9. årgang nr. 3 juni Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11"

Transkript

1 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi...

2 retten til liv Sekretariatet Skæring Hedevej Egå Medlemsskab Retten til Liv hvad vil vi? Af foreningens vedtægter 4 fremgår det, at bevægelsens formål er at arbejde for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske lovgivning, at arbejde for, at der skabes bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at fosterdrab ophører, at arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort. At praktisere det kristne menneskesyn indebærer, at livet skal respekteres fra undfangelse til naturlig død. Det vil sige, at ethvert menneske er en næste, som vi viser kærlighed og omsorg. Det gælder i Årskontingent... kr. 100,- Ægtepar... kr. 150,- Unge under 18 år og studerende... kr. 50,- Giro: Netbank: Handelsbanken Redaktion Anette Tjørnemark, Anne Marie Rask, Mathias Muff og Ellen Højlund Nielsen (redaktør) Art direction og rentegning: Bænkpres Tryk: Øko-Tryk Oplag: stk. ISSN: særlig grad de svage, der har et specielt behov, og barnet, født eller ufødt. De ufødte mangler beskyttere. Det må være tydeligt for enhver, og netop der ser vi i foreningen vores kald. Hvert år dræbes tusinder af ufødte i Danmark, og der mangler i den grad mennesker, der vil gå ind og være forsvarere, være advokater, der påtaler disse overgreb, giver den ufødte stemme, græder og lider med dem, skriger deres tavse skrig ud, og aldrig lader deres tårer tørre ud. Det, der sker i den fri aborts navn, er dybt inhumant. Der er derfor brug for, at vi standser op og som den barmhjertige samaritaner kommer vores nødlidende næste til undsætning. Det betyder, at vi kæmper for, at de ufødte får den ret til livet, som ethvert menneske har. sekretariatet Landssekretær Anette Tjørnemark Skæring Hedevej Egå Tlf abortlinien Fungerende formand, bestyrelsesmedlem og læge Roland Knudsen Jernbaneallé 3b 5250 Odense SV Tlf bestyrelse Vi vil minde os selv og andre om, at Gud har tænkt stort om vores ufødte næste: fra befrugtningsøjeblikket et unikum! Et menneskeligt syn på barnet også barnet i mors mave er det vigtigste, vi kan give det danske folk tilbage. Og fordi abort foregår i offentligt regi på sygehusene skal de ufødtes råb også høres i det offentlige rum, i diverse medier, ved demonstrationer, ved kreative, symbolske handlinger. Hvis ingen protesterer, bliver historiens dom desto hårdere over os. Men vi protesterer og fastholder, at retten til liv kan ikke gradbøjes! Christian N. Laursen pr- og information PR- og informationsmedarbejder Ellen Højlund Nielsen Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten Tlf økonomi Regnskabsfører Christian Pedersen Bjerregårds Bakke 17, Nederby 7884 Fur Tlf Formand: Christian Nørgaard Laursen, overlæge tlf Næstformand: Anne Marie Rask, læge tlf Roland Knudsen, læge og formand for Abortlinien tlf Jeanne Marcher-Andersen, områdeleder for hjemmeplejen tlf Claus H. Olsen, sognepræst tlf Jette Johansen, jordmoder tlf Lovgivningen påvirker os Bliver man påvirket af lovgivningen, så det, der var utænkeligt i én generation, opleves fuldt forsvarligt, ja, ligefrem som et samfundsgode i den næste generation? Findes der ikke en kollektiv grundfornemmelse overfor visse menneskelige sager, som er upåvirket at tid og sted og lovgivning? F.eks. i forhold til det at beskytte alt menneskeligt liv både det fødte og det ufødte. Jo, man skulle tro, at på netop dette område måtte en sådan grundfornemmelse om beskyttelse af livet uanset være til stede det gælder jo artens overlevelse og videreførelse. Og sandt er det, at i alle civiliserede samfund ned igennem menneskehedens historie har det gjort sig gældende, at samfundet ydede beskyttelse mod alle menneskelige individer og straffede dem, der forbrød sig mod dette. Når man i skolen - også i vore dage har hørt om visse primitive samfund, hvor man kunne finde på at sætte små spædbørn ud i skoven eller ødemarken for at dø, anså man det som udtryk for et barbari, som ethvert anstændigt menneske måtte tage afstand fra. Men hvad er forskellen på dette og så på at smide små værgeløse børn i en skraldespand på de offentlige sygehuse spørger den norske abortmodstander Børre Knudsen? Ja, hvordan kan der ske en sådan kollektiv ændring i tænkningen omkring menneskets ukrænkelighed og værdi på bare én generation? Der er mange forskellige aspekter i dette, og der kunne sikkert skrives en doktorafhandling om det. Vi kan blot konstatere, at når først lovgiverne fastsætter lovene under indflydelse Sommerslank Sidste år fik Retten til Liv desværre oparbejdet en gæld på mere end kr. Vore trofaste medlemmer sørger for, at driften alligevel kan fortsætte. Men hvis hvert medlem sender 100 kr. på vedlagte girokort, kan vi igen få hovedet oven vande og mulighed for aktion. af en eller anden bestemt ideologi så sker der også en påvirkning i den kollektive tankegang hos den brede befolkning, så det, der før blev anset som uanstændigt, nu forsvares og støttes. Eller omvendt. Tænk bare på apartheidlovgivningen i Sydafrika: De apartheidtilstande som herskede der for få årtier siden som den største selvfølge for den privilegerede del af befolkningen, tager i dag den samme befolkningsdel kraftigt afstand fra påvirket af den offentlige lovgivning. Også når det gælder abortspørgsmålet ser vi eksempler på den samme mekanisme: en lovgivningsændring der genindførte menneskets ukrænkelighed og værdi også på fosterstadiet (bortset fra få undtagelser) ændrede den kollektive tankegang hos polakkerne, så det ikke længere anses for naturligt og legalt hos den brede befolkning at foretage abort. Så radikal har lovgivningsændringen ikke været i hverken Rusland eller Armenien (selvom der er sket små forbedringer); og det har derfor heller ikke sat sig spor i den kollektive bevidsthed hos befolkningen. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og bede. Os glæde os over de små vår-tegn ude omkring i verden. Først i det øjeblik mennesket indser, at kun dets skaber har ret til at fastsætte menneskets værdi, sætter det afgørende spor. Hvert enkelt menneske har en enestående værdi for Gud! Ellen Højlund Nielsen 100 kr. svarer til 6 magnumis, du undlader at købe i sommer. Og så slanker du dig også! retten til liv får ny regnskabsfører Christian Pedersen, Fuur, er fra foråret 2006 blevet ansat som regnskabsfører i Retten til Liv. Christian Pedersen er til daglig souschef i Fuur Sparekasse. Han har arbejdet i pengeinstitut siden begyndelsen af 70 erne. Han er medlem af Folkekirken og har sit åndelige hjem der og i Indre Mission. I forbindelse med Christian Pedersens ansættelse i Retten til Liv er der blevet indkøbt et nyt regnskabsprogram, som integrerer både økomomistyring og medlemskartotek. Det vil give en højere grad af sikkerhed, oversigt og fleksibilitet. Der kan i overgangen fra det ene system til det andet opstå nogle tekniske problemer, så vi håber på medlemmernes forståelse i overgangsperioden. Vi siger hjertelig velkommen! Tak til afgående regnskabsfører Bent Andersen En stor tak til Bent Andersen for sliddet med Retten til Liv s regnskab i det forgangne år. Vi ønsker Guds velsignelse fremover og håber på fortsat engagement i foreningen. 2 3

3 pluk fra årsberetningerne glimt fra årsmødet Årsmødeudvalget havde sammensat et spændende eftermiddagsprogram, hvor paneldeltagerne i høringen udfordrede deltagerne med hver deres holdninger. Randi Iversen, jordemor og forkvinde for Kvinderådet og Kamal Quereshi, læge og SF-politiker, lå som forventet på linje i deres fortale for abort bl.a. som en rettighed for kvinden. Jan Hollesen, privat praktiserende læge fortalte om dilemmaet ved at sidde med en kvinde, der ønsker abort, give hende den vejledning hun har brug for og krav på og samtidig måtte fortælle hende, at abortpapirerne må underskrives af en anden kollega. På denne måde håndhæver han sin ret til en samvittighedsklausul, og det har ikke givet anledning til problemer. RtL s formand, læge Christian N. Laursen, har på egen krop oplevet behandlersamfundet i forhold til de svageste. Som far til et barn med downs syndrom har han heldigvis mødt et velfungerende system og varmhjertede personer. Det er altid en lakmus prøve for vort samfund, hvordan vi behandler de svageste, konkluderede han. Der blev en livlig debat ovenpå høringen, hvor ingen holdninger fik lov at stå uimodsagte. Ind imellem paneldeltagernes oplæg havde to skuespillere, Line Testman og Carsten Thorkildsen, nogle meget tankevækkende optrin, hvor de afspejlede forskellige situationer: Samtalen med lægen om risikoen for at føde et handicappet Det er altid en lakmus prøve for vort samfund, hvordan vi behandler de svageste barn, samtalen mellem to ægtefolk om det barn, som de for år tilbage lod abortere, brug af fortrydelsespiller mm. Manuskriptet var udarbejdet af Carsten Korsholm Poulsen ( Sprint ). Skuespillerne forstod på utrolig realistisk vis at tage tilskuerne med ind i en situation, som er så smertefuld og vanskelig og samtidig hverdagsagtig for mange. Årsmødet sluttede af med en liturgisk handling ved Niels Jørn Fogh i Lindehøj Kirke, hvor alle dagens indtryk og tanker samledes i bøn, lovsang og læsning fra Guds Ord. ref. v. Anette Tjørnemark Trods hårde ord, officielt og uofficielt, tror vi også på, at nogen lytter. Ikke bare de, som i forvejen er enige med os. Men også den kvinde/mand, der dybt i sit hjerte føler, at vi taler sandt. Den kvinde, der lever med de personlige omkostninger og smerter efter en provokeret abort. Også hun har brug for, at vi bliver ved med at tale og fremholde den sandhed, som hjælper hende til at komme videre forhåbentlig. PR- og info.medarbejder Ellen Højlund Nielsen En dansk abortlæge sagde på et tidspunkt, at hans grænse mht. abort gik der, hvor fosteret blev frasorteret pga. køn. Det er da godt, at selv en abortlæge har sine grænser. Ikke desto mindre fastholder vi, at det ikke giver mening at sætter grænser overhovedet. Vores udgangspunkt er, at livet begynder ved undfangelsen. Retten til Liv må ikke blive forretning. Det må fortsat være de brændende hjerters sag. Vi vil være en forening, der fastholder de grundlæggende værdier, respekten og menneskeværdigheden, og mennesket som et Guds-skabt unikum. Vi vil gerne hjælpe til opgør for sårede eller knuste samvittigheder, vi vil gerne give en rådgivning, der afklarer til valg af barnet. Nogle gange vil vi gøre det højt og opleve, at journalister puster os i nakken, i andre situationer mere stilfærdigt og ubemærket. Formand Christian N. Laursen På abortlinien har vi i løbet af året været vidne til, at i hvert fald 3-4 kvinder har besluttet at beholde deres barn. En af disse historier kan man læse på abortliniens hjemmeside (www.abortlinien.dk). Formand for abortlinie-udvalget, Roland Knudsen, Landssekretær Anette Tjørnemark 4

4 Nordisk pro-life konference i København den marts 2006 Abort er normalt FAKTA OM ARMENIEN Armenien ligger øst for Tyrkiet. Officielt 3,2 mio. indbyggere. Uafhængighed fra Sovjet i Ledere fra nordiske pro-life organisationer mødtes i weekenden den 24. til den 26. marts i København. Formålet var at uddybe samarbejdet i Norden og finde nye veje at nå ud med budskabet om, at hver eneste abort slår et menneske ihjel. Følgende organisationer var repræsenteret: Människorätt för ofödda (www.abortnej.se) Aksjon Nytt Liv (www.kirken.com) Pro Life Finland (www.lopettakaatappaminen.tk) Retten til Liv (www.rettentilliv.dk) Senior ressource De to seniorer, Inger Eriksen (billedet) og Solvejg Slouborg har trofast de sidste tre år ringet rundt til Abortliniens rådgivere for lige at høre, om de nu har husket, at det var deres tur til at sidde ved telefonen; de har taget en halv måned hver. Den enkelte rådgiver har også ofte fået en lille opmuntring med på vejen. Begge glæder sig over, at kunne gøre gavn på den måde. Et fantastisk godt arbejde, siger Marie Fogh, tidligere bestyrelsesmedlem, som også kender de to for deres værdifulde forbøn for mennesker i menigheden og i lokalområdet i Herlev. Fælles for disse organisationer er vores passion for de ufødte børn og forfærdelsen over, hvordan det moderne menneske betragter en abort, som en menneskeret en ret til at slå ihjel. Vi diskuterede alternative måder at kommunikere sandheden ud på. Efter inspiration fra den amerikanske organisation Center for Bio-Ethical Reform anvender nu de norske, finske og svenske organisationer medicinsk korrekte billeder af aborterede fostre i forbindelse med demonstrationer og på de forskellige hjemmesider. Hensigten er at vise, hvad en abort egentlig er, og at imødegå enhver tvivl om, at en abort virkelig slår et lille menneske ihjel. De forskellige organisationer har besluttet at mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og diskutere fælles strategier. Retten til Liv har endnu ikke lagt sig fast på en holdning til brugen af medicinsk korrekte billeder af aborterede fostre. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre med sagen. Anette Tjørnemark Ressource familier Abortlinien har tilknyttet ressource-familier i lokalområdet. En ressource-familie er en familie, som har ekstra overskud at dele ud af til en kvinde, som måske gerne vil beholde sit barn, men mangler støtte og omsorg til at gennemgå graviditeten og også hjælp i tiden efter barnets fødsel. Det kan også være en kvinde, som har fået en abort, og som har brug for én, som vil lægge øre til den smerte og angst, som fylder så meget. Hjælpen kan altså både være af praktisk art, men ofte også på mere menneskelig omsorgsplan. Abortlinien har brug for flere familier, som vil påtage sig den opgave at hjælpe et medmenneske. Henvend dig til sekretariatet og hør nærmere. Interview med Iren Sargsyan, USAID Ved Per og Anna-Kathrine Pedersen, Dansk Armeniermissions udsendinge, Yerevan, Armenien Hvor kan jeg finde en statistik om abort? Der findes ikke troværdige tal! Ifølge loven skal alle aborter registreres, men hvert sygehus sin egen politik om, hvad de rapporterer til sundhedsministeriet. Hvis en læge foretager en abort, men undlader at rapportere det, kan han putte betalingen i sin egen lomme. Hans månedsløn er typisk 50$, og han kan tjene op til 20$ på én abort. Også regeringen manipulerer med tallene. Hvis politikerne mener, det kan gavne Armenien at vise høje aborttal hvis det for eksempel kan få udenlandske organisationer til at gennemføre projekter i Armenien ja, så viser de høje tal. Hvis lave aborttal giver flere penge, så viser de lave aborttal. Alle tal er politiske. Får en kvinde information om fosterets udvikling, når hun er til samtale med lægen? Irena ser lidt uforstående på mig. Jeg viser hende Lennart Nilssons billeder fra folderen Et menneske bliver til. Nej, hvor er den flot! Nej, nej, sådan noget har vi ikke. Hvordan er holdningen til prævention? Vi har et stort problem. Efter Armenien erklærede sin uafhængighed, gik vi ind i en svær periode med stor elendighed. Udenlandske hjælpeorganisationer kom i stort tal. Nogle af dem uddelte gratis prævention. Og det var godt nok, men lægerne begyndte at advare stærkt om, at præventionsmidler kunne være farlige for helbredet. Og det budskab gik igennem. De fleste kvinder tror mere på det, end på at abort er skadelig. Denne holdning er svær at ændre, hverken information eller gratis prævention har givet nogen særlig effekt. Der er stadig mænd, der forbyder deres hustru at bruge prævention, eller som ikke selv vil bruge det. Resultatet er, at mange bruger abort som prævention. De mener, at abort er normalt. Den armenske folkekirke Den Armenske Apostoliske Kirke er klar over, at det er nu, den skal give lyd og være til stede i folket, hvis den vil gøre sig forhåbninger om at blive hørt i fremtiden. Den har da også talt tydeligt om bl.a. AIDS og fattigdom. Men hvad angår abortspørgsmålet, ligger det tungere. En af kirkens diakoner udtalte for nylig følgende: Kirken har ikke nogen officiel holdning til spørgsmålet. Vi er imod abort, men vi er også imod prævention Ifølge grundloven en uafhængig, demokratisk stat, grundlagt på social retfærdighed, regeret ved lov. I 2002 blev en lov om menneskerettigheder vedrørende sundhed og reproduktion vedtaget. Alle skal have adgang til præventionsmidler og rådgivning om familieplanlægning. Brugen af prævention er steget de sidste fem år, men aborttallene er stadig høje. Statistisk får hver kvinde mere end to aborter i sit liv. Abort indtil 12. svangerskabsuge er tilladt. Herefter kræves særlig medicinsk eller social begrundelse. Patienter har krav på gratis rådgivning i forbindelse med abort, men det tilbydes kun få steder. I landområderne findes hverken familierådgivning eller abortklinikker. Kvinderne har ikke råd til at rejse til en af de større byer, og må derfor få foretaget en illegal abort lokalt. En illegal abort koster ofte mere end en månedsløn. måske kan vi ikke give et fyldestgørende svar. Prævention udgør jo en alvorlig risiko for helbreddet, og jeg tror ikke på, at det er sikkert. Men der er andre muligheder. Vi har mange fastedage, hvor vi bør være afholdende. Hvis vi havde viljen til det, ville problemet til en vis grad løse sig selv. Dette er den hjælp, kirken har formået at give. Indtil videre. 6 7

5 Abort i Rusland Polen har gjort det umulige Jakob Rahbek er ansat i det kristne studenterarbejde i Rusland og har boet der i to år. Da han blev spurgt om, hvad han kunne berette om abort i Rusland, var hans første reaktion, at det vidste han ikke noget om, bl.a. af den grund, at han aldrig havde hørt en diskussion om det emne blandt russere. Det er jo i sig selv en iagttagelse værd! Han kom dog i tanker om de medicinstuderende, han bl.a. møder i sit arbejde. Han henvendte sig til en af dem, Timi Olutade fra Nigeria, der har studeret i Rostov-on Don i 7 år og derefter haft et års praktik blandt andet på fødsels- og gynækologisk afdeling. Her følger, hvad han fik ud af at snakke med ham. Rusland har i dag flere aborter end fødsler, og faktisk møder jeg i unge kvinders journaler som regel dataer, der oplyser om mindst to eller tre aborter. Abort er simpelthen utroligt udbredt. For eksempel i tirsdags, da jeg var på arbejde i 4-5 timer, var der foretaget 3-4 aborter, og lægerne opfatter det som en meget normal del af deres arbejde. Vil du have en abort? Jamen så læg dig op, så ordner vi det. Det virker til, at den store forskel mellem Rusland og Vesten er, at Rusland ikke bruger forebyggende midler så meget som i Vesten. Abort ses simpelthen som den foretrækkende måde at foretage familieplanlægning på... Nu skulle man jo så tro, at loven i Rusland er meget liberal, men i forhold til vestlig standard er abortloven faktisk ret restriktiv, fortæller Timi. Under kommunismen var det altid muligt at få en abort frem til 12. uge i graviditeten af medicinske eller sociale grunde, og abortraten var meget høj. Men for 5-10 år siden blev loven strammet op, så man kun måtte fortage abort af medicinske grunde. Det siges, at det førte til en meget ubredt brug af uautoriserede og ulovlige aborter foretaget i hjemmene ved måske at drikke noget skadeligt eller ved, at man sendte bud efter nogle, der kom og gjorde det. At lægerne i dag derfor stadig foretager så mange aborter trods stramningerne i loven, skyldes en frygt for disse illegale aborter. Og i et land, hvor loven sjældent er en hindring for noget som helst, hvor korruption florerer massivt på alle niveauer, og hvor en taxichauffør tjener en hel del mere end en læge, er det intet problem at få fortaget en abort på et hospital uanset grunden. Lægerne skriver bare i protokollen, at kvinden blødte, og så kan abort foretages uden videre. Timi bemærker også, at hvor der bliver registeret sygdomme som Down syndrom, bliver fosteret aborteret. En bemærkning der jo forklarer, hvorfor jeg så sjældent ser folk med sådanne sygdomme i Rusland. På spørgsmålet om hvorfor der egentlig er så mange aborter i Rusland, svarer Timi: Det virker til, at den store forskel mellem Rusland og Vesten er, at Rusland ikke bruger forebyggende midler så meget som i Vesten. Abort ses simpelthen som den foretrækkende måde at foretage familieplanlægning på, og ikke som i Vesten gennem forebyggende midler, blandt andet fordi kondomer ikke er særlige populære at bruge. Derudover er fortrydelsespillen heller ikke særlig udbredt, hvad der jo bringer de vestlige statistikker for abort ned, fordi de ikke bliver registreret som abort. Timi ser dog en vis tendens hos nogle læger til at ønske at bringe aborttallet ned, og oplever nu læger spørge kvinden, om hun virkelig ønsker abort. Det virker til at ske oftere i dag end for blot nogle år siden, og faktisk så jeg på fødselsafdelingen for nogle dage siden en plakat, hvor et foster beder sin mor bruge forbyggende midler i stedet for abort; plakaten brugte også ordet synd.... selvom kommunismen lagde grunden til en fri tanke angående abort, så har sammenbruddet af denne ideologi ført til en endnu friere tankegang angående sex og abort blandt unge, da der ikke har været noget til at sætte i stedet for udover reklamer og amerikanske film. I dag er abortraten endnu højere end under kommunismen og Jakob forestiller sig, at det skyldes, at selvom kommunismen lagde grunden til en fri tanke angående abort, så har sammenbruddet af denne ideologi ført til en endnu friere tankegang angående sex og abort blandt unge, da der ikke har været noget til at sætte i stedet for udover reklamer og amerikanske film. Blandt kristne har han ikke hørt megen omtale af abort. Det er nok et tabu, mange har svært ved at starte på at diskutere, simpelthen fordi det angår så mange mennesker. En undtagelse var dog, da han for nylig i en ortodoks boghandel så en plakat, hvor der med store bogstaver stod Abort det er mord, et eksempel på at den ortodokse kirke i det mindste har ytret deres mening. Også den protestantiske kirke har nogle kampagner i gang, men Jakob har endnu ikke stødt på dem i Rusland, hvor disse kirker oftest bliver opfattet som sekteriske. Mathias Muff Polen har som det eneste moderne vestlige land gjort det, vi nærmest regner for umuligt. Efter knapt 40 år med fri abort blev det i 1993 forbudt ved lov, indført af flere kristne partier med Lech Walesa i spidsen. Fra 1956 til 1993, hvor Polen havde fri abort blev der udført 20 mil. aborter! Det var altså en overordentlig hyppigt benyttet mulighed. Polen har i dag en befolkning på 38 mil. I stedet indførtes i 1993 en lov, der tillader provokeret abort i specielle tilfælde, dvs. hvor der er fare for kvindens liv eller helbred, alvorligt handicap hos fosteret eller ved graviditeter efter strafbare forhold f.eks. voldtægt. Den nye lov har nu godt 13 år på bagen kun afbrudt af en pause på et halvt års tid i 1996/1997. På det tidspunkt havde Polen fået en gammelkommunistisk regering, som ændrede loven i retning af den forrige, men deres lov blev ganske hurtigt erklæret forfatningsstridig ved domstolen, og abort er altså med få undtagelser forbudt i Polen og har været det i 13 år. Hvis en illegal abort alligevel udføres, er det strafbart for lægen og medvirkende personale, men ikke for kvinden. Polen er det levende bevis på at lovgivningsændring faktisk er mulig, og at det ændrer forholdene for ufødte mennesker drastisk. Polen havde som de andre østbloklande et horribelt stort antal aborter. Det kan måske undre i et land med en stærk katolsk kirke, men de sociale forhold specielt i byerne og kirkens modstand mod prævention har nok begge været en del af forklaringen. Det er vanskeligt at føre ordentlig statistik på det reelle antal udførte aborter, idet der udføres illegale aborter i Polen og formentlig også foregår abort-turisme, hvor polske kvinder søger til udlandet for at få udført abort. De mest pessimistiske skønner, at der foretages illegale aborter årligt. Et år blev der rejst 91 sager til restforfølgelse af udførende læger og personale. Det overrasker næppe. Der er imidlertid også officielle opgørelser, som peger i retning af, at illegale aborter ikke foregår i et antal, som man kunne have frygtet. Der er kun registreret et dødsfald som følge af illegal abort i de første 10 år. Spædbarnsdødeligheden og antallet af spontane aborter er ikke steget, men faldet, ligesom kvinders dødelighed i relation til fødsel, graviditet eller barsel er det. Antallet af teenage-graviditeter er faldet. Også antallet af drab på spædbørn er faldet. Det er vanskeligt at tro, at der skulle gemme sig illegale aborter bag de officielle statistikker i et antal, der bare nærmer sig antallet før Generelt er fødselstallet dalende, og antallet af provokerede aborter før 1993 var i forvejen dalende. Polen er det levende bevis på at lovgivningsændring faktisk er mulig. Selvom loven diskriminerer visse handicappede ufødte, må man alligevel glæde sig over de mange ufødte, som denne lov har reddet. Interessant er det også at holdningen til provokerede aborter synes at have ændret sig. Nu ønsker kun ca. 13 % af befolkningen en lov, der giver adgang til helt fri abort, et flertal tilslutter sig den nuværende lov. Landets lov præger mao. dets borgeres holdning til abort og indirekte den værdi, vi tillægger det ufødte liv. Det er nærliggende at antage, at også danskernes holdning til abort er præget af vores lovgivning. Vi præges af vores tid og antager, at når loven nu er sådan, må det være en nødvendighed. Men ethvert menneskeliv skabt i Guds billede er værdifuldt og ukrænkeligt. Uafhængigt af tidens lovgivning. Anne Marie Rask 9

6 Ung brevkasse Stil dit eget personlige spørgsmål til vores brevkasse. Det kan være af lægelig, teo logisk eller psykologisk art og vil blive besvaret af forskellige person er fra gang til gang. Anonyme spørgsmål er også velkomne. Send det til redaktion en gennem imod abort fordi... Kære brevkasse Argument: Hun er alt for ung til at skulle have et barn Jeg er en 32-årig kristen kvinde, som venter det andet barn. Vi har i forvejen en rask dreng på 3 år. Vores læge anbefaler, at vi tager imod tilbud om fosterdiagnostik. Vi har ikke tænkt os at få en abort, hvis barnet er handicappet. Vi er i tvivl, om vi alligevel skulle sige ja tak. Det kunne jo være dejligt at vide, at alt er i orden. Hvad vil du anbefale? Kære gravide Alle gravide tilbydes nu diagnostik af fosteret indtil sidste år fik kun gravide over 35 år rutinemæssigt det tilbud. Der er kommet ny teknik, som gør, at man nu mere nøjagtigt kan udpege gravide med høj risiko og dermed ikke længere vil udføre så mange invasive undersøgelser (moderkage- og fostervands-prøver). Man fandt tidligere kun ca. halvdelen af Downs syndrom-børnene, således at der stadig blev født ca. 60 årligt. Men sidste år blev der kun født 15 screening en synes at være en succes hvis man da ellers synes, at provokeret abort på ekstra 45 fostre med Downs syndrom lyder som en succeshistorie! Dertil kom, at de ca invasive undersøgelser provokerede utilsigtede aborter af formentlig raske fostre. med risiko for fosteret. Hvis nakkefolden er fortykket, er der en forøget risiko for, at fosteret har Downs syndrom. glæde sig til at få deres lille barn. Desværre er videnskaben mest rettet mod at påvise syge fostre. Negativt svar på double-testen og nakkefoldscanningen bliver statistisk beregnet og giver sammen med moderens alder en vis risiko for at få et barn med kromosom fejl f.eks. 1 til Hvis din risiko kommer op på 1 til 250 eller derover, vil du blive tilbudt yderligere undersøgelse, nemlig fostervands- eller moderkageprøve. Ved denne prøve er der en risiko på ½-1% for at abortere. Det er altså værd at bemærke, at ud af de 250 kvinder i denne risiko-gruppe vil kun 1 få et barn med kromosomfejl; de 249 vil få normale børn. Hvis de alle vælger moderkageprøve/fostervandsdiagnostik vil ca. 2 børn blive aborteret som en følge af undersøg elserne alene. Med hensyn til den sene scanning i uge 16-20, hvor man undersøger barnet for misdannelser, så er den undersøgelse helt uden risiko for både mor og barn. Man kan påvise f.eks. rygmarvsbrok, hjertemisdannelser etc. I har ret til at sige ja til undersøgelsen, selvom I på forhånd ved, at I ikke vil have udført en abort. Dermed kan I være i stand til at vænne jer til tanken om det muligvis ikke raske foster. Og I kan på forhånd få undersøgt mulighed erne for evt. hjælp eller andre foranstaltninger omkring netop det handicap/den sygdom, som barnet i maven skønnes at have. Måske vil I også få at vide, at I muligvis ikke vil kunne beholde barnet længe og den tanke kan man så vænne sig til på forhånd. I skal altså beslutte jer for, om I vil tage bekymringerne på forskud med chancen for at de var grundløse eller om I vil tage dem på et senere tidspunkt, hvor man ved, hvad man har med at gøre. De muligheder, man har for fosterdiagnostik helt tidligt i graviditeten, er dels det, der hedder double-test en blodprøve af moderen der måler to hormoner og nakkefoldsscanning. Hvis alle kvinderne fravalgte fostervands/moderkageprøven, ville 249 slippe for at gå og være unødigt bekymrede, og kun en ville have berettiget grund til bekymring. Nakkefolden er en lille væskefyldt blære, der ligger bag fosterets nakke helt tidligt i graviditeten. Man måler på den i ca. uge Måling af denne er ikke forbundet Ja, du kan jo næsten høre på vores forklaring, at vi synes, undersøgelsen er alt for usikker og skaber al for megen bekymring hos forældre, som bare skulle gå og 10 R.t.L. vores Pr-medarbejder Ellen H. Nielsen, Jane Boelskifte, praktiserende læge Anne Marie Rask, reserve læge Svar: En stor pige på år, der bliver gravid jo, vist er hun for ung til at skulle blive mor; det kan alle nok blive enige om. Og abort som løsningen på den vanskelige situation er meget fristende. Men når den løsning nu er udelukket, fordi Guds ord ikke har lavet undtagelser i sine bud og heller ikke lader den alt for unge mors barn i maven være mindre værdifuldt end andre ufødte børn, ja, hvad stiller man så op som alternativ til abort? Et alternativ som ikke virker umenneskeligt hverken i forhold til den gravide pige eller det barn, hun bærer på. Ligesom ved voldtægt slipper pigebarnet ikke for den tunge byrde at skulle bære barnet i de 9 måneder. Ofte en stor belastning både psykisk og fysisk, ingen tvivl om det. Og hun har derfor brug for al den støtte, hun kan få fra sine omgivelser også det offentlige. Tidligere gik forargelsen over den slags på det sexual moralsk forkastelige i situationen; i dag går forargelsen snarere på, at hun dog ikke fik barnet fjernet i tide! Hun kan ikke bruge nogen af delene til noget. kan være lettere at leve med, end det sår der kommer af, at jeg valgte at slå mit barn ihjel. Og barnet, ja, det får forhåb entlig et godt og trygt hjem, med de spor i sindet af en tabt mor og far som et adoptivbarn ikke undgår at måtte leve med. Inden barnet er født, bør man tage en snak med pigen, om hun vil beholde barnet selv eller slippe for det store ansvar, der følger med og så lade andre få lov at blive gode forældre for barnet. Måske vælger pigen at ville beholde barn et selv, og i sådanne tilfælde er det særdeles vigtigt for hende med et godt netværk omkring sig, allerhelst i den nærmeste familie. Men hvor det netværk ikke er særligt velfungerende, må det offentlige træde desto mere til og yde hende al den hjælp, hun har brug for, så hun kan lære at tage hånd om sit barn, og så hun også får de frikvarterer, som hun kan have særligt meget brug for. Efterspørgslen efter adoption af danske børn er langt større end udbuddet, så der står mange gode forældre parat, hvis de fik muligheden. Det er ikke nogen let valgsituation at sætte pigen i, men bortadoption kan godt også i hendes egne øjne gå hen og blive en god løsning på problemet. Og hun kan leve med bevidstheden om resten af livet, at hun gav sit barn et godt hjem hos nogen, der var bedre egnet til det, end hun var på det tidspunkt. Det efterlader måske et sår på sjælen, men et sår der viser det sig ofte N.B. Retten til Liv vil via Abortlinien kunne tilbyde et sådant netværk, hvis der er brug for det. Se i øvrigt side 6 angående ressource familier. Ellen Højlund Nielsen. PÅSKELEJR OG RETTEN TIL LIV beklager Fra den april afholdt Kristeligt Forbund for Studerende, KFS, påskelejr i Vejle. 2 af dagene var der studieværksteder om eftermiddagen, hvor de studerende kunne vælge sig ind på forskellige emner og her var Retten til Liv bl.a. repræsenteret en af dagene. Der har været rod i PR- og informationsmedarbejderens modtagelse af mails på den officielle adresse i Retten til Liv. Der har flere gange været gjort forsøg på at finde årsagen til rodet, men først forleden blev fejlen afdækket og der dukkede 237 mails op, som havde ligget og ventet på at blive hentet ned! Faktisk så langt tilbage som til november måned! Hvis nogen derfor i tidens løb har undret sig over ikke at have fået nogen respons på en henvendelse, er forklaringen hermed givet sammen med en stor beklagelse! Herefter skulle den officielle adresse (se side 2) fungere uden problemer. 10 havde valgt at høre om abort-debatten under titlen Pro-life. Jeg gennemgik bl.a. den historiske side af aborten i Danmark, fortalte om abortmetoder og viste billeder af aborterede fostre. De fleste blev overrasket over fosterets størrelse ved en abort i 12.uge. Andre var mere påvirket af tallene for abort. For selvom det samlede aborttal er aftagende, er det stigende for aldersgruppen år, hvor aborttallet er dobbelt så højt som gennemsnittet. Samme alder har mange af deltagerne på påskelejren, og de fleste til stede havde da også haft abort tæt inde på livet gennem deres veninder. Efter lejren har jeg fået henvendelser angående gode argumenter i abortdebatten, da mange af de studerende møder problemstillingen i deres biologi-undervisning på gymnasierne. Mathias Muff 11 11

7 Afsender: Retten til Liv Sekretariatet Skæring Hedevej Egå andagt Hentet fra Dagbok fra celle 13 af Børre Knudsen 8. DAG Ligesom Jesus har alle mennesker deres mor på jorden. Vores grundlæggende erfaring er den omsorg, som bar os de første 9 måneder af vores liv. Men far, han er fjernere, mere tilfældig, han er måske den, som stak af, da jeg lå i min mors mave. Under oplevelsen af at blive svigtet bryder farsbilledet sammen som et afgudsbillede under øksen, og ud kryber en skræmt hankat. Denne erfaring er blevet så almindelig, at den har rystet hele vores kultur. Når vi ser, hvordan kvinderne udleverer deres børn til døden, og mændene løber fra deres pligt til at forsvare dem, har vi al grund til panik. Hvem kan frelse os fra matriarkatet, kvindens hævn og drengenes tabte manddom? Frelseren er og bliver Jesus, Guds og Marias søn. Jesus er manden med det gode farsbillede. Den som har set mig, har set Faderen. Gennem Sønnen lærer vi hans Far at kende. Ja, sønnen satser alt for at kunne dele sin far med os. På korset tager han opgøret med alt, som kan forhindre, at vi kalder os Guds sønner og døtre. Ved evangeliet planter han sit gode farsbillede ind i os og lægger sin egen tillidsfulde bøn i vort hjerte og vor mund. Han giver os sin Hellige Ånd, barnekårets Ånd, som råber: Abba, Far! Sådan helbreder Jesus det ødelagte farsbillede i kvinder og mænd og sætter dem ind i et nyt forhold til hinanden og til barnet. Det, som sker, er så radikalt, at det ikke kan kaldes noget andet end genfødelse. N.B. Hæftet af Børre Knudsen på 20 sider kan stadig fås til en pris af 20 kr. Henvendelse til Sekretariatet. Efterlysning Vi har dagligt mange besøgende på vores hjemmeside, mellem 80 og 100. Vi vil forsøge at samle livsberetninger, som har med abort at gøre og lægge dem ind på hjemmesiden. Det kan handle om sorg efter abort. Eller hvordan man mod alle odds valgte at føde sit barn. Det kan handle om mænds sorg over abort, eller om hvordan det føles at være søskende til et aborteret barn. Der findes mange, som har brug for at komme til at tale om dette, gerne anonymt. Er du en af dem, eller kender du nogen, hvis vidnesbyrd skal frem i lyset, hører vi meget gerne om det. Beretningen kan være meget vigtig for andre, som står i lignende situationer. Beretningen kan redde liv! støt retten til liv på giro Retten til Liv har brug for din økonomiske støtte for at kunne: advare og aktionere imod de overgreb, der dagligt begås imod det ufødte barn. undervise og informere på skoler og i kirker om det kristne menneskesyn, vort ansvar som medmennesker og forpligtelsen til at hjælpe kvinden, der er i nød. drive Abortlinien, foreningens anonyme telefonrådgivning.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

OUT. Fotoreportage: I CASPER S VERDEN. Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR. Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG. Medicinalfirmaet: LEPONEX 4EVER.

OUT. Fotoreportage: I CASPER S VERDEN. Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR. Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG. Medicinalfirmaet: LEPONEX 4EVER. Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 64 juni - juli 2008 OUT sideren ser psykiatrien indefra Fotoreportage: I CASPER S VERDEN Psykolog: PSYKOSER ER FORSVAR Ren galskab: INDLAGT TIL TVANGS-SANG

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere