Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning"

Transkript

1 Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning Rapport over inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning 12. august 2013 til 12. juni Figur 1: The Incubator af Christyan Lundblad. Fra Talent til Forretning er organiseret af Arsenalet og The Animation Workshop, VIA University College, med støtte fra Shareplay og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

2 INKUBATIONSPROGRAMMET FRA TALENT TIL FORRETNING INDHOLD 1. Formål & Overvejelser Organisering Deltagerne De Fysiske Rammer Aktiviteter, Workshops & Viden Positive Resultater Viden, Læring & Råd om Inkubation Bilag

3 1. FORMÅL & OVERVEJELSER Nærværende rapport om Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er rettet imod inkubationsmiljøer, vidensinstitutioner og faglige miljøer, som ønsker at tilegne sig viden og inspiration om inkubation i den kreative branche, og grundet projektpartnernes virke og fokus, især i animationsbranchen. Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning og de efterfølgende inkubationsforløb organiseret af projektpartnerne på basis heraf skal sikre, at iværksætterne i området i større grad får succes med deres virksomheder, og dermed medvirke til en højere overlevelsesrate for iværksættervirksomhederne. Målet er at de kreative iværksættere formår at omsætte kunstnerisk passion til rentabel levevej. Projektpartnerne har igennem inkubationsprogrammet sat fokus på styrkelsen af broen imellem talent og forretning ved at understøtte selve etableringsfasen, samt forstærke virksomhedsklyngens kommercielle gennemslagskraft. Dette sker igennem en målrettet indsats mod animationsmiljøet, som er kendetegnet af produkter med lang udviklingstid og usikker indtjening. Det konkrete formål var derfor, at professionalisere en klynge af individuelle nystartede animationsvirksomheder gennem et 10 måneders forløb. Generelt betragtet ser projektpartnerne det fordelagtige i netop at understøtte etableringen af nye startups, da iværksættere driver udviklingen på animationsområdet med energi og nye idéer om funktionel animation, spil, film og transmedia-projekter. At skabe de rigtige rammer for opstartende virksomheder løfter branchen som helhed og skaber vækst. 2. ORGANISERING Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er et samarbejde mellem Arsenalet og Open Workshop, en afdeling under The Animation Workshop, støttet af Shareplay og Viborg Kommune. Programmet blev afviklet over en 10-måneders periode fra den 12. august 2013 til den 12. juni 2014 af et koordineringsteam bestående af Open Workshop og Arsenalet personale. Billede 1 & 2: Kickoff af inkubationsprogrammet den 12. august 2013: Velkomst, rundtur og praktiske registreringer. Udgangspunktet har været at professionalisere talenter fra animationsbranchen med afsæt i den viden og netværk, som projektpartnerne bibringer. Open Workshop er et filmværksted og et artist residency for animations-relateret filmkunst og arbejder med talentudvikling igennem støtte af professionelt eksperimenterende 2

4 animationsfilmkunst og kompetenceudviklende workshops. Open Workshop har derfor bragt erfaring om bl.a. projektudvikling, og rådgivning om finansiering ind i projektet. Virksomhedsklyngen Arsenalet, som i forvejen fungerer som én stor inkubator, huser på nuværende tidspunkt omkring 100 mennesker og 40 virksomheder i den kreative branche. Sekretariatet har siden starten i 2011 opbygget stor erfaring med rådgivning og afvikling af workshops, seminarer, matchmaking events indenfor forretningsudvikling af husets virksomheder, og Arsenalet er derfor det helt naturlige valg til placeringen af et inkubationsforløb, hvilket uddybes ydereligere i afsnit 4. Som et Shareplay-støttet projekt skal det nævnes, at der er tale om Klyngeudvikling under projektpakke 1, 2 og DELTAGERNE Projektpartnerne har promoveret programmet igennem Arsenalets og The Animation Workshops traditionelle kanaler, men også mere målrettet til miljøerne i Aalborg og Aarhus igennem fx Bermuda samarbejdet. Grundet pladsbegrænsning skulle potentielle kandidater ansøge om en plads i inkubationsforløbet igennem et online ansøgningsskema, hvorefter projektpartnerne foretog en evaluering og udvælgelse af de mest egnede kandidater. De blev evalueret på baggrund af motiveret ansøgning med beskrivelse af forretningsidé og færdigheder. På forløbet har der været en stor overvægt af grafiske talenter, hvilket var forventet pga. placeringen ved siden af The Animation Workshop, dog har der også været en programmør fra Aarhus. Netop den lokale forankring i Viborg i miljøet omkring The Animation Workshop som vidensinstitution er helt essentiel for inkubationsforløbet, da skolen helt naturligt tiltrækker talenter og derved indgår i fødekæden til inkubationsprogrammet. De mere entreprenante talenter fra miljøet har manglet et specialiseret program målrettet det at drive virksomhed. Billede 3: Strategy Lab ved professor Anders Drejer og Jakob Blok Grabow (stående i billedet) den 3. september Deltagerne udfordres på strategisk tænkning og forretningsplan. Workshoppen følges op af endnu et Strategy Lab seminar en måned senere. Målet var at deltagerne skulle danne et stærkt netværk med hinanden, drage inspiration fra hinanden, og måske endda indgå i forskellige samarbejdskonstellationer. Programmøren dannede da også hurtigt et samarbejde med en mere etableret virksomhed i bygningen, men ellers erfarede vi, at 3

5 virksomhedsklyngen forfulgte deres egne planer om virksomheder i stedet for at indgå formaliserede samarbejder. Se bilag i afsnit 8 for en komplet liste over de deltagende iværksættere i virksomhedsklyngen. 4. DE FYSISKE RAMMER Som beskrevet herover, er den fysiske placering og forankring omkring The Animation Workshop vital for forløbet. I forlængelse heraf er den præcise placering af inkubationsprogrammet i Arsenalet af samme væsentlige betydning. Iværksætterne befinder sig således i samme bygning som allerede etablerede virksomheder, der arbejder indenfor samme branche, hvilket er særdeles fordelagtigt for de nystartede virksomheder. Der har været tæt networking igennem den fælles morgenmad Arsenalet afholder engang om måneden, til fester og fælles aktiviteter, såvel som i dagligdagen. Placeringen har derved været med til at skabe netværk langt hurtigere, end hvis lokalerne for inkubation lå separat. Derudover er det en attraktiv adresse i centrum på Viborgs gamle kaserneområde. Selve det fysiske rum projektpartnerne valgte til formålet er et stort åbent lokale på øverste etage af Arsenalet, og hensigten var, at det skulle understøtte videndeling og sammenhørighed. Da det samtidigt skulle være et sted iværksætterne kan lide at opholde sig, satte projektpartnerne et bordtennisbord op i det tilstødende lokale. Iværksætterne har desuden haft fri adgang til Arsenalets kaffelounge. I et sådant åbent kontorlandskab skal det også være muligt sikkert at opbevare personlige genstande og fx en bærbar computer, så der blev opstillet et såkaldt laptopskab op, hvor hver deltager havde et skab med nøgle til. Der er et strømudtag i hvert skab. Desuden har deltagerne haft adgang til køkken, møderum, og toiletter foruden gratis internet, rengøring og andre basale services. Det skal være så let som muligt for iværksætteren at stille sin PC op og fokusere på sin forretning uden at skule bekymre sig om de fysiske rammer. Det er desuden meget attraktivt og fordelagtigt med gratis husleje under forløbet, da fraværet af denne udgift skaber tryghed i forhold til virksomhedens indtjening, som vil være fraværende eller ustabil i starten. 5. AKTIVITETER, WORKSHOPS & VIDEN Ethvert udbytterigt inkubationsforløb bør tage udgangspunkt i de deltagende talenter og deres ønsker for deres virksomheder. Projektpartnerne har derfor haft fast, ugentlig kontortid i et tilstødende lokale og løbende afholdt individuelle møder og gruppemøder, hvor fokus har været på deltagernes ønsker til det videre forløb, assistere med det rent praktiske, rådgive om projekternes indhold samt på virksomhedernes forretningsplan. Derudover har projektpartnerne givet sparring på alt fra fundraising til markedsføring igennem sociale medier, og ydet praktisk hjælp med timeregistreringer. Endeligt har projektpartnerne videreformidlet informationer om konkrete opgaver ud til virksomhedsklyngen. Værdiskabende aktiviteter arrangeret af projektpartnerne inkluderer Business Board, pitching frokoster, workshops i grundlæggende regnskabsforståelse, skat, og moms, strategi og forretningsplaner, copyright seminar, individuelle møder og fællesmøder. Det har ligeledes været muligt at booke individuelle møder med Lise Elisabeth Jensen, uddannet jurist, tilknyttet projektet i en erhvervspraktikaftale. 4

6 Den forholdsvise homogene sammensætning af grafiske talenter indenfor animation og CG gav os muligheden for at arrangere branchespecifikke workshops såsom fx workshoppen med animationskonsulenten Mike Robinson indenfor emnerne animationsproduktion, koproduktion, og ansøgningsprocedure til EU s Creative Europe program. Derudover har projektpartnerne, som nævnt, arrangeret en række redskabsworkshops med en revisor fra Deloitte i regnskabsførelse, skat, og moms. Målet var at give virksomhedsklyngen konkrete værktøjer, som letter det rent administrative ved at drive en virksomhed, og give dem brugbar information om fx de forskellige selskabsformer, den udvidede selvangivelse, årsopgørelse, indberetninger etc. Inkubationsforløbet har især fokuseret på pitching-konceptet, da det er særligt kendetegnende ved denne branche, hvor virksomheder pitcher både projekter og forretningsplaner overfor investorer, fonde, banker og mulige samarbejdspartnere. Igennem en række pitches af forskellig varighed og med forskellig fokus har deltagerne trænet måden at præsentere på. Se afsnit 7 for viden og gode råd udledt af inkubationsforløbets forskellige pitching events. Antallet og frekvensen af workshops var større i starten af forløbet, dvs. i efteråret 2013, således at deltagerne fik opbygget en basisviden og etableret professionelle rammer omkring det at drive virksomhed. Senere i forløbet skruede projektpartnerne ned for aktivitetsblusset, så virksomhedsklyngen havde meget mere tid til deres egne projekter og virksomheder og fik lov at stå mere på egne ben ift. at skabe og udnytte netværk. Deltagelse i internationale konferencer og seminarer var der desværre ikke midler til, men projektpartnerne har indtrykket af, at det vil være både relevant og givende i forbindelse med virksomhedsklyngens netværk og salg. Foruden den viden opnået igennem workshops har iværksætterne lært af hinanden og de øvrige virksomheder i huset og delt praktiske erfaringer og viden igennem forløbet. Billede 6: Velkommen til Business Board. Deltagerne pitcher deres virksomhed og forretningsplan overfor et panel beståede af ledere fra The Animation Workshop den 21. november

7 6. POSITIVE RESULTATER Der er igennem forløbet sket en tydelig udvikling for de enkelte virksomheder. Udover at have tilegnet sig nogle helt konkrete færdigheder, som er nødvendige for at drive virksomhed, (og som i mange tilfælde er en mangelvare for rendyrket kreativt uddannede) er de alle blevet mere fokuserede og skarpere på deres individuelle nicher. En klar fordel ved at udvikle sig midt i et rødt hav af konkurrenter er, at man tydeligt ser behovet og værdien i at skille sig ud. Man lærer af hinandens forretningsplaner, men søger væk fra midten i hver sin retning - hen mod kernen af det specifikke kompetence- og værdisæt, som kendetegner den enkelte virksomhed. På den måde bliver det tydeligere for både virksomheden og dens kunder, hvad der er styrkerne og dermed bliver det lettere at sætte langsigtede mål og tænke strategisk. Det tager dog en vis tid for iværksætterne at nå til denne erkendelse, hvorfor et effektivt inkubationsforløb skal have en vis varighed. I forløbet stiftedes 10 virksomheder, og alle eksisterer stadig og har altså opfyldt minimumskriteriet om at kunne forsørge sig selv som selvstændig i over et år i skrivende stund. De fleste er at betragte som fuldtids-freelancere, som gennem varierende partnerskaber og projekter driver solide en-mands-forretninger. 2 virksomheder valgte at springe fra forløbet undervejs pga. længerevarende ansættelser i andre virksomheder. 1 virksomhed er fusioneret med en anden virksomhed gennem Bermuda samarbejdet og en fælles spiludgivelse. En enkelt virksomhed er vokset til 3 fastansatte og pt. 2 projektansatte. Disse resultater udstiller branchens og miljøets store udfordring: Der tænkes stadig i enkelt-projekter frem for forretning. Den generelle forretningsmodel hedder: 1. skab et nyt produkt - modtag betaling. 2. skab et nyt produkt - modtag betaling. 3. skab et nyt produkt - modtag betaling. Produkterne er oftest skræddersyede og hverken skalérbare eller systematiserede. Man søger blot videre til næste projekt. Selvom efterspørgslen på kompetencerne er efterspurgte nok til at gøre det til en udmærket levevej for selvstændige, så fordrer det ikke nyansættelser. Man sætter blot næste deadline efter, at man (stadig) kun er én person. Stifterne er oftest kunstnere, som traditionelt læner sig op ad denne model. Det positive ved en klyngedannelse i denne sammenhæng er den høje grad af projektudveksling og partnerskaber, der sker internt i klyngen (i denne specifikke kontekst omtales miljøet omkring Arsenalet i sin helhed og ikke blot inkubationsholdet). Så selvom den enkelte virksomhed ikke vækster, så stiger antallet af beskæftigede stadig kontinuerligt. I nuværende form er der dog for mange, som hver især bruger tid og ressourcer på administrative opgaver, som i en anden form kunne være løst centralt. 7. VIDEN, LÆRING & RÅD OM INKUBATION Projektpartnerne har tilegnet sig en lang række erfaringer og viden igennem organiseringen af inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning, og de medfølgende 6

8 udfordringer og indsigter beskrives i dette afsnit. Der videregives konkrete læringspunkter, som kan medvirke til en effektiv forretningsudvikling. Det har været en udfordring at fjerne iværksætterne fra en freelance-virkelighed med projektansættelser og opgavedeadlines for at fokusere på væksten af deres egen virksomhed. Som projektleder skal man derfor være opmærksom på den fine balancegang imellem arrangerede workshops og tid til jobs og andre møder. Et inkubationsforløb i denne branche er nødt til at være fleksibelt. Der er desuden et paradoks i, at målet med inkubationsprogrammet er, at virksomhederne får ordrer og opgaver ind i deres virksomhed, og som konsekvens deraf ikke længere har tid til at deltage aktivt i de fællesaktiviteter, som skal styrke deres forretning. Det har også været en udfordring at fastholde momentum til sidst, når de planlagte aktiviteter er blevet afholdt, og projektpartnerne har i en travl hverdag desværre ikke fået afrundet projektet så godt som forventet. Projektpartnerne overvejede to modeller i forbindelse med opstart af forløbet: Fleksibel/løbende start vs. ét starttidspunkt for hele virksomhedsklyngen, og der er bestemt fordele og ulemper ved begge. Til dette forløb valgte vi, at alle iværksætterne skulle starte på samme tid. Et fælles starttidspunkt gør, at gruppen får et større sammenhørighedsforhold og form af en enhed. De vil være mere tilbøjelige til at dele viden og spørge hinanden til råds, og det sikrer at alle kommer igennem de planlagte workshops og seminarer. Det fleksible optag af talenter ville derimod have tilladt potentielle virksomheder at tilslutte sig, når deres kalender tillod det, hvilket ville skabe et dynamisk flow. Billede 4 & 5: Workshop med Chris Middelhede fra Deloitte om Skat den 18. november Workshoppen er den sidste i rækken af i alt 3 korte og fokuserede workshops indenfor grundlæggende regnskabsførelse, moms, og skat. På forløbet Fra Talent til Forretning havde vi desuden en deltager med adresse i en anden by, hvilket udmøntede sig i en klar indsigt: Det er positivt at få blandet kultur, kompetencer og kendskab på tværs af eksisterende miljøer. Men de idéer, samarbejder og jobudvekslinger som sker, når en person fysisk er på stedet over en længere periode udebliver for alle, når man forståeligt prioriterer arbejdstid over transporttid. Det er derfor vores helt klare anbefaling, at man får en rutine i at være fysisk til stede så meget som muligt. Et inkubationsforløb for de kreative brancher skal desuden være en vis længde, så virksomhederne når at tilegne sig de grundlæggende kompetencer i det at drive en 7

9 virksomhed, som fx indberetning af moms, skat, regnskabsførelse, samt det at skabe en identitet omkring virksomheden. Som beskrevet herover har projektpartnerne arbejdet fokuseret med at udvikle pitchkompetencer hos iværksætterne. Viden og gode råd udledt af de forskellige pitching-begivenheder inkluderer: Planlæg pitchen nøje, tag tid på den, og øv den før. Afslut effektivt og med en punchline. Det du viser på din skærm/tablet/mobil skal illustrere hvad dit fokus er på lige nu, og ikke tidligere projekter - de kan gemmes til sidst. Det du er allerbedst til skal bringes helt frem i pitchen. Sats på én ting, vær fokuseret og specifik. Hvis der er tid, så fortæl historien om din virksomhed igennem kundecases - Hvilke opgaver har din virksomhed løst i hvilke projekter. Sæt klare handlingsplaner op; hvad er planen for at tjene penge? Opstil unique selling points i forhold til dine egne kompetencer og hvad der er unikt ved netop din virksomhed. Morten Lennert Sørensen fra Dapper Games til Strategy Lab workshop den 3. september Afslutningsvist oplistes her en række læringspunkter udledt af inkubationsprogrammet: Dinero er et gratis, brugervenligt og velfungerende regnskabsprogram, som fungerer både i browser og som app, og som flere af iværksætterne bruger. Det giver markant flere opgaver at placere sin virksomhed i en relevant klynge, frem for i sin kælder. 8

10 Der bør lægges en del tanker og energi i udvælgelsen og screeningen af iværksætterne til et inkubationsprogram, så man sikrer at deltagerne virkelig vil livet som iværksættere. Animatorer har tradition for at fremstille sig selv via en blog. Det fungerer rigtig godt for branchepartnere men rigtig skidt for kommercielle partnere og kunder. Projektpartnerne tvang derfor iværksætterne til at lave en kommerciel præsentationsportal som supplement til deres blogs. En model for inkubation er nødt til at være fleksibel og tage hensyn til iværksætternes opgaver og projektansættelser. Samtidig skal forløbet være af en vis længde, så iværksætterne kan nå at opbygge de nødvendige kompetencer, erfaringer, og indsigter. Et velfungerende inkubationsprogram skal huse en klynge af virksomheder med lignende, men alligevel forskellige nicher og forretningsområder, således at indkommende jobs kan spredes i netværket, så virksomhederne samlet står stærkere. Netværk er vejen frem til at sikre jobs, samt selvfølgelig også en konstant udvikling af kompetencer, så de svarer til opgaverne. Nærværende rapport er udarbejdet af: Michael Kirketerp Tastesen Leder af Arsenalet. Telefon: WWW: & Per Kristensen Koordinator i Open Workshop & Professional Training afdelingerne af The Animation Workshop, VIA University College. Telefon: WWW: 9

11 8. BILAG Liste over virksomhederne i klyngen: Virksomhedsnavn og stifter(e) CVR Telefonnummer adresser 2nd Studio Dennis Jensen Nikki Starostka Arthumbla Keld Nissen Cyber Fox Martin Bruun Pedersen Dapper Games Morten Lennert Sørensen GoodJob Studios Henrik Malmgren Janus Kjempff Janus Kjempff JodyPrody Jody Ghani Pewter Games Peter Meldgaard Quick Draw Jonas Mølgaard Studio Kiboko Bo Mathorne

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Workshop plan for Next Step foråret 2017

Workshop plan for Next Step foråret 2017 Workshop plan for Next Step foråret 2017 Læringsmål Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner:,, og (Fonden for Entreprenørskab, 2015). Disse kan ses i til formålene samt i forhold

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed.

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. S.2 Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Med Power Up får du de kompetencer og den viden, som du skal bruge for at starte egen virksomhed. Gennem hele forløbet arbejder

Læs mere

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed.

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Med Power Up får du de kompetencer og den viden, som du skal bruge for at starte egen virksomhed. Gennem hele forløbet arbejder

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed PROGRAM Gør produktet en oplevelse Gør oplevelser værdi Kære virksomhed Velkommen gruppeforløbet - oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

PotentialePanelmøde Dato og år

PotentialePanelmøde Dato og år PotentialePanelmøde Dato og år Dagens program Kl. 15.45 Mødetid for panelet Kl. 16.00-16.45 Første deltager Firmanavn /person Kl. 16.45-17.00 Kort pause Kl.17.00-17.45 Anden deltager Firmanavn /person

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere