FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide"

Transkript

1 FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide

2 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska Dansk Norsk Suomi

3 Produktöversikt 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -hållare 2. Skyddande lock 3. Funktionstangenter 4. Bluetooth och batteriindikator 5. Tangentbord 6. Anslutningsknapp för Bluetooth 7. Mikro-USB-laddningsport 8. Återställningsknapp 9. Mikro-USB-sladd Svenska 3

4 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Montera din folio Öppna folion och placera ipadenheten i ramen Placera ramen i skrivläge FabricSkin Keyboard Folio startas automatiskt och statuslampan blinkar grönt i två sekunder. Statusindikatorn blinkar blått när folion är klar att kopplas. Obs! Statusindikatorn blinkar rött under en kort stund när batterinivån är låg. Läs mer i Ladda batterierna. Ansluta till din ipad Aktivera Bluetooth i Inställningar > Bluetooth på din ipad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn. Ange PIN-koden på FabricSkin Keyboard Folio, om det krävs. Statusindikatorn på folion lyser med fast blått sken när Bluetooth-anslutningen är utförd. Ansluta till en annan ipad Det är väldigt enkelt att använda FabricSkin Keyboard Folio med en annan ipad. Sätt in din ipad i folion och placera ramen i skrivläge. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. FabricSkin Keyboard Folio är i identifieringsläge. Följ instruktionerna i Ansluta till din ipad. 4 Svenska

5 Använda folion med din ipad Kontrollera viloläget i din ipad Din ipad aktiveras när du öppnar FabricSkin Keyboard Folio. Din ipad försätts i viloläge när du stänger folion. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Två bildvinklar Folion har två visningslägen ett för att skriva och ett annat för att bläddra. När folion placeras i skrivläge aktiveras tangentbordet automatiskt. När folion placeras i navigeringsläge stängs tangentbordet av automatiskt. Skrivläge Navigeringsläge Svenska 5

6 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funktionstangenter Tangent Beskrivning Tangent Beskrivning Hem: ipads startskärm Lås skärmen: Låser eller låser upp ipad-enhetens skärm Siri: Du kan använda rösten för att skicka meddelanden, planera möten, ringa telefonsamtal och mycket mer Sök: Öppnar ipad-enhetens sökfunktion Ändra språk: Ändra tangentbordets språk Virtuellt tangentbord: Visar/döljer det virtuella tangentbordet Bildspel Föregående spår Spela upp/pausa Nästa spår Ljud av Volym Volym + Vänster markör: Markerar text till vänster, ord för ord Höger markör: Markerar text till höger, ord för ord Blanksteg: Växlar program Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan. Siri stöds inte av ipad 2 eller tidigare versioner. 6 Svenska

7 Ladda batterierna Statusindikatorer Lätt Blinkar grönt Grönt Rött Blinkar blått Fast blått sken USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Ladda folions batterier om statusindikatorn blinkar rött. Anslut mikro-usb-sladden i laddningsporten. Anslut kabelns motsatta ände till en USBport på din bärbara dator. Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas och visar ett fast grönt sken när batteriet är fulladdat. Med ett fulladdat batteri kan du använda folion i tre månader (vid genomsnittlig användning om två timmar per dag). Folion försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget. Beskrivning Batteriet laddas Batteriet är laddat Bluetooth-anslutningen är upprättad. Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio försöker upprätta en Bluetoothanslutning till ipad-enheten. Batteriet laddas. En Bluetooth-koppling har upprättats Svenska 7

8 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av uttjänta batterier 1. Lossa tangentbordslocket försiktigt med hjälp av en skruvmejsel. 2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det. 3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning. 1 Gör så här för att rengöra folion: Torka av din FabricSkin Keyboard Folio med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Mer information får du om du besöker produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Vad tycker du? Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt Svenska

9 Produktcentralen Besök produktcentralen din webbplats för support i världsklass. support/fabricskinkeyboardfolio Här hittar du självstudier, Logitech FabricSkin Keyboard Folio felsökningsinformation och riktlinjer för hur du använder din nya folio. På produktcentralen finns också aktiva forum där du kan få kontakt med ett globalt nätverk av kunniga användare. Felsökning Fungerar inte din Logitech FabricSkin Keyboard Folio? Placera ipad-hållaren i skrivläge. FabricSkin Keyboard Folio fungerar inte om hållarens stöd placeras fel. Tryck på valfri tangent för att aktivera FabricSkin Keyboard Folio från viloläget. Ladda folions batterier. Mer information finns i Ladda batterierna. Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan FabricSkin Keyboard Folio och ipad-enheten: Tryck på knappen för anslutning till Bluetooth Kontrollera att ipad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyn på din ipad. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetooth-anslutningen har upprättats. Återställ din FabricSkin Keyboard Folio genom att trycka på återställningsknappen. Svenska 9

10 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Oversigt over produktet 1 1. ipad -holder 2. Beskyttelsesomslag 3. Funktionstaster 4. Indikator for Bluetooth og batteriniveau 5. Tastatur 6. Knap til etablering af Bluetooth-binding 7. Mikro-USB-port til opladning 8. Knap til nulstilling 9. Mikro-USB-kabel Dansk

11 Konfigurer tastaturomslaget Åbn omslaget og anbring ipadenheden i holderen Placer holderen i skrivestilling FabricSkin Keyboard Folio tænder automatisk, og statusindikatoren blinker grønt i to sekunder. Statusindikatoren lyser blåt for at indikere at omslaget er klar til at etablere binding. Bemærk: Statusindikatoren glimter rødt, hvis batteriniveauet er lavt. Læs "Opladning af batterierne". Logitech FabricSkin Keyboard Folio Binding til ipad-enheden Aktivér Bluetooth på ipad-enheden under Indstillinger > Bluetooth. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder. Hvis der kræves en pin-kode, skal du bruge FabricSkin Keyboard Folio til indtastningen. Statusindikatoren på omslaget lyser blåt for at indikere at der er etableret binding. Etablering af binding til en anden ipad Du kan sagtens bruge FabricSkin Keyboard Folio sammen med en anden ipad-enhed. Anbring ipad-enheden i holderen, og placer holderen i skrivestilling. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. FabricSkin Keyboard Folio er klar til at etablere binding. Følg anvisningerne i "Etablering af binding til en ipad". Dansk 11

12 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Brug af tastaturomslaget sammen med en ipad Kontrol af dvaletilstand på ipadenheden Omslagets holder kan indstilles til enten To vinkler Når du åbner FabricSkin Keyboard Folio, søgning på internettet eller indtastning. aktiveres ipad-enheden. Når du lukker Når holderen sættes i skrivestilling, omslaget, sættes ipad-enheden i dvale. tænder tastaturet automatisk. Når holderen indstilles til søgning på internettet, slukkes tastaturet automatisk. Indstilling for indtastning Indstilling for søgning på internettet 12 Dansk

13 Funktionstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hjem: Startskærmen på ipad Låseskærm: Lås eller oplås ipad-skærmen Siri: Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme Søg: Åbn ipad-enhedens søgefunktion Skift sprog: Skift sprog for tastaturet Virtuelt tastatur: Vis/skjul det virtuelle tastatur Diasshow Forrige nummer Afspilning/pause Næste nummer Slå lyden fra Skru ned for lyden Skru op for lyden Venstre markør: Markér tekst til venstre, ord for ord Højre markør: Markér tekst til højre, ord for ord Mellemrumstast: Skift mellem programmer Bemærkninger: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor. Siri understøttes ikke på ipad 2 og tidligere versioner. Dansk 13

14 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Opladning af batterierne Statusindikatorer Indikator Blinker grønt Grønt Rødt Blinker blåt Lyser blåt USB Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Slut mikro-usb-kablet til opladningsporten. Slut den anden ende af kablet til en USBport på computeren. Statusindikatoren blinker grønt under opladning og lyser grønt når det er fuldt opladt. Batterierne holder i ca. tre måneder ved en fuld opladning (ved gennemsnitligt to timers brug om dagen). Omslaget sætes i dvale hvis det er tændt, men ikke bruges. Tryk på en tast for at genaktivere det. Beskrivelse Batteriet oplades Batteriet er opladet Bluetooth-binding etableret; batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad Logitech FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøger at etablere Bluetoothbinding til en ipad; batteriet er opladet. Der er etableret Bluetooth-binding 14 Dansk

15 Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent 1. Bræk tastaturlaget af med en skruetrækker. 2. Frigør batteriet fra printpladen. 3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Sådan rengør du omslaget: Tør FabricSkin Keyboard Folio af med en fugtig klud. Undgå at bruge opløsningsmidler. Besøg produktcentralen, dit online-sted for support i verdensklasse, for at få flere oplysninger. fabricskinkeyboardfolio Hvad synes du? Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt Dansk 15

16 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Produktcentralen Besøg Produktcentralen, dit onlinested for support i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Find vejledninger, fejlfindingstip samt retningslinjer for brug af omslaget. Produktcentralen er også hjemsted for livlige fora, der forbinder dig til en global gruppe af vidende brugere. Problemløsning Virker FabricSkin Keyboard Folio ikke? Placer ipad-holderen så den er indstillet til indtastning. FabricSkin Keyboard Folio virker ikke, hvis holderens fødder er anbragt forkert. Tryk på en tilfældig tast for at genaktivere FabricSkin Keyboard Folio fra dvaletilstand. Oplad omslagets batterier. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af batterierne". Genetabler Bluetooth-bindingen mellem FabricSkin Keyboard Folio og ipad-enheden: Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på ipad-enheden. Vælg "FabricSkin Keyboard Folio" i menuen Enheder på ipad-enheden. Når Bluetooth-bindingen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blåt. Du nulstiller FabricSkin Keyboard Folio ved at trykke på knappen til nulstilling. 16 Dansk

17 Bli kjent med produktet 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio 1. ipad -holder 2. Beskyttende deksel 3. Funksjonstaster 4. Statuslampe for Bluetooth og batteri 5. Tastatur 6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth 7. Ladeport med mikro-usb-tilkopling 8. Tilbakestillingsknapp 9. Mikro-usb-kabel Norsk 17

18 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Konfigurere Folio Åpne Folio og sett ipad i rammen Sett rammen i skriveposisjon FabricSkin Keyboard Folio slår seg automatisk på, og statuslampen blinker grønt i to sekunder. Statuslampen lyser så blått for å vise at Folio er klar til å opprette en parvis tilkopling. NB: Statuslampen blinker rødt et kort øyeblikk når batterinivået er lavt. Se avsnittet Lade batteriene. Opprette en forbindelse med ipad Aktiver Bluetooth på ipad under Innstillinger > Bluetooth. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen. Hvis du blir bedt om en PIN-kode, angir du den på FabricSkin Keyboard Folio. Statuslampen lyser jevnt blått når Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Kople til en annen ipad Du kan lett bruke FabricSkin Keyboard Folio med en annen ipad. Sett ipad inn i Folio-rammen, og sett rammen i skriveposisjon. Trykk på Bluetoothtilkoplingsknappen. FabricSkin Keyboard Folio er i oppdagelsesmodus. Følg instruksjonene i avsnittet Opprette en forbindelse med ipad. 18 Norsk

19 Bruke Folio med ipad Kontrollere hvilemodus for ipad Når du åpner FabricSkin Keyboard Folio, våkner ipad. Når du lukker Folio, går ipad i hvilemodus. Logitech FabricSkin Keyboard Folio To vinkler Folio-rammen har to visningsposisjoner: én for skriving og én for surfing. Når du setter Folio-rammen i skriveposisjon, slås tastaturet automatisk på. Når du setter rammen i surfeposisjon, slås tastaturet automatisk av. Skriveposisjon Surfeposisjon Norsk 19

20 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Funksjonstaster Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse Hjem: Startskjermen på ipad Lås skjermen: Låser ipadskjermen opp og igjen Siri: Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer Søk: Viser søkefunksjonen på ipad Bytt språk: Endrer tastaturspråk Skjermtastatur: Viser/skjuler tastaturet på skjermen Lysbildefremvisning Forrige spor Spill av / pause Neste spor Demp Volum ned Volum opp Venstrepil: Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen Høyrepil: Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen Mellomromstast: Bytter mellom programmer Merknader: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over. Siri støttes ikke på ipad 2 eller tidligere versjoner. 20 Norsk

21 Lade batteriene Statusindikatorer Lys Blinker grønt Grønn Rødt Blinker blått Lyser jevnt blått USB Logitech FabricSkin Keyboard Folio Hvis statuslampen blinker rødt, må du lade Folio-batteriet. Kople mini-usb-ladeledningen til ladeporten. Kople den andre enden av kabelen til en usb-port på den bærbare datamaskinen. Statuslampen blinker grønt mens Foliobatteriet lades, og lyser jevnt grønt når batteriet er fulladet. Når batteriet er fulladet, varer Folio i rundt 3 måneder (med et snitt på to timers bruk hver dag). Folio går i hvilemodus hvis den er på, men ikke i bruk. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus. Beskrivelse Batteriet lades Batteriet er fulladet Bluetooth-forbindelse opprettet; lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad opp FabricSkin Keyboard Folio. FabricSkin Keyboard Folio forsøker å opprette en Bluetoothforbindelse til ipad; batteriet er fulladet. Bluetooth-forbindelsen er opprettet Norsk 21

22 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid 1. Løsne tastaturlaget med en skrutrekker. 2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut. 3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning. 1 Slik rengjør du Folio: Tørk av FabricSkin Keyboard Folio med en våt klut. IKKE bruk løsemidler. Besøk produktsentralen for mer informasjon den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. support/fabricskinkeyboardfolio Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss Norsk

23 Produktsentralen Besøk produktsentralen, den nettbaserte portalen til støtte i verdensklasse. fabricskinkeyboardfolio Logitech FabricSkin Keyboard Folio Der finner du veiledninger, feilsøkingstips og retningslinjer for bruk av din nye Folio. Produktsentralen har også livlige forum, der du kan kommunisere med et globalt fellesskap av kunnskapsrike brukere. Feilsøking Fungerer ikke FabricSkin Keyboard Folio? Flytt ipad-holderen til skriveposisjon. FabricSkin Keyboard Folio fungerer ikke hvis ipad-holderen er uriktig plassert. Trykk en tast for å vekke FabricSkin Keyboard Folio fra hvilemodus. Lad Folio-batteriene. Du finner mer informasjon under "Lade batteriene". Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom FabricSkin Keyboard Folio og ipad: Trykk på tilkoplingsknappen for Bluetooth Kontroller at Bluetooth er aktivert på ipad. Velg FabricSkin Keyboard Folio i enhetsmenyen på ipad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet. Tilbakestill FabricSkin Keyboard Folio ved å trykke på tilbakestillingsknappen. Norsk 23

24 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tunne tuotteesi 1 1. ipadin pidike 2. suojaava kotelo 3. toimintonäppäimet 4. Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo 5. näppäimistö 6. Bluetooth-yhteyspainike 7. mikro-usb-latausportti 8. palautuspainike 9. mikro-usb-johto Suomi

25 Näppäimistökotelon käyttöönotto Avaa näppäimistökotelo ja aseta ipadisi pidikkeeseen. Aseta pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo käynnistyy automaattisesti ja merkkivalo vilkkuu vihreänä kahden sekunnin ajan. Merkkivalo muuttuu siniseksi, mikä tarkoittaa, että kotelo on valmis laiteparin muodostukseen. Huomaa:Merkkivalo välähtää punaisena, jos akun virta on vähissä. Katso Akun lataaminen. Logitech FabricSkin Keyboard Folio Yhdistäminen ipadiin Kytke Bluetooth päälle ipadista valitsemalla Asetukset > Bluetooth. Valitse Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Jos PIN-tunnus vaaditaan, naputtele se FabricSkin-kotelon näppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys onnistuu, näppäimistökotelon merkkivalo palaa tasaisen sinisenä. Yhdistäminen toiseen ipadiin FabricSkin-näppäimistökotelon voi helposti yhdistää toisiinkin ipadeihin. Aseta ipad pidikkeeseen ja pidike kirjoitusasentoon. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. FabricSkin-näppäimistökotelo on yhteydenetsintätilassa. Jatka noudattamalla Yhdistäminen ipadiin -kohdan ohjeita. Suomi 25

26 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon käyttäminen ipadin kanssa ipadin lepotilan hallinta Kaksi katselukulmaa FabricSkin-näppäimistökotelon avaaminen Näppäimistökotelon ipadin pidike voidaan palauttaa ipadin lepotilasta,ja kotelon asettaa kahteen katseluasentoon toinen sulkeminen saa ipadin siirtymään sopii kirjoittamiseen ja toinen selaamiseen. lepotilaan. Pidikkeen asettaminen kirjoitusasentoon käynnistää näppäimistön automaattisesti. Kun pidike asetetaan selaustilaan, näppäimistö sammuu automaattisesti. kirjoitusasento selausasento 26 Suomi

27 Toimintonäppäimet Näppäin Kuvaus Näppäin Kuvaus Logitech FabricSkin Keyboard Folio Koti: ipadin Koti-näyttö Lukitse näyttö: Lukitsee tai vapauttaa ipadin näytön. Siri: Lähetä viestejä, soita puheluita, sovi tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla Haku: Käynnistää ipadin hakutoiminnon. Kielen vaihto: Näppäimistön kielen vaihtaminen. Virtuaalinäppäimistö: Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön. Diaesitys Edellinen kappale Toisto/tauko Seuraava kappale Mykistys Äänenvoimakkuuden vähennys Äänenvoimakkuuden lisäys Nuoli vasemmalle: Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain. Nuoli oikealle: Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain. Välilyönti: Vaihtaa ohjelmasta toiseen. Huomautuksia: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä. ipad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä. Suomi 27

28 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Akun lataaminen Merkkivalot Valo vilkkuva vihreä vihreä punainen vilkkuva sininen sininen 28 Suomi USB Jos tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, lataa näppäimistökotelon akku. Liitä mikro-usb-johto näppäimistökotelon latausporttiin. Liitä johdon toinen pää kannettavan tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä näppäimistökotelon akun latautuessa ja palaa tasaisen vihreänä, kun akku on latautunut. Täyteen ladattu akku antaa näppäimistökotelolle virtaa noin 3 kuukaudeksi. (Arvio perustuu keskimääräiseen kahden tunnin päivittäiseen käyttöön.) Näppäimistökotelo siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta, mutta sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Kuvaus Akku latautuu. Akku on ladattu. Bluetooth-yhteys on muodostettu; akun virta on vähissä (alle 20 %). Lataa FabricSkin-näppäimistökotelo FabricSkin-näppäimistökotelo muodostaa Bluetooth-yhteyttä ipadin kanssa; akku on ladattu. Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui.

29 Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä 1. Väännä näppäimistökerros irti ruuvimeisselin avulla. 2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta. 3. Hävitä tuote ja akku paikallisen lainsäädännön mukaan. 1 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Näppäimistökotelon puhdistaminen: Pyyhi FabricSkin-näppäimistökotelo kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia! Lisätietoja saat Tuotekeskuksesta, joka on maailmanluokan tukipalvelu verkossa. fabricskinkeyboardfolio Mitä mieltä olet? Käytä minuutti ja kerro meille. Kiitos, että ostit tuotteemme Suomi 29

30 Logitech FabricSkin Keyboard Folio Tuotekeskus Tutustu Tuotekeskukseen, verkossa olevaan maailmanluokan tukipalveluun. fabricskinkeyboardfolio Tuotekeskuksesta löydät opetusohjelmia, vianmääritysvinkkejä ja ohjeita uuden kotelosi käyttöön. Tuotekeskuksessa voit myös keskustella vilkkailla, asiantuntevien käyttäjien kansoittamilla maailmanlaajuisilla keskustelualueilla. Vianmääritys Eikö FabricSkinnäppäimistökotelo toimi? Aseta ipadin pidike kirjoitusasentoon. FabricSkin-näppäimistökotelo ei toimi, jos pidike on asetettu väärin. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä. Lataa kotelon akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen. Muodosta FabricSkin-näppäimistökotelon ja ipadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen: Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Varmista, että ipadin Bluetoothominaisuus on kytketty päälle. Valitse ipadin Laitteet-valikosta FabricSkin Keyboard Folio. Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi. Palauta FabricSkin-näppäimistökotelo perustilaan painamalla palautuspainiketta. 30 Suomi

31 Logitech FabricSkin Keyboard Folio België/Belgique Dutch: +32-(0) ; French: +32-(0) Česká Republika Danmark Deutschland +49-(0) España France +33-(0) Ireland +353-(0) Italia Magyarország +36 (1) Nederland +31-(0) Norge +47-(0) Österreich +43-(0) Polska Portugal Россия +7(495) Schweiz/Suisse D +41-(0) Svizzera F +41-(0) I +41-(0) E +41-(0) South Africa Suomi +358-(0) Sverige +46-(0) Türkiye United Arab Emirates United Kingdom +44-(0) European, English: +41-(0) Mid. East., & Fax: +41-(0) African Hq. Morges, Switzerland Eastern Europe English: 41-(0) Argentina Brasil Canada Chile Colombia Latin America Mexico United States

32 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and ipad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Keyboard Folio. Setup Guide

Keyboard Folio. Setup Guide Keyboard Folio Setup Guide Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39 2 Setup

Læs mere

Keyboard Folio Mini. Setup Guide

Keyboard Folio Mini. Setup Guide Keyboard Folio Mini Setup Guide Logitech Keyboard Folio Mini Contents Svenska................. 3 Dansk..................12 Norsk..................21 Suomi................. 30 www.logitech.com/support...........................39

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Dansk 82 2 50-70 PDF Magnetic clip-on keyboard cover 10-40 ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6 Ultrathin keyboard cover Ultrathin keyboard

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Svenska Installation, 4 Funktioner och felsökning, 14 Dansk Installation, 4 Funktioner og problemløsning,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons EN User manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User manual Insert two AAA-batteries into the battery

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14

Media:Link Media:Link Danish... Page 2. English... Page 5. Finnish... Page 8. Norwegian... Page 11. Swedish... Page 14 Media:Link 7300 Danish... Page 2 English... Page 5 Finnish... Page 8 Norwegian... Page 11 Swedish... Page 14 1 Indhold 1 I æsken 2 2 3 Betjeningspanel/tilslutninger Opladning af batteriet 3 4 4 Indsætning

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

GN9330e USB. Quick Start Guide

GN9330e USB. Quick Start Guide GN9330e USB Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide [3] Højttaler [4] Online indikator

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Portable Bluetooth speaker

Portable Bluetooth speaker CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Brugsvejledning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Brugsvejledning.com/stone3 Indhold 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES HEADSETTET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 4.1 BATTERISTATUS

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Sandberg USB to CompactFlash Link

Sandberg USB to CompactFlash Link [133-13] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to CompactFlash Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM DIT JABRA EASYGO........................................ 2 HEADSETTETS FUNKTIONER...................................

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Sandberg Desktop Switcher

Sandberg Desktop Switcher [130-54] Rev. 18.02.05 Sandberg Desktop Switcher System requirements Pentium PC or compatible with PS/2 connectors for mouse and keyboard and VGA connector for monitor SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

1.3Mpixel CMOS USB webcam

1.3Mpixel CMOS USB webcam WEB-409 1.3Mpixel CMOS USB webcam EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a webcam to use with Windows XP, Vista or 7. Follow

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31

Brugermanual til SD-urkamera SC31. Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31. Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 Brugermanual til SD-urkamera SC31 Brukerveiledning for SD-klokkekamera SC31 Bruksanvisning för SD-kameraklocka SC31 SD Watch Camera SC31 -kellokameran käyttöohje PRODUKTTILBEHØR 1. Urkamera 2. Brugermanual

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Sandberg USB to MultiMediaCard Link

Sandberg USB to MultiMediaCard Link [133-15] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to MultiMediaCard Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Wireless audio Portable Bluetooth speaker

Wireless audio Portable Bluetooth speaker Wireless audio Portable Bluetooth speaker CM674, CM675, CM676, CM677 User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning USB2-LAN, USB2-LAN3 EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB network adapter is configured for Windows,

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning

Jabra. Elite Sport. Brugervejledning Jabra Elite Sport Brugervejledning 2016 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG,

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Sandberg Bluetooth Headset

Sandberg Bluetooth Headset [125-37] Rev. 05.07.04 Sandberg Bluetooth Headset System requirements Bluetooth -compatible equipment with headset support SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg Bluetooth

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

Sandberg USB to Memory Stick Link

Sandberg USB to Memory Stick Link [133-14] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to Memory Stick Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere