Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3, 1. sal mødelokale Viborg Mødenr.: 4 Udvalgets medlemmer: Til stede: Kai O. Andersen, Ryan Poulsen, Henning Laursen, Tommy Christensen (suppleant for Karsten Christiansen), Gert Boller (suppleant for Anni Hartung), Mette Selchau, Lis Jespersen, Lotte Mortensen, Mogens Lindhard Claus Pedersen deltog i mødet fra punkt 40. Afbud fra: Anni Hartung, Karsten Christiansen, Niels Jørgen Moeslund Øvrige fraværende: Mogens H. Jensen, Per Yding Sørensen, Seynab Handulle

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 39 LBR-projekter 2010 (orienteringssag) Stus for udviklingen i forsørgelsesmodtagere, ministermål og resulter Foreløbig udmelding af midler for 2011 til (orienteringssag) Viborg Kommunes udmøntning af regeringens aftale om bekæmpelse af langtidsledighed (orienteringssag) Afrapportering - Seminar Virksomhedsopsøgende konsulenter Midtvejsevaluering af Virksomhedsnet Viborg Ændring i fordeling på årene 2010 og 2011 af tilskud til projektet "Psykosociale lidelser" Ansøgning om tilskud til projektet "Indssområde 2011: Mentornetværk og mentorkurser" Ansøgning om tilskud til projektet "Netværksgrupper for sindslidende" Ansøgning om tilskud til projektet "Viborg Kommune - en arbejdsplads med omplacering på tværs" Ansøgning om tilskud til projektet "Kvalitetsudvikling i Jobcenter Viborg - inddragelse af brugerundersøgelser" Meddelelser og gensidig orientering Side nr.: 59

3 Sag nr.: 39 Cirius-sag nr.: 2010/03391 Sagsbehandler: bb8 LBR-projekter 2010 (orienteringssag) Som det fremgår af vedlagte bilag Stus over LBR-midlernes anvendelse pr. 7. oktober 2010 er der forbrugt ,34 kr. Der er af den samlede bevilling for 2010 (inkl. overførsel fra 2009) ,00 kr. til restdisponering i Bilag 1: Stus over LBR-midlernes anvendelse pr. 7. oktober Bilag 2: Oversigt over projekter, der har modtaget tilskud fra LBR i Direktøren for Job og Velfærd indstiller, LBR tager orienteringen til efterretning. Indstillingen godkendt. Claus Pedersen, Mogens H. Jensen, Per Yding Sørensen og Seynab Handulle deltog ikke i behandlingen af punktet. Side nr.: 60

4 Sag nr.: 40 Cirius-sag nr.: 2010/10081 Stus for udviklingen i forsørgelsesmodtagere, ministermål og resulter Forvaltningen udarbejder løbende stistik på udviklingen i forsørgelsesbevillinger. I bilag 1 Udvikling i forsørgelsesbevillinger illustreres udviklingen for 2009 og Bilag 2 indeholder udtræk fra Jobindss.dk med aktuel stus på en række resultparametre, som indgår i den årlige resultrevision, herunder udviklingen i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte indssområder. Desuden indeholder bilag 2 diagrammer over udviklingen på de tre ministermål siden nytår. Udviklingen på sygedagpengeområdet er forts inde i en meget positiv udvikling med et forts fald på både sager med en varighed mellem 5 og 52 uger og på langvarige sager over 52 uger. Derimod er antallet af borgere på ledighedsydelse forts stigende. I forhold til de 3 ministermål er Jobcenter Viborg nu i den situion, udviklingen er bedre end gennemsnittet af sammenlignelige jobcentre på alle 3 ministermål, og samlet set det jobcenter i klyngen, der har den bedste udvikling. Det er bemærkelsesværdigt, alle 3 ministermål udviser et fald siden nytår, både i forhold til de sammenlignelige jobcentre, men også i faktiske tal. Bilag 1: Udviklingen i forsørgelsesbevillinger. Bilag 2: Udviklingen i ministermål og resulter. Direktøren for Job & Velfærd indstiller, tager orienteringen til efterretning. Indstillingen godkendt. Side nr.: 61

5 Sag nr.: 41 Cirius-sag nr.: 2010/55968 Foreløbig udmelding af midler for 2011 til (orienteringssag) Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen foreligger der nu en foreløbig udmelding af budget til s særlige virksomhedsrettede indss. For Viborgs vedkommende er udmeldingen på kr , hvilket er et fald på kr (1,07 %) i forhold til den endelige bevilling for Faldet er et result af aftalen om bekæmpelse af langtidsledigheden, hvor en del af finansieringen er en besparelse på 10 mio. kr. på den samlede pulje til de lokale beskæftigelsesråd. Viborgs andel af denne besparelse udgør kr Ud over det udmeldte, vil ubrugte midler for 2010 på op til kr kunne overføres til forbrug i Arbejdsmarkedsstyrelsen gør opmærksom på, udmeldingen er med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. Derudover vil den samlede bevilling efter finanslovens vedtagelse blive justeret i forhold til de ubrugte midler, som kommunerne tilbagebetalte fra 2009-bevillingen. I den foreliggende foreløbige udmelding er budgetteret med fordeling af 10 mio. kr. fra disse ubrugte midler. Bilag 1: Fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år Direktøren for Job & Velfærd indstiller, orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Side nr.: 62

6 Sag nr.: 42 Cirius-sag nr.: 2010/52560 Viborg Kommunes udmøntning af regeringens aftale om bekæmpelse af langtidsledighed (orienteringssag) Regeringen indgik i maj 2010 aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen. Aftalen indebærer, der i årene afsættes knap en halv milliard kroner til en ekstra indss for bekæmpelse af langtidsledighed, heraf 270 mio. kroner på uddannelse og kompetenceløft samt godt 210 mio. kroner på styrke virksomhedsrettet indss for den enkelte ledige. Aftalen indeholder syv initiiver: Screeninger af lediges skolekundskaber og flere læse-, skrive- og regnekurser Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger Bedre overblik over jobrettede kurser Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk Kompetenceafklaring af ledige Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige Aktuelt er en del af aftalen udmøntet i 2 bekendtgørelser, der forventes offentliggjort snarest. Bekendtgørelserne vedrører henholdsvis puljen til styrket virksomhedsrettet indss for den enkelte ledige og puljen til uddannelse og kompetenceløft. Beskæftigelsesudvalget vedtog på sit møde 7. oktober 2010 Viborg Kommunes samlede indss i forhold til de to bekendtgørelser - herunder mål og resultkrav for hele perioden. Beskrivelse af indssen er vedlagt som bilag 1. Bekendtgørelse om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige. Bekendtgørelsen indebærer, Viborg Kommune i årene tildeles i alt kr. til dækning af lønudgifter eventuelt aflønning af Anden Aktør - i forbindelse med en ekstraordinær virksomhedsindss målrettet job til langtidsledige. Den ekstraordinære indss skal beskrives med målsætninger og resultkrav. For 2010 skal indsendes en redegørelse til Beskæftigelsesregion Midtjylland, mens der for årene skal udarbejdes et tillæg til beskæftigelsesplanerne, der offentliggøres sammen med disse. Udkast til tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 fremlægges på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget og i. Beskæftigelsesudvalget har godkendt, resultkravene fastsættes således: Målgruppe Reduktion i antal ledige i målgruppen Forøgelse i antal ledige i virksomhedsplaceret aktivering Forsikrede ledige 15% 10% Ledige på kontant- og starthjælp 10% 10% Beskæftigelsesudvalget har besluttet, Jobcenter Viborg ansætter 3 jobkonsulenter, der hver får ansvar for sikre ordinære job til et antal langtidsledige, om nødvendigt gennem virksomhedspraktik og job med løntilskud. Side nr.: 63

7 Sag nr.: 42 Cirius-sag nr.: 2010/52560 Bekendtgørelse om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bekendtgørelsen indebærer, Beskæftigelsesregion Midtjylland tildeles en pulje, som anvendes af jobcentrene til aktiviteter målrettet bekæmpelse af langtidsledighed efter aftale med beskæftigelsesregionen. På et møde mellem Beskæftigelsesregion Midtjylland og jobcentrene i Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg blev det foreslået, disse jobcentre sammen med Herning går sammen om et fælles projekt, der yderligere understøtter den indss, der gennemføres i forbindelse med den centrale pulje som beskrevet ovenfor. Jobcenter Herning har senere tilsluttet sig denne idé. Den endelige projektbeskrivelse skal udarbejdes i et samarbejde mellem de 4 jobcentre og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Beskæftigelsesudvalget har godkendt, Jobcenter Viborg tilslutter sig et fælles projekt og medvirker i udarbejdelse og iværksættelse af projektet. Der ansættes jobkonsulenter til indssen, når projektet er godkendt og midlerne bevilget af beskæftigelsesregionen. Bilag 1: Forslag til indss til bekæmpelse af langtidsledighed. Bilag 2: Bevillingsbrev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen virksomhedskonsulenter. Direktøren for Job & Velfærd indstiller orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Side nr.: 64

8 Sag nr.: 43 Cirius-sag nr.: 2010/22794 Afrapportering - Seminar Virksomhedsopsøgende konsulenter bevilligede på sit møde 6. maj 2010 tilskud på kr til en seminardag for virksomhedsopsøgende konsulenter, arrangeret af Kompetencecenter Midt. Seminardagen blev afviklet den 15. juni 2010, og Kompetencecenter Midt har udarbejdet en kort rapport, der beskriver dagens forløb, samt redegør for anvendelsen af de bevilligede midler. Den samlede udgift udgør kr ,16. Bilag 1: Afrapportering af Seminardag for Virksomhedsopsøgende Konsulenter. Direktøren for Job & Velfærd indstiller, afrapporteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Side nr.: 65

9 Sag nr.: 44 Cirius-sag nr.: 2008/23563 Midtvejsevaluering af Virksomhedsnet Viborg behandlede på sit møde 19. august 2008 en ansøgning om videreudvikling af Virksomhedsnet Viborg. Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, der til det efterfølgende møde blev forelagt et evalueringskoncept for rådet, og rådet ville blive forelagt en midtvejsevaluering i Virksomhedsnet Viborg har i august 2010 udarbejdet en midtvejsevaluering (vedlagt som bilag 1). Virksomhedsnet Viborg består i 2010 af 134 prive og offentlige virksomheder. Knap 80% af disse har i en periode på 10 måneder deltaget aktivt med enten ansættelser på særlige vilkår eller praktikforløb eller lignende virksomhedsplacerede aktiviteter for ledig og sygemeldte, Virksomhedsnet Viborg har i 2009 og 2010 gennemført en række temaarrangementer, erfa-møder og kurser for medlemsvirksomhederne. Evalueringen indeholder dels en række faktuelle da om netværkets indss og resulter, dels en kvalitiv evaluering baseret dialog med medlemsvirksomheder og andre interessenter. Styregruppen for Virksomhedsnet Viborg vil med baggrund i evalueringen komme med en række anbefalinger til det fremtidige arbejde, ligesom der udarbejdes en udviklingsmodel for netværket med henblik på tiden efter projektperiodens udløb ultimo Disse anbefalinger samt udviklingsmodellen fremlægges på næste møde i forbindelse med ansøgning om frigivelse af de reserverede midler for Bilag 1: Midtvejsevaluering af Virksomhedsnet Viborg. Direktøren for Job & Velfærd indstiller, tager evalueringen af Virksomhedsnet Viborg til efterretning. Indstillingen godkendt. Side nr.: 66

10 Sag nr.: 45 Cirius-sag nr.: 2010/09407 Ændring i fordeling på årene 2010 og 2011 af tilskud til projektet "Psykosociale lidelser" bevilligede på sit møde 2. marts 2010 tilskud til projektet Psykosociale lidelser på i alt kr i 2010 og reservion af kr i Projektet var planlagt til start i foråret 2010, men som følge af mangel på kvalificerede ansøgere til en del af de opslåede stillinger i Jobcenter Viborg, er det først lykkedes få projektet i gang 1. august Den senere start har forsinket den samlede tidsplan for projektet, og dermed også den tidsmæssige fordeling af det samlede budget for projektet. Jobcenter Viborg anmoder derfor om, bevillingen for 2010 nedsættes og der tilsvarende reserveres yderligere midler i Det samlede beløb for projektet er uændret. Med den nye tidsplan betyder anmodningen, bevillingen for 2010 ønskes reduceret til kr mens reservionen af midler for 2011 ønskes øget til kr Den samlede bevilling vil dermed forts udgøre kr Direktøren for Job & Velfærd indstiller, reducerer projektbevillingen for 2010 med kr reserverer yderligere kr til projektet i Indstillingen godkendt. Side nr.: 67

11 Sag nr.: 46 Cirius-sag nr.: 2010/56188 Ansøgning om tilskud til projektet "Indssområde 2011: Mentornetværk og mentorkurser" Firmaet MENTOR company A/S søger om tilskud til etablering af projektet Indssområde 2011: Mentornetværk og mentorkurser. Projektet tilbyder udvikle og implementere en stregi og tilhørende handlingsplan for gennemførelse af de anbefalinger, Beskæftigelsesministeren har udmeldt til de lokale beskæftigelsesråd vedrørende drift af mentornetværk og jobcentrenes koordinering heraf. Der søges om tilskud på i alt kr Projektet er endvidere udformet, så enkelte delelementer kan til- og fravælges, hvilket påvirker den endelige udgift. Projektperioden er 12 måneder fra projektstart. Formålet med projektet er medvirke til imødegå langtidsledigheden og styrke de lediges vej tilbage til beskæftigelse. De enkelte delelementer i projektet er Udarbejdelse af stregi for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer/virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil - ½ dags workshop for relevante ledere og konsulenter på jobcentret Udarbejdelse af handlingsplan for jobcentrets anvendelse af virksomhedscentre/virksomhedsmentorer/samarbejdspartnere og udslusningen af borgere hertil, ½ dags seminar Udarbejdelse af handlingsplan for støtte til virksomhedsmentorer den udadvendte indss i forhold til virksomhederne, ½ dags seminar Gennemførelse af kursus for jobcentrets konsulenter i etablering/anvendelse af virksomhedscentre/mentorordninger, og hvordan de største fordele opnås Implementering af plan for etablering af og støtte til virksomhedsmentorer i 12 måneder start på udmøntning af handlingsplanen Succeskriterierne for projektet er, der ved projektets afslutning er Udarbejdet stregi for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for støtte til virksomhedsmentorer den udadvendte indss i forhold til virksomhederne Implementeret plan over 12 måneder med kurser og netværksmøder for mentorerne At der er etableret 5 virksomhedscentre med 25 uddannede mentorer, som fremadrettet kan anvendes i forhold til beskæftigelsesministerens mål for 2011 Styrket samarbejde mellem mentorerne og jobcentrets medarbejdere. Skal fremme et tættere samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret med henblik på udsluse ledige Jobcenter Viborg har haft ansøgningen til udtalelse. Jobcenteret anfører, på mødet 8. maj 2007 bevilligede kr til et mentorprojekt fra samme virksomhed (der dengang hed MENTOR coaching A/S). Siden er Virksomhedsnetværk Viborg etableret med fokus på blandt andet mentoraktiviteter, og der er iværks et mentornetværk i et samarbejde mellem Virksomhedsnetværk Viborg og konsulentvirksomheden Cubion A/S begge dele med støtte fra. I forhold til etableringen af virksomhedscentre har Jobcenter Viborg allerede etableret en koordinorfunktion i foråret 2010 og det er Jobcenter Viborgs mål, der med udgangen af 2011 er etableret 10 Side nr.: 68

12 Sag nr.: 46 Cirius-sag nr.: 2010/56188 virksomhedscentre. På nuværende tidspunkt er der allerede igangs 8 virksomhedscentre, og Jobcenter Viborg vurderer derfor, behovet vil være fuldt dækket i Jobcenter Viborg vurderer sammenftende, der ikke aktuelt er behov for de tiltag, der fremgår af den foreliggende ansøgning, idet disse allerede er dækket af igangværende aktiviteter. Bilag 1: Ansøgning fra MENTOR company A/S Direktøren for Job & Velfærd indstiller, der meddeles afslag på det ansøgte. Indstillingen godkendt. Side nr.: 69

13 Sag nr.: 47 Cirius-sag nr.: 2010/56258 Ansøgning om tilskud til projektet "Netværksgrupper for sindslidende" Institutionen Nørremarken ansøger om tilskud til udvikling af netværksgrupper for borgere med et psykosocialt handicap, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og på grund af deres handicap er i stor risiko for falde ud af arbejdsmarkedet. Der søges om kr i 2010, samt reservion af kr i 2011 og kr i Nørremarken ønsker med projektet udvikle og etablere netværk for nogle af de målgrupper på arbejdsmarkedet, som ikke er omftet af den ordinære indss, men som alligevel har et behov for indss for sikre den fortste tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet vil derfor være et frivilligt tilbud, som målrettes borgere i fleksjob og skånejob, samt sygedagpengemodtagere med tilknytning til arbejdspladsen, som har risiko for miste deres arbejde som følge af psykosociale handicap. Projektet indeholder en række delelementer Markedsføring af tilbuddet Udvikling og implementere en praksisbrug af netværksgrupper for borgere med psykisk sygdom. Etablering af 3 netværksgrupper i projektperioden. Ekstern konsulentbistand. Integrering af den nyeste viden og de nyeste forskningsmetoder. Supervision og sparring. Efterværn Projektets deltagerkapacitet forventes blive op til 30 personer. Det overordnede mål for deltagerne er kunne håndtere deres arbejdsliv via netværk med andre i lignende situion. Projektet er organiseret i 3 faser, der afvikles i perioden 1. november marts 2012 Udvikling og organisering Deltagerforløb Evaluering Projektet udføres af Nørremarken og skal desuden have samarbejdsflader til andre dele af den kommunale forvaltning, for eksempel i jobcenteret og i psykirien, Bilag 1: Ansøgning fra Nørremarken: Netværksgrupper for sindslidende. Direktøren for Job & Velfærd indstiller, drøfter og tager stilling til det ansøgte. Side nr.: 70

14 Sag nr.: 47 Cirius-sag nr.: 2010/56258 bevilliger det ansøgte for 2010, og reserverer midler i 2011 og 2012 som ansøgt. Side nr.: 71

15 Sag nr.: 48 Cirius-sag nr.: 2010/56071 Ansøgning om tilskud til projektet "Viborg Kommune - en arbejdsplads med omplacering på tværs" Viborg Kommunes afdeling HR og Kvalitet søger om tilskud til projektet Viborg Kommune en arbejdsplads med omplacering på tværs. Der søges om kr i 2010 samt reservion af kr i Projektets idé er udvikle og kvalificere indssen for fastholde og omplacere kommunale medarbejdere, der på grund af ændret arbejdsevne, manglende kompetencer eller personalereduktioner ikke kan forblive i deres job. Målet med projektet er gennem rettidig omplacering : Forebygge langtidssygemeldinger på grund af uholdbare arbejdsforhold Fastholde medarbejdere som på grund af ændret arbejdsevne ikke kan fastholdes i deres job Udmønte Viborg Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver i forhold til undgå udstødelse fra arbejdsmarkedet Sikre kommunen kvalificeret arbejdskraft Projektet indeholder overordnet 4 elementer: En indledende analyse og beskrivelse af barrierer i relion til omplacering af medarbejdere på tværs af fagområder og kommunale arbejdspladser. Et seminar for 60 ledere og tillidsvalgte om god omplaceringspraksis Udvikling af forebyggende tilbud til medarbejdere, der er i en uholdbar arbejdssituion Opbygning af et særligt vejlednings- og omplaceringsteam i regi af HR og Kvalitet Projektet afvikles i perioden 1. november oktober Målgruppen vurderes udgøre et bredt udsnit af personalegrupper, men det forventes, hovedparten vil være ufaglærte med høj risiko for ende i ledighed. Det vurderes, der vil være tale om ca. 60 medarbejder pr. år. Efter projektperioden forventes det, aktiviteterne kan fortsætte som en del af HR og Kvalitet s fremadrettede arbejdsfunktioner. Bilag 1: Ansøgning Viborg Kommune en arbejdsplads med omplacering på tværs Direktøren for Job & Velfærd indstiller, drøfter og tager stilling til det ansøgte. Side nr.: 72

16 Sag nr.: 48 Cirius-sag nr.: 2010/56071 meddeler afslag på det ansøgte. Side nr.: 73

17 Sag nr.: 49 Cirius-sag nr.: 2010/44294 Ansøgning om tilskud til projektet "Kvalitetsudvikling i Jobcenter Viborg - inddragelse af brugerundersøgelser" På mødet i 17. august 2010 besluttede rådet udsætte behandlingen af en ansøgning fra Jobcenter Viborg om tilskud til et kvalitetsudviklingsprojekt. Der foreligger nu en revideret ansøgning. Jobcenter Viborg ansøger om tilskud til projektet Kvalitetsudvikling i Jobcenter Viborg inddragelse af brugerundersøgelser. Der søges om tilskud til projektet på kr i 2011 og kr i Desuden søges om tilskud til ekstern konsulentbistand i forbindelse med projektet på kr i Jobcenter Viborg ønsker rette fokus på en systemisk effektmåling af indss, daglig drift samt projekter i forhold til virksomhedernes rummelighed og sociale ansvar, fastholdelse som integrion af hele Jobcenterets målgruppe. Målet er udvikle et stregiberedskab der giver organisionen mulighed for, være på forkant med udviklingen af morgendagens krav og udviklingsområder Jobcenter Viborg ønsker inddrage borgere, virksomhederne samt andre interessenter i form af brugerundersøgelser som en del af udviklingsstregien. Jobcenter Viborg ønsker udvikle sit kvalitetsarbejde med udgangspunkt i EFQM og Business Exellence-modellen. Forventningen er, et systemisk arbejde med alle led i denne model medvirker til sikre en forts udvikling i kvalitetsniveauet både i forhold til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere og i forhold det politiske niveau. Projektet indebærer ansættelse af en kvalitetsudviklingsmedarbejder i jobcenteret, samt anvendelse af ekstern konsulentbistand. Bilag 1: Ansøgning fra Jobcenter Viborg. Direktøren for Job & Velfærd indstiller, drøfter og tager stilling til det ansøgte. meddeler afslag på det ansøgte. Side nr.: 74

18 Sag nr.: 50 Cirius-sag nr.: 2010/02313 Sagsbehandler: rn2 Meddelelser og gensidig orientering 2010 Do og aktivitet Den 26. oktober 2010 kl Møde i Den 7. december 2010 kl Møde i Bemærkninger/Sted Beskæftigelsesregion Midtjyllands Handicapkonference 2010, fredag den 8. oktober Invition til konference Job og uddannelsesvejledning til udste unge, tirsdag den 9. november Regeringens ghettopakke Mogens Lindhard foreslog en diskussion om målretning af s midler mod områder med størst behov. Tages på dagsordenen til næste møde i forbindelse med stregien for den særlige virksomhedsrettede indss Arbejdsmarkedschefen orienterede ved indledningen af mødet om Jobcenterets tiltag i forhold til virksomhedslukning i større lokal virksomhed Taget til efterretning. Side nr.: 75

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 15.15 Til kl.: 17.45 Mødested: Borgerhuset Stionen Li. Sct. Hans Gade 7-9 8800 Viborg Mødenr.: 5 Udvalgets medlemmer: Kai O. Andersen (formand), Ryan Poulsen, Karsten Christiansen,

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 15.15 Til kl.: 17.00 Mødested: Restaurant Den Gyldne Okse St. Sct. Peders Stræde 11 8800 Viborg Mødenr.: 5 Fraværende: Claus Pedersen, Henry Juul Nielsen, Mogens Lindhart,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Handlingsplan for jobrettet fokus Støjbergs aktiveringstjek 3 mål Særlig regional analyse Bedre aktiv

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.00 Til kl.: 15.00 Mødested: Beskæftigelsesforvaltningen Fælledvej 3, 1.sal, mødelokale 3 8800 Viborg Mødenr.: 3 Fraværende: Katrine Ørnebjerg Larsen Poul Vesterbæk deltog

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.00 Til kl.: 15.30 Mødested: Forvaltningen for Job og Velfærd Fælledvej 3, 1.sal, mødelokale 3 8800 Viborg Mødenr.: 1 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 1 Budgetopfølgning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd 1. februar 2011 Bilag punkt 3

Det lokale beskæftigelsesråd 1. februar 2011 Bilag punkt 3 Det lokale beskæftigelsesråd 1. februar 2011 Bilag punkt 3 1 Det lokale beskæftigelsesråd 1. februar 2011 Bilag punkt 3 2 Det lokale beskæftigelsesråd 1. februar 2011 Bilag punkt 3 3 Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. november 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Fastholdelseskonsulent, Sygedagpengeteam. 3 4. Orientering

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Erling Juul, Mette Juhl, Gitte Andersen, Ove Kjærskov NIelsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.00. Sidetal:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 19. august 2010 kl. 9.00 i mødelokale 2 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 65. Tilsyn med kommunernes administration

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 14.30 Til kl.: 17.00 Mødested: Fælledvej 3 1. sal mødelokale 3 Mødenr.: 2 Fraværende: Kirsten Holmgaard, Flemming Madsen, Kaj Romby Larsen. Lis Pedersen forlod mødet efter

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august 1 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 24. august Dato: 26.8.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat LBR-møde onsdag den 24. august 2011 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Sammen om fastholdelse (FL )

Sammen om fastholdelse (FL ) Side 1 af 5 (/da.aspx) Sammen om fastholdelse (FL 17.46.66.10) Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Baggrund Det er

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 03. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fravær: Fra forvaltningen: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:15 Sluttidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Multisalen/rådhuset Søren Gytz Olesen, Mogens Lindhard, Per Yding Sørensen,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 24.05.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2008...3 2. Ændring af forretningsorden...5

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 28.11.2017 kl. 09.00-10.30 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 060. Godkendelse af dagsorden 94 061. Godkendelse af referat 95 062. Orientering om

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 12. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere