INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet

2 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang 2

3 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne af Erik Ansvang» uddannelse undergår en vigtig forvandling. Fra at være en forholdsvis udvendig proces med at påfylde konkret viden, bliver den nu i stadig større grad en proces, der fremkalder de dybere, skabende muligheder hos den enkelte.«h. A. Overstreet citat fra Alice A. Bailey:»Fra intellekt til intuition«, s. 19 Et emne der ignoreres Det er interessant at se, at det mysteriøse fænomen vi kalder intuition, ofte ignoreres i bøger om psykologi. Videnskaben udforsker og beskriver instinktet og intellektet, men selv de største kapaciteter på området undgår intuitionen. Intuitionen accepteres ikke af den anerkendte forskning. Det er anderledes med åndsvidenskaben, der beskriver menneskets bevidsthedsudvikling som en proces, der begyndte med instinktet, fortsatte med udvikling af intellektet, og i fremtiden vil udvikle den iboende intuition, som vil blive det primære bevidsthedsudtryk, på samme måde som intellektet er dominerende i denne periode. Er intuition en flygtig størrelse? Intuition er i dag blevet et modeord. Navnlig i new age kredse møder man mennesker, der efter egen opfattelse er i stand til at anvende intuitionen til sand vurdering af alverdens oplevelser og situationer. Ofte er der forbløffende stor tillid til denne intuition, selvom den for langt de fleste er en flygtig størrelse. Der er desuden en tydelig tendens til det, man kan kalde»statistisk blindhed«, for ofte lukkes øjnene for de mange gange, hvor den»intuitive«indskydelse tog fejl, men man husker tydeligt de gange, hvor det viste sig, at den mere eller mindre var i overensstemmelse med virkeligheden. Generelt er der en udbredt mangel på interesse for at finde ud af, hvad der menes med ægte intuition, hvordan den fungerer, og hvad der kræves for at udvikle den og anvende den. Det er imidlertid vigtigt at forstå denne evne, for i åndsvidenskaben gentages det igen og igen, at menneskeheden skal udvikle den iboende intuition. Tager man udgangspunkt i den almindelige forståelse af intuitionen, kan det virke uvæsentligt i lyset af nutidens store problemer, men intuitionen spiller faktisk en central rolle og rummer et afgørende potentiale til forvandlingen af mennesket og vores komplekse verden. Faktisk er det en nødvendig og praktisk egenskab, som er en forudsætning for at møde de mest umiddelbare og presserende behov, for ægte intuitiv indsigt kan både afdække de rette fremgangsmåder og de bedste og mest langsigtede virkninger. 3

4 Intuition i daglig tale I daglig tale kaldes intuition ofte en slags forudanelse, en fornemmelse eller en evne til at tune ind på hvordan andre mennesker føler. Men disse betegnelser giver ingen egentlig forståelse af intuitionen, og de er ikke meget bevendt som middel til at løse verdens problemer. De ligger også langt fra den intuition, som Einstein selv betragtede som sit talents væsentligste kvalitet. Hvis vi slår op i et leksikon, ser vi denne definition på begrebet: Intuition (latin): evnen til uden forudgående ræsonnement at løse opgaver eller erkende (nye) sammenhænge mellem fænomener. Intuitiv (latin): præget af intuition, intuitiv erkendelse er spontan; løsningen på en opgave melder sig af sig selv, til forskel fra diskursiv tænkning, hvor man tænker sig frem trin for trin. Intuitiv indsigt (latin): indsigt opstået via intuition lader sig vanskeligt kortlægge, men er i nyere tid blevet tillagt større betydning, selv for løsningen af meget komplicerede problemer, bl.a. af videnskabelig karakter. (Lademanns leksikon 2002) Disse almindelige antagelser antyder, at der i mennesket findes en højere sans en ny erkendelsesevne. Denne evne er»intuition«en højere sans, der kan blive et vitalt redskab til at skabe en bedre verden. Det er denne intuitive evne Einstein refererede til, da han understregede, at der ikke fandtes en logisk vej til erkendelse af naturens grundlæggende lovmæssigheder:»der findes intet andet end intuitionens vej«, sagde han. Og Jung kom med denne kommentar:»intuition er en egenskab som gør det muligt at se om hjørner.«denne forestilling er dog kun rigtig for den dagligdags intuition, som rækker fra lykketræf til tilfælde af telepati og forudviden, der i sin natur er knyttet til enkeltpersoner. Evnen til at se gennem skyerne Et andet og mere beskrivende billede af den sande åndelige intuition er»evnen til at se gennem skyerne«. Hverdagsintuitionen kan betragtes som»horisontal«, idet den er begrænset til personlige anliggender. En evne til at se om hjørner indikerer, at evnen kommer til udtryk på det fysiske plan. Ren eller sand intuition er derimod»vertikal«. Den kommer til udtryk som evnen til spontant at erkende et aspekt af sandheden, sådan som den er i de overmenneskelige eller metafysiske bevidsthedsområder. Der er derfor tale om åndelig indsigt, som er uforstyrret af de mørke og tunge skyer af fejltagelser, halve sandheder, egoistiske begær og illusioner som alle er menneskeskabte men som skjuler sandheden og virkeligheden. Menneskelivet består reelt af daglige kampe for at se gennem denne selvskabte tåge. Ren intuition er universel, og Alice A. Bailey udtrykker det sådan:»... den er aldrig interesseret i eller rettet mod afsløringen af noget, der vedrører det personlige liv.«4

5 Kærlighed og intuition Vi bruger ord som betegner de højeste kvaliteter såsom kærlighed og intuition på uendelig mange måder. Nogle er sande set i lyset af deres højere og virkelige betydning, men mange er det bestemt ikke. Ordet»kærlighed«bruges til at beskrive alt fra personligt begær, reklameslogans for alt muligt til det dybeste forhold mellem mennesker. På de højere niveauer er kærlighed udtryk for sjælens mange kvaliteter uselviskhed, visdom og medmenneskelighed. Og selv på det højeste niveau er kærlighed stadig det bedste ord til at beskrive den største godhed, vi kan forestille os Gud er kærlighed. På samme måde bruger vi ordet»intuition«til at beskrive oplevelser og erfaringer, der dækker alt fra det mest ubetydelige til det mest sublime. Ordet intuition bruges om tågede personlige forestillinger og fantasier. Men det dækker også de dybe indtryk, som opleves i den fase, hvor evnen udvikles hvad enten erkendelserne er bevidste resultater af meditation og åndelige træning, eller det er evner der udvikles som følge af ubevidste erkendelser gennem et liv i medfølelse og indlevelse. Og endelig er den fuldkommengjorte intuition udtryk for evnen til at»se ind i Guds sind«.»ikke blot er menneskesjælen i kontakt med det universelle sind, men også med alle de sind som den guddommelige hensigt, som vi kalder Gud, kan arbejde igennem.«alice A. Bailey:»Fra Intellekt til intuition«, s

6 Intuition - evnen til at kontakte højere virkeligheder»intuition er sindets opfattelse af virkeligheden præcis som den er, ikke i form af et begreb eller en forestilling som er en intellektuel forståelse.«h. Wildon Carr,»Philosophy of Change«, p. 21 Intuitionen vil bringe de rette visioner Når man i åndelige kredse taler om, at mennesket har behov for at blive mere intuitivt, så tænkes der selvsagt på intuitionen i dens højere udtryksformer. Selvom det ikke hverken omtales eller værdsættes, så har den højere intuitive sensitivitet været en afgørende faktor i menneskehedens historie. Visionære mennesker har tilsyneladende en overmenneskelig kapacitet, som har gjort det muligt at kontakte og erkende en anden virkelighed. Når de har været i stand til at omsætte denne erkendelse til kloge ord og praktisk handling, er de blevet katalysatorer for en forbedring af menneskehedens situation. Det er derfor intuitionen, som vil begave menneskeheden med idéer, der er gennemsyret af fremtidens kvaliteter. Intuitionen vil give os visioner om nye muligheder, og det er en af de vigtigste roller, denne evne vil spille i menneskelige affærer. Intuitionen har allerede afsløret det fundament, som en ny og bedre verden kan bygges på, for den har inspireret menneskeheden til initiativer på mange nye områder som for eksempel idéer om menneskerettigheder, ansvaret for miljøet og behovet for en global etik, som alle reflekterer vores indbyrdes afhængighed og vores fælles drømme, håb og behov. I de seneste årtier har vi fået stor indsigt i området livskvalitet, og den videre vej frem er allerede indtegnet på kortet. Intuitionen har haft en afgørende rolle i udfoldelsen af denne vision. Hvordan fordriver vi illusionen om altings adskilthed? Der findes en anden rolle, som denne højere kraft vil spille endnu tydeligere i fremtiden. Efterhånden som menneskeheden vågner, vil den indre vækst få den intuitive kraft til at vokse, og den vil øge erkendelsen af livets enhed. Generelt vil mennesker blive mere inklusive. Illusionen om altings adskilthed som er skabt af vores tanker og begær, og som har styret vores handlinger er den helt store hindring for menneskehedens videre fremskridt. Og det er intuitionen, der vil fordrive denne illusion. Intuition og illusion er modpoler Intuition og illusion er modsætninger. Hvis intuition giver adgang til en direkte erkendelse af et aspekt af sandheden, vil illusionen være den sky, der tilslører sandheden ved hjælp af vrangforestillinger, fortolkninger og forklaringer. Hvis intuition er indsigt i virkeligheden, er det illusionerne, der indhyller tankesindet og dræber virkeligheden. Hvis intuition medfører identifikation med helheden, vil illusionerne forveksle denne identifikation med delene. Lad os derfor kaste et blik på adskilthedens illusion, og se hvordan det intuitive og inklusive kan svække denne fejlopfattelse, som siges at være den største enkeltstående hindring for menneskets videre udvikling. Adskilthed er en tænkemåde som 6

7 afviser naturens indbyrdes enhed og integritet ved at fremhæve delenes betydning. Den voksende afgrund mellem rig og fattig i den menneskelige familie demonstrerer med al tydelighed potentialet i denne illusion. Det samme gør den globale miljøkrise. Idéen om adskilthed ligger til grund for materialismens moralkodeks, som dyrker det overfladiske og kortsigtede. Dybere og spirituelle livstemaer ignoreres til fordel for tilliden til, at penge er vejen til det gode liv. Når man eksempelvis bruger sine ressourcer på at skabe det rette image eller det slogan der sælger med størst mulig profit uafhængig af produktets kvalitet og funktion, er det nemt at lukke øjnene for de skadelige langtidsvirkninger. Det er de andres problem. Adskilthedens illusion I dag er de sociale problemer overvældende, og de er et klart bevis på, at mest mulig lykke for flest mulig ikke ligger i en fremgangsmåde, hvor målet er at udnytte andre mennesker som arbejdere eller forbrugere. I virkeligheden er det indlysende, for det materialistiske system bygger på skånselsløs konkurrence, ubegrænset grådighed og egoisme. Det er baseret på idéen om den stærkes ret til at udnytte den svage, og den kloges ret til at narre den mindre kloge. Materialisme er baseret på adskilthedens illusion, som har skabt global fattigdom, åbenlys uretfærdighed og åndelig nød. I den nye tidsalder vil et godt menneskeliv blive vurderet på evnen til at vælge åndelige værdier og leve efter dem. Hvor hurtigt disse værdier vinder indpas, afhænger af hvem vi vælger som ledere af samfundet. Det gælder både regering og folketing, erhvervsliv, uddannelsessystem etc., som alle må afspejle og udtrykke menneskehedens holistiske, humanistiske, inklusive, vise og fremsynede potentialer. Om det lykkes afhænger af vores evne til at påskønne de nye værdier. Og det kræver at vi udvikler vores intuitive sans for menneskehedens enhed, for vores fælles skæbne og vores indbyrdes afhængighed. Ud fra denne inklusive holdning vil vi være i stand til at erkende, hvad der er til størst gavn for helheden og dermed for os selv. 7

8 Intuition - en evne der kan udvikles»såvel instinkt som intuition begynder i områderne med højere bevidsthed i os selv og dukker lige så uventet op i dagsbevidsthedens klare lys. Instinktets impulser og intuitionens tilskyndelser skabes i fuldstændig hemmelighed. Når de dukker op, er de ifølge sagens natur næsten fuldt udviklede, og deres opdukken i vores bevidsthed er pludselig«dr. Dibblee, George Binney,»Instinct and Intuition«, p. 128 Hvordan bliver vi mere intuitive? Vi kan betragte intuition som en af vores syv sanser, og forædlingen af netop intuitionen er næste skridt i menneskets naturlige udvikling. Da den er et naturligt potentiale, vil denne evne uundgåeligt udvikle sig i tidens løb på samme måde som vores øvrige sanser høresansen, følesansen, synssansen, smagssansen og lugtesansen plus den fornemmelse for visdom, som vi kalder»sund fornuft«. Det ægte intuitive menneske, det menneske der kan»se gennem skyerne«er sjældent. Men samtidig er det en kendsgerning, at intuitiv sansning er voksende, fordi mange mennesker vågner åndeligt set, og de accepterer de forandringer, som er nødvendige for at kunne implementere dette høje potentiale. 8

9 Intuition er en naturlig sans Det er vigtigt at forstå, at der er tale om udvikling eller forædling af en helt naturlig sans. Der er intet overnaturligt ved denne sans, selvom intuition af mange indhylles i mystik. Man kan nemt møde mennesker, som forveksler deres vågnende intuition med clairvoyance og som oven i købet afviser at studere åndsvidenskab for at få konkret viden om intuitionen (og clairvoyancen), og de krav der stilles til rigtig anvendelse af disse evner. Et hyppigt argument for ikke at studere disse evner er, at en mental forståelse vil hæmme eller helt tilintetgøre såvel intuitionen som clairvoyancen. Da intuition er en naturlig sans, er det indlysende, at denne holdning er en misforståelse, for det ville jo medføre, at alle andre naturlige sanser også ville lide under eller helt forsvinde, hvis vi udforsker dem og forstår dem. Logisk set ville det betyde, at alle øjenlæger ville være svagtseende eller blinde på grund af deres indgående indsigt i synssansen. Det begynder med selverkendelse For at øge vores sensitivitet og intuition, må vi stille os ansigt til ansigt med os selv. Vi må ærligt vurdere, hvilke karaktersvagheder, vaner, ambitioner og separatistiske tendenser, der står i vejen for vores åndelige udvikling. Løsningerne vil give sig til kende på mange måder, men vi bør altid tolke responsen i sjælens lys, og den vil u- undgåeligt præsentere svaret på en måde, der ansporer os til aktivt samfundsengagement, sådan at vi medvirker til at skabe en bedre verden. Åndsvidenskaben anviser den mest effektive metode til udvikling af intuitionen. Her hører vi, at det først udtryk for intuitiv forståelse er tolerance. Det skyldes, at det essentielle i intuitionens natur er syntese en forståelse af livets inklusivitet og en erkendelse af alle levende væseners behov. Tolerance rummer evnen til at afvise alt det, der skaber barrierer. Glimt at inspiration Hvis vi vedholdende prøver at leve i overensstemmelse med vores højeste værdier, bliver vi mere og mere sensitive over for vores egen intuition. Vi modtager måske en idé, som virker usædvanlig klar og vis, og vi fornemmer, hvordan vi kan være til gavn for andre. Det kan komme som et flygtigt glimt. Hvis vi griber disse glimt af højere idéer eller idealer og handler efter dem på en måde, som gavner andre, vil vi som tiden går opdage, at vores liv bliver mere og mere uselvisk, og vi modtager mere og mere inspiration og vores intuition vokser og udfolder sig. Imagination er vejen til øget intuition Forestillingsevnen eller imaginationen er sædekornet til denne blomst. Idéer manifesterer sig ved hjælp af imagination. Først opfanges idéen af intuitionen, men herefter må du forestille dig idéen ved at gennemtænke den, og derved begynder idéen at tage form. Indtil vi begynder at meditere eller af andre grunde bliver fuldt bevidste om vores tankeprocesser, er vi i det store hele ubevidste om, hvordan vores imaginationsevne former vores oplevelser og erfaringer i livet. Hvis dine»dagdrømme«er negative, fulde af angst og frygt eller fuld af skadelige billeder, fungerer de som en magnet, der tiltrækker negativitet. Hvis vores forestillinger i stedet er opfyldt af humanitære anliggender, løfter vi vores bevidsthed, og energierne flyder derhen, hvor vores bevidsthed er fokuseret. Derfor kan vi anvende vores skabende imagination til at opbygge billeder af rette menneskelige relationer, fred og harmoni, og derved styrker vi disse kvaliteter både i os selv og i vores omgivelser. Desuden fremkalder vi respons fra højere bevidsthedsniveauer. Når vi kultiverer vores skabende imagination på denne måde, styrker vi samtidig vores intuition. 9

10 Hos højt udviklede mennesker med en ekstraordinær intuitiv modtagelighed kan det se ud som om visioner og idéer strømmer ubesværet ind i hjernebevidstheden. De formår åbenbart at bygge en bro mellem den åndelige og den dagligdags forståelse af livet. Men uanset hvor ubesværet denne proces ser ud, så er den erhvervet ved hårdt arbejde og en belønning for en lang åndelig livsførelse. Et åndeligt talent af denne karat er altid udtryk for en signifikant udvidelse af bevidstheden, og den kommer altid til udtryk til gavn for menneskeheden. 10

11 Intuition - en evne til aktivt og effektivt samfundsengagement»den umiddelbare adgang til sandheden er alle menneskers endelige skæbne, og det forekommer sandsynligt at selv tænkeevnen en dag vil komme til at ligge lige så meget under bevidsthedstærsklen, som instinktet gør nu. Alice A. Bailey:»Fra intellekt til intuition«, s. 113 Vi forlader materialismens tomhed I dag er idéen om uselvisk samfundsengagement eller tjenestearbejde som det også kaldes i esoteriske kredse udbredt og anerkendt. Det viser, at flere og flere vender sig fra materialismen, fordi vi har erkendt, hvor alvorligt denne livsholdning underminerer menneskets sande potentialer. Vi er ved at indse, at materialismen reelt er livsnedbrydende. Holdningsændringen indikerer et skift i retning af mere åndelige livsværdier. For mange vil det være et stort og vigtigt skridt mod større selverkendelse og ansvarlighed. Kombinationen af indre arbejde og ydre samfundsengagement vil lukke op for en ny sensitivitet, som giver kontakt til højere bevidsthedsniveauer. I processen kultiveres den intuitive modtagelighed og nye perspektiver åbner sig. Enheden med alle, der arbejder effektivt for at løfte menneskehedens bevidsthed og gøre verden til et bedre sted at leve, bliver næsten synligt. Man får en oplevelse af, at de muligheder og initiativer der kan gøre livet rigere, kommer indefra, ganske enkelt fordi de er så indlysende rigtige. Det ser ud som om mennesker og grupper, der arbejder ud fra de samme positive motiver og med et ægte ønske om at skabe den bedst mulige tilværelse for flest muligt, er tunet ind efter hinanden. Denne erkendelse af samklang er et godt tegn på voksende intuition. Alt er et resultat af samarbejde Ud fra denne erkendelse vågner endnu en forståelse. Det bliver efterhånden lysende klart, at ethvert initiativ på et hvilket som helst område i livet, som indebærer et positivt skift i bevidstheden og resulterer i løsninger på essentielle problemer, i virkeligheden er et resultat af samarbejde eller gruppearbejde. Lad os tage et eksempel. Hvem er det, der skriver de bøger, som introducerer menneskeheden for nye visioner? Det er de forfattere, der er i stand til at opfanger idéer, som er gennemsyret af fremtidens ånd. De formår at omsætte idéerne til ord idéer der påvirker mennesker tænkning og flytter grænserne for menneskehedens forståelse, holdninger og værdier. I dette tidlige stadie er den nye indsigt for subtil, for forfinet til at den kan opfattes og integreres i menneskets dagsbevidsthed. Umiddelbart ligner forfatterskabet en solopræstation, men det er ikke tilfældet. En forfatter tryller ikke nye idéer ud af den blå luft. De strømmer ind i forfatterens bevidsthed fra højere bevidsthedsniveauer, hvor oplyste væsener har fostret dem, 11

12 magnetiseret dem og gjort dem tiltrækkende for menneskehedens tænkere. Alle ydre bedrifter, som rummer ægte værdier til gavn for menneskeheden og verden, har dette indre modstykke. Som regel sker dette samarbejde mellem den indre og den ydre verden ubevidst for modtageren, men en del kreative mennesker, der benyttes som forbindelsesled til menneskelivet, har en oplevelse af indstrømmende inspirative kræfter i forbindelse med den åbenbaring, der førte til de nye tanker og idéer. Solopræstationer eksisterer ikke I den ydre verden er det indlysende, at enhver bemærkelsesværdig præstation altid er resultatet af en eller anden form for samarbejde. Den er et resultat af, at flere mennesker har investeret både tanker og arbejde i den aktuelle indsats. Det er ganske vist et enkeltindivid, der skriver den bog, som skaber gennembruddet. Det er enkeltpersoner der står med hæderen og berømmelsen eller kritikken og latterliggørelsen. Men mange personer, kendte såvel som ukendte for forfatteren har deres andel i det endelige værk. Disse mennesker har skabt fundamentet og bygget mange af de trin, der førte den ene til toppen. De har skabt forudsætningerne for at den intuitive indsigt overhovedet var mulig. Direkte erkendelse Den indre kilde til fremtidens idéer udspringer fra den iboende intuition. I denne periode, hvor vi konfronteres med så mange kriser, vækkes den i mange mennesker. Intuitionens rolle er afgørende, for den oplyser alt, som er sandt og livsbekræftende. Den bygger broer mellem den indre og den ydre verden. Ægte intuition kaldes»direkte viden«, for den viser sig spontant og uforfalsket. Den kaldes også»den højeste visdom«, for den vækker vores bevidsthed om tilstedeværelsen af det sande selv i alt levende. I intuitionen kan vi fange et glimt af det liv og lys, der stråler fra hvert atom. Gennem intuitionen kan vi erfare en transformation af vores sanser, som indtræder, når en dyb sandhed opstår som en direkte erkendelse. Fremtidens livsværdier Når sande idéer på denne måde strømmer ind i menneskets turbulente verden, vil intuitionen gøde jorden for væksten af åndelige værdier. Fremtidens livsværdier vil blive et resultat af, at denne sans er væsentlig mere aktiv i tiden, der kommer. Livsværdierne vil vende sig fra materialismen med dens forherligelse af egoismen, konkurrencen, det overfladiske og det kortsigtede. En mere intuitiv menneskehed vil ganske enkelt være mere moden. Fremtidens menneske er ikke bare en forbruger. Det lever ikke uden hensyn til fremtidige generationer. Åndsvidenskabens teorier om intuitionen vil i fremtiden blive en direkte erkendelse hos de mange, som arbejder med ægte åndelige kræfter. At det er menneskeligt muligt, er på bedste vis demonstreret af Dalai Lama. Han er en utrættelig fortaler for medfølelse og ansvarsfølelse. Han har uophørligt opfordret menneskeheden til at lære både af de konstruktive og de destruktive erfaringer.»i det nye årtusinde må vi udtrykke større holisme, åbenhed og fremsynethed«, har han sagt. Intuitiv erkendelse er en oplevelse af enhed. I intuitionens lys vil vi indse, at de rette løsninger på nutidens kriser afhænger af om den vej vi vælger, er brolagt med viljen-til-det-gode, upersonlig kærlighed og medfølelse. 12

13 13

14 14

Intuition den nye tidsalders vigtigste evne

Intuition den nye tidsalders vigtigste evne 1 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang uddannelse gennemgår en vigtig forvandling. Fra at være en

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

3 trin til at håndtere den indre kritik

3 trin til at håndtere den indre kritik Fri og Kreativ 3 trin til at håndtere den indre kritik Ved cand. mag. i psykologi og pædagogik Line Larsen friogkreativ.dk Copyright 2013 friogkreativ.dk Alle rettigheder reserveret. Side 1 af 7. 3 trin

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

NATURENS ÅNDELIGE SIDE

NATURENS ÅNDELIGE SIDE 1 NATURENS ÅNDELIGE SIDE René Sønderbæk www.visdomsnettet.dk 2 Naturens åndelige side Af René Sønderbæk Det sensitive menneske i naturen Sensitivitet er forstærkede sanser både de velkendte fem fysiske,

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj Hvad er en lemniskate? Ordet Lemniskate kommer fra græsk, og betyder sløjfeformet kurve. Det er det matematiske tegn for uendelighed. Lemniskaten er et udviklingsværktøj,

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV?

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? Særligt sensitive mennesker Man er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende. Indtryk bearbejdes mere detaljeret og nuanceret og opleves derfor

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Den anerkendende tilgang, består af 5 hovedprincipper:

Den anerkendende tilgang, består af 5 hovedprincipper: Den anerkendende udforskning, lader os lede efter andres gode intentioner, samt finde frem til hvad de er gode til, og brænder for. Det er en metode, der er baseret på at stille spørgsmål spørgsmål, der

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse o Realisering af sjælen

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere