Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger."

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) <.> = regibemærkninger <Planche 4 Bestyrelsens beretning> Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille sig. I forvejen rykker det ved vores virkelighedsopfattelse, når investorer køber obligationer med negativ rente, som vi ser i øjeblikket. Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. I JØP har vi for længst indrettet os på den nye virkelighed. Vi investerer i dag inden for en bred palette af aktiver, der omfatter aktier, ejendomme, kreditobligationer, infrastruktur, grøn energi, skov og adskillige andre ting. For når døre lukkes i, går nye op. På bagkanten af finanskrisen er der f.eks. opstået nye, interessante muligheder for udlån til virksomheder. Muligheden for at indgå i infrastrukturinvesteringer rummer andre spændende perspektiver. Herunder at foretage grønne investeringer, som vi gjorde det i efteråret ved at placere en halv mia. kroner i en grøn fond i samarbejde med andre. For samarbejde er vejen frem, også for JØP. Som I sikkert ved, besluttede vi i marts at lave et fuldt integreret, administrativt samarbejde med ingeniørerne i pensionskassen DIP. Det nye administrationsfællesskab skal ikke alene gi os en endnu bedre pensionsordning - det er samtidig en meget klar ambition at skabe landets bedste pensionsselskab for akademikere. Det kommer jeg nærmere ind på senere. Under medlemsforslag skal vi blandt andet diskutere vores investeringer i selskaber inden for fossile brændstoffer. Men lad mig først gi et overblik over pensionskassens drivmiddel, nemlig afkastet : <Afkast 2014> 1

2 Vi fik sidste år et afkast på 8,0 pct. før skat, og selv om det isoleret set var ganske tilfredsstillende, var det i den nedre del af branchen i <Planche 5 Renteudvikling 2014> Den væsentligste forklaring på efterslæbet var rentefaldet. Selskaber, der i modsætning til JØP, har mange kunder på høje garantier, fik høje afkast i Det skyldes, at høje garantier kræver renteafdækning, og renteafdækning giver gevinst, når renten falder. I JØP havde vi forventet en rentestigning i Det gik som bekendt lige modsat, og vores taktiske rentedispositioner trak derfor ned i afkastet. Omvendt lykkedes vi med vores aktivfordeling - hvor vi øgede aktieandelen - og vi fik ret i vores forventning til dollaren, som steg kraftigt. <Planche 6 Afkastsammenligning AC-kasser> Hvis vi sammenligner vores afkast i 2014 med de andre større akademikerpensionkasser, har Unipension med bl.a. Magistrenes Pensionskasse har haft et godt 2014, med Lægernes Pensionskasse lidt efter og naturligvis med DIP og JØP tæt på hinanden, da vi jo har fælles investeringsafdeling og fælles overordnet investeringsstrategi. Generelt klarer akademiker pensionskasserne sig betydeligt bedre på både afkastet og omkostning end de kommercielle selskaber, og det gælder både den seneste femårs periode og på længere sigt, som vi skrev om i JØP NYT forleden. Men vi har taget sliden her med for at vise, at vi under de seneste års aktieoptur og altså også i har ligget noget under de andre AC-kasser. Det skyldes bl.a. at vi har valgt en mere forsigtig investeringsstrategi for de omtegnede medlemmer.> <Planche 7 Afkast i aktivgrupperne> Hvis vi tager et kig på de enkelte aktivgrupper, så blev 2014 et nyt, herligt år for aktieinvestorerne, især her i landet. Vores danske aktier gav os et afkast på 17,2 pct. langt mere end de 6,5 pct., som vi fik på det mere lunkne europæiske aktiemarked. På vores amerikanske aktier og vores Emerging Markets-aktier fik vi afkast i niveauet pct. Vores stats- og realkreditobligationer gav 3 pct. i afkast. Det er meget tilfredsstillende, når renten er så lav. Afkastet skyldes primært kursgevinster som følge af rentefaldet. Investeringerne i den aktivklasse, vi kalder kreditobligationer, gav et afkast på 2,0 pct. Vi fik pæne afkast på senior banklån og alternativ kredit. Kollapset i olieprisen punkterede til gengæld obligationerne i de nye emerging markets-økonomier, og det gav os et minus på 7,8 pct. Aktivklassen reale aktiver gav samlet set et tilfredsstillende afkast på 7,7 pct. trukket op af gode afkast på indeksobligationer og ejendomme. Det er også i denne aktivgruppe man finder 2

3 alternative investeringer, som fx. vores investeringer i grøn energi, som vi fortager via målrettede fonde. <Planche 8 Afkast + formue i investeringsprofilerne> Kigger vi på afkastet i vores tre investeringsprofiler, så gav profil 2 sidste år et afkast 8,1 pct. Profil 2 er jo den investeringssammensætning, som følges af medlemmerne i afdeling 2. Afdeling 2 er vores folkerigeste afdeling med mange unge medlemmer med en lang investeringshorisont, og derfor kører vi med en høj aktieandel. Vores omtegnede medlemmer - herunder hovedparten af vores alderspensionister - følger profil 3. Her var afkastet på 7,0 pct. - en anelse lavere end i profil 2, hvilket skyldes en lavere aktieandel. Som I kan se bag mig, er både medlemmer og formue stærkt koncentreret i investeringsprofil 2 og 3, men vi skal ikke glemme profil 1,der fik et afkast på hele 16,4 pct. Medlemmerne i profil 1 har fastholdt deres ydelsesgaranti. Derfor bruger vi renteafdækning, som jo på grund af rentefaldet udløste store gevinster i Gevinsterne gør det muligt for os at leve op til garantierne, men heller ikke mere end det. <Planche 9 JØPs afkast over 5, 10, 15 og 20 år> Selv om afkastkapløbet sidste år blev vundet af selskaber med mange garantipensioner og dermed renteafdækninger, ligger vi fortsat meget fint til på den vigtige bane: det langsigtede afkast. Set over en længere årrække har vores afkast ligget over branchen som helhed. Hvad enten man kigger 10, 15 eller 20 år tilbage, ligger vores afkast tydeligt højere end sektorens gennemsnit. Det er også værd at bemærke hvor godt de akademiske pensionskasser generelt klarer sig i forhold til de kommercielle selskaber. <Planche 10 afkast 2015 til dato> Et smugkig på JØPs afkast for indeværende år viser i øvrigt, at vi har fået den bedste aktiestart i over 25 år. Pr. 22. april lå afkastet på 6,4%, trukket frem af børsnoterede aktier og i mindre grad obligationer, reale aktiver samt vores valutaafdækningen. Så indtil videre tegner 2015 til at blive et godt afkastår. <Investeringsstrategi> 3

4 En god investeringsstrategi er grundlaget for et godt afkast. Den lave rente giver hele branchen udfordringer med også fremover at skaffe fornuftige afkast, og derfor er investeringsstrategien for fremtiden højt placeret på bestyrelsens dagsorden i disse år. <Planche 11 Obligationsomlægning mod aktier> Gennem de seneste 2 år har vi foretaget en betydelig omlægning fra obligationer til aktier, sådan som det fremgår af planchen bag mig, hvilket har hævet afkastet væsentligt. Bestyrelsen har i år planlagt et grundigt review af investeringsstrategien. I den forbindelse overvejer vi, om investeringsstrategien for de omtegnede afdeling1-medlemmer skal ligge tættere op ad den investeringsstrategi, som medlemmerne i afdeling 2 følger. Har man langt til pensionsalderen, kan det være en god løsning, fordi der er god tid til at indhente de tab, som følger med den højere risiko. Men for ældre og pensionerede medlemmer er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Vi skal jo huske på, at for langt hovedparten af vores medlemmer er pensionen fra JØP det økonomiske fundament for pensionstilværelsen. Vi får senere i dag lejlighed til at drøfte dette, idet der er stillet et medlemsforslag om, at de omtegnede afdeling 1-medlemmer skal følge samme investeringsstrategi som medlemmerne i afdeling 2. Som det fremgår af vores bemærkninger til forslaget, er vi ikke afvisende - men vi er på den anden side heller ikke færdige med vores overvejelser. <grønne investeringer> <Planche 12 Neutral> Med 100 mia. kroner under forvaltning i vores fælles investeringsafdeling med DIP, spreder vi vores investeringer over hele verden. Og vi samarbejder i stigende grad med andre pensionskasser, når vi investerer. Det er effektivt, og vi sparer meget store beløb i investeringsomkostninger ved at gå sammen med andre. <Planche 13 Grønne investering Biokraftværk> Et frisk eksempel er vores investering i en ny fond med fokus på vindkraft, biomasseanlæg, eltransmissionsnet og lignende former for infrastruktur på energiområdet. DIP og Lægernes Pensionskasse er også med i fonden, foruden PBU, Nordea, Nykredit, PFA og PensionDanmark. De otte investorer har tilsammen givet fonden et tilsagn på 8 milliarder kroner, hvoraf vi kommer med 545 millioner. Investeringer i energibesparelser og vedvarende energi giver mulighed for et stabilt højere afkast, end vi kan få fra traditionelle obligationer. Det gør investeringen interessant ud fra de afkast- og risikomæssige synspunkter, som styrer vores valg af investeringer. 4

5 Grønne investeringer er et forholdsvist nyt investeringsområde uden en lang historik at støtte sig til. Derfor sker JØPs grønne investeringer primært gennem samarbejder, der giver adgang til de nødvendige kompetencer. Det giver samtidig mulighed for en passende risikospredning, fordi vi som nævnt investerer sammen med andre pensionskasser gennem fonde. <SRI-politik > <Planche 14 Samfundsansvar/SRI-politik> Med ejerandele i over selskaber og kapitalfonde verden over, har vi selvfølgelig ikke detaljeret indsigt i alle selskabers gøren og laden. Derfor forpligter vores forvaltere sig til at efterleve vores politik for samfundsmæssigt ansvarlige investeringer vores SRI-politik og desuden betaler vi et bureau for at holde fast øje med, at selskaberne lever op til vores etiske retningslinjer. Dette sker ud fra en overbevisning om, at selskaber, der udviser samfundsansvar, klarer sig bedst. Hvis der er selskaber på vores aktieliste, som ikke lever op til vores SRI-politik, vil vi søge at påvirke selskabet gennem dialog. Det er ikke altid muligt, og hvad gør man så? Vi har drøftet det indgående i bestyrelsen, og har valgt at skærpe holdningen til selskaber, som er immune over for dialog. Er selskabet hverken til at hugge eller stikke i, vælger vi ultimativt at sælge aktierne. For et selskab, som nægter at lytte, får alligevel problemer før eller siden. I årsrapporten kan man læse mere om vores SRI-politik og den række af internationale konventioner, aftaler og hensigtserklæringer, som vi har underskrevet eller bakker op om på anden vis. <pause> <Planche 15 Neutral> Jeg vil dog knytte et par særlige bemærkninger til SRI-politikkens afsnit om klimapåvirkninger. Her lægger vi vægt på, at selskaberne udviser en adfærd, som ikke bevidst indebærer en alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Vi har tilsluttet os Carbon Disclosure Project, en organisation er kaster lys over selskabernes CO2-udledninger. Sidste år gik vi også med i IIGCC - en international gruppe af institutionelle investorer, som vil skabe bedre rammebetingelser for investering i aktiviteter og teknologi, der kan reducere C02-udledningen. Det er vores overbevisning, at selskaber, der ikke respekterer disse hensyn, før eller senere risikerer at få problemer. Jeg nævner disse ting for at understrege, at bestyrelsen tager klimaproblematikken lige så alvorligt, som vores ansvar for at sikre det højest mulige afkast til medlemmerne. Vi vender ansigtet til problemerne, og vi anerkender dem. Men vi er investorer og ikke politikere - og det skal vi holde fast i. Vi mener grundlæggende, at klimaproblemet først og fremmest skal løses politisk. Vi skal senere i dag diskutere et medlemsforslag om at standse alle investeringer i selskaber inden for kul-industrien og indlede dialog med olie- og gasselskaberne. 5

6 Vi har sympati med ånden i forslaget. Det er veldokumenteret, at kul er en af de helt store syndere i klimaregnskabet. Kommende klimaaftaler vil formentlig sænke rentabiliteten ved kul-investeringer. Samtidig ser vi, at Kinas import af kul er faldet de senere år. Og målt på produktionskapacitet lukkede Europa sidste år mere end dobbelt så mange kulværker, som man åbnede nye. Efterhånden som vedvarende energiformer tager over, vil kul formentlig blive udfaset hurtigere end olie og gas, som i mange år frem vil være en uundværlig del af verdens energiforsyning - og derfor tiltrække investorer. I mange lande er en stor omstilling af energiforsyningen i gang i disse år. Mens denne omstilling pågår, er der en særlig risiko på dette område. Fremadrettet vil vi meget nøje vurdere dette risikobillede, før der investeres. Af disse grunde kan vi støtte intentionen i det fremsatte medlemsforslag. Vi finder dog forslagets ordlyd for vidtgående, bl.a. fordi det ikke tager hensyn til de begrænsninger, der følger af vores investeringssamarbejde med andre pensionskasser som vi lægger stor vægt på at bevare. <Kontorente> <Planche 16 Kontorente 2015> Høje pensioner kræver høje kontorenter, og kontorenterne for 2015 er foreløbigt fastsat til samme niveau som i For omtegnede medlemmer i afdeling 1 er kontorenten fastsat til det forventede afkast på 4,4 pct. efter skat. I afdeling 2 har vi fastsat kontorenten til 4,6 pct., ligeledes svarende til det forventede afkast. Sidste års afkast på 8,1 pct. efter skat er noget højere end kontorenten, og de overskydende reserver har vi henlagt til reserverne med henblik på udjævning af kontorenten over tid. I afdeling 2 tildeles medlemmerne også et pensionstillæg. Det fastsættes løbende og er p.t. på 5 pct. Tillægget skal udlodde de kollektive særlige bonushensættelser, når der er råd til det. Det har der altid været, og det er altså også tilfældet i år. Selv om afkastet i 2014 måske tilsiger et højere kontorente-niveau, har bestyrelsen valgt at henlægge årets overskydende afkast til reserverne. Pensionsprognoserne regner med et afkast på omkring 4,5 pct. efter skat. Det kan over tid blive vanskeligt at fastholde, hvis renten forbliver lav, og så lurer risikoen for pensionsnedsættelser. 6

7 Det vil vi gerne undgå, og derfor har vi valgt at konsolidere og dermed give medlemmerne i afdeling 2 og de omtegnede medlemmer i afdeling 1 nogle ekstra reserver at tære på. Den gode nyhed er, at konsolideringen med sikkerhed kommer medlemmerne til gode på et senere tidspunkt og historisk set har JØP da heller ikke holdt igen på kontorenten i sammenligning med andre. <Planche 17 Kontorente sammenligning > Det har vi illustreret på den næste planche her, hvor vi har sammenlignet de seneste 10 års kontorenter i JØP med et gennemsnit for de kommercielle kasser. Som jeg sagde indledningsvis er afkastet pensionskassens drivmiddel og en vigtig forudsætning for gode kontorenter men en pensionskasse skal i høj grad også bedømmes på evnen og vilje til at udbetale penge til medlemmernes og kundernes depoter i form af høje kontorenter. Og her giver JØP altså en markant højere kontorente end de kommercielle selskaber. <Medlemmer og service> <Planche 18 medlemsoversigt> JØP har gennem en årrække oplevet en stabil vækst i medlemstallet på omkring fem pct. årligt. Sidste år blev vi flere, så vi nu er godt Væksten drives af efterspørgsel på Djøfarbejdskraft både på det private og detdet offentlige arbejdsmarked. På overenskomstområdet er vi ikke i direkte kamp om pensionskunderne, men vi agerer som om vi var. Vores eksistensberettigelse er at levere en fuldt konkurrencedygtig, tidssvarende pensionsordning, en effektiv, professionel rådgivning samt stærke afkast. God medlemsservice er et særligt fokusområde i disse år. God service handler om faglighed, god kommunikation, indlevelse og imødekommenhed. For at sikre, at ordene omsættes til handling, arbejder vi ud fra et servicekoncept, der beskriver den ideelle medlemsdialog med afsæt i JØPs unikke viden om djøfere. Servicekonceptet skal sikre høj medlemstilfredshed, og er indrettet så vi kan måle medlemstilfredsheden systematisk og på den måde blive endnu bedre. <Kommunikation> <Planche 19 Kommunikation> Apropos konkurrence, så indledte vi i år en profileringskampagne målrettet djøfere. Gennem indrykning af budskaber i Djøfbladet, på web og andre fora, hvor djøfere færdes, skal kampagnen gøre opmærksom på de måske oversete fordele ved JØP. Vi sigter ikke mindst efter vores 7

8 mange yngre medlemmer med mindre interesse for pension. JØP har et konkurrencedygtigt produkt, og i en stadigt stigende konkurrencesituation er det vigtigt, at djøferne kender fordelene. Fordelene kan man også læse på joep.dk, som er medlemmernes indgang til alle oplysninger om deres pension, som pensions- og depotoversigter, omkostninger, beregningsmoduler og meget mere. <Planche 20 Nyt JØP-nyt > JØP Nyt er kommunikationskanal i forhold til at holde medlemmerne løbende orienteret og gøre aktivt opmærksom på forhold, der har betydning for deres pension, fx nye skatteregler, ændrede ydelser eller omlægning af pensionerne. Vi er også tilsluttet Pensionsinfo.dk, der samler danskernes pensionsoplysninger - og det gør de godt. Navnlig efter omlægningen i slutningen af 2014, hvor de relancerede sitet i ny indpakning og med nye funktioner. Bl.a. kan man nu trække en depotoversigt, hvis ellers pensionsudbyderen kan levere tallene. JØPs medlemmer ventes at kunne få adgang til depotoversigter via PensionsInfo i løbet af 1. halvdel af 2015, men ellers kan I jo finde dem på joep.dk. <omkostninger> <Planche 21 ÅOP sammenligning> Det er vanskeligt at sammenligne omkostninger på tværs af pensionsbranchen, da selskabernes rapporteringer er noget uens. Der findes dog nøgletal, som alle i branchen skal beregne, nemlig de Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) og de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Her bag mig kan i se en sammenligning af ÅOP for en person, der bliver kunde ved forskellige alderstrin. Man kan fx se, at en 40-årig, der bliver medlem af JØP, betaler en ÅOP på 0,8 pct. mens det koster 1,31 pct. i et kommercielt selskab. Vores omkostninger er med andre ord lave og har den rigtige retning: Administrationsomkostningerne faldt i 2014 til 894 kr. pr. medlem mod kr. pr. medlem i Det var tredje år i træk med fald, og bestyrelsen forventer yderligere fald i de kommende år. I 2015 forventes administrationsomkostningerne at falde til under 825 kr. pr. medlem. <administrationsfælleskab med DIP> <Planche 22 samarbejde DIP/JØP logoer > Omkostninger er et af de områder, hvor vi adskiller os tydeligt fra de kommercielle selskaber. Det er simpelthen billigere at drive et arbejdsmarkedspensionsselskab som JØP, med en homogen kundeskare og målrettede produkter, og hvor overskuddet tilfalder medlemmerne. 8

9 Og for fremtiden skulle det gerne blive endnu billigere og endnu bedre. Min gennemgang af omkostningerne medregnede nemlig ikke effekten af den administrationssammenlægning med DIP, som vi effektuerer her pr. den 15. juni. Sammenlægningen er for os en naturlig afslutning på den rejse, som vi indledte sammen med DIP i 2006, og som undervejs har ført til et stadigt tættere samarbejde. Forrige år sammenlagde vi investeringsafdelingerne, og vi har samordnet vores it-systemer. Så det sidste skridt var ikke så stort og så alligevel. For med sammenlægningen signalerer vi en fælles ambition om at give ingeniører samt jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige akademikere en endnu bedre pensionsløsning, end hver for sig. DIP/JØP vil være den bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked. Det er en offensiv sammenlægning, der skal være med til at skabe konsolideringen i markedet og give de bedste tilbud til medlemmerne på investeringer, produkter og services. Vi tror også på, at vi sammen kan forbedre serien af rigtigt gode afkast. Samtidig ved vi, at en større administrativ enhed langt bedre kan imødegå øgede myndighedskrav. Endelig kan vi udnytte skalafordele til at sikre en fortsat høj kvalitet i betjening af medlemmerne. Vi får også bedre mulighed for at skabe et bredere fagligt miljø, der kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. <Planche 23 Neutral > Vi har naturligvis fået spørgsmålet: Hvorfor ikke en fuld fusion? Hvorfor opretholder I to bestyrelser? Det er grundlæggende et spørgsmål, som medlemmerne afgør. Vi har i begge pensionskasser vurderet, at medlemmerne lægger vægt på egen identitet og på at vælge egne repræsentanter til at styre deres pension. Men måske kan tiden blive moden til en egentlig fusion? Kommer vi dertil, vil det kræve en forudgående diskussion og beslutning på en generalforsamling. Med hensyn til den anden bofælle her i huset, Lægernes Pensionskasse, så har de ikke ønsket at udvide samarbejdet udover det samarbejde, vi har i dag på primært investeringsområdet. Men vi har afleveret en stående invitation til en snak om mulighederne for vores langsigtede vision om en stærk pensionskasse for akademikere omfatter naturligvis også andre gruppe end ingeniører og Djøf ere. Vi tror, at det kunne blive rigtig godt for alle parter. <vederlag> I henhold til reglerne skal jeg hvert år på generalforsamlingen redegøre for bestyrelsens og direktionens aflønningsforhold. De hviler på den lønpolitik, som kan læses på hjemmesiden. 9

10 Bestyrelsen og ledende medarbejdere aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn uden variable løndele som f.eks. bonusordninger. I april 2014 blev bestyrelsesformandens honorar fastsat til kr., næstformanden modtager kr., mens de øvrige medlemmer honoreres med kr. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på ét basishonorar, dvs kr. De to øvrige medlemmer af revisionsudvalget får et tillæg på et halvt basishonorar, dvs kr. hver. Bestyrelseshonorarerne forventes at forblive uændret i Lønnen til JØPs direktion inkl. pension udgjorde 2,5 mio. kr. i Lønnen reguleres i 2015 til 2,6 mio. kr. JØPs lønpolitik, vedtaget på generalforsamlingen i 2013, fremgår af hjemmesiden på følgende adresse Der indstilles ingen ændringer til lønpolitikken. <Planche 24 Valg til bestyrelsen> Og så er det jo valgår ikke bare til Folketinget, men også her i JØP. Bestyrelsen foreslår for den kommende periode genvalg af Martin Randrup Klintholm, Sven- Karsten Topp, Peter Løchte Jørgensen og Torben Huss. Som kandidat til direkte valg på generalforsamlingen foreslås genvalg af Tina Aggerholm. Som formand for Djøf Offentlig fortsætter Lars Qvistgaard i bestyrelsen. Derudover har DJØF udpeget direktør Marianne Thyrring. Endelig har Djøf indstillet, at I genvælger undertegnede som formand for bestyrelsen. Når vi kommer til valgpunkterne på dagsordenen, vil kandidaterne give en kort præsentation af sig selv. Og ellers kan jeg opfordre til at læse den kandidatfolder, som ligger på bordene og selvfølgelig også på nettet. Her kan I læse mere om de enkelte kandidater, om kompetencekrav og om valgreglerne. <afslutning> <Planche 25 Neutral> Jeg vil afslutte min beretning med at takke Torben Visholm og JØPs administration for et godt samarbejde. I har gjort livet let for den nye formand. I har på meget professionel måde gennemført administrationsfællesskabet med DIP. Overskriften har hele tiden været: Hvad tjener JØPs medlemmer bedst? Tak for det og tak for ordet. <slut> 10

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015 JØP Generalforsamling Protokol Tirsdag den 28. april 2015 Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt.

Der deltog 250 medlemmer i generalforsamlingen og herudover var 391 repræsenteret ved fuldmagt. PROTOKOL År 2014 den 28. april afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Fra bestyrelsen deltog:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti Skattereform Skatterabat i 2013, hvis du er fyldt 60 år Side 2 Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7 Afkast Året starter med aktier i front Bagsiden april 2013 JØP NYHEDSBREV J U R

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

NYT. Når det utænkelige sker. Alternative investeringer frem for sløje obligationer OMKOSTNINGER LÆS OM: STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN

NYT. Når det utænkelige sker. Alternative investeringer frem for sløje obligationer OMKOSTNINGER LÆS OM: STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN Når det utænkelige sker Tryghed side 3 NYT NR. 2 / OKTOBER 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE LÆS OM: Alternative investeringer frem for sløje obligationer STÆRK FREMGANG FOR TILFREDSHEDEN OMKOSTNINGER

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016

Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016 Referat fra Ordinær generalforsamling i JØP den 18. april 2016 Formand Anders Eldrup Jeg vil gerne byde velkommen til JØPs generalforsamling i 2016. Dejligt at se så mange er kommet. Vi har en dagsorden,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere