Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018"

Transkript

1 Notat Borger- og retssikkerhedschefen Maj 2019 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i Indsigelser over sagsbehandlingen Indledningsvis skal det nævnes, at på grund af opsplitningen af SKAT i syv styrelser er det ikke umiddelbart muligt at sammenligne tallene for behandlingen af indsigelser i 2018 med tidligere år. For alligevel at muliggøre en sammenligning med tidligere års tal er indsigelserne for tidligere år blevet fordelt på de nye styrelser ud fra en antagelse om, hvor indsigelserne skulle have været behandlet, hvis de var blevet modtaget i den nye skatteforvaltning. 1.1 Nye indsigelser I 2018 modtog Skatteforvaltningen 132 indsigelser til første behandling, jf. tabel 1. Dette er uændret i forhold til 2017, hvor der også blev modtaget 132 indsigelser. Som det også fremgår af tabel 1, har Borger- og retssikkerhedschefen modtaget 11 indsigelser til anden behandling i 2011, hvilket svarer til knap 11 procent af de indsigelser, som Skatteforvaltningen afsluttede behandlingen af i Der er tale om et fald i antallet af indsigelser til 2. behandling i forhold til tidligere år. Tabel 1: Indsigelser modtaget i perioden behandling behandling a l alt Tabel 2 og 3 viser, at indsigelserne modtaget i Skatteforvaltningen i 2018 primært vedrørte Skattestyrelsen, der således modtog 74 indsigelser, svarende til godt 56 procent af indsigelserne. Af disse vedrørte den største del af indsigelserne personområdet, der modtog 32 indsigelser, svarende til godt 43 procent af Skattestyrelsens indsigelser, mens erhvervsområdet modtog næst flest indsigelser med 15, svarende til godt 20 procent af Skattestyrelsens indsigelser. Side 1 / 14

2 Gældsstyrelsen modtog næst flest indsigelser med 26, svarende til knap 20 procent af indsigelserne, mens Toldstyrelsen og Motorstyrelsen modtog henholdsvis 13 og 12 indsigelser, hver svarende til omkring ti procent af indsigelserne. Tabel 2: Indsigelser modtaget i Skatteforvaltningen i fordelt på styrelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat 74 56,06 % 74 56,06 % 81 62,79 % Motor 12 9,09 % 8 6,06 % 3 2,33 % Vurdering 6 4,55 % 2 1,52 % 4 3,10 % Told 13 9,85 % 9 6,82 % 4 3,10 % Gæld 26 19,70 % 39 29,55 % 37 28,68 % Administration 1 0,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt ,00 % ,00 % ,00 % Tabel 3: Indsigelser modtaget i Skatteforvaltningen i 2018 fordelt på styrelser, fagdirektørområder og/eller underdirektørområder Styrelse 2018 Antal % Skattestyrelsen Person Borgere 9 12,16 % Udland 6 8,11 % Persondata 9 12,16 % Kundecenter 8 10,81 % Personprocesser 0 0,00 % Ejendomscenter 0 0,00 % I alt 32 43,24 % Erhverv Mindre erhvervsvirksomheder 9 12,16 % Større erhvervsvirksomheder 0 0,00 % Afgifter 6 8,11 % Erhvervsprocesser 0 0,00 % I alt 15 20,27 % Selskab Små og mellemstore selskaber 2 2,70 % Store selskaber 0 0,00 % Selskabsprocesser 5 6,76 % I alt 7 9,46 % Særlig kontrol Skattesvig 7 9,46 % Side 2 / 14

3 International skatteunddragelse 4 5,41 % I alt 11 14,86 % Jura Skattefaglig afdeling 1 1,35 % Proces og videndeling 2 2,70 % I alt 3 4,05 % Økonomi Økonomistyring Skattestyrelsen 0 0,00 % Tværgående økonomistyring 0 0,00 % Betaling 6 8,11 % 38 regnskab 0 0,00 % I alt 6 8,11 % Stab Stab 0 0,00 % I alt 0 0,00 % Motorstyrelsen Motor ,00 % I alt ,00 % Vurderingsstyrelsen Udvikling og stab 5 83,33 % Driftscenter 1 0 0,00 % Driftscenter 2 0 0,00 % Driftscenter ,67 % I alt 6 100,00 % Toldstyrelsen Stab 4 30,77 % Told I 6 46,15 % Told II 2 15,38 % Told Øst 0 0,00 % Told Vest 1 7,69 % I alt ,00 % Gældsstyrelsen Stab og styring 0 0,00 % Driftscenter Ringkøbing 0 0,00 % Driftscenter Tønder 1 3,85 % Driftscenter Grenå-Thisted 4 15,38 % Driftscenter Roskilde 7 26,92 % Driftscenter Middelfart 0 0,00 % Driftscenter PSRM 0 0,00 % Personrestancer Sjælland 8 30,77 % Personrestancer Jylland 0 0,00 % Erhvervsrestancer 5 19,23 % Fogeder 1 3,85 % I alt ,00 % Administrations- og servicestyrelsen HR og Stab 1 100,00 % Side 3 / 14

4 Økonomifunktioner og service 0 0,00 % I alt 1 100,00 % Udviklings- og forenklingsstyrelsen Forretningsudvikling Digital udvikling 0 0,00 % Forretning og processer 1 0 0,00 % I alt 0 0,00 % It-udvikling ICT 0 0,00 % It og data 0 0,00 % I alt 0 0,00 % Drift og videreudvikling Drift- og udviklingscenter 0 0,00 % Forretnings-IT og leverandører 0 0,00 % Sikkerhed, it-indkøb og sikkerhed 0 0,00 % I alt 0 0,00 % Data og analyse Data 0 0,00 % Analyse 0 0,00 % I alt 0 0,00 % Strategi og styring Stab 1 0 0,00 % Stab 2 0 0,00 % I alt 0 0,00 % Borger- og retssikkerhedschefen har ligeledes modtaget flest indsigelser vedrørende Skattestyrelsen med i alt otte, svarende til knap 73 procent af indsigelserne. Dette svarer til godt 18 procent af de afsluttede indsigelser i Skattestyrelsen eksklusiv tilbagekaldte indsigelser. Motorstyrelsen og Toldstyrelsen har ikke fået indbragt indsigelser til 2. behandling hos Borger- og retssikkerhedschefen. De to styrelser har tilsammen afsluttet behandlingen af 26 indsigelser, svarende til 25 procent af samtlige afsluttede indsigelser eksklusiv tilbagekaldte indsigelser. Side 4 / 14

5 Tabel 4: Indsigelser modtaget hos Borger- og retssikkerhedschefen i fordelt på styrelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat 8 72,73 % 15 55,56 % 9 42,86 % Motor 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Vurdering 1 9,09 % 1 3,70 % 1 4,76 % Told 0 0,00 % 1 3,70 % 1 4,76 % Gæld 2 18,18 % 10 37,04 % 10 47,62 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt ,00 % ,00 % ,00 % 1.2 Afsluttede indsigelser I 2018 afsluttede Skatteforvaltningen behandlingen af 109 indsigelser, heraf blev 104 indsigelser afsluttet med et svar til den, der har klaget, mens fem indsigelser blev afsluttet ved, at indsigelsen blev tilbagekaldt, jf. tabel 5. Tabel 5: Afsluttede indsigelser i Skatteforvaltningen i fordelt på styrelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat1) 48 44,04 % 76 58,46 % 89 61,81 % Motor2) 12 11,01 % 6 4,62 % 3 2,08 % Vurdering3) 6 5,50 % 3 2,31 % 3 2,08 % Told 15 13,76 % 7 5,38 % 4 2,78 % Gæld4) 28 25,69 % 38 29,23 % 45 31,25 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt ,00 % ,00 % ,00 % Heraf tilbagekaldt/henlagt ) Fire indsigelser i Skattestyrelsen blev tilbagekaldt i 2018, tre indsigelser blev tilbagekaldt i 2017, mens fem indsigelser blev tilbagekaldt i ) I Motorstyrelsen blev én indsigelse tilbagekaldt i 2018, og én indsigelse blev tilbagekaldt i henholdsvis 2017 og ) Én indsigelse på ejendomsvurderingsområdet blev tilbagekaldt i ) Én indsigelse på inddrivelsesområdet blev tilbagekaldt i 2017, mens fire indsigelser blev tilbagekaldt i Side 5 / 14

6 Borger- og retssikkerhedschefen afsluttede behandlingen af 12 indsigelser i 2018, heraf blev én indsigelse afsluttet ved, at indsigelsen blev tilbagekaldt, jf. tabel 6. Tabel 6: Afsluttede indsigelser hos Borger- og retssikkerhedschefen i fordelt på styrelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat1) 9 75,00 % 14 56,00 % 11 44,00 % Motor 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Vurdering 0 0,00 % 1 4,00 % 1 4,00 % Told 1 8,33 % 0 0,00 % 1 4,00 % Gæld 2 16,67 % 10 40,00 % 12 48,00 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt ,00 % ,00 % ,00 % Heraf tilbagekaldt ) Én indsigelse på skatteområdet blev tilbagekaldt i henholdsvis 2018 og Sagsbehandlingstid Målet er, at en indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling bliver afsluttet senest seks uger efter modtagelsen af indsigelsen fra Skatteforvaltningens visiteringsfunktion. Undtagelsesvis kan der fastsættes en sagsbehandlingstid på otte uger, eksempelvis i forbindelse med sommerferie og juleferie. Hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes, skal klageren have besked herom sammen med information om, hvornår behandlingen af indsigelsen forventes at blive afsluttet. Den udmeldte sagsbehandlingstid blev nået i 50 indsigelser hos Skatteforvaltningen, svarende til godt 48 procent af de afsluttede indsigelser i 2018, når de tilbagekaldte indsigelser ikke regnes med, jf. tabel 7. Der er tale om et fald i antallet af indsigelser, hvor den udmeldte sagsbehandlingsfrist bliver overholdt i forhold til tidligere år, og det ses nu, at under halvdelen af indsigelserne overholder den udmeldte sagsbehandlingsfrist. For 2018 kan faldet muligvis hænge sammen med omorganiseringen af SKAT i syv nye styrelser, hvilket også har medført mange nye medarbejdere på opgaven med at behandle indsigelser. Side 6 / 14

7 Tabel 7: Overholdt sagsbehandlingstid i de enkelte styrelser i 2018 i forhold til antal afsluttede indsigelser i den enkelte styrelse Styrelse 2018 Antal % Skat 11 25,00 % Motor 4 36,36 % Vurdering 4 66,67 % Told 5 33,33 % Gæld 26 92,86 % Administration og service 0 0,00 % Udvikling og forenkling 0 0,00 % I alt 50 48,08 % Der er imidlertid stor forskel på, i hvilket omfang de enkelte styrelser formår at overholde den udmeldte sagsbehandlingsfrist. Gældsstyrelsen har været bedst til at overholde sagsbehandlingsfristen, idet Gældsstyrelsen har afsluttet 26 ud af 28 indsigelser inden for den udmeldte frist, svarende til knap 93 procent af Gældsstyrelsens afsluttede indsigelser. Skattestyrelsen har derimod overholdt den udmeldte sagsbehandlingsfrist i færrest antal indsigelser, idet Skattestyrelsen har afsluttet 11 ud af 44 indsigelser inden for den udmeldte frist, svarende til 25 procent af Skattestyrelsens afsluttede indsigelser eksklusiv tilbagekaldte indsigelser. Hos Borger- og retssikkerhedschefen blev den udmeldte sagsbehandlingstid nået i ni indsigelser, svarende til knap 82 procent af de afsluttede indsigelser i 2018, når den tilbagekaldte indsigelse ikke regnes med, jf. tabel 8. Tabel 8: Overholdt sagsbehandlingstid hos Borger- og retssikkerhedschefen i fordelt på styrelser i forhold til antal afsluttede indsigelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat 6 54,55 % 10 41,67 % 6 24,00 % Motor 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Vurdering 0 0,00 % 1 4,17 % 1 4,00 % Told 1 9,09 % 0 0,00 % 1 4,00 % Gæld 2 18,18 % 9 37,50 % 9 36,00 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt 9 81,82 % 20 83,33 % 17 68,00 % 1.4 Kritik og henstillinger En indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling kan føre til, at der udtrykkes beklagelse eller kritik af en mangelfuld eller fejlagtig sagsbehandling i Skatteforvaltningen. Desuden kan det henstilles, at der fremadrettet sker ændringer i Skatteforvaltningens arbejdsprocesser, systemer mv. Side 7 / 14

8 Ved en gennemgang af indsigelserne ses det, at 45 af de afsluttede indsigelser i Skatteforvaltningen gav anledning til beklagelser og/eller henstillinger fra direktøren eller fagdirektøren i forhold til styrelsens eller fagdirektørområdets egen sagsbehandling. Dette svarer til beklagelser og/eller henstillinger i godt 43 procent af de afsluttede indsigelser i 2018, når de tilbagekaldte indsigelser ikke regnes med, jf. tabel 9. Tabel 9: Indsigelser med beklagelser og/eller henstillinger i Skatteforvaltningen i fordelt på styrelser i forhold til antal afsluttede indsigelser i de enkelte styrelser Styrelse Antal Antal Antal % Antal % Skat 23 52,27 % 36 49,32 % 46 54,76 % Motor 6 54,55 % 3 60,00 % 1 50,00 % Vurdering 5 83,33 % 2 100,00 % 3 100,00 % Told 3 20,00 % 1 14,29 % 2 50,00 % Gæld 8 28,57 % 9 24,32 % 23 56,10 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00% forenkling I alt 45 43,27 % 51 41,13 % 75 55,97 % Der er imidlertid stor forskel på, hvor ofte en styrelse udtrykker beklagelse eller kritik af egen sagsbehandling. Vurderingsstyrelsen har oftest udtrykt beklagelse eller kritik af egen sagsbehandling, idet Vurderingsstyrelsen har udtrykt beklagelse eller kritik i fem ud af seks afsluttede indsigelser i 2018, svarende til godt 83 procent af de afsluttede indsigelser. Toldstyrelsen har færrest gange udtrykt beklagelse eller kritik, idet Toldstyrelsen har udtrykt beklagelse eller kritik i tre ud af 15 afsluttede indsigelser, svarende til 20 procent af de afsluttede indsigelser. Hos Borger- og retssikkerhedschefen gav fem af de afsluttede indsigelser i 2018 anledning til kritik og/eller henstillinger i forhold til Skatteforvaltningens sagsbehandling. Dette svarer til kritik og/eller henstillinger i godt 45 procent af de afsluttede indsigelser, når den tilbagekaldte indsigelse ikke regnes med, jf. tabel 10. Side 8 / 14

9 Tabel 10: Indsigelser med beklagelser og/eller henstillinger hos Borger- og retssikkerhedschefen i fordelt på styrelser i forhold til antal afsluttede indsigelser Styrelse Antal % Antal % Antal % Skat 3 27,27 % 6 25,00 % 7 28,00 % Motor 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Vurdering 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Told 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Gæld 2 18,18 % 5 20,83 % 5 20,00 % Administration 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % og service Udvikling og 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % forenkling I alt 5 45,45 % 11 45,83 % 12 48,00 % 2. Øvrige henvendelser til visiteringsfunktionen Skatteforvaltningens visiteringsfunktion modtager alle indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling. Visiteringsfunktionen har til opgave at registrere indsigelserne samt videresende disse til den relevante styrelse eller Borger- og retssikkerhedschefen. Desuden skal visiteringsfunktionen sende en kvittering til klageren med oplysning om forventet sagsbehandlingstid mv. Herudover modtager visiteringsfunktionen en række henvendelser af vidt forskellig karakter, som altså ikke skal behandles som en indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling. Disse henvendelser bliver vurderet af visiteringsfunktionen og videresendt til rette styrelse eller anden relevant myndighed. Disse henvendelser kan eksempelvis vedrøre: Bemærkninger til forslag til afgørelser fra Skatteforvaltningen. Spørgsmål inden for Skatteforvaltningens sagsområde. Forslag til ændringer eller forbedringer af Skatteforvaltningens systemer, arbejdsprocesser mv. Manglende respons fra Skatteforvaltningen, fx lang ventetid på telefonen eller lang svartid på skriftlig henvendelse. Antallet af øvrige henvendelser til visiteringsfunktionen i perioden fremgår af tabel 11. Det ses, at antallet af henvendelser ligger på godt 900 om året. Side 9 / 14

10 Tabel 11: Antallet af øvrige henvendelser til visiteringsfunktionen i Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Den største del af henvendelserne modtaget i 2018 blev videresendt til Skattestyrelsen, der modtog 524 henvendelser, svarende til knap 55 procent af henvendelserne, samt Gældsstyrelsen, der modtog 246 henvendelser, svarende til knap 26 procent af henvendelserne. Tabel 12: Antallet af øvrige henvendelser til visiteringsfunktionen i 2018 fordelt på styrelser Styrelse Antal % Skat ,75 % Motor 84 8,78 % Vurdering 6 0,63 % Told 19 1,99 % Gæld ,71 % Øvrige 78 8,15 % I alt ,00 % 3. Øvrige henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen Borger- og retssikkerhedschefen modtager en række henvendelser af vidt forskellig karakter fra borgere, virksomheder, rådgivere, interesseorganisationer og medarbejdere i Skatteforvaltningen. Behandlingen af disse henvendelser afhænger af det konkrete indhold. Eksterne henvendelser kan eksempelvis omfatte spørgsmål inden for Skatteforvaltningens sagsområde, klage over Skatteforvaltningens sagsbehandling, klage over manglende svar fra Skatteforvaltningen eller lang sagsbehandlingstid, klage over en afgørelse fra Skatteforvaltningen eller bemærkninger til Skatteforvaltningens systemer og arbejdsprocesser. Side 10 / 14

11 Interne henvendelser vedrører for det meste Skatteforvaltningens ønske om juridisk sparring om faglige problemstillinger samt udformningen af systemer og arbejdsprocesser. Endelig modtager Borger- og retssikkerhedschefen en række forslag til love, bekendtgørelser og styresignaler i høring. Antallet af henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i perioden fremgår af tabel 13. Det ses, at antallet af henvendelser er faldet lidt i 2018, hvilket primært skyldes, at et lavere antal styresignaler er blevet sendt i høring. Tabel 13: Antallet af henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i Henvendelsestype Eksterne henvendelser Interne henvendelser Love, bekendtgørelser mv Styresignaler Diverse I alt Når Borger- og retssikkerhedschefen modtager en ekstern henvendelse, som hun ikke selv har mulighed for at besvare, bliver henvendelsen videresendt til behandling i en af Skatteforvaltningens styrelser eller anden relevant myndighed. I disse situationer anmoder Borger- og retssikkerhedschefen ofte om at modtage en kopi af Skatteforvaltningens svar til skatteyderen. Af tabel 14 fremgår det hvilken styrelse eller myndighed, som Borger- og retssikkerhedschefen har videresendt henvendelserne til. Den største del af henvendelserne blev videresendt til Skattestyrelsen, der modtog 46 henvendelser, svarende til knap 29 procent af henvendelserne, mens Gældsstyrelsen modtog næst flest henvendelser med 16, svarende til ti procent af henvendelserne. Borger- og retssikkerhedschefen sendte selv et svar i 71 henvendelser, svarende til godt 44 procent af henvendelserne. Side 11 / 14

12 Tabel 14: Behandling af eksterne henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018 fordelt på styrelser/myndighed Styrelse/myndighed Antal % Skat 46 28,75 % Motor 7 4,38 % Vurdering 2 1,25 % Told 2 1,25 % Gæld 16 10,00 % Administration og service 1 0,63 % Udvikling og forenkling 9 5,63 % Visiteringsfunktionen 5 3,13 % Departementet 0 0,00 % Skatteankestyrelsen 0 0,00 % Anden myndighed 1 0,63 % Borger- og retssikkerhedschefen 71 44,38 % I alt1) ,00 % 1) Otte henvendelser er behandlet i to styrelser/organisatoriske enheder, hvorfor det samlede tal er større end antallet af eksterne henvendelser. 4. Afsluttede sager hos Folketingets Ombudsmand for Skatteministeriet Det fremgår af Folketingets Ombudsmands beretning for 2018, at ombudsmanden har afsluttet 218 sager på Skatteministeriets område, jf. tabel 15. Der er tale om en stigning på 30 afsluttede sager i forhold til 2017, hvor Ombudsmanden afsluttede 188 sager på Skatteministeriets område. Af de afsluttede sager er 88 sager blevet undersøgt, hvoraf ti sager er afsluttet med kritik, henstilling eller anbefaling. Disse ti sager er fordelt med én til departementet, tre til Gældsstyrelsen, tre til Skatteankestyrelsen og tre til Skattestyrelsen. I en af sagerne gennemførte Ombudsmanden en egen-drift undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten 1. Her fandt Ombudsmanden flere tilfælde af fejl, som kunne være egnede til at påvirke relationen mellem skattemyndighederne og skatteyderne. Disse fejl vedrørte: Særlige former for adfærd, fx hvor SKAT har fremtrådt som forhandlingspart og ikke som myndighed, og at SKAT har fremsat mistanke på en måde, som skatteyderen med rette opfattede som nedladende. Mangelfuld journalisering i SKAT. Skønsmæssig skatteansættelse, som ikke fremtræder objektivt funderet. Der er tale om, at SKAT har skullet fastlægge de faktiske omstændigheder i forbindelse med udøvelsen af bevisskøn eller værdiskøn, og at denne fastlæggelse i et vist omfang har fremtrådt vilkårlig. 1 Udtalelse af 21. marts 2018 vedrørende egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten. Side 12 / 14

13 Utilstrækkelig svar på parternes argumenter og synspunkter. Der er tale om, at skattemyndighederne ikke i relevant omfang har forholdt sig til partsanbringender. Det kan bl.a. give skatteyderen en oplevelse af, at det ikke nytter at komme med argumenter og synspunkter, fordi myndighederne har afgjort sagen på forhånd. Manglende sikring af, at ansættelsesfrister er overholdt. Det drejer sig om tilfælde, hvor Landsskatteretten ikke på eget initiativ har sikret sig, at de ordinære og ekstraordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens 26 og 27 er overholdt. I en anden sag gennemførte Ombudsmanden en generel undersøgelse af SKATs håndtering af ældre sager om udbytterefusion 2. Det fremgik af SKATs oplysninger til Ombudsmanden, at der i en årrække før 2016 havde manglet overblik over sagernes status, og at der kun i begrænset omfang var blevet journaliseret korrekt. SKAT mente, at det var meget beklageligt, og det var Ombudsmanden enig i. Ombudsmanden mente desuden, at SKAT burde have foretaget de undersøgelser med henblik på at finde ikke-journaliserede ansøgninger, som SKAT havde mulighed for, da det blev afdækket, at der var henvendelser på området, som ikke var blevet journaliseret. Endelig mente Ombudsmanden ikke, at SKATs vejledning på deres hjemmeside kunne anses for fyldestgørende, idet SKAT ikke vejledte om, at ansøgninger om udbytterefusion kunne være gået tabt. Ombudsmanden henstillede derfor, at SKAT overvejede at opdatere sin hjemmeside med henblik på, at der blev vejledt om dette forhold. I en tredje sag blev SKAT bedt om at oplyse baggrunden for, at SKAT ikke havde præciseret afsnittet i Den juridiske vejledning om koncerninterne overdragelser af biler 3. Baggrunden var, at skatteministeren i et svar til Folketingets Skatteudvalg den 6. april 2017 havde anført, at formuleringen i Den juridiske vejledning havde givet anledning til tvivl, og at SKAT derfor ville præcisere vejledningen. Ombudsmanden kunne imidlertid konstatere, at Den juridiske vejledning var blevet offentliggjort to gange efter den 6. april 2017, men at formuleringen af vejledningen på dette punkt var uændret. SKAT oplyste, at det skyldes en beklagelig fejl, at præciseringen i vejledningen endnu ikke var foretaget. Ombudsmanden fandt det meget beklageligt, at Den juridiske vejledning først efter ca. 16 måneder bliver præciseret i overensstemmelse med ministerens svar til Folketinget. I 95 sager har Ombudsmanden givet anden form for behandling og hjælp til borgerne, fx videresendelse af henvendelser til Skatteministeriet samt besvarelse af forespørgsler, vejledning mv, mens 35 sager blev afvist af formelle grunde, fx fordi klagerne var indgivet for sent eller sagerne vedrørte forhold uden for Ombudsmandens kompetence. 2 Udtalelse af 19. maj 2018 vedrørende mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og utilstrækkelig vejledning på hjemmeside. 3 Udtalelse af 13. juni 2018 vedrørende forsinket præcisering af afsnittet om koncerninterne overdragelser af biler i SKATs juridiske vejledning. Side 13 / 14

14 Tabel 15: Udfaldet af afsluttede ombudsmandssager i 2018 for Skatteministeriet1) Undersøgelser Anden Afvisninger Sager Med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. form for behandling og hjælp til borgerne af formelle grunde i alt Departementet Borger- og retssikkerhedschefen Fællesankenævn Gældsstyrelsen Landsskatteretten Motorstyrelsen Skatteankenævn Skatteankestyrelsen Skattestyrelsen Spillemyndigheden Toldstyrelsen Udviklings- og forenklingsstyrelsen Vurderingsstyrelsen I alt ) Kilde: Folketingets Ombudsmands beretning for 2018, side 97. Side 14 / 14

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 Notat Borger- og retssikkerhedschefen Juni 2018 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 1. Indsigelser over sagsbehandlingen 1.1 Nye indsigelser I 2017 modtog SKAT

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 6 Offentligt Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015 August 2016 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte emner fra årets henvendelser... 4 SKATs kommunikation...

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Udtalelse Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Resumé 1. november 2018 Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet

Læs mere

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Resumé 11. juni 2019 Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR s Skatteudvalg

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 www.fra1til7.dk En skatteforvaltning

Læs mere

2017 Sagsstatistikker

2017 Sagsstatistikker 2017 Sagsstatistikker 2 Indhold Indhold 2 Til- og afgang af klager 6 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 8 Sagsudfald 9 Retsmøder 10 Ankenævnsmøder 11 Omkostningsgodtgørelse 12 Domstolssager 14 Ombudsmandssager

Læs mere

2016 Sagsstatistikker

2016 Sagsstatistikker 216 Sagsstatistikker Indhold 3 Indhold 4 1 12 14 15 16 17 19 Til- og afgang af klager Gennemsnitlige sagsbehandlingstider Sagsudfald Retsmøde Ankenævnsmøder Omkostningsgodtgørelse Domstolssager Ombudsmandssager

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 11 Offentligt. Beretning om behandlingen af henvendelser i 2016

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 11 Offentligt. Beretning om behandlingen af henvendelser i 2016 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 11 Offentligt Beretning om behandlingen af henvendelser i 2016 Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Udvalgte emner fra årets henvendelser... 3 Kommunikation...

Læs mere

NYT SKATTEKONTOR GÅR EFTER SYSTEMFEJL

NYT SKATTEKONTOR GÅR EFTER SYSTEMFEJL NYT SKATTEKONTOR GÅR EFTER SYSTEMFEJL Ombudsmandens Skattekontor går bl.a. efter at afdække og løse systemfejl hos skattemyndighederne. Ikke mindst ved selv at tage initiativ til generelle undersøgelser.

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil Resumé 14. juni 2019 Ombudsmanden bad af egen drift Skattestyrelsen om at besvare nogle spørgsmål vedrørende administrationen af styrelsens Facebook-profil.

Læs mere

SKATs Kundecenters opgaver mv.

SKATs Kundecenters opgaver mv. SKATs Kundecenters opgaver mv. To sager, som var behandlet i SKATs Kundecenter, gav ombudsmanden anledning til at bede SKAT om nogle generelle oplysninger om kundecentrets opgaver og organisering mv. 4.

Læs mere

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II - 1 Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge præsenterede skatteministeren en Retssikkerhedspakke II med overskriften Borgeren

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015

Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015 Beretning om behandlingen af henvendelser i 2015 August 2016 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte emner fra årets henvendelser... 4 SKATs kommunikation... 4 Manglende kvittering/svarfrist/orientering

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 171 Offentligt Notat 13. marts 2019 J.nr. 18-1908913 Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat og / eller grundskyld Sammenfatning af sagen

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Resumé 7. juni 2019 Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tak fordi jeg får lejlighed til at uddybe min politik og holdning i forhold til retssikkerhed og åbenhed på skatteområdet.

Tak fordi jeg får lejlighed til at uddybe min politik og holdning i forhold til retssikkerhed og åbenhed på skatteområdet. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-2323304 Samråd aktindsigt i interne arbejdsdokumenter Samrådsspørgsmål AE Hvordan harmonerer ministerens

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017 Skatteudvalget 216-17 SAU Alm.del Bilag 214 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 217 Skatteankestyrelsen afsluttede 2.725 sager i 1. kvartal 217. Styrelsens målsætning om 2.6-2.9

Læs mere

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende:

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende: D O M Afsagt den 17. februar 2017 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Frosell, Kaspar Linkis og Annette Dam Ryt-Hansen). 2. afd. nr. B-1310-16: A (advokat Claus Fabricius Nielsen) mod Skatteministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2017

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2017 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2017 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Retsudvalget, Skatteudvalget REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt. Arbejdsplan for retssikkerhed 2013

Retsudvalget, Skatteudvalget REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt. Arbejdsplan for retssikkerhed 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Arbejdsplan for retssikkerhed 2013 Notat Borger- og retssikkerhedschefen 30. april 2013 Arbejdsplan for retssikkerhed

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018 Resumé Resultaterne for 2. kvartal 2018 viser en fortsat positiv udvikling i sagsafslutningen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på sagstype Bilag 2

Indberettede udgifter fordelt på sagstype Bilag 2 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2016 2016* 2017 2017* I alt 1.232 100,0 79.116.650 100,0 64.218 50.517 1.474 100,0 92.644.031

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen.

Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. april 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 15. juni 2001 af Udlændingestyrelsen. I rapporten bad jeg Udlændingestyrelsen om nærmere underretning mv.

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Folketinget, Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Til orientering for Folketingets Skatteudvalg kan jeg oplyse, at jeg i dag har indstillet

Læs mere

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil Resumé 25. juni 2019 Ved fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil for indkomståret 2012 ville skattemyndighederne ikke tillægge en overdragelse

Læs mere

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16.

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16. 2009 9-2 Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører Klagegebyr Et rådgivningsfirma klagede til ombudsmanden over at det ikke fremgik af en gebyropkrævning fra Naturklagenævnet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Notat Klik og v ælg dato J.nr. 17-0840781 Civ il og Straf f eproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2015 2015* 2016 2016*

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Udtalelse Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Resumé 27. januar 2019 Afslutningen af en konkret klagesag gav ombudsmanden anledning til at bede Skattestyrelsen

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen kan i de tilfælde, som er nævnt i 3, stk. 1 vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder.

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen kan i de tilfælde, som er nævnt i 3, stk. 1 vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder. Forslag Dato: 12.08.11 Sagsnr.: 10/67692 VEDTÆGT For Borgerrådgiveren i Skanderborg Kommune. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion. 1 Skanderborg Kommune har etableret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere