Tegningsmateriale for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsmateriale for"

Transkript

1 Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer de øvrige møller. Der er her tale om et nyt, markant vartegn for vedvarende energi i hovedstadsområdet og ikke mindst i Hvidovre. Laugets mølle udbydes nu i andele til borgerne i Hvidovre og andre interesserede, myndige personer. Også erhvervslivet har adgang til andelene og der er ingen begrænsning på antallet af købte andele. Dette tegningsmateriale danner grundlag for salget af andelene og indeholder en række oplysninger om Hvidovre Vindmøllelaug I/S, økonomi, skatteregler og en tegningskontrakt. Milton Graff Pedersen, Borgmester i Hvidovre. Jeg hilser Hvidovre Vindmøllelaug velkommen, det er et rigtig godt lokalt initiativ. Hvidovres borgere og erhvervsliv får en unik mulighed for at investere og engagere sig i bæredygtig og CO 2 -fri energiforsyning. Det glæder mig samtidig, at dette initiativ fuldt ud understøtter Hvidovre kommunes Lokal Agenda 21 politik for en bæredygtig kommune. Så støt op! Giv god vind til møllerne! Peter Aalbæk Jensen, Direktør Zentropa Film i Hvidovre. Jeg tror de nye store vindmøller på Ave døre Holme bliver en flot indgangsport til Hvidovre. En moderne form for den lille havfrue, og når det oven i købet er noget vi lever af at sælge til resten af verden, så synes jeg det er helt perfekt at de også kan ses fra luften. Lad os blæse CO 2 -belastningen væk og samtidig støtte dansk teknologi og eksport. 1

2 Indhold Introduktion og anbefalinger 1 Administration 2 Velkomst 3 Ledelseserklæring 4 Revisorerklæring 4 Bestyrelsen 4 Tre store møller 4 Hvidovre vindmøllelaug I/S 5 Forudsætninger 5 Anlægsbudget 5 Driftsøkonomi 5 Bemærkninger til anlægs- og driftsbudget 6 Forrentning af investering 7 Byggeriet af de tre havvindmøller ved Avedøre Holme startede i foråret Første etape var udgravning til fundament og ramning af spunsvægge. Inden ramningen gik i gang, blev der foretaget geotekniske undersøgelser og hver gang rambukken ramte en spunsvæg ned, blev arbejdet fulgt at teknikere, som holdt øje med, at væggen kom langt nok ned. Mølle nummer to er Hvidovre Vindmøllelaugs og entreprenørfirmaet Arkil fandt hurtigt ud af, at undergrunden her er blødere end ved mølle nummer tre, derfor ser væggen mere lige ud. Investering og skat 8 Beskatningsregler og vejledende retningslinjer 9 Ofte forekommende spørgsmål & svar 11 Forhåndstegninger 12 Køb af andele 12 Vedtægter 13 Tegningskontrakter Hvidovre Vindmøllelaug har indgået en administrationsaftale med: Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Telefon: Telefontid: Tirsdag-onsdag klokken og torsdag klokken Kontaktpersoner: Projektleder Lene Vind og bogholder Winnie Carlsen. 2

3 Velkommen til Hvidovre Vindmøllelaug I/S Bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S takker, fordi du har rekvireret tegningsmaterialet for andelshavere i vindmøllelauget. Vores interessentskab blev stiftet i 2007 i kølvandet på den succes Middelgrundens og Lynettens Vindmøllelaug har haft. Efter nogle års forarbejde og god rådgivning fra Danmarks Vindmølleforening, glæder det os at kunne præsentere dette nye vindmølleprojekt i interessentskabsform. En særlig glæde skyldes det gode samarbejde med DONG Energy, fordi den faglige kompetence fra det internationale elselskab og den økonomiske styrke her kombineres med det lokale engagement, og resultatet er et særdeles bæredygtigt vindmølleprojekt. Som du vil kunne læse i materialet, er tiden og skattereglerne med vindmølleejerne, og fokus på vindenergi er generelt stor. Ikke mindst her i 2009, hvor København er vært for FN s klimatopmøde. Allerede fra luftrummet vil mødedeltagerne få øje på møllerne ud for Avedøre Holme og bestyrke dem i opfattelsen af, at vi i Danmark arbejder seriøst med vindenergi. Kontrakten på købet af Hvidovre Vindmøllelaugs mølle ved Avedøre Holme blev underskrevet mandag den 22. juni med DONG Energy. Fra bestyrelsen deltog formand Erik Frølund- Thomsen og næstformand Erik Christiansen, og fra DONG blandt andre vicedirektør Christina Grumstrup Sørensen og vindkraftschef Frank Olsen Tegningsmaterialet er udarbejdet af Hvidovre Vindmøllelaug I/S baseret på tal fra DONG Energy, Danmarks Vindmølleforening og Partner Revision. Ledelseserklæring Som ledelse skal vi erklære, at oplysningerne i tegningsmaterialet er retvisende og tilstrækkelige til vurdering af projektet, samt at der ikke er udeladt infor mationer, der har forvansket det billede, tegningsmaterialet skal give. Bestyrelsen, Hvidovre den 31. august 2009 Den uafhængige revisors erklæring Hvidovre Vindmøllelaug I/S er stiftet den 7. november Vi er valgt af ledelsen til at gennemgå nærværende tegningsmateriale. Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S udbud af andele. Gennemgangen har omfattet tegningsmaterialets oplysninger af regnskabsmæssig karakter inklusive anlægs- og driftsbudgettet. Ledelsen har ansvaret for tegningsmaterialet. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om de regnskabsmæssige oplysninger og økonomiske prognoser optrykt i tegningsmaterialet. 3

4 Erik Frølund Thomsen, formand Kommunalbestyrelsesmedlem Pottemagerporten Hvidovre Tlf.: Erik Christiansen, næstformand Direktør Mårumvej 25 H 3230 Græsted Tlf.: Den foretagne gennemgang Vi har udført vores gennemgang af tegningsmaterialet i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review og almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang. Standarden kræver, at vi tilrettelægger og udfører review med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at tegningsmaterialet ikke indeholder væsentlig fejlinformation om regnskabsmæssige forhold. Som led i vores arbejde har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af ledelsen udarbejdede tegningsmateriale. Vi har i denne forbindelse gennemgået baggrunden og forudsætningerne for den økonomiske prognose samt foretaget efterregninger og påset den interne sammenhæng i den økonomiske prognose indeholdt i tegningsmaterialet. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet ledelsens forventninger til og vurdering af den fremtidige udvikling ud over, hvad der er indeholdt i vores gennemgang af den økonomiske prognose. Vi erklærer os således ikke herom. Konklusion Ved vores gennemgang af den økonomiske prognose er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne for prognosen er velbegrundede. Endvidere er det vores opfattelse, at prognosen er udarbejdet på grundlag af de beskrevne forudsætninger. De realiserede fremtidige resultater for lauget kan afvige fra de budgetterede på grund af uforudsete begivenheder og omstændigheder, og afvigelserne kan være væsentlige. Vi bekræfter, at alle væsentlige forhold vedrørende Hvidovre Vindmøllelaug I/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af Hvidovre Vindmøllelaug I/S aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat er indeholdt i tegningsmaterialet. Supplerende oplysninger De i tegningsmaterialet oplyste forrentningsprocenter er beregnet uden hensyntagen til den enkelte investors skattemæssige stilling. De i tegningsmaterialet indeholdte oplysninger om investeringens tilbagebetalingstid er beregnet uden hensyntagen til forrentning. Såfremt investor lånefinansierer investeringen, vil tilbagebetalingstiden blive længere afhængig af investors lånerente. Den enkelte investor bør nøje vurdere, om forrentning over projektets løbetid og tilbagebetalingstid, som fremgår af tegningsmaterialet, er attraktivt, under hensyntagen til individuelle finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Brande, den 31. august 2009 Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab Bjarne Ulrik Pedersen, statsautoriseret revisor Hans Christian Sørensen, bestyrelsesmedlem Civilingeniør, Spok Aps Blegdamsvej København N Tlf.: Bestyrelsen Den første bestyrelse i Hvidovre Vindmøllelaug er sammensat således: Formand Erik Frølund Thomsen, medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse (A), næstformand Erik Christiansen, som tillige er bestyrelsesformand for Middelgrundens Vindmølleaug, samt Hans Christian Sørensen, som også sidder i bestyrelsen for Lynettens og Middelgrundens Vindmøllelaug og i bestyrelsen for Danmarks Vindmølleforening. 4

5 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug tog sin start under 10-års jubilæet i Middelgrundens Vindmøllelaug. Her besluttede andelshaverne at yde et kontant bidrag til stiftelsen af et nyt vindmøllelaug, der skulle give mulighed for at opsætte flere vindmøller i hovedstadsområdet - og øjnene faldt her på vindmøllebyen Hvidovre. Møllelauget blev oprettet november 2007 som et interessentskab og en interessent ejer én andel svarende til 1/ af interessentskabet. I et I/S er der solidarisk hæftelse. I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Hvidovre Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at lau get først erhverver møllen, når den er afprøvet og indkørt. Endvidere er gældsætning udelukket gennem vedtægterne, som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget og at møllerne altid skal være betryggende forsikret. Vedtægterne kan læses i sin helhed på side Tre nye store vindmøller De tre nye vindmøller, hvoraf lauget kommer til at eje den midterste, afløser 12 mindre møller samt en forsøgsmølle, der har stået på digekanten af Avedøre Holme siden De tre nye møller placeres i vandet umiddelbart syd for Avedøre Holme på en lige linje og tårnhøjden kommer til at flugte med Avedøreværkets højde. En maskine borer en række seks meter dybe huller, hvor der bliver nedsat rør til trykudligning, så undergrunden ikke pludselig kommer op som en prop, når vandet fjernes indenfor spunsvæggen. Spunsvæggene bliver holdt fast af en række betonankre, som ses på nederste foto.. Mølleparken etableres i et samarbejde mellem Hvidovre Vindmøllelaug I/S og DONG Energy, der står for projektering, finansiering og opførelse af møllerne, hvorefter Hvidovre Vindmøllelaug erhverver en af møllerne. Hvidovre Vindmøllelaugs mølle er en SWT-3.6 fra Siemens Windpower. Møllen har en effekt på 3,6 MW, en navhøjde på 93,5 meter og en rotordiameter på 120 meter. Møllens totalhøjde bliver dermed på 155 meter. Vindmøller i flere tempi To ud af de tre nye vindmøller planlægges opstillet i løbet af 2009 og bliver således et udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN s klimakonference i København. Den tredje mølle planlægges opstillet i Det er endnu ikke besluttet, hvilken type den tredje mølle bliver, men denne mølle vil få samme udseende som de to andre. Forudsætninger Som en del af energiaftalen i februar 2008 har energiforligspartierne i Folketinget besluttet at støtte ny opførte vindmøller med 25 øre/kwh i de første fuldlasttimer udover markedsprisen fuldlasttimer svarer til ca. seks års drift på Avedøre Holme. I det 25 årige driftsbudget regnes med en markedspris på el på 37 øre pr kwh. Til eksempel har den gen nemsnitlige pris svinget mellem 30 og 54 øre pr. kwh i perioden september 2008 til januar I driftsbudgettet er indregnet tillægget på de fuldlasttimer á 25 øre pr. kwh. I beregningerne indgår udgifter til administration, forsikring fra møllens idriftssættelse, forventet reparation og vedligehold. 5

6 Produktion, prisberegning og salg af andele Den udførte terrænvurdering, sammenholdt med produktionen fra de nuværende 12 stk. 300 kw møl ler, samt en skønsmæssig vurdering fra DONG Energy af skyggevirkningen fra de to omkringstående møller, godtgør en produktion for Hvidovre Vindmøllelaugs 3,6 MW mølle med stor rotor på ca kwh. pr. år ved et normalt vindår, fratrukket timer til vedligeholdelse og anden usikkerhed, således at de kwh svarer til 90 procent af den normalt forventede produktion uden disse fradrag. Denne forventede årsproduktion medfører, at der udstedes andele á kwh. i laugets mølle. En andel svarer til en årsproduktion fra møllen på kwh. En gennemsnitlig dansk husholdning forbruger ca kwh årligt. Lauget har aftalt en fast pris for projektet uafhængig af eventuel usikkerhed i budgettet. Prisen er inklusiv byggerenter frem til 1. november Såfremt lauget ikke får fuldtegnet, har lauget mulighed for at træde ud af en del af projektet og DONG Energy overtager den resterende del af andelene. Pengene for andels salg er sikret ved, at indbetalingen står på en spærret konto, indtil betalingen af den købte vindmølle skal ske. Efter syv år Fra år 2016 til år 2034, hvor tilskudsperioden er udløbet, afhænger indtægterne udelukkende af markedsprisen samt drift og vedligeholdelsesomkostningerne. Markedsprisen på el i det nordiske prisområde afhænger i øjeblikket mest af ned børsmængden i Norge og Sverige samt CO2 kvoteprisen. Efterhånden som rambukken triller fra den ene placering til den næste, bliver de gamle møller ved digevejen stoppet, fordi rambukken er så høj, at den let kan komme i nærkontakt med møllevingernne. I sensommeren ændrede kysten totalt silhouet, da de 12 gamle møller definitivt stoppede og forsvandt fra den gode beliggenhed. I stedet kommer tre store havmøller med en højde på omkring 155 meter. En højde som flugter naboens - Avedøreværkets skorstene. Det er aftalt med DONG Energy, at DONG Energy efter år 15 kan erhverve møllen til markedspris samt med godtgørelse for mistet produktion for resten af 25-årsperioden. Det er tillige aftalt, at DONG Energy har forkøbsret, blandt andet når der efter 25 år skal tages stilling til, hvad der skal ske med møllen. Købsbudget Købsbudget 2009 Vindmølle 52,1 mio. kr. 1) Forsikring, markedsføring, etablering 1,35 mio. kr. 2) I alt 53,45 mio. kr. Anslået årlig produktion KWh 3) Antal andele stk. Andelspris kroner/andel Bemærkninger til købsbudgettet Ad 1). Vindmøller og fundamenter Prisen er baseret på en køreklar 3,6 MW mølle med en fem årige service- og garantiperiode inkluderet. Møllen er fra start nettilsluttet. Ad 2). Forsikring, markedsføring og etablering Driftsforsikringer, herunder driftstabsforsikring, skal betales fra start. Udgifter til annoncer, salg af andele, styring af medlemskartotek, afholdelse af I/S møder, m.v. er med i posten. Derudover skal lån fra Middelgrundens Vindmøllelaug på kroner tilbagebetales. Eventuelle uforbrugte midler indtægtsføres i driften og indgår i beregningen af udlodningen for Ad 3). Produktion Produktionsvurderingen bygger på vindmålinger samt driftserfaringer i perioden fra de tidligere møller i området samt skønsmæssige beregninger fra DONG Energy vedrørende produktion og skyggevirkning fra omkringstående møller. Driftsbudget Danmarks Vindmølleforening har foretaget beregninger af driftsøkonomien ud fra sædvanligt kendte faktorer for vindmøller. Der regnes med en årlig inflation på 2 % og i beregningerne er møllen for- 6

7 udsat i drift pr. 1. januar Driftsøkonomi fra år: Årlig indtægt pr. andel de første 7 år af projektet (med inflation på 2 %): Salg af el 640 kr. Drift og vedligehold 107 kr. *) Netto indtægt 533 kr. - svarende til en forventet forrentning på ca. 11 % af den pr. andel indskudte kapital. Her kommer en række andre fotos Middelværdi over 25 år: Årlig indtægt pr. andel over 25 år (deflateret): Salg af el 422 kr. Drift og vedligehold 91 kr. *) Netto indtægt 331 kr. - svarende til en forventet forrentning på ca. 6,7 % af den pr. andel indskudte kapital. De anførte forrentningsprocenter er før skat og renter ved eventuel lånefinansiering. Den beregnede tilbagebetalingstid for den indskudte andel er dermed ca. 11 år. Det skal bemærkes, at den nævnte køberet til DONG Energy eller andre ikke er kapitaliseret i budgetberegningerne. Hvis møllen f.eks. sælges til 5 mio.kr. i år 25, vil dette bevirke en forbedring af forrentningen over 25 år på ca. 0,2 %. Det skal her bemærkes, at lauget ejer vindmøllen og fundamentet samt har etableringstilladelse for stedet/arealet i 25 år, medmindre DONG Energy forinden udnytter køberetten som omtalt ovenfor. Anden etape af byggeriet er støbningen af fundamentet og efter tidsplanen foregik det i slutningen af maj måned. Først kom turen til mølle to, som er Hvidovre Vindmøllelaugs mølle. De to nederste fotos er fra mølle to og taget af Benny Bøttiger Hasløv & Kjærsgaard, som følger byggeriet for DONG Energy. Det øverste foto er fra mølle tre inden støbningen. Ad *) Drift og vedligehold. Posten indeholder følgende: Service De første fem års service forestås af vindmølleleverandøren Siemens, som en del af købsaftalen. Serviceudgifter vedrører eksempelvis daglig overvågning af driften, igangsætning efter driftsstop og et halvårligt eftersyn af møllerne. Vedligehold Vedligehold de første fem år er inkluderet i aftalen, f.eks. forbrugsstoffer, udgifter til udskiftning af sliddele (bremseklodser, olier, smøring af lejer, kontrol og udskiftning af elektro nikdele) og reparationer. Serviceaftalen bliver efter år 3 indeksreguleret. Henlæggelser Der henlægges penge, således at der kan afholdes to gearskift i møllens levetid. Det er i øvrigt ledelsens politik at have tilstrækkeligt kapital stående i lauget for at kunne sikre en uforstyrret drift og hurtigt indgreb i tilfælde af pludseligt opståede skader. Ved fremlæggelsen af det årlige regnskab/budget vil politikken løbende blive fastlagt. Administration Administrationen består af medlemsregistrering, regnskab, revision af regnskab, telefon, edb, ud betaling til medlemmerne, ledelsesmøder, interessentskabsmøder, udsendelse af materiale, ven teliste m.v. Der vil være to årlige udbetalinger af udbytte i april og oktober samt udsendelse af nyhedsmails eller nyhedsbrev til andelshavere uden . Lånefinansiering Ønsker man at låne til køb af andele, kan man f.eks. henvende sig i AL Arbejdernes Landsbank, som tilbyder at etablere lån med henblik på køb af andele i lauget. Finansieres vindmølleandelene via lån, bliver investeringens tilbagebetalingstid betydelig længere med det nuværende renteniveau. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at den enkelte andelshaver søger egen rådgivning i sit pengeinstitut. Se i øvrigt næste side med flere informationer om tilbuddet fra Arbejdernes Landsbank. 7

8 Investér i miljøet - køb en andel i en vindmølle! Hvidovre Vindmøllelaug køber 1 vindmølle af DONG Energy på Avedøre Holme Nu har du muligheden for at gøre en investering i miljøet ved at købe en andel i en vindmølle. Kontakt os og hør mere om finansieringen Vi kan hjælpe dig med finansieringen af andelen i vindmøllen, såfremt du opfylder følgende betingelse: Du skal være kunde i Arbejdernes Landsbank og opfylde vores almindelige regler om kreditværdighed - dvs. have en almindelig sund økonomi. Du har mulighed for at benytte dine andelsbeviser som sikkerhed for evt. lån. Skift gratis til Arbejdernes Landsbank i 2009 Vælger du at skifte til os, ordner vi alt det praktiske med dit nuværende pengeinstitut - gratis og uden besvær for dig. Hele 2009 dækker vi øvrige udgifter, som f.eks. tinglysningsafgifter, med op til kr. Vil du vide mere? Så kig forbi, send en mail eller giv os et ring. Hvidovrevej Hvidovre al-bank.dk 8

9 Investering Enhver myndig person over 18 år kan eje vindmølleandele. Flere voksne personer i husstanden kan hver for sig erhverve andele. Udenlandske statsborgere kan også eje vindmølleandele, udlodningerne fra el-salget skal dog kunne indsættes på en konto i en dansk bank. Skattemæssigt kan ejerskabet få nogle konsekvenser for den enkelte, hvilket udenlandske statsborgere bør være opmærksomme på. Aktie- og anpartsselskaber kan købe andele efter de samme regler som ovenfor. Skatteregler for vindmølleandele Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtig på linje med andre indtægter, men skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for beskatning: 60 procents ordning. Almindelig indkomstbeskatning af bruttoindtægten fra el-salg efter bundfradrag på (7.000 kroner*). De 40 procent af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Anpartsregel. Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning. Når man har valgt én af de to ovennævnte skattemetoder, har man valgt for hele ejerperioden for alle vindmølleandele. Det vil sige, at man ikke kan skifte metode. Har man andele i andre møllelaug, skal man bruge samme skattemetode alle steder og kan ikke skifte. Flere detaljer om skat findes på I forbindelse med første fase af støbningen af fundamentet, hældes i alt 1000 kubikmeter beton ned i gruberne over armeringen, som er vævet til et net og danner det stabile grundlag. Selve støbningen tager omkring timer uden pause. Det bliver meget varmt, efter at der er blevet støbt, derfor pumpes havvand ind i køleslanger, som er monteret under armeringen. På billedet anes formen på den kommende mølle nummer to, som er Hvidovre Vindmøllelaugs mølle. Aktie- og anpartsselskaber Overskud fra vindmølleandele, der er ejet af et aktie- eller anpartsselskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. * Forslag til forhøjelse af bundfradraget fra til kroner, er vedtaget i Folketinget og er pt. sendt til godkendelse i EU. Servicebrev til brug for selvangivelsen Møllelauget udsender hvert år et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilke rubrikker på selvangivelsen. Vejledende retningslinjer for valg af skattemetode Retningslinjerne er udarbejdet af Partner Revision. Om man skal vælge beskatning efter 60 procentsordningen med bundfradrag eller erhvervsmæssig beskatning med afskrivning afhænger af, hvor mange andele man køber, og de personlige indkomstforhold. Såfremt man har en personlig indkomst over 424 t.kr. (topskattegrænsen før arbejdsmarkedsbidrag) og samtidig har negativ kapitalindkomst, bør man vælge 60 procentsordningen, hvis man køber under 8 andele, og erhvervsmæssig beskatning, hvis man køber over 8 andele. Personer med andre indkomstforhold bør vælge 60 procentsordningen, hvis man køber under 11 andele, og erhvervsmæssig beskatning, hvis man køber over 11 andele. Da bundfradraget er pr. person, bør ægtefæller altid udnytte bundfradraget for mindst den ene ægtefælle, afhængig af hvor mange andele man køber. Ovennævnte vejledende grænser for valg af skattemetode er baseret på nugældende bundfradrag på kr. Såfremt bundfradraget forhøjes til kr., forrykkes de anførte 8 andele til ca. 17 andele og de anførte 11 andele til ca. 23 andele. 9

10 Oftest forekommende spørgsmål og svar Kan man overdrage en forhåndstegning til andre? Svar: Ja, men det er nødvendigt for lauget at vide, hvem der er i besiddelse af disse forhåndstegninger, så vi kan komme i kontakt med dem, når andelene skal betales. Overdragelse af forhåndstegning skal indsendes skriftligt til lauget inden den 1. oktober Hvor mange forhåndstilsagn skal lauget have før projektet med sikkerhed bliver en realitet? Svar: Projektet bliver helt sikkert anlagt med eller uden Hvidovre Vindmøllelaugs deltagelse. DONG Energy vil overtage de resterende andele af møllen, såfremt det ikke lykkes lauget at sælge hele møllen på andelsbasis. Kan DONG Energy eller Danmarks Vindmølleforening gøres ansvarlig for beregningerne? Svar: Ingen af de involverede kan gøres ansvarlige for beregningerne, da det er skønsmæssige beregninger ud fra møllens produktionsdata. Kan man trække købsprisen fra? Sv: Nej, ikke som privatperson. Gælder skattefradraget på kroner (* kroner) pr. person eller pr. projekt? Svar: Skattefradraget er pr. person og det fratrækkes det samlede antal vindmølleandele, som personen ejer. Keglen på mølle to vokser op af betonpladen, som støbes først, næste fase er støbning af keg-lestubben og toppladen og det forefik i juli måned. Til støbningen af keglestubben anvendes træforme (se foto 2). I august blev de 12 eksisterende møller nedtaget, sidenhen kommer færdiggørelse af elektrisk nettilslutning, i efteråret rejses de to første møller og hvis alt går som det skal, testes møllerne i november måned, så de står klar til klimaopmødet COP15 i december. Vil møllerne støje? Svar: Møllerne overholder kravene til vindmøller. Vil du vide mere, er der flere detaljer på hjemmesiden under Teknisk data og kort. Er man afskåret fra at anskaffe yderligere andele, udover det antal der i første omgang er betalt forhåndstegning for? Sv: Nej, Hvis der er ledige andele på udbuds-tidspunktet, kan du købe yderligere andele. Hvad er tidsplanen? Svar: Anlægsarbejdet startede i februar 2009 og løber hen over sommeren. Laugets mølle forventes testet fra 1. november 2009 og i ordinær drift januar Hvornår skal pengene for andelen betales? Svar: Det er muligt at købe andele helt frem til 1. april 2010, men efter 1. oktober tæller indbetalingstidspunktet, så for at være sikker på, at der ikke er udsolgt, skal andelen betales snarest efter at tegningsmaterialet er udsendt. Kan man handle med sine andele? Svar: Ja, andelene er frit omsættelige. Lauget vil føre en venteliste, som kan bruges ved salg af andele. Hvad er andelens værdi om fem år? Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder købsprisen de første år. For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at regne med 10

11 en årlig nedskrivning af værdien på 4 procent p.a. Efter 25 år er andelens økonomiske værdi dermed nedskrevet til 0 kroner. Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for? Svar: Nej. Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for? Svar: Nej, kun myndige personer kan tegne andele. Kan børn/børnebørn på under 18 år eje en andel hver? Svar: Nej, kun myndige personer kan købe andele, dvs. de skal være over 18 år ved købstidspunktet. Kan en andelsboligforening købe andele? Svar: Ja, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen. * Forslag til forhøjelse af bundfradraget fra til kroner, er vedtaget i Folketinget og er pt. sendt til godkendelse i EU. Bestyrelsen forventer at det nye fradrag vil træde i kraft pr. 1. januar 2010, dersom det bliver godkendt. Venteliste I tilfælde af at de forhåndstegninger er udsolgt, etablerer lauget en venteliste på hjemmesiden for de personer, som er interesserede i at købe andele, Ventelisten kan benyttes til salg af andele, som ikke bliver købt af forhåndstegnerne og i forbindelse med senere salg af andele, der sættes til salg. Toppladen af fundamentet til de to møller blev støbt i midten af juli-måned og derefter blev de 12 gamle møller på Avedøre Holme taget ned og kørt væk på en specialbygget lastvogn, som kan reguleres i længden fra førerhuset afhængig af lastens længde. Fotos: Copyright Benny Bøttiger, Hasløv & Kjærsgaard Køb af andele For at købe en andel, skal tegningskontrakten (se bagest i materialet) returneres samt andelsbeløbet betales. Prisen pr. andel er kroner og herfra skal fratrækkes beløbet til forhåndstegning. I princippet har alle ret til at købe andele, men da vindmøllen står i Hvidovre kommune, får borgerne, erhvervslivet og medarbejdere i Hvidovre fortrinsret til at erhverve mølleandelene en måned før andre. Efter 15. september 2009 bliver eventuelt overskydende andele forbeholdt hvidovreborgerne udbudt i frit salg til de øvrige interesserede borgere og virksomheder i Danmark og EU. Sidste frist for køb er 1. november eller når andelene er udsolgt. Fremsendelse af tegningskontrakt og betaling bedes ske snarest, for at få overblik over antallet af bindende tegninger samt for at undgå overtegning. Der skal indsendes en kontrakt for hver person, der ønsker at købe en eller flere andele. Alle, som har købt forhåndstegning, skal ligeledes udfylde og indsende tegningskontrakten, og huske at afkrydse feltet Har købt forhåndstegning. Forhåndstegningsbeløbet (100 kr/andel) modregnes den først købte andel. Har du indbetalt 500 kroner, men fortrudt og kun ønsker at købe én andel, går pengene ikke tabt, men fratrækkes andelsprisen på den ene andel. Forhåndstegninger bortfalder, såfremt tegningskontrakt og betaling for andele ikke er modtaget inden den 1. oktober Derefter modtages tegningerne efter princippet først til mølle. Forhåndstegningen lukkes ved fuldtegning og senest den 1. november

12 Bevis på andelen Den udfyldte tegningskontrakt returneres på vores eller sendes til: Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V DONG Energy inviterede på et glas champagne, da forhandlingerne med bestyrelsen var overstået og kontrakterne lå underskrevet. Her skåler Erik Frølund Thomsen og Erik Christiansen med vicedirektør Christina Grumstrup Sørensen på det gode resultat og det fremtidige samarbejde. Foto: Lene Vind. Købet af andel bliver først registreret, når beløbet er indgået på vindmøllelaugets konto i Arbejdernes Landsbank. Man kan indbetale via Netbank eller i eget pengeinstitut på konto Notér venligst navn og adresse på bankindbetalingen. Så snart Hvidovre Vindmøllelaug har modtaget tegningskontrakten samt indbetaling, får andelshaveren en bekræftende mail eller et brev. Et andelsbevis vil efterfølgende blive tilsendt i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Yderligere information om projektet, se 12

13 Vedtægter for Hvidovre Vindmøllelaug I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet er ejer af vindmøller, opført på Avedøre Holme. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Hvidovre Kommune. 2 Formål Stk. 1 Interessentskabets hovedformål er at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller på Avedøre Holme. Stk. 2 Det overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig energiforsyning i Danmark. 3 Interessenter Stk. 1 Der optages interessenter, som efter gældende offentlige forskrifter har ret til at eje andele. Stk. 2 Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse ved navn, adresse, antallet af andele, samt eventuelle andre krav fra det offentlige. Stk. 3 Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført, samt at give interessenterne adgang til denne. 4 Andele Stk. 1 Interessentskabet er opdelt i ideelle andele, svarende til den ved etableringen forventede produktion i kwh pr. år divideret med 1000, svarende til en andelsstørrelse på 1000 kwh pr. år. Stk. 2 Antallet af andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, den enkelte interessent ejer. Det er til enhver tid interessentskabsfortegnelsen, der angiver antallet af de enkelte interessenters andele. 5 Interessentskabsmøde Stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmødet. Interessentskabsmødet holdes hvert år i marts måned. Skriftlig eller elektronisk indkaldelse til interessentskabsmødet, samt indkomne forslag, skal udsendes til hver interessent senest 2 uger før mødet. Stk. 2 Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af ledelse. 7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde senest den 1.. februar. Stk. 4 Interessentskabsmødet holdes på et af ledelsen fastsat sted i hovedstadsområdet. 6 Stemmeret Stk. 1 På interessentskabsmødet har hver interessent 1 stemme. Stk. 2 Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Dog kun én fuldmagt pr. fremmødt. 7 Beslutninger Stk. 1 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt. Stk. 2 Stemmes der om vedtægts-ændringer, beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg af interessentskabets aktiver og større renoveringer, kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære eller ekstraordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her repræsenterede interessenter stemmer for forslaget. Stk. 3 Ledelsen kan sende forslag til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Afgivning af stemme sker pr. brev inden en nærmere, af ledelsen, fastsat dato. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse. 8 Ekstraordinært interessentskabsmøde Stk. 1 Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, såfremt ledelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/10 af interessenterne skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes til behandling. Stk. 2 Ledelsen indkalder til ekstraordinært interessentskabsmøde senest 4 uger efter, at den har modtaget anmodning herom. Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal ske med 14 dages varsel. 9 Valg af ledelse Stk. 1 Ledelsen består af 5 medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Stk. 2 Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 2 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Stk. 3 Ledelsen konstituerer sig selv. Stk. 4 Til ledelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra samme husstand. Stk. 5 Ledelsen eller enkelte ledelsesmedlemmer kan afsættes ved almindeligt flertal på et ekstraordinært interessentskabsmøde. 10 Valgprocedure Stk. 1 Kandidater til ledelsen opstilles til valg på det ordinære interessentskabsmøde. Stk. 2 Der stemmes på et antal kandidater, svarende til antallet af ledelsespladser på valg. Stk. 3 Kandidaterne der har fået flest stemmer efter optælling af de afgivne stemmer er valgt. 11 Ledelsen Stk. 1 Interessentskabets daglige administration foreståes af ledelsen. Ledelsen kan beslutte at melde interessentskabet ind i relevante foreninger, som varetager vedvarende energiinteresser. Kontingent til foreningerne indbetales af ledelsen over interessentskabets regnskab. 13

14 Stk. 2 Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af ledelsen i forening. Stk. 3 Ledelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4 Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger. Mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols. 12 Ansvar Stk. 1 Ledelsen er forpligtet til at lade vindmøllerne ansvarsforsikre. Stk. 2 Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder, såfremt dette kræves af det offentlige, samt for indgåelse af aftaler med godkendt servicefirma. 13 Gældsætning Stk. 1 Gældsætning af interessentskabet må ikke finde sted. 14 Hæftelse Stk. 1 Interessenterne hæfter personligt over for interessentskabets kreditorer. Stk. 2 Mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse. Stk. 3 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning af gæld, som er interessentskabet uvedkommende. Stk. 4 Ingen fordring kan kræves af den enkelte interessent, uden at kravet forinden er rejst over for interessentskabet. 15 Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. 16 Afregning Stk. 1 Efter fradrag af interessentskabets udgifter og henlæggelser, fordeles resten af indtægten ligeligt efter antallet af andele. Stk. 2 Et eventuelt overskud udbetales til interessenterne mindst én gang om året. Stk. 3 Overskud indtjent fra sidste udbetaling udbetales til den, der på udbetalingstidspunktet er opført som ejer af andelen i interessentskabsfortegnelsen. Stk. 3 Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, kan vedkommendes videre deltagelse i interessentskabet uden yderligere varsel ophæves på et interessentskabsmøde. Stk. 4 Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som interessent, og den pågældende har pligt tll straks at afhænde sin(e) andel(e). Ledelsen kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det kan dokumenteres, at interessentskabsandelen(e) er afhændet. Stk. 5 Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af vedtægterne, betales af den interessent, som misligholder disse. Stk. 6 I øvrigt kan en interessent kun udtræde af interessentskabet ved salg i henhold til Opløsning Stk. 1 Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde stemmer for en sådan beslutning, enten ved personligt fremmøde eller ved brevstemme. Stk. 2 I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver realiseres til dækning af passiver. Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres andele. 21 Tvistigheder Alle sager imod interessentskabet anlægges ved Glostrup Byret. Godkendt på stiftende møde den 7. november 2007 i Hvidovre 17 Omsætning af andele Stk. 1 Interessentskabsandele kan frit omsættes, dog skal betingelserne i 3 være opfyldt. Stk. 2 Alle handler skal omgående meddeles ledelsen. Ingen handel med andele er gyldig, før den er godkendt af ledelsen, i henhold til 3. Stk. 3 Prisen på andele afgøres i fri handel. 18 Pantsætning Stk. 1 Interessentskabsandele kan pantsættes. Stk. 2 Pantsætningen anmeldes overfor ledelsen, der foretager notering herom i interessentskabsfortegnelsen. 19 Misligholdelse Stk. 1 Overholder en interessent ikke vedtægterne, kan ledelsen standse udbetalingerne til interessenten, indtil forholdet er bragt i orden. Stk. 2 Vægrer en interessent sig, trods påbud fra ledelsen, ved at overholde vedtægterne, er ledelsen forpligtet til at bringe forholdet i orden. 14

15 Tegningskontrakt for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Fremsendes til Hvidovre Vindmøllelaug Navn Adresse Postnummer og by CPR.nr./CVR* Telefon Jeg ønsker at tegne mig bindende for stk. andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. (CVR-nr ) En andel giver adkomst til 1/ af virksomheden Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Prisen pr. andel er kr. Indbetalingen skal ske til: Arbejdernes Landsbank Registrerings Konto nr.: Husk at notere navn og adresse på indbetalingen Oplysninger til brug for udbetaling af udbytte Pengeinstitut: Registrerings nr.: Konto nr.: Tegningen lukkes ved fuldtegning eller senest den 1. november Sæt kryds har købt forhåndstegninger Jeg erklærer hermed at ville benytte følgende skatteregel: (Sæt kryds) Almindelig indkomstbeskatning, 60%-ordning med et bundfradrag på kr. Anpartsregel (Erhversmæssig beskatning) Aktieselskab, Anpartsselskaber m.fl. Er du i tvivl, kan du vente med at tage stilling til skattemetode indtil januar 2010 Denne tegningskontrakt er bindende. Der tages forbehold for udsolgte andele. Dato Underskrift Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Tlf * Udenlandske statsborgere skal angive fødselsdato 15

16 Tegningskontrakt for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Kopi til eget brug Navn Adresse Postnummer og by CPR.nr./CVR* Telefon Jeg ønsker at tegne mig bindende for stk. andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. (CVR-nr ) En andel giver adkomst til 1/ af virksomheden Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Prisen pr. andel er kr. Indbetalingen skal ske til: Arbejdernes Landsbank Registrerings Konto nr.: Husk at notere navn og adresse på indbetalingen Oplysninger til brug for udbetaling af udbytte Pengeinstitut: Registrerings nr.: Konto nr.: Tegningen lukkes ved fuldtegning eller senest den 1. november Sæt kryds har købt forhåndstegninger Jeg erklærer hermed at ville benytte følgende skatteregel: (Sæt kryds) Almindelig indkomstbeskatning, 60%-ordning med et bundfradrag på kr. Anpartsregel (Erhversmæssig beskatning) Aktieselskab, Anpartsselskaber m.fl. Er du i tvivl, kan du vente med at tage stilling til skattemetode indtil januar 2010 Denne tegningskontrakt er bindende. Der tages forbehold for udsolgte andele. Dato Underskrift Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Tlf * Udenlandske statsborgere skal angive fødselsdato 16

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført. VedtægterforHunsebyVindmølelaugI/S 1Navn oghjemsted Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 2Formål Interessentskabets formål er at bidrage

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S 1. Valg af dirigent. Erik Christiansen blev valgt som dirigent. Indledningsvis redegjorde han for baggrunden

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2010

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2010 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2010 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere