FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013

2 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens historie går tilbage til 1905 og takket være indsamlede midler fra private, fonde og gennem ministerielle midler har vi siden haft mulighed for på forskellig måde at yde legater til enlige forsørgere og familier. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningens støtte ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Et andet væsentligt arbejdsområde for foreningen er at yde rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning i.f.t. ansøgerens rettigheder og muligheder for hjælp. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse, og til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver er der ansat en socialrådgiver, en bogholder samt 1-2 studentermedhjælpere. Bestyrelse: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Adm. direktør Bo Balstrup, kasserer Mentor Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Stud. cand.merc. Christen Søgaard Johansen. Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver og daglig leder Mia Balling Villadsen Aynur Korkmaz Jonna Mahler, bogholder SE nr. : Bankkonto: Reg Konto Girokonto : Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation 2

3 Årsberetning 2013 Behovet er fortsat stort... Lena Søgaard Foreningens formand Mangel på ressourcer, både materielle og personlige, er fortsat et vilkår hos mange familier i Danmark. Forskellige skatte- og arbejdsmarkedsreformer har gjort de økonomiske vilkår for enlige forsørgere bedre. Men vi oplever i Foreningen, på trods af en lille nedgang i antallet af ansøgere, at behovet for hjælp fortsat er stort. Grundtanken i vores samfund er, at man skal kunne klare sig selv økonomisk og socialt. Det er både samfundsøkonomisk og personligt et godt udgangspunkt. Problemet opstår der, hvor arbejdsevnen og de menneskelige ressourcer ikke rækker til at kunne fastholde et arbejde. Er man en familie bestående af to personer, kan den ene i et vist omfang kompensere for den anden. Men det samme gør sig ikke gældende for den enlige forsørger, der udover eneansvaret for børnene også står alene med det økonomiske ansvar. Den typiske profil for vores ansøgere er, at de ikke har en anden forældre at dele opgaven med enten på grund af dødsfald eller andet fravær. Behovene hos vores ansøgere er forskellige afhængigt af deres livssituation. Men fælles for dem er, at der ikke er noget overskud i hverdagen til de materielle ting, vi andre betragter som en selvfølge f.eks. vintertøj/sko og babyudstyr. Og har slet ikke midler til det der kan gøre hverdagen lidt lettere en vaskemaskine, en cykel eller en computer. Og slet ikke til at afholde en konfirmation, en jul med mad og gaver eller en ferie. Børn får aldrig lige vilkår, men med de midler vi får takket været jeres bidrag, giver vi også børn af enlige forsørgere med små ressourcer nogle muligheder, som de ellers ikke ville have fået. Det er, som I kan se af de mange takkeskrivelser Foreningen hvert år modtager, deres forældre meget taknemmelige for. Derfor skal der til alle bidragsydere - store som små - lyde en stor tak, for uden jeres hjælp ville Foreningen ikke kunne yde den økonomiske støtte, der er så stort behov for. Foreningens kasserer og mangeårige medlem Irene Stumpe valgte i 2013 at trække sig fra posten. Herfra skal lyde et stor tak til Irene for hendes indsats gennem årene. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2013 kan vi berette følgende: Vi modtog (2400 i 2012) legatansøgninger, hvoraf (1.277) ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 426 (423) børnefamilier tildelt julehjælp og 269 fik afslag herpå. 12 (60) ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr (60) ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 113 (180) ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 775 (772) fik afslag - typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 6 (51) ansøgninger blev overført til behandling i Om ansøgningerne: Foreningen har i 2013 modtaget 2363 ansøgninger, hvilket er et lille fald på ca. 1,5 %. I lighed med tidligere år afspejler disse henvendelser, at mange lever under økonomisk meget trængte forhold. Henvendelserne kommer såvel skriftligt som telefonisk fra hele landet, dog med det største antal fra hovedstadsområdet. Vi bruger en ansøgningsformular, men spørger også ind, og har dialogen med den pressede mor eller far omkring familiens situation, så vi får foldet problemstillingerne ud. Vi får skabt løsninger i fællesskab gennem rådgivning og vejledning og f.eks. gennem et legat, og hvor barnet er i fokus. Vi får dagligt henvendelser fra den enlige mor eller far, som har hørt om os f.eks. fra en veninde, men vi oplever også at flere og flere har været på nettet og ledt efter muligheder for at kunne få hjælp og her set foreningens hjemmeside. Henvendelserne sker også fra fagpersoner, f.eks. sundhedsplejersken eller pædagogen i børnehaven, som møder familien i deres arbejde, og hvor kommunens ressourcer ikke står mål med den hjælp borgerene har behov for, eller hvor der indenfor de forvaltningsmæssige rammer ikke er mulighed for at give en bevilling trods kendskab til familiens trængte forhold. Fagpersonerne kan også være en mentor, familierådgiver, socialrådgiver på hospitalet, praktiserende læge eller måske endda en medarbejder fra det krisecenter, der under udredning af familiens forhold kan se, hvor vigtigt det er at støtte familien, i deres forsøg på at få skabt en ny tilværelse. 4

5 En togbillet til et besøg hos bedsteforældrene kan både være en opmuntring og en støtte til at få genetableret brudte relationer og til glæde for den voksne såvel som barnet. Henvendelsen kan også ske fra en anden privat forening, som familien har kontakt med, og hvor der kan ske en fælles indsats for at støtte og skabe forandring for familien. Vi støtter, hvor det er muligt indenfor vores formål, og ser ansøgninger fra mange forskellige nationaliteter men fælles for alle er, at de beskriver en trængt situation for dem selv og deres barn/børn, og hvor hver dag Tak for legat! Dette har gjort det muligt at give min datter Amalie en dejlig konfirmationsfest d. 9. maj Det blev en rigtig god dag for os begge fra Sussie, Korsør handler om prioritering og fravalg i stedet for tilvalg. Det kan handle om ikke at have råd til at betale kontingentet i den lokale fodboldsklub, som er sønnens største ønske, eller ikke at have råd til at lave aktiviteter med sin anbragte datter, når hun kommer på weekend, da det beløb, der ydes fra kommunen kun lige dækker kosten. I vores arbejde har vi selv gennem årene til tider videresendt ansøgninger til andre fonde, når disse henvendelser lå indenfor deres formål, og således har vi haft et tæt samarbejde med Egmontfonden omkring indstilling til større legater til etablering ved f.eks. indflytning i egen lejlighed efter et ophold på et krisecenter, eller et tiltrængt ferieophold til familien efter et længerevarende sygdomsforløb. Gennem donationer fra gavmilde givere, kan vi i fællesskab være med til at bidrage med en økonomisk håndsrækning eller med gode løsningsmuligheder på en fastlåst situation, så enlige forsørgere står med nye handlemuligheder og perspektiver. Dette kan skabe grundlaget for at mestre sin egen tilværelse og skabe rammerne for et godt liv for den voksne og barnet. 5

6 Men nu til lidt facts: Nedenstående figur illustrerer det forsørgelsesgrundlag, de familier, vi har ydet støtte til i 2013, har haft: Forsørgelsesgrundlag 2013 Af figuren Forsørgelsesgrundlag 2013 viser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 51 % lever af kontanthjælp og 6% af dagpenge på grund af sygdom eller arbejdsløshed. 14 % modtager førtidspension og 10 % er under uddannelse og lever af enten SU eller revalidering. Men blandt vore ansøgere ser vi hvert år også henvendelser fra enlige forsørgere/mødre, der er i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet, og hvor familierne kan være i en lige så fastlåst økonomisk situation, hvilket kan være forårsaget af ændrede forhold efter en skilsmisse, og hvor forholdene skal falde på plads i familien. F.eks. kan det være nødvendigt med nedsat arbejdstid for at kunne nå at aflevere/afhente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid, eller kan skyldes stor årsafregning på varme efter længerevarende sygdom. 11 % af ansøgerne er i arbejde, heraf 2 % i flexjobsordning. Ansøgningernes indhold I Danmark har vi fået en fattigdomsgrænse, hvor fattigdom defineres ud fra en situation, hvor en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår end den øvrige befolkning, hvilket skyldes mangel på ressourcer, og hvor personen/familien ikke ved egen handling kan ændre denne situation. I denne definition indgår også et tidsaspekt, hvor du først bliver betragtet som fattig, når du har levet under disse forhold gennem 3 år. Vores synspunkt er at 3 år er meget lang tid at leve på et eksistensminimum for de knapt børn, da vi ser, at selv kortere perioder ud fra et barns perspektiv har alvorlige konsekvenser i.f.t. kost og sundhed, skolegang og sociale liv. Også for den voksne har det alvorlige konsekvenser, da bekymringen for, hvordan jeg skal klare at give mit barn 3 måltider om dagen, hvordan kan jeg få råd til at betale den ekstra udgift, der er kommet på årsafregningen på el, for at der ikke lukkes for lyset. 6

7 Tusind tak for hjælpen til min datters ridelejr. Sara er lige kommet hjem og har haft en fantastisk tur. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden jeres hjælp og støtte, så derfor takker vi begge mange gange. Julie, Fåborg Bekymringerne kan blive så uoverskuelige, dræne for al energi og fratage ressourcerne til, at mor kan komme ud af sin ledighed og realisere sine drømme om en bedre fremtid for sig og familien. Situationen bliver endnu mere fastlåst, hvilket endnu flere familier vil stå i.f.t. den nye kontanthjælpsreform, hvor nogle familier vil gå ned i ydelse fra januar Spekulationerne for mor eller far bliver ikke mindre, når Saras konfirmation nærmer sig, og mor det sidste år har været sygemeldt. Sara fortæller forventningsfuldt om, at de andre piger, hun går til konfirmationsforberedelse med, har været ude at købe deres kjoler, og Sara spørger ind til, Hvornår skal vi ud og købe min kjole? Saras mor slår det måske hen med, at hun lige nu ikke har det så godt på grund af sin sygdom, men i virkeligeden ved hun ikke, hvordan hun skal få fundet penge i sit minimale budget til både kjole, gave og til en lille fest, for det er jo det Saras forventninger også handler om, at få det samme som de andre fra klassen, for hun har før mærket, hvordan det var at være udenfor. Men pengene er der ikke, og de søvnløse nætter trænger sig på i stedet. Viste du, at et fodboldkontingent til Sørens fodboldklub koster typisk 300,- kroner i kvartalet? Men Søren, der bor hos sin far, har ikke mulighed for at gå til fodbold, da hans far har været arbejdsløs længe, og ikke kan få plads til denne udgift hver 3. måned. Han har foreslået, at de 2 kan spille sammen en gang imellem, men det er jo ikke det samme for Søren, han vil gerne være sammen med sine kammerater, og han hører dem ofte fortælle om de fede kampe, de har været til. Og Søren føler sig udenfor. For Yasin, der bor hos sin mor, handler det om fodboldstøvlerne, som er blevet for små, og som der ikke kan blive råd til. Og for Yasin ville være godt, at han kunne gå til fodbold, da der kun er kvinder i Yasins tilværelse i øjeblikket, så det handler både om integrationen - socialt og kulturelt - og at have mandlige rollemodeller. Udfordringerne for vores familier bliver ikke mindre, når jul og fødselsdag nærmer sig eller ferietiden står for døren. Vi ser derfor dagligt ansøgninger, hvor den voksne ikke kan finde udveje, og hvor brevene tydeligt viser, at dét ikke at kunne få økonomien til at løbe rundt, også kan give den voksne en oplevelse af utilstrækkelighed, ikke at være en god nok forælder. Det er bl.a. disse forældre, vi kommer i kontakt med som har de bedste intentioner og drømme om en ønskeværdig tilværelse for dem selv og deres børn, men på dette tidspunkt i deres tilværelse ikke har mulighederne. Det er disse enlige forsørgere og deres børn, vi ønsker at gøre en forskel for med vores støtte! Det daglige arbejde i sekretariatet Vi er en lille privat social hjælpeorganisation, hvor vi med private midler kan yde en hurtig, effektiv indsats, præget af bredt kendskab til det sociale område og til socialt udsatte enlige forsørgeres situation i særdeleshed kombineret med et stort engagement og ansvarlighed. Vores daglige arbejde viser både stor forståelse for den enkelte ansøgers fastlåste situation, men også en økonomisk ansvarlighed, hvor vi forvalter de midler, vi modtager fra fonde og andre bidragsydere, så de betroede midler bliver til gavn for de enlige forsørgere. 7

8 Dette sker gennem at holde vore administrationsomkostninger på et minimum, hvilket bl.a. sker i.f.t., at der er få medarbejdere til at løfte denne væsentlige og meningsfulde opgave. Enhver der ville komme forbi på kontoret vil opleve travlhed med mange telefoniske opringninger fra ansøgere, såvel som postkassen rummer mange skriftlige henvendelser. Ansøgningerne skal belyses, behandles, besvares og gerne indenfor kort tid, så der f.eks. ikke lukkes for el, inden der ligger svar på ansøgningen. Vi får sammen med ansøgeren foldet situationen ud for herigennem at kunne yde kompetent rådgivning i.f.t. selve henvendelsen, men ofte også rettet sig mod familiens øvrige situation. Vi hører ofte familier udtrykke, at de ikke har følt sig set, hørt og forstået det forsøger vi dagligt at sikre gennem at lytte og spørge ind til den aktuelle situation. Selvom vi ikke altid har mulighed for at hjælpe eller kun kan yde en håndsrækning, får vi tilbagemeldinger fra ansøgerne omkring at de har følt sig taget alvorligt i deres trængte situation. Vi har i 2013 bevilget 1380 legater, men vores arbejde består også i at udarbejde skriftlige indstillinger til andre fonde eller legater, hvor vi søger om hjælp til mødre, som er i en særlig situation og med behov, vores forening ikke har mulighed for at imødekomme ud fra de relativt begrænsede midler, vi råder over. Det kan være en bevilling af en større tandlægebehandling, der har betydning for kvindens selvværd, når hun er jobsøgende, og hvor kommunen har givet helt eller delvist afslag. Det kan også være et løbende uddannelseslegat for at den enlige mor kan gennemføre sine drømme om at få en uddannelse, og at sikre bedre fremtidsmuligheder for sig og sine børn både økonomisk og socialt. For moderen kan det også være ønsket om at være en god rollemodel for sine børn. Egmontfonden har ændret bevillingspraksis, og vi er derfor kede af ikke længere at have denne mulighed, da vi ser familier, der ikke længere kan hjælpes, og dermed fået en væsentlig betydning for Foreningens arbejde og for mulighederne for at bistå de familier, vi har kontakt til. Tallene taler sit eget tydelige sprog, idet vi 2013 kun indstillede 12 familier mod året før 60 familier til andre fonde. Vi har dog også i 2013 forsøgt at finde midler til at støtte til ferieophold, da vi vægter dette højt, men dette ligger økonomisk ofte udenfor vores forenings muligheder. Efter et længere sygdomsforløb kan et afbræk fra dagligdagen med sjove og rekreative ferieoplevelser skabe ny livsglæde og måske overskud til at finde nye veje. Forudsætningen for at vi kunne uddele legater i 2013 er, at vi i foreningen kontinuerligt også bruger tid på fundraising. De økonomiske bidrag søger vi hos fonde, vi i mange år har modtaget donationer fra, såvel som vi forsøger at udbrede kendskabet til vores arbejde i håb om at også nye bidragsydere har lyst til at støtte det for os meningsfyldte arbejde. Gennem flere år har vi været heldige at komme i betragtning til støtte fra Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt socialt arbejde. Igen i 2013 har vi modtaget puljemidler til dels frivillige organisationers uddeling af julehjælp, idet puljemidlerne og andre legater i alt gav 426 børnefamilier en bedre jul til glæde for såvel børnene som den voksne. Derudover har vi gennem puljemidlerne iværksat opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen. Dette gav os mulighed for at støtte familier til at deltage i en individuelt tilrettelagt fritidsaktivitet, og som kan føre til en mere aktiv tilværelse og et øget socialt netværk. 8

9 Hvad hjælper vi med? - en oversigt over hvad Foreningen støtter: Fordeling af bevilget beløb 2013 Hver familie har sin historie og sine udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den situation familien aktuelt befinder sig i, hvorfor vi hjælper der, hvor det giver mening, og hvor legatet kan være med til at skabe en forandring for barnet og den voksne. Sygdom mv: Vi hører om de bekymringer og belastninger, det skaber, når familien rammes af langvarig sygdom hos den voksne, eller det kan også handle om et hospitalsindlagt barn. Økonomiske bekymringer følger ofte i kølvandet på de helbredsmæssige forhold. Vi hjælper derfor med øgede kostudgifter til særlig nærende kost til barnet, til børnepasning af de raske børn mv.. Vi ser mange familier, der ikke har råd til en forsikring, og derfor kan det være en katastrofe, når Peter for ødelagt sine briller af sin legekammerat, og dennes familie heller ikke har luft i budgettet til at betale skaden. Hvor blev jeg og min søn glædeligt overraskede over Deres venlige brev. Af hele mit hjerte et stort og kærligt TAK. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu har råd til at Christian kan komme med på studieturen. Nu kan jeg sove om natten. Jeg kan ikke beskrive med ord hvor taknemmelige vi er. Kristine, Kolding Vi yder også hjælp til fysioterapi eller egenbetalingen til psykologbehandling, som kan skabe både fysiske og psykiske forbedringer i dagligdagen for den voksne og for familien. Pc-ére og uddannelse: Foreningens bestyrelse prioriterer at børn og unge undervisningsmæssigt kan få samme muligheder som deres kammerater. Næsten alle skoler kommunikerer i dag via intranet, og 9

10 informationssøgning på nettet for at løse en hjemmeopgave indgår som en helt naturlig del af undervisningen. En bevilling af et legat til køb af en pcér skaber ikke kun bedre muligheder i den daglige undervisning i skolen, men også på sigt bedre uddannelsesmuligheder for den unge, og bedre fremtidsmuligheder og leveforhold. Denne investering fører på sigt ikke kun til at forbedre deres fremtid og forebygge, at de bliver fastholdt i fattigdom, men er også en investering i at skabe vækst og stabilitet i vores samfund. Foreningen har 2013 givet 33 børn og unge en pc. Vi står også overfor, at den voksne, der har brug for en pcér for at kunne tage en uddannelse f.eks. som SOSU-medhjælper. Det har derfor været en glæde at kunne hjælpe 7 mødre på vej til realisere og fastholde deres uddannelsesdrømme og skabe bedre livsvilkår for familien. Uddannelse er fremtiden, og derfor støtter vi også med et tilskud til Nicolaj s efterskoleophold, studiebøger eller en studietur til Emilie. Det kan også handle om særligt arbejdstøj eller betaling af kursus- eller undervisningsafgift til mødrenes egen uddannelse. Fritid og Ferie: At leve i fattigdom i Danmark betyder, at mange børn også kan komme til at leve i social isolation, når de ikke kan deltage i arrangementer, som deres jævnaldrende kammeraters forældre har råd til, og fordi børnene også forsøger at skjule det for deres venner. Vi støtter, at børn får mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, da dette er nødvendigt for at bryde isolation og skabe mulighederne for inklusion. Så ud over kontingentet til sportsklubben, spejderturen eller tilskud til en lejrskoletur, støtter vi også ferieophold, hvor familien sammen får mulighed for et afbræk i en svær hverdag. Vi støtter med en dagstur til Legoland, et ophold på familiehøjskole, togrejsen for at besøge familien i Jylland, og hvor der ikke er plads i budgettet til disse ekstra udgifter. Vi hjælper også med tilskud til egenbetalingen, når familien får tilbudt et ferieophold med en anden social organisation og ikke kan betale den lille egenbetaling, som der typisk er tale om. Selv små beløb kan det være svært at vride ud af budgettet, når familien gang på gang må lide afsavn, og hvor madbudgettet må holde for, når der sker en stigning på de faste udgifter. Kære alle. Så er vi endelig på ferie i Jesperhus, det har vi glædet os til kan I tro. Vi hygger os i vandland, legeland, blomsterpark og en masse aktiviteter. Her er rigtig sjovt. Jeg vil gerne sige en stor tak til jer for at give mine børn denne ferie, det er en drøm der er gået i opfyldelse tak. Lisbeth Gæld eller uforudsete udgifter: Vi ser ansøgninger, hvor en uventet høj årsafregning af el, vand eller varme kan vælte budgettet, og hvor et legat igen kan få familiens dagligdag på fode. Vi har i 2013 også hjulpet med huslejerestancer for at forhindre udsættelse af boligen eller af samme grund foretaget en mindre sanering af budgettet ved betaling af små gældsposter, såsom restgæld på kontokøb, en vaskemaskine købt på afbetaling, en afdragsordning på tandbehandling etc.. 10

11 Etablering og anskaffelser til hjemmet: Vi får ansøgninger fra familier, der har behov for hjælp til på ny at få skabt et hjem for den voksne og børnene efter samlivsophør og skilsmisse. Der kan også være tale om, at hjemmet er blevet ødelagt i forbindelse med et voldeligt forhold, og hvor der søges om helt nødvendigt inventar som en seng, spisebord og stole, et klædeskab, køkkenudstyr og lamper. Det kan også handle om, at der skal betales et depositum eller indskud til den nye bolig eller til flytteudgiften. Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Vi kan derfor også hjælpe med køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger. Anskaffelser til familien: For mange familier indgår børnetilskud og børnebidrag også i familiens budget til dækning af de faste udgifter, og derfor kan udgifter til barnet være en belastning, når Emil ikke kan passe vinterstøvlerne fra sidste år, eller når Samira skal starte i skole, og har brug for en skoletaske og andet udstyr ved skolestart. Det hjælper vi med, eller bevilger en cykel for at familiens dagligdag bedre kan hænge sammen, når mor skal til at begynde på sin uddannelse og skal nå at aflevere begge børn i institutionen, inden skoledagen starter. Vi støtter også ansøgninger til mor eller barn på udskiftning af garderoben ved vægttab, eller ventetøjet til den gravide. Spædbørnsudstyr: Foreningen prioriterer hvert år at yde spædbørnsudstyr, barneseng eller en barnevogn, som en god og meget nødvendig start på en ny tilværelse med det lille barn, og fordi vores forenings historie er knyttet tæt sammen med den gamle Mødrehjælp. Konfirmation: Mange børn, der vokser op i fattigdom, lider både sociale og kulturelle afsavn. Vi støtter derfor gerne med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere kan være ekstra vigtige at få markeret. Derfor ser vi også hvert forår og efterår mange ansøgninger fra mødre, der gerne vil skabe en god dag for deres barn og derfor har behov for økonomisk hjælp til konfirmationskjolen, gaven og til en lille fest for barnet. Tusind, tusind tak for julehjælpen. Jeg er dybt taknemmelig og I har reddet julen! Og jeg får begge børn hjem til jul. Jeg lover de får den bedste jul i mange år, hvor de glemmer alt det dårlige der er hændt og glæde dem. Nina Julehjælp: Julen er følelsernes tid, og det kan her være en svær og sårbar tid for den enlige forsørger som for barnet. Selv et relativt lille legat kan give mulighed for, at julehyggen kan indfinde sig, og julegaven til barnet også kan blive købt til glæde for barnet. For den voksne kan det afhjælpe følelsen af afmagt og ikke at kunne finde økonomi til de mange ekstra udgifter, der er i forbindelse med julen og i stedet skabe glæde ved at kunne indfri sit barns forventninger til denne højtid. 11

12 Bidrag og støtte til Foreningen Igen i 2013 fik Foreningen et fint år og kunne fastholde i alt 2,8 mio. kr. fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. De økonomiske bidrag Foreningen modtager, gør det muligt at hjælpe et stort antal enlige forsørgere og deres børn. De fleste af Foreningens bidragsydere har ydet støtte til os i mange år en trofasthed, der er yderst værdifuld og som vi er meget taknemmelige for. Glædeligt er det også, når nye bidragsydere Jeg vil bare sige tusind tak for at jeg alligevel modtog julehjælp. Blev bare så glad og lykkelig for nu er julen reddet og jeg har købt nogle gaver og lidt hygge til børnene, så er rigtig taknemmelig. Ved ikke hvad jeg skulle have gjort uden jeres hjælp fra Anette, København S kommer til og dermed bekræfter os i, at vores indsats overfor for den enlige forsørgers situation og den vanskelige hverdag, mange af børnene vokser op i er støtteværdig og nyttig. Det giver os fornyet energi og styrke til at fortsætte dette meningsfulde og nødvendige arbejde, når vi møder interesse for vores indsatsområde. Vores regnskaber viser, at der til tider har været færre midler til rådighed til uddeling og at der kan være pengeknaphed også hos bidragsyderne. Vi ser frem til at dette vender. Foreningen har gennem en årrække haft et fortrinligt samarbejde med Asta og Jul. P. Justesens Fond, og det var derfor meget glædeligt, at vi i 2013 modtog kr til Foreningens arbejde og med et særligt uddannelsesmæssigt fokus. Igen i 2013 har vi også modtaget midler fra Louis Petersens Legat med kr , og som fortsat giver os muligheder for at hjælpe de mange enlige forsørgere i det storkøbenhavnske område, der f.eks. søger vor hjælp i en akut situation. Også Augustinusfonden betænkte os med et større legat på kr , som vi er meget taknemmelige for at modtage til støtte til, da det har skabt stor glæd, hos mange børn at kunne komme på ferie, deltage i sport osv.. Det var med stor glæde, at vi igen i 2013 modtog støtte fra Heinrich Jessen og Laurine Jessens Fond med kr til bevilling af etablering f.eks. til anskaffelse af en seng til mor, eller et skrivebord til Nikoline, som skaber en mulighed for, at hun i ro kan sidde og lave sine lektier. Jeg vil hermed gerne takke mange gange for det tildelte legat. Det har stor betydning for mine børn og jeg. Bettina, Kastrup Foreningen vil her benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle bidragydere, idet et hvert beløb - stort som småt - er med til at gøre en forskel. Enhver krone gør det muligt for os at kunne give en økonomisk håndsrækning og opmuntring til de mange familier, vi kommer i kontakt med. Også en stor tak til Aksel G. Johansen, AkselG Kommunikation, som i mange år har bistået med redigering og trykning af Foreningens fine årsberetning. 12

13 Foreningens økonomi Regnskabsmæssigt blev 2013 endnu et godt år. Vi behandlede knapt 2400 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn i løbet af året. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen også i 2013 at fastholde samme niveau som legatuddeling som i 2012 havde givet muligheder for. Årets resultat efter legatuddelinger på kr udgør kr. 0. Foreningens egenkapital udgør kr pr. 31. december Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Gager projekter Kontoromkostninger Revision Årets uddelinger Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

14 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2013 Andersen Laurtis Anonym Augustinusfonden Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond Danmarks Radio Ønskekoncerterne Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S' Gavefond Fodgaard, Max Fodgaard Fonden Fonden af Gad Andresen Fond Goldschmidt Astrid Legat Hansen Martin Tømrermester Heise, Ville Heises Legat Hempel Fonden Hindgavls Fond Husman, Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Frederik & Emma Kragh's Mindelegat Kirk, Ole Kirks Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh - Müller Fonden Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund & Bugge's Legat Margrethegaardens Legat Mikkelsen's Fond Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

15 Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skrikes Social- og Integrationsministeriets pulje til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) Social- og Integrationsministeriets pulje til landsdækkende frivillige organisationers opfølgende sociale indsats Spanjerske De Legater Spies Simon Fonden Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Du kan altid finde Foreningen på internettet. Det letter ansøgningsprocessen for vore ansøgere og gør Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan udskrive ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300 2100 København Ø E-mail: kontakt@morbarn.info Tlf.nr.: 35 38 56 26 CVR

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE hjælper børn og unge til en aktiv fritid S. 3 BROEN HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE S. 5 BROEN SAMARBEJDER LOKALT S. 6 SAGT OM BROEN S. 7 HJÆLP OS MED AT HJÆLPE FLERE BØRN www.broen-danmark.dk 1 OM BROEN

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Med denne folder ønsker vi at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med jer omkring jeres barn i den situation det er, når familiemønsteret

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 96Z0Z0 1. 6 l0l06 Z9 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - i -

Indholdsfortegnelse. - i - udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:87:

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE:

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDRE PULJEN OG DENS FORMÅL DGI administrerer midler fra Grundfos og Socialstyrelsen med det formål,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Mærkedag: 25. august 27. august 29. august 30. august

Mærkedag: 25. august 27. august 29. august 30. august Vallekilde-Hørve Friskole. 24. august 2012 Fredagsbrev nr. 706 Næste uger: 25. august 27. august 29. august 23. august 31. august Kollegialt samvær UU-besøg 9.kl. Teater 0. 3. kl. Bestyr-møde Nina Fri

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 44 / NOVEMBER 2017

MødrehjælpenNyt NR. 44 / NOVEMBER 2017 MødrehjælpenNyt NR. 44 / NOVEMBER 2017 Julehjælp Vær med til at give sårbare familier en god jul Nu med designjulepynt du selv kan klippe og klistre LEDER INTERVIEW God jul også til familier, som har det

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere