Kopi fra DBC Webarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopi fra DBC Webarkiv"

Transkript

1 Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Den logiske model : et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren.

2 Den logiske model - et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser Notat - August 2008

3 KREVI Den logiske model er en del af evalueringsfeltet, og modellen kan anvendes som styringsværktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser herunder politikker, programmer, puljer, projekter og tiltag over for enkeltindivider. KREVI præsenterer i dette notat den logiske model og dens anvendelsesmuligheder. Notatet er udarbejdet af specialkonsulent Morten Eriksen. KREVI, august 2008 Tim Jeppesen Direktør Olof Palmes Allé Århus N T: F: ISBN (elektronisk version) Grafisk design: Designit 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME BAGGRUND FORMÅL MED NOTATET DEN LOGISKE MODELS OPBYGNING PROBLEMFORMULERING FORMÅL RESSOURCER AKTIVITETER PRÆSTATIONER VIRKNINGER Kortsigtet virkning Mellemlang virkning Den langsigtede virkning EKSTERNE FAKTORER EKSEMPEL FORMÅL MED DEN LOGISKE MODEL UDARBEJDELSE AF DEN LOGISKE MODEL FORWARD ELLER REVERSE LOGIC DEN LOGISKE MODEL OG PROGRAMTEORI DEN LOGISKE MODEL OG EVALUERING ANVENDELSE AF DEN LOGISKE MODEL - OPSUMMERING PLANLÆGNING OG DESIGN AF SOCIALE INDSATSER GENNEMFØRELSE AF SOCIALE INDSATSER EVALUERING AF SOCIALE INDSATSER WEB RESSOURCER REFERENCER BILAG

5 1 RESUME Logikken i den logiske model kan vi illustrere på følgende måde: Figur 1: Mit problem er, at jeg er sulten. Jeg sørger for at få tre godt belagte håndmadder fra kantinen. Den logiske model i figur 1 viser, at jeg først skal have håndmadderne, så spiser jeg dem, og når jeg har spist håndmadderne (sikken en præstation ), vil jeg få det bedre min sult er stillet og mit problem er løst. Dette enkle eksempel i figur 1 viser, at hvis ressourcerne er til stede, så er det muligt at iværksætte aktiviteter, og hvis aktiviteterne gennemføres som planlagt, så er det muligt med et antal præstationer, og hvis disse præstationer er der, så muliggør det nogle virkninger. Dette er logikken i modellen. Den logiske model kan vi bruge til mange niveauer til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser: individniveau (min frokost), gruppeniveau, organisationsniveau, lokalt niveau og samfundsniveau. I planlægningen og designet af sociale indsatser kan modellen være hjælpeværktøj til at fokusere indsatsen og tydeliggøre sammenhængen mellem aktiviteter og formål. Den logiske model kan i planlægningen tydeliggøre, hvad der er resultater, og hvad der er aktiviteter og kan være med til at give en fokus på resultaterne af den sociale indsats. Modellen er et godt værktøj til at visualisere strategien for den sociale indsats og dermed også et godt værktøj til at formidle og kommunikere med indsatsens interessenter. I gennemførelsen af sociale indsatser kan modellen være med til at tydeliggøre, hvilke aktiviteter der skal gennemføres, og den kan være med til at indkredse indikatorer til at måle på, om aktiviteterne gennemføres som planlagt. I evaluering af sociale indsatser kan den logiske model være med til at indkredse, hvilke evalueringsspørgsmål evalueringerne skal svare på, og hvilke kriterier evalueringerne skal måle på. Den logiske model kan udgøre en ramme for evalueringerne. Den logiske model er ikke et stationært værktøj, som kun skal udarbejdes én gang. Modellen skal løbende revideres i takt med, at den sociale indsats ændrer sig. Modellen skal løbende tages op med den sociale indsats interessenter, og den skal løbende afspejle, at vi som mennesker lærer og udvikler os. 4

6 2 BAGGRUND Den logiske model er en del af evalueringsteorien og kan ligesom evaluering spores tilbage til USA i 1960érne, hvor man begyndte at arbejde systematisk med socialpolitik og offentlige programmer. Modellen kaldes også for evaluation framework, altså en ramme for evaluering (Schmitz og Parsons 1999, s. 1, McLaughlin og Jordan 2004, s ). Den amerikanske sociolog Edward A. Suchman var i evalueringssammenhæng den første til at beskrive den logiske model tilbage i Han beskrev et målhierarki i kortsigtede, mellemlange og langsigtede målsætninger, hvor hver målsætning logisk skal følge hinanden for at nå den langsigtede målsætning (Suchman 1967, s ). Suchman berørte også årsag-virkningsforhold i sociale sammenhænge, hvor den logiske model beskrives som et program, der fører til en effekt, og hvor effekten kan have mange årsager ved siden af selve programmet (Ibid. s , s ). Evalueringsteoretikerne Carol H. Weiss og Joseph S. Wholey regnes for nogle af pionererne inden for udviklingen af den logiske model. Carol H. Weiss udviklede i starten af 1970 erne en logisk model til at illustrere en programteori for undervisning og læring, og Joseph S. Wholey præsenterede den logiske model i ideen om den resultatbaserede styring (Taylor- Powell og Henert 2008, s. 2, Donaldson 2007, s. 8, Wikipedia). Den logiske model er i dag et udbredt planlægningsværktøj til programmer i den offentlige og frivillige sektor i USA, bl.a. fordi der er stor fokus på resultater af programmer. Det føderale niveau i USA anvender disciplinen resultatbaseret styring den såkaldte Government Performance and Results Act (GPRA) - hvor føderale organisationer hvert år skal rapportere resultaterne af deres indsats med fokus på effekter eller virkninger. I dette arbejde indgår den logiske model (Taylor-Powell og Henert 2008, s. 1, Nazar 2006, Horsch 1998, McDavid og Hawthorn 2006, s. 44). I Danmark er den logiske model ikke noget nyt begreb. Inden for udviklingspolitikken har Danida i mange år anvendt det såkaldte Logical Framework Approach (LFA) som projektstyringsværktøj. EU anvender også LFA til sine udviklingsprojekter. Den logiske model og LFA er baseret på samme principper om mål og midler. Den logiske model viser vejen til resultater for den sociale indsats. Modellen kan vi anvende til at planlægge, implementere og evaluere sociale indsatser (W.K. Kellogg Foundation 2004, s. 1). Den sociale indsats definerer vi her som: planlagte indsatser designet for at løse sociale problemer eller forbedre sociale vilkår. Disse indsatser kan være politiske programmer, puljer, organisationer, projekter og indsatser over for enkeltindivider. Så den logiske model kan anvendes i forhold til mange niveauer (Porteous m.fl. 2002, s. 114). Logisk betyder ifølge Nudansk Ordbog bl.a. som følger af noget andet som det eneste el. mest rimelige, el. som er sammenhængende og rimelig. I samme bog betyder model bl.a. en skematisk og forenklet fremstilling af en teori (Nudansk Ordbog 2005). Så vi taler om en model, der viser nogle sammenhænge, men ikke er en eksakt gengivelse af den sociale virkelighed..it is not an exact representation of everything that s going on. All models simplify reality; if they didn t, they wouldn t be of much use (Milstein og Chapel 2007, s. 6). 5

7 Den logiske model kan vi definere som: Basically, a logic model is a systematic and visual way to present and share understanding of relationships among the resources you have to operate your program, the activities you plan, and the changes or results you hope to achieve (W.K. Kellogg Foundation 2004, s. 1). Modellen anvendes til at tydeliggøre resultater og til at planlægge evalueringer, men den kan som nævnt i indledningen også anvendes til at planlægge og gennemføre indsatser. Den logiske model kan vi illustrere i følgende simple figur: Figur 2: Rationalet for den sociale indsats er, at den skal lede til resultater. Den logiske model kan visualisere strategien for den sociale indsats. Den logiske model har gennem årene udviklet sig i forhold til ovennævnte enkle figur 2, men essensen er stadigvæk indsats og resultater eller midler og mål. Den logiske model præsenteres på forskellige måder (Innovation Network 2005, s. 2, McLaughlin og Jordan 2004, s. 14), men der er dog ingen rigtige eller forkerte måder at tegne modellen på (Taylor-Powell og Henert 2008, s. 5). Det afhænger af dens formål og situationen (W.K. Kellog Foundation 2004, s. 13). Den danske evaluator, Knud Ramian, anbefaler TS-princippet = Tænk selv, fordi det er let, men risikabelt at kopiere tankeløst (Ramian 2003). Vi kan ud fra modellens grundide om indsats og resultater tegne den på forskellige måder. Vi præsenterer i dette notats bilagsafsnit forskellige typer af logiske modeller, som viser, at logisk modellering ikke kun drejer sig om en lineær horisontal forståelse. Logiske modeller kan også være cirkelformede og kan vise vejen til resultater vertikalt oppefra og ned eller nedefra og op. I visse kulturer kan den lineære model virke afskrækkende med sine kasser og pile, men den logiske model er ikke bundet af nogen bestemt form. Den kan fx også præsenteres med ord uden kasser og pile (McLaughlin og Jordan 2004, s. 8). The fact that some people don t approach problem-solving with the linear, algebraic mindset of evaluators doesn t make their performance ineffective it just means they don t think linearly (Hyman 2005). Men stadig er der en logik i vejen til resultater: Even if you re a nonlinear thinker, or too close to your work to explain the underlying logic, some set of logical steps is bringing the successful outcomes you achieve. Careful thought can help you uncover those steps, or a skilled evaluator can help extract the logic underneath the work (Ibid.). KREVI deltog på det amerikanske evalueringsselskabs konference i efteråret 2007 i Baltimore, Maryland. Her var den logiske model temaet for flere workshops og oplæg, og vi oplevede modellen som et godt formidlings- og kommunikationsredskab til at forstå og diskutere evaluering af sociale indsatser. Modellen var med til at give et hurtigt overblik og en fælles forståelsesramme. 6

8 I KREVI bruger vi modellen i oplæg for kommuner og regioner til at præsentere evaluering, og hvad der kan måles på i evaluering. Det er vores indtryk, at modellen vinder gehør hos tilhørerne, fordi den på en klar og overskuelig måde viser, hvad man vil med en indsats, og hvordan man kommer derhen. KREVI har også i en undersøgelse af den statslige puljestyring anbefalet, at puljedesignerne anvender den logiske model som et hjælpeværktøj til at styre puljerne (KREVI 2008). 2.1 Formål med notatet KREVI præsenterer i dette notat den logiske model som en del af evalueringsteorien og illustrerer, hvad modellen kan og ikke kan. Der er ikke tale om en færdig metodeguide til den logiske model, men om inspirationspunkter til at arbejde videre med denne model. I notatets kapitel 10 henviser vi til websider med gode metodeguides til at udarbejde den logiske model. Den logiske model for notatet er følgende: Figur 3: Notatet henvender sig til udviklingskonsulenter og evaluatorer i stat, regioner og kommuner, der skal planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser. Notatet kan være med til at give disse aktører ny viden, som kan medføre, at de anvender den logiske model som planlægnings- og evalueringsredskab, hvilket på lang sigt kan betyde, at kvaliteten og effektiviteten styrkes i den offentlige sektor. 7

9 3 DEN LOGISKE MODELS OPBYGNING Den simple logiske model i den tidligere viste figur 2 kan vi udbygge for at styrke dens rolle som styringsværktøj. Figur 4 viser en udbygget model: Figur 4: Figur 4 viser, at udgangspunktet for den sociale indsats er, at der er et problem, den skal være med til at afhjælpe (McCawley, s. 1, Julian m.fl. 1995, s. 335). Dernæst skal der være formuleret et formål, som er svaret eller løsningen på problemet (Alter og Egan 1997, s. 91). Så følger logikken i form af, at hvis indsatsens ressourcer er til stede, så er det muligt at gennemføre indsatsens aktiviteter, hvis aktiviteterne gennemføres, så muliggør det et antal præstationer, og hvis præstationerne er der, så muliggør det effekter eller virkninger på kort, mellemlang og lang sigt (Innovation Network 2005, s. 4, McLaughlin og Jordan 1999, s. 70, Arts & Humanities Research Council). Den logiske model belyser sammenhænge, og dens styrke er bl.a., at den kan være med til at tydeliggøre, om logikken i disse sammenhænge er velargumenteret. Modellen kan synliggøre activity traps (Renger og Titcomb 2002, s. 499, Renger 2006), hvor der ikke er sammenhænge mellem den sociale indsats aktiviteter og indsatsens formål. Man taler også om silo-effekten, hvor de forskellige dele af den sociale indsats ikke er tænkt sammen, men står alene(frechtling 2007, s ). 8

10 Vi præsenterer i det følgende indholdet af kasserne fra den førnævnte figur 4. Det vil fremgå, at der kan bruges forskellige termer for de forskellige faser i den logiske model. Ressourcer kaldes også for input, aktiviteter for processer, præstationer for output eller ydelser etc. Det er ikke afgørende, hvad man kalder de forskellige faser, men det er afgørende, at interessenterne omkring modellen anvender de samme termer, fordi et af hovedformålene med modellen er at sikre et fælles sprog om og en fælles forståelse af den sociale indsats. 3.1 Problemformulering Denne fase i den logiske model kaldes også for situation, behov eller prioriteter. Første skridt i en målrettet styring af den sociale indsats er en ordentlig problemanalyse (Alter og Egan 1997, s. 90, Michaelson 2005, s. 7). Problemet skal være defineret, og der skal være angivet årsager til problemet. Årsagerne angiver de områder, hvor der kan sættes ind over for problemet. Planlæggerne af den sociale indsats skal afdække mulige årsager og se på, hvilke årsager der er realistiske at påvirke med aktiviteter. Figur 5 skitserer dette: Figur 5 1 : 1 Inspireret af figur i Chen 2005, s. 74 9

11 Der er defineret et problem, som retter sig mod en målgruppe. Problemet kan have mange årsager, men planlæggerne har prioriteret, hvilke årsager de vil påvirke via aktiviteterne. Disse aktiviteter påvirker problemets årsager, som igen påvirker den sociale indsats formål løsningen på problemet. Planlæggerne af den sociale indsats kan efter problemanalysen lægge en strategi for indsatsen, hvor indsatsen kobles til dens målsætninger. Planlæggerne kan til dette anvende den logiske model. Forudsætningen for at lave den logiske model er den gode problemanalyse: It s difficult to develop a logic model, however or a narrative rationale, or the if-then statements without clearly defining a need and developing a deep understanding of the problem. As a philosopher of science once said, The seeds of every solution are embedded in the formulation of the problem (Schmitz og Parsons 1999, s. 2). Modellen er et værktøj, som kan anvendes, hvis der er lavet et ordentligt forarbejde i planlægningen af den sociale indsats: A logic model is only a tool. Its efficacy depends on the quality of materials it has to work on. If the materials are faulty, application of the tool will not change the basic inadequacy of the design (Frechtling 2007, s. 92). For at modellen kan fungere som et styringsredskab, kan det være hensigtsmæssigt at opdele modellen i flere faser, som vist i ovennævnte figur 4 (W.K. Kellogg Foundation 2004, s. 3-4, United Way of America 1996). Opdelingen i flere faser gør det muligt for planlæggerne at fx prioritere, hvilke ressourcer og aktiviteter der skal til for at nå resultaterne, og det gør det muligt at opdele virkningerne i flere tidshorisonter. I afsnit 3.8 illustrerer vi de forskellige faser i den logiske model med eksempler fra et sygedagpengeprojekt og et HIV/AIDS forebyggelsesprogram. Vi vil dog også her nævne eksempler i de forskellige faser. Eksempler på problemstillinger kan være: Danske skoleelever får for lidt udbytte af danskundervisningen i skolerne, sygefraværet belaster trivsel og økonomi i en bestemt virksomhed, for mange trafikuheld i vejkryds, for stor andel af danskere bliver syge af alkoholrelaterede skader. 3.2 Formål Denne fase kaldes også for mission eller ide. Dette er svaret på indsatsens problem. Det er også den løsning, som er vist helt ude til højre i den logiske model: den langsigtede virkning. Eksempler: Alle elever skal kunne læse og skrive efter 3. klasse, mindre sygefravær, mindske trafikuheld i vejkryds, mindske andelen af alkoholrelaterede skader. 3.3 Ressourcer Denne fase i den logiske model kaldes også input, budget, aktiver eller investering. 10

12 Dette er de finansielle, menneskelige og materielle ressourcer, som er blevet tildelt indsatsen. Eksempler: Flere timer til danskundervisning, der afsættes tid til at ledere og medarbejdere arbejder med arbejdsmiljø og fravær, maskinkraft til at bygge rundkørsler, kroner til alkoholkampagne. 3.4 Aktiviteter Denne fase i den logiske model kaldes også for processer, metoder, handlinger, forløb, teknikker eller strategier. I denne fase omformes den sociale indsats ressourcer til aktiviteter. Dette er indsatsens maskinrum, hvor grobunden for resultater skabes. Vi kan også kalde denne fase for implementeringen af den sociale indsats. Indsatsen er organiseret med ansatte, som arbejder med en eller flere målgrupper med bestemte metoder. Eksempler: Undervisning i dansk, arbejdsmiljøprojekt, bygge rundkørsler, kampagne mod alkohol. 3.5 Præstationer Denne fase i den logiske model kaldes også for output, ydelser eller produkter. Dette er aktiviteternes produkt. Den opgøres som regel i antal. Eksempler: Antal dansktimer, færdigt arbejdsmiljøprojekt, antal færdige rundkørsler, antal minutter med spots for alkoholkampagnen i tv. 3.6 Virkninger I det følgende har vi delt virkninger op i kortsigtet, mellemlang og langsigtet. Det er dels fordi virkninger også kan være årsager til andre virkninger, og dels fordi virkninger kan optræde med forskellige tidshorisonter (Innovation Network 2005, s. 15, Harrel). Virkninger kan i den logiske model også kaldes for effekt, resultater eller outcome. Den langsigtede virkning kaldes også for impact. Den kortsigtede og mellemlange virkning kan også kaldes for determinanter, mekanismer eller medierende variable (Rogers m.fl. 2000, Chen 2004, s. 137, Chen 2005, s. 84, Chen 2007, Dahler-Larsen 2001). Virkningerne er rationalet for den sociale indsats. Det er de resultater eller problemløsninger, vi ønsker at opnå med indsatsen. Det er derfor, vi har lagt ressourcer og aktiviteter i indsatsen Kortsigtet virkning Dette er den umiddelbare virkning af præstationerne. Denne virkning kan vise sig inden for 1-2 år (Flex Monitorering Team 2006, s. 8). Det er dog vigtigt at præcisere, at tidshorisonten er betinget af, hvilken indsats der er tale om. Der vil også være indsatser, hvor den kortsigtede virkning viser sig hurtigere end 1 år. Men det er en vigtig pointe, at sociale indsatser kan 11

13 tage tid, og at det er vigtigt at opstille realistiske mål med de ressourcer og tidsrammer, man har at arbejde med. Den kortsigtede virkning kan være ændringer i målgruppens kognitive funktioner: viden, tænkemåde, opfattelse. Det er denne virkning, vi forventer at nå med den sociale indsats (Ibid., Innovation Network 2005, s ). Vi kan med rimelighed forvente, at indsatsen påvirker virkningen på den korte bane. Hvis det ikke var tilfældet, vil rationalet for at oprette indsatsen ikke være der. Eksempler: Skoleelever får ny viden, ansatte får ny viden om arbejdsmiljø, befolkningen får information om alkohol Mellemlang virkning Dette er virkningen af den kortsigtede virkning. Virkningen kan vise sig ca. inden for 3-4 år (Flex Monitorering Team 2006, s. 8). Virkningen kan være ændringer i målgruppens læring: ændret adfærd, handlinger, beslutninger. Det er denne virkning, vi ønsker at opnå med den sociale indsats (Ibid., Innovation Network 2005, s ). Eksempler: Skoleelever ændrer deres skrive- og læseadfærd, ansatte ændrer adfærd, befolkningen drikker mindre Den langsigtede virkning Dette er virkningen af den mellemlange virkning. Den kan vise sig ca. inden for 4-6 år (Flex Monitorering Team 2006, s. 8). Virkningen kan være ændringer i målgruppens status, færdigheder og funktionsmåde og ændringer på gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Den langsigtede virkning kan vi også se som formålet eller løsningen på problemstillingen. Det er det, vi håber at nå med den sociale indsats (Innovation Network 2005, s. 15). Når vi skriver håber, er det fordi, at påvirkningen fra indsatsen forventes at være mindre på den langsigtede virkning, og fordi også andre faktorer end selve indsatsen forventes at påvirke den langsigtede virkning. Eksempler: En større andel af skoleelever kan læse og skrive efter 3. klasse, mindre fravær i virksomheden, færre trafikuheld, andelen af alkoholrelaterede skader falder. Opdelingen i virkninger skitserer vi i følgende figur: Figur 6: Figur 6 er en meget idealtypisk måde at vise de forskellige typer virkninger på, fordi det selvfølgelig, som tidligere nævnt, er afhængig af den konkrete type indsats med hvilke tidsmæssige intervaller, virkningerne viser sig (Frechtling 2007, s. 23). Der vil være visse type indsatser, hvor virkningen viser sig hurtigere og igen andre typer indsatser, hvor virkningen vil være længere ude i fremtiden (Donaldson 2007, s , Flex Monitoring Team 2006, s. 7, Prevention Research Centers 2003, s. 10). Figuren illustrerer dog ganske godt, 12

14 at indsatser i højere grad påvirker den kortsigtede og mellemlange virkning end den langsigtede virkning, hvilket er en væsentlig betragtning, når vi skal planlægge og evaluere sociale indsatser. Hvilke resultater af den sociale indsats kan lederne af indsatsen holdes ansvarlige for, og hvilke resultater kan vi som evaluatorer med rimelighed tilskrive den sociale indsats? Figur 7 illustrerer også dette: Figur 7: Den sociale indsats kontrollerer ressourcer, aktiviteter og præstationer, og den sociale indsats påvirker i høj grad den kortsigtede virkning, i nogen grad den mellemlange virkning og i mindre grad den langsigtede virkning. Eksterne faktorer antages i mindre grad at påvirke den kortsigtede virkning, de antages i nogen grad at påvirke den mellemlange virkning, og eksterne faktorer antages i høj grad at påvirke den langsigtede virkning. Den førnævnte figur 6 kan også være med til at illustrere, at sekvenserne i virkningerne ikke nødvendigvis kun er tidsmæssige, men også kan være sekvenser i målgruppernes opfattelse, målgruppens handling og forhold eller problem. Populært sagt skal vi først have en forståelse af den sociale indsats ydelse, vores nye viden betyder, at vi ændrer adfærd, og denne ændrede adfærd betyder forhåbentlig en problemløsning i den langsigtede virkning. Eksemplet kan fx være: Figur 8: Antallet af medierende variable afhænger af den konkrete indsats. Figur 8 viser den kortsigtede og mellemlange virkning, men man kan også forestille sig indsatser med færre eller flere medierende variable. 3.7 Eksterne faktorer De eksterne faktorer kan også kaldes for eksogene variable, betingelser, kontekst eller moderatorer (Lipsey og Pollard 1989, s. 319, Dahler-Larsen 2001). Dette er omgivelserne, som den sociale indsats virker i og som påvirker indsatsen og dens resultater. Der kan bl.a. være tale om målgruppekarakteristika, sociale strukturer, økonomiske forhold, politiske forhold og geografiske forhold. De eksterne faktorer kan enten fremme eller hindre indsatsens resultater (Frechtling 2007, s. 27). 3.8 Eksempel Vi kan nu illustrere modellens opbygning med et tænkt eksempel fra Solby Kommune, hvor sygedagpengeudgifterne eksploderer. Kommunens politikere ønsker at gøre noget ved de stigende udgifter og nedsætter derfor et embedsmandsudvalg, der skal se på, hvad der kan gøres ved udgifterne. 13

15 Embedsmandsudvalget analyserer sygedagpengeudgifterne i Solby Kommune og konkluderer, at andelen af langtidssygemeldte borgere i kommunen er stigende, og at det betyder øgede sygedagpengeudgifter for kommunen. Embedsmandsudvalget anbefaler, at kommunen intensiverer opfølgningen på de langvarige sygedagpengesager. Det politiske niveau i Solby Kommune beslutter, at kommunen på forsøgsbasis skal etablere et sygedagpengeprojekt, hvis formål er, at kommunens udgifter til sygedagpenge mindskes. Det politiske niveau bevilger midler til at ansætte projektmedarbejdere til projektet. Den logiske model for sygedagpengeprojektet i Solby Kommune er følgende: Figur 9: Sygedagpengeprojektets indsats er ressourcer og aktiviteter. Hvis denne indsats gennemføres som planlagt, så udmøntes den i et antal sygedagpengesamtaler, som betyder, at de sygemeldte borgere får ny information, som så igen betyder, at borgerne raskmelder sig hurtigere, hvilket betyder, at kommunens udgifter til sygedagpenge mindskes. Ovennævnte figur 9 er en meget lineær måde at betragte logikken på i en social indsats. Man kan også forestille sig en indsats, hvor der er flere aktiviteter, og hvor disse aktiviteter påvirker virkninger forskelligt. Det følgende eksempel på en logisk model for et HIV/AIDS - program viser denne mere komplicerede logik: 14

16 Figur 10: Formelle præsentationer og foredrag Uddannelsesforløb med ambassadører 1-1 samtaler Udarbejde budskaber og materiale Træning af ambassadører Uddeling af infomateriale Rundbordssam taler Drøftelse af infomateriale i hjemmene Øget kendskab til HIV/AIDS Ændringer i holdninger Reduceret risikoadfærd Reduceret HIV/AIDS tilfælde Kampagne i det offentlige rum: Radioindslag Go-cards Plakater Ændringer i samfundsmæssige værdier og normer I figur 10 er det kun aktiviteter og virkninger, der er taget med i modellen. Den viser dels, at aktiviteterne sekventielt kan følge hinanden, og dels at der kan være tale om forskellige aktiviteter, der påvirker virkningerne på forskellige måder. Aktiviteterne udarbejde budskaber og materiale og træning af ambassadører er de første aktiviteter i programmet, hvorefter der følger en klynge af aktiviteter, der antages at påvirke resultaterne forskelligt. Fx påvirker uddeling af infomateriale resultatet eller den medierende variabel drøftelse af infomateriale i hjemmene, mens rundbordssamtaler påvirker ændringer i samfundsmæssige værdier og normer. Modellen viser også flere medierende variable på flere niveauer. Den medierende variabel ændringer i samfundsmæssige værdier og normer følger ikke sekvensen for de andre medierende variable, men antages selvstændigt at påvirke ændringer i holdninger og reduceret risikoadfærd. 15

17 4 FORMÅL MED DEN LOGISKE MODEL I dette kapitel skitserer vi hvad den logiske model kan og ikke kan. Den logiske model kan: Tydeliggøre hvad der skal gøres for at nå resultater, så indsatsens aktiviteter matches med dens formål. Modellen kan klargøre, om der er aktivitetsfælder, hvor aktiviteterne ikke matcher formålet med indsatsen, og den kan klargøre, om der er uklarheder i argumentationen fra ressourcer, aktiviteter, præstationer og til virkninger (Innovation Network 2005, s. 5, Millar m.fl. 2000, s , Hamilton og Bronte-Tinkew 2007, s. 1-2). Adskille aktiviteter og resultater. Dette kan være med til at klargøre, hvad der måles på, og det kan klargøre, hvad indsatsaktørerne ønsker at påvirke gennem aktiviteterne. Når vi adskiller aktiviteter og resultater, får vi tydeliggjort, hvad vi direkte kan kontrollere (aktiviteter), og hvad vi indirekte kan kontrollere (resultater)(porteous m.fl. 2002, s. 118, Rush og Ogborne 1991, s. 99). Visualisere strategien for indsatsen på en overskuelig måde og øge forståelsen for indsatsen hos interessenterne. Man kan på en hurtig måde få et billede af, hvad indsatsen drejer sig om. Et billede kan nogle gange være mere værd et tusinde ord. Den logiske model er et effektivt formidlingsredskab (Innovation Network 2005, s. 5, Cooksy m.fl. 2001, s. 121), hvor det er vigtigt, at der er en balance mellem modellens enkelthed og dens dækkende beskrivelse af indsatsen. Modellen virker bedst, hvis den er enkel og kun fylder én side (Levin m.fl. 2004, s. 428, Porteous m.fl. 2002, s. 118, Schmitz og Parsons 1999, s. 2). Formålet med modellen kan udviskes, hvis den har for mange kasser og streger modellen kan smittes med boksitis (Rush og Ogborne 1991, s. 103, Porteous m.fl. 2002, s. 133, McDavid og Hawthorn 2006, s. 59) hvilket kan gøre modellen uoverskuelig. Modellen kan have mange formål, men det vigtigste er måske, at den kan systematisere og fokusere på en enkel og overskuelig måde. Modellen kan på en enkel måde visualisere, hvad aktører ønsker med en given indsats, og den kan være med til at skabe fælles fodslag om indsatsen (Innovation Network s. 5, Millar m.fl. 2000, s. 74, Wholey 2001, s. 344, Mayeske og Lambur 2001). Sikre fælles sprog blandt indsatsens interessenter. Modellen kan være med til at sikre en systematisk samtale og effektiv kommunikation, hvor interessenterne er enige om, hvad de forskellige elementer i indsatsen dækker. Dette kan være med til at spare tid og undgå misforståelser (Millar m.fl. 2000, s. 74, 81, Levin m.fl. 2004, s. 428, Israel 2001, s. 1, Rush og Ogborne 1991, s. 97, Rush project). Fokusere indsatsens aktiviteter. Designerne af og interessenterne i den sociale indsats kan prioritere, hvilke aktiviteter der giver størst mulighed for at påvirke indsatsens resultater. Den logiske model kan være med til at tydeliggøre aktiviteter, der ikke har den store indflydelse på indsatsens resultater. Tydeliggøre indsatsens ønskede resultater. Modellen kan være med til at fremme den resultatbaserede styring, ved at der er fokus på resultaterne af indsatsen, og den kan være med til at indkredse, hvilke resultatindikatorer, der skal måles på (Millar m.fl. 2000, s. 81, Levin m.fl. 2004, s. 428). 16

18 Tydeliggøre hvad der skal evalueres på i indsatsen. Modellen kan være med til at tydeliggøre, hvilken evalueringsform der vælges(mclaughlin og Jordan 1999, s. 66). Være med til at sikre accountability og effektiv udnyttelse af borgernes skattekroner. Vi kan antage, at modellens fokus på resultater kan være med til at styrke effektiviteten og kvaliteten af indsatsen (McLaughlin og Jordan 1999, s. 71). Den logiske model kan ikke: Gengive den eksakte sociale virkelighed det er en model. Den sociale virkelighed er ikke lineær, men mere grumset med pile, der går frem og tilbage.(taylor-powell og Henert 2008, s. 5-6). Erstatte den grundige problemanalyse og projektbeskrivelse. Pilene og kasserne erstatter dog ikke den gedigne problembeskrivelse for indsatsen, hvor problemet defineres, årsagerne til problemet indkredses, og det klargøres, hvem der har problemet. Den logiske model bygger videre på den grundige projekt- eller indsatsbeskrivelse. Give et komplet billede af den komplekse virkeligheds kausalitet mellem indsats og resultater. Den sociale virkelighed er kompleks, og der kan være mange faktorer, der påvirker resultaterne både i og uden for indsatsen(taylor-powell og Henert 2008, s. 6). Forklare puljens resultater det er ikke en effektevaluering. Modellen giver ikke forklaringer på, om eventuelle resultater kan tilskrives indsatsen, eller om resultaterne skyldes forhold uden for indsatsens område (Plantz m.fl. 1997, s. 27). Udgøre en evalueringsmodel. Modellen angiver ikke, hvilke evalueringskriterier der skal måles på, og hvilken type data der skal indsamles(frechtling 2007, s. 65). 17

19 5 UDARBEJDELSE AF DEN LOGISKE MODEL Når vi skal opbygge den logiske model, kan vi inddele opbygningen i følgende trin: Trin 1: Indsamle relevant information På dette trin indsamler vi data fra forskellige kilder: projektbeskrivelser og andet dokumentationsmateriale, interviews med forskellige interessenter i og omkring den sociale indsats og erfaringsmateriale i form af tidligere evalueringer, forskning m.v. Vi kan forvente, at der på dette trin vil være uenighed om, hvad der er den sociale indsats formål, og hvad der kan gøres for at efterleve formålet. Der kan være tale om en forhandling om, hvad mål og midler er i den sociale indsats. Trin 2: Problemformulering Som vi beskrev i kapitel 4 er en ordentlig problemformulering grundlaget for at kunne udarbejde den logiske model for den sociale indsats. Der skal være et rationale for indsatsen grundet i en problemstilling. Hvad er problemet? Hvem er det et problem for? Hvad er årsagerne til problemet? Hvilke årsager vil den sociale indsats påvirke og med hvilke aktiviteter? Trin 3: Definere elementerne i den logiske model Den sociale indsats interessenter placerer indsatsens elementer i ressourcer, aktiviteter, præstationer, kortsigtet virkning, mellemlang virkning og langsigtet virkning samt i de eksterne faktorer. Logikken i modellen kan tjekkes med hvordan og hvorfor spørgsmål, som vi uddyber i det næste kapitel. Trin 4: Tegn modellen Som tidligere nævnt er der flere måder at tegne den logiske model på. Vi har valgt at placere problemløsningen helt ude til højre som den langsigtede virkning. Denne virkning nås via den mellemlange virkning, og denne nås via den kortsigtede virkning, som er et resultat af indsatsens præstationer, som igen er et resultat af indsatsens aktiviteter, som er betinget af ressourcer til indsatsen. Trin 5: Verificer modellen Tjek modellen hos interessenterne. Den logiske model er en konstant udviklende øvelse en proces, der hele tiden er i gang. Vi kan på hvilket som helst tidspunkt i den sociale indsats fase tage den logiske model frem og revidere den (McLaughlin og Jordan 2004, s ). 18

20 Der 6 FORWARD ELLER REVERSE LOGIC Når vi skal bygge den logiske model, skal vi så begynde fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre (Milstein og Chapel 2007, s. 9)? Figur 11 illustrerer dette: Figur 11: Vi læser fra venstre mod højre og derfor vil det måske også være mest naturligt for os at opbygge den logiske model fra venstre mod højre (Frechtling 2007, s. 89, Donaldson 2007, s. 223). Men hvis vi begynder helt ude til højre ved den langsigtede virkning, vil vi fra starten have fokus på, hvad det er vi vil opnå med den sociale indsats en resultatorienteret fokus (Frechtling 2007, s. 45). Starting from goal specification is a good idea; unless there is agreement on the goals, reaching agreement on activities will serve little purpose (Ibid.). Vi kan så bevæge os bagud i den logiske model og indkredse, hvordan vi vil nå den langsigtede virkning. Ud over at reverse logic giver fokus på resultater, giver den også mulighed for at tænke mere innovativt i problemløsningen, end ved forward logic, hvor innovationen kan hæmmes af, at man straks tænker i mulige ressourcer eller mangel på disse (Millar m.fl. 2001, s. 76, McCawley s. 2). Uanset hvor vi begynder i modellen, er det dog vigtigt, at vi både bevæger os fra venstre mod højre og fra højre mod venstre. På denne måde tester vi logikken i modellen og får identificeret eventuelle manglende sammenhænge (McLaughlin og Jordan 2004, s. 19). God modellering forudsætter, at man bevæger sig begge veje, som figur 12 illustrerer: Figur 12: Vi kan fx gå ned i boksen kortsigtet virkning og spørge hvorfor, og svaret finder vi i den mellemlange virkning. Vi kan i samme boks spørge hvordan, og svaret finder vi i præstationer. På denne måde kan vi gå ned i hvilken som helst af boksene og tjekke, om sammenhængen holder. I eksemplet fra sygedagpengeprojektet i figur 9 kan vi i den kortsigtede virkning spørge, hvorfor borgerne skal have information om delvis sygemelding og muligheden for omskoling til andet arbejde, og vi vil finde svaret i den mellemlange virkning: fordi de sygemeldte borgere kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse. Vi kan ligeledes spørge, hvordan borgerne får denne information, og vi får svaret i præstationen: samtaler med sygemeldte borgere. 19

21 7 DEN LOGISKE MODEL OG PROGRAMTEORI Den logiske model og programteori defineres ofte som to sider af samme sag, men vi vil her argumentere for, at den logiske model som udgangspunkt ikke er lig med programteori, men er en del af programteorien. Dette kan umiddelbart for læseren virke som om, at vi bevæger os for langt op i Elfenbenstårnet, men sondringen er vigtig, fordi den logiske model og programteori kan noget forskelligt i planlægningen og evalueringen af sociale indsatser. Den logiske model viser vejen til resultater -- hvordan den sociale indsats når frem til resultater. Modellen viser implementeringen af den sociale indsats (Renger og Hurley 2006, s. 107, 110). Den australske evalueringsforsker Patricia J. Rogers skriver: Many organizations that claim to have adopted program theory still focus only on implementation theory. (Rogers 2000, s. 64). Når vi taler om programteori beskæftiger vi os både med hvordan og hvorfor -- vi vil også gerne have forklaringer på, hvorfor fx aktiviteter eller ydelser fører til bestemte virkninger. Sidstnævnte kalder vi for forandringsteori. Programteori handler om både implementeringsteori og forandringsteori -- hvordan og hvorfor (Weiss 1997b, Weiss 2000, Weiss 1997, s. 506, Weiss 2004, s ). En af de store kanoner inden for den teoribaserede evaluering amerikaneren Huey Chen udtrykker følgende: conceptualization of programs within program theory and within the logic model is utterly distinct. Program theory is a systematic configuration of prescriptive and descriptive assumptions underlying a program, whereas the logic model stresses milestones like components (Chen 2005, s. 34). Vi kan dog udvide den logiske model med antagelser om, hvorfor resultaterne opstår - forandringsteori: Figur 13: 20

22 I figur 13 ser vi både, hvordan resultaterne opnås med, hvis ressourcer så aktiviteter, og hvis aktiviteter så præstationer, og hvis præstationer så virkninger. Figuren medtager også de antagelser, der ligger bag indholdet af boksene i den logiske model. Hvorfor fører bestemte ressourcer til resultater? Hvorfor fører bestemte aktiviteter til resultater? Hvad er antagelserne bag, at bestemte ydelser eller produkter fører til resultater? Den logiske model i figur 13 indeholder både implementeringsteori og forandringsteori, hvilket samlet udgør programteori. Den sociale indsats har en implementeringsfejl, hvis dens aktiviteter ikke er blevet gennemført som planlagt. Den sociale indsats har en teorifejl, hvis antagelserne om hvad der fører til resultater er fejlagtige (Pedersen 2005, s. 2, McDavid og Hawthorn 2006, s. 49). Så vi kan i den sociale indsats opleve, at indsatsens aktiviteter alle er blevet gennemført som planlagt, men på grund af en teorifejl opnår indsatsen ikke de ønskede resultater. I programteorien er implementeringsdelen en forudsætning for, at antagelserne optræder (Donaldson 2007, s. 25, Lipsey og Pollard 1989, s. 317). Det er dog forandringsteorien eller antagelserne, der antages at føre til virkningerne. Forandringsteorien er menneskers viden, forståelse, tænkning, adfærd, tro, færdigheder, tillid, motivation, følelser, handling, værdier, læring m.v. psykosociale faktorer (Weiss 1997b, s. 73, Rogers m.fl. 2000, s. 6-7). Implementeringsteorien er dog som nævnt en afgørende forudsætning for, at disse antagelser kan optræde. Programteorien kan anvendes til at tydeliggøre tavs viden (Lipsey og Pollard 1989, s. 325) i den sociale indsats, og den kan være med til at tydeliggøre, om antagelserne holder i den virkelige verden. Programteorien gør det også muligt for os at dele viden med hinanden og er dermed også et godt læringsredskab. Endvidere kan programteorien være et redskab til at effektmåle den sociale indsats. Nedenstående figur viser, hvordan implementeringsteori og forandringsteori er integreret i den logiske model som en programteori (Donaldson 2007, s. 25) Figur 14: Modsat den tidligere figur 13, hvor antagelserne eller forandringsteorien er placeret i en boks nederst i figuren, ser vi i figur 14, at forandringsteorien er placeret efter præstationer ude til højre i den logiske model. KREVI har udarbejdet en programteori for tilsynet på det sociale område i Region Syddanmark, figur 15, som endnu ikke er blevet testet af tilsynets interessenter. Men som vi kan se, har denne programteori har ikke samme linearitet som figur 14: 21

23 Figur 15 Forandringsteorien eller mekanismerne er i figur 15 placeret under implementeringsteorien og ikke ude til højre i modellen. Vi har forsøgt at lave en mere lineær model med kasser og pile, men vi opgav øvelsen, da det ikke gav mening. Den sociale virkelighed kan have mange årsags-virknings sammenhænge, som ikke altid kan passes ind i kasser og pile. Men som vi også viser i bilagsafsnittet, kan den logiske model tage andre former, end den lineære. Den logiske model kan udarbejdes på mange måder (Donaldson 2007, s. 26). 22

24 8 DEN LOGISKE MODEL OG EVALUERING Modellen kan være med til at klargøre, i hvilken fase i den logiske model evalueringen skal omhandle, og hvilke evalueringsspørgsmål der skal stilles (Rush og Ogborne 1991, s. 97, Flex Monitoring Team 2006, s. 10). Den logiske model kan udgøre en ramme eller en plan for evalueringen (Alter og Murty 1997, s. 104, McLaughlin og Jordan 2004, s. 26, Hernandez 2000, s. 30). Figur 16: Logic models focus the attention of policymakers, managers, and evaluators on the kind of evaluation that might be useful (Wholey 2004, s ). Figur 16 illustrerer flere evalueringsformer. Før man beslutter sig for at gennemføre den sociale indsats, kan man vurdere, om indsatsen skal evalueres. Står evalueringens omkostninger i forhold til dens nytte? Er indsatsen evaluerbar (Donaldson 2007, s )? Denne øvelse fra evalueringsteorien kaldes for evaluability assessment, forevaluering eller evaluerbarhed (Trevisan 2007, Thurston og Potvin 2003). I eksemplet i figur 10 med HIV/AIDS forebyggelsesprogrammet vil vi vurdere, om det kan svare sig at evaluere resultaterne af programmet ved at se på, om programmet har defineret et klart formål og målbare mål, som programmet kan evalueres i forhold til. Vi vil vurdere, om programmets mål er opnåelige, og om det er muligt at indhente relevante evalueringsdata. Derudover skal vi klargøre, om der er enighed blandt programmets interessenter om, hvad evalueringen skal anvendes til (Wholey 1983, s ). Hvis vi ikke kan besvare bekræftende på ovennævnte kriterier, vil vi vælge at bruge ressourcerne på noget andet, end programevaluering. Vi vil forebygge information in search of a user (Ibid., s. 39). Hvis vi beslutter os for at evaluere den sociale indsats, kan den logiske model være med til at pege på, hvad det er, vi skal evaluere. De forskellige faser i den logiske model peger på forskellige evalueringsformer, og modellen kan være med til at tydeliggøre overfor interessenterne, hvad der evalueres på. En type evalueringsform er at monitorere den sociale indsats. Her måler man på nogle opstillede indikatorer for de forskellige faser i den logiske model: Er der de ressourcer til stede, man havde sat sig som mål? Gennemføres de antal aktiviteter, man havde sat sig som mål? 23

25 Leveres de antal ydelser, der er sat mål for, og kan der dokumenteres virkninger på kort, mellemlang og lang sigt? Denne evalueringsmodel ser på opfyldelse af indikatorer eller målbare mål, men giver ikke forklaringer på årsag og virkninger. I sygedagpengeeksemplet i den tidligere figur 9 kan vi bl.a. monitorere eller overvåge, om der afholdes de antal samtaler med borgerne, som projektet har sat sig som mål, og vi kan overvåge, om der bliver fastholdt de borgere i beskæftigelse, som projektet har sat sig som mål. En anden evalueringsform er procesevaluering eller implementeringsanalyse som analyserer, om ressourcerne er der, og om aktiviteterne gennemføres som planlagt. Her går man ind i the black box eller maskinrummet for at vurdere, om grobunden for resultater skabes. Hvis den sociale indsats ikke er blevet implementeret som planlagt, vil der ikke være ræson i at måle på resultaterne af indsatsen. I HIV/AIDS programmet vil vi analysere, om aktiviteterne gennemføres, og vi vil vurdere anvendeligheden af metoder, og om aktiviteter og metoder når målgruppen. I procesevalueringen kan vi anvende en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, og vi kan bede forskellige interessenter i og omkring programmet vurdere processerne i programmet. Procesevaluering anvendes ofte med henblik på at kunne justere processerne undervejs i programmet en såkaldt formativ evaluering. Effektevaluering vurderer, om effekterne er der, og hvordan og hvorfor disse effekter er opstået. Denne evalueringsform kan også have det forklarende aspekt. I sygedagpengeprojektet kan vi fx ønske at få en vurdering af, om Solby Kommunes sygedagpengeudgifter er faldet, og om de eventuelle faldende udgifter skyldes selve projektet. Effektevalueringer anvendes oftest som en status på den sociale indsats resultater en såkaldt summativ evaluering. Som tidligere nævnt i dette notat skal vi overveje, om vi skal effektevaluere på den kortsigtede, mellemlange eller langsigtede virkning. Disse virkninger kan optræde med forskellige tidsmæssige intervaller. Det vil være omsonst at måle på den langsigtede virkning efter 1 eller 2 år, hvis vi først kan forvente at se en virkning 4 år efter den sociale indsats er iværksat. Med hvilke tidsmæssige intervaller virkninger vil vise sig, afhænger af den konkrete indsats. Vi kan hente information om intervallerne i vores praksisviden, teorier og forskning på det område indsatsen drejer sig om. 24

26 9 ANVENDELSE AF DEN LOGISKE MODEL - OPSUMMERING KREVI opsummerer i de følgende afsnit, hvor vi ser mulighederne for at anvende den logiske model. 9.1 Planlægning og design af sociale indsatser Den logiske model kan i denne fase anvendes til: at klargøre problemet i en problemanalyse at klargøre aktiviteter, der skal påvirke problemløsningen at identificere resultater af den sociale indsats at klargøre eksterne faktorer, der kan påvirke den sociale indsats at tydeliggøre antagelserne bag den sociale indsats. 9.2 Gennemførelse af sociale indsatser I denne fase kan den logiske model: tydeliggøre de aktiviteter, der skal iværksættes udgøre grundlaget for at udarbejde en ledelsesplan eller handleplan være med til at indkredse indikatorer, som muliggør monitorering af, om aktiviteterne gennemføres som planlagt. 9.3 Evaluering af sociale indsatser I denne fase kan den logiske model: udgøre en ramme for evalueringen være med til at identificere evalueringsformen som en del af en programteori være med til at indkredse effekter af den sociale indsats være med til at klargøre, om den sociale indsats skal evalueres. Så der kan være gode grunde til, at det kun er Spock, der ikke skal interessere sig for logiske modeller. 25

27 10 WEB RESSOURCER KREVI henviser i nedenstående til links om den logiske model: The Centers for Disease Control En række links til materiale om logiske modeller. Innovation Network Guide til den logiske model. Klargør på en god måde de forskellige termer, der anvendes for det samme i den logiske model. University of Wiscounsin-Extension Gratis online kursus om den logiske model + guide + overheads. Bemærk at i denne model er aktiviteter koblet sammen med præstationer i output. Dette illustrerer ganske godt, at der er flere måder at designe modellen på. Kellogg Foundation Logic Model Development Guide Guide til den logiske model, som på en overskuelig måde beskriver opbygningen af modellen, og hvad modellen kan anvendes til. United Way of America Denne non-profit organisation har udarbejdet en guide til, hvordan man måler på resultater i sociale programmer via den logiske model. 26

28 11 REFERENCER Alter, Catherine og Marcia Egan (1997), Logic Modeling: A Tool For Teaching Critical Thinking In Social Work Practice, i: Journal of Social Work Education, vol. 33, nr. 1, s Alter, Catherine og Susan Murty (1997), Logic Modeling: A Tool For Teaching Practice Evaluation, i: Journal of Social Work Education, vol. 33, nr. 1, s Arts & Humanities Research Council. Logic Models for programme planning and evaluation. Chen, Huey (2004), The Roots Of Theory-Driven Evaluation, i: Alkin (red.): Evaluation Roots. Sage Publications. Chen, Huey (2005): Practical Program Evaluation. Sage Publications. Chen, Huey (2007): Theory-Driven Evaluation for Assessing and Improving Program Planning, Implementation, and Effectiveness. Workshop, Wednesday, November 7, Annual Conference of the American Evaluation Association, Baltimore, Maryland. Cooksy, Leslie J m.fl. (2001), The program logic model as an integrative framework for a multimethod evaluation, i: Evaluation and Program Planning, vol. 24, s Dahler-Larsen, Peter (2001), From Programme Theory to Constructivism, i: Evaluation, nr. 3, årg. 7, s Donaldson, Stewart I. (2007): Program Theory-Driven Evaluation Science Strategies and Applications. Lawrence Erlbaum Associates. Hamilton, Jenny og Jacinta Bronte-Tinkew (2007): Logic models In Out-Of-School Time Programs: What Are They And Why Are They Important. Child Trends. Harrel, A., Developing a Logic model, i: Harrel (red.): Evaluation Strategies for Human Services Programs. The Urban Institute, Washington D.C. l Innovation Network. Logic Model Workbook Israel, Glenn D (2001): Using Logic models for Program Development. University of Florida IFAS Extension. Julian, David A., Ann Jones og Diana Deyo (1995), Open Systems Evaluation and The Logic Model: Program Planning And Evaluation Tools, i: Evaluation and Program Planning, vol. 18, nr. 4, s Flex Monitoring Team 2006: Creating Program Logic Models: A Toolkit for State Flex Programs. Frechtling Joy A. (2007): Logic Modeling Methods in Program Evaluation. Jossey-Bass. 27

29 Hernandez, Mario (2000), Using Logic models and Program Theory to Build Outcome Accountability, i: Education and Treatment of Children, vol. 23, nr. 1, s Horsch, Karen (1998), Interview with Harry Hatry and Joe Wholey, i: The Evaluation Exchange Harvard Family Research Project, vol. IV, nr. 1. Hyman, Vince (2005), Logic models: What Are They, and Why Would Anyone Except Spock Care?, Fieldstone Alliance, 05_Logic_Models.cfm KREVI Effektiv puljestyring som vejen til resultater. (endnu ikke publiceret) Levin, Tomer m.fl. (2004), Two-Year Evaluation of the Logic Model for Developing a Psycho- Oncology Service, i: PSYCHIATRIC SERVICES, vol. 55, nr. 4, s Lipsey, Mark W. og John A. Pollard (1989), Driving toward theory in program evaluation: more models to choose from, i: Evaluation and Program Planning, vol. 12, s Mayeske, George W. og Michael T. Lambur (2001), How to Design Better Programs: A Staff- Centered Stakeholder Approach to Program Logic Modeling, i: Journal of Extension, vol. 39, nr McCawley, Paul F. : The Logic Model for Program Planning and Evaluation. University of Idaho Extension. McDavid, James C. og Laura R. L. Hawthorn (2006): Program Evaluation & Performance Measurement. SAGE Publications. S McLaughlin, John A. og Gretchen B. Jordan (1999), Logic models: a tool for telling your program s performance story, i: Evaluation and Program Planning, vol. 22, s McLaughlin, John A. og Gretchen B. Jordan (2004), Using Logic models, i: Wholey, Hatry og Newcomer (red.): Handbook Of Practical Program Evaluation. 2. ed. Jossey-Bass. Michaelson, Lori (2005), Using Logic Models to Enhance Strategic Management of Federal Grant Programs, i: Journal of the National Grants Management Association, vol. 14, nr. 1, s Millar, Annie m.fl. (2001), Logic models: a systems tool for performance management, i: Evaluation and Program Planning, vol. 24, s Milstein, Bobby og Tom Chapel (2007), Developing a Logic Model or Theory of Change, i: The Community Tool Box, University of Kansas Nazar, Barry (2006), The Logic Model: Past, Present and Future. esent%20and%20future.pdf Politikens Nudansk Ordbog

30 Pedersen, Carsten Strømbæk (2005): Formulering af en programteori gode råd og eksempler. ECO analyse. Plantz, Margeret C., Martha Taylor Greenway og Michael Hendricks (1997), Outcome measurement: Showing results in the nonprofit sector, i: New Directions for Evaluation, nr. 75, s.15-30) Porteous, Nancy L., Barbara J. Sheldrick og Paula J. Stewart (2002), Introducing Program Teams To Logic Models: Facilitating The Learning Process, i: The Canadian Journal of Program Evaluation, vol. 17, nr. 3, s Prevention Research Centers Program Office 2003: A Guide on Logic Model Development for CDC s Prevention Research Centers. Ramian, Knud (2003): Programteori så kort som muligt. November 18, CEPS. Renger, Ralph og Allison Titcomb (2002), A three-step approach to teaching logic models, i: American Journal of Evaluation, vol. 23, nr. 4, s Renger, Ralph (2006), Consequenses to federal programs when the logic-modelling process is not followed with fidelity, i: American Journal of Evaluation, vol. 27, nr. 4, s Renger, Ralph og Carolyn Hurley (2006), From theory to practice: Lessons learned in the application of the ATM approach to developing logic models, i: Evaluation and Program Planning, vol. 29, s Rogers, Patricia J., Anthony Petrosino, Tracy A. Huebner og Timothy A. Hacsi (2000), Program theory evaluation: practice, promise, and problems, i: New Directions for Evaluation, nr. 87, s Rogers, Patricia J. (2000), Causal models in program theory evaluation, i: New Directions for Evaluation, nr. 87, s Rush, Brian og Alan Ogborne (1991), Program logic models: expanding their role and structure for program planning and evaluation, i: The Canadian Journal of Program Evaluation, vol. 6, nr. 2, s The Rush project. Learn About Utilization Logic models. Schmitz, Connie C. og Beverly A. Parsons(1999): Everything You Wanted To Know About Logic Models But Were Afraid To Ask. W.K. Kellogg Foundation. Suchman, Edward A. (1967): Evaluative Research. Principles and Practice in Public service & Social Action Programs. Russell Sage Foundation, New York. Taylor-Powell, E og Henert, E. (2008): Developing a logic model: Teaching and training guide. University of Wisconsin Extension. Thurston, Wilfreda E. og Louise Potvin (2003), Evaluability Assessment: A Tool for Incorporating Evaluation in Social Change Programmes, i: Evaluation, vol. 9, nr. 4, s

31 Trevisan, Michael S. (2007), Evaluability Assessment From 1986 to 2006, i: American Journal of Evaluation, vol. 28, nr. 3, s United Way of America (1996): Measuring program outcomes: A practical approach. Wikipedia: Logic Model. The free encyclopedia. Weiss, Carol H. (1997), How can theory-based evaluation make greater headway? i: Evaluation Review, vol. 21, nr. 4, s Weiss, Carol H. (1997b), Theory-based evaluation: past, present and future, i: New Directions for Evaluation, nr. 76. Weiss, Carol H. (2000), Which links in which theories shall we evaluate?, i: New Directions for Evaluation, nr. 87, s Weiss, Carol H. (2004), Rooting for evaluation A Cliff Notes Version of My Work, i: Alkin (red.): Evaluation Roots. Sage Publications. Wholey, Joseph S. (1983): Evaluation and Effective Public Management. Little, Brown & Company, Boston. Wholey, Joseph S. (2001), Managing for Results: Roles for Evaluators in a New Management Era, i: American Journal of Evaluation, vol. 22, nr. 3, s Wholey, Joseph S. (2004), Evaluability Assessment, i: Wholey, Hatry og Newcomer (red.): Handbook Of Practical Program Evaluation. 2. ed. Jossey-Bass. W.K. Kellogg Foundation (2004): Logic Model Development Guide. 30

32 12 BILAG Fra input til effekt Ressourcer Aktiviteter Præstationer Effekt UK: Input UK: Intervention UK: Output UK: Outcome De finansielle, menneskelige og materielle ressourcer, som anvendes ved en indsats. Et tiltag, der sættes i værk for at opnå bestemte resultater. Produkter og ydelser, som følger af en indsats. Den sandsynlige eller faktiske effekt på kort sigt af en indsats produktion/ ydelser. Kr. mv. Hjemmehjælp Antal timer til hjemmehjælp Øget velbefindende Lærerressourcer mv. Danskundervisning i 4. klasse Antal dansktimer Eleverne kan skrive og læse Maskinkraft mv. Anlæggelse af rundkørsler Antal færdiganlagte rundkørsler Færre trafikuheld Forandringsteoretiske modeller Antagelser Ressourcer (input) Aktiviteter Præstationer (output) Effekter (outcome) Effekter (impact) Forandringsteoretiske modeller viser en konceptuel forståelse af et program og dets referenceramme. Anvendes som grundlag for planlægning og design. 31

33 Effektmodeller Ressourcer (input) Aktiviteter Præstationer (output) Effekter (outcome) Effekter (impact) Effektmodeller forbinder ressourcer med aktiviteter og forventede præstationer og effekter. Anvendes som grundlag for evaluering og monitorering Aktivitetsmodeller Aktiviteter Præstationer (output) Effekter (outcome) Aktivitetsmodeller forbinder aktiviteter med hinanden og synliggør afhængigheder mellem og rækkefølgen af aktiviteter. Anvendes som grundlag for implementering af programmer. 32

34 Model 1 Model 2 33

35 Model 3 Model 4 34

Den logiske model. - et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser. Notat - August 2008

Den logiske model. - et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser. Notat - August 2008 Den logiske model - et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser Notat - August 2008 KREVI Den logiske model er en del af evalueringsfeltet, og modellen kan anvendes som styringsværktøj

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Programteori: Fra indsats til virkning

Programteori: Fra indsats til virkning Programteori: Fra indsats til virkning Rikke Krølner rkr@niph.dk Adjunkt, centerkoordinator Ph.d., cand.scient.san.publ. Center for Interventionsforskning Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed

Læs mere

Effektiv puljestyring

Effektiv puljestyring Effektiv puljestyring - som vejen til resultater KREVI KREVI vil med denne undersøgelse belyse, hvad eksisterende evalueringer siger om problemer og løsninger i styringen af statslige puljer. Vi har ikke

Læs mere

Side 1 af 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod Formidlingsversion: En

Læs mere

Page 1 of 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv projekt Generel definition: enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og

Læs mere

projektimplementering projektrealisering

projektimplementering projektrealisering Mar 18 2011 12:45:04 - Helle Wittrup-Jensen 20 artikler. projekt enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og er afgrænset i forhold til tid og ressourcer Et projekt er en unik

Læs mere

Effektstyring ved hjælp af kerneårsagsanalyse

Effektstyring ved hjælp af kerneårsagsanalyse Morten Eriksen NOTAT Effektstyring ved hjælp af kerneårsagsanalyse Upubliceret notat præsenteret på Dansk Evalueringsselskabs konference i Kolding 21. september 2013 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Samspillet mellem Planchefen og Politikeren

Samspillet mellem Planchefen og Politikeren Samspillet mellem Planchefen og Politikeren Planchefernes Årsmøde, Hindsgavl, 20. november 2009 Tim Jeppesen, Direktør i Kultur, Plan og Erhverv, Svendborg Kommune Projekter Tim Jeppesen Svendborg Kommune,

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forandringsteori for viderekomne

Forandringsteori for viderekomne Forandringsteori for viderekomne Dansk Evalueringsselskab Kolding, Mikkel Møldrup-Lakjer Center for Data, Analyse og Metode Kontakt: miml@socialstyrelsen.dk Work in progress Oplægget i dag fokuserer på:

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI

VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI VÆRKTØJ 2 UDVIKLING AF FÆLLES FORANDRINGSTEORI 1. Formål og anvendelse Forandringsteorien er et dynamisk arbejdsredskab, der kan hjælpe jer til at afstemme fælles mål og tilgang for jeres indsats. Gennem

Læs mere

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsestræf 2010 Kristina Bendixen, KL

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsestræf 2010 Kristina Bendixen, KL Styring af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsestræf 2010 Kristina Bendixen, KL Udgangspunktet Resultater der tæller Der er en kommunal styringsopgave Der er forskel! Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge

Læs mere

Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Byg bro mellem aktiviteter og resultater Byg bro mellem aktiviteter og resultater Introduktion til indsatsteori som værktøj til kvalificering af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Læs mere

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT 01 05 04 06 03 Performance Management 01 Hvad er performance management og hvorfor bruge det? 03 Dokumentation og indikatorer 04 Ledelsesopgaven 02 Forandringsteori som redskab 02

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Evalueringsdesign. Projekt Hirtshals. Lige muligheder for alle børn og unge

Evalueringsdesign. Projekt Hirtshals. Lige muligheder for alle børn og unge Evalueringsdesign Projekt Hirtshals Lige muligheder for alle børn og unge Evalueringsdesign af Projekt Hirtshals Lige muligheder for alle børn og unge I Hjørring Kommune har man siden 2011 arbejdet med

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

REDKEN EDUCATION 2018 LEARN BETTER. EARN BETTER. LIVE BETTER.

REDKEN EDUCATION 2018 LEARN BETTER. EARN BETTER. LIVE BETTER. REDKEN EDUCATION 2018 LEARN BETTER. EARN BETTER. LIVE BETTER. MESSAGE TO THE TRIBE OUR MISSION Redken strives to instill the principles of wealth and success to the professional salon industry. Our goal

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

BILAG 2: MODEL FOR EVALUERINGSKULTUR

BILAG 2: MODEL FOR EVALUERINGSKULTUR Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 2: MODEL FOR EVALUERINGSKULTUR EVALUERINGSKULTUR

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Dette dokument giver detaljerede oplysninger om brugen af systemet. Du kan her finde vigtige ting du skal overveje i forbindelse med brugen af det.

Dette dokument giver detaljerede oplysninger om brugen af systemet. Du kan her finde vigtige ting du skal overveje i forbindelse med brugen af det. European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education Project funded by European Commission LLP Programme

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Effekt og dokumentation af indsatser

Effekt og dokumentation af indsatser NOTAT Effekt og dokumentation af indsatser Introduktion og konceptbeskrivelse 2 Indholdsfortegnelse Figurfortegnelse...3 Effekt og dokumentation af indsatser er vi på rette vej?...4 Baggrund...5 Strategisk

Læs mere

Udvikling af trivselsstrategi eller læseplan med et forebyggende sigte

Udvikling af trivselsstrategi eller læseplan med et forebyggende sigte Udvikling af trivselsstrategi eller læseplan med et forebyggende sigte Hvis man kaster et blik ud over landets kommuner, er der ikke en fælles tilgang til forebyggelse i skolerne. Fx er der store forskelle

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017

Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017 Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017 v/ Anne-Marie Blok Hellesøe, Specialkonsulent, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14

At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 At undersøge det rigtige - CALL-DK et evalueringsredskab til læringscentreret skoleledelse Herlev 13/11/14 Helle Bjerg & Mikael Axelsen Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk Læring Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Evaluering i praksis Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november Hvad skal vi sammen de næste 1,5 time? Formål: Få viden om evaluering i hverdagen Få præsenteret og afprøvet et helt

Læs mere

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver, Dansk Flygtningehjælp Page 1 Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2016 Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver Page

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING Er vi klar til evaluering? MÅLGRUPPE INDSATSEN PRÆSTATIO-NER (output) - kort sigt mellemlang sigt - lang sigt Den målgruppe som projektets aktiviteter direkte

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Agenda The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Colitis and Crohn s association Denmark. Charlotte

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Mål og Strategiske indsatsområder

Mål og Strategiske indsatsområder Mål og Strategiske indsatsområder 2018-2022 har det overordnede mål, at udvikle skolen og undervisningen, så vi understøtter elevernes faglige og personlige udvikling og forbereder dem bedst muligt til

Læs mere

Erfaringer med akkreditering i Danmark

Erfaringer med akkreditering i Danmark Erfaringer med akkreditering i Danmark Notat KREVI Akkreditering vinder i disse år frem som styringsredskab inden for både den regionale og kommunale sektor. Kommunerne er i gang med som forsøg at udvikle

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige N O T A T Marts 2018 Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet J.nr. 2018-579 Center for Arbejdsliv (I) Kommune:

Læs mere

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering Notat Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering I forbindelse med indførelse af institutionsakkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner i

Læs mere

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN 1. Formål Denne skabelon til en implementeringsplan kan anvendes som en støtte, når I skal arbejde med at udvikle og implementere en ny og fælles indsats målrettet

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Årsmøde EFS Børn og unge 2017

Årsmøde EFS Børn og unge 2017 Årsmøde EFS Børn og unge 2017 v. Næstformand Lotte Lagoni 4.Maj 2017 Hvad skal vi dele perspektiver om de næste 2 timer.. Den samfundsmæssig boldbane - Hvilken boldbane og hvilke spilleregler er der på

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

STYRINGSGRUNDLAG. Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem

STYRINGSGRUNDLAG. Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem STYRINGSGRUNDLAG Rammer og retning for kerneopgave, styringsprincipper, styringshierarki og aftalesystem Resumé Du sidder med Greve Kommunes Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget er dit politiske og faglige

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Social inklusion for voksne Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Kært barn har mange navne Forandringsteori = Den overordnede teori om, årsager og virkninger inden for et felt Fx antallet

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO Hjemmeopgave Oplæg ved Elvi Weinreich Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar 2016 Hjemmeopgaven Udarbejdelse af handling / programteori og effektevaluering (realitetstestning) af indsats

Læs mere

Politisk effektstyring i Odense

Politisk effektstyring i Odense Politisk effektstyring i Odense Disposition 1. Kort overblik over styringshistorikken i Odense 2. Hvorfor er effektstyring nødvendig? 3. Indførelse af politisk effektstyring 4. Perspektiver for fremtiden

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Grønne udviklingsplaner. Arbejdsmøde december 2014

Grønne udviklingsplaner. Arbejdsmøde december 2014 Grønne udviklingsplaner Arbejdsmøde december 2014 Christian Philip Kjøller Institut for Geovidenskab og naturressourcer Dias 1 Opsamling på projektet Muligheder for det videre arbejde Drøftelse af det

Læs mere

Notat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen

Notat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Notat Forvaltning: Økonomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. januar 2011 Udfærdiget af: AlC Vedrørende: Visionspolitikker 2010 13 Proces og indhold Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Byrådet vedtog i juni

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal November 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 4... 3

Læs mere

Findes den gode evaluering?

Findes den gode evaluering? 1 www.eva.dk Findes den gode evaluering? Fyraftensmøde i Dansk Magisterforening, 4. december 2014 Aftenens program Helt kort om mig og EVA Kendetegn ved en god evaluering Pause (30 minutter) Anvendelse

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Evaluability Assessment

Evaluability Assessment Evaluability Assessment Kan det altid betale sig at evaluere offentlige indsatser? Notat, september 2009 KREVI Evaluability Assessment (EA) eller evaluerbarhedsvurdering er et værktøj for evaluatorer til

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere