XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10"

Transkript

1 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. Læs side x Læs side 2 Assurandør Kredsen vokser /5 Stress er blevet dit eget ansvar /8 Formand i utide /10

2 2 Arbejdsmiljø Af journalist Berit Villadsen Trivslen er i bund Pres, pres, pres. Mere end hver tredje assurandør føler stress i sådan en grad, at han eller hun er i risiko for at udvikle helbredstruende stress. Det viser en ny trivselsundersøgelse, Assurandør Kredsen har foretaget. De nedslående resultater skuffer kredsens formand Carsten Nielsen. Aflysning af møder, organisations- og strukturændringer, nye it-systemer, manglende administrativ hjælp, konstant opfølgning, mindre salgs- og kundetid og arbejdspres. Listen over stressfaktorer blandt assurandørerne er lang. Rigtig lang, når man læser Assurandør Kredsens nye trivselsundersøgelse for 2015, som følger op på Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse fra Og resultaterne er nedslående. Trivslen er ikke i bedring. Trivselsundersøgelsen i 2013 konkluderede, at 35 procent af Assurandør Kredsens medlemmer føler sig så stressede, at de er i risiko for at udvikle helbredstruende stress. Og i dag to år senere er tallet det samme. Mere end hver tredje assurandører svarer stadig, at de føler sig ret meget eller virkelig meget stresset, når stress er defineret som en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller kan ikke sove om natten, fordi man tænker på problemer hele tiden. Men hvor det i 2013 kun var 9 procent af de adspurgte assurandører, som angav, at de følte sig virkelig meget stresset, er det i procent. Altså mere end hver tiende assurandør. Jeg er skuffet og rigtig ked af, at vi ikke ser en bedring i assurandørerne trivsel. Nærmere tværtimod. Men jeg må samtidig også sige, at konklusionerne ikke kommer bag på mig. I Assurandør Kredsen oplever vi, at folk er mere pressede end de nogensinde har været. Kravene stiger år efter år. Den salgsstøtte vi historisk har haft skæres væk, og flere og flere arbejdsopgaver ender hos den enkelte assurandør som er ansat for at sælge og ikke for at være bogholder, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Jeg er skuffet og rigtig ked af, at vi ikke ser en bedring i assurandørerne trivsel. Nærmere tværtimod. Men jeg må samtidig også sige, at konklusionerne ikke kommer bag på mig siger formand Carsten Nielsen Kunderådgivning og arbejdstempo stresser 948 medlemmer har deltaget i Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse, som denne gang var udvidet med ekstra spørgsmål om budgetmål, antal kundebesøg, tidsregistreringer, øget konkurrence med mere. Ekstraspørgsmålene skulle bidrage med at komme nærmere en forklaring af, hvad der stresser assurandørerne. Undersøgelsen peger på en række forhold på arbejdet, der går hånd i hånd med stressniveauet, og derfor kan mistænkes for at udløse stress. Øverst på listen over mulige stressfaktorer er oplevelsen af at må gå på kompromis med kvaliteten af ens kunderådgivning for at nå igennem opgaverne. Assurandører, der nikker genkendende til den situation, oplever flere stresssymptomer end andre. Det samme gælder assurandører, der har et meget højt arbejdstempo. Og at dømme ud fra undersøgelsen er der ingen bedring at spore på de to parametre. Nærmere tværtimod. Både i 2013 og i 2015 angav tre ud af fire assurandører, at de ofte eller meget ofte/altid må arbejde i meget højt tempo, men gruppen af assurandører, som angiver, at de meget ofte/altid må arbejde i et meget højt tempo er i den to-årige periode vokset fra 34 procent til 37 procent. Ligeledes er andelen af assurandører, som føler, at de ofte eller meget ofte/altid må gå på kompromis med kvaliteten i deres arbejde steget fra 30 til 32 procent, og for hver tiende assurandørs vedkommende er det meget ofte/altid, hvor det i 2013 kun var syv procent. Trivsel på retur Den manglende trivsel skinner også klart igennem de 76 fritekstsvar, som assurandørerne har givet i undersøgelsen. Nogle oplever fysiske tegn på stress i form af hukommelsestab, ondt i maven osv. Andre har været sygemeldte eller er i behandling for stress og andre igen overvejer kraftigt deres fremtid som as-

3 Arbejdsmiljø 3 surandør. En skriver blandt andet: Vi laver disse undersøgelser jævnligt, men ser ingen forandringer. Det eneste, der er sket de sidste mange år, er et stigende tempo, krav og performance krydret med en ekstra portion administration. Jeg er kørt træt og tænker, jeg snart må ud af branchen inden jeg for anden gang går ned med stress. Ærgerligt, når man faktisk godt kan lide kernen i jobbet. Der er imidlertid også enkelte positive tilkendegivelser blandt de 76 fritekstsvar: Jeg har spændende og udfordrende arbejdsopgaver, og jeg er meget tilfreds med mine arbejdsopgaver og mine kolleger. Jeg trives rimelig godt, fordi jeg har valgt at se på det positive og ikke fokusere på det negative. Jeg har valgt at sige til mig selv, sælger jeg ikke det, de forventer af mig, så må de fyre mig. Trivslen skal på dagsordenen i selskaberne Selvom trivselsundersøgelserne kan virke nyttesløse, når der ingen positiv forandring er at spore, understreger Carsten Nielsen, at de har deres berettigelse. Han ser dem som et vigtigt instrument i kampen for at få trivslen på rette kurs. Vi har stadig et stort arbejde at gøre med at forbedre trivslen, og vi skal bruge den kommende tid til at næranalysere resultaterne fra trivselsundersøgelsen både i kredsen og i de lokale assurandørforeninger. Det er et langt sejt træk at bekæmpe stress, og en af måderne at fremme trivslen på er at blive ved med at italesætte det. I assurandørforeningerne i Codan og SEB har man via den lokale overenskomst med selskabet gensidigt forpligtet hinanden på at diskutere arbejdsmiljø og trivsel. Om det vil gøre en forskel, kan tiden kun vise. Men det er en måde at forsøge at vende udviklingen på, og jeg vil opfordre andre assurandørforeninger til at iværksætte lignende tiltag, siger Carsten Nielsen. Stressfaktorer hos assurandørerne Figuren viser, hvilke faktorer som hænger sammen med assurandørernes stress. Skalaen går fra 0-1, hvor 0 er ingen sammenhæng med stress, og 1 er perfekt sammenhæng. Figuren viser således, at assurandører, som føler at de må gå på kompromis med kvaliteten af deres kunderådgivning, oplever flere stresssymptomer end andre assurandører. SIDE 1 Må gå på kompromis med kvaliteten Arbejder i meget højt tempo Ikke retfærdig behandling af ansatte fra næremeste leder Savner rimelige og meningsfulde mål for kundebesøg Mangel på tillid til udmeldinger fra ledelsen Savner muligheden for administrativ hjælp Mangler rimelige og meningsfulde budgetmål Læser arbejdsrelaterede mails udenfor arbejdstiden Savner muligheden for faglig sparring fra nærmeste leder Bruger en stor del af arbejdstiden på registeringer Savner muligheden for faglig sparring fra kolleger 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Sammenhæng med stress Fritekstsvar 76 assurandører skrev fritekstsvar til undersøgelsen. Her er et anonymt udpluk af dem: En normal arbejdsuge ligger på 60 plus Vores frihed i jobbet er væk. Der er masser af opfølgning, lister som skal afleveres til nærmeste chef, og der er konstant opfølgning. Alt dette selvom vores kontrakt siger, at vi selv administrerer vores tid. Det er ikke sjovt længere. Jeg har meddelt selskabet, at jeg stopper om 6 måneder. For meget ansvar og for lidt indflydelse er opskriften på stress. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Kæmpe ansvar og ingen indflydelse er opskriften på stress. Underbemanding. Hysteriske spareforanstaltninger. Manglende forståelse og i særlig grad indsigt fra ledelsens side. Utilstrækkelige It systemer. Vrimmel af mails fra kunder. Konstante bespænd af regler. Jeg vil klart fraråde at søge arbejde her. Man går HELE tiden med en følelse af, om det er godt nok det, man gør. Arbejdspresset er ekstremt. Jeg har svært ved at følge med og overvejer virkeligt, om det er det værd. 37 timer er en saga blot. Jeg arbejder nærmere timer. Det er ikke kun hårdt for en selv pt, men også hårdt at se kollegaer ændre adfærd pga. for meget om ørerne.

4 4 Nedskæring Af journalist Berit Villadsen Codan Forsikring fyrer 16 assurandører 16 fyresedler, 12 jobrokeringer og 5 nye ubesatte stillinger. Det var resultatet efter, at Codan Forsikring inddrog assurandørerne i sin plan om at spare 500 millioner kroner. Der var blandede følelser omkring fyringerne, som var ventet, fortæller formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Sort onsdag. Det kalder Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring, onsdag den 25. marts. Dagen, hvor Codan Forsikring som en del af en større spareplan, uddelte seks fyresedler til selskabets privatassurandører og fem til selskabets erhvervsassurandører. Derudover fik yderligere 17 erhvervsassurandører tilbudt et nyt job, som de i bogstavelig forstand ikke kunne sige nej til. Var de ikke interesserede i at blive assurandør for small erhverv, kunne de ligeledes betragte sig som opsagte. Det var en trist dag for alle. Uanset om du var reddet eller ej. Det var selvfølgelig værst for dem, der havde mistet deres job. De reagerede lidt forskelligt. Nogle var cool omkring det, andre tog det mere tungt og så var der dem, der var meget uforstående overfor, hvorfor at det lige var dem, der var blevet valgt, fortæller Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring. De 17 udvalgte erhvervsassurandører fik 48 timer til at overveje, om de ville tage imod jobbet som assurandør for small erhverv, som indebar, at de skulle tage afsked med al form for porteføljepleje og udelukkende koncentrere sig om nytegninger. Det øgede salgsdrive ville betyde langt flere telefonopkald og salgsbesøg end tidligere samt mere provision og mindre fastløn. 12 ud af de 17 valgte at sige ja. De resterende 5 erhvervsassurandører valgte fyresedlen i stedet for og fik det endelige antal fyrede til at vokse fra 11 til 16 assurandører. Det var en trist dag for alle. Uanset om du var reddet eller ej, siger Jørgen Lykke om onsdag den 25. marts. Frustrerede assurandører Fyringerne kom bag på assurandørerne, selvom alle vidste, at der skulle ske noget. Allerede i efteråret 2014 meddelte Codan Forsikring, at selskabet skulle spare 500 millioner kroner, 300 millioner på it og de resterende besparelser på lønomkostninger. I december 2014 fyrede selskabet på lederniveau, og i slutningen af januar 2015 annoncerede selskabet, at de ville fyre yderligere 80 medarbejdere blandt assurandørerne og andre indendørs ansatte. Ud over nedskæringerne i antallet af medarbejdere har Codan Forsikring i den seneste tid også gennemført en omfattende organisationsændring, som har betydet, at assurandørerne har fået nye kolleger både i service- og supportcentrene og også på lederpositionerne. De mange ændringer og rokeringer har givet grobund for mange frustrationer blandt assurandørerne. Derudover har det også givet lidt murren i krogene, at Codan efter de mange fyringer har slået fem nye stillingsopslag op som assurandør for small erhverv, de fem job, som fem af de fyrede erhvervsassurandører i sin tid sagde nej til. I den svære stund vælger Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan, at se fremad. Det er en turbulent tid i øjeblikket. Men vi ser frem til at komme over på den anden side. Udmeldingen er, at der ikke kommer flere fyringer. Der er virkelig brug for dem, der er tilbage, understreger Jørgen Lykke.

5 Af journalist Berit Villadsen Organisering 5 Assurandør Kredsen vokser Godt 200 nye medlemmer. Det kan Assurandør Kredsen se frem til efter et stort flertal af assurandørerne i Assurandørforeningen i Alm. Brand på foreningens generalforsamling har vedtaget at søge optagelse i Assurandør Kredsen. Assurandør Kredsens formand glæder sig over resultatet 76 stemmer for og 33 imod. Det var et overvældende flertal af de fremmødte assurandører fra Assurandørforeningen i Alm. Brand, der på foreningens generalforsamling den 30. maj besluttede, at deres assurandørforening skulle søge optagelse i Assurandør Kredsen. Beslutningen glæder bestyrelsen i Assurandør Kredsen. Jeg er rigtig glad for, at der har bredt sig en forståelse blandt assurandørerne i Alm. Brand om, at det er vigtigt at være med i et større fællesskab. Det er svært at stå alene i dag, ikke mindst, fordi der er pres på assurandørerne alle steder fra både når det gælder vores arbejdsvilkår, men også når vi forhandler løn, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Ifølge Carsten Nielsen er ønsket om medlemsskabet opstået blandt de menige medlemmer af Assurandørforeningen i Alm. Brand, som Assurandør Kredsen løbende har været i kontakt med. Assurandør Kredsen har i skrivende stund endnu ikke modtaget en officiel optagelsesansøgning fra Assurandørforeningen i Alm. Brand, men den er på vej. Bestyrelsen i Assurandørforeningen i Alm. Brand respekterer 100 procent generalforsamlingens beslutninger, hvor flertallet har haft et ønske om at blive medlem af Assurandør Kredsen. Bestyrelsen vil derfor i den nærmeste tid gå i gang med at arbejde på praktikken omkring optagelsen, lyder det fra Lars Christiansen, formand for Assurandørforeningen i Alm. Brand, som i øvrigt blev genvalgt på foreningens generalforsamling. Assurandørforeningen i Alm. Brand har godt 200 medlemmer, og foreningen bliver dermed den tredjestørste i Assurandør Kredsen. Den største er Topdanmark med 410 antal medlemmer, mens Tryg har 238 medlemmer. BRANCHEN UDVIKLER SIG GØR DU? DIN UDVIKLING? DIN UDVIKLING? Forsikringsbranchen er i en udvikling, hvor det ikke er nok at satse på heldet og håbe på, at morgendagen ligner i dag. Dit job er helt sikkert ikke det samme om fem år. Bliv bevidst om din markedsværdi og sæt ind der, hvor du bliver udfordret i fremtiden. Det giver tryghed, udvikling og frihed. Gør dig klar til fremtiden på forsikringsakademiet.dk Få inspiration på forsikringsakademiet.dk

6 6 Generalforsamling Af journalist Mads Due Anker Vores værdi ligger ude hos kunderne Selskabernes evindelige jagt på besparelser og derigennem øget afkast til aktionærerne giver større og større administrationsbyrder for assurandørerne. Og det kan nemt føre til øget stress, påpegede Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, da han gav sin beretning på kredsens årlige generalforsamling Vi er salgsfolk - ikke kontorfolk. Hvis vi var gode til administration, så havde vi valgt at blive bogholdere. Vi er gode til at afsætte forsikrings- og pensionsprodukter. Derfor har vi valgt at blive assurandører. Det der gør, at assurandørerne bliver stressede, eller føler sig på vej til at blive det, er den alt for store mængde administrationsopgaver, vi skal udføre. Sådan faldt de kontante ord fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, da han indledte sin beretning ved kredsens årlige generalforsamling, der også i år fandt sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle, fredag den 22 maj. Det er mig en gåde, hvorfor selskaberne vælger at pålægge os mere og mere administration. Vores værdi for dem er ikke at sidde på kontoret og registrere, at følge op på begæringer, at indrapportere tidsforbrug og besøgsantal, at holde alt for mange opfølgningsmøder med cheferne og så videre. Vores værdi for selskaberne ligger ude hos kunderne. Det er der, vi afsætter produkterne, og det er vi faktisk rigtigt gode til, fortsatte Carsten Nielsen. Foto: Bennie Hansen

7 Generalforsamling 7 Vi er salgsfolk - ikke kontorfolk. Hvis vi var gode til administration, så havde vi valgt at blive bogholdere, sagde Carsten Nielsen fra talerstolen. Er her også om ti år Solen stod flot på himlen og viste den forårsbeklædte Vejle Fjord fra sin bedste side udenfor, mens de 47 deltagere, hvoraf de 31 var delegerede, lyttede til Assurandør Kredsens formand, der slog fast, at assurandørerne bestemt er deres løn værd og ikke blot kan digitaliseres væk. Vi fortjener hver en krone, vi tjener, for vi skaber værdi for hver eneste selskab. Hvis selskaberne kunne finde en bedre og billigere afsætningskanal end os, gjorde de det den dag i morgen. Men det kan de ikke. De kan naturligvis digitalisere forretningsgangene, og det gør de også. Men de kan ikke digitalisere kontakten til nye kunder, sagde han. Relationer mellem mennesker er assurandørernes fremmeste salgsværktøj. Vi er rigtig, rigtig gode til at skabe nye kontakter, og vi er gode til at få potentielle kunder i tale. Det kan ikke digitaliseres eller sættes i regneark. Derfor er vi her også om ti år, pointerede kredsformanden. I gang med Worklife Investment Assurandørernes arbejdsmiljø og triv- sel var et gennemgående tema på årets generalforsamling. Carsten Nielsen mindede i den forbindelse om, at Finansforbundet i samarbejde med DFL og FA har udgivet en pjece med titlen Trivsel og Bundlinje, der kan bestilles via kredsen eller den lokale HR-afdeling. Carsten Nielsen opfordrede alle til at bruge den i den fortsatte dialog med selskaberne i bestræbelserne på at få et bedre arbejdsmiljø. Codans assurandørforening og senest SEB s assurandørforening, har fået indført i deres lokale lønaftaler, at arbejdsmiljøet skal forbedres. Jeg tror, det er vejen frem, sagde han. Ved beretningens afslutning dvælede Carsten Nielsen et øjeblik ved Finansforbundets store projekt, Worklife Investment. Mange af os tænker ikke nærmere over, hvad vi eventuelt skal lave, hvis vores job forsvinder, eller hvis vi får lyst til at lave noget andet, end det vi gør i dag. Skal vi have et andet job i sektoren, eller rækker vores kompetencer til noget helt andet? Der er for mig ingen tvivl om, at en assurandør altid kan få et job, der har med salg at gøre. Men jeg tror også på, at de kompetencer vi besidder, er efterspurgte i helt andre brancher. Det gælder derfor om at få det afdækket, fortalte han og bad alle lokalforeninger om at udbrede projektet og gå i gang med kompetenceafklaringen med det samme. Det kan nemt være for sent, hvis man står i den situation, at ens job er forsvundet. Det er, som i så mange andre tilfælde, bedst at være på for kant, sluttede Carsten Nielsen. Byd ind Finansforbundet var på Assurandør Kredsens generalforsamling blandt andre repræsenteret ved formand Kent Petersen, der gav en orientering fra forbundet, hvor han takkede kredsen og tillidsmændene for deres arbejde i de lokale foreninger og centralt. Derudover kom Kent Petersen ind på, hvordan digitale løsninger til den finansielle sektor, også kaldet fintech, vil få stor betydning for jobskabelse og vækst også på forsikringsog pensionsområdet. Kent Petersen fremhævede også Worklife Investment-projektet og opfordrede assurandørerne til at komme med deres bud på, hvad de kunne have brug for i forhold til uddannelse og kompetenceløft. Ny næstformand Efter generalforsamlingen konstituerede kredsbestyrelsen sig med Jørgen Lykke som ny næstformand. Han erstatter Ole Døssing Christensen på posten. Uffe Pedersen blev genvalgt som økonomiansvarlig. Finansforbundest formand Kent Petersen talte om, hvordan digitale løsninger til den finansielle sektor, også kaldet fintech, vil få stor betydning for jobskabelse og vækst.

8 8 Generalforsamling Af journalist Mads Due Anker Stress er blevet dit eget ansvar Arbejdsmiljø og stress var også på dagsorden, da sociologen Rasmus Willig talte ved Assurandør Kredsens generalforsamling. Han ser dystre udsigter for medarbejderne, der i fremtiden skal være endnu mere robuste for at kunne klare sig i konkurrencesamfundet Engang kunne man gå til sin leder og få hjælp, hvis man oplevede problemer i sit arbejdsliv. De dage er forbi, og det er i højere grad op til medarbejderen selv at tackle problemet. Også hvis det er af alvorlig karakter som stress. Det er blevet dit eget ansvar, at du er ramt af stress. Spørgsmålet rettes tilbage til den enkelte, der så bliver skydeskiven for kritikken, forklarede sociologen Rasmus Willig, der var gæstetaler ved Assurandør Kredsens generalforsamling. Han er lektor på RUC og forsker i begrebet kritik, hvor han blandt andet undersøger, hvordan kritikken afmonteres ved hjælp af den managementlitteratur, boghandlernes reoler bugner af. Et eksempel på, at kritikken afmonteres, er, når medarbejderen forsøger at diskutere en problemstilling med sin leder. Så bliver vedkommende mødt med svar som: Har du nogen ide til, hvad vi skal gøre ved det?, Du skal ikke tale problemet op og Nu skal vi passe på med at smitte hinanden med negativ tænkning. Svarerne returneres ifølge Rasmus Willig, og ansvaret flyttes dermed tilbage over på den anden side - fra leder tilbage til medarbejder. Svareksemplerne er ikke taget ud af den blå luft, men stammer fra Rasmus Willigs forskning, hvor han har interviewet en lang række forskellige faggrupper om deres samtaler med ledelsen. Man mister sig selv Rasmus Willig forklarede videre, at det virker stressende på medarbejderne, når begreberne bliver et mål i sig selv, og ikke længere er et middel til at nå et mål. Engang var begreberne positive. Nu er de negative. Fleksibilitet var før et gode, men nu forventes det af én, at man skal være fleksibel, og at der ikke længere er noget, der hedder overarbejde. Omstillingsparathed er et andet eksempel, hvor man bliver flyttet væk fra det, man er rigtig god til. Det er farligt, for dermed mister man sig selv i det, fortalte Rasmus Willig. Den nye trend fra managementlitteraturen er, hvis man skal tro Rasmus Willig, at man for at kunne klare sig i konkurrencesamfundet er nødt til at galvanisere sig selv forstået på den måde, at man skal lære at finde sig i mere. Litteraturen pointerer yderligere, at vi allesammen på et tidspunkt i vores liv vil blive ramt af stress. Derfor vil det gælde om at komme hurtigst op igen. Litteraturen fremhæver derfor også rollemodeller, altså de, der har rejst sig. De skal tjene som forbilleder for os andre. Det vil vi opleve komme væltende ind over os i nær fremtid, sagde han. Og I vil snart blive udsat for tests, der skal vise, hvorvidt I er robuste, så I Fleksibilitet var før et gode, men nu forventes det af én, at man skal være fleksibel, og at der ikke længere er noget, der hedder overarbejde, sagde Rasmus Willig. kan få flere arbejdsopgaver og i sidste ende blive klandret, hvis I eksempelvis får stress eller andre problemer, sagde Rasmus Willig. Foto: Bennie Hansen

9 STYRK DIN KARRIERE MED LINKEDIN Vi, Kreds Øst, Kreds Vest og Assurandør Kredsen oplever, at mange medlemmer ønsker at forstå hvordan LinkedIn kan bruges til at styrke karrieren. Derfor invitere vi til 6 skræddersyede LinkedIn arrangementer, i hele landet. Få styr på alle de gratis muligheder med platformen, så du kan bruge LinkedIn optimalt til at styrke din karriere. TEMAER FOR DAGEN Kort om LinkedIn Hvad vil du personligt opnå med LinkedIn? Gør din profil professionel øvelser ved computeren bl.a. udarbejdelse af personlig headline, kort beskrivelse (summary) og brugen af søgeord Sådan bruger du søgefunktionerne på LinkedIn Værdien af profile views og personlig ranking Sådan opbygger og vedligeholder du dit netværk Vær aktiv og del viden på LinkedIn Introduktion til LinkedIn Pulse Personlige målepunkter i dit fremtidige arbejde med LinkedIn. PROGRAM Kl til Sandwich Kl til Velkomst samt præsentation af Worklife Investment Kl til LinkedIn V/ Nicolai Hæggelin Vigtigt! Husk at medbringe din bærbar computer - til nøds kan en tablet bruges. Det er også væsentligt at du medbringer dit CV i word, da du skal bruge det til at opbygge din LinkedIn profil. STED OG TID Den 15. juni i Ballerup, Nets, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup Den 26. august i Roskilde, Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde Den 31. august i Odense, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Den 1. september i Holstebro, Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro Den 2. september i Vejle, Best Western Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle Den 27. oktober i Hjørring, Hotel Phønix, Jernbanegade 6, 9800 Hjørring I tilmelder jer via kredsens hjemmeside.

10 10 Portræt Af journalist Berit Villadsen Formand i utide Omstillingsparat og uddannelsesklar. Det er kravene til nutidens og fremtidens assurandører, mener den nye formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring, Bo Vincent, som blev formand efter den tidligere formand Jakob Klink pludselig sagde sin stilling op Større frihed og en højere løn. Det var sød musik i den dengang 20-årige Bo Vincents øre. Han var træt af sit butiksjob i møbelbranchen og valgte derfor at følge i sin storebrors fodspor og blive assurandør i Kgl. Brand. Og det var et godt jobbytte. Hans forventninger blev hurtigt indfriet med hensyn til frihed og økonomi. Desværre var selskabet ikke optaget af at uddanne sine assurandører. Han valgte derfor at stoppe efter tre år. For uddannelse var vigtigt for Bo Vincent. Det har det altid været og er det også i dag, hvor han er nyvalgt formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Assurandørjobbet er mere krævende i dag end for ti år. Det er en mere prisbevidst branche, og selskaberne kræver mere og mere af assurandørerne. Du skal være omstillingsparat og klar til at udvikle dig også personligt. I dag handler det i langt højere grad end tidligere om at gøre sig uundværlig og måske også gøre noget, som andre ikke gør. Det handler om at få noget på cv et. Det kan være alle former for uddannelse indenfor it eller indenfor salg og ledelse. Områder hvor du kan forbedre din rådgivning og gøre en forskel ude hos kunderne, siger den 41- årige Bo Vincent. Han har selv været vidt omkring i sin karriere. Efter Kgl. Brand tilbragte han fem år i udlandet. Første halvdel af hans udlandseventyr brugte han som rejsekonsulent og servicechef for Star Tour i Spanien. Anden halvdel som it-konsulent i Sverige. Men så var det også tid for Bo Vincent til at komme tilbage til Danmark og forsikringsbranchen igen. Efter to hurtige jobsamtaler fik han jobbet som privatassurandør i Alm. Brand, hvor han endelig kom i gang med sin uddannelse som erhvervsassurandør på det forjættede Forsikringsakademi, som han siden har holdt fast i. Siden 2009 har han været ansat som censor både til privat- og erhvervsskadeeksaminer, hvor han løbende holder sin viden om branchen ajour. Trivslen er under pres Karrieren som formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring er kun knap to måneder gammel. Formandsjobbet blev ledigt, da den tidligere formand Jakob Klink pludselig sagde sin stilling op. Det krævede nogle personlige overvejelser men med en enig bestyrelse takkede Bo Vincent ja til posten og fik fuld opbakning fra selskabets 32 landbrugs og erhvervsassurandører samt cirka 40 privatassurandører. Bestyrelsesarbejdet er imidlertid ikke fremmed for Bo Vincent, som i 2011 valgte at skifte fra Alm. Brand til den norske forsikringskæmpe for at tage del i selskabets satsning på det danske marked. Samme år valgte han at træde ind i arbejdet i den lokale assurandørforening. Den primære ambition var dengang at bidrage til assurandørforeningens mangfoldighed og ikke mindst at deltage i lønforhandlingerne med selskabet. I dag er Bo Vincents primære fokus på trivslen i selskabet, som har lidt under selskabets vækststrategi. Selskabets mange opkøb blandt andet af Nykredit Forsikring og senest Gouda Forsikring har sat assurandørernes tålmodighed på prøve og betydet, at en del flere assurandører end normalt har afleveret deres opsigelse. Jeg tror, de mange opsigelser skal ses som et resultat af, at mange assurandører har følt sig lidt presset. Ikke rent økonomisk, men mere udfordret på deres arbejdsdag. Vi har haft en lang periode, hvor nye it-systemer har fyldt og stadig fylder rigtig meget. Vi har både et nyt lønsystem, salgssystem, tilbudssystem, og nu kommer der også et nyt kunderegistreringssystem, som du skal ind og administrere. Det har presset flere i en lang periode, men jeg mærker allerede nu, at der er forbedringer på vej. Og det er vigtigt. Det skal være sjovt at gå på arbejde, understreger Bo Vincent. Nyt assurandørteam udfordrer Selskabets vækststrategi har også udfordret bestyrelsesarbejdet i Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. De mange opkøb har øget antallet af jobfunktioner på assurandørområdet til ikke længere kun at dække privat, erhverv og landbrug. Til efterårets lønforhandlinger med ledelsen skal assurandørforeningen således også forhandle kontrakter for Foto: Bennie Hansen

11 Portræt 11 Seks ekstra om Bo Vincent Den bil kører jeg rundt i: En koksgrå Audi A6. Det kan jeg lide at spise: Typisk dansk mad og tapas, især aioli smurt ovenpå brød i tykke lag. eksempelvis vognmandsassurandører og assurandører indenfor byggeriets forsikringsservice, som udelukkende er fastlønnet. Udfordringen bliver her at få lavet en rød tråd i fastlønskontrakterne og de variable kontrakter i det nye assurandørteam. En anden udfordring er at skabe en fælles ånd og sammenhold i det nye assurandørteam. Og her er Bo Vincent på hjemmebane. Han kan godt lide at sætte nye pro- jekter i verden og arbejde for at skabe synergi mellem mennesker. Og så er han et udpræget sportsmenneske. Fodbold og badminton har fulgt ham igennem mange år. Men efter to korsbåndsskader og tre meniskskader har han valgt at droppe kontaktsporten til fordel for sin mountainbike og sine golfkøller. Mindst en gang om ugen runder han Odense Eventyr Golfbane. Derudover elsker han at bruge tid sammen med sin kone og tre børn og sine venner. Det kan jeg lide at drikke: En god flaske italiensk rødvin. Favoritten, der er til at betale, er Barbaresco eller andet med en snert af Nebbiolo druen. Det kan jeg lide at høre af musik: Gode gamle U2. Den seneste bog, jeg har læst: Kan jeg ikke huske. Det må have været i forbindelse med noget uddannelse. Det kan jeg lide at se i tv: Jeg er lidt sportstosset og ser primært fodbold. Og så er jeg også gået ombord i Netflix, især tv-serien Suits har fanget mig. Jeg er nået til sæson 2.

12 12 Uddannelse Af Rita Modberg, kommunikationskonsulent Nu skal vi lære at spare ned til pension Før handlede det om at spare op til sin pension. Nu handler det i lige så høj grad om, at spare ned, det vil sige at få mest muligt ud af pengene, når de skal udbetales. En ny uddannelse fra Forsikringsakademiet med titlen Seniorrådgivning og planlægning sætter fokus på disciplinen nedsparing Traditionelt har pensionsbranchen kontakt med kunderne, mens de indbetaler til pensionsordningen, for så mere eller mindre at slippe dem, når pengene skal ud igen. Men den tradition er ved at ændre sig. Pensionsbranchen har stigende fokus på at fastholde kontakten med kunder, der skal til at slå hul på pensionsopsparingen. En af årsagerne er, at danskerne generelt lever længere og længere. Seneste tal fra Danmarks Statisk viser, at den gennemsnitlige levealder for mænd ligger på 78,5 år, mens kvindernes middellevetid er steget til 82,7 år. For 20 år siden lå gennemsnittet for mænd på 72,6 år, mens kvinderne gennemsnitligt blev knap 78 år. Vi skal tage hul på snakken om nedsparing allerede, når kunderne er i 50 erne. Og vi skal turde være ærlige og gå til dem med spørgsmål om fx deres drømme for livet. Hvis vi vinder kundernes tillid, har vi også muligheden for at følge dem helt til dørs, siger Peter Rosenlind-Nissen, direktør for salg og rådgivning i PFA. Branchen kan gøre endnu mere for sine kunder Det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan pensionspengene bliver forvaltet. De skal holde længere og bør derfor indgå i en nedsparingsplan, som også tager højde for elementer som ejendom, frie midler, boligøkonomi og arv. Vi skal tage hul på snakken om nedsparing allerede, når kunderne er i 50 erne. Og vi skal turde være ærlige og gå til dem med spørgsmål om fx deres drømme for livet, og hvordan tilværelsen skal se ud, hvis den ene dør. Hvis vi vinder kundernes tillid, har vi også muligheden for at følge dem helt til dørs, siger Peter Rosenlind-Nissen, som er direktør for salg og rådgivning i PFA. Han ser god mening i at styrke kompetencerne inden for seniorrådgivning og planlægning. Det er her pensionsbranchen kan gøre endnu mere for sine kunder. Branchen har en god tradition for at rådgive kunderne og have tæt kontakt til dem i deres år som pensionsopsparere. Den tradition skal vi også have til at omfatte næste fase. Generelt kender kunderne ikke deres muligheder og reglerne på pensionsområdet, og det er selvfølgelig noget deres pensionsinstitut skal kunne hjælpe dem med. Eller går kunderne jo bare andre steder hen for at få den hjælp og rådgivning, lyder det fra Peter Rosenlind-Nissen. Nedsparing handler om penge og drømme Uddannelsen på Forsikringsakademiet tager fat på både muligheder og regler, og på penge og drømme. Side om side med de økonomiske og skattemæssige emner, står derfor Planlæg drømmen om pensionisttilværelsen. Vi kigger på seniorrådgivningen og nedsparingen i et helhedsperspektiv, så vores deltagere både får de rette pensionsfaglige og personlige kompetencer, fortæller Trine Kongsvad, som er produk-

13 Uddannelse 13 tansvarlig på Forsikringsakademiet. Nedsparingen sker på et tidspunkt i kundernes liv, hvor hver krone virkelig tæller. Derfor har de brug for rådgivning, der på den ene side er åben over for fremtidsdrømme og på anden side kan klæde dem på til at træffe rationelle beslutninger, der holder hele livet, siger Trine Kongsvad. Uddannelse over 12 uger Første hold på uddannelsen Seniorrådgivning og planlægning (4.29) starter til efteråret og løber over 12 uger. Uddannelsen afsluttes med eksamen og certifikatet Certificeret seniorrådgivning. Underviserne er fra både pengeinstitutter og pensionsselskaber. Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelding på forsikringsakademiets hjemmeside Foreningsnyt: Assurandørforeningen i SEB Pension Der er afholdt generalforsamling i AiSEB, fredag d. 17. april. På valg var Carsten Kjølby og Claus Johansen. Da Erik Sundbøl også stillede op til bestyrelsen, blev der brug for stemmetællerne. Det endte med, at Erik Sundbøl erstatter Carsten Kjølby, mens der var genvalg til Claus Johansen. Tak til Carsten for godt arbejde i hans tid i bestyrelsen og velkommen til Erik. Vi har i AiSEB meget fokus på arbejdsmiljøet og ser frem til den nye måling, der lige er foretaget via Finansforbundet. Vores håb er at arbejdsmiljøet/ stresspåvirkningen er forbedret. Det vi hører fra vores medlemmer, indikerer dog, at det nok ikke er tilfældet. SEB har iværksat en måling af blandt andet arbejdsglæden. Assurandørerne svarer hver 14. dag på fem spørgsmål via en App på mobiltelefonen, hvorefter de får en tilbagemelding på den øjeblikkelige trivsel. Hvis den er markant faldende, kontaktes den enkelte anonymt af en erhvervspsykolog, som forsøger at afdække årsagerne til den dårligere trivsel. Det er et skridt i den rigtige retning, men kan så absolut ikke stå alene. Vi vil i foreningen stadig arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet/ arbejdsglæden. Dette er i øvrigt nu blevet skrevet ind i overenskomsten, således at selskabet og vi bevarer fokus på området. Landbrugsassurandør til Thisted, Nykøbing og Skive Vi søger en Landbrugsassurandør til området Thisted, Nykøbing og Skive, der har lysten og engagementet til at sælge landbrugsforsikringer, og løsninger til mindre erhvervsdrivende. Du vil som landbrugsassurandør hos os - Indgå i et team bestående af gode resultatorienterede kolleger - Blive en del af et stærkt fagligt forsikringsmiljø - Blive tilbudt en attraktiv løn, baseret på dine egne præstationer - Blive tilbudt personlig udvikling Vi ønsker at ansætte dig, der Er eksamineret assurandør eller tæt på at blive det Har stor erfaring med salg og rådgivning Er udadvendt og kan lide at tale med alle typer af mennesker Evner at sætte kunden i centrum og yde en god service Er målrettet og resultatorienteret og motiveres af dine salgsmål, og lønsomhed i porteføljen Evner at arbejde selvstændigt, men du er også en teamplayer, da samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere vægtes højt og er en del af nøglen til succes Har et højt drive og er proaktiv Er god til at skabe relationer Kan lide at skabe resultater og kan dokumentere gode salgsresultater Vi tilbyder dig en spændende dagligdag Hvor du kan forvente masser af udfordringer krydret med muligheder. Vi sætter en ære i, at kunden får en god oplevelse hver gang. Vi tager ansvar og holder fokus på en god og positiv måde i en travl hverdag. Vores fokus er at sikre Gjensdiges fremtidige vækst og profitabilitet gennem lønsom vækst. Kontakt os og hør om dine muligheder. Du kan kontakte landbrugschef, Steen Berg på mobil og høre mere om jobbet, og hvordan det er at være medarbejder hos os i Gjensidige. Du kan læse mere om, hvordan det er at arbejde hos os på gjensidige.dk/om-os/job-karriere.*

14 14 Medlemsvandring 1594 medlemmer af Assurandør Kredsen primo maj 2015 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 238 Daniel Lundberg, Taastrup David Tvede, Farum Janhangier Asad Khan, København S Kirsten Steen Frederiksen, Rungsted Kyst Lars Raadshøj Kristensen, Taastrup Leif Nielsen, Sønderborg Mia Præstø, Kolding Michael Sørensen, Nørresundby Rune Christiansen, Harlev J Erik Rugholm Nielsen, Tårs Joakim Skjellerup, Kgs. Lyngby Rikke B. Nielsen, Taastrup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 166 Bitten Munck Larholm, Silkeborg Bo Gregers Hammershaimb, Vejle Frank Olsen, Slagelse Henrik Schnipper, Nærum Inger Merete Møller, Knebel Jan Milton Pedersen, Viborg Jonas Møller Larsen, Aalborg SV Kaj Schmidt, Aabenraa Kasper Silas, Hillerød Kim Henrik Batting, Brøndby Kristian Pultz Schlosser, Aabybro Lasse Emil Nørskov, Aalborg Majbritt Kornbech Rokkedrejer, Aalborg Martin Nygaard Eriksen, Odense C Michael M.A Nielsen, Aalborg SV Rune Andersen, Aalborg SV Rune Bjærre, Aabenraa Ulrich Busch, Odense NV Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 410 Allan Bonke Pedersen, Tommerup Anders M A Pedersen, Frederiksberg Andreas Christensen, Brønshøj Bo Gregers Hammershaimb, Vejle Claus Michael Vestergaard, Viborg Eser Sønmez, Horsens Frank Olsen, Slagelse Frederik G Bonnez, Hasselager Jesper Lønfeldt, Svendborg Jesper Ravn, Næstved Johnny Sejr, Holbæk Kenneth Klyver, Esbjerg Lars Mieritz, Lundby Louise Grimm Hansen, Valby Malene Fugleberg, Esbjerg V Martin Axelsen, Hjørring Martin Nygaard Eriksen, Odense C Mathias Boesgaard, Svendborg Michael Godiksen, Støvring Michael Vangsted, Hjørring Mikkel Kolthoff, Vordingborg Patrick Kjeldal, Horsens Rasmus Fabius Meinecke, Kastrup Rasmus Kastberg Nielsen, Hobro Thomas Priess, Næstved Thomas Ø Sørensen, Bogense Toke Dall, Horsens Troels Bøgelund Frost, Aarhus C Anders Jacobsen, Nykøbing F Bruno Binnerup, Vordingborg Dennis Østergaard, Hjørring Eigil Nybo Damsgaard, Fredericia Frank Memborg, Herning Frank Thure Josephsen, Ribe Helle Gammelgaard Jensen, Silkeborg Henrik Moselund, Skanderborg Henrik Mølgård, Vejle James Kim Andié, Kolding Jan Frimer, Frederikshavn Jan Nielsen, Nykøbing F Jens Ulrik Bregnhardt, Kalundborg Jimmy Hansen, Aarhus C Kasper Baunkjær Olsen, Aalborg Kim Bejstrup, Randers SØ Lasse S. Petersen, Odense C Mads Knippel Jensen, Nørre Aaby Mai Hallberg Møller, Hjørring Marianne Lehmann, Fredericia Morten Kold Gade Black, Næstved Morten S Breitenbauch, Hjørring Ole Damsø Jensen, Kolding Peder Degn Graversen, Kjellerup Rene Schrøder, Sønderborg Steen Jensen, Ringsted Stephan Behnke, Kongerslev Søren Robert Pedersen, Hjortshøj Theis Aggergaard, Rødovre Thomas Keld Christensen, Greve Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer: 107 Claus Johansen, Herlev Henny Larsen, Ringsted Jens-Ulrik Brun, Esbjerg V Jakob Steffensen, Holte Per Thers Christiansen, Haslev Assurandørforeningen af 1906 under Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 22 Søren Sandvad, Frederikshavn Tonni Jensen, Vojens Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 20 Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 18 Eva Krog Nielsen, Sønderborg Kaj Schmidt, Aabenraa Lars Jensen, Silkeborg Michael Thomsen, Esbjerg V Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 33 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 18 Henrik R. Hjort, Aalborg Kasper Luther, Aalborg Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 57 Claus Carlsen, Haderslev Elsebeth Mänecke, Låsby Jens-Ulrik Brun, Esbjerg V Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 24 Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 65 Chau Ngu, Haderslev Flemming Beck Jensen, Haderslev Jacob Lausen, Frederiksberg C Jan Skjeldmose, Virum Per Sørensen, Viborg Tine Fuglsang-Hansen, Odense S Anders Kold Ruskjær, Helsingør Lars Sørensen, Lystrup Martin Augustinus Lauridsen, Nuussuaq Sebastian Fürst, Herfølge Steffen Steenberg, Greve Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 74 Rune Andersen, Aalborg SV Jes Peter Jessen, Maribo René Højen Pedersen, København S Landsforeningen Herdis Greisen, Kolding Jeanette Pia Gullev, Væggerløse Kenneth Busted, Solrød Strand Mads Stenbæk Jørgensen, København S Michael Balsby, Kolding Per Straarup, København S Shahid Mirza, Køge Allan Bonke Pedersen, Tommerup Anders Gold, Ølstykke Ann-Britt Godsk, Hjørring Benny Lund Svendsen, Højbjerg Benny Rasmussen, Aalborg Brian Hansen, Hirtshals Carsten Briese Petersen, Svendborg Darko Vedel Rasmussen, Stenløse Dea Østrup Lillelund, Aalborg Sø Ejvind Peter Christensen, Pandrup Erik Bruun, Vestbjerg Finn Heeno, Helsingør Flemming Sørensen, Herning Gregers Maglekær, Gentofte Gynther Festersen, Vojens Henny Christensen, Ejby Henriette Gallus Peulicke, Vordingborg Henrik Lund Madsen, Frederiksberg C Jacob Modigh, Hedensted Jan Håkansson, Næstved Jan Magnusson, Grindsted Jørgen Nikolai Olsen, Bogense Jørgen Seerup, Herning Jørn Bendorff, Herning Leif Vognsen, Viborg Lene Østergaard Jensen, Roskilde Martin Boye, Rungsted Kyst Martin Skriver, Odense NV Merete Enghave Mortensen, Varde Nicolai L. Hansen, Viborg Niels Ebbe, Vejle Niels Erik Koudal, Hjallerup Niels Kristian Madsen, Aalborg Per Rasmussen, Viborg Peter Nørgaard, Sønderborg Rasmus Østergaard, Aabybro Rune Rasmussen, Nykøbing F Stig Petersen, Branderup J Svend Trøst Jørgensen, Blokhus Søren Ekmann, Svendborg Torben Dansager, Ringkøbing Torben Nielsen, Charlottenlund

15 Kontakt til foreningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Næstfomand Jørgen Lykke, Codan Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Bo Vincent Isabellavænget 16 Lumby 5270 Odense N Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Assurandørforeningen af 1906 under Købstædernes Forsikring Tommy Foverskov Frydsvej Horsens Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Mikkel Hennsel Layout: Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Hans Munk, Finansforbundet Næste nummer udkommer: Okotober Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr.x / Juni 2015 / 11. årgang

16 16 Giv os friheden i jobbet tilbage Carsten Nielsen Formand Det er ude hos kunderne, at resultaterne skabes, ikke bag skrivebordet. Giv assurandørerne friheden i jobbet tilbage, så skal I bare se. Så kom resultatet af trivselsundersøgelsen Næsten tusind medlemmer har svaret på spørgsmålene. Det vil jeg gerne kvittere for. Det giver os et godt grundlag for at sammenligne resultatet med den tidligere undersøgelse, som vi foretog i Jeg har i skrivende stund ikke haft lejlighed til at gå i detaljer med resultatet. Men umiddelbart ser det ud til, at der fortsat i høj grad er mulighed for forbedringer af assurandørernes trivsel. Vi skal i den kommende tid have analyseret materialet, hvorefter vi naturligvis behandler undersøgelsen i kredsbestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at arbejdet for bedre trivsel vil fortsætte. Dette er desværre et område, hvor selskaberne skal holdes til ilden. Det burde sige sig selv, at medarbejdere i trivsel er lig med bedre produktion, og dermed også bedre bundlinje. Det er endnu ikke alle selskabers ledelser, der har forstået dette simple forhold. Hvis selskaberne skulle mangle et godt råd, til hvordan de forbedrer assurandørernes trivsel, så kan de bare henvende sig: Begræns administrationen, skær ned på de interne møder, skru lidt ned for den ledelsesmæssige opfølgning. Kort sagt giv assurandørerne arbejdsglæden tilbage. Det er ude hos kunderne, at resultaterne skabes, ikke bag skrivebordet. Giv assurandørerne friheden i jobbet tilbage, så skal I bare se. Nu nærmer sommeren sig, og vi kan alle trække stikket ud i en periode. Det er helt nødvendigt, at vi får koblet af og får batterierne ladet op igen. Vi lever i en verden, hvor vi er På stort set hele tiden. Jeg tror det er nødvendigt, at vi slukker for elektronikken et kort øjeblik, og foretager os noget helt andet, og frem for alt i et roligere tempo. I hvert fald i en periode. Rigtig god sommer

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629 Klub/ Hold i 2012/13 Holdkaptajn: Amager Herrehold 1. herrehold, 3. div. Sjælland Thomas Christensen, tlf. 42207359, mail: thomas_filias@hotmail.com 2. herrehold, 4. div. Sjælland KBH Kristian Wilhøft

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000.

Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Dette er de bedste tider for nuværende medlemmer, der under afviklingen, stillede op for Haderslev Tri 2000. Indsigelser eller nye tider bedes sendt til kimhouman@gmail.com Ironman 3,8-180-42,195 km Per

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012 15-04-2012 20:52:04 - DDS SP v.3.12.4.2 RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris 2012 ØST terræn 2012 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/4 Højre 300 m Knælende Station 2 Mål 1 1/7 230 m Liggende

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

De Danske Mesterskaber

De Danske Mesterskaber De Danske Mesterskaber 2006 10 M LUFTPISTOL De Danske Mesterskaber 10 meter Luftpistol 12. MARTS 2006 HERNING Ungdom 1 13 deltagere 03 Hold Ungdom 1A 08 deltagere 02 Hold Ungdom 2 8 deltagere 02 Hold Ungdom

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup DDS SP v.3.16.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Horisontal Gul 24 Høj knælende Mål 2 Oval 2 Grøn 24 Mål 3 S15 Horisontal Gul 31 Mål 4 1/8 Gul 31

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/2 2016 Bedømmelser Klasse: 1 106 115-12-0258 164/Østdjurs Søren Brøbech 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 5,75 94,25 1,50 95,75 134 055-09-0611 55/Vejle Johannes Markussen

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere