Årgang 63 nr. 4 maj Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening"

Transkript

1 LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

2

3 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Fax Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Grethe Jørgensen Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Fax Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skanderborg. Tlf Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 115 kr. for 2005 BM-Bladet udkommer hver 6. uge i månederne: januar, februar, marts, maj, juni, august, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 5/2005: 13. maj 2005 Diskussionen om strukturreformen er nu i fuld gang i Folketinget. De fleste mennesker forholder sig ikke til strukturreformen i særlig høj grad, men blandt handicappede har det længe været et stort emne. Det er, fordi de handicappede om nogen vil komme til at mærke konsekvenserne af reformen. Formanden for DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) Stig Langvad var initiativtager til en høring på Christiansborg. Han var glad for, at indenrigsministeren var til stede og hørte på nogen af de indvendinger handicaporganisationerne havde. Stig Langvad forklarede, at handicaporganisationerne frygtede, at serviceniveauet vil dale, når mange opgaver overgår til kommunerne fra amterne den 1. januar Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kunne godt forstå bekymringen, men ville ikke komme med nogen konkrete garantier til handicapgrupperne. DSI er bekymret for, at de handicappede ikke vil få adgang til den rigtige rådgivning og de rigtige tilbud, når opgaverne i Indhold DSI bekymret fremtiden skal gå fra 14 amter til omkring 100 forskellige kommuner. Bekymringen er, om især de små specielle handicapgrupper kan få de samme tilbud, og om der vil være den tilstrækkelige kompetence i kommunerne til de små specielle handicapområder. Stig Langvad mente, at der ikke skulle spilles hasard med de svageste borgere, og at de fremsatte lovforslag stadig kan forbedres. Ny tuberkulosevaccine Statens Serum Institut har fået et gennembrud i udviklingen af en ny tuberkulosevaccine, og til sommer skal vaccinen afprøves på mennesker for første gang. Det er en glædelig udvikling, for den nuværende vaccine beskytter ikke voksne effektivt mod tuberkulose, fordi calmettevaccinen ikke kan gives til et menneske mere end en gang. Der er ikke den store risiko for tuberkulose i Danmark, men i tredje verdens lande er tuberkulosen et stort risikoelement for befolkningen. Helge Petersen, Landsformand Om at være KOL-patient Nye regler om medicintilskud Nyt fra hovedbestyrelsen Repræsentantskabsmøde i Esbjerg Velkomst fra Ribe Amts afdeling Sundhedsreformen Pressen skrev Lokal/kurersider Krydsord Lokalafdelingsadresser Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Forsidefoto: Forår i Assens foto: Helge Petersen Lungeforeningen Boserup Minde nr

4 Om at være KOL-patient Der findes ingen sygdomme, kun syge mennesker Af Michael Frisch-Jensen Jeg er 57 år og er uddannet som arkitekt. De sidste 14 år har jeg arbejdet som anlægsdirektør i DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab). Jeg har været ryger i 25 år, indtil jeg i 1990 holdt op spontant, som følge af tiltagende luftvejsvanskeligheder. To år senere blev jeg diagnosticeret: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og dertil væsentlig mangel på alfa-1antitrypsin. Jeg er gift, far til tre voksne døtre og morfar til tre drenge. Redaktøren har bedt mig skrive en artikel om, hvordan det opleves at være KOL-patient. Hvis jeg skal begynde med et forsøg på sammenfatning, tror jeg, at den største udfordring ved at være KOL-patient, er at gennemleve de store omstillingsprocesser, der skal til for at leve med syndromet. For 14 år siden var jeg i slutningen af min rygertilværelse på rejse i det lille kongedømme Bhutan, som ligger i Himalaya. En dag gennemførte jeg uden træning og med let oppakning en vandretur fra meter til meters højde meters stigning på én dag i en luft, der kun er godt halvt så iltrig som den danske. For 1 år siden var jeg på ferie i Norge, hvor jeg elsker at være om sommeren. Den første dag på fjeldet kunne jeg kun stige 80 meter, den anden dag blev det til 200 meter, og den tredje dag kunne jeg stige fra meter til meter. Jeg var mere lykkelig for at kunne overvinde de 360 meter i fjor, end jeg var for at kunne stige meter for 14 år siden. I det daglige kan jeg ikke gå op ad trappen til tredje sal (9 meter) uden pauser og åndenød. Denne sammenstilling af oplevelser er for mig et stærkt billede af, hvor meget min aktionsradius er blevet begrænset i de år, hvor den Kronisk Obstruktive Lungesygdom har trængt sig på. Men sammenstillingen er også et billede på, hvor taknemmelig jeg er for at kunne udfolde mig i det reducerede råderum, som trods alt er tilbage. Jean-Jacques Rousseau Fransk forfatter og filosof ( ) Det er derfor, jeg har indledt artiklen med det citat af Rousseau, som min yngste datter, der læser på RUC, opmuntrer mig med. Jeg mener, at det er uendeligt væsentligt for os KOL-patienter, at vi i udgangspunktet ikke betragter os som syge, men at vi ser os selv som mennesker, der kan fungere som raske, hvis vi anerkender, at udfoldelsesmulighederne er blevet mere begrænsede, end de var før. I perioden december 2001 til februar 2003 var jeg indlagt tre gange med lungebetændelser. Da var jeg syg!! Men hvis jeg afpasser mit arbejde efter de kræfter, jeg har, undgår stress, som påvirker åndedrættet så meget, sørger for søvn og hvile, husker at motionere, anstrenger mig passende uden at overdrive, undgår forurenet luft, tager min medicin osv., så er jeg rask!! Det frygtelige ved KOL er jo, at det ikke kan kureres. Skaden er sket, og kunsten er at etablere et vandret plateau på den faldende kurve. Alle mennesker har en faldende lungefunktion, men KOL-patienter har som bekendt en kurve, som falder tættere på 0 linien. En kurve, som nærmer sig 0, er en udfordring, som er til at tage og føle på. Den skal helst have et længere vandret forløb, et plateau, inden den dykker på ny. Nu er jeg lidt optimistisk af natur, og derfor giver jeg mig lov til at tro, at det lykkedes mig i samarbejde med min læge og min fysioterapeut at etablere det plateau. Det er en tilstand, hvor forværringerne for en stund er sat i bero, hvor udsvingene er blevet meget mindre, og hvor lungebetændelser bliver sjældnere og ikke værre, end at de kan håndteres i hjemmet. Men det tog 10 år at komme derhen. Det tog 10 år at ændre sit selvbillede til en mere realistisk udgave. Da 4 Lungeforeningen Boserup Minde nr

5 problemerne trængte sig på, var jeg stadig meget aktiv i mit arbejde, efterspurgt som bygherre, foredragsholder, konsulent m.m., ambitiøs til det perfektionistiske i alt, hvad jeg foretog mig, opsat på at opfylde forventningerne fra mine omgivelser. Jeg var kort sagt ikke særlig god til at mærke mine egne grænser og give mine egne behov plads. Når jeg taler med andre KOL-patienter, kan jeg mærke, at det næsten er et generelt problem at holde fast i sine egne behov. Vi falder jævnligt i, når andre af lutter velvilje, men måske knap så megen indføling opfordrer os til at være med i noget, det ret beset er for meget for os. Først når vi er i stand til at sige fra eller endnu bedre: være med på vores egne betingelser, er den lange omstillingsproces lykkedes. Vi skal være kaptajn på vores eget skib ikke passagerer på andres! Naturligvis har det nogle omkostninger. Der er risiko for, at KOL-patienten opleves lidt for selvoptaget, indadvendt og disciplineret. For at hjælpe mig selv med at forstå, hvad det er, der sker med mig, har jeg nogle gange sammenlignet tilværelsen som KOLpatient med glatførekørsel: Der er besværligt, og det er langsomt, men du kommer frem. Det kræver dog, at du er meget mere koncentreret og disciplineret, end du normalt behøver at være bag et rat. Du må give afkald på overhalinger, svinkeærinder, improvisationer, du skal holde ekstra afstand, og du skal ikke lade dig påvirke af, hvad de andre bilister gør. Du kommer frem i glat føre, men det kræver meget, og det er lidt ensomt at være KOL-patient, fordi familien, vennerne og kollegerne nu og da vil noget, som du ikke eller kun i begrænset omfang kan deltage i. Og fordi du selv i mange sammenhænge må opgive spontaniteten og være koncentreret og disciplineret. Jeg har her beskrevet, hvad jeg har erfaret: Erkendelsen, den svære overgang og livet på det plateau, hvor man stadig kan føle sig som rask i mange af livets situationer. Jeg er endnu ikke kommet hen til den fase, hvor indlæggelser er uundgåelige, hvor iltapparatet og /eller gangstativ og kørestol er en del af dagligdagen. Jeg ved, at det kommer, og at det er en del af dét at være KOL-patient. Men med det omfang, KOL har, er der mange patienter, som er på samme niveau som mig, og jeg håber, at min artikel kan sige Dem noget: På den ene side ikke at opgive, på den anden side at respektere den virkelighed, vi er havnet i. Kræfterne skal bruges på at skabe sig en tilværelse inden for det muliges rammer, så vi holder begrebet sygdom på afstand og kan føle os raske i de fleste af hverdagens situationer. Der er mange afkald undervejs. De fleste af dem gør ondt. Men der er stadig et dejligt liv tilbage. Kilde: Boehringer Ingelheim Danmark A/S og Pfizer Danmark Denne artikel og en række andre, kan læses i en ny brochure fra Lungeforeningen Boserup Minde At leve med en lungesygdom. Du kan få brochuren i din lokalafdeling eller fra landsforeningens kontor. Lungeforeningen Boserup Minde nr

6 6 Lungeforeningen Boserup Minde nr

7 Nye regler om medicintilskud Den 1. april 2005 træder nye regler om tilskud til medicin i kraft. Formålet med de nye regler er at sikre, at hverken forbrugere eller det offentlige betaler mere end nødvendigt for behandling med medicin du kan få en brochure på apoteket Når du køber medicin på recept, betaler den offentlige sygesikring som regel en del af udgiften. Som forbruger i Danmark får du automatisk tilskud til medicin, når du har købt tilskudsberettiget medicin for mere end 520 kr. om året. Tilskuddet er større, jo større udgifter du har til medicin om året. Du begynder en tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, og efter en 12 måneders periode begynder du på en ny. Udgift i tilskudspriser Fra kr. Fra kr. Fra kr. Over kr. Tilskud ingen tilskud, bortset fra unge under 18 år, der får 50 % tilskud 50 % tilskud 75 % tilskud 85 % tilskud De nye regler betyder, at medicintilskuddets størrelse fremover skal beregnes ud fra prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme indholdsstoffer. Denne billigste pris kaldes også for tilskudsprisen. Du får derfor den laveste udgift ved at vælge den billigste medicin. Eksempel Du får ordineret medicin, der findes i tre forskellige udgaver - synonym medicin. De indeholder samme aktive indholdsstof og virker ens, men har forskellige navne, pakninger og priser. Det er derfor uden sundhedsmæssig betydning, hvilken synonym medicin du bliver behandlet med. Med et medicintilskud fra det offentlige på 50 % vil de tre slags medicin fremover koste: Din medicin Medicinens pris Tilskudspris i kr. Sygesikringens andel i kr. 50 % Din andel i kr. A B C Som man kan se i eksemplet, får man kun beregnet tilskuddet af hele medicinens pris, hvis man vælger den billigste pris. Hvis man vælger den dyrere, skal man selv betale for forskellen. Hvis man ikke kan tåle den billigste medicin, kan ens egen læge søge Lægemiddelstyrelsen om et forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin. Hver gang man køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket som hidtil købet til et landsdækkende elektronisk register, Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR). Det er tilskudsprisen på medicinen, som indberettes. Tilskuddet gives på baggrund af den aktuelle konto i CTR. Din aktuelle saldo står på din bon fra apoteket. Du kan også se din saldo på internettet på adressen Du har adgang til den elektroniske medicinprofil og oplysninger fra CTR, men det kræver en digital signatur, som du kan hente på Hvis du kommer i tvivl, om du har fået det rigtige tilskud, kan du spørge dig for på apoteket. For at hjælpe med at dokumentere dine medicinkøb, fremgår dit CPR-nummer af bonen fra apoteket. Det skal du være opmærksom på, ligesom du altid bør gemme dine boner. Lungeforeningen Boserup Minde nr

8 Nyt fra hovedbestyrelsen Lungeforeningen Boserup Mindes hovedbestyrelse (HB) holdt ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag og søndag den 9. og 10. april 2005 i Glamsbjerg på foreningens ferie-, kursus- og rekreationshjem. BM-Bladet bringer her en kort gennemgang af de resultater, som bladet mener, kan have interesse for læserne. Repræsentantskabsmødet 2005 Repræsentantskabsmødet holdes denne gang den 20. til 22. maj på hotel Britannia i Esbjerg. Hovedbestyrelsen tog stilling til de forslag, der var kommet til repræsentantskabsmødet fra lokalafdelingerne samt forslag fra HB selv. Hele arrangementet med dagsorden og de andre praktiske detaljer for mødet blev gennemgået. Herefter skal landsforeningens kontor udsende diverse papirer og forslag til de delegerede. Økonomi Regnskabet for 2004 blev gennemgået. Det så godt ud, fordi vi igen i 2004 har modtaget arv fra medlemmer på ca. 1,8 millioner kroner. De ca kr. er blevet brugt til at forny taget på den gamle del af bygningen. Andre af pengene er blevet brugt til at afdrage ekstraordinært på kreditforeningslånet i huset. Årets resultat er på kr. Det giver en sikkerhed for, at vi ikke har økonomiske problemer de næste par år. Normalt har vi jo et underskud på kr. på driften hvert år, så det er rart at have lidt penge til dårligere år. Den Blå Nål Fåborg Sygehus, der administrerer Den Blå Nål Fonden, mangler penge til at få lavet flere af nålene. De havde søgt landsforeningen om kr. til formålet, og HB bevilgede pengene. Den Blå Nål bæres af personer, der ikke kan tåle røg. Det er en opfordring til rygere, om at vise hensynsfuldhed over for personer med syge lunger. Ekstra ferietur fra Glamsbjerg Årets ferietur i maj måned blev allerede tidligt udsolgt, og der er en venteliste på 10 personer, så HB besluttede at udbyde ferieturen igen til efteråret sandsynligvis i uge Lungeforeningen Boserup Minde nr

9 Repræsentantskabsmøde i Esbjerg Den 21. og 22. maj 2005 holder Lungeforeningen Boserup Minde sit 35. repræsentantskabsmøde i Esbjerg Det 35. repræsentantskabsmøde i Lungeforeningen Boserup Minde holdes på hotel Britannia i Esbjerg. Det er lokalafdelingen for Ribe Amts afdeling, der står for dette møde i Danmarks femte største by. Hotellet ligger midt i Esbjerg på byens torv med kun få minutters gang til Danmarks længste gågade. Det er her at Lungeforeningens repræsentanter fra alle lokalafdelinger i hele Danmark mødes og arbejder med foreningens aktiviteter og nye mål for de næste to år. Repræsentantskabsmøderne holdes kun hvert andet år, og det sidste i 2003, hvor vi fejrede Lungeforeningens 100 år fødselsdag, blev holdt i København. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet bliver følgende: Repræsentantskabsmødets åbning Velkomst ved landsformand Helge Petersen Konstituering Beretning for de foregående to år Regnskab Forslag Valg Næste repræsentantskabsmøde Eventuelt Landsformand Helge Petersen ønsker allerede nu alle delegerede velkommen til Esbjerg og håber på en weekend med mange gode oplevelser og godt arbejde for Lungeforeningen. Lungeforeningen Boserup Minde nr

10 10 Lungeforeningen Boserup Minde nr

11 Velkomst fra Ribe Amts afdeling Ribe Amts afdeling byder delegerede og pårørende hjertelig velkommen til Esbjerg Det er med stor glæde og forventning, at bestyrelsen ser frem mod afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 21. og 22. maj 2005, der denne gang foregår i Esbjerg. Vi har deltaget i planlægningen med bustur for de pårørende, hvor vi glæder os til at fremvise nogle af de dejlige steder, vi har i det vestjyske. En til tider barsk, men også ganske dejlig natur. Og seværdigheder har vi da også samlet sammen til jer. Ved en forhåbentlig dejlig middag lørdag aften, har vi arrangeret dejlig musik og lidt underholdning. Så mød op til et forhåbentligt godt og sagligt møde med godt humør, så har vi sørget for resten. Skulle der under opholdet i Esbjerg være praktiske spørgsmål, hjælper vi gerne med løsningen. Velkommen til Esbjerg! Bestyrelsen Ribe Amts afdeling Sundhedsreformen I denne tid taler de meget om sundhedsreformen i Folketinget og i pressen. Regeringens forslag til ændringer er nu ved at blive fremlagt i Folketinget. Der har været en del kritik af sundhedsreformen, da der ikke er enighed om, hvordan det vil gå med bl.a. forebyggelsen af sygdomme i kommunerne. Professor Kjeld Møller Pedersen har fremført skarp kritik af reformen. Han mener bl.a.: Sundhedsvæsenet vil blive dyrere, fordi de kommunale tilbud vil koste for meget Forebyggende sundhedsarbejde er ingen garanti for et bedre sygehusvæsen Sundhedsreformen vil medføre mere bureaukrati og øget kassetænkning, fordi kommuner og sygehuse vil skændes om, hvem der skal betale behandlingen. Enkelte kommuner er allerede i gang med at arbejde med deres nye politik på området, og der diskuteres seriøst om initiativer på området. Gladsakse kommune er ved at ruste sig til sin nye rolle på sundhedsområdet. Opgaven indebærer, at kommunen skal organisere det forebyggende arbejde og med at sørge for, at færre borgere ender på hospitalerne. De arbejder med planer om at få et kommunalt sundhedscenter og med at formulere en sundhedspolitik, der fokuserer på livsstilssygdomme, som fedme, alkohol, rygning og sukkersyge. Gladsakse kommune mener, at det især er disse sundhedsproblemer, kommunen kan være med til at afhjælpe, fordi det er vigtigt for borgerne, at det forebyggende arbejde foregår tæt på dem i kommunen. Andre personer mener, at denne nye opgave skal løses af de nye regioner i samarbejde med kommunerne, og at begge parter skal være med i processen. Der er altså mange mennesker, der gerne vil være med i debatten om sundhedsreformen, og der er endnu mange løse ender. Har du en mening om, hvordan det nye system vil kunne opfylde dine behov, er du velkommen til at sende et par ord om dette til BM-Bladet! Vi vil prøve at følge med i diskussionen her i foråret. Lungeforeningen Boserup Minde nr

12 12 Lungeforeningen Boserup Minde nr

13 Motion gavner Erfaringerne fra et projekt, der i samarbejde mellem Lungemedicinsk afdeling på Århus Sygehus samt praksiskonsulenter hos praktiserende læger og fysioterapeuter, viser at træning med motionsmaskiner, motionscykel og opvarmning, får patienterne til at være i stand til at gå længere. Samtidig opfatter de sig selv, som at have fået mere energi og bedre velvære både fysisk og psykisk, viser erfaringerne fra projektet, der varede fra juni 2003 til juni Projektet skulle give svar på, om fysisk træning forbedrer fysikken hos patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) skriver Jyllandsposten. Rapporten anbefaler, at der etableres mulighed for træning på udvalgte fysioterapiklinikker i amtet og sideløbende hermed tilbud om holdtræning på udvalgte lokalcentre. Amt vil lette livet for svage patienter Svage patienter med lange indlæggelsesforløb kastes rundt mellem mange afdelinger. Århus Amt vil nu forsøge at forbedre forholdene Der er brug for mere hjælp til de mest svage patienter i sygehusvæsenet med komplicerede og langvarige indlæggelser. Det viser en rapport fra Århus Universitetshospital. Her har man som de første, lavet en undersøgelse af forbedringsmuligheder, når det gælder de svageste patienter, som risikerer at blive rykket rundt fra den ene afdeling til den anden, skriver Berlingske Tidende/Ritzaus Bureau. I undersøgelsen er der set nærmere på 35 patientforløb. Gruppen har konstateret, at der i de komplekse patientforløb er flere fejl og mangler, der kan forbedres. Det mest markante problem er de mange overflytninger af patienter mellem forskellige afdelinger. Specielt kritiserer undersøgelsesgruppen, at der er mange uhensigtsmæssige overflytninger mellem forskellige intensivafdelinger. Når patienten flyttes meget, skrider ansvaret for det samlede forløb, og i flere tilfælde forsvinder oplysninger om patienten undervejs i flytningerne, så der opstår huller i informationerne. I Århus Amt udgjorde de komplicerede indlæggelser i 2004 ca. 150 ud af årlige indlæggelser. Tuberkulose en sygdom ude af kontrol i bl.a. Afrika Den 24. marts var international TB-dag. Der er i øjeblikket ikke særlig bevågenhed omkring tuberkulose. To milliarder mennesker er smittet med tuberkulose. Selv om TB har været på retur i den vestlige verden, er det ikke tilfældet i resten af verden. Tværtimod er TB blandt de infektionssygdomme, der kræver flest dødsfald på verdensplan. To millioner mennesker dør hvert år af TB, og 98 % af disse lever i u-landene, skriver Kristeligt Dagblad. Mens risikoen for tuberkulose er forholdsvis lav i de vestlige lande, er sygdommen på fremmarch både i u-landene, i Asien og i de gamle sovjetstater. En tredjedel af verdens befolkning er smittet med TB-bakterien, men har endnu ikke udviklet sygdommen. I dag har næsten16 millioner mennesker aktiv tuberkulose på verdensplan, og hvert år udvikler 8 millioner sygdommen. WHO skønner, at hvis epidemien fortsætter uhindret, vil yderligere en milliard mennesker være smittet i år Heraf vil 150 millioner udvikle sygdommen, og 35 millioner vil være døde af den. Hiv/aids epidemien har forværret situationen yderligere, og det skyldes, at mennesker med denne sygdom lettere smittes med TB, fordi deres immunforsvar er nedsat. Syd for Sahara er op imod 75 % af patienterne med TB også hivpositive. Det bedste middel mod TB ville være forebyggelse i form af en effektiv vaccine. Den nuværende vaccine er fra 1921, og den har begrænset dækning, så selv om man er vaccineret, kan man godt blive smittet med tuberkulose. Det tager desværre år at udvikle en ny vaccine, så det er af afgørende betydning at få bedre behandlingsmuligheder og medicin til u-landene. Lungeforeningen Boserup Minde nr

14 14 Lungeforeningen Boserup Minde nr

15 Specialkursus i Glamsbjerg 31. maj 6. juni 2005 Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde i Glamsbjerg. Tirsdag den 31. maj Kl Onsdag den 1. juni Kl Kl Torsdag den 2. juni Kl Kl Fredag den 3. juni Kl Kl Lørdag og søndag Mandag den 6. juni Kl Ca. kl Ankomst Informationsmøde v/birthe Pedersen Udlevering af materiale. Fælles kaffebord. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg Vores liv og vores muligheder. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer. Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (1. gang) Vejrtrækningsøvelser der gør det lettere at håndtere åndenød og sekretproblemer. Hvordan holdes muskelinfiltrationer i nakke / skulderåg nede. Socialrådgiver Bente Maigaard Pension, bolig, transport og medicin. Oplæg v/speciallæge Sven-Jørn Guul og sygeplejerske Vivi Guul Orientering om kroniske lungesygdomme, behandlingsmuligheder og medicinering. Foredrag v/diætist Hanne Møller Madens betydning for lungesyge gennemgås. Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt eller taber sig. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (2. gang) Motion: hvor vigtig er motion, og hvor meget skal der til? Socialt samvær Evt. Lungeforeningens videofilm: 1. At leve med en lungesygdom 2. Kronisk bronkitis og emfysem 3. Lungetransplantation Evaluering v/birthe Pedersen Hjemrejse Pris for ophold og kursus kun kr ,- LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

16 16 Lungeforeningen Boserup Minde nr

17 LUNGEFORENINGEN Kurer BOSERUP MINDE LOKALAFDELINGER GLAMSBJERG FERIEPLAN Maj - August 2005 Ferie: Maj - August maj 17. maj 07. juni 13. juni 14. juni 20. juni 21. juni 27. juni 28. juni 04. juli 05. juli 11. juli 12. juli 18. juli 19. juli 25. juli 26. juli 01. august 02. august 08. august 09. august 15. august 16. august 22. august 23. august 29. august Kursus 31. maj 06. juni 30. august 05. september Pris for medlemmer: Ferie pr. uge kr Kursus kr Mulighed for weekendophold. Kontakt kontoret. Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf Kontortid: Mandag - torsdag Fredag Kontaktperson: Birthe Pedersen I ferieugerne fra 5. juli til 25. juli er der madpakkeordning om dagen og middag om aftenen. Mindeord Ellen Arntvel er afgået ved døden den 28. marts 2005 i en alder af 82 år. Ellen har i mange år været ansat på landsforeningens kontor, og hun har bevaret tilknytningen til Lungeforeningen Boserup Minde. Også som bestyrelsesmedlem i Københavns afdeling har hun udført et stort arbejde. Æret være mindet om Ellen Arntvel. Lungeforeningen Boserup Minde Ønsker at blive medlem Ønsker nærmere oplysninger Navn: Adresse: Postnr.: Tlf. By: LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Old Gyde Glamsbjerg Tlf Fax Lungeforeningen Boserup Minde nr

18 18 Lungeforeningen Boserup Minde nr

19 LUNGEFORENINGEN Københavns afdeling Referat af generalforsamlingen den 5. marts 2005 Formanden Ellinor Als bød velkommen til de ca. 25 fremmødte medlemmer og specielt til landsforeningens repræsentant Peder Pedersen fra hovedbestyrelsen. Hun foreslog Fritz Nerving som dirigent, og han blev valgt. Næstformanden Anne-Lise Nerving forelagde beretningen for det forløbne år. Hun fortalte, at medlemstallet pr var 828. Bestyrelsesarbejdet og kontoret I den første del af året gik med den store ombygning af Solbo. Vi var flyttet ind til Nyhavn 53 C, og vi indviede det den 4. marts Desværre blev vi opsagt igen, eller rettere vi kunne blive, hvis vi ville betale kr. om måneden. Det kunne vi jo ikke, så kontoret blev flyttet ud hos næstformanden på Studsbøl Allé 45, Kastrup. Vi købte nyt computerudstyr, og i løbet af året fik vi ført vores regnskab for både 2003 og 2004 på et regnskabsprogram. Vi har også fået vores medlemskartotek sat på computeren i december måned. Fra først på året blev Solveig Als ansat til sammen med Ellinor at arbejde på kontoret. I det meste af 2004 arbejdede de sammen, for at Solveig skulle kunne overtage det meste af arbejdet. Ellinor hjælper nu kun, hvis det brænder på. Vi ændrede åbningstider på kontoret til torsdag fra kl. 12 til 15. Vi har holdt mange bestyrelsesmøder og arbejdsmøder i feriehusene. Vi har i 2004 modtaget arv fra 2 personer på i alt kr. Vi besluttede derfor at betale gælden ud på vores feriehuse. Det vil sige kr. i Realkredit Danmark og resten af et lån fra landsforeningen. Feriehusene i Rågeleje har været fint udnyttet i Efter sæsonen 2003 og inden sæsonen 2004 har vi renoveret Solbo. Først blev grunden omkring huset ryddet, fordi alle træerne var vokset sig alt for store omkring huset. I januar 2004 blev fældningen så udført. Herefter gik det samme firma så i gang med at lægge en flisegang rundt om Solbo. Til sidst blev der planeret og sået græs ved huset. Vi besluttede, at vi ville ændre på Solbos facade. Den var af træ og glasdøre, men med trædøre foran glasdørene. Vi bestilte nye glasdøre og en ny glasfacade i huset. Det har givet meget mere lys ind i stuen. Samtidig flyttede vi skabe og hylder fra facaden, og så måtte vi sætte nye skabe op i køkkenet. Vi har også sat nye senge og madrasser i Helsebo. Vi endte med at have brugt næsten kr. på feriehusene i løbet af foråret 2004, men så er de også i meget bedre stand. Vi har herefter fået mange flere tilfredse lejere i feriehusene i løbet af sæsonen. Samarbejde med landsforeningen Vi har været til tillidsmandsmøde i maj måned i Fredericia. Formanden Ellinor Als har været til formandsmøde sidst i oktober i Glamsbjerg. Solveig og Anne-Lise har været til kassererkursus i januar 2005 i Glamsbjerg. I øvrigt er Anne-Lise næstformand i landsforeningen og medlem af forretningsudvalget. Beretningen blev vedtaget. Regnskabet blev forelagt og taget til efterretning. På valg var: Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kirsten Madsen, Anne-Lise Nerving, Viggo Mortensen og Per Frode Kock Kirsten og Anne-Lise ønskede genvalg og bestyrelsen foreslog desuden suppleanten Benny Petersen og Jette Møller. Alle fire blev valgt. Suppleanten Dan Carstensen ønskede genvalg. Han og ny suppleant Ulla Werfel blev valgt. Revisorer: Rita Henriksen og Kirsten Arnetoft blev genvalgt. Revisorsuppleant Dan Petersen blev genvalgt. Peder Pedersen forelagde landsforeningens beretning og fortalte om det forløbne år. Til sidst blev der drøftet løst og fast under eventuelt. Bestyrelsen takkede de fremmødte for, at de var kommet til generalforsamlingen. Referent Anne-Lise Nerving Dirigent Fritz Nerving. Kurer Lolland-Falster afdeling Generalforsamling År 2005, den 7. marts, afholdtes ordinær generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægter. Da formand Marta Rosfeldt er afgået ved døden, indgår næstformand Jytte Petersen som formand. Jytte Petersen bød velkommen. Hun bad om 1 minuts stilhed for Marta Rosfeldt. Valg af dirigent Landsforeningens formand Helge Petersen valgtes til dirigent. Valg af 2 stemmetællere Stemmetællere blev Lonny Strate og Lone Bonde. Formandens beretning Jytte Petersen fortalte om bestyrelsens arbejde i årets løb. I januar 2004 holdt vi 60 års jubilæum på Stiftsbiblioteket med reception fra Mange mødte op, og vi havde en god dag. Der blev oplyst om de tilskud, som vi har søgt i kommuner, banker, fagforeningen og forskellige loger. Det blev til rigtigt pæne tilskud. Generalforsamlingen holdt vi den 9. marts Vi holdt generalforsamlingen i Maribo, da det ligger mest centralt for vore medlemmer. Vi har haft 4 bestyrelsesmøder. Vi har haft møde i feriehuset Helse til rengøring og havearbejde. Et julemøde nåede vi også. Der har været følgende møder ud af huset. 11. januar Regionsmøde i Syd- og Midtsjællands afdeling. 24. og 25. april Tillidsmandsmøde i Fredericia. 29. september Dialogmøde i 115 i Næstved Kulturhus. 17. november Nykøbing F. sygehus KOL dag. Nakskov Sygehus havde også KOL dag, men her var kun Danmarks Lungeforening inviteret. Vi har haft 1 arrangement i år, nemlig her i Maribo med en lungefysioterapeut, hvor rigtig mange mødte op. Det var kun et kort resumé på grund af de indtrufne omstændigheder. Regnskab Peder Pedersen gennemgik regnskabet. Foreningen har en formue BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g LungePatient.dk At leve med en lungesygdom P at i e n t f o re n i n g Det kan være et problem blot at trække vejret At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere