Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06"

Transkript

1 Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06 Deltager: Henrik (SB, Vibeke,?, Morten,?, Bach,?, Johnk, Majbritt,?) Nedenstående dagsorden er venligst udarbejdet af Henrik, idet der ikke er fremsendt nogen egentlig dagsorden, omkring dette møde. (sort agenda blå er kommentarer Rød er opgave) 1. Valg af ordstyrer og referent: a. John k blev valgt! 2. Godkendelse af sidste referat, herunder opfølgning: a. Er der fundet plads til arkivet? 3 mapper er placeret i hylde arkivet! b. Bach lovede opfølgning på sommerlejr først i april hvad er status? Seddel kom ud efter næste/1. leder møde! Seddel forældre ACTION? c. Har troppen god tilslutning blandt spejdere? <? Glemt notat> d. Har juniorgrenen fundet en løsning på sommerlejr? Junior-gren skal til Fur Uge27 (Henrik(SB) & Lars) Afgang Lørdag eller Søndag ; hjem igen Lørdag Forældre kørsel i egen bil! e. Er der indkøbt nyt regnskabsprogram? (Ja) Er det kørende? (JA) Er der opkrævet kontingent? (???? Måske) ACTION? Flere ængstelige forældre har manglet indbetalingskort er der komemt opkrævninger ud for indeværende ½år? Forbudskontingent på 75Kr Der er ændret holdning, idet alle i divisionen har betalt, hvorfor vi gør det samme. Det har været snak om at se på telefon støtte/refusions pengene. ACTION? f. Er der noget nyt om hyttefar /primus motor? Vurdering af entreprise, diverse småting, rest arbejde osv osv Majbritt checker lige i baglandet og vi får en tilbage melding (på ny dato m.m)! Majbritt? i. 20/5 arbejdsdag afhold selv om der ingen info kom ud. Der var stykker Ny dato foreslåes til 16/9 (verifikation Majbritt) g. Diverse fra side linien i. Rafter manglen er stigende der er dog et par mere eller mindre stående og gratis tilbud. Forslag til at vi købte os til færdig-pakke, og brugte vore ti på nogle af de mange andre opgaver vi har. (meget bred enighed) Så hvem bestiller? C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 1 af 7

2 Noget med Pernille & Fredeik 7. ; efter en divisions forenings sommerferie (Junior??) h. Er bålplatformen klar til Sct. Hans? (Senere herunder) i. Er der opdateret oplysninger om Sct. Hans på spejd.com? Nope! 3. REFERAT ER GODKENDT! 4. Orientering: ændring af ledelsesstruktur: a. SB har et indlæg udleveret i papirform. Samt efterfulgt af en kort kommentar. b. John k. med kort referat fra gårsdagens møde, på især beslutningerne. Omkring nogle bevæggrunde for dette lidt mærkelige ekstra ordinære haste indkaldte møde. Nogle havde fået læst og lytte på telefonerne, andre var med beklagelse ikke til at få fat i (Pia har en mere detaljeret beskrivelse af dette hvis nogle ønsker dette). Der blev kort informeret om nogle overordnede beslutninger, og hvilke nye tiltag samt ansvar dette medfører for flere. Dette med bevæggrunde i primært følgende forhold/områder: i. Mere bedre styr på flere forhold, idet der nu gerne skulle være en mere entydigt ansvars- og rollefordeling for et par poster. Dette har flydt det sidste år, og ansvarsforhold har været uklare. Dette har tillige betydet lidt rivalisering(eller hvad dette nu hedder) på nogle områder hvilket er et sundt tegn i sig selv men har desværre udviklet sig til lidt for selektiv ansvarsfordeling og indimellem fraskrivelse! Derfor er flere ting og væsentlige forhold landet mellem flere stole/personer ii. Tilbagemeldinger fra såvel leder, spejder som forældre, har haft mislyde for disse forhold. iii. Manglende samarbejde og fejl/mis informationer mellem Bach & Henrik(SB). Herunder mis-ytringer fra begge parter, observeret og hørt af flere! iv. Manglende fokus det seneste år på Gruppeleder-posten, og dets opgaver. v. Alt det nævnte her, skulle give os mere arbejdsro, idet vi nu ved hvem-gørhvad. Og er man i tvivl, eller vil man hjælpe hinanden yderligere til en bedre spejder-verden, jahhh så kan man jo altid tilbyde sin hjælp/mening. vi. Et par nye øjne på GL posten Hvor Bach nu skal vise sit værd! vii. Der kan hvis dette ønskes udarbejdes egentlig hvem-er-ansvarlig-for-hvad hvis der er behov. viii. Aflaste Henrik der gør en kæmpe masse, samt ix. Sidst men ikke mindst - styrket fokus på junior-grenen. c. Dette betyder at der for nogle poster skal udarbejdes job-beskrivelser (Bach!) d. Henrik (SB) (samt johnk) undres over den omtalte møde form (sårn lidt fordækt), som jo ikke just var prisværdig om end det opnåede resultat(output) Hvad gør vi frem efter nok ville være det samme! C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 2 af 7

3 5. Nyt fra formanden: a. Formanden har meldt forfald, men dukker måske op til sidst Kom ikke frem pgra af sne b. Hvilket medførte noget andet bestyrelsen har ikke endnu valgt en formand, hvorfor Allan pt er substitut på posten! Dette skal vi have bragt på plads! 6. Nyt fra gruppelederen (GL): a. Dette blev mere en snak omkring fremtidige opgaver og fokus punkter. Hvor især flere ledere og backup-personel blev nævnt. Måske noget med leder-føl. 7. Nyt fra grenene: a. Klan: i. Flåde arbejde b. Trop: i medlemmer ii. konstitiutions møde 29/5 (Bach!) c. Junior: i stk ii. mange frafald pgra skole aktiviteter, sygdom, lejerskole osv iii. program frem til 1/9-06 iv. Sommerlejr indkaldelse på torsdag d. Mini/mikro: i. 17 (+/- 2-3 stk) ii. Forlev spejder center 12 stk i Pinsen, sammen med Arden gruppen. Der står for buskørsel. Kortsnak omkring budget, hvad nu vis der er en lille mindre overskridelse OK med det! sagde vi i kor! (Mere omkring budgetter senere!) 8. Nyt fra kasseren: a. Kassereren har meldt afbud i. Vi skal have afklaret 1. budget forholdene procedure, indmeldt, godkendt, opfølgning 2. generelle politiske fordelinger, (f.eks større rejser, grenene imellem) 3. hvornår bruges der penge til hvad, (generelt) 4. afklaring af godkendelses procedure 5. hvem kan give tilladelse, grundlag osv 6. tilladelses vs tilgivelses rammer (de små sager) 7. Grene har budget men hvad står det på? 8. Leder budget? ii. Opfordring til separat bestyrelses møde desangående. HVORNÅR - Bestyrelse? 9. Nyt fra aktivitetsudvalgene: a. Sct. Hans (den 23/6): i. Bålplatformen er klar men mangler tønder (10 stk a 200L) Der ringes rundt, afventer tilbage melding (Jakob styrer) ALLE PUNKTER PÅ SEDLEN ER ÅBNE!! C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 3 af 7

4 ii. Derfor indkalder john K til møde Torsdag 1/6 (evt tirsdag) i næste uge 1. Bekræftelse og info til a. John, b. Pia, c. Allan samt d. Henrik (SB) iii. John 1. kommune sendt i sidste uge 2. spiritus bevilning sendt i sidste uge iv. Kano; Anders v. Taler; john kaasgaard 1. Forslag Anni Winther 2. Forslag Handelsstandsforeningen Evan Bisgaard 3. Andre?? vi. Sponsor gaver Majbritt vii. Musik??? 1. Fjordfolk = BigbadWulf 2. John k kender måske et par stykker (der er 24/5 kommet Optaget) Link viii. Anker for svævebane må vi fast opsætte/nedgrave dette?john ix. Sedler til børn! x.? xi. Scenen lastvogn eller blockvogn?? Hvem? b. Stubfest: i. John K har hørt at der måske ikek bliver en stub fest.. vi skal have be/ eller afkræftet snarest, da dette er en af vores væsentligste exponeringer i løbet af året. ii. Vi skal have fundet alternative løsninger, da vi godt kunne bruge mere exponering og flere spejder Bestyrelses møde 1. Skole opstarts noget 2. en fredag lørdags aktivitet 3. temadage 4. aktivitets weekender Øvrige aktivitetsudvalg hviler til næste møde. a. (yeps) 11. Fastsættelse af årets møder: a. (14/8-06) ønskes ændret til 21/8 pgra af skole ferien b. 23/10-06 c. 29/ Arbejdsdage a. 16/9 C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 4 af 7

5 13. Desuden henledes opmærksomheden a. på Sct. Hans 23/6-06, b. Stubfest sidste weekend i august, c. telefonbøger i en 14-dages periode i august/september, d. arbejdsdag 16/9-06 og e. negsalg/julefrokost søndagen før 1. søndag i advent. Øvrigt: Pia indkalder til gruppebestyrelsesmøder det næste år. Indkaldelserne udsendes via mail til og en uge før mødet. C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 5 af 7

6 Desuden (opsamlet løbende): 1. Til/på næste bestyrelses møde a. Budget forhold b. Leder-ansvar, forhold. Mangler vi at fastligge noget? c. Flere eksempler på manglende oprydning, aflåsning, og lignende DETTE SKAL IKKE FINDE STED OG DETTE SKAL VI HAVE STYR PÅ!! d. Arrangementer & aktivitetesdage e. Arbejdsdage og andre aktiviteter f. Aktivitets kalender (½ ½årlig opdateringer) g. Reduceret kontingent hva gør vi (politik, konsekvens, info ud,?) h. Gren aktiviteterne kalender opdateringer i. per barn vi er jo på vej mod det papirløse samfund, og john k har hørt at der der med bliver det helt store måske men kun måske men det kan være en and j. Generel konto ( ) per gren der forwarder til ledere, og cc: gem-alt-vi-får. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Gotcha k. opgave- & priotets liste for at fremme styring- og planlægningen væsentlig l. Hjemme side i. Strategi ii. Opdaterer fjerne gammelt iii. Info niveau???; fra grenene iv. Web-Master (der ligger artikler ind, og løbende vedligeholder) m. Lederne i de respektive grene samler ASAP sammen om hvad de gerne ser priotet på. n. Reklamer ud sammen med telefon bøger? 2. Info: 1.st weekend i sept. a. Mini/micro lørdag søndag b. Junior og senior fredag+lørdag+søndag 3. Spejder materiale indkøber : Morten Jørgensen! Brug ham! C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 6 af 7

7 John K. har et forslag til organisering og priotering af vores mange opgaver, på såvel den korte som den lange bane Og vil gerne oprette/opdatere et note/arbejdsdok som nedenstående Løbende aktiviteter: # Start Hvem Hvad (Nye pkt indsættes i toppen) Forventet slut Kommentarer 8 Opsamling julefrokost Herunder en forberedelse og registrering af f.eks arbejdsplan, drejebogs løsning, Skal og skal-ikke 7 Lave liste over konflik områder Snarest - samt fælles interesse områder næstemøde 6 Rundt i grupperne Opsamle ide er til hvorfor er det vigtigt (hvem, hvordan, med hvad) 5 Forårs aktiviteter & planlægning Skrive et brev bla bla 4 Gennemgang af På et separat møde? Bank Konto til SFO bestyrelsen FÆRDIGE & LØSTE OPGAVER Her placeres løste opgaver.. 3 Gennemgang af bla bla På et separat møde? 1 nu John Kontakter bla bla Næste møde C:\Documents and Settings\john\Skrivebord\Dagsorden bestyrelsesmøde 2006-Maj-22.doc Side 7 af 7

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere