AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse"

Transkript

1 AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende ikke at kende lovgrundlaget, der er gældende for ens medarbejdere. Vi har her forklaret alle de praktiske ting du skal gøre, når virksomheden skal ansætte en medarbejder. Fra jobbeskrivelse til den ansatte af den ene eller anden grund forlader virksomheden. Det skal være nemt at ansætte en medarbejder. Men det er også vigtigt at følge lovkravene for den ansatte. Til beskrivelserne får du også skabeloner i Word til de forskellige breve og aftaler. Indhold Udarbejde jobbeskrivelse 2 Stillingsannonce 2 Håndtering af ansøgninger 4 Udvælgelse og indkaldelse til samtale/interview 4 Interview 6 Introduktion/opstart af ny medarbejder 8 Ansættelseskontrakt 8 Anbefaling 10 Advarsel før opsigelse 12 Opsigelse 13 Bortvisning 14 Fortrolighedsaftale 16 Konkurrence- og/eller kundeklausuler 16 Flere oplysninger 17 1

2 Udarbejde jobbeskrivelse Forud for en ansættelse skal der udarbejdes en jobbeskrivelse. Du skal ikke tage let på jobbeskrivelsen, da man ofte under den får startet nogle vigtige diskussioner om, hvad virksomheden har brug for. Udnyt dette. Det gælder specielt hvis det er en af virksomhedens første ansatte. Diskuter bl.a.: Hvilke opgaver skal den ansatte løse i virksomheden? Noter opgaverne i rækkefølge efter vigtighed. Fokuser på de tre vigtigste. Hvilke kvalifikationer passer til jobbet? Uddannelse, erfaring inden for IT, ledelse, økonomi mv. Kan oplæres eller vide alt på forhånd? Hvilken personlighed passer ind i virksomheden. En der ligner ejeren eller en der har andre kompetencer? Administrator, idéudviklende eller sælgende? Hvordan bidrager han/hun til indtjeningen i virksomheden? Hvilke udviklingsmuligheder ligger der i jobbet for den rette person? Kan organisationen ændres til at passer til den rette person? Hvem er den umiddelbare chef eller kollega, der skal oplære den nye? Hvad er lønnen? Større eller mindre en normalen inden for fagområdet. Starttidspunkt Stillingsannonce En stillingsannonce bør indeholde: En overskrift med en stillingsbetegnelse f.eks. tømrer, IT-udvikler Beskrivelse af jobbet En kort beskrivelse af firmaet Krævede kvalifikationer faglige og personlige Ønskede kvalifikationer Husk navn og adresse på firmaet Eventuelt navn, telefonnummer og adresse på kontaktperson hvor man kan få yderligere oplysninger Seneste ansøgningsfrist Hvor søger man Det kommer an på hvilke medarbejdere man søger. De kan deles op i: Ledere - orienterer sig ofte i dagspressen. Jyllands Posten, Berlingske Tidende og Politiken er de foretrukne. Annoncer fra disse medier kommer også på På kan du også indrykke en annonce direkte uden om aviserne. Funktionærer og administrativt personale - bruger dagspressen og internettet. De mest brugte er og Timelønnede holder typisk øje med jobmuligheder i lokalbladene og mund-tilmund metoden. Desuden er arbejdsformidlingens meget brugt. 2

3 Fagspecialister - orienterer sig typisk i fagblade, tidsskrifter og dagspressen. Det er fx ingeniører, jurister folkeskolelærere mv. Ingeniører burger fx Eksempel på en annonce for ansættelse af administrativ medarbejder Serviceassistent med salgsbaggrund Moog Professional samler aktiviteterne på en ny domicil i Århus fra 1.marts Da vi samtidigt er kommet en tand op i omdrejninger søger vi en holdspiller indenfor salg, service og marketing af vaskerimaskiner til fællesvaskerier og professionelt brug. Er du god til at spille bolden på tværs af banen, og kan du samtidig "gå selv", når det kræves? Og trives du med mange temposkift? Ansvarsområde: - Telefonisk kundebetjening - Løbende opfølgning af responstid på de enkelte servicekald - Proaktiv dialog og information til kunderne - Planlægning og optimering af kalenderen for 10 serviceteknikere - Servicering af reservedele til kunder og teknikerne - Kontakt til distributører af reservedele ved manglende levering til tekniker Kvalifikationskrav: - Salgsuddannet med stor erfaring i service og kundebetjening - Erfaring med telefonisk kundebetjening - Service- og samarbejdsminded - PC kendskab - Evner at have mange bolde i luften Personlige Kvalifikationer: - Åben og ærlig - God til kommunikation med kunder over telefonen Arbejdsmåde og tid: Fast arbejdstid kl , dog om fredagen til kl (inkl. ½ times frokost). Stemmer ovenstående overens med din baggrund og ønsker til fremtidigt job, bedes du sende din ansøgning samt CV til XXX, Har du spørgsmål, du ønsker afklaret inden er du velkommen til at kontakte os på telefon Direktør Mogens Thomsen En stillingsannonce må ikke angive, at der søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Det følger af ligebehandlingsloven. En stillingsannonce må heller ikke angive, at der søges eller foretrækkes personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap. Det følger af forskelsbehandlingsloven. 3

4 Håndtering af ansøgninger Ansøgninger skal behandles med respekt - og kræver et svar. En korrekt og ensartet håndtering af indkomne ansøgninger kan være vanskelig i en travl hverdag. Du skal blot huske på, at signalværdien i at tilsidesætte og nogle gange glemme indkomne ansøgninger kan have en negativ indvirkning på virksomhedens image og omdømme. Send altid et svar Hvis du ønsker at ruste din virksomhed til fremtiden og til at klare sig i konkurrencen om de bedste medarbejdere, bør du være opmærksom på det indtryk, din virksomhed efterlader. Derfor bør du altid give ansøgere et svar. Bekræftelse af modtaget ansøgning: Umiddelbart efter virksomheden har modtaget en ansøgning sendes et brev eller med bekræftelse på modtagelse af ansøgning. Brevet kan se således ud: Vedrørende stillingen som xxx i Moog Professional Kære Jens Jensen Vi takker for din ansøgning til stillingen som xxx hos (virksomhedens navn). Umiddelbart efter ansøgningsfristen den xxx vil vi behandle ansøgningerne og forventer at indkalde de udvalgte kandidater til samtaler i uge xx Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt, og vi vil, så snart det er muligt, lade høre fra os. Se skabelon som worddokument Udvælgelse og indkaldelse til samtale/interview Når alle ansøgninger er modtaget gennemgås ansøgningerne og der udvælges et antal til personlig samtale. For overskuelighedens skyld er det en god idé at lave en liste med alle ansøgerne. Følgende felter kan oprettes: Nr. hver ansøger tildeles et nummer Navn på ansøger Bemærkninger de der udvælger personer til interview kan skive sine observationer under læsningen Vurdering 1-5 læseren skal beslutte hvor høj en rating ansøgeren skal have. Alle med 5 og 4 skal måske læses igen, mens 1-3 kommer i en bunke for sig selv 4

5 Se skabelon til vurdering af ansøgere som worddokument De personer der skal til samtale skal have et brev eller med en tekst, der kunne se således ud: Vedr. indkaldelse til samtale til stillingen som xxx i Moog Professional Kære Jens Jensen Efter at have gennemgået de indkomne ansøgninger vil det glæde os at se dig til en personlig samtale: (dato og klokkeslæt). Samtalen vil finde sted på vores adresse xxxx, og tilstede til samtalen vil være xxxx. Vi har også indkaldt tre andre til samtale. Samtalen vil vare ca. en time. Er du forhindret i at møde på den forslåede dato, kan du kontakte xxx på telefon xxxxxx. Vi glæder os til at møde dig Se skabelon som worddokument Afslag på ansøgning De personer der ikke indkaldes til samtale, skal have et brev indeholdende et afslag. Brevet skal først afsendes, når jobbet er besat. Tak for din ansøgning til stillingen som xxx i Moog Professional. Vi må desværre meddele dig, at vi har valgt ikke at lade dig komme i betragtning til stillingen. Grunden hertil er, at der var flere af ansøgerne, der havde kvalifikationer som i højere grad passede til vores ønsker og krav. Vi fik xx antal ansøgninger og havde indkaldt x til samtale. Vi har makuleret din ansøgning og vi vil gerne sige tak, for du har fundet det værd at søge en stilling hos os. Vi ønsker dig fortsat held og lykke i din jobsøgning Se skabelon som worddokument 5

6 Interview Et ansættelsesinterview har to formål: At danne sig et beslutningsgrundlag for en evt. ansættelse At orientere den interviewede om job og virksomhed Det første formål er af størst interesse for virksomheden. Kan man lide personen eller ikke. Det andet er for at ansøgeren, kan finde ud af om han/hun overhovedet ønsker at arbejde i din virksomhed. Forhåbentlig respekterer begge parter denne opdeling, da det kan give en gensidig respekt under interviewet. Før interview Før ansøgeren kommer, er der fire ting der skal være på plads 1. De der skal med til interviewet er forberedte 2. Sikre ro fra mobiltelefonen og andre ansatte så interviewet kan foregå uforstyrret og med fokus på ansøgeren 3. Er der flere ansøgere skal du sikre at ansøgeren modtages og at der ikke er overlap mellem ansøgere 4. Hoved-interviewer skal have forberedt sig mentalt og praktisk til at tage interviewet. Bl.a. vurderet hvilke af nedenstående spørgsmål, der kan være relevante. Interviewet Jobsøgningsportalen har opstillet en del spørgsmål, som er et godt udgangspunkt for et udbytterigt interview. Indledning Hvad ved du om vores virksomhed? Hvorfor søger du netop denne stilling? Hvad var det i stillingsopslaget du faldt for? Hvor så du det henne? Teoretisk baggrund Hvorfor valgte du netop den uddannelse? Hvad indeholder uddannelsen? Har du planer om videreuddannelse? Praktisk baggrund Hvordan har du fået de sidste to stillinger? Af hvilke grunde forlod du de sidste to stillinger? Hvilket ansvar har du i din nuværende/sidste stilling? Beskriv en typisk arbejdsuge på dit nuværende arbejde Hvorfor ønsker du at forlade din nuværende stilling? Hvilke af dine hidtidige stillinger har du været mest glad for? Hvad er din bedste oplevelse i arbejdslivet? Hvad er de største udfordringer du endnu har oplevet i dit arbejdsliv? Nævn et par af dine største fejltagelser på dit arbejde Hvilke resultater opnåede du på dit tidligere arbejde? Hvad kendetegnede din bedste chef? 6

7 Hvad kendetegnede din dårligste chef? Hvilke personer kan vi henvende os til (referencepersoner)? Arbejdsmetoder Hvilken arbejdsstil har du? Beskriv hvordan du vil planlægge en budgetlægning Beskriv hvordan du vil arkivere materiale Har du prøvet at arbejde under press? Karakteriser din måde at arbejde på med kun et ord Fritid Hvad bruger du din fritid til? Hvilke øvrige aktiviteter deltager du i? Er det vigtigt for dig at vinde, når du driver sport? Personlighed Beskriv din personlighed Hvad er dine væsentlige styrker? Hvad er dine væsentlige svagheder? Hvad vurderer du selv som dine største styrker i dette arbejde? Hvad motiverer dig mest til at yde en indsats? Hvad er din holdning til overarbejde? Hvad er vigtigst for dig i forhold til arbejdet? Hvad vil du allerhelst beskæftige dig med? Hvilke typer af mennesker kan du bedst sammen med? Fremtidsplaner Hvad er dine fremtidsplaner på kort sigt? Hvad laver du om 10 år? Hvilke forventninger har du til løn Hvornår kan du tiltræde? Se interview spørgsmålene som worddokument Afslag efter interview/samtale Kære Jens Jensen Vi må desværre meddele dig at vi har valgt en anden til stillingen. Som du ved, havde vi andre til samtale og det blev en af dem, vi valgte. Vi syntes, at vi havde en meget god samtale og du var absolut kvalificeret til stillingen. Der var dog en anden, der lige havde det ekstra, der gjorde at vedkommende blev valgt. (det vil være respektfuld for ansøger at give et par konkrete begrundelser) Vi vil meget gerne beholde ansøgningen og evt. kontakte dig, hvis vi inden for de næste seks måneder skulle få en lignende stillingsprofil i virksomheden. Vi takker for at du har brugt tid til at søge stilling hos os og ønsker dig held og lykke i din fremtidige arbejdsmæssige karriere. Se skabelon i worddokument. 7

8 Introduktion/opstart af ny medarbejder Det er meget vigtigt at den nye medarbejder får en god start på sin nye arbejdsplads. Den nye medarbejder skal derfor tages godt imod. De 2 første dage skal der afsættes tid fra leder til yderligere at indføre den nye medarbejder i arbejdsområderne og virksomhedens generelle forretningsområder / organisering mv. Inden ny medarbejder starter Præsentation af ny medarbejders kompetencer og arbejdsområder til kollegaer Arbejdsstation på plads (PC er, værktøj osv.) Der laves evt. program for første uge! Ansættelseskontrakten bør være udarbejdet og godkendt af begge parter inden ansættelse Når ny medarbejder starter Måske en blomst på bordet på første mødedag Ny medarbejder præsenterer sine kompetencer for alle kollegaer Leder søger for medarbejder bliver introduceret til de kollegaer denne skal arbejde tæt med Medarbejderen sættes i gang med en opgave af passende sværhedsgrad og får rigelig instruktion og mulighed for at spørge. Opfølgningsmøde efter 3 mdr. mellem leder og medarbejder. Omdrejningspunktet i samtalen: status, afstemning af forventninger, jobbeskrivelse/fremtidige mål med medarbejderen. Ansættelseskontrakt En arbejdsgiver har pligt til at give alle sine ansatte en ansættelseskontrakt, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Den skal indeholde oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Skal udarbejdes senest en måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter minimum følgende oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og den ansattes navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres oplysning om, at den ansatte er beskæftiget på forskellige steder samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af den ansattes titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Varighed af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom. 7. Den ansattes rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 8. Den gældende eller aftalte løn, som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse samt tillæg eller andre løndele, der ikke er 8

9 indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag, fri telefon, fri bil, kost og logi, m.v. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er. Derudover skal eventuelle yderligere væsentlige oplysninger gives skriftligt til den ansatte. En sådan oplysning kunne eventuel være: Den ansattes referenceperson. Henvisning til en personalehåndbog eller øvrig politikker, hvis arbejdsgiver har en sådan. En eventuel prøvetid. En præcisering af, at den ansatte skal anvende sin fulde arbejdskraft hos arbejdsgiveren, og ikke uden arbejdsgiverens samtykke må have andet lønnet eller ulønnet arbejde - kan dog ikke gyldigt aftales for funktionærer Øvrige omkostninger som arbejdsgiveren eventuelt dækker, herunder omkostninger til uddannelse, til transport m.v. En bestemmelse om tavshedspligt/fortrolighed En sådan bestemmelse vil eventuelt kunne sanktioneres med en konventionalbod på f.eks. kr En præcisering af at alle rettigheder vedrørende opfindelser og frembringelser, der kan patenteres og registreres som varemærke, som brugsmodel eller i henhold til Lov om design, eller som nyder ophavsretlig beskyttelse, og som udarbejdes i arbejdsgiverens tjeneste af den ansatte, tilhører arbejds-giveren. En eventuel konkurrence- og/eller kundeklausul kan eventuel indeholde en konventionalbod ved overtrædelse. Bestemmelse om samtykke til opbevaring af den ansattes personoplysninger og ansættelsespapirer samt til videregivelse af disse i forbindelse med en eventuel virksomhedsoverdragelse. Arbejdsgiverens og den ansattes underskrifter samt dato for underskrift. Overarbejdsbetaling/afspadsering. Ved enhver ændring af væsentlige forhold skal arbejdsgiveren senest en måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give den ansatte skriftlig besked herom. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen kan udgøre op til 13 ugers løn og, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, op til 20 ugers løn. Hvis manglen er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, kan godtgørelsen dog højst udgøre kr. Særligt om funktionærer En ansat er omfattet af funktionærloven, hvis den ansatte beskæftiges af den vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentligt, hvis den ansatte indtager en tjenestestilling (det vil sige at den ansatte er undergivet arbejdsgiverens instruktioner), og hvis den ansatte falder ind under én af følgende: Handels- og kontormedhjælpere beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillede lagerekspedition. Personer, hvis arbejde består i tekniske eller klinisk bistandsydelse, og ikke af håndværks- eller fabriksmæssig art, eller andre medhjælper, som udfører et arbejde der kan sidestille sig med. 9

10 Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. Personer, hvis arbejde overvejende er den under a og b angivne art. Ansættelsesforholdet for funktionærer er omfattet af Funktionærloven. Funktionærlovens bestemmelser kan ikke fraviges til skade for funktionæren ved aftale mellem arbejdsgiveren og funktionæren. Opsigelsesvarsel m.v. skal således som minimum være gældende for ansættelsesforholdet. Der gælder således særlige opsigelsesvarsler for funktionærer, ligesom en konkurrenceog/eller kundeklausul for funktionærer skal opfylde visse i Funktionærloven nærmere beskrevne krav. Se senere. Funktionærer har ret til sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under sygdom. Andre ansatte end funktionærer har ikke ret til sædvanlig løn under sygdom, medmindre det fremgår af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale med arbejdsgiveren. Sådanne ansatte kan dog få udbetalt dagpenge under sygdom i henhold til Sygedagpengelovens bestemmelser. Særligt om direktører En direktør falder udenfor Funktionærloven, hvis direktøren ikke indtager en tjenestestilling (undergivet en arbejdsgivers instruktioner). En direktør for et Aps eller A/S og som er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør og som refererer direkte til selskabets bestyrelse, og ikke til en overordnet administrerende direktør, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Funktionærloven. Dette betyder blandt andet, at de i Funktionærlovens særlige opsigelsesvarsler samt særlige bestemmelser om kunde- og/eller konkurrenceklausuler ikke skal iagttages. Hvis direktøren ikke indtager en tjenestestilling, er direktøren heller ikke omfattet af Ferieloven. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus Anbefaling En ansat omfattet af funktionærloven har til enhver tid ret til skriftligt at få bekræftet i hvilket tidsrum tjenesteforholdet har varet, hvilket arbejde den ansatte hovedsageligt har været beskæftiget med, hvilken løn den ansatte har oppebåret og i tilfælde af opsigelse på begæring oplysninger om årsagen til afskedigelsen. Der kan være tilsvarende bestemmelser i kollektive overenskomster. Derudover kan en arbejdsgiver naturligvis altid vælge at give den ansatte en anbefaling, som uddyber den ansattes arbejdsopgaver og arbejdsgiverens tilfredshed med den ansatte. Du skal dog være opmærksom på, at det er en dårlig idé at give en afskediget medarbejder en positiv anbefaling, hvis du afskedigede vedkommende, fordi du var utilfreds med ham eller hende. Hvis medarbejderen senere rejser krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, kan du få svært ved at overbevise omverdenen om, at afskedigelsen var saglig, og at medarbejderen derfor ikke er berettiget til godtgørelse. 10

11 En anbefaling kunne se sådan ud: Anbefaling / Udtalelse Januar 2006 Udtalelse vedr. marketingsmedarbejder Helle Hansen Moog Professional er et mindre handelsfirma der importerer kaffe og mange andre ulandsvarer. Moog Professional har set sig nødsaget til at lukke den jyske afdeling pga. rationaliseringer og koncentrere sine aktiviteter i Odense. I den anledning har vi set os nødsaget til at opsige Helle. Helle har været ansat fra til og hendes arbejdsopgaver har været: Fakturering på Concorde C5 (+C4) Ordremodtagelse via telefon Salg via telefon Lay out af etiketter på pc Udformning af salgsbreve tekst og lay out Udformning af prislister Håndtering af checks Oprettelse af nye kunder Helle blev oprindelig ansat til fakturering og ordremodtagelse via telefon som hun har haft meget stor flair for. Ordremodtagelsen har på grund af Helles smilende telefonstemme udviklet sig til at blive en vigtig salgskanal, der har haft stor indflydelse på kundernes incitament til genbestilling. Bl.a. har Helle med stor succes fået introduceret vores forhandlerdisplay. Den markedsmæssige flair har også bevirket at vi på grund af Helle har fået udviklet brochurer, der på en meget klar grafisk og tekstorienteret måde skærer vores budskab ud i pap for forbrugerne. Helle har med stor kreativitet brugt Word2000 til sin udformning af marketingstiltagene, men har på det seneste sat sig ind i mere komplicerede og udfordrende edb programmer, der øger den markedskommunikative gennemslagskraft. Helle Hansen får derfor de bedste anbefalinger fra Moog Professional Eventuel henvendelse kan rettes til undertegnede. Direktør Mogens Thomsen 11

12 Advarsel før opsigelse Funktionærloven indeholder et krav om, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, idet en usaglig opsigelse kan udløse en godtgørelse fra arbejdsgiveren til den ansatte. Mange overenskomster indeholder en lignende bestemmelse. Hvis der opstår utilfredshed med den ansattes arbejdsindsats, samarbejdsvanskeligheder eller andre forhold, som kan tilregnes den ansatte, bør arbejdsgiveren i henhold til ovenstående krav om saglig opsigelse give den ansatte minimum én og gerne flere advarsler. Den ansatte har så mulighed for at rette op på det pågældende forhold inden der skrides til den yderste konsekvens, opsigelse. Advarsel i god tid Forhold, der kan ændres efter en klar påtale eller advarsel, bør således forsøges ændret inden opsigelse sker. Den ansatte skal gives et reelt tidsrum, hvori han/hun kan nå at forbedre det pågældende forhold der kan således f.eks. ikke gives en advarsel den ene dag og en opsigelse den anden dag. Formålet med en advarsel kan også være at præcisere, at et bestemt forhold, der normalt ikke i sig selv kan karakteriseres som en grov misligholdelse, ved gentagelse kan medføre bortvisning. En advarsel kan således danne grundlag for en saglig opsigelse eller en bortvisning alt efter det pågældende forholds karakter. Ofte kræves der, at der er givet op til 2-3 advarsler. Indhold i en advarsel For at en advarsel skal have nogen betydning i relation til ovenstående krav om saglig opsigelse, skal advarslen som minimum overholde følgende: Advarslen skal være skriftlig og den ansatte skal kvittere for modtagelsen (beviskrav). Advarslen skal adresseres til den pågældende ansatte alene. Advarslen skal indeholde en klar beskrivelse af det pågældende forhold, som arbejdsgiveren er utilfreds med. Advarslen skal vedrøre et konkret forhold og kan ikke blot være en generel advarsel. Advarslen skal indeholde en klar tilkendegivelse om, at et beskrevet forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at en gentagelse af det pågældende forhold vil indebære bestemte ansættelsesretlige konsekvenser, f.eks. opsigelse eller bortvisning. En advarsel for et konkret forhold kan ikke begrunde en saglig opsigelse p.g.a. et andet konkret forhold. En advarsel har ikke en ubegrænset tidsramme, men forældes. Hvor lang tid, der går inden en advarsel mister sin virkning afhænger af den pågældende misligholdelse, men udgangs-punktet er at advarsler vedrørende mindre væsentlige forhold forældes indenfor ½ år. 12

13 Advarslen mister sin virkning, hvis den ikke følges op af arbejdsgiveren ved den ansattes gentagelse af det i advarslen påtalte forhold. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus En første advarsel kunne se sådan ud. Kontakt evt. en advokat for at sikre at alle formalia er overholdt. Til medarbejder Jens Jensen Cpr: xxxxxxxxx 8. januar 2008 Vedr. advarsel Du får her en advarsel for ikke at leve op til de aftaler som du og jeg (medarbejderens chef) mundtlig har indgået. Dette betragter jeg som en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det drejer sig konkret om at du før dd.mm.åååå skulle have udført.. (Skriv præcist hvad medarbejderen skulle gøre, men ikke har gjort. Brug ikke bløde men kontrollerbare formuleringer. Få en person, der ikke indblandet i konflikten til at læse din formulering, det vil sandsynligvis gøre den mere juridisk korrekt) Er ovenstående forhold ikke bragt til ophør senest dd.mm.åååå vil yderligere advarsel og senere opsigelse kunne komme på tale. Du indkaldes til møde på mit kontor d. dd.mm.åååå, hvor vi kan vurdere, om du har levet op til denne advarsels intentioner og påbud. Opsigelse Opsigelse af en medarbejder skal ske med de varsler, der står i ansættelseskontrakten, i Funktionærloven eller af den gældende overenskomst for ansættelsesforholdet Der kan ikke i ansættelseskontrakten gives kortere opsigelsesvarsler end de der står i Funktionærloven, når ansættelsesforholdet er omfattet af Funktionærloven. Det samme gælder for kortere opsigelsesvarsler end den der gælder for den ansattes overenskomst. For ansættelsesforhold omfattet af Funktionærloven og for ansættelsesforhold, hvor det i øvrigt er aftalt, skal opsigelse ske til udgangen af en måned, således at opsigelse skal ske senest den sidste dag i måneden, hvorefter opsigelsesvarslet begynder at løbe. En opsigelse skal ikke nødvendigvis være skriftlig for at være gyldig, men en skriftlig opsigelse må stærkt anbefales af bevismæssige årsager. Af samme grund bør den ansatte kvittere for modtagelsen af opsigelsen. 13

14 En opsigelse bør indeholde Navn, dato m.v. Begrundelse for opsigelsen. Ansatte omfattet af Funktionærloven har krav på en begrundelse ved anmodning herom. Angivelse af om den ansatte skal arbejde i opsigelsesperioden eller om den ansatte er suspenderet eller fritstillet. Den ansattes fratrædelsestidspunkt, det vil sige udløbet af opsigelsesvarslet. Eventuel pålæg af ferie i opsigelsesperioden. Eventuelt pålæg af afspadsering af overarbejde i opsigelsesperioden. Stillingtagen til eventuelle medarbejdergoder i opsigelsesperioden, herunder computer, mobil-telefon, fri bil m.v. Stillingtagen til eventuel konkurrence- og/eller kundeklausul. Aflevering af eventuelle af arbejdsgivers effekter, som den ansatte er i besiddelse af. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus Indholdet i en opsigelse kunne være som nedenstående. Kontakt evt. en advokat for at sikre at alle formalia er overholdt. Kære Jens Jensen På bestyrelsesmødet i Moog Professional har vi desværre måttet træffe den beslutning om at opsige dig pr. 30. november 2005, med stop af arbejde pr. 28. februar Det er med stor beklagelse vi har måttet opsige dig, da vi har været yderst tilfreds med din arbejdsindsats og den du har været med til at opbygge på arbejdspladsen. Opsigelsen skyldes udelukkende vores svære økonomiske situation og det faktum, at vi på grund at lukningen af vort kontor i København, har fået mulighed for at flytte dele af markedsføringen til Odense. Vi vil på alle måder være dig behjælpelig med at finde et andet arbejde Se hele teksten i worddodument Bortvisning 14

15 Såfremt en medarbejder groft har misligholdt sit ansættelsesforhold, kan den ansatte bortvises med øjeblikkelig virkning - uden det sædvanlige opsigelsesvarsel. Eksempler på groft mislighold For at en ansat kan bortvises, skal der være tale om en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Her menes vold, tyveri mv. Væsentlige gentagelsestilfælde, hvor der allerede er givet skriftlige advarsler. Bortvisningsskrivelsen bør indeholde En bortvisningsskrivelse skal være skriftlig og den ansatte skal kvittere for modtagelsen (af bevismæssige årsager). Navn, dato m.v. Begrundelsen for bortvisningen. Konsekvensen af bortvisningen (øjeblikkeligt ophør af arbejde og lønudbetaling) Aflevering af eventuelle effekter. Præcisering af forholdene omkring en eventuel konkurrence- og eller kundeklausul. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus Indholdet i en bortvisning kunne være som nedenstående. Kontakt evt. en advokat for at sikre at alle formalia er overholdt. Kære Jens Jensen Jeg må meddele dig at du er bortvist fra Moog Professional med øjeblikkelig virkning, startende mandag den 30. august Bortvisningen begrundes i følgende overtrædelser: - Torsdag den 26. august drak du en øl i arbejdstiden på Strandhotellet, selvom der i den advarsel af 3. juni fremgår, at der er total spiritusforbud i arbejdstiden. - På mødet med Susanne og Mona på Strandhotellet følte de, at du var tydeligt beruset, da de ikke kunne foretage en seriøs samtale med dig. - Du havde givet tilsagn om at komme til møde kl , torsdag den 26. august med bl.a. bogholder Lone Andersen. Du mødte ikke op til trods for at du i tre telefonopringninger havde sagt at du kom. Kl da mødet sluttede, var du stadig ikke kommet. 15

16 Fortrolighedsaftale En ansat har i medfør af sit ansættelsesforhold en vis loyalitetspligt overfor sin arbejdsgiver og har i henhold til markedsføringsloven tavshedspligt med hensyn til arbejdsgiverens erhvervshemmeligheder. Det kan dog nogle gange være ønskeligt at præcisere og/eller udvide den ansattes forpligtelser i relation til tavshedspligt m.v. Ligeledes vil det være fordelagtigt at knytte et krav om betaling af konventionalbod til overtrædelse af tavshedspligten m.v., idet arbejdsgiveren i modsat fald skal kunne dokumentere et tab for at få erstatning, hvilket kan være meget svært. Ovenstående gøres mest hensigtsmæssigt ved indførelse af en bestemmelse herom i ansættelseskontrakten. Det bør præciseres, at tavshedspligten er gældende både under ansættelsesforholdets bestående samt efter. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus Konkurrence- og/eller kundeklausuler En ansat kan pålægges en konkurrence- og/eller kundeklausul. En konkurrenceklausul forbyder den ansatte at tage ansættelse i, eller direkte eller indirekte være interesseret i, en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med arbejdsgiveren Kundeklausul skal sikre, at den ansatte ikke tager ansættelse hos eller direkte eller indirekte har erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgiverens kunder Ansattes kompensation Såfremt ansættelsesforholdet er omfattet af Funktionærloven, skal konkurrenceog/eller kundeklausulen overholde visse krav i Funktionærloven, herunder krav om kompensation til den ansatte for underskrive en konkurrence- og/eller kundeklausulen. Denne kompensation skal som minimum udgøre 50 % af den ansattes løn pr. måned i den periode konkurrence- og/eller kundeklausulen løber. Ved formulering af en konkurrence- og/eller kundeklausul for en funktionær kan inspiration hentes direkte i Funktionærloven ( 18 og 18a). For ansættelsesforhold som ikke er omfattet af Funktionærloven, herunder direktører, som ikke indtager en tjenestestilling, er der ikke samme krav som for funktionærer, herunder kravet om betaling af kompensation. Kan tilsidesættes For alle konkurrence- og/eller kundeklausuler, uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af Funktionærloven eller ikke, gælder aftalelovens 38, hvorefter en konkurrence- og/eller kundeklausul kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis den med 16

17 hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den ansattes adgang til erhverv. Ligeledes bestemmer aftalelovens 38, at en konkurrenceklausul ikke er virksom, hvis den ansatte opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig anledning hertil, eller hvis den ansatte selv fratræder sin stilling og arbejdsgiverens undladelse af oplysningsforpligtelser har givet den ansatte gyldig grund dertil. Sanktioner mod den ansatte Der bør i en konkurrence- og/eller kundeklausul indsættes en bestemmelse om, at overtrædelse heraf sanktioneres med betaling af en konventionalbod på f.eks. kr ,00, idet arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet den ansatte gyldig grund dertil. Udarbejdet af advokat Peter Rønnow og advokat Niels Ankerstjerne Sloth, DELACOUR Advokatfirma, Århus Flere oplysninger Overskuelig bog om alle forhold vedrørende ansatte: Ansatte - Alt i en bog, funktionærer og andre, Lars P. Breusch og Klaus Lunøe, Forlaget Thomsen. + søg ansatte Selve funktionærloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30207 Mere om Kunde- og konkurrenceklausul: Mange andre virksomhedsoplysninger på 17

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere