2-i-1 (hånd-)støvsuger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-i-1 (hånd-)støvsuger"

Transkript

1 2-i-1 (hånd-)støvsuger ZL9032RL-148-G KUNDESERVICE MODEL: ZL9032RL-148-G 07/19 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG /19 WKNF7411

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Leveringsomfang / udstyrsdele 4 Generelt 5 Instruktionsbog læses og opbevares 5 Tegnforklaring 5 Sikkerhed 6 Forskriftsmæssig anvendelse 6 Sikkerhedsanvisninger 6 Opstilling og montage 7 Forud for anvendelse / udstyr monteres 7 Betjening 8 Batteri oplades 8 Håndstøvsuger anvendes til rengøring 10 Rengøring og vedligeholdelse 10 Rengøring / udskiftning af kombibørsten 11 Opsamlingsbeholder tømmes, og støvfilter rengøres 12 Fejlsøgning 13 Introduktion Mange tak, fordi du har valgt 2-i-1 (hånd-)støvsugeren fra QUIGG. Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger. Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside. 2-i-1 (hånd-)støvsuger MODEL: ZL9032RL-148-G IMPORTERET AF: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh Lange Mühren Hamburg Tyskland WKNF Bortskaffelsesanvisninger / Konformitetserklæring 14 Tekniske data 15 Kundeservice

3 Leveringsomfang / udstyrsdele 1 TIL / FRA-håndtagsknap 2 håndtag 3 håndstøvsuger-udløserknap 4 TIL / FRA-knap til håndstøvsuger 5 snavsbeholder-udløserknap 6 bageste afskærmning 7 håndstøvsugerenhed 8 snavsbeholderenhed 9 adapter 10 børsteenhed 11 knap til udløsning af børsteenhed 12 kombibørste 13 fugemundstykke Generelt Instruktionsbog læses og opbevares Af sikkerhedsmæssige årsager bedes du læse denne instruktionsbog grundigt og omhyggeligt igennem og opbevare den på et lettilgængeligt sted i hele 2-i-1 (hånd-)støvsugerens levetid. Du bedes også give denne instruktionsbog videre til enhver person, som fremover vil anvende denne 2-i-1 (hånd-)støvsuger. Tegnforklaring Følgende symboler og advarsler kan ses i denne instruktionsbog, på 2-i-1 (hånd-)støvsugeren eller på emballagen. ADVARSEL! Generel advarsel. Advarsel fare for kvælning! HENVISNING Fremhæver tips og oplysninger til håndtering af 2-i-1 (hånd-)støvsugeren. Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer Kun til anvendelse indendørs. Laderen opfylder beskyttelsesklasse II. 9 Ladestation

4 Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse 2-i-1 (hånd-)støvsugeren er beregnet til privat brug og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Den må ikke anvendes til andre formål end de i denne instruktionsbog beskrevne, da dette kan føre til beskadigelser eller kvæstelser. Der tages ikke ansvar for skader som følge af ukyndig anvendelse. I instruktionsbogen findes yderligere anvisninger og forklaringer. Sikkerhedsanvisninger og advarsler Denne 2-i-1 (hånd-)støvsuger skal opbevares således, at den er utilgængelig for børn. Lad ikke 2-i-1 (hånd-) støvsugeren være uden opsyn, når den er tændt. Sluk stikkontakten og træk stikket ud af stikkontakten, når du ikke anvender 2-i-1 (hånd-)støvsugeren, eller inden du foretager vedligeholdelsesarbejde på den. Sørg for, at du ikke berører den roterende valsebørste med kroppen og tøjet. Forud for tilslutning af 2-i-1 (hånd-) støvsugeren skal du kontrollere, om angivelserne på typeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Dette udstyr må kun anvendes af børn fra otte år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af udstyret og forstår de deraf resulterede risici. Hold 2-i-1 (hånd-)støvsugeren på afstand af vand og andre væsker, varmekilder, skarpe genstande (glas, negle), farlige genstande (opløsningsmidler, rengøringsmidler), kemikalier (syreholdige materialer) samt af brændbare og eksplosive, farlige materialer (gas, alkohol). Sørg for, at 2-i-1 (hånd-)støvsugeren og laderen ikke kommer i kontakt med vand eller bliver våd af vand. Efterlad ikke 2-i-1 (hånd-)støvsugeren og laderen i det fri eller på et fugtigt sted. Anvend ikke batteriet, hvis temperaturen overstiger 40 C. Læg ikke 2-i-1 (hånd-)støvsugeren fra dig under anvendelsen. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Udstyret må kun anvendes med den medleverede adapter. Ved vedligeholdelsesarbejde bedes du henvende dig til en specialist. Anvend kun det tilbehør, som er leveret af vores firma. Opstilling og montage Forud for anvendelse / udstyr monteres 1. Klap håndtaget opad, til det går i hak (se illustration). 2. Forbind hovedenhedens nederste luftrør med børsteenheden og tryk det fast, til luftrøret er fast forbundet med børsteenheden (se illustration). Advarsel fare for kvælning! Emballagematerialet er ikke legetøj. Børn kan blive kvalt i plastposer, folie og styropor-dele. Hold derfor altid emballagemateriale utilgængeligt for børn. Ladestation monteres 1 1. Stik del 1 med tænderne ovenfra og ned i spalten på del Sæt del 3 på del 2 i midten ADVARSEL! Sørg for, at alle dele er gået helt i hak

5 Betjening Udstyr oplades 1. Forud for opladning af udstyret skal du sikre dig, at det er slukket. 2. Tilslut laderen til ladestationen. 3. Tilslut laderen til en stikkontakt. 4. Under opladningsprocessen blinker LED-lampen på håndstøvsugeren langsomt (en gang hvert andet sekund). Når udstyret er helt opladet, lyser LED-lampen konstant. Ved en funktionsfejl i ladekredsløbet blinker LED-lampen hurtigt (hurtige blink, to gange i sekundet). 5. Når udstyret er helt opladet, afslutter den elektriske kredsløbsstyring automatisk opladningen for at beskytte batteriet. Laderen kan altså forblive tilsluttet til strømforsyningen i lang tid uden at beskadige batteriet. 6. Det er normalt, at laderen bliver lidt varm under opladningen. 7. Du bør oplade udstyret i god tid efter hver anvendelse for at sikre en tilstrækkelig strømforsyning. Hvis du ikke anvender udstyret i en længere periode, anbefales det at frakoble strømforsyningen. Ellers bliver udstyret ikke forsynet tilstrækkeligt med strøm på grund af det automatiske tab. 8. Tag udstyret ud af ladestationen. 9. Med foden skal du trykke på børsteenheden og derefter trække håndtaget bagud, så det har en passende hældning (se illustration). 10. Tryk på tænd-/slukknappen og påbegynd rengøringsarbejdet (se illustration). TIL / FRA Advarsel! Til opladning af udstyret skal den originale lader anvendes. Kontrollér, at spændingen stemmer overens med den spænding, som er angivet på typeskiltet. 8 9

6 Håndstøvsuger anvendes til rengøring 1. Tryk på udløserknappen og tag håndstøvsugeren (se illustration). 2. Tag håndstøvsugeren ud af hovedstøvsugeren som vist i illustrationen. 3. Stik fugemundstykket eller støvbørsten ind i håndstøvsugerens sugeåbning som vist i illustrationen. 4. Tryk på tænd-/slukknappen og påbegynd rengøringsarbejdet. Rengøring / udskiftning af kombibørsten TIL / FRA 5. Når børsten skal sættes i igen skal den først monteres i modsatte side af børsteaflåsningen. Børsten drejes eventuelt en smule, så trekanten sidder perfekt i den udstansede trekant på drivakselen. 1. Adskil børsteenheden fra hovedstøvsugeren ved at trykke på knappen på bagsiden. 6. Børsten trykkes så helt ind i udsparingen, og aflåsningen lukkes. Rengøring og vedligeholdelse 1. Tryk på snavsbeholderens knap i henhold til illustration. 2. Tag snavsbeholderen som vist i illustrationen. 3. Tag det indvendige plastfilter og HEPA-filteret ud i henhold til illustration. 4. Fjern støvet som vist i illustrationen. 2. Tryk en gang på skydekontakten, så børstens aflåsning åbner sig Tag fat i børsten på aflåsningssiden og tag den ud. 4. Børsten rengøres eller udskiftes. 7. Børsteenheden forbindes igen med hovedstøvsugeren

7 Advarsel! Forud for rengøring og / eller opbevaring skal stikket tages ud af stikkontakten. Ved rengøring af kabinettet må der ikke anvendes skarpe eller skurende rengøringsmidler. De kan beskadige overfladerne. Nedsænk aldrig udstyret i vand. BEMÆRK: Anvend aldrig støvsugeren uden monteret støvfilter. 5. Sæt først støvbeholderen på udstyret for neden og klap den så på. Tryk på udløserknappen, så støvbeholderen kan gå i hak. Støvbeholderen skal gå helt i hak for oven og for neden på udstyret. Fejlsøgning Hvis der er et problem med støvsugeren, skal du gøre følgende, inden den kontrolleres: 1. Sluk for støvsugeren. 2. Tag stikket ud af ladestationen. Opsamlingsbeholder tømmes, og støvfilter rengøres Støvfilter udskiftes Ind imellem er det nødvendigt at udskifte støvfilteret med et nyt, så støvsugeren kan bevare sin fulde ydeevne. Hvor ofte du skal udskifte støvfilteret afhænger af anvendelsen. Udskift under alle omstændigheder støvfilteret, hvis det er beskadiget, eller du ikke længere kan rengøre det tilstrækkeligt. Symptom Årsag Løsning Udstyret fungerer ikke. Batteriet er ikke opladet. Batteriet lades op. Udstyret kan ikke opsamle støvet, eller sugeevnen er aftagende. Stofposen eller filtrene er tilstoppede. Rengør og vask stofposen og filtrene. 1. Hold udløserknappen til opsamlingsbeholderen nede og tag forsigtigt støvbeholderen af. Snavsbeholderen er fuld. Snavsbeholderen er ikke placeret forskriftsmæssigt. Rengør snavsbeholderen. Placér snavsbeholderen igen. Valsebørsten fungerer ikke. Valsebørsten er filtret af fremmedlegemer for eksempel små stykker stof osv. Demontér skurebørsten og fjern fremmedlegemerne fra børsten. Start så udstyret igen. 2. Hold opsamlingsbeholderen over en skraldespand, træk forsigtigt støvfilteret ud og tøm støvbeholderen. 3. Støvfilteret bankes let ud. 4. Tryk støvfilteret fast ind i støvbeholderen igen, så det slutter tæt hele vejen rundt

8 Bortskaffelsesanvisninger Denne mærkning henviser til, at elektrisk udstyr ikke må bortskaffes i den normale dagrenovation i EU. Gør venligst brug af retur- og affaldssystemerne i din kommune eller henvend dig til forhandleren, hvor produktet er købt. Du bedes bortskaffe batterierne miljøvenligt. Smid ikke batterier i dagrenovationen. Gør venligst brug af retur- og affaldssystemerne i din kommune eller henvend dig til forhandleren, hvor produktet er købt. Emballagematerialet er delvist genanvendeligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflevér den på en genbrugsindsamling. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads. Konformitetserklæring Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbh, Lange Mühren 1, Hamborg, Tyskland, erklærer på eget ansvar, at produktet, som er nævnt længere oppe, opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset. Tekniske data Håndstøvsuger Model: Driftsspænding: Batterikapacitet: ZL9032RL-148-G 14,8 V 2000 mah Ladeadapter Model: RKGSDC Indgang: V ~; 50/60 Hz; 12 W Udgang: 19 V ; 600 ma Beskyttelsesklasse: II Ladestation Model: ZL9032RL-148-G Indgang: 19 V ; 600 ma Motordrevet rengøringsmaskine Model: Driftsspænding: Driftsstrøm: YR365S-148-G 14,8 V 800 ma 14 15

9 KUNDESERVICE MODEL: ZL9032RL-148-G 07/19 Den seneste version af instruktionsbogen findes på vores hjemmeside på Copyright Kopiering eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun med tilladelse fra: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh Lange Mühren Hamburg Tyskland Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet. Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbh. Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer. Importeret af: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh Lange Mühren Hamburg Tyskland WKNF7411

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Trådløse juletræslys med fjernbetjening

Trådløse juletræslys med fjernbetjening Trådløse juletræslys med fjernbetjening 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) 10/22/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Insektdræber JW208B-P ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI /2018 WKNF6974/2018 PRODUCENT Model.: JW208B-P 06/2018 SERVICE

Insektdræber JW208B-P ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI /2018 WKNF6974/2018 PRODUCENT Model.: JW208B-P 06/2018 SERVICE Insektdræber JW208B-P 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Model.: JW208B-P 06/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 1 29084210 06/2018 WKNF6974/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER

LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER Brugsanvisning 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 Model: ZL9012D-144 KW 9-I 2016 25084269 KW 9-I 2016 WKNF6180/2016 LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGUR TIL BØRN ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG. Model: Model: Model: Model:

VÆGUR TIL BØRN ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG. Model: Model: Model: Model: VÆGUR TIL BØRN Model: 804-04-2019-01 Model: 804-04-2019-02 Model: 804-04-2019-03 Model: 804-04-2019-04 Model: 804-04-2019-05 Model: 804-04-2019-06 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Model:

Læs mere

UDENDØRS STIKKONTAKT ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG EA-2325 EA-2324 EA KUNDESERVICE.

UDENDØRS STIKKONTAKT ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG EA-2325 EA-2324 EA KUNDESERVICE. UDENDØRS STIKKONTAKT EA-2325 EA-2324 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 EA-2323 www.haycomputing.de MODEL: EA-2323/-2324/-2325 05/05/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 25091137 05/05/2018 WKNF6887/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

XXL arbejdslygte INSTRUKTIONSBOG WKNF6834/ / KUNDESERVICE MODEL: BM01009-COB 02/2018. Strømstik

XXL arbejdslygte INSTRUKTIONSBOG WKNF6834/ / KUNDESERVICE MODEL: BM01009-COB 02/2018. Strømstik XXL arbejdslygte KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: BM01009-COB 02/2018 INSTRUKTIONSBOG Strømstik WKNF6834/2017 02/2018 29066896 Indholdsfortegnelse Oversigt A 1 2 3 Oversigt

Læs mere

Radiostyret Vægur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE

Radiostyret Vægur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE Radiostyret Vægur 787-04-2019-01 787-04-2019-02 787-04-2019-03 787-04-2019-04 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Model: 787-04-2019-01/-02/-03/-04 02/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 25081022

Læs mere

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE PRODUCENT- Vinduesvasker Q0W-WYT08-3.6Li 3 års GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: Q0W-WYT08-3.6Li 6-II 2016 BETJENINGSVEJLEDNING 25084085 6-II 2016 WKNF6204/2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejse-elkedel ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI 05/2018 WKNF6930/2018 PRODUCENT- RWK SERVICE. Model: RWK 2016.

Rejse-elkedel ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI 05/2018 WKNF6930/2018 PRODUCENT- RWK SERVICE. Model: RWK 2016. DK Rejse-elkedel RWK 2016.16 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Model: RWK 2016.16 05/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 29087709 05/2018 WKNF6930/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

LED-projektør 30 W IP65 INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. MODEL: S/ W

LED-projektør 30 W IP65 INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. MODEL: S/ W LED-projektør 30 W KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-30-S/779-30-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP65 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Leveringsomfang

Læs mere

Vægur - maritim ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Vægur - maritim ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Vægur - maritim 777-04-2019-01 777-04-2019-02 777-04-2019-03 777-04-2019-04 777-04-2019-05 Designeksempler KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Varenr. 7753 07/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL

ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL HTJ-2099-1 KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: HTJ-2099-1 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 29082049 10/01/18 WKNF7132/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

VÆGUR - MARITIM ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI GS GS GR GR GR GS GS

VÆGUR - MARITIM ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI GS GS GR GR GR GS GS VÆGUR - MARITIM GS1201-01 GS1201-02 GR1201-01 GR1201-02 GR1201-03 GS1301-01 GS1301-02 Designeksempler 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Varenr.: 7753 12/07/2018

Læs mere

Køkkenur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE.

Køkkenur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. Køkkenur 796-0-09-0 796-0-09-0 796-0-09-0 796-0-09-0 KUNDESERVICE 69 9 8 7 wwwhaycomputingde Model: 796-0-09-0/-0/-0/-0 0/09 ORIGINL INSTRUKTIONSOG 09 0/09 WKNF709/08 Indholdsfortegnelse Introduktion Leveringsomfang

Læs mere

Radiostyret analogt-vækkeur

Radiostyret analogt-vækkeur Radiostyret analogt-vækkeur -0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 KUNESERVICE + 9 9 www.haycomputing.de Model: -0-0-0 /-0/-0/-0 /0 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 09 /0 WKNF/0 Indholdsfortegnelse Introduktion Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LED-projektør 20 W med bevægelsessensor

LED-projektør 20 W med bevægelsessensor LED-projektør 20 W med bevægelsessensor KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-20-S/779-20-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP65 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor

LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-10-S/779-10-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP54 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Powerbank med adapter til cigartænderstik

Powerbank med adapter til cigartænderstik USB DC OUT USB Max 2.4A DC OUT Total Powerbank med adapter til cigartænderstik Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87637HB55XVI 2016-05 331 974 Kære kunde! Din nye powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922)

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Brugsanvisning USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Anvendte symboler og signalord...6 2. Anvendelsesområde...8 3. Sikkerhedsanvisninger...9

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Kosmetikspejl med powerbank

Kosmetikspejl med powerbank Kosmetikspejl med powerbank da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94029HB551XVII 2017-07 Kære kunde! Dit nye kosmetikspejl med indbygget powerbank er den perfekte ledsager, når du er på farten

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

LED-solar udendørs projektør

LED-solar udendørs projektør LED-solar udendørs projektør KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: SL-4782-S, -W 06/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG IP44 0402 25004021 WKNF7417 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Leveringsomfang

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

CHARGEit BRUGERMANUAL

CHARGEit BRUGERMANUAL CHARGEit BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne CHARGEit powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sikkerhedsrygsæk med ladestation

Sikkerhedsrygsæk med ladestation OUT2 Sikkerhedsrygsæk med ladestation da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90062HB312XVII 2016-12 337 847 Kære kunde! Din nye sikkerhedsrygsæk med integreret powerbank er den perfekte ledsager,

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler QUARTZ- VÆKKEUR Modeleksempler 3 o Ars GARANTI KUNDESERVICE +45 699 603 39 dkservice@haycomputing.de ART.NR.: 1595 09/2019 ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2019 Model-nr.: AN9-WSL-20A, AN9-WSL-20B,

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti

Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Udendørs standerlampe Produktinformation og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94489HB11XVIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

2 i 1 sæbedispenser CSD06 BRUGSANVISNING GARANTI PRODUCENT- SERVICE. Modell: CSD06 01/20/

2 i 1 sæbedispenser CSD06 BRUGSANVISNING GARANTI PRODUCENT- SERVICE. Modell: CSD06 01/20/ 2 i 1 sæbedispenser CSD06 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Modell: CSD06 01/20/16 BRUGSANVISNING 29027853 01/20/16 WKNF6181/2016 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Opladelig håndstøvsuger

Opladelig håndstøvsuger Opladelig håndstøvsuger QUIGG MD 16797 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 8439 03/16/16 BRUGSANVISNING 25084399 03/16/16 8439 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Radiostyret Vækkeur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI (sort) (gråt) (rødt) (turkis)

Radiostyret Vækkeur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI (sort) (gråt) (rødt) (turkis) Radiostyret Vækkeur 805-04-2019-01 (sort) 805-04-2019-02 (gråt) 805-04-2019-03 (turkis) 805-02-2019-04 (rødt) 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Opladelig håndstøvsuger

Opladelig håndstøvsuger Opladelig håndstøvsuger MD 17560 KUNDESERVICE (+45) 70 21 20 20 www.medion.dk Varenr.: 8439 14/2017 BRUGSANVISNING 25084399 14/2017 8439 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler Slimline Armbåndsur Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015911 10/2017 Model-nr.: AN7-SL-100, AN7-SL-108, AN7-SL-112, AN7-SL-212, AN7-SL-216, AN7-SL-304, AN7-SL-324 Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKSL17_BA_V1

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 DA G F E D B C A 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug. 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation LED-motiv Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI

Elektrisk luftpumpe. da Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 85509FV05X00VI Elektrisk luftpumpe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85509FV05X00VI 2015-10 Kære kunde! Med din nye elektriske luftpumpe kan du pumpe luft i oppustelige rejse- eller gæstesenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg HBXIX

Lille LED-bord. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg HBXIX Lille LED-bord da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 9853911HBXIX - 2018-10 Kære kunde! Dit nye LED-bord giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille det til enten at lyse

Læs mere

Personvægt SANOTEC MD Betjeningsvejledning

Personvægt SANOTEC MD Betjeningsvejledning Personvægt SANOTEC MD 18662 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Tegnforklaring... 5 2. Tilsigtet brug... 6 3. Sikkerhedsanvisninger... 7 3.1. Generelt... 8 3.2. Korrekt håndtering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 DANSK G F E A B C D 1 2 3 3 DANSK 05-08 4 SIKKERHED Sikkerhed Bemærk venligst følgende informationer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere