BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No Løssalg kr. 25,-

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formandens skriver Skaf et medlem Referat af generalforsamling Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Uddrag af bestyrelsesmøde og Gøgsmosen Fiskevande - Susåen ved Herlufsholm Fiskevande - Even Å og Fladsåen Bådene og trailer Turprogram Tilmelding til ture Lystfiskerforeningens 125 års jubilæum Pointstillingen Efterlysning Største fisk og konkurrenceregler B & U siderne B & U siderne - Junior turprogram Turreferater Vedtægter for Sportsfiskerforeningen Fladså Adresseændringer & Kontigent Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Forside: Ca. oplag: Søren Hansen 3 glade juniorer, som fik flade stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Så er foråret kommet og nu er der kommet gang i fiskeriet. Vi har allerede fået en række fangstrapporter fra flere medlemmer med rigtige flotte fangster, som i sikkert har set på hjemmesiden. Hvis ikke, så er det på tide i gør det. Vores hjemmeside har jo savnet lidt fokus, nu hvor Morten ikke længere er webmaster, men vi har alligevel fået lavet en del opdateringer. Vi er således i gang med at få lavet en række nye funktioner, så det vil blive nemmere at opdatere, og muligt at lægge flere typer af artikler ind. Tidligere kunne man ikke benytte PDF filer, men det er nu udviklet, så vi fremover direkte kan ligge PDF filer ind. Så har du et færdig oplæg, så indsend det til Søren (kassereren) eller formanden, så vil vi lægge det ind. Ved at benytte PDF er der ikke længere grænser for hvad vi kan lægge på, så send blot jeres indlæg i hvilket som helst format. Med bladet denne gang, er der også lavet en længe ventet opdatering af vores facilitetsoversigt, og alle regler omkring bådlån og hvor langt Fladså stykket går, skulle nu være beskrevet klart. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, så kom der en række forslag til nye tiltag, som man bad bestyrelsen at arbejde videre med. Det har bla. betydet, at vi fremover lægger uddrag af beslutningsreferater ud på hjemmesiden og selvfølgelig i bladet. Jeg vil derfor opfordre jer til at læse disse referater, så i kan holde jer orienteret om hvad der sker i foreningen, og hvad der i øvrigt arbejdes med i bestyrelsen. Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså Skaf et medlem Er du medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, og er du under 16 år, og ku du tænke dig at få dine fiskevenner med i Sportsfiskerforeningen Fladså, så sku du tage og læse disse linjer. Melder du din fiskeven, som er under 16 år ind i vores forening inden d. 1. august 2011, kan du få 3 ABU blink/spindere til en værdi af kr. 105,- ganske GRATIS. Din fiskeven vil ligeledes få 3 ABU blink/spindere helt GRATIS. Melder du 2 ind, får du naturligvis 6 ABU blink/ spinnere osv. Kontingentet for resten af 2011 er for din fiskeven kr. 175,-. Hvis du skal melde din fiskeven ind i foreningen, skal du gøre det i Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved. Blandt alle medlemmer, som skaffer over 5 medlemmer vil der være lodtrækning om 3 fiskehjul. SÅ SE, AT KOMME UD OG SKAF NOGLE MEDLEMMER. Held og lykke! Bestyrelsen 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Referat af generalforsamlingen den Igen blev generalforsamlingen afholdt i Jyske Banks lokaler, hvor 20 medlemmer var fremmødt. Bjarne Olsen blev valgt til dirigent, og gav formanden ordet til formandens beretning. Formanden redegjorde for hvordan året var gået og kunne konstatere at dette års beretning lignede meget sidste år. Årsagen er at foreningen har oplevet fremgang fremgang og fremgang. Året 2010 har nok været en af foreningens bedste år med 2 nye både, 2 nye fiskevande, over 30 foreningsture, over 250 medlemmer, et klubblad der igen har overgået de forrige, en sprudlende juniorafdeling med et rekord stort antal juniorer, den bedste økonomi nogensinde og en stor anerkendelse fra Næstved kommune omkring foreningens arbejde med juniorerne, i form af et ekstraordinært tilskud på Med sådan en fremgang er det jo svært for en formand at få armene ned. Formanden pointerede også at årsagen til foreningens succes er de ildsjæle der knokler for at få tingene til at køre og bruger en meget stor del af deres fritid på foreningsarbejde. Kassereren fremlagde regnskabet og som det kan ses, så har foreningen en rigtig sund økonomi. Eet lille driftsoverskud som forventet, og en beholdning der giver plads til de investeringer der forventes i Revisorerne kommenterede regnskabet med at der bør indføres regler for hvem der godkender bilagene inden de kommer til udbetaling, således at der er mere kontrol på. Ligeledes foreslog de også at da antallet af bilag var voksende, så burde man overveje et regnskabsprogram. Begge forslag er taget til efterretning af bestyrelsen. Herefter blev regnskabet godkendt Under indkomne forslag var der indkommet 2 nye forslag, det dog blev trukket. Der var ingen vedtægtsændringer og vi kunne derefter gå til valg af bestyrelse. På valg var Søren Hansen og Ernst Jørgensen, begge blev genvalgt. Da sidste års suppleanter var indtrådt i bestyrelsen, måtte der vælges 2 nye. Som 1. suppleant valgtes John Enggaard og 2. suppleant Bjarne Olsen. Som juniorrepræsentanter udpeges Asbjørn Olsen og Casper Nielsen. Repræsentanter til Sydsjællands Ørredfond er fortsat Peter Nørregård, Niels E Jensen og. Som foreningen revisorer genvalgtes Peter Nørregård og Niels E Jensen. Herefter gik vi over til Eventuelt. Jyske Bank fik foretræde og brugte 5 min. til at fortælle lidt om de ideer der var arbejdet med, omkring et tættere samarbejde mellem foreningen og Jyske Bank. Et af forslagene var en åben konkurrence arrangeret af foreningen, men sponseret af Jyske Bank osv. Under eventuelt var der en livlig debat om mange forskellige emner, bla. omkring fiskeværdien af Fladsåen, da der var delte meninger om at genetablering har skadet eller gavnet fiskeriet. Der blev tillige diskuteret hvilke tiltag bestyrelsen skulle igangsætte med henblik på at udvide faciliteterne, og hvordan vi bedst kunne bruge foreningens midler. Der kom forslag til foreningsture, hvor der blev hyret professionelle fiskeguider, forslag til torsketure i sommermånederne, forslag til igen at lave sildeture og forslag til at få lavet en facilitetsfolder - alle forslag blev taget til efterretning i bestyrelsen. Da der ikke var fremmødt nogen til at modtage deres pokaler, blev præmieoverrækkelsen sprunget over. Tak for en god og konstruktiv generalforsamling Formanden 4

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato, samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2011: Senior 275.-, Junior(under 18 år) 175.-, Husstand Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen 6

7 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 15. marts 2011 Uddrag af beslutninger fra bestyrelsesmøde Der er besluttet at bilag på over skal fremover godkendes og underskrives af kasserer og formand eller næstformand Fra og med i år indføres der en ny konkurrence Året Største tur fisk, således at der også findes en Største fisk for fisk fanget på foreningsturene. Her er det de samme arter der indgår som den hidtidige Største fisk konkurrence. Fra og med i år uddeles der ikke længere pokaler til seniorer i Største fisk konkurrencerne, men kun pokaler hvis det er juniorer der har Største fisk. I stedet for pokaler laves et diplom, som uddeles for Største fisk i alle arter. For Største fisk konkurrencen (ikke Største tur fisk ) uddeles der et diplom til Største fisk i alle arter optaget i pointskalaen, dog skal de have opnået mindst 5p. Fremover vil suppleanter blive inviteret til bestyrelsesmøderne Deadline for materiale til bladet er 1.april Bladet vil fremover kunne sælges som løssalg for 25.- kr., dette påføres forsiden. Beskrivelse af faciliteter skal opdateres og indsættes i næste Bundhug, samt lægges på hjemmesiden Carsten og Ernst undersøger hvor Fladså stykket går til. Carsten er ved at undersøge om fiskeret i flere sjællandske søer. Planlagte ture og aktiviteter: Der er planlagt en sildetur den med Jaws - Turleder Leif Torsketur med Hanne - 17/6 + 29/7 - Turleder Bent Der er planlagt at vi får en guide til kystturen den 10/4 eller 17/4 Carsten og Bent arrangerer Vi deltager igen i år i Aktive feriedage Carsten er koordinator af Henning Andersen Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker - området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Fiskevande Susåen ved Herlufsholm Susåen ved Herlufsholm Susåen er sjællands længste vandløb. Den bugter sig gennem landskabet og udmunder i Næstved havn. I 2010 fik Sportsfiskerforeningen Fladså rådighed over et stykke af Susåen, som må siges at høre til i den bedre del. Her løber Susåen gennem den smukke Herlufsholm skov. I baggrunden ligger Herlufsholm kirke og Herlufsholm kostskole. Parallelt med Susåen løber Gammelåen, som er et sideløb til åen. Ved kanohuset går åen over i et stryg(fisketrappe), som er etableret for at fiskene nemmere kan komme op i åen. Kort herefter løber Susåen ud i Næstved havn. Sportsfiskerforeningen Fladså fik rådighed over stykket ved Herlufsholm, ved at rette henvendelse til Herlufsholm Gods. Og efter nogle møder og rettelser i papirerne fik Sportsfiskerforeningen Fladså mulighed for at tilbyde medlemmerne dette enestående fiskevand. Totalt snakker vi om over 4 km fiskestrækning og med over 20 arter i Susåen, må fiskeriet siges at være meget alsidigt. SF Fladså har som sagt lejet sig ind her. Medlemmerne af SF Fladså har lov at fiske opstrøms fra kanohuset til den gamle jernbanebro ved Herlufsholm svømmehal. Der må fiskes på begge sider. Fra den gamle jernbanebro må der fiskes opstrøms på højre side ud til hvor skoven slutter. Her er også et skel. Hvis man kigger ind i landet, er der også to huse, hvor man kan se gavlen, når man står nede ved åen. Så er du aldrig i tvivl om, hvor stykket slutter. Jeg har fisket i Susåen gennem mange år, og vil prøve at guide jer igennem stykket, så godt som det er muligt. Generelt på hele stykket er, at der er et rigtig godt ålefiskeri over hele sommeren. Personligt syntes jeg det bedte fiskeri er koncentreret omkring broen ved Herlufsholm. Her fiskes der opstrøms på venstre side. Det kan dog også lade sig gøre, at komme til på højre side. Der er her fanget ål på op til 2 kg. I de fleste tilfælde, når vi fisker her, bruges der store regnorm. Fiskeriet kan også være godt på den anden side af jernbanebroen. Prøv ca. 50 meter opstrøms broen. Der er en sti, som fører fra skoven og ned til åen. Her kan man med 100 % garanti fange ål. Sæt evt. nogle stænger lidt opstrøms fra stedet. På den anden side af broen ved Herlufsholm, har vi haft stor succes nede i skoven. Flere fisk over kiloet har måttet lade livet. Men prøv selv, at finde dine egne pladser. Ål skal der nok komme med hjem i posen. Medefiskeriet er godt. Her har jeg fået rimter over 1900 gram. Har dog set fisk over to kilo. De største rimter har jeg taget ved fiskeri med flydende franskbrød i overfladen. Et sjovt fiskeri, hvor flere fisk angriber 8

9 Fiskevande Susåen ved Herlufsholm SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 9

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Fiskevande Susåen ved Herlufsholm din krogagn. Det bedste fiskeri er helt klart om aftenen eller tidligt på natten. Fiskene er ikke så sky. Her kan være megen støj om dagen fra den megen trafik langs og på åen. Det bedste rimtefiskeri har jeg haft i skoven nedstrøms Herlufsholm broen. til kiloet. De fisk jeg har fanget, er taget under ålefiskeri om sommeren. Måske et mere målrettet fiskeri kan kaste større fisk af sig. Prøv evt. Gammelåen om vinteren. Måske fiskene trækker ind her for at gyde. Lad mig høre fra jer. Suderfiskeriet har jeg ikke gjort så meget ved. Har dog under ålefiskeri fået fisk over 2 kg. Ligeledes er der inde i Gammelåen fanget fisk over 2,5 kg. Det er dog et svært fiskeri på dette stykke. Er af den overbevisning at bestanden ikke er så stor i denne del af åen. Men prøv det alligevel, og fortæl gerne om dine erfaringer, du måtte få i dette fiskeri. Når det gælder brasner, er dette fiskeri gået meget tilbage. For år tilbage havde vi en åletur. Her lykkedes det Kim Milling at fange en flot fisk på over 3 kilo. Ligeledes har der inde i Gammelåen været et rigtig fint fiskeri med mange fisk og flere over 2 kg. Har hørt rygter om en fisk tæt på 4 kilo. Men prøv det i starten af maj måned. Her trækker fisken ind for at gyde og store stimer kan ses derinde. Aborrefiskeriet er mildest talt meget ringe. Regn ikke med at fange fisk over 500 gram. De få fisk der er, fanger vi normalt som bifangst under ålefiskeri. Så glem alt om at fange din drømmeaborre her. Havørreder! Her ville jeg normalt ha svoret, at dette fiskeri er totalt ligegyldigt. Men i starten af marts, blev der fanget en imponerende fisk af en af vore juniorer. Han var ude at fiske efter gedder, da en stor fisk tog hans wobler. Efter en kort fight, kunne han lande en fisk på hele 4,3 kg. Foruden denne flotte fisk har jeg kendskab til flere fisk, som er fanget ved broen ved Herlufsholm. Det har dog været mindre fisk under kiloet. Flere større fisk er dog fanget længere oppe i Suså systemet. For nogle år siden blev der fanget en fisk tæt på de 6 kg på vores nye stykke af åen. Jeg vil selv i fremtiden til at bruge lidt mere tid på jagten på den store havørred. For de er der, det viser den sidste fisk jo klart. Så kom nu ud og fang en havørred og lad os høre mere fra jer. Det ku være spændende, hvis det viser sig, at der er en stor opgang. Karpen er en fisk, som er set på stykket. Flere fisk over 10 kg er set. Men mig bekendt er det endnu ikke lykkedes en, at fange en fisk. Tror nu nok det er et spørgsmål om tid, før det lykkedes. Den sidste fisk, som jeg vil omtale i denne artikel, er gedden. Her fanges der hvert år fisk over 10 kg. Ja! I slutningen af december måned fik et af vores medlemmer en fisk over 10 kg. Desuden har jeg kendskab til, at der Skalle og rudskaller er her også. Har fået fisk på over 800 gram. De er forholdsvis nemme at fange på majs eller maddiker. Så der skulle være en god mulighed for, at du kan fange dine agnfisk her. Det bedste fiskeri er ved Herlufsholm broen eller nede i skoven nedstrøms broen. Knuder! Har fanget fisk her. Dog ingen kæmper, men pæne fisk op 10

11 Fiskevande Susåen ved Herlufsholm SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ blev landet to fisk over 9 kilo. For alle fisk er gældende, at de blev taget på levende agn og blev genudsat efter fotografering og vejning. Selv deltog SF Fladså i Aktive Feriedage i 2010 med et hold unge mennesker under 15 år. Her lykkedes det os, at fange fisk på 5,9 kg og 9,5 kg på levende agn. Det bedste fiskeri er lidt før hvor skoven starter og så hele vejen ned til kanohuset. Selv har jeg fisket meget her for nogle år siden. Største fisk til dato er en gedde på 6,5 kg, som i øvrigt blev taget på levende agn. Største fisk mig bekendt er en fisk på lidt over 12 kg. Men prøv selv. Det er ikke umuligt, at du fanger din drømmegedde her. Susåen fisker generelt godt i foråret og om efteråret/vinteren. Om sommeren kan der være problemer med megen grøde i åen. Det kan være generende for alt fiskeri. Undtagen er dog ålefiskeri. Der kan sommertider forekomme temmelig lav vandstand. Det kan gøre fiskeriet svært, da fiskene bliver påvirket heraf. 2-3 gange om sommeren bliver der skåret siv. Det er dog ikke noget stort problem. Maskinerne er hurtigt forbi en. Fiskeriet kan dog være svært, når de skære siv. Kanoer er der også. Vis den fornødne respekt over for dem. De skal også være der. De skræmmer ikke så meget, som vi går og tror. Sådan parkerer du ved vandet. Hvis du ønsker at fiske opstrøms fra kanohuset, er det nemmest at parkere på modsatte side af åen ved kanohuset. Du kommer dertil ved at køre ad Rådmandshaven og følge skiltet med kanoudlejning. Du skal så over broen her, og kan påbegynde dit fiskeri. Du kan også køre på Herlufsholm Alle, dreje af ved Herlufsholmsvej og igen af Birgittevej. Drej så hurtigt til venstre og du vil være ved vandet/ kanohuset. Ønsker du derimod at fiske lidt længere opstrøms, har du mulighed for at dreje fra Herlufsholm Alle og til højre, når du kommer fra Slagelsesvej, ind på en lille grusvej. Her er der mulighed for at parkere. Der er små 200 meter ned til åen. Ved broen ved Herlufsholm er det bedste, at parkere oppe ved kirkegården. Så er du sikker på, at du ikke får problemer med ulovlig parkering. Vil du fiske opstrøms jernbanebroen, har du mulighed for at parkere ved Herlufsholm svømmehal. Du følger så det gamle baneanlæg ud til åen. Hvis du vil længere opstrøms, er der en sti gennem skoven. Hvis du vil fiske i Gammelåen. Det nemmeste er at cykle derind af grusstien, som løber lige bag Næstved sygehus. Har du kun bil, skal du parkere ude ved Rådmandshaven og så gå en lille kilometer af stien. Du kommer over en lille bro. 3-4 meter længere fremme er der en sti (kan næsten ikke ses) på venstre hånd. Den følger du. På venstre hånd har du en lille å(ellebækken). Tror der er små 200 meter ned til åen. Til sidst vil jeg ønske alle knæk og bræk med fiskeriet. Husk at ha dit medlemskort med, når du fisker på stykket. Vi ses ude ved vandet 11

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Fiskevande Even Å Fisketips: Even Å I marts og april er der opgange af store skaller og aborre. Fiskearter: Skalle, Aborre, Rimte, Ål, Ørred, dog hovedsalig Skalle og Aborre. I bunden af Præstø Fjord, lige før Præstø Overdrev. På landevejen mellem Gl. Tappernøje og Præstø. Der må fiskes fra vejbroen på nordsiden (højre side) af åen indtil Hulebækken. Hulebækken krydser vejen og ind i Even Å hvor det gamle jernbanespor på Broskovvej rammer vejen. Du kan parkere ved rastepladsen i svinget på landevejen mod Præstø. Du kan også køre ad Broskovvej lige inden man kommer til rastepladsen, følge vejen til man kommer til det gamle jernbanespor, her slutter fiskeriet hvor åen drejer skarpt mod Even sø. Man kan parkere sin bil i vejkanten ved jernbanesporet og gå igennem skovkanten ind til åen. Der må fiskes fra vejens side, og man må fiske på det stykke man kan se med det blotte øje når man kommer derned. Se efter vandstands måleren i åen ved det gamle jernbanespor, det bemærkes at der står ørreder deromkring. Fladsåen Fiskearter: Aborre, Ål, Bækørred, Havørred, Foreningsbåden på trailer Regnbueørred, Gedde, Skalle Der må fiskes fra Fladså Bro, højre side, over jernbanebroen, forbi styrten til bækken. Fladså Bro, venstre side, til skellet ved Kirkeskov. Fladså Bro, højre side til jernbanebroen. Fladså Bro, højre side til skellet efter det store sving. Ved golfbanens grund til skellet op til Jørgensminde jord, og på Sønderbygaard jord fra golfbanen til Snesere Å. Snesere Å fra Fladsåen til Cementbroen på Sønderbygaard jord. Fra landevejen ved Mogenstrup Kro igennem Kirkeskoven til skellet ved Fladsågaarden s arealer. Foreningen har en 14 fods jolle med en 6 HK 4-taks påhængsmotor liggende på en trailer. Båden er udstyret med 3 redningsveste, anker, årer m.m.. Man kan kun bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 18 år for at låne båden. Det koster kr. 150,00 om dagen, at låne båden, som betales inden man låner båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Går motoren i stykker og skal repareres, betaler medlemmet ligeledes. Skyldes fejlen slitage eller andet mekanisk, vil bestyrelsen i samråd med bådmekanikeren vurdere, hvem der skal betale. Kører man gal med båd og trailer, er man ligeledes erstatningspligtig. 12

13 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Linder 400 Sportsman inkl. Trailer Sportsfiskerforeningen Fladså har valgt en Linder 400 Sportsman aluminiumsbåd påmonteret en 9.9 hk 4-takt motor. Det er foreningens håb, at båden vil komme mange gange på havet. Den er nemlig nem, at ha med at gøre, da den ikke vejer så meget. Den er derfor velegnet til fjordfiskeri og fiskeri på søer, hvor det er tilladt at sætte båd i. Hvad med geddefiskeri i Stege Nor eller geddefiskeri på Maribo søerne. Hvad med at udforske fiskeriet på Karrebæk fjord. Her tænkes på fiskeriet efter de store brakvandsaborrer. Hvert år fanger garnfiskerne jo flere fisk over 2 kg i deres mange garn og masser af havørreder. Præstø fjord er også en mulighed. Bestyrelsen har hørt om en kæmpe aborre tæt på de 3 kg. Om foråret er havørredfiskeriet også fint her. Ja! Mulighederne er mange, så fat telefonen og ring til Ernst. Han står klar til at leje den ud. Tystrup-Bavelse bådene Tag en tur med vores både ved Tystrup-Bavelse søerne. Det naturskønne område med gennemløb af Sjællands største å, Susåen, indbyder til en dag på søerne med en af vores 4 både. Båden på Bavelse sø er en Linder 410 aluminiumsbåd. Båden er særdeles søstærk og udstyret med redningsveste, stangholder, anker og årer. Båden på Tystrup sø er en Reersø 420 med dam støbt/bygget i glasfiber, klinkbygget og delvis dobbeltskroget. Båden er let at ro og udstyret med redningsveste, stangholder, anker og årer. Båden i Bavelse sø sejler nu på sin tredje sæson, mens båden i Tystrup sø sejler sin anden sæson. I 2010 har bådene været ude at sejle 20 gange, og fangstrapporterne viser at der er en del aborrer, gedder og sandart. Så hvis du har lyst til at prøve om du er til søernes rovdyr, frisk luft og naturskønne omgivelser, så kontakt os for lån af bådene. Ring til Ernst Jørgensen på TLF: , for at booke en båd. Båd og grejkasse er låst og det er derfor muligt at bestille en nøgle (depositum 100 kr.) efter aftale med Ernst Jørgensen. Derved kan man blive fri for at hente den hos undertegnede hver gang bådene lånes. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså (www.bundhugget.dk) og over 16 år, hvis man ønsker at låne bådene. Det er gratis at låne bådene, dog er man erstatningspligtig, hvis der sker skader på bådene eller deres inventar (årer mv.). Ligeledes er man, som låner af bådene, ansvarlig for sikkerheden til søs, og alle skal bære redningsveste. Vis hensyn til naturen og lodsejer. Kan du have en god tur. Ernst. Kørselsvejledning til Bavelse sø: Kør på Sorøvej. Drej af mod Bavelse kirke. Skovriddervej. Kør til godset. Her er en lille grusvej til venstre, hvor der er et skilt med teksten Uvedkommende færdsel forbudt. Her kan man køre ned og læsse grejet af ved hesteskuret. Der er strengt forbudt at parkere her, du skal parkere oppe ved kirken. Fra hesteskuret går du til venstre ved det gule hus. Her finder du foreningens kasse og båden ligger for svaj. Kørselsvejledning til Tystrup sø: Fra Næstved køres mod Sorø på vej nr Drej til venstre af Næsbyvej til Næsby. Her køres mod Næsbyholm Gods (grusvej). Kør til højre om godset og af privat vej (bilkørsel forbudt) op gennem skoven og drej til venstre når du kan se søen. Privat vej/sti. Kør langs med søen til Flodvig. Her finder du foreningens kasse og båd for svaj. 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2011 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2011 Dag Dato Sted Turleder søndag Helttur til Susåen tirsdag Generalforsamling søndag Helttur til Susåen søndag Kysttur Leif B. Jensen mandag Det gule rev søndag Kysttur Søren Hansen søndag Kysttur søndag Ørsted put and take lørdag Åletur lørdag Åletur fredag Torsketur Onsevig med Hanne Bent Hasselberg fredag Torsketur Onsevig med Hanne Bent Hasselberg mandag Det gule rev lørdag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Makreltur Sjællands Odde med Jaws Søren Hansen uge Aktive feriedage fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen søndag Klubmesterskab i havfiskeri Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Henning Andersen søndag Bymatch Havfiskeri Stigsnæs med Turisten søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen torsdag-fredag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen fredag Fladfisketur Onsevig med Hanne Ernst Jørgensen søndag Klubmesterskab i put and take søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Svend-Erik Larsen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Sildetur Jaws Vedbæk Leif B. Jensen søndag Geddetur til Stege Nor, småbåde søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Leif B. Jensen onsdag Fladfisketur Onsevig med Hanne søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Leif B. Jensen søndag Bymatch i put and take Tur til Ørsted Put & Take Søndag d. 1. maj er der en tur til Ørsted Put & Take på programmet. Vi skal på denne tur fiske efter søernes mange ørreder. Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil deltage på denne tur. Det er nemlig en form for fiskeri, som mange af vores medlemmer fisker. Så tilmeld jer nu. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Prisen for turen er kr. 155,- plus kørsel. Vil du have mere information om fiskeriet deroppe eller bare om put & take fiskeri generelt, er du meget velkommen til at komme ind i Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved. Tilmelding til Carsten Nielsen på tlf senest tirsdag d. 26. april. Vi ses! Åletur Vi prøver om ålene skulle være vågnet op efter en meget lang vinter. Første tur finder sted lørdag d. 28. maj. Stedet 14

15 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ er vores eget fiskevand Susåen. Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl Vi slutter fiskeriet ca. kl Husk godt med store orm. Almindelige haveorm kan bruges. Men! Skovormen fra Jan & Bo s Lystfiskershop er rigtig god. Af andre agn kan nævnes skaller og rejer. Tilmelding til mig på tlf inden d. 25. maj. Vi ses! Åletur Endnu en åletur lørdag d. 18. juni. Igen er der afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Grejet du skal bruge til disse ture er stænger på 8-10 fod. Gerne kraftige, da der skal lægges et hårdt pres på fisken, for at den ikke skal få tid til at sætte sig i planter m.m.. Gør den først det, er det næsten umuligt at få den fri. Derfor bruger vi også tyk nylon eller en kraftig fletline. De liner bider ålen ikke over og sætter den sig fast, kan man i de fleste tilfælde få den fri. Krogene skal kunne holde på 1-2 store orm og loddet veje mellem 20-50g, alt afhængig af hvor meget strøm der er. Igen skal vi fiske i vort hjemlige fiskevand Susåen. Dog kan det godt være, at vi flytter til en anden destination, hvis vi høre et super fiskeri der. Tilmelding til mig på tlf Denne tur er også gratis. Vi ses! NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Sportsfiskerforeningen Fladså prøver som noget nyt at arrangere fisketure efter torsk. Vi har i første omgang bestilt to ture med skibet Hanne og med skipper Erik Johansen. Den første tur er bestilt til fredag den 17. juni 2011, og med afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade kl. 05:00. Pris for turen er Kr. 290,- plus transport. Der er præmie til den største fangne torsk samt til den der fanger flest. Samme deltager kan ikke vinde begge præmier. Sidste frist for tilmelding er den 09. juni 2011 til turleder Bent Hasselberg på tlf eller mail: Den anden tur er bestilt til fredag den 29. juli 2011, og med afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade kl. 05:00. Pris for turen er Kr. 290,- plus transport. Der er præmie til den største fangne torsk samt til den der fanger flest. Samme deltager kan ikke vinde begge præmier. Sidste frist for tilmelding er den 21. juli 2011 til turleder Bent Hasselberg på tlf eller mail: Det er i juni og juli måned det er højsæson for stortorsk i Langelandsbæltet. Så det kunne være rart om vi kunne fange nogle målere. NB. Tilmelding til turene er bindende d.v.s. kommer man ikke hæfter man for turen. M.S.H. Bent Hasselberg Det Gule Rev Endnu en tur til Det Gule Rev mandag d. 1. August. Ligesom på den første tur kører vi af sted dagen før. Altså søndag d. 31. juli om eftermiddagen/aftenen. Vi overnatter i Hanstholm. Mandag morgen er der afgang kl med Bonito. Fiskeriet vil foregå som på den første tur. Sidste tilmelding er mandag d. 4. juli til på tlf Prisen for turen er kr ,-. I prisen er sejlads, morgenmand og overnatning. Mere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Der vil afholdt et informationsmøde tirsdag d. 26. juli kl til i Jan & Bo s Lystfiskershop. På dette møde vil man ku opnå 20 % rabat på det meste af det man køber. Få ledige pladser tilbage. Fladfisketur Lørdag d. 6. august er der fladfisketur. Vi skal sejle med Hanne fra Onsevig. Fisketiden er fra kl

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 290,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 29. juli til Ernst Jørgensen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du velkommen til at ringe. Vi ses! Ernst Jørgensen Makreltur Søndag d. 7. august skal vi nord på. Denne dag skal vi fiske efter makreller i Kattegat. Vi skal sejle med skibet Jaws. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Sejltiden er fra kl Prisen er kr. 400,- + kørsel. Sidste tilmelding er mandag d. 26. juli. Tilmelding til Søren Hansen på tlf Er der spørgsmål til fiskeriet er i meget velkommen til at ringe. Håber vi ses! Søren Hansen Aktive Feriedage I skolernes sommerferie deltager Sportsfiskerforeningen Fladså igen i år i arrangementet Aktive Feriedage, som afholdes af Næstved Kommune. Arrangementet er for folkeskolens elever. Altså unge/børn, som er bosiddende i Næstved Kommune. Sportsfiskerforeningen deltager i uge 32 fra d. 8. August til den. 12. august. Her vil foreningen være repræsenteret med 3-5 instruktører, som vil hjælpe med alt, hvad der har med fiskeri at gøre. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til på tlf for at høre nærmere., juniorudvalget Prisen for turen er kr. 290,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 12. august til Ernst Jørgensen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du velkommen til at ringe. Vi ses! Ernst Jørgensen Fladfisketur Søndag d. 28. august er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 19. august til Svend-Erik Larsen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Svend-Erik Klubmesterskab i havfiskeri Årets første klubmesterskab er i havfiskeri. Det er det syvende mesterskab og sædvanen tro, skal vi sejle med Hanne fra Onsevig. Her skal vi fiske efter fladfisk. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og fisketiden er fra kl Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Sidste års mester billardkongen Bent har udtalt: Hvorfor afholde et mesterskab, han er jo den bedste. Så medlemmer! Det er nu han skal væltes. I skrivende stund er der stadig ledige pladser. Fladfisketur Fredag d. 19. august er der fladfisketur. Vi skal sejle med Hanne fra Onsevig. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Regler Kun fisk over mindstemålet er gældende: Ising 25cm, Skrubbe 25,5cm, Rødspætte 27cm, Pighvar og Slethvar 30cm. 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Der kan max. indvejes 15 fisk. Der må kun benyttes et sæt fiskegrej(hjul og stang) af gangen. Der må max. benyttes 3 kroge af gangen. Ved vægtlighed vil den med flest fisk totalt være vinder. Er der stadig ingen vinder fundet, vil det være den med den samlede totale vægt på alle sine fisk, der vil være vinder. Der vil være en pokal til vinderen. Samtidig vil klubmesteren få sit navn indgraveret i en stor vandrepokal. De tre bedst placerede skal ligeledes repræsentere foreningen Ved en bymatch søndag d. 18. september. Sidste tilmelding er d. 29. august til Carsten på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Prisen for turen er kr. 320,- + kørsel. Vel mødt! Fladfisketur Søndag d. 11. september er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 2. september til Henning Andersen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Vi ses! Henning Andersen Bymatch i havfiskeri Den 18. september skal vi forsvare pokalen fra sidste år. Det er naturligvis den årlige bymatch i havfiskeri, som jeg tænker på. De fire foreninger, som skal dyste om hæderen er: Haslev Sportsfiskerforening, Glasfisken, Suså Lystfiskerforening og så os selv. Vi skal sejle med Turisten ovre fra Agersø. For at kommer i betragtning til selve dagen, skal du være mellem de 3 bedte i vort klubmesterskab i havfiskeri d. 4. september med Hanne. Fladfisketur Søndag d. 25. september er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 16. september til Søren Hansen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Vi ses! Søren Hansen Kom til Lagan Nyt! Nyt! Nyt! Vi prøver for første gang i foreningens historie, at arrangere en fisketur til udlandet. Det bliver vort naboland Sverige, som må lægge ryg til. Torsdag og fredag d september vil vi gøre et indhug i Lagans store bestand af laks. Eller, jeg bør måske sige: Vi kommer for at få en på opleveren. Her er en fantastisk natur og fiskeriet kan være meget svært. Der vil være mange mennesker, da det er de to sidste fiskedage inden lukning af fiskevandet. Herefter vil alt fiskeri være forbudt. Det gælder dog ikke dem, som har årskort. Vi tager som sagt af sted i to dage. Lad det være sagt med det samme. Regn ikke med at komme hjem med fisk. Fanger du en fisk, er det en stor sidegevinst. Jeg kender rigtig mange, som har været deroppe uden at komme hjem med fisk. Til gengæld vil jeg så også sige, at dem som fanger fisk, er dem som fisker. Det vil sige fra morgenstunden og til fiskeriet lukker om aftenen. Hvis du kan acceptere disse betingelser, skulle du tag med torsdag morgen kl d. 29. september. Vi forventer, at være tilbage i Næstved igen sent fredag d. 30. september om aftenen. Turens pris er ca. kr. 975,00. I prisen er kørsel frem og tilbage, 1 overnatning på vandrehjem, 2 dagkort, bropenge frem og tilbage. Mad sørger man selv for. Tilmelding til på tlf Er der spørgsmål, kan du ringe til Per Sørensen på tlf eller undertegnede. Per har været deroppe før, med stor succes. Så her kan du bedst få svar på dine spørgsmål. Der vil afholdt et informationsmøde torsdag d. 15. september. Mere herom ved tilmelding. Vil du læse mere 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram om Lagan, så kan du med fordel gå ind på hjemmesiden: Vi ses! Per Sørensen og Fladfisketur Fredag d. 30. september er der fladfisketur. Vi skal sejle med Hanne fra Onsevig. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 290,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 23. september til Ernst Jørgensen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du velkommen til at ringe. Vi ses! Ernst Jørgensen Klubmesterskab i put & take Det arrangement, som trækker flest medlemmer af huse er afgjort vort årlige mesterskab i put & take. I år er det det syvende i rækken, og det finder sted søndag d. 2. oktober i Ørsted put & take. Foreningen er sædvanen tro vært for øl og vand. Flotte præmier til de 3 bedst placerede. Der vil ligeledes være lodtrækning blandt alle fremmødte om præmier. Vinderen vil endvidere få en pokal og sit navn indgraveret i en vandrepokal. De 3 bedst placerede skal endvidere repræsentere foreningen ved en bymatch senere på året. Tilmelding til turen til på tlf senest d. 27. september. Prisen for turen er kr. 150,- + kørsel. Der betales ved fremmøde. Der vil være afgang søndag morgen kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop Regler Klokken 8.00 starter fiskeriet ved fløjtesignal. Klokken slutter fiskeriet ved fløjtesignal. Der må max. indvejes 4 fisk og de 3 største fisk samlede vægt er gældende. Fiskene skal indvejes urenset. Ved vægtlighed vinder den med flest fisk. Herefter lodtrækning. Jeg håber, at rigtig mange vil tilmelde sig årets mesterskab. Har du ikke været med før, sku du tag og prøve. Alt foregår i et kammeratligt og hyggeligt samvær. Håber vi ses. Fladfisketur Søndag d. 9. oktober er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 30. september til Svend-Erik Larsen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Svend-Erik Fladfisketur med Hanne Oktober måned er absolut en af månederne for de store skrubber i Langelandsbæltet. Så sørg for godt med børsteorm og Gulp. Store kogte skalrejer er heller ikke dårlige. På visse dage er disse rejer rigtig gode. Så tag endelig 18

19 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ rigelig med. Du kan altid fryse dem ned igen, som du ikke får brugt, så har du dem til næste tur. Den første tur er onsdag d. 12. oktober med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage igen i Næstved kl Fisketiden er fra kl og prisen for turen er kr. 290,- + kørsel. Børsteorm kan bestilles hos turlederen Carsten. Tilmelding senest torsdag d. 6. oktober til turlederen. Har du spørgsmål til grejet er du meget velkommen til at ringe til mig. Vi ses! Sildetur Søndag d. 16. oktober har vi en sildetur fra Vedbæk. Her skal vi sejle med Jaws. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Sejltiden er fra Prisen er kr. 250,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 7. oktober. Tilmelding til Leif Jensen på tlf Husk klud og poser til de mange sild vi skal ha med hjem. Vi ses! Leif Jensen Geddetur til Stege Nor Vi har ikke rigtig haft held i sprøjten de senere år med gedderne i Noret. Enten er motoren brudt sammen eller også har der været for få tilmeldinger til turen. Vi prøver dog igen. Der er temmelig mange småbådsfiskere i foreningen, som er villig til at stille båd til rådighed. Turen er fastsat til d. 16. oktober med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl , alt efter hvordan fiskeriet forløber. Jeg vil tro, at prisen for turen vil være omkring kr. 100,- til benzin. Tilmelding senest d. 11. oktober til Carsten på tlf Har du spørgsmål til grejet, så er du naturligvis velkommen til at ringe til mig. Vi ses! Fladfisketur Søndag d. 23. oktober er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 14. oktober til Leif Jensen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Vi ses! Leif Jensen Fladfisketur med Hanne Chancen for de store skrubber er der endnu. Så skynd dig at tilmelde dig denne tur. Turen finder sted onsdag d. 26. oktober med Hanne og der fiskes i Langelandsbæltet på alle de kendte pladser. Måske skipper Erik denne dag prøver noget nyt. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Fisketiden er fra kl Turens pris er kr. 290,- + kørsel. Børsteorm kan bestilles hos turlederen Carsten Nielsen. Tilmelding senest d. 18. oktober til Carsten på tlf Der er naturligvis gratis øl/vand med på turen og præmier til de to største skubber. Vi ses! Fladfisketur Søndag d. 6. november er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 210,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 28. oktober til Søren Hansen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Vi ses! Søren Hansen 19

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Fladfisketur Søndag d. 13. november er der fladfisketur. Vi skal sejle med Hanne fra Onsevig. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 290,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 4.november til Leif Jensen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du velkommen til at ringe. Vi ses! Bymatch i put & take Den 20. november er det så blevet tid for endnu en bymatch i put & take. Sportsfiskerforeningen Fladså stiller igen med et stærkt hold til denne konkurrence. Hvor konkurrencen skal finde sted, vides endnu ikke. Men datoen er fastsat. Skal du komme i betragtning til denne tur, skal du altså deltage i klubmesterskabet i put & take og så samtidig blive blandt de tre bedste. Håber du bliver en af de tre. Vi ses! Leif Jensen Se også vores nye Junior turprogram på side 26 Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 20

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Stort udvidet Juniorturprogram Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2012 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Læs mere

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2013 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2015 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007... 4 INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER...

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2012 Løssalg

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER ÅRGANG. RSF1935.dk

F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER ÅRGANG. RSF1935.dk F E J L H U G G E T NR. 205 NOVEMBER 2016 39. ÅRGANG RSF1935.dk RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG:

Læs mere

FORSIDE NR. 186 MAJ 2012 35. ÅRGANG

FORSIDE NR. 186 MAJ 2012 35. ÅRGANG FORSIDE NR. 186 MAJ 2012 35. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Indholdsfortegnelse 2 FORMANDEN HAR ORDET 3 www.bundhugget.dk 3 ny facilitetsoversigt 4 Pointkonkurrencen 2008 4 største fisk 2008 4 ernst, kurt. peter

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

FTK Kalender Afslutning på Småbåd 2015 Arrangementer

FTK Kalender Afslutning på Småbåd 2015 Arrangementer FTK Kalender Afslutning på Småbåd 2015 Arrangementer Henning Knudsen fra Team Apache har indsendt denne måneds enlige fangstrapport. Henning beretter: På FTK tur ved Børges put & take med vores datter,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

NR. 203 MAJ ÅRGANG RSF1935.dk

NR. 203 MAJ ÅRGANG RSF1935.dk NR. 203 MAJ 2016 39. ÅRGANG RSF1935.dk RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen Årgang 24 Nr Nr. 1 - januar 2004 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th 4220

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Deltagerlisten til DM i Fladfisk vokser Med 4 uger tilbage af tilmeldingsfristen har vi passeret 70 både, og vi mærker en fortsat stor interesse.

Deltagerlisten til DM i Fladfisk vokser Med 4 uger tilbage af tilmeldingsfristen har vi passeret 70 både, og vi mærker en fortsat stor interesse. Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Deltagerlisten til vokser Med 4 uger tilbage af tilmeldingsfristen har vi passeret 70 både, og vi mærker en fortsat stor interesse. Vi håber, at vi kan rumme alle både

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

VINDER AF NYTÅRSKONKURRENCEN

VINDER AF NYTÅRSKONKURRENCEN VINDER AF NYTÅRSKONKURRENCEN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 Marts 2010 42. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

NR. 193 November ÅRGANG

NR. 193 November ÅRGANG NR. 193 November 2013 36. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG: BLADUDVALG:

Læs mere