Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m."

Transkript

1 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse med statsbesøg. Kort beskrivelse. Ved indgående statsbesøg vil en del af statsoverhovedets program ofte være en kranselægning i respekt for Danmarks indsats og for de tab, som er lidt. Statsoverhovedet ledsages af repræsentanter fra hoffet m.fl. Regentparret deltager normalt ikke. Det fremmede statsoverhoved lægger selv kransen og ceremonien overværes kun af repræsentanterne fra hoffet, den udenlandske delegation og det i ceremonien indgående personel. Ceremonien er således et lukket arrangement. Arrangementet initieres af Hoffet. Hendes Majestæt Dronningen Adjudantstab er ansvarlig for gennemførelsen. Københavns Kommandant i samarbejde med Kommandanten i Kastellet - løser opgaven. Paradestyrken tilvejebringes af Den Kongelige Livgarde. Arrangementet finder sted i forbindelse med monumentets En tid, et sted, et menneske : Æreskompagniet (paradestyrken) tager opstilling på paradepladsen foran monumentet. Sikkerhed. Af hensyn til statsoverhovedet vil der evt, skulle tages højde for sikkerhedsforanstaltninger. Disse kan variere afhængig af det pågældende land. Som minimum bør voldene lukkesafspærres. Afspærring kan gennemføres ved udstilling af poster (militære) efter anvisning fra politipet og Kommandanten i Kastellet. Veteraner. Der kan deltage veteraner fra danske indsættelser efter Enkelte faner kan indgå i dette detachement af veteraner. Veteranerne stilles af De Blå Baretter i samarbejde med Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd. Parkering. Parkering finder sted i området bag Elefantstok eller i hovedgaden. Æresgæstenhovedpersoner sættes af ved indkørslen til paradepladsen. Adgang til monumentet sker til fods. Presse. Efter Hoffets bestemmelser.

2 Andet. Ceremonien kræver ikke særlige foranstaltninger i højtalere m.m. form af opstilling af telttribune, Militære æresbevisninger. Der opstilles et æreskompagni af Den Kongelige Livgarde bestående af: Chef (majorkaptajn) Faneløjtnant (kaptajnpremierløjtnant) Fanebærer (seniorsergent) Tre delingsførere (befalingsmænd af sergentgruppen) Tre delinger af 18 gardere To kransebærere (gardere) To æresvagter (gardere) Musikkorpset Påklædning og bevæbning. Uniform M84, støvler og baret. Hvide handsker og hvid geværrem anlægges. Dekorationer anlægges. Officerer: Sabel. Befalingsmænd: Pistol. Gardere: Gevær. Den kongelige Livgardes fane anvendes. Ceremon iel. Ceremoniellet kan eksempelvis indeholde: lndmarch (æreskompagniet) på paradepladsen og opstilling. Opstilling af æresvagter og kransebærere. Afdækning af fane. Københavns Kommandant modtager melding og inspicerer styrken. Modtagelse af æresgæsten. Æresgæsten modtager melding og inspicerer styrken. Æresgæsten ledsages til monumentet, hvor der lægges krans. Trumpeter spiller Danmarks sidste Honnør. Æresgæsten ledsages til chefen for æreskompagniet, der saluterer. Æresgæsten ledsages til bilen, hvor der tages afsked. Ceremonien slut. Københavns Kommandant lader æreskompagniet formere. Fanen tildækkes. Æreskompagniet marcherer fra paradepladsen til køretøjerne. Æreskompagniet forlader Kastellet og kører til Livgardens Kaserne. Såfremt gæsten ønsker at bese øvrige dele af monumentet, indarbejdes dette i Dette bør ske efter den officielle del kranselægning er afsluttet. planen. Detaljeret paradeplan incl. kommandoer, forhold vedr, fane samt honnør udarbejdes af Den kongelige Livgarde.

3 r Kategori (En tid, et sted, et menneske).4 ~\.4.4. lo Veteraner? \\$.4.4 \\~l 4. b v Å S , Gæsten modtages og ledsages til og fra paradepladsen.

4 5. september211 Markeringer ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 2. Officielt arrangement med deltagelse af kongehuset, særligt inviterede m.m. Eksempel. Højtideligholdelse i f.m. årsdage m.m. Markering af særlige begivenheder. Kort beskrivelse. Markering af særlige begivenheder eller særlige årsdage, der relaterer til Danmarks internationale engagement, kan gennemføres ved monumentet. Arrangementet vil typisk indeholde en talerække samt lægning af krans(e). Begivenheden vil blive overværet af eksempelvis Kongehuset ogeller en række prominente gæster. Ansvaret vil være initierende myndighed. Den ceremonielle opgave løses af Københavns Kommandant i samarbejde med Kommandanten i Kastellet. Såfremt begivenheden ikke naturligt hører under Forsvarsministeriet, men eksempelvis Justitsministeriet (politiet), tilrettelægges ceremonien af denne i samarbejde med Kommandanten i Kastellet. Arrangementet finder sted i forbindelse med monumentets En tid, et sted, et menneske eller minderummet Æreskompagniet (paradestyrken) tager opstilling på paradepladsen foran monumentet (samme opstilling uanset hvilken del af monumentet som anvendes). Sikkerhed. Arrangementet kan gennemføres med eller uden adgang for offentligheden (tilskuere). (Det kan bero på en konkret sikkerhedsvurdering fra politietpet.) hvert enkelt tilfælde aftales forhold for offentligheden, bl.a. i hvilke områder tilskuere kan få adgang (på selve pladsen, på voldene etc.). Afspærringsforanstaltninger aftales ligeledes (eksempelvis kan afspærring være opsætning af hegn m.m. eller anvisning fra udstillede poster). Af hensyn til arrangementets karakter og med den værdighed det gennemføres med, bør der ikke befinde sig tilskuere på voldenes skråninger. Antallet af tilskuere kan dog nødvendiggøre dette. Særligt indbudte tilskuere skal anvises plads. Parkering. Parkering finder sted i området bag Elefantstok eller i hovedgaden. Personer af Kongehuset og særligt inviterede gæster sættes af ved indkørslen til paradepladssen. Adgang til monumentet sker til fods. Presse. Områder for pressen skal være markeret (pressepools). nitierende myndighed udpeger en presseansvarlig.

5 Andet. Særlige foranstaltninger kan bl.a. omfatte opstilling af tribune eller stole, opstilling af talerstolmikrofon samt højtalere. ndgår der veteraner med faner koordineres dette med De Blå Baretter i samarbejde med De Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd. Ofte vil der i tilknytning til et sådant arrangement finde en reception sted. Plan for denne skal indgå i den samlede plan. Militære æresbevisninger. Model Der opstilles et æreskompagni af Den Kongelige Livgarde bestående af: Chef (majorkaptajn) Faneløjtnant (kaptajnpremierløjtnant) Fanebærer (seniorsergent) Tre delingsførere (befalingsmænd af sergentgruppen) Tre delinger af 18 gardere To kransebærere (gardere) To æresvagter (gardere) Musikkorpset Påklædning og bevæbning. Uniform M84, støvler og baret. Hvide handsker og hvid geværrem anlægges. Dekorationer anlægges. Officerer Sabel. Befalingsmænd: Pistol. Gardere: Gevær. Livgardens fane anvendes. Ovennævnte opstilling er en standardmodel. Æreskompagniet eller paradestyrken kan også sammensættes til lejligheden, eksempelvis med enheder fra de forskellige værn. Model Paradestyrke tilvejebringes af initierende myndighed, f.eks. sammensat af udsendte fra det sidste år eksv. SAF, Hold 7, Kosovo, Afrikas Horn, Air Policing, politimissioner o.lign. Denne paradestyrke etableres på paradeplads uden indmarch. Desuden indgår et æreskommando af Den Kongelige Livgarde bestående af: Chef (majorkaptajn) Faneløjtnant (kaptajnpremierløjtnant) Fanebærer (seniorsergent) Et kommando på ca. 35 gardere To kransebærere (veteraner) (veteraner er fra den just hjemkomne styrke ell. tidligere udsendt)(veteraner tilstræbes at komme fra værn med tab indenfor det sidste årdet aktuelle hold ell. lign) To æresvagter (veteraner) Musikkorps Påklædning og bevæbning for æreskompagniet, jf. Model

6 Model ll Såfremt ceremonien gennemføres affor anden myndighed stiller denne evt, selv æreskommando og fastlægger påklædning m.m. Ceremon iel. Ceremoniellet kan eksempelvis indeholde: lndmarch (æreskompagniet) på paradepladsen og opstilling. Opstilling af æresvagter og kransebærere. Afdækning af fane. Københavns Kommandant modtager melding og inspicerer styrken. Modtagelse af eksempelvis en kongelig person (honnørmodtager). Honnørmodtageren modtager melding og inspicerer den samlede styrke. Honnørmodtageren ledsages til pladstribunen, hvor der hilses på evt, særlige gæster. Honnørmodtageren tager plads. Taler. mellem talerne kan musikkorpset spillet et stykke musik. Honnørmodtageren ledsages til monumentet, hvor der lægges en krans. Trumpeter spiller Danmarks sidste Honnør. (evt, efter honnørmodtageren er returneret til tribunen). Evt, tale. Evt. forbidefilering af æreskommando Ceremonien afsluttes. Honnørmodtageren ledsages til bilen, hvor der tages afsked, Gæsterne forlader efterfølgende paradepladsen. Københavns Kommandant lader æreskompagniet formere. Fanen tildækkes. Æreskompagniet marcherer fra paradepladsen til køretøjerne og Kastellet forlades. øvrige deltagende enheder formeres. Detaljeret paradeplan incl. kommandoer, forhold vedr, fane samt honnør udarbejdes ved initierende myndigheds foranstaltning i samarbejde med myndighed, der opstiller paradestyrke.

7 Kategori 2 (En tid, et sted, et menneske) ~ c,..4 De. tilling lie \ \ * 4 i t Publikum

8 Kategori, Model ha. Paradestyrken (grå) opstillet i X antal geledder afhængig af antal deltagere. Æreskommando (blå) indmarcherer kort før paradens start. Ved paradens afslutning, afmarcherer æreskommandoet og aflægger honnør til højre ved forbipassage af tribuner (VP og pårørende) og den opstillede paradestyrke (grå). b -x \, 4%..4 cj ~ø m i ~ i 44 4% 4% 4% gee ø mand (fron o -: l~8oo m-nd. yb. rae 1. md 4 Å 7,5m ~ b Paradestyrke Talerstol v 15 m.1 V P tribune? Pårørende tribune9 _4T_ Oa. 22 m

9 Kategori, Model llb. Paradestyrken (grå) opstillet i X antal geledder afhængig af antal deltagere. Æreskommando (blå) indmarcherer kort før paradens start. Ved paradens afslutning, afmarcherer æreskommandoet og aflægger honnør til højre ved forbipassage af tribuner (VP og pårørende) og den opstillede paradestyrke (grå)..4.4 \ \ 44 44,! ~ w~ 4 44 Talestol VP s tribune9 i 4..4 Pårørende 44 b 44 4~ 4% 4% tribune? f Paradestyrke 1~ i. 7 t Paradestyrke

10 5. september 211 Markerincier ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 3. Officielt arrangement med deltagelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Markering af årsdage, særlige begivenheder, hjemkomst af hold m.m. Kort beskrivelse. Markering af årsdage eller særlige begivenheder, der relaterer sig til Danmarks internationale engagement, kan gennemføres ved monumentet. Arrangementet vil typisk indeholde en talerække (evt), evt, uddeling af hædersbevisninger samt kranselægning. Begivenheden kan overværes af særligt inviterede gæster og evt. myndighedens ledelse (eksempelvis forsvarschef, politidirektør m.fl.). Ansvaret vil være initierende myndighedorganisation. Den ceremonielle opgave løses af myndigheden selv. Kommandanten i Kastellet yder den nødvendige støtte og vejledning. Arrangementet finder sted i forbindelse med monumentets En tid, et sted, et menneske : ndgår der æreskommando i ceremonien, opstilles den adskilt fra den øvrige paradestyrken. Sikkerhed. Arrangementet kan gennemføres med og uden adgang for offentligheden (tilskuere). Det beror i hvert enkelt tilfælde på den arrangerende myndigheds ønsker. hvert enkelt tilfælde aftales forhold for offentligheden, bl.a. i hvilke områder tilskuere kan få adgang (på selve pladsen, på voldene etc.). Afspærringsforanstaltninger aftales ligeledes (eksempelvis kan afspærring være opsætning af hegn m.m. eller anvisning fra udstillede poster). Afhængig af arrangementets karakter, skal ansvarlig myndighed overveje, hvor tilskuere kan opholde sig. Parkering. Parkering foretages i området bag Elefantstok eller i hovedgaden. Særligt inviterede gæster sættes af ved indkørslen til paradepladsen. Adgang til monumentet sker til fods. Presse. Efter myndighedens bestemmelser. Der udpeges en presseansvarlig. Andet. Særlige foranstaltninger kan evt. bl.a. omfatte opstilling af stole, talerstolmikrofon samt højtalere. ndgår der veteraner med faner koordineres dette med De Blå Baretter i samarbejde med De Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd.

11 Militære æresbevisninger. Der kan opstilles et æreskommando af Den Kongelige Livgarde bestående af: Chef (majorkaptajn) Faneløjtnant (kaptajnpremierløjtnant) Fanebærer (seniorsergent) En deling af 24 gardere Fire tambourer (tromme og fløjtehorn) Påklædning og bevæbning. Uniform M84, støvler og baret. Hvide handsker og hvid geværrem anlægges. Dekorationer anlægges. Officerer: Sabel. Befalingsmænd: Pistol. Gardere: Gevær. Den kongelige Livgardes fane anvendes. Ovennævnte opstilling er en standardmodel. Æreskommandoet eller paradestyrken kan også sammensættes til lejligheden, eksempelvis med enheder fra de forskellige værn. ndgår der ikke en fane i ceremoniellet, udpeges en chef af lavere grad (premierløjtnantkaptajn). Styrken kan ligeledes reduceres, men delingen kan ikke være på færre end 18 mand. Kransebærere udpeges af den initierende myndighed. Der kan stilles æresvagter, der tilvejebringes ud af paradestyrken. Ceremon lel. Ceremoniellet kan eksempelvis indeholde: lndmarch (æreskommandoet) på paradepladsen og opstilling. Opstilling kransebærere (evt, også æresvagter) Afdækning af fane. Modtagelse af melding og inspektion af styrken. Taler. Kranselægning. Evt, uddeling af hædersbevisninger eller lign. Ceremonien afsluttes. Fanen tildækkes. Æreskommandoet marcherer fra paradepladsen til køretøjerne og Kastellet forlades. øvrige deltagende enheder formeres. Detaljeret paradeplan incl. kommandoer, forhold vedr, fane samt honnør udarbejdes ved initierende myndighed i samarbejde med den myndighed, der stiller æreskommandoparadestyrke.

12 Kategori 3 (En tid, et sted, et menneske) i 4 ~\ \,fs s-, 4,. b, \\~ ly

13 5. september 211 Markerincier ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 4. Mindre officielt eller uofficielt arrangement evt, med deltagelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Markering af årsdage, særlige begivenheder m.m. Kort beskrivelse. Markering af årsdage eller særlige begivenheder, der relaterer til Danmarks internationale engagement, kan gennemføres ved monumentet. Arrangementet vil typisk indeholde en tale samt en kranselægning. Begivenheden kan overværes af særligt inviterede gæster. Der er i denne kategori tale om en mindre paradestyrke, hvor fokus kan lægges på konfliktområderne og Minderummet. Ansvaret vil være initierende myndighedorganisation. Den ceremonielle opgave løses af myndigheden selv. Kommandanten i Kastellet yder den nødvendige støtte og vejledning. Arrangementet finder sted i forbindelse med monumentets Konfliktområder eller Minderummet Æreskommandoet (paradestyrken) tager opstilling på stykket mellem Konfliktområder og Minderummet. Sikkerhed. Arrangementet kan gennemføres med og uden adgang for offentligheden (tilskuere). Det beror i hvert enkelt tilfælde på den arrangerende myndigheds ønsker. hvert enkelt tilfælde aftales forhold for offentligheden, bl.a. i hvilke områder tilskuere kan få adgang (på selve pladsen, på voldene etc.). Afspærringsforanstaltninger aftales ligeledes (eksempelvis kan afspærring være opsætning af hegn m.m. eller anvisning fra udstillede poster). Afhængig af arrangementets karakter, bør ansvarlig myndighed overveje, hvor tilskuere kan opholde sig. Parkering. Parkering finder sted i området bag Elefantstok eller i hovedgaden. Særligt inviterede gæster sættes af ved indkørslen til paradepladsen. Adgang til Mindemonumentet sker til fods. Presse. Efter myndighedens bestemmelser. Hvis pressedækning udpeges en presseansvarlig Andet. ndgår der veteraner eksv. med faner koordineres delle med De Blå Baretter i med De Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd. samarbejde

14 Militære æresbevisninger. Der kan opstilles en paradestyrke bestående af veteraner ell. tidligere udsendt hold eller i helt særlige tilfælde et æreskommando af Den Kongelige Livgarde bestående af: Chef (majorkaptajn) Faneløjtnant (kaptajnpremierløjtnant) Fanebærer (seniorsergent) En deling af 24 gardere Fire tambourer (tromme og fløjtehorn). Eventuelt trompetist. Påklædning og bevæbning. Uniform M84, støvler og baret. Hvide handsker og hvid geværrem anlægges. Dekorationer anlægges. Officerer: Sabel. Befalingsmænd: Pistol. Gardere: Gevær. Den kongelige Livgardes fane anvendes. Ovennævnte opstilling er en standardmodel. Æreskommandoet eller paradestyrken kan også sammensættes til lejligheden, eksempelvis med enheder fra de forskellige værn eller hold. ndgår der ikke en fane i ceremoniellet, udpeges en chef af lavere grad (premierløjtnantkaptajn). Styrken kan ligeledes reduceres, men delingen bør ikke være på færre end 18 mand. Kransebærere udpeges af den arrangerende myndighed. Lægges der ikke krans, men eksempelvis blomster, stilles der ikke kransebærere. Der stilles ikke æresvagter. Ceremoniel. Ceremoniellet kan eksempelvis indeholde: lndmarch (æreskommandoet) på paradepladsen og opstilling. (Opstilling kransebærere). Afdækning af fane. Modtagelse af melding og inspektion af styrken. Taler. (Kranselægning). Et minuts stilhed. Afspilning af Danmarks sidste Honnør (trompeter til stede) Ceremonien afsluttes. Fanen tildækkes. Æreskommandoet marcherer fra paradepladsen til køretøjerne og forlader Kastellet. øvrige deltagende enheder o. lign, formeres. Detaljeret paradeplan incl. kommandoer, forhold vedr, fane samt honnør udarbejdes af initierende myndighed i samarbejde med den myndighed, der opstiller paradestyrkeæreskommando.

15 Kategori 4 ( Konfliktområder og Minderum ) \

16 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 5. Mindre uofficielt arrangement uden deltagelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Markering af årsdage, jubilæumsår, samling af mindre enhed m.m. Kort beskrivelse. Markering af årsdage, jubilæumsår m.m. for mindre enheder, som har været udsendt, kan gennemføres ved monumentet. Et sådant arrangement betragtes som samling af mindre enhedergrupperinger. Ansvaret vil være enhedens chef. Der opstilles ingen særlige æreskommandoer og der indgår ikke normalt fane. Den ceremonielle opgave løses af myndighedenenheden selv efter koordination med Kommandanten i Kastellet.. Arrangementet finder sted i forbindelse med mindemonumentets En tid, et sted, et menneske, Kanfliktområder eller Minderummet Sikkerhed. Arrangementet gennemføres med adgang for offentligheden (tilskuere). Der foretages ikke afspærring. Parkering. Parkering i området bag Elefantstok eller i hovedgaden. Adgang til Mindemonumentet sker til fods. Presse. ngen særlige foranstaltninger. Andet. ndgår der veteraner eksv. med faner koordineres dette med De Blå Baretter i med De Danske Soldater- og Marineforeningers Landsråd. samarbejde Militære æresbevisninger. Ved enhedens egen foranstaltning. Påklædning efter chefens bestemmelse. Uniform eller civilt. Ceremon iel. Ceremoniellet kan eksempelvis indeholde: Opstilling af deltagende enhed på paradepladsen. Tale. Evt, lægning af krans eller buket. Et minuts stilhed.

17 iejuewnuow JOJ uepn ie~e~qp~ ni se86æ~ueq iæ~wes ØipeJewweN epue6~øpege 4enuea~ uespe~d iepepo~ 6o seiauioj ephis epus6e~je~.sennisw ue~uowejeo

18 Kategori 5 (Uofficielt arrangement) uæreskommando.4 C~) Enhedens chef Opstilling a. Opstilling b.

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler

Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Vores fane og formand har haft et par travle dage på de to sidste hverdage i februar. Forinden havde chefen for Trænregimentet udsendt indbydelser til blandt andre

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008 FLV UNIFORMSREGLEMENT RFLV 628.1 1 2008-03 GYLDIGHEDSOMRÅDE Nærværende reglement AUTORISATION RFLV 628.1, "UNIFORMSREGLEMENT" fastsætter bestemmelser for sammensætning og brug af flyvevåbnets uniformer.

Læs mere

Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321

Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321 Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321 Overvejelser over og beskrivelse af skitseforslag til monument over Danmarks internationale indsats. Monumentet har ikke noget egentligt

Læs mere

Orientering September 2010

Orientering September 2010 Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Bilag 162 Offentligt Orientering September 2010 Det nye Center for Militære Studier er driftsklart I forbindelse med udmøntningen af det nye forsvarsforlig blev det

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Højesteretspræsident Børge Dahls tale ved middagen i anledning af Højesterets 350 årsdag den 14. februar 2011

Højesteretspræsident Børge Dahls tale ved middagen i anledning af Højesterets 350 årsdag den 14. februar 2011 Højesteretspræsident Børge Dahls tale ved middagen i anledning af Højesterets 350 årsdag den 14. februar 2011 Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, Justitsminister, Folketingsmedlemmer, Repræsentanter

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte - 1 - Øvelse, fødselsdag og snart jul Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Dette bliver så det sidste nyhedsbrev i år og det sidste for de fleste, inden I roterer hjem igen til Danmark. Herhjemme

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland.

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt NOTAT Allerød Kommune Borgmesteren Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Billeder af Garderkasernen

Billeder af Garderkasernen Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt Billeder af Garderkasernen Mindemonumentet Den spiralformede søjle er til ære for de faldende

Læs mere

Nr. 2-31. årgang December 2015. Fredensborg i hvidt

Nr. 2-31. årgang December 2015. Fredensborg i hvidt Nr. 2-31. årgang December 2015 Fredensborg i hvidt 2 TAMBOURBLADET Medlemsblad for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Udgives to gange om året Bestyrelse: Formand: Erik M. Ley Tlf.: 4086 1555 Mail:

Læs mere

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet 1 Fakta om Hjemmeværnet 1949 1956 Lars Ellgaard Thursday, July 18th, 1957 Af: Søren Østergaard: Træk af Hjemmeværnets historie 2005 Hjemmeværnet var organiseret i 8 regioner. Disse regioner var så opdelt

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i det nordjyske Af Uffe Uhler I år blev den 5. september en god og veltilrettelagt flagdag for os fra soldaterforeningerne, så vi kunne hædre vores soldater og veteraner med vores

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012

REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012 REFERAT AF 2. MØDE I FORSVARETS VETERANFORUM Veterancentret, den 28. august 2012 Underbilag 1. Oversigt over mødedeltagere. 2. Endelig dagsorden. 3. VCA præsentation, Interessentanalyse. 4. RRA præsentation,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Garderforeningen for Nordjyllands Faner

Garderforeningen for Nordjyllands Faner Garderforeningen for Nordjyllands Faner 2. udgave 2003. Tekst og research: 283 maj 1938 Erik Lottrup Redaktion: 07 1971 Niels Thygesen 1 FANEBEFALINGEN: Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER a. PRÆSIDIETS ANSVAR OG OPGAVER 1. Præsidiets sammensætning Præsidenten for De Danske Garderforeninger (DG), Vicepræsidenterne fra Region I, Region II, Region III, Region

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

Nr. 2 april 2012. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 2 april 2012. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 2 april 2012 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe.

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

AFKLASSIFICERET JAN 2006 HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 491-001 JAN 2006 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

AFKLASSIFICERET JAN 2006 HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 491-001 JAN 2006 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E AFKLASSIFICERET HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 491-001 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Musikvirksomheden i hjemmeværnet. Ref.: a. HJVBST 272-001, AUG 2002. b. HJVBST 400-100, JUN 2002.

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

UKLASIFICERET U-DIR 2400

UKLASIFICERET U-DIR 2400 UKLASIFICERET Fagplan Maritim Alment Befalingsmand Tjenestekendskab U-DIR 2400 Fagplan A. Titel lang Tjenestekendskab B. Titel kort TJEK C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. 7-mands fodbold. 3. oktober 2012. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: PI Fredericia

Dansk Politiidrætsforbund. 7-mands fodbold. 3. oktober 2012. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: PI Fredericia Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 3. oktober 2012 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Fredericia Velkommen til Fredericia Velkommen til Fredericia politiidrætsforenings afviklingen af de danske

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 13. august 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 1. Generelt. Foreningen gennemførte udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

14. november 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde

14. november 2015. Afbud fra: Peter Diessel (PD), Jan Stoltenborg (JS) 1 Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste præsidiemøde 14. november 2015 Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Niels Godiksen (NG), Jens Saabye Nielsen (JSN) Ulrik Baunsgård (UB), Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA),

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

TAMBOURBLADET Nr. 1-30. årgang September 2014

TAMBOURBLADET Nr. 1-30. årgang September 2014 TAMBOURBLADET Nr. 1-30. årgang September 2014 TAMBOURBLADET Medlemsblad for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Udgives to gange om året Bestyrelse: Formand: Erik M. Ley Tlf.: 74 44 24 47 Mail: tambourerne@hotmail.com

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

Regentparrets besøg på Mors

Regentparrets besøg på Mors Regentparrets besøg på Mors Torsdag den 4. september 2014 Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Præcis klokken 10.00 ankom regentparret foran Det Gamle Rådhus i Nykøbing, hvor hele modtagelseskomiteen

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Har du ondt i hovedet

Har du ondt i hovedet Har du ondt i hovedet -og brug for en at tale med? Jan. 2013 Gratis og anonym hjælp til alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner. - Og til

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere