Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen"

Transkript

1 Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen Thisted Kommune har i forbindelse med høringsfasen for Forslag til Lokalplan Bevarende lokalplan for Thisted Midtby modtaget 9 bemærkninger. Bemærkningerne af høringsfasen indgår som en del af sagens behandling. Behandling af bemærkningerne fremgår af Bilag 3, mens de foretagne rettelser fremgår af Bilag 4. Høringsperiode: 26. juni juli 2019 Høringssvar: 9 Nedenstående Tabel 1 giver en oversigt over de indkomne høringssvar. Til slut i dokumentet er alle bemærkninger vedhæftet, som de blev indsendt, herunder med bilag m.m. TABEL 1 Nr. Navn Bemærkning 1 Ulrich Albrechtsen, Fungerende stationsforstander, Thisted Station Thisted Banegård - Arkitekt og byggeår Kære Teknisk forvaltning. Jeg ville blot gøre opmærksom på at Thisted Banegård (beskrevet på side 25) er bygget af N.P.C Holsøe, og ikke Martin Nyrop som beskrevet. Bygningen er ej heller bygget i 1884, men i 1882, som en trillingebanegård, hvor af Thisted er den sidste efter fulgt af Aarhus Øst, og Faaborg. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med Venlig Hilsen Ulrich Albrechtsen Fungerende stationsforstander Thisted Station 2 Herdis Harring (bemærkning er indkommet som håndskrevet brev, og er transskriberet) Hej Monica Topholm. Thisted d Jeg har i går modtaget et brev fra dig angående planlægning for Thisteds bymidte. Jeg har for et stykke tid siden snakket med vores borgmester Ulla Vestergård hun lovede og hun ville gå videre med min

2 sag. Jeg kan så sige her på mange folks og egne vegne sige at vi er meget meget sure over at have de elendige og uforsvarlige brosten liggende på Lille Torv ved Hanen og ligeledes her i vores egen port på Kastet 3. Selvom de er fredet, men det betyder at vi går og snubler og falder omkuld i dem. Jeg spørger er det menneske værdighed at man skal krøbling resten af livet for brostenenes skyld? Her i vores opgang på begge sider er vi alle i den alder at vi har problemer med benene, et af os er 94 år, en anden 80 år, jeg selv er 75, en er 70 år. Vi går med Rulle Marie hver især og det skidt der ligger på Lille Torv bl.a. med små trapper er det rene lort rent udsagt, det er knoflet og ujævnt. Vores Rulle Marie hopper næsten op i skyerne når vi går der. Jeg husker da i havde renoveret imellem Føtex og banken da lå folk på langs dernede en efter den anden, det fik en ende da i fjernede de trappetrin der, det må i også kan lave noget andet på Kastet 3 her og hele Lille Torv. Vi vil ikke flytte for guld så længe vi kan holde ud og være her. Vi har et dejligt hjem og være i, men i må hjælpe med og få orden i det hernede og deromme i byen når i skal til og rode. Med Venlig Hilsen, Herdis Harring 3 Carl Henrik Overgaard Lokalplan Lokalplanen har gode intentioner om bevaringsværdige bygninger, men spørgsmålet er om ikke man skulle overveje fredninger af mange af de bevaringsværdige bygninger: 1-3. Bevaringsværdighed kan man jo ( for let) dispensere fra. En gennemgang af Lokalplan viser jo tydelig et righoldigt udvalg af både historiske, arkitektoniske bygninger og miljøer. Det er Thisteds identitet og det er det gør Thisted interessant for Thys borgere og for turister. Det er derfor vigtigt at der er en sammenhæng i tingene. Eksempelvis bliver både det historiske og visuelle indtryk voldsomt skamferet hvis man tillader en ændring af facaden på torvegade 1 (forretningsvinduer ført ned til sokkel og glasportal som indgang). Lad kreativiteten blomstre så findes der andre muligheder/anvendelse. 4 Banedanmark Fra: Vibeke Bennetsen (VBNT) Til: Planafdelingens E-post CC: BCC: Emne: Høringssvar. Forslag til lokalplan 1-034, Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Afsendt: :07:23 Modtaget: :07:23 Til Thisted Kommune Tak for det fremsendte forslag til lokalplan nr , Bevarende lokalplan for Thisted Midtby. Planen angår et område i Thisted Midtby. Banedanmark ejer ikke arealer eller bygninger inden for planområdet.

3 Det foreslåede giver ikke anledning til bemærkninger fra Banedanmark. Mvh Vibeke Bennetsen TPE Arealer, Arealgeograf Mobil: Arealer & Forvaltningsmyndighed Vejlevej Fredericia 5 Lars Kristian Hansen Rosenkrantzgade 4, d. 19/ Projektet Tingstrupvej/Rosenkrantzgade - opfølgning Hermed en opfølgning på tidligere fremsendte mails af 19/ , 24/ og 09/ Efter d. 9/ bliver jeg kontaktet telefonisk af den finansielle sektor, idet jeg bl.a. oplyses om, at Thisted Kommune nu skulle være indgået i et samarbejde med Henning Larsen vedrørende hans ejendom Tingstrupvej 11, og at det, såfremt disse forlydender er korrekte, vil kunne indebære et nyt projekt på Tingstrupvej 11 med besøgende om året! Som udgangspunkt regner jeg selvfølgelig med, at disse forlydender er ukorrekte set i perspektiv til den historik, der fremgår af tidligere fremsendte mails af undertegnede til Thisted Kommune. Men såfremt ovenstående forlydender imod forventningen alligevel skulle vise sig at være korrekte, skal jeg hermed på det kraftigste gøre indsigelser imod, at Thisted Kommune nu som offentlig instans pludselig selv indgår i et samarbejde med Henning Larsen (eller eventuelt anden mellemmand) vedrørende ejendommen Tingstrupvej 11 (bevaringsværdi 1-3). Ovenstående vil for mig være fuldstændig uacceptabelt og utilstedeligt, og i givet fald vil jeg således gå videre med sagen, så sagen får yderligere bevågenhed. Det må forventes, at Thisted Kommune er en uvildig instans og dette også set i lyset af den forudgående historik og det faktum, at Thisted Kommune ikke har givet nogen form for tilbagemelding, siden det fælles projekt vedrørende matriklerne 688, 689 og 690 har været sat i bero af Thisted Kommune. Efter tidspunktet for opringningen fra den finansielle sektor bemærker jeg, at Thisted Kommunes politikere og Forvaltning ønsker at ændre den nuværende lokalplan Bevarende lokalplan Thisted bymidte Lokalplan nr April 2013 til lokalplanen Bevarende lokalplan Thisted Midtby (Forslaget blev vedtaget den ), hvor der nu er lavet formuleringsmæssige ændringer, tilpasninger m.v. Særligt hæfter jeg mig ved forslaget, som fremgår af de to sidste linjer på side 51 under 7.1 Nedrivning, ombygning eller væsentlig ændring (omfattende bevaringsværdi 1-3 højeste bevaringsklasse). Det er bemærkelsesværdigt, at der i 7.1 står, som følger: Der vil navnligt kunne gives tilladelser hvis bygninger skifter anvendelse. Eksempelvis hvis der etableres butikker eller andre publikumsorienterede erhverv i stueetagen. Sammenholder jeg nu denne formulering med ovennævnte forlydender, så ser jeg desværre, at der kan påpeges at være visse lighedstegn mellem ovenstående forlydender og formuleringen vedrørende publikumsorienterede erhverv. Jeg vil nu gerne udbede mig et klart svar fra Borgmester Ulla Vestergaard og Udvalgsformand Esben Oddershede på, hvorvidt ovenstående forlydender har hold i virkeligheden ergo hvorvidt der nu pludselig er indgået et samarbejde (eller hvorvidt der er kommende planer om et samarbejde) mellem Thisted Kommune og i forhold til ejendommen beliggende Tingstrupvej 11.

4 Denne skrivelse indsendes som indsigelse via Lokalplanportalen og videresendes til advokat og FRI. Med venlig hilsen Lars Kristian Hansen 6 Kim Nielsen Bislev, Build Consult IVS Ændringsforslag til lokalplan 1-034, Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Udført af Kim Nielsen Bislev, Build Consult IVS Forslaget skal ses i sammenhæng med byggeansøgning indsendt med BOM-nummer byg Lokalplangrænsen jf. kortbilag 1 (matrikelkort) er trukket langs Møllevej det første stykke fra Rosenkrantzgade. Vi ønsker at have muligheden for at udvide lokalplangrænsen og hermed gøre det muligt at opføre et byggeri indenfor delområde C3 jf. kortbilag 2 (arealanvendelse) Udklip fra kortbilag 2 med lokalplangrænse For uddybelse af udvidelsen henvises der til Bilag 1 - Ændringsforslag til udvidelse af lokalplangrænse. Ved ændring af lokalplangrænsen ændres der ikke på lokalplanens struktur eller virken. Det er derfor ikke en ændring der forringer andres muligheder eller på anden måde har indvirkning på lokalplanforslaget vedtaget den Vi håber at vores ændring kan tilgodeses. Vi er villige til at indgå i en dialog omkring forslaget.

5 7 Brian Pedersen Ejendommen Rosenkrantzgade 12 ejet af Direktør Geert Skovsgaard og Tømrermester Brian Pedersen Indsigelse mod bygningshøjder i område C2 (og C3): Med de 15m, som er angivet som maksimal bygningshøjde i området, bliver det svært at få bygninger højere end 3½ - 4 etager. Ud fra en investor- og entreprenørsynsvinkel vil dette give en dårligere byggeøkonomi og dermed manglende lyst til nye byggeprojekter, da de også skal være af en god kvalitet. Derfor foreslås det, at man i de pågældende områder hæver bygningshøjden til 20m (min. 5 etager), hvorved byggeøkonomien forbedres samtidig med at fortætningen i Bymidten gøres større og generer mere byliv og aktivitet. Det er vigtigt at give Rosenkrantzgade det bygningsmæssige løft, som gaden længe har trængt til, da det er en central gade i bymidten og som der også tales for i det nye lokalplansforslag og det tidligere. Større bygningshøjder gør også byggeriet mere bæredygtigt, hvilket også er en af de parametre, som Thisted Kommune påskønner, når man gerne vil være klimakommune nr. 1 i Europa. Ved en øget fortætning lægger man også mindre beslag på de omkringliggende arealer i periferien af Thisted By (færre udstykninger og mindre udgifter for kommunen). Intentionen er at bygge boliger i en god gedigen kvalitet efter princippet PFA-Seniorboligstandard, hvor en række af følgende kriterier vil søges indfriet: 1. Bygges efter princippet længst muligt i eget hjem. 2. Ekstra god tilgængelighed i boligerne, så også handicappede og gangbesværede borgere tilgodeses. En moderne bolig med komfort, funktionalitet og store altaner. 3. Tæt på indkøbsmuligheder. 4. Tæt på kulturtilbud. Herudover vil boligerne i Thisted Bymidte være begunstiget af en lang række andre attraktive tilbud og muligheder, hvor blandt andet kan nævnes: gågader med blomstrende forretningsliv, tæt på offentlig transport bus/tog, park og friluftsscene, friluftsliv ved Tingstrup

6 Sø, park og friluftsscene, havneliv og lystbådehavn, Cold Hawaii Inland samt nærtliggende hospital m.v. Med venlig hilsen Brian Pedersen 8 Annie Rødbro Vedr.: Lokalplan nr Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Indledningsvis skal Thisted Kommune roses for udarbejdelse af en ny Bevarende lokalplan for Thisted Midtby, da jeg er enig i, at der var mange uklarheder og urimeligheder i den gamle plan. Ved almindelig gennemlæsning er det naturligvis svært at overskue alle bestemmelserne, men jeg vil gerne kommentere/komme med forslag til ændringer, hvad angår bestemmelserne for ny bebyggelse. 1. Bebyggelsens omfang og placering I 5.2 er angivet, at bygningshøjden i delområde C1 ikke må overstige 8,5 m og i delområderne C2, C3 og C4 ikke må overstige 15 m. Dette modsvarer ikke umiddelbart bestemmelserne i 5.3 hvor det er angivet, at bebyggelse i områderne C1, C2 og C4 ikke må opføres i mere end 2 etager. Skal det ikke forstås således, at byggeri i område C1 må opføres i højde 8,5 m i 2 etager med udnyttelig tagetage og i område C2, C3 og C4 i 15 m i 3 etager med udnyttelig tagetage? 2. Bebyggelsens udformning ny bebyggelse Af 9.1 og 9.2 fremgår at alle ydervægge skal være i teglsten eller pudsede/vandskurede og at alle tage skal have en hældning på 40 til 55gr. og beklædes med tegl eller skifer. Det er min erfaring efter at have arbejdet som arkitekt i 40 år, at man ikke kan bygge i dag som man gjorde for 50 til 100 år siden. Husene bliver enten kedelige og uinspirerede eller for meget, hvis man prøver at efterligne en gammel byggestil. Skal vi ikke åbne op for at vi kan få en spændende og levende by med smukke arkitektoniske oplevelser? Der er så mange eksempler på, at bygninger i moderne formsprog og nye materialekombinationer sagtens kan indpasses mellem smukke gamle huse. God arkitektur er, når bygningen passer ind i på stedet med hensyn til arkitektur, materialer, bygningsskala, og bymiljø, men dette kræver ikke nødvendigvis, at bygningen skal se ud som nabobygningerne. 3. Forslag til ændringer for nybyggeri For områderne C2, C3 og C4 vil jeg foreslå: - Nye bygninger må opføres i op til 4 etager i op til 15 m - alt afhængig af mulighederne for indpasning i området og højden på den tilstødende bebyggelse. Jeg foreslår 4 etager i stedet for 3 etager med udnyttet tagetage. - Få begrænsninger på materialevalg for ydervægge og tagbeklædninger.

7 - Ingen begrænsninger for taghældninger. Der er mange eksempler på, at f.eks. fladt tag passer fint ind i et gammelt miljø. Jeg er godt klar over, at det er meget vanskeligt at udarbejde en lokalplan, der giver de nødvendige restriktioner for at styre den fremtidige udvikling uden at stille præcise strenge krav og at det også efterfølgende kræver mere sagsbehandling vedrørende de enkelte sager. Men jeg håber virkelig, at den nye lokalplan vil åbne op for muligheder for at opføre nye spændende bygninger i Thisted Midtby i et nutidigt formsprog og et spændende materialevalg. Afsluttende vil jeg opfordre til at høringsfasen udvides, da den ligger lige midt i sommerferien. Mange mennesker vil formodentlig slet ikke være opmærksomme på, at planforslaget er blevet offentliggjort. Det er meget vigtigt at få alle gode input med. Med venlig hilsen Annie Rødbro 9 Jytte Nielsen, Museumsleder, Museum Thy Thisted Kommune Thisted, den 24. juli Asylgade Thisted Vedr. Forslag til Lokalplan nr Bevarende lokalplan for Thisted Midtby. Museum Thy har med interesse læst forslaget til ny lokalplan for Thisted Midtby og vil gerne knytte følgende kommentarer til planen. I 2011 og 2012 deltog Museum Thy i udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Thisted Midtby. I udpegningen blev der foruden de rent arkitektoniske værdier også lagt vægt de kulturhistoriske værdier, så som tilknyttede personer og handlinger. Dette skete ud fra et helhedssyn omkring fastholdelse af kulturarv i en provinskøbstad med fragmenteret bykerne set i relation til oprindelighed. Thisted har stadig mange intakte bymiljøer, men man må også erkende at skiftende tiders vurderinger og behov for forandring har påført byen et noget tilfældigt udtryk rent arkitektonisk. Der er således god grund til at lave gode og holdbare løsninger for den bygningsmasse, som stadig er intakt, og som udgør grundelementerne i forståelsen og oplevelsen af købstaden. Umiddelbart kan det være svært at forstå kommunens tiltag til en ny lokalplan, men begrundelsen er at find én ny balance mellem bevaring i planen forstået som konservering og benyttelse. Det kunne også benævnes benyttelse og beskyttelse! Det pointeres også, at den bevaringsværdige bebyggelse fortsat i høj grad skal være beskyttet og at bevaring af kulturarv kræver opmærksomhed, da udviklingen skal ske i respekt herfor. Det kan være svært at se, hvorfor den eksisterende lokalplan ikke kunne leve op til disse standarter, idet dialogen hele tiden har været et værktøj i forbindelse med ændringer og istandsættelser af bygningsmassen. Når dette er sagt, så håber Museum Thy, at den nye bevarende lokalplan vil blive brugt forebyggende i arbejdet med købstadens bygningsmasse uanset bevaringsgrad, og at der i sagsbehandlingen vil blive lyttet

8 til eksterne samarbejdspartneres (bl.a. Museum Thy) udsagn om kulturhistoriske værdier og kulturarv generelt, så beslutninger både forvaltningsmæssige og politiske må bygge på så solide og alsidige begrundelser som muligt. Museum Thy håber ikke at den nye områdeopdeling af byen vil få den modsatte effekt end den ønskede, nemlig at fastfryse bestemte områder, som værende mere værdifulde end andre i byens struktur. Set fra et musealt synspunkt er det netop helheden som gør Thisted til en helstøbt købstad, hvor skiftende tiders byggeskik og værdier stadig kan aflæses og netop bruges i fortællingen om byen og dens historie. Huse af alle bevaringskategorier er nemlig bevaringsværdige, men på hver deres måde. Mest af alt håber Museum Thy ikke, at den nye bevarende lokalplan vil virke som en glidebane, hvor den eksisterende bygningskultur i fremskridtets navn, igen bliver Sorteper. Med venlig hilsen Jytte Nielsen Museumsleder Museum Thy Nogle bemærkninger omhandler de samme emner. Thisted Kommune har derfor foretaget en emnevis gruppering af bemærkninger, som fremgår af nedenstående skema. Bemærkninger er kommenteret med udgangspunkt i nedenstående emneopdeling: 1. Forkerte oplysninger 2. Belægning 3. Bevaring 4. Udvidelse af lokalplanområde 5. Bebyggelsens omfang 6. Bebyggelsens udformning ny bebyggelse 7. Andre I det følgende vises alle bemærkninger, som de er sendt ind.

9

10

11

12 Fra: Vibeke Bennetsen (VBNT) Til: Planafdelingens E-post CC: BCC: Emne: Høringssvar. Forslag til lokalplan 1-034, Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Afsendt: :07:23 Modtaget: :07:23 Til Thisted Kommune Tak for det fremsendte forslag til lokalplan nr , Bevarende lokalplan for Thisted Midtby. Planen angår et område i Thisted Midtby. Banedanmark ejer ikke arealer eller bygninger inden for planområdet. Det foreslåede giver ikke anledning til bemærkninger fra Banedanmark. Mvh Vibeke Bennetsen TPE Arealer, Arealgeograf Mobil: Arealer & Forvaltningsmyndighed Vejlevej Fredericia

13 Rosenkrantzgade 4, d. 19/ Projektet Tingstrupvej/Rosenkrantzgade - opfølgning Hermed en opfølgning på tidligere fremsendte mails af 19/ , 24/ og 09/ Efter d. 9/ bliver jeg kontaktet telefonisk af den finansielle sektor, idet jeg bl.a. oplyses om, at Thisted Kommune nu skulle være indgået i et samarbejde med Henning Larsen vedrørende hans ejendom Tingstrupvej 11, og at det, såfremt disse forlydender er korrekte, vil kunne indebære et nyt projekt på Tingstrupvej 11 med besøgende om året! Som udgangspunkt regner jeg selvfølgelig med, at disse forlydender er ukorrekte set i perspektiv til den historik, der fremgår af tidligere fremsendte mails af undertegnede til Thisted Kommune. Men såfremt ovenstående forlydender imod forventningen alligevel skulle vise sig at være korrekte, skal jeg hermed på det kraftigste gøre indsigelser imod, at Thisted Kommune nu som offentlig instans pludselig selv indgår i et samarbejde med Henning Larsen (eller eventuelt anden mellemmand) vedrørende ejendommen Tingstrupvej 11 (bevaringsværdi 1-3). Ovenstående vil for mig være fuldstændig uacceptabelt og utilstedeligt, og i givet fald vil jeg således gå videre med sagen, så sagen får yderligere bevågenhed. Det må forventes, at Thisted Kommune er en uvildig instans og dette også set i lyset af den forudgående historik og det faktum, at Thisted Kommune ikke har givet nogen form for tilbagemelding, siden det fælles projekt vedrørende matriklerne 688, 689 og 690 har været sat i bero af Thisted Kommune. Efter tidspunktet for opringningen fra den finansielle sektor bemærker jeg, at Thisted Kommunes politikere og Forvaltning ønsker at ændre den nuværende lokalplan Bevarende lokalplan Thisted bymidte Lokalplan nr April 2013 til lokalplanen Bevarende lokalplan Thisted Midtby (Forslaget blev vedtaget den ), hvor der nu er lavet formuleringsmæssige ændringer, tilpasninger m.v. Særligt hæfter jeg mig ved forslaget, som fremgår af de to sidste linjer på side 51 under 7.1 Nedrivning, ombygning eller væsentlig ændring (omfattende bevaringsværdi 1-3 højeste bevaringsklasse). Det er bemærkelsesværdigt, at der i 7.1 står, som følger: Der vil navnligt kunne gives tilladelser hvis bygninger skifter anvendelse. Eksempelvis hvis der etableres butikker eller andre publikumsorienterede erhverv i stueetagen. Sammenholder jeg nu denne formulering med ovennævnte forlydender, så ser jeg desværre, at der kan påpeges at være visse lighedstegn mellem ovenstående forlydender og formuleringen vedrørende publikumsorienterede erhverv. Jeg vil nu gerne udbede mig et klart svar fra Borgmester Ulla Vestergaard og Udvalgsformand Esben Oddershede på, hvorvidt ovenstående forlydender har hold i virkeligheden ergo hvorvidt der nu pludselig er indgået et samarbejde (eller hvorvidt der er kommende planer om et samarbejde) mellem Thisted Kommune og i forhold til ejendommen beliggende Tingstrupvej 11. Denne skrivelse indsendes som indsigelse via Lokalplanportalen og videresendes til advokat og FRI. Med venlig hilsen Lars Kristian Hansen

14 Ændringsforslag til lokalplan 1-034, Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Udført af Kim Nielsen Bislev, Build Consult IVS Forslaget skal ses i sammenhæng med byggeansøgning indsendt med BOM-nummer byg Lokalplangrænsen jf. kortbilag 1 (matrikelkort) er trukket langs Møllevej det første stykke fra Rosenkrantzgade. Vi ønsker at have muligheden for at udvide lokalplangrænsen og hermed gøre det muligt at opføre et byggeri indenfor delområde C3 jf. kortbilag 2 (arealanvendelse) Udklip fra kortbilag 2 med lokalplangrænse For uddybelse af udvidelsen henvises der til Bilag 1 - Ændringsforslag til udvidelse af lokalplangrænse. Ved ændring af lokalplangrænsen ændres der ikke på lokalplanes struktur eller virken. Det er derfor ikke en ændring der forringer andres muligheder eller på anden måde har indvirkning på lokalplanforslaget vedtaget den Vi håber at vores ændring kan tilgodeses. Vi er villige til at indgå i en dialog omkring forslaget. 21. juli

15

16 Billeder af Møllevej 1 og omkringliggende bygninger Vedr. Byggeansøgning byg Og forslag til lokalplan 1-034, ændringsforslag til lokalplangrænse

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Ejendommen Rosenkrantzgade 12 ejet af Direktør Geert Skovsgaard og Tømrermester Brian Pedersen Indsigelse mod bygningshøjder i område C2 (og C3): Med de 15m, som er angivet som maksimal bygningshøjde i området, bliver det svært at få bygninger højere end 3½ - 4 etager. Ud fra en investor- og entreprenørsynsvinkel vil dette give en dårligere byggeøkonomi og dermed manglende lyst til nye byggeprojekter, da de også skal være af en god kvalitet. Derfor foreslås det, at man i de pågældende områder hæver bygningshøjden til 20m (min. 5 etager), hvorved byggeøkonomien forbedres samtidig med at fortætningen i Bymidten gøres større og generer mere byliv og aktivitet. Det er vigtigt at give Rosenkrantzgade det bygningsmæssige løft, som gaden længe har trængt til, da det er en central gade i bymidten og som der også tales for i det nye lokalplansforslag og det tidligere. Større bygningshøjder gør også byggeriet mere bæredygtigt, hvilket også er en af de parametre, som Thisted Kommune påskønner, når man gerne vil være klimakommune nr. 1 i Europa. Ved en øget fortætning lægger man også mindre beslag på de omkringliggende arealer i periferien af Thisted By (færre udstykninger og mindre udgifter for kommunen). Intentionen er at bygge boliger i en god gedigen kvalitet efter princippet PFA-Seniorboligstandard, hvor en række af følgende kriterier vil søges indfriet: 1. Bygges efter princippet længst muligt i eget hjem. 2. Ekstra god tilgængelighed i boligerne, så også handicappede og gangbesværede borgere tilgodeses. En moderne bolig med komfort, funktionalitet og store altaner. 3. Tæt på indkøbsmuligheder. 4. Tæt på kulturtilbud. Herudover vil boligerne i Thisted Bymidte være begunstiget af en lang række andre attraktive tilbud og muligheder, hvor blandt andet kan nævnes: gågader med blomstrende forretningsliv, tæt på offentlig transport bus/tog, park og friluftsscene, friluftsliv ved Tingstrup Sø, park og friluftsscene, havneliv og lystbådehavn, Cold Hawaii Inland samt nærtliggende hospital m.v. Med venlig hilsen Brian Pedersen

29 Vedr.: Lokalplan nr Bevarende lokalplan for Thisted Midtby Indledningsvis skal Thisted Kommune roses for udarbejdelse af en ny Bevarende lokalplan for Thisted Midtby, da jeg er enig i, at der var mange uklarheder og urimeligheder i den gamle plan. Ved almindelig gennemlæsning er det naturligvis svært at overskue alle bestemmelserne, men jeg vil gerne kommentere/komme med forslag til ændringer, hvad angår bestemmelserne for ny bebyggelse. 1. Bebyggelsens omfang og placering I 5.2 er angivet, at bygningshøjden i delområde C1 ikke må overstige 8,5 m og i delområderne C2, C3 og C4 ikke må overstige 15 m. Dette modsvarer ikke umiddelbart bestemmelserne i 5.3 hvor det er angivet, at bebyggelse i områderne C1, C2 og C4 ikke må opføres i mere end 2 etager. Skal det ikke forstås således, at byggeri i område C1 må opføres i højde 8,5 m i 2 etager med udnyttelig tagetage og i område C2, C3 og C4 i 15 m i 3 etager med udnyttelig tagetage? 2. Bebyggelsens udformning ny bebyggelse Af 9.1 og 9.2 fremgår at alle ydervægge skal være i teglsten eller pudsede/vandskurede og at alle tage skal have en hældning på 40 til 55gr. og beklædes med tegl eller skifer. Det er min erfaring efter at have arbejdet som arkitekt i 40 år, at man ikke kan bygge i dag som man gjorde for 50 til 100 år siden. Husene bliver enten kedelige og uinspirerede eller for meget, hvis man prøver at efterligne en gammel byggestil. Skal vi ikke åbne op for at vi kan få en spændende og levende by med smukke arkitektoniske oplevelser? Der er så mange eksempler på, at bygninger i moderne formsprog og nye materialekombinationer sagtens kan indpasses mellem smukke gamle huse. God arkitektur er, når bygningen passer ind i på stedet med hensyn til arkitektur, materialer, bygningsskala, og bymiljø, men dette kræver ikke nødvendigvis, at bygningen skal se ud som nabobygningerne. 3. Forslag til ændringer for nybyggeri For områderne C2, C3 og C4 vil jeg foreslå: - Nye bygninger må opføres i op til 4 etager i op til 15 m - alt afhængig af mulighederne for indpasning i området og højden på den tilstødende bebyggelse. Jeg foreslår 4 etager i stedet for 3 etager med udnyttet tagetage. - Få begrænsninger på materialevalg for ydervægge og tagbeklædninger. - Ingen begrænsninger for taghældninger. Der er mange eksempler på, at f.eks. fladt tag passer fint ind i et gammelt miljø.

30 Jeg er godt klar over, at det er meget vanskeligt at udarbejde en lokalplan, der giver de nødvendige restriktioner for at styre den fremtidige udvikling uden at stille præcise strenge krav og at det også efterfølgende kræver mere sagsbehandling vedrørende de enkelte sager. Men jeg håber virkelig, at den nye lokalplan vil åbne op for muligheder for at opføre nye spændende bygninger i Thisted Midtby i et nutidigt formsprog og et spændende materialevalg. Afsluttende vil jeg opfordre til at høringsfasen udvides, da den ligger lige midt i sommerferien. Mange mennesker vil formodentlig slet ikke være opmærksomme på, at planforslaget er blevet offentliggjort. Det er meget vigtigt at få alle gode input med. Med venlig hilsen Annie Rødbro

31 Thisted Kommune Thisted, den 24. juli Asylgade Thisted Vedr. Forslag til Lokalplan nr Bevarende lokalplan for Thisted Midtby. Museum Thy har med interesse læst forslaget til ny lokalplan for Thisted Midtby og vil gerne knytte følgende kommentarer til planen. I 2011 og 2012 deltog Museum Thy i udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Thisted Midtby. I udpegningen blev der foruden de rent arkitektoniske værdier også lagt vægt de kulturhistoriske værdier, så som tilknyttede personer og handlinger. Dette skete ud fra et helhedssyn omkring fastholdelse af kulturarv i en provinskøbstad med fragmenteret bykerne set i relation til oprindelighed. Thisted har stadig mange intakte bymiljøer, men man må også erkende at skiftende tiders vurderinger og behov for forandring har påført byen et noget tilfældigt udtryk rent arkitektonisk. Der er således god grund til at lave gode og holdbare løsninger for den bygningsmasse, som stadig er intakt, og som udgør grundelementerne i forståelsen og oplevelsen af købstaden. Umiddelbart kan det være svært at forstå kommunens tiltag til en ny lokalplan, men begrundelsen er at find én ny balance mellem bevaring i planen forstået som konservering og benyttelse. Det kunne også benævnes benyttelse og beskyttelse! Det pointeres også, at den bevaringsværdige bebyggelse fortsat i høj grad skal være beskyttet og at bevaring af kulturarv kræver opmærksomhed, da udviklingen skal ske i respekt herfor. Det kan være svært at se, hvorfor den eksisterende lokalplan ikke kunne leve op til disse standarter, idet dialogen hele tiden har været et værktøj i forbindelse med ændringer og istandsættelser af bygningsmassen. Når dette er sagt, så håber Museum Thy, at den nye bevarende lokalplan vil blive brugt forebyggende i arbejdet med købstadens bygningsmasse uanset bevaringsgrad, og at der i sagsbehandlingen vil blive lyttet til eksterne samarbejdspartneres (bl.a. Museum Thy) udsagn om kulturhistoriske værdier og kulturarv generelt, så beslutninger både forvaltningsmæssige og politiske må bygge på så solide og alsidige begrundelser som muligt. Museum Thy håber ikke at den nye områdeopdeling af byen vil få den modsatte effekt end den ønskede, nemlig at fastfryse bestemte områder, som værende mere værdifulde end andre i byens struktur. Set fra et musealt synspunkt er det netop helheden som gør Thisted til en helstøbt købstad, hvor skiftende tiders byggeskik og værdier stadig kan aflæses og netop bruges i fortællingen om byen og dens historie. Huse af alle bevaringskategorier er nemlig bevaringsværdige, men på hver deres måde. Mest af alt håber Museum Thy ikke, at den nye bevarende lokalplan vil virke som en glidebane, hvor den eksisterende bygningskultur i fremskridtets navn, igen bliver Sorteper. Med venlig hilsen Jytte Nielsen Museumsleder Museum Thy

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-890 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning Frederikssund Historiske Forening Finder opførelse af

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev Fordebat Fordebatten forløber fra 13. august til 27. august 2018 Lokalplanen er under udarbejdelse. Under

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 133 Domkirkeområdet Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. februar 2017 Etageboligbebyggelse, Nørre Allé 78/Lollandsgade 3, Aarhus C Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet

Læs mere

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe.

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe. Elizabeth Arkin Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Mail: plan.byg@aalborg.dk Nibe den 20. oktober 2014 Indsigelse mod Lokalplan 10-1-106 Undertegnede gør

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 8 Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 1072 Blandet boligområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C og tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby

Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby Plan Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 28. januar 2019 Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby Denne høring er et oplæg til debat om ændring af kommuneplanens rammer for Ø-gadekvarteret.

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

LOKALPLAN 3A4-3 SARFAARSUIT TIMAAT

LOKALPLAN 3A4-3 SARFAARSUIT TIMAAT LOKALPLAN 3A4-3 SARFAARSUIT TIMAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ JUNI 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Nyt rammeområde 4A6 til blandet byområde i Filmbyen. Filmbyen.

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Nyt rammeområde 4A6 til blandet byområde i Filmbyen. Filmbyen. Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 TILLÆG NR. 04 Nyt rammeområde 4A6 til blandet byområde i HVIDOVRE KOMMUNE TILLÆGGETS FORMÅL OG INDHOLD Dette Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 er lavet i forbindelse med

Læs mere

Svar til høring af Syddjurs kommune sags nummer 14/44160: Ansøgning om ophævelse af del af lokalplan nr. 252 for Vrinners landsby.

Svar til høring af Syddjurs kommune sags nummer 14/44160: Ansøgning om ophævelse af del af lokalplan nr. 252 for Vrinners landsby. Vrinners 31.03.2015 Svar til høring af Syddjurs kommune sags nummer 14/44160: Ansøgning om ophævelse af del af lokalplan nr. 252 for Vrinners landsby. Vi vil med dette høringssvar tilkendegive vores utilfredshed

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ophævelse af lokalplan 150A Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade. Juni 2018

Ophævelse af lokalplan 150A Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade. Juni 2018 Ophævelse af lokalplan 150A Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade Juni 2018 1 Indholdsfortegnelse Hvad er ophævelse af en lokalplan? 3 Formål og baggrund 4 Retlige og faktiske

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V MS-X-He-a-2-Gen-0188/SHO Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Indsendt på Københavns Kommunes høringsportal (http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/apollovej-iii-lokalplanforslag)

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A. A 1.1. Banedanmark Ingen kommentar A 1. Meddeler at Banedanmark

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr. 7 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland

Forslag til Lokalplan nr Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr. 7 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Plan, Miljø og Industri 12. april 2019 Medarbejder: lgg Forslag til Lokalplan nr. 17-003 Vilsund Havn - Cold Hawaii Inland og Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Fra: Plan Til:

Fra: Plan Til: Fra: Plan [Plan@randers.dk] Til: Bettina Vahle [Bettina.Vahle@randers.dk] Sendt dato: 19-10-2015 08:17 Modtaget Dato: 19-10-2015 08:17 Vedrørende: VS: Lokalplanforslag nr. 619 Langvang Hej Bettina Her

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 15. maj 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 For at skabe overblik over høringssvarene fra den forudgående høring til kommuneplantillæg nr. 48, er de indkomne svar samlet i denne hvidbog. Planerne

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Kommune Aalborg Historiske Museum Algade 48 Postboks 1805 9100 Aalborg Telefon 99 31 74 00 Fax 98 16 11 31 historiskmuseum@aalborg.dk Vestbjerg 26. august 2016 Vedr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Indsigelse til lokalplan nr. 54.BL1.1

Indsigelse til lokalplan nr. 54.BL1.1 Herning Byråd Rådhuset 7400 Herning Mail : bek@herning.dk Gødstrup den 04-02-18 Indsigelse til lokalplan nr. 54.BL1.1 Landskab og natur side 5 i lokalplan 54.BL1.1 For at sikre og bibeholde Herning Kommunes

Læs mere

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Ajax Alle Friheden Station Gammel Køge Landevej Invitation til at komme med idéer og forslag til et ændret indhold for en del af rammeområde 3C7 Hvidovrevej

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Skanderborg Museumsforening

Skanderborg Museumsforening 1 Skanderborg Museumsforening Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg skanderborgmuseumsforening@gmail.com Skanderborg Kommune. Staben for Kultur, Borger og Plan. Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Læs mere

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens 30 2013 Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 30 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Flintebakken, Horsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE. Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Hvidovrevej

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE. Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Hvidovrevej Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 TILLÆG NR. 03 Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej ej lystv Land HVIDOVRE KO M M U N E Tillæggets formål og indhold Dette Tillæg nr. 3 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens Plan og By Teknik og Miljø Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-21-16 Dato: 18.4.2018 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-28, Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger

Læs mere

Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1.Palle Sørensen, Jægerspris. 1og 2 Bemærkningerne tages til efterretning

Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1.Palle Sørensen, Jægerspris. 1og 2 Bemærkningerne tages til efterretning Lokalplan nr. 070 for et biografcenter i Sillebrocenteret, Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning Palle Sørensen, Jægerspris Et ny biografcenter vil dække et behov for biografunderholdning,

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 3. november 2017 Bilag 2 Høringsbrev Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. maj 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Kommuneplantillæg 10, Årslev Landsbyplan Kappendrup FORSLAG

Kommuneplantillæg 10, Årslev Landsbyplan Kappendrup FORSLAG Kommuneplantillæg 10, Årslev Landsbyplan Kappendrup FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 stk. 1 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Med Venlig Hilsen. Poul Arne Jensen Sct. Mathiasgade 62, 4.tv 8800 Viborg Mobil:

Med Venlig Hilsen. Poul Arne Jensen Sct. Mathiasgade 62, 4.tv 8800 Viborg Mobil: Poul Arne Jensen 19-06-2010 15:50 To: cc: Hanne og Stig Poulsen , Pernille Strand , Jesper Poulsen ,

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene,

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, Frank Pedersen Emne: Lokalplan nr:327 Købmagergades skole. Dato: 3. oktober 2013 11:07:32 Fredericia 3.oktober 2013 Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, 1. Der gives på ingen måde oplysning i

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

LOKALPLAN 3A2-2 EQALUGALINNGUIT

LOKALPLAN 3A2-2 EQALUGALINNGUIT LOKALPLAN 3A2-2 EQALUGALINNGUIT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ AUGUST 2007 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere lokalplan...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-108 endeligt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af bemærkninger Bemærkninger fra Kibæk Maskinstation Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Grøn Struktur Bemærkninger fra Miljøstyrrelsen - Vandforsyning Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 56 til Rammeområde 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade Rammeområde 31.B6 Boligområde nord for K. Møllers Vej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx.

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Fra: Til: Med venlig hilsen Måløv

Fra: Til: Med venlig hilsen Måløv Fra: Til: By, Erhverv og Miljø - Byplan (byplan) [byplan@balk.dk] Sendt dato: 17-04-2017 12:59 Modtaget Dato: 17-04-2017 12:59 Vedrørende: Høringssvar Vedr. Korsvejgård i Måløv. Som genbo til Korsvejgård

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Der har

Læs mere

Forslag til kommuneplanændring nr i Kommuneplan og forslag til til Lokalplan nr , Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus.

Forslag til kommuneplanændring nr i Kommuneplan og forslag til til Lokalplan nr , Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus. Sags nr. 2008-20869. Forslag til kommuneplanændring nr. 2010.2 i Kommuneplan 2010-2022 og forslag til til Lokalplan nr. 01-015-0002, Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus. Notat af 6. september 2010 fra Plan,

Læs mere

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016 Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily Den 22. december 2016 Naboorientering vedr. nyt enfamiliehus i to etager, Hvidovre Strandvej 59 Tak for det tilsendte

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. november 2016 Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere