Middelfart i top på velstand og vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart i top på velstand og vækst"

Transkript

1 Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn. Milfart klarr sig got å all målunktrn, og t r ositit, at analysn gr å, at også n frmtiig ækst å Fyn il koncntrr sig om Milfart, såls i fortsat kan ær i to å lstan og ækst! Læs hl Fionia Banks analys å nr. 10 august 2007

2 irksomhs ortræt Dalst Tchnology Sættr strøm til militært Milfart irksomhn roucrr gnratorr, r skal fungr uåklagligt unr kstrm forhol. Blant ant i Afghanistan og Irak. Dt skal irk all str alti. Dt r filosofin bag irksomhn Dalst Tchnology, r holr til å Sjællansj i Milfart. Og t forstår man såan st got. Virksomhns størst kun r t ansk militær, og som irktør Brian Bo Kristnsn sl sigr, skal solatrn kunn stol Dn ung irktør for Dalst Tchnology, 32-årig Brian Bo Kristnsn, har brugt to år å at uikl n ny ty motor, r kan fungr som strømforsyning i ksmlis ansr manskabsogn. Motorn ss i forgrunn. Brian Bo Kristnsn og hans far Poul Erik Kristnsn rir Dalst Tchnology m ugangsunkt fra Sjællansj 4 i Milfart. 100 rocnt å matrillt, når t går ht for sig i ksmlis Afghanistan llr Irak. - Dt liggr os mgt å sin at lr nogt, i, irkr, og t kan got n i højlyt iskussionr, når kunn il ha t å én må, og i fortrækkr at gør t å n ann, fortællr irktørn. Dalst Tchnology roucrr og uiklr gnratorr, r kan fungr som mobil strømforsyningr og som nøanlæg i forbinls m strømsigt. Virksomhn lrr blant ant sin rouktr til syghusæsnt og stor riat irksomhr, r r afhængig af n konstant strømforsyning, mn at militært fylr mgt i orrbøgrn står klart for nhr, r har kiggt innfor i rouktionshalln. Brian Bo Kristnsn isr runt, mns t TV2-hit strømmr u fra højttalrn i loftt, og tknikrn uslr om n snst lranc til forsart. Gnratorr til n rækk trailr m kommunikationsmastr, r skal kunn fungr i ørknn og all anr str, hor r r langt til t ntærksstik. Virksomhns størst kun r t ansk militær. Lon uikling - Dr r ingn til om, at i skal orl å uikling og t højt tknisk niau, og rfor roucrr i også ulukkn scialbstillingr. Vi har ikk nogt liggn å hylrn, som man kan komm in fra gan og køb, sigr 32-årig Brian Bo Kristnsn, r langt hn a jn sl tænkr ny tankr og uiklr rouktrn. Snst har han brugt to år å at uikl n ny komakt og økonomisk gnrator til ksmlis ansr manskabsogn. Gnratorn kan sørg for, at manskabt in i ognn r forsynt m strøm, slom ognns motor r slukkt. - Dt r normt yrt i isl og slitag at hol ognns homotor kørn, his man ksmlis bar skal ha lit lys llr la n ko kaff, så i forntr os a mgt af n, fortællr irktørn. Og han har a også nogt at ha sin otimism i. Dt ansk militær har allr bstilt to ksmlarr til styrkrn i Afghanistan, og t finsk forsar har ønskt at få t anlæg å rø. Samtiig har Dalst Tchnology i forjn n fo innfor hos NATO samt t tyrkisk, stisk og sansk militær, så otntialt r til st. 20 år å bagn Dt r got 20 år sin, Brian Bo Kristnsns far, Poul Erik Kristnsn, tablr irksomhn i Ons. Da t mit i halfmsrn bl nønigt at ui, fant gn lokalr i Milfart, og lig sin har basn ht Sjællansj 4. Brian Bo Kristnsn har m gn or i n llr ann ustrækning ært m om bor sin startn. For tr år sin bl t å ful ti ftr uannlsr som først lktrikr og snr stærkstrømsingniør, og i ag fungrr han som irktør, mns Poul Erik Kristnsn bstrir ostn som bstyrlssforman. I alt har Dalst Tchnology ott ansatt. 2

3 Ha brugr i Milfart Erhrscntr til? Ntærkt gir ballast og uikling Jan Amlun Vigsø har startt gn irksomh AmlunCoaching og r kommt got i gang m sænn ogar for bå riat og offntlig irksomhr. Jan søgt ftr sarring m anr konsulntr, r ar i samm bå. Jg ha lanlagt min ostart rimlig got, mn jg san hurtigt nogl sarringsartnr, r ar lit i samm bå som jg. Drfor srang jg m, a Milfart Erhrscntr start t skrærsyt ntærk for ny konsulntfirmar. Hr r jg n l af t forum, hor i ukslr ny tankr og iér, og n synrgiffkt gir mig t kick til hl tin at tænk ir. Vin fra lr til lr Et igtigt aramtr for irktør Kim Prsn, Pttinaroli A/S r at uksl in og rfaringr. Drfor har han i kna 2 år ltagt i lrntærkt ia Milfart Erhrscntr. I ntærkt mør jg anr lr, og i har n rigtig go rfaringsuksling bort runt. Man kommr til at kn hinann got, og onår n intrn fortroligh til at iskutr følsomm mnr. Og Kim fortsættr m at brtt om, ha han får u af ntærkt: På hrt mø har i ligls t rlant fagligt tma og får inut fra forskllig olægsholr om f.ks marbjrlj llr stratgi. Eftrfølgn iskutrr i, horan n nklt lr håntrr iss ting. Og t r alti insirrn at hør anrs Og Jan fortsættr mgt ngagrt: En ann forl ntærkt r, at jg får knyttt nogl kontaktr, som kan bli rigtig go samarbjsartnr. Og så r jg a blt rsst lit til at la osøgn salgsarbj, grinr Jan og tilføjr: og t r faktisk gåt rigtig got! Jg har allr nogl fast aftalr i hus. Jan har n baggrun som sygljrsk og har iruannt sig som coach og NLP-mastr ractitionr. S mr om Jan å mning og få go rå m hjm. Ny lrntærk r at bli tablrt og r åbn for all irksomhslr. Faktabox om Pttinaroli A/S Pttinaroli A/S r bliggn i Milfart og sælgr total gularm- og inklimaløsningr af høj kalitt i samarbj m rs italinsk og tysk artnr. Virksomhn ar fra n hurtigst oksn irksomh å Fyn, og bl rfor kårt til inr af Dagblat Børsns Gazll ris. Sin 2004 r ækstn fortsat. Kim Prsn Jan Amlun Vigsø. Foto: Kira Lth Fotografi»FOKUS PÅ ERHVERVS- UDVIKLING«Er t igtigt aramtr for irktør Allan Nilsn fra H. Skjø Knusn A/S. Han r ikk i til om, horfor t r igtigt at bakk o om Milfart Erhrscntr.»D har t stærkt fokus å uiklingsmulighr for t lokal rhrsli og ny irksomhr, og t skabr ækst for os all. Drnæst har nogl attrakti tiltag, som gir mig t got irksomhsntærk blant anr rhrsfolk i områt«. S mr å GIVER STYRKE«Når Rolf Murr, ny slstænig murrmstr tænkr tilbag å, ha han har brugt Milfart Erhrscntr til, r r tr ting som står lysn klart.»jg fik n go obakning min ostart, og mang go rå om f.ks marksføring. Druor kom jg i t ntærk af ny slstænig hånærkr, hor i hjælr hinann å tærs af branchr«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

4 Erhrssric skal ær intrnationalt førn! Dirktør Hnrik Jacobsn (til nstr) og souschf Vagn Toft står i sisn for Væksthus Syanmark. Dt r rfor glæligt, at Milfart Erhrscntr frmor kan tilby ækstirksomhr og -iærksættr n scialisrt jlning ia t ny Væksthus i Ons. M Væksthus Syanmark i ryggn kan i nu håntr stort st all hnnlsr fra irksomhrn, utalr rhrschf Nils Chr. Hamml, og fortsættr; Jg glær mig mgt til t frmtiig samarbj, som jg r sikkr å il komm ort lokal rhrsli til go. Væksthus Syanmark Væksthus Syanmark tilbyr scialisrt rhrssric til iærksættr og irksomhr m ækstambitionr. Målt r at obygg t intrnationalt førn miljø, hor iærksættr og irksomhr m ækstambitionr kan få lt agang til roblmafklaring og kalificrt jlning. Væksthus Syanmark r omrjningsunktt for t ny offntlig, nstrng rhrsfrmmsystm i Rgion Syanmark, hor kommunrns rhrskontorr skal ær n først og rimær ingang for iærksættr og irksomhr. Milfart Erhrscntr skal fortag n først scrning og hnis til Væksthus Syanmark for at tilby n bst mulig scialisr jlning til iærksættr og irksomhr m ambitionr om ækst og uikling. U or samarbjt m kommunrn skal Væksthus Syanmark arbj for at uikl og koorinr samsillt mllm offntlig aktørr og riat rågir m t mål at hjæl innoati ir til global succs. Væksthus Syanmark, r r t af fm rgional Væksthus, har arss i Forskrarkn 10C, 5230 Ons M. Læs mr å Vist u at Innozons næst 3 arrangmntr forgår i Milfart? 20. stmbr: Rågir og ækstiærksættr 9. oktobr: Raikal innoation skal gør ont 6. nombr: Etnografi i innoationsrocssn Læs mr 4

5 Saf-Light: Små mæn i anik irksomhs ortræt Lants førn irksomh innfor sikkrhsblysning hr Saf-Light og liggr i Milfart. Vi knr m fra biografn, fra skoln, fra irætshalln og all anr str, hor r r mang mnnskr samlt. D sir or ørn og langs æggn å lang gang, hor m t unaturligt, klart, grønt lys forsøgr at tiltrækk sig lit omærksomh fra mnnskmængn. Got hjult å j af små mæn i anik. Flugtjsskiltn r r bar, og t r nok færrst, r tænkr rt mgt mr or t, m minr arbjr hos Saf-Light A/S i Milfart. Saf-Light r lants førn ubyr af sikkrhsblysning, og irksomhn har n stor l af ærn for, at flugtjsskiltn staig lysr, når strømmn r gåt, iln har fåt fat i æggn, og guln liggr bat i an fra srinklranlæggn. - Når alt ant kiksr, skal sikkrhsblysningn irk, og t gør n kun, his r r n llr ann form for nøstrømsanlæg, r kan slå til automatisk. Plxiglas og aluminium Saf-Light så agns lys i Dngang ha irksomhn aflingr i bå Købnhan og Milfart, mn bsarlsn at saml irksomhn å én arss ar til at få øj å. Dt bl r gjort nogt i 2002, og snst fm år har irksomhns 18 ansatt rfor haft bas å Langlansj 14. Dt r hr, arlagrt r. Dt r hr, rojktmarbjrn rgnr å, hor mang lamr, flugtjsskilt og nøstrømsanlæg r skal brugs i forbinls m ombygning af t ljhjm llr måsk oførlsn af n hlt ny rouktionshal, og t r hr, man kan foriss sig om, at mo også tris innfor nn branch. To skrit in i foyrn oræls man såls af flugtjsskilt for nhr smag. Fra siml små skilt af lastik, til hightch ugar af lxiglas og aluminium, r r signt til at ass in i morn arkitktur og inrtning. En l af skiltn blir samlt i hallrn å Langlansj 14 i Milfart, hor irksomhn har haft til hus sin D rigtig sar Dn ung irksomh orrr kun å t ansk mark, hor rfrncrn blant ant omfattr Syansk Unirsitt, Billun Lufthan, flr storcntr og Danish Crown. Succsn bunr i t ingån knskab til markt, mnr irktørn sl. Vi r n nst irksomh hrhjmm, r fokusrr 100 rocnt å t hr områ, og t btyr, at i liggr in m know-how, man ikk finr anr str. Vi inr mgt å, at i ikk bar sælgr ustyrt, mn at i også kan gi rigtig sar. Dt r jg sikkr å, sigr irktørn. Flugtjsskilt og nøblysning r tros alt mr n unaturligt, klart, grønt lys og små mæn i anik. Først oktobr sist år tråt Claus Nissum til som aministrrn irktør i irksomhn Saf-Light, r r lants førn ubyr af sikkrhsblysning. D karaktristisk flugtjsskilt hængr all str, hor r r mang mnnskr samlt. I foyrn hos Saf-Light kan man foriss sig om, at mon også florrr innfor nn branch. 5

6 irksomhs ortræt Dt ar Ian Stffnsn (t), r grunlag Urtk i I ag jr han og sønnn Knt Stffnsn hr sin hall af irksomhn, r tr gang r kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank. Urtk hær niaut En lill irksomh m bas i Nørr Åby har fåt stor succs m at stabilisr gul og funamntr ftr n i Danmark forholsis ny mto. For nn af Tærjn ikk langt fra Nørr Åby og klos o a motorjn liggr irksomhn Urtk. Og t skal man i, for n gør ikk mgt æsn af sig. På såan n næstn instill sommrag har flagn mr n alminligt sært at fol sig u, og stor rangn bogstar å facan skal man kigg langt ftr. Alligl strømmr t in m arbj til irksomhn, r har funt n nich å t ansk mark. Urtk stabilisrr og hær sål gul som funamntr, r synkr, og t gør ftr n ny ograningsfri mto, r r bå skånsom og ffkti. - Vi har ært m til at hæ t gul 50 cntimtr, og i har ært å n oga, hor t funamnt bl løftt næstn ti cntimtr. Dt r altså mgt, fortællr minhar Knt Stffnsn. Og han r såmæn ikk n nst, r r bgjstrt. Virksomhn har m stor succs stabilisrt bærn konstruktionr t rnsningsanlæg. Dn har sikrt gult i Jysk Banks hokartr i Silkborg, n har løftt 200 karatmtr btonaral i Købnhans Lufthan, og n har løftt og stabilisrt gult i t af rouktionslokalrn hos Danfoss. For ikk at næn t utal af riat illar m sætningsskar, hor Urtks montørr har løst roblmrn. Gazll-irksomh Urtk bl grunlagt i 1998 af Ian Stffnsn, r r irksomhn fra riatn hjmm i Brjning Børko. I januar 2000 tråt sønnn Knt Stffnsn til, og sammn løst all ogar fra salg, tilbusgining og aministration til sl uførlsn af t konkrt stykk arbj. Sin r r skt mgt. Virksomhn r flyttt til størr lokalr i Nørr Åby, ligsom r i ag r ti man ansat, så Knt og Ian kan koncntrr sig om at skaff arbj nok. Dt gør så got, at Urtk tr år i træk fra bl kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank, hilkt inr om n kslosi uikling i omsætningn. Baggrunn r måsk n filosofi, r har fulgt far og søn sin tilig år, og som i ag gnnmsyrr irksomhn. - Vi har n rgl om, at all rojktmarbjr skal ha røt at arbj m t hr i raksis. Eftr ors mning kan man ikk rågi n kun og gi t rigtig tilbu, his man ikk r 100 % m å, ha t hanlr om, konstatrr Knt Stffnsn. Sin januar 2005 har Knt og Ian Stffnsn jt hr sin hall af irksomhn. Virksomhn m bas tæt å Nørr Åby har stabilisrt bærn jorlag unr ksmlis n kirk og t rnsningsanlæg. Urtk-Mton - r uiklt i Finlan og bnytts i ag or hl klon. - brugs til ograningsfrit at hæ og stabilisr gul og funamntr, r synkr. - r basrt å t scilt uiklt miljønligt roukt kalt Urtk GoPlus. Urtk Go- Plus srøjts n unr gult llr funamntt å t st, hor roblmt r oståt. Hrftr uir t sig kraftigt, hor n omkringliggn jor blir rsst sammn, og ntull hulrum blir fylt u. På n må blir unrgrunn stabil, og bærnn styrks btragtligt. Når Urtk GoPlus r hært, r t hårt som stn. - r ograningsfri, hurtig og mgt skånsom. Dt btyr, at har, trrassr, inkørslr og anr unomsaralr ikk blir ølagt. På samm må kan ksistrn gul bibhols, og bbor kan bli i hust, mns arbjt står å. Er r tal om n irksomh, kan rouktionn sun i langt flst tilfæl fortsætt uhinrt, mns skarn ubrs. Entull fylt lagrrolr og maskinr kan bli stån. Urtk kan stabilisr o til 200 m 2 inustrigul å n nklt arbjsag. - kan stabilisr unrgrunn n til cirka fm mtrs yb. Som altrnati kan Urtk stabilisr funamntr m æl, som man borr n langs funamntt i n yb å o til 20 mtr, horftr man boltr æln fast til funamntt. M n forholsis ny og ograningsfri mto kan Urtk løft og stabilisr bå gul og funamntr. 6

7 Ny marbjr m Can.match/Akamikrns A-Kass Sin Can.match gik i luftn tiligt i 2007, har haft tralt. Mr n 3000 akamikr står nmlig klar i kaniatbankn til jobs, som Can.- match formilr. Hr hjælr man bå m t hurtig jobmatch, mn ingår også i løbn samarbj om rkruttring af ny marbjr - inn for kommunikation, analys, rojktlls, it, økonomi, jura os. Så r u irksomhslr, HR-ansarlig llr u, at r snart blir brug for n ny højtuannt kollga å in arbjslas kan Can.match anns - rofssionl og hurtig sric - hlt un omkostningr. M t irkt match uælgs min. 3 kalificr kaniatr til jobbt i løbt af få ag - hrftr r t blot o til jr at ælg jrs ny marbjr. Læs mr å Ring llr sn os n mail å Skal u instr i højtknologi? Så kan Højtknologifonn ær n muligh. Højtknologifonn skabr æri i t ansk samfun at instr risikoilligt i markant højtknologisk tiltag, som byggr bro mllm irksomhr og offntlig forskningsinstitutionr. Højtknologifonn ulr 280 millionr kronr i 2007 m særligt fokus å små og mllmstor irksomhr, hor kun 7% af irksomhrn i ag r i kontakt m offntlig forskning. Læs mr å llr kontakt Milfart Erhrscntr.»KOM GODT FRA START«Anrs Buss Rasmussn, jr af Insl Bryggri har m stor succs roucrt scialøl i t års ti. Han knr til igtighn af at komm rigtigt i gang som iærksættr.»jg fik hligis n irklig go sarring hos Milfart Erhrscntr å at la min forrtningslan, så jg kom got fra start. Druor fik jg kontakt til rs ntærk af komtnt rågir, som kunn birag til, at mit bryggri fik n go ostart«, utalr Anrs. S mr å UDVIKLING«Richar Olsn jr af Anytim Ur & Otik i Ejby har ltagt i t 1 årigt uiklingsrojkt for irksomhr hos Milfart Erhrscntr.»Dt har ært utroligt insirrn at ltag i forløbt, hor i ar 13 jrlr m samm roblmstillingr«, fortællr Richar.»Jg fik nogl go rskabr til at uikl min irksomh, og ar også gnnm n sænn rsonlig uikling i løbt af årt«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

8 Ha kan min irksomh brug n innoationsagnt til? En innoationsagnt kan Intificr konkrt uiklings- og innoationsmulighr i irksomhn, f.ks. ny tknologir llr uikling af ny rouktr, arbjsrocssr llr forrtningsstratgir Forslå konkrt løsningr, r kan skab uikling i irksomhn Fungr som sarringsartnr i inln fasr af t uiklingsrojkt i irksomhn. En innoationsagnt har Stor rfaring m tknologisk og forrtningsmæssig uikling Orblik or ansk ksrtr og forskr, r tilførr in til irksomhn Orblik or mulighr for at få offntlig støtt til innoationsrojktr. Hm kan bnytt innoationsagntrn? Små og mllmstor irksomhr m o til 250 ansatt, r ønskr at forny sig og har bho for sarring. Dr gnnmførs irksomhsbsøg, hor konkrt uiklings- og innoationsmulighr intificrs. Dt r gratis for irksomhrn at få t innoationstjk. Hør mr om innoationsagntrn at kontakt Milfart Erhrscntr. Få in in i in irksomh! Rgional inilotr r t tilbu til små og mllmstor irksomhr om ansættls af n højtuannt marbjr. Tilbut sigtr å at få flr højtuann ansat un for lants storbyr og styrk samarbjt mllm små og mllmstor irksomhr og ininstitutionrn. Virksomhr m 2 til 100 ansatt kan få kr. om månn i o til 12 månr til at rø n højtuannt marbjr, n rgional inilot. Vinilotn skal i rion gnnmfør n konkrt uiklingsoga. Drtil kommr t tilsku å kr. til inkøb af ylsr hos unirsittr, sktorforskningsinstitutionr og GTS-instituttr. Dr r ingn ansøgningsfristr, a milrn gis ftr først til møll rincit. I r r afsat 30 mio. kr. til orningn hrt år. Dr r n rækk konkrt kra til irksomhn og inilotn. Kontakt Milfart Erhrscntr his u il hør mr om orningn.»iværksætter MED TURBO PÅ«Jan Balrston, inhar af motøjs butikkn DIVA og DIVA ntsho har succs m at ri to irksomhr å én gang. Dt har ært hårt at start gn irksomh, mn hligis fik jg n rigtig go jlning å Milfart Erhrscntr, så jg gjor tingn rigtigt fra startn af. Nu r jg mlm, og brugr m rfor løbn til orornt sarring omkring min irksomhs uikling, utalr Jan Balrston. S mr å ERHVERVS- LEDERE FINDER SAMMEN«Vrnr Rosnal irktør å Isolus Fjrnarmtknik A/S r n af ltagrn i Milfart Erhrscntrs lrntærk. Han fortællr, ha ntærkt har git ham.»jg kom orinligt m i ntærkt for at mø anr lokal lr og rfaringsuksl omkring or irksomhr. Dt fungrr rigtig got, og mnr i tagr o, r annlig i raksis. Nogt man kan forhol sig til som f.ks rsonalrkruttring«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

9 ERHVERVSOMRÅDE I MIDDELFART I områt må irksomhrn bygg i tr tagr i n høj å o til 13 mtr. Skorstn og ntilationstårn må og orstig højn å 13 mtr. MIDDELFART KOMMUNE ER EN AKTIV MEDSPILLER I ERHVERVSUDVIKLINGEN AF TREKANTOMRÅDET VED LILLEBÆLT. V motorjn r risn r. m2 120 kr. og bag motorjn 90 kr. Hrtil skal læggs t kloakbirag r. 800 m2 grun for 2007 r kloakbiragt kr inkl. moms. MIDDELFART KOMMUNE FØRER EN FREMSYNET ERHVERVS- Bbygglssrocntn r 40, og grun ustykks ftr ønskr om grunstørrls. POLITIK OG UDSTYKKER I DISSE ÅR EN RÆKKE ATTRAKTIVE ERHVERVSGRUNDE TÆT VED MOTORVEJEN. DET HAR MANGE Kontakt Tknik- og Miljøforaltningn i Nørr Aaby. Tlf VIRKSOMHEDSEJERE OPDAGET, OG MIDDELFART KOMMUNE INDTOG I 2006 ANDENPLADSEN I KONKURRENCEN OM FLEST SOLGTE ERHVERVSGRUNDE I DANMARK. sj Bogn j rby Stau Mo tor j E 20 a Nyh Nyha ru Skåst Stran stru Eskils tru stru Skå Skås Frih ru åsstru Skåst o sko M M jlsk tag T FAR DEL MID 1 r T h. FAR n som DEL r irk orj I MID tilby mot E D N n tæt ri U u g R m lig reg Kom sgrun j ø GOD lfart Fyns å afk hr t tæt lagt til Mi kti r r å mr ilfa t r u shano s attra M å r gro rh kant af 0. Omr r, n 2 ny t Dt stlig u torj E ærks utikkr. ø i, o å n 8 fra M inustr tailb omr til t rs sl 5 t an ræn rh kra k ny flot m af byg blan g las s g un r sig mnin m l o m r r Ko snt fo u t r g a ræ go lf Mi ynsj lantnin F ing, b n skilt rn. gri FÆ l ru Rors As mos Hsto Sk lun GAMB ORG FJO RD Uby VIG 313 Ru Gl Ørsl Lung - TY høj Lung K rt K BR bjrg Ørs VIG ru ru Hj Hår 10 km n Kaslu ru Tan by r Aa Søn r tkæ Em 313 org lsb W Ho GEN o rsk Øst Lungrg Bj y Husb EDNIN 55 rgår SønSko Hygin BRIND l øll bøl bø bø kk Hæ H 329 st Ørsl Bjrg n Gri sko Ålsbo o Ålsb Å kr ank Ban Balsl Føns FØNS ru Ettt ru Hønn stru King s Ronæ torn SarrSko rø Sltt Fjl oss mo m nm n nn Grøn G Y EJB går Mos Rolun ru Fjll st ga Bårin RRE NØ Branstru Byllru Viby UP NDR HAR Insl Tåru Insl Y AAB org Gamb rg nbo Fry Vjru 57 Kaus ing Skrill stru Sn NØ k Blan 303 rby Kæ 317 E20 16 ra Øksn Sko u nr Br Bårin u Kustr rby Stau rk Nyyma år å sg s Sko ru n Br Sko rilan s Sko Højru g y Vjlb ls ols l Ho Gamm Bro Frih g an rl Bårin Somm år Brog Røjl 58 ko Ejlssko Or O Bro ran g St Bårin y Vjlb F urby Sta o Sk Batt G VIG sko Barløs :10 0 BRA NDS agr San Ø a-s BÅRIN Vjlby Strib ø Errits ang nkg Ta Hojn Stran rg Varbj stran Bro 10 km :10 Dt saml salgsmatrial kan rkirrs hnnls til Milfart Kommun llr Milfart Erhrscntr

10 Vlkommn til ny mlmmr Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Jtt Ditl Tlf.: Konsulntirksomh M2 Gul Frnslunj 2 /Claus Myhlius Tlf.: Gullæggrfirma MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Ol Vstrgaar Poulsn Tlf.: Innoationshus NT-Traaarr Himalsj 14, Kauslun / O.K. Nilsn Tlf.: Tråarfabrik FynBoByg Hollænrj 106, Skrilling /Ptr Jørgnsn Tlf.: Tømrrforrtning AOF Milfart Tglgårsarkn 101 /Ann Poulsn Tlf.: Dag/Aftnskol Saf-Light A/S Langlansj 14 / Claus Nissum Tlf: Sikkrhstknik innfor blysning Srin Kursuscntr Skosingt 25 /Anglika Rosnbrg Tlf.: Kursuscntr JKS a/s Vnrsga Frricia /Solig Bjørnø Tlf.: Vikarburau UniqCoaching MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26, lok. 312 /Hann Sø Mikklsn Tlf: Coaching Tam Lillbælt Karnsj 8 /Sørn Frslun Tlf Konsulntirksomh Grøn Plj og Anlæg Solængt 1, Strib /Kim Olsn Tlf Anlægsgartnr Bjrgs Fysiotrai Strib Lanj 84 /Lott Bjrg Olsn Tlf.: Fysiotraut Marbjrn Værkstsj 12 /Jantt Dmuth Tlf.: Vikarsric Cylinric Dnmark a/s Falstrsj 1 /Pr Hou Christnsn Tlf.: Prouktionsirksomh Kom m i lrntærk Er u lr? - og kan u nikk gnknn til t bho for at snakk m anr lr om jrs uforringr? Så har u mulighn for at ltag i t næst lrntærk, som r at bli tablrt. I ntærkt mør u anr lr fra lokalområt. Hrt mø inholr: Erfaringsuksling bort runt Olæg fra n kstrn olægsholr Er u intrssrt i at ær m i t ynamisk forløb, u sl r m til at ræg. Kontakt Milfart Erhrscntr:

11 Ny mlmmrs gn ræsntation Vi r m r lyttr, følgr or ogar til ørs og gir n fair bhanling til all. Vors fornmst oga r at knytt kontakt mllm arbjsgir og arbjstagr. Vors styrk r tæt og rsonlig kontakt til all, sål irksomhr som ikarr unr mottot: Rtt rson - å rtt st - til rtt ti! Vikarburaut Marbjrn Værkstsj 12 mail: hjmmsi: itl Consulting Manglr u n brik? En klar lan for in irksomhs frmtiig ækst og uikling? Rssourcr llr kalifikationr i in organisation til at løs n konkrt oga? Flr kræftr og sarring til at tænk frmarttt? Så kan Ditl Consulting hjæl ig ir! Tam Lillbælt kombinrr t bst fra klassisk lls m n morn, systmisk tilgang. Filosofin r, at lrns mål kun nås, når marbjrn følr sig hørt og anrknt, og kommunikationn r rsktful. I systmisk lls får marbjrn mansar. Tam Lillbælt Karnsj 8, Tlf.: mail: wb: Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 tl Innoati rsonallj Tag ansar å højst niau for irksomhns ansatt og tilby m t yrst inn for trisl, coaching, strsstrai, -forbyggls og rsonlig uikling at knytt UniqCoaching til in irksomh. Læs mr: UniqCoaching / Hann Sø Mikklsn MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 Tlf Grøn Plj & Anlæg, Ejnomssric som ris af anlægsgartnr Kim Olsn, uførr unørsogar tilasst rhrslit og riat grunjr hrunr: Vligholls af grønn områr Græsslåning/hækklining/ukrutsbræning Træfælning/rofræsning/flishugning Anlægsgartnrarbj Hånærksmæssig ogar All ogar tilbys å fast samt a hoc basis. Grøn Plj & Anlæg Ejnomssric Solængt 1, Strib Tlf Srin Kursuscntr r bliggn m skon som nabo og m anoramausigt or bæltt - lig n ny Lillbæltsbro i Milfart. Hr kan u læn ig trygt tilbag, ny n nstån usigt og orla rstn til os. Vi har 10 lnumlokalr, 79 ærlsr og rstaurant til 200 rsonr - alt til mgt konkurrncygtig risr. 11

12 Insirrn tmaag Hii Gulbk rkruttring fastholls Tina Eisnhart worksho marbjrlj strsshåntring Milfart Erhrscntr og Jobcntr Milfart afholr 2 sænn tmaag, hor u får go inut fra ksrtr og irksomhr og kan sørg m til rås. Nils Chr. Hamml Torsag. 11. oktobr: Tma: Rkruttring og fastholls af in marbjr. Manag. 5. nombr: Tma: Strsshåntring og nbringls af fraær har ffkt å in bunlini. Erhrsnyt ugis af Milfart Erhrscntr Hans Bangsj 40 Tl Blat ukommr til mlmmr af Milfart Erhrsrå. Så brug 3 timr fra , hor u får inut til in irksomh og sluttr af m n frokost. Kontakt Milfart Erhrscntr for yrligr information å tlf Ellr s ors hjmmsi www. milfart-rhr.k fra ug 36. Olag 900 stk. Ansarshan raktør r rhrschf Nils Chr. Hamml.

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

TEMA: TANDKØDSLIDELSER!

TEMA: TANDKØDSLIDELSER! i n l v n b u t i k All tilbu r gæln fra 27.06.2014 til og m 06.07.2014 llr så læng lagr havs. Dr kan vær varr som ikk lagrførs i nklt butikkr. TEMA: TANDKØDSLIDELSER! Tanlægr r vi ikk, mn har vin og faglig

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klass 2011/12 Lynby-Taarbæk Kommun Hvorfor væl 10. klass? Inhol 10. klass r n ann må at å i skol Du skal væl 10. klass fori: u får lærr, som r vant til at unrvis i t unomsmiljø u vil uvikl i falit

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

BIBELHISTORIE. 58 Historie 1 2015. Moses skilte, ifølge Bibelen, Det Røde Havs vande med Guds hjælp.

BIBELHISTORIE. 58 Historie 1 2015. Moses skilte, ifølge Bibelen, Det Røde Havs vande med Guds hjælp. BIBELHISTORIE MOSES STADIG Hans histori r vlbskrvt i Biblns mosbøgr. Mn kun ér. Og ntop rfor stris forskrn staig om t af biblhistorins størst spørgsmål. Er brtningn om Moss og jørns uvanring san? 58 Histori

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Læs side 2. Steff Houlberg pølser Bayerske, Hotdog, Frankfurtere eller Knackere 435-500 gram Frit valg. PR POSE 1000. Carlsberg pilsnere KUN

Læs side 2. Steff Houlberg pølser Bayerske, Hotdog, Frankfurtere eller Knackere 435-500 gram Frit valg. PR POSE 1000. Carlsberg pilsnere KUN Magasint room 132 sir fylt m inspiration til flot og praktisk inrtning af køkkn, ba og skyør. Hnt t gratis hos Dsigna g 8 Onsag n 24. fbruar 2010 61. årgang Stort strygrnsmbl i Tvilum Fri i fult firspring

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier Julspcial 2015 Prisr 50.000,- kr til 80.000,- kr Prisr 25.000,- kr til 49.900,- kr Prisr 10.000,- kr til 24.999,- kr Prisr unr 10.000,- kr Prisr unr 5.000,- kr Din lvranør af basisustyr til labratrir Crzasvingt

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen Vjl Kommunl Skolvæsn Kvlittsrpport 2012-13 Skolrpport fr Nørrmrksskoln v Susnn Fjlgr Kristnsn Kær skollr Hrm præsntrs kvlittsrpportn for 2012-13. Dn yggr som tiligr år på forrig års sklon, såls t tlfktrkn

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere