LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013"

Transkript

1 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

2 Indhold Indledning 2 Mål, resultater, forventninger 7 Nøgletal 19 Økonomi 20 Hvem er hvem i LMS 21 Solister og musikgrupper på turné 22 Samarbejdskommuner 25 Evalueringer fra skoler 27 Evalueringer fra musikere 28

3 Indledning For LMS har har været et år med en stærk basisaktivitet, og spændende og fremadrettede udviklingsaktiviteter. Skolekoncerter, familiekoncerter, undervisningsmaterialer, netværk og samarbejdsrelationer bliver til stadighed bedre konsolideret og mødes med stor tilfredshed og anerkendelse fra skoler, kommuner og samarbejdspartnere. I fik vi endog Frie Grundskolers Lærerforenings Børnekulturpris for vores indsats! Vi har haft et enestående bredt udvalg af koncertproduktioner på turné. Listen over solister og musikgrupper er lang og imponerende, og sikrer at børn og unge møder det bedste indenfor et væld af genrer. Der er med andre ord gode chancer for at få ørerne op for noget, man ikke vidste, man kunne lide. I tilbagemeldingerne fra skolerne bedømmer de forskellige aspekter med karakterer fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste. 920 har svaret på hvordan de oplever den musikalske kvalitet, og her ligger gennemsnittet helt oppe på 4,84. Bedømmelsen af selve Musik i Tide ordningen generelt ligger på 4,75. Det var en utrolig smuk, varm og nærværende koncert. Laursens Realskole, Aarhus, om koncert med pianisten Jacob Nielsen Også musikerne giver elektronisk feedback og her ligger fx vurderingen af samarbejdet med LMS på 4,90. Lavest blandet musikernes besvarelser scorer børnenes forberedelse som ligger på 3,93. Over 1600 musikere har indtastet evalueringer. Krisens kradsen Musikken spiller selvom krisen kradser og samfundet sparer på stort set alle konti. Skolekoncerterne har gennem de seneste år kun i meget begrænset grad mærket afmatningen, men i slog nedgangen mere igennem, end vi havde ventet. Det medførte, at vi kom under 2000 koncerter i årets løb. Ganske vist begyndte vi også i en forstærket salgsindsats overfor kommunerne, men før det kommer igennem budgetlægning, byrådsbeslutning o.l. går der tid, og vi forventer derfor først at se resultaterne fra 2013 og frem. Udover besparelser på skolers og kommuners budgetter spiller det også ind, at skolesammenlægninger og lukninger fører til oprettelse af flere

4 privatskoler, som ikke alle steder er omfattet af kommunernes engagement. Endelig spiller også det faldende børnetal lidt ind. Endelig kan det ikke udelukkes, at der spiller forskellige opgørelsesperioder ind. Generelt planlægger vi koncerterne i sæsoner, der følger skoleåret (sommer til sommer), mens årsrapporten, regnskab m.m. følger kalenderåret. Det er nødvendigt at holde fast i at opgøre koncerttallet pr kalenderår bl.a. for at kunne beregne gennemsnitsudgiften pr koncert. Kun ved at se på antallet af koncerter over en længere årrække, kan man for alvor få et retvisende billede af omfanget. Koncerttallet for sæson -13 er således I disse nedgangstider ville skolekoncerter være noget af det første, skolelederen kunne finde på at skære væk. Musik i Tide-ordningen sikrer os imod dette, og det er vi meget taknemmelige for. Vindinge Skole, Roskilde Vi udvikler og lærer Blandt årets udviklingsprojekter har især Ciclo og KulturCrew fyldt godt op. Begge projekter har været knyttet op på strategiske overvejelser omkring vores mission og målsætninger generelt, hvorfor der da også er involveret både store økonomiske og personalemæssige ressourcer i dem. Ciclo er et projekt om Arts Education, som har sit udspring i Unescos kortlægning og strategi omkring kunstens plads i undervisningen. For første gang afholdtes en international Arts Education Week i Unesco regi, og Danmark var flot repræsenteret i denne sammenhæng med Ciclo projektet. LMS engagerede sig stærkt i denne satsning ud fra en strategisk vurdering af at Arts Education er vigtig som en øjenåbner for hele området omkring mødet mellem professionel kunst og skolen. KulturCrew hvor elever oplæres som koncertarrangører, har oplevet stor efterspørgsel og kræver en grundig opstart for at blive rigtig vellykket. Dette har primært krævet personaleressourcer. Strategisk knytter projektet sig især til ønsket om at skabe ejerskab blandt skoler og kommuner.

5 Midtvejsevaluering LMS har en tre-årig aftale med Statens Kunstråd, og da dette er den første periode, var der indlagt en medtvejsevaluering, hvor LMS midt i afleverede en rapport, som senere fulgtes op af rådets evaluering. I denne hedder det indledningsvis at Det er Statens Kunstråds Musikudvaigs overordnede vurdering, at LMS gør et fint arbejde og er meget opmærksomme på de kunstneriske og formidlingsmæssige muligheder og udfordringer, der knytter sig til produktion og formidling af koncerter til børn og unge. Statens Kunstråds Musikudvalg finder det positivt, at LMS er opmærksom på fortsat at styrke samarbejdet med kommuner og skoler, og at LMS i den forbindelse også er opmærksom på de økonomiske udfordringer. Herudover har rådets musikudvalg foreslået en række ændrede prioriteringer i forhold til aftalen og praksis: Mere proaktiv tilgang til det kunstneriske udviklingsarbejde herigennem, at LMS er mere opsøgende og selv tager kontakt til kunstnere, der måske ikke umiddelbart ser sig selv som formidlere til skoler. Styrkelse af skolekoncerternes kunstneriske validitet gennem anmeldelser, priser eller andet, som det f.eks. kendes inden for børneteaterområdet. Videreførelse og styrkelse af et internationalt perspektiv, både når det gælder udvikling, produktion og formidling. Måske i højere grad medvirke til at skabe forståelse for betydningen af det musikalske arbejde i skolerne, hvor en god indsats både består af en god musikundervisning og elevernes møde med den levende musik. LMS gode indsats med afsæt i undervisningsområdets indfaldsvinkler til læring bør videreføres og styrkes. Fortsat og i styrket omfang bør fokusere på salgsarbejdet, dvs, at påvirke både kommunernes og skolernes lyst til at prioritere deres ressourcer i retning af også at indkøbe skolekoncerter. Styrke indsatsen for at få ikke-deltagende kommuner til at deltage. Nogle af disse forslag er allerede i gang med at blive realiseret, mens andre er under overvejelse og planlægning.

6 Processen omkring midtvejsevaluering har givet LMS en klar forventning om, at Kunstrådet ønsker at der forhandles en ny aftale, når den nuværende udløber med udgangen af Dette er LMS selvsagt også interesseret i.

7 Mål, resultater og forventninger Målene nedenfor stammer fra den treårige aftale med Statens Kunstråd, og er her sammenholdt med resultater og forventninger. 1. Skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: Producere mellem 80 og 90 turnerende skolekoncertproduktioner % vil være nye og 2-3 stk. vil være fra udlandet. Det samlede koncertantal vil ligge på omkring 2200 og vil spænde genremæssigt bredt. Der udarbejdes undervisningsmateriale til samtlige produktioner. LMS er bevidst om vigtigheden af, at der i udbuddet er tilstrækkelig bredde i personsammensætning, fx angående etnicitet og køn. Resultat Der har været præsenteret 89 produktioner med en fin bredde i årets løb. Nye produktioner udgør 13,5%, men vi anser afvigelsen fra målet om 20-25% begrundet i opgørelsesmetoden (kalenderår/sæson-år) og henviser til indledningsafsnittet. Der har i kalenderåret været afholdt 1930 skolekoncerter. Dette anses ikke for tilfredsstillende og diskuteres derfor også ovenfor i indledningsafsnittet. Forskydninger mellem skoleår og kalenderår kan være en del af forklaringen, idet koncerttallet for sæson -13 er Der er udarbejdet grundigt undervisningsmateriale til alle turneer, og både skriftligt og auditivt materiale ligger nu på hjemmesiden og downloades af skolerne. Vi har ikke nogen fornuftig metode til at opgøre etnicitet, men overordnet mener vi, at vi har en god bredde. Med hensyn til andelen af kvindelige musikere er der sket en udvikling fra 27,8 til 32,1%. Forventninger 2013 Koncerttallet forventes at stige og nærme sig målet om 2200 koncerter som følge af styrket salgsindsats. Var ret overrasket over gruppens evne til at nå eleverne - ALLE elever. Og på trods af den noget "særprægede" musik. Kiggede mange gange rundt i salen og oplevede at elever, som tit er urolige, sad stille og lyttede. Mølholm Skole, Vejle om koncert med Mythos

8 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: 1. vedligeholde og udbygge de netværk, der står som aftager af koncerterne. Dels ved et højt informationsniveau i forhold til kommuner og skoler, dels ved at inddrage dem i beslutninger og valg. 2. fortsætte projektet Kulturpakker, hvor koncerter formidles i samme ordning som børneteater og dans i 2-3 kommuner, evt. lidt flere. 3. udbygge Elever som arrangører så flere skoler og kommuner omfattes. Håndbog/website til brug for eleverne etableres. 4. annoncere i musikblade og på hjemmesiden at man kan ansøge om de ledige pladser i fagudvalget. Vedr. fagudvalgets sammensætning og rolle se LMS vedtægter 7 og Retningslinjer for fagudvalget. Resultat 1. Netværket med områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter er overordentlig velfungerende og vigtigt for skolekoncertområdet. LMS fastholder indsatsen for solide, lokale netværk gennem møder, information m.m. Vi opfordrer samarbejdskommunerne til at deltage i den årlige festival og tilbyder en gratis total-pakke til en person fra hver kommune. 2. Kulturpakker er stadig i fin udvikling. Ordningen omfatter 3 kommuner og der forhandles i starten af 2013 med en fjerde. Samarbejdet har givet mulighed for tværæstetiske workshops for lærerne, opkvalificering af lokale kontaktpersoner, samarbejde med læreruddannelserne m.m. 3. Elever som arrangører er nu omdøbt til KulturCrew og er modtaget med stor interesse af skoler og kommuner både indenfor Kulturpakker og blandt vore øvrige kommuner. Udarbejdelsen af et digitalt community for de unge er godt i gang. Fra ordninger på 12 skoler sidste år, er det nu vokset til godt 40.

9 4. Der har været annonceret efter nye fagudvalgsmedlemmer, og der kom denne gang 38 ansøgninger mod 18 første gang. Forventninger 2013 Vi forventer at fastholde den fine udvikling på dette område i Det er en meget fin ordning. Jeg får mange positive tilbagemeldinger fra kolleger. Og jeg oplever mange glade børn. Kildemarkskolen, Næstved 3. Festival for skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: afholde en årlig festival for skolekoncerter. Festivalen skal være åben for skoleelever i den kommune, hvor den holdes, samt for fagpersoner indenfor skolekoncerter, musikliv og børnekultur fra ind- og udland. Festivalen omfatter ca. 100 koncerter, 3-5 lærerkurser samt konferencer o.l. Resultat Pga frafald fra en samarbejdskommune var vi nødsaget til et mindre arrangement i, og vi ændrede betegnelsen fra festival til showcase, hvor der i samarbejde med Aarhus Kommune og Jysk Musikkonservatorium afholdtes 24 koncerter på en dag. Besøgstallet for professionelle formidlere var stort set som ønsket, mens tilrettelæggelsesformen indebar, at antallet af børnepublikum var minimalt. Det var en god og lærerig erfaring at afprøve denne form for præsentation, og det overvejes at gentage den med nogle års mellemrum. Forventninger 2013 I 2013 er festivalen atter oppe i det store gear med over 100 koncerter i Næstved Kommune.

10 4. Udviklingsprojekter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - have et stærkt fokus på udvikling gennem forskellige tiltag, med særligt øje for at vægte tiltag, der har mulighed for at forankres. 1. eksperimentere med koncepter for de turnerende koncerter. 2. indgå samarbejde med andre producenter og aktører i Danmark og Norden om fællesproduktioner. 3. afsøge muligheder for at afholde skolekoncerter udenfor skolen i koncertsale og på spillesteder. 4. eksperimentere med familiekoncerter i forbindelse med skolekoncerter, hvor eleverne kan invitere deres forældre med til en musikoplevelse om aftenen. 5. eksperimentere med at koble workshops med koncerter, så skolerne fx får besøg af en musiker forud for koncerten. 6. afsøge muligheder for at udvikle samarbejdsflader med nye parter. Det kunne eksempelvis være med DR s Musikarium el.lign. 7. eksperimentere med inddragelse af tværkunstneriske elementer. Resultat LMS har som altid været meget optaget af udvikling og eksperimenter på området. Det helt overskyggende projekt var Ciclo, som i samarbejde med Unesco, Det Danske Kulturinstitut, Undervisningsministeriet og mange flere eksperimenterede med Arts Education på 9 skoler i 4 kommuner samt 10 skoler i Rio de Janeiro. LMS spillede en nøglerolle som operatør på projektet og involverede mange ressourcer i det. Resultatet har været godt og har genereret viden om kunstens betydning i skolen, værdifuld læring for skoler og arrangører samt styrkede relationer mellem projektpartnerne.

11 Kulturpakker og KulturCrew er også stadig meget omfangsrige og langsigtede projekter, som skønnes at have en blivende betydning for området. Men også projekter som Lydfelt (elever arbejder med lydkunst), Japansk Drømmerejse (eksperimenter med koncertform og elevinddragelse), workshops for elever og lærere samt udvikling af app til undervisningsmateriale er eksempler på områder, hvor vi gennem eksperimenter og nysgerrighed tilfører ny viden til området. Vi arbejder stadig sammen med nordiske søsterorganisationer om nye, fælles produktioner i I arbejde vi på en produktion med islandske musikere, men den har dog endnu ikke turneret i Danmark. I Danmark har vi bl.a. arbejdet sammen med Peter Rønn om et koncertkoncept samt med Jysk Musikkonservatorium om udvikling/konkurrence for nye produktioner. Tidligere års forsøg med koncerter på spillesteder og koncerthuse resulterer i, at vi nu naturligt inddrager denne tilrettelæggelsesform, når det er formålstjenligt. Vi drøfter stadig samarbejdsmusligheder med DR s Musikarium og har bl.a. været involveret i udvikling af undervisningsmateriale til koncerter med DR s Symfoniorkester. Generelt har vi i bestyrelsen arbejdet med en udviklingsstrategi, som skal gøre det tydeligere for os selv og samarbejdspartnere hvilke projekter, vi skal gå ind i, og hvorfor. Strategien er ved at blive kørt ind via et projektskema, som præciserer mål, forventninger til ressourceforbrug, og vi forventer på den baggrund at projekter fremover vil få en større gennemslagskraft i forhold til vores grundaktiviteter. Forventninger 2013 Fokus på udvikling og øget strategisk og systematisk brug af udviklingsprojekter vil fortsætte i Konkret arbejdes med forberedelse af to store projekter i 2014, nemlig en ny og større udgave af Ciclo samt EU-projektet Blackboard Music Project.

12 Resultatet af små tre ugers komponistprojekt var over al forventning. En helt særlig musikalsk oplevelse for børnene på virkelig højt niveau. Det endelige resultat var en konstant vekslen mellem elevernes komponerede musik og musikernes færdige del, som gav alle en følelse af at være en del af noget helt unikt og stort. Eleverne blev fra start inkluderet i processen, og alle fik en følelse af at være nødvendig og værdifuld. Alle elevernes input og forslag blev inddraget. Deres kreativitet, i forhold til at udtrykke noget via musik, blev virkelig sat i spil. Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Jyllinge Skole om projektet Hvad Er Et Væsen 5. Undervisningsmidler Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - producere undervisningsmidler til de enkelte turneer - primært i en form, der kan downloades fra nettet. - eksperimentere med musikerbesøg som en form for forberedelse, der kan indarbejdes i skolens undervisning og hverdag. - eksperimentere med mere interaktive, net baserede undervisningsmidler. Resultat Der er i lavet undervisningsmidler til alle turneer. De ligger nu 100% digitalt og downloades som dokumenter fra nettet. Lydfiler kan desuden streames. Der er udarbejdet en app som kan bruges til at gøre fremtidige materialer tilgængelige på smartphones og computere. Der var været arbejdet med workshops i forbindelse med koncerter. Dette er bl.a. sket i samarbejde med KODA s Skolekontakten. Forventninger 2013 I 2013 vil vi tage app en i brug for udvalgte materialer og arbejde videre med forløb, der kombinerer kunstnerbesøg og koncerter, bl.a. i projektet

13 Lyttepoesi. Årets festival vil inddrage disse aspekter i et 2-dages lærerkursus om brugen af professionel kunst i undervisningen. Fantastisk ordning, med rigtig mange gode oplevelser og ikke mindst godt undervisningsmateriale. Vemmelev Skole, Slagelse Genialt - smartboardet har gjort det let at anvende materialet, både før og efter koncerten. Skole i Herlev ifm. koncert med Stamp 6. Familiekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: arrangere Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) i samarbejde med kommuner. Antal koncerter vil være ca. 88 og antal kommuner ca 20. Resultat Målet er opfyldt gennem 90 koncerter og aftaler med 21 kommuner. Forventninger 2013 Der forventes nogenlunde uændret udvikling i aktiviteten. 7. Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland Mål aktivt vedligeholde sine nationale og internationale netværk med andre musik- og børnekulturorganisationer mhp at - fremme den generelle forståelse for vigtigheden af at børn og unge har adgang til kunst og kultur - kunne dele viden, modtage inspiration og - servicere kunderne bedst muligt. Resultat Som inderste cirkel i LMS netværk er der vores områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter. Dette netværk er af uvurderlig værdi

14 for skolekoncertordningen, og er omtalt under pkt. 2. Næste cirkel er vores netværk med Teatercentrum og Dansehallerne i Kulturpakker smat de partnerskaber som projekter som Ciclo og KMP-netværket (Kreative Musikalske Processer) fører med sig. Internationalt er vore primære netværk NNS (Nordisk Netværk for Skolekoncerter) og Jeunesses Musicales. LMS spiller en nøglerolle i begge, idet vi er sekretariat for det nordiske netværk, og Ebbe Høyrup er formand for Young Audiences Committee under JM. Vi har i haft en ledende medarbejder fra den estiske skolekoncertorganisation på studieophold i 14 dage. Forventninger 2013 At gode netværk er en forudsætning for succes vil også være en bærende tanke i Den internationale dimension forventes yderligere styrket i kraft af, at LMS er drivkraft i EU-projektet Blackboard Music Project, som vil have en intensiverende planlægningsfase frem mod starten i En musikalsk oplevelse af en art, som tilhørerne ikke er vant til at høre. Der var stor lydhørhed hos tilhørerne. En eye opener eller rettere: en ear opener for mange. Niels Ebbesen Skolen, Skanderborg, om koncert med Nordens Tone 8. International udveksling Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - arbejde for at danske musikgrupper med ekspertise i koncerter for børn får mulighed for at turnere i udlandet primært de nordiske lande, men også resten af Europa. - udenlandske musikgrupper laver skolekoncertturneer i Danmark. Der satses på 2-3 turneer. Udvekslingerne vil i høj grad ske gennem Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales, som LMS er tilknyttet.

15 Resultat LMS har gennem året været involveret i adskillige kontakter mellem udenlandske arrangører og danske skolekoncertgrupper, og vores hjemmeside med kataloget over aktuelle grupper fremhæves som en stor hjælp til dette. LMS har lagt en del kræfter i at designe Blackboard Music Project (BbMP) som fra 2014 skal bringe danske grupper til udenlandske showcases og omvendt. I lyset af et rigeligt antal udenlandske grupper (6), der turnerede i Danmark i 2011, er der her reduceret noget i. I alt 3 udenlandske produktioner har turneret. Forventninger 2013 Planlægningen af BbMP fortsætter og vi vil løbende hjælpe danske grupper til udlandet. Vi forventer ca 3 udenlandske turneer herhjemme, bl.a. med en estisk gruppe, som vi har arbejdet med gennem vores nordiske netværk. 9. Information og rådgivning Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - yde rådgivning til enkeltpersoner, organisationer, skoler, myndigheder m.m. om spørgsmål vedr. koncertvirksomhed for børn og unge. - informere om området ved oplæg og deltagelse på seminarer, møder og konferencer. - informere gennem pressemeddelelser primært rettet mod lokale medier. - informere om området gennem elektroniske nyhedsmails. - stille information til rådighed på internettet, herunder drive en koncert-liste, som kan hjælpe lokale koncertarrangører til at finde musikgrupper, der turnerer i deres område. - udarbejde håndbøger og vejledninger til hjælp for skolernes kontaktpersoner og elever, der fungerer som kulturpiloter formen kan både være trykt og netbaseret materiale. - optimere website(s).

16 LMS driver hovedsiden lms.dk og derudover musikitide.dk, kulturforborn.dk, kulturpakker.dk samt separate websystemer til musikeransøgninger, tilmelding til festival, surveys m.m. Disse er opstået på forskellige tidspunkter i organisationens liv, og har derfor ikke den fornødne sammenhæng. Dette er der nu behov for re-designe, så der opnås optimal funktionalitet. - Udvikle webbaseret undervisningsmateriale. Det trykte undervisningsmateriale fra LMS erstattes gradvist af webbaserede løsninger, hvor der er en under-hjemmeside for hver turné. Dette vil både gøre det mere fleksibelt, lettere at inddrage tidligere produceret stof, koble med lyd og film. Resultat LMS lægger fortsat en stor indsats i at informere og rådgive på forskellig vis. Det har været glædeligt at få mange positive tilbagemeldinger på den re-designede hjemmeside, som vi har brugt rigtig mange kræfter på. Vi arbejder fortsat på afslutte tilsvarende ombygninger af hjemmesiden for vores festival (musikitide.dk) og kulturpakker.dk I udarbejdede LMS en midtvejsrapport om det første 1½ år af aftalen med Statens Kunstråd. LMS anmodes i stigende omfang om at holde oplæg på konferencer o.l. om musik for børn, kultur for børn, æstetisk læring m.m. I har vi givet oplæg på mindst 11 forskellige konferencer, heraf 3 i udlandet. LMS bestyrelse har i fastlagt en strategi for kommunikation, der opridser hvilke målgrupper, der især satses på og ad hvilke kanaler. Forventninger 2013 KulturCrew online community færdiggjort. Den vedtagne kommunikationsstrategi vil styre rammerne for arbejdet, hvilket bl.a. indebærer, at de primære målgrupper for vores kommunikation er skoler/lærere/kommuner og politikere/beslutningstagere.

17 Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Bogå Kostskole om koncert med Heartbeat 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: sørge for kompetenceudvikling af - musikere gennem sparring med producenter o.l. - lærere gennem tiltag i forhold til Musik i Tide netværkene - ansatte gennem efteruddannelse og læring på jobbet Resultat Alle nye musikere har været gennem et sparringsforløb med egne eller eksterne producenter med henblik på at optimere deres kunstneriske og formidlingsmæssige udtryk i forhold til målgruppen. Særligt for konservatoriestuderende har der været dels et foredrag og dels en konkurrence med indbygget hjælp fra vores producenter. Der har været kurser for lærere i forbindelse med netværksmøder i kommunerne eller som optakt til turneer. Vi har desuden deltaget i en undervisningsdag om brug af kunst i skolen for lærerstuderende. Personalet har været på forskellige relevante kurser og efteruddannelse i nyt regnskabsprogram, strategisk kommunikation, proceskonsultation, planlægning m.m. Desuden arbejder vi bevidst med intern vidensdeling. Forventninger 2013 Ovennævnte aktiviteter forventes at forsætte uændret. Indsatsen i forhold læreruddannelserne forventes dog at vokse.

18 11. Arbejde for vækst på området Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: fortsætte med politiske kontakter og lignende med henblik på at placere skolekoncerterne i en gunstig position, der kan muliggøre ekstra midler på finansloven til området. I det omfang, det lykkes, vil det påvirke målene i pkt. 1 opadgående. Målet er at alle elever skal opleve en koncert om året på deres skole indenfor en overskuelig årrække, så Musik i Tide ordningen bliver nationalt dækkende. I 2010 er man på ca. 1/3 af dette mål. Resultat Bestyrelsen har fastsat et 2020 mål om at alle børn skal opleve en koncert om året. Dette har været drøftet med forskellige politikere fra Folketinget. Også via Kulturpakker har vi haft politikerkontakter samt foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Forventninger 2013 Indsatsen forventes fastholdt og evt styrket. Musik på højt plan. Jeg var lidt skeptisk i forhold til en klassisk pianist til en flok teenagere, men jeg blev klogere. Tarm Skole om koncert med Ole Bartholin Kiilerich

19 Nøgletal mål resultat Koncerter - skolekoncerter (antal) Koncerter festival (i : showcase) a Koncerter - Kamæleon Koncerter(familie) (antal) Koncerter - førskole (antal) - 0 Skolekoncertproduktioner (antal) Nye skolekoncertproduktioner (%) 20-25% 13,5% Udviklingsprojekter (antal) 4 7 b Udenlandske skoleproduktioner (antal) Workshops for elever - 31 Workshops for lærere - 10 Publikumsantal ca Evalueringsgennemsnit musikalsk kvalitet - 4,84 c Evaluering fra skoler, formidlingsevne - 4,67 c Evaluering fra skoler, elevers oplevelse - 4,55 c Evaluering fra skoler, undervisningsmateriale - 4,29 c Evaluering fra skoler, ordningen generelt - 4,75 c Evaluering fra musikere, samlet oplevelse - 4,56 d Evaluering fra musikere, samarbejde med LMS - 4,90 d Musikere pr. gruppe i gennemsnit 3,30 3,50 Kvindelige musikere (%) - 32,1 Kommuneaftaler, skolekoncerter (antal) Kommuneaftaler (Kamæleon Koncerter) (antal) Festivalgæster (børn/voksne) 6000/ /200 Driftsresultat - Egenkapital Årsværk e - 8,7 Besøg på web pr måned 2500/md 3479/md f Antal overnatninger booket Kilometer kørt af musikerne - ca Bestyrelsesmøder - 4 a = 24 ved showcase + 5 ved Kamæleonfestival b = ciclo, kulturpakker, kulturcrew, lydfelt, japansk drømmerejse, workshops (andyop workshops, jesper falch workshops, (10 lærerworkshops, 31 elevworkshops)), app uv-mat. c = Skolernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 900 koncerter er evalueret af skolerne i årets løb. d = Musikernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 1600 koncerter er evalueret i årets løb. e = Heraf er 3,3 under ordningen for flexjob. f = antal besøg pr. måned i gennemsnit. Unikke besøg pr måned udgør Gennemsnitligt varer et besøg på siden 4m36s og omfatter 4,5 sider.

20 Økonomi LMS har en sund økonomi, hvor tilskuddet fra Statens Kunstråd på suppleres med indtægter fra kommuner m.m. på næsten 8 mio kr, og hvor egenkapitalen har en størrelse, der sikrer stabilitet ved sæsonudsving i likviditeten o.l. Regnskabet for udviser et resultat på kr , hvilket betyder, at vi ved årsskiftet har en egenkapital på kr Året var ikke oprindelig planlagt til at skulle give overskud, men det er fremkommet især pga to faktorer: I Kulturpakker var der først sikkerhed for bevillingen sidst i april, hvilket forsinkede planlægningen, så mange aktiviteter først kommer til at ligge i Dette vedrører ca af overskuddet. Vi har arbejdet på at få flere kommuner med, og som omtalt andetsteds går dette godt, men langsomt. Det betyder, at vi har holdt en pulje på ca klar til aktiviteter i Vordingborg, Svendborg, Fåborg-Midtfyn og Brønderslev, som ikke er kommet i anvendelse inden årsskiftet. Det er vores forventning at arbejdet i forhold til kommunerne vil skabe en aktivitetsfremgang allerede i 2013, som vil afspejle sig i øgede koncertudgifter. Også den mindre udgave af festivalen i spiller økonomisk ind. Udgifterne til udviklingsprojekter er derimod steget meget, primært pga projektet Ciclo. En del af overskuddet vil i 2013 skulle anvendes på ekstraudgifter i forbindelse med at to af personalet er på barsel.

21 Hvem er hvem? Bestyrelsen bestod ved udgangen af af: Søren Bojer Nielsen (formand), personligt medlem Kristina Holgersen, Dansk Rock Samråd Lars Thor Larsen, Musiklærerforeningen Toke Halskov Kristensen, Musik & Ungdom Jesper Egelund, SNYK Kim Christoffersen Dawartz, Kommunernes Landsforening Jacob Drong, Jazz Danmark Fagudvalget bestod ved udgangen af af: Benita Haastrup Else Marie Okkels Leif Jakobsen Lars Greve Mik Stegger Sarah Vibe-Petersen Personale pr. 31. december : Ebbe Høyrup, leder Gitte Abildtrup Møller, souschef Pernille Flensted Kallmayer, regnskab, administration og planlægning Kirsten Andkjær Petersen, koncertproduktion og undervisningsmateriale Jesper Gottlieb, koncertproduktion og undervisningsmateriale Karen Lund, informationsmedarbejder Jytte Rasmussen, bogholderi og regnskab Helle Bervig, bogholderi og regnskab Erna Sørensen, administration Sophie Rosenberg Lindequist, booking af hotel og bil, administration (barselsorlov) Områdekonsulenter pr. 31. december : Anette Duedal Birgitte Boelt Ida Wettendorff Inge Merete Sørensen Ingrid Skovgaard Andersen Lis Olsen Hanne Schriver Freelance producenter i : Lene Juul Langballe, koncertproduktion og undervisningsmateriale Ghita Johansen, undervisningsmateriale Søren Bechmann, undervisningsmateriale

22 Turnerende solister og ensembler i Antal musikere Skolekoncerter Kamæleon koncerter AndyOp 3 x Arte Flamenco 4 x x Audiograf 5 x Babylove & the van Dangos 7 x Basco 4 x Body Rhythm Factory 3 x x Breeze of Gospel 4 x Channe Nussbaum Kvartet 4 x Cocoson 4 x Cocossa 4 x x Copenhagen Cuba Kvartet 4 x DaBoing Band 3 x Dánjal 5 x Den Blå Tone 3 x Den Rullende Opera 3 x x Det lille operakompagni 6 x Donau Swing 4 x Drums Across 3 x x Duo Saxopran 2 x x Ea Philippa 2 x Elvstrøm/Lauritsen 4 4 x En elefant, en måge og en hare 5 x Fatma Zidan Trio 3 x FIGURA Ensemble 4 ny Fiolministeriet 3 x Fjeren og Rosen Ensemblet 5 x Flensborg/Venndt - Duo 2 x Gadehjørnet 3 x Goin' Back To New Orleans 3 x Gospel Sisters 4 x Halberg / Clausen / Andersson 3 x Heart Beat 4 ny x Ibrahim Electric 3 x Iris 3 x Jacob Nielsen 1 x x Jochen Brusch & Finn Svit 2 x Jordans Drive 5 x Klassisk På Stribe 4 x Klezmerduo 2 x x Klezmofobia 6 x Krauka 4 x

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002

Skolens Sociale Liv. rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Skolens Sociale Liv rapport fra et udviklingsprojekt 2000-2002 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Om projektet...5 Udgangspunktet...10 Inspiration fra ind- og udland... 11 Danmark... 12 Hvad virker?...14

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere