Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober CARE Danmarks strategi 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014"

Transkript

1 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober

2 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang til markeder og mangel på oplysning og rettigheder store udfordringer. CARE Danmark ruster de fattige til selv at tage kampen op mod fattigdom. CARE Danmark fokuserer på hjælp til selvhjælp og forebyggelse. Vi sætter ind, før katastrofen rammer og skaber langsigtede løsninger. Det er derfor vi i CARE siger: Jo før, jo bedre. 2 Foto: CARE PROGRAM 3 KOMMUNIKATION 4 INDSAMLING 6 ADMINISTRATION 7 LEDELSE OG ORGANISATION 7

3 Om Strategi 2014 I 2014 vil CARE Danmark fortsætte arbejdet med at realisere sin Vision Denne strategi skal derfor ses som et skridt i den retning, som CARE Danmark ønsker at udvikle sig i de kommende år. Realiseringen af målene er blevet vanskeliggjort af, at udviklingen i 2013 ikke på alle områder er gået som planlagt. Specielt er indtjeningen fra Danida faldet, ligesom frafald af private donorer har været større end tidligere. Implementeringen af strategien justeres løbende i lyset af udviklingen hos de primære donorer og ikke mindst på baggrund af de strukturelle ændringer i CARE International, der ventes påbegyndt i Strategien er opdelt i: Program, Kommunikation, Indsamling, Administration og Ledelse og organisation, men skal læses som en strategi for den samlede organisation. Program I 2014 fortsættes det arbejde, der blev igangsat i 2013 med at implementere den programstrategi, der blev vedtaget samme år. Strategien søges gennemført i alle de landeprogrammer, som er omfattet af vores rammeaftale med Danida. Det betyder, at programkoordinatorerne udbreder kendskabet til CARE Danmarks programpolitik og ved enhver given lejlighed præsenterer og er i dialog med CARE-kollegaer og partnere i programlandene om vores tilgang til programarbejdet. Vi fortsætter med at arbejde med naturressourceforvaltning og klima inden for rammerne af civilsamfundsstrategien. I løbet af 2013 blev der igangsat nye programmer i alle rammelande, ligesom en opgradering af rapporteringsredskaberne i forlængelse heraf blev iværksat. Dette arbejde vil fortsætte i I 2014 vil arbejdet med at udvikle nye projektforslag til EU og andre blive styrket. Sideløbende vil også samarbejdet med at opdyrke strategiske partnerskaber med virksomheder og fonde blive styrket. Parallelt med dette og i lyset af CIs Vision 2020 og planer om at arbejde ud fra regionale knudepunkter skal det overvejes, om det på sigt vil være hensigtsmæssigt at arbejde regionalt med udbredelsen af civilsamfundsstrategien i CAREs programmer i et tættere samarbejde med andre CI-medlemmer. Disse overvejelser skal også omfatte en ny model for udstationering af CARE Danmark-rådgivere og projektkoordinatorer. MÅL FOR PROGRAM 2014 RESULTATER FOR 2013 Indtjening fra Danida: Indtjening fra EU og andre: Indtjening fra fonde og virksomheder (bundne midler): Der er indgået følgende antal strategiske partnerskaber i programlandene: Strategiske partnerskaber med virksomheder: 52 mio. kr. 23 mio. kr. 6 mio. kr mio. kr. 24 mio. kr. 4,5 mio. kr

4 Kommunikation CARE Danmark vil styrke sin folkelige forankring i Danmark for at sikre fortsat opbakning blandt danskerne til vores mission og indfrielse af vores vision om at forblive den ulandsorganisation, som flest danskere støtter, når de tænker langsigtet. Visionen er udfordret, idet CARE Danmark gennem 2013 har set et større frafald blandt private donorer end tidligere. Derfor skal CARE Danmarks kommunikationsarbejde i endnu højere grad fokusere på loyalitetsskabelse blandt eksisterende og nyhvervede private donorer. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt i en grundlæggende analyse af medlemskommunikationen, der skal danne baggrund for en mere målrettet og segmenteret kommunikation og en stærkere opfølgning på resultater. Rækkevidde Web, årlige unikke hits: E-nyhedsbreve modtagere: Facebook likes: Netværk Storyteller-arrangementer: Antal deltagere: MÅL FOR KOMMUNIKATION RESULTATER FOR forventet Derudover opruster CARE Danmark sit policy- og advocacyarbejde inden for klimaforandringer og retten til mad. Indsatsen tager udgangspunkt i en omstrukturering, og CARE Danmark vil for første gang have en talsperson til sit udadrettede advocacyarbejde. Det vil dels bidrage til den overordnede indfrielse af vores mission om at skabe udvikling og vedvarende resultater for verdens fattigste. Det sker ved at styrke deres muligheder for at øve indflydelse på og forbedre deres eget liv, passe på miljøet og ved at forebygge katastrofer. Dels vil det styrke CARE Danmarks arbejde for at opnå anerkendelse gennem det strategiske mediearbejde og sikre større synlighed for organisationen ligesom profileringen vil bidrage til en skarpere og mere konsistent kommunikation på egne platforme. Endelig vil CARE Danmark fortsætte sin netværksprioritering og bibeholde fokus på at styrke storytellerinitiativet. Arbejdet blev kickstartet i 2013 med meget gode resultater, der dog kan blive vanskelige at kopiere i Vi reducerer derudover personaleressourcerne med 25 procent, men holder fokus på at servicere organisationens frivillige, og at disse inddrages i advocacyprofileringen. Anerkendelse Årligt antal mediehits: Akkumuleret image (6 parametre): Tiltrækningsevne (husker at have set, hørt eller læst om CARE inden for den seneste uge og angiver at ville støtte inden for det kommende år): Loyalitet (9 parametre bliver først relevant, når vi kan læse database ind i undersøgelserne): % 2% 75% % 0% 68% 4 CARE Danmarks strategi vision

5 I Nepals bjerglandsbyer er skolen gratis for de yngste klassetrin. Her står landbrug øverst på skemaet. De fleste børn går i skole, men kun et par timer om dagen, så de kan hjælpe til med markarbejde og husholdning. Foto: CARE 5 CARE Danmarks vision 2020

6 Indsamling På indsamlingsområdet vil CARE Danmark i 2014 fokusere på at fastholde antallet af støttemedlemmer og bidragydere og derved søge at sikre et ubundet indsamlingsresultat på 2013-niveau. Det vil ske gennem eksisterende velafprøvede hvervemetoder og test af nye hverve- og medlemskampagner. Vi vil desuden udvikle og implementere et nyt medlemskoncept primært til hvervning af nye medlemmer og delvist til at fastholde nuværende medlemmer. Derudover vil vi fortsætte arbejdet med at knytte allerede eksisterende støtter tættere til organisationen gennem opgraderings- og loyalitetskampagner, ved at optimere kommunikationen og informations-flowet til støtterne og ved at arbejde målrettet med segmentering af målgrupperne. Endelig vil arbejdet i 2014 fortsat fokusere på at optimere Medlemsservice og implementere og tilrette data i den nye medlemsdatabase, som skal fungere som redskab for alle kampagneaktiviteter og sikre den målrettede, segmenterede kommunikation til forskellige målgrupper. I 2014 vil CARE Danmark også fortsat udvikle, servicere og vedligeholde det igangværende virksomhedssamarbejde og aktiviteter i samarbejde med COOP Tusinde Udviklingen i bidragydere og medlemmer 2000 til 2014 MÅL FOR INDSAMLING 2014 Bidragydere Medlemmer RESULTATER FOR forventet Antal medlemmer: Antal bidragydere: Hvervning af nye bidragydere/ støttemedlemmer: Bundne indtægter: Ubundne indtægter: mio. kr. 22 mio. kr ,7 mio. kr. 20 mio. kr. 6

7 Administration På det administrative område vil sekretariatet arbejde for at indfri visionen om at være anerkendt for at skabe varige resultater gennem en effektiv, transparent og fremadsynet administration. For at være ansvarlige i vores daglige handlinger og beslutninger skal CARE Danmark til alle tider have et opdateret og ajourført bogholderi, yde en professionel og effektiv service og implementere IT-løsninger i sekretariatet, som sikrer stabilitet, sikkerhed og løbende systemudvikling. I 2014 vil det blive søgt afklaret, om det fælles globale finansstyringssystem kan blive implementeret i Danmark. IT-support og -udvikling vil også i 2014 fokusere på at sikre et velfungerende IT-miljø i henhold til den udviklede strategi. Ledelse og organisation Ledelsen vil fortsætte med at følge specielt den økonomiske udvikling tæt. Herudover kræver de fem indsatsområder et særligt fokus på projektledelse og prioritering på tværs af sekretariatet. Det forudsætter tæt prioritering af projekter, styring og evaluering samt en stærk kommunikation mellem ledelse og sekretariat. Kommunikationen skal også bidrage til en øget bevidsthed om udviklingen i det omgivende ngo-miljø, Danida og ikke mindst i CARE International. Mål for ledelse og organisation for procent af medarbejderne kender strategien. De nye projektledelsesredskaber anvendes. Nye redskaber for kvartalsplanlægningen udvikles. Det sikres, at der følges op på anbefalingerne fra det tematiske review af CARE Danmark. I receptionen vil arbejdet med at sikre høj service både for sekretariatet og for eksterne kunder, herunder Medlemsservice, fortsætte. Kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser gennemføres én gang årligt. Resultaterne skal være med til at skabe skarpe prioriteringer af de væsentlige behov og supportopgaver på sekretariatet. Mål for administration for 2014 Rapportere valide regnskaber og ledelsesinformation rettidigt. Drive sekretariatet så effektivt og billigt som muligt. De administrative omkostninger bør ikke overstige 12 %. Effektivt flow i IT-support og -udvikling vurderes og scores på en skala fra 1 til 5 af projektledere, ift. om projektet er gennemført rettidigt, at produktet er funktionelt implementeret og om samarbejdet er forløbet tilfredsstillende. Den gennemsnitlige score skal ligge på mindst 4. Kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser gennemføres som en baseline for at vurdere serviceniveauet i administrationsafdelingen. Brugeroplevelsen kan vurderes på parametre, som på sigt kan højne det generelle serviceniveau i sekretariatet. 7

8 CARE Danmark Jemtelandsgade København S Tlf:

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere