GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved hjælp af spørgeskema-modulet kan du nemt og enkelt gennemføre kunde- og medarbejderundersøgelser. Både før der bookes i systemet, og som tilfredshedsundersøgelse næste gang der logges på bookingsystemet. Derved indhenter du flere oplysninger om dem, der bruger dit bookingsystem. BEMÆRK: Spørgeskema-modulet forudsætter standardsystem af GECKO Booking. Læsevejledning Vejledningen til spørgeskema-modulet er bygget op efter et ekstra menupunkt under menupunktet 'Indstillinger', der kun vil tone frem, hvis du har valgt at tilkøbe spørgeskema-modulet til GECKO Booking. Kontakt os gerne for en gratis introduktion og demo. Husk at klikke på knappen 'Opdater', når du foretager ændringer. TIP! Husk altid at klikke på for at gemme dine ændringer Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Hvad er spørgeskemaer?... 2 a. Eksempel: Spørgeskema før booking... 3 b. Eksempel: Tilfredshedsundersøgelse... 4 c. Eksempel: Resultatskema internt på konkret booking Oversigtsvisning Opret nyt spørgeskema Rediger spørgeskemaer... 7 a. Rediger skemafelt PDF-rapport Personliggjort PDF-rapport Eksporter data Indstillinger Tips til opsætning af spørgeskema Side 1 af 12

2 1. Hvad er spørgeskemaer? Spørgeskema-modulet er velegnet til baggrundsoplysninger om kunden før og under en booking samt tilfredshedsundersøgelser. Før det fysiske fremmøde kan du indhente oplysninger til brug for behandling af kunden. Det kan også give dig og dine medarbejdere værdifuld feedback fra kunderne til brug for forbedringer, ud fra de oplevelser kunden har haft i forbindelse med en behandling. Ydermere kan spørgeskemaerne indeholde markedsføring for øvrige behandlinger og produkter samt gode tilbud. Du kan derved skabe et mersalg. Før du opsætter et spørgeskema, kan det være en god idé at overveje følgende punkter: Hvad skal undersøges? Hvem står for indtastning af svarene? o Kunden o Behandleren o Begge Hvad skal svarene i spørgeskemaet bruges til? o Ledsage bookingen i systemet o Indskrivning af resultater under behandlingen o Efterfølgende tilfredshedsundersøgelse Hvordan skal resultaterne formidles? o PDF-rapport sendt til kundens o Til brug ved næste fysiske fremmøde o Kun internt brug Hvor lang tid skal kunden bruge på spørgeskemaet? o Antal spørgsmål o Hvor meget skal kunden selv skrive? Her i vejledningen vil du få forklaret, hvordan du sætter forskellige spørgeskemaer op. På de følgende sider viser vi eksempler på, hvordan spørgeskema-modulet bruges af andre. Side 2 af 12

3 a. Eksempel: Spørgeskema før booking Følgende billeder viser, hvordan spørgeskemaet kan bruges til at indhente baggrundsoplysninger på kunden, før vedkommende booker tid. Det bruges i dette tilfælde dels som udgangspunkt til selve behandlingen, dels i en efterfølgende rapport, der sendes som et PDF-dokument til kundens adresse. Som udgangspunkt er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvor mange spørgsmål, felter og sider, spørgeskemaet indeholder. Kunden kan dog godt blive træt undervejs. Side 3 af 12

4 b. Eksempel: Tilfredshedsundersøgelse Efter endt behandling kan kunden logge ind og udfylde en tilfredshedsundersøgelse. Ligesom med spørgeskemaet i forbindelse med bookingen er det kun fantasien, der sætter grænser for omfanget. Men da der her kan være tale om frivilligt ekstra arbejde for kunden, så hold det gerne så kort og præcist som muligt. Side 4 af 12

5 c. Eksempel: Resultatskema internt på konkret booking Dine medarbejdere kan under behandlingen af en kunde løbende indskrive resultater i et spørgeskema specielt tilegnet dette formål. Du finder resultatskemaet under den konkrete booking i kalenderen. Opsætning af felter i resultatskemaet sker på lige fod med tidligere viste spørgeskema ved booking samt tilfredsundersøgelse. Side 5 af 12

6 2. Oversigtsvisning Efter du har logget dig ind på din personlige side i GECKO Booking, vil du kunne se et ekstra menupunkt under 'Indstillinger'. Det hedder 'Skemaer'. Når du klikker på det, får du vist oversigt over skemaer. Figur 1 - Opret et nyt skema: I tekstfeltet skriver du skemaets navn. I scroll-down boksen vælger du, om det skal være et tomt skema eller være en tro kopi af et eksisterende skema. Kopifunktionen uddybes senere i denne vejledning. 3. Opret nyt spørgeskema Opret et nyt tomt spørgeskema, eller opret et spørgeskema ud fra en kopi fra et allerede eksisterende spørgeskema (se figur 1). Efter oprettelsen af et spørgeskema klikker du på 'Ret skema' for at oprette spørgsmål, indstille placering i bookingsystemet samt spørgeskemaets type, prioritering og felter. Side 6 af 12

7 4. Rediger spørgeskemaer Figur 2 viser et tomt spørgeskema med et enkelt spørgsmål oprettet: Eksempel på spørgeskema før, under og efter booking. Id, spørgsmål, svar, svarnummer, navn/spørgsmål, type, placering i bookingsystem, hvilken side, prioritet Opret et nyt felt / spørgsmål i spørgeskemaet: Placering (inden, efter, under booking) Type (scroll-down, ja/nej, godkend, lille/stort tekstfelt) Antal svarmuligheder (1, 2, 3, 4, 5 osv.) Opret et spørgsmål eller felt til dit spørgeskema og klik herefter 'Opret felt'. Placering af feltet / spørgsmålet kan ske enten inden booking, under booking eller efter en booking. Du kan vælge en af følgende typer felt: Drop-down liste (select): Scroll-down boks med X antal punkter. Antal svarmuligheder indtastes i det underliggende felt. Svarmulighederne kan herefter ændres efter behov. Godkendt / accepter (checkbox): Sæt flueben i feltet. Kun tekst (ingen felter): Viser en tekst, som du skriver. Kan for eksempel være overskrifter eller bemærkninger. Marker svar (radio-buttons): X antal afkrydsningsfelter, hvoraf kun én kan vælges. Antal svarmuligheder indtastes i det underliggende felt. Svarmulighederne kan herefter ændres efter behov. Talfelt lille (text): Der skal indtastes tal i feltet ellers vil den melde fejl. Der kan ikke indtastes tegn, bogstaver eller lignende i feltet. Talfelt lille med decimaler (text): Ønskes et talfelt med decimaler, tillades punktum og komma, men alle andre tegn afvises. Tekstfelt lille (text): Der kan indtastes både tekst, tegn og tal i dette felt. Én linje. Tekstfelt stor (textarea): Der kan indtastes både tekst, tegn og tal i dette felt. Flere linjer. Husk at klikke på 'Opret felt' for at tilføje spørgsmålet i spørgeskemaet. For at indstille det enkelte spørgsmål klikker du på 'Rediger' ud for det enkelte spørgsmål, du ønsker at redigere. Herefter kommer vinduet som vist i figur 3. Side 7 af 12

8 a. Rediger skemafelt Figur 3. Oversigt over skema-felttype og navnet Tekst-editor: Hold musen henover de enkelte knappe for at se, hvilke funktioner de har Rediger spørgsmålsteksten i boksen Markér her, hvis der skal advares, hvis feltet ikke er udfyldt Hvis der skal vælges en værdi i spørgsmålet, og feltet er påkrævet, indstiller du det her Indstil værdier / svar for svarene og disses værdier 5. PDF-rapport I oversigten kan du opsætte og administrere de PDF-rapporter, som systemet kan generere: Følgende skærmbillede vil derefter blive vist, og det er her muligt at rette i PDF-rapporterne: Oversigt over rapportsider og mulighed for at redigere de enkelte sider i rapporten Klik på 'Rediger' og sæt indstillinger Opret ny side til rapporten Side 8 af 12

9 Tekst-editor: Hold musen henover de enkelte knappe for at se, hvilke funktioner de har 6. Personliggjort PDF-rapport PDF-rapporten kan personliggøres med både hver enkelt svar fra spørgeskemaerne samt egne billeder. Du bestemmer helt selv, hvordan rapporten skal se ud for både kunden og dig selv. Hvert enkelt felt har en udskiftningskode, som ved indsættelse i rapporten automatisk udskiftes med en indtastning, hvad enten den er foretaget af kunden inden booking eller af jer på undersøgelsesdagen. Eksempel i PDF-rapport: Står der i rapporten "Nuværende medicin-indtag: [SV780]", og kunden har skrevet "Jeg tager cirka fire hovedpinepiller dagligt." i det pågældende felt i spørgeskemaet, vil kundens indtastning udskifte koden [SV780] i den endelige rapport. Der vil altså stå: "Nuværende medicin-indtag: Jeg tager cirka fire hovedpinepiller dagligt." Side 9 af 12

10 7. Eksporter data Du kan eksportere data til Microsoft Excel eller lignende regnskabsprogrammer, der kan aflæse filtypen *.csv. Det er muligt at eksportere alt fra bookinger, navn, adresse, bookingdato, ydelser og de spørgsmål, der er stillet i forbindelse med bookingen. Det er også muligt at sortere mellem perioder, firmaer og resultater: Skemanavn Vælg periode, du ønsker data over Data på tværs af alle firmaer - eller et specifikt firma Vælg hvilken måde, du ønsker at se dataerne på; teksuelle, numeriske eller numeriske efter felt nummer Tryk på 'Exporter data' for at udtrække data 8. Indstillinger Generelle tekster Under menupunktet 'Indstillinger' -> 'Tekster' finder du en tekst med titlen 'Skema med pdf-fil'. Her retter du den , der bliver sendt til kunden, når du fremsender rapporten for et spørgeskema. Indstil specifikt spørgeskema på ydelse Hvis et bestemt spørgeskema skal blive vist i forbindelse med booking på en bestemt ydelse, indstiller du dette under indstillinger for en ydelse. Klik 'Indstillinger' -> 'Ydelser' -> 'Ret indstillinger' for en specifik ydelse. Her kan du øverst tilknytte et bestemt skema til ydelsen. Husk at klikke 'Opdater' i bunden for at gemme ændringer. 9. Tips til opsætning af spørgeskema Spørgsmål i spørgeskemaet kan opstilles som enten lukkede eller åbne spørgsmål: Lukkede spørgsmål er spørgsmål, hvor svarene er formuleret på forhånd. De lukkede spørgsmål giver mulighed for at sammenligne kunderne, og de er nemme at bearbejde statistisk. Side 10 af 12

11 Det kan være spørgsmål med faste kategorier, hvor der sættes kryds ud for det felt, der passer bedst med ens svar. o Eksempel: Var det første gang, du brugte vores bookingsystem til at booke tid? Svarmulighed 1: Ja Svarmulighed 2: Nej Det kan også være en svarskala, hvor der vælges efter en skala fra for eksempel god til dårlig. o Eksempel: Hvordan var din oplevelse med bookingsystemet? Svarmulighed 1: Meget god Svarmulighed 2: God Svarmulighed 3: Hverken god eller dårlig Svarmulighed 4: Dårlig Svarmulighed 5: Meget dårlig Åbne spørgsmål er spørgsmål, hvor svarpersonen selv formulerer sit svar. Åbne spørgsmål giver ofte en dybere indsigt i kunderne. o Eksempler: Hvad fik du ud af behandlingen? Hvad er dit indtryk af vores service? Hvordan kommer du til og fra arbejde? Hvem har anbefalet dig denne behandling? Her er nogle tips, når du skal formulere spørgsmål: Formuler spørgsmålene korte og klare, så alle forstår dem på samme måde. Prøv at holde spørgsmålene entydige, det vil sige kun stille ét spørgsmål, så du ved nøjagtigt, hvad kunden har svaret på. Du vil få et mere præcist svar, hvis svarpersonen ikke skal svare med et gæt. Eksempel: "Tror du, der ville komme flere kunder, hvis vi tilbyder kaffe i stedet for te?" Undgå fagsprog, slang og forkortelser. Benyt de mest almindelige ord og udtryk. Side 11 af 12

12 Svarkategorier: Svarkategorierne må hverken være for mange, så de er uoverskuelige for kunden eller for få, så kunden føler sig tvunget til at krydse af i en kategori, der ikke helt dækker vedkommendes mening. Svarkategorierne skal være udtømmende, så alle har mulighed for at svare præcist. Ellers kan du formulere et åbent spørgsmål, der giver kunden mulighed for selv at formulere et svar. Svarkategorierne bør være overskuelige, så alle svarmulighederne har samme sandsynlighed for at blive valgt. I forbindelse med tilfredshedsundersøgelser bør der være lige mulighed for at svare positivt eller negativt. Ligeledes bør der i de fleste tilfælde være mulighed for at være neutral. Nogle spørgsmål er måske kun relevante for en del af kunderne. Er det tilfældet, kan du med fordel tilføje svarkategorien "Ikke relevant for mig". Overvej, om kunden skal have mulighed for at svare "Ved ikke" til det enkelte spørgsmål. Side 12 af 12

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere