Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom."

Transkript

1 Grundejerforeningen Christiansgave Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud vedrørende ovenstående ejendom. Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Tilbuddet er baseret på 125 varmefordelingsmålere og 250 vandmålere.(125 Varmtvands- og 125 Koldt vands målere) fordelt på 25 lejemål. Dette er givet ud fra de informationer som er givet via CASI Technology s hjemmeside. For at være sikker på, at I får tilbud på det rigtige produkt, har jeg herunder lavet tilbud på 2 modeller med fjernaflæsning: Løsningsmodel 1: CASI AMR (automatic Meter reading system) Løsningsmodel 2: CASI - Walk By Levering og montering af varmefordelingsmålere Levering og montering af vandmålere Årligt regnskabshonorar for varme- og vandregnskab Ved AMR system: Årlig drift af webdatabase Kontrolsystem Jeg har til hver løsningsmodel lavet en kort beskrivelse af hvad de forskellige systemer kan. Alle priser i tilbuddet er, hvor intet andet er anført ekskl. moms Ønsker du yderligere information om det fremsendte, er I altid velkommen til at kontakte undertegnede Med Venlig hilsen Søren H. Nielsen CASI Technology Tlf: ,

2 Tilbud AMR løsning (Radio med antenne) Beskrivelse af løsning CASI-AMR Når der er valgt en CASI-AMR løsning fra CASI Technology, aftales det efterfølgende hvornår målerne skal monteres. Efter monteringen skal alle data indtastes i vores udlæsnings og afregningssystem. Når dette er gjort er systemet klar til brug. CASI Technology overvåger herefter løbende systemet for funktionsfejl. Når regnskabsåret er slut, aflæses årsforbruget og varmeregnskabet sendes til administrator for endelig godkendelse. Herefter udsendes fordelingsregnskabet til lejere. Administrator vil ligeledes have mulighed for at følge de enkelte lejemåls forbrug via vores net baseret løsning. Lejere vil også have mulighed for at tilmelde sig vores net baseret løsning, hvor de vil få mulighed for at sammenligne deres forbrug med tidligere års forbrug, graddage, periodevise forbrug samt gennemsnittet for ejendommen. Der informeres via mail og SMS såfremt forbruget afviger fra energi budgettet, eller målerne viser et unormalt forbrug (utætheder, fejl m.v.) Udlæsningen og opdateringer af data sker dagligt. Dette system kan nemt sammenkobles med andre energistyringssystemer så som CTS anlæg Energiregistrerings software osv. Vi kan integrere med dit boligadministrations program, uanset om du benytter Unik bolig, EG Bolig, KTP eller andet program til boligadministration. Systemet udmærker sig blandt andet ved at give lejeradgang og diverse sammenligningsgrundlag samt daglige udlæsninger. BEMÆRK VENLIGST: At forbruget kan således aflæses direkte på måleren, hvilket også betyder, at alle andre varmeregnskabsselskaber kan gå ind og overtage aflæsningen og udarbejdelse af regnskaber. For god ordens skyld ønsker vi dog at stå for udarbejdelsen minimum de første 2 år At priserne i tilbuddet indeholder alle ydelser i forbindelse med udskiftningen. Altså ingen ekstra omkostninger. Alt er medregnet. At Oprettelse af kontrolmanual og årlig drift heraf er inkluderet i varmeregnskabsprisen At tilkøbe vores AContoFlex system, Som er et prognose værktøj, hvor lejren og får muligheden for bedre at styre forbrug og a conto indbetalingerne, ganske enkelt ud fra prognoser, baseret på graddage, budget og aktuelt forbrug. Hvor vi med nogle simple og gratis virkemidler, kan foranledige beboerne til at spare gennemsnitligt 28% mere på forbruget UDEN at nedsætte komforten.

3 Pris CASI-AMR system Varmefordelingsmålere Levering, registrering og montering af elektronisk varmefordelingsmåler Type Q Caloric 5, med 2-føler og med radio, års batter, inkl. oprettelse af kontrolmanual: 125 stk. á kr.250,00 kr ,00 Nedtagning og bortskaffelse/opbevaring af eksisterende varmefordelingsmålere. 125 stk. á kr.25,00 kr. x3.125,00 Vandmålere Levering af vandmålere, Type WFC/36, Qn 1,5m3/h, ¾ tomme, tør løber med vingehjul, elektronisk med radio. 250 stk. á kr.350,00 kr ,00 Montering af vandmålere 250 stk. vandmålere. inkl. programmering, registrering og plombering. kr ,00 Priserne på udskiftning af vandmålere er altid afhængig af forholdene på stedet, og at der forefindes funktionsduelige afspærringsventiler før og efter målere samt, at målerne er monteret med forskruninger i normal byggelængde 80 eller 110 mm. Det forudsættes at eksisterende målere er af type, installation som vist under afsnit eksisterende mål CASI bortskaffelse/opbevaring eksisterende vandmålere. Opsætning af antenneanlæg og gateway Gateway inkl. montage og oprettelse. Antenner/gateway er klargjort til at håndtere alle varmefordelings målerne og vand målere. Antenneanlægget kommunikerer løbende med alle målerne. Måleraflæsningerne bliver løbende opsamlet og gemt via det trådløse netværk. Forbruger kan efterfølgende via internettet aflæses på vores CASI Web løsning. 1 stk. kr ,00 Oprettelse af webløsning, Kontrolmanual samt drift heraf Oprettelse af webløsning for lejere/administrator er inkluderet i montageprise. Og oprettelse af kontrolmanual og årlig drift heraf er inkluderet i varmeregnskabsprisen/servicekontrakt og er således indregnet i tilbuddet. Samlet pris i alt eksklusiv moms kr ,00 Heraf moms kr. x49.218,75 Samlet pris inklusiv moms Kr ,75

4 Tilbud årligt regnskabshonorar for varme, vand og CASI web Prisen for udarbejdelse af det årlige varme- og vandregnskab, oprettelse af kontrolmanual og CASI web og App løsning. aflæsning af forbrugsmålere for 25 lejemål, vil med de gældende priser andrage: Varme og vand regnskab: kr ,00 CASI web Årlig drift af webbaseret løsning med fuld lejer/administrator adgang, til CASI web for alle lejere kr ,00 Samlet pris i alt eksklusiv moms kr ,00 Heraf moms kr ,00 Samlet pris inklusiv moms Kr ,00 Prisen for udarbejdelsen af det årlige regnskab inkluderer følgende: Aflæsning. En komplet varmeopgørelse til hver lejer. Et komplet årsregnskab (fordelingsliste) til administrator. Al efterfølgende kommunikation med ejendommens lejer vedr. Varmeregnskabet. Kontrolsystem og vedligeholdelse af dette er inkluderet. (forudsætter at evt. service foretages af CASI Technology) Elektronisk varmefordelingsmåler Type Q Caloric 5, med 2-føler og med radio, års batter Vandmålere, Type WFx/30, Qn 1,5m3/h, ¾ tomme, tør løber med vingehjul. Elektronisk radiomodul.

5 Tilbud Walk-by (Radio) Beskrivelse af løsning CASI Walk-by Når du har valgt en CASI Walk-by løsning fra CASI Technology, aftales det efterfølgende hvornår målerne skal monteres. Efter monteringen er systemet klar til brug. Når regnskabsåret er slut, kommer CASI Technology s medarbejder ud til ejendommen og foretager aflæsningen. Når aflæsningen er afsluttet overføres afregningsdata i vores regnskabsprogram, hvorefter der bliver udarbejdet et fordelingsregnskab. Den klare fordel er, at varmeaflæsningen sker helt uden at forstyrre lejerne. I behøver således ikke at bekymre jer om at være hjemme og der vil ikke være lejemål som skal skønnes. Såfremt vi registrerer en måler som af en eller anden grund ikke længere virker, aftales servicebesøg og lejeren får herefter direkte besked om servicebesøget. Systemet gemmer månedsværdier i 13 måneder, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage aflæsning ved fraflytning pr. den 1. i måneden. Dog kan de aflæses som Basic. Skulle I senere få lyst til at overgå til et AMR fjernaflæsningssystem, kan denne måler ved en simpel og billig omprogrammering benyttes i et AMR system. Pris CASI-Walk By Samme pris som AMR anlæg, men uden antenneanlæg. Samlet pris i alt eksklusiv moms kr ,00 Heraf moms kr. x44.218,75 Samlet pris inklusiv moms Kr ,75 Tilbud årligt regnskabshonorar for varme og vand Prisen for udarbejdelse af det årlige varme- og vandregnskab, oprettelse af kontrolmanual. Aflæsning af forbrugsmålere for 25 lejemål a kr. 155,00, vil med de gældende priser andrage: Samlet pris i alt eksklusiv moms kr ,00 Heraf moms kr. x.968,75 Samlet pris inklusiv moms Kr ,75

6 Eksisterende vand installation Tilbudsprisen for udskiftning af vandmålere, er givet ud de forudsætninger at eksisterende målere er af type, installation som vist nedenfor. Det er ikke så vigtigt om installationen ser præcis ud som denne. Blot at der er forberedt for målerinstallation. Eller: Handelsbetingelser Leveringstid: Leveringsbetingelser: Fakturering: Betalingsbetingelser: Prisforbehold: Moms: Garanti: Øvrigt: Kørsel: Efter nærmere aftale Ab lager Ved måneds afslutning eller 100 % ved montering 14 dage netto. Tilbuddet er gældende 3 måneder fra dato Alle priser er ekskl. moms hvor intet andet er anført. 24 måneder på varmefordelings målere leveret af CASI Technology A/S. Vedhæftet Salgs og leveringsbetingelser version , er gældende. Statens takster pr. kørte kilometer regnet fra nærmeste montør på Sjælland

7 Forudsætninger for tilbud Vi forbeholder os ret til at fakturere det faktuelle antal monterede målere. Afviger den faktuelle montage mere end 10 % fra afgivne tilbud, forbeholder vi os ret til ændring i stk. prisen. Alle monteringspriser er baseret på fri og uhindret adgang til samtlige lejemål og radiatorer, samt at arbejdet kan udføres i én arbejdsgang. Derfor skal der være ryddet ca. 1 meter foran installationsstedet, så installationen kan ske uden flytning af møbler m.m. Generelt skal samtlige installationssteder være ryddet og tilgængelige. Såfremt det ikke er muligt, beregnes en yderligere pris for monteringen. Alle priser på varmefordelingsmålere er for målere til standardradiatorer, plane, riflet eller søjle. Er deres radiatorer i speciel design eller lavkonvektor med lameller på frontsiden m.m. hvor standardmålerne ikke kan anvendes, vil der være en merpris. Ved demontering af de gamle varmefordelingsmålere, kan der som følge af datidens monteringsmetode (gennemboring af radiator) i enkeltstående tilfælde opstå utætheder i radiatoren pga. tæring. Sådanne skader eller utætheder dækkes IKKE af CASI Technology A/S, og kan ikke drages til ansvar for. CASI Technology vil dog i videst mulig omfang drage omsorg for at det ikke sker. Slibning af grater som følge af fjernede svejsebolte fra nedtagne målere er omfattet af tilbuddet. Grundet risiko for gennemslibning af pladen, bliver tidligere bolte dog kun slebet i det omfang vi skønner forsvarligt. Pletmaling af radiatorer pga. ændret monteringshøjde af varmefordelingsmålerne er som standard ikke inkluderet i priserne. Der kan dog indgås en særskilt aftale om, at CASI Technology foretager en pletmaling mod, at ejendommen stiller maling til rådighed. CASI Technology forbeholder sig ret til eventuel ændring i antal og type af målere idet omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til korrekt udarbejdelse af fordelingsregnskabet. Hvis rør, haner eller målere tilstopper som følge af, at der i forbindelse med udskiftningen/montagen har været lukket for vandet, kan dette medføre arbejde som skal udføres af VVS-installatør. Udgifter hertil dækkes IKKE af CASI Technology A/S.

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende

Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Forstand på fordeling - også når det ikke er indlysende Når fordelingsregnskabets time er kommet Få mere tid... lad ista klare regnskabet Med ista som partner er fordelingen af udgifterne til varme-, vand-

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere