Manual for den Økonomiansvarlige. på Femø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for den Økonomiansvarlige. på Femø"

Transkript

1 Manual for den Økonomiansvarlige på Femø Ansvarsområde... 2 Kontonumre... 2 Oplysninger om de tilmeldte fra kontoret... 2 Tvivl om kvinden har betalt?... 3 Betaling for en anden uge?... 3 Er adressen rigtig?... 3 Kvinder som ikke er tilmeldt... 3 Buslister... 4 Adresseliste... 4 Priser og beregning af lejrbetaling... 5 Kontantkasse, kassekladde og frimærkekasse... 6 Modtage betaling ved kontant, dankort, checks og MobilePay... 8 Indkøb og andre udgifter: Betaling og forskud Afslutning af ugen Lejrkontoret for økonomi og særlige anliggender OBS! HUSK AT TÆLLE KASSEN OP SOM DET ALLERFØRSTE! Version 2003A Senest redigeret:07/05/2015 Af: Unna 1

2 Ansvarsområde Som økonomiansvarlig har du ansvaret for: 1. Kontantkasse, frimærkekasse, kassekladde og afstemning 2. Sørge for at alle kvinder på lejren registreres og betaler for ophold og bus 3. Modtage indbetalinger ved kontant, dankort, checks og MobilePay 4. Holde kassen åben på de tidspunkter du har annonceret 5. Betale kontante indkøb og samle dokumentation (bilag) for kreditkøb hos havnehøkeren 6. Tjekke oplysninger om navn, post- og -adresse for alle deltagere 7. Sørge for at der er tilstrækkeligt med penge på lejrens færgekort 8. Sørge for at der er blanketter m.m. til næste uges økonomiansvarlige 9. Afslutning på ugen Kontonumre Giro (Danske bank): reg. nr 0246, kontonr: Oplysninger om de tilmeldte fra kontoret Stamkort (detaljerede oplysninger om hver kvindes betaling) Kvinder som ikke er tilmeldt lejren hele ugen (ankomst- og afrejsedato) Buslister (til Kragenæs og fra Kragenæs) Børneliste (alle børn med alder, køn og mor/tante) Madliste (hvor mange vegetarer og kødspisere) Tilmeldingskort (til kvinder som ikke er tilmeldt ugen på forhånd) Alle kvinder på ugen skal enten have et stamkort eller et tilmeldingskort. Alle oplysninger om tilmeldte kvinder findes på stamkortene. De øvrige lister kan du bruge til hurtigt at få overblik over, hvem der afrejser eller ankommer i løbet af ugen, hvem der er tilmeldt bussen og hvor mange børn, der er på ugen. Madlisten skal du bare give til den madansvarlige. Hvornår er listerne afsluttet? Listerne printes ud torsdag før ugen starter. De kvinder, som har betalt mindre end en uge, før deres Femø-uge starter, er sandsynligvis ikke ført ind på listerne, fordi det tager nogle dage, før vi får besked fra postvæsenet om indbetalinger. 2

3 Er alle registreret? Har alle betalt for hele opholdet? Du skal tjekke, om alle kvinder på ugen har betalt og er registreret på stamkort. Det står på stamkortet, hvis kvinden i forhold til sin tilmelding ikke har betalt hele beløbet eller har betalt for meget ( Difference ). Nogle glemmer at betale for bus eller færge ved tilmelding, og skal så betale på lejren. Der kan også blive tale om ekstrabetaling, hvis kvinden beslutter sig for at blive flere dage på lejren, eller for at tage bussen hjem. Alle ændringer i kvindens adresse, tilmelding og betaling noteres på stamkortet. Skriv så det kan læses, kontorvagterne skal overføre oplysningerne til databasen. Tvivl om kvinden har betalt? Hvis kvinderne har kvittering for deres indbetaling anføres det blot på stamkortet, at de har betalt. Hvis de hævder at have betalt, men ikke har kvittering med, kan det tjekkes hos kassereren. Unna: Betaling for en anden uge? Hvis en kvinde ønsker at betale et restbeløb for en anden uge, så tag endelig imod hendes betaling. Udfyld et tilmeldingskort med oplysning om, hvad hun har betalt for og send tilmeldingskortet til kontoret, så det kan blive noteret i databasen og dermed fremgå af hendes stamkort for den aktuelle uge. Er adressen rigtig? Øverst på stamkortet ses de oplysninger, vi har om kvindens adresse, telefon, og . Bed alle kvinder tjekke, at oplysningerne er korrekte. Især vil vi meget gerne have adresser. Men bemærk, kvinderne selv skal tilmelde sig nyhedsbrevet via hjemmesiden, hvis de vil modtage nyhedsbrevet et par gange om året. Kvinder som ikke er tilmeldt Hvis der kommer kvinder på ugen, som der ikke er skrevet stamkort til, skal der udfyldes et tilmeldingskort, også selv om det kun drejer sig om en enkelt dag. 3

4 Tilbagemelding til kontoret Stamkort med ændringer samt tilmeldingskort sendes til kontoret ved ugens afslutning. Her vil kontorvagten indtaste rettelser fra ugen. Hvis der er en med i bussen hjem, der har adgang til kvindehuset kan hun evt. tage dem med. Buslister Der er to buslister: bus til Kragenæs og bus fra Kragenæs. Buslisterne er lister over hvem der har tilmeldt sig bussen/kørt med bussen, men siger ikke om de har betalt! Det fremgår af stamkortene. Du får buslisten for udturen af den busansvarlige, som skal sørge for, at alle kvinder, som er med bussen, står på listen. Du skal afstemme buslisten for udturen med stamkortene nogle kvinder har glemt at betale for bus ved tilmelding. I slutningen af ugen er det klart, hvem der skal med bussen hjem tjek med stamkortene om kvinderne har betalt for bussen. Hvis en kvinde i løbet af ugen beslutter, at hun vil med bussen, så husk at skrive hende på buslisten for hjemturen. Adresseliste Der kan laves adresseliste/mailingliste over alle kvinder på de enkelte uger ud fra oplysningerne i databasen. Hvis ugen beslutter det, vil kontorgruppen senest i august udsende adresselister til alle på ugen eller til den ugeansvarlige. Kontorgruppen udsender kun adresselister via . Hvis der er kvinder på ugen, som ikke har , må de aftale med andre at få printet og tilsendt adresselisten. HUSK: Spørg om der er kvinder, som ikke ønsker at stå på adresselisten, og marker det tydeligt på deres stamkort, hvis det er tilfældet. Forslag til ændringer af lister m.m. Forslag til ændringer af stamkort, lister m.m. modtages meget gerne. Skriv hvad du gerne vil have ændret - og hvordan. 4

5 Priser og beregning af lejrbetaling Lejrpriser Dagspris Ugepris Fuld pris: (Arbejdende) 300,- 1800,- Nedsat pris: 225,- 1300,- (Arbejdsledige, studerende, pensionister og andre på lavindkomst) Børnepris: (0 år) gratis Børnepris: (1 2 år) 50,- 200,- Børnepris: (1 2 år nedsat pris) ,- Børnepris: (Fra 3 til 11 år) 100,- 600,- Børnepris: (fra 3 til 11 år nedsat) 75,- 450,- Ungdomspris: (fra 11 til 17 år) 150,- 1000,- Ungdomspris: (fra 11 til 17 nedsat) 125,- 750,- Aktivistpris (fuld pris): 225,- 1300,- (Igangsættere, uge-, økonomiog kørselsansvarlige, værtshusansvarliger) Aktivistpris (nedsat pris): 150,- 1000,- Deltidsaktivister (fuld pris) 225,- 1500,- Deltidsaktivister (nedsat pris) 175,- 1000,- For- efterlejr og mad og børneaktivister: ( Inkl. bustransport) Gratis. Buspriser inkl. færge København - Kragenæs: (Børn rejser gratis) Nørre Alslev - Kragenæs: 100,- (enkelt) 25,- (enkelt) Færgepriser: Bil på færgen: MC på færgen Personer 125,- (tur/retur) 45,- (tur/retur) gratis Rabat ved tidlig tilmelding: Har vi ikke længere. 5

6 Deltidsaktivister: Ugeansvarlig / ugeteam / sekretariatet afgør, hvem der er deltidsaktivist. Det kan være to kvinder, som deler jobbet som lastbilansvarlig, men det kan også være en igangsætter, som kun arbejder 1-2 eftermiddage i løbet af ugen. Kredit gives ikke. Tilbagebetaling gives ikke ved afbrydelse. I helt særlige tilfælde kan der ved henvendelse til sekretariatet søges om dispensation herfra. Hvis kvinder påtager sig en aktivisttjans i løbet af ugen, skal hun måske have penge tilbage. I det tilfælde skal du lave et blåt bilag på beløbet og den pågældende skal kvittere for modtagelsen af beløbet. På bilaget beskrives årsagen til at tilbagebetalingen finder sted. 1 døgn på lejren = 2-3 måltider. Hvis man eksempelvis ankommer sent om aftenen og ikke får aftensmad, tæller døgnet først fra næste morgen. Men hvis man kommer om eftermiddagen og spiser aftensmad og morgenmad næste dag, så tæller det som 1 døgn, selvom man ikke får frokost. Man kan i stedet smøre en madpakke. Brug din sunde fornuft i tvivlstilfælde. Indbetalt depositum gælder som tilmelding, du skal så opkræve restbeløbet. Kontantkasse, kassekladde og frimærkekasse Når du ankommer, overtager du kontantkassen og en ubeskreven kassekladde, hvoraf fremgår, hvor mange penge, der skal være i kassen. Du kan med fordel bruge et hjælpeskema til optællingen. De ligger i kontorskabet. Start med bilagsnummer 1. Anfør nummeret i kassekladden og samme nummer på bilaget Tæl beløbet efter og skriv OK ud for det, hvis det stemmer. Hvis det ikke stemmer og forskelsbeløbet er over 25 kr. skal det efterforskes, hvordan differencen er opstået. Hvis differencen er under 25 kr. føres det som indtægt eller udgift under teksten kassedifference. Vi har oftest ikke separat frimærkekasse. Men for en ordens skyld - når du overtager frimærkekassen skal du kontrollere, at summen af frimærker og kontanter i kassen udgør 500,- kr. Kontroller at der er frimærker nok, ellers købes de på øen. Brug kontanterne i Frimærkekassen og læg frimærker i stedet for kontanter, altså i alt 500,- kr. Når du sælger frimærker sker der bare en udbytning mellem frimærker og kontanter, altså ingen bilag. 6

7 Hvis ugeteamet skal bruge frimærker, køber du frimærker med penge fra kontantkassen. Udfyld et blåt bilag og før beløbet i kassekladden. Hvis der opstår en difference i frimærkekassen og du ikke kan finde årsagen, udfyldes et blåt bilag på det manglende beløb. Beløbet tages i kontantkassen og lægges i frimærkekassen. Beløbet føres i kassekladden. Er der nu alligevel ikke separat frimærkekasse, så ligger frimærkerne i kontantkassen og tæller med som kontanter. Derfor stadig ingen bilag. Tip: Hav kun nogle få løse frimærker. Læg de fleste af frimærkerne i en kuvert for sig med angivelse af beløb så de ikke skal tælles op hver gang. Eller før hele tiden et lille frimærkeregnskab. Kassekladden er det papir, hvor du fører alle kontante/dankort indtægter og udgifter, som går ind og ud af kassen. Begynd hver uge med bilag nr. 1. For hver linje i kassekladden skal der foreligge bilag. Alle bilag samles i rækkefølge i den dertil indrettede ringordnerdims. Hvis der indbetales et samlet beløb, der dækker flere ting fx bus - restopkrævning lejrophold m.v. - føres hvert element på bilaget på hver linie for sig. De forskellige konti er: lejrindbetaling, busbetaling, madindkøb, værtshus, børnegruppe, færgebilletter, nyanskaffelser, salg af merchandise, biksen, diesel, telefon, porto, diverse. Hvis du er i tvivl, så brug hellere en ekstra linie. I praksis blander vi ofte færge, bus og lejrindbetaling sammen på et bilag. Kassekladden har både en indtægtskolonne for kontanter og en indtægtskolonne for dankortindbetalinger/mobilepay. Hvis en indbetaling sker kontant føres den i kontantkolonnen. Hvis den sker med dankort/mobilepay føres den i dankortkolonnen. Hvis en betaling både sker kontant og med dankort/mobilepay deles indføringen mellem de to kolonner i samme linie! Se evt. eksempel bagest i vejledningen her. Hvis du fungerer som bank dankortudbetalinger laver du et udgiftsbilag på beløbet, skriver Dankortudbetaling på det og fører det i udgiftkolonnen. OG du laver også et indtægtsbilag på beløbet og fører det i dankortkolonnen. De to beløb indføres i en og samme linie. Se evt. eksempel bagest i vejledningen her. Når der er mere end ca. kr. 5000,- i kassen, skal du lægge et a conto beløb hos høkeren eller sende nogen til fastlandet og sætte pengene ind på vores konto et af vores girokort kan evt. bruges til det formål. I kassekladden føres posten som udgift med teksten: Indsat på giro eller høker a conto. Kvitteringen fra posthuset eller høker på indbetalingen er bilaget på 7

8 posteringen. Man kan ikke længere indbetale til postdamen, når hun kommer med posten. Tøm dog ikke kassen helt for kontanter. Straks når ugen afsluttes og senest tirsdag efter ugens afslutning sendes kassekladden og de samlede bogførte bilag til bogholder Christina Malmberg (dedikeret kuvert ligger muligvis i skabet). Husk at tjekke at der er nok indtægt- og udgiftbilag, dags dato-blokke og andre økonomipapirer til næste uge. Mangler der noget, kan dufx. ringe til kontoret torsdag, så de kan købe ind og sende med bussen ned lørdag. Modtage betalinger ved kontant, dankort og checks Betaling kan ske kontant, med check, MobilePay eller dankort/visadankort (mærket DK på bagsiden). Vi modtager ikke internationalt udstedte VISA-kort eller andre betalings- eller kreditkort. Der skrives altid en dags dato kvittering for modtagelse af beløb, giv kvinden originalen som kvittering og sæt kopien ind i ringordnerdimsen på relevant dato. Checks udstedes til Foreningen Femø og crosses med det samme og behandles som kontanter. HUSK hvis kontantkassen bruges som bank (hvis du altså har kontanter nok i kassen) af kvinderne i lejren: Udbetalinger af kontanter mod dankort, indføres både som udgift og indtægt i samme linie. Checks derimod tæller som kontanter og transaktionen skal ikke føres i kassekladden. Indbetalinger, kontant, dankort, MobilePay og checks. Udregn opholdsbetalingen og skriv en dags dato kvittering for modtagelsen af beløbet. Kopien af kvitteringen hæftes sammen med et rødt bilag - der er udfyldt med hver indtægtselement for sig (ophold, bus m.v.) - nummereres og bogføres som indtægt i kassekladden. Vær omhyggelig med at udfylde kvitteringen med tydeligt navn, lejrperiode, og beløb. Også når flere kvinder betaler sammen. Oplysningerne for hver enkelt voksen tjekkes med stamkort. Dankort: Følg brugsanvisningen for brug af IZettle Dankortlæseren. Husk at skrive et bilag til kassen. Skriv kvindens navn på bilaget for at lette fejlfinding. Indbetalinger for ophold, bus m.v. føres i kassekladden som indtægt i dankortkolonnen. Det er ok at samle flere dankort/mobilepay dags dato bilag fra samme dag og klipse dem på indtægtsbilaget. Transaktionerne i dankortkolonnen går direkte til banken derfor skal dankortkolonnen IKKE regnes med, når man fører regnskabet. 8

9 Indkøb og andre udgifter: Betaling og forskud. Der skal foreligge bilag på alle indtægter og udgifter. Hvis du udbetaler kontanter som forskud til indkøb (madansvarlige, lastbilansvarlige, børnepassere, eller andre), skal du sørge for, at både du og modtageren skriver under på et blåt bilag. Det blå forskudsbilag lægges i kassen indtil endeligt udgiftsbilag foreligger. Forskudsbilaget tæller i den mellemliggende tid med som en del af kassebeholdningen. Madindkøb: Høkeren fører vores indkøb på to konti. Madkonto og værtshuskonto. Ved hvert køb skal det oplyses, hvilken konto der købes på. Det er muligt at lægge et a conto beløb hos høkeren, hvis du har for mange kontanter i lejrkassen. Husk at få kvittering (beløbet føres som udgift i kassekladden: a conto høker). Kassestrimler checkes på stedet af madansvarlig og værtshusansvarlig og kassebon en kvitteres/attesteres og afleveres til høkeren igen. Børnepasning: Der kan udbetales kr. 50 a conto pr. barn pr. uge i børnepasningen. Børnepasserne modtager pengene og der lægges et blåt udgiftsbilag på udlægget. Der skal så afleveres bilag for det modtagne beløb og den samlede udgift føres samlet under teksten Børnepasning. (Hvis der ikke kan skaffes bilag på iskøb på Højriis accepteres et blåt bilag som bilag på posteringen.) Smed: Eventuelle besøg hos smeden betales samlet efter regning ved lejrens slutning. Smeden sender regningen til Kvindehuset, så du behøver ikke at bekymre dig om dette. Æg og kartofler: Indkøb hos æggedamen og kartoffelwoman skal afregnes kontant samlet ved ugens afslutning. De er vant til, at vi skal have kvittering. Alice på havnen: Indkøb hos Alice på havnen sker kontant. Husk kvittering. Gårdsalg: Jordbær eller andet ved vejkanten skal der laves blå udgiftsbilag på. 9

10 Bix: Det er efterhånden de færreste uger, der kører med bix. Bixen er et lille udsalg af ferie-fornødenheder som slik, postkort og bind og batterier. Bixen varetages som regel af et par af de større børn på ugen. Bix-kassen indeholder 300 kr. fra start sæson som et fast forskud. Ved ugeskift tælles bixkassen op. 300 kr. tages fra og lægges tilbage i bixkassen. Det beløb der herefter er tilbage, er overskud der føres som en indtægt (rødt bilag) i kassekladden. Hvis der skulle mangle et beløb for at nå 300 kr., lægges det manglende til fra kontantkassen. Det manglende beløb føres som udgift (blåt bilag). Ved ugeskift efter kasseoverdragelse, skal der altså til ugestart ligge 300 kr. i bixkassen, som ikke føres i lejrregnskabet. Bixoverskud går til børnefesten, hvis ikke andet besluttes på ugen. Det er lettest at holde orden i regnskabet, hvis du skriver alle posteringer ind med det samme og sætter bilagene fast i rækkefølge i den ringordnerdims, som passer med hullerne fra en almindelig hullemaskine. Og stemmer kassen af de dage du har haft den åben! Lad bilagene sidde i dimsen og send dem samlet til bogholder Chris i kuverten til bilag og kassekladde. Afslutning af ugen. Herunder afregning hos Høkeren fredag. Når du afslutter ugens regnskab skal du gøre følgende: 1. Fredag skal du afregne alle ugens madindkøb hos høkeren. Tæl det samlede beløb op og tjek med høkeren om han kommer frem til det samme. Afklar eventuelle uregelmæssigheder. Hvis du ikke har penge nok i kassen til at betale hele regningen. Send besked til vores kasserer med det resterende beløb som aftalt med Høkeren. Så laver hun en kontooverførsel. 2. Sørge for at alle bilag på indtægter og udgifter sendes samlet til Chris sammen med kassekladden. 3. Sørge for at der er nok indtægts- og udgiftsbilag, dagsdatoblokke og hvad der ellers hører til den økonomiansvarliges udstyr til næste uge. 4. Tælle kassen op og tjekke, at den stemmer med beløbet på kassekladden. Få også en anden til at tælle beholdningen op, så du kan være helt sikker på, at beløbet er rigtigt. 5. Starte på en ny kassekladde, hvorpå du skriver den beholdning, der er i kassen. Få den anden til at skrive under på, at beløbet er korrekt og stemmer med beholdningen i kassen. 6. Overdrage nøglen til den nye økonomiansvarlige eller finde en ansvarlig til at holde nøglen, hvis I ikke lapper over. 10

11 Lejrkontoret for økonomi og særlige anliggender Lejrkontoret indeholder følgende redskaber og hjælpemidler: IZettle dankortlæser Ringordner dimser. 2 regnemaskine. Diverse skriveredskaber. Hullemaskine. Saks. Hæftemaskine med hæfteklammer. Mappen eller kassetten indeholder følgende blanketter: Kassekladder. Kuverter til Christina Malmberg. Stamkort. Plastcharteques. Pjecer el. lignende. Diverse blokke. Bonruller. Diverse kuverter. Kuverter til Femøkontoret. Pengekassen indeholder følgende: Dagsdato kvitteringsblok. Indtægts- og udgiftsbilag. Gule memosedler. Frimærker. Kontanter: max. kr. 5000,- Evt. frimærkekasse indeholder: 500 kr. fordelt på frimærker og kontanter. Evt. bixkasse kan indeholde: 300 kr. i kontanter. Bogholder: Christina Malmberg, Troldehøj 42, 4000 Roskilde, Kasserer: Unna Unnerup, God arbejdslyst! Og pas godt på nøglen. Vi foreslår at ekstranøglen gives til den ugeansvarlige. 11

12 Kassekladde Kontantkassen Chris uge (navn + uge nr) Økonomi/Værtshus ansvarlig Bilags Nr Dato Tekst Kontant Dankort Indtægt Udgift Balance Indtægt Saldo overført fra uge: / Ved overtagelse 1.000,00 1 Lejr indbetaling 1.500, ,00 2 Færge - Bil 150, x Bus 100, ,00 4 Frimærke salg 25, ,00 5 Vask i Havnen 100, ,00 6 Lejr indbetaling 1.000,00 7 Indkøb hos Høkeren 200, ,00 8 CD salg 75, ,00 9 Hæve penge (privat) 500, ,00 500,00 10 Færge - Bil 100, ,00 50,00 11 Overførsel fra Værtshuskassen 2.000, ,00 Saldo overført til ny side / Saldo overdragelse 3.800,00 800, , ,00 12

13 13

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere