DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat"

Transkript

1 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen... 5 Opstart og opfølgning på ansættelsen... 6 Onboarding: VidenMetroPilot Netværk, kurser og coaching til videnmedarbejderen...7 Info om Persondataloven... 8 Noteark... 9 VidenMetro er støttet af: Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 Kilde: PROJEKTSTØTTE: PROJEKTHOLDER: PROJEKTPARTNERE: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 2 af 10 Inden ansættelsen Selve ansættelsen Forarbejdet ved ansættelsen af en højtuddannet er ofte afgørende for, hvor stor gavn virksomheden får af den højtuddannede, og hvor hurtigt resultaterne viser sig. Nedenfor er nogle gode råd til, hvad I bør overveje inden ansættelsen. I selve ansættelsesprocessen får I et reelt billede af den højtuddannede som person, og om vedkommendes kompetencer er de rigtige i forhold til de udfordringer, I står overfor. Nedenfor er nævnt nogle vigtige områder i ansættelsesprocessen. 1. Den indledende fase Diskuter jeres udfordringer og nye behov med en VidenMetro chefkonsulent det er vigtigt at få vendt forløbet med en person, der kender de højtuddannede, så I får det optimale ud af ansættelsen i forhold til netop de udfordringer, I står overfor. Eksempler fra andre virksomheder find eksempler på andre - lignende - virksomheder, der har ansat deres første højtuddannede og brug deres erfaringer. Det praktiske eksempel siger ofte mere end en masse ord. I finder konkrete eksempler i VidenMetro Magasinet, som kan rekvireres eller downloades som pdf på videnmetro.dk Overvej hvor jeres nye behov nøjagtigt er tydeliggør hvilke opgaver det specifikt er, I ikke kan få løst tilfredsstillende i dag, og hvilke kompetencer I mangler i virksomheden. Ofte kan tilskudsordningen VidenPilot skabe rammerne. 2. Når I er parate Inddrag medarbejderne i processen de øvrige medarbejdere skal informeres og gerne tages med på råd, så de kan se værdien af at ansætte en højtuddannet også i forhold til deres eget arbejdsområde. Jo bredere opbakningen og kendskabet er i virksomheden, jo større er chancen for succes Kompetenceprofilen er meget vigtig, da den højtuddannede typisk skal kunne arbejde sammen med alle i virksomheden. Skriv derfor ned hvilke personlige egenskaber og værdier vedkommende skal have både i forhold til jobbet, men også for at kunne indgå optimalt i virksomheden som helhed. Udarbejd en jobprofil jo mere præcist I fra starten får defineret og prioriteret arbejdsopgaverne, jo hurtigere kommer den højtuddannede ind i jobbet - og jo bedre bliver resultaterne. Tjekliste til jobprofilen finder du på side 8 Kemien er afgørende det er lettere at klæde den højtuddannede på rent fagligt end at forsøge at tilpasse de personlige egenskaber. Derfor skal I vægte den personlige kemi højt ved en samtale. Medarbejderne tages med på råd det er en fordel at tage de øvrige medarbejdere med på råd også i ansættelsesfasen. På den måde sikrer I, at den højtuddannede passer ind i hele virksomheden, og at medarbejdersiden føler sig som en del af processen. Dette kan f.eks. gøres ved at tage en af de øvrige medarbejdere med til samtalen. To samtalerunder for at sikre at I ansætter den rigtige profil, kan I med fordel afholde to samtalerunder, da den første samtale ofte kan snyde lidt f.eks. på grund af nervøsitet. Hvis ikke en af de øvrige medarbejdere har været med til den første samtale, kan man med fordel tage en med til samtale nummer to. Det kan f.eks. være en medarbejder, der skal arbejde tæt sammen med den højtuddannede. Forventningsafklaring forventningsafklaringen med den højtuddannede er vigtig, fordi nogle arbejdsområder typisk først bliver defineret tydeligt i løbet af det første stykke tid. Derfor skal begge parter være enige om, hvad der arbejdes hen imod, og hvad succeskriterierne er både på kort og lang sigt. Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Søg tilskud til ansættelsen Pr. 12. august 2014 er den populære VidenPilot ordning afløst Tjekliste til ansættelsesprocessen af InnoBooster finder du ordningen. på side Der 10 kan fortsat søges om tilskud til ansættelse af en højtudannet i et innovativt udviklingsprojekt. Det kan nu ske i 6-12 måneder og med tilskud på kr. pr måned. Kontakt en VidenMetro Chefkonsulent for gennemgang og Indhold læs mere i VidenMetros kompendie om InnoBooster, der kan 1: Sammenfatning... 2 downloades fra InnoBooster - vækst med viden! 2: Ansøgningsprocedure... 4 Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende aktiviteter Projekttilskud for InnoBooster udgør kr kr. Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. "VP emne" Udl. Dato Ny ordning pr. 12. august 2014! 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..14 Bilag A: Retningslinjer Bilag B: Godkendte videninst Bilag C: Om innovation... 32

3 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 3 af 10 Efter ansættelsen Indkøringsforløbet er vigtigt for, at den højtuddannede kommer godt ind i arbejdsopgaverne og hurtigt bliver en integreret del af hele virksomheden - og hermed bliver en effektiv arbejdskraft. VidenMetro chefkonsulenten giver her sparring til virksomheden. Den ansatte videnmedarbejder indgår også i VidenMetro netværk og kurser sammen med andre videnmedarbejdere i andre deltagervirksomheder for at støtte op om forløbet. Nedenfor er beskrevet vigtige elementer i startfasen. De første 3 måneder Lederens ansvar Introduktionsforløb der skal planlægges et introduktionsforløb, så den højtuddannede kommer ud blandt de øvrige medarbejdere. Udover en introduktion er det optimale, at vedkommende får en reel fornemmelse af, hvad de forskellige medarbejdere laver. Dette kan f.eks. gøres ved, at den højtuddannede følger en enkelt medarbejder eller en medarbejdergruppe en arbejdsdag eller mere. Opfølgningssamtaler i startfasen kan det stadig være lidt uklart, hvilke arbejdsopgaver der er de vigtigste. Derfor er det en fordel at holde løbende samtaler, så evt. uklarheder bliver taget i opløbet. Samtalerne bør være af både formel og mere uformel karakter. Giv ansvar fra dig højtuddannede er vant til at tage ansvar for deres opgaver, så brug det konstruktivt, og vær ikke bange for at give dem ansvar eller en projektlederrolle. Vær sparringspartner højtuddannede er ofte meget selvstændige og sætter en ære i at løse deres opgaver på et højt fagligt niveau. Så coach dem i stedet for at kontrollere dem det giver det bedste resultat De øvrige medarbejderes ansvar Stil dumme spørgsmål det kan nogle gange være lidt uklart, hvordan den højtuddannedes kompetencer helt præcist kan og skal bruges. Derfor er det vigtigt, at I spørger ind til kompetencerne, så I får et tydeligt billede af, hvordan kompetencerne kan bruges. Vær åbne overfor nye input måske er der smartere måder at gøre tingene på end, som vi plejer. Vær derfor åbne overfor nye forslag til forbedringer det kunne også være en fordel i jeres arbejde. Vær åbne overfor nye input måske er der smartere måder at gøre tingene på end, som vi Tjekliste plejer. Vær til startfasen derfor åbne finder overfor du på nye s. forslag 12 til forbedringer det kunne også være en fordel i jeres arbejde. Tjekliste til startfasen finder du på s. 12 Efter 3 måneder Løbende statussamtaler det er vigtigt at have en god fornemmelse af, hvordan arbejdet Efter skrider 3 måneder fremad og tage fat om eventuelle problemer med det samme. Derfor er det vigtigt med både uformelle dagligdagssamtaler, og aftalte møder, f.eks. en gang om måneden, Løbende statussamtaler hvor I diskuterer det status er vigtigt på projekterne. at have en god fornemmelse af, hvordan arbejdet skrider fremad og tage fat om eventuelle problemer med det samme. Derfor er det Juster vigtigt med og prioriter både uformelle arbejdsopgaverne dagligdagssamtaler, det vigtigt og aftalte at justere møder, og prioritere f.eks. en arbejdsopgaverne måneden, efter hvor de I diskuterer første tre måneder, status på da projekterne. I ofte først her har et mere præcist billede af gang om opgavernes omfang, og hvordan de skal prioriteres. Juster og prioriter arbejdsopgaverne det er vigtigt at justere og prioritere arbejdsopgaverne efter med de nøglepersoner første tre måneder, sparring da I med ofte relevante først her har nøglepersoner et mere præcist er nyttig billede for af den Sparring højtuddannede, opgavernes omfang, og samtidig og hvordan kan disse de skal nøglepersoner prioriteres. være med til at få udbredt den højtuddannedes kompetencer i hele virksomheden. Sparring med nøglepersoner sparring med relevante nøglepersoner er nyttig for den højtuddannede, og samtidig kan disse nøglepersoner være med til at få udbredt den højtuddannedes kompetencer i hele virksomheden. Efter 1 år Nye udfordringer højtuddannede motiveres af udfordringer. Derfor er det vigtigt, at I Efter også efter 1 år det første år tænker vedkommende ind i nye udviklingsprojekter, og ikke begraver dem i driftsopgaver. Nye udfordringer højtuddannede motiveres af udfordringer. Derfor er det vigtigt, at Revidering I også efter af det jobområder første år tænker og arbejdsopgaver vedkommende den ind i højtuddannedes nye udviklingsprojekter, jobbeskrivelse og ikke bør I revidere begraver efter dem det i driftsopgaver. første år, da der typisk sker mange ændringer i arbejdsopgaverne, når I har erfaret, hvordan vedkommende kan gøre en forskel. Samtidig er det også blevet mere Revidering tydeligt af for jobområder øvrige og medarbejdere, arbejdsopgaver hvor det den er højtuddannedes den jobbeskrivelse kan hjælpe bør I dem, revidere og deres efter det input første bør år, I derfor da der også typisk tænke sker ind mange i den ændringer nye jobbeskrivelse. i arbejdsopgaverne, når I har erfaret, hvordan vedkommende kan gøre en forskel. Samtidig er det også blevet mere tydeligt for de øvrige medarbejdere, hvor det er den højtuddannede kan hjælpe dem, og deres input bør I derfor også tænke ind i den nye jobbeskrivelse.

4 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 4 af 10 Tjekliste Jobprofilen og stillingsopslaget Tjekliste til jobprofilen Hvad er det/de overordnede formål med stillingen? Er det et specifikt fagligt arbejdsområde, eller er der flere arbejdsområder (blækspruttefunktion)? Hvad er de vigtigste arbejdsområder? Hvordan skal arbejdsområderne prioriteres? Hvilke faglige kompetencer skal kandidaten som minimum have? Hvilke personlige egenskaber skal kandidaten besidde? Hvilken personprofil ønskes til jobbet alder, erfaring m.m.? Hvilke beføjelser følger med stillingen? Hvilken position skal vedkommende have i virksomheden? Hvad er succeskriterierne i jobbet indenfor 3 måneder, 1 år, 3 år? Er erfaring afgørende i jobbet? Jobprofilen bruges som udgangspunkt for stillingsopslaget Tjekliste til stillingsopslaget Er virksomhedens profil tydelig? Er det tydeligt, hvilken personlig profil, I ønskes? Er det tydeligt, hvilke arbejdsopgaver vedkommende skal beskæftige sig med? Er der (tydelige) fremtidsperspektiver i jobbet? Efter udformning af stillingsopslaget skal I overveje: Hvordan skal annoncen slås op (aviser, internettet, uddannelsesinstitutioner, Job- Net)? VidenMetros chefkonsulent vejleder her og har tæt samarbejde med de førende A-kasser og opslag i Akademikerbasen. Hvad må det evt. koste (der findes en del gratistilbud)? Afslutningsvis kan det være en god øvelse at stille sig selv det spørgsmål, om du selv ville have lyst til at søge jobbet? Gratis rekrutteringsmedier aftalt: Jobnet.dk annonce(giver også eksponering Jobbank.dk på betalte) og jobnet.dk kandidatsøgning Jobindex.dk Uafhængig database med ca cv. Jwww.jobview.dk Akademikernes A-kasse Den største A-kasse, både djøf, ingeniør mv. FAKTA: Videnpilotordningen giver mulighed for kr. til køb af viden Djøf s jobportal, første opslag gratis) eller videreuddannelse Videnpilotordningen giver mulighed for kr. til køb af viden på en Bla. VidenMetroBasen uddannelsesinstitution, for jobsøgere hvis din virksomhed har et specifikt fagområde, som I gerne vil have opgraderet. Pengene kan også bruges til videreuddannelse af videnpiloten, hvilket f.eks. kunne være i form af et projekt- Dertil samarbejde med Anden Aktør, jobsøgerfora mv. lederkursus eller anden relevant videreuddannelse. Betalings rekrutteringsmedier aftalt: Er der en kontaktperson, hvis man ønsker yderligere oplysninger? Er der en ansøgningsfrist?

5 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 5 af 10 Tjekliste Ansættelsesprocessen Modtagelse af ansøgninger Efter samtalen/samtalerne Send løbende bekræftelse til ansøgerne om, at ansøgningen er modtaget og skriv Lav notater og overvej hver enkelt kandidats styrker i forhold til jobbet eventuelt, hvordan I forventer, at ansættelsesprocessen forløber Passer vedkommendes lønniveau overens med jeres forventninger? Indhent eventuelt oplysninger om kandidaterne ud fra deres referencer Udvælgelse af kandidater Lav et pointsystem ud fra de givne kriterier, f.eks. i forhold til faglige kompetencer, selve ansøgningen, personprofilen, erfaringer m.m. Vælg i første omgang ca. 10 kandidater ud eventuelt i prioriteret rækkefølge Overvej, om der skal være en samtalerunde mere, f.eks. med de to bedste kandidater Ansættelse af kandidat Indkald til samtale helst per telefon, da det virker mere personligt, og bekræf- Nøjagtig løn og sammensætningen af lønpakken aftales og skrives ned telsen fås med det samme Kontrakt udfærdiges og underskrives Aftal eventuelt præsentationsrunde og informationsdag, inden vedkommende of- Overvejelser inden samtalen ficielt starter Hvem skal deltage i samtalen? Hvor skal samtalen foregå? Efter ansættelsen er foretaget Hvornår er det bedste tidspunkt? Udsend hurtigt efter ansættelsen (på mail eller post) afslag til alle, der har søgt Hvor lang tid skal samtalen vare? Husk at lægge pauser ind mellem hver samtale Gem ansøgningerne i min. 3 måneder måske bliver der brug for dem igen Overvej, hvad jeres forventninger til lønniveauet er forhør jer evt. hos andre Selve samtalen Lav et spørgeskema til samtalen primært omkring de områder, I vil have uddybet nærmere Overvej strukturen på samtalen hvem siger hvad? Spørg til, hvilket lønniveau kandidaten forventer Spørg til, hvornår kandidaten eventuelt kan starte

6 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 6 af 10 Tjekliste Startfasen - "Onboarding" Inden den højtuddannede starter Er der klargjort en arbejdsplads? Er der bestilt skrivebord, inventar, IT-udstyr m.m.? Er de øvrige medarbejdere informeret om, hvornår den nye medarbejder ankommer? Er der lavet et introduktionsforløb? I samarbejde med den højtuddannede, når vedkommende er startet Få forventningsafklaringen helt på plads (hvis den ikke allerede er det) Fastsæt succeskriterier for de første 3 måneder Aftal datoer for opfølgningssamtaler Prioriter arbejdsopgaverne i fællesskab Aftal hvilke opgaver, der skal startes med Når den højtuddannede er kommet i gang Juster og prioriter opgaverne Involver nøglepersonerne og lav fælles projekter mellem dem og den højt- uddannede

7 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 7 af 10 Til videnmedarbejderen VidenMetroPilot: Netværk og kurser for ansatte videnmedarbejdere via projekt VidenMetro VidenMetroPilot er et onboarding forløb for dig, som er ansat videnmedarbejder med bistand via Viden- Metro. Formålet er at understøtte din ansættelse i virksomheden, og det omfatter: Samtaler med dig og med ledelsen. Chefkonsulenten er til rådighed og møder op i virksomheden efter aftale til evaluering og vejledning. Din deltagelse i et erfa netværk med andre ansatte gennem VidenMetro og korte temakurser/meetups. VidenMetroPilot netværksdelen understøttes i en gruppe på den professionelle onlineplatform LinkedIn og er gratis. Kurserne afholdes forskellige steder på Sjælland. Ved kurserne er der også temaindlæg om f.eks. brug af LinkedIn, vidensamarbejde, GTS institutter mv. "VidenMetro Onboarding - Videnmedarbejder i region Sjælland" Indlæg Artikler Kompendier Henvisninger Kursusinfo Find link til gruppen på HUSK REGISTRERING AF DIN ANSÆTTELSE I START OG STOPSKEMA DA PROJEKTET ER STØTTET AF EU. ER VEDLAGT I VIDENMEDARBEJDERENS VIDENMETRO OMSLAGSMAPPE, SE OGSÅ AFLEVÉR TIL VIDENMETRO CHEFKONSULENTEN ELLER SEND SKEMAER INDSCANNET TIL OG ORIGINALER MED BREVPOST TIL FONDEN EVV MRK. VIDENMETRO WILLEMOESVEJ 2C 4200 SLAGELSE NB: OPHØRSSKEMA INDSAMLES I NOVEMBER 2014 FRA ALLE ANSATTE VIA PROJEKTET I FORBINDELSE MED PROJEKTASLUTNINGEN.

8 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 8 af 10 Uddybende information om persondataloven og De Europæiske Strukturfonde Nedenfor informeres uddybende om administrationen af strukturfondene og om de rettigheder, som tilkommer de personer, der behandles oplysninger om. De Europæiske Strukturfonde Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede administration af strukturfondene og for regnskabsaflæggelse m.v. over for EU-Kommissionen. Administrationen varetages dels centralt i Erhvervsstyrelsen og dels regionalt i de fem regioner samt i Bornholms Regionskommune. Administrationen af De Europæiske Strukturfonde er reguleret af en række EF-forordninger samt af: Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond som ændret ved lov nr af 16. december 2009 og lov nr. 718 af 25. juni Bekendtgørelse nr af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr af 26. november 2008 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Yderligere oplysninger om De Europæiske Strukturfonde kan findes på Behandling af personoplysninger I forbindelse med administrationen vil Erhvervsstyrelsen, regionerne og Bornholms Regionskommune indsamle, behandle og videregive personoplysninger om ansøgere, projektpartnere, projektdeltagere og andre personer, der er tilknyttet strukturfondsprojekterne. Formål Formålet med behandling af personoplysningerne er bl.a. at sikre den bedste udnyttelse af De Europæiske Strukturfonde, at udarbejde betalingsanmodninger til EU-Kommissionen, at overholde EF-forordningernes krav samt at evaluere strukturfondsindsatsen i Danmark. Typer af personoplysninger Oplysningerne kan f.eks. være CPR-nummer, deltagernes navn, adresse, alder, køn, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedstilknytning, herunder løn-/indkomstmæssige situation og jobfunktion under projektdeltagelsen, oprindelsesområde for indvandrere, periode i hvilken deltagerne er med i projektet, antal timers deltagelse i projektet, arbejdsmarkedstilknytning og jobfunktion ved projektophør, deltagerens vurdering af projektforløbet, projektmedarbejderes aflønning samt oplysninger om arbejdsgiveres navn, adresse og CVR-nummer. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

9 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 9 af 10

10 DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Side 10 af 10

Få succes med højtuddannede. Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder

Få succes med højtuddannede. Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Få succes med højtuddannede Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Forord Denne folder er skrevet til små og mellemstore virksomheder, der skal ansætte deres første højtuddannede

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 - All inclusive rekruttering - Delrekruttering screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition - Fuld B&L eksponering - MPA - Succesfuld rekruttering -

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Inspirationsseminar bag om rekruttering

Inspirationsseminar bag om rekruttering Inspirationsseminar bag om rekruttering Tips og tricks til en god rekrutteringsproces August 2016, Aalborg 1 Indhold 1. Konstatering af behov for rekruttering 2. Annoncering 3. Screening/udvælgelse til

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden Videnmedarbejder 3. april 2017 Værdi for fremtiden På agendaen Velkomst Thomas Damkjær Petersen Finn Helmer Joyce Duncan Kim Engmark Pause Brian Mikkelsen Per Bennetsen Afslutning før networking Networking

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Peer-Støtte i Region Hovedstaden Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Indhold 1. Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer s. 1 2. Opslag s. 2 3. Ansættelsesudvalg s. 2 4. Kriterier, hvad er vigtigt at kigge

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hjemmeopgave 3B Camilla Nielsen & Michael Hedemann 8912- HR

Hjemmeopgave 3B Camilla Nielsen & Michael Hedemann 8912- HR Beskrivelse af stillingen som praktikkoordinator (udvidet ift. opg. 3.a.) Stillingen som praktikkoordinator er en del af det studieadministrative personale på administrationsbacheloruddannelsen og refererer

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2016 Rekruttering - All inclusive - rekruttering - Delrekruttering - screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition Jobopslag inklusiv match i CV bank - Fuld

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Forløb?lpasses den enkelte virksomhed /leder/medarbejder

Forløb?lpasses den enkelte virksomhed /leder/medarbejder Outplacement Hvem er expuri.com? expuri.com etablereret 1. august 2012 Grundlagt af nogle af branchens mest erfarne headhuntere alle?dligere direktører fra branchen Håndværkere,som samlet har mere 50 års

Læs mere

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til 150.000 kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Generelt

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning 1. Tjek dit Jobmål mht. Jobtype Arbejdsopgaver Geografi 2. Find interessante virksomheder via: Krak Navne, Numre og Erhverv (NNE) Købmandstandens

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

kvikguide ...gør rekruttering lettere Administrator hr-skyen.dk Tlf.: CVR:

kvikguide ...gør rekruttering lettere Administrator hr-skyen.dk Tlf.: CVR: kvikguide Administrator hr-skyen.dk Tlf.: +45 71 99 07 27 E-mail: support@hr-skyen.dk CVR: 34474540 ODENSE (hovedkontor) Nørregade 71 DK-5000 Odense C Tlf:+45 7199 0727 ÅRHUS Skæringvej 88 DK-8520 Lystrup

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere