Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)"

Transkript

1 Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. Red Orangutangen gennemfører ikke egentlige landsindsamlinger. Der er udarbejdet en indsamlervejledning i forbindelse med opsætning af indsamlingsbøsser, der udleveres til alle frivillige, der hjælper med dette Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinier for det. Red Orangutangen bruger ikke børn som indsamlere. Idet bevarelse af regnskov og overlevelse af orangutangen er en sag for alle uanset alder, ønsker Red Orangutangen at informere og sprede interesse om problematikken omkring orangutangernes overlevelse via foredrag, informationer på internettet, avisartikler, udstillinger og indsamlingsbøsser i zoologiske haver og lign. Derved må man forvente at også børn bliver påvirket, men disse informationer er ikke direkte henvendt til børn, hvorved vi ikke finder det nødvendigt at lave yderligere retningsliner 1.3. Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning. Red Orangutangen ansætter ikke børn Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinier for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraisingområder. Det er i bestyrelsen vedtaget, at Red Orangutangen indtil videre ikke anvender eksterne fundraisere Organisationer, der ønsker at indgå i et sponsorsamarbejde, skal formulere deres kriterier for et sådant samarbejde. Red Orangutangen udarbejder individuelle samarbejdskontrakter til alle de sponsorsamarbejder, der ligger ud over foreningens almindelige massemarkedsføring. Massemarkedsføringen overfor virksomheder omfatter soloadoptioner og lign. De individuelle samarbejdskontrakter indeholder kriterier for det pågældende samarbejde, herunder retten til at bruge Red Orangutangens logo i reklamer, medieomtale og lign. 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip 2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning.

2 Foreningen er velgørende og arbejder for overlevelse af orangutangerne og deres oprindelige levested eller lignende omgivelser i Indonesien og Malaysia, herunder en udvikling i lokalbefolkningen, der sigter mod social, økonomisk og naturressourcemæssig bæredygtighed. Det er også i foreningens interesse at informere og sprede interesse om problematikken omkring orangutangernes overlevelse via foredrag, udstillinger, informationer på Internettet og lign. Foreningen vil samarbejde med foreninger i andre lande. Foreningen har sekundært mulighed for at støtte projekter, der sikrer overlevelse af andre primater. Red Orangutangen henvender sig til alle privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner. Red Orangutangens virke sker med fredelige midler uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser. Foreningen vil nå sine mål gennem indsamlinger via medlemskaber, fonde og diverse programmer herunder adoptionsprogrammet samt gennemførsel af miljø- og udviklingsprojekter med lokale samarbejdspartnere Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter. Det er Red Orangutangens klare politik, at omkostninger til administration skal holdes så langt nede som muligt. Dette betyder også at tekniske systemer skal indrettes så effektive og så lidt tidsforbrugene som muligt. Det tilstræbes altid at finde den laveste pris og om muligt at få udgifter dækket helt eller delvist ved sponsorater, dog under hensyntagen til tidsforbruget i foreningen selv i forbindelse hermed. Der anvendes en høj grad af frivilligt arbejde både til basisopgaver, som f.eks. samling af forsendelser, og til mere specialiserede opgaver, som f.eks. udarbejdelse af tv-spots, informationsarbejde mv Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer. På oplyses hvem der sidder i sekretariatet, samt deres stilling og endvidere er det oplyst hvem der er i bestyrelsen. På hjemmesiden findes desuden oplysninger om det frivillige arbejde Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet. Medlemmerne af bestyrelsen arbejder alle frivilligt og ulønnet. Bestyrelsens sammensætning og medlemmernes uddannelse fremgår af hjemmesiden. Det vurderes at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at oplyse om bestyrelsesmedlemmernes øvrige beskæftigelse eller øvrige tillidshverv, da disse ikke vurderes at udgøre nogen interessekonflikt.

3 2.5. Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen. For at holde udgifterne nede har Red Orangutangen altid haft frivillige, ulønnede medarbejdere til at løse opgaver som supplement til de arbejdsopgaver, der udføres af lønnede medarbejdere. Omfanget af disse opgaver varierer meget og er afhængig af de frivilliges arrangement og interesse. De frivillige har ikke nogen forpligtelser. Der er vedlagt en skriftlig frivillighedspolitik Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked. Det er foreningens overordnede politik altid at handle i overenstemmelse med foreningens vedtægter dette betyder blandt andet ikke at benytte produkter med regnskovstræ og palmeolie. Det er foreningens intention at skabe en fleksibel arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel. På grund af sekretariatets lille størrelse og foreningens ønske om at holde administrationsudgifterne på et minimum har Red Orangutangen ikke tænkt sig at engagere sig i det rummelige arbejdsmarked Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m. Red Orangutangen stiller generelt krav til sine samarbejdspartnere og underleverandører om, at de skal overholde gældende lovgivning. Red Orangutangen har strenge krav til samarbejdspartnere, men disse krav er formuleret til den enkelte samarbejdspartner inden samarbejdet påbegyndes Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem? Red Orangutangen ønsker at være en åben og gennemskuelig virksomhed, hvorfor relevant information om foreningens opbygning, regnskaber og virke findes på vores hjemmeside, Til alle medlemmer udarbejdes desuden nyhedsbreve, og til alle adoptivforældre bliver der 4 gange årligt sendt opdateringer på deres adoptivorangutang med informationer om foreningens arbejde på Borneo. Man er desuden altid velkommen til at kontakte kontoret for uddybende spørgsmål. Med dette mener vi, at der er tilstrækkelig adgang til informationer om foreningens virke Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer. Vi anerkender de internationale menneskerettigheder og betragter dem som et godt grundlag.

4 Da Red Orangutangen arbejder for overlevelse af orangutangerne i Indonesien og Malaysia, er samarbejde med lokalbefolkningen yderst vigtig. Vi arbejder for en udvikling i lokalbefolkningen, der sigter mod social, økonomisk og naturressourcemæssig bæredygtighed, hvorved vi også hjælper orangutangerne og regnskoven. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb. Regler vedr. administrationsudgifter: Administrationen og ledelse følger nøje de administrative udgifter gennem budget og budgetopfølgning. Udgifter, der ligger udenfor det budgetterede, godkendes af bestyrelsen. Repræsentative aktiviteter gennemføres så vidt muligt i egne lokaliteter.der udvises sparsommelighed og der søges flest mulige rabatter. Godkendelse af betalinger i bank kræver to i forening fuldmagt. Fuldmagten er givet af bestyrelsen. Den der bestiller en vare/ordre skal også godkende faktura, så den er i overensstemmelse med hensyn til aftalt pris og hvad der blev bestil ect.. Bestilling af varer/ordrer gennemføres af den medarbejder, som er ansvarlig for den pågældende funktion og skal også godkende faktura, så den er i overensstemmelse med hensyn til aftalt pris og hvad der blev bestilt. Regler vedr. kortbrug: Der er udleveret visa/dankort til sekretariatsleder og bogholder. Bestyrelsesmedlemmer, frivillige og medarbejdere får dækket udlæg mod aflevering af bilag Regler ved kørsel og rejseaktivitet: Bestyrelsesmedlemmer, frivillige og medarbejdere får dækket udgifterne til nødvendige rejser og ophold efter regning. Der skal så vidt muligt benyttes billigste transportmulighed set i forhold også til tidsforbruget ved rejsen. Der udvises sparsommelighed ved valg af overnatningsfaciliteter. Der udbetales kørsel og per diem efter statens takster Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter. Det er foreningens politik at holde udgifterne til kontorlokaler på et minimum, dog under hensyntagen til en nødvendig central placering i København af hensyn til tilgængeligheden for frivillige. Red Orangutangen lejer kontorlokaler, hvor sekretariatet udfører dagligt arbejde. Lokaler er desuden mødelokaler for bestyrelsen og frivillig grupper, samt andre aktive tiltag. Der er ingen kontorlokaler i resten af landet. Ved møder i Århus lånes lokaler Organisationen skal formulere kriterier for løn - og personalepolitik.

5 Red Orangutangen ønsker at ansætte kvalificerede professionelle medarbejdere, som kan drive og udvikle foreningen ved et engageret og selvstændigt virke. Derfor ønsker Red Orangutangen at give sine medarbejdere en passende løn. Adgang til efteruddannelse og fleksibilitet i forbindelse med daglige arbejdstider, ferie og ønsket fri vægtes dog højere end høje lønninger Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue. Det er Red Orangutangens politik at benytte en bankforbindelse, som ikke i sit øvrige virke skader foreningens formål eller gennem sine udlånsforretninger støtter virksomheder, der kunne gøre dette. Under hensyntagen til dette søger Red Orangutangen den højest mulige rente for sine indeståender. Desuden gøres et grundigt arbejde for at minimere udgifter ved udenlandske overførsler.

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Retningslinjer for frivillige indsamlere... 4 1.1.1. Alder... 4

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere