Lyngby- Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby- Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare trends og mønstre i undersøgelsen. på tværs Undersøgelsens resultater fordelt på de enkelte enheder. Karakteristika for høj/lav scorende enheder og centre. Indsatsanalyse. Konklusioner og anbefalinger 5 konkrete konklusioner og anbefalinger til det videre arbejde. Bilag Krænkende adfærd, sygefravær og uddybning af indsatsanalysens faktorer. 2

3 HOVEDRESULTATER NØGLEINDIKATORER Svarprocent Overordnet tilfredshed Motivation og engagement HOVEDRESULTATER OG TENDENSER Svarprocent: Svarprocenten i 2017 er 86 procent, hele 22 procentpoint højere end i Svarprocenten varierer i 2017 fra 97 procent i Direktørområde CAM, CBD, CMP til 84 % i Direktørområde CSI, CUP. Til sammenligning er den gennemsnitlige svarprocent i de kommunale målinger, som Rambøll har gennemført de seneste to år ligeledes 86 procent. Overordnet tilfredshed: I 2017 er den gennemsnitlige overordnede jobtilfredshed på 4,2 på en skala fra 1-5, hvilket er en fremgang på 0,2 sammenlignet med 2014 (4,0). Dette er samtidig en smule højere end et eksternt benchmark baseret på de kommunale målinger, som Rambøll har gennemført de seneste to år, hvor gennemsnittet er 4,1. Motivation og engagement: Medarbejdernes motivation og engagement er gennemsnitligt 4,2 i Trivselsmålingen. Samme resultat ses i Rambølls kommunale benchmark er her 4,3. Loyalitet Loyalitet: Medarbejderne udtrykker samme grad af loyalitet i 2017 sammenlignet med På en skala fra 1-5 er scoren 4,3 i 2017, hvilket er højere end Rambølls kommunale benchmark (4,1). Størstedelen af medarbejderne udtrykker således, at de forventer at arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år. Ambassadørvillighed Ambassadørvillighed: Scoren på ambassadørvilligheden er ligeledes den samme som i 2014 (4,0). Dette udtrykker, at de fleste af Lyngby-Taarbæk Kommunes medarbejdere kan anbefale kommunen som arbejdsplads. Rambølls kommunale benchmark på spørgsmålet er 3,9. 3

4 84 % ER TILFREDSE MED DERES JOB I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1. Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning Medarbejdere Enheder* GNS: 2017: 4,2 2014: 4,0 Benchmark: 4,1 Den overordnede jobtilfredshed er et udtryk for medarbejdernes jobtilfredshed alt taget i betragtning. Den gennemsnitlige score for overordnet tilfredshed er i denne måling 4,2 på en skala fra 1-5. Dette er en fremgang på 0,2 sammenlignet med resultatet for Figuren øverst viser fordelingen af den overordnede jobtilfredshed. Her ses at 84 procent af medarbejderne er tilfredse med deres job, hvoraf 39 procent er meget tilfredse. Til sammenligning var kun 31 procent meget tilfredse med deres job i procent er utilfredse, og tæt på ingen medarbejdere er meget utilfredse med deres job. Nederst på siden vises fordelingen af enhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune ift. deres gennemsnitlige score på den overordnede tilfredshed. Der ses en koncentration omkring 4,2. Ca. 60 procent af enhederne scorer 4,2 eller over. *kun enheder med minimum 5 svar er vist i grafikken. 4

5 MOTIVATION OG ENGAGEMENT PÅ SAMME NIVEAU SOM I Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde Medarbejdere I Trivselsmålingen er den gennemsnitlige score 4,2 på spørgsmålet om medarbejderens motivation og engagement. Samme resultat ses i Enheder* GNS: 2017: 4,2 2014: 4,2 Benchmark: 4,3 På figuren øverst ses, at 88 procent af medarbejderne føler sig motiverede og engagerede i deres arbejde, heraf er tæt på halvdelen helt enige. Der er således en fremgang på 5 procentpoint i andelen af medarbejdere, der er helt enige, sammenlignet med 2014 (42 procent vs. 37 procent). I 2017 er 4 procent uenige/helt uenige i at arbejdet er motiverende. Nederst på siden vises fordelingen af enhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune ift. deres gennemsnitlige score på motivation. Her ses, at enhederne især er koncentreret omkring 4,3. *kun enheder med minimum 5 svar er vist i grafikken. 5

6 HØJ LOYALITET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 3. Jeg ønsker fortsat at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år Medarbejdere Enheder* GNS: 2017: 4,3 2014: 4,3 Benchmark: 4,1 Ved loyalitet forstås medarbejdernes ønske om at være ansat i Lyngby- Taarbæk kommune om et år. I Trivselsmålingen er den gennemsnitlige loyalitet 4,3, og dette er således den nøgleindikator, hvor Lyngby- Taarbæk kommune scorer højest. Samme resultat ses også i Figuren øverst viser, at 87 procent af medarbejderne er enige i, at de ønsker at være ansat om et år, hvoraf 52 procent af medarbejderne er helt enige. Der ses således en fremgang på 5 procentpoint i andelen af medarbejdere, der er helt enige, sammenlignet med 2014 (47 procent). I 2017 er kun 3 procent uenige/helt uenige. Nederst på siden vises fordelingen af enhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune ift. deres gennemsnitlige score på loyalitet. Her ses at enhederne er koncentreret omkring 4,4 med en mere højre-tung normalfordeling sammenlignet med de øvrige nøgleindikatorer. *kun enheder med minimum 5 svar er vist i grafikken. 6

7 75 % KAN ANBEFALE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS, 17 % ER I TVIVL 4. Jeg kan anbefale andre, at søge en stilling på min arbejdsplads Medarbejdere Ambassadørvillighed er et udtryk for medarbejdernes villighed til at anbefale andre at søge arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne måling er den gennemsnitlige score på ambassadørvillighed 4,0. Samme resultat ses i Enheder* GNS: 2017: 4,0 2014: 4,0 Benchmark: 3,9 Figuren øverst viser fordelingen af ambassadørvillighed. Her ses at 75 procent er enige i, at de kan anbefale andre at søge arbejde i Lyngby- Taarbæk Kommune. 39 procent er helt enige, hvilket er 5 procentpoint højere end i 2014 (34 procent). 17 procent er hverken enige eller uenige og 8 procent er uenige eller helt uenige. Nederst på siden vises fordelingen af enhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune ift. deres gennemsnitlige score på ambassadørvillighed. Her ses at enhederne placerer sig mere spredt sammenlignet med de andre nøgleindikatorer. *kun enheder med minimum 5 svar er vist i grafikken. 7

8 INDHOLD OVERORDNEDE ANALYSER RESULTATER PÅ TVÆRS KONKLUSIONER & ANBEFALINGER 8

9 SAMMENLIGNET MED ET KOMMUNALT BENCHMARK ER LYNGBY-TAARBÆK PÅ ELLER EN SMULE UNDER NIVEAU På de spørgsmål i Trivselsmåling 2017, hvor det er muligt at sammenligne med et gennemsnit af kommunale målinger, som Rambøll har gennemført de seneste to år, ligger Lyngby-Taarbæk generelt på eller en smule under niveau. Medarbejdernes oplevelse af balance mellem arbejdstid og mængde og udviklingsmuligheder er på niveau med det kommunale benchmark. Ift. meningsfulde arbejdsopgaver og indflydelse, der typisk er vigtige for den samlede jobtilfredshed, ligger Lyngby-Taarbæk en smule under det kommunale benchmark. Brug af viden og evner i arbejdet samt passende balance mellem arbejds- og privatliv ligger under det kommunale benchmark. Note: Det eksterne benchmark består af resultater fra 21 kommunale målinger som Rambøll har gennemført indenfor de seneste 2 år. 9

10 KRÆNKENDE ADFÆRD GENERELT PÅ NIVEAU MED DET KOMMUNALE BENCHMARK DOG STØRRE ANDEL MOBNING/CHIKANE Krænkende adfærd Figuren til venstre viser en sammenligning mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og det kommunale benchmark ift. krænkende adfærd. 10 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune har angivet, at de har oplevet trusler om vold inden for de seneste 12 måneder. Dette er lidt lavere end det kommunale benchmark. 8 procent har angivet, at de har oplevet fysisk vold, hvilket ligeledes er lidt lavere end det kommunale benchmark. 10 procent har angivet, at de har oplevet mobning/chikane inden for de seneste 12 måneder, hvilket er højere end det kommune benchmark. 15 procent af medarbejderne angiver at have haft arbejdsrelateret sygefravær de seneste 12 måneder. Sammenlignet med det kommunale benchmark er dette en smule højere. Note: Det eksterne benchmark består af resultater fra 21 kommunale målinger som Rambøll har gennemført indenfor de seneste 2 år Ift. mobning er spurgt til mobning/chikane.. 10

11 FREMGANG I VURDERINGEN AF NÆRMESTE LEDER SAMMENLIGNET MED SENESTE TRIVSELSMÅLING Top 10 spørgsmål med størst udvikling positiv eller negativ ( ) 23. Min nærmeste leder er god til at planlægge og organisere arbejdet (3,6) 27. Hos min nærmeste leder er der en god balance mellem omsorg og konsekvens ifm. sygefravær (3,8) 25. Min nærmeste leder hjælper med at løse problemer og konflikter, når det er nødvendigt (3,9) 24. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (3,5) 41. På min arbejdsplads får jeg info. om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid (3,4) 26. Min nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt (3,8) 8. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer (3,3) 35. På min arbejdsplads kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser (3,9) 16a. Jeg har haft et godt udbytte af min udviklingssamtale (3,6) 28. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte (3,7) 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 Figuren til venstre viser top ti over de spørgsmål, hvor der ses den største udvikling (både positiv eller negativ) sammenlignet med målingen fra Tallene i parentes er den gennemsnitlige score på pågældende spørgsmål i Der ses generelt kun få spørgsmål med negativ udvikling siden 2014 (indgå ikke i figuren) og der er tale om marginale forskelle. Yderligere ses der særligt fremgang i samarbejdet med nærmeste leder. De nærmeste ledere vurderes bedre til at planlægge arbejdet, løse konflikter og varetage en balance mellem omsorg og konsekvens ift. sygefravær. Yderligere er lederne blevet bedre til at give feedback, og de prioriterer i højere grad trivslen på arbejdspladsen. Medarbejderne oplever ligeledes en forbedring i kommunikationen af vigtige beslutninger. Medarbejderne oplever, at arbejdet sjældnere bringer dem i følelsesmæssigt belastende situationer sammenlignet med 2014, og de kan i højere grad give udtryk for deres følelser og meninger. Slutteligt oplever medarbejderne i 2017 et bedre udbytte af deres MUSsamtaler. Særligt scoren på spørgsmålene omkring kommunikation af vigtige beslutninger (3,4) og oplevelsen af følelsesmæssige belastende situationer (3,3) er dog forholdsvis lave, hvorfor der stadig kan være plads til forbedring. Note: De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages ikke i top/bund analyserne.

12 KLARE FORVENTNINGER, MENINGSFULDE OPGAVER OG KOLLEGIAL STØTTE VURDERES HØJEST Højest vurderede spørgsmål Figuren til venstre viser de 5 spørgsmål med de højeste gennemsnit. Nøgleindikatorer indgår ikke i top 5. Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt positive i deres selvevaluering af eget ansvar for at få arbejdet til at fungere. Derudover oplever medarbejderne gode rammer for deres arbejde. De ved, hvad der forventes af dem, og deres arbejdsopgaver er meningsfulde. Slutteligt vurderes samarbejdet i enhederne højt. Medarbejderne oplever hjælp, støtte og god vidensdeling i enhederne. Note: De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages ikke i top/bund analyserne. 12

13 ARBEJDSTEMPO OG BALANCE MELLEM ARBEJDSOPGAVER OG ARBEJDSTID BLANDT DE LAVEST VURDEREDE SPM. Lavest vurderede spørgsmål Figuren til venstre viser de 5 spørgsmål med de laveste gennemsnit i Trivselsundersøgelsen. Nøgleindikatorer indgår ikke i bund 5. Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver udfordringer ift. arbejdstempoet. Der bruges tid på andres opgaver og opleves problemer i balancen mellem arbejdstid og arbejdsmængde. På trods af, at der har været fremgang på spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet bringer medarbejderne i følelsesmæssige belastende situationer (se tidligere slides), er dette stadig et af de områder, hvor den gennemsnitlige vurdering er lavest. Slutteligt scores der også lavt på medarbejderinvolvering ift. beslutninger om forandringer. Note: De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages ikke i top/bund analyserne. 13

14 DET NÆRE SAMARBEJDE VURDERES HØJEST BLANDT MÅLINGENS CENTRALE TEMAER Indeks for temaer Min enhed Læring og udvikling Min arbejdsplads 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 Spørgeskemaets spørgsmål kan inddeles i en række temaer. Temaerne ses til venstre herfor. Temascorerne er gennemsnit af alle spørgsmål indenfor pågældende tema, og udtrykker således medarbejdernes overordnede vurdering af pågældende tema på en skala fra 1-5. Som det fremgår, er temaet Min Enhed, der vedrører det nære, kollegiale samarbejde, det tema, der får den højeste gennemsnitligt vurdering. Omvendt vurderes temaet Job og Organisering lavest. Temaet Job og Organisering rummer en række spørgsmål, som typisk har en vis betydning for den samlede jobtilfredshed, hvorfor dette tema gennemgås på næste side. Desuden går vi i dybden med spørgsmålene i temaet Læring og Udvikling, da disse typisk også har en vis betydning for den samlede jobtilfredshed. Min nærmeste leder 3,5 3,7 Job og organisering 3,6 3, Note: Temaet Engagement og jobtilfredshed indgår ikke i figuren, da temaet kun indeholder den uafhængige variabel Jeg tager ansvar for, at få tingene til at fungere. De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages altså ikke. 14

15 TYDELIGE RAMMER OM ARBEJDET POTENTIELLE UDFORDRINGER IFT. ARBEJDSTEMPO OG OPGAVER Fokus på temaet Job Og Organisering På forrige side fremgik det, at temascoren for Job og Organisering er 3,6 og dermed det lavest vurderede tema. Den gennemsnitlige vurdering er uændret ift. seneste trivselsmåling Af figuren til venstre fremgår det, at der er sket begrænset udvikling på enkeltspørgsmålene i temaet. Dog ses der en mindre fremgang på spørgsmålet om omfanget af følelsesmæssigt belastende situationer i arbejdet, ligesom den gennemsnitlige oplevelse af work-life balance og tydelige forventninger er steget en anelse. Til gengæld er oplevelsen af indflydelse på arbejdet faldet en smule. Generelt ses ganske pæne vurderinger af mening i arbejdet, tydelige forventninger og kvaliteten af arbejdet. Førstnævnte i øvrigt på niveau med Rambølls kommunale benchmark. Spørgsmål vedrørende arbejdstempo og løsning af andres arbejdsopgaver er de lavest vurderede spørgsmål i temaet. Spørgsmålene i dette tema har typisk, hvilket en senere analyse også vil vise, væsentlig betydning for medarbejdernes samlede jobtilfredshed, og kan derfor være et fokusområde. 15

16 OPLEVELSE AF UDVIKLINGSMULIGHEDER PÅ SAMME NIVEAU SOM I 2014 Fokus på temaet Læring Og Udvikling Tidligere i rapporten fremgik det, at temascoren for Læring og Udvikling er 3,7, Den gennemsnitlige vurdering er uændret ift. seneste trivselsmåling Som det fremgår er den gennemsnitlige oplevelse af brug af viden og evner i arbejdet samt udviklingsmuligheder uændret ift. seneste måling. Sidstnævnte spørgsmål er stort set på niveau med det kommunale benchmark, mens brug af viden og evner i arbejdet ligger væsentligt lavere. Dette kan således være et potentielt fokusområde. 16

17 INDHOLD OVERORDNEDE ANALYSER RESULTATER PÅ TVÆRS KONKLUSIONER & ANBEFALINGER 17

18 VARIERENDE RESULTATER PÅ TVÆRS AF CENTRENE Jobtilfredshed - På tværs af centre Figuren til venstre viser den gennemsnitlige jobtilfredshed i Lyngby-Taarbæk Kommunes centre. Der ses en vis variation i den samlede jobtilfredshed på tværs af centrene. Generelt ses stigning eller status quo i den gennemsnitlige jobtilfredshed i de fleste centre sammenlignet med Den gennemsnitlige jobtilfredshed i Center for Økonomi og Personale er fx steget fra 4,0 til 4,4. I centrene med de største medarbejdergrupper, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats ses mindre stigninger i jobtilfredsheden. Kun i Center for Politik, Kultur og Strategi er den gennemsnitlige jobtilfredshed faldet en smule sammenlignet med seneste Trivselsmåling. Note: Antallene i parenteserne er antal respondenter i segmenterne i henholdsvis 2017 og 2014 (indeholder også personer der har svaret Ved ikke, som dog ikke indgår i gennemsnitsberegningen). 18

19 VÆSENTLIG VARIATION I JOBTILFREDSHED PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONENS ENHEDER Jobtilfredshed - På tværs af enhederne Tilfredshed under 4,0 Tilfredshed over 4,4 Højest scorende enheder: 22 procent af enhederne (svarende til 55 enheder) har en gennemsnitlig jobtilfredshed over 4,4. Lavest scorende enheder: 20 procent af enhederne (svarende til 5 enheder) har en gennemsnitlig jobtilfredshed under 4,0. Note: Kun 2017 enheder med minimum 5 svar er vist i figuren. 19

20 SÆRLIGT LEDELSE OG INVOLVERING PÅ ARBEJDSPLADSEN ADSKILLER ENHEDER MED HØJ OG LAV JOBTILFREDSHED Top 10 spørgsmål med størst afvigelse mellem højest og lavest scorende enheder Karakteristika for højest scorende enheder: Tydelig nærmeste leder, der prioriterer trivsel og feedback og skaber rammer for medarbejdernes arbejde. Positiv oplevelse af samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Oplevelse af, at man informeres, involveres og kan have tillid til ledelsen på arbejdspladsen. Karakteristika for lavest scorende enheder: Lav vurdering af nærmeste leders feedback og konflikthåndtering. Lav vurdering af prioritering af trivsel og balance mellem omsorg og konsekvens ift. sygefravær. Oplevelse af manglende involvering og information på arbejdspladsen lav grad af tillid til ledelsens udmeldinger. Centrale forskelle: Forskellen mellem de højest og lavest scorende enheder er markant ift. en række spørgsmål vedr. nærmeste leder, blandt andet feedback, konflikthåndtering og prioritering af trivsel på arbejdspladsen. Der ses også markante forskelle ift. medarbejdernes oplevelse af involvering, information og tillid til ledelsen på arbejdspladsen. Disse temaer kan være potentielle indsatsområder i det generelle opfølgende arbejde. Note: De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages ikke i top/bund analyserne. 20

21 ISÆR VURDERINGEN AF BALANCE, LEDELSE OG DET NÆRE SAMARBEJDE VARIERER PÅ TVÆRS AF CENTRENE Top 10 spørgsmål, der adskiller sig mest på tværs af centrene Økonomi og Personale (4,3) Arealer og Ejend. (3,2) Økonomi og Personale (4,1) Arealer og Ejend. (3,1) Jura, Salg og Indkøb (4,3) Arealer og Ejend. (3,4) Økonomi og Personale (4,0) Arealer og Ejend. (3,0) Jura, Salg og Indkøb (4,1) Arealer og Ejend. (3,2) Jura, Salg og Indkøb (4,4) Arealer og Ejend. (3,4) Jura, Salg og Indkøb (3,8) Social Indsats (3,0) Økonomi og Personale (3,8) Arealer og Ejend. (3,0) Figuren til venstre viser de 10 spørgsmål, der afviger mest på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommunes centre. Figuren kan bruges til at sætte målrettet ind i de lavest scorende centre samtidig med, at der er mulighed for at finde et center, hvor der kan søges inspiration. Den største forskel mellem afdelinger ses mellem Center for Økonomi og Personale og Center for Arealer og Ejendomme på spørgsmålet om man på arbejdspladsen kan stole på de udmeldinger, der kan fra ledelsen. Der ses også væsentlige forskelle på de to centre ift. involvering og information på arbejdspladsen samt nærmeste leders organisering af arbejdet. Generelt er det spørgsmål vedrørende arbejdspladsen som helhed samt nærmeste leder hvor der ses de største forskelle på tværs af centrene. Dog ses også forskelle ift. graden af følelsesmæssig belastning i arbejdet og den kollegiale stemning. Jura, Salg og Indkøb (4,2) Arealer og Ejend. (3,4) Økonomi og Personale (4,4) Politik, Kultur og Strategi (3,6) 27. Hos min nærmeste leder er der en god balance mellem omsorg og konsekvens ifm. sygefravær 41. På min arbejdsplads får jeg information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid Note: De fire hovedspørgsmål der præsenteres i begyndelsen af rapporten medtages ikke i top/bund analyserne. 21

22 FYSISK ARBJEDSMILJØ: ISÆR STØJ, RENGØRING OG INDEKLIMA ANGIVES SOM INDSATSOMRÅDER Fysisk arbejdsmiljø: Top 5 spørgsmål med størst andel Uenig + Helt uenig Det er især støj, rengøring og indeklima, der er angivet problematiske forhold omkring i det fysiske arbejdsmiljø. Således har 38 procent af medarbejderne angivet problematiske forhold ved støj omkring arbejdsstedet, mens 34 procent har angivet problemer ift. rengøring og 31 procent har angivet problemer ift. indeklima. Overordnet har 11 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angivet, at de generelt er uenige eller helt uenige i, at de generelt har et godt fysisk arbejdsmiljø.

23 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER Formål - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse af, hvad der er vigtigt for medarbejdernes samlede tilfredshed. Metode - Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Faktoranalyse er et statistisk værktøj, som bruges til at forenkle fortolkningen af et datamateriale, der indeholder et stort antal spørgsmål. De mange spørgsmål reduceres til et færre antal bagvedliggende faktorer, som dannes ud fra korrelationer mellem medarbejdernes svar på spørgsmålene. Faktoranalyse bruges således til at blotlægge, om der eksisterer et bagvedliggende mønster i medarbejdernes besvarelser, og således til at reducere antallet af spørgsmål til få overordnede faktorer. - I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (faktorerne identificeret i faktoranalysen) betydning for medarbejdernes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget for medarbejdernes tilfredshed, og hvilke der har mindre betydning for tilfredsheden. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med medarbejdernes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. 23

24 Tilfredshed LEDELSE, TILLID OG RETFÆRDIGHED SAMT ARBEJDSSITUATIONEN ER POTENTIELLE INDSATSOMRÅDER Indsatskort* Høj Min enhed Helbred Mit arbejde Styrker: Kommunens styrker er de temaer der er placeret øverst til højre. Dette er områder med stor betydning for medarbejdernes samlede tilfredshed, som samtidig vurderes højt. Her er det særligt Mit arbejde der har høj betydning, mens Helbred vurderes højt. Mit arbejde 6. Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører (4,1) 7. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde (4,2) 14. Jeg er tilfreds med måden, min viden og evner bruges på (3,8) Samarbejde Fysisk arbejdsmiljø Ledelse, tillid og retfærdighed Helbred 42. Jeg tager ansvar for, at få tingene til at fungere (4,6) 43. Jeg synes generelt, at mit helbred er godt (4,2) 44. Jeg kan håndtere de følelsesmæssige påvirkninger, jeg udsættes for i mit arbejde (4,1) Udviklingsmuligheder: Kommunens udviklingsmuligheder er de temaer der er placeret nederst til højre. Dette er områder med stor betydning for medarbejdernes samlede oplevelse, som samtidig vurderes lavt. Her er det Ledelse, tillid og retfærdighed der er det tema der har den laveste vurdering med over middel betydning. Lav Lav Balance Betydning Høj Ledelse, tillid og retfærdighed 23. Min nærmeste leder er god til at planlægge og organisere arbejdet (3,6) 24. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (3,5) 25. Min nærmeste leder hjælper med at løse problemer og konflikter, når det er nødvendigt (3,9) 26. Min nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt (3,8) Se bilag for en oversigt over, hvilke spørgsmål, der indgår i de enkelte faktorer. Den horisontale opdelingslinje illustrerer den gennemsnitlige tilfredshed med temaerne. Den vertikale opdelingslinje illustrerer temaernes gennemsnitlige betydning. Modellen forklarer 63,5 procent af variationen i data. 24

25 INDHOLD OVERORDNEDE ANALYSER RESULTATER PÅ TVÆRS KONKLUSIONER & ANBEFALINGER 25

26 KONKLUSIONER & ANBEFALINGER 1 På en række nøgleindikatorer (samlet jobtilfredshed, motivation og engagement, loyalitet og ambassadørvillighed), ligger Lyngby-Taarbæk generelt over eller på niveau med et gennemsnit af andre kommuner. Dog er motivation og engagement en smule lavere end det kommunale benchmark. Den gennemsnitlige jobtilfredshed er steget ift. seneste måling (2014), mens de øvrige nøgleindikatorer er uændrede ift Sammenlignet med et kommunalt benchmark ligger Lyngby-Taarbæk generelt på niveau eller en smule under på en række øvrige spørgsmål. Særligt medarbejdernes oplevelse af at kunne bruge viden og evner i arbejdet samt balance mellem arbejds- og privatliv ligger lavere end det kommunale benchmark. Omvendt ligger eksempelvis vurdering af balance mellem arbejdstid og opgaver samt udviklingsmuligheder på niveau med det kommunale benchmark. Der ses generelt fremgang ift. Trivselsmålingen i Dette især ift. vurderingen af nærmeste leder. De nærmeste ledere vurderes bedre til at planlægge arbejdet, løse konflikter og varetage en balance mellem omsorg og konsekvens ift. sygefravær. 4 Der ses nogen variation i jobtilfredsheden på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommunes organisation. Der ses blandt andet markante forskelle i oplevelsen af ledelse og involvering på arbejdspladsen på tværs af organisationen. 5 Medarbejdernes oplevelse af deres arbejdssituation, blandt andet ift. mening, brug af evner og viden, indflydelse og udviklingsmuligheder er den primære drivkraft for jobtilfredshed. Indsatsen her kan således fastholdes. Desuden kan ledelse samt oplevelse af tillid og retfærdighed, herunder involvering og inddragelse i forandringer samt konflikthåndtering, men også anerkendelse og feedback være et potentielt indsatsområde. 26

27 BILAG KRÆNKENDE ADFÆRD SYGEFRAVÆR SPØRGSMÅL I INDSATSKORT

28 KRÆNKENDE ADFÆRD (1/3) Mobning/Chikane Figuren til venstre viser andelen af medarbejdere, der har oplevet mobning/chikane. Derudover vises fordelingerne på de opfølgende spørgsmål om mobning for de medarbejdere, der har oplevet mobning eller chikane. 10 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at de har været udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Der er tale om et marginalt fald sammenlignet med seneste Trivselsmåling. Størstedelen af medarbejderne angiver, at det er kolleger, der har udsat dem for mobning eller chikane. 82 procent har talt med nogen om problemet, hvilket er tilsvarende seneste Trivselsmåling. 45 procent angiver, at de oplever, at der er taget hånd om problemet. 28

29 KRÆNKENDE ADFÆRD (2/3) Trusler om vold Figuren til venstre viser andelen af medarbejdere, der har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Derudover vises fordelingerne på de opfølgende spørgsmål om trusler om vold, for de medarbejdere, der har oplevet trusler om vold. 10 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Der er tale om en mindre stigning sammenlignet med seneste Trivselsmåling. Stort set alle medarbejdere angiver, at det er fra eksterne, at de oplever trusler om vold. 93 procent har talt med nogen om problemet og 77 procent angiver, at de oplever, at der er taget hånd om problemet. 29

30 KRÆNKENDE ADFÆRD (3/3) Fysisk vold Figuren til venstre viser andelen af medarbejdere, der har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Derudover vises fordelingerne på de opfølgende spørgsmål om fysisk vold, for de medarbejdere, der har oplevet fysisk vold. 8 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Der er tale om en mindre stigning sammenlignet med seneste Trivselsmåling. Stort set alle medarbejdere angiver, at det er fra eksterne, at de oplever trusler om vold. 91 procent har talt med nogen om problemet, hvilket er lidt færre end ved seneste Trivselsmåling og 78 procent angiver, at de oplever, at der er taget hånd om problemet. 30

31 ARBEJDSRELATERET SYGEFRAVÆR Arbejdsrelateret sygefravær Figuren til venstre viser andelen af medarbejdere, der i Trivselsmålingen angiver, at de har haft arbejdsrelateret sygefravær inden for de seneste 12 måneder. Derudover vises fordelingen på det opfølgende spørgsmål om årsagerne til arbejdsrelateret sygefravær. 15 procent af medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune angiver, at de har haft arbejdsrelateret sygefravær indenfor det seneste år. Det er samme andel som ved Trivselsmålingen i procent angiver at sygefraværet skyldes opgavebelastning eller andre krav til arbejdet. I 2016 var det 52 procent. Andre hyppige forekommende årsager til arbejdsrelateret sygefravær er fysiske smerter eller gener pga. arbejdsforhold og samarbejde og relationer til kollegaer eller chef. 31

32 SPØRGSMÅL I INDSATSKORT FORDELT PÅ FAKTORER (1/2) Faktor Spørgsmål Gns. Balance Helbred Min enhed Mit arbejde 13. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv 3,8 12. Jeg har normalt en passende balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde 3,3 8. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer 3,3 10. Jeg bruger sjældent tid på at løse andres opgaver 2,8 9. Jeg oplever sjældent, at arbejdstempoet er højt gennem hele arbejdsdagen 2,6 42. Jeg tager ansvar for, at få tingene til at fungere 4,6 43. Jeg synes generelt, at mit helbred er godt 4,2 44. Jeg kan håndtere de følelsesmæssige påvirkninger, jeg udsættes for i mit arbejde 4,1 45. I min enhed kan der tales åbent om sygefravær 3,8 19. I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 4,1 20. I min enhed deler vi viden og erfaringer med hinanden 4,1 18. I min enhed stoler vi på hinanden 4,0 36. På min arbejdsplads stoler de ansatte i almindelighed på hinanden 4,0 17. I min enhed er der en god stemning 4,0 21. I min enhed har vi gode procedurer og retningslinjer, der understøtter vores arbejde 3,7 5. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 4,2 7. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 4,2 6. Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører 4,1 11. Jeg har generelt en passende indflydelse på, hvordan mit arbejde tilrettelægges 3,8 14. Jeg er tilfreds med måden, min viden og evner bruges på 3,8 15. Jeg har mulighed for at udvikle mig 3,8

33 SPØRGSMÅL I INDSATSKORT FORDELT PÅ FAKTORER (2/2) Faktor Spørgsmål Gns. Ledelse, tillid og retfærdighed Samarbejde 40. På min arbejdsplads stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde 4,1 35. På min arbejdsplads kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser 3,9 25. Min nærmeste leder hjælper med at løse problemer og konflikter, når det er nødvendigt 3,9 26. Min nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt 3,8 34. På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,8 27. Hos min nærmeste leder er der en god balance mellem omsorg og konsekvens ifm. sygefravær 3,8 46. Der er en god opfølgning på sygefravær i min enhed 3,7 28. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte 3,7 38. På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde 3,7 23. Min nærmeste leder er god til at planlægge og organisere arbejdet 3,6 37. På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,6 24. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde 3,5 39. På min arbejdsplads bliver opgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,4 41. På min arbejdsplads får jeg information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid 3,4 29. På min arbejdsplads bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer 3,4 33. På min arbejdsplads hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 4,1 30. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde blandt kollegaerne 4,0 32. På min arbejdsplads hjælper man kollegaer, der har for meget at lave 3,8 22. I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder på arbejdspladsen 3,7 31. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger 3,6 Fysisk arbejdsmiljø 101. Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 3,8

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll Nyborg Kommune TRE I ÉN 2018 Rambøll 09-04-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Hovedresultater på centrale indikatorer. 6 Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare trends og mønstre i undersøgelsen.

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Syddjurs Kommune. Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Kommenteret hovedrapport. Rambøll

Syddjurs Kommune. Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Kommenteret hovedrapport. Rambøll Syddjurs Kommune Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2019 Kommenteret hovedrapport Rambøll 24-04-2019 INDHOLD Hovedresultater på centrale indikatorer fra Trivselsmåling og Ledelsesevaluering. 01 Trivselsmåling

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 14a. Bilag 1 Københavns Universitet Psykisk Arbejdsmiljø 2019 HOVEDRAPPORT Rambøll 21-05-2019 INDHOLD Hovedresultater på centrale indikatorer 01 Overordnede

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0%

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0% Februar April Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Meget enig 16 32,0% 86,0% 24 42,9% 94,6% Enig 27 54,0% 29 51,8% Hverken eller 6 12,0% 2 3,6% Uenig 1 2,0% 1 1,8% Min arbejdssituation

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk APV 2018 Side 1 af 17

Psykisk APV 2018 Side 1 af 17 PSYKISK APV 2018 Totalrapport Svarprocent: 87% beelser: 3.022 INDLEDNING Kære MED-udvalg I september måned gennemførte alle arbejdspladser i Varde Kommune APV- og Trivselsundersøgelsen 2018. Denne rapport

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere