Kom godt i gang som selvstændig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang som selvstændig"

Transkript

1 1 Kom godt i gang som selvstændig

2 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige 19 Efterløn, sygesikring og lønsikring som selvstændig?

3 4 5 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd MA a-kasse for selvstændige MA er a-kassen for lønmodtagere og selvstændige. Som medlem er du en del af det netværk og det faglige fællesskab, MA tilbyder. Du har adgang til al rådgivning som selvstændig, og du kan benytte de workshops og arrangementer specielt rettet mod selvstændige, MA udbyder og annoncerer på ma-kasse.dk. Som medlem har du ret til dagpenge, hvis du må ophøre med din selvstændige virksomhed. Du kan i denne pjece læse om hvilke regler, du skal opfylde for at kunne modtage dagpenge, hvis du er nødt til at ophøre med din virksomhed. Har du yderligere spørgsmål eller er i tvivl om noget, så ring til os eller kom forbi hovedkontoret i København eller regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. Find vores adresser på bagsiden af pjecen. MA har masser af medlemmer, der er selvstændige. De har gennem årene kvalificeret os til den rådgivning, der nu kan komme dig til gavn. Før du bliver selvstændig Jo bedre forberedt du er, når du starter din virksomhed, jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. De fleste kommuner har en erhvervsserviceafdeling, som tilbyder gratis rådgivning i et vist omfang. Starter du en virksomhed, hvor du skal opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter og ansætte flere medarbejdere, kan du få gratis hjælp og sparring i de fem regionale væksthuse. SKAT holder ligeledes gratis kurser for iværksættere og nystartede virksomheder, hvor de gennemgår de almindelige regler inden for moms og skat i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Du kan få god basisviden på et iværksætterkursus, før du starter. Både erhvervsservicecentrene og væksthusene afholder iværksætterkurser og temamøder. Flere private kursusudbydere har specialiseret sig i kurser for selvstændige, hvor man får en grundig gennemgang af emner som salgs- og markedsføring, moms og skatteforhold, regnskab og bogføring samt juridiske forhold. Disse kurser koster et mindre beløb. Du vil desuden kunne finde meget viden på nettet. Det er en god idé at komme med i et netværk af selvstændige. Her er forskellige muligheder som erfa-grupper, virtuelle netværk og forskellige foreninger. Det kan være nødvendigt at betale sig fra assistance og rådgivning. De fleste selvstændige har en revisor til at tage sig af udarbejdelse af budgetter, årsregnskaber, selvangivelse og eventuelt deltagelse i møder med pengeinstitut og SKAT. Der kan også være spørgsmål, der kræver juridisk bistand af en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde aftaler, standardkontrakter og diskutere valg af virksomhedsform. Netop virksomhedsform er en af de ting, du skal overveje, før du starter. Der er forskel på, hvordan du hæfter for gæld og andre forpligtigelser afhængig af, om du starter en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab.

4 6 7 Case: Mathias Andersen...læser matematik og fysik og har gennem sin studietid løst opgaver for små virksomheder og for sine venner og bekendte. For vennerne har det handlet om opgaver med installation af pc er og ipads og om programmer, der driller. Opgaverne for de små virksomheder har bestået i kortere konsulentopgaver som implementering af nye programmer, opbygning af kundedatabaser og applikationer til optimering af forretningen. Han dimitterer som cand.scient. og melder sig ind i MA. Lige efter dimissionen er der krise, og Mathias kan ikke leve af sin virksomhed. Han ansøger om dagpenge. Da Mathias kan løse sine opgaver i sin virksomhed uden for normal arbejdstid, vil han kunne få godkendt selvstændig bibeskæftigelse. Derfor kan Mathias modtage supplerende dagpenge fra MA i 78 uger samtidig med at han driver sin virksomhed.

5 8 9 Inden du etablerer din virksomhed, er det en god ide at skrive en forretningsplan både for din egen skyld, og fordi det ofte er et krav, hvis du har brug for kapital og skal præsentere din virksomhed for dit pengeinstitut eller andre investorer. I planen kan du beskrive din idé, dine produkter eller ydelser, dit behov for kapital, potentielle kunder og konkurrenter. På nettet er der mange skabeloner til forretningsplaner målrettet forskellige typer af virksomheder blandt andet en fri agent plan til freelancere. Netresurser Der er mange gode sites på nettet både for iværksættere in spe og for garvede selvstændige. Vi har listet nogle af de vigtigste og de største. Mange af dem vil have links, hvorfra du kan surfe videre efter dine særlige interesser. På ma-kasse.dk finder du også links for selvstændige. / 100svar.dk giver svar på (mindst) 100 spørgsmål om at være freelancer/selvstændig. / Branchelink.dk giver en samlet oversigt over danske branche- og erhvervsorganisationer. / Frieagenter.dk en indgang til bogen Frie Agenter. Gode råd til freelancere med blandt andet for retningsplanen fri agent plan. / Ivaerk.dk er Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og vækstvirksomheder. / Startvaekst.dk er en portal, der blandt andet giver et overblik over de regionale væksthuses tilbud. / Vækstguiden.dk er en portal, der samler alle offentlige tilbud til virksomheder omkring vækst, innovation og udvikling. Netværk / Amino.dk er et mødested for iværksættere. / Dansk Iværksætterforening, d-i-f.dk, er et netværk for iværksættere. / Mikronet.dk er et netværk for freelancere og mikrovirksomheder. Særligt for kvinder / Morgendagens Heltinder, heltinder.dk, er et netværk for kvindelige innovatører, idéudviklere, initiativtagere, igangsættere og inspiratorer. / Foreningen for kvindelige virksomhedsejere, kv.dk, er en landsdækkende forening for kvinder, der helt eller delvist ejer deres virksomhed. Sådan kan du forsikre dig Forsikret som selvstændig Selvstændige erhvervsdrivende kan være forsikret mod arbejdsløshed på samme måde som lønmodtagere. For at blive optaget i MA som selvstændig skal virksomheden være din hovedbeskæftigelse. Som selvstændig skal du være fuldtidsforsikret. Er du lønmodtager og påbegynder drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, behøver du ikke gøre andet end at meddele det til os, så vi kan vejlede dig korrekt om dine rettigheder. Kombinationsforsikring Har du lønarbejde på nedsat tid og driver du samtidig selvstændig virksomhed, så kan kombinationsforsikring være noget for dig. For at blive omfattet af ordningen skal du drive selvstændig virksomhed mellem 15 og 30 timer om ugen mere end midlertidigt og samtidig have lønarbejde højst 30 timer om ugen. Fordelen ved ordningen er, at du optjener ret til dagpenge på baggrund af selvstændig virksomhed på nedsat tid. Er du selvstændig? Flere af MA s medlemmer arbejder i dag i en gråzone mellem lønmodtager og selvstændig. Det gælder fx nogle typer konsulentopgaver, honorarmodtagere eller arbejde som freelancer. Du er selvstændig, når du arbejder for egen regning og risiko. I forhold til dagpengesystemet er det a-kassen, der afgør, om du er selvstændig. Du kan også blive vurderet som værende selvstændig, hvis du arbejder freelance. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. Arbejder du uden at være momsregistreret og uden at udfylde udvidet selvangivelse kun for én virksomhed, hvor du er underlagt et tjenesteforhold og får fast løn, så tyder det mere på status som lønmodtager. Også selv om du måske fakturerer din løn. A-kassen og skattemyndighederne har ikke samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde. Kontakt MA, hvis du er i tvivl.

6 10 11 Case: Mille Andersen...har læst psykologi og arbejder i en større organisation med rådgivning og undervisning af medarbejdere. På grund af nedskæringer bliver hun fyret. Mille modtager dagpenge fra MA. Hun bliver kontaktet af nogle af sine tidligere kolleger i sit netværk. De vil gerne have Mille til at løse nogle opgaver for dem. Mille overvejer, om hun skal starte sin egen virksomhed, men hun er i tvivl, om hun har tilstrækkeligt med opgaver, til hun kan leve af dem og gøre sin virksomhed til sin hovedbeskæftigelse. Mille spørger MA, hvad fordelen er ved henholdsvis hoved- og bibeskæftigelse. Hun får at vide, at hvis hun vælger bibeskæftigelse, skal hun kunne have det uden for normal arbejdstid og samtidig søge job, aktiveres og deltage i de møder, som hun bliver indkaldt til. Mille beslutter, at med alle de forpligtigelser, som følger med dagpenge, vil hun ikke have tid til at få kørt sin virksomhed ordentligt i gang. De opgaver hun skal løse for kunderne vil ofte ligge i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Mille tager derfor chancen og bliver selvstændig på fuld tid. Hun har sikkerhedsnettet i MA, hvis hun ophører med sin virksomhed.

7 12 13 A-kasse abc for selvstændige Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Anses du for at drive selvstændig virksomhed, skal a-kassen tage stilling til, om du driver den selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse eller som bibeskæftigelse. Du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, hvis du er beskæftiget i din egen eller din ægtefælles virksomhed i et omfang, som kan sidestilles med arbejde som lønmodtager i over 30 timer pr. uge, eller hvis virksomheden er din primære beskæftigelse og indtægtskilde. Dit arbejde i virksomheden vil også kunne anses for hovedbeskæftigelse, hvis a-kassen konkret vurderer dette. Betingelser for at få dagpenge som hovedbeskæftigelse Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du hverken få dagpenge, feriedagpenge eller andre ydelser fra a-kassen. Det gælder også i perioder, hvor der er mindre eller slet ingen aktivitet i virksomheden. For at have ret til dagpenge er det en betingelse: / at du er varigt ophørt eller udtrådt af virksomheden. Det betyder i praksis, at din virksomhed skal være lukket eller solgt og materiale, inventar, forretningslokaler mv. afhændet. Virksomheden skal desuden være afmeldt alle offentlige registre, herunder det centrale virksomhedsregister (CVR). Du skal dokumentere ophøret. Er du medejer, er betingelserne strenge for at blive anset for ophørt mere end midlertidigt, når virksomheden fortsættes af de andre ejere. / at du opfylder beskæftigelseskravet, eller allerede er indplaceret i en dagpengeperiode, der ikke er opbrugt. Beskæftigelseskravet opfylder du, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timers arbejde om ugen i gennemsnit) i sammenlagt 52 uger inden for de sidste tre år. Din oplysning om arbejdstiden skal være underbygget med oplysninger om virksomhedens art og omsætning. Har din virksom- hed tidligere været bibeskæftigelse, skal der være sket en reel udvidelse af virksomhedens aktiviteter, for at den kan opfylde kravet om væsentligt omfang. Har du haft lønarbejde før eller efter, du har været selvstændig, kan du også bruge dette til at opfylde beskæftigelseskravet. Kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, kan medregnes til beskæftigelseskravet. / at du har været medlem af en a- kasse i 12 måneder, medmindre du er optaget som dimittend. / at du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt jobcenteret. Du kan ikke få dagpenge de første tre uger efter ophøret. Er du ophørt med din virksomhed på grund af konkurs, skal du kun vente en uge. Du kan også ændre en hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse. Har du haft almindeligt lønarbejde i mindst timer i løbet af de sidste 65 uger, inden du melder dig ledig, kan din virksomhed opfattes som bibeskæftigelse. Fordelen er her, at du efter ændringen har mulighed for at få dagpenge. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Du kan modtage dagpenge, hvis du kan godtgøre, at du driver din selvstændige virksomhed som en bibeskæftigelse, som kan drives samtidig med lønarbejde på fuld tid. Arbejdet i virksomheden skal til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid, så du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet og passe et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) ved siden af arbejdet i din virksomhed. Skal du i aktivering, sker det også på fuld tid. Virksomheden må ikke have fast åbningseller træffetid, som forhindrer dig i at tage almindeligt lønarbejde på fuld tid, og det må ikke være din intention at udvide virksomheden til en hovedbeskæftigelse. Det er MA, som skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at drive virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge. Når du får en tilladelse, kan du højst modtage dagpenge i 78 uger, samtidig med at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Har du i løbet af 18 måneder haft 962 timers lønarbejde, kan du få ret til en ny periode på 78 uger med dagpenge. Opfylder du ikke betingelserne for dagpengeret, kan du først få dagpenge, når du ophører med virksomheden. Enkeltstående opgave som selvstændig Du har mulighed for at påtage dig ét enkeltstående arbejdsforhold, der har karakter af selvstændig virksomhed uden at blive omfattet af begrænsningen på 78 ugers dagpenge. Der skal være tale om et korterevarende arbejdsforhold, og der må ikke være tale om indledning til varig beskæftigelse.

8 14 15 Du bør altid kontakte MA, før du siger ja til at påtage dig en enkeltstående arbejdsopgave. Vi kan fortælle dig, om arbejdet vil have betydning for din dagpengeret. Dagpengesats Du kan få dagpengene udbetalt med enten en beregnet sats eller mindstesatsen Pr. dag Pr. måned Maksimal sats 766 kr kr. Mindstesats 628 kr kr. Du betaler skat af dine dagpenge. Når du har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst tre hele regnskabsår, beregner vi din dagpengesats på baggrund af virksomhedens indtægt. For at kunne få mindstesatsen skal du dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i et væsentligt omfang, dvs. i mere end 30 timer om ugen.der vil blandt andet blive lagt vægt på virksomhedens omsætning. Har du drevet virksomheden i mindre end tre år, bruges et forudgående beregningsgrundlag. Det kan være fra en tidligere selvstændig virksomhed, et tidligere lønarbejde eller en tidligere udbetalt dagpengesats. Vi kan kun medregne perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Feriedagpenge Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv spare op til ferie. Feriedagpenge, optjent inden du startede selvstændig virksomhed, kan ikke udbetales, imens du driver virksomheden. Ret til feriedagpenge i et givent ferieår optjenes på grundlag af ydelser, fx dagpenge, udbetalt i det foregående kalenderår. Det betyder, at du ofte ikke vil kunne få feriedagpenge det første ferieår, efter du er ophørt med din selvstændige virksomhed. Test din drøm af som selvstændig i samarbejde med MA. For enkeltmandsvirksomheder beregnes dagpengesatsen på grundlag af virksomhedens skattepligtige overskud. I selskaber er det den udbetalte løn sammenlagt med din andel af overskuddet.

9 16 17 Case: Mathilde Andersen...har læst kommunikation. Hun har gennem en årrække arbejdet som kommunikationskonsulent i en større privat virksomhed. Hun bliver desværre afskediget, men får samtidig kontakt til en anden virksomhed, der kan bruge hende til en større opgave af kortere varighed. Virksomheden vil ikke fastansætte Mathilde, men vil i stedet bruge hende som selvstændig konsulent. Mathilde kontakter MA for at høre om mulighederne for at kunne påtage sig opgaven. Mathilde får at vide, at hun godt kan have et korterevarende arbejdsforhold, der har karakter af selvstændig virksomhed, men det må ikke være en indledning til en varig beskæftigelse som selvstændig. Mathilde vælger denne mulighed og siger derfor glad ja til opgaven.

10 18 19 Cand.selv.? MA holder løbende workshops. Se opslag på ma-kasse.dk. Efterløn, sygesikring og lønsikring som selvstændig? Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Udgangspunktet er, at selvstændig virksomhed ikke er tilladt, når du er på efterløn. Der er dog nogle undtagelser. Du kan således i visse tilfælde få tilladelse til at videreføre din virksomhed på halv tid eller på en 400 timers ordning. Kontakt os for at få mere at vide om reglerne, så vi kan vejlede dig individuelt. Sygeforsikring for selvstændige Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom eller ved graviditet, barsel eller adoption. Det gælder dog kun, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Forsikringsordningerne for sygedagpenge administreres af Økonomistyrelsen. Alle spørgsmål om reglerne skal du rette til din kommune. MA Lønsikring for selvstændige MA tilbyder i samarbejde med GL, DM og forsikringsselskabet TopDanmark selvstændigt erhvervsdrivende medlemmer at tegne en tillægsforsikring. Forsikringen dækker, hvis man ophører med sin selvstændige virksomhed og herefter bliver ledig. Forsikringsydelsen kan udgøre kr. ved siden af dine dagpenge. Udbetaling fra forsikringen kan maksimalt udgøre 85% af din arbejdsfortjeneste. Du kan læse mere om forsikringsbetingelser, priser mv. på ma-kasse.dk.

11 20 Aktivering & anden aktør Brug os MA s medarbejdere har stor viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet. Vi har samtidig en meget omfattende viden om dit arbejdsmarked som universitetsuddannet bachelor, kandidat eller ph.d. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller komme forbi. Det gælder både på hovedkontoret i København og på regionskontorerne i Odense, Aarhus og Aalborg. Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N ma-kasse.dk/ ma-kasse.dk MA - Odense Slotsgade 21B, 4.sal 5000 Odense C MA - Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg ma-kasse.dk candportalen.dk ma-nyt.dk Facebook side: MA-Nyt LinkedIn gruppe: MA-Nyt Marts 2011 Design : gefühl

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere