Redningsberedskabet i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsberedskabet i tal"

Transkript

1 Redningsberedskabet i tal 2018

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Fax: Sagsnr.: 2019/ Juli

3 Indhold Indledning... 2 Det kommunale redningsberedskabs udrykninger... 4 Tabel 1: Udrykninger, Tabel 2: Forbrug af mandtimer på udrykningerne, Tabel 3: Hændelsestype Figur 1: Hændelsestype fordelt på, hvorvidt opgaven er løst før ankomst eller ej, Tabel 4: Udrykninger fordelt på, hvorvidt opgaven er løst før ankomst eller ej, Tabel 5: Opgaver løst på skadestedet, Tabel 6: Udrykninger til brand og fare for brand fordelt på bygning og ikke-bygning, Tabel 7: Udrykninger til brand og fare for brand fordelt på privat beboelse, Figur 2: Udrykninger til brand og fare for brand pr indbyggere, Figur 3: Udrykninger til brand og fare for brand i beboelse pr indbyggere, Tabel 8: Udrykninger til brand fordelt på strålerør, Tabel 9: Brandforløb ved ankomst i bygningsbrande, Tabel 10: Brandforløb ved ankomst privat beboelse, Tabel 11: Arnestedsrum privat beboelse, Tabel 12: Formodet direkte årsag til brand i privat beboelse, Tabel 13: Udrykninger til privat beboelse fordelt på varmekilde, der antændte brand, Tabel 14: Udrykninger til privat beboelse fordelt på udstyr involveret i antændelse af brand, Tabel 15: Udrykninger til bygningsbrand fordelt på formodet medvirkende faktor til brand, Tabel 16: Assistancer til fremmed beredskab og udrykninger i eget beredskab, 2017 og Tabel 17: Udrykninger fordelt på beredskaber og kommuner, Figur 4: Blinde alarmer fra ABA-anlæg og pr detektorer, Tabel 18: Opgaver fordelt på beredskaber og kommuner, Tabel 19: Brand eller fare for brand i beboelse fordelt på beredskaber og kommuner, Tabel 20: Afgangstider fordelt på beredskaber og kommuner, Tabel 21: Responstider fordelt på beredskaber og kommuner, Figur 5: Kumulerede hyppigheder af afgangs- og responstider Det kommunale redningsberedskabs kapacitet Tabel 22: Stationer, Tabel 23: Døgnbemandede beredskabsstationer, Tabel 24: Stationer fordelt på beredskaber og kommuner, Tabel 25: Køretøjer mv. fordelt på beredskaber og kommuner, Det statslige redningsberedskab Tabel 26: Mandtimer og nationale indsatser, Tabel 27: Nationale indsatser fordelt på hændelsestype, Tabel 28: Nationale indsatser fordelt på rekvirent antal og mandtimer, Tabel 29: Nationale indsatser fordelt på rekvirent og beredskabscenter, Figur 6: Beredskabsstyrelsens nationale indsatser og mandtimeforbrug, Tabel 30: Nationale indsatser fordelt på hovedopgaver løst på skadestedet, Tabel 31: Nationale indsatser fordelt på opgaver løst på skadestedet, Tabel 32: Henvendelser til Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab (nationale), Tilskadekomne og evakuerede Tabel 33: Tilskadekomne og evakuerede,

4 Indledning Denne publikation indeholder nøgletal for redningsberedskabets virksomhed i Publikationen omfatter alle 24 kommunale redningsberedskaber, de 6 statslige beredskabscentre og et ekspertberedskab. Publikationen indeholder oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapacitet, det kommunale redningsberedskabs udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og responstider, det statslige redningsberedskabs indsatser samt tilskadekomne i forbindelse med hændelserne. Det fremgår blandt andet af publikationen, at det kommunale redningsberedskabs samlede antal udrykninger er på , hvilket er det højeste set over de sidste 10 år. let af blinde ABA-alarmer er stagneret for første gang siden Det på trods af en nettotilgang på over detektorer i Der har således aldrig været færre blinde ABA-alarmer pr detektorer end i Der var samlet blinde ABA-alarmer. De reelle alarmer er steget fra i 2017 til i 2018 svarende til en stigning på 6 pct. Stigningen kan primært henføres til udrykninger til brande og fare for brand, der er steget med 19 pct. Det er særligt antallet af udrykninger til naturbrande, der er steget, hvilket stemmer overens med tørken i forår/sommer Ses der bort fra brandhændelser, så har der været et fald i de reelle alarmer på 11 pct. Det er særligt udrykninger til forureningsopgaver og trafikuheld, der har oplevet et fald. Som noget nyt er de kommunale redningsberedskabers registreringer af tilskadekomne medtaget i dette års publikation. Det kommunale redningsberedskab har for 2018 registreret, at er kommet til skade. Det er oftest ved trafikuheld, at personer kommer til skade, men også ved brand og andre ulykker registreres tilskadekomne. Sammenlignet med 2017 er der registreret 141 færre tilskadekomne. Det kommunale redningsberedskab er i 2018 fremme på skadestedet inden 10 min i 75 pct. af udrykningerne og inden 15 minutter ved 94 pct. af udrykningerne. Udviklingen har været nedadgående for responstid inden 10 min. Således nåede man i 2015 skadestedet i 80 pct. af udrykningerne inden for 10 minutter. Responstiden inden for 15 min. er uændret i forhold til Det statslige redningsberedskab havde 600 indsatser i Sammenlignet med 2017 har der været en stigning på over 80 pct. i assistancer til brandhændelser, hvor det statslige redningsberedskab blev rekvireret 248 gange i Årsagen til stigningen er bl.a., at det statslige redningsberedskab har måttet assistere de kommunale beredskaber mere end normalt ved nogle af de mange naturbrande, som skulle slukkes i Mandtimeforbruget for både de kommunale brandvæsner og det statslige redningsberedskab er steget lidt fra 2017 til 2018, hvilket stemmer fint overens med flere reelle alarmer for det kommunale redningsberedskab og flere længerevarende indsatser til naturbrande for det statslige redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen har fortsat fokus på at forbedre kvaliteten af ODIN-data og arbejder for, at flere aktører anvender ODIN-data til at effektivisere den daglige drift og målrette udviklingsaktiviteter på beredskabsområdet. Dette sker i tæt samarbejde med det kommunale redningsberedskab og KL. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at anvendelsen af kategorierne Andet og Uoplyst igen i år er faldet i

5 For talmaterialet gælder: For 2009 til 2018 er talmaterialet landsdækkende og baseret på indberetninger i ODIN. Tallene er opgjort ultimo maj Pr. 1. juli 2015 blev det obligatorisk at benytte det nye ODIN system til indberetning. Det betyder, at for år 2015 er der for de fleste beredskaber blevet indberettet i to forskellige systemer. Sammenlægningen af det gamle og det nye system samt valideringen af indholdet betyder, at tallene kan variere lidt i forhold til andre af Beredskabsstyrelsens statistiske opgørelser. Foruden ovenstående data er der anvendt data og statistik fra andre kilder: Befolkningsdata stammer fra Danmarks Statistik. Fra 2016 og frem er registreringskategorierne i ODIN forbedret, hvorfor data i foregående år er blevet konverteret i det omfang, det har været muligt. Databruddet medfører et generelt forbehold ift. sammenligning af data før og efter 2015, om end aggregerede niveauer vurderes at være stort set uberørte af konverteringen. Fra 2016 og frem er der i 2018 foretaget yderligere opdateringer/valideringer af historiske data, hvorfor tal fra 2016 og 2017 i denne publikation kan variere lidt i forhold til tidligere opgørelser i Redningsberedskabet i tal. Yderligere beredskabsfaglig statistik kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside og i Redningsberedskabets Statistikbank på som løbende opdateres. Spørgsmål og kommentarer vedrørende kan rettes til eller til Beredskabsstyrelsen på telefon Signaturforklaring til tabeller, mv. - Nul Tal kan ikke forekomme 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed.. Oplysning usikker og angives derfor ikke Gns. Oplysning foreligger ikke Gennemsnit På grund af afrunding kan værdierne i sammentællinger afvige fra summen af tallene i tabellerne 3

6 Det kommunale redningsberedskabs udrykninger Tabel 1: Udrykninger, Udrykninger Reel alarm Blind alarm i alt Blind alarm, ABA Blind alarm, andet Falsk alarm Reelle pr indb. 4,8 4,3 4,4 4,1 4,4 4,1 4,2 4,1 3,8 4,0 Udr. pr indb. 7,3 6,9 7,2 6,8 7,2 7,1 7,2 7,3 7,1 7,4 og Danmarks Statistik 2018K2 Tabel 2: Forbrug af mandtimer på udrykningerne, Gns Procent Mandtimer i alt Indsat ,0 Mødt på skadested ,4 Radiovagt ,4 Mødt på station ,2 Indsat: Anvendes for en person, der har løst en opgave på skadestedet. Mødt på skadested: Anvendes for en person, der er mødt på skadestedet, men ikke har været indsat. Det kan f.eks. være personer på et køretøj afsendt til en blind alarm fra et ABA-anlæg, hvor det kun er indsatslederen, der er indsat til at retablere anlægget. Radiovagt: Anvendes for en person, der har varetaget opgaven som radiovagt på brandstationen. Mødt på station: Anvendes for en person, der er mødt på brandstationen, men ikke er kørt fra stationen og ikke varetager andre opgaver. Tabel 3: Hændelsestype % Hændelsestype Fare for brand Brand Forurening Færdselsuheld Drukneulykke (fare) Togulykke Flyulykke (fare) Skibsulykke Sammenstyrtning Vejrlig Anden naturhænd Andet Hændelsestype består kun af reelle alarmer. 4

7 Figur 1: Hændelsestype fordelt på, hvorvidt opgaven er løst før ankomst eller ej, 2018 Ikke løst: Opgaver på skadestedet løses af redningsberedskabet ved ankomst. løst: Opgaverne på skadestedet er allerede løst af civile, derfor er der ingen opgaver at løse for redningsberedskabet ved ankomst, men der har været en hændelse. Se tabel 2 for antallet af hændelser under hver kategori. Tabel 4: Udrykninger fordelt på, hvorvidt opgaven er løst før ankomst eller ej, Udrykninger i alt Reel alarm, ikke løst Reel alarm, løst Reel alarm, ikke løst: Opgaver på skadestedet løses af redningsberedskabet ved ankomst. Reel alarm, løst: Opgaverne på skadestedet er allerede løst af civile, derfor er der ingen opgaver at løse for redningsberedskabet ved ankomst, men der har været en hændelse. 5

8 Tabel 5: Opgaver løst på skadestedet, Gns Opgaver i alt ,0 Brand ,0 Brandslukning ,5 Brandvagt med/uden køretøj ,2 Hindring af brandudbredelse f.eks. skumudlægning ,0 Udlægning af slanger ,0 Vandforsyning ,1 Ventilation ,7 Belysning - 7-0,0 Andre brandopgaver ,5 Redning ,6 Personredning ,6 Dyreredning ,6 Evakuering ,3 Værdiredning ,7 Afdækning ,0 Afspærring ,2 Afstivning ,0 Inddæmning (sandsække mv.) ,1 Lænsning ,3 Rydning ,5 Sikring af skadested ,2 Andre opg. ved færdselsuheld (ikke personredning) ,9 Andre oversvømmelse (opgaver) ,4 Andre snefald (opgaver) ,0 Andre storm/orkan (opgaver) ,2 Redningsopgaver Ikke specificeret ,7 CBRNE (Miljø) ,3 Oprydning/spuling af vejbane ,0 Opsamling af stof ,5 Prøvetagning ,2 Spuling af vejbane (miljøhensyn) ,7 Ventilation ,1 CBRNE Ikke specificeret ,7 Andet ,1 Eftersyn ,4 Eftersøgning ,2 Indkvartering og forplejning ,0 Nødstrømsforsyning - 4-0,0 Standby på anden brandstation ,0 Standby ved sikkerhedslanding fly ,1 Rydning (andet) ,2 Andre opgaver (andet) ,2 Der kan være flere opgaver på en reel alarm f.eks. både brandslukning og personredning. Derfor er antallet af opgaver større end antallet af reelle alarmer, som ikke er løst før ankomst. Procent 6

9 Tabel 6: Udrykninger til brand og fare for brand fordelt på bygning og ikke-bygning, Udrykninger til brande i alt Procent Udrykninger til bygningsbrande BYG natophold BYG dagophold BYG dag få personer BYG dag for mange personer BYG dag- og natophold BYG dag og natophold (pleje) Bygning uoplyst Udrykninger til ikkebygningsbrande Åbne arealer, natur Infrastruktur Oplagsareal Åbne arealer, andet Andet Uoplyst Bygningsbrand/ikke-bygningsbrand: Angiver om branden fandt sted i en bygning (privat ejendom, erhvervsbygning m.m.) eller på et åbent areal (i naturen, park, torv, vej, plads m.m.) I anden halvdel af 2015 er opgørelsen over lokalitet ændret, så den nu følger bygningsreglementets anvendelseskategorier i afsnit Det kan have betydning, når tal for afviger i forhold til tidligere år. Bygninger i de 6 anvendelseskategorier: BYG natophold: Bygningsafsnit til natophold består af privat beboelse (Etageboliger, enfamiliehuse m.fl.) BYG dagophold: Bygningsafsnit til dagophold består af kontorer, industri- og lagerbygninger, avls- og driftsbygninger m.fl. BYG dag få personer: Bygningsafsnit til dagophold få personer består af mindre skoler, dagscentre o lign. BYG dag for mange personer: Bygningsafsnit til dagophold for mange personer består af butikker, forsamlingslokaler o. lign. BYG dag- og natophold: Bygningsafsnit til dagophold og natophold består af hoteller, kroer, vandrehjem o. lign. BYG dag- og natophold (pleje): Bygningsafsnit til dagophold og natophold (pleje) består af hospitaler, plejehjem, vuggestue/børnehave o. lign. De enkelte anvendelseskategorier kan slås op ved hjælp af følgende link: Tabel 7: Udrykninger til brand og fare for brand fordelt på privat beboelse, Procent Udrykninger til brande i privat beboelse (BYG natophold) Etageboliger Enfamiliehuse Rækkehus m.fl Stuehus (landb.) m.fl Sommerhuse Kolonihavehuse Ungdomsboliger Øvrig beboelse Kategorierne Stuehus og Ungdomsboliger blev først medtaget i anden halvdel af 2015, så for de tidligere år vil Stuehus og Ungdomsboliger være fordelt på de øvrige kategorier. Det kan f.eks. forklare noget af faldet i Enfamiliehuse set over hele perioden, da Stuehus har været en del af denne kategori tidligere. 7

10 Figur 2: Udrykninger til brand og fare for brand pr indbyggere, , Danmarks Statistik Figur 3: Udrykninger til brand og fare for brand i beboelse pr indbyggere, , Danmarks Statistik 8

11 Tabel 8: Udrykninger til brand fordelt på strålerør, Anvendte strålerør i alt Ventilering/eftersyn o.lign./uopl Slukket med småredskaber Slukket med 1 HT/FH-rør Slukket med 2 HT-rør Slukket med 3 HT-rør Slukket med 1 rør Slukket med 2-3 rør Slukket med mere end 3 rør Pr indbyggere 2,9 2,5 2,3 2,0 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7 2,0 Anvendte strålerør til bygningsbrande Ventilering/eftersyn o.lign. /uopl Slukket med småredskaber Slukket med 1 HT/FH-rør Slukket med 2 HT-rør Slukket med 3 HT-rør Slukket med 1 rør Slukket med 2-3 rør Slukket med mere end 3 rør Pr indbyggere 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 Anvendte strålerør til ikke-bygningsbrande Ventilering/eftersyn o.lign./uopl Slukket med småredskaber Slukket med 1 HT/FH-rør Slukket med 2 HT-rør Slukket med 3 HT-rør Slukket med 1 rør Slukket med 2-3 rør Slukket med mere end 3 rør Pr indbyggere 1,8 1,5 1,5 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,2 let af strålerør angives som antal samtidigt anvendte strålerør. Slukket med 3 HT-rør blev oprettet 1. januar 2013 og dækker hele dette år. Det bemærkes, at antallet af udrykninger er lavere end i tabel 5. Årsagen er, at ikke alle brande har krævet en slukningsindsats samt at Fare for brand og Løst før ankomst ikke er medtaget. Tabel 9: Brandforløb ved ankomst i bygningsbrande, I alt Slukket ved ankomst Antændt efter ank Røgudvikling Røgudvikling (1 rum) Røgudvikl. (>1 rum) Flammer (1 rum) Flammer (>1 rum) Overtændt Ukendt Det bemærkes, at antallet af udrykninger er lavere end i tabel 5. Årsagen er, at Fare for brand ikke er medtaget. Procent 9

12 Tabel 10: Brandforløb ved ankomst privat beboelse, Gns Procent Brande i privat beboelse Slukket ved ankomst Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra 1 rum Røgudvikling (ingen synlige flammer) fra flere rum Synlige flammer fra 1 rum Synlige flammer fra flere rum Overtændt (fuldt udviklet rumbrand) Antændelse sket efter ankomst Ukendt Uoplyst Tabel 11: Arnestedsrum privat beboelse, Gns Procent Brande i privat beboelse Køkken Stue Fyrrum, depotrum, hobbyrum o.lign Soveværelse Hulrum i konstruktion inkl. skorsten Pulterrum, kælder Pulterrum, loft Entré, gang Bryggers Affaldsrum Altan/terrasse Bad, WC Andet rum Ukendt Uoplyst Andet rum består af en række rum med få registreringer. Det gælder f.eks. trapperum og værksted samt kategorien Andet rum, som indeholder de fleste registreringer. Tabel 12: Formodet direkte årsag til brand i privat beboelse, Gns Procent Brande i privat beboelse Utilsigtet handling Tilsigtet handling Svigt af udstyr eller varmekilde Naturhændelse Ukendt Uoplyst Om Naturhændelse : Det er stort set kun lynnedslag, der er årsag til, at naturen starter en boligbrand. 10

13 Tabel 13: Udrykninger til privat beboelse fordelt på varmekilde, der antændte brand, Gns Brande i privat beboelse Betjeningsudstyr ,8 Gnist, glød eller flamme ,5 Udstrålet eller udført varme ,1 Elektrisk lysbue ,3 Anden varme ,0 Varm og glødende genstand ,0 Smeltet varmt materiale (metal, glas mm.) ,5 Varme, gnist fra friktion ,4 Eksplosiver og fyrværkeri ,3 Kemisk og naturvarmekilde ,0 Eksplosion (kemisk reaktion) ,1 Lynnedslag ,5 Selvantændelse (kemisk reaktion) ,3 Solstråler ,1 Statisk elektricitet 2 3-0,0 Anden kemisk eller naturlig varmekilde - 3-0,0 Anden åben flamme eller rygende materiale ,9 Cigaret, pibe, cigar ,7 Lighter ,4 Tændstik ,4 Advarsels/nødblus 1-2 0,0 Varme fra ubestemt rygende materiale ,4 Levende lys ,3 Fyrfadslys ,2 Fakkel til belysning (inkl. petroleum, olie, bioeth., ,1 gas) Olie- eller petroleumslampe mv ,1 Rispapir lanterne ,0 Stearinlys på juletræ/juledekoration/adventskrans ,4 Andet stearinlys ,5 Ledt varme fra anden brand ,5 Ukendt ,9 Uoplyst ,4 Procent Data fra dele af Hovedstadens Beredskab (København og Frederiksberg) står under kategorien Uoplyst i denne tabel. Det gælder 448 brande i 2016, 385 brande i 2017 og 400 brande i Fra 1. oktober 2018 begyndte hele Hovedstadens Beredskab at taste oplysningerne ind. 11

14 Tabel 14: Udrykninger til privat beboelse fordelt på udstyr involveret i antændelse af brand, Gns Procent Brande i privat beboelse ,0 Belysning ,3 Lampe med halogen /LED pære/el-lyskæde ,8 Anden elektrisk lampe ,5 Elektrisk brugsgenstand ,3 Elektronik ,3 Oplader ,2 Anden elektronik ,1 El-installationer ,5 El-tavle ,9 El-kabler/ledning/stikkontakt/Anden El-installation ,5 Fyringsanlæg ,2 Fyringsanlæg, Bioethanol ,2 Fyringsanlæg, Flis/halm ,7 Fyringsanlæg, Olie ,3 Fyringsanlæg, Fast brændsel ,1 Brændeovn ,2 Pejs ,3 Pillefyr ,4 Fyringsanlæg, Fast brændsel ikke specificeret ,1 Grill ,0 Bålplads ,2 Gasgrill ,4 Kulgrill ,4 Håndværktøj og Maskiner ,0 Ukrudtsbrænder ,0 Andet håndværktøj eller maskine ,0 Hårde hvidevarer ,3 Emhætte ,3 Fryser ,1 Køleskab/kølefryseskab/kombiskab ,6 Opvaskemaskine ,5 Tørretumbler ,2 Vaskemaskine ,4 Anden hård hvidevare ,1 Installationer (gas/vand/ventilation) ,5 Komfur ,4 Elkomfur ,2 Gaskomfur ,2 PC og tilbehør ,3 Bærbar PC ,1 PC-tilbehør ,0 Stationær PC ,1 Tablet 4-2 0,1 Tekniske anlæg (el og gas) ,2 Telefon 4 1-0,0 TV ,2 Varmeapparater, madlavning ,0 Brødrister ,2 Kaffemaskine/El-kedel 4-2 0,1 Friturekoger ,1 Microbølgeovn ,2 Ovn ,5 Varmeapparater, opvarmning/affugtning ,6 El-radiator/luftaffugter ,2 Strålevarmeapparat ,2 Varmeblæser ,2 Andet ,7 Intet objekt ,4 Ukendt ,5 Uoplyst ,3 Data fra dele af Hovedstadens Beredskab (København og Frederiksberg) står under kategorien Uoplyst i denne tabel. Det gælder 448 brande i 2016, 385 brande i 2017 og 400 brande i Fra 1. oktober 2018 begyndte hele Hovedstadens Beredskab at taste oplysningerne ind. 12

15 Tabel 15: Udrykninger til bygningsbrand fordelt på formodet medvirkende faktor til brand, Gns Brande i privat beboelse ,0 Forkert brug af materiale eller produkt ,3 Bortkastede cigaretter mm. (uforsigtighed rygning) ,4 Bortkastet aske fra gril eller andet brændbart (ikke ,3 tobak) Forkert brug af elektrisk brugsgenstand ,7 Forkert brug af materiale eller produkt - andet ,4 Forkert brug af materiale eller prod. i forb. med ,3 madlavning Leg med ild ,5 Spild af brandfarlige væsker ,3 Svejse-, slibe-, skærearbejde ,5 Tagdækning ,9 Varmekilde for tæt på brændbart materiale (friktionsvarme) ,0 Håndtering/kontrol med åben ild ,2 Brændbart materiale for tæt på åben ild ,5 Genopblussen af brand ,2 Udendørs afbrænding af affald ,3 Udendørs afbrænding af naturarealer ,6 Udendørs bål til opvarmning eller madlavning ,2 Anden håndtering/kontrol med åben ild ,4 Elektrisk fejl eller svigt ,5 Kortslutning i elektrisk brugsgenstand ,0 Kortslutning i stikkontakt o. lign ,5 Mekanisk fejl eller svigt ,1 Defekt motor ,5 Ledningsbrud ,0 Lækage ,2 Mekanisk fejl eller svigt - andet ,9 Termostatsvigt ,5 Tæring ,0 Operationel mangel ,9 Mangel på vedligeholdelse af skorsten o. lign ,8 Operationel mangel, andet ,1 Natur ,8 Lynnedslag ,5 Natur, andet ,2 Solstråler ,1 Storm/stormflod 2 2-0,0 Andet ,8 Ukendt ,2 Uoplyst ,7 Procent Data fra dele af Hovedstadens Beredskab (København og Frederiksberg) står under kategorien Uoplyst i denne tabel. Det gælder 451 brande i 2016, 385 brande i 2017 og 408 brande i Fra 1. oktober 2018 begyndte hele Hovedstadens Beredskab at taste oplysningerne ind. 13

16 Tabel 16: Assistancer til fremmed beredskab og udrykninger i eget beredskab, 2017 og Gns Udrykninger i alt Procent Assistance til hændelse i et fremmed redningsberedskab ,3 Udrykninger i eget område eller efter aftale i fremmed område ,7 14

17 Tabel 17: Udrykninger fordelt på beredskaber og kommuner, 2018 Redningsberedskab/kommune Indbyggertal Reel alarm Blind alarm, ABA Blind alarm, andet Falsk alarm I alt Reel Pr indb. I alt Pr indb. Hele landet ,0 7,4 Beredskab & Sikkerhed ,6 6,2 Favrskov ,4 3,6 Norddjurs ,4 6,9 Randers ,8 7,0 Syddjurs ,1 6,5 Beredskab Fyn ,2 6,4 Assens ,1 7,5 Faaborg-Midtfyn ,9 6,0 Kerteminde ,8 5,3 Langeland ,5 8,8 Nordfyns ,5 7,6 Nyborg ,6 7,5 Odense ,7 6,5 Svendborg ,7 5,0 Ærø ,7 6,2 Beredskab Øst ,0 9,1 Ballerup ,2 10,9 Gentofte ,5 7,8 Gladsaxe ,9 8,4 Herlev ,5 8,7 Lyngby-Taarbæk ,4 8,7 Bornholms Brandvæsen ,5 9,1 Bornholm ,5 9,1 Brand & Redning MidtVest ,5 5,7 Herning ,1 5,1 Ikast-Brande ,5 6,4 Ringkøbing-Skjern ,0 5,9 Brand & Redning Sønderjylland ,0 8,9 Haderslev ,5 7,6 Tønder ,8 10,7 Aabenraa ,9 8,9 Frederiksborg Brand og Redning ,0 7,4 Egedal ,4 6,6 Frederikssund ,3 7,2 Furesø ,2 6,7 Gribskov ,9 7,2 Halsnæs ,1 6,8 Hillerød ,5 11,3 Helsingør Kommunes Beredskab ,1 7,3 Helsingør ,2 7,4 Hovedstadens Beredskab ,6 9,2 Albertslund ,4 9,8 Brøndby ,7 14,8 Dragør ,7 4,6 Frederiksberg ,2 7,0 Glostrup ,6 12,1 Hvidovre ,4 11,1 København ,3 9,1 Rødovre ,9 7,5 Lolland-Falster Brandvæsen ,7 9,1 Guldborgsund ,1 8,4 Lolland ,4 10,2 Midt- og Sydsjællands B & R ,4 7,5 Faxe ,3 8,5 Næstved ,8 6,5 Ringsted ,9 8,8 Vordingborg ,3 7,5 Midtjysk Brand & Redning ,5 6,0 Silkeborg ,3 5,2 Viborg ,6 6,6 Nordjyllands Beredskab ,8 5,9 Brønderslev ,2 4,6 Frederikshavn ,7 6,2 Hjørring ,3 5,2 Jammerbugt ,4 5,3 Læsø ,6 7,7 Mariagerfjord ,0 8,3 Morsø ,5 5,7 Rebild ,7 5,8 Thisted ,4 6,0 Vesthimmerland ,6 8,0 Aalborg ,0 5,4 15

18 Redningsberedskab/kommune Indbyggertal Reel alarm Blind alarm, ABA Blind alarm, andet Falsk alarm I alt Reel Pr indb. I alt Pr indb. Nordsjællands Brandvæsen ,2 6,7 Allerød ,3 6,2 Fredensborg ,6 6,6 Hørsholm ,2 4,4 Rudersdal ,3 7,7 Nordvestjyllands Brandvæsen ,7 5,7 Holstebro ,4 6,3 Lemvig ,9 5,7 Skive ,2 5,3 Struer ,2 4,6 Slagelse Brand og Redning ,0 10,0 Slagelse ,0 10,0 Sydvestjysk Brandvæsen ,1 6,9 Esbjerg ,9 6,9 Fanø ,3 5,3 Varde ,5 6,7 Sydøstjyllands Brandvæsen ,2 7,2 Hedensted ,5 7,8 Horsens ,9 6,8 Sønderborg Brand & Redning ,1 8,5 Sønderborg ,1 8,5 Trekantområdets Brandvæsen ,2 8,2 Billund ,2 11,2 Fredericia ,2 8,3 Kolding ,4 8,3 Middelfart ,3 9,4 Vejen ,5 6,2 Vejle ,7 7,9 Tårnby Brandvæsen ,2 10,2 Tårnby ,2 10,2 Vestsjællands Brandvæsen ,0 8,9 Holbæk ,6 7,6 Kalundborg ,6 10,1 Lejre ,7 8,6 Odsherred ,6 11,0 Sorø ,9 8,7 Østjyllands Brandvæsen ,1 5,5 Odder ,3 4,7 Samsø ,5 16,5 Skanderborg ,0 5,9 Aarhus ,9 5,4 Østsjællands Beredskab ,6 6,9 Greve ,6 6,0 Høje-Taastrup ,8 9,6 Ishøj ,6 10,3 Køge ,5 6,7 Roskilde ,9 6,0 Solrød ,4 4,4 Stevns ,5 6,0 Vallensbæk ,5 5,7 og Danmarks Statistik 2018K2 88 personer på Christiansø tilhører ikke en kommune, men er talt med under Hele landet. Bemærk: Det samlede antal registreringer i kommunerne er typisk ikke lig med antallet i det tilhørende redningsberedskab, da et fremmed redningsberedskab en gang imellem efter aftale bliver indsat i en fremmed kommune. 16

19 Figur 4: Blinde alarmer fra ABA-anlæg og pr detektorer, og SikkerhedsBranchen Detektorer i ABA-anlæg: Opgørelsen er baseret på SikkerhedsBranchens statistik over installerede detektorer pr. år. Det aktuelle antal detektorer for det pågældende år er estimeret som den samlede beholdning af detektorer året før plus 85 pct. af de nyinstallerede detektorer i det pågældende år (nettotilgang). Opgørelsen omfatter detektorer af typen: optiske røgdetektorer, multifunktionsdetektorer, termodetektorer, ion/røgdetektorer og beamdetektorer svarende til næsten aktive detektorer i

20 Tabel 18: Opgaver fordelt på beredskaber og kommuner, 2018 Redningsberedskab/kommune Brand Pr indb. Pr Redning indb. Pr Miljøuheld indb. Andet Pr indb. I alt Pr indb. Hele landet , , , , ,3 Beredskab & Sikkerhed 522 2,3 90 0,4 78 0,3 36 0, ,2 Favrskov 67 1,4 17 0,4 18 0,4 6 0, ,2 Norddjurs 102 2,7 18 0,5 10 0,3 13 0, ,8 Randers 228 2,3 38 0,4 26 0,3 15 0, ,1 Syddjurs 114 2,7 19 0,4 25 0,6 5 0, ,8 Beredskab Fyn , , , , ,5 Assens 128 3,1 47 1,1 57 1,4 8 0, ,8 Faaborg-Midtfyn 141 2,7 21 0,4 40 0,8 20 0, ,3 Kerteminde 58 2,4 18 0,8 24 1,0 14 0, ,8 Langeland 45 3,6 11 0,9 10 0,8 11 0,9 77 6,1 Nordfyns 99 3,4 18 0,6 35 1,2 6 0, ,4 Nyborg 112 3,5 52 1,6 58 1,8 18 0, ,5 Odense 470 2,3 91 0, ,7 53 0, ,7 Svendborg 118 2,0 33 0,6 34 0,6 35 0, ,7 Ærø 26 4,2 8 1,3 2 0,3 7 1,1 43 7,0 Beredskab Øst 553 2, , , , ,9 Ballerup 96 2,0 73 1,5 40 0,8 24 0, ,8 Gentofte 101 1, ,5 79 1,0 41 0, ,4 Gladsaxe 131 1, ,6 81 1,2 28 0, ,0 Herlev 74 2,6 38 1,3 18 0,6 16 0, ,1 Lyngby-Taarbæk 105 1,9 63 1,1 33 0,6 30 0, ,2 Bornholms Brandvæsen 126 3,2 80 2,0 34 0,9 51 1, ,3 Bornholm 126 3,2 80 2,0 34 0,9 51 1, ,3 Brand & Redning MidtVest 446 2,4 77 0,4 57 0,3 23 0, ,2 Herning 170 1,9 33 0,4 32 0,4 13 0, ,8 Ikast-Brande 108 2,6 19 0,5 13 0,3 1 0, ,4 Ringkøbing-Skjern 165 2,9 25 0,4 13 0,2 9 0, ,7 Brand & Redning Sønderjylland 511 3, , , , ,1 Haderslev 179 3,2 37 0,7 46 0,8 34 0, ,3 Tønder 168 4,5 48 1,3 29 0,8 31 0, ,3 Aabenraa 169 2,9 57 1,0 73 1,2 66 1, ,2 Frederiksborg Brand og Redning 598 2, , , , ,2 Egedal 89 2,1 36 0,8 26 0,6 17 0, ,9 Frederikssund 109 2,4 33 0,7 38 0,8 17 0, ,4 Furesø 82 2,0 14 0,3 16 0,4 17 0, ,2 Gribskov 129 3,1 33 0,8 38 0,9 25 0, ,5 Halsnæs 86 2,8 16 0,5 21 0,7 21 0, ,6 Hillerød 138 2,7 52 1,0 50 1,0 30 0, ,3 Helsingør Kommunes Beredskab 139 2,2 44 0,7 47 0,8 11 0, ,8 Helsingør 147 2,3 46 0,7 47 0,8 11 0, ,0 Hovedstadens Beredskab , , , , ,2 Albertslund 77 2,8 36 1,3 22 0,8 24 0, ,7 Brøndby 138 3, ,2 75 2,1 33 0, ,1 Dragør 32 2,3 10 0,7 6 0,4 13 0,9 61 4,3 Frederiksberg 140 1,3 22 0,2 22 0,2 48 0, ,2 Glostrup 101 4,5 41 1,8 32 1,4 25 1, ,8 Hvidovre 152 2,8 96 1,8 68 1,3 51 1, ,9 København , , , , ,6 Rødovre 119 3,0 54 1,4 33 0,8 21 0, ,7 Lolland-Falster Brandvæsen 411 4,0 86 0,8 80 0,8 76 0, ,3 Guldborgsund 218 3,6 51 0,8 50 0,8 45 0, ,0 Lolland 193 4,6 35 0,8 31 0,7 31 0, ,9 Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 481 2, , ,6 68 0, ,0 Faxe 95 2,6 18 0,5 29 0,8 7 0, ,1 Næstved 166 2,0 33 0,4 43 0,5 20 0, ,2 Ringsted 92 2,7 24 0,7 23 0,7 20 0, ,6 Vordingborg 130 2,8 51 1,1 31 0,7 20 0, ,1 Midtjysk Brand & Redning 433 2,3 61 0, ,5 57 0, ,5 Silkeborg 205 2,2 36 0,4 49 0,5 19 0, ,4 Viborg 226 2,3 23 0,2 54 0,6 38 0, ,5 Nordjyllands Beredskab , , , , ,0 Brønderslev 100 2,7 10 0,3 6 0,2 9 0, ,4 Frederikshavn 137 2,3 27 0,4 25 0,4 23 0, ,5 Hjørring 181 2,8 22 0,3 9 0,1 18 0, ,5 Jammerbugt 137 3,6 30 0,8 20 0,5 11 0, ,1 Læsø 9 5,0 1 0,6 2 1,1 1 0,6 13 7,2 Mariagerfjord 157 3,7 21 0,5 24 0,6 26 0, ,4 Morsø 76 3,7 13 0,6 5 0,2 11 0, ,1 Rebild 100 3,3 17 0,6 16 0,5 15 0, ,0 Thisted 144 3,3 27 0,6 28 0,6 11 0, ,8 Vesthimmerland 185 5,0 19 0,5 26 0,7 11 0, ,5 Aalborg 416 2,0 92 0,4 91 0,4 49 0, ,0 18

21 Redningsberedskab/kommune Brand Pr indb. Pr Redning indb. Pr Miljøuheld indb. Andet Pr indb. I alt Pr indb. Nordsjællands Brandvæsen 213 1,4 84 0,6 79 0,5 42 0, ,8 Allerød 22 0,9 9 0,4 13 0,5 6 0,2 50 2,0 Fredensborg 82 2,0 18 0,4 29 0,7 7 0, ,3 Hørsholm 25 1,0 11 0,4 6 0,2 4 0,2 46 1,8 Rudersdal 78 1,4 41 0,7 28 0,5 24 0, ,0 Nordvestjyllands Brandvæsen 380 2,6 81 0,6 41 0,3 30 0, ,6 Holstebro 139 2,4 18 0,3 19 0,3 12 0, ,2 Lemvig 55 2,7 12 0,6 5 0,2 5 0,2 77 3,8 Skive 140 3,0 27 0,6 10 0,2 10 0, ,0 Struer 44 2,1 23 1,1 6 0,3 3 0,1 76 3,6 Slagelse Brand og Redning 364 4,6 51 0,6 95 1,2 40 0, ,0 Slagelse 368 4,7 50 0,6 92 1,2 42 0, ,0 Sydvestjysk Brandvæsen 411 2, , ,6 85 0, ,3 Esbjerg 275 2,4 94 0,8 78 0,7 51 0, ,3 Fanø 8 2,3 7 2,0 3 0,9 8 2,3 26 7,6 Varde 120 2,4 25 0,5 26 0,5 26 0, ,9 Sydøstjyllands Brandvæsen 384 2,8 67 0, ,8 47 0, ,4 Hedensted 148 3,2 28 0,6 36 0,8 15 0, ,9 Horsens 241 2,7 38 0,4 69 0,8 34 0, ,3 Sønderborg Brand & Redning 184 2,5 64 0,9 97 1,3 33 0, ,1 Sønderborg 185 2,5 65 0,9 98 1,3 33 0, ,1 Trekantområdets Brandvæsen 972 2, , , , ,8 Billund 80 3,0 10 0,4 16 0,6 19 0, ,7 Fredericia 113 2,2 77 1,5 62 1,2 20 0, ,3 Kolding 220 2,4 71 0, , , ,8 Middelfart 108 2, ,2 60 1,6 21 0, ,1 Vejen 135 3,1 31 0,7 38 0,9 20 0, ,2 Vejle 326 2,9 77 0, ,0 51 0, ,0 Tårnby Brandvæsen 65 1,5 32 0,7 24 0,6 11 0, ,1 Tårnby 65 1,5 34 0,8 25 0,6 12 0, ,2 Vestsjællands Brandvæsen 688 3, , , , ,0 Holbæk 197 2,8 29 0,4 44 0,6 28 0, ,2 Kalundborg 137 2,8 23 0,5 19 0,4 27 0, ,2 Lejre 100 3,6 22 0,8 16 0,6 24 0, ,9 Odsherred 166 5,0 46 1,4 16 0,5 16 0, ,4 Sorø 104 3,5 29 1,0 21 0,7 13 0, ,6 Østjyllands Brandvæsen 862 2, , ,5 68 0, ,1 Odder 56 2,5 9 0,4 14 0,6 2 0,1 81 3,6 Samsø 33 8,9 28 7,6 8 2,2 7 1, ,6 Skanderborg 99 1,6 44 0,7 53 0,9 7 0, ,3 Aarhus 682 2, , ,4 50 0, ,9 Østsjællands Beredskab 679 2, , ,7 80 0, ,9 Greve 78 1,6 21 0,4 15 0,3 12 0, ,5 Høje-Taastrup 110 2,2 84 1,7 63 1,2 9 0, ,3 Ishøj 68 3,0 46 2,0 41 1,8 1 0, ,8 Køge 122 2,0 47 0,8 37 0,6 15 0, ,7 Roskilde 164 1,9 34 0,4 40 0,5 23 0, ,0 Solrød 45 2,0 8 0,4 8 0,4 10 0,4 71 3,1 Stevns 58 2,5 23 1,0 8 0,4 12 0, ,4 Vallensbæk 18 1,1 27 1,6 21 1,3 1 0,1 67 4,1 og Danmarks Statistik 2018K2 Brand: Opgaver, hvor der er brand eller overhængende fare herfor. Redning: Her skelnes mellem personredning, dyreredning og evakuering. Opgaverne består oftest af personredning af fastklemte ved trafikuheld. Miljøuheld: Uheld, hvor der spildes et stof, som i den aktuelle situation udgør en akut fare for personer, ejendom eller miljø (ofte spild fra køretøjer). Miljøuheld benævnes også akutte uheld med farlige stoffer. Andet: Angiver hvilken anden beredskabsmæssig opgave, der er udført, som ikke kan kategoriseres under brand, redning eller miljøuheld, f.eks. eftersyn, vejrligs opgaver m.fl. Se i øvrigt tabel 4. Bemærk: Det samlede antal registreringer i kommunerne er typisk ikke lig med antallet i det tilhørende redningsberedskab, da et fremmed redningsberedskab en gang imellem efter aftale bliver indsat i en fremmed kommune. Udenlandsk beredskab er registreret med 5 opgaver 19

22 Tabel 19: Brand eller fare for brand i beboelse fordelt på beredskaber og kommuner, 2018 Redningsberedskab/kommune Indbyggertal Hustande I alt. Pr indb. Pr husst. Hele landet ,7 1,5 Beredskab & Sikkerhed ,6 1,2 Favrskov ,4 0,9 Norddjurs ,7 1,4 Randers ,5 1,1 Syddjurs ,7 1,4 Beredskab Fyn ,7 1,5 Assens ,1 2,3 Faaborg-Midtfyn ,7 1,5 Kerteminde ,8 1,7 Langeland ,8 1,5 Nordfyns ,8 1,9 Nyborg ,6 1,2 Odense ,6 1,3 Svendborg ,9 1,8 Ærø ,5 0,9 Beredskab Øst ,5 1,1 Ballerup ,6 1,3 Gentofte ,4 1,0 Gladsaxe ,5 1,0 Herlev ,6 1,3 Lyngby-Taarbæk ,4 0,9 Bornholms Brandvæsen ,5 2,9 Bornholm ,5 2,9 Brand & Redning MidtVest ,5 1,1 Herning ,5 1,0 Ikast-Brande ,5 1,1 Ringkøbing-Skjern ,5 1,1 Brand & Redning Sønderjylland ,9 2,0 Haderslev ,0 2,0 Tønder ,4 3,0 Aabenraa ,6 1,2 Frederiksborg Brand og Redning ,9 2,0 Egedal ,6 1,4 Frederikssund ,0 2,4 Furesø ,9 2,0 Gribskov ,2 2,9 Halsnæs ,3 2,9 Hillerød ,6 1,5 Helsingør Kommunes Beredskab ,6 1,4 Helsingør ,7 1,4 Hovedstadens Beredskab ,7 1,4 Albertslund ,6 1,3 Brøndby ,8 1,9 Dragør ,1 2,7 Frederiksberg ,6 1,2 Glostrup ,6 1,2 Hvidovre ,6 1,3 København ,7 1,4 Rødovre ,7 1,5 Lolland-Falster Brandvæsen ,4 2,7 Guldborgsund ,0 2,0 Lolland ,0 3,8 Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ,8 1,7 Faxe ,8 1,8 Næstved ,6 1,2 Ringsted ,8 1,7 Vordingborg ,1 2,3 Midtjysk Brand & Redning ,6 1,3 Silkeborg ,6 1,4 Viborg ,6 1,3 Nordjyllands Beredskab ,7 1,5 Brønderslev ,8 1,7 Frederikshavn ,7 1,5 Hjørring ,7 1,5 Jammerbugt ,8 1,8 Læsø ,7 3,0 Mariagerfjord ,2 2,5 Morsø ,3 2,6 Rebild ,6 1,5 Thisted ,8 1,7 Vesthimmerland ,0 2,2 Aalborg ,5 1,0 20

23 Redningsberedskab/kommune Indbyggertal Hustande I alt. Pr indb. Pr husst. Nordsjællands Brandvæsen ,6 1,3 Allerød ,3 0,7 Fredensborg ,7 1,5 Hørsholm ,4 1,0 Rudersdal ,6 1,4 Nordvestjyllands Brandvæsen ,7 1,5 Holstebro ,6 1,2 Lemvig ,6 1,4 Skive ,0 2,0 Struer ,7 1,5 Slagelse Brand og Redning ,1 2,3 Slagelse ,1 2,3 Sydvestjysk Brandvæsen ,7 1,6 Esbjerg ,7 1,4 Fanø ,0 0,0 Varde ,9 2,1 Sydøstjyllands Brandvæsen ,9 1,9 Hedensted ,9 2,1 Horsens ,8 1,8 Sønderborg Brand & Redning ,7 1,5 Sønderborg ,8 1,6 Trekantområdets Brandvæsen ,8 1,6 Billund ,5 1,0 Fredericia ,7 1,4 Kolding ,6 1,4 Middelfart ,0 2,1 Vejen ,9 2,1 Vejle ,9 1,9 Tårnby Brandvæsen ,5 1,2 Tårnby ,5 1,2 Vestsjællands Brandvæsen ,1 2,5 Holbæk ,0 2,3 Kalundborg ,9 2,0 Lejre ,2 2,9 Odsherred ,0 4,1 Sorø ,8 1,8 Østjyllands Brandvæsen ,6 1,2 Odder ,8 1,7 Samsø ,4 10,1 Skanderborg ,3 0,8 Aarhus ,6 1,1 Østsjællands Beredskab ,6 1,3 Greve ,5 1,1 Høje-Taastrup ,5 1,1 Ishøj ,4 1,1 Køge ,7 1,7 Roskilde ,5 1,2 Solrød ,6 1,5 Stevns ,7 1,5 Vallensbæk ,2 0,5 og Danmarks Statistik 2018K2 88 personer på Christiansø tilhører ikke en kommune, men er talt med under Hele landet. 41 husstande på Christiansø tilhører ikke en kommune, men er talt med under Hele landet. Bemærk: Det samlede antal registreringer i kommunerne er typisk ikke lig med antallet i det tilhørende redningsberedskab, da et fremmed redningsberedskab en gang imellem efter aftale bliver indsat i en fremmed kommune. 21

24 Tabel 20: Afgangstider fordelt på beredskaber og kommuner, Gns. 1 og 5 min. Gns. 1 og 5 min. Gns. 1 og 5 min. Gns. 1 og 5 min. mm:ss Procent mm:ss Procent mm:ss Procent mm:ss Procent Hele landet : : : : Bereds & Sik : : : Favrskov : : : : Norddjurs : : : : Randers : : : : Syddjurs : : : : Beredskab Fyn : : : Assens : : : : Faaborg-Midtfyn : : : : Kerteminde 87 03: : : : Langeland 57 04: : : : Nordfyn : : : : Nyborg : : : : Odense : : : : Svendborg : : : : Ærø 8 03: : : : Beredskab Øst : : : Ballerup : : : : Gentofte : : : : Gladsaxe : : : : Herlev : : : : Lyngby-Taarbæk : : : : Bornholm Brandvæsen : : : : Bornholm : : : : Brand & Redning MidtVest : : : Herning : : : : Ikast-Brande : : : : Ringkøbing- Skjern : : : : B & R Sønderjylland : : : Haderslev : : : : Tønder : : : : Aabenraa : : : : Frederiksborg B & R 03: : : Egedal : : : : Frederikssund : : : : Furesø : : : : Gribskov : : : : Halsnæs : : : : Hillerød : : : : Helsingør Kommunes Beredskab : : : Helsingør : : : : Hovedstadens Beredskab 01: : : Albertslund : : : : Brøndby : : : : Dragør 54 03: : : : Frederiksberg : : : : Glostrup : : : : Hvidovre : : : : København : : : : Rødovre : : : : Lolland-Falster Brandvæsen : : : : Guldborgsund : : : : Lolland : : : : Midt- og Syd Brandvæsen 03: : : Faxe : : : : Næstved : : : : Ringsted : : : : Vordingborg : : : : Midtjysk Brand 738 & Redning 02: : : Silkeborg : : : : Viborg : : : :

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Redningsberedskabet i tal

Redningsberedskabet i tal Redningsberedskabet i tal 2017 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2018/001690 Juni 2018 ISBN:978-87-91590-91-7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato:. maj 9 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK

NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK NARKOTIKA-RELATEREDE DØDSFALD I DANMARK 2014 2017 Antidote Danmark er en NGO der arbejder på at nedsætte den store dødelighed blandt stofbrugere i Danmark. Antidote Danmark har fået aktindsigt fra Rigspolitiet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Tabel B1 Førtidspension og København 48.220 6,2 390 15,4 845 3,7 203 7,5 838 33,0 2.263 6,4 170 5,7 243 45,5 2.675 Aarhus 18.900

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104.

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104. Samtaler i alt 1. halvår 2016 2. halvår 2016 16 mdr fælles samtaler 6.413 5.912 6 mdr fælles samtaler 31.390 25.520 4 ugers fælles samtaler. 104.728 I alt 37.803 136.160 Fælles samtaler fordelt på kommuner

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere