LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013"

Transkript

1 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

2 Indhold Indledning 2 Mål, resultater, forventninger 7 Nøgletal 19 Økonomi 20 Hvem er hvem i LMS 21 Solister og musikgrupper på turné 22 Samarbejdskommuner 25 Evalueringer fra skoler 27 Evalueringer fra musikere 28

3 Indledning For LMS har har været et år med en stærk basisaktivitet, og spændende og fremadrettede udviklingsaktiviteter. Skolekoncerter, familiekoncerter, undervisningsmaterialer, netværk og samarbejdsrelationer bliver til stadighed bedre konsolideret og mødes med stor tilfredshed og anerkendelse fra skoler, kommuner og samarbejdspartnere. I fik vi endog Frie Grundskolers Lærerforenings Børnekulturpris for vores indsats! Vi har haft et enestående bredt udvalg af koncertproduktioner på turné. Listen over solister og musikgrupper er lang og imponerende, og sikrer at børn og unge møder det bedste indenfor et væld af genrer. Der er med andre ord gode chancer for at få ørerne op for noget, man ikke vidste, man kunne lide. I tilbagemeldingerne fra skolerne bedømmer de forskellige aspekter med karakterer fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste. 920 har svaret på hvordan de oplever den musikalske kvalitet, og her ligger gennemsnittet helt oppe på 4,84. Bedømmelsen af selve Musik i Tide ordningen generelt ligger på 4,75. Det var en utrolig smuk, varm og nærværende koncert. Laursens Realskole, Aarhus, om koncert med pianisten Jacob Nielsen Også musikerne giver elektronisk feedback og her ligger fx vurderingen af samarbejdet med LMS på 4,90. Lavest blandet musikernes besvarelser scorer børnenes forberedelse som ligger på 3,93. Over 1600 musikere har indtastet evalueringer. Krisens kradsen Musikken spiller selvom krisen kradser og samfundet sparer på stort set alle konti. Skolekoncerterne har gennem de seneste år kun i meget begrænset grad mærket afmatningen, men i slog nedgangen mere igennem, end vi havde ventet. Det medførte, at vi kom under 2000 koncerter i årets løb. Ganske vist begyndte vi også i en forstærket salgsindsats overfor kommunerne, men før det kommer igennem budgetlægning, byrådsbeslutning o.l. går der tid, og vi forventer derfor først at se resultaterne fra 2013 og frem. Udover besparelser på skolers og kommuners budgetter spiller det også ind, at skolesammenlægninger og lukninger fører til oprettelse af flere

4 privatskoler, som ikke alle steder er omfattet af kommunernes engagement. Endelig spiller også det faldende børnetal lidt ind. Endelig kan det ikke udelukkes, at der spiller forskellige opgørelsesperioder ind. Generelt planlægger vi koncerterne i sæsoner, der følger skoleåret (sommer til sommer), mens årsrapporten, regnskab m.m. følger kalenderåret. Det er nødvendigt at holde fast i at opgøre koncerttallet pr kalenderår bl.a. for at kunne beregne gennemsnitsudgiften pr koncert. Kun ved at se på antallet af koncerter over en længere årrække, kan man for alvor få et retvisende billede af omfanget. Koncerttallet for sæson -13 er således I disse nedgangstider ville skolekoncerter være noget af det første, skolelederen kunne finde på at skære væk. Musik i Tide-ordningen sikrer os imod dette, og det er vi meget taknemmelige for. Vindinge Skole, Roskilde Vi udvikler og lærer Blandt årets udviklingsprojekter har især Ciclo og KulturCrew fyldt godt op. Begge projekter har været knyttet op på strategiske overvejelser omkring vores mission og målsætninger generelt, hvorfor der da også er involveret både store økonomiske og personalemæssige ressourcer i dem. Ciclo er et projekt om Arts Education, som har sit udspring i Unescos kortlægning og strategi omkring kunstens plads i undervisningen. For første gang afholdtes en international Arts Education Week i Unesco regi, og Danmark var flot repræsenteret i denne sammenhæng med Ciclo projektet. LMS engagerede sig stærkt i denne satsning ud fra en strategisk vurdering af at Arts Education er vigtig som en øjenåbner for hele området omkring mødet mellem professionel kunst og skolen. KulturCrew hvor elever oplæres som koncertarrangører, har oplevet stor efterspørgsel og kræver en grundig opstart for at blive rigtig vellykket. Dette har primært krævet personaleressourcer. Strategisk knytter projektet sig især til ønsket om at skabe ejerskab blandt skoler og kommuner.

5 Midtvejsevaluering LMS har en tre-årig aftale med Statens Kunstråd, og da dette er den første periode, var der indlagt en medtvejsevaluering, hvor LMS midt i afleverede en rapport, som senere fulgtes op af rådets evaluering. I denne hedder det indledningsvis at Det er Statens Kunstråds Musikudvaigs overordnede vurdering, at LMS gør et fint arbejde og er meget opmærksomme på de kunstneriske og formidlingsmæssige muligheder og udfordringer, der knytter sig til produktion og formidling af koncerter til børn og unge. Statens Kunstråds Musikudvalg finder det positivt, at LMS er opmærksom på fortsat at styrke samarbejdet med kommuner og skoler, og at LMS i den forbindelse også er opmærksom på de økonomiske udfordringer. Herudover har rådets musikudvalg foreslået en række ændrede prioriteringer i forhold til aftalen og praksis: Mere proaktiv tilgang til det kunstneriske udviklingsarbejde herigennem, at LMS er mere opsøgende og selv tager kontakt til kunstnere, der måske ikke umiddelbart ser sig selv som formidlere til skoler. Styrkelse af skolekoncerternes kunstneriske validitet gennem anmeldelser, priser eller andet, som det f.eks. kendes inden for børneteaterområdet. Videreførelse og styrkelse af et internationalt perspektiv, både når det gælder udvikling, produktion og formidling. Måske i højere grad medvirke til at skabe forståelse for betydningen af det musikalske arbejde i skolerne, hvor en god indsats både består af en god musikundervisning og elevernes møde med den levende musik. LMS gode indsats med afsæt i undervisningsområdets indfaldsvinkler til læring bør videreføres og styrkes. Fortsat og i styrket omfang bør fokusere på salgsarbejdet, dvs, at påvirke både kommunernes og skolernes lyst til at prioritere deres ressourcer i retning af også at indkøbe skolekoncerter. Styrke indsatsen for at få ikke-deltagende kommuner til at deltage. Nogle af disse forslag er allerede i gang med at blive realiseret, mens andre er under overvejelse og planlægning.

6 Processen omkring midtvejsevaluering har givet LMS en klar forventning om, at Kunstrådet ønsker at der forhandles en ny aftale, når den nuværende udløber med udgangen af Dette er LMS selvsagt også interesseret i.

7 Mål, resultater og forventninger Målene nedenfor stammer fra den treårige aftale med Statens Kunstråd, og er her sammenholdt med resultater og forventninger. 1. Skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: Producere mellem 80 og 90 turnerende skolekoncertproduktioner % vil være nye og 2-3 stk. vil være fra udlandet. Det samlede koncertantal vil ligge på omkring 2200 og vil spænde genremæssigt bredt. Der udarbejdes undervisningsmateriale til samtlige produktioner. LMS er bevidst om vigtigheden af, at der i udbuddet er tilstrækkelig bredde i personsammensætning, fx angående etnicitet og køn. Resultat Der har været præsenteret 89 produktioner med en fin bredde i årets løb. Nye produktioner udgør 13,5%, men vi anser afvigelsen fra målet om 20-25% begrundet i opgørelsesmetoden (kalenderår/sæson-år) og henviser til indledningsafsnittet. Der har i kalenderåret været afholdt 1930 skolekoncerter. Dette anses ikke for tilfredsstillende og diskuteres derfor også ovenfor i indledningsafsnittet. Forskydninger mellem skoleår og kalenderår kan være en del af forklaringen, idet koncerttallet for sæson -13 er Der er udarbejdet grundigt undervisningsmateriale til alle turneer, og både skriftligt og auditivt materiale ligger nu på hjemmesiden og downloades af skolerne. Vi har ikke nogen fornuftig metode til at opgøre etnicitet, men overordnet mener vi, at vi har en god bredde. Med hensyn til andelen af kvindelige musikere er der sket en udvikling fra 27,8 til 32,1%. Forventninger 2013 Koncerttallet forventes at stige og nærme sig målet om 2200 koncerter som følge af styrket salgsindsats. Var ret overrasket over gruppens evne til at nå eleverne - ALLE elever. Og på trods af den noget "særprægede" musik. Kiggede mange gange rundt i salen og oplevede at elever, som tit er urolige, sad stille og lyttede. Mølholm Skole, Vejle om koncert med Mythos

8 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: 1. vedligeholde og udbygge de netværk, der står som aftager af koncerterne. Dels ved et højt informationsniveau i forhold til kommuner og skoler, dels ved at inddrage dem i beslutninger og valg. 2. fortsætte projektet Kulturpakker, hvor koncerter formidles i samme ordning som børneteater og dans i 2-3 kommuner, evt. lidt flere. 3. udbygge Elever som arrangører så flere skoler og kommuner omfattes. Håndbog/website til brug for eleverne etableres. 4. annoncere i musikblade og på hjemmesiden at man kan ansøge om de ledige pladser i fagudvalget. Vedr. fagudvalgets sammensætning og rolle se LMS vedtægter 7 og Retningslinjer for fagudvalget. Resultat 1. Netværket med områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter er overordentlig velfungerende og vigtigt for skolekoncertområdet. LMS fastholder indsatsen for solide, lokale netværk gennem møder, information m.m. Vi opfordrer samarbejdskommunerne til at deltage i den årlige festival og tilbyder en gratis total-pakke til en person fra hver kommune. 2. Kulturpakker er stadig i fin udvikling. Ordningen omfatter 3 kommuner og der forhandles i starten af 2013 med en fjerde. Samarbejdet har givet mulighed for tværæstetiske workshops for lærerne, opkvalificering af lokale kontaktpersoner, samarbejde med læreruddannelserne m.m. 3. Elever som arrangører er nu omdøbt til KulturCrew og er modtaget med stor interesse af skoler og kommuner både indenfor Kulturpakker og blandt vore øvrige kommuner. Udarbejdelsen af et digitalt community for de unge er godt i gang. Fra ordninger på 12 skoler sidste år, er det nu vokset til godt 40.

9 4. Der har været annonceret efter nye fagudvalgsmedlemmer, og der kom denne gang 38 ansøgninger mod 18 første gang. Forventninger 2013 Vi forventer at fastholde den fine udvikling på dette område i Det er en meget fin ordning. Jeg får mange positive tilbagemeldinger fra kolleger. Og jeg oplever mange glade børn. Kildemarkskolen, Næstved 3. Festival for skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: afholde en årlig festival for skolekoncerter. Festivalen skal være åben for skoleelever i den kommune, hvor den holdes, samt for fagpersoner indenfor skolekoncerter, musikliv og børnekultur fra ind- og udland. Festivalen omfatter ca. 100 koncerter, 3-5 lærerkurser samt konferencer o.l. Resultat Pga frafald fra en samarbejdskommune var vi nødsaget til et mindre arrangement i, og vi ændrede betegnelsen fra festival til showcase, hvor der i samarbejde med Aarhus Kommune og Jysk Musikkonservatorium afholdtes 24 koncerter på en dag. Besøgstallet for professionelle formidlere var stort set som ønsket, mens tilrettelæggelsesformen indebar, at antallet af børnepublikum var minimalt. Det var en god og lærerig erfaring at afprøve denne form for præsentation, og det overvejes at gentage den med nogle års mellemrum. Forventninger 2013 I 2013 er festivalen atter oppe i det store gear med over 100 koncerter i Næstved Kommune.

10 4. Udviklingsprojekter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - have et stærkt fokus på udvikling gennem forskellige tiltag, med særligt øje for at vægte tiltag, der har mulighed for at forankres. 1. eksperimentere med koncepter for de turnerende koncerter. 2. indgå samarbejde med andre producenter og aktører i Danmark og Norden om fællesproduktioner. 3. afsøge muligheder for at afholde skolekoncerter udenfor skolen i koncertsale og på spillesteder. 4. eksperimentere med familiekoncerter i forbindelse med skolekoncerter, hvor eleverne kan invitere deres forældre med til en musikoplevelse om aftenen. 5. eksperimentere med at koble workshops med koncerter, så skolerne fx får besøg af en musiker forud for koncerten. 6. afsøge muligheder for at udvikle samarbejdsflader med nye parter. Det kunne eksempelvis være med DR s Musikarium el.lign. 7. eksperimentere med inddragelse af tværkunstneriske elementer. Resultat LMS har som altid været meget optaget af udvikling og eksperimenter på området. Det helt overskyggende projekt var Ciclo, som i samarbejde med Unesco, Det Danske Kulturinstitut, Undervisningsministeriet og mange flere eksperimenterede med Arts Education på 9 skoler i 4 kommuner samt 10 skoler i Rio de Janeiro. LMS spillede en nøglerolle som operatør på projektet og involverede mange ressourcer i det. Resultatet har været godt og har genereret viden om kunstens betydning i skolen, værdifuld læring for skoler og arrangører samt styrkede relationer mellem projektpartnerne.

11 Kulturpakker og KulturCrew er også stadig meget omfangsrige og langsigtede projekter, som skønnes at have en blivende betydning for området. Men også projekter som Lydfelt (elever arbejder med lydkunst), Japansk Drømmerejse (eksperimenter med koncertform og elevinddragelse), workshops for elever og lærere samt udvikling af app til undervisningsmateriale er eksempler på områder, hvor vi gennem eksperimenter og nysgerrighed tilfører ny viden til området. Vi arbejder stadig sammen med nordiske søsterorganisationer om nye, fælles produktioner i I arbejde vi på en produktion med islandske musikere, men den har dog endnu ikke turneret i Danmark. I Danmark har vi bl.a. arbejdet sammen med Peter Rønn om et koncertkoncept samt med Jysk Musikkonservatorium om udvikling/konkurrence for nye produktioner. Tidligere års forsøg med koncerter på spillesteder og koncerthuse resulterer i, at vi nu naturligt inddrager denne tilrettelæggelsesform, når det er formålstjenligt. Vi drøfter stadig samarbejdsmusligheder med DR s Musikarium og har bl.a. været involveret i udvikling af undervisningsmateriale til koncerter med DR s Symfoniorkester. Generelt har vi i bestyrelsen arbejdet med en udviklingsstrategi, som skal gøre det tydeligere for os selv og samarbejdspartnere hvilke projekter, vi skal gå ind i, og hvorfor. Strategien er ved at blive kørt ind via et projektskema, som præciserer mål, forventninger til ressourceforbrug, og vi forventer på den baggrund at projekter fremover vil få en større gennemslagskraft i forhold til vores grundaktiviteter. Forventninger 2013 Fokus på udvikling og øget strategisk og systematisk brug af udviklingsprojekter vil fortsætte i Konkret arbejdes med forberedelse af to store projekter i 2014, nemlig en ny og større udgave af Ciclo samt EU-projektet Blackboard Music Project.

12 Resultatet af små tre ugers komponistprojekt var over al forventning. En helt særlig musikalsk oplevelse for børnene på virkelig højt niveau. Det endelige resultat var en konstant vekslen mellem elevernes komponerede musik og musikernes færdige del, som gav alle en følelse af at være en del af noget helt unikt og stort. Eleverne blev fra start inkluderet i processen, og alle fik en følelse af at være nødvendig og værdifuld. Alle elevernes input og forslag blev inddraget. Deres kreativitet, i forhold til at udtrykke noget via musik, blev virkelig sat i spil. Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Jyllinge Skole om projektet Hvad Er Et Væsen 5. Undervisningsmidler Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - producere undervisningsmidler til de enkelte turneer - primært i en form, der kan downloades fra nettet. - eksperimentere med musikerbesøg som en form for forberedelse, der kan indarbejdes i skolens undervisning og hverdag. - eksperimentere med mere interaktive, net baserede undervisningsmidler. Resultat Der er i lavet undervisningsmidler til alle turneer. De ligger nu 100% digitalt og downloades som dokumenter fra nettet. Lydfiler kan desuden streames. Der er udarbejdet en app som kan bruges til at gøre fremtidige materialer tilgængelige på smartphones og computere. Der var været arbejdet med workshops i forbindelse med koncerter. Dette er bl.a. sket i samarbejde med KODA s Skolekontakten. Forventninger 2013 I 2013 vil vi tage app en i brug for udvalgte materialer og arbejde videre med forløb, der kombinerer kunstnerbesøg og koncerter, bl.a. i projektet

13 Lyttepoesi. Årets festival vil inddrage disse aspekter i et 2-dages lærerkursus om brugen af professionel kunst i undervisningen. Fantastisk ordning, med rigtig mange gode oplevelser og ikke mindst godt undervisningsmateriale. Vemmelev Skole, Slagelse Genialt - smartboardet har gjort det let at anvende materialet, både før og efter koncerten. Skole i Herlev ifm. koncert med Stamp 6. Familiekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: arrangere Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) i samarbejde med kommuner. Antal koncerter vil være ca. 88 og antal kommuner ca 20. Resultat Målet er opfyldt gennem 90 koncerter og aftaler med 21 kommuner. Forventninger 2013 Der forventes nogenlunde uændret udvikling i aktiviteten. 7. Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland Mål aktivt vedligeholde sine nationale og internationale netværk med andre musik- og børnekulturorganisationer mhp at - fremme den generelle forståelse for vigtigheden af at børn og unge har adgang til kunst og kultur - kunne dele viden, modtage inspiration og - servicere kunderne bedst muligt. Resultat Som inderste cirkel i LMS netværk er der vores områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter. Dette netværk er af uvurderlig værdi

14 for skolekoncertordningen, og er omtalt under pkt. 2. Næste cirkel er vores netværk med Teatercentrum og Dansehallerne i Kulturpakker smat de partnerskaber som projekter som Ciclo og KMP-netværket (Kreative Musikalske Processer) fører med sig. Internationalt er vore primære netværk NNS (Nordisk Netværk for Skolekoncerter) og Jeunesses Musicales. LMS spiller en nøglerolle i begge, idet vi er sekretariat for det nordiske netværk, og Ebbe Høyrup er formand for Young Audiences Committee under JM. Vi har i haft en ledende medarbejder fra den estiske skolekoncertorganisation på studieophold i 14 dage. Forventninger 2013 At gode netværk er en forudsætning for succes vil også være en bærende tanke i Den internationale dimension forventes yderligere styrket i kraft af, at LMS er drivkraft i EU-projektet Blackboard Music Project, som vil have en intensiverende planlægningsfase frem mod starten i En musikalsk oplevelse af en art, som tilhørerne ikke er vant til at høre. Der var stor lydhørhed hos tilhørerne. En eye opener eller rettere: en ear opener for mange. Niels Ebbesen Skolen, Skanderborg, om koncert med Nordens Tone 8. International udveksling Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - arbejde for at danske musikgrupper med ekspertise i koncerter for børn får mulighed for at turnere i udlandet primært de nordiske lande, men også resten af Europa. - udenlandske musikgrupper laver skolekoncertturneer i Danmark. Der satses på 2-3 turneer. Udvekslingerne vil i høj grad ske gennem Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales, som LMS er tilknyttet.

15 Resultat LMS har gennem året været involveret i adskillige kontakter mellem udenlandske arrangører og danske skolekoncertgrupper, og vores hjemmeside med kataloget over aktuelle grupper fremhæves som en stor hjælp til dette. LMS har lagt en del kræfter i at designe Blackboard Music Project (BbMP) som fra 2014 skal bringe danske grupper til udenlandske showcases og omvendt. I lyset af et rigeligt antal udenlandske grupper (6), der turnerede i Danmark i 2011, er der her reduceret noget i. I alt 3 udenlandske produktioner har turneret. Forventninger 2013 Planlægningen af BbMP fortsætter og vi vil løbende hjælpe danske grupper til udlandet. Vi forventer ca 3 udenlandske turneer herhjemme, bl.a. med en estisk gruppe, som vi har arbejdet med gennem vores nordiske netværk. 9. Information og rådgivning Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - yde rådgivning til enkeltpersoner, organisationer, skoler, myndigheder m.m. om spørgsmål vedr. koncertvirksomhed for børn og unge. - informere om området ved oplæg og deltagelse på seminarer, møder og konferencer. - informere gennem pressemeddelelser primært rettet mod lokale medier. - informere om området gennem elektroniske nyhedsmails. - stille information til rådighed på internettet, herunder drive en koncert-liste, som kan hjælpe lokale koncertarrangører til at finde musikgrupper, der turnerer i deres område. - udarbejde håndbøger og vejledninger til hjælp for skolernes kontaktpersoner og elever, der fungerer som kulturpiloter formen kan både være trykt og netbaseret materiale. - optimere website(s).

16 LMS driver hovedsiden lms.dk og derudover musikitide.dk, kulturforborn.dk, kulturpakker.dk samt separate websystemer til musikeransøgninger, tilmelding til festival, surveys m.m. Disse er opstået på forskellige tidspunkter i organisationens liv, og har derfor ikke den fornødne sammenhæng. Dette er der nu behov for re-designe, så der opnås optimal funktionalitet. - Udvikle webbaseret undervisningsmateriale. Det trykte undervisningsmateriale fra LMS erstattes gradvist af webbaserede løsninger, hvor der er en under-hjemmeside for hver turné. Dette vil både gøre det mere fleksibelt, lettere at inddrage tidligere produceret stof, koble med lyd og film. Resultat LMS lægger fortsat en stor indsats i at informere og rådgive på forskellig vis. Det har været glædeligt at få mange positive tilbagemeldinger på den re-designede hjemmeside, som vi har brugt rigtig mange kræfter på. Vi arbejder fortsat på afslutte tilsvarende ombygninger af hjemmesiden for vores festival (musikitide.dk) og kulturpakker.dk I udarbejdede LMS en midtvejsrapport om det første 1½ år af aftalen med Statens Kunstråd. LMS anmodes i stigende omfang om at holde oplæg på konferencer o.l. om musik for børn, kultur for børn, æstetisk læring m.m. I har vi givet oplæg på mindst 11 forskellige konferencer, heraf 3 i udlandet. LMS bestyrelse har i fastlagt en strategi for kommunikation, der opridser hvilke målgrupper, der især satses på og ad hvilke kanaler. Forventninger 2013 KulturCrew online community færdiggjort. Den vedtagne kommunikationsstrategi vil styre rammerne for arbejdet, hvilket bl.a. indebærer, at de primære målgrupper for vores kommunikation er skoler/lærere/kommuner og politikere/beslutningstagere.

17 Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Bogå Kostskole om koncert med Heartbeat 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: sørge for kompetenceudvikling af - musikere gennem sparring med producenter o.l. - lærere gennem tiltag i forhold til Musik i Tide netværkene - ansatte gennem efteruddannelse og læring på jobbet Resultat Alle nye musikere har været gennem et sparringsforløb med egne eller eksterne producenter med henblik på at optimere deres kunstneriske og formidlingsmæssige udtryk i forhold til målgruppen. Særligt for konservatoriestuderende har der været dels et foredrag og dels en konkurrence med indbygget hjælp fra vores producenter. Der har været kurser for lærere i forbindelse med netværksmøder i kommunerne eller som optakt til turneer. Vi har desuden deltaget i en undervisningsdag om brug af kunst i skolen for lærerstuderende. Personalet har været på forskellige relevante kurser og efteruddannelse i nyt regnskabsprogram, strategisk kommunikation, proceskonsultation, planlægning m.m. Desuden arbejder vi bevidst med intern vidensdeling. Forventninger 2013 Ovennævnte aktiviteter forventes at forsætte uændret. Indsatsen i forhold læreruddannelserne forventes dog at vokse.

18 11. Arbejde for vækst på området Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: fortsætte med politiske kontakter og lignende med henblik på at placere skolekoncerterne i en gunstig position, der kan muliggøre ekstra midler på finansloven til området. I det omfang, det lykkes, vil det påvirke målene i pkt. 1 opadgående. Målet er at alle elever skal opleve en koncert om året på deres skole indenfor en overskuelig årrække, så Musik i Tide ordningen bliver nationalt dækkende. I 2010 er man på ca. 1/3 af dette mål. Resultat Bestyrelsen har fastsat et 2020 mål om at alle børn skal opleve en koncert om året. Dette har været drøftet med forskellige politikere fra Folketinget. Også via Kulturpakker har vi haft politikerkontakter samt foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Forventninger 2013 Indsatsen forventes fastholdt og evt styrket. Musik på højt plan. Jeg var lidt skeptisk i forhold til en klassisk pianist til en flok teenagere, men jeg blev klogere. Tarm Skole om koncert med Ole Bartholin Kiilerich

19 Nøgletal mål resultat Koncerter - skolekoncerter (antal) Koncerter festival (i : showcase) a Koncerter - Kamæleon Koncerter(familie) (antal) Koncerter - førskole (antal) - 0 Skolekoncertproduktioner (antal) Nye skolekoncertproduktioner (%) 20-25% 13,5% Udviklingsprojekter (antal) 4 7 b Udenlandske skoleproduktioner (antal) Workshops for elever - 31 Workshops for lærere - 10 Publikumsantal ca Evalueringsgennemsnit musikalsk kvalitet - 4,84 c Evaluering fra skoler, formidlingsevne - 4,67 c Evaluering fra skoler, elevers oplevelse - 4,55 c Evaluering fra skoler, undervisningsmateriale - 4,29 c Evaluering fra skoler, ordningen generelt - 4,75 c Evaluering fra musikere, samlet oplevelse - 4,56 d Evaluering fra musikere, samarbejde med LMS - 4,90 d Musikere pr. gruppe i gennemsnit 3,30 3,50 Kvindelige musikere (%) - 32,1 Kommuneaftaler, skolekoncerter (antal) Kommuneaftaler (Kamæleon Koncerter) (antal) Festivalgæster (børn/voksne) 6000/ /200 Driftsresultat - Egenkapital Årsværk e - 8,7 Besøg på web pr måned 2500/md 3479/md f Antal overnatninger booket Kilometer kørt af musikerne - ca Bestyrelsesmøder - 4 a = 24 ved showcase + 5 ved Kamæleonfestival b = ciclo, kulturpakker, kulturcrew, lydfelt, japansk drømmerejse, workshops (andyop workshops, jesper falch workshops, (10 lærerworkshops, 31 elevworkshops)), app uv-mat. c = Skolernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 900 koncerter er evalueret af skolerne i årets løb. d = Musikernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 1600 koncerter er evalueret i årets løb. e = Heraf er 3,3 under ordningen for flexjob. f = antal besøg pr. måned i gennemsnit. Unikke besøg pr måned udgør Gennemsnitligt varer et besøg på siden 4m36s og omfatter 4,5 sider.

20 Økonomi LMS har en sund økonomi, hvor tilskuddet fra Statens Kunstråd på suppleres med indtægter fra kommuner m.m. på næsten 8 mio kr, og hvor egenkapitalen har en størrelse, der sikrer stabilitet ved sæsonudsving i likviditeten o.l. Regnskabet for udviser et resultat på kr , hvilket betyder, at vi ved årsskiftet har en egenkapital på kr Året var ikke oprindelig planlagt til at skulle give overskud, men det er fremkommet især pga to faktorer: I Kulturpakker var der først sikkerhed for bevillingen sidst i april, hvilket forsinkede planlægningen, så mange aktiviteter først kommer til at ligge i Dette vedrører ca af overskuddet. Vi har arbejdet på at få flere kommuner med, og som omtalt andetsteds går dette godt, men langsomt. Det betyder, at vi har holdt en pulje på ca klar til aktiviteter i Vordingborg, Svendborg, Fåborg-Midtfyn og Brønderslev, som ikke er kommet i anvendelse inden årsskiftet. Det er vores forventning at arbejdet i forhold til kommunerne vil skabe en aktivitetsfremgang allerede i 2013, som vil afspejle sig i øgede koncertudgifter. Også den mindre udgave af festivalen i spiller økonomisk ind. Udgifterne til udviklingsprojekter er derimod steget meget, primært pga projektet Ciclo. En del af overskuddet vil i 2013 skulle anvendes på ekstraudgifter i forbindelse med at to af personalet er på barsel.

21 Hvem er hvem? Bestyrelsen bestod ved udgangen af af: Søren Bojer Nielsen (formand), personligt medlem Kristina Holgersen, Dansk Rock Samråd Lars Thor Larsen, Musiklærerforeningen Toke Halskov Kristensen, Musik & Ungdom Jesper Egelund, SNYK Kim Christoffersen Dawartz, Kommunernes Landsforening Jacob Drong, Jazz Danmark Fagudvalget bestod ved udgangen af af: Benita Haastrup Else Marie Okkels Leif Jakobsen Lars Greve Mik Stegger Sarah Vibe-Petersen Personale pr. 31. december : Ebbe Høyrup, leder Gitte Abildtrup Møller, souschef Pernille Flensted Kallmayer, regnskab, administration og planlægning Kirsten Andkjær Petersen, koncertproduktion og undervisningsmateriale Jesper Gottlieb, koncertproduktion og undervisningsmateriale Karen Lund, informationsmedarbejder Jytte Rasmussen, bogholderi og regnskab Helle Bervig, bogholderi og regnskab Erna Sørensen, administration Sophie Rosenberg Lindequist, booking af hotel og bil, administration (barselsorlov) Områdekonsulenter pr. 31. december : Anette Duedal Birgitte Boelt Ida Wettendorff Inge Merete Sørensen Ingrid Skovgaard Andersen Lis Olsen Hanne Schriver Freelance producenter i : Lene Juul Langballe, koncertproduktion og undervisningsmateriale Ghita Johansen, undervisningsmateriale Søren Bechmann, undervisningsmateriale

22 Turnerende solister og ensembler i Antal musikere Skolekoncerter Kamæleon koncerter AndyOp 3 x Arte Flamenco 4 x x Audiograf 5 x Babylove & the van Dangos 7 x Basco 4 x Body Rhythm Factory 3 x x Breeze of Gospel 4 x Channe Nussbaum Kvartet 4 x Cocoson 4 x Cocossa 4 x x Copenhagen Cuba Kvartet 4 x DaBoing Band 3 x Dánjal 5 x Den Blå Tone 3 x Den Rullende Opera 3 x x Det lille operakompagni 6 x Donau Swing 4 x Drums Across 3 x x Duo Saxopran 2 x x Ea Philippa 2 x Elvstrøm/Lauritsen 4 4 x En elefant, en måge og en hare 5 x Fatma Zidan Trio 3 x FIGURA Ensemble 4 ny Fiolministeriet 3 x Fjeren og Rosen Ensemblet 5 x Flensborg/Venndt - Duo 2 x Gadehjørnet 3 x Goin' Back To New Orleans 3 x Gospel Sisters 4 x Halberg / Clausen / Andersson 3 x Heart Beat 4 ny x Ibrahim Electric 3 x Iris 3 x Jacob Nielsen 1 x x Jochen Brusch & Finn Svit 2 x Jordans Drive 5 x Klassisk På Stribe 4 x Klezmerduo 2 x x Klezmofobia 6 x Krauka 4 x

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for LMS - Levende Musik i Skolen

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefa: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere