Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050"

Transkript

1 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

2 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Tyskland. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion som atomatisk indstiller tid og dato 2 gange hver dag klokken 03:00 og 04:00. Desuden er uret udstyret således at det er muligt at starte modtagelse af signalet manuelt. Det er også muligt manuelt at indstille en tidsforskydning i hele timer i lande der har anden tidszone, men stadig kan modtage signalet fra Tyskland Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Vigtig informationer om modtagelse af radiosignalet. De to måder man kan modtage radiosignalet på er enten automatisk eller ved manuelt at starte modtagelse. For at modtage signalet start med at tage uret af armen, og læg uret med skiven pegende mod syd i en vindueskarm eller bord. Da uret er udstyret med en retningsantenne er det ikke hensigtsmæssigt at flytte det medens det modtager signalet, da dette vil forstyrrer modtagelsen af signalet. Når modtagelsen er tilendebragt springer sekundviseren til rigtig tid og fortsætter med 1 sekunds intervaller. Flyt ikke uret før modtagelsen er afsluttet og uret har indstillet tid og dato.

3 Automatisk modtagelse af radiosignal. Uret indstiller eller korriger automatisk tid og dato på to forud bestemte tidspunkter. Det er hver dag kl. 03:00 eller kl. 04:00, på disse to tidspunkter sender Frankfurt 2 ekstra stærke signaler som sikre at uret modtager sin tids information. Signal modtagelsesbekræftelse. Det er muligt at kontrollere at uret har modtaget radiosignalet ved trykke 1 enkelt gang på knap (B) som sidder ud for kl. 04:00. Hvis sekundviseren stiller sig ud for H, M, eller L, betyder det at radiosignalet er blevet modtaget korrekt. Peger sekundviseren derimod på NO som befinder sig ved kl.11:00 ikke blev modtaget korrekt. Det er nu muligt at starte en manuel nedtagning af radiosignalet. Dette er dog ikke nødvendigt hver dag da uret går meget præcist Manuel start på modtagelse af radiosignal. Denne funktion lader dig starte modtagelse af radiosignalet på et hvilket som helst tidspunkt. Brug denne funktion når det ikke har været muligt for den automatiske modtager at hente radiosignalet. Vejledning for manuel modtagelse. 1.Tryk knap(b) ind og hold den inde i mindst 2 sekunder. Slip knappen når sekundviseren har stillet sig på RX (12:00) 2. Efter kort tid springer sekundviseren til området H, M, L som bekræftelse på at der modtages signal. H, M, L viser signalets styrke. High= stærkt signal, L= svagt signal. 3. Når signal modtagelsen er færdig går sekundviseren væk fra området H, M, L, og starter med spring på 1 sekunds intervaller på korrekt sekundvisning og de andre visere vil blive indstillet automatisk på korrekt tid og dato. NB. Se afsnittet Modtagelse af radio signaler. Hvis uret er gemt væk i en længere periode et mørkt sted! Hvis uret har været gemt væk i en skuffe eller på et andet sted uden at være blevet udsat for lys i 30minutter, aktiveres den automatiske strømbesparelses funktion og uret stopper sekundviseren. Selv om uret er i denne funktion fortsætter det med at modtage signalet og holde korrekt tid. Men det kan være gemt et sted hvor det ikke er muligt at modtage signalet, og derfor ikke kan korrigerer tiden internt. Når uret skal bruges igen skal det tages frem og udsættes for lys for at annullere strømbesparelses programmet og udfør manuel modtagelse af signal for at få korrigeret tiden og dato. Se afsnittet Automatisk strømbesparelses funktion.

4 1. Udstyr. Dette er et radiostyret ur som automatisk korrigerer tiden og datoen ved at modtage et radiosignal fra Tyskland. Det er også udstyret med et program der gør det muligt at indstille en tidsforskydelse i hele timer i forhold til tiden i Tyskland. Samtidig er dette ur udstyret med Eco-Drive funktion som er en fotoelektrisk strøm oplader, der omdanner lys energi til elektrisk energi som lagres i en akkumulatorcelle. Uret har også et program der følger med i strømforbruget, og hvis uret ikke i en periode bliver udsat for lys træder det i kraft, og stopper viserne indtil det igen bliver taget i brug. 2. Før brug Dette ur har indbygget retningsantenne for modtagelse af radiosignalet i venstre side under urskiven. Det er derfor en god ide når man lægger uret fra sig om aftenen at lægge det på en sådan måde at skiven peger mod syd, da dette vil være med til at uret vil modtage et stærkere signal. Signalet varierer alt efter omgivelserne hvor uret bruges. Find et sted i hjemmet hvor signalet er godt. Dette gøres ved at udnytte funktionen manuel start af modtagelse, som kan læses i denne instruktion. For stabil modtagelse af signalet, tag uret af armen og læg det i en vindueskarm gerne sydvendt. Flyt ikke uret under modtagelse af signalet. Radiosignalet kan ind imellem være svært at modtage, hvis der i omgivelserne er forhold der blokerer for signalet. Det kan som eksempel være midt inde i en betonbygning. Steder hvor modtagelse kan være besværligt. 1. Steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. 2. Inde i en jernbeton bygning, mellem høje huse, eller i bjergdale og under grundsstationer.. 3. I tog, biler, og fly 4. I nærhed af højspændingsledninger, lufthavne og sendemaster. 5. Op af eller på mobil telefoner, husholdningsapparater, TV og Radio, computere, køleskabe, fax, og andre elektriske maskiner. 3. Modtagelse af radiosignal I tillæg til de 2 mest brugte metoder til modtagelse af signalet(automatisk og manuel start) er der også et program der hedder genskab automatisk modtagelse, hvor uret selv henter signalet når uret er genopladet efter at have været stoppet på grund af mangel på strøm igennem længere tid. For at dette skal ske skal uret udsættes for lys indtil sekundviseren igen springer med et interval på 1 sekund. Alle funktioner bliver automatisk genskabt og tid og dato bliver indstillet korrekt. Data som sendes gennem radiosignalet. Tidsinformation: timer, minutter, sekunder og sommertid. Dato informationer:måned, dato og år.

5 Signal modtagelses programmer Automatisk modtagelse. Sekundviseren bevæger sig til RX: Modtagelses standby position og uret modtager automatisk radiosignalet 2 gange dagligt klokken 03:00 og klokken 04:00. Modtagelses procedure: Tag uret af armen, og læg det på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. Uret indstiller eller korriger automatisk tid og dato på to forud bestemte tidspunkter. Det er hver dag kl. 03:00 eller kl. 04:00, på disse to tidspunkter sender Frankfurt 2 ekstra stærke signaler som sikre at uret modtager sin tids og dato information. Manuel signalmodtagelse. Vejledning for manuel modtagelse. Tag uret af armen, og læg det på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. 1.Tryk knap(b) ind og hold den inde i mindst 2 sekunder. Slip knappen når sekundviseren har stillet sig på RX (12:00) 2. Hvis uret modtager radiosignalet springer sekundviseren efter kort tid til området H, M, L som bekræftelse på at der modtages signal. H, M, L viser signalets styrke. High= stærkt signal, M= medium og L= svagt signal. 3. Når signal modtagelsen er færdig går sekundviseren væk fra området H, M, L, og starter med spring på 1 sekunds intervaller på korrekt sekundvisning og de andre visere vil blive indstillet automatisk på korrekt tid og dato. Flyt ikke uret før sekundviseren igen springer i intervaller på 1 sekund. Genskab automatisk modtagelse. Når uret har været stoppet som følge af for lidt opladning, skal det genoplades som det første ved at lægge uret frem i lyset indtil sekundviseren igen springer med intervaller på 1 sekund. Når uret er opladet så det igen har strømkapacitet foretager det det en automatisk søgning efter radiosignalet. Vejledning Læg uret i vindueskarmen så det udsættes for dagslys og på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. Uret vil nu automatisk indstille sig selv når det det er opladet og har modtaget signalet. Se opladningstider i tabellen. Hvis uret har ligget og det er opladet, men ikke har indstillet tiden så udfør manuel start af modtagelse.

6 Vigtigt! Nødvendig tid for modtagelse af radiosignal. Det tager mellem 2 og 13 minutter at modtage radiosignalet. Hvis modtagelse mislykkes kan det tage op til 50 sekunder før sekundviseren vender tilbage til normal visning af tid. Bemærk at sekundviseren springer til H,M,L, position når modtagelsen er i gang. Når modtagelsen er færdig vender sekundviseren tilbage til intervaller på et sekund. Bekræftelse på modtagelse af signal. Tryk 1 gang på knap (B) sekundviseren går nu hurtigt til enten H,M,L, eller NO position Resultatet vises i 10 sekunder hvorefter uret vender tilbage til tiden, vil man ikke vente efter at have set resultatet kan man igen trykke kort på knap (A). Når modtagelse er ok, justeres tiden og datoen automatisk. Når modtagelsen svigter, vender uret tilbage til almindelig visning af tid kompenseret for tiden der blev brugt til at søge efter signal. Signal styrke og modtage bekræftelser. Oversigt på områder der kan modtage radiosignalet. Dette er en generel oversigt på områder hvor det er muligt at modtage radiosignalet. Senderen er placeret i Mainflingen, Tyskland og har en rækkevidde for signalet på 900 kilometer. Signalet sendes 24 timer i døgnet, men kan dog være afbrudt på grund af vedligeholdelse eller inspektion. Det har dog ingen betydning da uret vil fortsætte med at holde tiden med en maksimal difference på ± 15 sekunder pr. måned. Skift imellem programmerne Der kan skiftes imellem programmerne ved at trække kronen ud i 1. position, og derefter dreje på kronen. Dette bevirker at viseren skifter stilling og kan stilles på det program der ønskes. Sekundviseren stiller sig ved 30 sek. og står fast mens der skiftes programmer.

7 Brug af stopur Stopuret kan måle tiden op til 59 minutter 59,95 sekunder i enheder på 1/20 sekund. Det nulstilles til 0 når 60 minutter overskrides. Stil uret om til CHR stopursprogrammet ved at trække kronen ud og dreje viseren hen på CHR, og tryk kronen ind igen. Sekundviser og funktionsviser bevæger sig hurtigt til deres nulpositioner og er klar til tidtagning. Start tryk (A) og sekundviser foretager en hel omgangs rotation og springer derefter med 1 sekunds intervaller. Funktionsviseren bliver nu stopurets minutviser og skifter hver gang der er gået 1 minut. Stop tryk (A) og stopuret standser tidtagningen. Tryk på (B) og hold inde og aflæs 1/20 sekund. Nulstil ved at trykke knap (A) ind og holde den inde efter endt aflæsning.

8 Indstilling af tidszone(l-tm) og sommertid. Træk kronen ud i 1. position og stil programviseren på L-TM. 1. Træk kronen ud i 2. position, sekundviseren bevæger sig frem til ON(til) eller OFF(fra) og viser status for sommertid 2. Indstil nu time og minutviser ved at dreje på kronen. Drej kronen 1 klik mod højre, dette flytter time og minut og 24 timersviser 1 time frem. 3. Drej kronen 1 klik mod venstre, dette flytter time og minut og 24 timersviser 1 time tilbage. 4. Drejes kronen flere klik efter hinanden fortsætter viserne kontinuerligt til de stoppes med et modsat rettet klik. Sommertid. Tryk på knap A for at ændre sommertidsindstillingen fra enten til eller fra. Ved ON(til) skifter tiden 1 time frem. Ved OFF(fra) skifter tiden 1 time tilbage. Tryk kronen ind og afslut indstillingen. Kontroller om sommertid er ON/OFF I programmerne TME og L-TM tryk 1 gang på knap A og sekundviser springer til ON eller OFF. Er sommertiden tændt vises ON Er sommertiden slukket vises OFF. Brug af Alarm funktionen. Alarmen baserer sig på 24 timers indstilling. Er alarmen tændt vil uret hver dag give et signal på 15 sekunder, på det indstillede tidspunkt. Alarmen virker i TME-L-TM CAL og ALM men ikke i de andre programmer. Afbryd signalet ved tryk på knap A eller B. Hvis der ikke afbrydes stopper signalet efter 15 sekunder. Indstilling af alarmtidspunkt. Træk kronen ud i 1. position og stil programviseren på ALM, og viser bevæger sig til det sidst indstillede alarmtidspunkt. Se efter 24 timers viser for ikke at stille 12 timer forkert. 1. Træk kronen ud i 2. position, sekundviseren bevæger sig frem til ON(til) eller OFF(fra) og viser om alarmen er tændt eller slukket. Hvert tryk på knap A tænder eller slukker for alarmen. Er uret i alarmprogrammet og kronen i normal stilling kan der også skiftes mellem tændt eller slukket ved tryk på knap A. 2.Indstil nu 24 timers- time og minutviser ved at dreje på kronen. Drej kronen 1 klik mod højre, dette flytter minut viser 1 minut frem eller tilbage alt efter den retning der blev drejet på kronen. 3. Drejes kronen flere klik efter hinanden fortsætter viserne kontinuerligt til de stoppes med et modsat rettet klik på kronen. 4. Tryk krone ind i 1. position og skift program viseren til et af TME programmerne og afslut ved at trykke kronen helt ind.

9 Manuel indstilling af tid. Uret tillader at det indstilles manuelt under rejser til andre tidszoner eller på steder hvor det ikke er muligt at modtage radiosignalet. Indstilling kan finde sted ved at bruge kronen og knapper som vist i dette skema Indstilling af Tid. Træk kronen ud i position 1 og drej på programomskifter til en af de 3 TME positioner. 1. Træk kronen ud til 2. position. Sekundviseren drejer hurtigt til position sommertid tændt eller slukket og stopper. 2. Tryk knap(b) ind i ca. 2 sekunder. Når knap (B) bliver hold nede i mere end 2 sekunder bevæger sekundviseren til position 0 sekunder. Slip knappen når sekundviseren er stoppet på 0 Drej på kronen for at indstille minut, time og 24 timersviseren. 3. Når kronen drejes(1 klik) til højre bevæger sekundviseren sig en hel omgang i urets retning og minutviseren flytter sig 1 minut frem. Når kronen drejes(1 klik) til venstre bevæger sekundviseren sig en hel omgang mod urets retning og minutviseren flytter sig 1 minut tilbage. Når kronen drejes 2 klik eller flere bevæger alle visere sig en hele tiden indtil der drejes modsat 4. med 1 klik på kronen som stopper visernes rotationen. Tryk kronen ind på et tidssignal fra telefoneller lignende. Dette afslutter manuel indstillingen af tid Notat. Det er ikke muligt at korrigere sekund- og minutviser individuelt da de kører synkront Indstilling af sommertid Træk kronen ud i position 1 og drej på programomskifter til L-TM positionen 1. Træk kronen ud til 2. position. Sekundviseren drejer hurtigt til position sommertid tændt eller slukket og stopper. 2. Tryk knap(a) for at skifte mellem sommertid eller ikke sommertid Hvert tryk skifter mellem on og of. On betyder at tiden avancerer med + 1 time. 3. Tryk kronen ind i normalposition. Dette afslutter indstillingen. Kontroller om sommertid er ON/OFF I programmerne TME og L-TM tryk 1 gang på knapa og sekundviser springer til ON eller OFF. Er sommertiden tændt vises ON Er sommertiden slukket vises OFF.

10 Manuel indstilling af dato. Dette ur har evighedskalender(perpetual calender) som selv passer skudår med 28 dage. Træk kronen ud til position 1 og drej på kronen til program viseren står på CAL (kalender). 1. Træk kronen ud i position 2. Viserne bevæger sig nu til de positioner der er i urets hukommelse, og viser måned og skudårsindstilling, dato og ugedag. 2. Sekundviseren indikerer måned og skudårs indstilling (se tegning og skema for at forstå aflæsningen). Drej på kronen så sekundviseren passer med måned og skudårs indstilling.viseren kan kun bevæge sig i en retning. År forløbet år År forløbet år År Forløbet år 2000 Skudår 2004 Skudår 2008 Skudår år år år år år år år år år 3. Tryk på Knap(A) Funktionsviseren bevæger sig tilbage og frem i en rotation, hvorefter uret går i dato korrektionsprogrammet 4. Drej kronen for at indstille datoen. Når kronen drejes til højre drejer funktionsviseren 5 omgange og datoen avancerer 1 dag Når kronen drejes til venstre drejer funktionsviseren 5 omgange og datoen mindskes 1 dag Drejes kontinuerligt på kronen skifter datoen hurtigere Drejes modsat på kronen stopper dato indstillingen

11 5. Tryk på Knap(A). Funktionsviseren bevæger sig tilbage og frem i en halv rotation, hvorefter viseren stopper ved ugedagen i ugedagskorrektionsprogrammet. 6. Drej kronen mod højre, hvert klik med kronen skifter ugedagen en dag frem, SUN-MON FRE- SAT and back to SUN. Drejes krone venstre om skifter dagene modsat. 7. Tryk kronen ind, dette afslutter indstillingen Kontroller og ret )0( nulstilling. Hvis uret er kommet ud af sin grundindstilling, og ikke fungerer korrekt i funktionerne, skal der foretages en kontrol af urets grundindstilling. Grundindstillingen kan ændre sig hvis uret er blevet udsat for kraftige magnetfelter (fra højtalere eller maskiner) eller har været udsat for et kraftigt stød eller slag. Dette rettes ved at kontrollere urets )0( nulpunkt for de forskellige visere. Træk kronen ud i 1. position og stil programviseren på )0( sekundviser bevæger sig til 30 og 24 timers- time- og minutviser stiller sig på 0:00. Datoen stiller sig mellem den 31 og 1. og funktionsviseren på MON og stopper Hvis alle visere står som her beskrevet er )0( nulstilling i orden. Tryk kronen ind til 1. position og skift programmet til et af TME programmerne og uret vender tilbage til tiden. Hvis tiden ikke passer foretag en manuel søgning efter radiosignalet, så uret retter sig ind. Se tegning for viser stilling ved nulstilling 24 timersviser: 24 timer 0 minutter Time og minutviser: 0 timer 0 minutter Sekundviser: 0 sekunder Funktionsviser: MON Dato: Mellem 31. og 1. Ret urets )0( nulpunkt. Nulpunktet rettes ved at skifte mellem sekundviser time/minutviser og dato ved tryk på knap A Træk kronen ud i 1. position og stil programviseren på 0, og lad viserne nå deres position, og træk så kronen ud i 2. position. 1. Drej på kronen for at nulstille sekundviser på 0:00. 1 klik får sekundviseren til at springe 1 sekund frem. Flere klik efter hinanden og sekundviseren bevæger sig kontinuerligt til den stoppes ved modsat drej på kronen NB sekundviser kan kun stilles i en retning. 2.Skift til time og minutviser ved tryk på knap A. Drej på kronen for at indstille 24 timers- time og minutviser ved at dreje på kronen. Drej kronen 1 klik mod højre, dette flytter minut viser 1 minut frem eller tilbage alt efter den retning der blev drejet på kronen. Alle visere skal så på 0:00 3. Drejes kronen flere klik efter hinanden fortsætter viserne kontinuerligt til de stoppes med et modsat rettet klik på kronen. 4. Skift til Dato tryk knap A. Hvis ikke datoen står som den skal mellem den 31 og 1. skal den stilles ved at dreje på kronen indtil den står som beskrevet. Når datoen er stillet så skal ugedagen stilles med 1 klik adf gangen til den står på MON. 5. Tryk kronen ind i normalfunktion dette afslutter )0( nulstilling af uret.

12 Behandling af lysenergi ure. Dette ur er udstyret med et genopladeligt batteri som er i stand til at lagre den mængde energi solcellen producerer. Når cellen er fuldt opladet vil uret fortsætte med at holde tiden i ca. 6 måneder ved normal brug ( hvis ikke strømsparer programmet bliver aktiveret). Er strømsparer programmet blevet aktiveret vil uret passe tide i 2 år, men viserne bevæger sig ikke før uret igen er ladet op. For at have optimalt glæde af uret, så prøv at holde det fuldt opladet hele tiden. Dette gøres ved at udsætte uret for sollys eller lys fra en stærkt lysende lampe. Urets oplade del vil aldrig kunne skades uanset hvor meget det lades. Solcellen ligger i skiven så når der lades skal urskiven vende mod lyskilden. Når uret bæres under skjorteærmer i vinterhalvåret og ikke udsættes for tilstrækkeligt meget lys, falder stømniveauet i den genopladelige celle. Derfor anbefales det at uret mindst 1 gang om måneden udsættes for direkte sollys i vinterhalvåret. Læg uret i en vindueskarm så sollys eller dagslys rammer urskiven. Dette vil sørge for at uret hele tiden arbejder optimalt i alle funktioner. *1: Hvis uret er stoppet på grund af for lidt opladning, skal uret bruge mindst 30 minutter i stærkt lys for at starte automatisk modtagelse af signal. *2: Hvis automatisk modtagelse af signal mislykkes, begynder uret at vise tiden og datoen fra det tidspunkt hvor det stoppede på grund af mangel på energi. Brug manuel modtagelse af signal som beskrevet eller indstil uret manuelt. Energi spare program. Hvis solcellen ikke udsættes for lys i 30 minutter eller mere stopper sekundviseren ved position 12:00, og uret går i Energi spare programmet. De andre visere fortsætter normalt. Automatisk søgning efter radiosignalet fortsætter stadig hver dag kl 03 og 04. Uret går ogso i energi spare programmet hvis det ikke oplades og sekundviser springer med 2 sekunders intervaller. Annullering af Energi spare program. Uret annullerer selv energi spare funktionen når det udsættes for lys, og når et energi niveau der er tilstrækkeligt. Selvom uret automatisk leder efter radiosignalet kan det være lagt på et sted hvor signalet ikke kan nå frem. Dette kontrolleres let ved 1 enkelt tryk på knap B. Hvis viseren stiller sig på NO har den ikke opdateret sidste nat hvis den stiller sig ved signalstyrke ved kl 2:00 er det modtaget, uret vender tilbage til tid efter ca 10 sekunder.

13 Advarsel om utilstrækkelig opladning. Når kapaciteten bliver for lav i den genopladelige celle på grund af for lidt opladning over en periode skifter uret fra at vise tiden med 1 sekunders interval til at sekundviseren nu springer med intervaller på 2 sekunder. Dette er advarslen om manglende opladning. Hvis ikke uret inden for de kommende 6 dage oplades vil uret stoppe viserne og gå i strømbesparelses funktion. Oplad uret nu!!! NB! En akkumulator der gentagne gange aflades til et niveau der er under det laveste niveau, kan miste sin evne til at blive genopladet. Det kan derfor blive nødvendig at udskifte denne, hvis den ikke holdes opladet. Overopladning kan ikke finde sted, da uret har indbygget automatisk afbryder, der slår opladningen fra og sikre at cellen ikke overoplades. NB! Uret tager ikke skade af at blive udsat for lys, men opholder man sig i varme lande med høje temperaturer, skal uret ikke lægges direkte i solen, da der vil kunne ske det, at temperaturen inde i kassen bliver for høj og ødelægger elektronikken. Dette gælder alle ure.

14 Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur. For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder. Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen. ECCO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en mikrocelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys. Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet. Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl, det fortæller dig blot at strømspare programmet virker. Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind. For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model. Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition. På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet. Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet. Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen. Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i set position Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden. Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen. Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider. Vigtigt!! Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet. Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

15 Brug af regnestokken Flyveafstande og navigationsudregninger såvel som almindelige udregninger kan udføres ved at bruge regnestokken som kan findes på ydersiden af urskiven udvendigt på uret. Regnestokken er ikke i stand til at vise decimaler, og skal derfor kun bruges som et alternativ til mere præcise udregninger. Kronen ved klokken 8:00 positionen er den krone der bruges til at betjene regnestokken. Navigationsudregninger. 1. Udregning af tidsbehov Spørgsmål: Hvor lang tid tager det en flyvemaskine med en hastighed på 180 knob at tilbagelægge 450 sømil? Løsning: Indstil 18 mærket på den yderste skala til SPEED INDEX (Y). Ved denne tid er punkt et på den inderste skala der er justeret med 45 på den yderste skala. Skalaen indikerer (2:30) og svaret er 2 timer og 30 minutter. 2. Hastighedsberegninger (på jorden) Spørgsmål: Hvad er en flyvemaskines hastighed når det tager 1 time og 20 minutter at tilbagelægge 240 sømil? Løsning: Juster 24 på den udvendige skala med 1:20 (80) på den indvendige skala. Ved denne tid justeres 18 med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala, og svaret er 180 knob

16 3. Flyveafstandsberegninger Spørgsmål: Hvor langt er en flyver kommet når den har fløjet i 40 minutter ved 210 knob? Løsning: Juster 21 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) den indvendige skala. Tallet 40 på den indvendige skala peger nu på 14. Svaret er derfor 140 sømil 4. Udregning af hastigheden hvormed brændstoffet forbruges. Spørgsmål: Hvis 120 gal. Brændstof forbruges ved 30 minutters flyvning, med hvilken hastighed forbruges brændstoffet? Løsning: Juster 12-tallet på den udvendige skala med 30 på den indvendige skala. SPEED INDEX (Y) vil nu pege på tallet 24. Svaret er derfor 240 gal. I timen. Nb! 1 Gal. Svarer til 3,785 l. 5. Udregning af brændstofforbrug. Spørgsmål: Hvor meget brændstof er der blevet forbrugt på 6 timer når forbruget er 250 gal./h? Løsning: Juster tallet 25 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. 6:00 justeres ind med 15, og svaret er 1500 gal. 6. Maksimal flyvetid. Spørgsmål: Med et forbrug på 220 gal./h og en brændstofforsyning på 550 gal. Hvad er da den maksimale flyvetid? Løsning: Juster tallet 22 på den udvendige skala med SPEED INDEX (Y) på den indvendige skala. Tallet 55 på den yderste skala er nu justeret ind med 2:30. Svaret er derfor 2 timer og 30 minutter. 7. Konvertering. Spørgsmål: Hvordan konverterer man 30 miles om til sømil eller kilometer? Løsning: Juster tallet 30 på den udvendige skala med STAT (Y) mærket på den indvendige skala. Her justeres 26 sømil med NAUT (Y) mærket på den indvendige skala, medens svaret 48,2 kilometer er justeret med kilometer på den indvendige skala,

17 1. Multiplikation Spørgsmål: Hvad er 20*15? Løsning: Juster tallet 20 på den yderste skala med X10 på den inderste skala og aflæs tallet 30 på den yderste skala der korresponderer med tallet 15 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler, svaret er derfor 300. Husk at decimaler ikke kan aflæses på denne skala. 2. Division Spørgsmål: Hvad er 250/20? Løsning: Juster tallet 25 på den yderste skala med 20 på den inderste skala og aflæs tallet 12,5 på den yderste skala der korresponderer med X10 på den inderste skala. Korriger selv for det korrekte antal decimaler. svaret er 12,5. 3. Aflæsning af forhold Spørgsmål: Hvad er 30/20=60/x? Løsning: Juster tallet 30 på den yderste skala med 20 på den inderste skala. Her kan svaret 40 aflæses på den inderste skala korresponderende med 60 på den yderste skala. I tillæg hertil er forholdet mellem værdierne mellem den yderste og inderste skal hele tiden 30/ Fastsættelse af kvadratrod Spørgsmål: Hvad er 225? Løsning: Drej skalaen således at værdien på den inderste skala svarende til 22,5 på den yderste skala er lig med den værdi der svarer til X10 på den inderste skala, og aflæs svaret 15 på denne position.

18 HVOR VANDTÆT ER DIT NYE UR Tillykke med dit nye ur

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S Bliv fortrolig med uret Modul No. 3053 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI

KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI KOMBINERET OG KOMBINERET FROSTFRI DA 345678 001234 001234 001234 001234 001234 001234 001234 012345 SLUK/TÆND (med display) PRODUKT PÅ STANDBY: For at slukke for produkterne TOTAL NO FROST (frostfri)

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Kom i gang med din 4G WiFi-router. Det tager kun nogle få minutter. net1.dk

Kom i gang med din 4G WiFi-router. Det tager kun nogle få minutter. net1.dk Kom i gang med din 4G WiFi-router Det tager kun nogle få minutter net1.dk 2 Indholdsfortegnelse Velkommen 3 Pakkens indhold 4 Hvad er hvad på routeren 4 Symboler og lamper 5 Installation af routeren 6

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere