Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HB-Møde. 14. november 2010"

Transkript

1 Referat af HB-Møde 14. november 2010

2 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra HB s beretning Forretningsorden Nyt fra Hovedkredsene Status på skak.dk Kandidatklassen Elitestruktur Udvalg... 7 a. Divisionsturneringsudvalget... 7 b. Eliteudvalget... 7 c. Ungdomsudvalget... 7 d. Lederudviklingsudvalget... 7 e. Økonomi og Kartoteksudvalget Pokalturneringen behandling af unionens budget for Organisation på næste møde Tid og sted for næste møde Eventuelt Hovedbestyrelsen Deltagere: Lars-Henrik Bech Hansen (LBH) Tom Skovgaard (TS) René Baarup Christensen (RBC) (CHN) Kim Skaanning-Pedersen (KS) 1. HK: Sigfred Haubro (SH) ** 2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) ** 3. HK: Poul Jacobsen (PJA) 4. HK: Kai Bjørnskov (KBJ) 5. HK: Jean B. Mikkelsen (JM) 6. HK: Aage Olsen (AAO) ** 7. HK: Christian Grubert (CG) 8. HK: Thomas Larsen (TL) 9. HK: Erik Søbjerg (ES) *)Ikke stemmeberettiget **) Stemmeberettiget med 2 stemmer hver

3 1. Godkendelse af dagsorden./. Se bilag 1. Formanden bød velkommen til HB-Mødet og præsenterede dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra HB /. Se bilag 2. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. s beretning./. Se bilag 3. Hovedbestyrelsen Mundtlige tilføjelser: Der investeres ca kr. i en licens til Der forventes at kunne udsendes et hold til EM 2011 da der er fundet penge til dette i budgettet såfremt dette vedtages senere på dagsordenen. Der afgives en status for DSU s domæner og webbaserede undersider. FU er ved at rydde op i disse ting for at få en mere gennemsigtig struktur på nettet. Der indgås derfor en klippekortsordning med Karsten Nymann Pedersen så DSU kan få lavet nogle ting på hjemmesider m.v. når dette ønskes. Det er besluttet at udsende en julehilsen til udvalgsformænd og ansatte i unionen. Årets skakspiller nomineres af spillerne i Danmark og der kan efterfølgende stemmes blandt 20 udvalgte spillere på baggrund af nomineringerne. Unionen har en kopimaskine stående hos kartoteksføreren. Det undersøges i øjeblikket om det er muligt at komme ud af den serviceaftale der er indgået. Desværre kan det som det ser ud nu koste unionen i omegnen af at slippe ud af aftalen. Der underrettes om FIDE valget hvor der desværre ikke var indtryk af demokratiske tilstande i valgene hertil. Beretningen er godkendt enstemmigt. Side 1 af 14

4 4. Forretningsorden 2 - Formanden udsender forslag til dagsorden senest 3 uger før det fastsatte møde, dog senest 4 uger, såfremt mødet ikke er fastsat på forhånd. Forslaget skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt en dagsorden, som af ethvert HB-medlem kan suppleres med yderligere punkter. Sådanne punkter, som skal fremsendes til formanden senest 2 uger før mødet, skal være ledsaget af en skriftlig motivering. Ønskes ændret til: Formanden udsender forslag til dagsorden senest 2 uger før det fastsatte møde, dog senest 4 uger, såfremt mødet ikke er fastsat på forhånd. Forslaget skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt en dagsorden, som af ethvert HB-medlem kan suppleres med yderligere punkter. Sådanne punkter, som skal fremsendes til formanden senest 1 uge før mødet, skal være ledsaget af en skriftlig motivering. AAO: ES: PJA: ES: Det er en fornuftig ændring hvis det betyder at fristen ikke fremover overskrides. Vil gerne have indskrevet at man så ikke kan tilføje ting til dagsordenen efterfølgende med mindre der er stærke argumenter der taler for dette. Ønsker den gamle bestemmelse fastholdt da det er svært for en hovedkredsformand, at forklare ting overfor en hovedkredsbestyrelse hvis ikke man har bilag og dagsorden i god tid i forvejen, så man selv kan nå at sætte sig ind i tingene. Spørger om ikke det er en idé at forkorte fristen for HB til at komme med indsigelser til referater til 1 uge efter udsendelse. Side 2

5 5 - Hurtigst muligt og senest 4 uger efter mødet udsender referenten en udskrift af forhandlingsprotokollen til HB's medlemmer. Indsigelser mod referatets ordlyd skal stiles til formand og referenten indenfor 2 uger. Formanden træffer i hvert enkelt tilfælde endelig afgørelse om, hvorvidt og evt. hvordan indsigelser tages til efterretning. Foreslås ændret til Hurtigst muligt og senest 4 uger efter mødet udsender referenten en udskrift af forhandlingsprotokollen til HB's medlemmer. Indsigelser mod referatets ordlyd skal stiles til formand og referenten indenfor 1 uge. Formanden træffer i hvert enkelt tilfælde endelig afgørelse om, hvorvidt og evt. hvordan indsigelser tages til efterretning. Begge forslag blev vedtaget enstemmigt. 5. Nyt fra Hovedkredsene./. Se bilag 4. Medlemstallet er nu 4584 i Dansk Skak Union + 17 betalende netmedlemmer. 1. HK medlemmer Holdturneringen påbegynd med 69 hold Ny klub Caissa Skakligaen blev skudt i gang med et dobbeltstævne i hovedkredsen 2. Hk 591 medlemmer Xtracon i Borup afholdt med god omtale NATO-turneringen afholdt i Køge med omtale fra TV Lorry Garderhusarerne trak folk til da de var med til at starte stævnet. Holdturneringen startet med det laveste antal hold længe Junior Grand Prix serien er startet også med lavere deltagerantal desværre. Side 3

6 3. HK 396 medlemmer Holdturneringen er startet med et lidt lavere antal hold Klubber begynder at fusionere op til holdturneringen og det er desværre blevet et mønster at kun den ene klub er tilbage efter et stykke tid. Hovedkredsen har indkøbt 8 live-brætter som blev indviet under Odensemesterskabet 2010 med god succes. 4. HK 230 medlemmer Samarbejde med 5 hk. om grand prix turneringen Holdturneringen er startet Næste indsatsområde i hovedkredsen er at få hjemmesiden opdateret og indført et nyt design på denne. 5. HK 394 medlemmer Samarbejde med 4 hk. Holdturneringen er startet 6. HK 641 medlemmer Skanderborg har afholdt GM turnering Dommerkursus II afholdt hvor der blev uddannet 5 nye kampledere Der planlægges afholdt et dommerkursus I, i nærmeste fremtid Juniortræningssamling for Der er truffet aftale med Allan Stig Rasmussen om at undervise disse i januar, og hvis andre hovedkredse har interesse i at få nogle deltagere med kontaktes 6. hk. snarrest. Visionsseminaret blev aflyst pga. for få tilmeldte og forsøges afholdt senere Holdturneringen er startet 7. HK 308 medlemmer En klub lukket og 2 er truet heraf Juniorskak opstartet i Nørresundby Pokalstævne afholdt Grand Prix afholdt 8. HK 528 medlemmer 2 klubber har fusioneret til Sjælsø Skakklub Bestyrelsesarbejdet i hovedkredsen lider i øjeblikket under manglende tid Side 4

7 Holdturneringslederen er i øjeblikket sygemeldt og andre har taget over indtil videre Vil gerne i dialog med 1. og 2. hovedkreds om visioner for senere sammenlægning af hovedkredse. 9. HK 369 medlemmer Holdturneringen er startet Junioraktiviteterne går fremad som vanligt 6. Status på skak.dk Status på udvikling: Xtracon logo er tilføjet på skak.dk Dansk Skak Union er lavet om til et link Overskriften er ændret til skak.dk Danmarks online skakklub skak for alle Stregen over brættet i live vieweren er nu fjernet så der kun er et bræt i udgangsstilling. Der er indgået en aftale med Thomas Hutters for 2011 til DKK for support og udvikling på skak.dk. Statistik på dsu.dk: Der spilles igen flere partier på skak.dk efter oprettelsen af netmedlemsgruppen. Gratis for U16: Det foreslås at gøre skak.dk gratis for yngre spillere for at få flere ind og spille på serveren. Der oprettes en ekstra medlemskategori (Netmedlem U16) hvor disse medlemmer kan stå indtil de fylder 16 år. Klager over spillere: Vi har modtaget en klage over en spiller på serveren. Efter kontakt med klager og spilleren der klages over findes der i øjeblikket ikke hjemmel til at gøre andet end at lukke for adgangen til vedkommendes skak.dk konto. Vi antager ikke at det er nødvendigt at bringe repressalier i første omgang men i gentagne tilfælde vil denne mulighed være nødvendig. Side 5

8 Kommentarer: AAO: Mener at klager skal have samme konsekvens som ved koordinerede turneringer. Det vil sige bortvisning fra spillestedet (skak.dk) TS: KSP: Der er også tilløb til en 8-bræts match på skak.dk mellem to klubber, hvis teknikken kan håndtere det. Opfordrer til at lave en brochure sammen med noget træning så det er muligt at markedsføre tiltag overfor målgruppen. 7. Kandidatklassen AAO: Mener at det er op til DM arrangørerne hvordan de vil arrangere kandidatklassen. LBH: Det indgår i overvejelserne omkring klassens afvikling. 8. Elitestruktur./. Se bilag 5 Landstrænerkommissoriet og ungdomslandstrænerkommissoriet er clearet i eliteudvalget og dette har været sendt i høring hos top 10 spillerne. Der er indgået forskellige meningsudvekslinger fra elitespillerne og disse er indgået i debatten på HB-mødet. Efter en længere debat af det indkomne materiale er der bred forståelse for at materialet indeholder relevante problemstillinger, men at kommissorierne tager højde for et bredt spektrum af regler der samtidig giver spillerum for de kommende funktioner til at udføre deres arbejde. Det findes ikke nødvendigt at ændre kommissorierne på baggrund af dette materiale. Kommissorierne indstilles derfor til vedtagelse og FU udarbejder et stillingsopslag omkring ungdomslandstrænerposten. Derefter samles et eliteudvalg som har landstrænerkompetencen indtil en landstrænerstilling kan besættes. Ændringsforslag: Ingen De to kommissorier er enstemmigt vedtaget Side 6

9 Konklusion: FU får kompetence til at besætte et eliteudvalg som overtager landstrænerfunktionen og der opslås en stilling som ungdomslandstræner til besættelse. 9. Udvalg a. Divisionsturneringsudvalget Det trykte program er udfaset efter debat for at skabe en besparelse. b. Eliteudvalget Personsag behandlet. Der er indgået en ansøgning fra Peter Heine Nielsen angående tilskud til at deltage ved det individuelle EM Der er indgået indbydelse til NM i Reykjavik, Island. Der afholdes U15-U18 træningsweekend i december. Der afholdes møde i eliteudvalget d c. Ungdomsudvalget Ungdoms DM er fastlagt til at ligge på Sjælland. Tjele efterskole har nu kun 2 elever på skaklinjen, hvilket ikke er så positivt. Derfor kører skolen ikke så godt rundt på skolen, hvilket kan medføre en udgift for afholdelse af junior hold DM. Der er afholdt dialogmøde med Dansk Skole Skak og DSU har fortsat en opgave i at samle nogle af de børn og forældre op som bliver fanget af skakken gennem Dansk Skole Skak. Det er blevet opgjort til ca. 30 klubber i Danmark der er gearet til at huse en masse juniorer. Dette er 10 % af de danske klubber, og dette er et sted der skal sættes ind for at kunne forbedre forholdene fremover for at kunne tiltrække flere unge spillere. Der sammensættes en trænergruppe til at få skabt nogle træningsaktiviteter på skak.dk. Side 7

10 d. Lederudviklingsudvalget./. Se bilag 6 Kurser kan med fordel henlægges til kroer med konferencefaciliteter for også at kunne fremme lederplejen. Kurserne kan startes op regionalt med henblik på at få så mange som muligt til at deltage Udvalget udarbejder en skabelon for kurserne og rundsender til HB. Udvalget udvælger en mængde kurser og lægger ud til HB for at kunne finde frem til de mest relevante kurser for de medlemmer der er målgruppen. e. Økonomi og Kartoteksudvalget./. Se bilag 7 Verner Christensen er kontaktet med henblik på at lave en Front End til det nye kartoteks og regnskabsprogram WinKas Pro. Dette forventes klart til påske. AAO: RBC: Spørger om der sikres at andre kan videreføre det system der nu udvikles, så processen ikke skal gentages i den nærmeste proces. Dette er sikret, da det programmeres i php som mange benytter til programmering. 10. Pokalturneringen./. Se bilag 8 Efter diskussion af pokalturneringsreglementet blev bilag 8A godkendt som værende det gældende reglement for pokalturneringens finalestævne. Bilag 8B blev godkendt som ny dommerinstruks ved finalestævnet. Side 8

11 behandling af unionens budget for 2011./. Se bilag 9. Kassereren redegør for ændringerne i budgettet fra sidste møde. Skakbladet skæres ned til 6 numre om året. AAO: Spørger om der er budgetteret med en besparelse i ungdomsinstruktørordningen RBC: AAO: NSL: LBH: LBH: RBC: ES: Det er ikke ændret siden sidste møde og derfor stadig en del af det samlede budget. Det er et forkert signal at sende at spare på ordningen, da det tidligere er debatteret at det er juniorerne der bør satses på fremadrettet. Indstiller til uændret støtte. Det vil skabe dalende medlemstal hvis man skærer i støtten, da den forudsætter at man har juniorerne meldt ind i unionen. Det er de samme klubber der modtager støtten hvert år, og at de derfor ikke bør have støtten mere, da det bør være en opstartsstøtte. Tilkendegiver at det er et dårligt signal men at støtten ikke har den gennemslagskraft den er tiltænkt. Mener ikke at signalværdien bliver forringet da klubberne modtager det samme beløb i støtte, hvis hovedkredsen blot sætter værdien af deres tilskud tilsvarende op. Foreslår at skære støtten til i stedet for og samtidigt skære juniorelitestøtten tilsvarende til i en overgangsperiode for 2011 så det giver samme balance i regnskabet. Side 9

12 Afstemning omkring ungdomsinstruktørordningen: FU s oprindelige budgetforslag om at skære ungdomsinstruktørordningen ned til 25 kr. pr. time suppleres af to forslag yderligere. Uændret støtte - 75 kr./time: For: SH, JBM, CG, NSL, AAO 8 stemmer Imod: LBH, RBC, KB, PJA, ES, TS, KSP, CHN 8 stemmer Ingen: TL 1 stemme Ændret støtte 50 kr. / time For: Imod: Ingen: LBH, RBC, KB, PJA, CHN, NSL, ES, CG, TS og KSP 11 stemmer SH, AAO og JBM 5 stemmer TL 1 stemme FU s oprindelige forslag blev derefter trukket tilbage og forslaget om 50 kr./time blev vedtaget ved afstemning. Hovedkredsene melder tilbage på næste HB-møde hvilken sats de vil køre med. Efter diskussion af de udgifter der er indeholdt i budgetposten foreslås en nedskæring i ungdomseliteaktiviteterne til Ændringen vedtaget uden afstemning. Dansk Skak Union har modtaget en stærk opfordring til at sende et hold til EM fra 4 meget stærke spillere på landsholdet og der er budgetteret med for at kunne sende et hold til EM. Der er en holdning om at det er en god idé hvis der er sikkerhed for at det er det stærke hold der kommer af sted og at der ikke sendes et hold såfremt det ikke bliver et meget stærkt hold der stiller op. Det er positivt at de stærke spillere omkring landsholdet igen bakker op om holdet og ønsker at deltage sammen på et stærkt hold. EM holdet er vedtaget uden afstemning med forbehold for at det skal være et stærkt hold der sendes af sted. Budgettet er enstemmigt vedtaget. Side 10

13 12. Organisation på næste møde FU ønsker en bemyndigelse til at undersøge et scenarie omkring en eventuel optagelse i et større forbund. Dette betyder ikke at FU ønsker at DSU målbevidst skal gå efter optagelse i forbundet men føler at det er nødvendigt at undersøge sagen nærmere for at se om det kan skabe fordele for unionen. FU undersøger nærmere inden næste møde, hvor der vil kunne informeres yderligere 13. Tid og sted for næste møde Næste møde afholdes som 2-dages seminar d februar 2011 Næstfølgende møde afholdes d. 22. april Eventuelt CHN: PJA: AAO: CHN: Vil gerne have optaget skakhåndbogen på hver dagsorden som et af de sidste punkter så der kan tages stilling til hvilke ting der skal opdateres så vi hele tiden sikrer at bogen er ajourført. Til brug for omkampe i hurtigturneringer kunne med fordel laves en guide til arrangører Spørger til status på faste oplysninger De er netop rundsendt, og hvis der er ændringer der findes er HB velkomne til at komme med forslag. LBH: Meddeler at Tom og Lars genopstiller til påske Side 11

14 Bilagsoversigt: Bilag 1: Dagsorden Bilag 2: Referat af HB-Møde Bilag 3: s beretning Bilag 4: Medlemstal Bilag 5: Elitestruktur Bilag 6: Lederudvikling Bilag 7: Medlems og Kartoteksudvalget Bilag 8: Pokalturnering Bilag 9: Budget Side 12

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere