DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat"

Transkript

1 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen... 5 Opstart og opfølgning på ansættelsen... 6 Onboarding: VidenMetroPilot Netværk, kurser og coaching til videnmedarbejderen...7 Info om Persondataloven... 8 Noteark... 9 VidenMetro er støttet af: Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 Kilde: PROJEKTSTØTTE: PROJEKTHOLDER: PROJEKTPARTNERE: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 2 af 10 Inden ansættelsen Selve ansættelsen Forarbejdet ved ansættelsen af en højtuddannet er ofte afgørende for, hvor stor gavn virksomheden får af den højtuddannede, og hvor hurtigt resultaterne viser sig. Nedenfor er nogle gode råd til, hvad I bør overveje inden ansættelsen. I selve ansættelsesprocessen får I et reelt billede af den højtuddannede som person, og om vedkommendes kompetencer er de rigtige i forhold til de udfordringer, I står overfor. Nedenfor er nævnt nogle vigtige områder i ansættelsesprocessen. 1. Den indledende fase Diskuter jeres udfordringer og nye behov med en VidenMetro chefkonsulent det er vigtigt at få vendt forløbet med en person, der kender de højtuddannede, så I får det optimale ud af ansættelsen i forhold til netop de udfordringer, I står overfor. Eksempler fra andre virksomheder find eksempler på andre - lignende - virksomheder, der har ansat deres første højtuddannede og brug deres erfaringer. Det praktiske eksempel siger ofte mere end en masse ord. I finder konkrete eksempler i VidenMetro Magasinet, som kan rekvireres eller downloades som pdf på videnmetro.dk Overvej hvor jeres nye behov nøjagtigt er tydeliggør hvilke opgaver det specifikt er, I ikke kan få løst tilfredsstillende i dag, og hvilke kompetencer I mangler i virksomheden. Ofte kan tilskudsordningen VidenPilot skabe rammerne. 2. Når I er parate Inddrag medarbejderne i processen de øvrige medarbejdere skal informeres og gerne tages med på råd, så de kan se værdien af at ansætte en højtuddannet også i forhold til deres eget arbejdsområde. Jo bredere opbakningen og kendskabet er i virksomheden, jo større er chancen for succes Kompetenceprofilen er meget vigtig, da den højtuddannede typisk skal kunne arbejde sammen med alle i virksomheden. Skriv derfor ned hvilke personlige egenskaber og værdier vedkommende skal have både i forhold til jobbet, men også for at kunne indgå optimalt i virksomheden som helhed. Udarbejd en jobprofil jo mere præcist I fra starten får defineret og prioriteret arbejdsopgaverne, jo hurtigere kommer den højtuddannede ind i jobbet - og jo bedre bliver resultaterne. Tjekliste til jobprofilen finder du på side 8 Kemien er afgørende det er lettere at klæde den højtuddannede på rent fagligt end at forsøge at tilpasse de personlige egenskaber. Derfor skal I vægte den personlige kemi højt ved en samtale. Medarbejderne tages med på råd det er en fordel at tage de øvrige medarbejdere med på råd også i ansættelsesfasen. På den måde sikrer I, at den højtuddannede passer ind i hele virksomheden, og at medarbejdersiden føler sig som en del af processen. Dette kan f.eks. gøres ved at tage en af de øvrige medarbejdere med til samtalen. To samtalerunder for at sikre at I ansætter den rigtige profil, kan I med fordel afholde to samtalerunder, da den første samtale ofte kan snyde lidt f.eks. på grund af nervøsitet. Hvis ikke en af de øvrige medarbejdere har været med til den første samtale, kan man med fordel tage en med til samtale nummer to. Det kan f.eks. være en medarbejder, der skal arbejde tæt sammen med den højtuddannede. Forventningsafklaring forventningsafklaringen med den højtuddannede er vigtig, fordi nogle arbejdsområder typisk først bliver defineret tydeligt i løbet af det første stykke tid. Derfor skal begge parter være enige om, hvad der arbejdes hen imod, og hvad succeskriterierne er både på kort og lang sigt. Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Søg tilskud til ansættelsen Pr. 12. august 2014 er den populære VidenPilot ordning afløst Tjekliste til ansættelsesprocessen af InnoBooster finder du ordningen. på side Der 10 kan fortsat søges om tilskud til ansættelse af en højtudannet i et innovativt udviklingsprojekt. Det kan nu ske i 6-12 måneder og med tilskud på kr. pr måned. Kontakt en VidenMetro Chefkonsulent for gennemgang og Indhold læs mere i VidenMetros kompendie om InnoBooster, der kan 1: Sammenfatning... 2 downloades fra InnoBooster - vækst med viden! 2: Ansøgningsprocedure... 4 Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende aktiviteter Projekttilskud for InnoBooster udgør kr kr. Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. "VP emne" Udl. Dato Ny ordning pr. 12. august 2014! 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..14 Bilag A: Retningslinjer Bilag B: Godkendte videninst Bilag C: Om innovation... 32

3 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 3 af 10 Efter ansættelsen Indkøringsforløbet er vigtigt for, at den højtuddannede kommer godt ind i arbejdsopgaverne og hurtigt bliver en integreret del af hele virksomheden - og hermed bliver en effektiv arbejdskraft. VidenMetro chefkonsulenten giver her sparring til virksomheden. Den ansatte videnmedarbejder indgår også i VidenMetro netværk og kurser sammen med andre videnmedarbejdere i andre deltagervirksomheder for at støtte op om forløbet. Nedenfor er beskrevet vigtige elementer i startfasen. De første 3 måneder Lederens ansvar Introduktionsforløb der skal planlægges et introduktionsforløb, så den højtuddannede kommer ud blandt de øvrige medarbejdere. Udover en introduktion er det optimale, at vedkommende får en reel fornemmelse af, hvad de forskellige medarbejdere laver. Dette kan f.eks. gøres ved, at den højtuddannede følger en enkelt medarbejder eller en medarbejdergruppe en arbejdsdag eller mere. Opfølgningssamtaler i startfasen kan det stadig være lidt uklart, hvilke arbejdsopgaver der er de vigtigste. Derfor er det en fordel at holde løbende samtaler, så evt. uklarheder bliver taget i opløbet. Samtalerne bør være af både formel og mere uformel karakter. Giv ansvar fra dig højtuddannede er vant til at tage ansvar for deres opgaver, så brug det konstruktivt, og vær ikke bange for at give dem ansvar eller en projektlederrolle. Vær sparringspartner højtuddannede er ofte meget selvstændige og sætter en ære i at løse deres opgaver på et højt fagligt niveau. Så coach dem i stedet for at kontrollere dem det giver det bedste resultat De øvrige medarbejderes ansvar Stil dumme spørgsmål det kan nogle gange være lidt uklart, hvordan den højtuddannedes kompetencer helt præcist kan og skal bruges. Derfor er det vigtigt, at I spørger ind til kompetencerne, så I får et tydeligt billede af, hvordan kompetencerne kan bruges. Vær åbne overfor nye input måske er der smartere måder at gøre tingene på end, som vi plejer. Vær derfor åbne overfor nye forslag til forbedringer det kunne også være en fordel i jeres arbejde. Vær åbne overfor nye input måske er der smartere måder at gøre tingene på end, som vi Tjekliste plejer. Vær til startfasen derfor åbne finder overfor du på nye s. forslag 12 til forbedringer det kunne også være en fordel i jeres arbejde. Tjekliste til startfasen finder du på s. 12 Efter 3 måneder Løbende statussamtaler det er vigtigt at have en god fornemmelse af, hvordan arbejdet Efter skrider 3 måneder fremad og tage fat om eventuelle problemer med det samme. Derfor er det vigtigt med både uformelle dagligdagssamtaler, og aftalte møder, f.eks. en gang om måneden, Løbende statussamtaler hvor I diskuterer det status er vigtigt på projekterne. at have en god fornemmelse af, hvordan arbejdet skrider fremad og tage fat om eventuelle problemer med det samme. Derfor er det Juster vigtigt med og prioriter både uformelle arbejdsopgaverne dagligdagssamtaler, det vigtigt og aftalte at justere møder, og prioritere f.eks. en arbejdsopgaverne måneden, efter hvor de I diskuterer første tre måneder, status på da projekterne. I ofte først her har et mere præcist billede af gang om opgavernes omfang, og hvordan de skal prioriteres. Juster og prioriter arbejdsopgaverne det er vigtigt at justere og prioritere arbejdsopgaverne efter med de nøglepersoner første tre måneder, sparring da I med ofte relevante først her har nøglepersoner et mere præcist er nyttig billede for af den Sparring højtuddannede, opgavernes omfang, og samtidig og hvordan kan disse de skal nøglepersoner prioriteres. være med til at få udbredt den højtuddannedes kompetencer i hele virksomheden. Sparring med nøglepersoner sparring med relevante nøglepersoner er nyttig for den højtuddannede, og samtidig kan disse nøglepersoner være med til at få udbredt den højtuddannedes kompetencer i hele virksomheden. Efter 1 år Nye udfordringer højtuddannede motiveres af udfordringer. Derfor er det vigtigt, at I Efter også efter 1 år det første år tænker vedkommende ind i nye udviklingsprojekter, og ikke begraver dem i driftsopgaver. Nye udfordringer højtuddannede motiveres af udfordringer. Derfor er det vigtigt, at Revidering I også efter af det jobområder første år tænker og arbejdsopgaver vedkommende den ind i højtuddannedes nye udviklingsprojekter, jobbeskrivelse og ikke bør I revidere begraver efter dem det i driftsopgaver. første år, da der typisk sker mange ændringer i arbejdsopgaverne, når I har erfaret, hvordan vedkommende kan gøre en forskel. Samtidig er det også blevet mere Revidering tydeligt af for jobområder øvrige og medarbejdere, arbejdsopgaver hvor det den er højtuddannedes den jobbeskrivelse kan hjælpe bør I dem, revidere og deres efter det input første bør år, I derfor da der også typisk tænke sker ind mange i den ændringer nye jobbeskrivelse. i arbejdsopgaverne, når I har erfaret, hvordan vedkommende kan gøre en forskel. Samtidig er det også blevet mere tydeligt for de øvrige medarbejdere, hvor det er den højtuddannede kan hjælpe dem, og deres input bør I derfor også tænke ind i den nye jobbeskrivelse.

4 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 4 af 10 Tjekliste Jobprofilen og stillingsopslaget Tjekliste til jobprofilen Hvad er det/de overordnede formål med stillingen? Er det et specifikt fagligt arbejdsområde, eller er der flere arbejdsområder (blækspruttefunktion)? Hvad er de vigtigste arbejdsområder? Hvordan skal arbejdsområderne prioriteres? Hvilke faglige kompetencer skal kandidaten som minimum have? Hvilke personlige egenskaber skal kandidaten besidde? Hvilken personprofil ønskes til jobbet alder, erfaring m.m.? Hvilke beføjelser følger med stillingen? Hvilken position skal vedkommende have i virksomheden? Hvad er succeskriterierne i jobbet indenfor 3 måneder, 1 år, 3 år? Er erfaring afgørende i jobbet? Jobprofilen bruges som udgangspunkt for stillingsopslaget Tjekliste til stillingsopslaget Er virksomhedens profil tydelig? Er det tydeligt, hvilken personlig profil, I ønskes? Er det tydeligt, hvilke arbejdsopgaver vedkommende skal beskæftige sig med? Er der (tydelige) fremtidsperspektiver i jobbet? Efter udformning af stillingsopslaget skal I overveje: Hvordan skal annoncen slås op (aviser, internettet, uddannelsesinstitutioner, Job- Net)? VidenMetros chefkonsulent vejleder her og har tæt samarbejde med de førende A-kasser og opslag i Akademikerbasen. Hvad må det evt. koste (der findes en del gratistilbud)? Afslutningsvis kan det være en god øvelse at stille sig selv det spørgsmål, om du selv ville have lyst til at søge jobbet? Gratis rekrutteringsmedier aftalt: Jobnet.dk annonce(giver også eksponering Jobbank.dk på betalte) og jobnet.dk kandidatsøgning Jobindex.dk Uafhængig database med ca cv. Jwww.jobview.dk Akademikernes A-kasse Den største A-kasse, både djøf, ingeniør mv. FAKTA: Videnpilotordningen giver mulighed for kr. til køb af viden Djøf s jobportal, første opslag gratis) eller videreuddannelse Videnpilotordningen giver mulighed for kr. til køb af viden på en Bla. VidenMetroBasen uddannelsesinstitution, for jobsøgere hvis din virksomhed har et specifikt fagområde, som I gerne vil have opgraderet. Pengene kan også bruges til videreuddannelse af videnpiloten, hvilket f.eks. kunne være i form af et projekt- Dertil samarbejde med Anden Aktør, jobsøgerfora mv. lederkursus eller anden relevant videreuddannelse. Betalings rekrutteringsmedier aftalt: Er der en kontaktperson, hvis man ønsker yderligere oplysninger? Er der en ansøgningsfrist?

5 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 5 af 10 Tjekliste Ansættelsesprocessen Modtagelse af ansøgninger Efter samtalen/samtalerne Send løbende bekræftelse til ansøgerne om, at ansøgningen er modtaget og skriv Lav notater og overvej hver enkelt kandidats styrker i forhold til jobbet eventuelt, hvordan I forventer, at ansættelsesprocessen forløber Passer vedkommendes lønniveau overens med jeres forventninger? Indhent eventuelt oplysninger om kandidaterne ud fra deres referencer Udvælgelse af kandidater Lav et pointsystem ud fra de givne kriterier, f.eks. i forhold til faglige kompetencer, selve ansøgningen, personprofilen, erfaringer m.m. Vælg i første omgang ca. 10 kandidater ud eventuelt i prioriteret rækkefølge Overvej, om der skal være en samtalerunde mere, f.eks. med de to bedste kandidater Ansættelse af kandidat Indkald til samtale helst per telefon, da det virker mere personligt, og bekræf- Nøjagtig løn og sammensætningen af lønpakken aftales og skrives ned telsen fås med det samme Kontrakt udfærdiges og underskrives Aftal eventuelt præsentationsrunde og informationsdag, inden vedkommende of- Overvejelser inden samtalen ficielt starter Hvem skal deltage i samtalen? Hvor skal samtalen foregå? Efter ansættelsen er foretaget Hvornår er det bedste tidspunkt? Udsend hurtigt efter ansættelsen (på mail eller post) afslag til alle, der har søgt Hvor lang tid skal samtalen vare? Husk at lægge pauser ind mellem hver samtale Gem ansøgningerne i min. 3 måneder måske bliver der brug for dem igen Overvej, hvad jeres forventninger til lønniveauet er forhør jer evt. hos andre Selve samtalen Lav et spørgeskema til samtalen primært omkring de områder, I vil have uddybet nærmere Overvej strukturen på samtalen hvem siger hvad? Spørg til, hvilket lønniveau kandidaten forventer Spørg til, hvornår kandidaten eventuelt kan starte

6 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 6 af 10 Tjekliste Startfasen - "Onboarding" Inden den højtuddannede starter Er der klargjort en arbejdsplads? Er der bestilt skrivebord, inventar, IT-udstyr m.m.? Er de øvrige medarbejdere informeret om, hvornår den nye medarbejder ankommer? Er der lavet et introduktionsforløb? I samarbejde med den højtuddannede, når vedkommende er startet Få forventningsafklaringen helt på plads (hvis den ikke allerede er det) Fastsæt succeskriterier for de første 3 måneder Aftal datoer for opfølgningssamtaler Prioriter arbejdsopgaverne i fællesskab Aftal hvilke opgaver, der skal startes med Når den højtuddannede er kommet i gang Juster og prioriter opgaverne Involver nøglepersonerne og lav fælles projekter mellem dem og den højt- uddannede

7 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 7 af 10 Til videnmedarbejderen VidenMetroPilot: Netværk og kurser for ansatte videnmedarbejdere via projekt VidenMetro VidenMetroPilot er et onboarding forløb for dig, som er ansat videnmedarbejder med bistand via Viden- Metro. Formålet er at understøtte din ansættelse i virksomheden, og det omfatter: Samtaler med dig og med ledelsen. Chefkonsulenten er til rådighed og møder op i virksomheden efter aftale til evaluering og vejledning. Din deltagelse i et erfa netværk med andre ansatte gennem VidenMetro og korte temakurser/meetups. VidenMetroPilot netværksdelen understøttes i en gruppe på den professionelle onlineplatform LinkedIn og er gratis. Kurserne afholdes forskellige steder på Sjælland. Ved kurserne er der også temaindlæg om f.eks. brug af LinkedIn, vidensamarbejde, GTS institutter mv. "VidenMetro Onboarding - Videnmedarbejder i region Sjælland" Indlæg Artikler Kompendier Henvisninger Kursusinfo Find link til gruppen på HUSK REGISTRERING AF DIN ANSÆTTELSE I START OG STOPSKEMA DA PROJEKTET ER STØTTET AF EU. ER VEDLAGT I VIDENMEDARBEJDERENS VIDENMETRO OMSLAGSMAPPE, SE OGSÅ AFLEVÉR TIL VIDENMETRO CHEFKONSULENTEN ELLER SEND SKEMAER INDSCANNET TIL OG ORIGINALER MED BREVPOST TIL FONDEN EVV MRK. VIDENMETRO WILLEMOESVEJ 2C 4200 SLAGELSE NB: OPHØRSSKEMA INDSAMLES I NOVEMBER 2014 FRA ALLE ANSATTE VIA PROJEKTET I FORBINDELSE MED PROJEKTASLUTNINGEN.

8 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 8 af 10 Uddybende information om persondataloven og De Europæiske Strukturfonde Nedenfor informeres uddybende om administrationen af strukturfondene og om de rettigheder, som tilkommer de personer, der behandles oplysninger om. De Europæiske Strukturfonde Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede administration af strukturfondene og for regnskabsaflæggelse m.v. over for EU-Kommissionen. Administrationen varetages dels centralt i Erhvervsstyrelsen og dels regionalt i de fem regioner samt i Bornholms Regionskommune. Administrationen af De Europæiske Strukturfonde er reguleret af en række EF-forordninger samt af: Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond som ændret ved lov nr af 16. december 2009 og lov nr. 718 af 25. juni Bekendtgørelse nr af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr af 26. november 2008 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Yderligere oplysninger om De Europæiske Strukturfonde kan findes på Behandling af personoplysninger I forbindelse med administrationen vil Erhvervsstyrelsen, regionerne og Bornholms Regionskommune indsamle, behandle og videregive personoplysninger om ansøgere, projektpartnere, projektdeltagere og andre personer, der er tilknyttet strukturfondsprojekterne. Formål Formålet med behandling af personoplysningerne er bl.a. at sikre den bedste udnyttelse af De Europæiske Strukturfonde, at udarbejde betalingsanmodninger til EU-Kommissionen, at overholde EF-forordningernes krav samt at evaluere strukturfondsindsatsen i Danmark. Typer af personoplysninger Oplysningerne kan f.eks. være CPR-nummer, deltagernes navn, adresse, alder, køn, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedstilknytning, herunder løn-/indkomstmæssige situation og jobfunktion under projektdeltagelsen, oprindelsesområde for indvandrere, periode i hvilken deltagerne er med i projektet, antal timers deltagelse i projektet, arbejdsmarkedstilknytning og jobfunktion ved projektophør, deltagerens vurdering af projektforløbet, projektmedarbejderes aflønning samt oplysninger om arbejdsgiveres navn, adresse og CVR-nummer. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

9 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 9 af 10

10 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 10 af 10

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kathrine er en skudsikker investering!

Kathrine er en skudsikker investering! MAGASIN TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND OM ANSÆTTELSE AF VIDENMEDARBEJDERE Kathrine er en skudsikker investering! SIDE 4 SIDE 4 NORDIC SERVICE GROUP Peter var med til at få den største kunde i hus"

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere