LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013"

Transkript

1 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

2 Indhold Indledning 2 Mål, resultater, forventninger 7 Nøgletal 19 Økonomi 20 Hvem er hvem i LMS 21 Solister og musikgrupper på turné 22 Samarbejdskommuner 25 Evalueringer fra skoler 27 Evalueringer fra musikere 28

3 Indledning For LMS har har været et år med en stærk basisaktivitet, og spændende og fremadrettede udviklingsaktiviteter. Skolekoncerter, familiekoncerter, undervisningsmaterialer, netværk og samarbejdsrelationer bliver til stadighed bedre konsolideret og mødes med stor tilfredshed og anerkendelse fra skoler, kommuner og samarbejdspartnere. I fik vi endog Frie Grundskolers Lærerforenings Børnekulturpris for vores indsats! Vi har haft et enestående bredt udvalg af koncertproduktioner på turné. Listen over solister og musikgrupper er lang og imponerende, og sikrer at børn og unge møder det bedste indenfor et væld af genrer. Der er med andre ord gode chancer for at få ørerne op for noget, man ikke vidste, man kunne lide. I tilbagemeldingerne fra skolerne bedømmer de forskellige aspekter med karakterer fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste. 920 har svaret på hvordan de oplever den musikalske kvalitet, og her ligger gennemsnittet helt oppe på 4,84. Bedømmelsen af selve Musik i Tide ordningen generelt ligger på 4,75. Det var en utrolig smuk, varm og nærværende koncert. Laursens Realskole, Aarhus, om koncert med pianisten Jacob Nielsen Også musikerne giver elektronisk feedback og her ligger fx vurderingen af samarbejdet med LMS på 4,90. Lavest blandet musikernes besvarelser scorer børnenes forberedelse som ligger på 3,93. Over 1600 musikere har indtastet evalueringer. Krisens kradsen Musikken spiller selvom krisen kradser og samfundet sparer på stort set alle konti. Skolekoncerterne har gennem de seneste år kun i meget begrænset grad mærket afmatningen, men i slog nedgangen mere igennem, end vi havde ventet. Det medførte, at vi kom under 2000 koncerter i årets løb. Ganske vist begyndte vi også i en forstærket salgsindsats overfor kommunerne, men før det kommer igennem budgetlægning, byrådsbeslutning o.l. går der tid, og vi forventer derfor først at se resultaterne fra 2013 og frem. Udover besparelser på skolers og kommuners budgetter spiller det også ind, at skolesammenlægninger og lukninger fører til oprettelse af flere

4 privatskoler, som ikke alle steder er omfattet af kommunernes engagement. Endelig spiller også det faldende børnetal lidt ind. Endelig kan det ikke udelukkes, at der spiller forskellige opgørelsesperioder ind. Generelt planlægger vi koncerterne i sæsoner, der følger skoleåret (sommer til sommer), mens årsrapporten, regnskab m.m. følger kalenderåret. Det er nødvendigt at holde fast i at opgøre koncerttallet pr kalenderår bl.a. for at kunne beregne gennemsnitsudgiften pr koncert. Kun ved at se på antallet af koncerter over en længere årrække, kan man for alvor få et retvisende billede af omfanget. Koncerttallet for sæson -13 er således I disse nedgangstider ville skolekoncerter være noget af det første, skolelederen kunne finde på at skære væk. Musik i Tide-ordningen sikrer os imod dette, og det er vi meget taknemmelige for. Vindinge Skole, Roskilde Vi udvikler og lærer Blandt årets udviklingsprojekter har især Ciclo og KulturCrew fyldt godt op. Begge projekter har været knyttet op på strategiske overvejelser omkring vores mission og målsætninger generelt, hvorfor der da også er involveret både store økonomiske og personalemæssige ressourcer i dem. Ciclo er et projekt om Arts Education, som har sit udspring i Unescos kortlægning og strategi omkring kunstens plads i undervisningen. For første gang afholdtes en international Arts Education Week i Unesco regi, og Danmark var flot repræsenteret i denne sammenhæng med Ciclo projektet. LMS engagerede sig stærkt i denne satsning ud fra en strategisk vurdering af at Arts Education er vigtig som en øjenåbner for hele området omkring mødet mellem professionel kunst og skolen. KulturCrew hvor elever oplæres som koncertarrangører, har oplevet stor efterspørgsel og kræver en grundig opstart for at blive rigtig vellykket. Dette har primært krævet personaleressourcer. Strategisk knytter projektet sig især til ønsket om at skabe ejerskab blandt skoler og kommuner.

5 Midtvejsevaluering LMS har en tre-årig aftale med Statens Kunstråd, og da dette er den første periode, var der indlagt en medtvejsevaluering, hvor LMS midt i afleverede en rapport, som senere fulgtes op af rådets evaluering. I denne hedder det indledningsvis at Det er Statens Kunstråds Musikudvaigs overordnede vurdering, at LMS gør et fint arbejde og er meget opmærksomme på de kunstneriske og formidlingsmæssige muligheder og udfordringer, der knytter sig til produktion og formidling af koncerter til børn og unge. Statens Kunstråds Musikudvalg finder det positivt, at LMS er opmærksom på fortsat at styrke samarbejdet med kommuner og skoler, og at LMS i den forbindelse også er opmærksom på de økonomiske udfordringer. Herudover har rådets musikudvalg foreslået en række ændrede prioriteringer i forhold til aftalen og praksis: Mere proaktiv tilgang til det kunstneriske udviklingsarbejde herigennem, at LMS er mere opsøgende og selv tager kontakt til kunstnere, der måske ikke umiddelbart ser sig selv som formidlere til skoler. Styrkelse af skolekoncerternes kunstneriske validitet gennem anmeldelser, priser eller andet, som det f.eks. kendes inden for børneteaterområdet. Videreførelse og styrkelse af et internationalt perspektiv, både når det gælder udvikling, produktion og formidling. Måske i højere grad medvirke til at skabe forståelse for betydningen af det musikalske arbejde i skolerne, hvor en god indsats både består af en god musikundervisning og elevernes møde med den levende musik. LMS gode indsats med afsæt i undervisningsområdets indfaldsvinkler til læring bør videreføres og styrkes. Fortsat og i styrket omfang bør fokusere på salgsarbejdet, dvs, at påvirke både kommunernes og skolernes lyst til at prioritere deres ressourcer i retning af også at indkøbe skolekoncerter. Styrke indsatsen for at få ikke-deltagende kommuner til at deltage. Nogle af disse forslag er allerede i gang med at blive realiseret, mens andre er under overvejelse og planlægning.

6 Processen omkring midtvejsevaluering har givet LMS en klar forventning om, at Kunstrådet ønsker at der forhandles en ny aftale, når den nuværende udløber med udgangen af Dette er LMS selvsagt også interesseret i.

7 Mål, resultater og forventninger Målene nedenfor stammer fra den treårige aftale med Statens Kunstråd, og er her sammenholdt med resultater og forventninger. 1. Skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: Producere mellem 80 og 90 turnerende skolekoncertproduktioner % vil være nye og 2-3 stk. vil være fra udlandet. Det samlede koncertantal vil ligge på omkring 2200 og vil spænde genremæssigt bredt. Der udarbejdes undervisningsmateriale til samtlige produktioner. LMS er bevidst om vigtigheden af, at der i udbuddet er tilstrækkelig bredde i personsammensætning, fx angående etnicitet og køn. Resultat Der har været præsenteret 89 produktioner med en fin bredde i årets løb. Nye produktioner udgør 13,5%, men vi anser afvigelsen fra målet om 20-25% begrundet i opgørelsesmetoden (kalenderår/sæson-år) og henviser til indledningsafsnittet. Der har i kalenderåret været afholdt 1930 skolekoncerter. Dette anses ikke for tilfredsstillende og diskuteres derfor også ovenfor i indledningsafsnittet. Forskydninger mellem skoleår og kalenderår kan være en del af forklaringen, idet koncerttallet for sæson -13 er Der er udarbejdet grundigt undervisningsmateriale til alle turneer, og både skriftligt og auditivt materiale ligger nu på hjemmesiden og downloades af skolerne. Vi har ikke nogen fornuftig metode til at opgøre etnicitet, men overordnet mener vi, at vi har en god bredde. Med hensyn til andelen af kvindelige musikere er der sket en udvikling fra 27,8 til 32,1%. Forventninger 2013 Koncerttallet forventes at stige og nærme sig målet om 2200 koncerter som følge af styrket salgsindsats. Var ret overrasket over gruppens evne til at nå eleverne - ALLE elever. Og på trods af den noget "særprægede" musik. Kiggede mange gange rundt i salen og oplevede at elever, som tit er urolige, sad stille og lyttede. Mølholm Skole, Vejle om koncert med Mythos

8 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: 1. vedligeholde og udbygge de netværk, der står som aftager af koncerterne. Dels ved et højt informationsniveau i forhold til kommuner og skoler, dels ved at inddrage dem i beslutninger og valg. 2. fortsætte projektet Kulturpakker, hvor koncerter formidles i samme ordning som børneteater og dans i 2-3 kommuner, evt. lidt flere. 3. udbygge Elever som arrangører så flere skoler og kommuner omfattes. Håndbog/website til brug for eleverne etableres. 4. annoncere i musikblade og på hjemmesiden at man kan ansøge om de ledige pladser i fagudvalget. Vedr. fagudvalgets sammensætning og rolle se LMS vedtægter 7 og Retningslinjer for fagudvalget. Resultat 1. Netværket med områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter er overordentlig velfungerende og vigtigt for skolekoncertområdet. LMS fastholder indsatsen for solide, lokale netværk gennem møder, information m.m. Vi opfordrer samarbejdskommunerne til at deltage i den årlige festival og tilbyder en gratis total-pakke til en person fra hver kommune. 2. Kulturpakker er stadig i fin udvikling. Ordningen omfatter 3 kommuner og der forhandles i starten af 2013 med en fjerde. Samarbejdet har givet mulighed for tværæstetiske workshops for lærerne, opkvalificering af lokale kontaktpersoner, samarbejde med læreruddannelserne m.m. 3. Elever som arrangører er nu omdøbt til KulturCrew og er modtaget med stor interesse af skoler og kommuner både indenfor Kulturpakker og blandt vore øvrige kommuner. Udarbejdelsen af et digitalt community for de unge er godt i gang. Fra ordninger på 12 skoler sidste år, er det nu vokset til godt 40.

9 4. Der har været annonceret efter nye fagudvalgsmedlemmer, og der kom denne gang 38 ansøgninger mod 18 første gang. Forventninger 2013 Vi forventer at fastholde den fine udvikling på dette område i Det er en meget fin ordning. Jeg får mange positive tilbagemeldinger fra kolleger. Og jeg oplever mange glade børn. Kildemarkskolen, Næstved 3. Festival for skolekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: afholde en årlig festival for skolekoncerter. Festivalen skal være åben for skoleelever i den kommune, hvor den holdes, samt for fagpersoner indenfor skolekoncerter, musikliv og børnekultur fra ind- og udland. Festivalen omfatter ca. 100 koncerter, 3-5 lærerkurser samt konferencer o.l. Resultat Pga frafald fra en samarbejdskommune var vi nødsaget til et mindre arrangement i, og vi ændrede betegnelsen fra festival til showcase, hvor der i samarbejde med Aarhus Kommune og Jysk Musikkonservatorium afholdtes 24 koncerter på en dag. Besøgstallet for professionelle formidlere var stort set som ønsket, mens tilrettelæggelsesformen indebar, at antallet af børnepublikum var minimalt. Det var en god og lærerig erfaring at afprøve denne form for præsentation, og det overvejes at gentage den med nogle års mellemrum. Forventninger 2013 I 2013 er festivalen atter oppe i det store gear med over 100 koncerter i Næstved Kommune.

10 4. Udviklingsprojekter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - have et stærkt fokus på udvikling gennem forskellige tiltag, med særligt øje for at vægte tiltag, der har mulighed for at forankres. 1. eksperimentere med koncepter for de turnerende koncerter. 2. indgå samarbejde med andre producenter og aktører i Danmark og Norden om fællesproduktioner. 3. afsøge muligheder for at afholde skolekoncerter udenfor skolen i koncertsale og på spillesteder. 4. eksperimentere med familiekoncerter i forbindelse med skolekoncerter, hvor eleverne kan invitere deres forældre med til en musikoplevelse om aftenen. 5. eksperimentere med at koble workshops med koncerter, så skolerne fx får besøg af en musiker forud for koncerten. 6. afsøge muligheder for at udvikle samarbejdsflader med nye parter. Det kunne eksempelvis være med DR s Musikarium el.lign. 7. eksperimentere med inddragelse af tværkunstneriske elementer. Resultat LMS har som altid været meget optaget af udvikling og eksperimenter på området. Det helt overskyggende projekt var Ciclo, som i samarbejde med Unesco, Det Danske Kulturinstitut, Undervisningsministeriet og mange flere eksperimenterede med Arts Education på 9 skoler i 4 kommuner samt 10 skoler i Rio de Janeiro. LMS spillede en nøglerolle som operatør på projektet og involverede mange ressourcer i det. Resultatet har været godt og har genereret viden om kunstens betydning i skolen, værdifuld læring for skoler og arrangører samt styrkede relationer mellem projektpartnerne.

11 Kulturpakker og KulturCrew er også stadig meget omfangsrige og langsigtede projekter, som skønnes at have en blivende betydning for området. Men også projekter som Lydfelt (elever arbejder med lydkunst), Japansk Drømmerejse (eksperimenter med koncertform og elevinddragelse), workshops for elever og lærere samt udvikling af app til undervisningsmateriale er eksempler på områder, hvor vi gennem eksperimenter og nysgerrighed tilfører ny viden til området. Vi arbejder stadig sammen med nordiske søsterorganisationer om nye, fælles produktioner i I arbejde vi på en produktion med islandske musikere, men den har dog endnu ikke turneret i Danmark. I Danmark har vi bl.a. arbejdet sammen med Peter Rønn om et koncertkoncept samt med Jysk Musikkonservatorium om udvikling/konkurrence for nye produktioner. Tidligere års forsøg med koncerter på spillesteder og koncerthuse resulterer i, at vi nu naturligt inddrager denne tilrettelæggelsesform, når det er formålstjenligt. Vi drøfter stadig samarbejdsmusligheder med DR s Musikarium og har bl.a. været involveret i udvikling af undervisningsmateriale til koncerter med DR s Symfoniorkester. Generelt har vi i bestyrelsen arbejdet med en udviklingsstrategi, som skal gøre det tydeligere for os selv og samarbejdspartnere hvilke projekter, vi skal gå ind i, og hvorfor. Strategien er ved at blive kørt ind via et projektskema, som præciserer mål, forventninger til ressourceforbrug, og vi forventer på den baggrund at projekter fremover vil få en større gennemslagskraft i forhold til vores grundaktiviteter. Forventninger 2013 Fokus på udvikling og øget strategisk og systematisk brug af udviklingsprojekter vil fortsætte i Konkret arbejdes med forberedelse af to store projekter i 2014, nemlig en ny og større udgave af Ciclo samt EU-projektet Blackboard Music Project.

12 Resultatet af små tre ugers komponistprojekt var over al forventning. En helt særlig musikalsk oplevelse for børnene på virkelig højt niveau. Det endelige resultat var en konstant vekslen mellem elevernes komponerede musik og musikernes færdige del, som gav alle en følelse af at være en del af noget helt unikt og stort. Eleverne blev fra start inkluderet i processen, og alle fik en følelse af at være nødvendig og værdifuld. Alle elevernes input og forslag blev inddraget. Deres kreativitet, i forhold til at udtrykke noget via musik, blev virkelig sat i spil. Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Jyllinge Skole om projektet Hvad Er Et Væsen 5. Undervisningsmidler Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - producere undervisningsmidler til de enkelte turneer - primært i en form, der kan downloades fra nettet. - eksperimentere med musikerbesøg som en form for forberedelse, der kan indarbejdes i skolens undervisning og hverdag. - eksperimentere med mere interaktive, net baserede undervisningsmidler. Resultat Der er i lavet undervisningsmidler til alle turneer. De ligger nu 100% digitalt og downloades som dokumenter fra nettet. Lydfiler kan desuden streames. Der er udarbejdet en app som kan bruges til at gøre fremtidige materialer tilgængelige på smartphones og computere. Der var været arbejdet med workshops i forbindelse med koncerter. Dette er bl.a. sket i samarbejde med KODA s Skolekontakten. Forventninger 2013 I 2013 vil vi tage app en i brug for udvalgte materialer og arbejde videre med forløb, der kombinerer kunstnerbesøg og koncerter, bl.a. i projektet

13 Lyttepoesi. Årets festival vil inddrage disse aspekter i et 2-dages lærerkursus om brugen af professionel kunst i undervisningen. Fantastisk ordning, med rigtig mange gode oplevelser og ikke mindst godt undervisningsmateriale. Vemmelev Skole, Slagelse Genialt - smartboardet har gjort det let at anvende materialet, både før og efter koncerten. Skole i Herlev ifm. koncert med Stamp 6. Familiekoncerter Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: arrangere Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) i samarbejde med kommuner. Antal koncerter vil være ca. 88 og antal kommuner ca 20. Resultat Målet er opfyldt gennem 90 koncerter og aftaler med 21 kommuner. Forventninger 2013 Der forventes nogenlunde uændret udvikling i aktiviteten. 7. Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland Mål aktivt vedligeholde sine nationale og internationale netværk med andre musik- og børnekulturorganisationer mhp at - fremme den generelle forståelse for vigtigheden af at børn og unge har adgang til kunst og kultur - kunne dele viden, modtage inspiration og - servicere kunderne bedst muligt. Resultat Som inderste cirkel i LMS netværk er der vores områdekonsulenter, kommunekontakter og skolekontakter. Dette netværk er af uvurderlig værdi

14 for skolekoncertordningen, og er omtalt under pkt. 2. Næste cirkel er vores netværk med Teatercentrum og Dansehallerne i Kulturpakker smat de partnerskaber som projekter som Ciclo og KMP-netværket (Kreative Musikalske Processer) fører med sig. Internationalt er vore primære netværk NNS (Nordisk Netværk for Skolekoncerter) og Jeunesses Musicales. LMS spiller en nøglerolle i begge, idet vi er sekretariat for det nordiske netværk, og Ebbe Høyrup er formand for Young Audiences Committee under JM. Vi har i haft en ledende medarbejder fra den estiske skolekoncertorganisation på studieophold i 14 dage. Forventninger 2013 At gode netværk er en forudsætning for succes vil også være en bærende tanke i Den internationale dimension forventes yderligere styrket i kraft af, at LMS er drivkraft i EU-projektet Blackboard Music Project, som vil have en intensiverende planlægningsfase frem mod starten i En musikalsk oplevelse af en art, som tilhørerne ikke er vant til at høre. Der var stor lydhørhed hos tilhørerne. En eye opener eller rettere: en ear opener for mange. Niels Ebbesen Skolen, Skanderborg, om koncert med Nordens Tone 8. International udveksling Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - arbejde for at danske musikgrupper med ekspertise i koncerter for børn får mulighed for at turnere i udlandet primært de nordiske lande, men også resten af Europa. - udenlandske musikgrupper laver skolekoncertturneer i Danmark. Der satses på 2-3 turneer. Udvekslingerne vil i høj grad ske gennem Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales, som LMS er tilknyttet.

15 Resultat LMS har gennem året været involveret i adskillige kontakter mellem udenlandske arrangører og danske skolekoncertgrupper, og vores hjemmeside med kataloget over aktuelle grupper fremhæves som en stor hjælp til dette. LMS har lagt en del kræfter i at designe Blackboard Music Project (BbMP) som fra 2014 skal bringe danske grupper til udenlandske showcases og omvendt. I lyset af et rigeligt antal udenlandske grupper (6), der turnerede i Danmark i 2011, er der her reduceret noget i. I alt 3 udenlandske produktioner har turneret. Forventninger 2013 Planlægningen af BbMP fortsætter og vi vil løbende hjælpe danske grupper til udlandet. Vi forventer ca 3 udenlandske turneer herhjemme, bl.a. med en estisk gruppe, som vi har arbejdet med gennem vores nordiske netværk. 9. Information og rådgivning Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: - yde rådgivning til enkeltpersoner, organisationer, skoler, myndigheder m.m. om spørgsmål vedr. koncertvirksomhed for børn og unge. - informere om området ved oplæg og deltagelse på seminarer, møder og konferencer. - informere gennem pressemeddelelser primært rettet mod lokale medier. - informere om området gennem elektroniske nyhedsmails. - stille information til rådighed på internettet, herunder drive en koncert-liste, som kan hjælpe lokale koncertarrangører til at finde musikgrupper, der turnerer i deres område. - udarbejde håndbøger og vejledninger til hjælp for skolernes kontaktpersoner og elever, der fungerer som kulturpiloter formen kan både være trykt og netbaseret materiale. - optimere website(s).

16 LMS driver hovedsiden lms.dk og derudover musikitide.dk, kulturforborn.dk, kulturpakker.dk samt separate websystemer til musikeransøgninger, tilmelding til festival, surveys m.m. Disse er opstået på forskellige tidspunkter i organisationens liv, og har derfor ikke den fornødne sammenhæng. Dette er der nu behov for re-designe, så der opnås optimal funktionalitet. - Udvikle webbaseret undervisningsmateriale. Det trykte undervisningsmateriale fra LMS erstattes gradvist af webbaserede løsninger, hvor der er en under-hjemmeside for hver turné. Dette vil både gøre det mere fleksibelt, lettere at inddrage tidligere produceret stof, koble med lyd og film. Resultat LMS lægger fortsat en stor indsats i at informere og rådgive på forskellig vis. Det har været glædeligt at få mange positive tilbagemeldinger på den re-designede hjemmeside, som vi har brugt rigtig mange kræfter på. Vi arbejder fortsat på afslutte tilsvarende ombygninger af hjemmesiden for vores festival (musikitide.dk) og kulturpakker.dk I udarbejdede LMS en midtvejsrapport om det første 1½ år af aftalen med Statens Kunstråd. LMS anmodes i stigende omfang om at holde oplæg på konferencer o.l. om musik for børn, kultur for børn, æstetisk læring m.m. I har vi givet oplæg på mindst 11 forskellige konferencer, heraf 3 i udlandet. LMS bestyrelse har i fastlagt en strategi for kommunikation, der opridser hvilke målgrupper, der især satses på og ad hvilke kanaler. Forventninger 2013 KulturCrew online community færdiggjort. Den vedtagne kommunikationsstrategi vil styre rammerne for arbejdet, hvilket bl.a. indebærer, at de primære målgrupper for vores kommunikation er skoler/lærere/kommuner og politikere/beslutningstagere.

17 Sjældent er elever og lærere blevet forbløffet på en sådan måde. Tænk at man kan bruge sin krop og rytme på den måde!! Mage til energi-eksplosion skal man lede længe efter. Disse fyre kan deres kram på en måde, som vi ikke troede, var mulig. Bogå Kostskole om koncert med Heartbeat 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: sørge for kompetenceudvikling af - musikere gennem sparring med producenter o.l. - lærere gennem tiltag i forhold til Musik i Tide netværkene - ansatte gennem efteruddannelse og læring på jobbet Resultat Alle nye musikere har været gennem et sparringsforløb med egne eller eksterne producenter med henblik på at optimere deres kunstneriske og formidlingsmæssige udtryk i forhold til målgruppen. Særligt for konservatoriestuderende har der været dels et foredrag og dels en konkurrence med indbygget hjælp fra vores producenter. Der har været kurser for lærere i forbindelse med netværksmøder i kommunerne eller som optakt til turneer. Vi har desuden deltaget i en undervisningsdag om brug af kunst i skolen for lærerstuderende. Personalet har været på forskellige relevante kurser og efteruddannelse i nyt regnskabsprogram, strategisk kommunikation, proceskonsultation, planlægning m.m. Desuden arbejder vi bevidst med intern vidensdeling. Forventninger 2013 Ovennævnte aktiviteter forventes at forsætte uændret. Indsatsen i forhold læreruddannelserne forventes dog at vokse.

18 11. Arbejde for vækst på området Mål LMS - Levende Musik i Skolen skal i aftaleperioden: fortsætte med politiske kontakter og lignende med henblik på at placere skolekoncerterne i en gunstig position, der kan muliggøre ekstra midler på finansloven til området. I det omfang, det lykkes, vil det påvirke målene i pkt. 1 opadgående. Målet er at alle elever skal opleve en koncert om året på deres skole indenfor en overskuelig årrække, så Musik i Tide ordningen bliver nationalt dækkende. I 2010 er man på ca. 1/3 af dette mål. Resultat Bestyrelsen har fastsat et 2020 mål om at alle børn skal opleve en koncert om året. Dette har været drøftet med forskellige politikere fra Folketinget. Også via Kulturpakker har vi haft politikerkontakter samt foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Forventninger 2013 Indsatsen forventes fastholdt og evt styrket. Musik på højt plan. Jeg var lidt skeptisk i forhold til en klassisk pianist til en flok teenagere, men jeg blev klogere. Tarm Skole om koncert med Ole Bartholin Kiilerich

19 Nøgletal mål resultat Koncerter - skolekoncerter (antal) Koncerter festival (i : showcase) a Koncerter - Kamæleon Koncerter(familie) (antal) Koncerter - førskole (antal) - 0 Skolekoncertproduktioner (antal) Nye skolekoncertproduktioner (%) 20-25% 13,5% Udviklingsprojekter (antal) 4 7 b Udenlandske skoleproduktioner (antal) Workshops for elever - 31 Workshops for lærere - 10 Publikumsantal ca Evalueringsgennemsnit musikalsk kvalitet - 4,84 c Evaluering fra skoler, formidlingsevne - 4,67 c Evaluering fra skoler, elevers oplevelse - 4,55 c Evaluering fra skoler, undervisningsmateriale - 4,29 c Evaluering fra skoler, ordningen generelt - 4,75 c Evaluering fra musikere, samlet oplevelse - 4,56 d Evaluering fra musikere, samarbejde med LMS - 4,90 d Musikere pr. gruppe i gennemsnit 3,30 3,50 Kvindelige musikere (%) - 32,1 Kommuneaftaler, skolekoncerter (antal) Kommuneaftaler (Kamæleon Koncerter) (antal) Festivalgæster (børn/voksne) 6000/ /200 Driftsresultat - Egenkapital Årsværk e - 8,7 Besøg på web pr måned 2500/md 3479/md f Antal overnatninger booket Kilometer kørt af musikerne - ca Bestyrelsesmøder - 4 a = 24 ved showcase + 5 ved Kamæleonfestival b = ciclo, kulturpakker, kulturcrew, lydfelt, japansk drømmerejse, workshops (andyop workshops, jesper falch workshops, (10 lærerworkshops, 31 elevworkshops)), app uv-mat. c = Skolernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 900 koncerter er evalueret af skolerne i årets løb. d = Musikernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Godt 1600 koncerter er evalueret i årets løb. e = Heraf er 3,3 under ordningen for flexjob. f = antal besøg pr. måned i gennemsnit. Unikke besøg pr måned udgør Gennemsnitligt varer et besøg på siden 4m36s og omfatter 4,5 sider.

20 Økonomi LMS har en sund økonomi, hvor tilskuddet fra Statens Kunstråd på suppleres med indtægter fra kommuner m.m. på næsten 8 mio kr, og hvor egenkapitalen har en størrelse, der sikrer stabilitet ved sæsonudsving i likviditeten o.l. Regnskabet for udviser et resultat på kr , hvilket betyder, at vi ved årsskiftet har en egenkapital på kr Året var ikke oprindelig planlagt til at skulle give overskud, men det er fremkommet især pga to faktorer: I Kulturpakker var der først sikkerhed for bevillingen sidst i april, hvilket forsinkede planlægningen, så mange aktiviteter først kommer til at ligge i Dette vedrører ca af overskuddet. Vi har arbejdet på at få flere kommuner med, og som omtalt andetsteds går dette godt, men langsomt. Det betyder, at vi har holdt en pulje på ca klar til aktiviteter i Vordingborg, Svendborg, Fåborg-Midtfyn og Brønderslev, som ikke er kommet i anvendelse inden årsskiftet. Det er vores forventning at arbejdet i forhold til kommunerne vil skabe en aktivitetsfremgang allerede i 2013, som vil afspejle sig i øgede koncertudgifter. Også den mindre udgave af festivalen i spiller økonomisk ind. Udgifterne til udviklingsprojekter er derimod steget meget, primært pga projektet Ciclo. En del af overskuddet vil i 2013 skulle anvendes på ekstraudgifter i forbindelse med at to af personalet er på barsel.

21 Hvem er hvem? Bestyrelsen bestod ved udgangen af af: Søren Bojer Nielsen (formand), personligt medlem Kristina Holgersen, Dansk Rock Samråd Lars Thor Larsen, Musiklærerforeningen Toke Halskov Kristensen, Musik & Ungdom Jesper Egelund, SNYK Kim Christoffersen Dawartz, Kommunernes Landsforening Jacob Drong, Jazz Danmark Fagudvalget bestod ved udgangen af af: Benita Haastrup Else Marie Okkels Leif Jakobsen Lars Greve Mik Stegger Sarah Vibe-Petersen Personale pr. 31. december : Ebbe Høyrup, leder Gitte Abildtrup Møller, souschef Pernille Flensted Kallmayer, regnskab, administration og planlægning Kirsten Andkjær Petersen, koncertproduktion og undervisningsmateriale Jesper Gottlieb, koncertproduktion og undervisningsmateriale Karen Lund, informationsmedarbejder Jytte Rasmussen, bogholderi og regnskab Helle Bervig, bogholderi og regnskab Erna Sørensen, administration Sophie Rosenberg Lindequist, booking af hotel og bil, administration (barselsorlov) Områdekonsulenter pr. 31. december : Anette Duedal Birgitte Boelt Ida Wettendorff Inge Merete Sørensen Ingrid Skovgaard Andersen Lis Olsen Hanne Schriver Freelance producenter i : Lene Juul Langballe, koncertproduktion og undervisningsmateriale Ghita Johansen, undervisningsmateriale Søren Bechmann, undervisningsmateriale

22 Turnerende solister og ensembler i Antal musikere Skolekoncerter Kamæleon koncerter AndyOp 3 x Arte Flamenco 4 x x Audiograf 5 x Babylove & the van Dangos 7 x Basco 4 x Body Rhythm Factory 3 x x Breeze of Gospel 4 x Channe Nussbaum Kvartet 4 x Cocoson 4 x Cocossa 4 x x Copenhagen Cuba Kvartet 4 x DaBoing Band 3 x Dánjal 5 x Den Blå Tone 3 x Den Rullende Opera 3 x x Det lille operakompagni 6 x Donau Swing 4 x Drums Across 3 x x Duo Saxopran 2 x x Ea Philippa 2 x Elvstrøm/Lauritsen 4 4 x En elefant, en måge og en hare 5 x Fatma Zidan Trio 3 x FIGURA Ensemble 4 ny Fiolministeriet 3 x Fjeren og Rosen Ensemblet 5 x Flensborg/Venndt - Duo 2 x Gadehjørnet 3 x Goin' Back To New Orleans 3 x Gospel Sisters 4 x Halberg / Clausen / Andersson 3 x Heart Beat 4 ny x Ibrahim Electric 3 x Iris 3 x Jacob Nielsen 1 x x Jochen Brusch & Finn Svit 2 x Jordans Drive 5 x Klassisk På Stribe 4 x Klezmerduo 2 x x Klezmofobia 6 x Krauka 4 x

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefa: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere