Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne"

Transkript

1

2 Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/ Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19 Konsulenttjenesten...21 Kursustest Laura...23 HJÆLP ved konkurrencer...24 Hjælp til sporarealer for DcH Bjerringbro (Jakob Brøndbjerg)...25 Nyt fra AGRU...26 Boldkanon...28 Eftersøgningstjenesten...29 Invitation til Nytårsappel Nyt fra PR...31 Fyrværkerriangst / nytårsangst...32 Nyt fra TU...33 Vinter træningstider...34 Udvalg...35 Træneroversigt...36 Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Bodil T Nielsen Skibelundvej Bjerringbro Mob.: Lene S Jensen Vellev Mose Ulstrup Mob.: Jette Kirk Broparken Bjerringbro Mob.: Herman Bruus Røngevej Ulstrup Tlf.: Jakob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Sandra N Christiansen Husrækken Bjerringbro Mob: Formand (kontakt til) Træningsudvalg .: Kasserer Kasserer; Sekretær Ansøgninger / Avis (kontakt til) Pr.udvalg Medlem (kontakt til) Agilityudvalg Medlem (kontakt til) Pladsudvalg .: Næstformand (kontakt til) Konkurrenceudvalg Medlem (kontakt til) Konkurrenceudvalg

4 Årets generalforsamling er netop overstået, juleafslutningen er lige om hjørnet og det er snart tid at tage afsked med endnu et begivenhedsrigt år i DCH-Bjerringbro. Efteråret har budt på klubkonkurrencer i Agility og Lydighed. Desværre blev det nødvendigt at flytte konkurrencen for C+B hundene, hvilket medførte et reduceret deltager antal. Samlet set blev det dog et flot klubmesterskab hvor det blev til 1.pladser for hele to minipudler, dels i ag.-beg, dels i C-klassen, det er vist ikke sket tidligere i klubbens historie, godt gået! - Stort tillykke til alle nykårede klubmestre. Vi har også holdt Løvfaldsfest, hvor det så umiddelbart ud til at deltager antallet skulle blive noget begrænset, men da aftenen oprandt var vi nået op på 28 feststemte personer. Tak at være Lene og Jettes indsats blev deltagrene mødt af at flot dækket bord, med levende lys, roser i vaserne og naturlig pynt leveret af Marit og Erik. Det blev alt i alt en hyggelig fest, med snak ved bordene og sagte musik leveret fra højtaleranlæg lånt af Mogens kombineret med Johnnys mobil! Generalforsamlingen bød på genvalg til bestyrelsen for Bodil og Jacob, mens det blev til afsked for Erik der havde valgt at trække sig efter 4 år i bestyrelsen. Stor tak til Erik for den gode og ikke mindst positive måde han er gået til opgaven på. Sandra blev valgt ind på den ledige post i bestyrelsen. Vi tror at Sandra kan bidrage på en god måde i bestyrelsen og vi håber hun kommer til at føle sig godt tilpas. Velkommen til Sandra. Årets Aktivitetspokal som gives til en person som har ydet en særlig indsats i klubben i det forgangne år blev tildelt Jan A. for hans overvågning af vores elforbrug, så det ikke igen løber løbsk. Grethes Mindepokal som gives til en person som har udvist særlig positiv klubånd i det forgangne år blev tildelt Else Filtenborg, der har hjulpet her, der og alle vegne i årets løb, altid med engagement og godt humør. - Ref. af generalforsamlingen kan i øvrigt ses længere inde i bladet. Ved årets juleafslutning ser det allerede nu ud til at vi for god deltagelse, det er Lars, Else og Poul C. der står for fællestræningen. Det bliver spændende hvad de finder på! I klubhuset vil der som traditionen byder være lune æbleskiver og gløgg efterfulgt af Amerikansk lotteri. Også i år er der mange af omegnes butikker som har sponsoreret flotte gaver, tusind tak for det. Jeg håber i alle får en hyggelig afslutning på et godt år i DCH-Bjerringbro og at vi ses igen til nytårsappel d. 4.januar Eva

5 2014 Nytårsappel /1 Fællesudvalgsmøde...3/3 Sommerfest...28/6 Fællesudvalgsmøde...8/10 Klubkonkurrence (ca.) /10 Løvfaldsfest...1/11 Generalforsamling...20/11 Juleafslutning...30/ Nytårsappel /

6 Rengørings tjans 2014 Navn Uge Ilse Pedersen 1 Inge Lise Pedersen 2 Jacob Brøndbjerg 3 Jan Andersen 4 Jannie Asmussen 5 Jette Kirk 6 Jørgen Nielsen 7 Karin Siig 8 Karsten Ebling 9 Kris Nielsen 10 Kurt Espensen 11 Lars Nielsen 12 Laura Holmbo 13 Lene S Jensen 14 Lis Jensen 15 Lis Tøttrup Rosenkrands 16 Maria Glud 17 Marie-Louise Mærsk-Møller 18 Mette B. Andersen 19 Mikkala Degn 20 Mogens Christensen 21 Poul Christensen 22 Poul Mogensen 23 Sandra Nøhr Christensen 24 Ågot Elmquist 25 Bodil Nielsen 26 Sommerferie uge Navn Uge Else Filtenborg 32 Eva Hansen 33 Henrik Bruun 34 Herman Bruus 35 Ilse Pedersen 36 Inge Lise Pedersen 37 Jacob Brøndbjerg 38 Jan Andersen 39 Jannie Asmussen 40 Jette Kirk 41 Jørgen Nielsen 42 Karin Siig 43 Karsten Ebling 44 Kris Nielsen 45 Kurt Espensen 46 Lars Nielsen 47 Laura Holmbo 48 Juleferie uge Følgende opgaver varetages: Rengøring af kaffemaskine / kander Alle bordplader rengøres Toiletter rengøres Alle gulve fejes Alle gulve vaskes Viskestykker + karklude + håndklæder skiftes og tages med hjem til vask

7 Nyt fra: Plads & Aktivitet s Udvalget Karsten, Mogens, Poul og Mikkala Der var ved redaktionens slutning ikke kommet yderligere fra PAU. (RED)

8 Generalforsamling d. 20. november 2012 Tilstede: Referat: der var 28 personer tilstede inkl. bestyrelsen Lene Skovlund Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning af foreningens formand 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud(indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 5. Indkomne forslag 6. Valg af Kasserer (Bodil Nielsen) - modtager genvalg 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Erik Rasmussen modtager ikke genvalg Jakob Brøndbjerg modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Jannie Asmussen 1. suppleant modtager genvalg Anne Marie Justesen 2. suppleant modtager genvalg 9. Valg af bilagskontrollanter Arne Præstgaard modtager genvalg Birthe Lauritsen modtager genvalg 10. Valg af bilagskontrollant-suppleant Lis Rosenkrands modtager genvalg 11. Evt. Ad 1: Poul Mogensen blev valgt til dirigent og han erklærede generalforsamlingen for korrekt indvarslet. Ad 2: Formandens beretning Det er nu femte gang jeg skal afholde en formandsberetning og umiddelbart skulle man måske synes at det ene år ligner det andet, men ved nærmere eftersyn er der alligevel nogle ting der kendetegner det enkelte år. I år har der således været mange udfordringer med at finde nye personer enten til udvalg eller som trænere. Ved årsskiftet stod det klart at vores konkurrenceudvalg næsten skulle gennem en 100% fornyelse. Det lykkedes at finde to nye til udvalget, Mette og Sandra, mens to af de gamle kræfter, Leif og Poul tilbød at fortsætte/tiltræde udvalget sammen med Ågot i endnu et år

9 Jeg tror godt det kan siges at det har været et turbulent år for udvalget, ikke mindst for Mette som har påtaget sig hvervet som KU formand. Jeg synes I har klaret det utrolig flot på trods af at det ikke har været muligt at afholde alle konkurrencer som de var planlagt fra start. Desværre har KU her sidst på året igen stået og manglet udvalgsmedlemmer, da Leif, Poul og Sandra har valgt at stoppe for denne gang, heldigvis er Karsten og Jørgen sprunget til så det ser ud til at det også bliver muligt at afholde konkurrencer i Bjerringbro igen til næste år! Også TU har haft et svært år, flere trænere har valgt enten at holde orlov eller helt at stoppe, hvilket har gjort det svært for TU at finde trænere nok til at tage nye HFere ind samtidig med at få kabalen med trænere til de eksisterende hold til at gå op. Det har krævet stor tålmodighed fra Johnnys side under udarbejdelsen af de to halvårlige træningsplaner. Stor tak til Johnny som desværre har valgt at stoppe i TU ved det kommende årsskifte. TU arbejder konstant på at finde nye træneraspiranter, og i år har vi da også fået uddannet to nye trænere, Else og Poul. Else og Poul har trænet hvalpehold siden sommerferien og det er dejligt at se med hvilken entusiasme de går til opgaven på, håber det smitter af på deres HF. Heldigvis har vi nu fire træneraspiranter stående klar til at blive uddannet i 2014, to i agility, Gert og Annette, samt to i dressur, Mikkala og Vibeke, så måske lysner det lidt mht. fornyelsen af vores trænerstab. TU har det sidste halve år arbejdet med at finde en ny måde at tage hunde ind i klubben på. Hvor vi hidtil har samlet tilmeldinger indtil der var HF nok til at starte et hold, vil vi fra årsskiftet 2014 forsøge os med rullende indmelding, dvs. alle der tilmelder sig DCH Bjerringbro kommer i gang inden for en 14-dages periode. Håbet er at vi dels får flere HF ind i klubben, dels får dem i gang tidligere, så hvalpene ikke bliver teenagere inden de kommer i gang. Ilse har lagt et stort stykke arbejde i at forberede hvordan dette skal håndteres sideløbende med at hun har taget en kredsinstruktør uddannelse, så nu håber vi at klubben får succes med det nye tiltag. I kommer givetvis til at høre nærmere om udfaldet på den rullende indmelding i næste års formandsberetning! Som allerede nævnt har der igen i år været stort pres på vores trænerstab. Dels har vores trænerasp. stået med hold før de er helt færdige med deres uddannelse, dels har flere af os måttet træne mere end et hold. En situation som ikke er holdbar i længden. Jeg kan ikke understrege nok hvor vigtige trænerne er, I er selve hjertet i vores klub, uden jeres indsats, ingen træning = ingen klub, så kæmpe tak for den indsats alle vores trænere har ydet gennem årets løb. I AGRU har der også været udskiftning på et par poster, Maria og Kris er trådt ind og har gennem året forsøgt at komme på omgangshøjde med hvilke opgaver der skal varetages i udvalget. AGRU har bl.a. afholdt en rallykonkurrence i DGI regi, hvilket har givet lidt forståelse for hvad Rally er, ikke bare i udvalget men også hos de hjælpere, der stillede op. Rent sportsligt har det i DGI regi været et godt år for vores agility og Rally HF, det er blevet til fine resultater for ikke bare vores mere rutinerede HF, men også for de nye

10 I dressur har vi også haft en del HFere i konkurrence. Det har primært været C-HF fra Karstens hold, hvor samtlige der har været ude, har nået oprykning til B-klassen. I B-klassen har en enkelt HF opnået oprykning til A-klassen hvilket er et svært mål at nå. I år har vi desværre ikke fået udtaget HF til DM, hvilket ellers har været kutyme de sidste mange år, og så alligevel, Gitte som træner på vores A-hold kom af sted, dog som rep. for DCH-Hammel (noget vi håber hun retter op på med den nye hvalp). Gitte har ligeledes opnået oprykning til Eliteklassen, et nåleøje det kun lykkedes meget få at komme igennem. I Nordisk har vi kun en repræsentant, Leif m. Nella, disse har dog gennem de sidste mange år været en dygtig repræsentant for DCH-Bjerringbro. I år har da heller ikke været en undtagelse selvom det kun rakte til en reserveplads til DM. Det forlyder at Leif har sagt ja til at være et par HFere behjælpelig med at træne Nordisk spor, så måske vi har et par arvtagere klar i denne disciplin, når Nella går på pension? I SPH regi må vi bare konstatere at Anders og Oban pt. er klubbens førende ekvipage idet de vandt klubmesterskabet for andet år i træk. Det er også blevet til beståede SPH prøver for bl.a. Kurt og Karsten så pt. har klubben også arvtagere i denne disciplin. Næste år forlyder det at Anders vil tage et færdselshold, så der kan blive endnu flere HFere i klubben med bestået adgangskrav til SPH konkurrencerne, nemlig færdselstesten. At vores arealer i løbet af året har fremstået velfriserede skyldes en ihærdige indsats fra PAU. Mangen en lørdag, hvor vi andre har siddet på terrassen og drukket kaffe efter træning, har vi kunnet se Mogens eller et af de andre PAU medlemmer skubbende rundt på græsslåmaskinen, et arbejde som ellers tit foregår i det ubemærkede. Udover at holde græsset kort omkring klubhus, P-plads osv. har PAU afholdt to gode pladsdage, hvor flere heldigvis har mødt op for at give en hånd med i arbejdet. Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er at vi får nogle nye medlemmer til at deltage i disse pladsdage, ikke blot er det vigtigt for at kunne holde vores arealer i tip top stand, men det er også en måde at give nye medlemmer en følelse af at det også er deres klub og at vi alle har et ansvar for at tingene fungerer! PR udvalg har igen i år udgivet 4 flotte klubblade - alle trykte blade er sponsoreret af Bjerringbro kontorforsyning, tak til Aida for arbejde med trykningen. Kurt har kigget på muligheden for at skifte hjemmeside layout til det layout landsforeningen tilbyder. Da Kurt har lavet kredsens hjemmeside efter nyt layout og ikke synes dette fungere er det blevet besluttet at vores hjemmeside ikke skifter layout, men Kurt vil gerne opgradere hjemmesiden, såfremt udvalgene kommer med indholdet. Et af de helt nye PR tiltag i klubben er, at der er blevet oprettet en Facebook profil. Det er Jannie og Maria som har påtaget sig at være administratorer af denne. Vi er spændte på hvor mange der kommer til at bruge dette tiltag. Også en ting som vi sikkert vender tilbage til ved næste års beretning. For bestyrelsen har året bragt på positive oplevelser, så som juleafslutning m. god tilslutning,

11 nytårsappel under pressens bevågenhed (god artikel og fotos i Midtjyllands Avis), afhentning og opsætning af nyt kontorhjørne, fejring af Poul M. 25 års jubilæum (også her en god artikel i Midtjyllands avis), klubfester med hyggeligt samvær, gode fællesudvalgsmøder osv. Året har dog også budt på en del udfordringer, lige fra pressens omtale af vores arbejde som hundevagt ved byjubilæet og hvad røre det nu bragte med sig, til klage fra HFere over andre HFere, tyveri af kassererens PC samt udvalg der har bekriget hinanden. Jeg kan ikke forstå at vi i en frivillig forening ikke kan finde ud af at have tillid til at alle gør deres bedste, ud fra et ønske om at det skal gå klubben og vores medlemmer så godt som muligt. Jeg håber virkelig vi får rettet op på denne negative trend i det nye år! Til sidst en stor tak til alle der har hjulpet til i klubben i årets løb, hvad enten det har været i køkkenet, som sporlægger, skriver, figurant, observatør v. hestemarked, ved pladsdage, som træner, i udvalg eller bestyrelse. Det er jeres fortjeneste at DCH-Bjerringbro kan fungere, tusind tak for det. Eva Der var ingen spørgsmål til formandens årsberetning. Ad 3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Bodil gennemgik regnskabet. Årets resultat ender på et overskud på kr ; den likvide beholdning er på kr ; aktiver i alt kr Der er pt. 171 medlemmer. Der er budgetteret med 160 medlemmer i Der blev spurgt ind til forskellen mellem det budgetterede (kr ) og det faktiske forbrug (kr. 1015) til administration. Størstedelen af forskellen skyldes at der var yderligere en pc til bestyrelsen på budgettet, som ikke blev indkøbt. En yderligere kommentar fra Bodil omkring det gode resultat klubben har fået for meget tilskud fra kommunen, og dette vil blive rettet op i det næste år. Eva nævner at budgettet for 2014 er lidt konservativt i lyset af vores nuværende medlemstal, men vi håber at vi med den nye rullende indmelding vil være i stand til at få og holde på flere nye medlemmer. Teksten omkring indtægten ved hestemarkedet bør ændres så det afspejler Lions Club, som fremadrettet kalder det et sponsorat. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Ad 4: Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskudd Bestyrelsen indstiller følgende: Kontingentåret i DcH Bjerringbro følger kalenderåret. Kontingentet t t dækker medlemskab af lokalforeningen DcH Bjerringbro (m. træning af én hund på ét hold) inklusiv medlemskab af DcH kreds 3* samt DcH landsforening**

12 *Kredskontingent: 80,-kr pr medlem, **Landskontingent: 295,-kr pr. medlem Gældende prisliste for kontingent angivet pr. måned for fornyelse eller indmeldelse: Menig medlem (over 15 år): Menig medlem (10-15 år): Jan. 1100,-kr Jan. 900,-kr Feb. 1100,-kr Feb. 900,-kr Marts 1100,-kr Marts 900,-kr April 1050,-kr April 850,-kr Maj 1050,-kr Maj 850,-kr Juni 1000,-kr Juni 800,-kr Aug. 950,-kr Aug. 750,-kr Sep. 800,-kr Sep. 600,-kr Okt. 600,-kr Okt. 450,-kr Nov. 450,- kr Nov. 400,- kr Trænere, udvalgs-, bestyrelses- og æres - medlemmer: Passiv medlemskab (u. træning på hold): Træning på ekstra hold: 250,-kr 400,-kr 400,-kr pr. hund pr. hold Kontingentet opkræves 1 gang årligt den 1. januar for allerede indmeldte medlemmer. For nye medlemmer opkræves kontingent fra indmeldelsestidspunktet for den resterende del af året. Bemærk: Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse. Der er ingen ændring i kontingentsatserne i 2014, dog fjernes omtalen af hvalpekursus, da vi overgår til rullende indmelding fra 1. januar. Det blev besluttet at indsætte pris for indmelding i november. Der spørges ind til den verserende snak i DcH regi om rullende kontingent. Jakob forklarer at dette udspringer fra et forslag til landsmødet. Der er intet besluttet om rullende indmelding. Det vil betyde øget arbejde for alle klubbers kasserer. Forslaget hang sammen med at man i landsforeningen ønsker at alle klubber overgår til ét regnskabsprogram, Winkas Pro. Bodil deltog i et møde omkring dette nye tiltag. Programmet skulle blive finansieret af landsforeningen de første 2-3 år, hvorefter klubber selv skal betale. Det ville i givet fald koste ca kr. pr. medlem pr. år. Men som sagt, intet er vedtaget. Poul indskyder at der findes nogle ganske udmærkede regnskabprogrammer, som er gratis!! Forslaget om kontingenter 2014 blev vedtaget af forsamlingen

13 Ad 5: Der er ingen indkomne forslag. Ad 6: Bodil Nielsen genvælges som kasserer. Ad 7: Jakob Brøndbjerg genvælges; Erik Rasmussen træder ud af bestyrelsen; Bestyrelsen foreslår Sandra Christiansen som nyt bestyrelsesmedlem. Sandra vælges til bestyrelsen. Ad 8: Janni Asmussen genvælges til 1. suppleant. og Anne Marie (Rie) Justesen genvælges til 2. suppleant. Ad 9: Arne Præstgaard og Birthe Lauritsen genvælges til bilagskontrollanter. anter. Ad 10: Ad 11: Lis Rosenkrands genvælges til bilagskontrollant-suppleant. Eventuelt Lis R. uddeler pokalen til årets træner TU har i år udpeget Eva til at modtage pokalen. Ilse takker Johnny for mange års tjeneste i TU. Ilse nævner i denne sammenhæng at TU har besluttet at køre videre med fire medlemmer. Mette: KU overvejer at afholde Lille Nordisk i 2014 evt. 9. marts, men dette skal lige godkendes af Kreds 3. I denne forbindelse vil man prøve at oprette et hjælpekorps, hvor medlemmer melder ind hvad/hvor de ønsker at hjælpe. Dette er bindende for dette ene arrangement. Der vil komme mere info senere. Der spørges om der vil blive afholdt B-konkurrence i 2014 og det er planen. Maria: Hvis nogen har indlæg til facebook er de velkomne til at skrive til Maria eller Jannie. Der er en generel diskussion omkring billeder på facebook skal personer på billeder spørges først? Maria og Jannie forsikrer, at de vil være meget kritiske omkring hvad der bliver lagt ud på facebook og de har mandat til at slette uhensigtsmæssige indlæg. De vil meget kritisk holde øje med facebook siden. Der er etiske regler der skal overholdes. Mette spørger om det er muligt at lave et stream på hjemmesiden, således, at man kan se hvad der er på facebook, selvom man ikke selv har en profil. Maria/Jannie vil kigge nærmere på dette. Alle var enige om, at det var i orden at billeder fra generalforsamlingen blev lagt på facebook. Eva: vi har et par pokaler at uddele inden generalforsamlingen er helt slut:

14 Aktivitetspokal 2013 Bestyrelsen har i år valgt at aktivitetspokalen gives til Jan Andersen. Efter det katastrofale elregnskab vi havde i 2010/2011, satte Jan sig for at kortlægge elforbruget i klubben på eget initiativ. Jan har siden holdt nøje øje med forbruget. Stiger det unormalt hopper han på scooteren, kører op i klubben, tjekker om vi har glemt at slukke vandvarmeren, eller måske at lukke døren ud toilettet. Jan har også øje for de skjulte elforbrugere, således konstaterede han at båndene på vores kæde over indkørslen til klubhuset, flagrede så meget i vinden at det satte gang i det store lys på p-pladsen. Pladsudvalget blev straks adviseret! Vi har takket være Jans indsats holdt et meget stabilt og fornuftigt elforbrug de sidste par år. Bestyrelsen vil med Aktivitetspokalen gerne takke Jan for hans kæmpe indsats på dette område. Grethes mindepokal gives til en person der i det forgangne år har udvist en særlig positiv klubånd. I år har vi besluttet at Grethes mindepokal skal gå til Else Filtenborg. Else har været her, der og alle vegne i klubben i det forgangne år. Hvad enten hun har optrådt på cykel til færdselstesten, som skriver til kursustest, trænerasp. eller nu som træner af hendes og Pouls hvalpehold, sker det med entusiasme, engagement og positiv indstilling. Bestyrelsen påskønner denne kæmpe indsats og ikke mindst Elses måde at gå til tingene på. Tak og tillykke m. Grethes mindepokal. Afgang fra Bestyrelsen Erik vi vil gerne sige dig tak for din indsats i bestyrelsen de sidste 4 år. Du har bidraget på en konstruktiv måde uanset om det vi har diskuteret har været en af de lette ting at tage stilling til eller det har været en ting som har været lidt mere følsom eller politisk karakter. Du har altid været beredvillig når der skulle deles opgaver. Gerne med Margit som backup, hvis vi har manglet forplejning, så også en tak til Margit. Erik, vi kommer til at savne dig, og ikke mindst din positive tilgang til tingene. Tusind tak. Poul takker for god ro og orden og formanden hæver mødet. /Lene

15 Hejsa alle i hundeglade folk. Jeg hedder Sandra Christiansen, og er blevet bedt om at skrive lidt om min baggrund for at være i klubben, da jeg Onsdag d. 20/11 blev valgt ind i bestyrelsen. Jeg har siden 2010 trænet i DCH Bjerringbro. Jeg har har haft meget glæde af at træne i DCH Bjerringbro. Bella og jeg har fornøjelsen af at være en del af opvisningsholdet, hvor vi bliver udfordret både hund og fører, og ikke mindst har vi hyggeligt samvær med hinanden. Publikum får et indblik i hvad man kan lære sin hund, og det gode samspil mellem hund og fører. Derudover har jeg og Bella bestået færdselstesten som var meget udfordrende og samtidig utrolig lærerig. Jeg havde fornøjelsen af at have Anders West som træner, og selvom der var et program der skulle læres, og noget diciplin der skulle på plads, havde vi det altid sjovt:-) Jeg træner på nuværende på Jan Andersens B hold, og nyder de nyde udfordringer dette bringer, samt det samvær vi har med hinanden. Jeg vil rigtig gerne bidrage med noget til klubben, og glæder mig til at blive en del af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde, samt finde udaf hvad dette indebærer:-) Jeg ser frem til samarbejdet. MVH Sandra Christiansen

16 Nyt fra: KonkurrenceUdvalget Mette, Ågot, Sandra, Leif & Poul Ågot, Klubkonkurrencer i 2013 SPHI og SPHII Fredag d. 27/9 blev der afholdt klubkonkurrence i Sporhundeprøver, i henholdsvis SPHI og SPHII. SPHI er et fremmedspor på mindst 1200 skridt, 7 langsider, 6 knæk, 4 genstande, mindst 3 timer gammelt, 2 afledningsspor, 1 vejpassage eller arealskifte. Sporet skal gennemføres indenfor 30 minutter. For at stille op kræves det, at hundeføreren med pågældende hund har bestået en færdselsprøve, samt at hunden er fyldt 18 måneder. SPHII er et fremmedspor på mindst 1800 skridt, 8 langsider, 7 knæk, 7 genstande, mindst 3 timer gammelt samt mindst 2 afledningsspor. Sporet skal gennemføres indenfor 45 minutter. For at stille op i SPHII kræves én bestået SPHI, samt at hunden er fyldt 20 måneder. For både SPHI og SPHII gælder, at hundene før start på sporet til hver konkurrence skal bestå en væsensprøve, herunder skal også hundens id-mærkning tjekkes. Til vores lille lokale sporhundeopgør havde vi inviteret dommer Ella Laursen, som troligt travede Bjerringbro og omegns pløjemarker tynde i enden på klubbens fire SPH-konkurrenter. De, der er vant til dommerkommentarer til lydighedskonkurrencer, vil få et chok første gang, de hører de kommentarer og den detaljerigdom, der er i en SPH-bedømmelse. For at bestå henholdsvis SPHI og SPHII skal man opnå minimum 70 point, og der skal ikke være mange svinkeærinder på sporet, før der kan være langt op til de 70 point. Årets klubmester i SPHII med 82 point blev Anders Westh med Oban På 2. pladsen med 70 point kom Kurt Espensen med Biine Erik Rasmussen og Chico stillede op, men med 59 point, bestod de des værre ikke SPHII. Årets klubmester i SPHI i skarp konkurrence med sig selv- blev Karsten med Murphy, der opnåede 70 point og nu kan konkurrere mod de skrappe fyre i SPHII Hvis nogle af jer (ja, det gælder altså både kvinder og mænd) går med et ønske om at prøve at slå den mangedobbelte klubmester i SPHII af sporet, så meld jer på det færdselshold, TU planlægger at starte op i 2014, så I kan bestå en efterfølgende færdselsprøve, som KU arrangerer

17 A-klassen Søndag d. 27/6 blev der afholdt klubkonkurrence for A- hundene og Agility. Der deltog tre hundeførere i A, der blev bedømt af Anders Westh. I år valgte vi i KU at springe på Karstens initiativ til nytænkning og brugte derfor nogle nye, udfordrende arealer; Ulstrup Skov, til eftersøgning og feltsøg. Det er imponerende at overvære en A-eftersøgning, og ud fra de tre hundes arbejdsglæde at dømme var der ingen tvivl om, at det er alletiders morskab at finde to figuranter skjult i terrænet. Det var en hyggelig dag, hvor vi havde fælles morgenmad, fælles frokost samt fælles præmieoverrækkelse med agilityfolkene. Årets klubmester i A-klassen med 278,25 point blev Gitte Ibsen med Keiko Erik Rasmussen med Chico nr. 2 med 262,20 point samt Hans Erik Rask med Thor nr. 3 med 229,65 point NB Nu slipper I A-hf ere for kampen mod den næsten uovervindelige duo Gitte og Keiko, da de har fået oprykning til E-klassen C- og B-klassen Det startede så godt, dommerne var på plads (to dommerhold pr. klasse totalt luksus), og ALT var velforbedret i god tid, og der var rigtigt flot tilslutning fra hundeførerne til at deltage i klubkonkurrencen d. 26/10 alle har jo kendt datoen ét år. Desværre måtte vi aflyse i sidste øjeblik, da den ene af vores dommere pludseligt afgik ved døden og skulle bisættes den lørdag, hvor vi skulle holde konkurrencen, hvorfor vi reelt stod uden dommere på dagen, da de selvfølgelig ville tage afsked med deres dommerkollega. KU fandt lynhurtigt en ny dato, hvor flest mulige dommere, arrangører og hjælpere kunne. Vi må erkende, at en så pludselig ændring af datoen naturligt nok får betydning for antallet af deltagere. Den 9/11 fik vi afviklet konkurrencen i silende regn med syv C-hf ere samt fire B-hf ere (to havde meldt fra på dagen). Vi havde kun én dommer pr. klasse, begge lokalt velkendte herrer, henholdsvis Kurt Espensen og Hans Erik Rask. For B-hundeførernes vedkommende blev der en del mere ventetid end tilsigtet, da der kom to afbud på dagen. Blandt C-hundeførerne var der flere, der fik deres konkurrencedebut, og Kurt var flink til at svare på novicernes spørgsmål. Som et nyt forsøg valgte vi at lade samtlige øvelser med naturlig undtagelse af spor foregå på pladsen. Det medførte, at pladsen, for den uindviede, lignede et rædsomt pindehelvede, men det virkede i praksis overordnet set OK. I hvert fald var det en enormt tilskuervenlig opstilling

18 Klubmester i C-klassen med 136,25 point: Marie Kjær Nielsen med Preben (lille sej, sort krøltop af en puddel) På en 2. plads med 125,15 point: Johannes Bitsch med Cato På en 3. plads med 123,40 point: Tom Scheiby med Tess (Fik på dagen oprykning til B) På en 4. plads med 114,25 point: Betty Mikkelsen med Brandy På en 5. plads med 93,35 point: Pia Jensen med Taz På en 6. plads med 75,85 point: Ivan Laursen med Nico På en 7. plads med 47,25 point: Vibeke Kristensen med Audi Status for 2013 Året har bragt på en del aktiviteter i KU-regi: En C-prøvekonkurrence; et Lille Nordisk (nå ja bare sådan et lille bitte arrangement med det værst tænkelige logistiske puslespil); en landsdækkende C-hundedag samt klubkonkurrence for A, B, C, D og SPH. De fleste af C-hundeførerne, der jagtede en oprykning i år, fik næsten alle oprykningen efter kun to konkurrencer. Johnny er den eneste B-hundefører, der har fået sin oprykning til A, men det har kun været en meget lille håndfuld B-hundeførere, der i år har været i konkurrence. Gitte Ibsen og Keiko sikrede sig oprykning til den suveræne E-klasse. Stort tillykke til alle klubbens hundeførere, der har opnået gode resultater i årets konkurrencer. Både Poul og Sandra har valgt at stoppe i KU efter ét år, mens Leif efter en mangeårig ind- Klubmester i B-klassen med 181, 35 point: Johnny Joensen med Aslan På en 2. plads med 169,10 point: Laura Holmbo med Frida På en 3. plads med 159,35 point: Ilse Pedersen med Kandiss På en 4. plads med 129,90 point: Karsten Ebling med Murphy Johnny Joensen og Aslan blev yderligere vindere af pokalen for bedste B-spor på dagen samt fik oprykningen til A i hus. STORT TILLYKKE til alle vores nye klubmestre og tak til de hundeførere, der måtte tage til takke med mindre end førstepladsen, men som bakkede op om klubkonkurrencen. TAK til ALLE de, der har hjulpet i forbindelse med afholdelse af vores klubkonkurrencer

19 sats i KU ligeledes har valgt at trække sig. Tusind tak for jeres henholdsvis korte, men gode, og mangeårige, trofaste indsats. Tak For at KU kan afholde sine arrangementer er vi MEGET afhængige af, at der er nogle, der er villige til at give en hjælpende hånd med små eller store opgaver. Tusind tak til alle jer, der har hjulpet os i året. Særligt tak til Mikkala, som er ansvarlig for den professionelle catering, som klubben kan byde på. Tak til Kingsmoor og Ilse for foderpræmier til vores store konkurrencer. Tak til de lodsejere, der er villige til at låne jorden ud til os, samt tak til lokale aviser for at give spalteplads til nyheder fra vores lille hundeverden KU 2014 og planerne for det kommende år I disse krise og sparertiders ånd har vi besluttet at skære KU2014 ned til fire medlemmer. KU2014 består af følgende personer: Ågot Elmquist, Jørgen Nielsen, Karsten Ebling samt undertegnede. Vi kan allerede nu melde vigtige datoer i 2014 ud, hvor vi får brug for en hel masse hjælpende hænder, når vi d. 9/3 har ladet os lokke til at afholde Lille Nordisk samt d. 17/8, når vi skal holde landsdækkende C- og B-hundedag. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår med en masse konkurrenceaktivitet! På KUs vegne Mette Konkurrence tilmelding Vedr. betaling af konkurrencer for medlemmer i DcH-Bjerringbro Hidtil har nogle medlemmer ved tilmelding til konkurrencer anmodet klubben om at betale. Da langt de fleste mennesker nu har NET-bank, har bestyrelsen besluttet, at fra , skal alle selv betale for konkurrencer i DcH-regi Med venlig hilsen Bodil Tang Nielsen Kasserer i DcH-Bjerringbro

20

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Årgang 9 Nr. 2 Maj 2012 - Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

DcH Grindsted/Billund. A-spring

DcH Grindsted/Billund. A-spring DcH Grindsted/Billund A-spring Nr. 2 2014 Bestyrelse og udvalg Bestyrelse Formand Jacob Lykkegård Jensen formand@dch-grindsted-billund.dk 51803285 Næstformand Ejnar Østergård ejnarnikolaj@privat.dk 40962041

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere