XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10"

Transkript

1 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. Læs side x Læs side 2 Assurandør Kredsen vokser /5 Stress er blevet dit eget ansvar /8 Formand i utide /10

2 2 Arbejdsmiljø Af journalist Berit Villadsen Trivslen er i bund Pres, pres, pres. Mere end hver tredje assurandør føler stress i sådan en grad, at han eller hun er i risiko for at udvikle helbredstruende stress. Det viser en ny trivselsundersøgelse, Assurandør Kredsen har foretaget. De nedslående resultater skuffer kredsens formand Carsten Nielsen. Aflysning af møder, organisations- og strukturændringer, nye it-systemer, manglende administrativ hjælp, konstant opfølgning, mindre salgs- og kundetid og arbejdspres. Listen over stressfaktorer blandt assurandørerne er lang. Rigtig lang, når man læser Assurandør Kredsens nye trivselsundersøgelse for 2015, som følger op på Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse fra Og resultaterne er nedslående. Trivslen er ikke i bedring. Trivselsundersøgelsen i 2013 konkluderede, at 35 procent af Assurandør Kredsens medlemmer føler sig så stressede, at de er i risiko for at udvikle helbredstruende stress. Og i dag to år senere er tallet det samme. Mere end hver tredje assurandører svarer stadig, at de føler sig ret meget eller virkelig meget stresset, når stress er defineret som en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller kan ikke sove om natten, fordi man tænker på problemer hele tiden. Men hvor det i 2013 kun var 9 procent af de adspurgte assurandører, som angav, at de følte sig virkelig meget stresset, er det i procent. Altså mere end hver tiende assurandør. Jeg er skuffet og rigtig ked af, at vi ikke ser en bedring i assurandørerne trivsel. Nærmere tværtimod. Men jeg må samtidig også sige, at konklusionerne ikke kommer bag på mig. I Assurandør Kredsen oplever vi, at folk er mere pressede end de nogensinde har været. Kravene stiger år efter år. Den salgsstøtte vi historisk har haft skæres væk, og flere og flere arbejdsopgaver ender hos den enkelte assurandør som er ansat for at sælge og ikke for at være bogholder, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Jeg er skuffet og rigtig ked af, at vi ikke ser en bedring i assurandørerne trivsel. Nærmere tværtimod. Men jeg må samtidig også sige, at konklusionerne ikke kommer bag på mig siger formand Carsten Nielsen Kunderådgivning og arbejdstempo stresser 948 medlemmer har deltaget i Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse, som denne gang var udvidet med ekstra spørgsmål om budgetmål, antal kundebesøg, tidsregistreringer, øget konkurrence med mere. Ekstraspørgsmålene skulle bidrage med at komme nærmere en forklaring af, hvad der stresser assurandørerne. Undersøgelsen peger på en række forhold på arbejdet, der går hånd i hånd med stressniveauet, og derfor kan mistænkes for at udløse stress. Øverst på listen over mulige stressfaktorer er oplevelsen af at må gå på kompromis med kvaliteten af ens kunderådgivning for at nå igennem opgaverne. Assurandører, der nikker genkendende til den situation, oplever flere stresssymptomer end andre. Det samme gælder assurandører, der har et meget højt arbejdstempo. Og at dømme ud fra undersøgelsen er der ingen bedring at spore på de to parametre. Nærmere tværtimod. Både i 2013 og i 2015 angav tre ud af fire assurandører, at de ofte eller meget ofte/altid må arbejde i meget højt tempo, men gruppen af assurandører, som angiver, at de meget ofte/altid må arbejde i et meget højt tempo er i den to-årige periode vokset fra 34 procent til 37 procent. Ligeledes er andelen af assurandører, som føler, at de ofte eller meget ofte/altid må gå på kompromis med kvaliteten i deres arbejde steget fra 30 til 32 procent, og for hver tiende assurandørs vedkommende er det meget ofte/altid, hvor det i 2013 kun var syv procent. Trivsel på retur Den manglende trivsel skinner også klart igennem de 76 fritekstsvar, som assurandørerne har givet i undersøgelsen. Nogle oplever fysiske tegn på stress i form af hukommelsestab, ondt i maven osv. Andre har været sygemeldte eller er i behandling for stress og andre igen overvejer kraftigt deres fremtid som as-

3 Arbejdsmiljø 3 surandør. En skriver blandt andet: Vi laver disse undersøgelser jævnligt, men ser ingen forandringer. Det eneste, der er sket de sidste mange år, er et stigende tempo, krav og performance krydret med en ekstra portion administration. Jeg er kørt træt og tænker, jeg snart må ud af branchen inden jeg for anden gang går ned med stress. Ærgerligt, når man faktisk godt kan lide kernen i jobbet. Der er imidlertid også enkelte positive tilkendegivelser blandt de 76 fritekstsvar: Jeg har spændende og udfordrende arbejdsopgaver, og jeg er meget tilfreds med mine arbejdsopgaver og mine kolleger. Jeg trives rimelig godt, fordi jeg har valgt at se på det positive og ikke fokusere på det negative. Jeg har valgt at sige til mig selv, sælger jeg ikke det, de forventer af mig, så må de fyre mig. Trivslen skal på dagsordenen i selskaberne Selvom trivselsundersøgelserne kan virke nyttesløse, når der ingen positiv forandring er at spore, understreger Carsten Nielsen, at de har deres berettigelse. Han ser dem som et vigtigt instrument i kampen for at få trivslen på rette kurs. Vi har stadig et stort arbejde at gøre med at forbedre trivslen, og vi skal bruge den kommende tid til at næranalysere resultaterne fra trivselsundersøgelsen både i kredsen og i de lokale assurandørforeninger. Det er et langt sejt træk at bekæmpe stress, og en af måderne at fremme trivslen på er at blive ved med at italesætte det. I assurandørforeningerne i Codan og SEB har man via den lokale overenskomst med selskabet gensidigt forpligtet hinanden på at diskutere arbejdsmiljø og trivsel. Om det vil gøre en forskel, kan tiden kun vise. Men det er en måde at forsøge at vende udviklingen på, og jeg vil opfordre andre assurandørforeninger til at iværksætte lignende tiltag, siger Carsten Nielsen. Stressfaktorer hos assurandørerne Figuren viser, hvilke faktorer som hænger sammen med assurandørernes stress. Skalaen går fra 0-1, hvor 0 er ingen sammenhæng med stress, og 1 er perfekt sammenhæng. Figuren viser således, at assurandører, som føler at de må gå på kompromis med kvaliteten af deres kunderådgivning, oplever flere stresssymptomer end andre assurandører. SIDE 1 Må gå på kompromis med kvaliteten Arbejder i meget højt tempo Ikke retfærdig behandling af ansatte fra næremeste leder Savner rimelige og meningsfulde mål for kundebesøg Mangel på tillid til udmeldinger fra ledelsen Savner muligheden for administrativ hjælp Mangler rimelige og meningsfulde budgetmål Læser arbejdsrelaterede mails udenfor arbejdstiden Savner muligheden for faglig sparring fra nærmeste leder Bruger en stor del af arbejdstiden på registeringer Savner muligheden for faglig sparring fra kolleger 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Sammenhæng med stress Fritekstsvar 76 assurandører skrev fritekstsvar til undersøgelsen. Her er et anonymt udpluk af dem: En normal arbejdsuge ligger på 60 plus Vores frihed i jobbet er væk. Der er masser af opfølgning, lister som skal afleveres til nærmeste chef, og der er konstant opfølgning. Alt dette selvom vores kontrakt siger, at vi selv administrerer vores tid. Det er ikke sjovt længere. Jeg har meddelt selskabet, at jeg stopper om 6 måneder. For meget ansvar og for lidt indflydelse er opskriften på stress. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Kæmpe ansvar og ingen indflydelse er opskriften på stress. Underbemanding. Hysteriske spareforanstaltninger. Manglende forståelse og i særlig grad indsigt fra ledelsens side. Utilstrækkelige It systemer. Vrimmel af mails fra kunder. Konstante bespænd af regler. Jeg vil klart fraråde at søge arbejde her. Man går HELE tiden med en følelse af, om det er godt nok det, man gør. Arbejdspresset er ekstremt. Jeg har svært ved at følge med og overvejer virkeligt, om det er det værd. 37 timer er en saga blot. Jeg arbejder nærmere timer. Det er ikke kun hårdt for en selv pt, men også hårdt at se kollegaer ændre adfærd pga. for meget om ørerne.

4 4 Nedskæring Af journalist Berit Villadsen Codan Forsikring fyrer 16 assurandører 16 fyresedler, 12 jobrokeringer og 5 nye ubesatte stillinger. Det var resultatet efter, at Codan Forsikring inddrog assurandørerne i sin plan om at spare 500 millioner kroner. Der var blandede følelser omkring fyringerne, som var ventet, fortæller formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Sort onsdag. Det kalder Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring, onsdag den 25. marts. Dagen, hvor Codan Forsikring som en del af en større spareplan, uddelte seks fyresedler til selskabets privatassurandører og fem til selskabets erhvervsassurandører. Derudover fik yderligere 17 erhvervsassurandører tilbudt et nyt job, som de i bogstavelig forstand ikke kunne sige nej til. Var de ikke interesserede i at blive assurandør for small erhverv, kunne de ligeledes betragte sig som opsagte. Det var en trist dag for alle. Uanset om du var reddet eller ej. Det var selvfølgelig værst for dem, der havde mistet deres job. De reagerede lidt forskelligt. Nogle var cool omkring det, andre tog det mere tungt og så var der dem, der var meget uforstående overfor, hvorfor at det lige var dem, der var blevet valgt, fortæller Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan Forsikring. De 17 udvalgte erhvervsassurandører fik 48 timer til at overveje, om de ville tage imod jobbet som assurandør for small erhverv, som indebar, at de skulle tage afsked med al form for porteføljepleje og udelukkende koncentrere sig om nytegninger. Det øgede salgsdrive ville betyde langt flere telefonopkald og salgsbesøg end tidligere samt mere provision og mindre fastløn. 12 ud af de 17 valgte at sige ja. De resterende 5 erhvervsassurandører valgte fyresedlen i stedet for og fik det endelige antal fyrede til at vokse fra 11 til 16 assurandører. Det var en trist dag for alle. Uanset om du var reddet eller ej, siger Jørgen Lykke om onsdag den 25. marts. Frustrerede assurandører Fyringerne kom bag på assurandørerne, selvom alle vidste, at der skulle ske noget. Allerede i efteråret 2014 meddelte Codan Forsikring, at selskabet skulle spare 500 millioner kroner, 300 millioner på it og de resterende besparelser på lønomkostninger. I december 2014 fyrede selskabet på lederniveau, og i slutningen af januar 2015 annoncerede selskabet, at de ville fyre yderligere 80 medarbejdere blandt assurandørerne og andre indendørs ansatte. Ud over nedskæringerne i antallet af medarbejdere har Codan Forsikring i den seneste tid også gennemført en omfattende organisationsændring, som har betydet, at assurandørerne har fået nye kolleger både i service- og supportcentrene og også på lederpositionerne. De mange ændringer og rokeringer har givet grobund for mange frustrationer blandt assurandørerne. Derudover har det også givet lidt murren i krogene, at Codan efter de mange fyringer har slået fem nye stillingsopslag op som assurandør for small erhverv, de fem job, som fem af de fyrede erhvervsassurandører i sin tid sagde nej til. I den svære stund vælger Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan, at se fremad. Det er en turbulent tid i øjeblikket. Men vi ser frem til at komme over på den anden side. Udmeldingen er, at der ikke kommer flere fyringer. Der er virkelig brug for dem, der er tilbage, understreger Jørgen Lykke.

5 Af journalist Berit Villadsen Organisering 5 Assurandør Kredsen vokser Godt 200 nye medlemmer. Det kan Assurandør Kredsen se frem til efter et stort flertal af assurandørerne i Assurandørforeningen i Alm. Brand på foreningens generalforsamling har vedtaget at søge optagelse i Assurandør Kredsen. Assurandør Kredsens formand glæder sig over resultatet 76 stemmer for og 33 imod. Det var et overvældende flertal af de fremmødte assurandører fra Assurandørforeningen i Alm. Brand, der på foreningens generalforsamling den 30. maj besluttede, at deres assurandørforening skulle søge optagelse i Assurandør Kredsen. Beslutningen glæder bestyrelsen i Assurandør Kredsen. Jeg er rigtig glad for, at der har bredt sig en forståelse blandt assurandørerne i Alm. Brand om, at det er vigtigt at være med i et større fællesskab. Det er svært at stå alene i dag, ikke mindst, fordi der er pres på assurandørerne alle steder fra både når det gælder vores arbejdsvilkår, men også når vi forhandler løn, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Ifølge Carsten Nielsen er ønsket om medlemsskabet opstået blandt de menige medlemmer af Assurandørforeningen i Alm. Brand, som Assurandør Kredsen løbende har været i kontakt med. Assurandør Kredsen har i skrivende stund endnu ikke modtaget en officiel optagelsesansøgning fra Assurandørforeningen i Alm. Brand, men den er på vej. Bestyrelsen i Assurandørforeningen i Alm. Brand respekterer 100 procent generalforsamlingens beslutninger, hvor flertallet har haft et ønske om at blive medlem af Assurandør Kredsen. Bestyrelsen vil derfor i den nærmeste tid gå i gang med at arbejde på praktikken omkring optagelsen, lyder det fra Lars Christiansen, formand for Assurandørforeningen i Alm. Brand, som i øvrigt blev genvalgt på foreningens generalforsamling. Assurandørforeningen i Alm. Brand har godt 200 medlemmer, og foreningen bliver dermed den tredjestørste i Assurandør Kredsen. Den største er Topdanmark med 410 antal medlemmer, mens Tryg har 238 medlemmer. BRANCHEN UDVIKLER SIG GØR DU? DIN UDVIKLING? DIN UDVIKLING? Forsikringsbranchen er i en udvikling, hvor det ikke er nok at satse på heldet og håbe på, at morgendagen ligner i dag. Dit job er helt sikkert ikke det samme om fem år. Bliv bevidst om din markedsværdi og sæt ind der, hvor du bliver udfordret i fremtiden. Det giver tryghed, udvikling og frihed. Gør dig klar til fremtiden på forsikringsakademiet.dk Få inspiration på forsikringsakademiet.dk

6 6 Generalforsamling Af journalist Mads Due Anker Vores værdi ligger ude hos kunderne Selskabernes evindelige jagt på besparelser og derigennem øget afkast til aktionærerne giver større og større administrationsbyrder for assurandørerne. Og det kan nemt føre til øget stress, påpegede Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, da han gav sin beretning på kredsens årlige generalforsamling Vi er salgsfolk - ikke kontorfolk. Hvis vi var gode til administration, så havde vi valgt at blive bogholdere. Vi er gode til at afsætte forsikrings- og pensionsprodukter. Derfor har vi valgt at blive assurandører. Det der gør, at assurandørerne bliver stressede, eller føler sig på vej til at blive det, er den alt for store mængde administrationsopgaver, vi skal udføre. Sådan faldt de kontante ord fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen, da han indledte sin beretning ved kredsens årlige generalforsamling, der også i år fandt sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle, fredag den 22 maj. Det er mig en gåde, hvorfor selskaberne vælger at pålægge os mere og mere administration. Vores værdi for dem er ikke at sidde på kontoret og registrere, at følge op på begæringer, at indrapportere tidsforbrug og besøgsantal, at holde alt for mange opfølgningsmøder med cheferne og så videre. Vores værdi for selskaberne ligger ude hos kunderne. Det er der, vi afsætter produkterne, og det er vi faktisk rigtigt gode til, fortsatte Carsten Nielsen. Foto: Bennie Hansen

7 Generalforsamling 7 Vi er salgsfolk - ikke kontorfolk. Hvis vi var gode til administration, så havde vi valgt at blive bogholdere, sagde Carsten Nielsen fra talerstolen. Er her også om ti år Solen stod flot på himlen og viste den forårsbeklædte Vejle Fjord fra sin bedste side udenfor, mens de 47 deltagere, hvoraf de 31 var delegerede, lyttede til Assurandør Kredsens formand, der slog fast, at assurandørerne bestemt er deres løn værd og ikke blot kan digitaliseres væk. Vi fortjener hver en krone, vi tjener, for vi skaber værdi for hver eneste selskab. Hvis selskaberne kunne finde en bedre og billigere afsætningskanal end os, gjorde de det den dag i morgen. Men det kan de ikke. De kan naturligvis digitalisere forretningsgangene, og det gør de også. Men de kan ikke digitalisere kontakten til nye kunder, sagde han. Relationer mellem mennesker er assurandørernes fremmeste salgsværktøj. Vi er rigtig, rigtig gode til at skabe nye kontakter, og vi er gode til at få potentielle kunder i tale. Det kan ikke digitaliseres eller sættes i regneark. Derfor er vi her også om ti år, pointerede kredsformanden. I gang med Worklife Investment Assurandørernes arbejdsmiljø og triv- sel var et gennemgående tema på årets generalforsamling. Carsten Nielsen mindede i den forbindelse om, at Finansforbundet i samarbejde med DFL og FA har udgivet en pjece med titlen Trivsel og Bundlinje, der kan bestilles via kredsen eller den lokale HR-afdeling. Carsten Nielsen opfordrede alle til at bruge den i den fortsatte dialog med selskaberne i bestræbelserne på at få et bedre arbejdsmiljø. Codans assurandørforening og senest SEB s assurandørforening, har fået indført i deres lokale lønaftaler, at arbejdsmiljøet skal forbedres. Jeg tror, det er vejen frem, sagde han. Ved beretningens afslutning dvælede Carsten Nielsen et øjeblik ved Finansforbundets store projekt, Worklife Investment. Mange af os tænker ikke nærmere over, hvad vi eventuelt skal lave, hvis vores job forsvinder, eller hvis vi får lyst til at lave noget andet, end det vi gør i dag. Skal vi have et andet job i sektoren, eller rækker vores kompetencer til noget helt andet? Der er for mig ingen tvivl om, at en assurandør altid kan få et job, der har med salg at gøre. Men jeg tror også på, at de kompetencer vi besidder, er efterspurgte i helt andre brancher. Det gælder derfor om at få det afdækket, fortalte han og bad alle lokalforeninger om at udbrede projektet og gå i gang med kompetenceafklaringen med det samme. Det kan nemt være for sent, hvis man står i den situation, at ens job er forsvundet. Det er, som i så mange andre tilfælde, bedst at være på for kant, sluttede Carsten Nielsen. Byd ind Finansforbundet var på Assurandør Kredsens generalforsamling blandt andre repræsenteret ved formand Kent Petersen, der gav en orientering fra forbundet, hvor han takkede kredsen og tillidsmændene for deres arbejde i de lokale foreninger og centralt. Derudover kom Kent Petersen ind på, hvordan digitale løsninger til den finansielle sektor, også kaldet fintech, vil få stor betydning for jobskabelse og vækst også på forsikringsog pensionsområdet. Kent Petersen fremhævede også Worklife Investment-projektet og opfordrede assurandørerne til at komme med deres bud på, hvad de kunne have brug for i forhold til uddannelse og kompetenceløft. Ny næstformand Efter generalforsamlingen konstituerede kredsbestyrelsen sig med Jørgen Lykke som ny næstformand. Han erstatter Ole Døssing Christensen på posten. Uffe Pedersen blev genvalgt som økonomiansvarlig. Finansforbundest formand Kent Petersen talte om, hvordan digitale løsninger til den finansielle sektor, også kaldet fintech, vil få stor betydning for jobskabelse og vækst.

8 8 Generalforsamling Af journalist Mads Due Anker Stress er blevet dit eget ansvar Arbejdsmiljø og stress var også på dagsorden, da sociologen Rasmus Willig talte ved Assurandør Kredsens generalforsamling. Han ser dystre udsigter for medarbejderne, der i fremtiden skal være endnu mere robuste for at kunne klare sig i konkurrencesamfundet Engang kunne man gå til sin leder og få hjælp, hvis man oplevede problemer i sit arbejdsliv. De dage er forbi, og det er i højere grad op til medarbejderen selv at tackle problemet. Også hvis det er af alvorlig karakter som stress. Det er blevet dit eget ansvar, at du er ramt af stress. Spørgsmålet rettes tilbage til den enkelte, der så bliver skydeskiven for kritikken, forklarede sociologen Rasmus Willig, der var gæstetaler ved Assurandør Kredsens generalforsamling. Han er lektor på RUC og forsker i begrebet kritik, hvor han blandt andet undersøger, hvordan kritikken afmonteres ved hjælp af den managementlitteratur, boghandlernes reoler bugner af. Et eksempel på, at kritikken afmonteres, er, når medarbejderen forsøger at diskutere en problemstilling med sin leder. Så bliver vedkommende mødt med svar som: Har du nogen ide til, hvad vi skal gøre ved det?, Du skal ikke tale problemet op og Nu skal vi passe på med at smitte hinanden med negativ tænkning. Svarerne returneres ifølge Rasmus Willig, og ansvaret flyttes dermed tilbage over på den anden side - fra leder tilbage til medarbejder. Svareksemplerne er ikke taget ud af den blå luft, men stammer fra Rasmus Willigs forskning, hvor han har interviewet en lang række forskellige faggrupper om deres samtaler med ledelsen. Man mister sig selv Rasmus Willig forklarede videre, at det virker stressende på medarbejderne, når begreberne bliver et mål i sig selv, og ikke længere er et middel til at nå et mål. Engang var begreberne positive. Nu er de negative. Fleksibilitet var før et gode, men nu forventes det af én, at man skal være fleksibel, og at der ikke længere er noget, der hedder overarbejde. Omstillingsparathed er et andet eksempel, hvor man bliver flyttet væk fra det, man er rigtig god til. Det er farligt, for dermed mister man sig selv i det, fortalte Rasmus Willig. Den nye trend fra managementlitteraturen er, hvis man skal tro Rasmus Willig, at man for at kunne klare sig i konkurrencesamfundet er nødt til at galvanisere sig selv forstået på den måde, at man skal lære at finde sig i mere. Litteraturen pointerer yderligere, at vi allesammen på et tidspunkt i vores liv vil blive ramt af stress. Derfor vil det gælde om at komme hurtigst op igen. Litteraturen fremhæver derfor også rollemodeller, altså de, der har rejst sig. De skal tjene som forbilleder for os andre. Det vil vi opleve komme væltende ind over os i nær fremtid, sagde han. Og I vil snart blive udsat for tests, der skal vise, hvorvidt I er robuste, så I Fleksibilitet var før et gode, men nu forventes det af én, at man skal være fleksibel, og at der ikke længere er noget, der hedder overarbejde, sagde Rasmus Willig. kan få flere arbejdsopgaver og i sidste ende blive klandret, hvis I eksempelvis får stress eller andre problemer, sagde Rasmus Willig. Foto: Bennie Hansen

9 STYRK DIN KARRIERE MED LINKEDIN Vi, Kreds Øst, Kreds Vest og Assurandør Kredsen oplever, at mange medlemmer ønsker at forstå hvordan LinkedIn kan bruges til at styrke karrieren. Derfor invitere vi til 6 skræddersyede LinkedIn arrangementer, i hele landet. Få styr på alle de gratis muligheder med platformen, så du kan bruge LinkedIn optimalt til at styrke din karriere. TEMAER FOR DAGEN Kort om LinkedIn Hvad vil du personligt opnå med LinkedIn? Gør din profil professionel øvelser ved computeren bl.a. udarbejdelse af personlig headline, kort beskrivelse (summary) og brugen af søgeord Sådan bruger du søgefunktionerne på LinkedIn Værdien af profile views og personlig ranking Sådan opbygger og vedligeholder du dit netværk Vær aktiv og del viden på LinkedIn Introduktion til LinkedIn Pulse Personlige målepunkter i dit fremtidige arbejde med LinkedIn. PROGRAM Kl til Sandwich Kl til Velkomst samt præsentation af Worklife Investment Kl til LinkedIn V/ Nicolai Hæggelin Vigtigt! Husk at medbringe din bærbar computer - til nøds kan en tablet bruges. Det er også væsentligt at du medbringer dit CV i word, da du skal bruge det til at opbygge din LinkedIn profil. STED OG TID Den 15. juni i Ballerup, Nets, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup Den 26. august i Roskilde, Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde Den 31. august i Odense, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Den 1. september i Holstebro, Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro Den 2. september i Vejle, Best Western Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle Den 27. oktober i Hjørring, Hotel Phønix, Jernbanegade 6, 9800 Hjørring I tilmelder jer via kredsens hjemmeside.

10 10 Portræt Af journalist Berit Villadsen Formand i utide Omstillingsparat og uddannelsesklar. Det er kravene til nutidens og fremtidens assurandører, mener den nye formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring, Bo Vincent, som blev formand efter den tidligere formand Jakob Klink pludselig sagde sin stilling op Større frihed og en højere løn. Det var sød musik i den dengang 20-årige Bo Vincents øre. Han var træt af sit butiksjob i møbelbranchen og valgte derfor at følge i sin storebrors fodspor og blive assurandør i Kgl. Brand. Og det var et godt jobbytte. Hans forventninger blev hurtigt indfriet med hensyn til frihed og økonomi. Desværre var selskabet ikke optaget af at uddanne sine assurandører. Han valgte derfor at stoppe efter tre år. For uddannelse var vigtigt for Bo Vincent. Det har det altid været og er det også i dag, hvor han er nyvalgt formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Assurandørjobbet er mere krævende i dag end for ti år. Det er en mere prisbevidst branche, og selskaberne kræver mere og mere af assurandørerne. Du skal være omstillingsparat og klar til at udvikle dig også personligt. I dag handler det i langt højere grad end tidligere om at gøre sig uundværlig og måske også gøre noget, som andre ikke gør. Det handler om at få noget på cv et. Det kan være alle former for uddannelse indenfor it eller indenfor salg og ledelse. Områder hvor du kan forbedre din rådgivning og gøre en forskel ude hos kunderne, siger den 41- årige Bo Vincent. Han har selv været vidt omkring i sin karriere. Efter Kgl. Brand tilbragte han fem år i udlandet. Første halvdel af hans udlandseventyr brugte han som rejsekonsulent og servicechef for Star Tour i Spanien. Anden halvdel som it-konsulent i Sverige. Men så var det også tid for Bo Vincent til at komme tilbage til Danmark og forsikringsbranchen igen. Efter to hurtige jobsamtaler fik han jobbet som privatassurandør i Alm. Brand, hvor han endelig kom i gang med sin uddannelse som erhvervsassurandør på det forjættede Forsikringsakademi, som han siden har holdt fast i. Siden 2009 har han været ansat som censor både til privat- og erhvervsskadeeksaminer, hvor han løbende holder sin viden om branchen ajour. Trivslen er under pres Karrieren som formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring er kun knap to måneder gammel. Formandsjobbet blev ledigt, da den tidligere formand Jakob Klink pludselig sagde sin stilling op. Det krævede nogle personlige overvejelser men med en enig bestyrelse takkede Bo Vincent ja til posten og fik fuld opbakning fra selskabets 32 landbrugs og erhvervsassurandører samt cirka 40 privatassurandører. Bestyrelsesarbejdet er imidlertid ikke fremmed for Bo Vincent, som i 2011 valgte at skifte fra Alm. Brand til den norske forsikringskæmpe for at tage del i selskabets satsning på det danske marked. Samme år valgte han at træde ind i arbejdet i den lokale assurandørforening. Den primære ambition var dengang at bidrage til assurandørforeningens mangfoldighed og ikke mindst at deltage i lønforhandlingerne med selskabet. I dag er Bo Vincents primære fokus på trivslen i selskabet, som har lidt under selskabets vækststrategi. Selskabets mange opkøb blandt andet af Nykredit Forsikring og senest Gouda Forsikring har sat assurandørernes tålmodighed på prøve og betydet, at en del flere assurandører end normalt har afleveret deres opsigelse. Jeg tror, de mange opsigelser skal ses som et resultat af, at mange assurandører har følt sig lidt presset. Ikke rent økonomisk, men mere udfordret på deres arbejdsdag. Vi har haft en lang periode, hvor nye it-systemer har fyldt og stadig fylder rigtig meget. Vi har både et nyt lønsystem, salgssystem, tilbudssystem, og nu kommer der også et nyt kunderegistreringssystem, som du skal ind og administrere. Det har presset flere i en lang periode, men jeg mærker allerede nu, at der er forbedringer på vej. Og det er vigtigt. Det skal være sjovt at gå på arbejde, understreger Bo Vincent. Nyt assurandørteam udfordrer Selskabets vækststrategi har også udfordret bestyrelsesarbejdet i Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. De mange opkøb har øget antallet af jobfunktioner på assurandørområdet til ikke længere kun at dække privat, erhverv og landbrug. Til efterårets lønforhandlinger med ledelsen skal assurandørforeningen således også forhandle kontrakter for Foto: Bennie Hansen

11 Portræt 11 Seks ekstra om Bo Vincent Den bil kører jeg rundt i: En koksgrå Audi A6. Det kan jeg lide at spise: Typisk dansk mad og tapas, især aioli smurt ovenpå brød i tykke lag. eksempelvis vognmandsassurandører og assurandører indenfor byggeriets forsikringsservice, som udelukkende er fastlønnet. Udfordringen bliver her at få lavet en rød tråd i fastlønskontrakterne og de variable kontrakter i det nye assurandørteam. En anden udfordring er at skabe en fælles ånd og sammenhold i det nye assurandørteam. Og her er Bo Vincent på hjemmebane. Han kan godt lide at sætte nye pro- jekter i verden og arbejde for at skabe synergi mellem mennesker. Og så er han et udpræget sportsmenneske. Fodbold og badminton har fulgt ham igennem mange år. Men efter to korsbåndsskader og tre meniskskader har han valgt at droppe kontaktsporten til fordel for sin mountainbike og sine golfkøller. Mindst en gang om ugen runder han Odense Eventyr Golfbane. Derudover elsker han at bruge tid sammen med sin kone og tre børn og sine venner. Det kan jeg lide at drikke: En god flaske italiensk rødvin. Favoritten, der er til at betale, er Barbaresco eller andet med en snert af Nebbiolo druen. Det kan jeg lide at høre af musik: Gode gamle U2. Den seneste bog, jeg har læst: Kan jeg ikke huske. Det må have været i forbindelse med noget uddannelse. Det kan jeg lide at se i tv: Jeg er lidt sportstosset og ser primært fodbold. Og så er jeg også gået ombord i Netflix, især tv-serien Suits har fanget mig. Jeg er nået til sæson 2.

12 12 Uddannelse Af Rita Modberg, kommunikationskonsulent Nu skal vi lære at spare ned til pension Før handlede det om at spare op til sin pension. Nu handler det i lige så høj grad om, at spare ned, det vil sige at få mest muligt ud af pengene, når de skal udbetales. En ny uddannelse fra Forsikringsakademiet med titlen Seniorrådgivning og planlægning sætter fokus på disciplinen nedsparing Traditionelt har pensionsbranchen kontakt med kunderne, mens de indbetaler til pensionsordningen, for så mere eller mindre at slippe dem, når pengene skal ud igen. Men den tradition er ved at ændre sig. Pensionsbranchen har stigende fokus på at fastholde kontakten med kunder, der skal til at slå hul på pensionsopsparingen. En af årsagerne er, at danskerne generelt lever længere og længere. Seneste tal fra Danmarks Statisk viser, at den gennemsnitlige levealder for mænd ligger på 78,5 år, mens kvindernes middellevetid er steget til 82,7 år. For 20 år siden lå gennemsnittet for mænd på 72,6 år, mens kvinderne gennemsnitligt blev knap 78 år. Vi skal tage hul på snakken om nedsparing allerede, når kunderne er i 50 erne. Og vi skal turde være ærlige og gå til dem med spørgsmål om fx deres drømme for livet. Hvis vi vinder kundernes tillid, har vi også muligheden for at følge dem helt til dørs, siger Peter Rosenlind-Nissen, direktør for salg og rådgivning i PFA. Branchen kan gøre endnu mere for sine kunder Det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan pensionspengene bliver forvaltet. De skal holde længere og bør derfor indgå i en nedsparingsplan, som også tager højde for elementer som ejendom, frie midler, boligøkonomi og arv. Vi skal tage hul på snakken om nedsparing allerede, når kunderne er i 50 erne. Og vi skal turde være ærlige og gå til dem med spørgsmål om fx deres drømme for livet, og hvordan tilværelsen skal se ud, hvis den ene dør. Hvis vi vinder kundernes tillid, har vi også muligheden for at følge dem helt til dørs, siger Peter Rosenlind-Nissen, som er direktør for salg og rådgivning i PFA. Han ser god mening i at styrke kompetencerne inden for seniorrådgivning og planlægning. Det er her pensionsbranchen kan gøre endnu mere for sine kunder. Branchen har en god tradition for at rådgive kunderne og have tæt kontakt til dem i deres år som pensionsopsparere. Den tradition skal vi også have til at omfatte næste fase. Generelt kender kunderne ikke deres muligheder og reglerne på pensionsområdet, og det er selvfølgelig noget deres pensionsinstitut skal kunne hjælpe dem med. Eller går kunderne jo bare andre steder hen for at få den hjælp og rådgivning, lyder det fra Peter Rosenlind-Nissen. Nedsparing handler om penge og drømme Uddannelsen på Forsikringsakademiet tager fat på både muligheder og regler, og på penge og drømme. Side om side med de økonomiske og skattemæssige emner, står derfor Planlæg drømmen om pensionisttilværelsen. Vi kigger på seniorrådgivningen og nedsparingen i et helhedsperspektiv, så vores deltagere både får de rette pensionsfaglige og personlige kompetencer, fortæller Trine Kongsvad, som er produk-

13 Uddannelse 13 tansvarlig på Forsikringsakademiet. Nedsparingen sker på et tidspunkt i kundernes liv, hvor hver krone virkelig tæller. Derfor har de brug for rådgivning, der på den ene side er åben over for fremtidsdrømme og på anden side kan klæde dem på til at træffe rationelle beslutninger, der holder hele livet, siger Trine Kongsvad. Uddannelse over 12 uger Første hold på uddannelsen Seniorrådgivning og planlægning (4.29) starter til efteråret og løber over 12 uger. Uddannelsen afsluttes med eksamen og certifikatet Certificeret seniorrådgivning. Underviserne er fra både pengeinstitutter og pensionsselskaber. Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelding på forsikringsakademiets hjemmeside Foreningsnyt: Assurandørforeningen i SEB Pension Der er afholdt generalforsamling i AiSEB, fredag d. 17. april. På valg var Carsten Kjølby og Claus Johansen. Da Erik Sundbøl også stillede op til bestyrelsen, blev der brug for stemmetællerne. Det endte med, at Erik Sundbøl erstatter Carsten Kjølby, mens der var genvalg til Claus Johansen. Tak til Carsten for godt arbejde i hans tid i bestyrelsen og velkommen til Erik. Vi har i AiSEB meget fokus på arbejdsmiljøet og ser frem til den nye måling, der lige er foretaget via Finansforbundet. Vores håb er at arbejdsmiljøet/ stresspåvirkningen er forbedret. Det vi hører fra vores medlemmer, indikerer dog, at det nok ikke er tilfældet. SEB har iværksat en måling af blandt andet arbejdsglæden. Assurandørerne svarer hver 14. dag på fem spørgsmål via en App på mobiltelefonen, hvorefter de får en tilbagemelding på den øjeblikkelige trivsel. Hvis den er markant faldende, kontaktes den enkelte anonymt af en erhvervspsykolog, som forsøger at afdække årsagerne til den dårligere trivsel. Det er et skridt i den rigtige retning, men kan så absolut ikke stå alene. Vi vil i foreningen stadig arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet/ arbejdsglæden. Dette er i øvrigt nu blevet skrevet ind i overenskomsten, således at selskabet og vi bevarer fokus på området. Landbrugsassurandør til Thisted, Nykøbing og Skive Vi søger en Landbrugsassurandør til området Thisted, Nykøbing og Skive, der har lysten og engagementet til at sælge landbrugsforsikringer, og løsninger til mindre erhvervsdrivende. Du vil som landbrugsassurandør hos os - Indgå i et team bestående af gode resultatorienterede kolleger - Blive en del af et stærkt fagligt forsikringsmiljø - Blive tilbudt en attraktiv løn, baseret på dine egne præstationer - Blive tilbudt personlig udvikling Vi ønsker at ansætte dig, der Er eksamineret assurandør eller tæt på at blive det Har stor erfaring med salg og rådgivning Er udadvendt og kan lide at tale med alle typer af mennesker Evner at sætte kunden i centrum og yde en god service Er målrettet og resultatorienteret og motiveres af dine salgsmål, og lønsomhed i porteføljen Evner at arbejde selvstændigt, men du er også en teamplayer, da samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere vægtes højt og er en del af nøglen til succes Har et højt drive og er proaktiv Er god til at skabe relationer Kan lide at skabe resultater og kan dokumentere gode salgsresultater Vi tilbyder dig en spændende dagligdag Hvor du kan forvente masser af udfordringer krydret med muligheder. Vi sætter en ære i, at kunden får en god oplevelse hver gang. Vi tager ansvar og holder fokus på en god og positiv måde i en travl hverdag. Vores fokus er at sikre Gjensdiges fremtidige vækst og profitabilitet gennem lønsom vækst. Kontakt os og hør om dine muligheder. Du kan kontakte landbrugschef, Steen Berg på mobil og høre mere om jobbet, og hvordan det er at være medarbejder hos os i Gjensidige. Du kan læse mere om, hvordan det er at arbejde hos os på gjensidige.dk/om-os/job-karriere.*

14 14 Medlemsvandring 1594 medlemmer af Assurandør Kredsen primo maj 2015 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 238 Daniel Lundberg, Taastrup David Tvede, Farum Janhangier Asad Khan, København S Kirsten Steen Frederiksen, Rungsted Kyst Lars Raadshøj Kristensen, Taastrup Leif Nielsen, Sønderborg Mia Præstø, Kolding Michael Sørensen, Nørresundby Rune Christiansen, Harlev J Erik Rugholm Nielsen, Tårs Joakim Skjellerup, Kgs. Lyngby Rikke B. Nielsen, Taastrup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 166 Bitten Munck Larholm, Silkeborg Bo Gregers Hammershaimb, Vejle Frank Olsen, Slagelse Henrik Schnipper, Nærum Inger Merete Møller, Knebel Jan Milton Pedersen, Viborg Jonas Møller Larsen, Aalborg SV Kaj Schmidt, Aabenraa Kasper Silas, Hillerød Kim Henrik Batting, Brøndby Kristian Pultz Schlosser, Aabybro Lasse Emil Nørskov, Aalborg Majbritt Kornbech Rokkedrejer, Aalborg Martin Nygaard Eriksen, Odense C Michael M.A Nielsen, Aalborg SV Rune Andersen, Aalborg SV Rune Bjærre, Aabenraa Ulrich Busch, Odense NV Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 410 Allan Bonke Pedersen, Tommerup Anders M A Pedersen, Frederiksberg Andreas Christensen, Brønshøj Bo Gregers Hammershaimb, Vejle Claus Michael Vestergaard, Viborg Eser Sønmez, Horsens Frank Olsen, Slagelse Frederik G Bonnez, Hasselager Jesper Lønfeldt, Svendborg Jesper Ravn, Næstved Johnny Sejr, Holbæk Kenneth Klyver, Esbjerg Lars Mieritz, Lundby Louise Grimm Hansen, Valby Malene Fugleberg, Esbjerg V Martin Axelsen, Hjørring Martin Nygaard Eriksen, Odense C Mathias Boesgaard, Svendborg Michael Godiksen, Støvring Michael Vangsted, Hjørring Mikkel Kolthoff, Vordingborg Patrick Kjeldal, Horsens Rasmus Fabius Meinecke, Kastrup Rasmus Kastberg Nielsen, Hobro Thomas Priess, Næstved Thomas Ø Sørensen, Bogense Toke Dall, Horsens Troels Bøgelund Frost, Aarhus C Anders Jacobsen, Nykøbing F Bruno Binnerup, Vordingborg Dennis Østergaard, Hjørring Eigil Nybo Damsgaard, Fredericia Frank Memborg, Herning Frank Thure Josephsen, Ribe Helle Gammelgaard Jensen, Silkeborg Henrik Moselund, Skanderborg Henrik Mølgård, Vejle James Kim Andié, Kolding Jan Frimer, Frederikshavn Jan Nielsen, Nykøbing F Jens Ulrik Bregnhardt, Kalundborg Jimmy Hansen, Aarhus C Kasper Baunkjær Olsen, Aalborg Kim Bejstrup, Randers SØ Lasse S. Petersen, Odense C Mads Knippel Jensen, Nørre Aaby Mai Hallberg Møller, Hjørring Marianne Lehmann, Fredericia Morten Kold Gade Black, Næstved Morten S Breitenbauch, Hjørring Ole Damsø Jensen, Kolding Peder Degn Graversen, Kjellerup Rene Schrøder, Sønderborg Steen Jensen, Ringsted Stephan Behnke, Kongerslev Søren Robert Pedersen, Hjortshøj Theis Aggergaard, Rødovre Thomas Keld Christensen, Greve Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer: 107 Claus Johansen, Herlev Henny Larsen, Ringsted Jens-Ulrik Brun, Esbjerg V Jakob Steffensen, Holte Per Thers Christiansen, Haslev Assurandørforeningen af 1906 under Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 22 Søren Sandvad, Frederikshavn Tonni Jensen, Vojens Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 20 Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 18 Eva Krog Nielsen, Sønderborg Kaj Schmidt, Aabenraa Lars Jensen, Silkeborg Michael Thomsen, Esbjerg V Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 33 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 18 Henrik R. Hjort, Aalborg Kasper Luther, Aalborg Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 57 Claus Carlsen, Haderslev Elsebeth Mänecke, Låsby Jens-Ulrik Brun, Esbjerg V Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 24 Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 65 Chau Ngu, Haderslev Flemming Beck Jensen, Haderslev Jacob Lausen, Frederiksberg C Jan Skjeldmose, Virum Per Sørensen, Viborg Tine Fuglsang-Hansen, Odense S Anders Kold Ruskjær, Helsingør Lars Sørensen, Lystrup Martin Augustinus Lauridsen, Nuussuaq Sebastian Fürst, Herfølge Steffen Steenberg, Greve Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 74 Rune Andersen, Aalborg SV Jes Peter Jessen, Maribo René Højen Pedersen, København S Landsforeningen Herdis Greisen, Kolding Jeanette Pia Gullev, Væggerløse Kenneth Busted, Solrød Strand Mads Stenbæk Jørgensen, København S Michael Balsby, Kolding Per Straarup, København S Shahid Mirza, Køge Allan Bonke Pedersen, Tommerup Anders Gold, Ølstykke Ann-Britt Godsk, Hjørring Benny Lund Svendsen, Højbjerg Benny Rasmussen, Aalborg Brian Hansen, Hirtshals Carsten Briese Petersen, Svendborg Darko Vedel Rasmussen, Stenløse Dea Østrup Lillelund, Aalborg Sø Ejvind Peter Christensen, Pandrup Erik Bruun, Vestbjerg Finn Heeno, Helsingør Flemming Sørensen, Herning Gregers Maglekær, Gentofte Gynther Festersen, Vojens Henny Christensen, Ejby Henriette Gallus Peulicke, Vordingborg Henrik Lund Madsen, Frederiksberg C Jacob Modigh, Hedensted Jan Håkansson, Næstved Jan Magnusson, Grindsted Jørgen Nikolai Olsen, Bogense Jørgen Seerup, Herning Jørn Bendorff, Herning Leif Vognsen, Viborg Lene Østergaard Jensen, Roskilde Martin Boye, Rungsted Kyst Martin Skriver, Odense NV Merete Enghave Mortensen, Varde Nicolai L. Hansen, Viborg Niels Ebbe, Vejle Niels Erik Koudal, Hjallerup Niels Kristian Madsen, Aalborg Per Rasmussen, Viborg Peter Nørgaard, Sønderborg Rasmus Østergaard, Aabybro Rune Rasmussen, Nykøbing F Stig Petersen, Branderup J Svend Trøst Jørgensen, Blokhus Søren Ekmann, Svendborg Torben Dansager, Ringkøbing Torben Nielsen, Charlottenlund

15 Kontakt til foreningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Næstfomand Jørgen Lykke, Codan Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Bo Vincent Isabellavænget 16 Lumby 5270 Odense N Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Assurandørforeningen af 1906 under Købstædernes Forsikring Tommy Foverskov Frydsvej Horsens Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Mikkel Hennsel Layout: Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Hans Munk, Finansforbundet Næste nummer udkommer: Okotober Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr.x / Juni 2015 / 11. årgang

16 16 Giv os friheden i jobbet tilbage Carsten Nielsen Formand Det er ude hos kunderne, at resultaterne skabes, ikke bag skrivebordet. Giv assurandørerne friheden i jobbet tilbage, så skal I bare se. Så kom resultatet af trivselsundersøgelsen Næsten tusind medlemmer har svaret på spørgsmålene. Det vil jeg gerne kvittere for. Det giver os et godt grundlag for at sammenligne resultatet med den tidligere undersøgelse, som vi foretog i Jeg har i skrivende stund ikke haft lejlighed til at gå i detaljer med resultatet. Men umiddelbart ser det ud til, at der fortsat i høj grad er mulighed for forbedringer af assurandørernes trivsel. Vi skal i den kommende tid have analyseret materialet, hvorefter vi naturligvis behandler undersøgelsen i kredsbestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at arbejdet for bedre trivsel vil fortsætte. Dette er desværre et område, hvor selskaberne skal holdes til ilden. Det burde sige sig selv, at medarbejdere i trivsel er lig med bedre produktion, og dermed også bedre bundlinje. Det er endnu ikke alle selskabers ledelser, der har forstået dette simple forhold. Hvis selskaberne skulle mangle et godt råd, til hvordan de forbedrer assurandørernes trivsel, så kan de bare henvende sig: Begræns administrationen, skær ned på de interne møder, skru lidt ned for den ledelsesmæssige opfølgning. Kort sagt giv assurandørerne arbejdsglæden tilbage. Det er ude hos kunderne, at resultaterne skabes, ikke bag skrivebordet. Giv assurandørerne friheden i jobbet tilbage, så skal I bare se. Nu nærmer sommeren sig, og vi kan alle trække stikket ud i en periode. Det er helt nødvendigt, at vi får koblet af og får batterierne ladet op igen. Vi lever i en verden, hvor vi er På stort set hele tiden. Jeg tror det er nødvendigt, at vi slukker for elektronikken et kort øjeblik, og foretager os noget helt andet, og frem for alt i et roligere tempo. I hvert fald i en periode. Rigtig god sommer

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET Når jeg har lavet ti minutters yoga, før jeg går i seng, føles det som om min krop har sovet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / oktober 2011 Ekstremt vejr koster milliarder/4 Stigende interesse for markedsrente/6 Rollemodellerne/8 Udvid jeres kompetencer/10

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22 forbundets magasin nr. 7, 2015 Her lånes der mange penge ud Side 22 Jeg ville allerhelst bare sove Superbruger i it på jobbet og superbruger i privaten. Turi Lykke Møller havde styr på tingene i sit liv.

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Vi ved alt om de kære kunder

Vi ved alt om de kære kunder Finansforbundets magasin nr. 6, 2006 Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd Kapitalisme på 500 dage Live Danish die

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere