9. årgang nr. 3 juni Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11"

Transkript

1 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi...

2 retten til liv Sekretariatet Skæring Hedevej Egå Medlemsskab Retten til Liv hvad vil vi? Af foreningens vedtægter 4 fremgår det, at bevægelsens formål er at arbejde for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske lovgivning, at arbejde for, at der skabes bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at fosterdrab ophører, at arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort. At praktisere det kristne menneskesyn indebærer, at livet skal respekteres fra undfangelse til naturlig død. Det vil sige, at ethvert menneske er en næste, som vi viser kærlighed og omsorg. Det gælder i Årskontingent... kr. 100,- Ægtepar... kr. 150,- Unge under 18 år og studerende... kr. 50,- Giro: Netbank: Handelsbanken Redaktion Anette Tjørnemark, Anne Marie Rask, Mathias Muff og Ellen Højlund Nielsen (redaktør) Art direction og rentegning: Bænkpres Tryk: Øko-Tryk Oplag: stk. ISSN: særlig grad de svage, der har et specielt behov, og barnet, født eller ufødt. De ufødte mangler beskyttere. Det må være tydeligt for enhver, og netop der ser vi i foreningen vores kald. Hvert år dræbes tusinder af ufødte i Danmark, og der mangler i den grad mennesker, der vil gå ind og være forsvarere, være advokater, der påtaler disse overgreb, giver den ufødte stemme, græder og lider med dem, skriger deres tavse skrig ud, og aldrig lader deres tårer tørre ud. Det, der sker i den fri aborts navn, er dybt inhumant. Der er derfor brug for, at vi standser op og som den barmhjertige samaritaner kommer vores nødlidende næste til undsætning. Det betyder, at vi kæmper for, at de ufødte får den ret til livet, som ethvert menneske har. sekretariatet Landssekretær Anette Tjørnemark Skæring Hedevej Egå Tlf abortlinien Fungerende formand, bestyrelsesmedlem og læge Roland Knudsen Jernbaneallé 3b 5250 Odense SV Tlf bestyrelse Vi vil minde os selv og andre om, at Gud har tænkt stort om vores ufødte næste: fra befrugtningsøjeblikket et unikum! Et menneskeligt syn på barnet også barnet i mors mave er det vigtigste, vi kan give det danske folk tilbage. Og fordi abort foregår i offentligt regi på sygehusene skal de ufødtes råb også høres i det offentlige rum, i diverse medier, ved demonstrationer, ved kreative, symbolske handlinger. Hvis ingen protesterer, bliver historiens dom desto hårdere over os. Men vi protesterer og fastholder, at retten til liv kan ikke gradbøjes! Christian N. Laursen pr- og information PR- og informationsmedarbejder Ellen Højlund Nielsen Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten Tlf økonomi Regnskabsfører Christian Pedersen Bjerregårds Bakke 17, Nederby 7884 Fur Tlf Formand: Christian Nørgaard Laursen, overlæge tlf Næstformand: Anne Marie Rask, læge tlf Roland Knudsen, læge og formand for Abortlinien tlf Jeanne Marcher-Andersen, områdeleder for hjemmeplejen tlf Claus H. Olsen, sognepræst tlf Jette Johansen, jordmoder tlf Lovgivningen påvirker os Bliver man påvirket af lovgivningen, så det, der var utænkeligt i én generation, opleves fuldt forsvarligt, ja, ligefrem som et samfundsgode i den næste generation? Findes der ikke en kollektiv grundfornemmelse overfor visse menneskelige sager, som er upåvirket at tid og sted og lovgivning? F.eks. i forhold til det at beskytte alt menneskeligt liv både det fødte og det ufødte. Jo, man skulle tro, at på netop dette område måtte en sådan grundfornemmelse om beskyttelse af livet uanset være til stede det gælder jo artens overlevelse og videreførelse. Og sandt er det, at i alle civiliserede samfund ned igennem menneskehedens historie har det gjort sig gældende, at samfundet ydede beskyttelse mod alle menneskelige individer og straffede dem, der forbrød sig mod dette. Når man i skolen - også i vore dage har hørt om visse primitive samfund, hvor man kunne finde på at sætte små spædbørn ud i skoven eller ødemarken for at dø, anså man det som udtryk for et barbari, som ethvert anstændigt menneske måtte tage afstand fra. Men hvad er forskellen på dette og så på at smide små værgeløse børn i en skraldespand på de offentlige sygehuse spørger den norske abortmodstander Børre Knudsen? Ja, hvordan kan der ske en sådan kollektiv ændring i tænkningen omkring menneskets ukrænkelighed og værdi på bare én generation? Der er mange forskellige aspekter i dette, og der kunne sikkert skrives en doktorafhandling om det. Vi kan blot konstatere, at når først lovgiverne fastsætter lovene under indflydelse Sommerslank Sidste år fik Retten til Liv desværre oparbejdet en gæld på mere end kr. Vore trofaste medlemmer sørger for, at driften alligevel kan fortsætte. Men hvis hvert medlem sender 100 kr. på vedlagte girokort, kan vi igen få hovedet oven vande og mulighed for aktion. af en eller anden bestemt ideologi så sker der også en påvirkning i den kollektive tankegang hos den brede befolkning, så det, der før blev anset som uanstændigt, nu forsvares og støttes. Eller omvendt. Tænk bare på apartheidlovgivningen i Sydafrika: De apartheidtilstande som herskede der for få årtier siden som den største selvfølge for den privilegerede del af befolkningen, tager i dag den samme befolkningsdel kraftigt afstand fra påvirket af den offentlige lovgivning. Også når det gælder abortspørgsmålet ser vi eksempler på den samme mekanisme: en lovgivningsændring der genindførte menneskets ukrænkelighed og værdi også på fosterstadiet (bortset fra få undtagelser) ændrede den kollektive tankegang hos polakkerne, så det ikke længere anses for naturligt og legalt hos den brede befolkning at foretage abort. Så radikal har lovgivningsændringen ikke været i hverken Rusland eller Armenien (selvom der er sket små forbedringer); og det har derfor heller ikke sat sig spor i den kollektive bevidsthed hos befolkningen. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og bede. Os glæde os over de små vår-tegn ude omkring i verden. Først i det øjeblik mennesket indser, at kun dets skaber har ret til at fastsætte menneskets værdi, sætter det afgørende spor. Hvert enkelt menneske har en enestående værdi for Gud! Ellen Højlund Nielsen 100 kr. svarer til 6 magnumis, du undlader at købe i sommer. Og så slanker du dig også! retten til liv får ny regnskabsfører Christian Pedersen, Fuur, er fra foråret 2006 blevet ansat som regnskabsfører i Retten til Liv. Christian Pedersen er til daglig souschef i Fuur Sparekasse. Han har arbejdet i pengeinstitut siden begyndelsen af 70 erne. Han er medlem af Folkekirken og har sit åndelige hjem der og i Indre Mission. I forbindelse med Christian Pedersens ansættelse i Retten til Liv er der blevet indkøbt et nyt regnskabsprogram, som integrerer både økomomistyring og medlemskartotek. Det vil give en højere grad af sikkerhed, oversigt og fleksibilitet. Der kan i overgangen fra det ene system til det andet opstå nogle tekniske problemer, så vi håber på medlemmernes forståelse i overgangsperioden. Vi siger hjertelig velkommen! Tak til afgående regnskabsfører Bent Andersen En stor tak til Bent Andersen for sliddet med Retten til Liv s regnskab i det forgangne år. Vi ønsker Guds velsignelse fremover og håber på fortsat engagement i foreningen. 2 3

3 pluk fra årsberetningerne glimt fra årsmødet Årsmødeudvalget havde sammensat et spændende eftermiddagsprogram, hvor paneldeltagerne i høringen udfordrede deltagerne med hver deres holdninger. Randi Iversen, jordemor og forkvinde for Kvinderådet og Kamal Quereshi, læge og SF-politiker, lå som forventet på linje i deres fortale for abort bl.a. som en rettighed for kvinden. Jan Hollesen, privat praktiserende læge fortalte om dilemmaet ved at sidde med en kvinde, der ønsker abort, give hende den vejledning hun har brug for og krav på og samtidig måtte fortælle hende, at abortpapirerne må underskrives af en anden kollega. På denne måde håndhæver han sin ret til en samvittighedsklausul, og det har ikke givet anledning til problemer. RtL s formand, læge Christian N. Laursen, har på egen krop oplevet behandlersamfundet i forhold til de svageste. Som far til et barn med downs syndrom har han heldigvis mødt et velfungerende system og varmhjertede personer. Det er altid en lakmus prøve for vort samfund, hvordan vi behandler de svageste, konkluderede han. Der blev en livlig debat ovenpå høringen, hvor ingen holdninger fik lov at stå uimodsagte. Ind imellem paneldeltagernes oplæg havde to skuespillere, Line Testman og Carsten Thorkildsen, nogle meget tankevækkende optrin, hvor de afspejlede forskellige situationer: Samtalen med lægen om risikoen for at føde et handicappet Det er altid en lakmus prøve for vort samfund, hvordan vi behandler de svageste barn, samtalen mellem to ægtefolk om det barn, som de for år tilbage lod abortere, brug af fortrydelsespiller mm. Manuskriptet var udarbejdet af Carsten Korsholm Poulsen ( Sprint ). Skuespillerne forstod på utrolig realistisk vis at tage tilskuerne med ind i en situation, som er så smertefuld og vanskelig og samtidig hverdagsagtig for mange. Årsmødet sluttede af med en liturgisk handling ved Niels Jørn Fogh i Lindehøj Kirke, hvor alle dagens indtryk og tanker samledes i bøn, lovsang og læsning fra Guds Ord. ref. v. Anette Tjørnemark Trods hårde ord, officielt og uofficielt, tror vi også på, at nogen lytter. Ikke bare de, som i forvejen er enige med os. Men også den kvinde/mand, der dybt i sit hjerte føler, at vi taler sandt. Den kvinde, der lever med de personlige omkostninger og smerter efter en provokeret abort. Også hun har brug for, at vi bliver ved med at tale og fremholde den sandhed, som hjælper hende til at komme videre forhåbentlig. PR- og info.medarbejder Ellen Højlund Nielsen En dansk abortlæge sagde på et tidspunkt, at hans grænse mht. abort gik der, hvor fosteret blev frasorteret pga. køn. Det er da godt, at selv en abortlæge har sine grænser. Ikke desto mindre fastholder vi, at det ikke giver mening at sætter grænser overhovedet. Vores udgangspunkt er, at livet begynder ved undfangelsen. Retten til Liv må ikke blive forretning. Det må fortsat være de brændende hjerters sag. Vi vil være en forening, der fastholder de grundlæggende værdier, respekten og menneskeværdigheden, og mennesket som et Guds-skabt unikum. Vi vil gerne hjælpe til opgør for sårede eller knuste samvittigheder, vi vil gerne give en rådgivning, der afklarer til valg af barnet. Nogle gange vil vi gøre det højt og opleve, at journalister puster os i nakken, i andre situationer mere stilfærdigt og ubemærket. Formand Christian N. Laursen På abortlinien har vi i løbet af året været vidne til, at i hvert fald 3-4 kvinder har besluttet at beholde deres barn. En af disse historier kan man læse på abortliniens hjemmeside (www.abortlinien.dk). Formand for abortlinie-udvalget, Roland Knudsen, Landssekretær Anette Tjørnemark 4

4 Nordisk pro-life konference i København den marts 2006 Abort er normalt FAKTA OM ARMENIEN Armenien ligger øst for Tyrkiet. Officielt 3,2 mio. indbyggere. Uafhængighed fra Sovjet i Ledere fra nordiske pro-life organisationer mødtes i weekenden den 24. til den 26. marts i København. Formålet var at uddybe samarbejdet i Norden og finde nye veje at nå ud med budskabet om, at hver eneste abort slår et menneske ihjel. Følgende organisationer var repræsenteret: Människorätt för ofödda (www.abortnej.se) Aksjon Nytt Liv (www.kirken.com) Pro Life Finland (www.lopettakaatappaminen.tk) Retten til Liv (www.rettentilliv.dk) Senior ressource De to seniorer, Inger Eriksen (billedet) og Solvejg Slouborg har trofast de sidste tre år ringet rundt til Abortliniens rådgivere for lige at høre, om de nu har husket, at det var deres tur til at sidde ved telefonen; de har taget en halv måned hver. Den enkelte rådgiver har også ofte fået en lille opmuntring med på vejen. Begge glæder sig over, at kunne gøre gavn på den måde. Et fantastisk godt arbejde, siger Marie Fogh, tidligere bestyrelsesmedlem, som også kender de to for deres værdifulde forbøn for mennesker i menigheden og i lokalområdet i Herlev. Fælles for disse organisationer er vores passion for de ufødte børn og forfærdelsen over, hvordan det moderne menneske betragter en abort, som en menneskeret en ret til at slå ihjel. Vi diskuterede alternative måder at kommunikere sandheden ud på. Efter inspiration fra den amerikanske organisation Center for Bio-Ethical Reform anvender nu de norske, finske og svenske organisationer medicinsk korrekte billeder af aborterede fostre i forbindelse med demonstrationer og på de forskellige hjemmesider. Hensigten er at vise, hvad en abort egentlig er, og at imødegå enhver tvivl om, at en abort virkelig slår et lille menneske ihjel. De forskellige organisationer har besluttet at mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og diskutere fælles strategier. Retten til Liv har endnu ikke lagt sig fast på en holdning til brugen af medicinsk korrekte billeder af aborterede fostre. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre med sagen. Anette Tjørnemark Ressource familier Abortlinien har tilknyttet ressource-familier i lokalområdet. En ressource-familie er en familie, som har ekstra overskud at dele ud af til en kvinde, som måske gerne vil beholde sit barn, men mangler støtte og omsorg til at gennemgå graviditeten og også hjælp i tiden efter barnets fødsel. Det kan også være en kvinde, som har fået en abort, og som har brug for én, som vil lægge øre til den smerte og angst, som fylder så meget. Hjælpen kan altså både være af praktisk art, men ofte også på mere menneskelig omsorgsplan. Abortlinien har brug for flere familier, som vil påtage sig den opgave at hjælpe et medmenneske. Henvend dig til sekretariatet og hør nærmere. Interview med Iren Sargsyan, USAID Ved Per og Anna-Kathrine Pedersen, Dansk Armeniermissions udsendinge, Yerevan, Armenien Hvor kan jeg finde en statistik om abort? Der findes ikke troværdige tal! Ifølge loven skal alle aborter registreres, men hvert sygehus sin egen politik om, hvad de rapporterer til sundhedsministeriet. Hvis en læge foretager en abort, men undlader at rapportere det, kan han putte betalingen i sin egen lomme. Hans månedsløn er typisk 50$, og han kan tjene op til 20$ på én abort. Også regeringen manipulerer med tallene. Hvis politikerne mener, det kan gavne Armenien at vise høje aborttal hvis det for eksempel kan få udenlandske organisationer til at gennemføre projekter i Armenien ja, så viser de høje tal. Hvis lave aborttal giver flere penge, så viser de lave aborttal. Alle tal er politiske. Får en kvinde information om fosterets udvikling, når hun er til samtale med lægen? Irena ser lidt uforstående på mig. Jeg viser hende Lennart Nilssons billeder fra folderen Et menneske bliver til. Nej, hvor er den flot! Nej, nej, sådan noget har vi ikke. Hvordan er holdningen til prævention? Vi har et stort problem. Efter Armenien erklærede sin uafhængighed, gik vi ind i en svær periode med stor elendighed. Udenlandske hjælpeorganisationer kom i stort tal. Nogle af dem uddelte gratis prævention. Og det var godt nok, men lægerne begyndte at advare stærkt om, at præventionsmidler kunne være farlige for helbredet. Og det budskab gik igennem. De fleste kvinder tror mere på det, end på at abort er skadelig. Denne holdning er svær at ændre, hverken information eller gratis prævention har givet nogen særlig effekt. Der er stadig mænd, der forbyder deres hustru at bruge prævention, eller som ikke selv vil bruge det. Resultatet er, at mange bruger abort som prævention. De mener, at abort er normalt. Den armenske folkekirke Den Armenske Apostoliske Kirke er klar over, at det er nu, den skal give lyd og være til stede i folket, hvis den vil gøre sig forhåbninger om at blive hørt i fremtiden. Den har da også talt tydeligt om bl.a. AIDS og fattigdom. Men hvad angår abortspørgsmålet, ligger det tungere. En af kirkens diakoner udtalte for nylig følgende: Kirken har ikke nogen officiel holdning til spørgsmålet. Vi er imod abort, men vi er også imod prævention Ifølge grundloven en uafhængig, demokratisk stat, grundlagt på social retfærdighed, regeret ved lov. I 2002 blev en lov om menneskerettigheder vedrørende sundhed og reproduktion vedtaget. Alle skal have adgang til præventionsmidler og rådgivning om familieplanlægning. Brugen af prævention er steget de sidste fem år, men aborttallene er stadig høje. Statistisk får hver kvinde mere end to aborter i sit liv. Abort indtil 12. svangerskabsuge er tilladt. Herefter kræves særlig medicinsk eller social begrundelse. Patienter har krav på gratis rådgivning i forbindelse med abort, men det tilbydes kun få steder. I landområderne findes hverken familierådgivning eller abortklinikker. Kvinderne har ikke råd til at rejse til en af de større byer, og må derfor få foretaget en illegal abort lokalt. En illegal abort koster ofte mere end en månedsløn. måske kan vi ikke give et fyldestgørende svar. Prævention udgør jo en alvorlig risiko for helbreddet, og jeg tror ikke på, at det er sikkert. Men der er andre muligheder. Vi har mange fastedage, hvor vi bør være afholdende. Hvis vi havde viljen til det, ville problemet til en vis grad løse sig selv. Dette er den hjælp, kirken har formået at give. Indtil videre. 6 7

5 Abort i Rusland Polen har gjort det umulige Jakob Rahbek er ansat i det kristne studenterarbejde i Rusland og har boet der i to år. Da han blev spurgt om, hvad han kunne berette om abort i Rusland, var hans første reaktion, at det vidste han ikke noget om, bl.a. af den grund, at han aldrig havde hørt en diskussion om det emne blandt russere. Det er jo i sig selv en iagttagelse værd! Han kom dog i tanker om de medicinstuderende, han bl.a. møder i sit arbejde. Han henvendte sig til en af dem, Timi Olutade fra Nigeria, der har studeret i Rostov-on Don i 7 år og derefter haft et års praktik blandt andet på fødsels- og gynækologisk afdeling. Her følger, hvad han fik ud af at snakke med ham. Rusland har i dag flere aborter end fødsler, og faktisk møder jeg i unge kvinders journaler som regel dataer, der oplyser om mindst to eller tre aborter. Abort er simpelthen utroligt udbredt. For eksempel i tirsdags, da jeg var på arbejde i 4-5 timer, var der foretaget 3-4 aborter, og lægerne opfatter det som en meget normal del af deres arbejde. Vil du have en abort? Jamen så læg dig op, så ordner vi det. Det virker til, at den store forskel mellem Rusland og Vesten er, at Rusland ikke bruger forebyggende midler så meget som i Vesten. Abort ses simpelthen som den foretrækkende måde at foretage familieplanlægning på... Nu skulle man jo så tro, at loven i Rusland er meget liberal, men i forhold til vestlig standard er abortloven faktisk ret restriktiv, fortæller Timi. Under kommunismen var det altid muligt at få en abort frem til 12. uge i graviditeten af medicinske eller sociale grunde, og abortraten var meget høj. Men for 5-10 år siden blev loven strammet op, så man kun måtte fortage abort af medicinske grunde. Det siges, at det førte til en meget ubredt brug af uautoriserede og ulovlige aborter foretaget i hjemmene ved måske at drikke noget skadeligt eller ved, at man sendte bud efter nogle, der kom og gjorde det. At lægerne i dag derfor stadig foretager så mange aborter trods stramningerne i loven, skyldes en frygt for disse illegale aborter. Og i et land, hvor loven sjældent er en hindring for noget som helst, hvor korruption florerer massivt på alle niveauer, og hvor en taxichauffør tjener en hel del mere end en læge, er det intet problem at få fortaget en abort på et hospital uanset grunden. Lægerne skriver bare i protokollen, at kvinden blødte, og så kan abort foretages uden videre. Timi bemærker også, at hvor der bliver registeret sygdomme som Down syndrom, bliver fosteret aborteret. En bemærkning der jo forklarer, hvorfor jeg så sjældent ser folk med sådanne sygdomme i Rusland. På spørgsmålet om hvorfor der egentlig er så mange aborter i Rusland, svarer Timi: Det virker til, at den store forskel mellem Rusland og Vesten er, at Rusland ikke bruger forebyggende midler så meget som i Vesten. Abort ses simpelthen som den foretrækkende måde at foretage familieplanlægning på, og ikke som i Vesten gennem forebyggende midler, blandt andet fordi kondomer ikke er særlige populære at bruge. Derudover er fortrydelsespillen heller ikke særlig udbredt, hvad der jo bringer de vestlige statistikker for abort ned, fordi de ikke bliver registreret som abort. Timi ser dog en vis tendens hos nogle læger til at ønske at bringe aborttallet ned, og oplever nu læger spørge kvinden, om hun virkelig ønsker abort. Det virker til at ske oftere i dag end for blot nogle år siden, og faktisk så jeg på fødselsafdelingen for nogle dage siden en plakat, hvor et foster beder sin mor bruge forbyggende midler i stedet for abort; plakaten brugte også ordet synd.... selvom kommunismen lagde grunden til en fri tanke angående abort, så har sammenbruddet af denne ideologi ført til en endnu friere tankegang angående sex og abort blandt unge, da der ikke har været noget til at sætte i stedet for udover reklamer og amerikanske film. I dag er abortraten endnu højere end under kommunismen og Jakob forestiller sig, at det skyldes, at selvom kommunismen lagde grunden til en fri tanke angående abort, så har sammenbruddet af denne ideologi ført til en endnu friere tankegang angående sex og abort blandt unge, da der ikke har været noget til at sætte i stedet for udover reklamer og amerikanske film. Blandt kristne har han ikke hørt megen omtale af abort. Det er nok et tabu, mange har svært ved at starte på at diskutere, simpelthen fordi det angår så mange mennesker. En undtagelse var dog, da han for nylig i en ortodoks boghandel så en plakat, hvor der med store bogstaver stod Abort det er mord, et eksempel på at den ortodokse kirke i det mindste har ytret deres mening. Også den protestantiske kirke har nogle kampagner i gang, men Jakob har endnu ikke stødt på dem i Rusland, hvor disse kirker oftest bliver opfattet som sekteriske. Mathias Muff Polen har som det eneste moderne vestlige land gjort det, vi nærmest regner for umuligt. Efter knapt 40 år med fri abort blev det i 1993 forbudt ved lov, indført af flere kristne partier med Lech Walesa i spidsen. Fra 1956 til 1993, hvor Polen havde fri abort blev der udført 20 mil. aborter! Det var altså en overordentlig hyppigt benyttet mulighed. Polen har i dag en befolkning på 38 mil. I stedet indførtes i 1993 en lov, der tillader provokeret abort i specielle tilfælde, dvs. hvor der er fare for kvindens liv eller helbred, alvorligt handicap hos fosteret eller ved graviditeter efter strafbare forhold f.eks. voldtægt. Den nye lov har nu godt 13 år på bagen kun afbrudt af en pause på et halvt års tid i 1996/1997. På det tidspunkt havde Polen fået en gammelkommunistisk regering, som ændrede loven i retning af den forrige, men deres lov blev ganske hurtigt erklæret forfatningsstridig ved domstolen, og abort er altså med få undtagelser forbudt i Polen og har været det i 13 år. Hvis en illegal abort alligevel udføres, er det strafbart for lægen og medvirkende personale, men ikke for kvinden. Polen er det levende bevis på at lovgivningsændring faktisk er mulig, og at det ændrer forholdene for ufødte mennesker drastisk. Polen havde som de andre østbloklande et horribelt stort antal aborter. Det kan måske undre i et land med en stærk katolsk kirke, men de sociale forhold specielt i byerne og kirkens modstand mod prævention har nok begge været en del af forklaringen. Det er vanskeligt at føre ordentlig statistik på det reelle antal udførte aborter, idet der udføres illegale aborter i Polen og formentlig også foregår abort-turisme, hvor polske kvinder søger til udlandet for at få udført abort. De mest pessimistiske skønner, at der foretages illegale aborter årligt. Et år blev der rejst 91 sager til restforfølgelse af udførende læger og personale. Det overrasker næppe. Der er imidlertid også officielle opgørelser, som peger i retning af, at illegale aborter ikke foregår i et antal, som man kunne have frygtet. Der er kun registreret et dødsfald som følge af illegal abort i de første 10 år. Spædbarnsdødeligheden og antallet af spontane aborter er ikke steget, men faldet, ligesom kvinders dødelighed i relation til fødsel, graviditet eller barsel er det. Antallet af teenage-graviditeter er faldet. Også antallet af drab på spædbørn er faldet. Det er vanskeligt at tro, at der skulle gemme sig illegale aborter bag de officielle statistikker i et antal, der bare nærmer sig antallet før Generelt er fødselstallet dalende, og antallet af provokerede aborter før 1993 var i forvejen dalende. Polen er det levende bevis på at lovgivningsændring faktisk er mulig. Selvom loven diskriminerer visse handicappede ufødte, må man alligevel glæde sig over de mange ufødte, som denne lov har reddet. Interessant er det også at holdningen til provokerede aborter synes at have ændret sig. Nu ønsker kun ca. 13 % af befolkningen en lov, der giver adgang til helt fri abort, et flertal tilslutter sig den nuværende lov. Landets lov præger mao. dets borgeres holdning til abort og indirekte den værdi, vi tillægger det ufødte liv. Det er nærliggende at antage, at også danskernes holdning til abort er præget af vores lovgivning. Vi præges af vores tid og antager, at når loven nu er sådan, må det være en nødvendighed. Men ethvert menneskeliv skabt i Guds billede er værdifuldt og ukrænkeligt. Uafhængigt af tidens lovgivning. Anne Marie Rask 9

6 Ung brevkasse Stil dit eget personlige spørgsmål til vores brevkasse. Det kan være af lægelig, teo logisk eller psykologisk art og vil blive besvaret af forskellige person er fra gang til gang. Anonyme spørgsmål er også velkomne. Send det til redaktion en gennem imod abort fordi... Kære brevkasse Argument: Hun er alt for ung til at skulle have et barn Jeg er en 32-årig kristen kvinde, som venter det andet barn. Vi har i forvejen en rask dreng på 3 år. Vores læge anbefaler, at vi tager imod tilbud om fosterdiagnostik. Vi har ikke tænkt os at få en abort, hvis barnet er handicappet. Vi er i tvivl, om vi alligevel skulle sige ja tak. Det kunne jo være dejligt at vide, at alt er i orden. Hvad vil du anbefale? Kære gravide Alle gravide tilbydes nu diagnostik af fosteret indtil sidste år fik kun gravide over 35 år rutinemæssigt det tilbud. Der er kommet ny teknik, som gør, at man nu mere nøjagtigt kan udpege gravide med høj risiko og dermed ikke længere vil udføre så mange invasive undersøgelser (moderkage- og fostervands-prøver). Man fandt tidligere kun ca. halvdelen af Downs syndrom-børnene, således at der stadig blev født ca. 60 årligt. Men sidste år blev der kun født 15 screening en synes at være en succes hvis man da ellers synes, at provokeret abort på ekstra 45 fostre med Downs syndrom lyder som en succeshistorie! Dertil kom, at de ca invasive undersøgelser provokerede utilsigtede aborter af formentlig raske fostre. med risiko for fosteret. Hvis nakkefolden er fortykket, er der en forøget risiko for, at fosteret har Downs syndrom. glæde sig til at få deres lille barn. Desværre er videnskaben mest rettet mod at påvise syge fostre. Negativt svar på double-testen og nakkefoldscanningen bliver statistisk beregnet og giver sammen med moderens alder en vis risiko for at få et barn med kromosom fejl f.eks. 1 til Hvis din risiko kommer op på 1 til 250 eller derover, vil du blive tilbudt yderligere undersøgelse, nemlig fostervands- eller moderkageprøve. Ved denne prøve er der en risiko på ½-1% for at abortere. Det er altså værd at bemærke, at ud af de 250 kvinder i denne risiko-gruppe vil kun 1 få et barn med kromosomfejl; de 249 vil få normale børn. Hvis de alle vælger moderkageprøve/fostervandsdiagnostik vil ca. 2 børn blive aborteret som en følge af undersøg elserne alene. Med hensyn til den sene scanning i uge 16-20, hvor man undersøger barnet for misdannelser, så er den undersøgelse helt uden risiko for både mor og barn. Man kan påvise f.eks. rygmarvsbrok, hjertemisdannelser etc. I har ret til at sige ja til undersøgelsen, selvom I på forhånd ved, at I ikke vil have udført en abort. Dermed kan I være i stand til at vænne jer til tanken om det muligvis ikke raske foster. Og I kan på forhånd få undersøgt mulighed erne for evt. hjælp eller andre foranstaltninger omkring netop det handicap/den sygdom, som barnet i maven skønnes at have. Måske vil I også få at vide, at I muligvis ikke vil kunne beholde barnet længe og den tanke kan man så vænne sig til på forhånd. I skal altså beslutte jer for, om I vil tage bekymringerne på forskud med chancen for at de var grundløse eller om I vil tage dem på et senere tidspunkt, hvor man ved, hvad man har med at gøre. De muligheder, man har for fosterdiagnostik helt tidligt i graviditeten, er dels det, der hedder double-test en blodprøve af moderen der måler to hormoner og nakkefoldsscanning. Hvis alle kvinderne fravalgte fostervands/moderkageprøven, ville 249 slippe for at gå og være unødigt bekymrede, og kun en ville have berettiget grund til bekymring. Nakkefolden er en lille væskefyldt blære, der ligger bag fosterets nakke helt tidligt i graviditeten. Man måler på den i ca. uge Måling af denne er ikke forbundet Ja, du kan jo næsten høre på vores forklaring, at vi synes, undersøgelsen er alt for usikker og skaber al for megen bekymring hos forældre, som bare skulle gå og 10 R.t.L. vores Pr-medarbejder Ellen H. Nielsen, Jane Boelskifte, praktiserende læge Anne Marie Rask, reserve læge Svar: En stor pige på år, der bliver gravid jo, vist er hun for ung til at skulle blive mor; det kan alle nok blive enige om. Og abort som løsningen på den vanskelige situation er meget fristende. Men når den løsning nu er udelukket, fordi Guds ord ikke har lavet undtagelser i sine bud og heller ikke lader den alt for unge mors barn i maven være mindre værdifuldt end andre ufødte børn, ja, hvad stiller man så op som alternativ til abort? Et alternativ som ikke virker umenneskeligt hverken i forhold til den gravide pige eller det barn, hun bærer på. Ligesom ved voldtægt slipper pigebarnet ikke for den tunge byrde at skulle bære barnet i de 9 måneder. Ofte en stor belastning både psykisk og fysisk, ingen tvivl om det. Og hun har derfor brug for al den støtte, hun kan få fra sine omgivelser også det offentlige. Tidligere gik forargelsen over den slags på det sexual moralsk forkastelige i situationen; i dag går forargelsen snarere på, at hun dog ikke fik barnet fjernet i tide! Hun kan ikke bruge nogen af delene til noget. kan være lettere at leve med, end det sår der kommer af, at jeg valgte at slå mit barn ihjel. Og barnet, ja, det får forhåb entlig et godt og trygt hjem, med de spor i sindet af en tabt mor og far som et adoptivbarn ikke undgår at måtte leve med. Inden barnet er født, bør man tage en snak med pigen, om hun vil beholde barnet selv eller slippe for det store ansvar, der følger med og så lade andre få lov at blive gode forældre for barnet. Måske vælger pigen at ville beholde barn et selv, og i sådanne tilfælde er det særdeles vigtigt for hende med et godt netværk omkring sig, allerhelst i den nærmeste familie. Men hvor det netværk ikke er særligt velfungerende, må det offentlige træde desto mere til og yde hende al den hjælp, hun har brug for, så hun kan lære at tage hånd om sit barn, og så hun også får de frikvarterer, som hun kan have særligt meget brug for. Efterspørgslen efter adoption af danske børn er langt større end udbuddet, så der står mange gode forældre parat, hvis de fik muligheden. Det er ikke nogen let valgsituation at sætte pigen i, men bortadoption kan godt også i hendes egne øjne gå hen og blive en god løsning på problemet. Og hun kan leve med bevidstheden om resten af livet, at hun gav sit barn et godt hjem hos nogen, der var bedre egnet til det, end hun var på det tidspunkt. Det efterlader måske et sår på sjælen, men et sår der viser det sig ofte N.B. Retten til Liv vil via Abortlinien kunne tilbyde et sådant netværk, hvis der er brug for det. Se i øvrigt side 6 angående ressource familier. Ellen Højlund Nielsen. PÅSKELEJR OG RETTEN TIL LIV beklager Fra den april afholdt Kristeligt Forbund for Studerende, KFS, påskelejr i Vejle. 2 af dagene var der studieværksteder om eftermiddagen, hvor de studerende kunne vælge sig ind på forskellige emner og her var Retten til Liv bl.a. repræsenteret en af dagene. Der har været rod i PR- og informationsmedarbejderens modtagelse af mails på den officielle adresse i Retten til Liv. Der har flere gange været gjort forsøg på at finde årsagen til rodet, men først forleden blev fejlen afdækket og der dukkede 237 mails op, som havde ligget og ventet på at blive hentet ned! Faktisk så langt tilbage som til november måned! Hvis nogen derfor i tidens løb har undret sig over ikke at have fået nogen respons på en henvendelse, er forklaringen hermed givet sammen med en stor beklagelse! Herefter skulle den officielle adresse (se side 2) fungere uden problemer. 10 havde valgt at høre om abort-debatten under titlen Pro-life. Jeg gennemgik bl.a. den historiske side af aborten i Danmark, fortalte om abortmetoder og viste billeder af aborterede fostre. De fleste blev overrasket over fosterets størrelse ved en abort i 12.uge. Andre var mere påvirket af tallene for abort. For selvom det samlede aborttal er aftagende, er det stigende for aldersgruppen år, hvor aborttallet er dobbelt så højt som gennemsnittet. Samme alder har mange af deltagerne på påskelejren, og de fleste til stede havde da også haft abort tæt inde på livet gennem deres veninder. Efter lejren har jeg fået henvendelser angående gode argumenter i abortdebatten, da mange af de studerende møder problemstillingen i deres biologi-undervisning på gymnasierne. Mathias Muff 11 11

7 Afsender: Retten til Liv Sekretariatet Skæring Hedevej Egå andagt Hentet fra Dagbok fra celle 13 af Børre Knudsen 8. DAG Ligesom Jesus har alle mennesker deres mor på jorden. Vores grundlæggende erfaring er den omsorg, som bar os de første 9 måneder af vores liv. Men far, han er fjernere, mere tilfældig, han er måske den, som stak af, da jeg lå i min mors mave. Under oplevelsen af at blive svigtet bryder farsbilledet sammen som et afgudsbillede under øksen, og ud kryber en skræmt hankat. Denne erfaring er blevet så almindelig, at den har rystet hele vores kultur. Når vi ser, hvordan kvinderne udleverer deres børn til døden, og mændene løber fra deres pligt til at forsvare dem, har vi al grund til panik. Hvem kan frelse os fra matriarkatet, kvindens hævn og drengenes tabte manddom? Frelseren er og bliver Jesus, Guds og Marias søn. Jesus er manden med det gode farsbillede. Den som har set mig, har set Faderen. Gennem Sønnen lærer vi hans Far at kende. Ja, sønnen satser alt for at kunne dele sin far med os. På korset tager han opgøret med alt, som kan forhindre, at vi kalder os Guds sønner og døtre. Ved evangeliet planter han sit gode farsbillede ind i os og lægger sin egen tillidsfulde bøn i vort hjerte og vor mund. Han giver os sin Hellige Ånd, barnekårets Ånd, som råber: Abba, Far! Sådan helbreder Jesus det ødelagte farsbillede i kvinder og mænd og sætter dem ind i et nyt forhold til hinanden og til barnet. Det, som sker, er så radikalt, at det ikke kan kaldes noget andet end genfødelse. N.B. Hæftet af Børre Knudsen på 20 sider kan stadig fås til en pris af 20 kr. Henvendelse til Sekretariatet. Efterlysning Vi har dagligt mange besøgende på vores hjemmeside, mellem 80 og 100. Vi vil forsøge at samle livsberetninger, som har med abort at gøre og lægge dem ind på hjemmesiden. Det kan handle om sorg efter abort. Eller hvordan man mod alle odds valgte at føde sit barn. Det kan handle om mænds sorg over abort, eller om hvordan det føles at være søskende til et aborteret barn. Der findes mange, som har brug for at komme til at tale om dette, gerne anonymt. Er du en af dem, eller kender du nogen, hvis vidnesbyrd skal frem i lyset, hører vi meget gerne om det. Beretningen kan være meget vigtig for andre, som står i lignende situationer. Beretningen kan redde liv! støt retten til liv på giro Retten til Liv har brug for din økonomiske støtte for at kunne: advare og aktionere imod de overgreb, der dagligt begås imod det ufødte barn. undervise og informere på skoler og i kirker om det kristne menneskesyn, vort ansvar som medmennesker og forpligtelsen til at hjælpe kvinden, der er i nød. drive Abortlinien, foreningens anonyme telefonrådgivning.

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 10. ÅRGANG NR. 1 MAJ 2007 LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv SIDE 8 TEMA: DUER - DUER IKKE. FOKUS PÅ DOWNS SYNDROM SIDE 6 EFTER EN ABORT SIDE 8 FOSTERDIAGNOSTIK SIDE 10 FOSTERETS STATUS 1 hvad

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet

Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991. Velkommen til livet Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1991 Velkommen til livet Med hvilken ret kan de, som afviser fosterdiagnostik, idømme nogle af deres medmennesker livsvarige smerter fysisk og psykisk, spørger Else Glerup,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne

07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne 01 abortavisen 07: Kaos blev til ønskebarn 09: Danmark indfører racehygiejne 04: Presset til at få abort For nogle år siden fik Maria en abort. Maria ønskede aldrig den abort. Det sidste, hun sagde på

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 12. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 LIV Medlemsblad for foreningen Retten til Liv SIDE 8 ÅRSMØDE OG KONFERENCE 2009 SIDE 9 OBAMA OG DE UFØDTE SIDE 8 SIDE 11 MISSION BABY KONFERENCE OM UNGE OG ABORTMODSTAND ISSN

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere