding i almen praksis Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme Et kvalitetssikringsprojekt i de tidligere amter i Region Hovedstaden Teambuilding i almen praksis

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere