Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland Legater Deltagere til netværksgruppe søges Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Bagsidetanker tema om Early Bird Programmet TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, sekretær for hovedbestyrelse og Kontaktudvalg, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 5 udkommer i uge 23. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. maj 2009 Nr. 6 udkommer i uge 27. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 3. juni Leder: Så fik vi endelig en rigtig socialminister Åbent brev til Karen Ellemann Morten Carlsson, formand LA Kære Karen Ellemann Tillykke med jobbet som social- og indenrigsminister. I Landsforeningen Autisme glæder det os, at der kommer friske øjne på et meget vigtigt ministerium og at fokus nu kan rettes mod socialpolitikken. At du samtidig har fået indenrigsministeriet og dermed tilsynet med landets kommuner, giver dig nogle værktøjer til at rette op på en række skævheder. Kommunalreformen har ført til en skærpet kurs overfor kommunerne, samtidig med at de er pålagt en række nye opgaver. Mange steder er det gået rigtig skævt i forhold til borgere med særlige behov. Der er brug for opretning, nytænkning, investering og nogle sammenhængende planer. Familierne skal sikres Unødvendigt mange familier med handicappede børn, unge og voksne må kæmpe sig gennem dagligdagen. Sjældent kommer den nødvendige støtte og tilbud om hjælp af sig selv. Der skal ofte en meget langvarig sagsgang til simple støtteforanstaltninger og tilbud såsom aflastning, merudgifter, behandling, undervisning og botilbud. Kommunerne har ikke formået at skabe overskuelighed og en entydig forvaltning af deres ansvar. Det er vores håb, at du som minister vil være med til at sikre en ensartet tilgang til mennesker med særlige behov og en lighed for loven, uanset om man bor i Gedser, Assens, Odder eller Skagen. Landsforeningen anser det for nødvendigt, at socialpolitikken nu begynder at handle om hele familiens funktion og muligheder. Tilfældige og sporadiske hjælpeforanstaltninger er ikke rationelle og kassetænkning er ødelæggende for en samlet faglig indsats af høj kvalitet. Landsforeningen Autisme foreslår en National handlingsplan De sidste år er antallet af mennesker, der diagnosticeres med Autisme Spektrum Forstyrrelser mangedoblet. Der kan ikke længere kun være tale om, at vi er blevet dygtigere til at udrede disse handicaps, men der er formentlig tale om en egentlig nettotilgang. Det skaber er utroligt pres på familierne, på udredning- og behandlingssystemet, specialundervisningen og støtteordningerne. Alt for ofte reagerer kommunerne med at forsøge at udsætte, spare eller helt overse udfordringerne. Som pårørendeforening har vi forståelse for, at udfordringerne kan virke overvældende. Derfor tror vi på, at alle kræfter skal sættes ind på, at vi sammen udtænker og iværksætter en national handlingsplan for hele autismeområdet. Vi deltager gerne i arbejdet med vores erfaringer. Som inspiration til dette kan blandt andet bruges den Nationale Autisme Plan, skrevet af mere end 50 eksperter og udgivet for et par år siden. Den korte version af planen medsendes dette brev til orientering. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Der er ingen tvivl om, at den nationale vidensorganisation VISO har en vigtig rolle at spille i en sådan indsats og vi håber, at fremtiden vil fokusere på vidensdeling, uddannelse og forskning. En styrkelse af den faglige specialisering samt øget mulighed for udviklingsprojekter, akkreditering og kvalitetssikring, bør være væsentlige midler i den kommende indsats. Hjælpen skal gælde alle Til sidst dette fromme ønske. Din forgænger udi embedet stoppede tilsyneladende de projekter, der beskæftigede sig med mennesker med særlige behov og med anden etnisk baggrund end dansk. Det siger sig selv, at netop disse mennesker, som vi har pligt til at integrere fuldt ud i vores samfund, har meget svært ved at finde frem til og modtage den nødvendige hjælp. Det ødelægger deres muligheder i samfundet og forhindrer en optimal udvikling og livskvalitet. Det skal der rettes op på. Landsforeningen Autisme deltager også gerne aktivt med råd og dåd i dette arbejde. God arbejdslyst ønskes du af Landsforeningen Autisme. 2 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 TEMA...tema-artikel! Et spark bagi med Early Bird Brøndagerskolen i Albertslund har testet den intensive forældreuddannelse Early Bird. Resultatet har været ovenud positivt, og deltagerne ser gerne, at Early Bird bliver et fast introduktionskursus til forældre med nydiagnosticerede børn. Af Eva Isager, journalist»man føler sig forstået og slipper for alle søforklaringerne om sit barn. Og så er det dejligt at blive bekræftet i, at man gør noget godt. At man er på rette vej med barnet.«sammen med en håndfuld andre forældrepar har Jørgen Trondhjem og hans kone Naja brugt hver onsdag formiddag i et halvt år på at blive endnu bedre forældre til deres børn med autisme. De har testet forældreuddannelsen Early Bird på specialskolen Brøndagerskolen i Albertslund ved København. Uddannelsen, som er udviklet af engelske fagfolk, er egentlig beregnet som støtte til forældre i perioden mellem diagnose og skolestart. Børnene til disse forældre startede skole sidste sommer og er altså lidt ældre. Alligevel er den lille gruppe ovenud positiv, og det samme er skolen.»kurset har været intensivt og konkret, og det fremmer kommunikationen mellem forældrene og skolen om det, vi har med barnet hver for sig og i fællesskab. Dermed bliver vores samarbejde beriget,«siger skoleleder Niels Henrik Juul fra Brøndagerskolen. Kurset strakte sig over sammenlagt ca. 50 timer, inklusiv hjemmearbejde, og forældrene måtte tage fri fra arbejde, men tiden har været investeret godt, mener de. Et lille stærkt hold Jørgen Trondhjem og hans kone har været på andre forældrekurser, men aldrig med så langt et forløb:»vi forældre har udgjort et lille stærkt hold, som har kunnet snakke sammen inden for nogle fælles rammer. Det har givet os styrke. Vi har kunnet spejle os i hinanden og i hinandens børn, og det har virkelig været en hjælp, fordi man som forældre til et barn med autisme er tilbøjelig til at rette skytset mod sig selv. Samtidig har vi fået konkret viden om autisme og et spark bagi til at fastholde nogle redskaber, vi bruger i hverdagen,«siger Jørgen Trondhjem, som også fremhæver de to faste undervisere, viceskoleleder, instruktør Mette Deibjerg og psykolog, instruktør Lene Jensen. Han kunne dog godt have tænkt sig, at kurset var blevet tilbudt dem tidligere:»vi ville have fået optimalt udbytte mellem et halvt og et helt år efter, at diagnosen var stillet, dvs. for ca. tre år siden. Dengang vidste vi meget mindre, end vi gør nu.«noget med kød på Early Bird-kurset blev sat i gang som et pilotprojekt på Brøndagerskolen i september Skolens ledelse ønskede at give de nye forældre et systematisk og sammenhængende program som et supplement til den eksisterende forældreuddannelse. Forældrene havde i forvejen fået tilbudt blandt andet et kort introduktionskursus til skolen og enkeltstående temaaftener om f.eks. barnets seksualitet, fremme af barnets sociale kompetencer og det svære valg at sende barnet i aflastning.»vi manglede en sammenhængende introduktion til vores nye forældre. Noget mere konkret og med kød på. Nogle vil sige, at Early Bird hører til i førskolealderen, både af hensyn til barnets udvikling og familiens trivsel, men disse forældre har ikke fået kurset tilbudt tidligere, og forsøget har vist, at de under alle omstændigheder har fået et løft. De har været smadderglade for at komme til at arbejde i dybden og for netværket med hinanden. Kurset har virkelig rykket noget,«siger Niels Henrik Juul.»Forældrene har konkret fået overblik over barnets problematik og måde at opleve verden på. De har også fået indsigt i samspillet i familien og brudt nogle onde cirkler, og det har alt i alt givet et bedre familieliv og en bedre hverdag. Børnene fylder meget, og selv små hjælpemidler kan gøre en forskel,«siger han. Ideelt som introkursus Dorthe Ørsig, som er mor til en dreng på syv år, deltog i forældreuddannelsen sammen med sin mand, Frank Pedersen.»Jeg glædede mig, hver gang jeg skulle afsted og har fået rigtig meget ud af det, selv om jeg har været på mange kurser før. Ideelt Fortsættes på næste side TEMA Early Bird-gruppen en onsdag formiddag på Brøndagerskolen. Fra venstre forældre Lene Balleby, viceskoleleder og instruktør Mette Deibjerg, forældre Naja Trondhjem og Jørgen Trondhjem, forældre Dorthe Ørsig og Frank Pedersen og psykolog og instruktør Lene Jensen. (Foto: Allan Frederiksen) 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Hvad er Early Bird? Early Bird er en målrettet uddannelse til forældre, hvis barn fornyligt har fået en diagnose inden for autismespektret. I 2003 fik Videnscenter for Autisme i samarbejde med Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn det britiske koncept til Danmark. Målet med EarlyBird er at støtte forældrene i perioden efter diagnosen ved at give dem viden om autisme og forsyne dem med redskaber til at håndtere barnets adfærd og tage problemskabende adfærd i opløbet. Uddannelsen kombinerer gruppemøder med hjemmebesøg, hvor bestemte problemstillinger for barnet og familien bliver videofilmet. Optagelserne vises i gruppen, som støtter hinanden i at tackle svære situationer. Som oftest varer et Early Bird-program timer. set burde kommunerne dog bruge Early Bird som introkursus for forældre til nydiagnosticerede børn. På det tidspunkt ville det være en endnu større hjælp, også fordi man møder andre i samme situation. Noget af det, jeg mindes fra min egen kommunes introkursus, er undervisning i hjernens opbygning. Det var ikke det, vi havde mest brug for,«siger Dorthe Ørsig. Brøndagerskolen er ved at tage stilling til Early Bird-uddannelsens fremtid. Den er langt mere ressourcekrævende, både for forældre og skole, end traditionel forældreuddannelse, og hvis skolen skal tilbyde den til alle nye forældre, vil det formentlig kræve forældrebetaling, mener Niels Henrik Juul. En anden mulighed kan være at tilbyde uddannelsen i samarbejde med Albertslund Kommune. Videnscenter for Autisme har været med til at få Early Bird-programmet til Danmark og ser tegn på, at det er ved at brede sig i kommunerne.»det ville være et stort fremskridt, hvis flere kommuner rutinemæssigt tilbød kurset til forældre med nydiagnosticerede børn. Nogle kommuner udbyder forældrekurser, de selv har udviklet, nogle giver betalingstilsagn til, at forældrene kan deltage i private udbyderes kurser og andre igen har stor glæde af at have uddannet instruktører i Early Bird, da det er et udviklet koncept med manualer, hvor fagfolk kan bruge den viden, de allerede har om autisme. Som Videnscenter og del af Servicestyrelsen tilbyder vi konceptet for at støtte kommunerne i deres vejledning til forældre til nydiagnosticerede børn,«siger specialkonsulent Charlotte Holmer Jørgensen fra Videnscenter for Autisme. Individuel boligstøtte Ulla Kjer, socialrådgiver De fleste af vores medlemmer er nok bekendte med, at der findes en Lov om individuel boligstøtte (Lov nr. 981 af 01/ ), som kan give tilskud til huslejen især i lejligheder. Generelt betegnes boligstøtte til folkepensionister og personer tilkendt førtidspension efter 2003 som boligydelse, og boligstøtte til andre som boligsikring. Alle med fast bopæl i Danmark kan i princippet få boligstøtte. Da reglerne er ret indviklede, idet både boligens størrelse og indretning samt husstandens indkomst og formue m.v. spiller en rolle, vil jeg ikke komme nærmere ind på dem her, men kun kort omtale de punkter, som kan være relevante for en del af vores medlemmer. Man kan altid rette henvendelse til sin kommunes boligstøttekontor og få beregnet boligsikringens størrelse inden et evt. tilsagn om en bolig. Det er den kommune, hvor boligen er beliggende, som skal behandle ansøgningen om boligstøtte. Boligens størrelse spiller en stor rolle for beregningen af boligstøtte, idet man normalt ikke kan få tilskud til en stor bolig, hvis man er alene. Reglerne er tilpasset således, at hvis der i boligen er en person, som er stærkt bevægelseshæmmet, og som derfor har brug for mere plads til at komme omkring, kan man få godkendt en større bolig og højere husleje. Det samme gælder, hvis man har et barn under 23 år, som bor på døgninstitution. Barnet/den unge vil typisk have adresse et andet sted, men hvis der i hjemmet er indrettet plads i hjemmet med henblik på ophold i weekender og ferier, f. eks. hvis man har et ekstra værelse til barnet/den unge, bør det anerkendes som fast ophold, og derfor kan den større bolig og højere husleje godkendes. Her kan henvises til Lov om boligstøttes vejledning nr. 103 af 23/ , hvor punkt 18 netop omhandler situationen, at man har et handicappet barn boende på en institution, men fast hjemme på ophold. Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud i almennyttige boliger, ældreboliger, friplejeboliger, kollektive bofællesskaber. Der kan ligeledes i visse situationer ydes lån til beboerindskud i visse anviste lejligheder Indskudslån er som hovedregel rente- og afdragsfri i 5 år og skal herefter afdrages over 5 år. 6 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Om at flytte hjemmefra... Af Anne og Max Christiansen Alan, vores søn, har infantil autisme og er 17 år bor nu i egen lejlighed på Sofie Marie i Ringsted. Bofællesskabet Sofie Marie er en selvejende insitution, hvor Mariefonden står bag opførelsen af bygningerne. Ringsted kommune har tilsynspligten. Bofællesskabet er i to etager og er helt nyt fra sidst i 2008 med 18 lejligheder, store fællesarealer med 2 køkkener på hver etage. Lejligheden er en 2-værelses og indeholder entre med lille køkken, køleskab, skabsplads, badeværelse, stue og soveværelse. Endvidere er der en terrasse til lejligheden samt en stor fælles have, som planlægges anlagt her i år. Fra vi, som forældre, besluttede os til, at Alan skulle flytte, ikke hjemmefra, men fra et andet botilbud, gik der ikke ret lang tid. Alan kunne ikke selv give udtryk for, om han ville flytte, vidste ikke, hvad han flyttede til og kunne ikke forestille sig det. Lederen, Bente Baggesen, på bofællesskabet Sofie Marie har en meget stor andel i, at det er gået så godt med at flytte Alan. Stor og mangeårig viden om autisme, og opstart af andet botilbud. Meget stor fornemmelse for, hvad mennesker med autisme er for nogle»størrelser«, og hvordan de skal sammensættes. Fra første møde følte vi, at det var her Alan hørte til og jo mere vi hørte om Bentes erfaringer og fremtidsplaner for botilbuddet, jo mere trygge blev vi. Alan har nu boet i Ringsted siden 3. marts. Nu er vi så småt i gang med at prøve at få Alan overtalt til at blive en weekend i sin lejlighed og lære omgivelserne, de øvrige beboere og personalet bedre at kende. Personalet er vi også ved at kende mere til og de er alle helt fantastiske og lærer at bruge forskellige former for kommunikation med beboerne. Uden Egedal kommunes økonomiske støtte og opbakning har Alans flytning ikke kunnet ladet sig gøre. Vore ønsker, af hensyn til Alan, blev accepteret. Der er givet dispensation og betalingstilsagn fra kommunen, da Alan er 17 år og først får pension fra september, hvor han fylder 18 år. Kørsel og skoletilbud er der støttet op omkring, da Alan er tryg ved de kendte rammer og personer. Endvidere blev det økonomisk bevilget, at Alans kontaktlærer Frank Paulsen blev tilknyttet som»flyttehjælper«, med meget stor aflastning af os forældre. Meget stor tak til Susanne Bram, Egedal Kommune, som vi har haft møder og kontakt til. Alan går på Skoletilbud U3 i Bagsværd og det fortsætter han med de næste 2 år. Fra U3 har vi fået utrolig stor opbakning til, hvordan Alans flytning kunne foregå. Direktør Britta Bak Jensen og Frank Paulsen, kontaktlærer deltog i mødet på Sofie Marie, da vi forældre havde besluttet os for bofællesskabet. Med hensyn til forberedelse, indkøb af møbler og selve flytning foreslog Frank, at han kunne stå for det hele. For det første, så kunne Alan føle sig mere som andre unge, der flytter hjemmefra, uden at forældrene»blander sig«for meget. Også i indkøb af møbler, hvor Alan fik stillet et beløb til rådighed af Egedal Kommune. Frank og Alan var flere gange i Ringsted og se på lejligheden. Et par gange havde de klassekammerater med. Alan var skeptisk, men da han pludselig en dag sagde»min lejlighed«, ja så var han jo parat til at flytte. Penneveninde Hej! Jeg er en pige fra Færøerne. Jeg er 23 år og hedder Birita Michelsen. Jeg har fået diagnosen: Højtfungerende infantil autisme. Jeg har også nogle psykiske problemer. Jeg ønsker mig meget en penneven/inde, som er i lignende situation som mig. Jeg savner en at dele mine problemer med, som selv har det sådan. Jeg kunne bedst tænke mig en pige at skrive sammen med og kan både skrive almindelige gammeldags breve og . Venlig hilsen Birita Michelsen í Svanga 24 kj. 100 Tórshavn Læserbidrag Vi tog glade imod Franks foreslag om, at han stod for det hele. Han kunne meget bedre forklare Alan, hvorfor han skulle flytte, hvorfor det var godt for ham, hvorimod vi som forældre kunne have lidt for, eller alt for mange følelser i klemme. Vel var det indimellem lidt underligt, ikke at deltage, men som det nu er gået, kan ovenstående metode kun stærkt anbefales og vi er yderst taknemmelige for, at det hele er gået så gnidningsløst for os. Frank har gjort et stort arbejde tak til Frank. Andre unge med autisme kan måske vælge og selv give udtryk for, hvordan de ønsker at bo, men det kan Alan ikke, og nu stortrives han i Ringsted. En af de andre beboere i Sofie Marie fortæller, at de har fuld forståelse for Alans problemer og opførsel, da han har boet blandt meget syge børn, der ikke havde autisme, så derfor opfører han sig nok, som han gør. Her til slut kan vi kun meget stærkt anbefale dette samarbejde med alle involverede parter, forældre, kommune, bosted, skole, den unge, hvis han/hun kan. Specielt har det været dejligt, at Alan og Frank har klaret så meget sammen. 8 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Sommerhusferie på Langeland Legater For mere end 70 år siden i april 1938 fik danskerne lovmæssig ret til 14 dages ferie. Det var et stort fremskridt og med årene er ferieperioden blevet længere og rejsemålene mere fjerne. Men en rettighed er ikke det samme som en mulighed. Mange familier, specielt enlige forsørgere med børn, og ikke mindst enlige forsørgere med børn med handicap, har ikke den økonomiske mulighed for at tage væk i ferien. Landsforeningen Autismes socialrådgiver Ulla Kjer får mange henvendelser om muligheder for at søge støtte til ferier/fridage og sekretariatet får hvert år langt flere ansøgere til de få og små legatportioner, som foreningen kan dele ud. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har derfor besluttet at udlodde 2 x en uges ferie i Kredsforeningen Fyns sommerhus på Langeland. Landsforeningen Autisme vil betale leje for en uges ophold og et eneste familien skal betale er udgifter til el & vand, hvilket udgør maks ,- kr. De to uger som man kan søge til er: Uge 23 den 31. maj 6. juni Uge 33 den 8. august 15. august For at komme i betragtning til udlodningen skal der af ansøgningen fremgå følgende: Familiens medlemmer, herunder hvem som har en diagnose Familiens økonomiske og sociale situation Hvilken af ugerne man ønsker at komme i betragtning til Der er ikke nødvendigt at vedlægge årsopgørelse, lønsedler eller lignende. Ansøgning skal være skriftlig (brev eller mail) og stiles til Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev eller og være os i hænde senest den 12. maj De to familier som kommer i betragtning vil få besked snarest herefter. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Du er velkommen til at læse mere om sommerhuset på Landsforeningen Autisme administrerer midler fra to legater, som begge kan søges af foreningens medlemmer. SOLAR-Fonden har 10 stk. ferielegater á kr ,- til uddeling i juni Legatet skal bruges til en ferie/fridag. Hanne H. Rasmussens Fond har 10 stk. legater á kr ,- til uddeling på Hannes fødselsdag den 2. august Hanne H. Rasmussen har i sit testamente ønsket, at midlerne skal bruges til at lette tilværelsen for familier med børn med ASF. Legatmulighederne er derfor vidtspændende, blot formålet opfyldes. For begge legater gælder, at der ikke forefindes ansøgningsskema, samt at ansøgere som tidligere har modtaget legat ikke kan komme i betragtning ved årets uddeling. Det er ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for husstandsindkomst eller lignende. Er du forælder til en ung m/k med ASF i årsalderen, som snart skal flytte hjemmefra? Har din søn/datter behov for assistance i aften- og nattetimerne? Vil du være del af en gruppe, som søger at oprette et bosted i det storkøbenhavnske område? Kontakt Elisabeth Sandell på sekretariatet tlf eller Ansøgninger med angivelse af, hvilket legat som søges skal være Landsforeningen Autismes sekretariat i hænde senest den 15. maj Ansøgninger kan sendes med post eller mail. Ansøgere, som ikke har modtaget svar inden den 30. maj og hhv. 7. august 2009, er ikke kommet i betragtning. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Sidste nyt Lassefonden.dk har besluttet at stille yderligere 10 legater til rådighed til uddeling i forbindelse med Lasses fødselsdag den 28. maj. Ansøgningerne vil blive behandlet sammen med de øvrige fonde og modtagere vil få direkte besked senest 1. juni. Deltagere til netværksgruppe søges 10 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Kredsforeningen Roskilde Kredsforeningen Sønderjylland»Grøn aften«forældrenetværksdannelse og oplæg om døgntilbud til børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom Kredsforeningen inviterer foreningens medlemmer til Grøn aften tirsdag den 19. maj 2009 kl i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Den grønne aften indledes med et lettere traktement fra kl til ca , hvor foreningen er vært, samt med emnet: etablering af forældrenetværksgrupper. Herefter har vi et oplæg om emnet: Døgntilbud til børn,unge og voksne med Autisme eller Aspergers syndrom forudsætninger for visitation, rammer, indhold og muligheder. Vi har inviteret en medarbejder fra Autismecenter Vestsjælland i Slagelse, som holder et oplæg om de muligheder og tilbud i et døgntilbud,som Autismecenter Sjælland kan give børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom. Efter oplægget på ca. 45 minutter,vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderen i op til 45 minutter. Tilmelding til Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Roskilde på til kredsforeningen: eller pr. telefon til kredsforeningens formand eller sekretær, senest mandag den 4. maj Kredsforeningen Storkøbenhavn Er du voksen og har du AS? Ny netværksgruppe er startet for voksne med AS. Et sted, hvor man uforpligtende kan mødes med ligestillede og udveksle erfaringer og holdninger. Det er vores håb, at vi, når gruppen er kommet godt igang, kan afholde nogle aftener, hvor der inviteres fagfolk ind, som gerne vil snakke med og om de problematikker eller interesseområder, som kunne være aktuelle for deltagerne. Netværksgruppen har til huse: Ler Bo, 11, 1.sal 6400 Sønderborg Åbningstid: Søndag fra kl Tilmelding til aftenerne er ikke nødvendigt, og det er også muligt at tage en ledsager med, hvis man har behov for det. Ansvarlig for netværksaftenerne: Kim Jensen, Kredsforeningens bestyrelse: Hanne Schøn, Planlagte arrangementer i Kredsforeningen Sønderjylland: Maj 2009 ASF i ægteskab; hvordan er det at leve i et ægteskab, hvor den ene har ASF? August 2009 Autisme for begyndere. Et grundliggende kendskab for familie, venner, naboer og nydiagnotiserede. Oktober 2009 Pubertet og seksualitet, temadag for unge og forældre 20. januar 2010 Psykolog Bo Hejlskov kommer og fortæller om autistisk tænkning Dato, tidspunkt og sted kommer når nærmere foreligger. Invitation til»grøn aften«for alle pårørende til nydiagnosticerede børn & unge med ASF Torsdag 14. maj 2009 kl Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum 12 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Kommune: Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen Kontaktpersoner: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Telefon: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 14 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Når verdenen bryder sammen Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Birgitte Bjørn. Hun er bibliotekar og mor til 2 drenge med ASF og ADHD. Så skete det igen. Det der måtte ske. Det er bare så lang tid siden, at det sidst skete, at det næsten er glemt. Verden er brudt sammen for vores yngste dreng på 11 år. Sådan føler han det og reagerer skiftevis med høje udbrud, hulken og smækken med døre. Det er slet ikke gået efter hans forventninger. Der er faktisk flere ting, som er gået galt. Vi har været på nettet og bestilt kort i USA for lommepengene. Eftersom vi ikke kender så meget til spillet, er det vores søn, som beslutter, hvilke sæt kort der skal købes, efter at vi har læst kortbeskrivelserne op for ham. Det bliver et dyrt indkøb, 400 kr., men vores søn er glad og glæder sig til, at varerne dukker op. Glæder sig til at få koder, der vil kunne give ham specielt tøj og udstyr til sine pingviner. Ventetiden er hård, og der bliver hver dag spurgt til, hvornår vi tror, at kortene kommer, eller der kommer bemærkninger om, hvor flotte hans pingviner vil komme til at se ud. Pludselig dukker en mail op, da vi sidder på færgen hjem fra Sjælland. UPS har afleveret en pakke hos os. Senere får vi en anden mail om, at der vil ankomme en pakke næste dag. Vi er lidt forvirrede, men da vores dreng har set UPSlogoet, må vi fortælle, at der er en pakke på vej til ham næste dag. Det er ikke så heldigt, for samme dag skal vores søn til en synsscreening. Da vi kommer hjem, er pakken ikke kommet. Senere ringer det på døren. Det er vores nabo, som har tømt postkasse, mens vi var på ferie, og han holder udover posten en kasse i hånden. Pakken bliver åbnet med stor iver, men pludselig bliver et sæt kort smidt på gulvet med stor kraft og yderligere et mere og vores dreng bryder ud i gråd.»det er de forkerte kort«,»pengene er spildt«,»hvorfor kommer Preben med pakken?«, lyder det nu igen og igen mellem grådanfaldene. Vi beslutter hurtigt at bestille nogle nye kort, som vi betaler. Vores søn er træt af ventetider og forventning og udmattet efter at have været til synstest. Han har svært ved at kapere, at han ikke har fået bestilt de korrekte kort, og vi er i tvivl om, han vil være i stand til at gennemføre en større synstest dagen efter, hvis ikke vi får vendt situationen. Denne gang er vi yderst omhyggelige med bestillingen og får spurgt godt ind til kortene. 16 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME FN s Autismedag 2. april synlighed og opmærksomhed... 2 Meeting of Minds 3... 4 Center for Autisme: Kurser om seksualitet med Isabella Hénault... 9 Bare spørg hvis du tør... 10 Kredsforeningerne...

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME

SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse... 2 Advarsel... 3 Autisme er universelt Af Eva Isager... 4 En stilfærdig debattør Af Eva Isager... 8 SIKON i billeder... 10 VOXPOP: Hvad får

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP Målgruppe: Forældre med barn med handicap i alderen 15-18 år. Sted: Bymose Hegn, Bymosegårdvej 11, 3200 Helsinge, T: 86 39 61 11, Dato: 15. september fra kl.

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen 12-18 år Sted: Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Alle 1, 8550 Ryomgård Pris: 3.500 kr. pr. person / 0-1 år

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 1 F E B R U A R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 1 FEBRUAR 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 7. marts Forårsbanko fra kl. 18.30-22.00 Onsdag den 18. april Tøj- og fra kl. 19.00-22.00 Aloe Vera-party Onsdag den 9. maj Sangaften

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat af møde i Centerrådet for CSB den

Referat af møde i Centerrådet for CSB den Referat af møde i Centerrådet for CSB den 23.8.2011 Tilstede: Referent: Steen Stavngaard, Jesper Storskov, Natascha Soelberg, Lis Jensen, Steffen Ingemann Hansen, Camilla Mia Holm-Jensen, Michael Johannesen,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere