OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

2 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR SANKT HANS WEEKEND... 3 LUKSUSLOPPEMARKED... 3 HÆDRING I LEJRE KOMMUNE... 4 LYSANLÆG VED TENNIS- OG PETANQUEBANERNE... 4 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN... 5 BILLARDAFDELINGEN... 6 FODBOLDAFDELINGEN... 6 HÅNDBOLDAFDELINGEN... 7 MOTIONSAFDELINGEN... 8 PETANQUEAFDELINGEN... 8 TENNISAFDELINGEN... 9 MEDLEMSTAL ETISKE RETNINGSLINIER LEJRE KOMMUNE HALBESTYRELSEN FOR OSTED OG GLIMHALLERNE SAMARBEJDE MED ANDRE FORENINGER ØKONOMI I HOVEDAFDELINGEN NYHEDSBREV HJEMMESIDEN OIF STØTTE ÅR FREMTIDEN SPONSORER TAK TIL

3 Tidsperioder På Osted Idrætsforenings generalforsamling vil alle talmæssige opgørelser omhandle det sidste kalenderår, det vil sige Beretningen omhandler perioden fra sidste generalforsamling til nu, udvidet med et par betragtninger om foreningens generelle og fremtidige situation. Hovedbestyrelsen har holdt seks Hovedbestyrelsesmøder og fem Forretningsudvalgsmøder siden sidste generalforsamling. År 2012 År 2012 har været et travlt år for Osted Idrætsforening, Vi har været med i forskellige arrangementer og været indbudt til deltagelse i diverse udvalg, nedsat af Lejre Kommune. Sankt Hans Weekend I foreningen har vi holdt Sankt Hans Weekend 2012, hvor OIF Støtte, Fodbold- og Tennisafdelingerne stod for arrangementet. Fredag og søndag regnede det meget, så der var ikke mange mennesker på Osted Idrætsanlæg. Lørdag var derimod meget fin med et rigtigt godt program, hvor der var noget for alle aldersgrupper. For første gang i mange år havde vi lavet aftale med et tivoli. Kim Larsens Tivoli skulle komme med noget for børn, unge og voksne. Han kom dog stort set kun med noget for børn. Det var lidt skuffende, men vi fik da en sjat penge ud af det. Vi prøvede også at lave et loppe- og kræmmermarked, hvor vi lejede stader ud til kræmmere og lokale lopper og kræmmere. Bortset fra vejret, så gik det også fint. Vi havde lavet en aftale med Osted Fri og Efterskole om, at de havde et område til forskellige indslag, som de kunne tjene lidt penge på til nogle aktiviteter klasserne skulle lave i løbet af året. Sportslig havde vi lokale ungdomsfodboldkampe. Vi havde en aftale med rideskolen Jonstrupgård, som lavede en flot opvisning. Gadstrup TeamGym var der om søndagen hvor det regnede, men de lavede en opvisning på græsset, springafdelingen måtte de aflyse. Lørdag aften, hvor det var Sankt Hans Aften, havde vi vores sædvanlige Grillbuffet, i år var det Osted Slagteren, som stod for grillmaden med tilbehør. Vi fik totalt udsolgt af madbilletter. Det vil sige, vi solgte 200 voksen grillbuffet samt mange børnemenuer og pølser. 200 personer er, hvad vi kan være i vore telte, nogle udenfor og andre på terrassen ved Klubhuset. Senere lørdag aften blev det store Sankt Hans bål, som er lavet af vognmand Carsten Brandt, tændt og båltaler var direktør i Danmark Idræts-Forbund Karl Christian Koch. Vi sang som sædvanlig den gamle midsommervise med Camilla Donovan som forsanger. Et rigtig godt tiltag de tre afdelinger havde lavet. Der var noget på for alle aldersgrupper og for alle i Osted og omegn. De vil gentage succesen igen i 2013 med noget af det samme samt udvidelse af aktiviteter. Sæt derfor allerede nu x i kalenderen til Sankt Hans Weekend i Osted. Luksusloppemarked Lørdag d. 29. september fortsatte vi succesen fra året før med Luksusloppemarked i Ostedhallen. Her var det OIF Støtte, Billardafdelingen og en håndfuld entusiastiske hjælpere, der fik Luksusloppemarkedet op at stå. Der var som forrige år totalt udsolgt af stadepladser, det vil sige over 110 pladser. Mange var på venteliste til stande og nogle få kom med, for der er ingen der vil afgive sin stand, når først man har fået en. Det er altid spændende og se, hvor mange købere der kommer. Det havde vi ikke behøvet frygte, for da loppemarkedet skulle starte kl var der totalt fyldt op i forgangen og cafeteriet i Ostedhallen. Vi havde valgt at tage 10 kr. i entre, dels for at se hvor mange der kom ind og dels for at få flere penge i kassen. Der var godt 1000 personer + børn, som havde gratis adgang. En stor succes i Der går også her rygter om, at der i år skal være Luksusloppemarked lørdag d. 28. september 2013 i Ostedhallen. Hvis du vil reserver en stand, så skal du være hurtigt ude

4 Hædring i Lejre Kommune Sidste år indførte Lejre Kommune Hædring af idrætsudøvere. I år skulle hædringen være i Ostedhallen med efterfølgende Nytårskur. Hædring og uddeling af priser stod borgmester Mette Touborg for, og der var i alt 43 personer som skulle hædres. Osted Idrætsforening havde 10 idrætsudøvere, som kom op på scenen og fik blomster, diplom og en erindringsgave. Vores hædringer var: Badmintonafdelingen: Rikke Davidsen, Viktoria Rundqvist, Nikolaj Olsen, Kristian Kargaard, Johannes Boris Hansen, Nikolaj Ståltoft og Amalie Rundqvist. Billardafdelingen: Danmarksmestrene i Pool: Jan Keller, Alban Richard og Janick Navne. Vi ønsker alle et stort tillykke med hædringen og held og lykke i fremtiden. Vi glæder os allerede til næste år, når der skal være hædring og prisoverrækkelse for Der vil helt sikkert også være mange fra Osted Idrætsforening, som skal op på scenen. Ja, vi har allerede nu flere Danmarksmestre. Folkeoplysningsudvalget havde indbudt de frivillige fra alle kommunens foreninger m.m. til Nytårskur efter hædringerne. Den bestod af noget godt at spise med tilhørende drikkevarer, leveret fra Ostedhallens Cafeteria. Alle havde mulighed for at ønske hinanden godt nytår og tale med andre frivillige i Lejre Kommune. Det var også en tak fra Lejre Kommune til de frivillige, for det arbejde der gøres i de mange foreninger. Lysanlæg ved tennis- og petanquebanerne I 2011 søgte vi Lejre Kommune om tilskud til lysanlæg ved tennis- og petanquebanerne. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da man på kulturområdet havde afsat 6 millioner kr. til kunstgræsbaner i Lejre Kommune. Vi søgte kommunen om et tilskud på kr., hvor vi selv kom med kr. Vi sendte en ny ansøgning i Den blev i mødekommet, og vi har fået de penge vi havde søgt om. Nu skal de to afdelinger i gang med arbejdet, så der kan komme lys på petanque- og tennisbanerne. Afdelingerne Afdelingsgeneralforsamlingerne bliver afholdt i februar måned. Der kom igen ikke så mange, som man kunne ønske sig. Der må gøres et større arbejde, hvis afdelingerne vil have flere med. Jeg vil dog tillade mig at fremhæve Tennisafdelingen, hvor der næsten var helt fyldt op i mødelokalet. På generalforsamlingerne var der i år valg af kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Der var heldigvis mange, der modtog genvalg. Det var kun i Badmintonafdelingen, der blev valgt ny kasserer, Susanne Holm ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsætte med regnskabet som forretningsfører. Hans Høyer blev valgt som ny kasserer. Ekstraordinært ønskede formanden for Billardafdelingen Peter N. Pedersen at stoppe som formand efter 15 år på posten, samt nogle år i bestyrelsen. Som ny formand valgtes Flemming Kristensen. Flemming har i nogle år været næstformand i afdelingen og stedfortræder for formanden, hvilket har givet ham erfaring i Hovedbestyrelsen. En stor tak til Peter, for de mange år han har siddet for bordenden i Billardafdelingen. Der er sket mange ændringer i afdelingen igennem de 15 år. Der er også sket meget i OIF, som han har været en meget aktiv del af. Vi ønsker ham hel og lykke med sit otium, hvor vi heldigvis stadig vil se ham spille billard eller som æresmedlem ved foreningens arrangementer. Vi ønsker Flemming velkommen som formand og medlem af Hovedbestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde. Som før nævnt var der også udskiftning på enkelte af bestyrelsesposterne. Dem, der har forladt bestyrelserne, siger vi tak til for det arbejde I har lagt i bestyrelserne og ikke mindst i Osted Idrætsforening

5 Vi byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Der er sket følgende udskiftninger: Afdeling Gået ud Kommet ind Badminton Kasserer Susanne Holm Hans Høyer Kasserer Hans Høyer Heidi Staahltoft Billard Formand Peter N. Pedersen Flemming Kristensen Fodbold George Fellmann Klaus Bak Motion Lars Møller Holger Larsen Formand Flemming Kristensen Jan Keller Alban Richard Casper Dandanell Nedenstående afsnit om afdelingerne er skrevet af de enkelte afdelingsformænd. Badmintonafdelingen Overordnet set har vi i afdelingen i år stødt på vanskeligheder med at fastholde vores medlemmer og fortsat skaffe sponsorindtægter, og dertil kom vi sidste år ud med et underskud. Det var en uholdbar situation for os, så vi har brugt megen energi i bestyrelsen på at få en stabil økonomi, der tager højde for de vanskelige tider med faldende kontingent- og sponsorindtægter. Vi er nu på rette vej, og der er igen balance i regnskabet. Målet er, at afdelingen hviler i sig selv på baggrund af selvtjente penge, kommunetilskuddet til ungdomsspillere og kontingenterne, men der er stadig et stykke vej at gå, før vi kan klare os uden sponsorindtægter. Seniorafdelingen har været den afdeling, der har mærket krisen hårdest: Mange spillere er stoppet eller flyttet og det har betydet, at vi har måttet skære trænerudgifterne væk og står nu foran arbejdet med at bygge en ny seniorafdeling op fra bunden. Samtidigt tog vi et stort skridt ved at sige farvel til vores mangeårige bold- og tøjsponsor Yonex, for at skifte til Stein P Sport. Det gav os mulighed for, at alle klubbens ungdoms-, senior- og ældre/motionistholdspillere kunne få tøj, uden at økonomien kom til at ligge i ruiner. Det ser flot ud, når der er Osted spillere ude at spille i ens tøj! I ældreafdelingen er der fortsat god tilslutning. Der er lige nu 29 spillere en fremgang på to. Spilletiden er nu blevet rykket tilbage til mandag 15-17, og her regner vi med at den bliver i fremtiden! I år er det lykkes at få hele tre hold med i ældreturneringen sidste år havde vi kun et hold. Ligeledes er der rigtig god tilslutning til ældrestævnerne i Karlslunde og Viby. Som altid sluttes med juleafslutning i cafeteriet, i år med rigtig god tilslutning 30 i alt. I ungdomsafdelingen har der været sagt farvel til tre trænere, hvilket har givet lidt udfordringer. Løsningen er blevet et trænersamarbejde med Lejre, så vi blandt andet tilbyder alle spillere at spille både i Lejre og Osted. Dette samarbejde kan blive bedre, idet der er udfordringer med at få spillerne til at komme begge steder. Vi har også uddannet fire nye ungdomstrænere, således at vi på alle træninger kan tilbyde to trænere. Derudover har vi igen haft Miniton hver søndag fra Det er for børn på 3-7 år og deres forældre. Miniton er badmintons svar på mor-barn gymnastikken og en rigtig god introduktion til at begynde på rigtig badminton i vores ungdomsafdeling. Igen i år har vi holdt to stævner i afdelingen. Det giver udover kamptræning til vores børn også lidt indtægter til ungdomsarbejdet, som blandt andet er den årlige tur til de åbne Danmarksmesterskaber i Grindsted og Landsmesterskaberne i Vejen. Det gik rigtig godt i år, hvor der var medaljer ved begge stævner. De flotte resultater betød, at syv unge fra Osted blev hædret ved Lejre Kommunes prisoverrækkelse i Ostedhallen d. 19. januar 2013, ved et flot arrangement. Afslutningsvist kan vi sige, at vi har haft fem hold tilmeldt fra U11-U17. Motionisterne har vanen tro deltaget i holdturneringen med to hold

6 Bestyrelses arbejde kan være hårdt arbejde, men også sjovt og motiverende når man kan se det nytter at gøre en indsats. Det er fortsat stadig en udfordring at få frivillige til at give en håndsrækning i foreningsarbejdet. Der er ofte behov for hjælp til arrangementer, stævner, måske bare en hånd til lidt ungdoms- eller begynder-træning, kørsel, kagebagning eller lignende, så jo flere der kan give en hånd med, jo nemmere går det. Vores traditionelle juletræsfest gik skævt i år. Vi måtte desværre flytte juletræet til Osted Fri og Efterskole, fordi vi ikke kunne få Ostedhallen 2. søndag i advent. Det havde vi ikke lyst til, men 2. søndag i advent er vigtig for os. Julemanden og hans børn er klar den dato, og det er næsten umuligt at finde nye til dette, hvis ikke det skal blive for dyrt. Dette forhold og en snestorm gjorde, at der ikke kom så mange børn som vi er vant til, men Lone og Vivi, der har lagt et stort arbejde i arrangementet, fik alligevel skabt et overskud til ungdomsafdelingen. En stor tak til dem begge! Men vi mangler mindre børn. Her skal vi have gang i skolerne omkring os, så vi kan få fyldt op på de små årgange igen de er jo fremtidens senior og ældrespillere! At få engageret forældre og ældre spillere skal der arbejdes meget målrettet på, da vi må få flere støtter ind i ungdoms arbejdet for at få det til at løbe rundt. Det bliver en vigtig opgave i den kommende sæson. Til sidst skal der lyde en stor tak til alle der har ydet et stykke frivilligt arbejde uden jer går det bare ikke! og samtidigt et stort velkommen til alle, der vil yde et stykke frivilligt arbejde i den kommende sæson! Jørgen Olsen Billardafdelingen POOL Billard blev Danmarksmestre for hold, et stort tillykke én gang til, til spillerne. Det blev fejret i afdelingens lokaler med taler af formanden for kultur og Fritid, Lena Holm Jensen og formanden for OIF, Jens Peter Andersen. Den 19. januar 2013 blev der i Ostedhallen uddelt en pris til Pool spillerne. Erindringsgave, diplom og blomster blev overrakt af Borgmester Mette Touborg. Der er blevet købt to nye poolborde, så vi har fire ens borde. Der er nu mulighed for at afvikle Danmarksmesterskaber i Osted, til glæde for vore spillere, og for dem der kan lide at kigge på pool kampe. Vi gør hele tiden meget for at skaffe nye medlemmer til Billardafdelingen. Igennem Lejre Kommune har vi fået udsendt en skrivelse med et godt tilbud til alle unge på skoler og i fritidsklubber i hele Lejre Kommune. Vi kan nu vente og håbe på, det giver nogle nye medlemmer til afdelingen. Ligeledes har vi taget kontakt til Osted Skole, om at de i samarbejde med os bruger vores lokaler i undervisningen og efter skoletid. Keglebillard: Vi har et hold i 1. division. De spillere, som er fast på holdet, har som mål at blive i divisionen. Som det er gået rundt omkring i de andre foreninger, hvor der er trukket hold ud af divisionen, er Osted sikre på en plads i 1. division også i næste sæson. Vi har også i år et Serie 1 hold. De har også det mål at spille i Serien i næste sæson, og det arbejder de stærkt på skal lykkes. Om det gør - ja det må tiden vise. Flemming Kristensen Fodboldafdelingen Harmonisering af haller i Lejre Kommune I hele 2012 har Lejremodel 1.0 været evalueret for at finde frem til Lejremodel 2.0, for drift og udvikling af idrætshaller. Vi blev chokerede, da vi hørte, hvad Osted IF hovedafdeling havde fremsendt som høringssvar på 2. høring af Lejremodel 2.0. dateret Osted d. 29. november Lejremodel 1.0 har nu eksisteret i tre år. I alle årene har Lejre Idrætsforening haft dispensation med halpasning i Lejrehallen. Der er givet et tilskud fra Lejre Kommune til Lejre Idrætsforening på ca kr. for dette område. Det er skjult foreningsstøtte til LIF og et stort konkurrence pro

7 blem for naboforeningerne. Vi har selv problemer med vores Fodboldafdeling, som har holdfællesskab med Lejre Idrætsforening.. Disse synspunkter tager Fodboldafdelingen skarpt afstand fra. Den information om høringssvar vi havde fået var at fra Osted Idrætsforenings side, ville man stille det forbehold, at hvis der gives dispensation til Lejre Idrætsforening, medlemmer af Lejre Idrætsforening eller Lejre Hallen om halpasning, vil vi også fremsende en dispensationsansøgning på halpasning af Ostedhallen. En dispensation til Lejre Idrætsforening/Lejrehallen må danne præcedens, og enhver hal i Lejre Kommune må kunne få en tilsvarende ordning. Her gik vi og troede, at Lejre IF og Osted IF samarbejdede, - at vi skulle være konkurrenter var aldrig faldet os ind. Sagen er nemlig den, at vi i de to foreningers fodboldafdelinger nu i mange år har haft et gnidningsløst samarbejde, som har ført os frem til en position i toppen af Sjællandsk fodbold. Kunstgræsbane Vores store arbejde og forventninger til at få glæde af en kunstgræsbane ved vintertræning 2012/2013 gik i vasken på grund af alt for sen start af udbudsmateriale fra Lejre Kommune, og med anlægsstart først i oktober 2012, hvor vejret skulle være godt indtil 1. januar 2013 for at vi kunne nå at få anlagt banen. Da vinteren begyndte medium december 2012 lykkedes det ikke - ÆRGELIGT. Ungdomsafdelingen En stor del af vores ungdomsmedlemmer deltog i årets tur til Gistrup. Kammeratskab og socialt sammenhold var i fokus på tværs af årgange og køn. Kom ud PomFRITTEN blev afholdt af FC Lejre børnefodbold sammen med SFO i Allerslev for 0., 1. og 2. klasse. Vi har atter engang været vært for DBU s fodboldskole med rekorddeltagelse af børn, som havde en sjov uge med masser af leg med verdens bedste legetøj. Vi har i år fornøjelsen at afholde DBU s fodboldskole for 20. år i træk i uge 31. Det er lykkes FC Lejre at lokke den internationale ungdoms fodboldskole fra Liverpool til Osted/Lejre i dagene torsdag d lørdag d. 13. juli 2013, hvor børn kan komme og blive trænet af professionelle trænere fra Liverpool. Seniorafdelingen I 2011 havde vi fået etableret tre seniorhold, da vi havde spillere nok til et tredje hold. Det fastholdt vi i 2012 primært på baggrund af vores 3. holds træner Martin Nymann som har ydet et stort arbejde som tovholder og træner. Der har for det meste været ca. 40 spillere til træning hver tirsdag og torsdag. Vores 1. hold spillede i Sjællandsserien i den bedre halvdel gennem sæsonen, 2. holdet midt i serie 3 og 3. hold i serie 4 i foråret, hvor de var overmatchet. Det er glædeligt, at vi i sæsonen har fået mange årgang 1995 spillere hjem at spille igen. De kan begå sig på alle tre hold og er grundstammen på serie 3 holdet. Endvidere deltager spillerne løbende med trænerhjælp til ungdomsspillere for eksempel er en del af spillerne trænerassistenter for diverse hold. Bo Wamsler Håndboldafdelingen Håndboldafdelingen har siden 2008 ikke haft nogen aktiviteter. Vi har nu fået en henvendelse fra Håndbold Region Øst (det tidligere Sjællands Håndbold Forbund) om at starte Håndboldfitness i Osted. Håndbold Region Øst (HRØ) kunne se, at vi ikke havde haft en aktiv håndboldafdeling igennem en årrække og tænkte, at dette kunne blive en måde at starte op igen. Der kommer en konsulent fra HRØ mandag d. 6. maj, som vil fortælle mere om Håndboldfitness og vise, hvordan det trænes og spilles. En af de helt store fordele med Håndboldfitness er, at det er nemt at gå til. Det er træning på forskellige træningshold, ingen fastlåste hold og kampe i weekenden. Desuden er der fuld fokus på - 7 -

8 sjov og effektiv træning sammen med andre voksne. Læs eventuelt mere om Håndboldfitness i Nyhedsbrev nr. 87. Der kunne også være mulighed for at starte noget for de helt små børn. Dansk Håndbold Forbund har et koncept, de kalder Trille og Trolle i Underskoven, et træningstilbud til U-4 (2-5 år), hvor forældre/bedsteforældre er med børnene på gulvet. Aktiviteterne tager her deres udgangspunkt i små historier fra de to troldes univers. På den måde kan historierne være med til at skabe en sjov og legende indgangsvinkel til trænings-aktiviteterne, hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet. De penge der var, da afdelingen stoppede i 2008, er stadig til rådighed. Hvis du eller andre vil spille håndbold, så prøv at starte noget op, Hovedafdelingen vil gerne hjælpe. Det samme gælder for Trille og Trolle konceptet. Du kan henvende dig til Hovedformanden og høre nærmere om hvordan det skl gøres. Jens P. Andersen Motionsafdelingen I 2012 har vi ikke ændret meget i motionslokalet, fordi vi i 2011 brugte mange penge på at sætte lokalet i stand. Kontingentet på 800 kr. om året har vi valgt at fastholde i Den ældste af vores motionscykler har vi udskiftet i år. I september havde vi åbent hus som tidligere år, fremmødet var igen beskedent. Hvis der er medlemmer, som har brug for instruktører forsætter vi som tidligere, tilmelding sker via mail til afdelingen. Det kan gøres på vores hjemmeside. Vi oplevede 2012 som et år med samme medlems antal, som vi havde i Det forventer vi også i I aldersgruppen år har vi mistet mange medlemmer, men fået tilgang i de øvrige aldersgrupper. Motionsafdelingen har i 2012 deltaget i forskellige tiltag blandt andet OK Benzin, for at skaffe flere midler til Osted IF. I årets løb har vi desværre været plaget af små tyverier af ting fra motionslokalet. Vi vil i 2013 lave tiltag til ændringer af vores hjemmeside. Der vil i 2013 blive lavet et ordensregelsæt for ophold i motionslokalet. Regelsættet vil blive opsat i motionslokalet og lagt på hjemmesiden. Klaus Nielsen Petanqueafdelingen Petanqueafdelingen startede sidste år med åbent hus tirsdag den 8. maj. Der kom tre personer for at prøve spillet, men desværre fik vi kun et nyt medlem. Den 29. maj havde vi aftalt med Preben Fuglesang, om at komme at give os lidt undervisning i forskellige tekniker blandt andet bombe træning, da vi alle sammen er interesseret i at forbedre vores spil. Der var mange som mødte op, det var rigtig dejligt. Klubmesterskab i Double var den 8. juli, hvor vi spillede fem kampe. Efter veloverstået spil fandt vi vinderen, der blev Birgit og Finn Raagaard. Den 23. august var vi inviteret til venskabskamp i Viby, hvor også Hvalsø var inviteret. Vi spillede tre kampe, herefter havde vi resultatet. Vinderen blev Osteds Birgit og Finn Raagaard. Singleklubmesterskab blev afholdt lørdag den 25. august, klubmester blev Lis Johansen. Herefter sommerfest. I DGI Kvartet turnering deltager vi med fire hold. Vi havde et hold, der spillede sig til slutkampene i Roskilde, hvor man spiller hele dagen mod mange andre foreninger, som også er nået så langt. Vi blev nr. 9 ud af 12 hold. Skovtursbingo blev afholdt søndag den 2. september. Der var rigtig mange firmaer, der havde sponseret flotte præmier til vores Bingo Spil. Der var gratis frokost fra Lykkeberg Sild, Osted Slagteren leverede Pølsebord og Superbest i Viby ostebord. Efter frokost skulle vi ud og gå 7,4 km igennem Bondeskoven til Spejderhytten og derefter hjem til Klubhuset og få kaffe og kage. Efter

9 følgende kunne man afkrydse bingo pladerne og se, om man havde vundet nogle af de flotte præmier. Der blev afholdt en lille turnering d. 6. november, hvor man kunne vinde en and. Der blev spillet tre kampe med skiftende makker, Anna Dehn vandt anden, så var Mortensaften anden reddet. Året sluttede med julefest lørdag den 1. december, som var meget vellykket. Birgit Raagaard Tennisafdelingen I 2012 mødtes vi lørdag d.14. april kl. 10 til den sædvanlige klargøring af banerne. Vi er i bestyrelsen meget glade for, at der altid møder medlemmer op for at hjælpe med dette arbejde. Når vi er så mange, tager det sjældent mere end nogle få timer, selv med indlagt hyggeligt morgenbord og en efterslukker, når vi er færdige. Allerede her går snakken om den kommende sæson og banernes beskaffenhed. Alle vil gerne i gang med at spille igen. 22. april blev den nye sæson skudt i gang med stort fremmøde til den traditionelle standerhejsning. Da flaget gik til tops brød solen frem, så de højere magter var med os. Banerne har generelt været gode at spille på. Ikke mindst takket været det store arbejde fra Ove og John P, der har trimmet dem. I 2012 var vi så heldige at få en ungdomstræner, idet Kristian Kargaard Madsen velvilligt og dygtigt har ledet træningen af seks unge mennesker. Vi kunne godt bruge nogle flere. Vi har fået et nyt elektronisk låsesystem til banerne og reservationsbogen. Nøglebrikkerne udleveres mod et depositum på 100 kr.. Der var lidt udfordringer i begyndelsen, men efter kort tid kom det til at virke. Det er en løsning, vi er meget glade for. Klubmesterskabet i tennis 2012 blev et tæt parløb mellem to hold, der i særklasse skilte sig ud fra de øvrige ved at score 9 point ud af 10 mulige. Flemming Kristensen og Jens P. Andersen vandt med et mulehår foran John P og Ove Nielsen. En særlig tak til Per Kargaard, der som sædvanligt styrede begivenhederne på fornem vis. For ældretennis har det været en god sæson. Vejret har været helt perfekt for de 19 spillere. Vi er blevet lidt ældre, så nu er gennemsnitsalderen 71,3 år. Vores mødeprocent har været på 72 procent. Det må da siges at være rigtig godt. Tennisafdelingen deltog også i 2012 med et hold i DGI turneringen, hvor det blev til en flot 3. plads. Vi gav også en hånd med ved Sankt Hans festen, hvor Ove sammen med et hold friske gutter sørgede for op og nedtagning af partyteltene samt andet arbejde i forbindelse med Sankt Hans festen. Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og til alle medlemmer, der har givet en hånd med til det ene eller andet i løbet af året. Jørgen Hansen - 9 -

10 Medlemstal Opgørelsesperiode: 1. januar til 31. december 2012 I hele Osted Idrætsforening har vi i 2012 haft en medlemstilbagegang på 52 medlemmer. Fra 765 i 2011 til 713 medlemmer i Det er en tilbagegang på 6,8 %. Sidste år havde vi en fremgang på 18 medlemmer Opgørelse over det samlede antal medlemmer i Osted Idrætsforening: Samlet antal medlemmer i Osted Idrætsforening År Antal År Antal Oversigt over medlemsfordelingen efter alder og afdeling: Afdeling Under 25 år Over 25 år Medlemmer i alt antal afvigelse antal afvigelse Antal Afvigelse Badminton ,6 % ,0 % ,5 % Billard ,4 % ,9 % ,5 % Fodbold ,1 % ,5 % ,1 % Håndbold 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Motion ,0 % ,8 % ,2 % Petanque 0 0 0,0 % ,7 % ,7 % Tennis ,4 % ,2 % ,3 % OIF i alt ,6 % ,6 % ,8 % Kommentar til medlemsopgørelse: Sidste år kunne vi på generalforsamlingen se, at kurven var knækket og vores medlemstal var steget, efter vi havde haft en tilbagegang i flere år. Men i 2012 fik vi et ordentligt tryk tilbage igen. Vi er samlet gået tilbage med 52 medlemmer. Det er især Fodboldafdelingen, der er gået tilbage med hele 55 medlemmer svarende til 31 %. Petanqueafdelingen er også gået voldsomt tilbage fra 52 til 35 medlemmer, en tilbagegang på 32,7 %. Ligeledes er Tennisafdelingen gået tilbage med 10 medlemmer, som er fordelt næsten lige mellem ungdom og senior. Der er nu 60 medlemmer i Tennisafdelingen. Fremgang har vi heldigvis også haft. Her står Billardafdelingen for den største fremgang både i antal og procent. De er gået fra 48 til 66 medlemmer, hvilket er en fremgang på 18 medlemmer - 37,5 %. Det er også flot, at Motionsafdelingen stadig kan mønstre fremgang, i år 11 medlemmer svarende til 5,2 %. Næsten status quo er Badmintonafdelingen med fremgang på et medlem. Badmintonafdelingen har desværre haft tilbagegang af ungdomsmedlemmer på hele 25, men fremgang på 26 over 25 år. Derefter kommer Fodboldafdelingen med en meget høj medlemsflugt, især på ungdomssiden hvor de har mistet 43 medlemmer, svarende til en tredje del af deres tidligere antal ungdomsmedlemmer. Seniorer over 25 år er også gået voldsomt tilbage med 25,5 %, det er over en fjerde del af tidligere medlemmer. Der er nu kun 35 spillere over 25 år fra Osted til tre seniorhold og flere old-boys hold, i holdfællesskabet med Lejre. Forretningsudvalget har studset over de medlemsopgørelser, der er blevet foretaget i Fodboldafdelingen de sidste år. De er helt skæve og ulige fordelt mellem Osted Idrætsforening og Lejre Idræts

11 forening. Der er ca. 700 medlemmer i alt i de to fodboldafdelinger, heraf er kun 122 medlemmer i Osted, hvorimod der er ca. 570 medlemmer i Lejre, det er helt galt. Vi ved ikke, hvorfor Fodboldafdelingen vil være bekendt at stille med sådan nogle tal. Hvorfor skal det hele trækkes til Lejre, når alt andet i de to fodboldafdelinger fordeles 50/50? Den fordeling fodboldafdelingerne har lavet på medlemmer svarer til ca. 17,5 % til Osted og ca. 82,5 % til Lejre. I 2008, hvor vi havde det største medlemstal i Osted Idrætsforening på 856 medlemmer, havde fodboldafdelingen 259 medlemmer, og der var de også lagt sammen med Lejre. Det er en halvering af medlemstallet på kun 5 år. Det er helt galt, når man ser at medlemstallet i Lejre Idrætsforenings Fodboldafdeling stiger med rigtig mange procent. Forretningsudvalget vil indkalde Fodboldafdelingen til et møde, hvor vi bliver nødt til at harmonisere disse optællinger. Det går jo ud over de andre afdelinger i Osted Idrætsforening, at vi bliver nødt til at hæve kontingentet for de andre afdelingers medlemmer betydeligt, da Hovedafdelingen skal have penge til at betale de fælles udgifter. Etiske retningslinier Siden 2005 har vi haft et sæt etiske retningslinjer, som indeholder afsnit om: Seksuelle krænkelser overfor børn, behandling af børneattester, fotografering, MMS og SMS beskeder, etik, moral og fair play samt doping, alkohol og rygning. Vi forventer, at alle afdelinger og deres medlemmer efterlever retningslinjerne, sådan at vi ikke kommer ud i episoder, der kan krænke nogen i foreningen, det være sig spillere, kammerater, trænere og ledere. Lejre Kommune har forlangt, at der indhentes Børneattester hvert år på alle ledere og trænere over den kriminelle lavalder (15 år), der har med unge under 15 år at gøre. Hvis vi ikke indhenter Børneattester hvert år, vil vi ikke få ungdomstilskud fra Lejre Kommune, og der vil ikke blive anvist lokaler og udendørsbaner til de afdelinger, som ikke overholder kravene. Vi bakker naturligvis op om denne beslutning, da vi vil gøre alt for at undgå, at der sker noget på dette område i vores forening. Det er vores pligt at sørge for, at forældrene trygt kan sende deres børn og unge til idræt i OIF, og det er vigtigt at de unge føler trygge rammer, når de dyrker idræt hos os. Vi har besluttet to indberetningsterminer om året. Det er for Badminton- og Billardafdelingerne 1. oktober og for Fodbold- og Tennisafdelinger 1. maj. Der skal afdelingerne indberette alle trænere og ledere, de har aftaler med. Det gælder også ledere, der hjælper afdelingerne, hvor der kommer børn og unge. Hvis der træffes aftaler med trænere og ledere udenfor disse perioder, skal der søges børneattest før vedkommende starter i foreningen. Vi har ca. 80 personer, der har udfyldt børneattester, som alle er tjekket i Det Centrale Kriminalregister, og heldigvis har der ikke været nogen form for kommentarer fra politiets side. Etiske retningslinjer kan læses på foreningens hjemmeside Lejre Kommune Vi har et godt samarbejde med Lejre Kommune. De respekterer os som en af de store foreninger i kommunen og bruger os som samarbejdspartner og medspiller i fornyelse og udvikling. Det er altid godt at have en god og tryg samarbejdspartner, som kan bidrage med egne erfaringer og gode råd. Halbestyrelsen for Osted og Glimhallerne Halbestyrelsen i Osted og Glimhallerne består stadig i denne skrivende stund. Den 30. april 2013 er der indkaldt til møde i ERFA gruppen, som dækkes af formand og næstformand fra alle halbestyrelserne i Lejre Kommune. På dette møde vil der blive valgt en hovedbestyrelse (en repræsentant fra hver hal), som skal varetage det overordnede i alle kommunens haller. I hver hal vil der blive et Brugerråd. De skal stå for det daglige i hallen, så som halfordeling, udlejning af lokaler og inventar, rengøring- og forpagtningsaftaler, mindre renoveringsopgaver samt motivere og formulere nye mål og visioner for idrætten i hallen efter et afsat budgetbeløb

12 Der er ikke taget beslutning om, hvor stort Brugerrådet for Ostedhallen skal være. Det er de tre brugere, Osted Skole, Osted Gymnastikforening og Osted Idrætsforening, der skal beslutte det. Denne ændring af haldriften er sket på baggrund af evaluering af Lejremodel 1.0 Der er det kommet frem, at større renoveringsopgaver ikke kan magtes i de enkelte halbestyrelser, da budgetterne ikke er store nok. Det er også meget utilfredsstillende, at der ikke er opsyn i hallerne i det daglige. I Ostedhallen kommer der en halassistent og lukker hallen om aftenen, ellers ser vi stort set intet til halpersonalet i løbet af dagen og aftenen. De laver ikke opsyn eller diverse små reparationer. Sidste år var der tre store ting på programmet. Det var budgettet, som året før var overtrukket en del, da der blev sat nye køkkenmaskiner ind i cafeteriaet. Det overtræk er nu væk. Ventilationsanlægget er blevet lavet med en tænd/sluk knap. Efter halvanden time starter der igen indblæsning og varme. De sidste døre på det elektroniske låsesystem er også blevet monteret. Vi håber fra idrættens side, at der i 2013/14 budgetterne bliver penge til renovering af et eller to baderum, så vi får nye fliser på gulv og vægge som i det første dameomklædningsrum. Samarbejde med andre foreninger Vort samarbejde med andre foreninger er godt ERFA gruppen, som består af syv omegnsforeninger Borup, Viby, Gadstrup, Tune, Vindinge, Kr. Hyllinge og Osted Idrætsforening, er alle foreninger som vores med en Hovedforening og underafdelinger. Vi har et rigtig godt samarbejde, hvor vi udveksler erfaringer og nye tiltag. Her kan nævnes kassererarbejde, regnskabsprogrammer, forsikringer, vedtægter, foreningsstruktur, etiske retningslinjer, samarbejde med forbund og kommuner samt emner, der er oppe i tiden. Det er rigtig godt at høre, hvordan de andre foreninger gør samt gøre brug af deres erfaringer. Alle er indstillet på at øse af egne erfaringer og hjælpe. Vi kan også bidrage med vores måde at drive en forening på. Økonomi i Hovedafdelingen På sidste års generalforsamling fik vi ny hovedkasserer. Jesper Damgaard havde valgt at stoppe, og Annette Molnit sagde ja til posten som hovedkasserer, og det er gået rigtig godt. Hun er kommet godt ind i regnskabet og har foreslået nogle ændringer, som er blevet godkendt i Hovedbestyrelsen. Vi har købt nyt regnskabsprogram Conventus, som Annette har taget i brug 1. januar Annette roser programmet meget og opfordrer afdelingerne til at komme med på samme system. Når Annette aflægger regnskaberne for 2012 viser det et stort underskud. Det er ene og alene på grund af de nye møbler, der er købt til Klubhuset. Hovedafdelingen har lagt pengene ud, og Hovedbestyrelsen har vedtaget, at pengene bliver tilbagebetalt over 2013 og 14 regnskaberne. For at vi kan fortsætte vort niveau er Hovedafdelingen nødt til at have nogle indtægter. På nuværende tidspunkt har vi kun nogle renteindtægter, sponsorindtægter fra OK Benzin og DanBolig aftalen samt kontingent for hvert medlem i afdelingerne. Hvis ikke kontingentet fra afdelingerne skal sættes op, er vi nødt til at fortsætte den aftale vi har med OK Benzin. Det vil sige, vi skal ned ved OK tanken og sælge benzinkort. Vi skal også huske, når der skal sælges/købes huse at det bliver gjort gennem DanBolig Roskilde, da får vi kr. pr. handel. Hvis ikke vi får disse sponsorindtægter, bliver vi nødt til at sætte kontingentet fra afdelingerne op. Hvis der er nogen af jer eller jeres medlemmer, der har ideer til at få penge i hovedkassen, er I meget velkommen til at komme med det. Nyhedsbrev Siden starten i 2003 er der udsendt 86 Nyhedsbreve, i 2012 kom der

13 Det bliver sendt til ca. 600 mailadresser. Hvis vi regner lavt, er der måske det dobbelte der læser Nyhedsbrevet, så vi har godt læsere hver gang. Nyhedsbrevet er en direkte kommunikation til rigtig mange medlemmer, trænere og ledere. Skulle der være nogen som ikke får Nyhedsbrevet, er det fordi vi ikke har deres mailadresse. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside under Nyhedsbreve, hvor der er en direkte tilmeldings blok. Vi sender også Nyhedsbrevet til sponsorer og samarbejdspartnere, ligeledes får alle omegnsaviser og Lejre Lokal TV Nyhedsbrevet. Kender du nogen, som gerne vil have Nyhedsbrevene på mail, så bed dem tilmelde sig på hjemmesiden. Vi vil gerne sende til mange flere. Vi har også brug for alle de mailadresser, der er i afdelingerne, så medlemmerne kan få Nyhedsbrevene. Der er jo også nyheder fra afdelingerne. Nyhedsbrevene udkommer mindst hver anden måned, der er deadline d. 1. i lige måneder. På hjemmesiden kan du læse alle tidligere nyhedsbreve. Hjemmesiden Vores Hjemmeside er nem at huske, det er Hjemmesiden dækker alle vores afdelinger, men det kniber lidt med at afdelingerne vedligeholder deres områder. I vores aftale med udbyderen af hjemmesiden er der hvert andet år en opgradering og nyt design m.m.. I efteråret havde vi et møde med afdelingerne, hovedafdelingens webmaster og DanaWeb. Vi blev enige om at udvide hjemmesiden, sådan at den nemmere kan læses på smartphones m.m.. Ved samme lejlighed havde vi forhandlinger med DanaWeb om deres pris. Vi fik en rigtig god aftale, hvis vi lavede en kontrakt med dem på 6 år. Det vedtog vi og sparer ca kr. på 6 år. DanaWeb er nu i gang med at ændre design og andre ting. Vi får også en ny kalender, som vi håber afdelingerne vil bruge noget bedre, for den kalender vi har nu bliver stort set ikke brugt. OIF Støtte OIF Støtte er et udvalg under Hovedafdelingen. Dens formål er at samle penge ind, som afdelingerne kan søge støtte fra til deres aktiviteter eller til uddannelse af trænere og ledere m.m.. I øjeblikket fungerer OIF Støtte ikke som et udvalg, da der ikke er nogen som vil være med i udvalget. Der er kun Christian Fjeldsted Andersen, og det er begrænset hvor meget han kan overkomme alene. Sidste år var han og OIF Støtte med til at arrangere Sankt Hans Weekend og Loppemarked i Ostedhallen. De samme to arrangementer skal OIF Støtte være med til i år sammen med nogle af afdelingerne. Christian vil meget gerne have lavet et udvalg til disse to arrangementer og måske et mere. Hvis du vil være med i udvalget, er du meget velkommen. Det kan være, at du kun kan overkomme at deltage i et arrangement, så er det også fint. Lidt hjælp er bedre end ingen hjælp. Henvend dig til Christian - han vil modtage dig med åbne arme. Hvis du bliver passivt medlem af OIF, vil dit kontingent gå ubeskåret i OIF Støttes kasse. Med dit kontingent er du med til at støtte din egen afdeling og jeres medlemmer. Vi kan kun opfordre alle til at blive passivt medlem. Det koster kun 100 kr. pr. person eller 200 kr. for en husstand eller erhverv. År 2013 Vi vil om kort tid sende en ny ansøgning til Lejre Kommune om opførelse af en ny hal ved Ostedhallen. I den senere tid har vi holdt møder med tre byggeentreprenører. De har fremsendt nogle byggeforslag, som ser meget fornuftige ud og falder godt i tråd med de ønsker og ideer vi har. Der er i projektet taget højde for, at det skal være et Idræt- og Kulturcenter, der giver plads til meget andet end idræt. Der er små og store mødelokaler, hvor der kan være alt lige fra små møder til møder med flere hundrede personer

14 Nu må vi se, hvordan Lejre Kommune tager imod vores forslag. Det er jo valgår i år, og kommunen bliver nødt til at bruge flere penge på idrætten end de har gjort gennem mange år. Lejre Kommune bevilgede i millioner kr. til kunstgræsfodboldbaner i kommunen. Der kunne kun blive enighed i fodboldafdelingerne om at bygge én bane, og den kommer til at ligge på Lejre Idrætsanlæg. Det var lidt ærgerligt, når nu kommunen havde sat 6 mil. kr. af til to baner. Der bliver godt nok trængsel i Lejre med kun en bane og de få omklædningsrum, der er i Lejrehallen. De skal betjene ca fodboldspillere fra hele Lejre Kommune. På grund af at entreprenøren kom sent i gang i efteråret og den megen frost, kan kunstgræsbanen først tages i brug om nogle måneder. Motionsafdelingen er den største afdeling i OIF, men de har de dårligste forhold, det vil sige de mindste lokaler. Der har igennem flere år været et ønske fra afdelingen om at få lagt mødelokalet i Klubhuset med som motionslokale. Der er ved at blive lavet et forslag på at stille en pavillon op ved gavlen af Klubhuset, som kan bruges til mødelokale. Det arbejdes der med nu. Som før nævnt havde vi en god Sankt Hans Weekend sidste år. Vejret var ikke med os, men det er vi jo ikke selv herre over. Vi vil igen i år holde Sankt Hans Weekend d. 21., 22. og 23. juni med nogenlunde de samme aktiviteter som sidste år. Det vil sige, vi har lavet aftale med Kim Larsens Tivoli, og der vil også være loppe- og kræmmermarked, forskellige sportslige aktiviteter og ikke mindst Sankt Hans aften med grill buffet fra Osted Slagteren. I år bliver båltalen holdt af borgmester Mette Touborg. I år skal vi begynde at planlægge vores 100 års jubilæum, som er 4. juni Vi har allerede lavet et udkast til, hvordan selve jubilæet skal holdes og ikke mindst, hvordan de enkelte afdelinger skal markere jubilæet. Vi håber alle er med, så afdelingerne også kan markere Osted Idrætsforenings 100 års jubilæum. Fremtiden Vi ønsker naturligvis, at vi må få fremgang i vores forening. Det ville være godt, hvis Håndboldafdelingen kom i gang igen. Der vil blive holdt et informationsmøde mandag d. 6. maj 2013 for at se, om der er interesse. Det kunne for eksempel starte med Håndboldfitness. Der kunne også være mulighed for en løbeafdeling i OIF. Vi står altid parat med hjælp, hvis der er nogen som vil starte noget nyt op. Det vil være rigtigt spændende, hvis der kunne komme noget nyt. Sponsorer Jeg har før omtalt vores to specielle sponsorer OK Benzin/Dagli Brugsen og DanBolig i Roskilde, og alle kan kun være interesseret i at støtte disse aftaler. Vi har også mange andre sponsorer i foreningen. Det er skilte i Ostedhallen, skilte på Osted Idrætsanlæg, tøj- og materialesponsorer, og andre sponsorater som hjælper afdelingerne med det ene og andet. Vi må heller ikke glemme alle de gaver og ting, vi får til vore arrangementer i foreningen. Det er en stor hjælp, vi får fra de erhvervsdrivende i Osted og omegn. Vi siger tak til vore sponsorer og vil opfordre til, at alle benytter og støtter dem. De hjælper os, så vi skal også hjælpe dem. Tak til Som afslutning på denne beretning skal der lyde en stor tak til foreningens hjælpere, trænere, instruktører, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer og bidragsydere. Ligeledes vil jeg takke såvel Hovedbestyrelsen som Forretningsudvalget for et godt samarbejde. Tusind tak til alle samarbejde og sammenhold giver styrke i Osted Idrætsforening. Jens P. Andersen Hovedformand

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast har antennerne ude Bankospil - nu for ikke-rygere

Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast har antennerne ude Bankospil - nu for ikke-rygere Kugler i kassen Temamagasin udgivet af: Jydsk Boldspil-Union og Sjællands Boldspil-Union NR. 1. 2009 1. årgang Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere