Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland Legater Deltagere til netværksgruppe søges Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Bagsidetanker tema om Early Bird Programmet TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, sekretær for hovedbestyrelse og Kontaktudvalg, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 5 udkommer i uge 23. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 5. maj 2009 Nr. 6 udkommer i uge 27. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 3. juni Leder: Så fik vi endelig en rigtig socialminister Åbent brev til Karen Ellemann Morten Carlsson, formand LA Kære Karen Ellemann Tillykke med jobbet som social- og indenrigsminister. I Landsforeningen Autisme glæder det os, at der kommer friske øjne på et meget vigtigt ministerium og at fokus nu kan rettes mod socialpolitikken. At du samtidig har fået indenrigsministeriet og dermed tilsynet med landets kommuner, giver dig nogle værktøjer til at rette op på en række skævheder. Kommunalreformen har ført til en skærpet kurs overfor kommunerne, samtidig med at de er pålagt en række nye opgaver. Mange steder er det gået rigtig skævt i forhold til borgere med særlige behov. Der er brug for opretning, nytænkning, investering og nogle sammenhængende planer. Familierne skal sikres Unødvendigt mange familier med handicappede børn, unge og voksne må kæmpe sig gennem dagligdagen. Sjældent kommer den nødvendige støtte og tilbud om hjælp af sig selv. Der skal ofte en meget langvarig sagsgang til simple støtteforanstaltninger og tilbud såsom aflastning, merudgifter, behandling, undervisning og botilbud. Kommunerne har ikke formået at skabe overskuelighed og en entydig forvaltning af deres ansvar. Det er vores håb, at du som minister vil være med til at sikre en ensartet tilgang til mennesker med særlige behov og en lighed for loven, uanset om man bor i Gedser, Assens, Odder eller Skagen. Landsforeningen anser det for nødvendigt, at socialpolitikken nu begynder at handle om hele familiens funktion og muligheder. Tilfældige og sporadiske hjælpeforanstaltninger er ikke rationelle og kassetænkning er ødelæggende for en samlet faglig indsats af høj kvalitet. Landsforeningen Autisme foreslår en National handlingsplan De sidste år er antallet af mennesker, der diagnosticeres med Autisme Spektrum Forstyrrelser mangedoblet. Der kan ikke længere kun være tale om, at vi er blevet dygtigere til at udrede disse handicaps, men der er formentlig tale om en egentlig nettotilgang. Det skaber er utroligt pres på familierne, på udredning- og behandlingssystemet, specialundervisningen og støtteordningerne. Alt for ofte reagerer kommunerne med at forsøge at udsætte, spare eller helt overse udfordringerne. Som pårørendeforening har vi forståelse for, at udfordringerne kan virke overvældende. Derfor tror vi på, at alle kræfter skal sættes ind på, at vi sammen udtænker og iværksætter en national handlingsplan for hele autismeområdet. Vi deltager gerne i arbejdet med vores erfaringer. Som inspiration til dette kan blandt andet bruges den Nationale Autisme Plan, skrevet af mere end 50 eksperter og udgivet for et par år siden. Den korte version af planen medsendes dette brev til orientering. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Der er ingen tvivl om, at den nationale vidensorganisation VISO har en vigtig rolle at spille i en sådan indsats og vi håber, at fremtiden vil fokusere på vidensdeling, uddannelse og forskning. En styrkelse af den faglige specialisering samt øget mulighed for udviklingsprojekter, akkreditering og kvalitetssikring, bør være væsentlige midler i den kommende indsats. Hjælpen skal gælde alle Til sidst dette fromme ønske. Din forgænger udi embedet stoppede tilsyneladende de projekter, der beskæftigede sig med mennesker med særlige behov og med anden etnisk baggrund end dansk. Det siger sig selv, at netop disse mennesker, som vi har pligt til at integrere fuldt ud i vores samfund, har meget svært ved at finde frem til og modtage den nødvendige hjælp. Det ødelægger deres muligheder i samfundet og forhindrer en optimal udvikling og livskvalitet. Det skal der rettes op på. Landsforeningen Autisme deltager også gerne aktivt med råd og dåd i dette arbejde. God arbejdslyst ønskes du af Landsforeningen Autisme. 2 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 TEMA...tema-artikel! Et spark bagi med Early Bird Brøndagerskolen i Albertslund har testet den intensive forældreuddannelse Early Bird. Resultatet har været ovenud positivt, og deltagerne ser gerne, at Early Bird bliver et fast introduktionskursus til forældre med nydiagnosticerede børn. Af Eva Isager, journalist»man føler sig forstået og slipper for alle søforklaringerne om sit barn. Og så er det dejligt at blive bekræftet i, at man gør noget godt. At man er på rette vej med barnet.«sammen med en håndfuld andre forældrepar har Jørgen Trondhjem og hans kone Naja brugt hver onsdag formiddag i et halvt år på at blive endnu bedre forældre til deres børn med autisme. De har testet forældreuddannelsen Early Bird på specialskolen Brøndagerskolen i Albertslund ved København. Uddannelsen, som er udviklet af engelske fagfolk, er egentlig beregnet som støtte til forældre i perioden mellem diagnose og skolestart. Børnene til disse forældre startede skole sidste sommer og er altså lidt ældre. Alligevel er den lille gruppe ovenud positiv, og det samme er skolen.»kurset har været intensivt og konkret, og det fremmer kommunikationen mellem forældrene og skolen om det, vi har med barnet hver for sig og i fællesskab. Dermed bliver vores samarbejde beriget,«siger skoleleder Niels Henrik Juul fra Brøndagerskolen. Kurset strakte sig over sammenlagt ca. 50 timer, inklusiv hjemmearbejde, og forældrene måtte tage fri fra arbejde, men tiden har været investeret godt, mener de. Et lille stærkt hold Jørgen Trondhjem og hans kone har været på andre forældrekurser, men aldrig med så langt et forløb:»vi forældre har udgjort et lille stærkt hold, som har kunnet snakke sammen inden for nogle fælles rammer. Det har givet os styrke. Vi har kunnet spejle os i hinanden og i hinandens børn, og det har virkelig været en hjælp, fordi man som forældre til et barn med autisme er tilbøjelig til at rette skytset mod sig selv. Samtidig har vi fået konkret viden om autisme og et spark bagi til at fastholde nogle redskaber, vi bruger i hverdagen,«siger Jørgen Trondhjem, som også fremhæver de to faste undervisere, viceskoleleder, instruktør Mette Deibjerg og psykolog, instruktør Lene Jensen. Han kunne dog godt have tænkt sig, at kurset var blevet tilbudt dem tidligere:»vi ville have fået optimalt udbytte mellem et halvt og et helt år efter, at diagnosen var stillet, dvs. for ca. tre år siden. Dengang vidste vi meget mindre, end vi gør nu.«noget med kød på Early Bird-kurset blev sat i gang som et pilotprojekt på Brøndagerskolen i september Skolens ledelse ønskede at give de nye forældre et systematisk og sammenhængende program som et supplement til den eksisterende forældreuddannelse. Forældrene havde i forvejen fået tilbudt blandt andet et kort introduktionskursus til skolen og enkeltstående temaaftener om f.eks. barnets seksualitet, fremme af barnets sociale kompetencer og det svære valg at sende barnet i aflastning.»vi manglede en sammenhængende introduktion til vores nye forældre. Noget mere konkret og med kød på. Nogle vil sige, at Early Bird hører til i førskolealderen, både af hensyn til barnets udvikling og familiens trivsel, men disse forældre har ikke fået kurset tilbudt tidligere, og forsøget har vist, at de under alle omstændigheder har fået et løft. De har været smadderglade for at komme til at arbejde i dybden og for netværket med hinanden. Kurset har virkelig rykket noget,«siger Niels Henrik Juul.»Forældrene har konkret fået overblik over barnets problematik og måde at opleve verden på. De har også fået indsigt i samspillet i familien og brudt nogle onde cirkler, og det har alt i alt givet et bedre familieliv og en bedre hverdag. Børnene fylder meget, og selv små hjælpemidler kan gøre en forskel,«siger han. Ideelt som introkursus Dorthe Ørsig, som er mor til en dreng på syv år, deltog i forældreuddannelsen sammen med sin mand, Frank Pedersen.»Jeg glædede mig, hver gang jeg skulle afsted og har fået rigtig meget ud af det, selv om jeg har været på mange kurser før. Ideelt Fortsættes på næste side TEMA Early Bird-gruppen en onsdag formiddag på Brøndagerskolen. Fra venstre forældre Lene Balleby, viceskoleleder og instruktør Mette Deibjerg, forældre Naja Trondhjem og Jørgen Trondhjem, forældre Dorthe Ørsig og Frank Pedersen og psykolog og instruktør Lene Jensen. (Foto: Allan Frederiksen) 4 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 Hvad er Early Bird? Early Bird er en målrettet uddannelse til forældre, hvis barn fornyligt har fået en diagnose inden for autismespektret. I 2003 fik Videnscenter for Autisme i samarbejde med Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn det britiske koncept til Danmark. Målet med EarlyBird er at støtte forældrene i perioden efter diagnosen ved at give dem viden om autisme og forsyne dem med redskaber til at håndtere barnets adfærd og tage problemskabende adfærd i opløbet. Uddannelsen kombinerer gruppemøder med hjemmebesøg, hvor bestemte problemstillinger for barnet og familien bliver videofilmet. Optagelserne vises i gruppen, som støtter hinanden i at tackle svære situationer. Som oftest varer et Early Bird-program timer. set burde kommunerne dog bruge Early Bird som introkursus for forældre til nydiagnosticerede børn. På det tidspunkt ville det være en endnu større hjælp, også fordi man møder andre i samme situation. Noget af det, jeg mindes fra min egen kommunes introkursus, er undervisning i hjernens opbygning. Det var ikke det, vi havde mest brug for,«siger Dorthe Ørsig. Brøndagerskolen er ved at tage stilling til Early Bird-uddannelsens fremtid. Den er langt mere ressourcekrævende, både for forældre og skole, end traditionel forældreuddannelse, og hvis skolen skal tilbyde den til alle nye forældre, vil det formentlig kræve forældrebetaling, mener Niels Henrik Juul. En anden mulighed kan være at tilbyde uddannelsen i samarbejde med Albertslund Kommune. Videnscenter for Autisme har været med til at få Early Bird-programmet til Danmark og ser tegn på, at det er ved at brede sig i kommunerne.»det ville være et stort fremskridt, hvis flere kommuner rutinemæssigt tilbød kurset til forældre med nydiagnosticerede børn. Nogle kommuner udbyder forældrekurser, de selv har udviklet, nogle giver betalingstilsagn til, at forældrene kan deltage i private udbyderes kurser og andre igen har stor glæde af at have uddannet instruktører i Early Bird, da det er et udviklet koncept med manualer, hvor fagfolk kan bruge den viden, de allerede har om autisme. Som Videnscenter og del af Servicestyrelsen tilbyder vi konceptet for at støtte kommunerne i deres vejledning til forældre til nydiagnosticerede børn,«siger specialkonsulent Charlotte Holmer Jørgensen fra Videnscenter for Autisme. Individuel boligstøtte Ulla Kjer, socialrådgiver De fleste af vores medlemmer er nok bekendte med, at der findes en Lov om individuel boligstøtte (Lov nr. 981 af 01/ ), som kan give tilskud til huslejen især i lejligheder. Generelt betegnes boligstøtte til folkepensionister og personer tilkendt førtidspension efter 2003 som boligydelse, og boligstøtte til andre som boligsikring. Alle med fast bopæl i Danmark kan i princippet få boligstøtte. Da reglerne er ret indviklede, idet både boligens størrelse og indretning samt husstandens indkomst og formue m.v. spiller en rolle, vil jeg ikke komme nærmere ind på dem her, men kun kort omtale de punkter, som kan være relevante for en del af vores medlemmer. Man kan altid rette henvendelse til sin kommunes boligstøttekontor og få beregnet boligsikringens størrelse inden et evt. tilsagn om en bolig. Det er den kommune, hvor boligen er beliggende, som skal behandle ansøgningen om boligstøtte. Boligens størrelse spiller en stor rolle for beregningen af boligstøtte, idet man normalt ikke kan få tilskud til en stor bolig, hvis man er alene. Reglerne er tilpasset således, at hvis der i boligen er en person, som er stærkt bevægelseshæmmet, og som derfor har brug for mere plads til at komme omkring, kan man få godkendt en større bolig og højere husleje. Det samme gælder, hvis man har et barn under 23 år, som bor på døgninstitution. Barnet/den unge vil typisk have adresse et andet sted, men hvis der i hjemmet er indrettet plads i hjemmet med henblik på ophold i weekender og ferier, f. eks. hvis man har et ekstra værelse til barnet/den unge, bør det anerkendes som fast ophold, og derfor kan den større bolig og højere husleje godkendes. Her kan henvises til Lov om boligstøttes vejledning nr. 103 af 23/ , hvor punkt 18 netop omhandler situationen, at man har et handicappet barn boende på en institution, men fast hjemme på ophold. Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud i almennyttige boliger, ældreboliger, friplejeboliger, kollektive bofællesskaber. Der kan ligeledes i visse situationer ydes lån til beboerindskud i visse anviste lejligheder Indskudslån er som hovedregel rente- og afdragsfri i 5 år og skal herefter afdrages over 5 år. 6 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Om at flytte hjemmefra... Af Anne og Max Christiansen Alan, vores søn, har infantil autisme og er 17 år bor nu i egen lejlighed på Sofie Marie i Ringsted. Bofællesskabet Sofie Marie er en selvejende insitution, hvor Mariefonden står bag opførelsen af bygningerne. Ringsted kommune har tilsynspligten. Bofællesskabet er i to etager og er helt nyt fra sidst i 2008 med 18 lejligheder, store fællesarealer med 2 køkkener på hver etage. Lejligheden er en 2-værelses og indeholder entre med lille køkken, køleskab, skabsplads, badeværelse, stue og soveværelse. Endvidere er der en terrasse til lejligheden samt en stor fælles have, som planlægges anlagt her i år. Fra vi, som forældre, besluttede os til, at Alan skulle flytte, ikke hjemmefra, men fra et andet botilbud, gik der ikke ret lang tid. Alan kunne ikke selv give udtryk for, om han ville flytte, vidste ikke, hvad han flyttede til og kunne ikke forestille sig det. Lederen, Bente Baggesen, på bofællesskabet Sofie Marie har en meget stor andel i, at det er gået så godt med at flytte Alan. Stor og mangeårig viden om autisme, og opstart af andet botilbud. Meget stor fornemmelse for, hvad mennesker med autisme er for nogle»størrelser«, og hvordan de skal sammensættes. Fra første møde følte vi, at det var her Alan hørte til og jo mere vi hørte om Bentes erfaringer og fremtidsplaner for botilbuddet, jo mere trygge blev vi. Alan har nu boet i Ringsted siden 3. marts. Nu er vi så småt i gang med at prøve at få Alan overtalt til at blive en weekend i sin lejlighed og lære omgivelserne, de øvrige beboere og personalet bedre at kende. Personalet er vi også ved at kende mere til og de er alle helt fantastiske og lærer at bruge forskellige former for kommunikation med beboerne. Uden Egedal kommunes økonomiske støtte og opbakning har Alans flytning ikke kunnet ladet sig gøre. Vore ønsker, af hensyn til Alan, blev accepteret. Der er givet dispensation og betalingstilsagn fra kommunen, da Alan er 17 år og først får pension fra september, hvor han fylder 18 år. Kørsel og skoletilbud er der støttet op omkring, da Alan er tryg ved de kendte rammer og personer. Endvidere blev det økonomisk bevilget, at Alans kontaktlærer Frank Paulsen blev tilknyttet som»flyttehjælper«, med meget stor aflastning af os forældre. Meget stor tak til Susanne Bram, Egedal Kommune, som vi har haft møder og kontakt til. Alan går på Skoletilbud U3 i Bagsværd og det fortsætter han med de næste 2 år. Fra U3 har vi fået utrolig stor opbakning til, hvordan Alans flytning kunne foregå. Direktør Britta Bak Jensen og Frank Paulsen, kontaktlærer deltog i mødet på Sofie Marie, da vi forældre havde besluttet os for bofællesskabet. Med hensyn til forberedelse, indkøb af møbler og selve flytning foreslog Frank, at han kunne stå for det hele. For det første, så kunne Alan føle sig mere som andre unge, der flytter hjemmefra, uden at forældrene»blander sig«for meget. Også i indkøb af møbler, hvor Alan fik stillet et beløb til rådighed af Egedal Kommune. Frank og Alan var flere gange i Ringsted og se på lejligheden. Et par gange havde de klassekammerater med. Alan var skeptisk, men da han pludselig en dag sagde»min lejlighed«, ja så var han jo parat til at flytte. Penneveninde Hej! Jeg er en pige fra Færøerne. Jeg er 23 år og hedder Birita Michelsen. Jeg har fået diagnosen: Højtfungerende infantil autisme. Jeg har også nogle psykiske problemer. Jeg ønsker mig meget en penneven/inde, som er i lignende situation som mig. Jeg savner en at dele mine problemer med, som selv har det sådan. Jeg kunne bedst tænke mig en pige at skrive sammen med og kan både skrive almindelige gammeldags breve og . Venlig hilsen Birita Michelsen í Svanga 24 kj. 100 Tórshavn Læserbidrag Vi tog glade imod Franks foreslag om, at han stod for det hele. Han kunne meget bedre forklare Alan, hvorfor han skulle flytte, hvorfor det var godt for ham, hvorimod vi som forældre kunne have lidt for, eller alt for mange følelser i klemme. Vel var det indimellem lidt underligt, ikke at deltage, men som det nu er gået, kan ovenstående metode kun stærkt anbefales og vi er yderst taknemmelige for, at det hele er gået så gnidningsløst for os. Frank har gjort et stort arbejde tak til Frank. Andre unge med autisme kan måske vælge og selv give udtryk for, hvordan de ønsker at bo, men det kan Alan ikke, og nu stortrives han i Ringsted. En af de andre beboere i Sofie Marie fortæller, at de har fuld forståelse for Alans problemer og opførsel, da han har boet blandt meget syge børn, der ikke havde autisme, så derfor opfører han sig nok, som han gør. Her til slut kan vi kun meget stærkt anbefale dette samarbejde med alle involverede parter, forældre, kommune, bosted, skole, den unge, hvis han/hun kan. Specielt har det været dejligt, at Alan og Frank har klaret så meget sammen. 8 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Sommerhusferie på Langeland Legater For mere end 70 år siden i april 1938 fik danskerne lovmæssig ret til 14 dages ferie. Det var et stort fremskridt og med årene er ferieperioden blevet længere og rejsemålene mere fjerne. Men en rettighed er ikke det samme som en mulighed. Mange familier, specielt enlige forsørgere med børn, og ikke mindst enlige forsørgere med børn med handicap, har ikke den økonomiske mulighed for at tage væk i ferien. Landsforeningen Autismes socialrådgiver Ulla Kjer får mange henvendelser om muligheder for at søge støtte til ferier/fridage og sekretariatet får hvert år langt flere ansøgere til de få og små legatportioner, som foreningen kan dele ud. Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse har derfor besluttet at udlodde 2 x en uges ferie i Kredsforeningen Fyns sommerhus på Langeland. Landsforeningen Autisme vil betale leje for en uges ophold og et eneste familien skal betale er udgifter til el & vand, hvilket udgør maks ,- kr. De to uger som man kan søge til er: Uge 23 den 31. maj 6. juni Uge 33 den 8. august 15. august For at komme i betragtning til udlodningen skal der af ansøgningen fremgå følgende: Familiens medlemmer, herunder hvem som har en diagnose Familiens økonomiske og sociale situation Hvilken af ugerne man ønsker at komme i betragtning til Der er ikke nødvendigt at vedlægge årsopgørelse, lønsedler eller lignende. Ansøgning skal være skriftlig (brev eller mail) og stiles til Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev eller og være os i hænde senest den 12. maj De to familier som kommer i betragtning vil få besked snarest herefter. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Du er velkommen til at læse mere om sommerhuset på Landsforeningen Autisme administrerer midler fra to legater, som begge kan søges af foreningens medlemmer. SOLAR-Fonden har 10 stk. ferielegater á kr ,- til uddeling i juni Legatet skal bruges til en ferie/fridag. Hanne H. Rasmussens Fond har 10 stk. legater á kr ,- til uddeling på Hannes fødselsdag den 2. august Hanne H. Rasmussen har i sit testamente ønsket, at midlerne skal bruges til at lette tilværelsen for familier med børn med ASF. Legatmulighederne er derfor vidtspændende, blot formålet opfyldes. For begge legater gælder, at der ikke forefindes ansøgningsskema, samt at ansøgere som tidligere har modtaget legat ikke kan komme i betragtning ved årets uddeling. Det er ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for husstandsindkomst eller lignende. Er du forælder til en ung m/k med ASF i årsalderen, som snart skal flytte hjemmefra? Har din søn/datter behov for assistance i aften- og nattetimerne? Vil du være del af en gruppe, som søger at oprette et bosted i det storkøbenhavnske område? Kontakt Elisabeth Sandell på sekretariatet tlf eller Ansøgninger med angivelse af, hvilket legat som søges skal være Landsforeningen Autismes sekretariat i hænde senest den 15. maj Ansøgninger kan sendes med post eller mail. Ansøgere, som ikke har modtaget svar inden den 30. maj og hhv. 7. august 2009, er ikke kommet i betragtning. Der sendes ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgning eller afslag på ansøgning. Sidste nyt Lassefonden.dk har besluttet at stille yderligere 10 legater til rådighed til uddeling i forbindelse med Lasses fødselsdag den 28. maj. Ansøgningerne vil blive behandlet sammen med de øvrige fonde og modtagere vil få direkte besked senest 1. juni. Deltagere til netværksgruppe søges 10 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Kredsforeningen Roskilde Kredsforeningen Sønderjylland»Grøn aften«forældrenetværksdannelse og oplæg om døgntilbud til børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom Kredsforeningen inviterer foreningens medlemmer til Grøn aften tirsdag den 19. maj 2009 kl i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Den grønne aften indledes med et lettere traktement fra kl til ca , hvor foreningen er vært, samt med emnet: etablering af forældrenetværksgrupper. Herefter har vi et oplæg om emnet: Døgntilbud til børn,unge og voksne med Autisme eller Aspergers syndrom forudsætninger for visitation, rammer, indhold og muligheder. Vi har inviteret en medarbejder fra Autismecenter Vestsjælland i Slagelse, som holder et oplæg om de muligheder og tilbud i et døgntilbud,som Autismecenter Sjælland kan give børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom. Efter oplægget på ca. 45 minutter,vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderen i op til 45 minutter. Tilmelding til Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Roskilde på til kredsforeningen: eller pr. telefon til kredsforeningens formand eller sekretær, senest mandag den 4. maj Kredsforeningen Storkøbenhavn Er du voksen og har du AS? Ny netværksgruppe er startet for voksne med AS. Et sted, hvor man uforpligtende kan mødes med ligestillede og udveksle erfaringer og holdninger. Det er vores håb, at vi, når gruppen er kommet godt igang, kan afholde nogle aftener, hvor der inviteres fagfolk ind, som gerne vil snakke med og om de problematikker eller interesseområder, som kunne være aktuelle for deltagerne. Netværksgruppen har til huse: Ler Bo, 11, 1.sal 6400 Sønderborg Åbningstid: Søndag fra kl Tilmelding til aftenerne er ikke nødvendigt, og det er også muligt at tage en ledsager med, hvis man har behov for det. Ansvarlig for netværksaftenerne: Kim Jensen, Kredsforeningens bestyrelse: Hanne Schøn, Planlagte arrangementer i Kredsforeningen Sønderjylland: Maj 2009 ASF i ægteskab; hvordan er det at leve i et ægteskab, hvor den ene har ASF? August 2009 Autisme for begyndere. Et grundliggende kendskab for familie, venner, naboer og nydiagnotiserede. Oktober 2009 Pubertet og seksualitet, temadag for unge og forældre 20. januar 2010 Psykolog Bo Hejlskov kommer og fortæller om autistisk tænkning Dato, tidspunkt og sted kommer når nærmere foreligger. Invitation til»grøn aften«for alle pårørende til nydiagnosticerede børn & unge med ASF Torsdag 14. maj 2009 kl Hummeltofteskolen, Grønnevej 218, 2830 Virum 12 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Kommune: Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen Kontaktpersoner: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Telefon: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 14 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Når verdenen bryder sammen Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Birgitte Bjørn. Hun er bibliotekar og mor til 2 drenge med ASF og ADHD. Så skete det igen. Det der måtte ske. Det er bare så lang tid siden, at det sidst skete, at det næsten er glemt. Verden er brudt sammen for vores yngste dreng på 11 år. Sådan føler han det og reagerer skiftevis med høje udbrud, hulken og smækken med døre. Det er slet ikke gået efter hans forventninger. Der er faktisk flere ting, som er gået galt. Vi har været på nettet og bestilt kort i USA for lommepengene. Eftersom vi ikke kender så meget til spillet, er det vores søn, som beslutter, hvilke sæt kort der skal købes, efter at vi har læst kortbeskrivelserne op for ham. Det bliver et dyrt indkøb, 400 kr., men vores søn er glad og glæder sig til, at varerne dukker op. Glæder sig til at få koder, der vil kunne give ham specielt tøj og udstyr til sine pingviner. Ventetiden er hård, og der bliver hver dag spurgt til, hvornår vi tror, at kortene kommer, eller der kommer bemærkninger om, hvor flotte hans pingviner vil komme til at se ud. Pludselig dukker en mail op, da vi sidder på færgen hjem fra Sjælland. UPS har afleveret en pakke hos os. Senere får vi en anden mail om, at der vil ankomme en pakke næste dag. Vi er lidt forvirrede, men da vores dreng har set UPSlogoet, må vi fortælle, at der er en pakke på vej til ham næste dag. Det er ikke så heldigt, for samme dag skal vores søn til en synsscreening. Da vi kommer hjem, er pakken ikke kommet. Senere ringer det på døren. Det er vores nabo, som har tømt postkasse, mens vi var på ferie, og han holder udover posten en kasse i hånden. Pakken bliver åbnet med stor iver, men pludselig bliver et sæt kort smidt på gulvet med stor kraft og yderligere et mere og vores dreng bryder ud i gråd.»det er de forkerte kort«,»pengene er spildt«,»hvorfor kommer Preben med pakken?«, lyder det nu igen og igen mellem grådanfaldene. Vi beslutter hurtigt at bestille nogle nye kort, som vi betaler. Vores søn er træt af ventetider og forventning og udmattet efter at have været til synstest. Han har svært ved at kapere, at han ikke har fået bestilt de korrekte kort, og vi er i tvivl om, han vil være i stand til at gennemføre en større synstest dagen efter, hvis ikke vi får vendt situationen. Denne gang er vi yderst omhyggelige med bestillingen og får spurgt godt ind til kortene. 16 Nr. 4 April 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde...

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Årsblad 2009. ...lige til at gemme eller give til en god ven FOKUS PÅ AUTISME

Årsblad 2009. ...lige til at gemme eller give til en god ven FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Årsblad 2009...lige til at gemme eller give til en god ven Vær velkommen... 2 Landsforeningen Autisme... 4 Sekretariatet... 5 Bogholderi... 5 Socialrådgivning... 5 Autismeforlaget og Informationsafd....

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Drømmen om et godt nyt år... 2 Elevplads søges... 3 Autisme og stolthed... 4 Oplæg til Asperger... 5 For hvis skyld skal børn med ASF inkluderes i almindelige daginstitutioner?... 6 Mindeord

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference FOKUS PÅ AUTISME Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference 2010... 3 Ældre med Aspergers syndrom... 4 8 fine dage i Karrebæksminde... 7 Hvor er jeg dog priviligeret!...

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994,

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Lex Gladsave... 2 Medlemmer til Autismeforlagets redaktionsudvalg søges... 3 SOVI... 6 SIKON: Ekstra søskende-forældre kursus i juni... 7 Center for Autisme... 10 Autismeforlaget... 11

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

EN GOD SOMMER. ...Landsforeningen Autisme ønsker alle FOKUS PÅ AUTISME

EN GOD SOMMER. ...Landsforeningen Autisme ønsker alle FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME 7 dage i en Landsforening... 2 Sekretariatet har ferielukket... 7 Socialrådgiveren: Afgørelser fra Ankestyrelsen... 8 Frivillig (ulønnet) søges til telefonpasning... 9 På studietur til

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME 3 x NEJ TAK 3 x NEJ TAK... 2 Der kom et brev... 4 Diæt og adfærd... 6 FolkeFeries tilbud til Landsforeningens medlemmer... 8 Advokaten: Arv og testamente... 9 Malta lad det ikke blive

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10 FOKUS PÅ AUTISME Vi skal alle have et tilbud... 2 Landsforeningens Ejendomsfond har købt en gård i Jylland... 4 Repræsentantskabsmøde i Middelfart... 5 Mens vi venter på lovgivningen... 6 Den Nationale

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Anhörigas behov av att både vårda och arbeta. 31. Mai 2013

Anhörigas behov av att både vårda och arbeta. 31. Mai 2013 Anhörigas behov av att både vårda och arbeta 31. Mai 2013 Færøerne Ca. 48.000 indbyggere Fleste familier må købe eller bygge eget hus eller ejerlejlighed. Ingen lejlighedskomplekser, hvor man kan lang

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr.

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr. ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 3 Marts 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Vejen frem... 2 n Mobning i Europa... 4 n Sommerferie i Helsingør i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond...

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6 FOKUS PÅ AUTISME Leder: Hvorfor dog klage?... 2 Advokaten: Værgemål... 4 Dementi... 5 Vi har brug for din støtte... 6 Forældrenetværk for forældre... 6 Autismeforlaget: Nyheder hos forlaget... 7 Center

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE Postboks 846, Brøndbyøster 2605 Brøndby Tlf.: 2094 1832 - Tlf.Tid: Tirsdag & Torsdag ml. kl. 10,00 12,00. E-Mail: mail@sygdomsramte-borgere.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere