Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00"

Transkript

1 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne Wolfart (BW), næstformand for Dansk Fåreavl og formand for sundhedsudvalget Erik Lindegaard (EL), formand for PR-udvalget Flemming Pedersen (FP), medlem af PR-udvalget (referent) Henning Nielsen (HN), formand for avlsudvalget Kurt Lyder Hansen (KH), medlem af avlsudvalget Anders Sørensen (AS), formand for produktionsudvalget Niels Skaaning (NS), medlem af sundhedsudvalget Harald Jepsen (HJ), medlem af avlsudvalgeet Fraværende var grundet afbud og sygdom: Steen Kornum Hans Christian Hansen Erik Faudel Dansk Fåreavl den 08. februar 2015 Mødet indledtes med en gennemgang og tilføjelser til dagsordenen, herunder at de primære emner blev behandlet først. 1. Gennemgang af dagsorden Orientering fra mødet med Martin Merrild 1.2. Skanning 1.3. Skind 2. Medlemsstatus, herunder brev til medlemmerne 2.1. Skal vi forvente en fortsat medlems tilbagegang på ca. 10 % pr år? 2.2. Hvad er vores mindste krav til antal medlemmer? 2.3. Hvad kan distrikterne gøre for at fastholde eller hæve deres medlemstal Hvad med en mentorordning for nye medlemmer Hvad er de enkelte distrikters forventning til medlemstal i Mulighed for nye ansøgninger i fåreafgiftsfonden. Tidligere fremsendte forslag. 4. Hvordan får vi samarbejdet med de øvrige foreninger til at fingere, herunder hjemmesiden. 5. Bevillingerne for fra fåreafgiftsfonden Dansk Fåreavl Axelborg 4. sal Vesterbrogade 4A 1620 København V Telefon Fax

2 Aftale med Deloitte i 2013 og 2014 og hvad gør vi i fremtiden. 7. Budget for 2015 herunder stillingtagen til de omkostninger som der i de enkelte udvalg 8. Generalforsamlingen 9. Foreløbig regnskab Eventuelt. Ad pkt. 1.1: EL omtalte pressemeddelelsen om forliget med L&F, der var mangelfuld, da tallene ikke var korrekte, idet Deloitte andel ikke var nævnt. Pressemeddelelsen var udarbejdet af Axelborg, men underskrevet af Richard Andersen. RA medgav, at pressemeddelelsen var uelegant, men RA havde regnet med, at brevet til vores medlemmer ville komme ud meget hurtigt derefter. HJ rejste krav om bedre fremtidig orientering fra formanden, således at medlemmerne kunne blive orienteret hurtigt. EL nævnte fra mødet med L&F, at L&F ikke mente at have et ansvar for de opståede fejl, da de mente, de blot var entreprenører for DF. Det var DF, der selv var ansvarlig. Landledelsen var af den opfattelse, at L&F havde et professionelt ansvar for det arbejde, de udførte for DF og således ikke kunne fralægge sig ansvaret. EL nævnte, at Martin Merrild havde den opfattelse, at DLP var en del af DF. Denne misforståelse blev rettet på mødet. Martin Merrild var med på, at der skulle udskiftes medlemmer i FAF. RA kunne oplyse, at han havde foreslået, at primærsiden i FAF skulle stille deres mandater til rådighed, men han måtte konstatere, at der ikke var interesse for dette forslag i FAF. Det blev aftalt, at FP skulle undersøge de juridiske forhold ved valg af medlemmer til FAF. Landsledelsens medlemmer var enige om, at forliget var det bedst opnåelige i den givne situation. DF havde i alt betalt kr , hvilket er halvdelen af det beløb, som L&F havde angivet som et fælles anliggende mellem L&F og DF. Beløb kan henføres til følgende projekter således: kr med projektleder Cato Barslund kr med projektleder Richard Andersen kr med projektleder Danske Lammeproducenter v. Per Ploug DLP rolle i sagen blev drøftet, og der var enighed i landsledelsen om, at DF skulle rejse et krav over for DLP for DLP andel i sagen. DF tildeling af fondsmidler er faldende, og det blev drøftet, om DF fremover kunne/skulle betale administrationsgebyret for fondens administration. Der var i landsledelsen enighed om, at der skulle findes en fordelingsmodel mellem modtagere af fondsmidler. FP udarbejder udkast til brev til FAF. Ad pkt. 2: Landsledelsen gennemgik medlemsantallet for de enkelte distrikter og repræsentanterne fra distrikterne gættede på, hvor stor en tilbagegang der kunne forventes i den aktuelle situation. Gennemgangen viste, at det især er i Jylland, at tilbagegangen kan forventes. Landsledelsen estimerede, at der vil være et sted mellem 400 og 500, der vil betale deres kontingent for Brevet til medlemmerne blev drøftet. Der var enighed om, at brevet skulle være på maks. én side. EL sørger for et nyt oplæg. AS mente, at det i den aktuelle situation vil være svært at få nye medlemmer. Landsledelsen drøftede muligheder for ændringer til den nuværende organisation. BW anførte, at vi må se på den vare, vi sælger og se om, vi kan tilbyde en vare, der kan sælges.

3 - 3 - Landsledelsen var enig om, at en fremtidig organisationsstruktur skal kunne varetage de politiske opgaver. RA foreslog, at der oprettes en ny struktur, hvor der lægges stor vægt på det lokale samarbejde, herunder at distrikterne virker som selvstændige organisationer, der knyttes op i en overordnet paraplyorganisation. Der var enighed om, at en paraplyorganisation var en mulighed, hvor der ville blive lagt stor vægt på det lokale, herunder at alle fåreavlerorganisationer i Danmark kan sluttes op til en kommende paraplyorganisation. FP spurgte til, om det ikke tidligere havde været forsøgt at danne en paraplyorganisation, og at denne var skudt ned af Per Ploug? RA nævnte, at det på visse områder kan være muligt at samarbejde med Per Ploug, hvis det bliver, som han vil have det. Det blev fra flere sider anført, at DF kontingent skal ned. Landsledelsen var enige om, at forslag til nye organisationsstrukturer skal fremlægges til drøftelse på den kommende generalforsamling, såvel som det skal anføres i brevet til medlemmerne. Ad pkt. 3: Det blev besluttes, at DF ikke vil advokere for en ny/ekstra ansøgningsrunde til FAF. FP omtalte afslaget til hjemmesiden. Afslaget er kort begrundet med, at en fælles hjemmeside ikke må bygge på sheep.dk. FP nævnte ligeledes, at han havde forsøgt at få referatet fra FAF møde, hvor afslaget blev drøftet, men FAF havde ikke ønsket at udlevere referatet. RA kunne oplyse, at Lisbeth Færch Gjerulff havde rettet et meget følelsesladet angreb på DF og efterfølgende havde Per Ploug anført, at man på et møde om den fælles hjemmesidde var blevet enige om, at hjemmesiden ikke måtte bygge på sheep.dk. Såvel RA, EL og FP havde været tilstede på det møde Per Ploug refererede fra og kunne derfor oplyse, at det ikke var korrekt, at der var enighed om på mødet, at en fælles hjemmeside ikke måtte bygge på indholdet i sheep.dk. FP nævnte, at det var hans vurdering, at beslutningen i FAF udelukkende var truffet på et subjektivt grundlag. FP fandt det beklageligt, at FAF tilsyneladende ikke havde lært det mindste af advokatundersøgelserne, men blot fortsatte i samme skure som hidtil. Danmarks 6000 fåreavlere, der bidrager til Fonden, kan ikke være tjent med, at fondens beslutninger ikke træffes på et objektivt grundlag. Landsledelsen opfordrede FP til at undersøge de juridiske aspekter i sagen. Ad pkt. 4: RA nævnte, at Martin Merrild havde forslået nogle hjælpere til et få et samarbejde i gang foreningerne imellem inden for fårebranchen. RA og BW arbejder videre med emnet. Der arbejdes endvidere fortsat på at få lagt flere foreninger op på sheep.dk. Ad pkt. 5: Vedrørende 2014 skal projektlederne udarbejde deres slutrapporteringer. Hjælp kan søges i FAF hjemmeside.

4 - 4 - Vedrørende 2015 blev dyrlægerådgivningen nævnt. Der var enighed om, at dyrlægerne skal publicere mere om deres arbejde. Ad pkt. 6: Landsledelsen besluttede, at kontrakterne med Deloitte for revision i g 1024 kan underskrives. Ad pkt. 7: De forventede medlemstal blev sat ind i vores budgetmodel. Vi vil være i stand til at drive organisationen med ned til 420 medlemmer. Ad pkt. 8: Generalforsamlingen afholdes den 28. marts på Bygholm. RA forstår de praktiske forhold omkring generalforsamlingens afholdelse, herunder indkaldelse. Som dirigent blev foreslået Vagn Frandsen, RA tager kontakt. Foreløbigt program: Kaffe Generalforsamling Frokost ???? generalforsamling fortsat. En kommende ny organisationsstruktur og fremadrettede virke drøftes under eventuelt. RA indkalder vores bogholder fra L&F til at gennemgå regnskabet. EL og FP nævnte, at de ikke genopstiller til Landsledelsen. Ad pkt. 9: RA nævnte, at det ikke havde været muligt p.t. at få regnskabsdetaljer frem. Ad pkt. 10 SKIND: Der har været et problem med at få skind udleveret fra slagtehusene, da skind opfattes som et biprodukt fra selve slagtningen. Få at få skindene udleveret skal man have en transporttilladelse samt, at det sted, hvor skindene skal opbevares, skal godkendes. Det sidste skal der betales for. Inga er gået ind i sagen, og der arbejdes med, at skindene ikke betragtes som et biprodukt, men som en fødevare. Alternativ er en mulighed, at der laves nogle få godkendte samlingssteder. Evt. hos dem, der samler skind sammen og kører skind til garvning. SKANNING: DF har ikke længere en person til at forestå skanning. Der er en ny mand klar, men han har ikke penge til at købe et skanningsudstyr for. RA nævnte, at det er svært at få midler fra fonden til sådant et projekt, da fonden kun behandler ét årige projekter. Sagen lægges i avlsudvalget. Referent Flemming Pedersen

5 - 5 -

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere