Kom godt i gang med. kompost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med. kompost"

Transkript

1 Kom godt i gang med kompost 1

2 Forord Denne pjece giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring fælleskompostering i boligområder. Hensigten er, at undgå de problemer som kan opstå når man kaster sig ud i noget nyt uden at have egne erfaringer. Den er henvendt til lokale beslutnings- og initiativtagere. Det vil sige bestyrelsesmedlemmer i boligforeninger eller gårdlaug og beboere som ønsker at indføre kompostering af vegetabilsk køkkenaffald og haveaffald. Ved at kompostere sluttes naturens kredsløb. Næringsstoffer og strukturmateriale føres tilbage til jorden. Der er nogle få regler som skal overholdes ved fælleskompostering. Det skal ske på ejendommens grund og den færdige kompost skal bruges på ejendommens grund. Der er krav om afstand fra kompostpladsen til vej og bolig (5 meter). Det vil sige, at I skal gøre jer klart om i har plads til at lave kompost og til at bruge den færdige kompost. Miljøkontrollen i Københavns Kommune giver svar hvis I er i tvivl. 2

3 Indhold Hvad må komposteres? Hvordan skal vi sortere det fra? Kompostering af køkkenaffald - Kold kompostering - Varm kompostering i isoleret beholder - Varm kompostering i roterende beholder Kompostering af haveaffald Kan vi bruge komposten? Hvordan kommer vi i gang? Hvor skal kompostpladsen ligge? Hvem skal passe komposten? Hvis der opstår problemer Hvad skal vi gøre med komposten, når den er taget ud af beholderen? Tilfreds med kompost Få mere at vide om kompost 3

4 Hvad må komposteres? Det er tilladt at kompostere vegetabilsk køkkenaffald, det vil sige planterester. Animalsk affald er det ikke tilladt at kompostere. Det skyldes risikoen for spredning af husdyrsygdomme som svinepest og mund-og-klovsyge, og at kød- og fiskeaffald kan give lugtgener og tiltrække skadedyr. Af hygiejniske grunde skal køkkenaffaldet komposteres i lukkede og rottesikre beholdere. Det er mere overskueligt og ser pænere ud. Køkkenaffaldet bliver ikke spredt. Det er tilladt at kompostere: Alle typer frugt, grøntsager og nødder, kaffegrums og teblade med filter, brød, kager, gryn og mel, afskårne blomster, mindre potteplanter uden klump/jord, køkkenrulle og papirservietter. Små portioner kan afleveres i en papirpose (fra f. eks. bager eller grønthandler). Æggeskaller er som eneste produkt fra dyreriget tilladt i komposten. Læg evt. også iturevne æggebakker i komposten. Fibrene i papmassen er for ringe til at genanvende. Strøelse (halm, savsmuld, høvlspåner) fra kæledyr (undtagen kattegrus) kan også lægges til kompostering. 4

5 Det er ikke tilladt at kompostere: Kød, fisk, fedt, kødpålæg, rester af tilberedt mad, specielt sovs som kan indeholde kød. Bleer må ikke komposteres (hygiejne). Engangsbleer indeholder plast som ikke nedbrydes ved komposteringen. Derfor skal de ting der lægges til kompostering også være fri for rester af plastemballage. 5

6 Hvordan skal vi sortere det komposterbare affald fra? Det vegetabilske affald skal sorteres fra resten af affaldet i køkkenet. Det kan gøres på mange måder, f.eks. i en 8-10 liter plastspand med låg (type malerbøtte) eller i en firkantet spand, som udnytter pladsen i køkkenskabet bedre. Der findes også flere typer enkelt og dobbeltstativer til poser. Indhent tilbud hvis boligforeningen skal stå for indkøb og opsætning af sorteringsmateriel i køkkenet. 6

7 Kompostering af køkkenaffald Kold kompostering Har I kun små mængder vegetabilsk køkkenaffald, det vil sige, hvis det kun er få personer eller husholdninger med få madrester, der deltager i komposteringen, bliver kompostprocessen en såkaldt kold kompostering. Der er ikke nok volumen til at mikroorganismernes stofskifte kan hæve temperaturen. Man kalder ofte en kold kompostering ormekompostering. Det skyldes, at kompostregnormen en særlig art af regnorm ofte indfinder sig under de betingelser. Ormene blander det komposterende materiale og det bliver findelt og nemmere at nedbryde for mikroorganismerne ved at passere gennem ormens tarm. Ormegangene gør det også nemmere for luftens ilt at trænge ind. På den måde accelererer de nedbrydningen. Det varer fra ½ - 1 år at få færdigomsat kompost på denne måde. Kortest i sommerhalvåret hvor det er varmt og hvis der er orme til stede. Vær opmærkom på at alle ukrudtsfrø ikke bliver slået ihjel ved en kold kompostering. beholdere der sælges af f.eks. byggevaremarkeder eller planteskoler. Beholderne er ofte af plast og kan have form som en keglestub, evt. med tilnærmet kvadratisk eller mangekantet facon med et låg til indkast af vegetabilsk affald for oven og en skydelem til udtag af kompost for neden. Bunden er en perforeret plade, som hindrer, at større dyr som rotter og mus kommer ind i beholderen. Nogle beholdere har ikke lem til udtag af kompost. I stedet skal man flytte keglen eller skille den for tømme beholderen. Denne type beholder findes med rumfang på 250 til 2000 liter. Priserne ligger fra til 2500 kr. Skal I bruge mange beholdere er det en god at handle direkte fra producenten og få rabat. I kan også bygge beholderen selv. Evt. som et båsesystem af rødkernede træsorter eller andet træ med lang holdbarhed i kontakt med jord med flere rum. Husk låg og flytbar ydervæg! Miljøkontrollen kræver tegninger af selvbyggede beholdere for at kunne vurdere om de er rottesikre. Til kold kompostering er det nemmeste at købe en af de 7

8 Humus kompostbeholder, pris ca. 800 kr. Green Line kompostbeholder, pris ca kr. Selvbyg kompostbeholder, pris ca.??? kr. 8

9 Varm kompostering i isoleret beholder Ved at lægge et lag isolationsmateriale i væggen på kompostbeholderen kan man holde temperaturen oppe i beholderen. Det er især vigtigt i en kold vinter, at kompostprocessen ikke går i stå. Beholderne er konstrueret som et kompromis mellem tæthed, så varmen ikke slipper ud, og tilstrækkeligt ventilerede til at mikroorganismerne kan få ilt til deres stofskifte. Samtidig skal den væske der afgives fra det våde vegetabilske affald og det vand er dannes ved komposteringen fjernes. Væsken (perkolatet) kan opsuges ved tildeling af strukturmateriale som groft savsmuld eller spåner. Desuden bør isolerede beholdere have et afløb eller bundkar, som opsamler evt. overskydende væske. Isolerede stationære beholdere findes med rumfang på 400 til 600 liter. Pris 7000 til kr. Når beholderen er fyldt, går der 3-4 måneder til, at den kan tømmes. Anskaf derfor et lige antal beholdere så I kan fylde i den anden beholder, mens den første modner. Nørrebro Storbykompost pris ca kr. pr. stk (12 stk ). Kapacitet 350 kg. organsikaffald pr. uge 100 familie ved 3,5 kg organisk affald pr. uge. 9

10 Varm kompostering i roterende beholder Beholderen er en tromle, som er ophængt på en aksel. Der findes små modeller med volumen på 125 til 250 liter, som kan drejes rundt med hånden. Større modeller har en tandhjulsudveksling. Der findes beholdere med volumen på adskillige m 3 med motor, ventilator og automatik til indstilling af rotationsfrekvens. Pris op til mange hundrede tusind kr. Flere af de store beholdere kræver frostfri placering. Det betyder, at der oven i prisen på kompostmaskinen skal lægges et tilsvarende beløb (og findes plads) til et udhus til maskinen. Fordelene ved de roterende beholdere er en bedre luftning af komposten end i de stationære, hele indholdet væltes rundt, når beholderen drejes. Det betyder, at komposten bliver hurtigere færdig. I de store modeller er komposten færdig efter 4 til 6 uger. Den store kapacitet betyder også, at temperaturen er mere stabil høj med god hygiejnisering. Ukrudtsfrø bliver ødelagt i procesen. Bemærk at med én stor kompostmaskine vil beboerne få længere at gå for at aflevere deres komposterbare affald. Jora 5100 pris ca kr. Kapacitet 350 kg. organsikaffald pr. uge, 100 familie ved 3,5 kg organisk affald pr. uge. 10

11 Kompostering af haveaffald Haveaffald alene kan komposteres i en åben bunke på jorden. Grene op til fingertykkelse kan lægges til kompostering, når de er hugget op i stykker på 5-6 cm. Det er vigtigt at blande forskellige materialer, græs, urteagtige grønne plantedele, blade og småkviste i tilstrækkelig mængde for at få komposten i gang. Grenene er vigtige ved at danne hulrum i milen, så der kommer luft til de mikroorganismer, der omsætter affaldet til muld. Bunken skal vendes et par gange inden man har færdig kompost efter et år. Det kræver plads og afstandskravet på 5 meter til vej eller bolig (mur med vindue) skal opfyldes. Husk! Haveaffald er velegnet som strukturmateriale i vegetabilsk husholdningsaffald. Flis og kviste giver struktur og luft. Frisk grønt hæver temperaturen. 11

12 Kan vi bruge komposten? Det vegetabilske affald fra en husstand udgør 0,5-1 kg pr. uge. Det svarer til 1-2 liter pr. uge. Volumen svinder til under halvdelen ved komposteringen. Der kan derfor laves nogle overslag over mængden af færdig kompost og det grønne areal I skal råde over for at anvende komposten. Der kan generelt lægges ca. 10 liter (en stor plastspand) kompost pr. 5 m 2 pr. år. Som topdressing til græsplæner kan udlægges et lag sigtet kompost på op til 1 cm 3 gange i vækstsæsonen. Som komponent i jordblandinger til potter eller kummer bruges en fjerdedel kompost i blandingen og resten sand eller sandmuld. Gødes i stedet med perkolat kan doseres op til 50 liter pr. m 2 pr. år. 12

13 Hvordan kommer vi i gang? Første skridt til at realisere kompostering i din ejendom er, at opnå enighed om, at det er en god ide. Tag emnet op med andre beboere, boligbestyrelsen / ejeren, gårdmanden med flere. Mange almennyttige boligselskaber har en positiv holdning til at gøre noget for miljøet og har måske allerede opstillet grønne regnskaber for at spare på vand, el og varme. Her skal du kontakte både administrationen og ejendomsfunktionærerne samt afdelingsbestyrelsen. I den ældre boligmasse især i brokvartererne er mange karréer organiseret i gårdlaug, som har fået overdraget dispositionsretten over gården fra de enkelte udlejningsejendomme, andels- og ejerforeninger. Her skal både gårdlaugsbestyrelsen og de enkelte ejendommes ejere inddrages. Når I har afklaret om forudsætningerne for at kompostere er til stede når I har overvejet om der er plads, hvor den færdige kompost kan bruges, i gårdens bede, plæner, til beboernes potteplanter, hvilken type kompostering i vælger og hvilken beholder, hvor den skal stå og hvem der skal passe komposten (se følgende) skal der tages en beslutning. Det kan være ejeren i den private udlejningsejendom, der gør det, det kan være i boligbestyrelsen eller som punkt på en generalforsamling, afhængig af den demokratiske tradition og praksis hvor I bor. 13

14 Hvor skal kompostpladsen ligge? Kompostbeholderen /-beholderne konkurrerer om pladsen med andre aktiviteter i gården. Foreslå ikke at den skal stå i den bedste solkrog, men hellere et sted med skygge. Der må ikke være for langt at gå til beholderen, hvis den skal blive brugt. Det er en god ide at placere den langs en eksisterende sti eller ganglinje, f. eks. den vej man går, når man skal ud af porten til gaden, eller ved de eksisterende affaldsbeholdere hvor man er vant til at komme med sit affald. Husk at der skal være 5 meters afstand til vindue med bolig! Overvej samtidig om de eksisterende affaldsbeholdere er rigtigt placeret og der er det rigtige antal. I kunne begynde at udsortere andre typer affald end det komposterbare. Når andre typer affald og det komposterbare affald sorteres separat bliver der brug for færre beholder til dagrenovation. Når I har besluttet typen af kompostbeholder, og placeringen er valgt kontakter I Miljøkontrollen, der sender jer et ansøgningsskema, hvor I skal beskrive kompostbeholderen. Bygger I den selv skal I vedlægge en tegning. Køber I beholderen, er det nok at angive dens navn. I skal oplyse hvor mange husstande der deltager i komposteringen, ansvarlige personer og placering af beholderen / beholderne. 14

15 Hvem skal passe komposten? Få fra start gjort en professionel, lønnet person ansvarlig for komposten. Det skal være en, der er uddannet til det, som har erfaring og som har (får) tid. Det kan være en gårdmand eller ejendomsfunktionær. Frivillige kan gøre en stor indsats, mens initiativet er nyt, men de bliver trætte eller flytter på tidspunkt. De stationære beholdere kræver få minutters servicering pr. beholder om ugen i driftsfasen, men det er vigtigt, at det sker! Det er især vigtigt at holde fladerne ved låg / indkast rene, så brugerne finder det appetitligt at bruge beholderne. Desuden skal der med mellemrum tilføres tørstof i form af grenflis eller savsmuld, og en evt. tank til opsamling af overskydende væske skal tømmes. Der skal bruges lidt længere tid ved opstart og især tømning, ca ½ time pr. beholder. Det er helt afgørende for en vellykket kompostering, at der lægges et 5-10 cm lag grenkvas i bunden af beholderen inden der lægges køkkenaffald i den. Det er med til at bevare hulrum i bunden og dermed ventilation, efterhånden som der kommer mere materiale i beholderen. Desuden lægges der podemateriale i form af næsten færdig omsat kompost fra en anden kompost(beholder helst af samme type). Det er især vigtigt i en ny beholder. Har beholderen været brugt før, vil der være rester af kompost i bund og på sider. I koldkompostbeholderne skal man sikre, at der følger kompostregnorme med podematerialet. Ved tømning af beholderne der sker manuelt, bør man bære maske, for at hindre indånding af svampesporer / mikrorganismer samt bære arbejdstøj og have adgang til omklædnings- badefacilitet. For de små roterende beholdere gælder, at opstart og tømning er enklere. Der skal ikke lægges kvas i ved opstart, og tømningen kan typisk ske ned i en trillebør. I de store roterende beholdere er ind- og udmadning automatiseret, ofte er der en kværn ved indkastet, som findeler materialet. 15

16 Hvis der opstår problemer Problemer skal helst forebygges. Komposteringen går hurtigere, hvis det organiske materiale er findelt, før det kommer i beholderen. Det skal fremhæves i informationen til brugerne. Er der alligevel kommet store klumper brød eller grøntsager i beholderen, må den, der passer komposten, hugge det i mindre stykker med spade eller et andet værktøj med skarpt blad. Grove fejlsorteringer fjernes herunder plastposer med knude. Det grønne affald i plastposen får ikke luft, og forrådnelsen der så starter, vil gøre indholdet ildelugtende og være generende for brugerne, når der går hul på posen. Hvis komposten lugter, er den for våd - det begrænser tilgangen af ilt til mikroorganismerne. Der er kommet for lidt strukturmateriale / tørstof i beholderen, og det (savsmuld, flis) må så tilføres og arbejdes ind i kompostmassen. Hvis der er bananfluer i komposten, er den for kold. Det kan ske, hvis beholderen bliver fyldt på meget langsomt. Så skal der friskt grønt i beholderen, som f.eks. græsafklip eller andre urteagtige grønne plantedele, som indeholder meget kvælstof. Det stimulerer mikroorganismernes vækst, og temperaturen stiger. Fluelarver og pupper fjernes fra de frie indvendige sider i beholderen (med børste og vand), og overfladen på kompostmassen dækkes med savsmuld eller flis, så fluerne ikke så let kan komme til de frugtrester, som larverne lever af. Er der myrer i komposten er den simpelt hen for tør og skal vandes. 16

17 Hvad skal vi gøre med komposten, når den er taget ud af beholderen? Når kompostbeholderen bliver tømt, er det ikke altid, at der straks er mulighed for at bringe komposten ud. Så man skal afsætte et overdækket areal / båsesystem, hvor komposten kan ligge, indtil den skal bruges. Komposten bliver også bedre af denne eftermodning uden for beholderen. Dækket kan være en pressening. Det hindrer, at regnvand udvasker næringsstoffer fra komposten, inden den skal bruges. Alt efter anvendelse skal komposten viderebehandles. Hvis den skal bruges i potteplanter, såbede eller som topdressing til græs, skal grove dele fjernes. Komposten skal sigtes. Det kan ske gennem hønsenet på en skråtstillet ramme. Til brug under træer og store buske behøver komposten ikke at blive sigtet. Af æstetiske grunde kan man vælge at sigte al komposten og fjerne fejlsorteret materiale (plastik, metal). Uomsatte grenstumper kan gå tilbage i kompostbeholderen. 17

18 Tilfreds med kompost Ved at kompostere det grønne husholdningsaffald i fællesskab er der som nævnt i denne pjece en række fordele. En ting, der ikke er nævnt, er den pædagogiske effekt i at se affald blive omdannet til eftertragtet jordforbedringsmiddel. Har I meget grønt areal i jeres ejendom, er det værd at overveje udlæg af dyrkningslodder, hvor beboere kan dyrke grøntsager og på den måde slutte kredsløbet helt. 18

19 Få mere at vide om kompost Københavns Miljø- og Energikontor Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Tlf Permakultur Danmark / Vestergror Istedgade 79, 1650 København V. Tlf Oichos.net, erhvervsdrivende forening Nyhavn 53 C, 1051 København K. Tlf andre KMEK-publikationer Alm, Gustaf m. fl.: Kompostbogen, Jordbrugsforlaget 1992 Reeh, Ulrik: Gladsaxe/Roskilde hæftet Din håndbog om kompost, Affaldsselskabet I/S FASAN 19

20 20

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Fælleskompostering i etageejendomme

Fælleskompostering i etageejendomme Fælleskompostering i etageejendomme Denne pjece er produceret af Københavns Kommune og er redigeret af R98 s kommunikationsafdeling på baggrund af materiale fra Københavns Miljø- og Energikontor, KMEK.

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Tøm ofte spanden med det grønne køkken affald, så undgår du lugt i køkkenet. Kompostering er nemt! Genbrug det grønne køkken affald Hjemmekompostering giver mere plads

Læs mere

Kompost er havens guld

Kompost er havens guld Kompost er havens guld - Vejledning i opstart og pasning af kompost i lukket kompostbeholder Ca. 1/3 af det affald vi producerer er grønt affald, der kan komposteres. 100 kg grønt affald giver 20-40 kg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Så enkelt er det 6 Sorteringen i køkkenet 8 Placeringen af beholderen 10 Hold gang i processen 12 Kompostering med varme 14 Kompostering med orme 16

Så enkelt er det 6 Sorteringen i køkkenet 8 Placeringen af beholderen 10 Hold gang i processen 12 Kompostering med varme 14 Kompostering med orme 16 Kompost Håndbog Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne håndbog

Læs mere

Fra bord til jord. Vi omdanner madaffald til gas, el, varme og kompost

Fra bord til jord. Vi omdanner madaffald til gas, el, varme og kompost Fra bord til jord Vi omdanner madaffald til gas, el, varme og kompost Vi genbruger organisk affald Kartoffelskræller og madrester er fulde af energi og næringsstoffer. Fordi det organiske affald indeholder

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene

Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene Øvelser om affald: Kompostering undersøgelse af nedbryderdyrene Biologi, 9. klasse til 1.g Forfattere: Janus Hendrichsen, Flemming Nielsen, Jens Prom Illustrationer: Bryan d Emil Redaktion: Line Anne Roien

Læs mere

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr

Den levende jord o.dk aphicc Tryk: www.gr Den levende jord Brug det afklippede græs som jorddække i bedene. Foto: Mette Kirkebjerg Due. I naturen er jorden sjældent nøgen. Er det mindste vil naturen hurtigt dække det i et kludetæppe af GIV JORDEN

Læs mere

Undersøgelse NATURENS AFFALDSBEHANDLING

Undersøgelse NATURENS AFFALDSBEHANDLING k o m p o s t NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

Joraform AB har siden 1990 udviklet og markedsført kompostmaskiner til lokal kompostering af husholdningsaffald.

Joraform AB har siden 1990 udviklet og markedsført kompostmaskiner til lokal kompostering af husholdningsaffald. Joraform AB har siden 1990 udviklet og markedsført kompostmaskiner til lokal kompostering af husholdningsaffald. Vores kunder er primært boligforeninger, haveforeninger, byggefirmaer, skoler og cateringvirksomheder.

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Håndbog om. Kompost. Håndbog om

Håndbog om. Kompost. Håndbog om Håndbog om Kompost Håndbog om Indhold Håndbog om Kompost 4 Kompostering af køkkenaffald 6 Så enkelt er det 6 Sorteringen i køkkenet 8 Placeringen af beholderen 10 Hold gang i processen 12 Kompostering

Læs mere

NYTTEHAVEFORENINGEN N/F

NYTTEHAVEFORENINGEN N/F NYTTEHAVEFORENINGEN N/F 200 ORDENSREGLER 2016 22 03 2016 N/F 200 1 1 Ordensregler: Stk. 1. Det er ethvert medlems pligt, at være på vagt for uvedkommende færdsel i foreningen, og det er forbudt medlemmernes

Læs mere

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ BIOAFFALD RESTAFFALD NY BEHOLDER med 2 rum til dit affald Du får snart en ny affaldsbeholder med 2 rum. Fremover skal du nemlig sortere dit

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

DYNAMISK KOMPOSTTROMLE. Samlevejledning Detaljeret produktbeskrivelse Komposteringsvejledning

DYNAMISK KOMPOSTTROMLE. Samlevejledning Detaljeret produktbeskrivelse Komposteringsvejledning DYNAMISK KOMPOSTTROMLE Samlevejledning Detaljeret produktbeskrivelse Komposteringsvejledning Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger 2 Samlevejledning 3 Komposttromlens egenskaber 21 Komposteringsbeskrivelse

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Et langtidsholdbart anlæg til varmkompostering.

Et langtidsholdbart anlæg til varmkompostering. Et langtidsholdbart anlæg til varmkompostering. Resume. Denne rapport beskriver udviklingen af et langtidsholdbart komposteringsanlæg, der kan anvendes til varmkompostering i almindelige parcelhushaver

Læs mere

Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt

Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt 1 Indhold Side Hvorfor hjemmekompostere?..................... 3 Hurtig vejledning............................... 4 Hvad du kan kompostere?........................

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

Bio-guide_ELEVBOG. Bio-guide ELEVBOG

Bio-guide_ELEVBOG. Bio-guide ELEVBOG Bio-guide ELEVBOG BIO-GUIDE TIL DIN FAMILIE Hver dag laver vi masser af affald! Affaldet smider vi ofte i en skraldespand, hvor alle mulige typer affald er blandet. Men faktisk kan man genanvende affaldet

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald.

HAVEAFFALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. HAVEAFFALD Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres haveaffald. 1 HVORDAN ØNSKER I AT FÅ HENTET HAVEAFFALD? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan

Læs mere

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri.

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri. PLAST Plast er fx emballage fra madvarer, frugt og grønt, dunke fra drikkevarer, shampoo, milde vaskemidler, opvaskemidler og rengøringsmidler, cd-hylstre og bobleplast, plastikposer fra slik, plastikindpakning

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

beboerinformation TIL PRÆSTEMARKSHUSENE Vedr. KOM POSTBEHOLDERE. Vedr. afbrænding i haverne.

beboerinformation TIL PRÆSTEMARKSHUSENE Vedr. KOM POSTBEHOLDERE. Vedr. afbrænding i haverne. Aå beboerinformation ROSKILDE BOLIGSELSKAB Parkvænset 25. 4000 Roskilde.Tlf. 46 35 25 90 05.08.98 TIL PRÆSTEMARKSHUSENE Vedr. KOM POSTBEHOLDERE. I uge 33 vil ae lejemå få leveret en "DT hurtig-kompostbeholder"

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Regler for afbrænding i Skive Kommune. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Regler for afbrænding i Skive Kommune. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Regler for afbrænding i Skive Kommune Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Afbrænding af affald er som hovedregel kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Det betyder som udgangspunkt, at private borgere ikke

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

2 HJULET BIOBEHOLDER. Part of the ESE world BIO SELECT, 2 HJULET BIOBEHOLDER BIO SELECT

2 HJULET BIOBEHOLDER. Part of the ESE world BIO SELECT, 2 HJULET BIOBEHOLDER BIO SELECT 2 HJULET BIOBEHOLDER Part of the ESE world BIO SELECT, 2 HJULET BIOBEHOLDER BIO SELECT 2 HJULET BIOBEHOLDER BIO LOGISK BIOAFFALD Bioaffald er det organiske affald, der naturligt stammer fra vegetabilske

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt

Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt Hjemmekompostering - når det er for grønt til at være skidt 1 Indhold Side Hvorfor hjemmekompostere? Kære borger Hvorfor hjemmekompostere?..................... 3 Hurtig vejledning...............................

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD KØKKENKVÆRNEN.DK

SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD KØKKENKVÆRNEN.DK SLIP NEMT AF MED DIT AFFALD KØKKENKVÆRNEN.DK FRA VÆRDILØST SKRALD TIL ALTERNATIV ENERGI Med en InSinkErator køkkenkværn installeret under vasken i dit køkken, kan du bidrage til et bedre miljø. De madrester,

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

L y n g b y - T a a r b æ k b r a n d v æ s e n

L y n g b y - T a a r b æ k b r a n d v æ s e n afbrænding b r u g a f g r i l l, u k r u d t s b r æ n d e r e m v. Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n Afbrænding af bål Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende er forbudt,

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller

Gødning med et PLUS! Organisk. -neutral CO 2. Også til økologiske. Fri for tungmetaller Gødning Gødning med et PLUS! Organisk CO 2 -neutral Også til økologiske arealer Fri for tungmetaller Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indholdsfortegnelse 3 Om ECOstyle og gødningsplan 4-5 Om ECOstyle

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Referat Ekskursion til Biovækst den 29. September 2015

Referat Ekskursion til Biovækst den 29. September 2015 1 Referat Ekskursion til Biovækst den 29. September 2015 Til stede: Lærkeparken Britta Brylov (beboer repræsentant - formand), Lilian Guldager (beboer repræsentant), Mogens Orry (beboer repræsentant) Havrevangen

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere