Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011"

Transkript

1 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vision og mission SET s strategi Overordnede aktiviteter Medlemmer Information og markedsføring Medarbejdere Grundfunktioner Erhvervsservice og erhvervsudvikling Turistservice og turismeudvikling Udviklingsprojekter Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Projekter for Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling Nye projekter SETs bestyrelse SET s medarbejdere... 9 Organisationsplan

3 Alice i eventyrland Alice spørger den talende kat: hvilken vej skal jeg gå? Katten siger: det kommer an på hvor du vil hen. Det ved jeg ikke, siger Alice. Så svarer katten: så er det lige meget hvilken vej du går! 1 Indledning Nærværende dokument indeholder Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters (SET) strategi for Strategien tager udgangspunkt i resultatkontrakten mellem Skive kommune og SET, samarbejdsaftalen mellem Skive kommune, Væksthus Midtjylland og SET, og samarbejdsaftalen mellem Skive Handelsstandsforening og SET. Strategien er i overensstemmelse med Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik og Skive kommunes erhvervspolitik og den korresponderer ligeledes med de opgaver, der er beskrevet for SET i ovennævnte erhvervspolitik. 2 Vision og mission Vision SET skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre Skiveegnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. SET vil være dagsordensættende og fornyende. SET vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Mission SET har til formål af fremme udviklingen på Skiveegnen, specielt hvad angår erhvervsvirksomheder, turisme og handel. 3 SET s strategi 2011 SET s aktiviteter og funktioner kan deles op i: - Overordnede aktiviteter - Grundfunktionerne indenfor hovedområderne: o Erhvervsservice og erhvervsudvikling o Turistservice og turismeudvikling - Udviklingsprojekter Skive Kommunes tilskud til SET bevilliges til de overordnede aktiviteter samt til udførelse af grundfunktionerne. I forbindelse med udvikling og implementering af Skive Kommunes visionsprojekter søges visionspuljens midler. Til gennemførelse af øvrige udviklingsprojekter søges eksterne sponsorer, puljer og fonde. Strategien er struktureret i forhold til disse aktiviteter og funktioner. 2

4 3.1 Overordnede aktiviteter Overordnede aktiviteter, der går på tværs af SET s afdelinger: Medlemmer Information og markedsføring Medarbejderudvikling Medlemmer Målsætningen er, at SET ved udgangen af 2011 har 420 medlemmer. Iværksættere (med eget CVR-nummer), der har modtaget etableringsrådgivning på SET, tilbydes et et gratis medlemskab året ud. Stemmeret ved SET s generalforsamling opnås dog først, når iværksætteren opnår status som betalende medlem. Jo flere medlemmer SET har, jo stærkere står centeret i forhold til at realisere visionen. Potentialet for et større antal medlemmer skal undersøges i Målsætningen nås ved at: udvikle medlemsfordele, der gør det mere attraktivt at være medlem. målrette og løbende ajourføre SET s markedsføringsmateriale. gøre det attraktivt at være medlem via synlighed og skabe aktiviteter, som skaber værdi for centerets interessenter. orientere organisationer og foreninger om SET s arbejde og mål. afdække og lave plan for hvervning af nye medlemmer i 2012 og fremefter (f.eks. hvordan får vi flere ambassadører for SET). tilbyde personalet en kollektiv bonusordning, der motiverer til hvervning af medlemmer. For hver 10 nye medlemmer vil der være en kollektiv belønning Information og markedsføring Det er SET s målsætning at medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og egnens øvrige offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om SET s arbejde og tilbud. Der lægges ligeledes vægt på, at Skiveegnens borgere får kendskab til centerets funktioner og tilbud. Målsætningen nås ved at: ajourføre og udbygge SET s hjemmeside med relevante oplysninger og links sikre adgang til interne og eksterne databaser udgive trykt nyhedsbrev 6 gange om året til medlemmer og samarbejdspartnere udsende relevante elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og øvrige virksomheder udgive turistguiden VisitSkive 2011 på dansk, tysk og engelsk udgive relevant informationsmateriale vedr. oplevelser og overnatningsmuligheder i kommunen (ex. Bed&Breakfast, cykel- og vandreture etc.) 3

5 skabe synlighed ved at arrangere stand og deltage i 2 uddannelsesmesser i samarbejde med Skive Kommune og udvalgte virksomheder informere og markedsføre relevante emner i trykte og elektroniske medier (ex. pressebearbejdning) Medarbejdere Såvel bestyrelsen som SET s ledelse lægger vægt på, at SET er en god og udfordrende arbejdsplads. Der lægges endvidere vægt på, at medarbejderne har et indgående kendskab til SET s formål, vision og strategi og at de engageret og effektivt arbejder ud fra dette. Målsætningerne nås ved at: give medarbejderne de rigtige rammer for deres arbejde afholde årlige medarbejderudviklingssamtaler orientere medarbejderne løbende om bestyrelsens målsætninger og beslutninger ajourføre medarbejdernes viden via efter- og videreuddannelse lægge vægt på et højt gensidigt informationsniveau om projekter, beslutninger og aktiviteter. 3.2 Grundfunktioner SET s grundfunktioner ligger indenfor to hovedområder: 1) Erhvervsservice og erhvervsudvikling 2) Turistservice og turismeudvikling Erhvervsservice og erhvervsudvikling Samarbejde med Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland og SET har for 2011 indgået en samarbejdsaftale. Aftalen definerer bla. rollefordelingen i forbindelse med den lokale og specialiserede erhvervsservice og de gensidige forpligtelser i forbindelse med samarbejdet. Som udgangspunkt er rollerne fordelt således, at Væksthuset varetager den specialiserede rådgivning og SET varetager den generelle rådgivning af iværksættere og eksisterende virksomheder. Aftalen evalueres og justeres årligt i henhold til de i aftalen formulerede resultatmål. I kontrakten for 2011 har SET forpligtet sig til at foretage et antal virksomhedsscreeninger, som er indeholdt i aktiviteterne som beskrevet i afsnit og afsnit Desuden har SET forpligtet sig til at deltage i Væksthus Midtjyllands kompetenceudviklingsforløb samt afholde regelmæssige møder med Væksthuset Hjælp og vejledning til iværksættere SET vil i 2011 styrke indsatsen inden for iværksætteri og nystartede virksomheder. Denne målsætning nås ved flg. Aktiviteter: 4

6 - General rådgivning af potentielle iværksættere og nystartede virksomheder, herunder henvisning til specialrådgivere (Denne aktivitet skal bla. opfylde mål som beskrevet i samarbejdsaftalen med Væksthus Midtjylland). - Opkvalificering af iværksættere og nystartede virksomheder i form af kurser og seminarer, herunder drift af to iværksætternetværk. - Særlig indsats i forhold til potentielle værkstiværksættere (Denne aktivitet skal bla. opfylde mål som beskrevet i samarbejdsaftalen med Væksthus Midtjylland). - Financiering. - Erhvervslokaler og grunde. - Markedsføring. - Iværksætterkulturen. - Iværksættere indenfor energisektoren. Disse aktiviteter svarer til aktiviteterne i resultatkontrakten mellem SET og Skive kommune. De konkrete mål for aktiviteterne fremgår af resultatkontrakten Virksomhedsudvikling og innovation For at sikre den fremtidige erhvervsudvikling på Skiveegnen er det vigtigt, at SET har fokus på de eksisterende virksomheder med hensyn til virksomhedsudvikling og innovation. Målsætningen nås ved at igangsætte flg. aktiviteter: - Virksomhedsbesøg med henblik på synliggørelse af SET s tilbud og kompetencer herunder screening af udviklingsprojekter - Vejledning af eksisterende virksomheder - Særlig indsats i forhold til potentielle vækstvirksomheder (Denne aktivitet skal bla. opfylde mål som beskrevet i samarbejdsaftalen med Væksthus Midtjylland) - Ansvarlig for Skives andel af projektet Iværksætteri og udviklings af landdistrikter (Vokseværket). - Implementering af nye IT-løsninger i virksomheder i samarbejde med Alexandra Instituttet og IKRAFT-projektet. - Afholdelse af erhvervsrelaterede arrangementer og aktiviteter. - Drift og tovholderfunktion af 5 virksomhedsnetværk (Lean-netværket, Ejerledernetværket, Netværket for oplevelsesøkonomi og netværket Ledervækst, Godt i gang) mhp. sparring og kompetenceudvikling. - Udvikling af iværksætterhus - Oplevelsesriget Limfjorden - Deltagelse i Campus Skive - Deltagelse i URIS - Samarbejde med Energibyen Skive - Særlig indsats for handelslivet i Skive i form af markedsføringstiltag og events. Ovenstående aktiviteter svarer til aktiviteterne i resultatkontrakten mellem SET og Skive kommune. De konkrete mål for aktiviteterne fremgår af resultatkontrakten. 5

7 3.2.2 Turistservice og turismeudvikling Den overordnede målsætning på turistområdet er dels at øge kendskabet til Skiveegnen som turistmål for derved at øge turismeomsætningen i området, og dels at bidrage til turismeudviklingen med udgangspunkt i Skivekommunes turisme- og oplevelsespolitik SET vil opfylde denne målsætning ved flg. aktiviteter: - Samlet organisering af turismen på Skiveegnen fra Operationalisering af turismepolitik for Skive kommune; målet med denne aktivitet er dels en fælles handlingsplan på turismeområdet med afsæt i den nye turismepolitik for Skive kommune og dels en passende operationalisering af handlingsplanen i form af kvantitative mål såvel som kvalitative mål. - Deltagelse i turismerelaterede aktiviteter på regionalt, nationalt og internationalt plan - Repræsentere Skiveegnen overfor de primære samarbejdspartnere indenfor turismen, herunder VisitDenmark, Midtjysk Turisme og Netværk Limfjorden - Markedsføring og profilering af Skive kommune som turistområde, herunder strategi for øget synlighed i de elektroniske medier - Produktudvikling af tilbud for turister, erhvervsliv og foreninger - Videreførelse af projektet Salling sport - Pressebearbejdning - Kompetent og faglig information og service overfor gæster, borgere og virksomheder på turistbureauet i Skive - Rådgivning af turismeaktører og turistvirksomheder Ovenstående aktiviteter svarer til aktiviteterne i resultatkontrakten mellem SET og Skive kommune. De konkrete mål for aktiviteterne fremgår af resultatkontrakten. 3.3 Udviklingsprojekter SET vil i 2011 fokusere på etableringen af min. 2 nye udviklingsprojekter som skal resultere i en egenindtjening på min dkk i Derudover er der ét eksisterende projekt, som færdiggøres i 2011 og en samarbejdsaftale med Skive kommunes afdeling for By-og Landsbyudvikling om udførelse af projekter for landdistrikterne Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Projektets formål er at skabe et beredskab til at modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft på de lokale virksomheder. Projektet er et samarbejde med Skive og Viborg Kommuner samt VIBORGegnens Erhvervsråd, som er tovholder på projektet. Projektet afsluttes for SET s vedkommende den Der er for 2011 ansat en projektmedarbejder i Skive (fysisk placeret hos SET), som ifølge den nuværende plan stopper hos SET d Forventet mål for 2011 er, at projektet afsluttes som planlagt og at SET s del af projektet overdrages til Skive kommune Projekter for Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling SET har ansat en udviklingskonsulent, hvis primære opgave er at udføre projekter for landdistrikterne -igangsat af Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling. 6

8 Målsætningen er at servicere Skive Kommunens afdeling for By- og Landsbyudvikling og derved opnå en indtjening på kr. Målsætningen nås ved at: - Fastlægge samarbejdet med Afdelingen for By- og Landsbyudvikling i en aftale gældende for Udføre konkrete projekter med opdrag fra Skive Kommunes afdelingen for By- og Landsbyudvikling Nye projekter Målsætningen for 2011 er, at starte mindst 2 nye udviklingsprojekter med SET, som deltager og med en egenindtjening på min dkk i Målsætningen nås ved at: - Starte et nyt projekt inden for Energi og klima med fokus på energi-baseret erhvervsudvikling - Starte et nyt projekt inden for turisme og oplevelsesøkonomi. 7

9 4 SETs bestyrelse pr. 1. januar 2011 Medlemsvalgte Formand Kristen Hedegaard, Entreprenør, K.H. Entreprenør og Materieludlejning Aps Næstfmd Susanne Jensen, børnefysioterapeut (Spøttrup Turistforening) Jesper Holm Thorstensen, adm. direktør, Dantherm Air Handling A/S Niels Hansen, tømrermester, Tømrerfirmaet Niels Hansen ApS Kjeld Jacobsen, direktør, Elfirma Kjeld Jacobsen A/S Knud Erik Lykke, tidl. sparekassedirektør (Fursund Turistforening) Christian Lindberg Olsen, adm. direktør, Hotel Strandtangen Skive Byråd Flemming Eskildsen, borgmester, Skive Kommune Ditte Staun Munch Ledet, fmd., Udv. for turisme, erhverv, klima og energi, Skive Kommune Jan Dyhrberg, byrådsmedlem, fmd, Skive Kommune LO Skiveegnen Poul Jean Hansen, fmd., LO Skiveegnen Obeservatører Erland Nielsen (udpeget af Skive Kommune) Aage Frølund, Skive Handelsstandsforening SET s direktør, Jens E. Kristensen, er bestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret. 8

10 5 SET s medarbejdere Pr. 1. januar 2011 Jens E. Kristensen, direktør Erhvervsafdeling Jeanne Søgaard, Erhvervschef/souschef Jens E. Christensen, seniorkonsulent Leo Ravn-Nielsen, erhvervskonsulent Mie Herskov, erhvervskonsulent / IT Handels- og udviklingsafdeling Charlotte Kastbjerg, handelschef / udviklingskonsulent Maria Birk Rask, udviklingskonsulent Turistafdeling Alice Bank Danielsen, turistchef Mona Kayser, turistkonsulent Birthe Vestergaard, bureaumedarbejder Inger Lise Dahl, bureaumedarbejder Stabsfunktioner Elin Alsbjerg, bogholder Lisbeth Hedegaard, sekretær / bureaumedarbejder Mette Yde Andersen, sekretær Projektansatte Steen Harding Hintze, Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 9

11 Organisationsplan Direktør Jens Enevold Kristensen Sekretær Mette Yde Andersen Sekretær / Bureaumedarbejder Lisbeth Hedegaard Bogholder Elin Alsbjerg Steen H. Hintze Projektleder Handelschef / Udv. konsulent Charlotte Kastbjerg 20/17 timer Turistchef Alice Bank Danielsen Erhvervschef / Souschef Jeanne Søgaard Landdistrk. konsulent Maria Rask Bureaumedarb. Birthe Vestergaard Bureaumedarb. Inger Lise Dahl Turistkonsulent Mona Kayser Erhvervskonsulent / IT Mie Herskov Erhvervskonsulent Leo Ravn Seniorkonsulent Jens E. Christensen SET har 12,97 årsværk fordelt på 14 fastansatte medarbejdere. Herudover er en projektmedarbejdere ansat på fuld tid. Denne ansættelse stopper den

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere