Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne"

Transkript

1

2 Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/ Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19 Konsulenttjenesten...21 Kursustest Laura...23 HJÆLP ved konkurrencer...24 Hjælp til sporarealer for DcH Bjerringbro (Jakob Brøndbjerg)...25 Nyt fra AGRU...26 Boldkanon...28 Eftersøgningstjenesten...29 Invitation til Nytårsappel Nyt fra PR...31 Fyrværkerriangst / nytårsangst...32 Nyt fra TU...33 Vinter træningstider...34 Udvalg...35 Træneroversigt...36 Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Bodil T Nielsen Skibelundvej Bjerringbro Mob.: Lene S Jensen Vellev Mose Ulstrup Mob.: Jette Kirk Broparken Bjerringbro Mob.: Herman Bruus Røngevej Ulstrup Tlf.: Jakob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Sandra N Christiansen Husrækken Bjerringbro Mob: Formand (kontakt til) Træningsudvalg .: Kasserer Kasserer; Sekretær Ansøgninger / Avis (kontakt til) Pr.udvalg Medlem (kontakt til) Agilityudvalg Medlem (kontakt til) Pladsudvalg .: Næstformand (kontakt til) Konkurrenceudvalg Medlem (kontakt til) Konkurrenceudvalg

4 Årets generalforsamling er netop overstået, juleafslutningen er lige om hjørnet og det er snart tid at tage afsked med endnu et begivenhedsrigt år i DCH-Bjerringbro. Efteråret har budt på klubkonkurrencer i Agility og Lydighed. Desværre blev det nødvendigt at flytte konkurrencen for C+B hundene, hvilket medførte et reduceret deltager antal. Samlet set blev det dog et flot klubmesterskab hvor det blev til 1.pladser for hele to minipudler, dels i ag.-beg, dels i C-klassen, det er vist ikke sket tidligere i klubbens historie, godt gået! - Stort tillykke til alle nykårede klubmestre. Vi har også holdt Løvfaldsfest, hvor det så umiddelbart ud til at deltager antallet skulle blive noget begrænset, men da aftenen oprandt var vi nået op på 28 feststemte personer. Tak at være Lene og Jettes indsats blev deltagrene mødt af at flot dækket bord, med levende lys, roser i vaserne og naturlig pynt leveret af Marit og Erik. Det blev alt i alt en hyggelig fest, med snak ved bordene og sagte musik leveret fra højtaleranlæg lånt af Mogens kombineret med Johnnys mobil! Generalforsamlingen bød på genvalg til bestyrelsen for Bodil og Jacob, mens det blev til afsked for Erik der havde valgt at trække sig efter 4 år i bestyrelsen. Stor tak til Erik for den gode og ikke mindst positive måde han er gået til opgaven på. Sandra blev valgt ind på den ledige post i bestyrelsen. Vi tror at Sandra kan bidrage på en god måde i bestyrelsen og vi håber hun kommer til at føle sig godt tilpas. Velkommen til Sandra. Årets Aktivitetspokal som gives til en person som har ydet en særlig indsats i klubben i det forgangne år blev tildelt Jan A. for hans overvågning af vores elforbrug, så det ikke igen løber løbsk. Grethes Mindepokal som gives til en person som har udvist særlig positiv klubånd i det forgangne år blev tildelt Else Filtenborg, der har hjulpet her, der og alle vegne i årets løb, altid med engagement og godt humør. - Ref. af generalforsamlingen kan i øvrigt ses længere inde i bladet. Ved årets juleafslutning ser det allerede nu ud til at vi for god deltagelse, det er Lars, Else og Poul C. der står for fællestræningen. Det bliver spændende hvad de finder på! I klubhuset vil der som traditionen byder være lune æbleskiver og gløgg efterfulgt af Amerikansk lotteri. Også i år er der mange af omegnes butikker som har sponsoreret flotte gaver, tusind tak for det. Jeg håber i alle får en hyggelig afslutning på et godt år i DCH-Bjerringbro og at vi ses igen til nytårsappel d. 4.januar Eva

5 2014 Nytårsappel /1 Fællesudvalgsmøde...3/3 Sommerfest...28/6 Fællesudvalgsmøde...8/10 Klubkonkurrence (ca.) /10 Løvfaldsfest...1/11 Generalforsamling...20/11 Juleafslutning...30/ Nytårsappel /

6 Rengørings tjans 2014 Navn Uge Ilse Pedersen 1 Inge Lise Pedersen 2 Jacob Brøndbjerg 3 Jan Andersen 4 Jannie Asmussen 5 Jette Kirk 6 Jørgen Nielsen 7 Karin Siig 8 Karsten Ebling 9 Kris Nielsen 10 Kurt Espensen 11 Lars Nielsen 12 Laura Holmbo 13 Lene S Jensen 14 Lis Jensen 15 Lis Tøttrup Rosenkrands 16 Maria Glud 17 Marie-Louise Mærsk-Møller 18 Mette B. Andersen 19 Mikkala Degn 20 Mogens Christensen 21 Poul Christensen 22 Poul Mogensen 23 Sandra Nøhr Christensen 24 Ågot Elmquist 25 Bodil Nielsen 26 Sommerferie uge Navn Uge Else Filtenborg 32 Eva Hansen 33 Henrik Bruun 34 Herman Bruus 35 Ilse Pedersen 36 Inge Lise Pedersen 37 Jacob Brøndbjerg 38 Jan Andersen 39 Jannie Asmussen 40 Jette Kirk 41 Jørgen Nielsen 42 Karin Siig 43 Karsten Ebling 44 Kris Nielsen 45 Kurt Espensen 46 Lars Nielsen 47 Laura Holmbo 48 Juleferie uge Følgende opgaver varetages: Rengøring af kaffemaskine / kander Alle bordplader rengøres Toiletter rengøres Alle gulve fejes Alle gulve vaskes Viskestykker + karklude + håndklæder skiftes og tages med hjem til vask

7 Nyt fra: Plads & Aktivitet s Udvalget Karsten, Mogens, Poul og Mikkala Der var ved redaktionens slutning ikke kommet yderligere fra PAU. (RED)

8 Generalforsamling d. 20. november 2012 Tilstede: Referat: der var 28 personer tilstede inkl. bestyrelsen Lene Skovlund Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning af foreningens formand 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4. Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud(indstilling fra bestyrelsen skal foreligge) 5. Indkomne forslag 6. Valg af Kasserer (Bodil Nielsen) - modtager genvalg 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Erik Rasmussen modtager ikke genvalg Jakob Brøndbjerg modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Jannie Asmussen 1. suppleant modtager genvalg Anne Marie Justesen 2. suppleant modtager genvalg 9. Valg af bilagskontrollanter Arne Præstgaard modtager genvalg Birthe Lauritsen modtager genvalg 10. Valg af bilagskontrollant-suppleant Lis Rosenkrands modtager genvalg 11. Evt. Ad 1: Poul Mogensen blev valgt til dirigent og han erklærede generalforsamlingen for korrekt indvarslet. Ad 2: Formandens beretning Det er nu femte gang jeg skal afholde en formandsberetning og umiddelbart skulle man måske synes at det ene år ligner det andet, men ved nærmere eftersyn er der alligevel nogle ting der kendetegner det enkelte år. I år har der således været mange udfordringer med at finde nye personer enten til udvalg eller som trænere. Ved årsskiftet stod det klart at vores konkurrenceudvalg næsten skulle gennem en 100% fornyelse. Det lykkedes at finde to nye til udvalget, Mette og Sandra, mens to af de gamle kræfter, Leif og Poul tilbød at fortsætte/tiltræde udvalget sammen med Ågot i endnu et år

9 Jeg tror godt det kan siges at det har været et turbulent år for udvalget, ikke mindst for Mette som har påtaget sig hvervet som KU formand. Jeg synes I har klaret det utrolig flot på trods af at det ikke har været muligt at afholde alle konkurrencer som de var planlagt fra start. Desværre har KU her sidst på året igen stået og manglet udvalgsmedlemmer, da Leif, Poul og Sandra har valgt at stoppe for denne gang, heldigvis er Karsten og Jørgen sprunget til så det ser ud til at det også bliver muligt at afholde konkurrencer i Bjerringbro igen til næste år! Også TU har haft et svært år, flere trænere har valgt enten at holde orlov eller helt at stoppe, hvilket har gjort det svært for TU at finde trænere nok til at tage nye HFere ind samtidig med at få kabalen med trænere til de eksisterende hold til at gå op. Det har krævet stor tålmodighed fra Johnnys side under udarbejdelsen af de to halvårlige træningsplaner. Stor tak til Johnny som desværre har valgt at stoppe i TU ved det kommende årsskifte. TU arbejder konstant på at finde nye træneraspiranter, og i år har vi da også fået uddannet to nye trænere, Else og Poul. Else og Poul har trænet hvalpehold siden sommerferien og det er dejligt at se med hvilken entusiasme de går til opgaven på, håber det smitter af på deres HF. Heldigvis har vi nu fire træneraspiranter stående klar til at blive uddannet i 2014, to i agility, Gert og Annette, samt to i dressur, Mikkala og Vibeke, så måske lysner det lidt mht. fornyelsen af vores trænerstab. TU har det sidste halve år arbejdet med at finde en ny måde at tage hunde ind i klubben på. Hvor vi hidtil har samlet tilmeldinger indtil der var HF nok til at starte et hold, vil vi fra årsskiftet 2014 forsøge os med rullende indmelding, dvs. alle der tilmelder sig DCH Bjerringbro kommer i gang inden for en 14-dages periode. Håbet er at vi dels får flere HF ind i klubben, dels får dem i gang tidligere, så hvalpene ikke bliver teenagere inden de kommer i gang. Ilse har lagt et stort stykke arbejde i at forberede hvordan dette skal håndteres sideløbende med at hun har taget en kredsinstruktør uddannelse, så nu håber vi at klubben får succes med det nye tiltag. I kommer givetvis til at høre nærmere om udfaldet på den rullende indmelding i næste års formandsberetning! Som allerede nævnt har der igen i år været stort pres på vores trænerstab. Dels har vores trænerasp. stået med hold før de er helt færdige med deres uddannelse, dels har flere af os måttet træne mere end et hold. En situation som ikke er holdbar i længden. Jeg kan ikke understrege nok hvor vigtige trænerne er, I er selve hjertet i vores klub, uden jeres indsats, ingen træning = ingen klub, så kæmpe tak for den indsats alle vores trænere har ydet gennem årets løb. I AGRU har der også været udskiftning på et par poster, Maria og Kris er trådt ind og har gennem året forsøgt at komme på omgangshøjde med hvilke opgaver der skal varetages i udvalget. AGRU har bl.a. afholdt en rallykonkurrence i DGI regi, hvilket har givet lidt forståelse for hvad Rally er, ikke bare i udvalget men også hos de hjælpere, der stillede op. Rent sportsligt har det i DGI regi været et godt år for vores agility og Rally HF, det er blevet til fine resultater for ikke bare vores mere rutinerede HF, men også for de nye

10 I dressur har vi også haft en del HFere i konkurrence. Det har primært været C-HF fra Karstens hold, hvor samtlige der har været ude, har nået oprykning til B-klassen. I B-klassen har en enkelt HF opnået oprykning til A-klassen hvilket er et svært mål at nå. I år har vi desværre ikke fået udtaget HF til DM, hvilket ellers har været kutyme de sidste mange år, og så alligevel, Gitte som træner på vores A-hold kom af sted, dog som rep. for DCH-Hammel (noget vi håber hun retter op på med den nye hvalp). Gitte har ligeledes opnået oprykning til Eliteklassen, et nåleøje det kun lykkedes meget få at komme igennem. I Nordisk har vi kun en repræsentant, Leif m. Nella, disse har dog gennem de sidste mange år været en dygtig repræsentant for DCH-Bjerringbro. I år har da heller ikke været en undtagelse selvom det kun rakte til en reserveplads til DM. Det forlyder at Leif har sagt ja til at være et par HFere behjælpelig med at træne Nordisk spor, så måske vi har et par arvtagere klar i denne disciplin, når Nella går på pension? I SPH regi må vi bare konstatere at Anders og Oban pt. er klubbens førende ekvipage idet de vandt klubmesterskabet for andet år i træk. Det er også blevet til beståede SPH prøver for bl.a. Kurt og Karsten så pt. har klubben også arvtagere i denne disciplin. Næste år forlyder det at Anders vil tage et færdselshold, så der kan blive endnu flere HFere i klubben med bestået adgangskrav til SPH konkurrencerne, nemlig færdselstesten. At vores arealer i løbet af året har fremstået velfriserede skyldes en ihærdige indsats fra PAU. Mangen en lørdag, hvor vi andre har siddet på terrassen og drukket kaffe efter træning, har vi kunnet se Mogens eller et af de andre PAU medlemmer skubbende rundt på græsslåmaskinen, et arbejde som ellers tit foregår i det ubemærkede. Udover at holde græsset kort omkring klubhus, P-plads osv. har PAU afholdt to gode pladsdage, hvor flere heldigvis har mødt op for at give en hånd med i arbejdet. Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er at vi får nogle nye medlemmer til at deltage i disse pladsdage, ikke blot er det vigtigt for at kunne holde vores arealer i tip top stand, men det er også en måde at give nye medlemmer en følelse af at det også er deres klub og at vi alle har et ansvar for at tingene fungerer! PR udvalg har igen i år udgivet 4 flotte klubblade - alle trykte blade er sponsoreret af Bjerringbro kontorforsyning, tak til Aida for arbejde med trykningen. Kurt har kigget på muligheden for at skifte hjemmeside layout til det layout landsforeningen tilbyder. Da Kurt har lavet kredsens hjemmeside efter nyt layout og ikke synes dette fungere er det blevet besluttet at vores hjemmeside ikke skifter layout, men Kurt vil gerne opgradere hjemmesiden, såfremt udvalgene kommer med indholdet. Et af de helt nye PR tiltag i klubben er, at der er blevet oprettet en Facebook profil. Det er Jannie og Maria som har påtaget sig at være administratorer af denne. Vi er spændte på hvor mange der kommer til at bruge dette tiltag. Også en ting som vi sikkert vender tilbage til ved næste års beretning. For bestyrelsen har året bragt på positive oplevelser, så som juleafslutning m. god tilslutning,

11 nytårsappel under pressens bevågenhed (god artikel og fotos i Midtjyllands Avis), afhentning og opsætning af nyt kontorhjørne, fejring af Poul M. 25 års jubilæum (også her en god artikel i Midtjyllands avis), klubfester med hyggeligt samvær, gode fællesudvalgsmøder osv. Året har dog også budt på en del udfordringer, lige fra pressens omtale af vores arbejde som hundevagt ved byjubilæet og hvad røre det nu bragte med sig, til klage fra HFere over andre HFere, tyveri af kassererens PC samt udvalg der har bekriget hinanden. Jeg kan ikke forstå at vi i en frivillig forening ikke kan finde ud af at have tillid til at alle gør deres bedste, ud fra et ønske om at det skal gå klubben og vores medlemmer så godt som muligt. Jeg håber virkelig vi får rettet op på denne negative trend i det nye år! Til sidst en stor tak til alle der har hjulpet til i klubben i årets løb, hvad enten det har været i køkkenet, som sporlægger, skriver, figurant, observatør v. hestemarked, ved pladsdage, som træner, i udvalg eller bestyrelse. Det er jeres fortjeneste at DCH-Bjerringbro kan fungere, tusind tak for det. Eva Der var ingen spørgsmål til formandens årsberetning. Ad 3: Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Bodil gennemgik regnskabet. Årets resultat ender på et overskud på kr ; den likvide beholdning er på kr ; aktiver i alt kr Der er pt. 171 medlemmer. Der er budgetteret med 160 medlemmer i Der blev spurgt ind til forskellen mellem det budgetterede (kr ) og det faktiske forbrug (kr. 1015) til administration. Størstedelen af forskellen skyldes at der var yderligere en pc til bestyrelsen på budgettet, som ikke blev indkøbt. En yderligere kommentar fra Bodil omkring det gode resultat klubben har fået for meget tilskud fra kommunen, og dette vil blive rettet op i det næste år. Eva nævner at budgettet for 2014 er lidt konservativt i lyset af vores nuværende medlemstal, men vi håber at vi med den nye rullende indmelding vil være i stand til at få og holde på flere nye medlemmer. Teksten omkring indtægten ved hestemarkedet bør ændres så det afspejler Lions Club, som fremadrettet kalder det et sponsorat. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Ad 4: Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskudd Bestyrelsen indstiller følgende: Kontingentåret i DcH Bjerringbro følger kalenderåret. Kontingentet t t dækker medlemskab af lokalforeningen DcH Bjerringbro (m. træning af én hund på ét hold) inklusiv medlemskab af DcH kreds 3* samt DcH landsforening**

12 *Kredskontingent: 80,-kr pr medlem, **Landskontingent: 295,-kr pr. medlem Gældende prisliste for kontingent angivet pr. måned for fornyelse eller indmeldelse: Menig medlem (over 15 år): Menig medlem (10-15 år): Jan. 1100,-kr Jan. 900,-kr Feb. 1100,-kr Feb. 900,-kr Marts 1100,-kr Marts 900,-kr April 1050,-kr April 850,-kr Maj 1050,-kr Maj 850,-kr Juni 1000,-kr Juni 800,-kr Aug. 950,-kr Aug. 750,-kr Sep. 800,-kr Sep. 600,-kr Okt. 600,-kr Okt. 450,-kr Nov. 450,- kr Nov. 400,- kr Trænere, udvalgs-, bestyrelses- og æres - medlemmer: Passiv medlemskab (u. træning på hold): Træning på ekstra hold: 250,-kr 400,-kr 400,-kr pr. hund pr. hold Kontingentet opkræves 1 gang årligt den 1. januar for allerede indmeldte medlemmer. For nye medlemmer opkræves kontingent fra indmeldelsestidspunktet for den resterende del af året. Bemærk: Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse. Der er ingen ændring i kontingentsatserne i 2014, dog fjernes omtalen af hvalpekursus, da vi overgår til rullende indmelding fra 1. januar. Det blev besluttet at indsætte pris for indmelding i november. Der spørges ind til den verserende snak i DcH regi om rullende kontingent. Jakob forklarer at dette udspringer fra et forslag til landsmødet. Der er intet besluttet om rullende indmelding. Det vil betyde øget arbejde for alle klubbers kasserer. Forslaget hang sammen med at man i landsforeningen ønsker at alle klubber overgår til ét regnskabsprogram, Winkas Pro. Bodil deltog i et møde omkring dette nye tiltag. Programmet skulle blive finansieret af landsforeningen de første 2-3 år, hvorefter klubber selv skal betale. Det ville i givet fald koste ca kr. pr. medlem pr. år. Men som sagt, intet er vedtaget. Poul indskyder at der findes nogle ganske udmærkede regnskabprogrammer, som er gratis!! Forslaget om kontingenter 2014 blev vedtaget af forsamlingen

13 Ad 5: Der er ingen indkomne forslag. Ad 6: Bodil Nielsen genvælges som kasserer. Ad 7: Jakob Brøndbjerg genvælges; Erik Rasmussen træder ud af bestyrelsen; Bestyrelsen foreslår Sandra Christiansen som nyt bestyrelsesmedlem. Sandra vælges til bestyrelsen. Ad 8: Janni Asmussen genvælges til 1. suppleant. og Anne Marie (Rie) Justesen genvælges til 2. suppleant. Ad 9: Arne Præstgaard og Birthe Lauritsen genvælges til bilagskontrollanter. anter. Ad 10: Ad 11: Lis Rosenkrands genvælges til bilagskontrollant-suppleant. Eventuelt Lis R. uddeler pokalen til årets træner TU har i år udpeget Eva til at modtage pokalen. Ilse takker Johnny for mange års tjeneste i TU. Ilse nævner i denne sammenhæng at TU har besluttet at køre videre med fire medlemmer. Mette: KU overvejer at afholde Lille Nordisk i 2014 evt. 9. marts, men dette skal lige godkendes af Kreds 3. I denne forbindelse vil man prøve at oprette et hjælpekorps, hvor medlemmer melder ind hvad/hvor de ønsker at hjælpe. Dette er bindende for dette ene arrangement. Der vil komme mere info senere. Der spørges om der vil blive afholdt B-konkurrence i 2014 og det er planen. Maria: Hvis nogen har indlæg til facebook er de velkomne til at skrive til Maria eller Jannie. Der er en generel diskussion omkring billeder på facebook skal personer på billeder spørges først? Maria og Jannie forsikrer, at de vil være meget kritiske omkring hvad der bliver lagt ud på facebook og de har mandat til at slette uhensigtsmæssige indlæg. De vil meget kritisk holde øje med facebook siden. Der er etiske regler der skal overholdes. Mette spørger om det er muligt at lave et stream på hjemmesiden, således, at man kan se hvad der er på facebook, selvom man ikke selv har en profil. Maria/Jannie vil kigge nærmere på dette. Alle var enige om, at det var i orden at billeder fra generalforsamlingen blev lagt på facebook. Eva: vi har et par pokaler at uddele inden generalforsamlingen er helt slut:

14 Aktivitetspokal 2013 Bestyrelsen har i år valgt at aktivitetspokalen gives til Jan Andersen. Efter det katastrofale elregnskab vi havde i 2010/2011, satte Jan sig for at kortlægge elforbruget i klubben på eget initiativ. Jan har siden holdt nøje øje med forbruget. Stiger det unormalt hopper han på scooteren, kører op i klubben, tjekker om vi har glemt at slukke vandvarmeren, eller måske at lukke døren ud toilettet. Jan har også øje for de skjulte elforbrugere, således konstaterede han at båndene på vores kæde over indkørslen til klubhuset, flagrede så meget i vinden at det satte gang i det store lys på p-pladsen. Pladsudvalget blev straks adviseret! Vi har takket være Jans indsats holdt et meget stabilt og fornuftigt elforbrug de sidste par år. Bestyrelsen vil med Aktivitetspokalen gerne takke Jan for hans kæmpe indsats på dette område. Grethes mindepokal gives til en person der i det forgangne år har udvist en særlig positiv klubånd. I år har vi besluttet at Grethes mindepokal skal gå til Else Filtenborg. Else har været her, der og alle vegne i klubben i det forgangne år. Hvad enten hun har optrådt på cykel til færdselstesten, som skriver til kursustest, trænerasp. eller nu som træner af hendes og Pouls hvalpehold, sker det med entusiasme, engagement og positiv indstilling. Bestyrelsen påskønner denne kæmpe indsats og ikke mindst Elses måde at gå til tingene på. Tak og tillykke m. Grethes mindepokal. Afgang fra Bestyrelsen Erik vi vil gerne sige dig tak for din indsats i bestyrelsen de sidste 4 år. Du har bidraget på en konstruktiv måde uanset om det vi har diskuteret har været en af de lette ting at tage stilling til eller det har været en ting som har været lidt mere følsom eller politisk karakter. Du har altid været beredvillig når der skulle deles opgaver. Gerne med Margit som backup, hvis vi har manglet forplejning, så også en tak til Margit. Erik, vi kommer til at savne dig, og ikke mindst din positive tilgang til tingene. Tusind tak. Poul takker for god ro og orden og formanden hæver mødet. /Lene

15 Hejsa alle i hundeglade folk. Jeg hedder Sandra Christiansen, og er blevet bedt om at skrive lidt om min baggrund for at være i klubben, da jeg Onsdag d. 20/11 blev valgt ind i bestyrelsen. Jeg har siden 2010 trænet i DCH Bjerringbro. Jeg har har haft meget glæde af at træne i DCH Bjerringbro. Bella og jeg har fornøjelsen af at være en del af opvisningsholdet, hvor vi bliver udfordret både hund og fører, og ikke mindst har vi hyggeligt samvær med hinanden. Publikum får et indblik i hvad man kan lære sin hund, og det gode samspil mellem hund og fører. Derudover har jeg og Bella bestået færdselstesten som var meget udfordrende og samtidig utrolig lærerig. Jeg havde fornøjelsen af at have Anders West som træner, og selvom der var et program der skulle læres, og noget diciplin der skulle på plads, havde vi det altid sjovt:-) Jeg træner på nuværende på Jan Andersens B hold, og nyder de nyde udfordringer dette bringer, samt det samvær vi har med hinanden. Jeg vil rigtig gerne bidrage med noget til klubben, og glæder mig til at blive en del af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde, samt finde udaf hvad dette indebærer:-) Jeg ser frem til samarbejdet. MVH Sandra Christiansen

16 Nyt fra: KonkurrenceUdvalget Mette, Ågot, Sandra, Leif & Poul Ågot, Klubkonkurrencer i 2013 SPHI og SPHII Fredag d. 27/9 blev der afholdt klubkonkurrence i Sporhundeprøver, i henholdsvis SPHI og SPHII. SPHI er et fremmedspor på mindst 1200 skridt, 7 langsider, 6 knæk, 4 genstande, mindst 3 timer gammelt, 2 afledningsspor, 1 vejpassage eller arealskifte. Sporet skal gennemføres indenfor 30 minutter. For at stille op kræves det, at hundeføreren med pågældende hund har bestået en færdselsprøve, samt at hunden er fyldt 18 måneder. SPHII er et fremmedspor på mindst 1800 skridt, 8 langsider, 7 knæk, 7 genstande, mindst 3 timer gammelt samt mindst 2 afledningsspor. Sporet skal gennemføres indenfor 45 minutter. For at stille op i SPHII kræves én bestået SPHI, samt at hunden er fyldt 20 måneder. For både SPHI og SPHII gælder, at hundene før start på sporet til hver konkurrence skal bestå en væsensprøve, herunder skal også hundens id-mærkning tjekkes. Til vores lille lokale sporhundeopgør havde vi inviteret dommer Ella Laursen, som troligt travede Bjerringbro og omegns pløjemarker tynde i enden på klubbens fire SPH-konkurrenter. De, der er vant til dommerkommentarer til lydighedskonkurrencer, vil få et chok første gang, de hører de kommentarer og den detaljerigdom, der er i en SPH-bedømmelse. For at bestå henholdsvis SPHI og SPHII skal man opnå minimum 70 point, og der skal ikke være mange svinkeærinder på sporet, før der kan være langt op til de 70 point. Årets klubmester i SPHII med 82 point blev Anders Westh med Oban På 2. pladsen med 70 point kom Kurt Espensen med Biine Erik Rasmussen og Chico stillede op, men med 59 point, bestod de des værre ikke SPHII. Årets klubmester i SPHI i skarp konkurrence med sig selv- blev Karsten med Murphy, der opnåede 70 point og nu kan konkurrere mod de skrappe fyre i SPHII Hvis nogle af jer (ja, det gælder altså både kvinder og mænd) går med et ønske om at prøve at slå den mangedobbelte klubmester i SPHII af sporet, så meld jer på det færdselshold, TU planlægger at starte op i 2014, så I kan bestå en efterfølgende færdselsprøve, som KU arrangerer

17 A-klassen Søndag d. 27/6 blev der afholdt klubkonkurrence for A- hundene og Agility. Der deltog tre hundeførere i A, der blev bedømt af Anders Westh. I år valgte vi i KU at springe på Karstens initiativ til nytænkning og brugte derfor nogle nye, udfordrende arealer; Ulstrup Skov, til eftersøgning og feltsøg. Det er imponerende at overvære en A-eftersøgning, og ud fra de tre hundes arbejdsglæde at dømme var der ingen tvivl om, at det er alletiders morskab at finde to figuranter skjult i terrænet. Det var en hyggelig dag, hvor vi havde fælles morgenmad, fælles frokost samt fælles præmieoverrækkelse med agilityfolkene. Årets klubmester i A-klassen med 278,25 point blev Gitte Ibsen med Keiko Erik Rasmussen med Chico nr. 2 med 262,20 point samt Hans Erik Rask med Thor nr. 3 med 229,65 point NB Nu slipper I A-hf ere for kampen mod den næsten uovervindelige duo Gitte og Keiko, da de har fået oprykning til E-klassen C- og B-klassen Det startede så godt, dommerne var på plads (to dommerhold pr. klasse totalt luksus), og ALT var velforbedret i god tid, og der var rigtigt flot tilslutning fra hundeførerne til at deltage i klubkonkurrencen d. 26/10 alle har jo kendt datoen ét år. Desværre måtte vi aflyse i sidste øjeblik, da den ene af vores dommere pludseligt afgik ved døden og skulle bisættes den lørdag, hvor vi skulle holde konkurrencen, hvorfor vi reelt stod uden dommere på dagen, da de selvfølgelig ville tage afsked med deres dommerkollega. KU fandt lynhurtigt en ny dato, hvor flest mulige dommere, arrangører og hjælpere kunne. Vi må erkende, at en så pludselig ændring af datoen naturligt nok får betydning for antallet af deltagere. Den 9/11 fik vi afviklet konkurrencen i silende regn med syv C-hf ere samt fire B-hf ere (to havde meldt fra på dagen). Vi havde kun én dommer pr. klasse, begge lokalt velkendte herrer, henholdsvis Kurt Espensen og Hans Erik Rask. For B-hundeførernes vedkommende blev der en del mere ventetid end tilsigtet, da der kom to afbud på dagen. Blandt C-hundeførerne var der flere, der fik deres konkurrencedebut, og Kurt var flink til at svare på novicernes spørgsmål. Som et nyt forsøg valgte vi at lade samtlige øvelser med naturlig undtagelse af spor foregå på pladsen. Det medførte, at pladsen, for den uindviede, lignede et rædsomt pindehelvede, men det virkede i praksis overordnet set OK. I hvert fald var det en enormt tilskuervenlig opstilling

18 Klubmester i C-klassen med 136,25 point: Marie Kjær Nielsen med Preben (lille sej, sort krøltop af en puddel) På en 2. plads med 125,15 point: Johannes Bitsch med Cato På en 3. plads med 123,40 point: Tom Scheiby med Tess (Fik på dagen oprykning til B) På en 4. plads med 114,25 point: Betty Mikkelsen med Brandy På en 5. plads med 93,35 point: Pia Jensen med Taz På en 6. plads med 75,85 point: Ivan Laursen med Nico På en 7. plads med 47,25 point: Vibeke Kristensen med Audi Status for 2013 Året har bragt på en del aktiviteter i KU-regi: En C-prøvekonkurrence; et Lille Nordisk (nå ja bare sådan et lille bitte arrangement med det værst tænkelige logistiske puslespil); en landsdækkende C-hundedag samt klubkonkurrence for A, B, C, D og SPH. De fleste af C-hundeførerne, der jagtede en oprykning i år, fik næsten alle oprykningen efter kun to konkurrencer. Johnny er den eneste B-hundefører, der har fået sin oprykning til A, men det har kun været en meget lille håndfuld B-hundeførere, der i år har været i konkurrence. Gitte Ibsen og Keiko sikrede sig oprykning til den suveræne E-klasse. Stort tillykke til alle klubbens hundeførere, der har opnået gode resultater i årets konkurrencer. Både Poul og Sandra har valgt at stoppe i KU efter ét år, mens Leif efter en mangeårig ind- Klubmester i B-klassen med 181, 35 point: Johnny Joensen med Aslan På en 2. plads med 169,10 point: Laura Holmbo med Frida På en 3. plads med 159,35 point: Ilse Pedersen med Kandiss På en 4. plads med 129,90 point: Karsten Ebling med Murphy Johnny Joensen og Aslan blev yderligere vindere af pokalen for bedste B-spor på dagen samt fik oprykningen til A i hus. STORT TILLYKKE til alle vores nye klubmestre og tak til de hundeførere, der måtte tage til takke med mindre end førstepladsen, men som bakkede op om klubkonkurrencen. TAK til ALLE de, der har hjulpet i forbindelse med afholdelse af vores klubkonkurrencer

19 sats i KU ligeledes har valgt at trække sig. Tusind tak for jeres henholdsvis korte, men gode, og mangeårige, trofaste indsats. Tak For at KU kan afholde sine arrangementer er vi MEGET afhængige af, at der er nogle, der er villige til at give en hjælpende hånd med små eller store opgaver. Tusind tak til alle jer, der har hjulpet os i året. Særligt tak til Mikkala, som er ansvarlig for den professionelle catering, som klubben kan byde på. Tak til Kingsmoor og Ilse for foderpræmier til vores store konkurrencer. Tak til de lodsejere, der er villige til at låne jorden ud til os, samt tak til lokale aviser for at give spalteplads til nyheder fra vores lille hundeverden KU 2014 og planerne for det kommende år I disse krise og sparertiders ånd har vi besluttet at skære KU2014 ned til fire medlemmer. KU2014 består af følgende personer: Ågot Elmquist, Jørgen Nielsen, Karsten Ebling samt undertegnede. Vi kan allerede nu melde vigtige datoer i 2014 ud, hvor vi får brug for en hel masse hjælpende hænder, når vi d. 9/3 har ladet os lokke til at afholde Lille Nordisk samt d. 17/8, når vi skal holde landsdækkende C- og B-hundedag. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår med en masse konkurrenceaktivitet! På KUs vegne Mette Konkurrence tilmelding Vedr. betaling af konkurrencer for medlemmer i DcH-Bjerringbro Hidtil har nogle medlemmer ved tilmelding til konkurrencer anmodet klubben om at betale. Da langt de fleste mennesker nu har NET-bank, har bestyrelsen besluttet, at fra , skal alle selv betale for konkurrencer i DcH-regi Med venlig hilsen Bodil Tang Nielsen Kasserer i DcH-Bjerringbro

20

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...9 Opvisningsholdet...10 Tak til AM lotteri sponsore...12 Stafetten...15

Læs mere

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...8 Regler for konkurrence betaling...9 Referat fra Generalforsamling...10

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Konkurrencetilmelding...7 Forenings opbygning (orientering)...8 Hestemarked...10 Pladsdag 1 2014...12 Sporlægger kursus (indlæg Marie

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere