Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling"

Transkript

1 Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004

2 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. 4. Naboen spiller høj musik. Forklar hvad der er sket. 5. Der er rod i videobåndene. Sæt tingene i system. 6. Har du haft sygdom inde på livet? Beskriv din erfaring. 7. Du vil starte en madklub. Indkald til møde. 8. Har du noget, som du gerne vil sælge? Sæt en annonce i avisen. 9. Du skal holde en fest. Skriv en invitation.

3 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 1 Forestil dig, at du er blevet træt af at zappe løs foran fjernsynet. Du beslutter dig for kun at se tv, hvis du har fundet en udsendelse, der er værd at se. Første undervisningsgang 1. Kig i dagens tv-oversigt. Sæt streg under en udsendelse, du gerne vil se. 2. Skriv titlen på udsendelsen. Skriv derefter stikord ned for alle de tanker og idéer, der har med denne titel at gøre. 3. Sorter dine stikord i emner. Det kan være emner som deltagere i udsendelsen, handling, regler, din mening om udsendelsen osv. Hjemmearbejde 4. Se tv-udsendelsen. Optag eventuelt udsendelsen på video, så du kan se den flere gange. 5. Forbered et kort mundtligt indlæg om din udsendelse. Skriv stikord ned, som du kan bruge som støtte for din hukommelse. Dit indlæg skal indeholde følgende: Hvad hed udsendelsen? Hvad tid blev den sendt? Hvorfor valgte du at se netop denne udsendelse? Hvad vidste du om udsendelsen på forhånd? Hvad handlede udsendelsen om? Hvad syntes du om udsendelsen?

4 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 1 Næste undervisningsgang 6. Holdopgave: Fortæl dine holdkammerater om den udsendelse, du så i fjernsynet. 7. Holdopgave: Diskuter på holdet, hvad en god udsendelse er? 8. Tænk på, hvad du har hørt i jeres diskussion om en god udsendelse. Skriv denne sætning færdig: For mig er godt fjernsyn 9. Holdopgave: Du og dine holdkammerater skal overnatte et sted, hvor der kun er et fjernsyn. Bliv enige om, hvad I vil se i fjernsynet i aften. I må vælge helt frit, men alle i gruppen skal acceptere den valgte udsendelse. Kort og godt Det er en god idé, at du øver dig på at begrunde dine valg. Det kan eksempelvis hjælpe dig i en diskussion, at du er god til at forsvare dine synspunkter. Overvej, hvornår du selv kunne have glæde af at give en uddybende forklaring på, hvad du mener, og gør det til en vane at lægge grundigt mærke til, når andre kæmper for en sag med gode argumenter.

5 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 2 Forestil dig, at du er blevet træt af at zappe løs foran fjernsynet. Du beslutter dig for kun at se tv, hvis du har fundet en udsendelse, der er værd at se. Første undervisningsgang 1. Hvad skal en god udsendelse indeholde? Skriv stikord. 2. Skriv om din yndlingsudsendelse. Skriv løs i 5 minutter uden pauser. 3. Læs dine stikord igennem, og understreg de vigtigste ord. Overvej, om du også har skrevet mest om disse punkter i teksten. 4. Kig i dagens tv-oversigt. Sæt streg under en udsendelse, du gerne vil se. 5. Skriv en kort forklaring på, hvorfor du har valgt netop denne udsendelse. 6. Holdopgave: Diskuter på holdet, hvad en god beskrivelse af en udsendelse skal indeholde. Skriv de vigtigste stikord ned. Hjemmearbejde 7. Se tv-udsendelsen. Optag eventuelt udsendelsen på video, så du kan se den flere gange. 8. Læs din liste over, hvad en god beskrivelse af en tv-udsendelse skal indeholde. Skriv derefter om den udsendelse, du har set. 9. Har du lavet en dækkende beskrivelse af din tv-udsendelse? Overvej eksempelvis om din beskrivelse dækker følgende spørgsmål: Hvem er udsendelsen beregnet til (målgruppe)? Hvem er med i udsendelsen (medvirkende)? Hvad er det for en slags udsendelse (emne)? Hvad sker der i udsendelsen (handling)?

6 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 2 Næste undervisningsgang 10. Hvad er det vigtigste at fortælle om din tv-udsendelse? Skriv det ned. 11. Læs din beskrivelse af udsendelsen igen. Fylder det vigtigste ved din tv-udsendelse mest i din beskrivelse? (Hvis det ikke er tilfældet, ændres teksten, så det vigtigste får større vægt i beskrivelsen.) 12. Paropgave: Læs din makkers tekst. Vælg højst 5 elementer i teksten, som du mener kan forbedres. Giv forslag til din makker om forbedringer af de udvalgte elementer. (Forslag til forbedringer må kun handle om indholdet i teksten - ikke ordvalg eller stavning.) 13. Paropgave: Lyt til din makkers forslag om forbedringer. Overvej, om du er enig i din makkers anbefalinger. (Hvis det er tilfældet, ændres teksten. Hvis det ikke er tilfældet, forklarer du din makker, hvorfor du bedre kan lide din egen beskrivelse.) 14. Læs din tekst igennem igen. Er den blevet god? Er du tilfreds? 15. Paropgave: Vælg højst 10 ord i din egen tekst, som du er usikker på. Forklar din makker, hvad du er usikker på i hvert enkelt ord. Find i fællesskab frem til den rigtige formulering eller den korrekte stavemåde. Kort og godt Det er en god idé, at du øver dig på at begrunde dine valg. Det kan eksempelvis hjælpe dig i en diskussion, at du er god til at forsvare dine synspunkter. Overvej hvornår du selv kunne have glæde af at give en uddybende forklaring på, hvad du mener, og gør det til en vane at lægge grundigt mærke til, når andre kæmper for en sag med gode argumenter.

7 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 3 Forestil dig, at du er blevet træt af at zappe løs foran fjernsynet. Du beslutter dig for kun at se tv, hvis du har fundet en udsendelse, der er værd at se. Første undervisningsgang 1. Kig i dagens tv-oversigt. Sæt streg under den udsendelse, du gerne vil se. 2. Notér alt hvad ved du om udsendelsen på forhånd. 3. Læs en beskrivelse af den valgte udsendelse. (Du kan finde beskrivelsen på tv-kanalens hjemmeside eller i bladenes tvoversigter.) 4. Vurdér om beskrivelsen gav dig nye oplysninger om den valgte udsendelse. Få overblik over, hvad du vidste om udsendelsen før, og hvad du ved om udsendelsen nu, fx: før nu Hjemmearbejde 5. Se tv-udsendelsen. Optag eventuelt udsendelsen på video, så du kan se den flere gange. 6. Skriv en neutral beskrivelse af tv-udsendelsen (fx til et tv-blad). Teksten skal give et referat af udsendelsen, men ikke din personlige vurdering. 7. Skriv en værdiladet beskrivelse af tv-udsendelsen (fx til en god ven). I teksten skal du tydeligt give udtryk for din egen mening om udsendelsen.

8 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 3 Næste undervisningsgang 8. Holdopgave: Fortæl ganske kort dine holdkammerater, hvilken tv-udsendelse du valgte at se. 9. Holdopgave: Vælg én af dine beskrivelser, og læs den højt. Dine holdkammerater skal gætte, om tekstens værdiladning er neutral, positiv eller negativ, og begrunde deres valg. 10. Find to tv-anmeldelser af samme dags udsendelser. Læs de to tekster og overvej, hvad teksterne har tilfælles, og hvad der er forskelligt. 11. Hjælp hinanden med at finde en række træk, der er karakteristiske for anmeldelser som teksttype. 12. Lav din værdiladede tv-beskrivelse om til en anmeldelse. Husk at skrive anmeldelsen i overensstemmelse med de fællestræk, I fandt. Kort og godt Det er en god idé, at du øver dig på at begrunde dine valg. Det kan eksempelvis hjælpe dig i en diskussion, at du er god til at forsvare dine synspunkter. Overvej hvornår du selv kunne have glæde af at give en uddybende forklaring på, hvad du mener, og gør det til en vane at lægge grundigt mærke til, når andre kæmper for en sag med gode argumenter.

9 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 4 Forestil dig, at du er blevet træt af at zappe løs foran fjernsynet. Du beslutter dig for kun at se tv, hvis du har fundet en udsendelse, der er værd at se. Første undervisningsgang 1. Læs en tv-oversigt for en hel uge. Sæt streg under én udsendelse hver dag, du gerne vil se. 2. I en tv-oversigt findes der en række oplysninger om alle udsendelser i ugens løb. Skriv en liste over oplysninger der står om alle udsendelser. 3. Find alle oplysninger, der er fælles for de udsendelser, du har valgt i ugens løb. Marker hvilke af disse oplysninger, alle seere bør have. 4. Skriv fem spørgsmål, som du gerne vil have svar på i løbet af hver udsendelse. Hjemmearbejde 5. Paropgave: Bliv enig med din makker om at se én af de udvalgte tv-udsendelser i ugens løb. Optag eventuelt udsendelsen på video, så du kan se den flere gange. 6. Skriv notater til den udvalgte tv-udsendelse. 7. Overvej, om du fik svar på de fem spørgsmål, du stillede til udsendelsen. Notér svarene. Overvej, hvordan eventuelle ubesvarede spørgsmål kan belyses?

10 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne se? Forklar dit valg. Trin 4 Næste undervisningsgang 8. Søg på Internettet (eller på biblioteket) efter svar på de ubesvarede spørgsmål. 9. Skriv de indhentede svar ind i dine notater. 10. Læs din makkers notater til samme udsendelse, og diskutér forskelle og ligheder. Overvej om nogle forskelle skyldes forskelle i notatteknik, eller at I har fået et forskelligt udbytte af udsendelsen. 11. Lav to transparenter til den tv-udsendelse, du har set. Den ene transparent skal indeholde de væsentlige stikord, overskrifter eller lignende. Den anden transparent skal i grafisk form beskrive udsendelsens overordnede budskab, persongalleri, spændingskurve eller lignende. 12. Holdopgave: Fortæl dine holdkammerater om den udsendelse, du så i fjernsynet. Brug de to transparenter som støtte. Kort og godt Det er en god idé, at du øver dig på at begrunde dine valg. Det kan eksempelvis hjælpe dig i en diskussion, at du er god til at forsvare dine synspunkter. Overvej hvornår du selv kunne have glæde af at give en uddybende forklaring på, hvad du mener, og gør det til en vane at lægge grundigt mærke til, når andre kæmper for en sag med gode argumenter.

11 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 1 Forestil dig, at I trænger til lidt mere motion og til at lære hinanden bedre at kende. Derfor foreslår du en ugentlig motionsdag for alle. Første undervisningsgang 1. Får du nok motion? Skriv hvad der kunne få dig til at motionere mere. 2. Holdopgave: Tal med resten af holdet om jeres holdning til motion. 3. Holdopgave: Lav en fælles oversigt på tavlen over gode grunde til at dyrke motion. Fordel stikordene i forskellige grupper med dækkende overskrifter. 4. Du har fået idéen til en ugentlig motionsdag og vil gerne have andre med på idéen. Skriv en kort besked til en god ven, og fortæl om din idé. Hjemmearbejde 5. Hvordan kan motionsdagene udføres i praksis? Skriv stikord. Du kan måske få hjælp af disse spørgsmål: Hvor langt tid skal der motioneres hver gang? Hvor skal motionsdeltagerne mødes? Hvor skal der motioneres? Hvilket udstyr er nødvendigt for at deltage? 6. Læg mærke til, hvornår du har brug for at skrive en kort besked i løbet af ugen. Skriv en liste med situationer fra hverdagen, hvor du kunne have brug for at skrive en besked.

12 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 1 Næste undervisningsgang 8. Holdopgave: Læs din besked fra sidste undervisningsgang højt for hele holdet. 9. Holdopgave: Hjælp hinanden med at opstille en liste over oplysninger, der skal være i en besked. 10. Paropgave: Lad din makker høre din liste med situationer, hvor du kunne have brug for at skrive en besked i hverdagen. 11. Paropgave: Udvælg i fællesskab en situation i hverdagen, hvor det er oplagt at skrive en kort besked. 12. Paropgave: Skriv den besked, I netop har talt om. 13. Paropgave: Vurdér, om I har overholdt reglerne for en besked. (Hvis dette ikke er tilfældet, ændres teksten.) 14. Holdopgave: Tilmelding til den ugentlige motionsdag. Diskuter på holdet, hvordan motionsdagen skal være, hvis alle skal kunne deltage? I må planlægge motionsdagen helt frit, men I skal alle kunne acceptere løsningen. Kort og godt Det er en god idé at skrive korte beskeder, hvis man skal videregive oplysninger til andre. En besked er kort og præcis, og derfor tager det heller ikke så lang tid at skrive en besked. Gør det til en vane at skrive flere beskeder i dagligdagen, for man bliver kun bedre til at skrive ved at øve sig. Kig i mappen, og brug det, du har lært, hver gang du skriver en besked.

13 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 2 Forestil dig, at I trænger til lidt mere motion og til at lære hinanden bedre at kende. Derfor foreslår du en ugentlig motionsdag for alle. Første undervisningsgang 1. Skriv alle de ting ned, som du kommer til at tænke på, når du hører ordet motion. 2. Hvorfor man skal man dyrke motion? Skriv løs i 5 minutter uden pauser. 3. Læs dine stikord igennem. Har du skrevet om dem alle i din tekst? 4. Understreg de stikord, der efter din mening er det bedste ved at dyrke motion. Læs din tekst igennem igen. Har du også skrevet mest om dette i din tekst? 5. Du har fået idéen til en ugentlig motionsdag og vil gerne have andre med på idéen. Skriv en kort besked til en god ven, og fortæl om din idé. Beskeden skal indeholde følgende: En beskrivelse af din idé en opfordring til din gode ven om at tilslutte sig en kort begrundelse. 6. Hvor tit skriver du en besked på en gul lap? En mail? En SMS-besked? Et postkort? Et brev? Skriv de fem teksttyper ned. Start med den teksttype, du oftest skriver. 7. Holdopgave: Diskutér på holdet, hvordan I kan huske at skrive mere i dagligdagen. Vælg en ordstyrer, som skriver de bedste forslag ned.

14 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 2 Hjemmearbejde 8. Notér hver gang du ringer eller giver en mundtlig besked, som du kunne skrive i stedet for. 9. Beslut dig for at skrive mindst én besked i løbet af ugen i stedet for at ringe. Skriv beskeden, og tag den med næste gang. 10. Find mindst 3 fordele ved at skrive frem for at ringe eller give en mundtligbesked. Skriv dem ned. 11. Find mindst 3 ulemper ved at skrive frem for at ringe eller give en mundtlig besked. Skriv dem ned. Næste undervisningsgang 12. Læs din besked om motion og din besked fra hjemmearbejdet igennem igen, og noter, hvilken opbygning de to beskeder har. Hvad kommer først, og hvad kommer sidst? 13. Holdopgave: Lav en fælles oversigt over, hvordan man skal skrive en besked, så beskeden bliver klar og tydelig. Hvad kommer først, og hvad kommer sidst? 14. Læs din besked igennem igen. Overholder teksten jeres fælles oversigt for opbygningen af en besked? (Hvis dette ikke er tilfældet, ændres teksten.) 15. Læs den oprindelige og den nye besked igennem igen. Er du tilfreds med dine ændringer? Kort og godt Det er en god idé at skrive korte beskeder, hvis man skal videregive oplysninger til andre. En besked er kort og præcis, og derfor tager det heller ikke så lang tid at skrive en besked. Gør det til en vane at skrive flere beskeder i dagligdagen, for man bliver kun bedre til at skrive ved at øve sig. Kig i mappen, og brug det, du har lært, hver gang du skriver en besked.

15 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 3 Forestil dig, at I trænger til lidt mere motion og til at lære hinanden bedre at kende. Derfor foreslår du en ugentlig motionsdag for alle. Første undervisningsgang 1. Skriv alle de ting ned, som du kommer til at tænke på, når du hører ordet motion. Grupper dine stikord i emner. 2. Hvorfor skal man dyrke motion? Skriv løs i 5 minutter uden pauser. Læs dine stikord igennem. Har du skrevet om alle de stikord, der handler om, hvorfor man skal motionere? 3. Læs om motion, og tilføj nye argumenter til dine stikord om motion. Der findes en række bøger og Internetsider om motion, fx Find et system til at skelne mellem ny viden og hvad du allerede ved i dit idémylder, fx ved at bruge en ny farve. 4. Læs din tekst igen, og vurdér teksten i forhold til de nye stikord. Overvej, om du stadig har de vigtigste grunde til at dyrke motion med i din tekst, eller om du bør tilføje noget. 5. Du har fået idéen til en ugentlig motionsdag og vil gerne have andre med på idéen. Skriv en kort besked til dine venner og bekendte, og fortæl om din idé.

16 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 3 Hjemmearbejde 6. Tænk på alle de negative ting der kan være ved at dyrke motion, og skriv dem ned. 7. Forestil dig, at du modtog din egen besked, og at du meget gerne ville deltage. Skriv et svar, som det ville se ud i den situation. 8. Forestil dig nu, at du ikke har lyst til at motionere. Skriv et svar, som det ville se ud i den situation. Næste undervisningsgang 9. Du synes godt om idéen med en motionsdag. Skriv 5 spørgsmål i en positiv tone. Du synes ikke om idéen med en motionsdag. Skriv 5 spørgsmål i en negativ tone. 10. Du skal nu svare på din makkers spørgsmål. Afgør, om du vil vælge en positiv eller en negativ holdning til motionsdagen. Besvar din makkers positive og negative spørgsmål ud fra denne synsvinkel. 11. Holdopgave: Vælg en på holdet til at sidde i den varme stol som arrangør af motionsdagen. Fasthold din holdning til motionsdagen og stil spørgsmål til arrangøren. 12. Skriv et læserbrev til fx Hjerteforeningen, hvori du beskriver idéen med en fælles motionsdag og opfordrer andre til at gøre det samme. Før du går i gang med at skrive, må du overveje, hvordan et læserbrev adskiller sig fra de andre tekster, du har skrevet om motion. Kort og godt Det er en god idé at skrive korte beskeder, hvis man skal videregive oplysninger til andre. En besked er kort og præcis, og derfor tager det heller ikke så lang tid at skrive en besked. Gør det til en vane at skrive flere beskeder i dagligdagen, for man bliver kun bedre til at skrive ved at øve sig. Kig i mappen, og brug det, du har lært, hver gang du skriver en besked.

17 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 4 Forestil dig, at I trænger til lidt mere motion og til at lære hinanden bedre at kende. Derfor foreslår du en ugentlig motionsdag for alle. Første undervisningsgang 1. Du har fået idéen til en ugentlig motionsdag for alle og vil gerne have andre med på idéen. Skriv et opslag til jeres opslagstavle, og fortæl om din idé. Opslaget skal også indeholde en indkaldelse til et orienteringsmøde. 2. Notér alt hvad du kan tænke på af positive ting, når du hører ordet motion. Grupper dine stikord i emner. 3. Overvej, hvordan kan man bedst præsentere et af emnerne inden for motion. Vælg en passende grafisk model, og skriv en begrundelse. 4. Lav en transparent (oversigtside) med den grafiske model over emnet. 5. Forbered et indlæg om idéen til en motionsdag. Indlægget skal vare 5 minutter. Skriv hele indlægget ned, sådan som du planlægger det. Indlægget skal indeholde: en kort præsentation af idéen til en motionsdag en beskrivelse af gode grunde til at dyrke mere motion en beskrivelse af, hvordan du forestiller dig motionsdagen i praksis. 6. Tag din makkers indlæg med hjem, så du kan hjælpe med at forbedre indlægget.

18 2. Du vil holde en ugentlig motionsdag. Fortæl om din idé. Trin 4 Hjemmearbejde 7. Forbered din læsning af din makkers indlæg om motion. Skriv fem spørgsmål, som du gerne vil have svar på ved at læse indlægget. 8. Læs din makkers indlæg og tag notater undervejs. Notér tekstens svar på dine spørgsmål, eller marker, at teksten ikke gav et svar. 9. Vælg fem ting i din makkers tekst, som du mener kan forbedres. Skriv dine forslag til forbedringer ned. Næste undervisningsgang 10. Paropgave: Sammenlign spørgsmål (og svar) til jeres tekster. Diskutér forskelle og ligheder. 11. Paropgave: Lyt til din makkers kommentarer til din tekst. Overvej, om du er enig i din makkers anbefalinger. (Hvis det er tilfældet, ændres teksten.) 12. Bladudvalget vil sætte dit opslag om motionsdagen i bladet. Desuden bliver du bedt om at skrive en liste med 10 grunde til at motionere mere. Skriv 10 gode grunde til at motionere. 13. Skriv et indlæg til hjerteforeningens medlemsblad om idéen med en motionsdag. Kort og godt Det er en god idé at skrive korte beskeder, hvis man skal videregive oplysninger til andre. En besked er kort og præcis, og derfor tager det heller ikke så lang tid at skrive en besked. Gør det til en vane at skrive flere beskeder i dagligdagen, for man bliver kun bedre til at skrive ved at øve sig. Kig i mappen, og brug det, du har lært, hver gang du skriver en besked.

19 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 1 Forestil dig, at dine venner driller dig med, at du glemmer dine aftaler. Du beslutter dig for at blive bedre til at overholde aftaler. Første undervisningsgang 1. Skriv hvad du gør for at overholde dine aftaler i dagligdagen, fx husker dem, skriver på opslagstavle, hænger sedler på køleskabet, bruger en kalender. Hvad er den væsentlige grund er til, at du husker dine aftaler på denne måde? 2. Fortæl holdet, hvad du plejer at gøre for at huske dine aftaler. 3. Lav en samlet oversigt over, hvordan I husker deres aftaler på holdet - og hvorfor. 4. Skriv en liste med personer i din familie og i den nærmeste vennekreds. Skriv hvornår disse personer har fødselsdag, og hvor gamle de bliver. Notér alle fødselsdage i din kalender. 5. Skriv en liste med alle de aftaler, du kunne have brug for at notere i en kalender i hverdagen, fx tandlægebesøg, sæsonens fodboldkampe, fester osv. 6. Læs din makkers liste, og vurdér om den dækker de aftaler, man typisk har i hverdagen. (Hvis dette ikke er tilfældes, justeres listen.) 7. Overvej hvilke oplysninger du har brug for at notere om hver aftale, fx hvornår (tid) og hvor (sted). 8. Lav en aftale på holdet om at skrive alle aftaler ind i kalenderen i ugens løb.

20 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 1 Hjemmearbejde 9. Læg mærke til de aftaler og opgaver, du får i løbet af en uge. Skriv det hele ind i kalenderen. 10. Kig i din kalender hver eneste dag, og se hvilke aftaler du har noteret. 11. Skriv mindst 3 fordele ved at bruge en kalender i det daglige. 12. Skriv mindst 3 ulemper ved at bruge en kalender i det daglige. Næste undervisningsgang 13. Holdopgave: Diskuter holdets erfaringer med at bruge en kalender i det daglige. 14. Skriv en liste med alle de ting, du skal huske i dag. Er der nogle af disse ting, du skal lave på et bestemt tidspunkt i løbet af dagen? Notér tidspunkter ved disse ting. 15. Udfyld kalenderbladet med de aftaler, du skal klare i løbet af dagen. 16. Holdopgave: Sammenlign jeres kalendere og jeres lister. Diskutér hvornår en kalender kan bruges, og hvornår det er bedre med en liste. 17. Paropgave: Skriv 5 små beskeder til din makker med forskellige aftaler i løbet af ugen. Skriv de fem aftaler i din kalender, og se om din makker har noteret sine aftaler. Kort og godt En kalender er et godt redskab i en travl hverdag. Her skriver man aftaler og aktiviteter, og teksten er kort og præcis. Hvis man vil skrive mere om sine tanker og følelser, kan man også skrive dagbog. Gør det til en vane at bruge en kalender, og skriv nye aftaler ind med det samme, så din kalender er til at stole på.

21 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 2 Forestil dig, at dine venner driller dig med, at du glemmer dine aftaler. Du beslutter dig for at blive bedre til at overholde aftaler. Første undervisningsgang 1. Skriv løs i 5 minutter om en gang, hvor du glemte en vigtig aftale. 2. Skriv en liste med alle de fødselsdage, du gerne vil huske. Før datoerne ind i din kalender. 3. Skriv en liste med andre aftaler, du har brug for at notere i en kalender i hverdagen, fx tandlægebesøg, sæsonens fodboldkampe, fester osv. 4. Se din liste igennem og sæt x ved de aftaler, du har brug for at huske inden for den næste måned. Før aftalerne ind i din kalender. 5. Lav en aftale på holdet om at skrive dagbog hver aften i ugens løb. Hjemmearbejde 6. Skriv dagbog hver aften. Skriv hvad du har oplevet i løbet af dagen. Start på en ny side hver dag, og skriv datoen øverst på siden. 7. Kig på din liste over fødselsdage. Har du husket alle fødselsdage (spørg evt. din familie). Hvis dette ikke er tilfældet, justeres listerne (evt. med ny farve). Skriv alle fødselsdage ind i kalenderen. 8. Skriv alle nye aftaler ind din kalender i løbet af ugen. Overvej, hvilke fordele og ulemper, der er ved at bruge en kalender i det daglige.

22 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 2 Næste undervisningsgang 9. Holdopgave: Diskuter erfaringerne med at bruge en kalender i det daglige. 10. Kig dine dagbogsnotater igennem igen. Sæt streg under den oplevelse, der gjorde størst indtryk på dig i løbet af ugen. 11. Tænk på den oplevelse, du har understreget i din dagbog. Skriv løs i 5 minutter og fortæl mere om din oplevelse. 12. Udvælg 10 ord i din egen tekst, som du er usikker på. Skriv ganske kort, hvad du er usikker på i hvert enkelt ord. Forsøg derefter at finde frem til den korrekte stavemåde eller formulering. 13. Forestil dig, at du har vundet en uges ferie, der skal holdes inden for de næste 3 måneder. Kig i din kalender. Hvornår du bedst kan indpasse denne ferie? Overvej fx, hvornår du kan afholde ferien med så få fridage som muligt. Undgå at placere ferien i perioder, hvor du har vigtige aftaler eller mærkedage. 14. Skriv et brev til din underviser eller arbejdsplads. Bed om ferie på det valgte tidspunkt og begrund dit nye ferieønske. 15. Paropgave: Læs din makkers brev, og giv hinanden gode idéer til forbedringer. Kort og godt En kalender er et godt redskab i en travl hverdag. Her skriver man aftaler og aktiviteter, og teksten er kort og præcis. Hvis man vil skrive mere om sine tanker og følelser, kan man også skrive dagbog. Gør det til en vane at bruge en kalender, og skriv nye aftaler ind med det samme, så din kalender er til at stole på.

23 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 3 Forestil dig, at dine venner driller dig med, at du glemmer dine aftaler. Du beslutter dig for at blive bedre til at overholde aftaler. Første undervisningsgang 1. Overvej din holdning til at bruge en kalender. Skriv en liste med positive og en liste med negative ting ved at bruge en kalender. 2. Forstil dig, at du mangler penge og har taget en avisrute for at tjene lidt ekstra. Dit vagtskema er: Lige uger mandag, onsdag og fredag eftermiddag Ulige uger tirsdag og torsdag eftermiddag Din makker har det modsatte vagtskema, men han vil ikke arbejde om fredagen. Han beder dig om at tage hans fredage, mod at han tager nogle af dine dage. Kig i din kalender, og afgør, om du kan tage hans fredage de næste 3 måneder. Afgør dernæst, hvilke dage du vil bede din makker om at tage for dig. 3. Skriv et brev til din makker og fortæl om dit forslag til en ny vagtplan. 4. Læs din makkers brev og vurder, om du kan acceptere forslaget til en ny vagtplan. 5. Paropgave: Lav den nye vagtplan i fællesskab. 6. Paropgave: Skriv et brev til avisen, hvor du og din makker fortæller om den nye vagtplan.

24 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 3 Hjemmearbejde 7. Brug din kalender i det daglige. Skriv alle aftaler ind i din kalender i løbet af ugen. 8. Skriv dagbog hver aften og fortæl, hvad du har oplevet i løbet af dagen. Start på en ny side hver dag, og skriv datoen øverst på siden. 9. Gå på biblioteket og lån de to seneste udgaver af Politiken Lørdag. Næste undervisningsgang 10. Holdopgave: Diskuter jeres erfaringer med at bruge en kalender i det daglige. 11. Find den faste rubrik 7 døgn med fra de to udgaver af Politiken Lørdag. Skriv hvad der har gjort de udvalgte personer til ugens midtpunkt. 12. Kig på dine dagbogsnotater igen, og overvej, hvad der har kendetegnet din uge. Notér hvilken synsvinkel, der har præget den seneste uges oplevelser i dit liv, fx børneopdragelse slankekur, sygdom, ombygningsplaner eller festforberedelser. 13. Skriv din version af 7 døgn, og husk at bevare det valgte fokus i beskrivelsen. 14. Læs dine holdkammeraters udgaver af 7 døgn. Giv hver tekst en dækkende overskrift, og vurdér om teksterne fastholder den valgte synsvinkel. 15. Holdopgave: Diskuter eventuelle forskelle og ligheder mellem jeres overskrifter og vurdering af synsvinkel. Kort og godt En kalender er et godt redskab i en travl hverdag. Her skriver man aftaler og aktiviteter, og teksten er kort og præcis. Hvis man vil skrive mere om sine tanker og følelser, kan man også skrive dagbog. Gør det til en vane at bruge en kalender, og skriv nye aftaler ind med det samme, så din kalender er til at stole på.

25 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 4 Forestil dig, at dine venner driller dig med, at du glemmer dine aftaler. Du beslutter dig for at blive bedre til at overholde aftaler. Første undervisningsgang 1. Overvej dit forhold til en kalender, og skriv ned hvad du bruger din kalender til. 2. Læs din makkers liste, og sammenlign indholdet på de to lister. Lav i fællesskab en oversigtsside over emnet Sådan bruger jeg min kalender. 3. Forstil dig, at du mangler penge og har taget en avisrute for at tjene lidt ekstra. Dit vagtskema er: Lige uger mandag, onsdag og fredag eftermiddag Ulige uger tirsdag og torsdag eftermiddag Din makker har det modsatte vagtskema, men han vil ikke arbejde om fredagen. Han beder dig om at tage hans fredage, mod at han tager nogle af dine dage. Kig i din kalender, og afgør, om du kan tage hans fredage de næste 3 måneder. Afgør dernæst, hvilke dage du vil bede din makker om at tage for dig. 4. Lav et forslag til en ny vagtplan. 5. Skriv et brev til din makker og fortæl om dit forslag til en ny vagtplan. 6. Skriv et brev til avisen, og fremlæg dit forslag til en ny vagtplan.

26 3. Du glemmer dine aftaler. Få styr på tid og sted. Trin 4 Hjemmearbejde 7. Du går til fodbold (I er 12 spillere), og I har fået en liste over forårets kampe: Kamp Dato Tidspunkt Dit hold Udhøj 24. april kl Udhøj- Dit hold 2. juni kl Dit hold Kulerup 25. juni kl Kulerup - Dit hold 30. april kl Dit hold Isved 10. juni kl Isved Dit hold 6. maj kl Dit hold Ferlev 12. maj kl Ferlev - Dit hold 15. juni kl Dit hold Ringby 19. juni kl Ringby - Dit hold 18. maj kl Skriv en kampplan, så kampene står i den rækkefølge, de skal spilles. 8. I skal mødes 1 time før ved hjemmekampe og 1½ time før ved udekampe. I skal skiftes til at vaske trøjer og til at have sodavand med til efter kampen. Ved udekampe skal 2 spillere stille bil til rådighed. Lav et nyt skema med mødetider og felter, der udfyldes, når man stiller bil til rådighed, vasker trøjer osv. Næste undervisningsgang 9. Læs din makkers oversigt, og vurdér om alle oplysninger indgår i skemaet. Overvej fx om der er plads til at notere resultatet ud for hver kamp. 10. I beslutter jer for at præsentere holdets spillere i en anderledes folder. Hver spiller skal skrive om sin hverdag for at vise, at fodbold er en sport for alle. Kig din kalender igennem, og overvej, hvad der har kendetegnet din uge. Skriv om din hverdag, og overvej, hvordan du kan skrive en spændende tekst. 11. Sæt jeres tekster i et hæfte under titlen Et foldboldhold i Danmark. Læs teksterne, og vurdér hvilket indtryk disse beretninger efterlader hos dig. Skriv bagsideteksten til hæftet, der ganske kort samler hæftets indhold. Kort og godt En kalender er et godt redskab i en travl hverdag. Her skriver man aftaler og aktiviteter, og teksten er kort og præcis. Hvis man vil skrive mere om sine tanker og følelser, kan man også skrive dagbog. Gør det til en vane at bruge en kalender, og skriv nye aftaler ind med det samme, så din kalender er til at stole på.

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere