Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?"

Transkript

1 Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er en overhyppighed af 60 og 61-årige på efterløn i mange af Danmarks såkaldte udkantskommuner. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og chefanalytiker Martin Madsen 13. maj 2011 Analysens hovedkonklusioner Analysen viser, at det navnlig er de a-kasser, der typisk har ufaglærte medlemmer som går på efterløn som 60 eller 61-årige. Blandt medlemmer af FOA og 3F, der gik på efterløn i 2008 var det således omkring 6 pct., der overgik til efterløn som 60 eller 61-årig. I Ingeniørernes (IAK) og Økonomernes (CA) a-kasse er den tilsvarende andel omkring 2 pct. Omkring to tredjedele af de 60-årige, der gik på efterløn i 2008 var kvinder, mens kun godt en tredjedel var mænd. En opdeling på landsdele viser, at Nordjylland er den landsdel, hvor den største andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årig I analysen gives en karakteristik af de personer, der overgår til efterløn opdelt efter alderen ved overgangen til efterløn. Analysen baseres på den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 2009 og omfatter personer der i henhold til denne statistik er overgået til efterløn i løbet af I analysen ses på forskelle i uddannelse, køn, a-kasse og geografi. Se boks 1 for en nærmere beskrivelse af opgørelsen. Boks 1 Nærmere om opgørelsen Analysen er baseret på den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Statistik. I tabeller og figurer er alderen opgjort ultimo Da opgørelsen omfatter tilgangen i 2008 (november 2007 november 2008) vil der være nogle personer der står registreret med en alder der er ét år højere end den faktiske alder ved overgangen til efterløn. Det bidrager til at undervurdere andelen der går som 60 eller 61-årig, men forventes kun at have mindre betydning for forskellene mellem grupperne (uddannelse, køn, A-kasser og geografi). De (få) personer der overgår til efterløn og har alderen 6 år ved ultimo 2008 indgår under de 64-årige i tabeller og figurer. Mange ufaglærte og faglærte går på efterløn Blandt de personer, der gik på efterløn i 2008, var næsten 4 ud af ufaglærte eller faglærte, mens kun 3 pct. havde en lang videregående uddannelse. Det fremgår af kolonnen yderst til højre i tabel 1. Der er samtidig en klar tendens til, at det navnlig er ufaglærte, der vælger at gå på efterløn i en tidlig alder. Blandt de personer der gik på efterløn som 60-årig, var det således 36,4 pct., der var ufaglærte, mens ufaglærte kun udgjorde godt en fjerdedel af de personer, der gik på efterløn som 63 eller 64-årig. Derimod udgør personer med en lang videregående uddannelse kun 2,1 pct. af de 60-årige der går på efterløn, mens denne uddannelsesgrupper udgør 6,3 pct. af dem der gik på efterløn som 64-årig. Tabel 1 Personer der overgår til efterløn i 2008 fordelt efter alder og uddannelse 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år I alt Ufaglært 36,4 31,7 26,1 27,0 2,7 31,0 Faglært 4,4 48,2 47,9 4, 43,9 46,4 KVU 3,3 4,0 4,6,1,1 4,1 MVU 12,7 13,7 17,6 18,1 19,1 1,3 LVU 2,1 2,4 3,8 4,3 6,3 3,2 I alt Anm.: Personer med uoplyst uddannelse og gymnasial uddannelse indgår under ufaglært. En anden måde at illustrere disse uddannelsesforskelle i tilbagetrækningsmønsteret på, er ved at se på aldersfordeling af tilgangen til efterløn for de forskellige uddannelsesgrupper. Af de ufaglærte der gik på efterløn i 2008, var det over 60 pct., der gik på efterløn som 60 eller 61-årig, jf. figur 1. For personer med en lang videregående uddannelse er den tilsvarende andel på 36 pct. 1 Ultimo november 2007 til ultimo november

3 Figur 1 Personer der går på efterløn i 2008 fordelt på alder og uddannelse år 61 år 62 år 63 år 64 år Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Anm.: Personer med uoplyst uddannelse og gymnasial uddannelse indgår under ufaglært. Overvægt af kvinder der som 60-årige går på efterløn I 2008 udgjorde kvinder næsten pct. af de personer, der gik på efterløn mens godt 4 pct. var mænd, jf. tabel 2. Den skæve kønsfordeling er endnu tydeligere, når man ser på de personer, der gik på efterløn som 60-årig. For denne grupper udgør kvinder næsten to tredjedele (64,1 pct.), mens mænd kun står for lidt over en tredjedel af tilgangen. Tabel 2 Personer der overgår til efterløn i 2008 fordelt på alder og køn 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år I alt Mand 3,9 41,1 2,0 6,0 8,1 4,3 Kvinder 64,1 8,9 48,0 44,0 41,9 4,7 Af den samlede tilgang af kvinder til efterlønsordningen i 2008 var over 60 pct. 60 år eller 61 år da de overgik til efterløn. For mænd var den tilsvarende andel knap 44 pct. Figur 2 Personer der overgår til efterløn i 2008 fordelt på alder og køn Mænd Kvinder

4 A-kasse En opdeling på a-kasser viser, at det navnlig er de a-kasser der typisk har ufaglærte medlemmer som har den største andel 60 og 61-årige, der går på efterløn. Blandt medlemmer af FOA og 3F, der gik på efterløn i 2008, var det således omkring 6 pct., der overgik til efterløn som 60 eller 61-årig, jf. figur 3. Derimod er det kun omkring 2 pct. af de nye efterlønsmodtagere fra Økonomernes (CA) og Ingeniørernes(IAK) a-kasser der var 60 eller 61 år da de gik på efterløn i De bagvedliggende tal for de enkelte a-kasser fremgår af bilag 1. Figur 3 Andel der går på efterløn som 60 eller 61-årig fordelt på a-kasse, pct Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Børne- og ungdomspædagoger (BUPL- Fødevareforbundet NNF's a-kasse Kristelig a-kasse Danske lønmodtagere (DLA) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Socialpædagoger Træ-industri-byg (TIB) Min A-kasse (tidl. STA) Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) Selvstændige (DANA) Frie Funktionærer (FFA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Byggefagenes a-kasse Dansk Metal Funktionærer og Servicefag Journalistik, Kommunikation og Sprog El-faget Teknikere Lærere (DLF-A) Danske sundhedsorganisationer (DSA) Magistre (MA) Prosa og merkonomernes a-kasse Akademikere (AAK) Ledere Business Økonomer (CA) Ingeniører (IAK) Anm: Figuren viser hvor mange der overgår til efterløn som 60 eller 61-årig målt som andel af den samlede tilgang til efterløn i 2008 fordelt på a- kasser. 4

5 Flest personer i udkantsdanmark går på efterløn Der er store geografiske forskelle på alderen ved overgang til efterløn. Landkortet i figur 4 viser hvor stor en andel af de der tilgår efterløn i 2008 der er 60 eller 61 år ved overgangen til efterløn. Som det fremgår, er denne andel særlig høj i Nordjylland på Lolland-Falster og vestsjælland samt i en række ø- kommuner (Bornholm, Langeland, Samsø og Læsø). Derimod er andelen lav i kommunerne nord for København. Disse forskelle afspejler bl.a. forskelle i befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner fx i forhold til uddannelse. I bilag 1 er vist de bagvedliggende tal for de enkelte kommuner. Figur 4 Andel der går på efterløn som 60 eller 61-årig fordelt på kommuner Anm: Figuren viser hvor mange der overgår til efterløn som 60 eller 61-årig målt som andel af den samlede tilgang til efterløn i 2008 i de enkelte kommuner.

6 Bilag 1 Tabel B1 Andel der går på efterløn som 60 eller 61-årig fordelt på a-kasser Andel, pct. Fag og Arbejde (FOA) 66 Faglig Fælles a-kasse (3F) 6 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 6 Fødevareforbundet NNF's a-kasse 64 Kristelig a-kasse 61 Danske lønmodtagere (DLA) 60 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 7 Socialpædagoger 7 Træ-industri-byg (TIB) 1 Min A-kasse (tidl. STA) 1 Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) 48 Selvstændige (DANA) 47 Frie Funktionærer (FFA) 46 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 Byggefagenes a-kasse 4 Dansk Metal 4 Funktionærer og Servicefag 44 Journalistik, Kommunikation og Sprog 44 El-faget 43 Teknikere 43 Lærere (DLF-A) 43 Danske sundhedsorganisationer (DSA) 41 Magistre (MA) 39 Prosa og merkonomernes a-kasse 37 Akademikere (AAK) 34 Ledere 29 Business 28 Økonomer (CA) 2 Ingeniører (IAK) 21 Alle 3 Anm: Tabellen viser hvor mange der overgår til efterløn som 60 eller 61-årig målt som andel af den samlede tilgang til efterløn i 2008 fordelt på a- kasser. 6

7 Tabel B2 Aldersfordeling blandt personer der overgik til efterløn i 2008 opdelt på kommuner I alt Læsø Samsø Bornholm Brønderslev Langeland Vordingborg Norddjurs Frederikshavn Morsø Jammerbugt Lolland Vesthimmerlands Svendborg Ikast-Brande Glostrup Slagelse Haderslev Nordfyns Hjørring Fredericia Guldborgsund Middelfart Tønder Randers Aabenraa Aalborg Assens Ærø Kerteminde Næstved Odense Hvidovre Faxe Odsherred Favrskov Billund Syddjurs Holbæk Vejle Gribskov Hedensted Kolding Ringkøbing-Skjern Thisted

8 Kalundborg Rebild Brøndby All Esbjerg Silkeborg Mariagerfjord Odder København Skive Viborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Ishøj Sønderborg Lejre Varde Herlev Tårnby Herning Solrød Sorø Århus Vejen Ballerup Struer Fredensborg Holstebro Stevns Høje-Taastrup Helsingør Ringsted Egedal Skanderborg Frederikssund Frederiksberg Køge Halsnæs Albertslund Lemvig Greve Horsens Vallensbæk Gladsaxe Roskilde Dragør Rødovre Allerød Rudersdal

9 Gentofte Hillerød Hørsholm Lyngby-Taarbæk Furesø Fanø

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere