Referat fra Klubmødet i Vissenbjerg d. 15. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Klubmødet i Vissenbjerg d. 15. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra Klubmødet i Vissenbjerg d. 15. marts 2014 Første del Velkomst og præsentation af klubkomiteen v. formand for klubkomiteen Leif Esager Formand for klubkomiteen Leif Esager, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde med 65 repræsentanter fra 32 af lokalklubberne under DI. Klubkomiteens årsprogram blev gennemgået, herunder aktivitets- og hygge weekenden Hedeland den 14-15/6. Anette Pil fortalte om planerne og om at invitationen kommer i næste nr. af Tölt. Husk kommunikation går begge veje. Kommentarer: Klubmøde nr. 2 bør placeres, så klubberne kan drøfte forslag til generalforsamling eller sende forslag til generalforsamlingen. Alternativ bør der være et formandsmøde til samme emne. Det er vigtigt, at klubmøderne ikke bliver en mini-generalforsamling. Formanden fra DI, Mie Trolle informerede. Bestyrelsen og komiteer holdt den 2. marts et fællesmøde, hvor der var god stemning. Vi vil det her. DI er ikke os og jer, det er os alle sammen. Fredag den 21/3 er der ansættelsessamtaler for ny sekretariatschef og vikar for bogholder Lis Christensen, der har søgt nye udfordringer. Bestyrelsen opgaver har været og er pt: ansættelser, drift, visioner, forretningsorden, foreningshåndbog og ikke mindst afdækning af arbejdsområder, opgaver og aftaler. Der har ikke været egentlig overdragelse fra tidligere formand. Der skal laves endelig aftale om det nye toplag på Skivebanen. Når det er på plads, har DI aftaler om banerne i Herning, på Hedeland og i Skive. Formand og næstformand har holdt møder med Landsudvalget for heste i forbindelse med ny hestelov mv. Der kommer sandsynligvis lovgivning med krav om at bruge uddannede /autoriserede beslagsmede. Husk der er tre aftner om hov-studier, som man pt. kan melde sig til. Focus-punkter : - Kommunikation - Medlemsstruktur - Frivilligpolitik - Omdømme Disse ting hænger uløseligt sammen, og der arbejdes for alle via følgende indsatser: Hvordan kommunikerer vi ud og indbyrdes, herunder etik og responstid. Vi vil tale pænt og ordentligt med hinanden også med fokus på vores omdømme. Medlemsstruktur Hvad vil vi med Tölt og hjemmesiden Frivillighedspolitik - DI er 1 af 7 udvalgte foreningerne på landsplan. Jan Kretzmar fra fælleskommissionen er tovholder. Ide om emnedag uden hest, hvor emner fra alle komiteer vil søges afdækket.

2 Kommentarer: Ros - posen er rystet godt, her er godt stemning og det er dejligt at være til stede. Hvordan får vi fat på dem der ikke er vores medlemmer, for at fortælle om arbejdet. Klubkomiteen planlægger at ringe til de klubber, der ikke har deltaget. Stort ønske om information om naturudvalgets store arbejde Medlemsregistrering via ww.sporti.dk er en mulighed for alle lokalklubber under DI, men ikke noget krav. Avlskomiteen ved næstformand Caroline Thrane informerede Avlskomiteen er kommet godt i gang og har holdt flere møder. Det er nyt med en næstformand, så opgaverne skal defineres. Arbejdsopgaverne Planlægge og gennemføre internationale FEIF kåringer, løbende arbejde med Stambogsreglementet, uddanne og efteruddanne avlsdommere og officials, øge antallet af heste til dyrskuerne Gennemføre møder med dommere, avlere og fremvisere, arbejde aktivt i FEIF regi med hensyn standardisering af kåringer og deltage i FEIF kongressen, dispensationssager. De første tiltag. Nyhedsbreve fra avlskomiteen Forsøg i 2014 med nye kåringsgebyr rabt, hvis man fremstiller hesten til flere af årets kåringer. Møder med dommere, avlere og fremvisere. I samarbejde at sikre bedre forhold til kåringerne for heste, ejere, fremvisere, tilskuer Fokus på frivillige og deres betydning for afholdelse af kåringer Tættere samspil med sporten fælles fokus på den islandske hest Godt og stærkt samarbejde med stambogskontoret og afslutte åbne sager fra stambogskontoret. Indhente mere viden om embryotransplantation Kommetarer: Hvorfor har vi et dansk stambogsreglement: svar fordi vi ikke har ens regler endnu i EU. Har DI info-materiale eller lignende, der kan opfordre folk til dyrskuer/kåringer. Kan man lave kåringshjælp så flere selv får mod på at fremstille. Svar klubberne kan bruge vejl. Kåringer det kan evt. være et fælles focuspunkt for klub- og avlskomiteerne. Tænk skovtursheste ind i avlen. Mie Trolle oplyste, at der i Feif arbejdes med en system/kriterier til at bedømme den gode turhest i forhold til køb af hest Hvis der er 10 islandske heste til et dyrskue, så kan man normalt få en DI-dommer ud. Hvorfor ikke eksteriørbedømmelse efter 4.år som forløbet til en fuldkåring

3 Undervisning i Danmark, ridemærket ved Rikke Krarup og Pil Martins. Rikke og Pil er pt. uddannelsesudvalget. Har ide om at lave ridemærket elektronisk og opdatere det. Det er ærgerligt at ridemærket ikke bliver brugt. Kommentarer: Ridemærket er for dyrt, Stella har lavet deres eget alternativ Ridemærket er også for omfattende, tænk på at det også er børn. Se på de ridemærket Dansk Rideforbund har brug dem og lav evt. klar-parat-start mærket specielt til islandske heste. Tosset at vores ridemærket ikke kan konverteres eller sidestilles med andre, det betyder, at man ikke kan deltage i distanceridt mv. DRF har før tilbudt samarbejde med DI om ridemærker Vær ikke bange for at droppe det gamle og tænke nyt, se fremad. Di kunne give tilskud til ridemærkeprøverne Brug gerne B-instruktørerne til at danne grundlag for nye initiativer. Stine fra Faxi tilbyder hjælp da hun er tidligere DRF ridemærke instruktør i DRF Send ideer og input til Rikke Krarup på Sportskomiteen informerede Sportskomiteen fortalte om stævnestatus, rytterlicens, værd at vide som rytter værd at vide som arrangør, hvor findes resultater, nye regler. Der er rangliste for A, B og C stævner. Alle klasser kan kombineres. God ide at fortælle i indbydeles, hvad status klassen har. Resultatet fra en B klasse kan kvalificeret til samme disciplin i A klasse samme dag det er principielt to stævner. Hvis I har flere forskellige rangliste klasser i stævnet, så husk, at der skal indløses DRL og WRL licens for hvert A, B og C. Resultaterne fra 2012 og 2013 er adgangsgivende for DM i år. Send hele stævnefilen til WRL og DRL, de tager selv D klasser ud. Der er nu krav om 25 % kontrol af beslag og udstyrskontrol i WRL klasser Hvis frameldinger ikke sker en time for start, så diskvalificeres man fra hele stævnet. I Stilpas, skal tiden oplyses, før sidste dommer giver sin karakter. Hjemmesiden omskrives og alrid og gædingakeppni får mere plads Alrid/Gædingakeppni: DM samt DM kvalifikationsstævner kræver A-licens, ellers kræves der D- licens. Ryttere bosiddende i DK skal hver dansk rytterlicens, også selvom de rider for et andet land. Udenlandske ryttere skal have licens i deres eget land. Træningsstævner kræver ikke licens hvis der ikke er præmiering Små stævner som kun har en DI dommer skal søge dispensation hos dommerudvalget (som f.eks. på Bornholm) Appel Giv os løbende evalueringer (fordele og ulemper). Vær fleksible ved frameldinger i forhold til tilbagebetaling af deltagergebyr. Tag godt imod de nye dommere.

4 Kommentarer: Det er et kæmpe arbejde de nye regler medfører i forhold til sekretariat og hvem har ansvar for at kontrollere kvalifikationerne? Det er ikke entydigt og urimeligt hvis det er stævnet. Svar: rytterne skal selv kunne dokumentere at de er kvalificeret. Hvordan med oprykninger, når ryttere skal fra B til A og deres resultater i B. Lav et skema eller andet, så evalueringer bliver struktureret og reelt kan sammenlignes. Kan man ikke tvinge ryttere til at ride B-finaler ved DM- frameldinger er ikke publikumsvenligt. Det er et problem med dommere, når der skal være 5 dommere på D klasserne. Hvorfor gælder vores licenser / medlemsskaber ikke så man ikke behøver være med i en almindelig rideklub for at ride treck-stævner mv. Mie Trolle og Helle Brendstrup vil undersøge med DRF Se 2014 som et prøveår og meld tilbage så resultatet kan blive bedst muligt Islandshestens dag, oplæg, opfordring og vidensdeling v. Kisse Leth og Anne Sofie Jepsen Islandshestens dag er den sidste søndag i september og fastlagt til en bestemt dag for fælles PR for vores heste og livet omkring hestene. Oprindeligt tænk at aktiviteterne skulle meldes til sekretariatet, så der kunne udsendes en fælles pressemeddelelse. Nogle holder det, andre gør ikke og andre igen ved ikke det findes. Dreki holder det årligt og det er et tilløbsstykke og giver altid nye medlemmer bagefter. Når man arrangerer, så skal man tænke på, at dagen skal være interessant/hyggelig/sjov for både klubbens medlemmer og for de besøgende. Placereres et centralt offentligt sted, have god annoncering i ugeaviser og lokalradio, gerne byde på lidt godt til ganen. Ideer: gangarter, kvadrille, y, øltølt, optog i byen, varmskoning af hest, islandsk strik Input fra sparring over bordene : Flyt det til en lørdag Slip hestene helt løs løse heste er gratis PR Svært at lokke medlemmer til at deltage Brug skovens dag i maj i stedet for Når Odense lukker TBT gaden, kan det måske laves det midt i centrum Tag ud hvor der er mennesker i forvejen, flyt det til byen Tænk ridesteder og andre ind Tænk det sociale i vores klubber ind og fortæl om livet med og omkring den islandske hest Udfordringen er, at det tit bliver en klubdag I Ålborg arbejder klubberne sammen om det Hygge, god mad, trækketure Andre oplysninger under mødet Maja Hansen. - NM 2014 er i luften, meld dig eller din klub som hjælper på eller via (hvis klubben vil byde ind). Kim Bugge står for DM i Herning og har hjælpere. Se mere om DM på DIs hjemmeside om en uges tid. Det er dejligt at være med i dette møde. Rose Henriksen- fortalte om stafetridtet til WM 2015 vi skal blive flere end i Berlin. Fjördur i Skive fortalte om en permanent fast terrænlydighedsbane i Skive Plantage, alle er velkomne. Se mere på hjemmesiden.

5 Eftermiddagen var tvedelt, i stævneinfo og klubmøde fortsat. Der er ikke referat fra stævneinfo, idet det primær handlede om at give info, til de deltagende klubber der ønskede viden omkring, ice-test, Speaker, dommersekretær mm. Klubmødet forsat, var opdelt i 4 debat grupper, hvor oplægget var medlems stuktur og hvordan klubber ser medlemsstukturen for DI fremover. Noter fra disse 4 grupper er i del 2. Klubkomiteen vil endnu engang takke for det store fremmøde. Og takker for et veloplagt fremmøde med masser af spørgelyst. Venlig Hilsen Anne Sofie Kisse Jørn Leif En god uges tid efter møde, sendte vi en mini spørgeskema ud til formændene for de deltagende klubber. Resultatet er vellagt (del 3). Vi fik ca. svar tilbage fra godt og vel halvdelen af klubberne. Tusind tak til alle der gad bruge sin tid på lidt feed-back. Husk på at kritik, positiv som negativ, kun kan gøre vores arbejde bedre. Ref. Anne-Sofie og Kisse, Vissenbjerg Hallen d. 15. marts 2014

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013

NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013 Marts 2013 NYT I dette nummer Formandens beretning, læs side 5 Træningsstævne og stævnetræning side 16 Patella Fixation eller knæskalslåsning side 21 Klarir Knapar, nu med hjelm side 22 Nös og Emilie juniorpræsenterer

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere