L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven."

Transkript

1 Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr af 11. maj Kristian Jensen / Per Bach Jørgensen

2 Spørgsmål 19: Ministeren anmodes om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der betyder at progressionsknækket (som fremgår af gældende lov 4, stk.1, punkt 2) frem til og med 2009 differentieres mellem tre typer af personbiler (kun hvidpladebiler): - for benzinbiler gennemføres den ændring, regeringen har foreslået - for dieselbiler, der lever op til de krav vedrørende emissioner, der er beskrevet i 8, stk. 7, hæves progressionsgrænsen fra til kr. - for dieselbiler, der ikke lever op til kravene, ændres knækket ikke (dvs. fortsat kr.). Denne differentiering gælder så vidt vides kun til og med Herefter er emissionskravene obligatoriske. Det fremgår af spørgsmålet, at skalaknækket efter gældende regler er kr. Det er på sin vis også korrekt, i det dette beløb nævnes i registreringsafgiftsloven. Der er imidlertid tale om det beløb, der danner grundlag for de årlige reguleringer. De kr. var således skalaknækket i 2002, som er det år, der danner basis for de årlige reguleringer. I 2007 er skalaknækket på kr. Regeringens forslag indebærer, at skalaknækket forhøjes fra kr. til kr. Lovteknisk sker der dog det, at beregningsgrundlaget forhøjes fra til kr., hvorved det ønskede niveau i 2007 fremkommer. Det forudsættes, at der i spørgsmålet er taget højde for det, hvorved de angivne beløb alle er i 2002-niveau. Under denne forudsætning spørges der til en differentiering af skalaknækket, således at det i 2007-niveau bliver kr. for benzinbiler, kr. for dieselbiler uden partikelfilter og kr. for dieselbiler med partikelfilter. Spændet mellem skalaknæk for dieselbiler med henholdsvis uden partikelfilter bliver kr. Det svare til kr. i afgiftsværdi, dvs. store dieselbiler bliver kr. dyrere, hvis de ikke har partikelfilter. Dertil er er der efter gældende regler et nedslag i afgiftsgrundlaget på kr. for dieselbiler med partikelfilter. Det vurderes, at det ikke vil være foreneligt med EU-retten med så stor en forskel, idet forskellen i afgift mellem en bil med filter og en bil uden filter bliver større end meromkostningen samt afgift heraf ved filtret, hvilket ikke må være tilfældet. På den baggrund samt fordi et ændringsforslag vil blive meget omfattende er der ikke formuleret et ændringsforslag som ønsket. Det skal i øvrigt nævnes, at den kommende euro5-norm, der for dieselbiler vurderes kun at kunne opfyldes med partikelfilter, først bliver obligatorisk i 2011 og ikke som nævnt i spørgsmålet i Side 2

3 Spørgsmål 20: Ministeren anmodes om at yde bistand til et ændringsforslag således at kilometerdifferentieringen frem for at være kr. opad fra balancepunktet (som er 16 hhv. 18 km/l) og kr. nedad skal det være kr. både op og ned. Et ændringsforslag efter retningslinierne i spørgsmålet kunne udformes således: Ændringsforslag Til 2. behandlingen af Forslag til Lov om ændring af lov af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen m.v.) Til 1 1) I den under nr. 10 foreslåede affattelse af 4, stk. 2-4, ændres kr. til: kr. 2 steder og kr. til: kr. 2 steder. [Forhøjelse af fradrag og tillæg] Bemærkninger: Ændringsforslaget går ud på, at kilometerdifferentieringen frem for at være kr. opad fra balancepunktet (som er 16 hhv. 18 km/l) og kr. nedad bliver kr. både op og ned. I forhold til gældende regler skønnes, at den foreslåede omlægning ved uændret bilsalg, men efter tilpasning i øvrigt, vil reducere CO 2 -emissionen med 145 kt årligt på sigt, dvs. når hele bilparken er udskiftet. Imidlertid vil forslaget samlet set virke som en stramning af bilafgifterne, der reducerer salget af personbiler med ca biler årligt. Det vil reducere CO 2 - emissionen med yderligere 30 kt, hvorved den samlede reduktion bliver 175 kt. Forslaget vil føre til, at indtægterne fra registreringsafgiften forøges med ca. 280 mio. kr. Imidlertid vil substitutionen mod mere energieffektive køretøjer, samt faldet i bilsalget, reducere indtægterne fra ejerafgiften med 180 mio. kr. på sigt og indtægterne fra brændstofafgifterne med 530 mio. kr. på sigt. Nettoresultatet er et provenutab på 430 mio. kr. på sigt. Dette vedrører personbiler. Beregningerne er foretaget under samme forudsætninger som vurderingerne af de miljø- og provenumæssige konsekvenser af regeringens forslag, jf. svaret på spørgsmål 3, og kan sammenlignes hermed. Dertil skal medregnes en effekt fra varebiler, der skønnes at være en CO 2 -effekt på ca. 20 kt. og et merprovenu på 70 mio. kr. udover effekterne af regeringens forslag. Side 3

4 Spørgsmål 21: Ministeren anmodes om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der indeholder en fremtidssikring, således at balancepunktet rykkes med 1 km/l hvert år: Dvs. i 2009 er det 17/19, i /20. Det skal gælde de første 5 år; herefter skal virkningen vurderes politisk. Et ændringsforslag efter retningslinierne i spørgsmålet kunne udformes således: Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til Lov om ændring af lov af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen m.v.) Til 1 1) Den under nr. 10 foreslåede affattelse af 4, stk. 2-4, affattes således: Stk. 2. For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter brændstof. I kalenderårene er den i 1. pkt. angivne grænse på 20 km pr. liter fastsat til16 km pr. liter, i 2009 til 17 km pr. liter, i 2010 til 18 km pr. liter, og i 2011 til 19 km pr. liter. I kalenderårene er den i 2. pkt. angivne grænse på 22 km pr. liter fastsat til 18 km pr. liter, i 2009 til 19 km pr. liter, i 2010 til 20 km pr. liter, og i 2011 til 21 km pr. liter. Stk. 3. For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 22 km pr. liter brændstof. I kalenderårene er den i 1. pkt. angivne grænse på 20 km pr. liter fastsat til 16 km pr. liter, i 2009 til 17 km pr. liter, i 2010 til 18 km pr. liter, og i 2011 til 19 km pr. liter. I kalenderårene er den i 2. pkt. angivne grænse på 22 km pr. liter fastsat til 18 km pr. liter, i 2009 til 19 km pr. liter, i 2010 til 20 km pr. liter, og i 2011 til 21 km pr. liter. Stk. 4. Brændstofforbrug efter stk. 2 og 3 opgøres efter 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. [Årlig forhøjelse af grænse for fradrag og tillæg vedrørende brændstoføkonomi] Bemærkninger: Ændringsforslaget går ud på, at fremtidssikre lovforslaget, således at balancepunktet rykkes med 1 km/l hvert år: Dvs. i 2009 er det 17/19, i /20. Det skal gælde de første 5 år; herefter skal virkningen vurderes politisk. Side 4

5 Forslaget lægger op til følgende regulering af balancepunktet for tillæg eller nedslag efter brændstofforbrug: År Benzinbiler (km/l) Dieselbiler (km/l) I forhold til gældende regler skønnes, at den foreslåede omlægning ved uændret bilsalg, men efter tilpasning i øvrigt, vil reducere CO 2 -emissionen med 35 kt årligt på sigt, dvs. når hele bilparken er udskiftet. Imidlertid vil forslaget samlet set virke som en stramning af bilafgifterne, der reducerer salget af personbiler med ca biler årligt. Det vil reducere CO 2 -emissionen med yderligere 40 kt, hvorved den samlede reduktion bliver 75 kt. Forslaget vil føre til, at indtægterne fra registreringsafgiften forøges med ca. 400 mio. kr. Imidlertid vil substitutionen mod mere energieffektive køretøjer, samt faldet i bilsalget, reducere indtægterne fra ejerafgiften med 80 mio. kr. på sigt og indtægterne fra brændstofafgifterne med 240 mio. kr. på sigt. Nettoresultatet er et merprovenu på 80 mio. kr. på sigt. Dette vedrører personbiler. Beregningerne er foretaget under samme forudsætninger som vurderingerne af de miljø- og provenumæssige konsekvenser af regeringens forslag, jf. svaret på spørgsmål 3, og kan sammenlignes hermed. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der ikke i beregningsgrundlaget er indregnet en udvikling i bilernes energieffektivitet. Dertil skal medregnes en effekt fra varebiler, der skønnes at være en CO 2 -effekt på ca. 20 kt. og et merprovenu på 70 mio. kr. udover effekterne af regeringens forslag. Spørgsmål 22: Der ønskes tal for, hvor mange dieselbiler på hvide nummerplader, der indregistreres, der har så lav en emission af partikler, at de kan få nedsat registreringsafgiften i henhold til 8, stk. 7? Der foretages ikke en central registrering af, hvor mange af de dieseldrevne personbiler, der er er udstyret med partikelfilter. Miljøstyrelsen har imidlertid i forbindelse med svaret på spørgsmål 59, stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, foretaget en rundspørge til de større danske bilimportører. På baggrund heraf skønnes, at andelen af dieselpersonbiler med partikelfilter var 19 procent i 2006 og 13 procent i For varebiler var andelen af biler med partikelfilter 13 procent i Side 5

6 Spørgsmål 23: Der ønskes oplysninger om hvad prisforskellen er på dieselpersonbiler med og uden partikelfiltre dels hvis filtre (eller lignende) er monteret fra fabrikkens side, dels hvis det sker efterfølgende (f.eks. i forbindelse med forbrugerens køb af bilen)? EU-kommissionen har fremsat forslag om skærpede krav til udstødningsgassen fra person- og varebiler (Euro5-normen). Hvad angår partikler kræves der ikke et partikelfilter, blot at partikelemissionen er lav, men det vurderes at det med dagens teknologi alene kan opfyldes ved filter. EU-kommissionen skønner i den forbindelse, at produktionsprisen på dieselbiler vil blive forøget med ca kr., når der skal leves op til de kommende emissionskrav. Dette beløb er det bedste bud på en pris på et partikelfilter, idet meromkostningen på kr. dog også omfatter, at der skal leves op til andre emissionskrav end det for partikler. En forøgelse af produktionsprisen på kr. svarer til kr. inklusiv moms. Skatteministeriet har ikke noget bud omkostningen ved eftermontering af partikelfilter. Spørgsmål 24: Der ønskes en vurdering af provenu og CO 2 -effekt, såfremt man i stedet for at differentiere med kr. pr. km/l nedad og kr. pr. km/l opad differentierer med kr. pr. km/l både opad og nedad? Der henvises til svaret på spørgsmål 20. Spørgsmål 25: Europakommissionen har foreslået, at nye personbilers gennemsnitlige CO 2 -udslip skal reduceres i de kommende år. Der ønskes en beregning af, hvad Europa-kommissionens forslag betyder regnet i km pr. liter for henholdsvis benzin- og diesel, og hvordan forslaget antages at påvirke udviklingen i km pr. liter for nyregistrerede personbiler i Danmark (dels benzin, dels diesel) i de næste 6 år. EU-kommissionen har offentliggjort en meddelelse om en strategi til reduktion af CO 2 - emissionerne fra passagerbiler og lette erhvervskøretøjer (KOM(2007) 19 Final). Strategien indeholder et forslag om, at bilflåden skal have et gennemsnitligt CO 2 -udslip på 120 g/km i 2012 og at dette mål skal nås af to veje: - Et direktivforslag, som pålægger bilfabrikanter at reducere det gennemsnitlige CO 2 - udslip til 130 g CO 2 /km gennem teknologiforbedringer. - Tekniske krav til biludstyr, som f.eks. aircondition, samtidig med, at medlemsstaterne opfordres til at anvende afgiftsinstrumenter med et CO 2 -element, fremme af øko-kørsel, øget brug af biobrændsel m.v. Disse tiltag vurderer EU-kommissionen vil kunne tilføre Side 6

7 en besparelse på yderligere 10 g CO 2 per km, hvorved målsætningen på 120 g CO 2 per km nås. Et CO 2 -udslip på 120 g/km svarer til, at benzinbiler kører 20 km/liter og dieselbiler kører 22,5 km/liter. I først halvår af 2006 var den gennemsnitlige CO 2 -reduktion 162,7 g/km for benzinbiler og 145,0 g/km for dieselbiler, jf. svaret på spørgsmål 2. Det svarer omregnet til, at benzinbiler kører ca. 14,8 km/liter og dieselbiler kører 18,6 km/liter. For at leve op til EU-kommissionens målsætninger, skal benzinbiler dermed forbedre energieffektiviteten, svarende til at det nuværende brændstofforbrug på ca. 15 km/liter skal forbedres til 20 km/liter frem til Dieselbiler skal forbedre energieffektiviteten fra det nuværende brændstofforbrug på ca. 18,6 km/liter til 22,5 km/liter. Spørgsmål 26: Der ønskes en sammenligning af pris og registreringsafgift på hybridbiler (personbiler) og tilsvarende benzin- og dieselbiler, desuden anmodes ministeren om at yde teknisk bistand til, hvordan man kan formulere et ændringsforslag, der fremmer brugen af hybridbiler. De senere års megen interesse for registreringsafgiften af hybridbiler er overvejende udløst af en konkret bilmodel nemlig Toyota Prius. Priussen har et efter sin størrelsen, meget lavt brændstofforbrug nemlig 23,3 km pr. liter benzin. Den koster ca kr. og den årlige ejerafgift er 520 kr. Toyota Prius kan sammenlignes med den mere traditionelle Avensis af samme fabrikat. Den fås med automat-gear ligesom Prius. Denne bil har en brændstoføkonomi på 13 km pr. liter benzin og dermed en årlig ejerafgift på kr. Prisen er godt kr. Avensis fås også som dieseldrevet. Den dieseldrevne udgave markedsføres tilsyneladende ikke med automatgear her i landet. Udgaven med manuelt gear koster fra godt kr. og den årlige ejerafgift er kr. I nedenstående tabel er virkningerne af lovforslaget angivet underforudsætning om uændrede priser ekskl. registreringsafgift. Side 7

8 Toyota Prius Avensis, benzin aut. Avensis, diesel, man Brændstoføkonomi 23,3 km pr. liter 13,0 km pr. liter 17,2 km pr. liter Pris inkl. registreringsafgift gældende regler kr kr kr. Ejerafgift 520 kr. årligt kr. årligt kr. årligt Efter lovforslaget Besparelse registrerings-afgift lovforslaget hen ved kr kr kr. Ny pris inkl. registreringsafgift kr kr kr. Prisforskel til Prius efter lovforslag hen ved kr kr. Merudgift ejerafgift i forhold til Prius ca kr kr. Forskel til Prius - meromkostning brændstof km ca kr kr. Ved en årskørsel på km vil der kunne spares ca kr. hvert år til brændstof og ejerafgift ved at anskaffe Toyota Prius frem for Avensis aut. og ca kr. hvert år til brændstof og ejerafgift ved at anskaffe Toyota Prius frem for Avensis diesel, man. Det betyder, at prisforskellen er tjent ind på under 2 år når der sammenlignes med den benzindrevne udgave af Avensis med automatgear. Sammenlignes med den dieseldrevne udgave vil det efter lovforslaget blive billigere at anskaffe en Prius, samtidig med, at der vil være den nævnte besparelse på ca kr. årligt i udgiften til brændstof og ejerafgift. Der er således i aftalen mellem regering og Dansk Folkeparti en ganske betydelig tilskyndelse til at anskaffe en hybridbil frem for en bil med traditionelt brændstof. Spørgsmål 27: Der ønskes en forklaring på, hvorfor regeringen ikke har foreslået en særlig favorisering af hybridbiler evt. i en begrænset periode når elbiler har en sådan særstilling? Jeg mener, at hybridbiler afgiftsmæssigt skal behandles som alle andre biler og efter samme regler. Med det forslag til omlægningen af bilafgifterne, som regeringen har fremsat, L 217, gives der et nedslag på kr. pr. km/liter en benzinbil kører længere end 16 km/liter. For f.eks. en Toyota Prius, der kører 23,3 km/liter, vil det betyde en afgiftsreduktion på godt kr. alene Side 8

9 som følge af brændstoføkonomien. Afgiftsreduktionen gives, fordi en Toyota Prius kører langt på literen, ikke fordi den er en hybridbil. Det er med andre ord brændstofforbruget, der er afgørende, ikke teknikken. Skulle der gives yderligere afgiftslettelse vil omkostningerne ved at reducere CO 2 -emissionen ved at vælge en hybridbil blive større end omkostningerne ved at reducere CO 2 -emissionen ved at vælge en anden brændstoføkonomisk bil. Men CO 2 er det samme, uanset hvilken type køretøj, det kommer fra, og derfor ser jeg ingen grund til at lave specielle regler for hybridbiler. Det ville formentlig være muligt at fastlægge afgiftsregler specielt møntet på hybridbiler - f.eks. særlige regler, der skulle gælde for biler med både benzin- og elmotor - men der er en risiko for, at også hybridbiler, der ikke er energiøkonomiske, vil blive omfattet. Således markedsføres der hybridbiler, hvor hybridteknikken mest er valgt for at udnytte el-motorers evne til at trække sejt eller som en alternativ måde at etablere firhjulstræk. I de tilfælde kan CO 2 - emissionen nærme sig 200 g/km. Siden 1984 har udviklingen for el-drevne køretøjer været understøttet af tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift, senest til udgangen af I forbindelse med indførelsen af brændstofforbrugsafgiften i 1997 gennemførtes også afgiftsfritagelse for el-drevne køretøjer for de løbende afgifter (vægtafgift og brændstofforbrugsafgift). Senest er de tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift, forlænget med endnu 3 år til udgangen af El-drevne køretøjer har bl.a. den fordel, at der ikke er direkte udledning af skadelige stoffer til gaderummet. Baggrunden for fritagelsernes midlertidige karakter er, at den teknologiske udvikling på området sammen med det indirekte tilskud til el-drevne køretøjer, indebærer en risiko for at eldrevne køretøjer bliver et billigt alternativ til traditionelle personbiler. Dermed ville fritagelserne kunne medføre et ikke tiltænkt fald i statens indtægter fra registrerings-, vægt-, og brændstofforbrugsafgift. Den tekniske udvikling for el-drevne biler og motorcykler har imidlertid vist sig at være meget træg. Den mulige kørsel mellem tankningerne er fortsat begrænset af udviklingen af batteriteknologien. Og det begrænser anvendelsesmuligheder og salg. Det har derfor været vurderet, at der fortsat er behov for at tilskynde udviklingen for el-drevne køretøjer med afgiftsfritagelser. Regeringen har i energiudspillet fra januar i år foreslået at fritage brintbiler for registreringsafgift efter samme model som afgiftsfritagelsen for elbiler. Det skyldes, at brintbiler fortsat er så langt fra markedet, at der er brug for en særlig hjælp. Spørgsmål 28: Ministeren anmodes om at oversende en oversigt over udviklingen i benzin- og dieselprisen inklusiv afgifter og moms i Danmark set i forhold til Tyskland fra 2000 til 2007 samt en angivelse af hvordan tallet ville se ud for 2007, såfremt benzin- og dieselafgiften blev hævet med 15 øre/liter som foreslået? Spørgsmålet er identisk med spørgsmål 2 stillet til B 91 (Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning). Der er i den forbindelse svaret følgende: Side 9

10 Udviklingen i benzin- og dieselpriser fremgår af nedenstående tabel. For 2007 er de danske brændstofpriser opgjort ved gældende regler samt ved en afgiftsforhøjelse på 15 øre/liter, hvilket inklusiv moms giver en forhøjelse af brændstofpriserne på ca. 19 øre/liter. Udviklingen i brændstofpriserne i Danmark og Tyskland Benzin (blyfri, 95 oktan) Diesel (standard) Kr. Danmark Tyskland Forskel Danmark Tyskland Forskel ,47 7,13 0,34 6,13 5,66 0, ,95 7,25 0,70 6,13 6,12 0, ,76 7,37 0,38 5,94 6,06-0, ,26 8,28-0,02 6,40 6,74-0, ,99 8,03-0,04 6,14 6,53-0, ,19 8,29-0,10 6,78 7,23-0, ,45 9,42 0,03 8,02 8,16-0, , gældende regler 9,16 9,37-0,21 7,67 8,10-0, , afgiftsforhøjelse 9,35 9,37-0,02 7,85 8,10-0,24 Anm: Alle år omregnet fra euro med kurs 7,46 1. Gennemsnit af priserne de første 14 uger af 2007 Kilde: Spørgsmål 29: Der ønskes en oversigt over de seneste ti års udvikling i energieffektiviteten for nyregistrerede personbiler dels benzin, dels diesel samt en forklaring på udviklingen, herunder især stagnationen i stigningen i energieffektivitet i de senere år? Spørgsmålet er identisk med spørgsmål 6 stillet til B 91 (Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning). Der er i den forbindelse svaret følgende: Tabellen nedenfor viser udviklingen i nyregistrerede personbilers brændstofforbrug fordelt på henholdsvis benzinbiler og dieselbiler. Tabellen indeholder data siden medio 1997, da måling af personbilers brændstofforbrug blev obligatorisk. For benzinbiler har der været et fald i det gennemsnitlige brændstofforbrug på 12,1 procent i de næsten 10 år, der er omfattet af tabellen. Denne udvikling kan dekomponeres i en del, der skyldes øget energieffektivitet givet bilernes vægt, og en del der skyldes en forøgelse af bilernes egenvægt. Således ville det gennemsnitlige brændstofforbrug været faldet med 17,7 procent, såfremt bilernes egenvægt ikke var steget. Egenvægten er imidlertid steget med 6,8 procent. Udviklingen i energieffektiviteten skyldes formentlig flere forhold. For det første blev den halvårlige vægtafgift for personbiler i 1997 afløst af ejerafgiften, der afhænger af en bils brændstofforbrug. For det andet har EU haft som målsætning at reducere bilernes brændstofforbrug, en målsætning der bl.a. er søgt opnået gennem aftaler med de internationale bilorganisationer. Andre forhold som brændstofpriserne og konjunkturerne kan også have en indflydelse på udviklingen. Side 10

11 Der har ikke, som nævnt i spørgsmålet, været en stagnation i stigningen i energieffektiviteten for benzinbiler. For dieselbiler har der været et fald i det gennemsnitlige brændstofforbrug på 10,8 procent i perioden. Korrigeret for udviklingen i egenvægten er det gennemsnitlige brændstofforbrug faldet med 18,9 procent, men samtidig har der været en stigning i egenvægten på 9,7 procent. Udviklingen skyldes samme forhold som nævnt ovenfor, dog har udviklingen for dieselbiler været koncentreret i første halvdel af perioden, hvor energieffektiviteten steg meget. Til gengæld har den, renset for udviklingen i egenvægten, været på stort set samme niveau siden 2002, og da dieselbilers egenvægt samtidig er steget, er det gennemsnitlige brændstofforbrug for nyregistrerede dieselbiler steget siden Udviklingen i nyregistrerede personbilers energieffektivitet Benzinbiler Dieselbiler Liter/100 km Liter/100 km ved kg Egenvægt (kg) Liter/100 km Liter/100 km ved kg Egenvægt (kg) halvår 7,71 7, ,02 4, ,60 6, ,76 4, ,41 6, ,52 4, ,31 6, ,17 4, ,31 6, ,01 4, ,28 6, ,95 4, ,20 6, ,05 4, ,00 5, ,13 4, ,87 5, ,21 3, halvår 6,78 5, ,37 4, Ændring (pct.) -12,1-17,7 6,8-10,8-18,9 9,7 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Transport, 2002:46 og 2006:33 Side 11

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Aftale om omlægning af bilbeskatningen

Aftale om omlægning af bilbeskatningen Aftale om omlægning af bilbeskatningen Regeringens lovforslag En omlægning af varebilbeskatningen En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften afhængig

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande

Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Trafikafgifter og klimapåvirkning i de nordiske lande Fremlæggelse for Embedsmandskomiteen 22. september 2008 Projektets formål At evaluere brug af afgifter som middel til at reducere bilers CO2-udslip

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 217 - Bilag 41 Offentligt Til lovforslag nr. L 217 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning

Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Center for Grøn Transport Et center i centret Ulrich Lopdrup Problemet! Transportens CO 2 Vejtransportens CO 2 udledning står for mere end 20 % af EU s totale CO

Læs mere

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 Hvor langt på literen 2014 Indhold I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 ved energirigtig kørsel. Folderen indeholder desuden en

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008

Rådsmøde (Miljø) den 20. oktober 2008 Europaudvalget 2008 2898 - miljø Bilag 1 Offentligt KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N OT AT T IL FOLKE TI NGETS M I LJØPOLI TI SKE U DV AL G 22. september 2008 J.nr. Ref. STKJE Side 1/8 Rådsmøde (Miljø)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012. Lovtidende A 2012 20. juni 2012. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) I medfør af 17, stk. 1, og 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( )

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( ) Notat: Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab 19-09-2017 Af Søren Havn Gjedsted (26 82 70 22) og Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) Registreringsafgiften er samfundsøkonomisk overflødig

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1)

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) BEK nr 655 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20701-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Grøn firmabilskat August 2016 1

Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat August 2016 1 Grøn firmabilskat Det nuværende system for firmabilbeskatning er forældet, derfor ønsker vi et opgør med det nuværende system. Vi ønsker et nyt og grønnere skattesystem.

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere