Årgang 63 nr. 4 maj Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening"

Transkript

1 LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

2

3 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Fax Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Grethe Jørgensen Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Fax Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skanderborg. Tlf Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 115 kr. for 2005 BM-Bladet udkommer hver 6. uge i månederne: januar, februar, marts, maj, juni, august, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 5/2005: 13. maj 2005 Diskussionen om strukturreformen er nu i fuld gang i Folketinget. De fleste mennesker forholder sig ikke til strukturreformen i særlig høj grad, men blandt handicappede har det længe været et stort emne. Det er, fordi de handicappede om nogen vil komme til at mærke konsekvenserne af reformen. Formanden for DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) Stig Langvad var initiativtager til en høring på Christiansborg. Han var glad for, at indenrigsministeren var til stede og hørte på nogen af de indvendinger handicaporganisationerne havde. Stig Langvad forklarede, at handicaporganisationerne frygtede, at serviceniveauet vil dale, når mange opgaver overgår til kommunerne fra amterne den 1. januar Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kunne godt forstå bekymringen, men ville ikke komme med nogen konkrete garantier til handicapgrupperne. DSI er bekymret for, at de handicappede ikke vil få adgang til den rigtige rådgivning og de rigtige tilbud, når opgaverne i Indhold DSI bekymret fremtiden skal gå fra 14 amter til omkring 100 forskellige kommuner. Bekymringen er, om især de små specielle handicapgrupper kan få de samme tilbud, og om der vil være den tilstrækkelige kompetence i kommunerne til de små specielle handicapområder. Stig Langvad mente, at der ikke skulle spilles hasard med de svageste borgere, og at de fremsatte lovforslag stadig kan forbedres. Ny tuberkulosevaccine Statens Serum Institut har fået et gennembrud i udviklingen af en ny tuberkulosevaccine, og til sommer skal vaccinen afprøves på mennesker for første gang. Det er en glædelig udvikling, for den nuværende vaccine beskytter ikke voksne effektivt mod tuberkulose, fordi calmettevaccinen ikke kan gives til et menneske mere end en gang. Der er ikke den store risiko for tuberkulose i Danmark, men i tredje verdens lande er tuberkulosen et stort risikoelement for befolkningen. Helge Petersen, Landsformand Om at være KOL-patient Nye regler om medicintilskud Nyt fra hovedbestyrelsen Repræsentantskabsmøde i Esbjerg Velkomst fra Ribe Amts afdeling Sundhedsreformen Pressen skrev Lokal/kurersider Krydsord Lokalafdelingsadresser Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Forsidefoto: Forår i Assens foto: Helge Petersen Lungeforeningen Boserup Minde nr

4 Om at være KOL-patient Der findes ingen sygdomme, kun syge mennesker Af Michael Frisch-Jensen Jeg er 57 år og er uddannet som arkitekt. De sidste 14 år har jeg arbejdet som anlægsdirektør i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab). Jeg har været ryger i 25 år, indtil jeg i 1990 holdt op spontant, som følge af tiltagende luftvejsvanskeligheder. To år senere blev jeg diagnosticeret: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og dertil væsentlig mangel på alfa-1antitrypsin. Jeg er gift, far til tre voksne døtre og morfar til tre drenge. Redaktøren har bedt mig skrive en artikel om, hvordan det opleves at være KOL-patient. Hvis jeg skal begynde med et forsøg på sammenfatning, tror jeg, at den største udfordring ved at være KOL-patient, er at gennemleve de store omstillingsprocesser, der skal til for at leve med syndromet. For 14 år siden var jeg i slutningen af min rygertilværelse på rejse i det lille kongedømme Bhutan, som ligger i Himalaya. En dag gennemførte jeg uden træning og med let oppakning en vandretur fra meter til meters højde meters stigning på én dag i en luft, der kun er godt halvt så iltrig som den danske. For 1 år siden var jeg på ferie i Norge, hvor jeg elsker at være om sommeren. Den første dag på fjeldet kunne jeg kun stige 80 meter, den anden dag blev det til 200 meter, og den tredje dag kunne jeg stige fra meter til meter. Jeg var mere lykkelig for at kunne overvinde de 360 meter i fjor, end jeg var for at kunne stige meter for 14 år siden. I det daglige kan jeg ikke gå op ad trappen til tredje sal (9 meter) uden pauser og åndenød. Denne sammenstilling af oplevelser er for mig et stærkt billede af, hvor meget min aktionsradius er blevet begrænset i de år, hvor den Kronisk Obstruktive Lungesygdom har trængt sig på. Men sammenstillingen er også et billede på, hvor taknemmelig jeg er for at kunne udfolde mig i det reducerede råderum, som trods alt er tilbage. Jean-Jacques Rousseau Fransk forfatter og filosof ( ) Det er derfor, jeg har indledt artiklen med det citat af Rousseau, som min yngste datter, der læser på RUC, opmuntrer mig med. Jeg mener, at det er uendeligt væsentligt for os KOL-patienter, at vi i udgangspunktet ikke betragter os som syge, men at vi ser os selv som mennesker, der kan fungere som raske, hvis vi anerkender, at udfoldelsesmulighederne er blevet mere begrænsede, end de var før. I perioden december 2001 til februar 2003 var jeg indlagt tre gange med lungebetændelser. Da var jeg syg!! Men hvis jeg afpasser mit arbejde efter de kræfter, jeg har, undgår stress, som påvirker åndedrættet så meget, sørger for søvn og hvile, husker at motionere, anstrenger mig passende uden at overdrive, undgår forurenet luft, tager min medicin osv., så er jeg rask!! Det frygtelige ved KOL er jo, at det ikke kan kureres. Skaden er sket, og kunsten er at etablere et vandret plateau på den faldende kurve. Alle mennesker har en faldende lungefunktion, men KOL-patienter har som bekendt en kurve, som falder tættere på 0 linien. En kurve, som nærmer sig 0, er en udfordring, som er til at tage og føle på. Den skal helst have et længere vandret forløb, et plateau, inden den dykker på ny. Nu er jeg lidt optimistisk af natur, og derfor giver jeg mig lov til at tro, at det lykkedes mig i samarbejde med min læge og min fysioterapeut at etablere det plateau. Det er en tilstand, hvor forværringerne for en stund er sat i bero, hvor udsvingene er blevet meget mindre, og hvor lungebetændelser bliver sjældnere og ikke værre, end at de kan håndteres i hjemmet. Men det tog 10 år at komme derhen. Det tog 10 år at ændre sit selvbillede til en mere realistisk udgave. Da 4 Lungeforeningen Boserup Minde nr

5 problemerne trængte sig på, var jeg stadig meget aktiv i mit arbejde, efterspurgt som bygherre, foredragsholder, konsulent m.m., ambitiøs til det perfektionistiske i alt, hvad jeg foretog mig, opsat på at opfylde forventningerne fra mine omgivelser. Jeg var kort sagt ikke særlig god til at mærke mine egne grænser og give mine egne behov plads. Når jeg taler med andre KOL-patienter, kan jeg mærke, at det næsten er et generelt problem at holde fast i sine egne behov. Vi falder jævnligt i, når andre af lutter velvilje, men måske knap så megen indføling opfordrer os til at være med i noget, det ret beset er for meget for os. Først når vi er i stand til at sige fra eller endnu bedre: være med på vores egne betingelser, er den lange omstillingsproces lykkedes. Vi skal være kaptajn på vores eget skib ikke passagerer på andres! Naturligvis har det nogle omkostninger. Der er risiko for, at KOL-patienten opleves lidt for selvoptaget, indadvendt og disciplineret. For at hjælpe mig selv med at forstå, hvad det er, der sker med mig, har jeg nogle gange sammenlignet tilværelsen som KOLpatient med glatførekørsel: Der er besværligt, og det er langsomt, men du kommer frem. Det kræver dog, at du er meget mere koncentreret og disciplineret, end du normalt behøver at være bag et rat. Du må give afkald på overhalinger, svinkeærinder, improvisationer, du skal holde ekstra afstand, og du skal ikke lade dig påvirke af, hvad de andre bilister gør. Du kommer frem i glat føre, men det kræver meget, og det er lidt ensomt at være KOL-patient, fordi familien, vennerne og kollegerne nu og da vil noget, som du ikke eller kun i begrænset omfang kan deltage i. Og fordi du selv i mange sammenhænge må opgive spontaniteten og være koncentreret og disciplineret. Jeg har her beskrevet, hvad jeg har erfaret: Erkendelsen, den svære overgang og livet på det plateau, hvor man stadig kan føle sig som rask i mange af livets situationer. Jeg er endnu ikke kommet hen til den fase, hvor indlæggelser er uundgåelige, hvor iltapparatet og /eller gangstativ og kørestol er en del af dagligdagen. Jeg ved, at det kommer, og at det er en del af dét at være KOL-patient. Men med det omfang, KOL har, er der mange patienter, som er på samme niveau som mig, og jeg håber, at min artikel kan sige Dem noget: På den ene side ikke at opgive, på den anden side at respektere den virkelighed, vi er havnet i. Kræfterne skal bruges på at skabe sig en tilværelse inden for det muliges rammer, så vi holder begrebet sygdom på afstand og kan føle os raske i de fleste af hverdagens situationer. Der er mange afkald undervejs. De fleste af dem gør ondt. Men der er stadig et dejligt liv tilbage. Kilde: Boehringer Ingelheim Danmark A/S og Pfizer Danmark Denne artikel og en række andre, kan læses i en ny brochure fra Lungeforeningen Boserup Minde At leve med en lungesygdom. Du kan få brochuren i din lokalafdeling eller fra landsforeningens kontor. Lungeforeningen Boserup Minde nr

6 6 Lungeforeningen Boserup Minde nr

7 Nye regler om medicintilskud Den 1. april 2005 træder nye regler om tilskud til medicin i kraft. Formålet med de nye regler er at sikre, at hverken forbrugere eller det offentlige betaler mere end nødvendigt for behandling med medicin du kan få en brochure på apoteket Når du køber medicin på recept, betaler den offentlige sygesikring som regel en del af udgiften. Som forbruger i Danmark får du automatisk tilskud til medicin, når du har købt tilskudsberettiget medicin for mere end 520 kr. om året. Tilskuddet er større, jo større udgifter du har til medicin om året. Du begynder en tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, og efter en 12 måneders periode begynder du på en ny. Udgift i tilskudspriser Fra kr. Fra kr. Fra kr. Over kr. Tilskud ingen tilskud, bortset fra unge under 18 år, der får 50 % tilskud 50 % tilskud 75 % tilskud 85 % tilskud De nye regler betyder, at medicintilskuddets størrelse fremover skal beregnes ud fra prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme indholdsstoffer. Denne billigste pris kaldes også for tilskudsprisen. Du får derfor den laveste udgift ved at vælge den billigste medicin. Eksempel Du får ordineret medicin, der findes i tre forskellige udgaver - synonym medicin. De indeholder samme aktive indholdsstof og virker ens, men har forskellige navne, pakninger og priser. Det er derfor uden sundhedsmæssig betydning, hvilken synonym medicin du bliver behandlet med. Med et medicintilskud fra det offentlige på 50 % vil de tre slags medicin fremover koste: Din medicin Medicinens pris Tilskudspris i kr. Sygesikringens andel i kr. 50 % Din andel i kr. A B C Som man kan se i eksemplet, får man kun beregnet tilskuddet af hele medicinens pris, hvis man vælger den billigste pris. Hvis man vælger den dyrere, skal man selv betale for forskellen. Hvis man ikke kan tåle den billigste medicin, kan ens egen læge søge Lægemiddelstyrelsen om et forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin. Hver gang man køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket som hidtil købet til et landsdækkende elektronisk register, Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR). Det er tilskudsprisen på medicinen, som indberettes. Tilskuddet gives på baggrund af den aktuelle konto i CTR. Din aktuelle saldo står på din bon fra apoteket. Du kan også se din saldo på internettet på adressen Du har adgang til den elektroniske medicinprofil og oplysninger fra CTR, men det kræver en digital signatur, som du kan hente på Hvis du kommer i tvivl, om du har fået det rigtige tilskud, kan du spørge dig for på apoteket. For at hjælpe med at dokumentere dine medicinkøb, fremgår dit CPR-nummer af bonen fra apoteket. Det skal du være opmærksom på, ligesom du altid bør gemme dine boner. Lungeforeningen Boserup Minde nr

8 Nyt fra hovedbestyrelsen Lungeforeningen Boserup Mindes hovedbestyrelse (HB) holdt ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag og søndag den 9. og 10. april 2005 i Glamsbjerg på foreningens ferie-, kursus- og rekreationshjem. BM-Bladet bringer her en kort gennemgang af de resultater, som bladet mener, kan have interesse for læserne. Repræsentantskabsmødet 2005 Repræsentantskabsmødet holdes denne gang den 20. til 22. maj på hotel Britannia i Esbjerg. Hovedbestyrelsen tog stilling til de forslag, der var kommet til repræsentantskabsmødet fra lokalafdelingerne samt forslag fra HB selv. Hele arrangementet med dagsorden og de andre praktiske detaljer for mødet blev gennemgået. Herefter skal landsforeningens kontor udsende diverse papirer og forslag til de delegerede. Økonomi Regnskabet for 2004 blev gennemgået. Det så godt ud, fordi vi igen i 2004 har modtaget arv fra medlemmer på ca. 1,8 millioner kroner. De ca kr. er blevet brugt til at forny taget på den gamle del af bygningen. Andre af pengene er blevet brugt til at afdrage ekstraordinært på kreditforeningslånet i huset. Årets resultat er på kr. Det giver en sikkerhed for, at vi ikke har økonomiske problemer de næste par år. Normalt har vi jo et underskud på kr. på driften hvert år, så det er rart at have lidt penge til dårligere år. Den Blå Nål Fåborg Sygehus, der administrerer Den Blå Nål Fonden, mangler penge til at få lavet flere af nålene. De havde søgt landsforeningen om kr. til formålet, og HB bevilgede pengene. Den Blå Nål bæres af personer, der ikke kan tåle røg. Det er en opfordring til rygere, om at vise hensynsfuldhed over for personer med syge lunger. Ekstra ferietur fra Glamsbjerg Årets ferietur i maj måned blev allerede tidligt udsolgt, og der er en venteliste på 10 personer, så HB besluttede at udbyde ferieturen igen til efteråret sandsynligvis i uge Lungeforeningen Boserup Minde nr

9 Repræsentantskabsmøde i Esbjerg Den 21. og 22. maj 2005 holder Lungeforeningen Boserup Minde sit 35. repræsentantskabsmøde i Esbjerg Det 35. repræsentantskabsmøde i Lungeforeningen Boserup Minde holdes på hotel Britannia i Esbjerg. Det er lokalafdelingen for Ribe Amts afdeling, der står for dette møde i Danmarks femte største by. Hotellet ligger midt i Esbjerg på byens torv med kun få minutters gang til Danmarks længste gågade. Det er her at Lungeforeningens repræsentanter fra alle lokalafdelinger i hele Danmark mødes og arbejder med foreningens aktiviteter og nye mål for de næste to år. Repræsentantskabsmøderne holdes kun hvert andet år, og det sidste i 2003, hvor vi fejrede Lungeforeningens 100 år fødselsdag, blev holdt i København. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet bliver følgende: Repræsentantskabsmødets åbning Velkomst ved landsformand Helge Petersen Konstituering Beretning for de foregående to år Regnskab Forslag Valg Næste repræsentantskabsmøde Eventuelt Landsformand Helge Petersen ønsker allerede nu alle delegerede velkommen til Esbjerg og håber på en weekend med mange gode oplevelser og godt arbejde for Lungeforeningen. Lungeforeningen Boserup Minde nr

10 10 Lungeforeningen Boserup Minde nr

11 Velkomst fra Ribe Amts afdeling Ribe Amts afdeling byder delegerede og pårørende hjertelig velkommen til Esbjerg Det er med stor glæde og forventning, at bestyrelsen ser frem mod afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 21. og 22. maj 2005, der denne gang foregår i Esbjerg. Vi har deltaget i planlægningen med bustur for de pårørende, hvor vi glæder os til at fremvise nogle af de dejlige steder, vi har i det vestjyske. En til tider barsk, men også ganske dejlig natur. Og seværdigheder har vi da også samlet sammen til jer. Ved en forhåbentlig dejlig middag lørdag aften, har vi arrangeret dejlig musik og lidt underholdning. Så mød op til et forhåbentligt godt og sagligt møde med godt humør, så har vi sørget for resten. Skulle der under opholdet i Esbjerg være praktiske spørgsmål, hjælper vi gerne med løsningen. Velkommen til Esbjerg! Bestyrelsen Ribe Amts afdeling Sundhedsreformen I denne tid taler de meget om sundhedsreformen i Folketinget og i pressen. Regeringens forslag til ændringer er nu ved at blive fremlagt i Folketinget. Der har været en del kritik af sundhedsreformen, da der ikke er enighed om, hvordan det vil gå med bl.a. forebyggelsen af sygdomme i kommunerne. Professor Kjeld Møller Pedersen har fremført skarp kritik af reformen. Han mener bl.a.: Sundhedsvæsenet vil blive dyrere, fordi de kommunale tilbud vil koste for meget Forebyggende sundhedsarbejde er ingen garanti for et bedre sygehusvæsen Sundhedsreformen vil medføre mere bureaukrati og øget kassetænkning, fordi kommuner og sygehuse vil skændes om, hvem der skal betale behandlingen. Enkelte kommuner er allerede i gang med at arbejde med deres nye politik på området, og der diskuteres seriøst om initiativer på området. Gladsakse kommune er ved at ruste sig til sin nye rolle på sundhedsområdet. Opgaven indebærer, at kommunen skal organisere det forebyggende arbejde og med at sørge for, at færre borgere ender på hospitalerne. De arbejder med planer om at få et kommunalt sundhedscenter og med at formulere en sundhedspolitik, der fokuserer på livsstilssygdomme, som fedme, alkohol, rygning og sukkersyge. Gladsakse kommune mener, at det især er disse sundhedsproblemer, kommunen kan være med til at afhjælpe, fordi det er vigtigt for borgerne, at det forebyggende arbejde foregår tæt på dem i kommunen. Andre personer mener, at denne nye opgave skal løses af de nye regioner i samarbejde med kommunerne, og at begge parter skal være med i processen. Der er altså mange mennesker, der gerne vil være med i debatten om sundhedsreformen, og der er endnu mange løse ender. Har du en mening om, hvordan det nye system vil kunne opfylde dine behov, er du velkommen til at sende et par ord om dette til BM-Bladet! Vi vil prøve at følge med i diskussionen her i foråret. Lungeforeningen Boserup Minde nr

12 12 Lungeforeningen Boserup Minde nr

13 Motion gavner Erfaringerne fra et projekt, der i samarbejde mellem Lungemedicinsk afdeling på Århus Sygehus samt praksiskonsulenter hos praktiserende læger og fysioterapeuter, viser at træning med motionsmaskiner, motionscykel og opvarmning, får patienterne til at være i stand til at gå længere. Samtidig opfatter de sig selv, som at have fået mere energi og bedre velvære både fysisk og psykisk, viser erfaringerne fra projektet, der varede fra juni 2003 til juni Projektet skulle give svar på, om fysisk træning forbedrer fysikken hos patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) skriver Jyllandsposten. Rapporten anbefaler, at der etableres mulighed for træning på udvalgte fysioterapiklinikker i amtet og sideløbende hermed tilbud om holdtræning på udvalgte lokalcentre. Amt vil lette livet for svage patienter Svage patienter med lange indlæggelsesforløb kastes rundt mellem mange afdelinger. Århus Amt vil nu forsøge at forbedre forholdene Der er brug for mere hjælp til de mest svage patienter i sygehusvæsenet med komplicerede og langvarige indlæggelser. Det viser en rapport fra Århus Universitetshospital. Her har man som de første, lavet en undersøgelse af forbedringsmuligheder, når det gælder de svageste patienter, som risikerer at blive rykket rundt fra den ene afdeling til den anden, skriver Berlingske Tidende/Ritzaus Bureau. I undersøgelsen er der set nærmere på 35 patientforløb. Gruppen har konstateret, at der i de komplekse patientforløb er flere fejl og mangler, der kan forbedres. Det mest markante problem er de mange overflytninger af patienter mellem forskellige afdelinger. Specielt kritiserer undersøgelsesgruppen, at der er mange uhensigtsmæssige overflytninger mellem forskellige intensivafdelinger. Når patienten flyttes meget, skrider ansvaret for det samlede forløb, og i flere tilfælde forsvinder oplysninger om patienten undervejs i flytningerne, så der opstår huller i informationerne. I Århus Amt udgjorde de komplicerede indlæggelser i 2004 ca. 150 ud af årlige indlæggelser. Tuberkulose en sygdom ude af kontrol i bl.a. Afrika Den 24. marts var international TB-dag. Der er i øjeblikket ikke særlig bevågenhed omkring tuberkulose. To milliarder mennesker er smittet med tuberkulose. Selv om TB har været på retur i den vestlige verden, er det ikke tilfældet i resten af verden. Tværtimod er TB blandt de infektionssygdomme, der kræver flest dødsfald på verdensplan. To millioner mennesker dør hvert år af TB, og 98 % af disse lever i u-landene, skriver Kristeligt Dagblad. Mens risikoen for tuberkulose er forholdsvis lav i de vestlige lande, er sygdommen på fremmarch både i u-landene, i Asien og i de gamle sovjetstater. En tredjedel af verdens befolkning er smittet med TB-bakterien, men har endnu ikke udviklet sygdommen. I dag har næsten16 millioner mennesker aktiv tuberkulose på verdensplan, og hvert år udvikler 8 millioner sygdommen. WHO skønner, at hvis epidemien fortsætter uhindret, vil yderligere en milliard mennesker være smittet i år Heraf vil 150 millioner udvikle sygdommen, og 35 millioner vil være døde af den. Hiv/aids epidemien har forværret situationen yderligere, og det skyldes, at mennesker med denne sygdom lettere smittes med TB, fordi deres immunforsvar er nedsat. Syd for Sahara er op imod 75 % af patienterne med TB også hivpositive. Det bedste middel mod TB ville være forebyggelse i form af en effektiv vaccine. Den nuværende vaccine er fra 1921, og den har begrænset dækning, så selv om man er vaccineret, kan man godt blive smittet med tuberkulose. Det tager desværre år at udvikle en ny vaccine, så det er af afgørende betydning at få bedre behandlingsmuligheder og medicin til u-landene. Lungeforeningen Boserup Minde nr

14 14 Lungeforeningen Boserup Minde nr

15 Specialkursus i Glamsbjerg 31. maj 6. juni 2005 Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde i Glamsbjerg. Tirsdag den 31. maj Kl Onsdag den 1. juni Kl Kl Torsdag den 2. juni Kl Kl Fredag den 3. juni Kl Kl Lørdag og søndag Mandag den 6. juni Kl Ca. kl Ankomst Informationsmøde v/birthe Pedersen Udlevering af materiale. Fælles kaffebord. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg Vores liv og vores muligheder. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer. Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (1. gang) Vejrtrækningsøvelser der gør det lettere at håndtere åndenød og sekretproblemer. Hvordan holdes muskelinfiltrationer i nakke / skulderåg nede. Socialrådgiver Bente Maigaard Pension, bolig, transport og medicin. Oplæg v/speciallæge Sven-Jørn Guul og sygeplejerske Vivi Guul Orientering om kroniske lungesygdomme, behandlingsmuligheder og medicinering. Foredrag v/diætist Hanne Møller Madens betydning for lungesyge gennemgås. Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt eller taber sig. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (2. gang) Motion: hvor vigtig er motion, og hvor meget skal der til? Socialt samvær Evt. Lungeforeningens videofilm: 1. At leve med en lungesygdom 2. Kronisk bronkitis og emfysem 3. Lungetransplantation Evaluering v/birthe Pedersen Hjemrejse Pris for ophold og kursus kun kr ,- LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

16 16 Lungeforeningen Boserup Minde nr

17 LUNGEFORENINGEN Kurer BOSERUP MINDE LOKALAFDELINGER GLAMSBJERG FERIEPLAN Maj - August 2005 Ferie: Maj - August maj 17. maj 07. juni 13. juni 14. juni 20. juni 21. juni 27. juni 28. juni 04. juli 05. juli 11. juli 12. juli 18. juli 19. juli 25. juli 26. juli 01. august 02. august 08. august 09. august 15. august 16. august 22. august 23. august 29. august Kursus 31. maj 06. juni 30. august 05. september Pris for medlemmer: Ferie pr. uge kr Kursus kr Mulighed for weekendophold. Kontakt kontoret. Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf Kontortid: Mandag - torsdag Fredag Kontaktperson: Birthe Pedersen I ferieugerne fra 5. juli til 25. juli er der madpakkeordning om dagen og middag om aftenen. Mindeord Ellen Arntvel er afgået ved døden den 28. marts 2005 i en alder af 82 år. Ellen har i mange år været ansat på landsforeningens kontor, og hun har bevaret tilknytningen til Lungeforeningen Boserup Minde. Også som bestyrelsesmedlem i Københavns afdeling har hun udført et stort arbejde. Æret være mindet om Ellen Arntvel. Lungeforeningen Boserup Minde Ønsker at blive medlem Ønsker nærmere oplysninger Navn: Adresse: Postnr.: Tlf. By: LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Old Gyde Glamsbjerg Tlf Fax Lungeforeningen Boserup Minde nr

18 18 Lungeforeningen Boserup Minde nr

19 LUNGEFORENINGEN Københavns afdeling Referat af generalforsamlingen den 5. marts 2005 Formanden Ellinor Als bød velkommen til de ca. 25 fremmødte medlemmer og specielt til landsforeningens repræsentant Peder Pedersen fra hovedbestyrelsen. Hun foreslog Fritz Nerving som dirigent, og han blev valgt. Næstformanden Anne-Lise Nerving forelagde beretningen for det forløbne år. Hun fortalte, at medlemstallet pr var 828. Bestyrelsesarbejdet og kontoret I den første del af året gik med den store ombygning af Solbo. Vi var flyttet ind til Nyhavn 53 C, og vi indviede det den 4. marts Desværre blev vi opsagt igen, eller rettere vi kunne blive, hvis vi ville betale kr. om måneden. Det kunne vi jo ikke, så kontoret blev flyttet ud hos næstformanden på Studsbøl Allé 45, Kastrup. Vi købte nyt computerudstyr, og i løbet af året fik vi ført vores regnskab for både 2003 og 2004 på et regnskabsprogram. Vi har også fået vores medlemskartotek sat på computeren i december måned. Fra først på året blev Solveig Als ansat til sammen med Ellinor at arbejde på kontoret. I det meste af 2004 arbejdede de sammen, for at Solveig skulle kunne overtage det meste af arbejdet. Ellinor hjælper nu kun, hvis det brænder på. Vi ændrede åbningstider på kontoret til torsdag fra kl. 12 til 15. Vi har holdt mange bestyrelsesmøder og arbejdsmøder i feriehusene. Vi har i 2004 modtaget arv fra 2 personer på i alt kr. Vi besluttede derfor at betale gælden ud på vores feriehuse. Det vil sige kr. i Realkredit Danmark og resten af et lån fra landsforeningen. Feriehusene i Rågeleje har været fint udnyttet i Efter sæsonen 2003 og inden sæsonen 2004 har vi renoveret Solbo. Først blev grunden omkring huset ryddet, fordi alle træerne var vokset sig alt for store omkring huset. I januar 2004 blev fældningen så udført. Herefter gik det samme firma så i gang med at lægge en flisegang rundt om Solbo. Til sidst blev der planeret og sået græs ved huset. Vi besluttede, at vi ville ændre på Solbos facade. Den var af træ og glasdøre, men med trædøre foran glasdørene. Vi bestilte nye glasdøre og en ny glasfacade i huset. Det har givet meget mere lys ind i stuen. Samtidig flyttede vi skabe og hylder fra facaden, og så måtte vi sætte nye skabe op i køkkenet. Vi har også sat nye senge og madrasser i Helsebo. Vi endte med at have brugt næsten kr. på feriehusene i løbet af foråret 2004, men så er de også i meget bedre stand. Vi har herefter fået mange flere tilfredse lejere i feriehusene i løbet af sæsonen. Samarbejde med landsforeningen Vi har været til tillidsmandsmøde i maj måned i Fredericia. Formanden Ellinor Als har været til formandsmøde sidst i oktober i Glamsbjerg. Solveig og Anne-Lise har været til kassererkursus i januar 2005 i Glamsbjerg. I øvrigt er Anne-Lise næstformand i landsforeningen og medlem af forretningsudvalget. Beretningen blev vedtaget. Regnskabet blev forelagt og taget til efterretning. På valg var: Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kirsten Madsen, Anne-Lise Nerving, Viggo Mortensen og Per Frode Kock Kirsten og Anne-Lise ønskede genvalg og bestyrelsen foreslog desuden suppleanten Benny Petersen og Jette Møller. Alle fire blev valgt. Suppleanten Dan Carstensen ønskede genvalg. Han og ny suppleant Ulla Werfel blev valgt. Revisorer: Rita Henriksen og Kirsten Arnetoft blev genvalgt. Revisorsuppleant Dan Petersen blev genvalgt. Peder Pedersen forelagde landsforeningens beretning og fortalte om det forløbne år. Til sidst blev der drøftet løst og fast under eventuelt. Bestyrelsen takkede de fremmødte for, at de var kommet til generalforsamlingen. Referent Anne-Lise Nerving Dirigent Fritz Nerving. Kurer Lolland-Falster afdeling Generalforsamling År 2005, den 7. marts, afholdtes ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægter. Da formand Marta Rosfeldt er afgået ved døden, indgår næstformand Jytte Petersen som formand. Jytte Petersen bød velkommen. Hun bad om 1 minuts stilhed for Marta Rosfeldt. Valg af dirigent Landsforeningens formand Helge Petersen valgtes til dirigent. Valg af 2 stemmetællere Stemmetællere blev Lonny Strate og Lone Bonde. Formandens beretning Jytte Petersen fortalte om bestyrelsens arbejde i årets løb. I januar 2004 holdt vi 60 års jubilæum på Stiftsbiblioteket med reception fra Mange mødte op, og vi havde en god dag. Der blev oplyst om de tilskud, som vi har søgt i kommuner, banker, fagforeningen og forskellige loger. Det blev til rigtigt pæne tilskud. Generalforsamlingen holdt vi den 9. marts Vi holdt generalforsamlingen i Maribo, da det ligger mest centralt for vore medlemmer. Vi har haft 4 bestyrelsesmøder. Vi har haft møde i feriehuset Helse til rengøring og havearbejde. Et julemøde nåede vi også. Der har været følgende møder ud af huset. 11. januar Regionsmøde i Syd- og Midtsjællands afdeling. 24. og 25. april Tillidsmandsmøde i Fredericia. 29. september Dialogmøde i 115 i Næstved Kulturhus. 17. november Nykøbing F. sygehus KOL dag. Nakskov Sygehus havde også KOL dag, men her var kun Danmarks Lungeforening inviteret. Vi har haft 1 arrangement i år, nemlig her i Maribo med en lungefysioterapeut, hvor rigtig mange mødte op. Det var kun et kort resumé på grund af de indtrufne omstændigheder. Regnskab Peder Pedersen gennemgik regnskabet. Foreningen har en formue BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

34. repræsentantskabsmøde den 10. og 11. maj 2003 i København

34. repræsentantskabsmøde den 10. og 11. maj 2003 i København 1 34 repræsentantskabsmøde den 10 og 11 maj 2003 i København 2 Repræsentantskabsmødets åbning Landsformand Helge Petersen bød velkommen til landsforeningens 34 ordinære repræsentantskabsmøde En særlig

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Årgang 63 nr. 5 Juni 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 5 Juni 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 5 Juni 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.4 maj 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 3 marts 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft

36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft 36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft Repræsentantskabsmødets åbning Landsformand Helge Petersen bød velkommen til landsforeningens 36. ordinære repræsentantskabsmøde. En særlig

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere