Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning"

Transkript

1 Inkubationsprogrammet Fra Talent til Forretning Rapport over inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning 12. august 2013 til 12. juni Figur 1: The Incubator af Christyan Lundblad. Fra Talent til Forretning er organiseret af Arsenalet og The Animation Workshop, VIA University College, med støtte fra Shareplay og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

2 INKUBATIONSPROGRAMMET FRA TALENT TIL FORRETNING INDHOLD 1. Formål & Overvejelser Organisering Deltagerne De Fysiske Rammer Aktiviteter, Workshops & Viden Positive Resultater Viden, Læring & Råd om Inkubation Bilag

3 1. FORMÅL & OVERVEJELSER Nærværende rapport om Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er rettet imod inkubationsmiljøer, vidensinstitutioner og faglige miljøer, som ønsker at tilegne sig viden og inspiration om inkubation i den kreative branche, og grundet projektpartnernes virke og fokus, især i animationsbranchen. Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning og de efterfølgende inkubationsforløb organiseret af projektpartnerne på basis heraf skal sikre, at iværksætterne i området i større grad får succes med deres virksomheder, og dermed medvirke til en højere overlevelsesrate for iværksættervirksomhederne. Målet er at de kreative iværksættere formår at omsætte kunstnerisk passion til rentabel levevej. Projektpartnerne har igennem inkubationsprogrammet sat fokus på styrkelsen af broen imellem talent og forretning ved at understøtte selve etableringsfasen, samt forstærke virksomhedsklyngens kommercielle gennemslagskraft. Dette sker igennem en målrettet indsats mod animationsmiljøet, som er kendetegnet af produkter med lang udviklingstid og usikker indtjening. Det konkrete formål var derfor, at professionalisere en klynge af individuelle nystartede animationsvirksomheder gennem et 10 måneders forløb. Generelt betragtet ser projektpartnerne det fordelagtige i netop at understøtte etableringen af nye startups, da iværksættere driver udviklingen på animationsområdet med energi og nye idéer om funktionel animation, spil, film og transmedia-projekter. At skabe de rigtige rammer for opstartende virksomheder løfter branchen som helhed og skaber vækst. 2. ORGANISERING Inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning er et samarbejde mellem Arsenalet og Open Workshop, en afdeling under The Animation Workshop, støttet af Shareplay og Viborg Kommune. Programmet blev afviklet over en 10-måneders periode fra den 12. august 2013 til den 12. juni 2014 af et koordineringsteam bestående af Open Workshop og Arsenalet personale. Billede 1 & 2: Kickoff af inkubationsprogrammet den 12. august 2013: Velkomst, rundtur og praktiske registreringer. Udgangspunktet har været at professionalisere talenter fra animationsbranchen med afsæt i den viden og netværk, som projektpartnerne bibringer. Open Workshop er et filmværksted og et artist residency for animations-relateret filmkunst og arbejder med talentudvikling igennem støtte af professionelt eksperimenterende 2

4 animationsfilmkunst og kompetenceudviklende workshops. Open Workshop har derfor bragt erfaring om bl.a. projektudvikling, og rådgivning om finansiering ind i projektet. Virksomhedsklyngen Arsenalet, som i forvejen fungerer som én stor inkubator, huser på nuværende tidspunkt omkring 100 mennesker og 40 virksomheder i den kreative branche. Sekretariatet har siden starten i 2011 opbygget stor erfaring med rådgivning og afvikling af workshops, seminarer, matchmaking events indenfor forretningsudvikling af husets virksomheder, og Arsenalet er derfor det helt naturlige valg til placeringen af et inkubationsforløb, hvilket uddybes ydereligere i afsnit 4. Som et Shareplay-støttet projekt skal det nævnes, at der er tale om Klyngeudvikling under projektpakke 1, 2 og DELTAGERNE Projektpartnerne har promoveret programmet igennem Arsenalets og The Animation Workshops traditionelle kanaler, men også mere målrettet til miljøerne i Aalborg og Aarhus igennem fx Bermuda samarbejdet. Grundet pladsbegrænsning skulle potentielle kandidater ansøge om en plads i inkubationsforløbet igennem et online ansøgningsskema, hvorefter projektpartnerne foretog en evaluering og udvælgelse af de mest egnede kandidater. De blev evalueret på baggrund af motiveret ansøgning med beskrivelse af forretningsidé og færdigheder. På forløbet har der været en stor overvægt af grafiske talenter, hvilket var forventet pga. placeringen ved siden af The Animation Workshop, dog har der også været en programmør fra Aarhus. Netop den lokale forankring i Viborg i miljøet omkring The Animation Workshop som vidensinstitution er helt essentiel for inkubationsforløbet, da skolen helt naturligt tiltrækker talenter og derved indgår i fødekæden til inkubationsprogrammet. De mere entreprenante talenter fra miljøet har manglet et specialiseret program målrettet det at drive virksomhed. Billede 3: Strategy Lab ved professor Anders Drejer og Jakob Blok Grabow (stående i billedet) den 3. september Deltagerne udfordres på strategisk tænkning og forretningsplan. Workshoppen følges op af endnu et Strategy Lab seminar en måned senere. Målet var at deltagerne skulle danne et stærkt netværk med hinanden, drage inspiration fra hinanden, og måske endda indgå i forskellige samarbejdskonstellationer. Programmøren dannede da også hurtigt et samarbejde med en mere etableret virksomhed i bygningen, men ellers erfarede vi, at 3

5 virksomhedsklyngen forfulgte deres egne planer om virksomheder i stedet for at indgå formaliserede samarbejder. Se bilag i afsnit 8 for en komplet liste over de deltagende iværksættere i virksomhedsklyngen. 4. DE FYSISKE RAMMER Som beskrevet herover, er den fysiske placering og forankring omkring The Animation Workshop vital for forløbet. I forlængelse heraf er den præcise placering af inkubationsprogrammet i Arsenalet af samme væsentlige betydning. Iværksætterne befinder sig således i samme bygning som allerede etablerede virksomheder, der arbejder indenfor samme branche, hvilket er særdeles fordelagtigt for de nystartede virksomheder. Der har været tæt networking igennem den fælles morgenmad Arsenalet afholder engang om måneden, til fester og fælles aktiviteter, såvel som i dagligdagen. Placeringen har derved været med til at skabe netværk langt hurtigere, end hvis lokalerne for inkubation lå separat. Derudover er det en attraktiv adresse i centrum på Viborgs gamle kaserneområde. Selve det fysiske rum projektpartnerne valgte til formålet er et stort åbent lokale på øverste etage af Arsenalet, og hensigten var, at det skulle understøtte videndeling og sammenhørighed. Da det samtidigt skulle være et sted iværksætterne kan lide at opholde sig, satte projektpartnerne et bordtennisbord op i det tilstødende lokale. Iværksætterne har desuden haft fri adgang til Arsenalets kaffelounge. I et sådant åbent kontorlandskab skal det også være muligt sikkert at opbevare personlige genstande og fx en bærbar computer, så der blev opstillet et såkaldt laptopskab op, hvor hver deltager havde et skab med nøgle til. Der er et strømudtag i hvert skab. Desuden har deltagerne haft adgang til køkken, møderum, og toiletter foruden gratis internet, rengøring og andre basale services. Det skal være så let som muligt for iværksætteren at stille sin PC op og fokusere på sin forretning uden at skule bekymre sig om de fysiske rammer. Det er desuden meget attraktivt og fordelagtigt med gratis husleje under forløbet, da fraværet af denne udgift skaber tryghed i forhold til virksomhedens indtjening, som vil være fraværende eller ustabil i starten. 5. AKTIVITETER, WORKSHOPS & VIDEN Ethvert udbytterigt inkubationsforløb bør tage udgangspunkt i de deltagende talenter og deres ønsker for deres virksomheder. Projektpartnerne har derfor haft fast, ugentlig kontortid i et tilstødende lokale og løbende afholdt individuelle møder og gruppemøder, hvor fokus har været på deltagernes ønsker til det videre forløb, assistere med det rent praktiske, rådgive om projekternes indhold samt på virksomhedernes forretningsplan. Derudover har projektpartnerne givet sparring på alt fra fundraising til markedsføring igennem sociale medier, og ydet praktisk hjælp med timeregistreringer. Endeligt har projektpartnerne videreformidlet informationer om konkrete opgaver ud til virksomhedsklyngen. Værdiskabende aktiviteter arrangeret af projektpartnerne inkluderer Business Board, pitching frokoster, workshops i grundlæggende regnskabsforståelse, skat, og moms, strategi og forretningsplaner, copyright seminar, individuelle møder og fællesmøder. Det har ligeledes været muligt at booke individuelle møder med Lise Elisabeth Jensen, uddannet jurist, tilknyttet projektet i en erhvervspraktikaftale. 4

6 Den forholdsvise homogene sammensætning af grafiske talenter indenfor animation og CG gav os muligheden for at arrangere branchespecifikke workshops såsom fx workshoppen med animationskonsulenten Mike Robinson indenfor emnerne animationsproduktion, koproduktion, og ansøgningsprocedure til EU s Creative Europe program. Derudover har projektpartnerne, som nævnt, arrangeret en række redskabsworkshops med en revisor fra Deloitte i regnskabsførelse, skat, og moms. Målet var at give virksomhedsklyngen konkrete værktøjer, som letter det rent administrative ved at drive en virksomhed, og give dem brugbar information om fx de forskellige selskabsformer, den udvidede selvangivelse, årsopgørelse, indberetninger etc. Inkubationsforløbet har især fokuseret på pitching-konceptet, da det er særligt kendetegnende ved denne branche, hvor virksomheder pitcher både projekter og forretningsplaner overfor investorer, fonde, banker og mulige samarbejdspartnere. Igennem en række pitches af forskellig varighed og med forskellig fokus har deltagerne trænet måden at præsentere på. Se afsnit 7 for viden og gode råd udledt af inkubationsforløbets forskellige pitching events. Antallet og frekvensen af workshops var større i starten af forløbet, dvs. i efteråret 2013, således at deltagerne fik opbygget en basisviden og etableret professionelle rammer omkring det at drive virksomhed. Senere i forløbet skruede projektpartnerne ned for aktivitetsblusset, så virksomhedsklyngen havde meget mere tid til deres egne projekter og virksomheder og fik lov at stå mere på egne ben ift. at skabe og udnytte netværk. Deltagelse i internationale konferencer og seminarer var der desværre ikke midler til, men projektpartnerne har indtrykket af, at det vil være både relevant og givende i forbindelse med virksomhedsklyngens netværk og salg. Foruden den viden opnået igennem workshops har iværksætterne lært af hinanden og de øvrige virksomheder i huset og delt praktiske erfaringer og viden igennem forløbet. Billede 6: Velkommen til Business Board. Deltagerne pitcher deres virksomhed og forretningsplan overfor et panel beståede af ledere fra The Animation Workshop den 21. november

7 6. POSITIVE RESULTATER Der er igennem forløbet sket en tydelig udvikling for de enkelte virksomheder. Udover at have tilegnet sig nogle helt konkrete færdigheder, som er nødvendige for at drive virksomhed, (og som i mange tilfælde er en mangelvare for rendyrket kreativt uddannede) er de alle blevet mere fokuserede og skarpere på deres individuelle nicher. En klar fordel ved at udvikle sig midt i et rødt hav af konkurrenter er, at man tydeligt ser behovet og værdien i at skille sig ud. Man lærer af hinandens forretningsplaner, men søger væk fra midten i hver sin retning - hen mod kernen af det specifikke kompetence- og værdisæt, som kendetegner den enkelte virksomhed. På den måde bliver det tydeligere for både virksomheden og dens kunder, hvad der er styrkerne og dermed bliver det lettere at sætte langsigtede mål og tænke strategisk. Det tager dog en vis tid for iværksætterne at nå til denne erkendelse, hvorfor et effektivt inkubationsforløb skal have en vis varighed. I forløbet stiftedes 10 virksomheder, og alle eksisterer stadig og har altså opfyldt minimumskriteriet om at kunne forsørge sig selv som selvstændig i over et år i skrivende stund. De fleste er at betragte som fuldtids-freelancere, som gennem varierende partnerskaber og projekter driver solide en-mands-forretninger. 2 virksomheder valgte at springe fra forløbet undervejs pga. længerevarende ansættelser i andre virksomheder. 1 virksomhed er fusioneret med en anden virksomhed gennem Bermuda samarbejdet og en fælles spiludgivelse. En enkelt virksomhed er vokset til 3 fastansatte og pt. 2 projektansatte. Disse resultater udstiller branchens og miljøets store udfordring: Der tænkes stadig i enkelt-projekter frem for forretning. Den generelle forretningsmodel hedder: 1. skab et nyt produkt - modtag betaling. 2. skab et nyt produkt - modtag betaling. 3. skab et nyt produkt - modtag betaling. Produkterne er oftest skræddersyede og hverken skalérbare eller systematiserede. Man søger blot videre til næste projekt. Selvom efterspørgslen på kompetencerne er efterspurgte nok til at gøre det til en udmærket levevej for selvstændige, så fordrer det ikke nyansættelser. Man sætter blot næste deadline efter, at man (stadig) kun er én person. Stifterne er oftest kunstnere, som traditionelt læner sig op ad denne model. Det positive ved en klyngedannelse i denne sammenhæng er den høje grad af projektudveksling og partnerskaber, der sker internt i klyngen (i denne specifikke kontekst omtales miljøet omkring Arsenalet i sin helhed og ikke blot inkubationsholdet). Så selvom den enkelte virksomhed ikke vækster, så stiger antallet af beskæftigede stadig kontinuerligt. I nuværende form er der dog for mange, som hver især bruger tid og ressourcer på administrative opgaver, som i en anden form kunne være løst centralt. 7. VIDEN, LÆRING & RÅD OM INKUBATION Projektpartnerne har tilegnet sig en lang række erfaringer og viden igennem organiseringen af inkubationsforløbet Fra Talent til Forretning, og de medfølgende 6

8 udfordringer og indsigter beskrives i dette afsnit. Der videregives konkrete læringspunkter, som kan medvirke til en effektiv forretningsudvikling. Det har været en udfordring at fjerne iværksætterne fra en freelance-virkelighed med projektansættelser og opgavedeadlines for at fokusere på væksten af deres egen virksomhed. Som projektleder skal man derfor være opmærksom på den fine balancegang imellem arrangerede workshops og tid til jobs og andre møder. Et inkubationsforløb i denne branche er nødt til at være fleksibelt. Der er desuden et paradoks i, at målet med inkubationsprogrammet er, at virksomhederne får ordrer og opgaver ind i deres virksomhed, og som konsekvens deraf ikke længere har tid til at deltage aktivt i de fællesaktiviteter, som skal styrke deres forretning. Det har også været en udfordring at fastholde momentum til sidst, når de planlagte aktiviteter er blevet afholdt, og projektpartnerne har i en travl hverdag desværre ikke fået afrundet projektet så godt som forventet. Projektpartnerne overvejede to modeller i forbindelse med opstart af forløbet: Fleksibel/løbende start vs. ét starttidspunkt for hele virksomhedsklyngen, og der er bestemt fordele og ulemper ved begge. Til dette forløb valgte vi, at alle iværksætterne skulle starte på samme tid. Et fælles starttidspunkt gør, at gruppen får et større sammenhørighedsforhold og form af en enhed. De vil være mere tilbøjelige til at dele viden og spørge hinanden til råds, og det sikrer at alle kommer igennem de planlagte workshops og seminarer. Det fleksible optag af talenter ville derimod have tilladt potentielle virksomheder at tilslutte sig, når deres kalender tillod det, hvilket ville skabe et dynamisk flow. Billede 4 & 5: Workshop med Chris Middelhede fra Deloitte om Skat den 18. november Workshoppen er den sidste i rækken af i alt 3 korte og fokuserede workshops indenfor grundlæggende regnskabsførelse, moms, og skat. På forløbet Fra Talent til Forretning havde vi desuden en deltager med adresse i en anden by, hvilket udmøntede sig i en klar indsigt: Det er positivt at få blandet kultur, kompetencer og kendskab på tværs af eksisterende miljøer. Men de idéer, samarbejder og jobudvekslinger som sker, når en person fysisk er på stedet over en længere periode udebliver for alle, når man forståeligt prioriterer arbejdstid over transporttid. Det er derfor vores helt klare anbefaling, at man får en rutine i at være fysisk til stede så meget som muligt. Et inkubationsforløb for de kreative brancher skal desuden være en vis længde, så virksomhederne når at tilegne sig de grundlæggende kompetencer i det at drive en 7

9 virksomhed, som fx indberetning af moms, skat, regnskabsførelse, samt det at skabe en identitet omkring virksomheden. Som beskrevet herover har projektpartnerne arbejdet fokuseret med at udvikle pitchkompetencer hos iværksætterne. Viden og gode råd udledt af de forskellige pitching-begivenheder inkluderer: Planlæg pitchen nøje, tag tid på den, og øv den før. Afslut effektivt og med en punchline. Det du viser på din skærm/tablet/mobil skal illustrere hvad dit fokus er på lige nu, og ikke tidligere projekter - de kan gemmes til sidst. Det du er allerbedst til skal bringes helt frem i pitchen. Sats på én ting, vær fokuseret og specifik. Hvis der er tid, så fortæl historien om din virksomhed igennem kundecases - Hvilke opgaver har din virksomhed løst i hvilke projekter. Sæt klare handlingsplaner op; hvad er planen for at tjene penge? Opstil unique selling points i forhold til dine egne kompetencer og hvad der er unikt ved netop din virksomhed. Morten Lennert Sørensen fra Dapper Games til Strategy Lab workshop den 3. september Afslutningsvist oplistes her en række læringspunkter udledt af inkubationsprogrammet: Dinero er et gratis, brugervenligt og velfungerende regnskabsprogram, som fungerer både i browser og som app, og som flere af iværksætterne bruger. Det giver markant flere opgaver at placere sin virksomhed i en relevant klynge, frem for i sin kælder. 8

10 Der bør lægges en del tanker og energi i udvælgelsen og screeningen af iværksætterne til et inkubationsprogram, så man sikrer at deltagerne virkelig vil livet som iværksættere. Animatorer har tradition for at fremstille sig selv via en blog. Det fungerer rigtig godt for branchepartnere men rigtig skidt for kommercielle partnere og kunder. Projektpartnerne tvang derfor iværksætterne til at lave en kommerciel præsentationsportal som supplement til deres blogs. En model for inkubation er nødt til at være fleksibel og tage hensyn til iværksætternes opgaver og projektansættelser. Samtidig skal forløbet være af en vis længde, så iværksætterne kan nå at opbygge de nødvendige kompetencer, erfaringer, og indsigter. Et velfungerende inkubationsprogram skal huse en klynge af virksomheder med lignende, men alligevel forskellige nicher og forretningsområder, således at indkommende jobs kan spredes i netværket, så virksomhederne samlet står stærkere. Netværk er vejen frem til at sikre jobs, samt selvfølgelig også en konstant udvikling af kompetencer, så de svarer til opgaverne. Nærværende rapport er udarbejdet af: Michael Kirketerp Tastesen Leder af Arsenalet. Telefon: WWW: & Per Kristensen Koordinator i Open Workshop & Professional Training afdelingerne af The Animation Workshop, VIA University College. Telefon: WWW: 9

11 8. BILAG Liste over virksomhederne i klyngen: Virksomhedsnavn og stifter(e) CVR Telefonnummer adresser 2nd Studio Dennis Jensen Nikki Starostka Arthumbla Keld Nissen Cyber Fox Martin Bruun Pedersen Dapper Games Morten Lennert Sørensen GoodJob Studios Henrik Malmgren Janus Kjempff Janus Kjempff JodyPrody Jody Ghani Pewter Games Peter Meldgaard Quick Draw Jonas Mølgaard Studio Kiboko Bo Mathorne

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere