Derudover kan nøgletal og reformstatus findes her:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover kan nøgletal og reformstatus findes her:"

Transkript

1 - Herning - Holstebro - Ikast-Brande - Lemvig - Ringkøbing-Skjern - Skive - Struer RAR Vestjylland Møde 25. marts 2019 Bilag: Referat af Formandskabsmødet den 4. marts Oversigt over RAR initiativer og aktiviteter Årshjul Kurser indstillet til Rådets godkendelse Kurser indstillet til Rådets særskilte godkendelse Status: Initiativer mangel på arbejdskraft Aktivitetsplan, bygge og anlæg Aktivitetsplan, SOSU Aktivitetsplan, industri Afrapportering af transport Notat om job og handicap Svarbrev fra Region Midtjylland Derudover kan nøgletal og reformstatus findes her: Rådets videndelingsside kan findes her:

2 RAR Vestjyllands møde 25. marts Referat af Formandskabsmødet den 4. marts 2019

3 Formandskabsmøde, RAR Vestjylland 4. marts 2019 Kl , 3F, Jægervej 12, 7800 Skive Mødedeltagere RAR: John Hermansen, Kent Falkenvig og Klaus Helmin-Poulsen AMK: Karl Schmidt og Line Hyldgaard Dagsorden 1. Opsamling fra Rådsmødet den 15. januar 2. Møde med ministeren 29. januar 3. Dagsorden Rådsmøde 25. marts 4. Planlægning af Seminar marts 5. Årshjul 6. Kommunikation 7. Samarbejdsaftale med sinstitutionerne 8. Gensidig orientering 9. Eventuelt 1

4 1. Opsamling fra RAR mødet 15. januar Anledning Formandskabet samler op på Rådsmødet den 15. januar. Indstilling Beslutning Sekretariatet indstiller, at Formandskabet drøfter nedenstående punkter. Velfærdsanalysen behandles nærmere på det kommende seminar og Rådsmøde. Højtuddannede: AC deltager med oplæg om dimittendmobilitet (projekt) på Rådets juni møde. Der er gjort mange erfaringer gennem tiderne ligesom der kan være mange perspektiver. Der er forskellige tilgange og behov. Der er behov for at synliggøre Vestjylland som et stort og attraktivt arbejdsmarked. Det attraktive Vestjylland kan være en overskrift for arbejdet ift. højtuddannede. Rådets vinkel er beskæftigelse, men der kan være muligheder i at samarbejde med eksempelvis kommuner, Erhvervshuse og andre, der også interesserer sig for bosætning. Der lægges op til en beslutning på mødet i juni. Der er behov for fokus på de, der skal efterspørge arbejdskraft det er det, der gør Vestjylland attraktiv. Således skal der være fokus på både udbud og efterspørgsel. Sekretariatet sætter emnet på dagsordenen til det kommende Formandskabsmøde. Til punktet medsendes AC analysen samt ledighedstal for AC ere i Vestjylland. Sagsfremstilling Bilag Opsamlingspunkter til drøftelse: - Velfærdsanalyse: sekretariatet arbejder videre med dialogen med KKR der lægges op til, at punktet behandles nærmere på seminaret - Højtuddannede: på mødet blev der rejst et ønske om øget fokus på højtuddannede og højt specialiserede kompetencer. Emnet er temasat i juni, men hvordan får vi det tænkt mere ind i rådsarbejdet i det hele taget? Ingen bilag til dette punkt. 2. Møde med ministeren 29. januar Anledning Formandskabet evaluerer mødet med ministeren. Indstilling Beslutning Sekretariatet indstiller, at Formandskabet drøfter det netop afholdte møde med ministeren. Gode oplæg, men oplæggene er ikke afgørende for mødets succes det helt centrale er selve mødet med ministeren, og der behøves ikke af hensyn til deltagerne at hæfte andre oplæg på. Det kunne være en mulighed, at formændene mødes inden og drøfter relevante emner. På mødet med ministeren kunne man bruge mere tid på de udvalget emner, som nogle af formændene præsenterer. På den anden siden er mødet med ministeren en god lejlighed til at præsentere det enkelte RAR. Et alternativ kunne være, at Nordjylland, Østjylland og Vestjylland internt aftaler, at en formand har hele taletiden. Mødet har værdi og formål, når ministeren deltager. Det var ønskeligt, hvis ministeren kunne afsætte mere tid. 2

5 Sagsfremstilling Hele formandskabet deltog i mødet som repræsentanter for RAR Vestjylland. Program for mødet: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Velkomst v/lene Espersen, formand i BER Formandens bemærkninger samt præsentation af program Oplæg, v/stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA om fremtidens kompetencer på arbejdsmarkedet og RAR-VEU opgaven. Efterfølgende drøftelse. Kaffepause Indledning v/beskæftigelsesministeren. Korte indlæg fra hver af de 8 RAR-formænd, hvor to emner nævnes, der særligt interesserer det pågældende RAR, og hvor der stilles ét spørgsmål til ministeren. De første fire RAR-formænd holder deres indlæg i direkte forlængelse af hinanden. Ministeren får herefter mulighed for samlet at komme med svar og kommentarer til de pågældende formænds indlæg, inden de sidste fire RARformænd holder deres indlæg i direkte forlængelse af hinanden. Afrunding v/beskæftigelsesministeren. Kaffepause Oplæg v/torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE om demografien, arbejdsmarkedet og fremtidens offentlige service Afrunding v. Maria Schack Vindum, direktør i STAR Let buffet Bilag Ingen bilag til punktet. 3. Dagsorden Rådsmøde 25. marts Anledning Formandskabet fastlægger dagsorden for det kommende Rådsmøde. Indstilling Beslutning Sekretariatet indstiller, at Formandskabet fastlægger dagsorden for det kommende Rådsmøde. Ingen bemærkninger. 3

6 Sagsfremstilling Rådsmødet er en del af seminaret. For at have mest mulig tid til seminaret er der kun afsat en time til Rådsmødet. Temaet om job og handicap behandles som en del af seminaret. Det samme gør sig gældende for den uddybende drøftelse af Velfærdsanalysen samt drøftelse af regionale succeskriterier for VEU indsatsen. Dagsordenen er derfor relativ kort denne gang. Sekretariatet foreslår følgende dagsorden: RAR s interne foldhold - Referater (O) - Dagsorden (B) - Opfølgning på RAR aktiviteter og årsplan (B) Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft - Godkendelse af positivlisten (B) - Status initiativer (O) - Status RAR s branchenedslag (O) - Baselinemåling VEU (O) Værdiskabende samarbejde - Møde i Koordinationsforum - dagsorden(o) Viden og videndeling - Formandskaber (O) - Sagsudvalget (O) - Tilforordnede (O) - Arbejdsmarkedskontoret (O) o Erhvervshuse - Eventuelt Sekretariatet vil efter Formandskabsmødet udarbejde den endelige dagsorden. Ændringer til ovennævnte kan forekomme. Fremover vil der ligeledes være oplæg til, hvilke konkrete indstillinger, der skal være til udvalgte sager på Rådets dagsorden. Dette er et udløb af drøftelsen om gode rådsbeslutninger. Bilag Ingen bilag til dette punkt. 4. Planlægning af seminar marts Anledning Formandskabet skal fastlægge program for Rådets seminar. Indstilling Beslutning Sekretariatet indstiller, at Formandskabet fastlægger det overordnede program. Der sendes drejebog ift. formandskabets roller på seminaret ift. gruppearbejde. Der lægges vægt på, at mødet med udvalgsformændene skal give værdi for kommunerne. Der sendes en mere konkret indbydelse til kommunerne med cc til Formandskabet. Sagsfremstilling Nedenstående udkast til program vil blive uddybet på mødet. Oplæg fra Steen Vindum og mødet med Udvalgsformænd og næstformænd ligger tidsmæssigt fast, idet Steen Vindum kun kan deltage på det pågældende tidspunkt og 4

7 udvalgsformænd og næstformænd er inviteret. Ligeledes er sekretariatet sammen med DH repræsentanterne i gang med at finde paneldeltagere til temaet om job og handicap. Dette tema derfor også mere eller mindre fastlagt tidsmæssigt. Tidspunkt Emne Bemærkninger Frokost Rådsmøde Kun de vigtigste beslutningspunkter og RAR s interne forhold Kaffepause Tilstrækkeligt, tilgængelig, kvalificeret arbejdskraft Pause Et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked Tema om rekruttering og regionale succeskriterier -Velkomst og program John 10 min -Intro med data om rekrutteringskanaler m.m. og succeskriterier 30 min Karl -Tre spørgsmål plus intro til grupper 10 min. Klaus (?) -Gruppearbejde 3 grupper 50 min. -Opsamling i plenum 20 min. -Intro til kommunikation og beslutninger hvordan kommer vi udover rampen? 10 min Kent (?) -Gruppearbejde 30 min. -Opsamling i plenum 15 min. Tema om handicap - Intro til tema John 10. min. - En kort gennemgang af initiativerne i satspuljeaftalen 15 min. - Paneldebat om flere handicappede i job 1 time - Afrunding John 5. min Opsamling på dagen John og Karl Pause Middag Evt. indslag under middagen Aften Ikke program Line laver skriftlig opsamling 5

8 Tidspunkt Emne Bemærkninger 7.00 Morgenmad 8.30 Opsamling: succeskriterier, skal vi gøre mere på handicapområdet, velfærdsanalysen -Skriftlig opsamling uddeles - Drøftelse af regionale succeskriterier 15 min - Drøftelse af hvad RAR skal gøre ift. handicapområdet 15 min. - Velfærdsanalysen og RAR s muligheder drøftes 20. min Pause 9.30 Oplæg Steen Vindum KKR Kan kun deltage på dette tidspunkt Pause Vand, kaffe og frugt i lokalet Møde med udvalgsformænd m.fl Frokost Tema om rekruttering og regionale succeskriterier: RAR VEU opgaven er født med 5 landsdækkende succeskriterier RAR tidligere og flere gange har fået præsenteret. Samtidig er det op til hvert enkelt RAR at supplere disse med egne regionale succeskriterier. Der har tidligere på RAR Vest møde været oplæg med forslag hertil, men på daværende tidspunkt blev punktet ikke nået. Hertil kommer at RAR Vest nu er mere fortrolig med opgaveforståelsen og derfor vil have langt bedre grundlag for at tage drøftelsen om at finde eventuelle supplerende RAR Vest succeskriterier. Der i øvrigt gennemført en landsdækkende analyse vedr. de 5 landsdækkende succeskriterier for at søge fundet en form for åbningsbalance netop i f t de 5 denne åbningsbalance kan også indgå i baggrunden for drøftelserne af eventuelle supplerende regionale succeskriterier. Det bemærkes, at der er helt op til det enkelte RAR selv om man overhovedet vil finde supplerende kriterier. Tema om job og handicap: Sekretariatet mødtes i november med DH repræsentanterne for at tage hul på arbejdet med handicapområdet i RAR. Der var enighed om, at der skal fokuseres på den arbejdsmarkedsrettede del af handicappolitikken hvordan kan flere handicappede få fodfæste på arbejdsmarkedet? Sekretariatet har arbejdet videre med indhold til et tema for RAR. Sekretariatet lægger op til, at vi sammen med DH repræsentanterne arbejder videre ud fra nedenstående model: - Der produceres et notat til Rådet til udsendelse inden Rådmødet. Indhold: o Aktuelle nøgletal på handicapområdet o Orientering om handicapinitiativerne i satspuljeaftalen o Orientering om de initiativer i LAB, der vedrører handicappede o Info og erfaringer fra igangværende/afsluttede projekter o Andre emner, der kan være relevante i forhold til handicapdagsordenen og RAR 6 Invitation er sendt ud Program: Velkomst, RAR s strategi og formål med at mødes: John Bordet rundt på baggrund af spørgsmål sendt ud på forhånd.

9 - På Rådsmødet sættes en time af til temaet med følgende form: o Paneldebat om udfordringer og muligheder ift. at få handicappede ind på arbejdsmarkedet deltagere kunne være sinstitutioner, virksomheder, DH, jobcenter. Der indledes med korte indlæg fra deltagerne og derefter debat på baggrund af spørgsmål til panelet o Temaet afsluttes med, at Rådet drøfter og beslutter, hvordan man vil arbejde med handicaptemaet fremover herunder evt. konkrete tiltag Møde med kommunale Udvalg Alle kommuner er inviteret til at deltage med formand og næstformand for beskæftigelses/arbejdsmarkedsudvalget samt en ledende embedsmand. Fra Rådet deltager de, der deltager i seminaret. Formålet med mødet er blandt andet at sætte fokus på emner, der er relevante for kommunerne at tænke ind i arbejdet med beskæftigelsesplanerne for Sekretariatet foreslår, at formandskabet i fællesskab indleder mødet med et kort oprids af Rådets strategiske fokusområder. Dernæst får alle kommuner lejlighed til at orientere om udfordringer, dele gode ideer m.m. Der kan evt. sendes spørgsmål ud på forhånd eller en kommune kan bedes om at holde et kort oplæg om et særligt tema. Sekretariatet er i gang med at udarbejde et RAR notat med relevant data til kommunerne forud for deres arbejde med beskæftigelsesplanerne for Notatet bygges op om tre dele: generelle fakta om arbejdsmarkedet i Vestjylland, Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft og et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked. Kommunerne vil få lejlighed til at komme med ønsker til supplerende data. Formandskabet skal drøfte program samt egen rolle under seminaret. Bilag Ingen bilag til punktet. 5. Årsplan Anledning Indstilling Beslutning Sagsfremstilling Formandskabet skal drøfte indhold af Rådets årsplan. Sekretariatet indstiller, at Formandskabet: - Drøfter emner og temaer til de kommende Rådsmøder Punktet ønskes ikke behandlet som et fast punkt med mindre der lægges op til justeringer. Formandskabet har altid mulighed for at ændre i emner og temaer for de kommende møder. Rådet besluttede på sidste møde, at man ønskede et løbende overblik over RAR s arbejde i en årsplan. Årshjulet tilrettes efter Formandskabsmødet. Og et egentligt årshjul præsenteres for Rådet på det kommende møde. Sekretariatet lægger op til, at Formandskabet drøfter ønsker til emner, der skal have særlig fokus på møderne i

10 Sekretariatet foreslår, at følgende emner behandles i 2019: Marts: - Seminar - Møde med kommunale udvalgsformænd og næstformænd med fokus på arbejdet med beskæftigelsesplaner - Job og handicap (tema omtalt på seneste Rådmøde) Juni: - Oplæg AC om dimmitendmobilitet - Opkvalificering på alle niveauer del 1 (fokus på højtuddannede) - Status varslingsindsats - Strategi for nytteindsats September: - Opkvalificering på alle niveauer del 1 (fokus på erhvervsr) - Integration og arbejdsmarked November: - Kommunernes investeringsstrategier Der er ikke nødvendigvis tale om egentlige temaer. Det kan være dagsordenspunkter, hvor der er sat tid af til en grundig drøftelse uanset form er det vigtigste, at fokus er på, hvad RAR konkret kan gøre. Nogle af emnerne vil formentlig kunne strække sig over flere Rådsmøder med forskellig tyngde. Bilag Årsplan 6. Kommunikation Anledning Indstilling Beslutning Sagsfremstilling Formandskabet skal drøfte indhold af det første nyhedsmagasin Sekretariatet indstiller, at Formandskabet drøfter emner til det første nyhedsmagasin Samarbejdsøvelsen ift. koordinering af videre- og efter kan udfoldes i et nyhedsmagasin. Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i et branchenedslag. På seneste Rådsmøde blev det besluttet, at Rådet skal gøre brug af nyhedsbreve. Sekretariatet har arbejdet videre med emnet, og er kommet frem til følgende: - Pressemeddelelser: Der sendes en fast pressemeddelelse vedr. ledighedstal ud ti gange om året. Derudover kan Rådet beslutte at udsende pressemeddelelser i forbindelse med Rådsmøder eller øvrige arrangementer og initiativer. Pressemeddelelser sendes til lokale medier samt RAR - Nyhedsbreve: korte her og nu nyheder med mulighed for link til Rådets hjemmeside o.l. Nyhedsbreve er elektroniske og sendes ud, når nyheden opstår. Modtagergruppen er alle, der har tilmeldt sig. Man kan tilmelde sig via dette link: - Nyhedsmagasiner: Nyhedsmagasinerne er 1-2 siders samling af nyheder, viden, reklame for arrangementer m.m. fra RAR, der er sat op med et læsevenligt layout. Rådet udsender ca. 2 nyhedsmagasiner om året. Modtagergruppen vil være relevante samarbejdspartere eksempelvis de kommunale udvalg. 8

11 Det er planen, at første nyhedsmagasin skal udkomme i april. Formandskabet vil fremover have et punkt på Formandskabsmødet inden magasinet udkommer, hvor der er lejlighed til at drøfte indhold. Rådet vil få nyhedsmagasiner til orientering. Pressemeddelelser og nyhedsbreve vil være tilgængelige på Rådets hjemmeside. Sekretariatet håber at have et layout til nyhedsmagasinet med til mødet. Bilag Ingen bilag til dette punkt. 7. Udkast til samarbejdsaftale med sinstitutioner (sagen er eftersendt) Anledning Indstilling Beslutning Rådet har ønsket, at der indgås samarbejdsaftale med sinstitutioner. Der er nu et udkast klar, som er eftersendt. Sekretariatet indstiller, at Formandskabet - Drøfter indhold i aftalen - Godkender procesplanen Der er plads til en opstramning ift. sprog og længde. Aftalen er i høj grad en ramme for, hvilke emner, der skal samarbejdes om. Ligeledes forpligter aftalen gensidigt, at man stiller op til relevante aktiviteter i hinandens regi. Aftalen bidrager til legitimitet til et formelt fremadrettet samarbejde. Udkastet læses igennem for at sikre et beskæftigelsespolitisk fokus. Konkrete aktiviteter aftales løbende og skrives i bilag. Procesplanen godkendes. Det justerede udkast sendes til Formandskabet inden det sendes videre til behandling på Koordinationsforums møde i marts. For at kunne håndteres i praksis med de mange skoler og mulige synspunkter, håndteres processen og indholdsredigeringer i formandsskabet. Aftalen sendes til endelig godkendelse på Rådsmødet i juni. Sagsfremstilling Udkast til aftale er vedhæftet. Formålet er at fastholde og udbygge det gode samarbejde mellem RAR og sinstitutionerne med fokus på efter. Forslag til proces: Formandskabet drøfter indhold og proces Koordinationsforum behandler udkastet Rådet godkender samarbejdsaftalen på mødet i juni Bilag Udkast til samarbejdsaftale. 8. Orientering Anledning Indstilling Formandskabet og sekretariatet har lejlighed til gensidig orientering om stort og småt af betydning for Rådsarbejdet. Der orientereres om aktuelle emner og drøftes eventuel fremlæggelse for Rådet. 9

12 Beslutning Læse-skrive-regne udfordringer er et tilbagevendende tema, som VUC Fyn har fået STAR midler til at igangsætte et landsdækkende projekt. Projektet skal afrapporteres til RAR løbende. Formanden ønsker at fortsætte arbejdet i koordinationsforum. Sagsfremstilling Bilag Der kan orienteres om aktuelle emner under punktet. Ingen bilag til dette punkt. 8. Eventuelt 10

13 RAR Vestjyllands møde 25. marts Oversigt over RAR initiativer og aktiviteter

14 Overblik over initiativer fordelt på indsatsområder Indsatsområde Aktivitet Beskrivelse Tidsplan Status Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft Et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked Konference Det nye VEU landskab Møde med Skolebestyrelser Konference for a-kasser, kommuner, sinstitutioner m.fl. med fokus på de nye vinde på området Første møde med repræsentanter fra sinstitutionerne 7. nov. 26. nov. Møde i Koordinationsforum Konstituerende møde 6. dec. Møde mellem DH og AMK Møde med henblik på planlægning af et kommende 2. nov. handicaptema i RAR Værdiskabende samarbejde Høringssvar Regionens udviklingsstrategi Der er udarbejdet et fælles høringssvar fra RAR Østjylland og RAR Vestjylland Sendt 22. nov. Viden og videndeling Introdage for RAR Introdage hos AMK Hvad kan RAR bruge AMK til? 22. aug. Og 5. sep.

15 RAR Vestjyllands møde 25. marts Årshjul

16 Arbejdsmarkedsbalancen gældende for 1. halvår 2020 udkommer i december 2019 Analysegrundlag + Møder i Dialoggruppen januar + kvalificerer bud på stillingsbetegnelser Møde i RAR-VEU koordinationsforum 10. oktober 15. Januar Rådsmøde: stillingskategorier til positivlisten, tema om småjobs 26. november Rådsmøde: opfølgning varslinger, kommunernes investeringsstrategier november december januar AMK, dialoggruppen ( ) finder relevante mulige r til positivlisten februar Positivlisten offentliggøres 1. oktober og gælder til med evt. justeringer 10. september Rådsmøde: ny balance, justering af positivliste, integration, højtuddannede oktober september august ÅRSHJUL Rådsmøder, RAR-VEU positivliste, temadrøftelser marts april Møde med kommunernes udvalgsformænd marts: godkender positivlisten. Seminar. Tema om handicap juli juni maj Positivlisten offentliggøres og gælder indtil Evt. behov for at justere positivlisten. AMK undersøger. Arbejdsmarkedsbalancen udkommer for 2. halvår 2019 Møde i RAR-VEU koordinationsforum 19. marts 12. juni: Rådsmøde: opfølgning varslingsindsatser, faglig og geografisk mobilitet, akademikerområdet

17 RAR Vestjyllands møde 25. marts Kurser indstillet til Rådets godkendelse

18 Positivliste for den regionale spulje, RAR Vestjylland. Gældende fra den 1. april 2019 Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere af erhvervsgrupperne på listen. Opdateret: Erhvervsgruppe Kursustitel Type Akademisk arbejde Digital markedsføring Videregående Kursuskode Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset Det faglige indhold på faget tager udganspunkt i r/merkantil/akademin-i-salg-og- de kompetencer erhvervslivet efterspørger og er markedsfoering/digital-markedsfoering- det fag Dania har flest deltagere på. akademin-i-salg-og-markedsfoering Akademisk arbejde It-sikkerhed Videregående Akademisk arbejde Kommunikation i praksis Videregående r/serviceprodit/akademin-iinformationsteknologi/it-sikkerhedakademin-i-informationsteknologi Du kvalificerer dig til at arbejde med virksomhedens it-politkker og strategier for ITsikkerhed, herunder også arbejdet med GDPR Akademisk arbejde LEAN-Ledelse i praksis Videregående Intern og ekstern kommunikation er vigtige r/merkantil/akademin-i-kommunikationog-formidling/kommunikation-i-praksisakademin-i-kommunikation-og-formidling kompetence i både offentlige og private virksomheder. I Dania bliver faget jævnligt efterspurgtg af ledige Modulet giver dig kompetencer til at arbejde r/ledelse/akademin-i-ledelse/lean-ledelsei-praksis-akademin-i-ledelse professionelt som leanleder og lede diverse initiativer ud fra leanprincipper. Akademisk arbejde Machine Learning Øvrige kurser certificering er ( og ) Datascience, business intelligence med Microsoft Azure og programmeringssproget Python. Endvidere Machine Learning algoritmer. Akademisk arbejde Online marketing inkl. Google certificeringer Øvrige kurser 30 2 Google certificering er Online marketing inkl. Google certificeringer, SEO/SEM, hjemmesideudvikling i WordPress, strategi, markedsføring og usability. Akademisk arbejde Prince2 - Foundation & Practioner / Combi Videregående 30 Akademisk arbejde Prince2 Foundation Øvrige kurser 30 Akademisk arbejde Prince2 Pranctitioner Øvrige kurser 30 Akademisk arbejde Prince2Combi Øvrige kurser 30 Du lærer at agere som et informeret medlem af et PRINCE miljø og bidrage til projektledelse ved hjælp af PRINCE2 metoden. Du lærer at anvende den anerkendte PRINCE2 metode i praksis på en hensigtsmæssig måde i et PRINCE2 arbejdsmiljø. I et acceleret forløb på en måned får du både certificering i PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner.

19 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Akademisk arbejde Programmering Videregående Kursuskode Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden r/serviceprodit/akademin-iinformationsteknologi/programmeringakademin-i-informationsteknologi Kort beskrivelse af kurset Her får du de grundlæggende programmeringskompetencer, som kan løse simple problemstillinger Akademisk arbejde Projektledelse Videregående Akademisk arbejde Akademisk arbejde Akademisk arbejde projektledelse med PRINCE 2 Projektledelse metoder og værktøjer - Horsens Projektledelse metoder og værktøjer - Aarhus Videregående Diplomuddan nelse Diplomuddan nelse Akademisk arbejde Six Sigma Greenbelt Videregående Akademisk arbejde Sociale medier Videregående Projektledelse har erstattet Projektstyring i r/ledelse/akademin-iledelse/projektledelse-akademin-i-ledelse praksis på Ledelseslinjen Her får du både teoretiske r/ledelse/akademin-iledelse/projektledelse-akademin-i-ledelse og praktiske redskaber til at styring, sammensætning og udvikling af projektgrupper. Du får også den eftertragtede PRINCE2 certificering Via dette modul får du flere perspektiver og modeller til at forstå og i praksis håndtere projekter Via dette modul får du flere perspektiver og modeller til at forstå og i praksis håndtere projekter r/serviceprodit/akademin-i-innovationprodukt-og-produktion/kvalitetsoptimering-med-sixsigma-akademin-i-innovation-produkt-ogproduktion Du bliver kvalificeret til at kunne forstå teori og praksis bag anvendelsen af Six Sigma metoder og værktøjer i kvalitetsoptimeringsprojekter Jobcentrene efterspørger dette fag, da det er r/merkantil/akademin-i-kommunikation- kompetencer som efterspørges i flere brancher og-formidling/sociale-medier-akademin-i- kommunikation-og-formidling Akademisk arbejde Videregående ITsikkerhed Videregående r/serviceprodit/akademin-iinformationsteknologi/videregaaende-it-sikkerhedakademin-i-informationsteknologi Du lærer om sikkerhedsteknologier,kryptering og sikring af netværk. Sammen med ITsikkerhedskurset er det et godt fundament for at arbejde som fx DPO Bygge og anlæg Anhugning på byggepladsen AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/anhugning-paa-byggepladsen Bygge og anlæg Anlæg i beton-, natursten og træ AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-betonnatursten-og-trae I n arbejder deltagerne med beregning og afsætning af større buer og grøfter med flere typer af afsætningsværktøj, samt planlægning, udførelse af opgaver lagt/opført i beton-, natursten og træ.

20 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Kursustitel Anlæg i betonsten, buede linier Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-betonstenbuede-linier Kort beskrivelse af kurset I n arbejder deltagerne med at planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver lagt/opført i betonvarer, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til gældende normer for arbejdet Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlæg i natursten, træ og vand Anvendelse af bygge- og anlægstegninger AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/anlaeg-i-naturstentrae-og-vand I n arbejder deltagerne med planlægning og udførelse opgaver lagt/opført i natursten og træ, hvori der indgår spejlbassiner og glidevand, pergola og hegn under hensyn til gældende normer og kvalitetsstyring AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegning- Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og styring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/anvendelse-af- anlægsområdet som grundlag for udførelse af bygge-og-anlaegstegninger deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning Bygge og anlæg Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anvendelse af faldsikringsudstyr Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage /anvendelse-af-faldsikringsudstyr AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning ers-el-installationer/arbejde-paa-eller-naerspaending-ajourf-praksis AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/arbejdsmiljoe-1-i-faglaerte-ogufaglaerte-job Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes. Yderligere afprøves teorierne gennem praktiske øvelser. Efter n kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø. Bygge og anlæg Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/planlaegningstyring-og-samarbejde-i-bygge-anlaeg/arbmiljoesikkerhed-og-sundhed-paa-byggepladsen Bygge og anlæg Armering udarbejdelse af klippe/bukkelister AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-og- Deltagerne kan selvstændigt udarbejde klippe- og bukkelister til fremstilling af armering, og montagebyggeri/armering-udarbejdelse-af-klippe-og- selvstændigt planlægge en armeringsopgaves bukkelister gennemførelse

21 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Bygge og anlæg Asfaltlapning AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/asfaltlapning Bygge og anlæg Belysning - design og dimensionering AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/belysnin gsanlaeg/belysning-design-og-dimensionering Kort beskrivelse af kurset Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt Efter kurset kan deltageren dimensionere et mindre belysningsanlæg, baseret på kundens ønsker om design, brugeroplevelse og komfort.søgeord: EN , BR18, SIK, EMC, EMI, dimensionering af belysning, lysteknisk dokumentation Bygge og anlæg Belysning - lyskilder og kvalitet Bygge og anlæg Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/belysnin gsanlaeg/belysning-lyskilder-og-kvalitet AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/belysnin gsanlaeg/belysningsanlaeg-energieffektivisering-ogkomfort Efter kurset kan deltageren vurdere belysningskvalitet samt montere LED-lyskilder og armaturer.søgeord: Lystekniske målinger, LED, cct, kelvin, ra, MacAdam, lumen, candela, lysspredning, belysningskvalitet, EN , BR18, SIK. Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort.søgeord: Energieffektivisering, komfortoptimering, indregulering, rentabilitet, IoT, PoE, DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer, controllere, EMI, EMC, drifts- og vedligeholdelsesplan Bygge og anlæg Betjening af dozere AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dozere Bygge og anlæg Betjening af dumpere AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-dumpere Deltagerne kan udføre planerings- og anlægsarbejde med dozere samt foretage vedligeholdelse af disse efter anvisningerne i instrukstionsbøger/brugermanualer Deltagerne kan betjene dumpere i forbindelse med udførelse af transportopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet Bygge og anlæg Bygge og anlæg Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af gummihjulslæssere AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-afentreprenoermaskiner AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-afgummihjulslaessere Deltagerne kan udføre grundlæggende betjening af entreprenørmaskiner i forbindelse med job som maskinfører inden for bygge- og anlægsområdet. Deltagerne kan inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet og kan udføre dette i overensstemmelse med gældende lovgivning. Deltagerne kan betjene gummihjulslæssere i forbindelse med udførelse af læsse- og planeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet

22 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Bygge og anlæg Kursustitel Betjening af hydrauliske gravemaskiner Betjening af minigravere og minilæssere Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-hydrauliskegravemaskiner AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-minigravere-ogminilaessere Kort beskrivelse af kurset Deltagerne kan betjene hydrauliske gravemaskiner til udførelse af bygge- og anlægsopgaver Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområdet lære at betjene samt passe og vedligeholde minigrave- og minilæssemaskiner, samt lære at inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet Bygge og anlæg Betjening af rendegravere AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-rendegravere Deltagerne kan varetage jobbet som maskinefører på en rendegraver Bygge og anlæg Bygge og anlæg Bygge og anlæg Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D Digital signal Processor, teknik og programmering AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/betjening-ogvedligeholdelse-af-mindre-gartnermask AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/digital-maskinstyring-afentreprenoermaskiner-i-2d AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/digital-signalprocessor-teknik-og-programmering I n arbejder deltagerne, ved hjælp af instruktionsmateriale, med at foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer samt betjening af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr Deltagerne kan montere, anvende, kontrollere og justere todimensionalt maskinstyringsudstyr på forskellige typer af jordflytnings- /entreprenørmateriel til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver. Deltageren kan udføre grundlæggende programmering af DSP funktioner, og kan i den forbindelse anvende opnået viden om Digital Signal Processor systemer, herunder intern blokstruktur, funktions- og virkemåden for A/D - D/A konvertering, filtrering, samt formålet med sampling, kvantisering og anti-aliasering. Deltageren kan herunder teste og tilrette eget udviklet DSP program. Bygge og anlæg Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/drikkevandsinstallationer-kvalitetog-hygiejne Efter kurset kan deltageren udføre drikkevandsinstallationer af høj kvalitet. Søgeord: Vandinstallation, bakteriefri, hygiejne, vandkvalitet, blødgøringsanlæg, elektrolyseanlæg

23 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Kursustitel Elteknisk måleteknik, anvendelse Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Deltageren kan foretage eftersyn og afprøvning, annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning herunder foretage kontrolmålinger, udarbejde ers-el-installationer/elteknisk-maaleteknikanvendelse dokumentation og rapporter, af elinstallationer og elektrisk materiel på maskiner Bygge og anlæg Etablering af indkørsler i belægningssten og flise AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/etablering-afindkoersler-i-belaegningssten-og-flise I n arbejder deltagerne med at projektere og udføre befæstigelser i indkørsler med belægningssten og fliser Bygge og anlæg Fiber, infrastruktur AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-ogdatateknik/fiber-0 Bygge og anlæg Fjernvarme - introduktion AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/fjernvarme-introduktion Fiberinstallationer: fiber, infrastruktur er kurset der giver deltageren kendskab til opbygning af de elementer, som indgår i en fiberinstallation fra hovedstation (Access-, node-, POP huse) til kundeinstallationen. Deltageren får en grundlæggende forståelse for fjernvarmeanlæg og -installationer.søgeord: Fjernvarme, fjernvarmesystem, kontrol, energiforbrug, fjernvarmeinstallation, optimering, mindre ejendomme, FJR-certifikat Bygge og anlæg Forskalling udførelse af enkle løsninger AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/forskalling-udfoerelse-af-enkleloesninger Deltagerne kan foretage materialeopmålinger og fremstille traditionel forskalling til normalt forekommende forskallingsopgaver inden for betonkonstruktioner med baggrund i viden om betontryk samt diagrammer og tabeller til bestemmelse af trædimensioner m.v Bygge og anlæg Fuger - fugning ved vinduer og døre AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/fuger-fugningved-vinduer-og-doere Bygge og anlæg GPS i 3D-maskinstyring AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/gps-i-3d-maskinstyring-afentreprenoermaskiner Deltagerne kan sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader ved hjælp af GPS i 3D til maskinstyring af jordflytnings- og entreprenørmaskiner.

24 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Bygge og anlæg Graveskadeforebyggelse AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/graveskader-forebyggelse Kort beskrivelse af kurset Deltagerne kan indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger. Deltagerne kan medvirke til forebyggelse af graveskader ved at anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet. Deltagerne kan udføre gravearbejde uden at beskadige ledningsnet Bygge og anlæg Bygge og anlæg Grundlæggende anlægsteknik Grundlæggende betjening af mindre entreprenørmaskiner AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-plejeaf-groenne-omraader-og-anlaeg/grundlaeggendeanlaegsteknik AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-minidumpere-ogmotorboerer Opkvalificering indenfor Byggeri/Anlæg - Grønne områder Deltagerne skal til brug for arbejde inden for anlægsområdet lære at betjene samt passe og vedligeholde minidumpere og motorbører. Dette indbefatter, at deltagerne lærer at inddrage kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet. Bygge og anlæg HF modtageteknik og måleteknik AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/hf-modtageteknik-ogmaaleteknik Deltageren kan justere og fejlfinde på radiobaseret udstyr, der indeholder forskellige former for modtagekredsløb. Deltageren kan foretage simple beregninger på resonanskredsløb. Deltageren kan udvælge og anvende relevant måleudstyr, herunder eksempelvis signalgenerator, HF-millivoltmeter og frekvenstæller. Deltageren får teoretisk kendskab til forskellige radiobaserede systemer Bygge og anlæg Bygge og anlæg Komprimering med entreprenørmaskiner Kranbasis - teleskoplæsser m kranløft over 8 tm AMU Deltagerne kan betjene, samt passe og annelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder vedligeholde komprimeringsmateriel i forbindelse /komprimering-med-entreprenoermaskiner med udførelse af komprimeringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/kranbasis-teleskoplaesser-mkranloeft-over-8-tm Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre teleskoplæsser o.lign. multifunktionsmaskiner med kranløft over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til AT s BEK nr af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige r. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltagerne har bevis fra Teleskoplæsser - Certifikat eller fra Teleskoplæsser med gafler - betjening.

25 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Kursustitel Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Deltagerne kan anvende elbranchens annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning kvalitetsstyrings- og kvalitetssikringssystemer, ers-el-installationer/kvalitetssikring-ved-udfoerelse-afel-anlaeg herunder SKS, i relation til brancheskik og virksomhedsmål samt instruktioner, personalehåndbøger og projekteringsvejledninger. Bygge og anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde Bygge og anlæg Ledelse i praksis Videregående AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning ers-el-installationer/l-aus-tavle-oginstallationsarbejde r/ledelse/akademin-i-ledelse/ledelse-ipraksis-akademin-i-ledelse Deltagerne kan udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer. Vi har stor efterspørgsel på ledelsesfagene hos ledige fra mange forskellige brancher Bygge og anlæg Mindre blandeanlæg mørtel og beton Bygge og anlæg Montering af rottespærrer AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/beton-ogmontagebyggeri/mindre-blandeanlaeg-moertel-ogbeton Deltagerne kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde anvende mindre blandeanlæg til blanding af mørtel og/eller beton AMU Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer iht. til gældende dansk lovgivning. Uddannelsen opfylder skravet om opsætning af rottespærrer i Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, med tilhørende ændringer Bygge og anlæg Nivellering AMU Deltagerne kan udføre nivellerings- og annelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder afsætningsopgaver inden for bygge- og /nivellering anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. Deltagerne kan udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder skal deltagerne desuden kunne kontrollere instrumenternes præcision. Bygge og anlæg PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-lettere-materialer/pcb-haandteringfjernelse-og-bortskaffelse

26 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Kursustitel Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /overfladebehandling-3 Kort beskrivelse af kurset Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. - certifikat AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage /rulle-og-bukkestillads-opstilling-mv Bygge og anlæg Bygge og anlæg Bygge og anlæg Rørmontage vandinstallationer - plastrør Rørmontage vandinstallationer - stålog kobberrør Rørmontage vandinstallationer forberedende AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontage-vandinstallationerplastroer AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontage-vandinstallationerstaal-og-kobberroer AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontage-vandinstallationerforberedende Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne montere plastrør korrekt og efter gældende love og regler. Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne montere stål- og kobberrør korrekt og efter gældende love og regler. Uddannelsen indgår som en del af Sikkerhedsstyrelsens godkendte sforløb til kabelmontør. Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne montere plastrør korrekt og efter gældende love og regler. Kurset retter sig mod personer med forudgående relevant seller erhvervserfaring. Bygge og anlæg Rørmontør, overdragelse AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/roermontoer-overdragelse Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/sikkerhed-ved-arbejde-med-kold-asfalt-ogbitumen Bygge og anlæg Sikkerhed ved udv. arbejde AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-ogaffaldshaandtering/sikkerhed-ved-udv-arbejde-medasbestmaterialer Bygge og anlæg Switch i netværk AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/tele-ogdatateknik/switch-i-netvaerk Afsluttende modul til rørmontør. Overdragelse og dokumentation af eget rørmontagearbejde samt afsluttende rørmontørprøve Her får du kendskab til både Layer 2 og multilayer switching. Du kan efter endt kursus rådgive kunder i valg af switch. Du lærer også at konfigurere VLANs og trunking, samt portsikkerhed og Spanning Tree protocol.

27 Erhvervsgruppe Kursustitel Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv. Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage annelseramu/byggeanlaegogindustri/stilladsmontage ramme-, søjle-, og rullestillads i henhold til kravet /systemstilladser-op-0 om en særlig i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011 Bygge og anlæg Tavler, konstruktion og installation AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning ers-el-installationer/tavler-konstruktion-oginstallation Deltagerne kan udføre dimensionering, konstruktion og dokumentation samt foretage kontrol og afprøvning af lavspændingstavler. Deltagerne har kendskab til de almindeligt forekommende tavletyper, gældende normer, love og regler samt muligheden for at benytte termografi. Bygge og anlæg Teleskoplæsser - Certifikat AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/teleskoplaesser-med-gaflerbetjening Teleskoplæsser med gafler omfatter praktisk anvendelse af og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Uddannelsen kræves for at føre denne maskine. For deltagelse kræves, at deltageren er helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 382 af 23/04/ Bygge og anlæg Bygge og anlæg Bygge og anlæg Teleskoplæsser med gafler - betjening Trailerkort BE - til personvogn Udskiftning af komponenter i tavler AMU eleskoplæsser med gafler omfatter praktisk anvendelse af og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Øvrige kurser 5 Bruges af alle håndværkere, anlægsgartnere m.m. AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/bygning ers-el-installationer/udskiftning-af-komponenter-itavler Deltageren kan foretage dimensionering, varmetabsberegning opmærkning samt udfærdige dokumentation ved udskiftning af koblingsudstyr i gruppetavler. Bygge og anlæg Varmeanlæg - installation, drift og service AMU annelseramu/tekniskeinstallationerogenergi/vvsinstallationer-og-vedvarendeenergiloesninger/varmeanlaeg-installation-drift-ogservice Deltageren kan installere varmeanlæg. Søgeord: Varmeanlæg, komponenter, blandesløjfer, vejrkompensering, energibehov, energibesparelser

28 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Kursustitel Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/vejasfalt-varetagelse-af-sundhed-og-sikkerhed Kort beskrivelse af kurset Uddannelsen opfylder skravet vedr. sundhed og sikkerhed ved arbejde med asfaltmaterialer i henhold Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.1088 af 28. november 2012 Bygge og anlæg Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Bygge og anlæg Vejasfaltarbejde - Komprimering AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/vejasfaltarbejde-arbejdsmetoder-og-udlaegning AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/vejasfaltarbejde-komprimering Deltagerne kan udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, det vil sige håndudlægning af vejasfaltbelægninger samt maskinudlægning på et grundlæggende niveau og kender opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper. Deltagerne kan udføre de grundlæggende arbejdsfunktioner ved udlægning af vejasfalt, det vil sige håndudlægning af vejasfaltbelægninger samt maskinudlægning på et grundlæggende niveau og kender opbygningen af de forskellige vejasfaltbelægningstyper. Bygge og anlæg Vejbygning fortovsarealer AMU Deltagerne kan med projektmateriale som annelseramu/byggeanlaegogindustri/anlaegsarbejder grundlag medvirke ved bygning af fortovsarealer /vejbygning-bygning-af-fortovsarealer Bygge og anlæg Vejen som arbejdsplads - Certifikat AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/asfaltbelaegnin ger/vejen-som-arbejdsplads-certifikat Design, formgivning og grafisk arbejde Design, formgivning og grafisk arbejde Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine AutoCad Revit Almen Fødevarehygijne fysisk eller E-Learning Anretning af mad i cafeteria og kantine Øvrige kurser Øvrige kurser Øvrige kurser 3 AMU Deltageren kan anrette,portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine samt foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler. Hotel, restauration, køkken, kantine Danske tapas AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/danske-tapas Nytænkning af det traditionelle danske 'kolde køkken' og kreativt udvikling af danske tapas. Fokus på smag og sensorik i tapas lavet med sæsonens danske råvarer samt anbefaling af tilhørende danske drikkevarer.

29 Erhvervsgruppe Hotel, restauration, køkken, kantine Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset Diæt- og allergikost AMU Deltageren kan efter n sammensætte, annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe beregne og fremstille retter til diæter. Der dbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/diaet-og-allergikost arbejdes med diæter til personer med særlige behov og/eller allergi/intolerance samt diæter med henblik på at forebygge de mest almindelige velfærdssygdomme. Der undervises i kostberegning og -planlægning med anvendelse af IT samt informationssøgning på internettet. Hotel, restauration, køkken, kantine Fremstilling af kaffe,kakao og te AMU metoder ved fremstilling og servering af kaffe, kakao og te. Deltageren kan gæstebetjene i kolde og varme drikke fremstillet af kaffe, te og kakao samt gæsteforklare om de anvendte fremstillingsmetoder. Hotel, restauration, køkken, kantine Gastronomen som vært AMU Deltageren kan skabe positive helhedsoplevelser for gæsterne ved at forstå betydningen af værtskab og kunne sætte mål for eget værtskab; herunder kan deltageren endvidere fordele ansattes medansvar i værtskabet. Deltageren kan afdække gæsternes behov og ønsker og således vejlede dem ud fra stedets muligheder. Deltageren kan ligeledes levere gastronomi, som inkluderer "værtskabet" og understøtter virksomhedens koncept. Hotel, restauration, køkken, kantine Gastronomi uden fødevareallergi AMU Deltageren vil få viden om, hvilke fødevarer, der oftest giver allergiske reaktioner - hvordan man kan erstatte disse ingredienser med andre fødevarer, så retten stadig er gastronomisk indbydende og velsmagende. Deltageren vil kunne informere gæster om de allergener, der er i retterne på menuen, og kunne opfylde loven om mærkning af fødevarer. Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Grundtilberedning i restaurant og kantine KALKULATION VED GÆSTEBETJENING AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/grundtilberedning-i-restaurant-og-kantine Deltageren kan anvende de i restaurant og kantine almindeligt forekommende grundtilberedninger ud fra de fem sensoriske grundsmage, samt anvende forskellige råvarer i forhold til tilberedningsmetoder. AMU kalkulation af forbrug og prissætning af drikkevarer, give tilbud på selskaber og lave varebestilling til arrangementer. Deltageren kan afregne med gæsten med forskellige former for betalingsmidler

30 Erhvervsgruppe Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Kursustitel KOMMUNIKATION I SERVICEORIENTERET GÆSTEBETJENING Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen. anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov. AMU Deltageren kan færdiggørede de i cafeteria og kantine almindeligt forekommende klassiske og kreative retter i det lune og varme køkken. Deltageren kan planlægge, klargøre, fremstille og anrette lune og varme retter, herunder specialiteter, tallerken- og fadanretninger og buffeter. Deltageren kan tage afsæt i sæsonens råvarer og efterleve gældende hygiejnerregler Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine MENUVEJLEDNING VED GÆSTEBETJENING Omlægning til økologisk madproduktion AMU kompetence at sammensætte menuer. kan gæstebetjene ved menuvalg og vejlede gæsten i valget af velegnede drikkevarer. AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion Deltageren kan medvirke til at udnytte køkkenets potentiale til omlægning af kost, der er 60 % økologisk, og samtidig medvirke til forebyggelse af madspild. Deltageren kan medvirke til at understøtte køkkenets kommunikation overfor brugere i forbindelse med omlægning til økologisk og bæredygtig storkøkkendrift. Hotel, restauration, køkken, kantine RÅVARER I KØKKENET AMU vurdere råvarer i relation til kvalitet, økologi, sæson og næringsværdi samt opbevare og klargøre den enkelte råvare korrekt. Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Salater og salatbar i madfremstillingen Salg og service i gæstebetjening AMU Deltageren kan anvende et bredt udvalg af råvarer/produkter - der kan anvendes i salater, herunder råvarernes sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter. Deltageren kan planlægge og sammensætte salater/salatbar. AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/reception-servering-og-service/salg-ogservice-i-gaestebetjening Deltageren kan anvende anerkendende kommunikation til at fremme virksomhedens salg og service ved etablering af god og nærværende kontakt med gæsten. Deltageren kan anvende forskellige salgs- og servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer opbygningen af virksomhedens gæsterelation.

31 Erhvervsgruppe Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine SERVERING AF VIN AMU gæstebetjene om valg af vine til bestemte retter samt om vinens sensoriske karakteristika samt at åbne og servere vine korrekt Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine SERVERING AF ØL, DRINKS OG ALKOHOLFRIE DRIKKE SERVERING OG GÆSTEBETJENING VED SELSKABER Service og gæstebetjening ved konferencer AMU gæstebetjene og servere de mest forekommende ølsorter, mikse og servere de mest almindelige drinks og cocktails samt tilhørende bararbejde. AMU vejlede ved planlægning af selskaber. gennemføre selskabsservering og afvikling. klargøre lokaler til selskaber og udføre kreativ opdækning AMU Uddannelsen giver kompetence til at vejlede og annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe rådgive om sammensætning af kursus- og Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset Sandwich og caféretter AMU Kurset giver kompetence til at kvalitetsvurdere annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe råvarer og til at anvende sensoriske redskaber i dbranchen/madfremstilling-restaurant-kantine-ogcatering/sandwich-og-caferetter fremstilling og anretning af caferetter og sandwich, så gæstens måltidsoplevelse optimeres. Deltageren vil kunne udvikle nye og gentænke klassiske retter med moderne anretninger, som stemmer overens med cafeens koncept på egen arbejdsplads. dbranchen/reception-servering-og-service/service-oggaestebetjening-ved-konferencer konferencemenu med tilhørende drikkevarer. Deltageren kan kommunikere med virksomhedens forskellige afdelinger for optimal planlægning og effektiv afvikling af konferencer samt indfri gæsters forventninger til indretningen af lokaler til forskellige arrangementer. Deltageren kan foretage afrydning samt følge op på arrangementet med hensyn til afregning og evaluering med gæsten Hotel, restauration, køkken, kantine Smagen i centrum AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/mad-til-grupper-med-varierede-behovernaering/smagen-i-centrum Deltageren kan med grundlæggende viden om de fem grundsmage og bevidsthed om egen smagssans anvende praktisk metode til at foretage tilsmagning i relation til brugernes behov og forventninger samt inddrage tilsmagning til sammensætning og tilberedning af små og store måltider.

32 Erhvervsgruppe Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Hotel, restauration, køkken, kantine Industriel produktion Kursustitel Sund og velsmagende mad til voksne SUNDERE VALG PÅ MENUKORTET Takt og tone i gæstebetjeningen Årstidernes råvarer i måltiderne Automatiske anlæg, basis automation Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om ernæringslære, så du med relevante værktøjer og ud fra officielle anbefalinger kan sammensætte retter og menuer med sund og velsmagende mad - samt foretage enkle ernæringsmæssige vurderinger af disse AMU Sundere retter med sæsonensråvarer og udvikle retter efter gældende næringsstofanbefalinger, lave næringsberegning af egne retter AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/reception-0 Rigtig fremtoning og god omgangstone er en naturlig del af fagligheden i professionel gæstebetjening af danske såvel som udenlandske gæster. Professionel gæstebetjening indbefatter ligeledes kompetencen til at anvende psykologiske værktøjer til at give den enkelte gæst personlig service, til at kunne udvise diskretion og empati samt kunne håndtere fortrolighed. AMU værdier og sensoriske kvaliteter. Ligeledes kan deltageren vælge egnede tilberedningsmetoder, således at måltiderne fremstår varieret og tilgodeser forskellige brugergruppers ønsker og ernæringsmæssige behov AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-basisautomation Deltageren opnår grundlæggende viden omkring automation og styring af automatiske anlæg, hvor der anvendes elektriske, pneumatiske og programmerbare/plc komponenter. Viden om dokumentation på mindre automatiske anlæg, assistere ved fejlfinding og fejlretning samt kendskab til sikkerhed på automatiske anlæg, herunder viden om grænseflader samt viden om hvordan et anlæg aflåses.

33 Erhvervsgruppe Industriel produktion Kursustitel Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-basiselektrisk-kendskab Kort beskrivelse af kurset Deltageren opnår grundlæggende viden omkring elektricitet, herunder kendskab til farer, grænseflader og sikkerhedsafstande, der er gældende ved arbejde nær elektriske installationer på automatiske anlæg samt aflåsning af anlæg, værktøj og hjælpeudstyr. Endvidere viden om elektrisk dokumentation og kendskab til funktion af og fejlfinding på elektriske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg. Industriel produktion Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-basishydrauliske-kredsloeb Deltageren opnår grundlæggende viden omkring hydrauliske systemer og energikilder på et automatisk anlæg, kendskab til sikkerhed ved anvendelse af hydraulik samt viden om, hvordan et hydraulisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling, herunder hvordan tryk aflastes i forbindelse med reparation. Viden omkring dokumentation, kendskab til komponenter og sensorer, assistere ved fejlfinding og fejlretning. Industriel produktion Industriel produktion Automatiske anlæg, ellære og relæteknik Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-el-laereog-relaeteknik AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeghydraulik-og-fejlfinding Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand, udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring, endvidere kan deltageren montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor herunder fejlfinde på motoren samt anvende/ajourføre dokumentation. Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, hvor der anvendes retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, fejlfinde/fejlrette til komponentniveau, herunder anvende/ajourføre dokumentation i form samt ved hjælp af beregning, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg.

34 Erhvervsgruppe Industriel produktion Kursustitel Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaegpneumatik-fejlfinding Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, anvende/ajourføre dokumentation i form af koblingsskemaer efter Dansk Standard samt funktionsdiagrammer, samt anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer. Industriel produktion Betjening af personlifte AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/anvendelse-afentreprenoermateriel/betjening-af-personlifte Industriel produktion Betjening og vedligeholdelse af håndværktøjsmaskiner AMU Deltagerne kan betjene værktøjer og maskiner til udførelse af forefaldende arbejdsopgaver inden for bygge- og anlægsområdet, bl.a. vinkelsliber, kædesav, betonhammer, samt andre større håndværktøjsmaskiner Industriel produktion Betjening, indstil. af CNC-kaAMU annelseramu/metalindustrien/smedetekniskomraade/betjening-indstil-af-cnc-kantpresse Industriel produktion Blyfri manuel lodning AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /fremstilling-af-3 På kurset lærer du at håndlodde blyfri loddeforbindelser (leadede/smd). Du lærer at anvende simpelt lodde- og forstørrelsesudstyr og at kontrollere dit eget arbejde i henhold til workmanship standard IPC-A-610 Industriel produktion Brug af pc på arbejdspladsen AMU Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/b pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i rug-af-pc-paa-arbejdspladsen den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Industriel produktion El-introduktion for maskinreparatører, ellære AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionmaskinreparatoerer-el-laere Deltageren kender sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kender til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger/beregninger. Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder. Deltageren kender til anvendelsen af en PLC styring

35 Erhvervsgruppe Industriel produktion Kursustitel El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/el-introduktionmaskinreparatoerer-relaeteknik Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer. Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, herunder foretage korrekte målinger på motoren. Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskema, hovedstrømskema, flerstregsskema, nøgleskema og ledningsskema. Industriel produktion ESD sikring for operatører AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /fremstilling-af-elektronikprodukter/esd-sikringoperatoerer På kurset lærer du om personlige ESD sikring (Electrostatic discharge)og hvordan du forholder dig i forhold til virksomhedens ESD sikring samt hvordan denne sikring verificeres. Du lærer at foretage simple kontrolmålinger i forbindelse med ESD sikring samt om de forskellige udtryk (bl.a. isolerende, ledende, antistatisk og skærmende materialer) som anvendes ved ESD sikring og om forskellige fejltyper/latente fejl. Industriel produktion Industriel produktion Industriel produktion Industriel produktion Fødevaresikkerhed i industriel produktion Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Gaffeltruck B for erfarne førere Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Videregående Du opnår viden til at kunne arbejde med r/serviceprodit/akademin-i-proces- fødevaresikkerhed og egenkontrol i en laboratorie-og- fødevareproduktion foedevareteknologi/foedevaresikkerhed-i-industriel- produktion-akademin-i-proces-laboratorie- og AMU Grundlæggende elementer i et operatørforløb annelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-oglogistik/gaffelstabler-certifikatkursus-5-dage AMU annelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-oglogistik/gaffeltruck-b-erfarne-foerere AMU annelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-oglogistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage

36 Erhvervsgruppe Industriel produktion Kursustitel Grundlæggende komponentkendskab Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU På kurset lærer du at genkende og håndtere HMT annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr og SMT komponenter korrekt samt om forskellige /fremstilling-af-elektronikprodukter/grundlaeggendekomponentkendskab komponenttyper og termineringstyper, og du lærer at kontrollere komponentpakninger og vurdere ESD- og fugt-sikring af komponenter. Du får desuden kendskab til stregkoder, koder på komponenter og pakninger samt til kontrolmålinger af elektronikkomponenter Industriel produktion Håndtering med industrirobotter for operatører AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /betjening-af-0 På kurset lærer du at udføre håndtering med en industrirobot sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at lave enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om de opfylder den ønskede funktion. Industriel produktion Intro til digitalisering - prodamu annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /arbejdets-organisering-ved-produktion-iindustrien/intro-til-digitaliseringproduktionsmedarbejdere Industriel produktion IPC Inspektion AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /fremstilling-af-praecisionsprint-og-automatiskproduktion/ipc-inspektion På kurset lærer du at lave en visuel inspektion af et elektronik print og at bedømme om et udført arbejde er ønskeligt, acceptabelt eller defekt i forhold til de forskellige kvalitetskriterier i klasse 1, 2 og 3 i IPC-A-610. Industriel produktion IT og produktionsstyring for medarbejdere AMU På kurset lærer du at anvende virksomhedens IT til at søge og registrere informationer om et produktionsgrundlag. Du lærer også at identificere flaskehalse og rette op på disse i produktionsplanen. Industriel produktion Kokillestøbning 1, støberibranchen AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/stoeberi-og- metalgenindvindingsindustri/kokillestoebning-1- stoeberibranchen Industriel produktion Kokillestøbning 2, støberibramu annelseramu/svejsningogfyringsteknik/stoeberi-og- metalgenindvindingsindustri/kokillestoebning-2- stoeberibranchen Industriel produktion Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/k valitetsbevidsthed-ved-industriel-produktion På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

37 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Industriel produktion Manuel flammeskæring AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/manuelflammeskaering Industriel produktion Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære. AMU annelseramu/transporterhvervene/lager-terminal-oglogistik/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage Kort beskrivelse af kurset Manuel flammeskæring Industriel produktion Montage af stik og kabler i elektronikindustrien AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /fremstilling-af-4 På kurset lærer du på grundlæggende niveau at udføre montage og lodning af ledninger på terminaler (fortinning) samt simpel montage og crimpning af ledninger på terminaler. Du lærer at opmåle, afisolere og fortinne ledninger og kabler samt at kontrollere dit udførte arbejde i forhold til workmanship standard IPC-A-620. Industriel produktion Operatør ved CNC-styret kaamu annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /pladebearbejdende-metalindustri/operatoer-vedcnc-styret-kantpresse Industriel produktion Opstilling og programmerinamu annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /pladebearbejdende-metalindustri/opstilling-ogprogrammering-cnc-styret-kantpresse Industriel produktion Industriel produktion Robotbetjening for operatører Robotter i industrien for operatører AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /betjening-af-industrirobotteroperatoerer/robotbetjening-operatoerer AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /betjening-af-industrirobotter-operatoerer/robotter-iindustrien-operatoerer Kurset omhandler betjening af industrirobotter herunder genstart efter stop, opbygning af simple programmer, rettelse af mindre programfejl samt sikkerhedskrav ved arbejde med robotter Industriel produktion SMT 1 Lodning af SMD komponenter AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr Industriel produktion Smelteprocesser, aluminiumamu annelseramu/svejsningogfyringsteknik/stoeberi-ogmetalgenindvindingsindustri/smelteprocesseraluminium /fremstilling-af-elektronikprodukter/smt-1-lodning-afsmd-komponenter På kurset lærer du på baggrund af placeringstegninger og styklister at foretage manuel montering og håndlodning af SMD komponenter. Du lærer at anvende simpelt loddeog forstørrelsesudstyr og at kontrollere dit eget arbejde i henhold til workmanship standard IPC-A- 610.

38 Erhvervsgruppe It og teleteknik Kursustitel Database, design og programmering Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/database-designog-programmering Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan anvende SQL-sproget til at foretage søgning, indsættelse, opdatering og sletning af data i en database, og kan i den forbindelse anvende sit opnåede kendskab til Stored Procedures og Views. Desuden kan deltageren deltager i design og opbygning af en databaseapplikation samt foretage oprettelse og redigering af formularer og rapporter. It og teleteknik It og teleteknik Datakommunikation, drift og vedligeholdelse Datakommunikation, implement. af sikre datanet AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationdrift-og-vedligeholdelse AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationimplement-af-sikre-datanet Deltageren kan administrere og gennemføre processer og procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse enterprise netværk, med Switchede, Routede, trådløse og mobile/decentrale teknologier og kan foretage overvågning af trafik og performance, samt fejlsøgning og -retning i forhold til fejl/ sikkerhedsproblemer. Deltageren kan bruge specialiserede netværks- og dokumentationsværktøjer. Deltageren kan opbygge, installere og konfigurere sikre enterprise netværk, med fokus på teknologier til eksterne bredbåndsforbindelser, fjern-/mobiladgang, konfiguration af VPNadgange samt teknologier/enheder til konfiguration og opbygning af sikre adgange. Deltageren kan foretage fejlsøgning/-retning på enterprise netværk med fjern-/mobiladg., samt anvende relevante værktøjer. It og teleteknik Datakommunikation, opbygning af multilags datanet AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/datakommunikationopbygning-af-multilags-datanet Deltageren kan opbygge, installere, konfigurere og suppor-tere Multilag-Switchede campusnetværk, og kan implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til opdeling af netværk, redundans, tidskritiske tjenester, optimering af trafikken, sikkerhed og tilslutning af trådløse enheder. Deltageren kan fejlsøge/-rette, og anvende værktøjer til overvågning på netværket.

39 Erhvervsgruppe It og teleteknik It og teleteknik Kursustitel Datakommunikation: Konfiguration af WAN netværk Datakommunikation: Router og switch teknologi Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/datakommunikation-konfiguration-af-wannetvaerk AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniskeomraade/datakommunikation-router-og-switchteknologi Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan installere og konfigurere Wide Area Network (WAN) teknologier og netværksservices i komplekse netværk, fejlfinde på netværksenheder i komplekse netværk og implementere IPsec og Virtual Private Network (VPN) på komplekse IPV4/IPV6 netværk. Deltageren kan opbygge og konfigurere mindre switchede og routede netværk, monitorere og fejlsøge på Routere og Switche i mindre netværk og løse almindeligt forekommende problemer i forbindelse med opsætning af statisk og dynamisk routing. It og teleteknik FullStack Webprogrammering Øvrige kurser certificering er ( og ) Webprogrammør ASP.NET MVC 5, Junior Fullstack udvikler. Visual Studio, SQL, Azure, JavaScript, C#, HTML 5 og CSS3. Certificeringer og It og teleteknik Infrastruktur i skyen - Cloud Computing Øvrige kurser certificering er ( og ) Administration af it infrastruktur i skyen med Microsoft Azure og Microsoft Infrastruktur Serveren Office 365 (Cloud-tekologi) It og teleteknik Microsoft 365 Øvrige kurser certificering (MS-100) It og teleteknik Microsoft Azure Øvrige kurser certificering (AZ-100) Implementering og administration af IT infrastruktur med Microsoft 365 (cloudteknologi), herunder også Active Directory, threat policy og compliance Konfiguration og administration af IT infrastruktur med Microsoft Azure, herunder bl.a. clodu concepts, PowerShell og virtual machines. It og teleteknik Microsoft C# programmering ASP.NET/MVC It og teleteknik Microsoft SQL Server / Database BI Øvrige kurser 30 1 Certificerin g Øvrige kurser certificering (70-486) Webprogrammering med Microsoft C#, Visual Studio, SQL, JavaScript, C#, HTML 5 og CSS3. Microsoft SQL 2016/2017 databaser, administration og modellering, samt forespørgsler og data warehouse implementering, BI og datamodellering

40 Erhvervsgruppe It og teleteknik Kursustitel Netteknik, cloud, install. og konfig. Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknik-cloudinstall-og-konfig Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan installere og konfigurere en private cloud løsning med tilhørende serversystem og cloud teknologier samt implementere forskellige former for sikkerhed og kan her anvende sin op-nåede viden om cloud teknologier, private cloud arkitekturer og løsninger, sikkerhed og clustering. Deltageren kan endvidere administrere rettigheder og ressourcer, samt foretage monitorering. It og teleteknik Netteknik, databaseserver, install. og konfig. AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikdatabaseserver-install-og-konfig Deltageren kan planlægge og gennemføre installation, konfiguration og opdatering af en database-server, konfigurere forbindelse mellem client- og databaseservere samt foretage implementering og konfiguration af forskellige former for sikkerhed. Deltageren kan desuden oprette og administrere en database, brugere, rettigheder og ressourcer samt foretage Backup og Restore af databaser. It og teleteknik Netteknik, install. brancherelaterede produkter AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknik-installbrancherelaterede-produkter Deltageren kan i et bestående netværk install. og konfig. brancherelaterede netværksprodukter ved anvendelse af sin opnåede viden om netværksteknikker. Deltageren kan integrere, install. og opsætte brancherelaterede netværksprodukter i forhold til anvendelse i forskellige netværks-miljøer og styresys. og kan i forbindelse med install. og opsætning udføre simpel fejlretning. It og teleteknik Netteknik, installation af trådløst netværk AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikinstallation-af-traadloest-netvaerk Deltageren kan ud fra en given arbejdsopgave installere og konfigurere et trådløst netværk, og herunder anvende opnået viden om WLAN, AP, trådløse standarder, samt fysiske problemer som sender-effekt, afstande og frekvensforstyrrelser. Deltageren kan desuden foretage opsætning af forskellige former for sikkerhed, og kan anvende opnået viden om kryptering og adgangsstyring.

41 Erhvervsgruppe It og teleteknik Kursustitel Netteknik, servervirtualisering Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikservervirtualisering Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan dimensionere, installere, konfigurere og administrere en blandet serverløsning på en virtuel platform, herunder foretage installation og konfiguration af virtuelle maskiner på en server, samt installation og konfiguration af virtuelle serverinstallationer. Deltageren kan endvidere foretage test, fejlsøgning og fejlretning på et virtuelt miljø ved hjælp af relevante softwareværktøjer. It og teleteknik It og teleteknik Netteknik: Deployment i servermiljø Netteknik: serversystemer, installation og konfig. AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/netteknikdeployment-i-servermiljoe AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade-1 Du lærer at installere og tilrette et operativsystem til brug som basis for et Deployment Image, at installere og konfigurere services for Deployment, at producere pakker og Images til udrulning af software og operativsystemer over netværk, samt at administrere software på installationer. Deltageren kan installere, konfigurere, opgradere og anvende et serveroperativsystem, herunder opsætte serveren i et domain netværk, opsætte ressourcer, brugere, grupper og rettigheder, implementere og anvende indbyggede sikkerhedsværktøjer og services, installere og opsætte supplerende services, samt anvende indbyggede hjælpeværktøjer til fejlretning. It og teleteknik Operativsystem, install., opsætning og anvendelse AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/operativsysteminstall-opsaetning-og-anvendelse Deltageren kan installere, opgradere, konfig. og anvende et operativsystem, og foretage konfig. af systemindstillinger, install. og konfig. af perifere enheder og applikationer, konfig. i forhold til anvendelse i et netværk og på Internettet, og på en bestående operativsystemsinstallation foretage install. af forskellige typer af sikkerhedsværktøjer og udføre simpel fejlretning.

42 Erhvervsgruppe It og teleteknik Kursustitel Programmering, mobile applikationer Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringmobile-applikationer Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan selvstændigt programmere mindre applikationer (apps) til en aktuel SmartPhone type, og kan i den forbindelse anvende opnået viden om aktuelle programmeringssprog, udviklingsmiljø og appmodel, samt hvordan eksekveringen, debugning, test og distribution af apps fungerer, og hvilke særlige hensyn og sikkerhedsforhold, der skal tages ved udvikling af mobile applikationer. It og teleteknik Programmering, programstrukturering og værktøjer AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringprogramstrukturering-og-vaerktoejer Deltageren kan ud fra en kravspecifikation til en programmeringsopgave udpege de elementer der tilhører opgaven, og kan anvende et struktureringsværktøj til at opdele og beskrive opgaven i pro-grammeringsmoduler. Deltageren kan udarbejde simple programfunktioner med tilhørende afprøv-ning, og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om det anvendte programmeringssprog. It og teleteknik Programmering: udvikling af databaseapplikationer AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringudvikling-af-databaseapplikationer Deltageren kan anvende et objektorienteret programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj til udvikling af internetbaserede applikationer, der indeholder forms, og anvender data access laget til at hente, indsætte, opdatere og slette data på en SQL-baseret databaseserver. Deltageren kan endvidere foretage afprøvning og fejlretning af de udviklede applikationer. It og teleteknik Programmering: udvikling af objektorienteret app AMU annelseramu/metalindustrien/data-ogkommunikationstekniske-omraade/programmeringudvikling-af-objektorienteret-app Deltageren kan anvende et objektorienteret programmeringssprog og et udviklingsværktøj til udvikling af objektorienterede konsolapplikationer, og kan herunder anvende opnået viden om klasser, metoder, nedarvning, objekter, collections, interfaces, enumerations, exception handling og events samt foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet konsolapplikation. Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/arbejdsmiljoe-og-sikkerhedsvejsningtermisk Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - 26-kursus

43 Erhvervsgruppe Kursustitel Automatiske anlæg, Elpneumatik fejlfinding Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-elpneumatik-fejlfinding Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte relæ/logikbaserede elpneumatiske styringer. Deltageren kender følertyperne induktiv, kapacitiv, kapacitive og magnetiske følere, herunder kunne montere og indjustere følere på et automatisk anlæg. Deltageren kan systematisk og metodisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg. Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-fejlfrelaestyringer-og-motorer AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-plcmontage-og-fejlfinding Deltageren kan selvstændigt udvælge komponenter, samt opbygge, afprøve og idriftsætte relæstyringer, herunder anvende dokumentation efter Dansk Standard, endvidere kan deltageren montere og idriftsætte en frekvensomformer. Deltageren kan udføre fejlfinding på en AC-motor, samt systematisk og metodisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg. Deltageren kan, efter tegning, montere en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, samt efter fældende sikkerhedsregler idriftsætte, et færdigprogrammeret PLC program, herunder indjustere følere og styre/handleorganer, deltageren kan, under iagttagelse af gældende sikkerhed og miljøbestemmelser, idriftsætte og metodisk fejlfinde på mindre industrimaskiner Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer Avanceret klargøring af køretøjer og både AMU annelseramu/metalindustrien/automatik-ogprocesteknisk-omraade/automatiske-anlaeg-plcstyring-foelere-og-motorer AMU annelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/a vanceret-klargoering-af-koeretoejer-og-baade Deltageren kender en PLC og dens logiske grundkoblinger, og kan anvende PLC'en til mindre styringsopgaver, herunder kan foretage mindre programændringer i et eksisterende program, deltageren kan selvstændigt montere, afprøve og justere de forskellige komplekse følertyper, deltage-ren kender de forskellige specialmotorer, som fx DC-motor, step-motor, servo-motor og encoder Deltageren kan udføre avanceret klargøring. BOSIET - Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training Øvrige kurser Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder.

44 Erhvervsgruppe Kursustitel Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/bygge-oganlaegsopgaver-i-letterematerialer/brandforanstaltninger-vgnistproducerende-vaerktoej Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Certifikater ifm. svejsekursus CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning CNC fræsning, overvågning og produktion CNC fræsning, produktion og emnemåling CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet Øvrige kurser 1 Købes sammen med svejsekurser igennem erhvervsskoler, men de har eksterne inde og afholde certifikatprøver/eksamen AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-drejningovervaagning-og-produktion På kurset lærer du på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at opstarte en CNC drejebænk, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift samt at rengøre og kontrollere maskinen. AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-drejningproduktion-og-emnemaaling På kurset lærer du med udgangspunkt i arbejdstegninger, kontrolspecifikationer, tolerancer og måledata at producere på CNC drejebænk, udføre stikprøvekontrol samt assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal drift. AMU Grundlæggende elementer i et operatørforløb annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-drejningprogrammering-og-opstilling-1-sidet AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-fraesning-enkelprogrammering-og-bearbejdning AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningovervaagning-og-produktion AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningproduktion-og-emnemaaling AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-fraesningprogrammering-og-opstilling-1-sidet På kurset lærer du at beregne koordinater og programmere enkle emnekonturer på PC. Du lærer også at indlæse, simulere og afprøve enkle CNC-programmer på en CNC fræsemaskine På kurset lærer du på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at opstarte en CNC fræsemaskine, køre produktion af større serier, stoppe produktion ved afvigelser fra normal drift samt at rengøre og kontrollere maskinen. På kurset lærer du med udgangspunkt i arbejdstegninger, kontrolskemaer og måledata at producere på CNC fræser, udføre stikprøvekontrol samt assistere ved fejlfinding og indkørsel til normal drift. På kurset lærer du at lave og afprøve enkle ISO CNC programmer til forskellige fræseemner. Du lærer også at opsætte og opmåle værktøjer, udlægge emnenulpunkt og fremstille emner på CNC fræsemaskine

45 Erhvervsgruppe Kursustitel CNC plan- og profildrejning, programmering Drejeteknik på konventionel drejebænk Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/cnc-plan-ogprofildrejning-programmering Kort beskrivelse af kurset Grundlæggende elementer i et operatørforløb AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/drejeteknik-paakonventionel-drejebaenk Grundlæggende elementer i et operatørforløb AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/emnetegning-i-cadassembly-med-2-4-parter Opkvalificering af faglærte - ældre Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Emnetegning i CAD, introduktion AMU annelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/emnetegning-i-cad-assemblymed-mere-end-4-parter AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/emnetegning-i-cadintroduktion Opkvalificering af faglærte - ældre Opkvalificering af faglærte - ældre Emnetegning i retvinklet projektion FOET - Further Offshore Ermergency Training Gassvejsning af stumpsømme - rør AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/emnetegning-iretvinklet-projektion Grundlæggende elementer i et operatørforløb Øvrige kurser AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/gassvejsning-afstumpsoemme-roer-p-311-en Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. Gassvejsning proces 311 Gassvejsning af AMU Gassvejsning proces 311 stumpsømme - rør proces 311 Gassvejsning proces 311 AMU Gassvejsning proces 311 Gassvejsnning proces 311 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/gassvejsnning-proces-311 Gassvejsning proces 311

46 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden GPS målsætning AMU annelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/gps-maalsaetning Kort beskrivelse af kurset GWO - Fire Awareness / Brand GWO - First Aid / Førstehjælp GWO - Sea survival / Søredning GWO - Working at heights / Højdesikring / Højderedning Øvrige kurser Øvrige kurser Øvrige kurser Øvrige kurser Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. GWO Manual Handling Øvrige kurser Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. HUET - Helicopter Underwater Escape Training Instrumentering, program. af test og målsystemer Øvrige kurser AMU annelseramu/metalindustrien/elektronik-ogsvagstroemstekniske-omraade/instrumenteringprogram-af-test-og-maalsystemer Både ny og genopfriskning. Bruges af mange typer håndværkere, som skal arbejde offshore eller i højder. Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og udvikle basale applikationer til computerba-serede test- og målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede måleinstrumenter, og kan herunder anvende et specifikt udviklingssoftware, samt opnået viden om programudvikling, meto-der til styring af instrumenter, kommunikationsstandarder, dataopsamling og visualisering af data Klargøring af køretøjer og både trin for trin Klargøring og kosmetisk reparation Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj AMU Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre annelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/kl grundlæggende klargøring af køretøj. argoering-af-koeretoejer-og-baade-trin-trin AMU Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre annelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/kl kosmetisk klargøring af køretøj. argoering-og-kosmetisk-reparation AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /metrologi-i-metalindustrien/kontrolmaaling-medfast-og-stilbart-maalevaerktoej Du lærer at aflæse emnetegninger samt opmåle emner med skydelære, gradmåler, dorne, gafler, gevindkontrolværktøj m.m. Du lærer også at udfylde kontrolskemaer samt om temperaturens indflydelse på måleresultater.

47 Erhvervsgruppe Kursustitel Køletek., dim af køleanlæg & anvendelse af lovgivn Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/metalindustrien/koeleteknisk- omraade/koeletek-dim-af-koeleanlaeg-anvendelse-af- lovgivn Kort beskrivelse af kurset Deltageren kan på grundlag af udførte beregninger foretage dimensionering og udvælgelse af komponenter og rør til køleanlæg. Deltageren kan vurdere et køleanlægs driftstilstand og driftsøkonomi. Deltageren kender gældende lovgivning ved udførelse af praktisk arbejde på køleanlæg. Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer Køleteknik, termodynamik & lovgivning køleanlæg Køleteknisk dokumentation, styring & automatik AMU annelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-1 AMU annelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknik-termodynamik-lovgivningkoeleanlaeg AMU annelseramu/metalindustrien/koeletekniskomraade/koeleteknisk-dokumentation-styringautomatik Deltageren kan udføre målinger på enkle elkredsløb og montere små relæstyringer i el-tavler samt foretage fejlfinding på mindre komplicerede relæstyringer.deltageren kender til trykudstyrsdirektivet og dets anvendelse af standarder til overholdelse af væsentlige sikkerhedskrav. Deltageren kan beregne et køleanlægs krævede ydelse og, ved brug af h log p diagrammer, dimensionere køleanlæg og udvælge en passende kompressor til anlægget.deltageren har kendskab til gældende lovgivning der anvendes ved udførelse af praktisk arbejde på køleanlæg. Deltageren kan udføre en tryk- og tæthedsprøve på mindre køleanlæg. Deltageren kan lave dokumentation for mindre køleanlæg og forbinde elektroniske styrebokse til mindre køleanlæg og indstille driftsparametre ud fra manual.deltageren kan anvende h log p diagrammet til at vurdere et køleanlægs driftstilstand Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps rør alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b. svejs-kants plade/plade AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-pladepos-pa-pf Lysbuesvejsning proces 111 AMU Lysbuesvejsning proces 111 annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-allepos AMU Lysbuesvejsning proces 111 annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-stumps-roer-pospa-pc AMU Lysbuesvejsning proces 111

48 Erhvervsgruppe Kursustitel Lys b. svejs-kants plade/rør Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/lys-b-svejs-kants-pladeroer Kort beskrivelse af kurset Lysbuesvejsning proces 111 Lysbuesvejsning AMU Lysbuesvejsning proces 111 MAG svejsning stumpsøm rør AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejsstumps-roer-pos-pa-pc-pr-135 MAG svejsning proces 135 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladepladepr-135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr-136 Proces 135 er den oftest anvendte svejseproces i området 136 anvendes ligeledes ofte MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroerpr-135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-kants-pladeroerpr-136 MAG-svejsning proces 135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejsning-proces-135 Proces 135 er den oftest anvendte svejseproces i området MAG-svejsning proces 136 MAG-svejsning proces 135 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-pladepos-pa-pf-pr-135 MAG-svejsning proces 135 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr anvendes ligeledes ofte MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 AMU MAG-svejsning proces 135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr anvendes ligeledes ofte

49 Erhvervsgruppe Kursustitel MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-allepos-pr-135 Kort beskrivelse af kurset MAG-svejsning proces 135 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-allepos-pr-136 MAG-svejsning proces 136 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/mag-svejs-stumps-roer-pospa-pc-pr-135 Proces 135 er den oftest anvendte svejseproces i området MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/mag-svejskants-pladeplade-pr anvendes ligeledes ofte Manuel måle og bearbejdningsteknik AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/manuel-maale-ogbearbejdningsteknik Manuel måle og bearbejdningsteknik Maskintegning, projektionstegning i CAD AMU Deltageren kan konstruere maskintegninger i retvinklet projektion efter gældende DS/ISO standarder, samt anvende cad tegnesystemets brugerflade til valg og påføring af symboler for geometriske tolerancer og overfladekrav. Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion Operatør ved konventionel maskindrejning Operatør ved konventionel maskinfræsning AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/operatoer-imetalindustrien-brancheintroduktion Grundlæggende elementer i et operatørforløb AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskindrejning Deltagerne kan udføre drejeoperationer på konventionel drejebænk AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning Maskinfræsearbejde i stål og metaller på universal fræsemaskine

50 Erhvervsgruppe Kursustitel Operatør ved konventionel maskinfræsning Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /spaantagende-metalindustri/operatoer-vedkonventionel-maskinfraesning Kort beskrivelse af kurset Grundlæggende elementer i et operatørforløb Praktisk værkstedsteknik, s AMU annelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/praktisk-vaerkstedsteknikspaantagning Produktionstekniske beregnamu annelseramu/metalindustrien/maskin-ogvaerktoejsomraadet/produktionstekniskeberegninger-cnc Sammensat kursusforløb - CNC Brancheskift: Sammensat kursusforløb - CNC Brancheskift: Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj Svejsning og bearbejdningsteknik Tegningsinformation og - fremstilling AMU annelseramu/industriensarbejdsmarkedsr /metrologi-i-metalindustrien/praecisionsmaalingmed-stilbart-kontrolvaerktoej Du lærer at udføre kontrolmålinger af emner med stilbart kontrolværktøj (skydelære, mikrometerskrue, mikrometer spærmål, trepunktsmåler, diatest samt mikrokator/finviser). AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/svejsning-ogbearbejdningsteknik Svejsning og bearbejdningsteknik AMU Du lærer om, hvordan en emnetegning er opbygget samt at anvende emnetegninger i produktionen. Du lærer også at målsætte snitbilleder og gevindaftegninger på papir eller på CAD solider. TIG svejsning AMU TIG-svejsning proces 141 TIG svejsning stumpsøm plade TIG svejsning stumpsøm rør TIG-svejs-kants rustfri plade/rør AMU TIG-svejsning proces 141 AMU TIG-svejsning proces 141 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-kants-rustfripladeroer TIG-svejsning proces 141 AMU TIG-svejsning proces 141 TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejsning AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejsning TIG-svejsning proces 141 ofte anvendt TIG svejsning

51 Erhvervsgruppe Kursustitel TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsningskaering-og-maritim-produktion-i-metal/tig-svejsning Kort beskrivelse af kurset Ofte anvendt TIG-svejsning TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaerrustfri-roer-alle-pos TIG-svejsning proces 141 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-svaerrustfri-roer-pos-pa-pc TIG-svejsning proces 141 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Udbedring af mindre skader med lakstift på autolak AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfriplade TIG-svejsning proces 141 ofte anvendt TIG svejsning AMU TIG-svejsning proces 141 annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-tynd-rustfriroer-alle-pos AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-1 AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-plade AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i-metal/tig-svejs-stumps-uleg-roeralle-pos AMU annelseramu/svejsningogfyringsteknik/svejsning-ogtermisk-skaering-i--0 AMU annelseramu/metalindustrien/koeretoejsomraadet/u dbedring-af-mindre-skader-med-lakstift-paa-autolak TIG-svejsning proces 141 TIG-svejsning proces 141 TIG-svejsning proces 141 TIG-svejsning proces 141 Deltageren kan udføre reparation af mindre lakskader.

52 Erhvervsgruppe Kursustitel Udbedring af mindre skader med lakstift på autolak Årsafslutning af bogholderiet Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/byggeanlaegogindustri/bygnings-ogautomaling-samt-skilteproduktion-mv/forgyldningdekorativ-forgyldning Kort beskrivelse af kurset Deltagerne kan anvende forgyldning som dekorativt element med guld, sølv og slagmetal på underlag som kalk, lim, sten, glas, stof etc., og kan udføre patinering og oxydering af forgyldninger som efterbehandling. Deltagerne kan indgå i restaureringsopgaver med hensigtsmæssigt værktøj og relevante maleteknikker. AMU Deltageren kan medvirke til årsafslutning af annelseramu/handeladministrationkommunikationog virksomhedens bogholderi. Deltageren kan ledelse/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-afbogholderiet anvendelse af årsafslutningsark, foretage assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger. Modul 1: Videregående Videnskabsteori og sociale problemer Modul 2: Metodevalg i praksis (10 ECTS) Videregående /socialogsamfund/socialformidling /socialogsamfund/socialformidling Når du har gennemført modulet, har du fået et solidt videnskabsteoretisk fundament, som styrker dig i dit analytiske arbejde. Modulet ruster dig til at være refleksiv omkring valg af metoder og foranstaltninger over for mennesker med forskellige problemtyper. Modul 3: Samarbejde, retlige rammer og organisering Videregående /socialogsamfund/socialformidling Vil du gerne ruste dig til at arbejde med sagsbehandling i socialt arbejde i en foranderlig samfundsmæssig og organisatorisk kontekst. Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde Analyse og metode Videregående Videregående /socialogsamfund/socialformidling r/administrationogforvalt/akademin-ioffentlig-forvaltning-og-administration Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at planlægge og igangsætte en undersøgelse eller et udviklingsprojekt på din arbejdsplads. I samarbejde med HK, jobcentrene i regionen og SKAT udbydes de relevante fag til opkvalificering af ledige til de off. stillinger Anvend informationer fra internettet Anvendelse af etb til administrative opgaver AMU Efter n kan deltageren udvælge annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/a pålidelige og lovlige materialer fra internettet og nvend-informationer-fra-internettet-til-jobbrug har viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materialer. AMU Efter kurset kan deltageren anvende annelseramu/handeladministrationkommunikationog tekstbehandlingsprogrammets brugerflade og ledelse/administration/anvendelse-af-etb-tiladministrative-opgaver basale funktioner og bestride daglige administrative tekstbehandlingsrutiner på en effektiv og hensigtsmæssig måde.

53 Erhvervsgruppe Kursustitel Anvendelse af periodisk beregning og registrering Anvendelse af pivottabeller Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/anvendelse-afperiodisk-beregning-og-registrering ende-regnskabs/ AMU Efter kurset kan deltageren analysere store annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/a datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx nvendelse-af-pivot-tabeller statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. Anvendelse af præsentationsprogramme r AMU Deltageren kan fremstille grafisk annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/a præsentationsmateriale med nvendelse-af-praesentationsprogrammer præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. Anvendelse af regneark til enkle beregninger Anvendelse af regneark til statistik Anvendelse af store datamængder i regneark Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AMU Efter n kan deltageren oprette annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/a regneark med enkle formler og redigere i nvendelse-af-regneark-til-enkle-beregninger eksisterende regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Deltageren kan formatere regnearksopstillinger og vælge egnet sideopsætning. AMU Deltageren kan efter kurset anvende statistiske annelseramu/handeladministrationkommunikationog funktioner i et regnearksprogram. Deltageren kan ledelse/administration/anvendelse-af-regneark-tilstatistik med udgangspunkt i virksomhedens data synliggøre aktuelle og relevante forhold v.hj.a. statistiske funktioner. AMU Efter kurset kan deltageren opbygge annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnearksmodeller, anvende egne formler, ledelse/administration/anvendelse-af-storedatamaengder-i-regneark indbyggede funktioner og grafiske faciliteter, effektivisere og automatisere ofte forekommende arbejdsopgaver. AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/bilagsbehandlingmed-efterfoelgende-kasserapport ende-regnskabs/

54 Erhvervsgruppe Kursustitel Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Bliv Beskæftigelseskonsulent Borgerkommunikation Borgervendt formidling i myndighedsrollen Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Databasevedligeholdelse til jobbrug Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Grundlæggende IT annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/b illedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion Øvrige kurser 30 Akademiudda nnelse AMU Sammensat kursusforløb "På vej mod den annelseramu/handeladministrationkommunikationog offentlige sektor" ledelse/praktisk-myndighedsudoevelse/borgervendtformidling-i-myndighedsrollen AMU Efter n kan deltageren indsætte, annelseramu/handeladministrationkommunikationog placere og bearbejde grafiske objekter, fx ledelse/administration/brug-af-grafik-i-ettekstbehandlingsprogram billeder, tekstbokse, figurer og diagrammer i forhold til tekstbehandlingsprogrammets muligheder samt håndtere programmets tegneværktøjer. AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/dagligregistrering-i-et-oekonomistyringsprogram ende-regnskabs/ AMU ,5 annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/d atabasevedligeholdelse-til-jobbrug Debitorstyring AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/debitorstyring ende-regnskabs/ Den personlige s- og jobplan AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/den-personlige-s-ogjobplan Sammensat kursusforløb "På vej mod den offentlige sektor" er godkendt AMU kursus indtil 30/6-19 hvor anvendes i stedet, derfor figurerer begge på listen. Design og automatisering af regneark AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/d esign-og-automatisering-af-regneark Sammensat kursusforløb "Grundlæggende regnskabs" ende-regnskabs/

55 Erhvervsgruppe Kursustitel Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning Digital formidling af borgerservice Digital service og innovation Dynamiske beregninger og diagrammer i etb Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Efter n kan deltageren indgå i et annelseramu/handeladministrationkommunikationog anerkendende og konstruktivt samarbejde med ledelse/offentlig-forvaltning-og- borgere/brugere, andre myndigheder og kolleger. sagsbehandling/dialog-og-samarbejde-i-den- Desuden kan deltageren, håndtere konflikter ift. offentlige-forvaltning både interne og eksterne samarbejdsparter. amu Videregående r/administrationogforvalt/akademin-ioffentlig-forvaltning-og-administration I samarbejde med HK, jobcentrene i regionen og SKAT udbydes de relevante fag til opkvalificering af ledige til de off. stillinger AMU Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde annelseramu/handeladministrationkommunikationog udnytte funktionaliteten i tilknyttede ledelse/administration/dynamiske-beregninger-ogdiagrammer-i-etb applikationer/programmer og herved opnå en mere rationel opgaveløsning, fx standardbreve, eller rapporter hvor der indgår større beregninger. Effektive individuelle AMU Deltageren kan efter n tilpasse annelseramu/handeladministrationkommunikationog tekstbehandlingsprogrammets menuer, brugerflader ledelse/administration/effektive-individuellebrugerflader værkstøjslinjer og skabeloner efter den opgave der skal løses. til jobbrug AMU Efter n kan deltageren sende og annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/ -til-jobbrug modtage mail, vedhæfte filer og strukturere og arkivere s. Desuden kan deltageren arbejde med en elektronisk kalender og kontaktpersoner Erhvervsret Fletning af dokumenter til masseproduktion Akademiudda 10 nnelse AMU Deltageren kan anvende elektroniske annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/fl masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af etning-af-dokumenter-til-masseproduktion adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og s. Deltageren kan vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter. Forvaltning i kommuner og regioner (kommunom) Private/særlig e forløb 10 Forvaltningsret Diplomuddan nelse 10

56 Erhvervsgruppe Kursustitel God forvaltningsskik og administrativ praksis Håndtering af personoplysninger Håndtering og strukturering af længere tekster Inddrivelsesret Indskrivning og formatering af mindre tekster Informationssøgning på internettet Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Sammensat kursusforløb "På vej mod den annelseramu/handeladministrationkommunikationog offentlige sektor" ledelse/offentlig-forvaltning-og-sagsbehandling/godforvaltningsskik-og-administrativ-praksis amu Akademiudda 10 nnelse AMU Grundlæggende IT annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/i ndskrivning-og-formatering-af-mindre-tekster AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/i nformationssoegning-paa-internettet-til-jobbrug Efter n kan deltageren arbejde med oprettelse af hensigtsmæssige og rationelle søgekriterier. Desuden opnår deltageren forståelse og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde. Informationssøgning på internettet til jobbrug AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/i nformationssoegning-paa-internettet-til-jobbrug Grundlæggende IT Jobkonsulentn Øvrige kurser Kommunikation og feedback i administrativt arbejde AMU Efter n kan deltageren oprette annelseramu/handeladministrationkommunikationog indholdsfortegnelse, stikordsregister, ledelse/administration/haandtering-og-struktureringaf-laengere-tekster krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks og noter og dermed skabe overblik over større dokumenter som fx rapporter og brugervejledninger. AMU Efter n kan deltageren lægge en annelseramu/handeladministrationkommunikationog strategi for forskellige typer samtaler med kunder ledelse/administration/kommunikation-og-feedback-iadministrativt-arbejde kommunikationsteknikker og give konstruktiv borgere og kolleger. Herunder anvende relevante feedback. Kommunikation og konflikthåndtering - service Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AMU annelseramu/serviceerhvervene/rengoeringsservice/ kommunikation-og-konflikthaandtering-service Sammensat kursusforløb "På vej mod den offentlige sektor" AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/kontering-afkoeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom ende-regnskabs/

57 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset Konteringsinstrukser AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-ogforretningsservice/konteringsinstrukser ende-regnskabs/ Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/kontoplaner-ogvirksomhedens-rapporteringsbehov ende-regnskabs/ Kontoring af køb, salg, drift af biler og ejendom amu Kreditorstyring AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/kreditorstyring ende-regnskabs/ Kundeservice AMU Deltageren kan, efter gennemført, annelseramu/transporterhvervene/personbefordringmed-metro-og-letbane/kundeservice anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Kvalitetssikring af serivceydeler i offentlig forvaltning amu Likviditetsstyring amu Lønberegning og lønrapportering Moms- og afgiftsret Momsret offentlig budgetlægning og økonomistyring amu Akademiudda nnelse Diplomuddan nelse Diplomuddan nelse Opbygning af virksomhedens website I AMU annelseramu/handeladministrationkommunikationog ledelse/ikt-administration/opbygning-afvirksomhedens-website-i

58 Erhvervsgruppe Kursustitel Opstillinger og layout i tekst Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS Kort beskrivelse af kurset dage Uddannelsesguiden AMU Efter n kan deltageren anvende annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/o programmets værktøjer til opstilling af tekst, dvs. pstillinger-og-layout-i-tekst tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer og vurdere hvilket redskab, der egner sig bedst til en opgave. Personalejura Videregående r/ledelse/akademin-i-hr/personalejuraakademin-i-ledelse Kendskab til personalejura er efterhånden en del af mange administratives opgaver Placering af resultat- og balancekonti Præsentation af tal i regneark Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Sagsbehandling Samarbejde i grupper i virksomheden Samarbejde om dokumenter amu AMU annelseramu/handeladministrationkommunikationog ledelse/administration/praesentation-af-tal-iregneark Grundlæggende IT AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og- forretningsservice/registreringsmetoder-ved- ende-regnskabs/ virksomhedens-drift AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og- forretningsservice/regnskabsafstemninger-ifm- ende-regnskabs/ aarsafslutningen Videregående r/administrationogforvalt/akademin-ioffentlig-forvaltning-og-administration I samarbejde med HK, jobcentrene i regionen og SKAT udbydes de relevante fag til opkvalificering af ledige til de off. stillinger AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/s amarbejde-i-grupper-i-virksomheden Sammensat kursusforløb "På vej mod den offentlige sektor" AMU Deltageren kan samarbejde elektronisk om annelseramu/handeladministrationkommunikationog skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde ledelse/administration/samarbejde-om-dokumenter med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen. SAP Finansregnskab SAP introkursus Private/særlig e forløb Private/særlig e forløb

59 Erhvervsgruppe Kursustitel Selvledelse i offentlig forvaltning Service i borgerservicecentret Skatte- og afgiftproces Skatteret Standardisering af virksomhedens dokumenter Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Tekster på papir - formulering og opbygning Toldret Toldret Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Videreudvikling af virksomhedens website II Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Efter n kan deltageren indgå i annelseramu/handeladministrationkommunikationog udarbejdelsen af mål og rammer til eget arbejde. ledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/selvledelse-i-offentlig-forvaltning Deltageren kan udforme konkrete handleplaner til opfyldelse af mål og rammer. Deltageren kan udføre selvledelse på basis af mål, rammer og handleplaner AMU Diplomuddan 5 nelse Diplomuddan 5 nelse AMU Deltageren kan oprette og anvende annelseramu/tvaerfagligeomraade/faelleskataloget/s standardiseringsfunktioner f.eks. enkle tandardisering-af-virksomhedens-dokumenter typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. AMU annelseramu/handeladministrationkommunikationog ledelse/administration/tastaturbetjening-ved-brug-af- 10-fingersystem Grundlæggende IT AMU annelseramu/handeladministrationkommunikationog ledelse/administration/tekster-paa-papir-formuleringog-opbygning Grundlæggende IT Akademiudda 10 nnelse Diplomuddan 5 nelse amu AMU annelseramu/handeladministrationkommunikationog ledelse/ikt-administration/videreudvikling-afvirksomhedens-website-ii Økonomi og styring Videregående r/administrationogforvalt/akademin-ioffentlig-forvaltning-og-administration I samarbejde med HK, jobcentrene i regionen og SKAT udbydes de relevante fag til opkvalificering af ledige til de off. stillinger Økonomisk analyse Akademiudda nnelse

60 Erhvervsgruppe Kursustitel Økonomiske styring af lageret Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Efter endt kursus kan deltageren arbejde med det annelseramu/handeladministrationkommunikationog økonomiske styring af lageret.deltageren kan ledelse/viden-og-forretningsservice/oekonomiskestyring-af-lageret sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter. Deltageren kan styre de enkelte regnskabsmæssige elementer i processer fra tilbudsgivning, via ordreafgivelse til levering og fakturering til kunden mv..vedligeholde såvel købs- som salgspriser herunder diverse former for rabatter og leveringsvilkår. Økonomistyring i offentlige organisationer AMU Deltageren kan anvende budgettet som helt annelseramu/handeladministrationkommunikationog centralt styringsværktøj i den offentlige sektor. ledelse/offentlig-forvaltning-ogsagsbehandling/oekonomistyring-i-offentligeorganisationer Deltageren kan i praksis arbejde med økonomistyringsmetoder, så som udgiftsstyring, omkostningsstyring, værdi- og målstyring, mål/ramme, kontraktstyring, aktivitetsstyring og aktivitetsomkostninger og lignende Økonomistyring i praksis Videregående r/merkantil/akademin-i-oekonomi-ogressourcestyring/oekonomistyring-i-praksisakademin-i-oekonomi-ogressourcestyring Økonomistyring giver vigtige kompetencer for administrative medarbejdere og økonomimedarbejdere i offentlig og privat virksomhed Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Årsafslutning af bogholderiet Årsafslutning af bogholderiet Basiskursus for anlægsgartnere AMU Sammensat kursusforløb "Grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog regnskabs" ledelse/viden-og-forretningsservice/aarsafslutning-afbogholderiet ende-regnskabs/ AMU AMU Deltageren kan ud fra gældende normer og nnelseramu/mejeriogjordbrug/etablering-og-pleje-af- arbejdstegninger etablere mindre anlæg med groenne-omraader-og-anlaeg/basiskursus- anlaegsgartnere fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

61 Erhvervsgruppe Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Kursustitel Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/drift-af-gartnerihavecenter-og-planteskole/betjening-ogvedligeholdelse-af-motorkaedesave Kort beskrivelse af kurset I n arbejder deltagerne med betjening og vedligeholdelse samt arbejde med motorkædesave og håndredskaber sikkerhedsmæssig korrekt samt kratryddere og håndværktøj til fjernelse af mindre træagtig vegetation Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Drøvtyggers fysiologi, optimamu annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /droevtyggers-fysiologi-optimal-fodring Dyrehold B Andre produktioamu annelseramu/mejeriogjordbrug/husdyrproduktion-ilandbruget/dyrehold-b-andre-produktionsdyr Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Kvinder til Landbruget (Landbrugsmedhjælper) Øvrige kurser 30 Kvinder til landbruget/landbrugsmedhjælper pga. deres gode omsorg og flair for økologi Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Pasning og fodring af husdyamu annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /pasning-og-fodring-af-husdyr-1 Pasning og hold af husdyr AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /pasning-og-hold-af-husdyr Produktionsstrategier i landamu annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /produktionsstrategier-i-landbruget Svineproduktion, fodring AMU annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /svineproduktion-fodring Økologisk landbrugsprodukamu annelseramu/mejeriogjordbrug/landbrugsproduktion /oekologisk-landbrugsproduktion Nærings- og nydelsesmiddel Almen fødevarehygiejne AMU Deltagerne kan arbejde efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Deltageren kan anvende principper om egenkontrol og risikoanalyse samt påpege kritiske punkter. Deltagerne kan anvende viden om mikroorganismers til at hæmme mikroorganismers udvikling samt efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.

62 Erhvervsgruppe Nærings- og nydelsesmiddel Kursustitel Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Deltageren kan på baggrund af kendskab til annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe definitionen på fuldkorn udvælge råvarer, dbranchen/broed-kage-dessert-og- fremstille dej, bage og anrette forskellige typer af konfekturefremstilling/broed-og-madbroed-med- brød med fibre og fuldkorn, der tager hensyn til fibre-og-fuldkorn sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter og følger anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Nærings- og nydelsesmiddel Chokolade AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/chokoladefremstilling-tilprofessionel-brug Deltageren kan fremstille forskellige typer af konfekt på basis af viden om chokoladetyper og råvarer ved fremstilling af chokolade til salg. Deltageren kan temperere chokolade, støbe og dyppe konfekt, koge fyldmasse samt kvalitetsvurdere råvarer og færdigprodukter. Nærings- og nydelsesmiddel Desserter AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/desserter-inden-bager-ogkonditorbranchen Deltageren kan efter n fremstille og produktudvikle et bredt sortiment af desserter. I arbejdet inddrages kvalitetsvurdering af råvarer og produkter, dekoration og opstilling til dessertbuffet. Nærings- og nydelsesmiddel Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog/ergonomi-inden-faglaerte-ogufaglaerte-job Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Nærings- og nydelsesmiddel Europæiske Brødtyper AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/europaeiske-broedtyper-ogproduktudvikling Nærings- og nydelsesmiddel Moderne Flødekager AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/moderne-floedekager Fremstille europæiske brødtyper med kolde og lange liggetider og hævemetoder. Deltageren kan fremstille et udvalg af moderne flødekager på baggrund af arbejde med moderne og traditionelle bunde, cremer, fyldmasser, glaseringsformer og mousse. Deltageren kan arbejde med smagsudvikling, konsistens- og pynteteknikker ved fremstillingen anvende forskellige silikoneforme og rammer samt køleog frysemetoder.

63 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset Nærings- og nydelsesmiddel Moderne Tærter AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/moderne-frugttaerter Deltageren kan udvikle og fremstille tærter med årstidens frugter og gøre det på en økonomisk måde ud fra kendskab til begrebet madspild. Deltageren kan fremstille frugttærter med forskellige fyldcremer- og masser til tærtebunde samt arbejde med geleringsmetoder, smag og dekoration. Nærings- og nydelsesmiddel Nærings- og nydelsesmiddel Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet 2 AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/professionel-fremstilling-afiscremer-parfait-og-sorbet AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/erhvervsproduktion-afiscreme-parfait-og-sorbet-2 Deltageren kan fremstille et udvalg af is baseret på de grundlæggende istyper: creme, parfait og sorbet. Deltageren kan arbejde med forskellige former for tilsætning af stabilisatorer og smagsstoffer og anvende teknikker til indfrysning og dekoration af is. Deltageren kan fremstille et bredt sortiment inden for klassisk/europæiske is og isdesserter, herunder produkter målrettet fødevareintolerante forbrugere. Deltageren kan herunder sammensætte råvarer i isen, så den ønskede smag, konsistens og egenskab fremkommer samt anvende metoder til kvalitetssikring af isprodukter ved opbevaring og servering. Nærings- og nydelsesmiddel Rugbrød af surdej AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/rugbroed-med-surdej Nærings- og nydelsesmiddel Sæson og temaprodukter AMU annelseramu/koekkenrestaurantbagerkonditorogkoe dbranchen/broed-kage-dessert-ogkonfekturefremstilling/saeson-og-temaprodukter-ibagerier Deltageren kan i professionelt øjemed udvikle og fremstille smags- og næringsgivende rugbrød med surdej på baggrund af viden om surdej, meltyper, syrning samt sensorik og ernæring. fremstille udvalgte sæson- og temaprodukter, efterleve gældende hygiejneforskrifter samt emballere og opbevare de fremstillede produkter korrekt. Deltagere kan endvidere prissætte det valgte sæson- og temaprodukt. Salg, indkøb og markedsføring Salgspykologi og grundlæggende salg Videregående r/merkantil/akademin-i-salg-ogmarkedsfoering/salgspsykologi-og-grundlaeggendesalg-akademin-i-salg-og-markedsfoering Faget giver kompetencer indenfor salg og kunderelationer Salg, indkøb og markedsføring E-administration og betalingssystemer AMU Deltageren har kendskab til administrative annelseramu/handeladministrationkommunikationog arbejdsgange med hensyn til anvendelsen af ledelse/handel-og-logistik/e-administration-ogbetalingssystemer elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger.

64 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Salg, indkøb og markedsføring E-handel Videregående Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS Kort beskrivelse af kurset dage Uddannelsesguiden Kompetencer indenfor E-handel er efterspurgt r/merkantil/akademin-i-salg-og- hos såvel detailhandel, som interne markedsfoering/e-handel-akademin-i-salg- og-markedsfoering salgskonsulenter Salg, indkøb og markedsføring Salg, indkøb og markedsføring Salg, indkøb og markedsføring Salg, indkøb og markedsføring Salg, indkøb og markedsføring E-markedsføring og reklameindsats E-teknologi og online opdatering Fastlæggelse af mål ved personligt salg Fremtidens salgsmedarbejder Kundeservice i detailhandel AMU Deltageren kan varetage det administrative annelseramu/handeladministrationkommunikationog arbejde med e-markedsføring og ledelse/detailhandel/e-markedsfoering-ogreklameindsats reklameplacering på onlinemedier. AMU På kurset arbejdes der med de tekniske løsninger, annelseramu/handeladministrationkommunikationog der kan bidrage til optimering af arbejdsprocesser ledelse/detailhandel/e-teknologi-og-onlineopdatering vedrørende firmaets e-business løsning. AMU Efter n er deltageren i stand til at annelseramu/handeladministrationkommunikationog fastlægge mål for det personlige salg med ledelse/detailhandel/fastlaeggelse-af-maal-vedpersonligt-salg udgangspunkt i butikkens strategi eller fastsat indsatsområde eksempelvis indenfor omsætning.deltageren kan følge op på egne fastlagte mål Øvrige kurser 30 AMU Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er annelseramu/handeladministrationkommunikationog i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, ledelse/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen. Salg, indkøb og markedsføring Kundeservice i detailhandelen AMU Salgsmedarbejderen kan yde kundeservice, der er annelseramu/handeladministrationkommunikationog i overensstemmelse med butikkens serviceprofil, ledelse/detailhandel/kundeservice-i-detailhandelen servicekoncept og målgruppens forventninger, og kan derved tiltrække og fastholde kundegruppen Salg, indkøb og markedsføring Mersalg i butikken AMU Efter n kan deltageren i annelseramu/handeladministrationkommunikationog salgssituationen anvende teknikker til mersalg. ledelse/detailhandel/mersalg-i-butikken Deltageren bliver bevidst om kundens behov og kan gennem sit engagement give kunden en god oplevelse og opnå et mersalg til butikken Salg, indkøb og markedsføring Nye kunder via viral markedsføring AMU Deltageren lærer at anvende viral markedsføring annelseramu/handeladministrationkommunikationog til at styrke virksomhedens online ledelse/viden-og-forretningsservice/nye-kunder-viralmarkedsfoering forskellige virale markedsføringsmedier og - markedsføringsindsats. Der arbejdes med kanaler, bl.a. sociale netværk, nichesites, communities, blogs mm.

65 Erhvervsgruppe Kursustitel Type Salg, indkøb og markedsføring Oplevelsesøkonomi Videregående Kursuskode Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset I detailhandlen er det vigtigt at have r/merkantil/akademin-i- kompetencer indenfor oplevelsesøkonomi, da oplevelsesoekonomi/oplevelsesoekonomi- man konkurrerer med internettet akademin-i-oplevelsesoekonomi Salg, indkøb og markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner AMU Deltageren kan i forbindelse med administrative annelseramu/handeladministrationkommunikationog funktioner selvstændigt planlægge, forberede, ledelse/administration/praesentationsteknik-iadministrative-funktioner konkret emne eller projekt ved anvendelse af gennemføre en effektiv præsentation af et hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering. Salg, indkøb og markedsføring Reklamationshåndtering AMU Deltageren kan give kunden korrekt og annelseramu/handeladministrationkommunikationog serviceorienteret information om ledelse/detailhandel/reklamationshaandtering forbrugerrettigheder m.v. ved køb af varer og kan håndtere en efterfølgende reklamation fra kunden Salg, indkøb og markedsføring Salgsplanlægning i detail AMU Efter n kan deltageren i forbindelse annelseramu/handeladministrationkommunikationog med gennemførelsen af virksomhedens ledelse/detailhandel/salgsplanlaegning-idetailhandlen salgsaktiviteter, samarbejde med kolleger om planlægningen af salgsarbejdet, så der opnås sammenhæng på tværs af afdelinger, der matcher butikkens overordnede profil. Salg, indkøb og markedsføring Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AMU På kurset arbejdes der med de grundlæggende annelseramu/handeladministrationkommunikationog teknikker indenfor salg og kundeservice, således ledelse/detailhandel/salgsteknik-salgs-ogservicemedarbejdere at deltageren vil have en forståelse for, hvordan generelle salgsteknikker benyttes i forhold til kunden i det direkte salg og service. Salg, indkøb og markedsføring Samtalestyring i kundekontaktfunktioner AMU Efter n kan deltageren udføre en annelseramu/handeladministrationkommunikationog bevidst styring af indgående og udgående ledelse/administration/samtalestyring-ikundekontaktfunktioner samtaler og anvende korrekte teknikker i telefonsamtalen med kunden, også i stressede situationer og ved ydre påvirkninger. Salg, indkøb og markedsføring Service Videregående r/merkantil/akademin-i-salg-ogmarkedsfoering/service-akademin-i-salgog-markedsfoering Servicefaget henvender sig til såvel privat som offentlige sektor, indenfor alle brancher.

66 Erhvervsgruppe Salg, indkøb og markedsføring Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Kursustitel Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Kort beskrivelse af kurset AMU Deltageren kommer bl.a. til at arbejde med valg annelseramu/handeladministrationkommunikationog og udarbejdelse af budskaber på nettet - den ledelse/detailhandel/udvikling-af-e-koncepter-ogproduktdifferentiering rigtige historie på rigtige side. Valg af kommunikationsform i forhold til markedssegmenter og hvilke fordele og ulemper er der ved netmedier. Akutsygepleje Øvrige kurser Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/anerkendende-kommunikation-iomsorgsarbejdet Modulet har fokus på akutsygeplejen i kommunal praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Borgere med kronisk sygdom AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/paedagogisk-arbejde-med-boern-ogunge/arbejdet-med-bevaegelse-idraet-ogkropsbevidsthed AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/borgere-med-kronisk-sygdom Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgerkommunikation Videregående r/administrationogforvalt/akademin-ioffentlig-forvaltning-og-administration I samarbejde med HK, jobcentrene i regionen og SKAT udbydes de relevante fag til opkvalificering af ledige til de off. stillinger Sundhed, omsorg og personlig pleje Coaching og konflikthåndtering Videregående Coaching og konflikthåndtering er en af de mere r/ledelse/akademin-i-ledelse/coaching-ogkonflikthaandtering-akademin-i-ledelse generelle kompetencer der efterspørges indenfor sosu området Sundhed, omsorg og personlig pleje De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/de-almindeligst-forekommendesygdomme-hos-aeldre Sundhed, omsorg og personlig pleje Demens Øvrige kurser Modulet har fokus på en helhedsorienteret tilgang og indsats for mennesker med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Demens Demens Videregående Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis/demens-akademin-isundhedspraksis r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis Du tilegner dig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgeren med demens. På modulet får du nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv

67 Erhvervsgruppe Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Kursustitel Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Hverdagslivet som indsatsområde i sosuarbejdet Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/tvaerfagligeomraade/obligatoriskfaelleskatalog-2 AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/hverdagslivet-som-indsatsomraade-isosu-arbejdet Kort beskrivelse af kurset Sundhed, omsorg og personlig pleje innovativ praksis Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis Lær at indgå i samskabelsesprocesser, for at implementere udviklingsorienterede og innovative tiltag i relation til udvalgte indsatsområder. Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Kognitiv misbrugsbehandling Konflikthåndtering i sosuarbejdet Øvrige kurser 6 AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/konflikthaandtering-i-sosu-arbejdet Introduktion til den kognitive metode, som et godt redskab til behandlere og plejepersonale i psykiatrien. Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Kostvejledern Øvrige kurser 50 Kvalitetsudvikling og dokumentation Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis Medicinhåndtering Øvrige kurser 5 Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis Multikompleksitet i socialog sundhedsfaglig praksis Videregående Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis/multikompleksitet-i-social-ogsundhedsfaglig-praksis-akademin-isundhedspraksis Elæringsbaseret og afsluttes med kompetencegivende prøve. På dette modul sætter vi fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling inden for social- og sundhedsvæsenet. Elæringskursus der giver indsigt i procedure, vejledende retningslinje og om borgerinddragelse - sygeplejersker. Lær om udfordringer og dilemmaer i en multikompleks social- og sundhedsfaglig praksis. Du tilegner dig kompetencer til vurdering og håndtering af multikomplekse problemstillinger i forhold til borgeren Sundhed, omsorg og personlig pleje Neuropædagogik Øvrige kurser Neuropædasgogisk kompetencemodul over 4 uger, og med afsluttende eksamen.

68 Erhvervsgruppe Sundhed, omsorg og personlig pleje Kursustitel Omsorg for personer med demens Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/omsorg-personer-med-demens Kort beskrivelse af kurset Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ omsorg for mennesker med demens Personer med demens, sygdomskendskab AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/palliativ-omsorg-mennesker-meddemens AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/personer-med-demenssygdomskendskab Sundhed, omsorg og personlig pleje Professionel praksis Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis/professionel-praksisakademin-i-sundhedspraksis Du bliver klædt på til at løse de konflikter, der kan opstå i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og kollegaer. Sundhed, omsorg og personlig pleje Professionel praksis Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis Bliv klogere på sundhedsvæsenets samfundsmæssige, organisatoriske og kulturelle rammer og vilkår og på din egen rolle. Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogik og kommunikation Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis/paedagogik-og-kommunikationakademin-i-sundhedspraksis Du opnår de pædagogiske og kommunikative færdigheder til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Pædagogik og kommunikation Rehabilitering som arbejdsform Videregående AMU r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis 2 annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/rehabilitering-som-arbejdsform bliver du bedre til at identificere, bearbejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt. Sundhed, omsorg og personlig pleje Samenhængende forløb Videregående Styrk din viden og bliv i stand til at udføre r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis funktioner inden for sammenhængende patientforløb. Sundhed, omsorg og personlig pleje Socialpædagogik og psykiatri Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis Du får færdigheder til professionelt at håndtere situationer og deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde

69 Erhvervsgruppe Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Kursustitel Type Varighed - Link til beskrivelse af kurset på Kursuskode Antal ECTS dage Uddannelsesguiden Sårpleje Øvrige kurser 14 Tidlig opsporing af AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe demens i omsorgsarbejdet dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/tidlig-opsporing-af-demens-iomsorgsarbejdet Tværfaglige indsatser Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-isundhedspraksis AMU annelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhe dsomraadet/aeldrepleje-sygepleje-og-sundhed-ikommunerne/velfaerdsteknologi-i-det-dagligeomsorgsarbejde-i Kort beskrivelse af kurset Sårpleje m. 14 moduler som E- learning. Kurset målrettes til både SPL. SSA og SSH. E- learringsmateriale med 1 års tilgængelighed (+ brush up). Sundhed, omsorg og personlig pleje Velfærdsteknologi og mennesker Videregående r/velfaerdundervissund/akademin-ivelfaerdsteknologi-i-praksis/velfaerdsteknologi-og- mennesker-akademin-i-velfaerdsteknologi- i-praksis Du opnår bl.a. viden om, hvordan teknologi påvirker mennesker, samt hvordan velfærdsteknologi implementeres. Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhed, omsorg og personlig pleje Visitator Øvrige kurser 9 Øre og afspændingsakupunktur Øvrige kurser 3 Grundn giver indsigt og viden ifht. at kunne agerer som myndighedsperson som visitator. Introduktion og træning

70 RAR Vestjyllands møde 25. marts Kurser indstillet til Rådets særskilte godkendelse

71 Positivliste for den regionale spulje, RAR Vestjylland. Gældende fra den 1. april 2019 Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning til. Kurset kan dog være relevant og kan benyttes i flere af erhvervsgrupperne på listen. Opdateret: Erhvervsgruppe Kursustitel Basic Safety Training (BST) - GWO. Fire Awareness. On og offshore Type uddannels e Øvrige kurser Kursuskod e Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden 0,5 gwo-basic-safety-training-bst/ Kort beskrivelse af kurset Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Grundlæggende brandslukning, forskellige situationer og brandslukningsmidler teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Basic Safety Training (BST) - GWO. First Aid. On og offshore Øvrige kurser 2 gwo-basic-safety-training-bst/ Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Teoretisk og praktisk førstehjælp med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmøller. Basic Safety Training Øvrige (BST) - GWO. Manuel kurser Handling. On og offshore 0,5 gwo-basic-safety-training-bst/ Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Træning i ergonomi med fokus på vanskeligt tilgængelige arbejdssteder og snævre rum i vindmøller teori og praktiske øvelser. Basic Safety Training (BST) - GWO. Sea Survival. Offshore Øvrige kurser 1 gwo-sea-survival/ Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Træning i det maritime miljø med tilvænning af udstyr, overlevelsesøvelser, redningsøvelser med mand over bord mv. Teori og praktiske øvelser. Basic Safety Training (BST) - GWO. Working at Heights. On og offshore Øvrige kurser 2 gwo-basic-safety-training-bst/ Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Basic Technical Training (BTT) - GWO. Hydraulics Øvrige kurser 1,2 gwo-basic-technical-training-btt/ Grundlæggende hydraulik herunder Pascal s lov, PPE, kendskab til hydrauliske systemer, pumper, tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc. Det grundlæggende niveau relaterer til vindmøller og har fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

72 Erhvervsgruppe Kursustitel Basic Technical Training (BTT) - GWO. Mechanical Type uddannels e Øvrige kurser Kursuskod e Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden 2 gwo-basic-technical-training-btt/ Kort beskrivelse af kurset anchen, jobcentre og a-kasser efterspørger hele pakken, dvs. BTT og BST. Beskrivelse: Grundlæggende mekanisk viden om vindmølles hovedkomponenter: fundament, tårn, narcelle osv. Kendskab til dens gear, bolte mm. Fokus på sikkerhed. Basis Safety Training - Øvrige Alle moduler til on kurser og offshore 5 gwo-basic-safety-training-bst/ Basis Technical Training - El Øvrige kurser 1,3 gwo-basic-technical-training-btt/ ranchen, jobcentre og a-kasser efterspørger hele pakken, dvs. BTT og BST. Beskrivelse: Grundlæggende el-lære, personlig og generel sikkerhed, måleværktøjer, motorer, relæer, dioder, diagramlære, vindmøllens elektriske system. Momenttilspænd/eft erspænd af bolte, Off Vindmøller AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/metalind formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset ustrien/opbygning-og-drift-afoffshoreinstallationer/momenttilspaendefters omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm offshore installationer. paend-af-bolte-vindmoeller Vindenergianlæg, mekaniske komponenter/syste mer AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/metalind formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset ustrien/automatik-og-procestekniskomraade/vindenergianlaegmekaniske-komponentersystemer omhandler sikkerhed/tekniske færdigheder ifbm on/ offshore installationer. Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Befordring af fysisk handicappede passagerer AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-medmindre-koeretoejer/befordring-affysisk-handicappede-passagerer Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler personligt hjælpeudstyr, at anvende korrekt løfteog bæreteknik - En del af BAB Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-medmindre-koeretoejer/befordring-afsygdoms-og-alderssvaekkede-pas Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler kørsel ifbm handicaps, sygdom og aldring, betjene den handicappedes personlige hjælpeudstyr - en del af BAB

73 Erhvervsgruppe Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Kursustitel Introduktion til offentlig servicetrafik AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-medmindre-koeretoejer/introduktion-tiloffentlig-servicetrafik ADR Grund- og Specialiseringskursus- Tank+Kl.1 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør Type uddannels e Kursuskod e Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/adrgrund-og-specialiseringskursus-tankkl-1 AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-medbybus-og-rutebil/ajourfoeringbuschauffoerer-i-ostflextrafik AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/ajourf oering-stykgods-ogdistributionschauffoer Enhedslaster AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/enhedslaster Kort beskrivelse af kurset Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik - En del af BAB Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Certifikat i farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset er den brancherettede del af den lovpligtige EU-efter Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. At kunne håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler opbygning af stykgods i varierende størrelser som enhedslaster Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde EU-efter for buschauffører - obl. del EU-Efter for godschauffører - oblig.del Godstransport med lastbil AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-med- formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Buschauffører opnår sbevis bybus-og-rutebil/eu-efter- buschauffoerer-obl-del AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/euefter-godschauffoererobligdel AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/godstr ansport-med-lastbil Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. At kunne håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Stort Kørekort til transportopgaver - Meritgivende

74 Erhvervsgruppe Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Kursustitel Individuel kompetencevurderin g i AMU Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj Type uddannels e Kursuskod e Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden AMU jdsmarkedsramu/tvaerfagl igeomraade/individuelkompetencevurdering-iamu/individuel-kompetencevurderingi-amu AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/personbefordring-medmindre-koeretoejer/kvalifikation-tilpersontransport-i-mindre-koeretoej Kort beskrivelse af kurset Indivuduel kompetenceafklaring anvedes i flere spakker, hvor kursusdeltagernes kompetenceniveau kortlægges. Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset kaldes også Taxi kørekort/chauffør kørekort Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Kørsel med vogntog, kategori C/E Lagerindretning og lagerarbejde Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Førere af køretøjer reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/koeret eknik-erhvervschauffoererajourfoering AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/transpor formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Hængerkort til terhvervene/vejgodstransport/koersel-ttansportopgavemed-vogntog-kategori-ce - Meritgivende AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/lagerindretning-oglagerarbejde Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler medvirken til optimal og funktionel indretning af et lager Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med it AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/lagerstyring-med-it Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler introduktion til anvendelse af et integreret edblagerstyrings-system Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/lagerstyring-med-itgrundlaeggende-funktioner Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Kurset omhandler anvending af lagerstyringssystem hvori stregkoder og brug af håndterminaler indgår Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Manuel lagerstyring AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/manuel-lagerstyring Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt

75 Erhvervsgruppe Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Kursustitel Mobile kraner >30 tm - med ballast Type uddannels e Kursuskod e Varighed - dage Antal ECTS Link til beskrivelse af kurset på Uddannelsesguiden AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/mobilkran/mobilekraner-30-tm-med-ballast Kort beskrivelse af kurset Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Mobilkran omfatter kurser inde for emnerne: Kranområdets konkurrenceforhold, organisering og økonomi. Levering af kvalitet og service. Mobilkranteknik. Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Mobile kraner over 30 tonsmeter Opbevaring og forsendelse af farligt gods AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/mobile-kraner/mobilekraner-8-30-tmmed-integreretkranbasis AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/mobile-kraner/mobilekraner-30-tonsmeter Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Krankursus op til 30 TM Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Krankursus over 30 TM AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-og- formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Deltageren lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til logistik/opbevaring-og-forsendelse-af- forsendelse farligt-gods Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Personbefordring med bus Sikkerhedsuddannels e ved farligt gods AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/vejgodstransport/adrgrund-og-specialiseringskursus-tankkl-1 Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Buskørekort m/kval. Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Udførsel af arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Transport, port, lager- og maskinførerarbejde Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Udvidelse af kran D grundlæggende AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/lager-terminal-oglogistik/sikkerheds-vedfarligt-gods AMU jdsmarkedsramu/transpor terhvervene/mobile-kraner/udvidelsekran-d-til-mob-kraner-8-30-tm-basis AMU Kurset er tilføjet på nærværende liste med henvisning til jdsmarkedsramu/transpor formuleret ønske fra flere jobcentre/a-kasser. Udvidelse af terhvervene/mobile-kraner/udvidelsekran-e-til-mob-kraner-30-tonsmeter tonsmeter med integreret kran E betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 kranbasis.

76 RAR Vestjyllands møde 25. marts Status: Initiativer mangel på arbejdskraft

77 RAPPORT TIL RAR VESTJYLLAND OM INITIATIVER, DER FOREBYGGER OG AFHJÆLPER MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Opkvalificering til RAR Vestjylland. Opkvalificering til hotelog restaurationsbranchen Aktør/tovholder Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vest Alliancen "Flaskehalsprojektet" Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Opkvalificering af ledige østeuropærer til metal-branchen. UCRS tilbyder åbnet svejseværksted og induviduelle splaner. Forløbet "Smag på hotel- og restaurationsbranchen har til hensigt, at få flere ledige ind i hotel og restaurationsbranchen. Branche/ faggrupper Metal-branchen Hotel- og restaurationsbranch en Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Jobcenter I gang Ringkøbing-Skjern og UCRS Vest Alliancen "Flaskehalsprojektet ", Mercantec Svejse certifikaer målrettet virksomheder. Infomøde afholdt med med 25 deltagere. Forløbet strækker sig over 4 uger, og indeholder 8 AMUmål. 8 deltagere startede på forløbet. Få er i gang med et sforløb grundet manglende sprogkundskaber og kultur for. Alle 8 deltagere gennemførte forløbet. Nyt forløb starter d I gang RAR Vestjylland. Småjobs som rekrutteringsstrategi - en velfærdsalliance i Struer Kommune RAR Vestjylland. Flaskehalsprojekt og SOSU Herning - SOSU Jobcenter Struer SOSU Herning Projekt 'Småjobs som rekrutteringsstrategi' - alle målgrupper Kvalificerende forløb mod SOSU. Intro forløb til SOSU med 11 kurser. Alle brancher SOSU branchen Jobcenter Struer og lokale virksomheder Flaskehalsprojektet og SOSU Herning Jc har inviteret virksomheder med ind i sin Code of care Taskforce. Virksomhederne har været med til at diskutere følgende strategi: Fokus på opgaver frem for stillingsbetegnelser. Rekrutteringsbasen 14 deltagere fra Flaskehalsprojektets vestjyske kommuner. Bevilliget i december 2017, projektperiode Taskforce etableret medio maj ledige på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse. Forløbet startede den for afsluttes Afventer Afventer RAR Vestjylland. Samarbejde om faglærte til jern- og metalindustrien Herningsholm Virksomhedscenter Projekt' Hvad vil du med dit sog arbejdsliv', 5-dages forløb, der skal motivere ledige og beskæftigede til en som industritekniker eller klejnsmed. Jern- og metalindustri samt anden industri Der er afholdt informationsmøde for jobcentrene i Vestalliancen samt Metal, 3f og Krifa Der gennemføres vejledende og motiverende forløb for ledige og beskæftigede. Der deltog 8 på holdet. Holdet forventes at gennemføres igen først i Her tænkes også andre faggrupper ind. 6 ud af 8 kursister er gået i. Afsluttet Side 1 af 9

78 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Transportprojekt - Jobcenter Ikast-Brande og virksomhed RAR Vestjylland. Rotationsprojekt mellem SOSU skolen STV og Jobcenter Skive Aktør/tovholder Jobcenter Ikast-Brande Social og sundhedsskolen STV og Jobcenter Skive Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Jobcenter Ikast-Brande samarbejder med Jørgen Jensen Transport. Samarbejdet opstod efter, at Jørgen Jensen Transport flere gange havde efterlyst kvalificeret arbejdskraft, som jobcenteret har været udfordret med at finde. Jobcenteret planlagde et møde med virksomheden, hvor de aftalte lave en screening af ledige til, praktik eller lign. 12 kom til samtale på virksomheden. Formålet er at få opkvalificeret 20 i branchen (primært ældreområdet), og samtidigt få 20 nye ind med rotationsprincippet, som merithold til GF2 på SOSU n. Branche/ faggrupper Transport SOSU området Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Jobcenter Ikast- Screening, samtale Brande og Jørgen med alle kandidater Jensen Transport på virksomheden Ledige tilknyttet JC Skive, 20 stk. får 8 ugers kursus med start den 6. august 2018, og skal derefter afløse 20 ufaglærte beskæftigede i ældreplejen, der ligeledes kommer på 8 ugers kursus med start den praktikker og løntilskud med udsigt til job. 1 lærekontakt til godstransportchauffø r. Forventer nyt projekt i februar igen, hvis de ledige efterfølgende ansættes i ældreplejen ved Skive kommune. Resultaterne har kommet pga. en håndholdt indsats - både overfor de ledige og virksomheden. I gang Side 2 af 9

79 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område Aktør/tovholder RAR Vestjylland. IGU samarbejde til SOSU omsocial og sundhedsskolen I Herning Kort beskrivelse, hensigt og forventede Branche/ resultater faggrupper Projektet vil afprøve muligheder for at SOSU området opkvalificere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til at kunne indgå som kvalificeret arbejdskraft i Sundhed og Ældre. Succeskriteriet er at de alle 10 kan starte på GF2 efter endt IGU forløb. Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater SOSU skolen i Projektet er i gang Periode september I gang Herning, Herning med 10 IGU 2017-august 2019 kommune/ikast- deltagere, primært Brande kommune fra Herning og FOA. kommune og suppleret op af Ikast- Brande kommune. Undervisningen er ½ fagligt & ½ dansk undervisning. Der er af byrådet blevet bevilget en fastholdelses konsulent, samt på hvert enkelt plejecenter blevet frikøbt en mentor i 4 timer om ugen. Der har været bevågenhed omkring projektet, pressemeddelelse samt videoklip. Side 3 af 9

80 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Optimering af jobcentrenes rekrutteringssystemer Kort beskrivelse, hensigt og forventede Aktør/tovholder resultater Jobcenter Herning Projekt 'Datadrevet virksomhedsservice komplekse match mellem udbud og efterspørgsel'. Formålet med projektet er at styrke virksomhedsservice og sikre mere effektiv rekruttering af arbejdskraft til virksomheder. Branche/ faggrupper Alle brancher Jobcenter Herning Projektet er et undersøgende og udviklende projekt. Jobcentret forventer at få et bedre overblik, en mere hensigtsmæssig struktur og at optimere udnyttelsen af de data, man har til rådighed om f.eks. ledige, kompetencer, CV'er, data om virksomheder, jobordrer og kompetencebehov m.v.). Målgr. a- Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Bevillget i december I gang 2017, projektperiode Dataoverblikket ift. virksomhederne er udfordret. Pt testes udsøgning af relevante borgere for at kunne imødekomme virksomhedernes behov. Side 4 af 9

81 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Samarbejde på tværs af kommuner om opkvalificering og rekruttering til virksomheder, der mangler arbejdskraft Aktør/tovholder Jobcenter Ikast-Brande og Jobcenter Herning som tovholder for 'Vestalliancen' Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Projekt 'Samarbejde om fremtidens kvalificerede arbejdskraft og vækst i region Midt- og Vestjylland' har fået bevilling på 4,9 mio., som er puljemidler fra 3-partsaftalen om anvendelse af overskydende midler fra sløftordningen. Formålet med projektet er at kompetenceløfte ledig arbejdskraft til større infrastrukturprojekter og mangelområder. Målsætninger/succeskriterier: 315 borgere har gennemført opkvalificering og mindst 85 pct. er kommet i ordinært job inden for de udpegede områder. Branche/ faggrupper Områderne udpeges i et formaliseret samarbejde mellem Business Region MidtVest og Vestalliancens jobcentre. Man vil starte med de regionalt udpegede satsningsområder indenfor fødevarer, industri og turisme. Her skal det sikres, at jobcentrene kan være med til at levere kvalificeret arbejdskraft. Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater De 7 jobcentre i RAR Afventer Vestjylland. Business Region og erhvervsskoler. Pr. marts arbejder man på at udpege den/de første brancher, man vil arbejde med. Der gennemføres i projektet: Formaliseret samarbejdsforum mellem Vestalliancen, Business Region MidtVest og erhvervsskoler Ansættelse af koordinator på tværs af jobcentre og understøttelse af koordineringsmodel mellem jobcentre og erhvervsskoler om kurser Uddannelsesforløb for mindst 315 jobparate Der er pr. marts etableret en projektorganisering med bl.a. styregruppe, følgegruppe og tovholdere på jobcentrene. Projektet er bevillget i december 2017, projektperiode Der skal udpeges en flaskehals, og derfter afholdes jobmesse for ledige og virksomheder efter sommerferien RAR Vestjylland. Det attraktive Vestjylland og rekruttering af højtuddannet arbejdskraft Kube og Akademikerkampagnen samt Jobcenter Ringkøbing-Skjern Tiltrække flere højtuddannede til job i Vestjylland. Workshop for ledige kandidater om værdiskabelse i små- og mellemstore virksomheder. Matchdag for virksomheder, der har åbne job eller ønsker at komme i dialog med højtuddannede kandidater om evt. fremtidige jobmuligheder i Ringkøbing- Skjern kommune. Flere brancher, flere faggrupper Kube-samarbejdet i Ringkøbing-Skjern samt Akademikerkampagnen Aktiviteter, der skal tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til Vestjylland Aktiviteterne afholdes i slutningen af oktober 2017 I gang Side 5 af 9

82 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Branchefokus: Transport Arbejdsmarkedbalancen: rekrutteringsproblemer Aktør/tovholder Transportens Rekrutteringsalliance Jylland Kort beskrivelse, hensigt og forventede Branche/ resultater faggrupper Initiativ på landsplan, 'Transportens Chauffører Rekrutteringsalliance'. Formål: at afhjælpe en kommende arbejdskraftmangel på transportområdet. Projektet er opdelt i 3 landsdele og AMK Midt/Nord er repræsenteret i projektgruppe Jylland. Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Arbejdsgiverorganis Der igangsættes et I projektet Afventer ationen samt store pilotprojekt i forberedes en transportfirmaer Holstebro med kampagne, Job i med lagerhoteller. inspiration fra transport, der Desuden 3F samt modellen anvendt i kommer til at løbe i VEU-centrene i Industriprojektet i 2018 og regionen. Der er Vestjylland. Kampagnen er støttet tilknyttet af Transportens projektkonsulenter Udviklingsfond. fra LEADAGENCY Kampagnen omfatter blandt andet videreudvikling af hjemmesiden jobitransport.dk. Side 6 af 9

83 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område Aktør/tovholder Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Branche/ faggrupper RAR Vestjylland. Omstrukturering af SKAT AMK Midt-Nord Ny organisering af SKAT betyder, at der Medarbejdere til kommer ca. 260 nye statslige offentlig arbejdspladser fordelt på 3 kommuner og administration, 4 styrelser til Vestjylland i Der erhvervsfagligt og forventes ikke problemer med at videregående rekruttere, men det forventes, at de nye sniveau. job skaber jobåbninger andre steder inden for offentlig administration. Det vurderes, at ledige vil øge deres mulighed for at komme i betragtning, såfremt de har formel kompetence i sagsbehandling, forvaltning og juridisk forståelse m.v. Sondering hos jobcentrene på, hvilke initiativer, der er behov for. Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Det forventes, at Afventer resultater I gang opgaven skal løses i af de igangværende et samspil mellem sonderinger. arbejdsgivere, jobcentre, faglige organisationer og sinstituti oner. SKAT forventer, at de fleste jobopslag vil kommer i Januar, Februar og Marts. Det forventes løbende opslag i størrelsesordenen 1500 medarbejdere på landsplan årligt de næste 5 år. Stillingskategorierne spænder meget bredt fra generalister til specialiseret arbejdskraft. SKAT forventer selv at uddanne nyansat personale i skattespecifikke opgaver. Derfor vil kvalifikationskrav til nye medarbejdere være generelle krav til offentlig adm. som f.eks. forvaltningsret og offentlig økonomi, sagsbehandling og kommunikation. Side 7 af 9

84 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Branchefokus Hotel og restauration. Arbejdsmarkedbalancen: rekrutteringsproblemer RAR Vestjylland. Branchefokus Hotel og restauration. Arbejdsmarkedbalancen: rekrutteringsproblemer Aktør/tovholder Uddannelsescenter Holstebro (UCH) Horesta Midtjylland og 3F Midt Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Sikre arbejdskraft til hotel- og restaurationsbranchen afhjælpe mangel på kokke Der er etableret lokale netværksgrupper i RAR-Vest- og Østjylland efter modellen i Industriprojektet, hvor fælles virksomhedsbesøg og fælles introduktions til faget bliver bærende elementer. Projektet skal afhjælpe paradoksproblemer og forgæves rekrutteringer Branche/ faggrupper Hotel- og restauration Hotel og Horesta, 3F samt restauration. VEU-centre med Faggrupper: r Tjener,kok, indenfor Horestaområdet receptionist, køkkenmedhjælper serveringsmedarbej der, rengøring. Såvel ufaglært som faglært Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater UCH, HORESTA, Udvikling af Gennemført i Opgørelse afventer jobcentre i målrettet april/maj 2017 med Vestjylland kursusforløb, 6 uger, deltagere. Nyt (Holstebro, Lemvig, 'Det moderne hold er startet i Struer) køkken' rettet mod august restauration, cafe m.m. til at kompensere for mangel på kokke. Jobcentre etablerer praktik efter endt forløb, såfremt deltagere ikke umiddelbart går i ordinært job. Kurser på positivlisten/ regional spulje. VEU-centrene har udviklet et nyt 6 ugers opkvalificeringsforlø b til branchen. Forløbet præsenteres for arbejdsgivere mhp.praktikoprettel se. Jobcentrene udsøger ledige til opkvalificering. Der er igangsat kurser flere steder i Midtjylland. Kursusforløb i Vestjylland (Holstebro) måtte dog aflyses pga for få tilmeldinger. Afventer Side 8 af 9

85 Senest opdateret: Grå felter = der er ikke nyt om initiativet RAR område RAR Vestjylland. Branchefokus i Arbejdskraft til nye statslige arbejdspladser. RAR Vestjylland. Industriprojekter og fortsat fokus på arbejdskraft til jern- og metalindustri. Arbejdsmarkedbalancen: rekrutteringsproblemer RAR Vestjylland. Industriprojekter og fortsat fokus på arbejdskraft til jern- og metalindustri. Arbejdsmarkedbalancen: rekrutteringsproblemer Aktør/tovholder TUC-Job og Agroskolen Uddannelsescenter Holstebro (UCH) Jobcenter Holstebro Jobcenter Holstebro Kort beskrivelse, hensigt og forventede resultater Arbejdskraft til landbruget, agroassistent, svinestalde. Det forventes, at deltagerne efter endt kursusforløb får job i landbruget, hvor der er rekrutteringsproblemer. Sikre arbejdskraft til nye statslige arbejdspladser i Vestjylland. Definition af kompetencebehov i samarbejde med arbejdsgivere og målrettet opkvalificering af ledige ventes at afværge ubesatte stillinger og skaffe ledige i job. Sikre CNC-arbejdskraft til jern- og metalindustrien, samt træ- og plastindustri Sikre arbejdskraft til svejseopgaver/ certificeret svejsning primært til jern- og metalindustri. Branche/ faggrupper Landbrug, husdyravl TUC-Job, AGRO- Skolen, landbrugsvirksomhe der, jobcentre Offentlig administration Jern- og metalindustri m.m. Jern- og metalindustri Samarbejdsrelationer Indhold Status Resultater Længerevarende Modul 1 og 2 er kursusforløb i 2 gennemført og moduler med afsluttet marts indlagt praktik hos 20 deltagere. Modul arbejdsgivere. 1 starter igen i maj Understøttet af 2017 kurser på positivlisten/ regional UCH, HK, jobcentre i Udvikling af Vestjylland, statslige målrettet arbejdsgivere, kursusforløb på 11 herunder Politi dage. 'På vej ind i den offentlige sektor'. Kurser på positivlisten/ regional spulje. Jobcenter Holstebro, Struer, Lemvig, jobcentre, 3f, Dansk Metal og UCH Jobcenter Holstebro, øvrige jobcentre, 3f, Dansk Metal og UCH 4 CNC-kursusforløb á 9 ugers varighed gennemføres årligt for ledige deltagere pr. gang. Kurser på positivlisten/ regional spulje. Individuelt tilrettelagte svejseforløb i Åbent værksted. Tilpasset virksomhedernes efterspørgsel og den enkeltes forudsætninger og behov. Kurser på positivlisten/ regional spulje. 30% af deltagerne er i beskæftigelse 6 måneder efter forløbet, jf. AMK' s DREAM opgørelse, december kursusforløb Jobeffekt kendes gennemført i ikke efteråret 2016 og januar Alle hold med ca deltagere. Afvikles løbende med 4 optag på hold årligt deltagere pr hold på UCH. Heraf 8-10 fra Holstebro jobcenter pr gang. Afvikles løbende som fleksible åbentværksteds forløb Det er jobcentrets vurdering, at de fleste deltagere kommer i job efterfølgende Det er jobcentrets vurdering, at de fleste deltagere kommer i job efterfølgende Side 9 af 9

86 RAR Vestjyllands møde 25. marts Aktivitetsplan, bygge og anlæg

87 Status på branchenedslag 2019: Bygge og anlæg Senest opdateret: Afdækning af branchenedslaget Aktivitet Indhold Tidspunkt Aktører og samarbejdsrelationer Besøgsrunde hos VEU-koordinatorerne er i perioden på Februar - Marts Udd.institutioner, brancherelevante besøg hos brancherelevante aktører med 2019 branche org., faglige aktører i Vestjylland henblik på: org. og jobcentre - At få lavet en interessantanalyse. - Afdækket branchemæssige udfordringer. Status Resultater Succeskriterie Igangsat VEU-koordinatorne øger deres kendskab til aktørerne og deres udfordringer. Et kendskab der skal bruges til at prioritere, hvilke indsatser VEU-koordinatorne skal understøtte fremadrettet. (Succeskriterie 3 og 4) Projekter / Initiativer Kursus i personlig udvikling til arbejde og Herningsholm afholder PUTAU forløb for borgere i regi af Flaskehalsprojektet. Dette forløb indeholder følgende r: bygningssnedker, tømrer og murer. Uge 20 Herningsholm, Vest Alliancen (Flaskehalsprojektet) og AMK Midt-Nord Entreprenørnetværk Formålet med PUTAU: Du lærer at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og inden for dit fagområde. Netværk for entreprenørnetværk i regi af Netværkslokomotivet i Birk Løbende Aktørerne er i dialog omkring sforløb. VEU-koordinatorerne får kendskab til entreprenørvirksomhedernes ønsker ift. VEU. (Succeskriterie 2) Afslutning Succeskriterier for RAR modellen 1 Der er et bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter voksen-, efter- og videre både indenfor de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder, men også på tværs af brancher, der hvor det er relevant. 2 Virksomhederne i de udpegede regionale samarbejder fx inden for områder med mangel på arbejdskraft oplever, at det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Samtidig bør målsætningen være, at henvendelserne til virksomhederne er af højere kvalitet, og er bedre koordineret blandt aktørerne. 3 Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad kan oprettes og gennemføres hold for ledige og beskæftigede inden for områder, hvor det kan være en udfordring at få samlet kursusdeltagere nok. 4 Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat tværgående samarbejde og koordination for at imødekomme dette.

88 5 Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere at tilrettelægge, koordinere og gennemføre kurser målrettet ledige og beskæftigede indenfor områder med rekrutteringsudfordringer.

89 RAR Vestjyllands møde 25. marts Aktivitetsplan, SOSU

90 Status på branchenedslag 2019: Social- og sundhedsområdet Senest opdateret: Afdækning af branchenedslaget Aktivitet Indhold Tidspunkt Aktører og samarbejdsrelationer Besøgsrunde hos udd. Besøgene havde til formål at få viden Start: uge 20 Jobcentre og institutioner og om: Slut: uge 34. sinstitutioner jobcentre i Vestjylland - Allerede igangsatte initiativer og aktørsamarbejde - Specifikke udfordringer ift. opkvalificering. - Opsamle input omkring mulighed og interesse for deltagelse i regionale arbejdsgrupper Status Resultater Succeskriterie Afviklet VEU-koordinatorne fik viden om branchenedslaget, og afdækket branchens udfordringer. Viden der er blevet brugt til at kvalificere og prioritere, hvad der skal arbejdes videre med. Aktiviteten havde til formål at få øget kendskab til aktørerne og deres udfordringer, og derefter prioriteret, hvilke indsatser VEUkoordinatorne kan understøtte. (Succeskriterie 3 og 4) Projekter / Initiativer SOSU-workshop Den 14. november 2018 afholdte AMK Midt-Nord en workshop med temaerne: unges svalg og voksne. 7. december 2018 På SOSU-workshoppen deltog følgende aktører: SOSU-skolerne, jobcentre, kommuner og regionen som arbejdsgivere samt FOA. Afviklet Workshoppen har betydet væsentlig bedre kommunikation mellem aktørerne, flere hold, dialog om løn på grundforløb osv. Aktiviteten havde til formål at igangsætte vidensdeling, samt drøftelser omkring mulige fælles initiativer på de udfordringer der er i branchen. (Succeskriterie 2, 3 og 4) Før-SOSU forløb SOSU skolen i Herning har i samarbejde med Flaskehalsprojektet og AMK Midt- Nord etableret hold på tværs af de vestjyske kommuner. AMK har koordineret indsatsen. Forløbet er afviklet i Herning med 18 deltagere Decemberjanuar SOSU skolen i Herning, de vestjyske kommuner og AMK Midt-Nord Afviklet 6 stk. grundforløb 2 6 stk. beskæftigelse 6 stk. stoppede Koordinering på tværs af kommuner, arbejdsgivere og sinstitutioner. (Succeskriterie 1, 3 og 5 ) Før-SOSU forløb SOSU skolen i Herning har i samarbejde med Flaskehalsprojektet og AMK Midt- Nord etableret hold på tværs af de vestjyske kommuner. Forløbet er afviklet i Holstebro med 27 deltagere Februar-juni SOSU skolen i Herning, de vestjyske kommuner og AMK Midt-Nord I gang 5 er gået i gang med grundforløb 2. De 22 resterende følger stadig før-sosu forløbet. SOSU-jobmesse i uge 10 i Holstebro. Koordinering på tværs af kommuner, arbejdsgivere og sinstitutioner. (Succeskriterie 1, 3 og 5 ) Jobrotationsprojekt i Skive Jobcenter Skive, SOSU STV og Ældreforvaltningen i Skive har i samarbejde udviklet forløbet. AMK Midt- Nord har hjulpet med en håndholdt indsats ift. kurser på positivlisten for den Jobcenter Skive, SOSU STV, Ældreforvaltningen i Skive og AMK Midt- Nord Koordinering på tværs af kommuner, arbejdsgivere og sinstitutioner.

91 regionale spulje. (Succeskriterie 1, 2, 3 og 5 ) Afslutning Succeskriterier for RAR modellen 1 Der er et bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter voksen-, efter- og videre både indenfor de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder, men også på tværs af brancher, der hvor det er relevant. 2 Virksomhederne i de udpegede regionale samarbejder fx inden for områder med mangel på arbejdskraft oplever, at det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Samtidig bør målsætningen være, at henvendelserne til virksomhederne er af højere kvalitet, og er bedre koordineret blandt aktørerne. 3 Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad kan oprettes og gennemføres hold for ledige og beskæftigede inden for områder, hvor det kan være en udfordring at få samlet kursusdeltagere nok. 4 Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat tværgående samarbejde og koordination for at imødekomme dette. 5 Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere at tilrettelægge, koordinere og gennemføre kurser målrettet ledige og beskæftigede indenfor områder med rekrutteringsudfordringer.

92 RAR Vestjyllands møde 25. marts Aktivitetsplan, industri

93 Status på branchenedslag 2019: Industri Senest opdateret: Afdækning af branchenedslaget Aktivitet Indhold Tidspunkt Aktører og samarbejdsrelationer Besøgsrunde hos VEU-koordinatorerne er i perioden på Februar - Marts Udd.institutioner, brancherelevante besøg hos brancherelevante aktører med branche org., faglige aktører i Vestjylland henblik på: org. og jobcentre - At få lavet en interessantanalyse. - Afdækket branchemæssige udfordringer. Status Resultater Succeskriterie Igangsat VEU-koordinatorne øger deres kendskab til aktørerne og deres udfordringer. Et kendskab der skal bruges til at prioritere, hvilke indsatser VEU-koordinatorne skal understøtte fremadrettet. (Succeskriterie 3 og 4) Projekter / Initiativer Netværkslokomotivets industrinetværk Kursus i personlig udvikling til arbejde og Deltager på netværkslokomotivets industrinetværk. VEU-koordinatorerne fungerer som koordinator og sparringspartner for Netværkslokomotivet og andre aktører i netværket. Herningsholm afholder PUTAU forløb for borgere i regi af Flaskehalsprojektet. Dette forløb indeholder følgende r: industritekniker og klejnsmed. Løbende Netværkslokomotivet Igangsat VEU-koordinatorerne får viden om industrivirksomhedernes udfordringer med VEU, og kan koordinere mellem sinstitutioner og virksomheder. (Succeskriterie 2, 3 og 5) Uge 20 Herningsholm, Vest Alliancen (Flaskehalsprojektet) og AMK Midt-Nord Afslutning Formålet med PUTAU: Du lærer at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og inden for dit fagområde. Succeskriterier for RAR modellen 1 Der er et bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter voksen-, efter- og videre både indenfor de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder, men også på tværs af brancher, der hvor det er relevant. 2 Virksomhederne i de udpegede regionale samarbejder fx inden for områder med mangel på arbejdskraft oplever, at det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Samtidig bør målsætningen være, at henvendelserne til virksomhederne er af højere kvalitet, og er bedre koordineret blandt aktørerne. 3 Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad kan oprettes og gennemføres hold for ledige og beskæftigede inden for områder, hvor det kan være en udfordring at få samlet kursusdeltagere nok. 4 Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat tværgående samarbejde og koordination for at imødekomme dette. 5 Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere at tilrettelægge, koordinere og gennemføre kurser målrettet ledige og beskæftigede indenfor områder med rekrutteringsudfordringer.

94

95 RAR Vestjyllands møde 25. marts Afrapportering af transport

96 Afrapportering af indsats på transport, branchenedslag for RAR Vestjylland i 2. halvår marts 2019 Udpegning af branchenedslag Det regionale arbejdsmarkedsråd for Vestjylland besluttede, på sit møde den , at udpege transport med særligt fokus på chauffører til godstransport og specialtransport, samt lager og logisk medarbejdere som branchenedslag for 2. halvår af Tilslutning og konkretisering I forlængelse af RAR s prioritering af transport som branchenedslag afdækkede VEU-koordinatorerne branchens udfordringer med rekruttering og opkvalificering. Jobcentre, brancheorganisationer, faglige organisationer og sinstitutioner indgik i afdækningen. Resultatet blev, at virksomhederne søger stabil faglært arbejdskraft. Der udmeldes, at Dekra og sinstitutionerne dækker virksomhedernes behov for opkvalificering af de beskæftigede chauffører. Den primære udfordringen er derfor faglært arbejdskraft. Derfor har VEU-koordinatorerne fokuseret på at få et samarbejde etableret omkring mere faglært arbejdskraft. 2. oktober 2018 Afholdelse af arbejdsgruppemøde på Uddannelsescenter Holstebro (UCH) med deltagelse fra: de 7 vestjyske jobcentre (repræsenteret ved Struer, Holstebro og Herning); de faglige organisationer: 3F transport og Krifa; skolerne: EUC Lillebælt og UCH; transport brancheforeningerne: ATL og DTL; samt virksomhederne Tvis Vognmandsforretning og Dansk Biotransport. På mødet åbnede VEU-koordinatorerne for en dialog om branchens udfordringer i Vestjylland og fremlagde forslag til projektplan. Resultatet af drøftelserne på mødet blev en handlingsplan og projektplan, samt uddelegering af opgaver til deltagerne på mødet. 19. oktober og 26. oktober 2018 Koordinerende møder med Jobcenter Holstebro (jobcenter-koordinator) og UCH omhandlende ledige og virksomhedsopsøgende arbejde. 28. november 2018 Matchdag FLERE kvalificerede chauffører på UCH. Matchdag omkring erhvervs til chauffør med repræsentation fra faglige organisationer, jobcentre, sinstitution og virksomheder samt ledige borgere og kursister fra skolen. Projektindhold Værktøj virksomhed Kontakt virksomhed Rekrutterin g af ledige Matchdag Opkvalifice ring

97 Projektmodellen er inspireret af projekter afholdt i fra RAR Øst og RAR Syd. De gode erfaringer fra projekterne er samlet i dette projekt. 1 Hovedpunkterne i projektet er: - Værktøj til virksomheder: En spørgeramme (guide) til at dokumentere krav og forventninger fra virksomhederne er udarbejdet. Med det formål at kvalificere udsøgning af ledige hos jobcentre med specifikke krav fra virksomhederne ift. personlige og faglige kompetencer. - Kontakt til virksomheder: En invitation til virksomheder inden for transportbranchen i samarbejde med ATL, DTL og UCH er udarbejdet. Brancheforeningerne udsendte invitationen til deres medlemmer i området, samtidigt med at UCH og deres skonsulenter fulgte op med deres kontakter samt opfølgning på tilbagemeldinger til ATL og DTL. Endelig havde flere af jobcentrene også kontakt til virksomheder via deres virksomhedskonsulenter. Resulterede i 10 virksomheder med godt 15 chauffør spladser både til voksne og unge, samt ordinære jobs inden for branchen. - Rekruttering af ledige: På baggrund af spørgerammen blev der taget kontakt til ledige, men interesse og kvalifikationer til at kunne komme ind i transport branchen, hvilket resulterede i kvalificeret ledige. - Matchdag: Flere kvalificeret chauffører: 4 timers matchdag, hvor de ledige kunne besøge virksomheder med job og lærlingekontrakter samt snakke med skolen og 3f. - Opkvalificering: Igangsat korte kurser inden for transport med henblik på ordinær ansættelse. Mulighed for lærlingeaftaler inden for transportområdet. Erfaringer fra projekt Virksomhederne som deltog i matchdagen roste screeningen af de ledige. De ledige som deltog på dagen havde motivationen til at arbejde i branchen. Jobcentrenes arbejde ift. screening af ledige blev i projektet kvalificeret af screeningsværktøjet udarbejdet af UCH og virksomheder. Værktøjet gav de ledige et mere realistisk billede af, hvad de enkelte vognmandsvirksomheder forventer af en medarbejder - både personlige og faglige kompetencer. Resultater Arbejdsgruppe etableret med branchens relevante parter. Udvikling af screeningsværktøj som medvirker til at kvalificere jobkonsulentens viden om transportområdet, og dermed samtalen med den ledige. Der er kommet et bredt samarbejde mellem jobcentre og UCH, som har resulteret i bl.a. besøg af konsulenterne fra jobcentre på skolen. Samt flere møder imellem parterne, og dermed også et øget fokus på mulighederne for opkvalificering inden for transportbranchen. Det har desuden resulteret i 2 saftaler og 2 ordinære ansættelser 1 Tværfaglig koordineret rekrutteringsmodel for transport-området ( Esbjerg modellen ), Medarbejdere i Transportbranchen ( Randers-modellen ) samt Vejen til chaufførjobbet ( EUC Lillebælt /job7 -modellen).

98 RAR-modellens succeskriterier Transportprojektet indeholder flere af RAR-modellens succeskriterier. Projektet har bidraget til bedre relation mellem branchens aktører (1), og skabt overblik over branchens udfordringer set fra hver af aktørerne (1, 3). Desuden har projektet medvirket til en større tværgående indsigt i aktiviteter (3, 4). Data fra AMK Midt-Nord har medvirket til et bedre overblik over mangel og opkvalificeringsmuligheder inden for branchen (4). Projektet har bidraget til et fælles fokus på og forståelse af de udfordringer, som transportområdet indeholder til fordel for den fælles koordinering af kurser. (2, 3 og 5) Alt i alt bidrager projektet til et bedre match mellem udbud og efterspørgsel (1). Succeskriterier for RAR-modellen 1 Der er et bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen efter voksen-, efter- og videre både indenfor de brancher, hvor der er etableret regionale samarbejder, men også på tværs af brancher, der hvor det er relevant. 2 Virksomhederne i de udpegede regionale samarbejder fx inden for områder med mangel på arbejdskraft oplever, at det er lettere at få opkvalificeret ansatte eller ledige til de stillinger, der er brug for. Samtidig bør målsætningen være, at henvendelserne til virksomhederne er af højere kvalitet, og er bedre koordineret blandt aktørerne. 3 Virksomheder, jobcentre og a-kassers kursusønsker samordnes og koordineres, så der i højere grad kan oprettes og gennemføres hold for ledige og beskæftigede inden for områder, hvor det kan være en udfordring at få samlet kursusdeltagere nok. 4 Jobcentre, a-kasser, VEU-udbydere og arbejdsmarkedets parter i hvert RAR får et bedre overblik over, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor der er igangsat tværgående samarbejde og koordination for at imødekomme dette. 5 Uddannelsesinstitutioner oplever, at det er lettere at tilrettelægge, koordinere og gennemføre kurser målrettet ledige og beskæftigede indenfor områder med rekrutteringsudfordringer. 3

99 RAR Vestjyllands møde 25. marts Notat om job og handicap

100 NOTAT 13. marts 2019 Baggrundsnotat vedr. initiativer på handicapområdet J.nr. AMK MN THK 1. Indledning Formålet med dette notat er, at give et overblik over iværksatte og planlagte initiativer på handicapområdet. Arbejdsmarkedet er inde i en højkonjunktur og flere brancher melder om mangel på arbejdskraft. På trods heraf, er det fortsat kun hver tredje person med et større handicap, der er i job. Derfor er der pt. stort politisk fokus på, at flere personer med handicap bliver en del af arbejdsmarkedet. På baggrund heraf, er det besluttet at iværksætte en række initiativer der er målrettet mod at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. Dette sker især gennem satspuljeaftalen for Beskæftigelsesministeren har samtidig valgt, at sætte fokus på handicap og beskæftigelse gennem de beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 og Dette betyder, at job og handicap ligeledes er et fokusområde i mange af kommunernes beskæftigelsesplaner. Samtidig er der for nyligt udkommet to analyser på området. En analyse der afdækker jobcentrenes indsats på handicapområdet for 2017 og en analyse, der afdækker hvordan kommunerne bruger hjælpemidler og personlig assistance til personer med handicap i beskæftigelsessystemet. Endeligt har flere kommuner sat fokus på handicapområdet gennem en række projekter under overskriften Et mere rummeligt arbejdsmarked. 2. Data på handicapområdet Kommunerne er godt i gang med at sikre systematisk indsamling af data på handicapområdet (personlig assistance og hjælpemidler), der er dog stadig forbedringer at opnå. Der er netop offentliggjort en analyse, hvoraf kommunernes anvendelse af de handicapkompenserende ordninger fremgår. Denne analyse omtales i indeværende notat.

101 I bilag 1. fremgår data for anvendelse af disse ordninger for de midtjyske kommuner. En af de ordninger, der ofte anvendes i forhold til mennesker med handicap, der har en nedsat arbejdsevne, er fleksjobordningen. Fleksjobordningen giver personer med handicap en mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og blive kompenseret for den manglende arbejdsevne. Det skal her bemærkes, at det ikke er alle mennesker, der er visiteret til fleksjobordningen, der nødvendigvis har et handicap. Af bilag 2 fremgår data på de vestjyske kommuners anvendelse af fleksjobordningen. 3. Beskæftigelsesministerens målsætning på handicapområdet Beskæftigelsesministeren udmeldte i december 2018, de endelige politiske mål for Herunder målet vedrørende handicap og beskæftigelse under overskriften: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målsætningen er, at Frem til 2025 skal ca. 15 procent af midlertidige ydelsesmodtagere med et større selvoplevet handicap ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob. Det svarer til, at cirka personer kommer i beskæftigelse. Målet er fastsat på baggrund af den seneste surveymåling med tal for 2016 (SFI undersøgelsen). Heraf fremgår det, at der er ca personer, der har angivet, at de har et større helbredsproblem/handicap 1 og som hverken er i ordinær beskæftigelse eller fleksjob,, på en permanent ydelse eller selvforsørgede. Det forventes, at der bliver fulgt op på ministermålet gennem arbejdskraftundersøgelsen. Mange kommuner har beskrevet handicap og beskæftigelse i deres beskæftigelsesplaner for Der er stor variation i, hvordan kommunerne forholder sig til ministerens mål om handicap i beskæftigelsesplanerne. Personer med handicap, er en bredt sammensat gruppe af mennesker, der kan høre hjemme under alle jobcentrets ydelseskategorier. At handicap ikke er beskrevet som særskilt tema i beskæftigelsesplanerne betyder derfor ikke, at disse borgere ikke modtager indsatser i jobcentrene. Det er ligeledes meget forskelligt, hvordan den enkelte kommune anvender beskæftigelsesplanen. Der kan sagtens være projekter og initiativer for en særlig 1 Der er her tale om selvvurderet handicap 2

102 gruppe af borgere eksempelvis personer med handicap som ikke er beskrevet i beskæftigelsesplanerne. Nedenfor fremdrages eksempler på indsatser og strategier målrettet handicap og beskæftigelse fra kommunernes beskæftigelsesplaner. De vestjyske kommuners beskæftigelsesplaner kan tilgås via RAR Vestjyllands hjemmeside 2. Ikast-Brande Kommune vil iværksætte en afdækkende undersøgelse af hvor mange af jobcentrets borgere, der har et handicap, og hvilket handicap, der er tale om. Herefter vil man forsøge at samle relevante aktører (kommunens handicapråd, handicapkonsulenter, faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer m.fl.) for at samle et billede af, hvilke udfordringer, der især er for at få borgere med handicap i job. På baggrund heraf vil kommunen udarbejde en konkret indsatsplan. Lemvig Kommune retter eksempelvis opmærksomheden på virksomhederne: Jobcentret vil fremme virksomhedernes kendskab til Jobcentrets service og tilbud, og f.eks. rådgive om handicap- samt øvrige kompenserende ordninger, som kan bidrage til at sikre arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Herunder mulighederne for f.eks. personlig assistance i forbindelse med arbejde eller efter og mulighederne for, at Jobcenteret kan tilbyde hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, hjælpemidler eller indretning af arbejdspladsen, der kan sikre tilknytning og fastholdelse på arbejdspladsen. Ovenstående eksempler er langt fra udtømmende, da mange kommuner i et eller andet omfang forholder sig til handicap i beskæftigelsesplanerne. 4. Initiativer målrettet handicap og beskæftigelse i satspuljeaftalen for 2019 samt forenklingen af LAB-loven Regeringen offentliggjorde i september måned et handicappolitisk udspil med mål om at øge antallet af mennesker med handicap i beskæftigelse. Mange af initiativerne i udspillet udmøntes gennem satspuljen for 2019 under overskriften: Flere mennesker med handicap skal i job og. Der er samlet set afsat 128,4 mio. kr. over de næste 4 år, til at iværksætte i alt 11 initiativer på handicapområdet

103 I det følgende gennemgås initiativerne 3 1. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap Aftalepartierne vil etablere en pulje på 21,2 mio. kr. i , der kan yde tilskud til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. 2. Ramme til handicappolitisk handlingsplan på sområdet Der afsættes i alt 17,5 mio. kr. i til finansiering af initiativer i en handicappolitisk handlingsplan på sområdet. Initiativerne skal bidrage til at synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap i ssystemet - det gælder både i grundskolen, på ungdomsrne og på de videregående r, og videre ud på arbejdsmarkedet. 3. Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job Personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen, og er i ordinær ansættelse eller driver selvstændig virksomhed, kan få bevilget eller beholde allerede bevilgede hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen (der afsættes 4,6 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021, 7,6 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem til tiltaget) 4. Smidigere overgange mellem sektorer Initiativet handler blandt andet om, at personer med handicap, som har fået bevilget udlån af fysiske hjælpemidler, og som ophører på en formelt kompetencegivende af en vis varighed, skal kunne beholde deres fysiske hjælpemiddel i op til tre måneder efter endt. (Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022 og frem til initiativet.) 5. Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder Der nedsættes en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og KL. Arbejdsgruppen skal se på muligheden for at udvikle et kompetencekort, over kompetencer og mulige kompensationsbehov, 3 Uddrag fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet (November 2018) 4

104 samt støttemuligheder. Kompetencekortet skal afprøves i en række kommuner over en treårig periode, hvorefter initiativet evalueres. Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. i til initiativet. 6. Job-uge for virksomheder og personer med handicap Der iværksættes en landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af personer med handicap. Job-ugen vil indeholde en årlig landsdækkende jobmesse i tre år, hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes. Jobmessen afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med jobcentre, virksomheder, Danske Handicaporganisationer og DA. Der oprettes samtidig et korps af Ambassadørvirksomheder, der forpligter sig på at vise vejen for at få personer med handicap i job. (Der afsættes 3,0 mio. kr. i til projektet) 7. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene Der afsættes i alt 5,5 mio. kr. i til at styrke handicapområdet i jobcentrene gennem halvårlige vidensseminarer for nøglepersonerne og teamledere og opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere og ledere om regler, målgrupper og effektiv formidling, samt en årlig tværfaglig konference om udvalgte større handicapmålgrupper. Målet er, at medarbejdere i alle afdelinger er opmærksomme på, borgere med handicap, og hvilke støttemuligheder der er. 8. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsrne Der er under denne overskrift, lagt op til drøftelse af konkrete tiltag, som sikrer lige vilkår for, at personer med handicap kan gennemføre en erhvervs. (Der afsættes en ramme på i alt 15,5 mio. kr. i til finansiering af initiativer). 9. Flere ASF-klasser på landsplan Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. i 2019 stigende til 5,2 mio. kr. i 2022 og frem til at oprette to yderligere ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser). 10. Bedre viden om handicapområdet Der afsættes midler i til at forbedre viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte en effektiv og målrettet indsats. Der iværksættes årligt tilbagevendende analyser af handicap og beskæftigelse samt en dybdegående udredning af kommunernes aktuelle praksis og organisering på handicapområdet (I alt afsættes 11,5 mio. kr.) 5

105 11. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse Der etableres en permanent platform med viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får fodfæste på arbejdsmarkedet (Der afsættes i alt 7,8 mio. kr. i perioden ) To af ovennævnte initiativer kræver ændring af lovgivning på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets områder. Det drejer sig om initiativ nr. 3 og 4. Disse initiativer indgår i lovforslag der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. Foruden ovenstående indeholder lovforslaget til Labloven et andet initiativ, nemlig, at målgruppen for Nyuddannede personer med handicap flyttes til lov om kompensation 4. Læs mere om satspuljeaftalen for 2019 via nedenstående link: I aftalen er der også afsat midler til at videreføre støtten til en række projekter og organisationer med fokus på en beskæftigelsesrettet indsats for en bred vifte af målgrupper. Herunder Landsforeningen LEV, der står bag initiativet KLAPjob, som finder job til mennesker med kognitive vanskeligheder, der modtager førtidspension. (læs mere om KLAPjob her: 5. Analyse - Beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet for året 2017 Specialfunktionen for Job og Handicap har udarbejdet en landsdækkende analyse af beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Analysen er foretaget i samarbejde med Discus og Epinion, og den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 84 jobcentre herudover er der gennemført kvalitative interviews med 15 udvalgte jobcentre. Analysen har tre overordnede fokusområder ved jobcentrenes beskæftigelsesindsats for borgere med handicap. De tre fokusområder er: 4 Herunder bestemmelserne om løntilskud til nyuddannede personer med handicap og opkvalificering i forbindelse med ansættelse til nyuddannede personer med handicap foreslås flyttet til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 6

106 1. Lokalpolitisk fokus på indsatsen 2. Jobcentrenes organisering og tilrettelæggelse af indsatsen 3. Oplevet relevans og brug af de handicapkompenserende ordninger Det fremgår af analysen, at der i 2017 var stort lokalpolitisk fokus på handicapområdet i mange jobcentre 36 % af jobcentrene vurderede, at der i høj grad eller i meget høj grad var et lokalpolitisk fokus på handicapindsatsen. 45 % oplevede, at der kun i nogen grad var lokalpolitisk fokus på handicapområdet. 15 % vurderede, at de i mindre grad har haft fokus på handicapindsatsen. Mere end halvdelen af jobcentrene forventer i øvrigt, at der i de kommende to år vil være et øget fokus på området. Det skyldes blandt andet førtidspensionsreformen, styrket kendskab til de handicapkompenserende ordninger samt det nye ministermål på handicapområdet. I forhold til jobcentrenes organisering, er der stor forskel på, hvordan indsatsen er organiseret. Her gælder særligt med hensyn til, om indsatsen er placeret hos én eller få nøglemedarbejdere, eller om den er placeret hos en bred medarbejdergruppe. I 51 % af jobcentrene er sagsbehandlingen af borgersager i målgruppen placeret på én eller få medarbejdere. I 35 % af jobcentrene varetages sagsbehandlingen af en bred medarbejdergruppe. 14 % af jobcentret har en anden organisering, typisk er der her tale om en kombination af de førnævnte organiseringer. Det skal også bemærkes, at 60 % af jobcentrene i 2017 enten har iværksat eller arbejder med specielle beskæftigelsesindsatser målrettet personer med funktionsnedsættelser/handicap, eksempelvis via øget fokus på at bringe de handicapkompenserende ordninger i spil, deltagelse i projekter og puljer (eksempelvis i samarbejde med STAR og eller DH) samt øget fokus på anvendelse af fleksjob. I forhold til de handicapkompenserende ordninger, peger 74 % af jobcentrene på, at de i 2017 i meget høj grad eller i høj grad har haft fokus på de handicapkompenserende ordninger. Jobcentrene vurderer, at det særligt er arbejdspladsindretning og personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng, der kan medvirke til at understøtte eller opnå fastholdelse i beskæftigelse. 37% af jobcentrene oplever problemer med at anvende en eller flere af de handicapkompenserende ordninger. Årsagen hertil skyldes blandt andet manglende kendskab blandt arbejdsgiverne og manglende tiltro til ordningens virkning. Tung administration i bevillingsprocessen er en anden udfordring, der peges på. Analysen findes via nedenstående link: 7

107 6. Analyse - brugen af de handicapkompenserende ordninger STAR har udarbejdet en analyse af kommunernes anvendelse af hjælpemidler og personlig assistance. Opgørelsen er blandt andet fordelt på aldersgrupper, personernes forsørgelsesgrundlag på bevillingstidspunktet og typen af hjælpemidler hhv. personlig assistance. Hjælpemidler kan ydes til personer i ordinær beskæftigelse uden løntilskud eller personer med selvstændig virksomhed. Herudover kan hjælpemidler bevilges til personer, der deltager i følgende beskæftigelsestilbud/ordninger: vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse i løntilskud, skånejob, løntilskud for personer med handicap (isbryderordning), fleksjob, seniorjob og ressourceforløb. Personlig assistance kan ydes til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Af bilag 1, fremgår en oversigt over de vestjyske kommuners anvendelse af ovenstående ordninger. Analysen er baseret på kommunernes indberetninger af deres forbrug af bevillingerne til hjælpemidler og personlig assistance. Analysens hovedresultater viser følgende: Der er i 2018 indberettet omkring 1310 bevillinger af hjælpemidler samt 334 bevillinger af personlig assistance i RAR Vestjyllands område På landsplan er ca. 63 pct. af alle hjælpemidler bevilget til personer mellem år, mens 65 pct. af alle personlige assistenter bevilges til den samme aldersgruppe På landsplan er en fjerdedel af alle hjælpemidler bevilget til modtagere af kontanthjælp. Dernæst følger fleksjob/ledighedsydelse (20 pct.) samt beskæftigede (14 pct.) Omkring 70 pct. af hjælpemidler bevilges i forbindelse med Værktøj, udstyr og andre arbejdsredskaber, mens en femtedel er bevilget i forbindelse med Arbejdspladsindretning i øvrigt (landstal) 8

108 Analysen viser, at personer i beskæftigelse (39 pct.) udgør den største målgruppe blandt personer, som får bevilget en personlig assistance. Derefter følger fleksjob/ledighedsydelse (29 pct.) og sygedagpengemodtagere (7 pct.). Der er her tale om data for hele landet. I hele landet er der bevilget omkring personlige assistenter i forbindelse med fysisk aflastning, svarende til 36 pct. af alle bevillinger i 2018, mens Strukturering og/eller kvalitetssikring (15 pct.), Særlig personlig støtte (12 pct.), Tegnesprogsfortolkning (10 pct.) udgør mindst 10 pct. af alle bevillinger i samme periode Analysen viser også, at der er kommunale forskelle på, hvor mange bevillinger der er tildelt for hjælpemidler og personlig assistance. I bilag 1 fremgår en oversigt, over de vestjyske Kommuners anvendelse af ovenstående ordninger. Analysen kan findes via nedenstående link: 7. Et mere rummeligt arbejdsmarked Med henblik på at øge arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap blev der med satspuljen for 2017 afsat en pulje på 38,8 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på at sikre job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening. Under overskriften Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap har satspuljeinitiativet mundet ud i projekter i 7 kommuner, blandt andet Aarhus Kommune og Jammerbugt Kommune. De 7 første projekter, som er afsluttet dec har haft til formål at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap, at øge virksomhedernes kendskab til de kompenserende ordninger samt at nedbryde barrierer mellem virksomheder og borgere med handicap. Det har været en forudsætning, at projekterne inddrager relevante handicaporganisationer eller foreninger. Målgruppen for indsatsen har været ledige med handicap med mindre end 1 års ledighed, uanset ydelsesgrundlag. Projekterne har haft 3 kerneelementer: 1. Screening: Screeningsmodel udarbejdes i samspil med en (lokal) handicaporganisation 9

109 2. Jobformidler: Personlig jobformidler skal vejlede ift. kompenserende ordninger og hjælpe både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse. 3. Virksomhedsrettet indsats: Den virksomhedsrettede indsats igangsættes med henblik på ordinær ansættelse. Resultater ift. hvor stor en andel borgere, som er kommet i beskæftigelse vil fremgå af evalueringen, som forventes offentliggjort i 2. kvartal I et et mere rummeligt arbejdsmarked 2 videreføres projektet. Indsatsmodellen er dog blevet skærpet på baggrund af det første års erfaringer. Der deltager 11 kommuner i et mere rummeligt arbejdsmarked 2. Disse projekter løber i perioden 1. dec sept I Midt- og Nordjylland deltager Randers Kommune samt Aarhus og Jammerbugt kommuner i dette projekt. Foruden ovenstående elementer indgår nedenstående nye elementer i videreførelsen af projektet. 1. CV og Min Plan 2. Fast track for kompenserende ordninger Bilag 1. De vestjyske kommunernes uger hjælpemidler og personlig assistance til personer med handicap i beskæftigelsessystemet De vestjyske kommuners anvendelse af de handicapkompenserende ordninger Kommune Antal forløb påbegyndt i perioden Antal bevilgede hjælpemidler i 2018 Andel forløb påbegyndt i perioden i pct. (Set i forhold til det samlede antal på landsplan) Andel forløb påbegyndt i perioden i pct. (Set i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år i kommunen) Herning 495 3,3% 0,9% Ringkøbing-Skjern 352 2,4% 1,0% Holstebro 272 1,8% 0,7% Skive 82 0,6% 0,3% Ikast-Brande 61 0,4% 0,2% Lemvig 45 0,3% 0,4% Struer 3 0,0% 0,0% RAR Vestjylland ,8% 0,6% (kilde: Notat Brugen af kompenserende ordninger til personer med handicap samt jobindsats.dk/egne beregninger) Antal bevilgede personlige assistenter i

110 Kommune Antal forløb påbegyndt i perioden Andel forløb påbegyndt i perioden i pct. (Set i forhold til det samlede antal på landsplan) Andel forløb påbegyndt i perioden i pct. (Set i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år i kommunen) Herning 119 2,6% 0,2% Holstebro 71 1,5% 0,2% Ikast-Brande 61 1,3% 0,2% Ringkøbing-Skjern 59 1,3% 0,2% Skive 10 0,2% 0,0% Struer 8 0,2% 0,1% Lemvig 6 0,1% 0,0% RAR Vestjylland 334 7,2% 0,2% (kilde: Notat Brugen af kompenserende ordninger til personer med handicap samt jobindsats.dk/egne beregninger) Bilag 2. Data på fleksjobområdet Udvikling i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob og ledighedsydelse fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 (RAR Vestjylland) 4. kvt kvt kvt kvt 2018 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner Ledighedsydelse Fleksjob Total Ledighedsydelse Fleksjob Total Udvikling Herning ,4% Holstebro ,8% Ikast-Brande ,5% Lemvig ,6% Ringkøbing-Skjern ,8% Skive ,5% Struer ,5% RAR Vestjylland ,9% (Kilde: Jobindsats.dk) 11

111 Andelen af befolkningen i Vestjylland mellem 16 og 66 år, der er i fleksjob eller modtager ledighedsydelse (4.kvartal 2018) Antal og andele af personer under den nye fleksjobordning fordelt på timetal i RAR Vestjylland (november 2018) RAR Vestjylland Antal personer Andel personer Fleksjob i alt Nov ,0 1-5 timer Nov , timer Nov , timer Nov , timer Nov , timer Nov , timer Nov ,2 Over 30 timer Nov ,0 Uoplyst Nov ,4 12

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

RAR-formand velkommen og program Dagsorden:

RAR-formand velkommen og program Dagsorden: 1 RAR-formand velkommen og program Dagsorden: Velkomst, præsentationsrunde og dagsorden v/ RAR formand Hans A. Sørensen Formålet med Koordinationsforum præsentation og drøftelse af kommissorium v/ arbejdsmarkedsdirektør

Læs mere

M E D A R B E J D E R I B Y G G E B R A N C H E N

M E D A R B E J D E R I B Y G G E B R A N C H E N M E D A R B E J D E R I B Y G G E B R A N C H E N IGU-aftalen En IGU-aftale indgås mellem en virksomhed og en IGU-elev. Det er disse to parter, der i fællesskab har ansvaret for at udarbejde en IGU-plan.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt Møde i Arbejdsmarkedsrådet, onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 Mødet afholdes Paradisvej 3, 3700 Rønne DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 26. september 2018 Punkter til

Læs mere

RAR Sjælland strategiseminar

RAR Sjælland strategiseminar P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst RAR Sjælland strategiseminar Tirsdag den 13. november 2018 13.00-13.05 Velkommen Flemming Kronsten, RAR-formand 13.05 13.25 Dagens program og inspiration til

Læs mere

Oplæg fra Formanden. Rådets nye Formand Lars Christensen Overlevering og intro

Oplæg fra Formanden. Rådets nye Formand Lars Christensen Overlevering og intro Oplæg fra Formanden Rådets nye Formand Lars Christensen Overlevering og intro Velkommen i det nye Råd Orientering om udsendt opsamling samt brev med anbefalinger. RAR Nordjylland går ind i sin 2nd periode,

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Bestyrelseskonference

Bestyrelseskonference A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Bestyrelseskonference Konference mellem RAR Nordjylland og skoler med VEU-udbud 22. november 2018 Scandic Aalborg Ø Dagsorden

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018 RAR-model, aftale, opgaver og organisering Marts 2018 Bedre match i brancher med regionale samarbejder Hvad opnås med RARmodel? Uddannelsesinstitutioner får lettere ved at gennemføre holdforløb på mangelområder.

Læs mere

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant og fleksibelt AMU-udbud Èn indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse Omstilling på arbejdsmarkedet RAR-model udarbejdeskoordination

Læs mere

Dagsorden til konstituerende møde i RAR Vestjylland

Dagsorden til konstituerende møde i RAR Vestjylland - Herning - Holstebro - Ikast-Brande - Lemvig - Ringkøbing-Skjern - Skive - Struer Dagsorden til konstituerende møde i RAR Vestjylland 20. juni 2018 - kl. 13.00-14.15 Der er frokost fra kl. 12.00 på Hotel

Læs mere

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan RAR Hovedstaden 2. udkast RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Januar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer 2. Opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 ( ) Hotel Sabro Kro

Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 ( ) Hotel Sabro Kro Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 (14.30 15.00) Hotel Sabro Kro Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen og Niels Christian Nielsen

Læs mere

Referat for RAR Østjyllands konstituerende møde den 19. juni 2018, kl Frokost fra kl

Referat for RAR Østjyllands konstituerende møde den 19. juni 2018, kl Frokost fra kl Referat for RAR Østjyllands konstituerende møde den 19. juni 2018, kl.13.00-14.15 Frokost fra kl. 12.00 afholdes på Scandic Øst, Rytoften 3, Aarhus V - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 2 Dagsordenspunkter:

Læs mere

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med?

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? Strategiseminar 13. november Jacob Løbner Pedersen, STAR Disposition RAR-VEU opgaven: Strategien en kort indflyvning!

Læs mere

Strategi RAR Vestjylland

Strategi RAR Vestjylland Strategi RAR Vestjylland (2015) 1 Forord Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere brancher

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

FKB Anlægsarbejder

FKB Anlægsarbejder 2019 40493 Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat. (AF) 01-01-2010 og fremefter X 40910 Kloakering - Ajorføring for TV-operatører (AF) 07-12-2009 og fremefter X 41356 Kloakering - TV-inspektion

Læs mere

4. Analyse krav til it-kompetencer i ufaglærte og faglærte job

4. Analyse krav til it-kompetencer i ufaglærte og faglærte job Mødet afholdes på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, Glostrup Januar 2019 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde i RAR den 10. december 2018 Punkter til drøftelse/beslutning 3. Temadrøftelse

Læs mere

NEDRIVERUDDANNELSEN. Modulplan Hold 15. Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge

NEDRIVERUDDANNELSEN. Modulplan Hold 15. Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 15 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 44 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) udgør et centralt politisk forum i den regionale beskæftigelsesindsats. Denne folder skal gennem

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 15 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 44 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

REFERAT AF. Udvidet møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. 22. november 2016 kl På Hotel Nyborg Strand, Østerøgade 2, 5800 Nyborg

REFERAT AF. Udvidet møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. 22. november 2016 kl På Hotel Nyborg Strand, Østerøgade 2, 5800 Nyborg REFERAT AF Udvidet møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn 22. november 2016 kl. 13.00-19.00 På Hotel Nyborg Strand, Østerøgade 2, 5800 Nyborg Deltagere: Erling Møller Nielsen, Jan Steffensen, Kent

Læs mere

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse

Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Tre-partsaftale om styrket og mere fleksibel voksen, efter- og videreuddannelse Rapport fra ekspertgruppe i efteråret 2017 Regeringen og arbejdsmarkedets parter afsætter 25 mio. kr. årligt i 4 år til koordination

Læs mere

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec 1. del af 1. skoleophold I pilene er praktiktiden hjemme i virksomheden angivet i antal uger Indgåelse

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Branchepakker i region Nordjylland

Branchepakker i region Nordjylland Branchepakker i region Nordjylland Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Bygningsarbejder Vejen frem (udviklet til IGU) Primært ledige. Branchepakken er introducerende/giver grundlæggende kompetencer inden

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Dato: 18. maj 2018 Fremme af voksen- efter- og videreuddannelse i RAR Hovedstadens område Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører forandringer

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Skoleophold 1. 2 x 3 uger

Skoleophold 1. 2 x 3 uger Skoleophold 1 2 x 3 uger Kabel og ledningsarbejde med mindre maskiner samt branchekendskab Fagene er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Typerne af projekter varierer, og vil derfor definere rækkefølgen af fagene.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland REFERAT AF Møde i Sagsudvalget Sydjylland Den 12. maj 2016 kl. 14.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Deltagere: Marita Geinitz (formand), Lene Stejnicher, Peder Pedersen, Bjarne Jensen Deltagere

Læs mere

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan N o v e m b e r 2017 RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan 2016-2018 Initiativer tager udgangspunkt i RARs strategi- og udviklingsplan samt RAR strategiseminar den 31/10-16 RAR Hovedstadens

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 22. februar 2010 kl. 16.00 til 17.35 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Lars Hansen, SOSU/Slagelse

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Samarbejdsaftale SOSU skolerne i Region Midt- og Nordjylland

Samarbejdsaftale SOSU skolerne i Region Midt- og Nordjylland Samarbejdsaftale SOSU skolerne i Region Midt- og Nordjylland MARTS 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 FORPLIGTENDE SAMARBEJDE... 3 AMU-SAMARBEJDET MELLEM SKOLERNE... 4 OPSIGELSE AF AFTALEN...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland. RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland RAR Sjælland Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Februar 2019 Indhold: Forord Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer i Region Sjælland Opkvalificering,

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Mødet afholdes hos AMK Øst. Dagsorden Mødet afholdes hos AMK Øst Dagsorden Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 12. december 2018 3. Meddelelser fra formandskabet 4. Temadrøftelse: Udenlandsk arbejdskraft,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg. Tema: Borgere på kanten m.

BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg. Tema: Borgere på kanten m. BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg Tema: Borgere på kanten m. fokus på unge 2 Dagsorden: Beslutningspunkter: 0. Tema borgere på kanten

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Torsdag den 19. marts 2015 kl. 13.00 i rådssalen, 2. sal, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C Deltagere: Erling Møller Nielsen,

Læs mere

Byggeri. Efteruddannelse. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Kursuscentret euc nordvest

Byggeri. Efteruddannelse. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Kursuscentret euc nordvest Byggeri Efteruddannelse 2018 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Kursuscentret euc nordvest Tømrerfaget Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader AMU 45858 Deltageren kan medvirke ved identifikation

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent

IT samt fremstilling og udvikling af robotter Bygge og anlæg Det offentlige område (folkeskolelærer samt social- og sundhedsassistent Notat RAR Arbejdsmarkedskontor Syd Sekretariatet Dannebrogsgade 3, 1. og 2. sal 5000 Odense C T: +45 7222 3800 E: amksyd@star.dk Status på VEU-indsatsen i RAR s dækningsgeografi 1. Formål www.rar-bm.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2017, kl Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade Aarhus C

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2017, kl Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade Aarhus C Beslutningsreferat Møde i RAR Østjylland 14. marts 2017, kl. 14.00 17.00 Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade 15 8000 Aarhus C Sekretariat for RAR AMK Midt-Nord 0. Tema Rekruttering...2 1. Referater

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde

Referat, Bestyrelsesmøde Referat, Bestyrelsesmøde Tid: 10. marts 2015 kl. 16:30-18:30 Sted: Forskerparken, mødelokale 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/formanden 2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 11/11-14. Beslutning:

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s DAGSORDEN Kort om baggrunden for opkvalificeringsforløbet Opkvalificeringsforløbets

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Kl. 10:00 12:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 28. April 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 34. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

For det andet en oplistning af punkterne i indsatsplanerne for 2015 og 2016 samt behandlingen af dem.

For det andet en oplistning af punkterne i indsatsplanerne for 2015 og 2016 samt behandlingen af dem. Status for E-udvalgets arbejde i perioden 1.1.2015 31.5.2016 Med henblik på at drøfte E-udvalgets arbejdsform og udkommet af den er der nedenfor udarbejdet 2 oversigter. For det første en oversigt over

Læs mere

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse

Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Samspil mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse Kort introduktion til offentlige aktører, der arbejder med erhvervsfremme i Nordjylland, 27. juni 2018 v./susanne M. Nielsen, Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune.

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. l medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har Byrådet i Sorø Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere