FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013

2 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens historie går tilbage til 1905 og takket være indsamlede midler fra private, fonde og gennem ministerielle midler har vi siden haft mulighed for på forskellig måde at yde legater til enlige forsørgere og familier. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningens støtte ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Et andet væsentligt arbejdsområde for foreningen er at yde rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning i.f.t. ansøgerens rettigheder og muligheder for hjælp. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse, og til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver er der ansat en socialrådgiver, en bogholder samt 1-2 studentermedhjælpere. Bestyrelse: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Adm. direktør Bo Balstrup, kasserer Mentor Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Stud. cand.merc. Christen Søgaard Johansen. Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver og daglig leder Mia Balling Villadsen Aynur Korkmaz Jonna Mahler, bogholder SE nr. : Bankkonto: Reg Konto Girokonto : Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation 2

3 Årsberetning 2013 Behovet er fortsat stort... Lena Søgaard Foreningens formand Mangel på ressourcer, både materielle og personlige, er fortsat et vilkår hos mange familier i Danmark. Forskellige skatte- og arbejdsmarkedsreformer har gjort de økonomiske vilkår for enlige forsørgere bedre. Men vi oplever i Foreningen, på trods af en lille nedgang i antallet af ansøgere, at behovet for hjælp fortsat er stort. Grundtanken i vores samfund er, at man skal kunne klare sig selv økonomisk og socialt. Det er både samfundsøkonomisk og personligt et godt udgangspunkt. Problemet opstår der, hvor arbejdsevnen og de menneskelige ressourcer ikke rækker til at kunne fastholde et arbejde. Er man en familie bestående af to personer, kan den ene i et vist omfang kompensere for den anden. Men det samme gør sig ikke gældende for den enlige forsørger, der udover eneansvaret for børnene også står alene med det økonomiske ansvar. Den typiske profil for vores ansøgere er, at de ikke har en anden forældre at dele opgaven med enten på grund af dødsfald eller andet fravær. Behovene hos vores ansøgere er forskellige afhængigt af deres livssituation. Men fælles for dem er, at der ikke er noget overskud i hverdagen til de materielle ting, vi andre betragter som en selvfølge f.eks. vintertøj/sko og babyudstyr. Og har slet ikke midler til det der kan gøre hverdagen lidt lettere en vaskemaskine, en cykel eller en computer. Og slet ikke til at afholde en konfirmation, en jul med mad og gaver eller en ferie. Børn får aldrig lige vilkår, men med de midler vi får takket været jeres bidrag, giver vi også børn af enlige forsørgere med små ressourcer nogle muligheder, som de ellers ikke ville have fået. Det er, som I kan se af de mange takkeskrivelser Foreningen hvert år modtager, deres forældre meget taknemmelige for. Derfor skal der til alle bidragsydere - store som små - lyde en stor tak, for uden jeres hjælp ville Foreningen ikke kunne yde den økonomiske støtte, der er så stort behov for. Foreningens kasserer og mangeårige medlem Irene Stumpe valgte i 2013 at trække sig fra posten. Herfra skal lyde et stor tak til Irene for hendes indsats gennem årene. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2013 kan vi berette følgende: Vi modtog (2400 i 2012) legatansøgninger, hvoraf (1.277) ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 426 (423) børnefamilier tildelt julehjælp og 269 fik afslag herpå. 12 (60) ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr (60) ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 113 (180) ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 775 (772) fik afslag - typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 6 (51) ansøgninger blev overført til behandling i Om ansøgningerne: Foreningen har i 2013 modtaget 2363 ansøgninger, hvilket er et lille fald på ca. 1,5 %. I lighed med tidligere år afspejler disse henvendelser, at mange lever under økonomisk meget trængte forhold. Henvendelserne kommer såvel skriftligt som telefonisk fra hele landet, dog med det største antal fra hovedstadsområdet. Vi bruger en ansøgningsformular, men spørger også ind, og har dialogen med den pressede mor eller far omkring familiens situation, så vi får foldet problemstillingerne ud. Vi får skabt løsninger i fællesskab gennem rådgivning og vejledning og f.eks. gennem et legat, og hvor barnet er i fokus. Vi får dagligt henvendelser fra den enlige mor eller far, som har hørt om os f.eks. fra en veninde, men vi oplever også at flere og flere har været på nettet og ledt efter muligheder for at kunne få hjælp og her set foreningens hjemmeside. Henvendelserne sker også fra fagpersoner, f.eks. sundhedsplejersken eller pædagogen i børnehaven, som møder familien i deres arbejde, og hvor kommunens ressourcer ikke står mål med den hjælp borgerene har behov for, eller hvor der indenfor de forvaltningsmæssige rammer ikke er mulighed for at give en bevilling trods kendskab til familiens trængte forhold. Fagpersonerne kan også være en mentor, familierådgiver, socialrådgiver på hospitalet, praktiserende læge eller måske endda en medarbejder fra det krisecenter, der under udredning af familiens forhold kan se, hvor vigtigt det er at støtte familien, i deres forsøg på at få skabt en ny tilværelse. 4

5 En togbillet til et besøg hos bedsteforældrene kan både være en opmuntring og en støtte til at få genetableret brudte relationer og til glæde for den voksne såvel som barnet. Henvendelsen kan også ske fra en anden privat forening, som familien har kontakt med, og hvor der kan ske en fælles indsats for at støtte og skabe forandring for familien. Vi støtter, hvor det er muligt indenfor vores formål, og ser ansøgninger fra mange forskellige nationaliteter men fælles for alle er, at de beskriver en trængt situation for dem selv og deres barn/børn, og hvor hver dag Tak for legat! Dette har gjort det muligt at give min datter Amalie en dejlig konfirmationsfest d. 9. maj Det blev en rigtig god dag for os begge fra Sussie, Korsør handler om prioritering og fravalg i stedet for tilvalg. Det kan handle om ikke at have råd til at betale kontingentet i den lokale fodboldsklub, som er sønnens største ønske, eller ikke at have råd til at lave aktiviteter med sin anbragte datter, når hun kommer på weekend, da det beløb, der ydes fra kommunen kun lige dækker kosten. I vores arbejde har vi selv gennem årene til tider videresendt ansøgninger til andre fonde, når disse henvendelser lå indenfor deres formål, og således har vi haft et tæt samarbejde med Egmontfonden omkring indstilling til større legater til etablering ved f.eks. indflytning i egen lejlighed efter et ophold på et krisecenter, eller et tiltrængt ferieophold til familien efter et længerevarende sygdomsforløb. Gennem donationer fra gavmilde givere, kan vi i fællesskab være med til at bidrage med en økonomisk håndsrækning eller med gode løsningsmuligheder på en fastlåst situation, så enlige forsørgere står med nye handlemuligheder og perspektiver. Dette kan skabe grundlaget for at mestre sin egen tilværelse og skabe rammerne for et godt liv for den voksne og barnet. 5

6 Men nu til lidt facts: Nedenstående figur illustrerer det forsørgelsesgrundlag, de familier, vi har ydet støtte til i 2013, har haft: Forsørgelsesgrundlag 2013 Af figuren Forsørgelsesgrundlag 2013 viser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 51 % lever af kontanthjælp og 6% af dagpenge på grund af sygdom eller arbejdsløshed. 14 % modtager førtidspension og 10 % er under uddannelse og lever af enten SU eller revalidering. Men blandt vore ansøgere ser vi hvert år også henvendelser fra enlige forsørgere/mødre, der er i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet, og hvor familierne kan være i en lige så fastlåst økonomisk situation, hvilket kan være forårsaget af ændrede forhold efter en skilsmisse, og hvor forholdene skal falde på plads i familien. F.eks. kan det være nødvendigt med nedsat arbejdstid for at kunne nå at aflevere/afhente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid, eller kan skyldes stor årsafregning på varme efter længerevarende sygdom. 11 % af ansøgerne er i arbejde, heraf 2 % i flexjobsordning. Ansøgningernes indhold I Danmark har vi fået en fattigdomsgrænse, hvor fattigdom defineres ud fra en situation, hvor en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning, hvilket skyldes mangel på ressourcer, og hvor personen/familien ikke ved egen handling kan ændre denne situation. I denne definition indgår også et tidsaspekt, hvor du først bliver betragtet som fattig, når du har levet under disse forhold gennem 3 år. Vores synspunkt er at 3 år er meget lang tid at leve på et eksistensminimum for de knapt børn, da vi ser, at selv kortere perioder ud fra et barns perspektiv har alvorlige konsekvenser i.f.t. kost og sundhed, skolegang og sociale liv. Også for den voksne har det alvorlige konsekvenser, da bekymringen for, hvordan jeg skal klare at give mit barn 3 måltider om dagen, hvordan kan jeg få råd til at betale den ekstra udgift, der er kommet på årsafregningen på el, for at der ikke lukkes for lyset. 6

7 Tusind tak for hjælpen til min datters ridelejr. Sara er lige kommet hjem og har haft en fantastisk tur. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden jeres hjælp og støtte, så derfor takker vi begge mange gange. Julie, Fåborg Bekymringerne kan blive så uoverskuelige, dræne for al energi og fratage ressourcerne til, at mor kan komme ud af sin ledighed og realisere sine drømme om en bedre fremtid for sig og familien. Situationen bliver endnu mere fastlåst, hvilket endnu flere familier vil stå i.f.t. den nye kontanthjælpsreform, hvor nogle familier vil gå ned i ydelse fra januar Spekulationerne for mor eller far bliver ikke mindre, når Saras konfirmation nærmer sig, og mor det sidste år har været sygemeldt. Sara fortæller forventningsfuldt om, at de andre piger, hun går til konfirmationsforberedelse med, har været ude at købe deres kjoler, og Sara spørger ind til, Hvornår skal vi ud og købe min kjole? Saras mor slår det måske hen med, at hun lige nu ikke har det så godt på grund af sin sygdom, men i virkeligeden ved hun ikke, hvordan hun skal få fundet penge i sit minimale budget til både kjole, gave og til en lille fest, for det er jo det Saras forventninger også handler om, at få det samme som de andre fra klassen, for hun har før mærket, hvordan det var at være udenfor. Men pengene er der ikke, og de søvnløse nætter trænger sig på i stedet. Viste du, at et fodboldkontingent til Sørens fodboldklub koster typisk 300,- kroner i kvartalet? Men Søren, der bor hos sin far, har ikke mulighed for at gå til fodbold, da hans far har været arbejdsløs længe, og ikke kan få plads til denne udgift hver 3. måned. Han har foreslået, at de 2 kan spille sammen en gang imellem, men det er jo ikke det samme for Søren, han vil gerne være sammen med sine kammerater, og han hører dem ofte fortælle om de fede kampe, de har været til. Og Søren føler sig udenfor. For Yasin, der bor hos sin mor, handler det om fodboldstøvlerne, som er blevet for små, og som der ikke kan blive råd til. Og for Yasin ville være godt, at han kunne gå til fodbold, da der kun er kvinder i Yasins tilværelse i øjeblikket, så det handler både om integrationen - socialt og kulturelt - og at have mandlige rollemodeller. Udfordringerne for vores familier bliver ikke mindre, når jul og fødselsdag nærmer sig eller ferietiden står for døren. Vi ser derfor dagligt ansøgninger, hvor den voksne ikke kan finde udveje, og hvor brevene tydeligt viser, at dét ikke at kunne få økonomien til at løbe rundt, også kan give den voksne en oplevelse af utilstrækkelighed, ikke at være en god nok forælder. Det er bl.a. disse forældre, vi kommer i kontakt med som har de bedste intentioner og drømme om en ønskeværdig tilværelse for dem selv og deres børn, men på dette tidspunkt i deres tilværelse ikke har mulighederne. Det er disse enlige forsørgere og deres børn, vi ønsker at gøre en forskel for med vores støtte! Det daglige arbejde i sekretariatet Vi er en lille privat social hjælpeorganisation, hvor vi med private midler kan yde en hurtig, effektiv indsats, præget af bredt kendskab til det sociale område og til socialt udsatte enlige forsørgeres situation i særdeleshed kombineret med et stort engagement og ansvarlighed. Vores daglige arbejde viser både stor forståelse for den enkelte ansøgers fastlåste situation, men også en økonomisk ansvarlighed, hvor vi forvalter de midler, vi modtager fra fonde og andre bidragsydere, så de betroede midler bliver til gavn for de enlige forsørgere. 7

8 Dette sker gennem at holde vore administrationsomkostninger på et minimum, hvilket bl.a. sker i.f.t., at der er få medarbejdere til at løfte denne væsentlige og meningsfulde opgave. Enhver der ville komme forbi på kontoret vil opleve travlhed med mange telefoniske opringninger fra ansøgere, såvel som postkassen rummer mange skriftlige henvendelser. Ansøgningerne skal belyses, behandles, besvares og gerne indenfor kort tid, så der f.eks. ikke lukkes for el, inden der ligger svar på ansøgningen. Vi får sammen med ansøgeren foldet situationen ud for herigennem at kunne yde kompetent rådgivning i.f.t. selve henvendelsen, men ofte også rettet sig mod familiens øvrige situation. Vi hører ofte familier udtrykke, at de ikke har følt sig set, hørt og forstået det forsøger vi dagligt at sikre gennem at lytte og spørge ind til den aktuelle situation. Selvom vi ikke altid har mulighed for at hjælpe eller kun kan yde en håndsrækning, får vi tilbagemeldinger fra ansøgerne omkring at de har følt sig taget alvorligt i deres trængte situation. Vi har i 2013 bevilget 1380 legater, men vores arbejde består også i at udarbejde skriftlige indstillinger til andre fonde eller legater, hvor vi søger om hjælp til mødre, som er i en særlig situation og med behov, vores forening ikke har mulighed for at imødekomme ud fra de relativt begrænsede midler, vi råder over. Det kan være en bevilling af en større tandlægebehandling, der har betydning for kvindens selvværd, når hun er jobsøgende, og hvor kommunen har givet helt eller delvist afslag. Det kan også være et løbende uddannelseslegat for at den enlige mor kan gennemføre sine drømme om at få en uddannelse, og at sikre bedre fremtidsmuligheder for sig og sine børn både økonomisk og socialt. For moderen kan det også være ønsket om at være en god rollemodel for sine børn. Egmontfonden har ændret bevillingspraksis, og vi er derfor kede af ikke længere at have denne mulighed, da vi ser familier, der ikke længere kan hjælpes, og dermed fået en væsentlig betydning for Foreningens arbejde og for mulighederne for at bistå de familier, vi har kontakt til. Tallene taler sit eget tydelige sprog, idet vi 2013 kun indstillede 12 familier mod året før 60 familier til andre fonde. Vi har dog også i 2013 forsøgt at finde midler til at støtte til ferieophold, da vi vægter dette højt, men dette ligger økonomisk ofte udenfor vores forenings muligheder. Efter et længere sygdomsforløb kan et afbræk fra dagligdagen med sjove og rekreative ferieoplevelser skabe ny livsglæde og måske overskud til at finde nye veje. Forudsætningen for at vi kunne uddele legater i 2013 er, at vi i foreningen kontinuerligt også bruger tid på fundraising. De økonomiske bidrag søger vi hos fonde, vi i mange år har modtaget donationer fra, såvel som vi forsøger at udbrede kendskabet til vores arbejde i håb om at også nye bidragsydere har lyst til at støtte det for os meningsfyldte arbejde. Gennem flere år har vi været heldige at komme i betragtning til støtte fra Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt socialt arbejde. Igen i 2013 har vi modtaget puljemidler til dels frivillige organisationers uddeling af julehjælp, idet puljemidlerne og andre legater i alt gav 426 børnefamilier en bedre jul til glæde for såvel børnene som den voksne. Derudover har vi gennem puljemidlerne iværksat opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen. Dette gav os mulighed for at støtte familier til at deltage i en individuelt tilrettelagt fritidsaktivitet, og som kan føre til en mere aktiv tilværelse og et øget socialt netværk. 8

9 Hvad hjælper vi med? - en oversigt over hvad Foreningen støtter: Fordeling af bevilget beløb 2013 Hver familie har sin historie og sine udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den situation familien aktuelt befinder sig i, hvorfor vi hjælper der, hvor det giver mening, og hvor legatet kan være med til at skabe en forandring for barnet og den voksne. Sygdom mv: Vi hører om de bekymringer og belastninger, det skaber, når familien rammes af langvarig sygdom hos den voksne, eller det kan også handle om et hospitalsindlagt barn. Økonomiske bekymringer følger ofte i kølvandet på de helbredsmæssige forhold. Vi hjælper derfor med øgede kostudgifter til særlig nærende kost til barnet, til børnepasning af de raske børn mv.. Vi ser mange familier, der ikke har råd til en forsikring, og derfor kan det være en katastrofe, når Peter for ødelagt sine briller af sin legekammerat, og dennes familie heller ikke har luft i budgettet til at betale skaden. Hvor blev jeg og min søn glædeligt overraskede over Deres venlige brev. Af hele mit hjerte et stort og kærligt TAK. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu har råd til at Christian kan komme med på studieturen. Nu kan jeg sove om natten. Jeg kan ikke beskrive med ord hvor taknemmelige vi er. Kristine, Kolding Vi yder også hjælp til fysioterapi eller egenbetalingen til psykologbehandling, som kan skabe både fysiske og psykiske forbedringer i dagligdagen for den voksne og for familien. Pc-ére og uddannelse: Foreningens bestyrelse prioriterer at børn og unge undervisningsmæssigt kan få samme muligheder som deres kammerater. Næsten alle skoler kommunikerer i dag via intranet, og 9

10 informationssøgning på nettet for at løse en hjemmeopgave indgår som en helt naturlig del af undervisningen. En bevilling af et legat til køb af en pcér skaber ikke kun bedre muligheder i den daglige undervisning i skolen, men også på sigt bedre uddannelsesmuligheder for den unge, og bedre fremtidsmuligheder og leveforhold. Denne investering fører på sigt ikke kun til at forbedre deres fremtid og forebygge, at de bliver fastholdt i fattigdom, men er også en investering i at skabe vækst og stabilitet i vores samfund. Foreningen har 2013 givet 33 børn og unge en pc. Vi står også overfor, at den voksne, der har brug for en pcér for at kunne tage en uddannelse f.eks. som SOSU-medhjælper. Det har derfor været en glæde at kunne hjælpe 7 mødre på vej til realisere og fastholde deres uddannelsesdrømme og skabe bedre livsvilkår for familien. Uddannelse er fremtiden, og derfor støtter vi også med et tilskud til Nicolaj s efterskoleophold, studiebøger eller en studietur til Emilie. Det kan også handle om særligt arbejdstøj eller betaling af kursus- eller undervisningsafgift til mødrenes egen uddannelse. Fritid og Ferie: At leve i fattigdom i Danmark betyder, at mange børn også kan komme til at leve i social isolation, når de ikke kan deltage i arrangementer, som deres jævnaldrende kammeraters forældre har råd til, og fordi børnene også forsøger at skjule det for deres venner. Vi støtter, at børn får mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, da dette er nødvendigt for at bryde isolation og skabe mulighederne for inklusion. Så ud over kontingentet til sportsklubben, spejderturen eller tilskud til en lejrskoletur, støtter vi også ferieophold, hvor familien sammen får mulighed for et afbræk i en svær hverdag. Vi støtter med en dagstur til Legoland, et ophold på familiehøjskole, togrejsen for at besøge familien i Jylland, og hvor der ikke er plads i budgettet til disse ekstra udgifter. Vi hjælper også med tilskud til egenbetalingen, når familien får tilbudt et ferieophold med en anden social organisation og ikke kan betale den lille egenbetaling, som der typisk er tale om. Selv små beløb kan det være svært at vride ud af budgettet, når familien gang på gang må lide afsavn, og hvor madbudgettet må holde for, når der sker en stigning på de faste udgifter. Kære alle. Så er vi endelig på ferie i Jesperhus, det har vi glædet os til kan I tro. Vi hygger os i vandland, legeland, blomsterpark og en masse aktiviteter. Her er rigtig sjovt. Jeg vil gerne sige en stor tak til jer for at give mine børn denne ferie, det er en drøm der er gået i opfyldelse tak. Lisbeth Gæld eller uforudsete udgifter: Vi ser ansøgninger, hvor en uventet høj årsafregning af el, vand eller varme kan vælte budgettet, og hvor et legat igen kan få familiens dagligdag på fode. Vi har i 2013 også hjulpet med huslejerestancer for at forhindre udsættelse af boligen eller af samme grund foretaget en mindre sanering af budgettet ved betaling af små gældsposter, såsom restgæld på kontokøb, en vaskemaskine købt på afbetaling, en afdragsordning på tandbehandling etc.. 10

11 Etablering og anskaffelser til hjemmet: Vi får ansøgninger fra familier, der har behov for hjælp til på ny at få skabt et hjem for den voksne og børnene efter samlivsophør og skilsmisse. Der kan også være tale om, at hjemmet er blevet ødelagt i forbindelse med et voldeligt forhold, og hvor der søges om helt nødvendigt inventar som en seng, spisebord og stole, et klædeskab, køkkenudstyr og lamper. Det kan også handle om, at der skal betales et depositum eller indskud til den nye bolig eller til flytteudgiften. Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Vi kan derfor også hjælpe med køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger. Anskaffelser til familien: For mange familier indgår børnetilskud og børnebidrag også i familiens budget til dækning af de faste udgifter, og derfor kan udgifter til barnet være en belastning, når Emil ikke kan passe vinterstøvlerne fra sidste år, eller når Samira skal starte i skole, og har brug for en skoletaske og andet udstyr ved skolestart. Det hjælper vi med, eller bevilger en cykel for at familiens dagligdag bedre kan hænge sammen, når mor skal til at begynde på sin uddannelse og skal nå at aflevere begge børn i institutionen, inden skoledagen starter. Vi støtter også ansøgninger til mor eller barn på udskiftning af garderoben ved vægttab, eller ventetøjet til den gravide. Spædbørnsudstyr: Foreningen prioriterer hvert år at yde spædbørnsudstyr, barneseng eller en barnevogn, som en god og meget nødvendig start på en ny tilværelse med det lille barn, og fordi vores forenings historie er knyttet tæt sammen med den gamle Mødrehjælp. Konfirmation: Mange børn, der vokser op i fattigdom, lider både sociale og kulturelle afsavn. Vi støtter derfor gerne med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere kan være ekstra vigtige at få markeret. Derfor ser vi også hvert forår og efterår mange ansøgninger fra mødre, der gerne vil skabe en god dag for deres barn og derfor har behov for økonomisk hjælp til konfirmationskjolen, gaven og til en lille fest for barnet. Tusind, tusind tak for julehjælpen. Jeg er dybt taknemmelig og I har reddet julen! Og jeg får begge børn hjem til jul. Jeg lover de får den bedste jul i mange år, hvor de glemmer alt det dårlige der er hændt og glæde dem. Nina Julehjælp: Julen er følelsernes tid, og det kan her være en svær og sårbar tid for den enlige forsørger som for barnet. Selv et relativt lille legat kan give mulighed for, at julehyggen kan indfinde sig, og julegaven til barnet også kan blive købt til glæde for barnet. For den voksne kan det afhjælpe følelsen af afmagt og ikke at kunne finde økonomi til de mange ekstra udgifter, der er i forbindelse med julen og i stedet skabe glæde ved at kunne indfri sit barns forventninger til denne højtid. 11

12 Bidrag og støtte til Foreningen Igen i 2013 fik Foreningen et fint år og kunne fastholde i alt 2,8 mio. kr. fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. De økonomiske bidrag Foreningen modtager, gør det muligt at hjælpe et stort antal enlige forsørgere og deres børn. De fleste af Foreningens bidragsydere har ydet støtte til os i mange år en trofasthed, der er yderst værdifuld og som vi er meget taknemmelige for. Glædeligt er det også, når nye bidragsydere Jeg vil bare sige tusind tak for at jeg alligevel modtog julehjælp. Blev bare så glad og lykkelig for nu er julen reddet og jeg har købt nogle gaver og lidt hygge til børnene, så er rigtig taknemmelig. Ved ikke hvad jeg skulle have gjort uden jeres hjælp fra Anette, København S kommer til og dermed bekræfter os i, at vores indsats overfor for den enlige forsørgers situation og den vanskelige hverdag, mange af børnene vokser op i er støtteværdig og nyttig. Det giver os fornyet energi og styrke til at fortsætte dette meningsfulde og nødvendige arbejde, når vi møder interesse for vores indsatsområde. Vores regnskaber viser, at der til tider har været færre midler til rådighed til uddeling og at der kan være pengeknaphed også hos bidragsyderne. Vi ser frem til at dette vender. Foreningen har gennem en årrække haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul. P. Justesens Fond, og det var derfor meget glædeligt, at vi i 2013 modtog kr til Foreningens arbejde og med et særligt uddannelsesmæssigt fokus. Igen i 2013 har vi også modtaget midler fra Louis Petersens Legat med kr , og som fortsat giver os muligheder for at hjælpe de mange enlige forsørgere i det storkøbenhavnske område, der f.eks. søger vor hjælp i en akut situation. Også Augustinusfonden betænkte os med et større legat på kr , som vi er meget taknemmelige for at modtage til støtte til, da det har skabt stor glæd, hos mange børn at kunne komme på ferie, deltage i sport osv.. Det var med stor glæde, at vi igen i 2013 modtog støtte fra Heinrich Jessen og Laurine Jessens Fond med kr til bevilling af etablering f.eks. til anskaffelse af en seng til mor, eller et skrivebord til Nikoline, som skaber en mulighed for, at hun i ro kan sidde og lave sine lektier. Jeg vil hermed gerne takke mange gange for det tildelte legat. Det har stor betydning for mine børn og jeg. Bettina, Kastrup Foreningen vil her benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle bidragydere, idet et hvert beløb - stort som småt - er med til at gøre en forskel. Enhver krone gør det muligt for os at kunne give en økonomisk håndsrækning og opmuntring til de mange familier, vi kommer i kontakt med. Også en stor tak til Aksel G. Johansen, AkselG Kommunikation, som i mange år har bistået med redigering og trykning af Foreningens fine årsberetning. 12

13 Foreningens økonomi Regnskabsmæssigt blev 2013 endnu et godt år. Vi behandlede knapt 2400 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn i løbet af året. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen også i 2013 at fastholde samme niveau som legatuddeling som i 2012 havde givet muligheder for. Årets resultat efter legatuddelinger på kr udgør kr. 0. Foreningens egenkapital udgør kr pr. 31. december Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Gager projekter Kontoromkostninger Revision Årets uddelinger Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

14 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2013 Andersen Laurtis Anonym Augustinusfonden Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond Danmarks Radio Ønskekoncerterne Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S' Gavefond Fodgaard, Max Fodgaard Fonden Fonden af Gad Andresen Fond Goldschmidt Astrid Legat Hansen Martin Tømrermester Heise, Ville Heises Legat Hempel Fonden Hindgavls Fond Husman, Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Frederik & Emma Kragh's Mindelegat Kirk, Ole Kirks Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh - Müller Fonden Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund & Bugge's Legat Margrethegaardens Legat Mikkelsen's Fond Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

15 Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skrikes Social- og Integrationsministeriets pulje til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) Social- og Integrationsministeriets pulje til landsdækkende frivillige organisationers opfølgende sociale indsats Spanjerske De Legater Spies Simon Fonden Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Du kan altid finde Foreningen på internettet. Det letter ansøgningsprocessen for vore ansøgere og gør Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan udskrive ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere