Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning"

Transkript

1 Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning Rapport over inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning 12. august 2013 til 12. juni Figur 1: The Incubator af Christyan Lundblad. Fra Talent til Forretning er organiseret af Arsenalet og The Animation Workshop, VIA University College, med støtte fra Shareplay og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

2 INKUBATIONSPROGRAMMET FRA TALENT TIL FORRETNING INDHOLD 1. Formål & Overvejelser Organisering Deltagerne De Fysiske Rammer Aktiviteter, Workshops & Viden Positive Resultater Viden, Læring & Råd om Inkubation Bilag

3 1. FORMÅL & OVERVEJELSER Nærværende rapport om Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er rettet imod inkubationsmiljøer, vidensinstitutioner og faglige miljøer, som ønsker at tilegne sig viden og inspiration om inkubation i den kreative branche, og grundet projektpartnernes virke og fokus, især i animationsbranchen. Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning og de efterfølgende inkubationsforløb organiseret af projektpartnerne på basis heraf skal sikre, at iværksætterne i området i større grad får succes med deres virksomheder, og dermed medvirke til en højere overlevelsesrate for iværksættervirksomhederne. Målet er at de kreative iværksættere formår at omsætte kunstnerisk passion til rentabel levevej. Projektpartnerne har igennem inkubationsprogrammet sat fokus på styrkelsen af broen imellem talent og forretning ved at understøtte selve etableringsfasen, samt forstærke virksomhedsklyngens kommercielle gennemslagskraft. Dette sker igennem en målrettet indsats mod animationsmiljøet, som er kendetegnet af produkter med lang udviklingstid og usikker indtjening. Det konkrete formål var derfor, at professionalisere en klynge af individuelle nystartede animationsvirksomheder gennem et 10 måneders forløb. Generelt betragtet ser projektpartnerne det fordelagtige i netop at understøtte etableringen af nye startups, da iværksættere driver udviklingen på animationsområdet med energi og nye idéer om funktionel animation, spil, film og transmedia-projekter. At skabe de rigtige rammer for opstartende virksomheder løfter branchen som helhed og skaber vækst. 2. ORGANISERING Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er et samarbejde mellem Arsenalet og Open Workshop, en afdeling under The Animation Workshop, støttet af Shareplay og Viborg Kommune. Programmet blev afviklet over en 10-måneders periode fra den 12. august 2013 til den 12. juni 2014 af et koordineringsteam bestående af Open Workshop og Arsenalet personale. Billede 1 & 2: Kickoff af inkubationsprogrammet den 12. august 2013: Velkomst, rundtur og praktiske registreringer. Udgangspunktet har været at professionalisere talenter fra animationsbranchen med afsæt i den viden og netværk, som projektpartnerne bibringer. Open Workshop er et filmværksted og et artist residency for animations-relateret filmkunst og arbejder med talentudvikling igennem støtte af professionelt eksperimenterende 2

4 animationsfilmkunst og kompetenceudviklende workshops. Open Workshop har derfor bragt erfaring om bl.a. projektudvikling, og rådgivning om finansiering ind i projektet. Virksomhedsklyngen Arsenalet, som i forvejen fungerer som én stor inkubator, huser på nuværende tidspunkt omkring 100 mennesker og 40 virksomheder i den kreative branche. Sekretariatet har siden starten i 2011 opbygget stor erfaring med rådgivning og afvikling af workshops, seminarer, matchmaking events indenfor forretningsudvikling af husets virksomheder, og Arsenalet er derfor det helt naturlige valg til placeringen af et inkubationsforløb, hvilket uddybes ydereligere i afsnit 4. Som et Shareplay-støttet projekt skal det nævnes, at der er tale om Klyngeudvikling under projektpakke 1, 2 og DELTAGERNE Projektpartnerne har promoveret programmet igennem Arsenalets og The Animation Workshops traditionelle kanaler, men også mere målrettet til miljøerne i Aalborg og Aarhus igennem fx Bermuda samarbejdet. Grundet pladsbegrænsning skulle potentielle kandidater ansøge om en plads i inkubationsforløbet igennem et online ansøgningsskema, hvorefter projektpartnerne foretog en evaluering og udvælgelse af de mest egnede kandidater. De blev evalueret på baggrund af motiveret ansøgning med beskrivelse af forretningsidé og færdigheder. På forløbet har der været en stor overvægt af grafiske talenter, hvilket var forventet pga. placeringen ved siden af The Animation Workshop, dog har der også været en programmør fra Aarhus. Netop den lokale forankring i Viborg i miljøet omkring The Animation Workshop som vidensinstitution er helt essentiel for inkubationsforløbet, da skolen helt naturligt tiltrækker talenter og derved indgår i fødekæden til inkubationsprogrammet. De mere entreprenante talenter fra miljøet har manglet et specialiseret program målrettet det at drive virksomhed. Billede 3: Strategy Lab ved professor Anders Drejer og Jakob Blok Grabow (stående i billedet) den 3. september Deltagerne udfordres på strategisk tænkning og forretningsplan. Workshoppen følges op af endnu et Strategy Lab seminar en måned senere. Målet var at deltagerne skulle danne et stærkt netværk med hinanden, drage inspiration fra hinanden, og måske endda indgå i forskellige samarbejdskonstellationer. Programmøren dannede da også hurtigt et samarbejde med en mere etableret virksomhed i bygningen, men ellers erfarede vi, at 3

5 virksomhedsklyngen forfulgte deres egne planer om virksomheder i stedet for at indgå formaliserede samarbejder. Se bilag i afsnit 8 for en komplet liste over de deltagende iværksættere i virksomhedsklyngen. 4. DE FYSISKE RAMMER Som beskrevet herover, er den fysiske placering og forankring omkring The Animation Workshop vital for forløbet. I forlængelse heraf er den præcise placering af inkubationsprogrammet i Arsenalet af samme væsentlige betydning. Iværksætterne befinder sig således i samme bygning som allerede etablerede virksomheder, der arbejder indenfor samme branche, hvilket er særdeles fordelagtigt for de nystartede virksomheder. Der har været tæt networking igennem den fælles morgenmad Arsenalet afholder engang om måneden, til fester og fælles aktiviteter, såvel som i dagligdagen. Placeringen har derved været med til at skabe netværk langt hurtigere, end hvis lokalerne for inkubation lå separat. Derudover er det en attraktiv adresse i centrum på Viborgs gamle kaserneområde. Selve det fysiske rum projektpartnerne valgte til formålet er et stort åbent lokale på øverste etage af Arsenalet, og hensigten var, at det skulle understøtte videndeling og sammenhørighed. Da det samtidigt skulle være et sted iværksætterne kan lide at opholde sig, satte projektpartnerne et bordtennisbord op i det tilstødende lokale. Iværksætterne har desuden haft fri adgang til Arsenalets kaffelounge. I et sådant åbent kontorlandskab skal det også være muligt sikkert at opbevare personlige genstande og fx en bærbar computer, så der blev opstillet et såkaldt laptopskab op, hvor hver deltager havde et skab med nøgle til. Der er et strømudtag i hvert skab. Desuden har deltagerne haft adgang til køkken, møderum, og toiletter foruden gratis internet, rengøring og andre basale services. Det skal være så let som muligt for iværksætteren at stille sin PC op og fokusere på sin forretning uden at skule bekymre sig om de fysiske rammer. Det er desuden meget attraktivt og fordelagtigt med gratis husleje under forløbet, da fraværet af denne udgift skaber tryghed i forhold til virksomhedens indtjening, som vil være fraværende eller ustabil i starten. 5. AKTIVITETER, WORKSHOPS & VIDEN Ethvert udbytterigt inkubationsforløb bør tage udgangspunkt i de deltagende talenter og deres ønsker for deres virksomheder. Projektpartnerne har derfor haft fast, ugentlig kontortid i et tilstødende lokale og løbende afholdt individuelle møder og gruppemøder, hvor fokus har været på deltagernes ønsker til det videre forløb, assistere med det rent praktiske, rådgive om projekternes indhold samt på virksomhedernes forretningsplan. Derudover har projektpartnerne givet sparring på alt fra fundraising til markedsføring igennem sociale medier, og ydet praktisk hjælp med timeregistreringer. Endeligt har projektpartnerne videreformidlet informationer om konkrete opgaver ud til virksomhedsklyngen. Værdiskabende aktiviteter arrangeret af projektpartnerne inkluderer Business Board, pitching frokoster, workshops i grundlæggende regnskabsforståelse, skat, og moms, strategi og forretningsplaner, copyright seminar, individuelle møder og fællesmøder. Det har ligeledes været muligt at booke individuelle møder med Lise Elisabeth Jensen, uddannet jurist, tilknyttet projektet i en erhvervspraktikaftale. 4

6 Den forholdsvise homogene sammensætning af grafiske talenter indenfor animation og CG gav os muligheden for at arrangere branchespecifikke workshops såsom fx workshoppen med animationskonsulenten Mike Robinson indenfor emnerne animationsproduktion, koproduktion, og ansøgningsprocedure til EU s Creative Europe program. Derudover har projektpartnerne, som nævnt, arrangeret en række redskabsworkshops med en revisor fra Deloitte i regnskabsførelse, skat, og moms. Målet var at give virksomhedsklyngen konkrete værktøjer, som letter det rent administrative ved at drive en virksomhed, og give dem brugbar information om fx de forskellige selskabsformer, den udvidede selvangivelse, årsopgørelse, indberetninger etc. Inkubationsforløbet har især fokuseret på pitching-konceptet, da det er særligt kendetegnende ved denne branche, hvor virksomheder pitcher både projekter og forretningsplaner overfor investorer, fonde, banker og mulige samarbejdspartnere. Igennem en række pitches af forskellig varighed og med forskellig fokus har deltagerne trænet måden at præsentere på. Se afsnit 7 for viden og gode råd udledt af inkubationsforløbets forskellige pitching events. Antallet og frekvensen af workshops var større i starten af forløbet, dvs. i efteråret 2013, således at deltagerne fik opbygget en basisviden og etableret professionelle rammer omkring det at drive virksomhed. Senere i forløbet skruede projektpartnerne ned for aktivitetsblusset, så virksomhedsklyngen havde meget mere tid til deres egne projekter og virksomheder og fik lov at stå mere på egne ben ift. at skabe og udnytte netværk. Deltagelse i internationale konferencer og seminarer var der desværre ikke midler til, men projektpartnerne har indtrykket af, at det vil være både relevant og givende i forbindelse med virksomhedsklyngens netværk og salg. Foruden den viden opnået igennem workshops har iværksætterne lært af hinanden og de øvrige virksomheder i huset og delt praktiske erfaringer og viden igennem forløbet. Billede 6: Velkommen til Business Board. Deltagerne pitcher deres virksomhed og forretningsplan overfor et panel beståede af ledere fra The Animation Workshop den 21. november

7 6. POSITIVE RESULTATER Der er igennem forløbet sket en tydelig udvikling for de enkelte virksomheder. Udover at have tilegnet sig nogle helt konkrete færdigheder, som er nødvendige for at drive virksomhed, (og som i mange tilfælde er en mangelvare for rendyrket kreativt uddannede) er de alle blevet mere fokuserede og skarpere på deres individuelle nicher. En klar fordel ved at udvikle sig midt i et rødt hav af konkurrenter er, at man tydeligt ser behovet og værdien i at skille sig ud. Man lærer af hinandens forretningsplaner, men søger væk fra midten i hver sin retning - hen mod kernen af det specifikke kompetence- og værdisæt, som kendetegner den enkelte virksomhed. På den måde bliver det tydeligere for både virksomheden og dens kunder, hvad der er styrkerne og dermed bliver det lettere at sætte langsigtede mål og tænke strategisk. Det tager dog en vis tid for iværksætterne at nå til denne erkendelse, hvorfor et effektivt inkubationsforløb skal have en vis varighed. I forløbet stiftedes 10 virksomheder, og alle eksisterer stadig og har altså opfyldt minimumskriteriet om at kunne forsørge sig selv som selvstændig i over et år i skrivende stund. De fleste er at betragte som fuldtids-freelancere, som gennem varierende partnerskaber og projekter driver solide en-mands-forretninger. 2 virksomheder valgte at springe fra forløbet undervejs pga. længerevarende ansættelser i andre virksomheder. 1 virksomhed er fusioneret med en anden virksomhed gennem Bermuda samarbejdet og en fælles spiludgivelse. En enkelt virksomhed er vokset til 3 fastansatte og pt. 2 projektansatte. Disse resultater udstiller branchens og miljøets store udfordring: Der tænkes stadig i enkelt-projekter frem for forretning. Den generelle forretningsmodel hedder: 1. skab et nyt produkt - modtag betaling. 2. skab et nyt produkt - modtag betaling. 3. skab et nyt produkt - modtag betaling. Produkterne er oftest skræddersyede og hverken skalérbare eller systematiserede. Man søger blot videre til næste projekt. Selvom efterspørgslen på kompetencerne er efterspurgte nok til at gøre det til en udmærket levevej for selvstændige, så fordrer det ikke nyansættelser. Man sætter blot næste deadline efter, at man (stadig) kun er én person. Stifterne er oftest kunstnere, som traditionelt læner sig op ad denne model. Det positive ved en klyngedannelse i denne sammenhæng er den høje grad af projektudveksling og partnerskaber, der sker internt i klyngen (i denne specifikke kontekst omtales miljøet omkring Arsenalet i sin helhed og ikke blot inkubationsholdet). Så selvom den enkelte virksomhed ikke vækster, så stiger antallet af beskæftigede stadig kontinuerligt. I nuværende form er der dog for mange, som hver især bruger tid og ressourcer på administrative opgaver, som i en anden form kunne være løst centralt. 7. VIDEN, LÆRING & RÅD OM INKUBATION Projektpartnerne har tilegnet sig en lang række erfaringer og viden igennem organiseringen af inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning, og de medfølgende 6

8 udfordringer og indsigter beskrives i dette afsnit. Der videregives konkrete læringspunkter, som kan medvirke til en effektiv forretningsudvikling. Det har været en udfordring at fjerne iværksætterne fra en freelance-virkelighed med projektansættelser og opgavedeadlines for at fokusere på væksten af deres egen virksomhed. Som projektleder skal man derfor være opmærksom på den fine balancegang imellem arrangerede workshops og tid til jobs og andre møder. Et inkubationsforløb i denne branche er nødt til at være fleksibelt. Der er desuden et paradoks i, at målet med inkubationsprogrammet er, at virksomhederne får ordrer og opgaver ind i deres virksomhed, og som konsekvens deraf ikke længere har tid til at deltage aktivt i de fællesaktiviteter, som skal styrke deres forretning. Det har også været en udfordring at fastholde momentum til sidst, når de planlagte aktiviteter er blevet afholdt, og projektpartnerne har i en travl hverdag desværre ikke fået afrundet projektet så godt som forventet. Projektpartnerne overvejede to modeller i forbindelse med opstart af forløbet: Fleksibel/løbende start vs. ét starttidspunkt for hele virksomhedsklyngen, og der er bestemt fordele og ulemper ved begge. Til dette forløb valgte vi, at alle iværksætterne skulle starte på samme tid. Et fælles starttidspunkt gør, at gruppen får et større sammenhørighedsforhold og form af en enhed. De vil være mere tilbøjelige til at dele viden og spørge hinanden til råds, og det sikrer at alle kommer igennem de planlagte workshops og seminarer. Det fleksible optag af talenter ville derimod have tilladt potentielle virksomheder at tilslutte sig, når deres kalender tillod det, hvilket ville skabe et dynamisk flow. Billede 4 & 5: Workshop med Chris Middelhede fra Deloitte om Skat den 18. november Workshoppen er den sidste i rækken af i alt 3 korte og fokuserede workshops indenfor grundlæggende regnskabsførelse, moms, og skat. På forløbet Fra Talent til Forretning havde vi desuden en deltager med adresse i en anden by, hvilket udmøntede sig i en klar indsigt: Det er positivt at få blandet kultur, kompetencer og kendskab på tværs af eksisterende miljøer. Men de idéer, samarbejder og jobudvekslinger som sker, når en person fysisk er på stedet over en længere periode udebliver for alle, når man forståeligt prioriterer arbejdstid over transporttid. Det er derfor vores helt klare anbefaling, at man får en rutine i at være fysisk til stede så meget som muligt. Et inkubationsforløb for de kreative brancher skal desuden være en vis længde, så virksomhederne når at tilegne sig de grundlæggende kompetencer i det at drive en 7

9 virksomhed, som fx indberetning af moms, skat, regnskabsførelse, samt det at skabe en identitet omkring virksomheden. Som beskrevet herover har projektpartnerne arbejdet fokuseret med at udvikle pitchkompetencer hos iværksætterne. Viden og gode råd udledt af de forskellige pitching-begivenheder inkluderer: Planlæg pitchen nøje, tag tid på den, og øv den før. Afslut effektivt og med en punchline. Det du viser på din skærm/tablet/mobil skal illustrere hvad dit fokus er på lige nu, og ikke tidligere projekter - de kan gemmes til sidst. Det du er allerbedst til skal bringes helt frem i pitchen. Sats på én ting, vær fokuseret og specifik. Hvis der er tid, så fortæl historien om din virksomhed igennem kundecases - Hvilke opgaver har din virksomhed løst i hvilke projekter. Sæt klare handlingsplaner op; hvad er planen for at tjene penge? Opstil unique selling points i forhold til dine egne kompetencer og hvad der er unikt ved netop din virksomhed. Morten Lennert Sørensen fra Dapper Games til Strategy Lab workshop den 3. september Afslutningsvist oplistes her en række læringspunkter udledt af inkubationsprogrammet: Dinero er et gratis, brugervenligt og velfungerende regnskabsprogram, som fungerer både i browser og som app, og som flere af iværksætterne bruger. Det giver markant flere opgaver at placere sin virksomhed i en relevant klynge, frem for i sin kælder. 8

10 Der bør lægges en del tanker og energi i udvælgelsen og screeningen af iværksætterne til et inkubationsprogram, så man sikrer at deltagerne virkelig vil livet som iværksættere. Animatorer har tradition for at fremstille sig selv via en blog. Det fungerer rigtig godt for branchepartnere men rigtig skidt for kommercielle partnere og kunder. Projektpartnerne tvang derfor iværksætterne til at lave en kommerciel præsentationsportal som supplement til deres blogs. En model for inkubation er nødt til at være fleksibel og tage hensyn til iværksætternes opgaver og projektansættelser. Samtidig skal forløbet være af en vis længde, så iværksætterne kan nå at opbygge de nødvendige kompetencer, erfaringer, og indsigter. Et velfungerende inkubationsprogram skal huse en klynge af virksomheder med lignende, men alligevel forskellige nicher og forretningsområder, således at indkommende jobs kan spredes i netværket, så virksomhederne samlet står stærkere. Netværk er vejen frem til at sikre jobs, samt selvfølgelig også en konstant udvikling af kompetencer, så de svarer til opgaverne. Nærværende rapport er udarbejdet af: Michael Kirketerp Tastesen Leder af Arsenalet. Telefon: WWW: & Per Kristensen Koordinator i Open Workshop & Professional Training afdelingerne af The Animation Workshop, VIA University College. Telefon: WWW: 9

11 8. BILAG Liste over virksomhederne i klyngen: Virksomhedsnavn og stifter(e) CVR Telefonnummer adresser 2nd Studio Dennis Jensen Nikki Starostka Arthumbla Keld Nissen Cyber Fox Martin Bruun Pedersen Dapper Games Morten Lennert Sørensen GoodJob Studios Henrik Malmgren Janus Kjempff Janus Kjempff JodyPrody Jody Ghani Pewter Games Peter Meldgaard Quick Draw Jonas Mølgaard Studio Kiboko Bo Mathorne

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

The Animation Workshop / VIA University College

The Animation Workshop / VIA University College Open Workshop The Animation Workshop / VIA University College Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. AniDox Residency... 2 3. Film Talent Danmark, Værkstedsforum & Screen Talent Europe...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere