Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland Legater Deltagere til netværksgruppe søges Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Bagsidetanker tema om Early Bird Programmet TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, sekretær for hovedbestyrelse og Kontaktudvalg, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 5 udkommer i uge 23. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. maj 2009 Nr. 6 udkommer i uge 27. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 3. juni Leder: Så fik vi endelig en rigtig socialminister Åbent brev til Karen Ellemann Morten Carlsson, formand LA Kære Karen Ellemann Tillykke med jobbet som social- og indenrigsminister. I Landsforeningen Autisme glæder det os, at der kommer friske øjne på et meget vigtigt ministerium og at fokus nu kan rettes mod socialpolitikken. At du samtidig har fået indenrigsministeriet og dermed tilsynet med landets kommuner, giver dig nogle værktøjer til at rette op på en række skævheder. Kommunalreformen har ført til en skærpet kurs overfor kommunerne, samtidig med at de er pålagt en række nye opgaver. Mange steder er det gået rigtig skævt i forhold til borgere med særlige behov. Der er brug for opretning, nytænkning, investering og nogle sammenhængende planer. Familierne skal sikres Unødvendigt mange familier med handicappede børn, unge og voksne må kæmpe sig gennem dagligdagen. Sjældent kommer den nødvendige støtte og tilbud om hjælp af sig selv. Der skal ofte en meget langvarig sagsgang til simple støtteforanstaltninger og tilbud såsom aflastning, merudgifter, behandling, undervisning og botilbud. Kommunerne har ikke formået at skabe overskuelighed og en entydig forvaltning af deres ansvar. Det er vores håb, at du som minister vil være med til at sikre en ensartet tilgang til mennesker med særlige behov og en lighed for loven, uanset om man bor i Gedser, Assens, Odder eller Skagen. Landsforeningen anser det for nødvendigt, at socialpolitikken nu begynder at handle om hele familiens funktion og muligheder. Tilfældige og sporadiske hjælpeforanstaltninger er ikke rationelle og kassetænkning er ødelæggende for en samlet faglig indsats af høj kvalitet. Landsforeningen Autisme foreslår en National handlingsplan De sidste år er antallet af mennesker, der diagnosticeres med Autisme Spektrum Forstyrrelser mangedoblet. Der kan ikke længere kun være tale om, at vi er blevet dygtigere til at udrede disse handicaps, men der er formentlig tale om en egentlig nettotilgang. Det skaber er utroligt pres på familierne, på udredning- og behandlingssystemet, specialundervisningen og støtteordningerne. Alt for ofte reagerer kommunerne med at forsøge at udsætte, spare eller helt overse udfordringerne. Som pårørendeforening har vi forståelse for, at udfordringerne kan virke overvældende. Derfor tror vi på, at alle kræfter skal sættes ind på, at vi sammen udtænker og iværksætter en national handlingsplan for hele autismeområdet. Vi deltager gerne i arbejdet med vores erfaringer. Som inspiration til dette kan blandt andet bruges den Nationale Autisme Plan, skrevet af mere end 50 eksperter og udgivet for et par år siden. Den korte version af planen medsendes dette brev til orientering. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Der er ingen tvivl om, at den nationale vidensorganisation VISO har en vigtig rolle at spille i en sådan indsats og vi håber, at fremtiden vil fokusere på vidensdeling, uddannelse og forskning. En styrkelse af den faglige specialisering samt øget mulighed for udviklingsprojekter, akkreditering og kvalitetssikring, bør være væsentlige midler i den kommende indsats. Hjælpen skal gælde alle Til sidst dette fromme ønske. Din forgænger udi embedet stoppede tilsyneladende de projekter, der beskæftigede sig med mennesker med særlige behov og med anden etnisk baggrund end dansk. Det siger sig selv, at netop disse mennesker, som vi har pligt til at integrere fuldt ud i vores samfund, har meget svært ved at finde frem til og modtage den nødvendige hjælp. Det ødelægger deres muligheder i samfundet og forhindrer en optimal udvikling og livskvalitet. Det skal der rettes op på. Landsforeningen Autisme deltager også gerne aktivt med råd og dåd i dette arbejde. God arbejdslyst ønskes du af Landsforeningen Autisme. 2 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 TEMA...tema-artikel! Et spark bagi med Early Bird Brøndagerskolen i Albertslund har testet den intensive forældreuddannelse Early Bird. Resultatet har været ovenud positivt, og deltagerne ser gerne, at Early Bird bliver et fast introduktionskursus til forældre med nydiagnosticerede børn. Af Eva Isager, journalist»man føler sig forstået og slipper for alle søforklaringerne om sit barn. Og så er det dejligt at blive bekræftet i, at man gør noget godt. At man er på rette vej med barnet.«sammen med en håndfuld andre forældrepar har Jørgen Trondhjem og hans kone Naja brugt hver onsdag formiddag i et halvt år på at blive endnu bedre forældre til deres børn med autisme. De har testet forældreuddannelsen Early Bird på specialskolen Brøndagerskolen i Albertslund ved København. Uddannelsen, som er udviklet af engelske fagfolk, er egentlig beregnet som støtte til forældre i perioden mellem diagnose og skolestart. Børnene til disse forældre startede skole sidste sommer og er altså lidt ældre. Alligevel er den lille gruppe ovenud positiv, og det samme er skolen.»kurset har været intensivt og konkret, og det fremmer kommunikationen mellem forældrene og skolen om det, vi har med barnet hver for sig og i fællesskab. Dermed bliver vores samarbejde beriget,«siger skoleleder Niels Henrik Juul fra Brøndagerskolen. Kurset strakte sig over sammenlagt ca. 50 timer, inklusiv hjemmearbejde, og forældrene måtte tage fri fra arbejde, men tiden har været investeret godt, mener de. Et lille stærkt hold Jørgen Trondhjem og hans kone har været på andre forældrekurser, men aldrig med så langt et forløb:»vi forældre har udgjort et lille stærkt hold, som har kunnet snakke sammen inden for nogle fælles rammer. Det har givet os styrke. Vi har kunnet spejle os i hinanden og i hinandens børn, og det har virkelig været en hjælp, fordi man som forældre til et barn med autisme er tilbøjelig til at rette skytset mod sig selv. Samtidig har vi fået konkret viden om autisme og et spark bagi til at fastholde nogle redskaber, vi bruger i hverdagen,«siger Jørgen Trondhjem, som også fremhæver de to faste undervisere, viceskoleleder, instruktør Mette Deibjerg og psykolog, instruktør Lene Jensen. Han kunne dog godt have tænkt sig, at kurset var blevet tilbudt dem tidligere:»vi ville have fået optimalt udbytte mellem et halvt og et helt år efter, at diagnosen var stillet, dvs. for ca. tre år siden. Dengang vidste vi meget mindre, end vi gør nu.«noget med kød på Early Bird-kurset blev sat i gang som et pilotprojekt på Brøndagerskolen i september Skolens ledelse ønskede at give de nye forældre et systematisk og sammenhængende program som et supplement til den eksisterende forældreuddannelse. Forældrene havde i forvejen fået tilbudt blandt andet et kort introduktionskursus til skolen og enkeltstående temaaftener om f.eks. barnets seksualitet, fremme af barnets sociale kompetencer og det svære valg at sende barnet i aflastning.»vi manglede en sammenhængende introduktion til vores nye forældre. Noget mere konkret og med kød på. Nogle vil sige, at Early Bird hører til i førskolealderen, både af hensyn til barnets udvikling og familiens trivsel, men disse forældre har ikke fået kurset tilbudt tidligere, og forsøget har vist, at de under alle omstændigheder har fået et løft. De har været smadderglade for at komme til at arbejde i dybden og for netværket med hinanden. Kurset har virkelig rykket noget,«siger Niels Henrik Juul.»Forældrene har konkret fået overblik over barnets problematik og måde at opleve verden på. De har også fået indsigt i samspillet i familien og brudt nogle onde cirkler, og det har alt i alt givet et bedre familieliv og en bedre hverdag. Børnene fylder meget, og selv små hjælpemidler kan gøre en forskel,«siger han. Ideelt som introkursus Dorthe Ørsig, som er mor til en dreng på syv år, deltog i forældreuddannelsen sammen med sin mand, Frank Pedersen.»Jeg glædede mig, hver gang jeg skulle afsted og har fået rigtig meget ud af det, selv om jeg har været på mange kurser før. Ideelt Fortsættes på næste side TEMA Early Bird-gruppen en onsdag formiddag på Brøndagerskolen. Fra venstre forældre Lene Balleby, viceskoleleder og instruktør Mette Deibjerg, forældre Naja Trondhjem og Jørgen Trondhjem, forældre Dorthe Ørsig og Frank Pedersen og psykolog og instruktør Lene Jensen. (Foto: Allan Frederiksen) 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Hvad er Early Bird? Early Bird er en målrettet uddannelse til forældre, hvis barn fornyligt har fået en diagnose inden for autismespektret. I 2003 fik Videnscenter for Autisme i samarbejde med Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn det britiske koncept til Danmark. Målet med EarlyBird er at støtte forældrene i perioden efter diagnosen ved at give dem viden om autisme og forsyne dem med redskaber til at håndtere barnets adfærd og tage problemskabende adfærd i opløbet. Uddannelsen kombinerer gruppemøder med hjemmebesøg, hvor bestemte problemstillinger for barnet og familien bliver videofilmet. Optagelserne vises i gruppen, som støtter hinanden i at tackle svære situationer. Som oftest varer et Early Bird-program timer. set burde kommunerne dog bruge Early Bird som introkursus for forældre til nydiagnosticerede børn. På det tidspunkt ville det være en endnu større hjælp, også fordi man møder andre i samme situation. Noget af det, jeg mindes fra min egen kommunes introkursus, er undervisning i hjernens opbygning. Det var ikke det, vi havde mest brug for,«siger Dorthe Ørsig. Brøndagerskolen er ved at tage stilling til Early Bird-uddannelsens fremtid. Den er langt mere ressourcekrævende, både for forældre og skole, end traditionel forældreuddannelse, og hvis skolen skal tilbyde den til alle nye forældre, vil det formentlig kræve forældrebetaling, mener Niels Henrik Juul. En anden mulighed kan være at tilbyde uddannelsen i samarbejde med Albertslund Kommune. Videnscenter for Autisme har været med til at få Early Bird-programmet til Danmark og ser tegn på, at det er ved at brede sig i kommunerne.»det ville være et stort fremskridt, hvis flere kommuner rutinemæssigt tilbød kurset til forældre med nydiagnosticerede børn. Nogle kommuner udbyder forældrekurser, de selv har udviklet, nogle giver betalingstilsagn til, at forældrene kan deltage i private udbyderes kurser og andre igen har stor glæde af at have uddannet instruktører i Early Bird, da det er et udviklet koncept med manualer, hvor fagfolk kan bruge den viden, de allerede har om autisme. Som Videnscenter og del af Servicestyrelsen tilbyder vi konceptet for at støtte kommunerne i deres vejledning til forældre til nydiagnosticerede børn,«siger specialkonsulent Charlotte Holmer Jørgensen fra Videnscenter for Autisme. Individuel boligstøtte Ulla Kjer, socialrådgiver De fleste af vores medlemmer er nok bekendte med, at der findes en Lov om individuel boligstøtte (Lov nr. 981 af 01/ ), som kan give tilskud til huslejen især i lejligheder. Generelt betegnes boligstøtte til folkepensionister og personer tilkendt førtidspension efter 2003 som boligydelse, og boligstøtte til andre som boligsikring. Alle med fast bopæl i Danmark kan i princippet få boligstøtte. Da reglerne er ret indviklede, idet både boligens størrelse og indretning samt husstandens indkomst og formue m.v. spiller en rolle, vil jeg ikke komme nærmere ind på dem her, men kun kort omtale de punkter, som kan være relevante for en del af vores medlemmer. Man kan altid rette henvendelse til sin kommunes boligstøttekontor og få beregnet boligsikringens størrelse inden et evt. tilsagn om en bolig. Det er den kommune, hvor boligen er beliggende, som skal behandle ansøgningen om boligstøtte. Boligens størrelse spiller en stor rolle for beregningen af boligstøtte, idet man normalt ikke kan få tilskud til en stor bolig, hvis man er alene. Reglerne er tilpasset således, at hvis der i boligen er en person, som er stærkt bevægelseshæmmet, og som derfor har brug for mere plads til at komme omkring, kan man få godkendt en større bolig og højere husleje. Det samme gælder, hvis man har et barn under 23 år, som bor på døgninstitution. Barnet/den unge vil typisk have adresse et andet sted, men hvis der i hjemmet er indrettet plads i hjemmet med henblik på ophold i weekender og ferier, f. eks. hvis man har et ekstra værelse til barnet/den unge, bør det anerkendes som fast ophold, og derfor kan den større bolig og højere husleje godkendes. Her kan henvises til Lov om boligstøttes vejledning nr. 103 af 23/ , hvor punkt 18 netop omhandler situationen, at man har et handicappet barn boende på en institution, men fast hjemme på ophold. Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud i almennyttige boliger, ældreboliger, friplejeboliger, kollektive bofællesskaber. Der kan ligeledes i visse situationer ydes lån til beboerindskud i visse anviste lejligheder Indskudslån er som hovedregel rente- og afdragsfri i 5 år og skal herefter afdrages over 5 år. 6 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Om at flytte hjemmefra... Af Anne og Max Christiansen Alan, vores søn, har infantil autisme og er 17 år bor nu i egen lejlighed på Sofie Marie i Ringsted. Bofællesskabet Sofie Marie er en selvejende insitution, hvor Mariefonden står bag opførelsen af bygningerne. Ringsted kommune har tilsynspligten. Bofællesskabet er i to etager og er helt nyt fra sidst i 2008 med 18 lejligheder, store fællesarealer med 2 køkkener på hver etage. Lejligheden er en 2-værelses og indeholder entre med lille køkken, køleskab, skabsplads, badeværelse, stue og soveværelse. Endvidere er der en terrasse til lejligheden samt en stor fælles have, som planlægges anlagt her i år. Fra vi, som forældre, besluttede os til, at Alan skulle flytte, ikke hjemmefra, men fra et andet botilbud, gik der ikke ret lang tid. Alan kunne ikke selv give udtryk for, om han ville flytte, vidste ikke, hvad han flyttede til og kunne ikke forestille sig det. Lederen, Bente Baggesen, på bofællesskabet Sofie Marie har en meget stor andel i, at det er gået så godt med at flytte Alan. Stor og mangeårig viden om autisme, og opstart af andet botilbud. Meget stor fornemmelse for, hvad mennesker med autisme er for nogle»størrelser«, og hvordan de skal sammensættes. Fra første møde følte vi, at det var her Alan hørte til og jo mere vi hørte om Bentes erfaringer og fremtidsplaner for botilbuddet, jo mere trygge blev vi. Alan har nu boet i Ringsted siden 3. marts. Nu er vi så småt i gang med at prøve at få Alan overtalt til at blive en weekend i sin lejlighed og lære omgivelserne, de øvrige beboere og personalet bedre at kende. Personalet er vi også ved at kende mere til og de er alle helt fantastiske og lærer at bruge forskellige former for kommunikation med beboerne. Uden Egedal kommunes økonomiske støtte og opbakning har Alans flytning ikke kunnet ladet sig gøre. Vore ønsker, af hensyn til Alan, blev accepteret. Der er givet dispensation og betalingstilsagn fra kommunen, da Alan er 17 år og først får pension fra september, hvor han fylder 18 år. Kørsel og skoletilbud er der støttet op omkring, da Alan er tryg ved de kendte rammer og personer. Endvidere blev det økonomisk bevilget, at Alans kontaktlærer Frank Paulsen blev tilknyttet som»flyttehjælper«, med meget stor aflastning af os forældre. Meget stor tak til Susanne Bram, Egedal Kommune, som vi har haft møder og kontakt til. Alan går på Skoletilbud U3 i Bagsværd og det fortsætter han med de næste 2 år. Fra U3 har vi fået utrolig stor opbakning til, hvordan Alans flytning kunne foregå. Direktør Britta Bak Jensen og Frank Paulsen, kontaktlærer deltog i mødet på Sofie Marie, da vi forældre havde besluttet os for bofællesskabet. Med hensyn til forberedelse, indkøb af møbler og selve flytning foreslog Frank, at han kunne stå for det hele. For det første, så kunne Alan føle sig mere som andre unge, der flytter hjemmefra, uden at forældrene»blander sig«for meget. Også i indkøb af møbler, hvor Alan fik stillet et beløb til rådighed af Egedal Kommune. Frank og Alan var flere gange i Ringsted og se på lejligheden. Et par gange havde de klassekammerater med. Alan var skeptisk, men da han pludselig en dag sagde»min lejlighed«, ja så var han jo parat til at flytte. Penneveninde Hej! Jeg er en pige fra Færøerne. Jeg er 23 år og hedder Birita Michelsen. Jeg har fået diagnosen: Højtfungerende infantil autisme. Jeg har også nogle psykiske problemer. Jeg ønsker mig meget en penneven/inde, som er i lignende situation som mig. Jeg savner en at dele mine problemer med, som selv har det sådan. Jeg kunne bedst tænke mig en pige at skrive sammen med og kan både skrive almindelige gammeldags breve og . Venlig hilsen Birita Michelsen í Svanga 24 kj. 100 Tórshavn Læserbidrag Vi tog glade imod Franks foreslag om, at han stod for det hele. Han kunne meget bedre forklare Alan, hvorfor han skulle flytte, hvorfor det var godt for ham, hvorimod vi som forældre kunne have lidt for, eller alt for mange følelser i klemme. Vel var det indimellem lidt underligt, ikke at deltage, men som det nu er gået, kan ovenstående metode kun stærkt anbefales og vi er yderst taknemmelige for, at det hele er gået så gnidningsløst for os. Frank har gjort et stort arbejde tak til Frank. Andre unge med autisme kan måske vælge og selv give udtryk for, hvordan de ønsker at bo, men det kan Alan ikke, og nu stortrives han i Ringsted. En af de andre beboere i Sofie Marie fortæller, at de har fuld forståelse for Alans problemer og opførsel, da han har boet blandt meget syge børn, der ikke havde autisme, så derfor opfører han sig nok, som han gør. Her til slut kan vi kun meget stærkt anbefale dette samarbejde med alle involverede parter, forældre, kommune, bosted, skole, den unge, hvis han/hun kan. Specielt har det været dejligt, at Alan og Frank har klaret så meget sammen. 8 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Sommerhusferie på Langeland Legater For mere end 70 år siden i april 1938 fik danskerne lovmæssig ret til 14 dages ferie. Det var et stort fremskridt og med årene er ferieperioden blevet længere og rejsemålene mere fjerne. Men en rettighed er ikke det samme som en mulighed. Mange familier, specielt enlige forsørgere med børn, og ikke mindst enlige forsørgere med børn med handicap, har ikke den økonomiske mulighed for at tage væk i ferien. Landsforeningen Autismes socialrådgiver Ulla Kjer får mange henvendelser om muligheder for at søge støtte til ferier/fridage og sekretariatet får hvert år langt flere ansøgere til de få og små legatportioner, som foreningen kan dele ud. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har derfor besluttet at udlodde 2 x en uges ferie i Kredsforeningen Fyns sommerhus på Langeland. Landsforeningen Autisme vil betale leje for en uges ophold og et eneste familien skal betale er udgifter til el & vand, hvilket udgør maks ,- kr. De to uger som man kan søge til er: Uge 23 den 31. maj 6. juni Uge 33 den 8. august 15. august For at komme i betragtning til udlodningen skal der af ansøgningen fremgå følgende: Familiens medlemmer, herunder hvem som har en diagnose Familiens økonomiske og sociale situation Hvilken af ugerne man ønsker at komme i betragtning til Der er ikke nødvendigt at vedlægge årsopgørelse, lønsedler eller lignende. Ansøgning skal være skriftlig (brev eller mail) og stiles til Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev eller og være os i hænde senest den 12. maj De to familier som kommer i betragtning vil få besked snarest herefter. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Du er velkommen til at læse mere om sommerhuset på Landsforeningen Autisme administrerer midler fra to legater, som begge kan søges af foreningens medlemmer. SOLAR-Fonden har 10 stk. ferielegater á kr ,- til uddeling i juni Legatet skal bruges til en ferie/fridag. Hanne H. Rasmussens Fond har 10 stk. legater á kr ,- til uddeling på Hannes fødselsdag den 2. august Hanne H. Rasmussen har i sit testamente ønsket, at midlerne skal bruges til at lette tilværelsen for familier med børn med ASF. Legatmulighederne er derfor vidtspændende, blot formålet opfyldes. For begge legater gælder, at der ikke forefindes ansøgningsskema, samt at ansøgere som tidligere har modtaget legat ikke kan komme i betragtning ved årets uddeling. Det er ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for husstandsindkomst eller lignende. Er du forælder til en ung m/k med ASF i årsalderen, som snart skal flytte hjemmefra? Har din søn/datter behov for assistance i aften- og nattetimerne? Vil du være del af en gruppe, som søger at oprette et bosted i det storkøbenhavnske område? Kontakt Elisabeth Sandell på sekretariatet tlf eller Ansøgninger med angivelse af, hvilket legat som søges skal være Landsforeningen Autismes sekretariat i hænde senest den 15. maj Ansøgninger kan sendes med post eller mail. Ansøgere, som ikke har modtaget svar inden den 30. maj og hhv. 7. august 2009, er ikke kommet i betragtning. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Sidste nyt Lassefonden.dk har besluttet at stille yderligere 10 legater til rådighed til uddeling i forbindelse med Lasses fødselsdag den 28. maj. Ansøgningerne vil blive behandlet sammen med de øvrige fonde og modtagere vil få direkte besked senest 1. juni. Deltagere til netværksgruppe søges 10 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Kredsforeningen Roskilde Kredsforeningen Sønderjylland»Grøn aften«forældrenetværksdannelse og oplæg om døgntilbud til børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom Kredsforeningen inviterer foreningens medlemmer til Grøn aften tirsdag den 19. maj 2009 kl i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Den grønne aften indledes med et lettere traktement fra kl til ca , hvor foreningen er vært, samt med emnet: etablering af forældrenetværksgrupper. Herefter har vi et oplæg om emnet: Døgntilbud til børn,unge og voksne med Autisme eller Aspergers syndrom forudsætninger for visitation, rammer, indhold og muligheder. Vi har inviteret en medarbejder fra Autismecenter Vestsjælland i Slagelse, som holder et oplæg om de muligheder og tilbud i et døgntilbud,som Autismecenter Sjælland kan give børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom. Efter oplægget på ca. 45 minutter,vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderen i op til 45 minutter. Tilmelding til Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Roskilde på til kredsforeningen: eller pr. telefon til kredsforeningens formand eller sekretær, senest mandag den 4. maj Kredsforeningen Storkøbenhavn Er du voksen og har du AS? Ny netværksgruppe er startet for voksne med AS. Et sted, hvor man uforpligtende kan mødes med ligestillede og udveksle erfaringer og holdninger. Det er vores håb, at vi, når gruppen er kommet godt igang, kan afholde nogle aftener, hvor der inviteres fagfolk ind, som gerne vil snakke med og om de problematikker eller interesseområder, som kunne være aktuelle for deltagerne. Netværksgruppen har til huse: Ler Bo, 11, 1.sal 6400 Sønderborg Åbningstid: Søndag fra kl Tilmelding til aftenerne er ikke nødvendigt, og det er også muligt at tage en ledsager med, hvis man har behov for det. Ansvarlig for netværksaftenerne: Kim Jensen, Kredsforeningens bestyrelse: Hanne Schøn, Planlagte arrangementer i Kredsforeningen Sønderjylland: Maj 2009 ASF i ægteskab; hvordan er det at leve i et ægteskab, hvor den ene har ASF? August 2009 Autisme for begyndere. Et grundliggende kendskab for familie, venner, naboer og nydiagnotiserede. Oktober 2009 Pubertet og seksualitet, temadag for unge og forældre 20. januar 2010 Psykolog Bo Hejlskov kommer og fortæller om autistisk tænkning Dato, tidspunkt og sted kommer når nærmere foreligger. Invitation til»grøn aften«for alle pårørende til nydiagnosticerede børn & unge med ASF Torsdag 14. maj 2009 kl Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum 12 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Kommune: Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen Kontaktpersoner: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Telefon: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 14 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Når verdenen bryder sammen Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Birgitte Bjørn. Hun er bibliotekar og mor til 2 drenge med ASF og ADHD. Så skete det igen. Det der måtte ske. Det er bare så lang tid siden, at det sidst skete, at det næsten er glemt. Verden er brudt sammen for vores yngste dreng på 11 år. Sådan føler han det og reagerer skiftevis med høje udbrud, hulken og smækken med døre. Det er slet ikke gået efter hans forventninger. Der er faktisk flere ting, som er gået galt. Vi har været på nettet og bestilt kort i USA for lommepengene. Eftersom vi ikke kender så meget til spillet, er det vores søn, som beslutter, hvilke sæt kort der skal købes, efter at vi har læst kortbeskrivelserne op for ham. Det bliver et dyrt indkøb, 400 kr., men vores søn er glad og glæder sig til, at varerne dukker op. Glæder sig til at få koder, der vil kunne give ham specielt tøj og udstyr til sine pingviner. Ventetiden er hård, og der bliver hver dag spurgt til, hvornår vi tror, at kortene kommer, eller der kommer bemærkninger om, hvor flotte hans pingviner vil komme til at se ud. Pludselig dukker en mail op, da vi sidder på færgen hjem fra Sjælland. UPS har afleveret en pakke hos os. Senere får vi en anden mail om, at der vil ankomme en pakke næste dag. Vi er lidt forvirrede, men da vores dreng har set UPSlogoet, må vi fortælle, at der er en pakke på vej til ham næste dag. Det er ikke så heldigt, for samme dag skal vores søn til en synsscreening. Da vi kommer hjem, er pakken ikke kommet. Senere ringer det på døren. Det er vores nabo, som har tømt postkasse, mens vi var på ferie, og han holder udover posten en kasse i hånden. Pakken bliver åbnet med stor iver, men pludselig bliver et sæt kort smidt på gulvet med stor kraft og yderligere et mere og vores dreng bryder ud i gråd.»det er de forkerte kort«,»pengene er spildt«,»hvorfor kommer Preben med pakken?«, lyder det nu igen og igen mellem grådanfaldene. Vi beslutter hurtigt at bestille nogle nye kort, som vi betaler. Vores søn er træt af ventetider og forventning og udmattet efter at have været til synstest. Han har svært ved at kapere, at han ikke har fået bestilt de korrekte kort, og vi er i tvivl om, han vil være i stand til at gennemføre en større synstest dagen efter, hvis ikke vi får vendt situationen. Denne gang er vi yderst omhyggelige med bestillingen og får spurgt godt ind til kortene. 16 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk) Redaktion: Elisabeth Sandell

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2012 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 1 Januar 2012 FOKUS PÅ AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Demetrious Haracopos, psykolog, forfatter, forhenværende leder af Sofieskolen og Center for Autisme, modtager

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 Læs i dette nummer om: Generalforsamling Landskursus 2007 Støttet beskæftigelse Integrationstema til debat Aktivitetsweekend DOWN &UP

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere