Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger."

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) <.> = regibemærkninger <Planche 4 Bestyrelsens beretning> Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille sig. I forvejen rykker det ved vores virkelighedsopfattelse, når investorer køber obligationer med negativ rente, som vi ser i øjeblikket. Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. I JØP har vi for længst indrettet os på den nye virkelighed. Vi investerer i dag inden for en bred palette af aktiver, der omfatter aktier, ejendomme, kreditobligationer, infrastruktur, grøn energi, skov og adskillige andre ting. For når døre lukkes i, går nye op. På bagkanten af finanskrisen er der f.eks. opstået nye, interessante muligheder for udlån til virksomheder. Muligheden for at indgå i infrastrukturinvesteringer rummer andre spændende perspektiver. Herunder at foretage grønne investeringer, som vi gjorde det i efteråret ved at placere en halv mia. kroner i en grøn fond i samarbejde med andre. For samarbejde er vejen frem, også for JØP. Som I sikkert ved, besluttede vi i marts at lave et fuldt integreret, administrativt samarbejde med ingeniørerne i pensionskassen DIP. Det nye administrationsfællesskab skal ikke alene gi os en endnu bedre pensionsordning - det er samtidig en meget klar ambition at skabe landets bedste pensionsselskab for akademikere. Det kommer jeg nærmere ind på senere. Under medlemsforslag skal vi blandt andet diskutere vores investeringer i selskaber inden for fossile brændstoffer. Men lad mig først gi et overblik over pensionskassens drivmiddel, nemlig afkastet : <Afkast 2014> 1

2 Vi fik sidste år et afkast på 8,0 pct. før skat, og selv om det isoleret set var ganske tilfredsstillende, var det i den nedre del af branchen i <Planche 5 Renteudvikling 2014> Den væsentligste forklaring på efterslæbet var rentefaldet. Selskaber, der i modsætning til JØP, har mange kunder på høje garantier, fik høje afkast i Det skyldes, at høje garantier kræver renteafdækning, og renteafdækning giver gevinst, når renten falder. I JØP havde vi forventet en rentestigning i Det gik som bekendt lige modsat, og vores taktiske rentedispositioner trak derfor ned i afkastet. Omvendt lykkedes vi med vores aktivfordeling - hvor vi øgede aktieandelen - og vi fik ret i vores forventning til dollaren, som steg kraftigt. <Planche 6 Afkastsammenligning AC-kasser> Hvis vi sammenligner vores afkast i 2014 med de andre større akademikerpensionkasser, har Unipension med bl.a. Magistrenes Pensionskasse har haft et godt 2014, med Lægernes Pensionskasse lidt efter og naturligvis med DIP og JØP tæt på hinanden, da vi jo har fælles investeringsafdeling og fælles overordnet investeringsstrategi. Generelt klarer akademiker pensionskasserne sig betydeligt bedre på både afkastet og omkostning end de kommercielle selskaber, og det gælder både den seneste femårs periode og på længere sigt, som vi skrev om i JØP NYT forleden. Men vi har taget sliden her med for at vise, at vi under de seneste års aktieoptur og altså også i har ligget noget under de andre AC-kasser. Det skyldes bl.a. at vi har valgt en mere forsigtig investeringsstrategi for de omtegnede medlemmer.> <Planche 7 Afkast i aktivgrupperne> Hvis vi tager et kig på de enkelte aktivgrupper, så blev 2014 et nyt, herligt år for aktieinvestorerne, især her i landet. Vores danske aktier gav os et afkast på 17,2 pct. langt mere end de 6,5 pct., som vi fik på det mere lunkne europæiske aktiemarked. På vores amerikanske aktier og vores Emerging Markets-aktier fik vi afkast i niveauet pct. Vores stats- og realkreditobligationer gav 3 pct. i afkast. Det er meget tilfredsstillende, når renten er så lav. Afkastet skyldes primært kursgevinster som følge af rentefaldet. Investeringerne i den aktivklasse, vi kalder kreditobligationer, gav et afkast på 2,0 pct. Vi fik pæne afkast på senior banklån og alternativ kredit. Kollapset i olieprisen punkterede til gengæld obligationerne i de nye emerging markets-økonomier, og det gav os et minus på 7,8 pct. Aktivklassen reale aktiver gav samlet set et tilfredsstillende afkast på 7,7 pct. trukket op af gode afkast på indeksobligationer og ejendomme. Det er også i denne aktivgruppe man finder 2

3 alternative investeringer, som fx. vores investeringer i grøn energi, som vi fortager via målrettede fonde. <Planche 8 Afkast + formue i investeringsprofilerne> Kigger vi på afkastet i vores tre investeringsprofiler, så gav profil 2 sidste år et afkast 8,1 pct. Profil 2 er jo den investeringssammensætning, som følges af medlemmerne i afdeling 2. Afdeling 2 er vores folkerigeste afdeling med mange unge medlemmer med en lang investeringshorisont, og derfor kører vi med en høj aktieandel. Vores omtegnede medlemmer - herunder hovedparten af vores alderspensionister - følger profil 3. Her var afkastet på 7,0 pct. - en anelse lavere end i profil 2, hvilket skyldes en lavere aktieandel. Som I kan se bag mig, er både medlemmer og formue stærkt koncentreret i investeringsprofil 2 og 3, men vi skal ikke glemme profil 1,der fik et afkast på hele 16,4 pct. Medlemmerne i profil 1 har fastholdt deres ydelsesgaranti. Derfor bruger vi renteafdækning, som jo på grund af rentefaldet udløste store gevinster i Gevinsterne gør det muligt for os at leve op til garantierne, men heller ikke mere end det. <Planche 9 JØPs afkast over 5, 10, 15 og 20 år> Selv om afkastkapløbet sidste år blev vundet af selskaber med mange garantipensioner og dermed renteafdækninger, ligger vi fortsat meget fint til på den vigtige bane: det langsigtede afkast. Set over en længere årrække har vores afkast ligget over branchen som helhed. Hvad enten man kigger 10, 15 eller 20 år tilbage, ligger vores afkast tydeligt højere end sektorens gennemsnit. Det er også værd at bemærke hvor godt de akademiske pensionskasser generelt klarer sig i forhold til de kommercielle selskaber. <Planche 10 afkast 2015 til dato> Et smugkig på JØPs afkast for indeværende år viser i øvrigt, at vi har fået den bedste aktiestart i over 25 år. Pr. 22. april lå afkastet på 6,4%, trukket frem af børsnoterede aktier og i mindre grad obligationer, reale aktiver samt vores valutaafdækningen. Så indtil videre tegner 2015 til at blive et godt afkastår. <Investeringsstrategi> 3

4 En god investeringsstrategi er grundlaget for et godt afkast. Den lave rente giver hele branchen udfordringer med også fremover at skaffe fornuftige afkast, og derfor er investeringsstrategien for fremtiden højt placeret på bestyrelsens dagsorden i disse år. <Planche 11 Obligationsomlægning mod aktier> Gennem de seneste 2 år har vi foretaget en betydelig omlægning fra obligationer til aktier, sådan som det fremgår af planchen bag mig, hvilket har hævet afkastet væsentligt. Bestyrelsen har i år planlagt et grundigt review af investeringsstrategien. I den forbindelse overvejer vi, om investeringsstrategien for de omtegnede afdeling1-medlemmer skal ligge tættere op ad den investeringsstrategi, som medlemmerne i afdeling 2 følger. Har man langt til pensionsalderen, kan det være en god løsning, fordi der er god tid til at indhente de tab, som følger med den højere risiko. Men for ældre og pensionerede medlemmer er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Vi skal jo huske på, at for langt hovedparten af vores medlemmer er pensionen fra JØP det økonomiske fundament for pensionstilværelsen. Vi får senere i dag lejlighed til at drøfte dette, idet der er stillet et medlemsforslag om, at de omtegnede afdeling 1-medlemmer skal følge samme investeringsstrategi som medlemmerne i afdeling 2. Som det fremgår af vores bemærkninger til forslaget, er vi ikke afvisende - men vi er på den anden side heller ikke færdige med vores overvejelser. <grønne investeringer> <Planche 12 Neutral> Med 100 mia. kroner under forvaltning i vores fælles investeringsafdeling med DIP, spreder vi vores investeringer over hele verden. Og vi samarbejder i stigende grad med andre pensionskasser, når vi investerer. Det er effektivt, og vi sparer meget store beløb i investeringsomkostninger ved at gå sammen med andre. <Planche 13 Grønne investering Biokraftværk> Et frisk eksempel er vores investering i en ny fond med fokus på vindkraft, biomasseanlæg, eltransmissionsnet og lignende former for infrastruktur på energiområdet. DIP og Lægernes Pensionskasse er også med i fonden, foruden PBU, Nordea, Nykredit, PFA og PensionDanmark. De otte investorer har tilsammen givet fonden et tilsagn på 8 milliarder kroner, hvoraf vi kommer med 545 millioner. Investeringer i energibesparelser og vedvarende energi giver mulighed for et stabilt højere afkast, end vi kan få fra traditionelle obligationer. Det gør investeringen interessant ud fra de afkast- og risikomæssige synspunkter, som styrer vores valg af investeringer. 4

5 Grønne investeringer er et forholdsvist nyt investeringsområde uden en lang historik at støtte sig til. Derfor sker JØPs grønne investeringer primært gennem samarbejder, der giver adgang til de nødvendige kompetencer. Det giver samtidig mulighed for en passende risikospredning, fordi vi som nævnt investerer sammen med andre pensionskasser gennem fonde. <SRI-politik > <Planche 14 Samfundsansvar/SRI-politik> Med ejerandele i over selskaber og kapitalfonde verden over, har vi selvfølgelig ikke detaljeret indsigt i alle selskabers gøren og laden. Derfor forpligter vores forvaltere sig til at efterleve vores politik for samfundsmæssigt ansvarlige investeringer vores SRI-politik og desuden betaler vi et bureau for at holde fast øje med, at selskaberne lever op til vores etiske retningslinjer. Dette sker ud fra en overbevisning om, at selskaber, der udviser samfundsansvar, klarer sig bedst. Hvis der er selskaber på vores aktieliste, som ikke lever op til vores SRI-politik, vil vi søge at påvirke selskabet gennem dialog. Det er ikke altid muligt, og hvad gør man så? Vi har drøftet det indgående i bestyrelsen, og har valgt at skærpe holdningen til selskaber, som er immune over for dialog. Er selskabet hverken til at hugge eller stikke i, vælger vi ultimativt at sælge aktierne. For et selskab, som nægter at lytte, får alligevel problemer før eller siden. I årsrapporten kan man læse mere om vores SRI-politik og den række af internationale konventioner, aftaler og hensigtserklæringer, som vi har underskrevet eller bakker op om på anden vis. <pause> <Planche 15 Neutral> Jeg vil dog knytte et par særlige bemærkninger til SRI-politikkens afsnit om klimapåvirkninger. Her lægger vi vægt på, at selskaberne udviser en adfærd, som ikke bevidst indebærer en alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Vi har tilsluttet os Carbon Disclosure Project, en organisation er kaster lys over selskabernes CO2-udledninger. Sidste år gik vi også med i IIGCC - en international gruppe af institutionelle investorer, som vil skabe bedre rammebetingelser for investering i aktiviteter og teknologi, der kan reducere C02-udledningen. Det er vores overbevisning, at selskaber, der ikke respekterer disse hensyn, før eller senere risikerer at få problemer. Jeg nævner disse ting for at understrege, at bestyrelsen tager klimaproblematikken lige så alvorligt, som vores ansvar for at sikre det højest mulige afkast til medlemmerne. Vi vender ansigtet til problemerne, og vi anerkender dem. Men vi er investorer og ikke politikere - og det skal vi holde fast i. Vi mener grundlæggende, at klimaproblemet først og fremmest skal løses politisk. Vi skal senere i dag diskutere et medlemsforslag om at standse alle investeringer i selskaber inden for kul-industrien og indlede dialog med olie- og gasselskaberne. 5

6 Vi har sympati med ånden i forslaget. Det er veldokumenteret, at kul er en af de helt store syndere i klimaregnskabet. Kommende klimaaftaler vil formentlig sænke rentabiliteten ved kul-investeringer. Samtidig ser vi, at Kinas import af kul er faldet de senere år. Og målt på produktionskapacitet lukkede Europa sidste år mere end dobbelt så mange kulværker, som man åbnede nye. Efterhånden som vedvarende energiformer tager over, vil kul formentlig blive udfaset hurtigere end olie og gas, som i mange år frem vil være en uundværlig del af verdens energiforsyning - og derfor tiltrække investorer. I mange lande er en stor omstilling af energiforsyningen i gang i disse år. Mens denne omstilling pågår, er der en særlig risiko på dette område. Fremadrettet vil vi meget nøje vurdere dette risikobillede, før der investeres. Af disse grunde kan vi støtte intentionen i det fremsatte medlemsforslag. Vi finder dog forslagets ordlyd for vidtgående, bl.a. fordi det ikke tager hensyn til de begrænsninger, der følger af vores investeringssamarbejde med andre pensionskasser som vi lægger stor vægt på at bevare. <Kontorente> <Planche 16 Kontorente 2015> Høje pensioner kræver høje kontorenter, og kontorenterne for 2015 er foreløbigt fastsat til samme niveau som i For omtegnede medlemmer i afdeling 1 er kontorenten fastsat til det forventede afkast på 4,4 pct. efter skat. I afdeling 2 har vi fastsat kontorenten til 4,6 pct., ligeledes svarende til det forventede afkast. Sidste års afkast på 8,1 pct. efter skat er noget højere end kontorenten, og de overskydende reserver har vi henlagt til reserverne med henblik på udjævning af kontorenten over tid. I afdeling 2 tildeles medlemmerne også et pensionstillæg. Det fastsættes løbende og er p.t. på 5 pct. Tillægget skal udlodde de kollektive særlige bonushensættelser, når der er råd til det. Det har der altid været, og det er altså også tilfældet i år. Selv om afkastet i 2014 måske tilsiger et højere kontorente-niveau, har bestyrelsen valgt at henlægge årets overskydende afkast til reserverne. Pensionsprognoserne regner med et afkast på omkring 4,5 pct. efter skat. Det kan over tid blive vanskeligt at fastholde, hvis renten forbliver lav, og så lurer risikoen for pensionsnedsættelser. 6

7 Det vil vi gerne undgå, og derfor har vi valgt at konsolidere og dermed give medlemmerne i afdeling 2 og de omtegnede medlemmer i afdeling 1 nogle ekstra reserver at tære på. Den gode nyhed er, at konsolideringen med sikkerhed kommer medlemmerne til gode på et senere tidspunkt og historisk set har JØP da heller ikke holdt igen på kontorenten i sammenligning med andre. <Planche 17 Kontorente sammenligning > Det har vi illustreret på den næste planche her, hvor vi har sammenlignet de seneste 10 års kontorenter i JØP med et gennemsnit for de kommercielle kasser. Som jeg sagde indledningsvis er afkastet pensionskassens drivmiddel og en vigtig forudsætning for gode kontorenter men en pensionskasse skal i høj grad også bedømmes på evnen og vilje til at udbetale penge til medlemmernes og kundernes depoter i form af høje kontorenter. Og her giver JØP altså en markant højere kontorente end de kommercielle selskaber. <Medlemmer og service> <Planche 18 medlemsoversigt> JØP har gennem en årrække oplevet en stabil vækst i medlemstallet på omkring fem pct. årligt. Sidste år blev vi flere, så vi nu er godt Væksten drives af efterspørgsel på Djøfarbejdskraft både på det private og detdet offentlige arbejdsmarked. På overenskomstområdet er vi ikke i direkte kamp om pensionskunderne, men vi agerer som om vi var. Vores eksistensberettigelse er at levere en fuldt konkurrencedygtig, tidssvarende pensionsordning, en effektiv, professionel rådgivning samt stærke afkast. God medlemsservice er et særligt fokusområde i disse år. God service handler om faglighed, god kommunikation, indlevelse og imødekommenhed. For at sikre, at ordene omsættes til handling, arbejder vi ud fra et servicekoncept, der beskriver den ideelle medlemsdialog med afsæt i JØPs unikke viden om djøfere. Servicekonceptet skal sikre høj medlemstilfredshed, og er indrettet så vi kan måle medlemstilfredsheden systematisk og på den måde blive endnu bedre. <Kommunikation> <Planche 19 Kommunikation> Apropos konkurrence, så indledte vi i år en profileringskampagne målrettet djøfere. Gennem indrykning af budskaber i Djøfbladet, på web og andre fora, hvor djøfere færdes, skal kampagnen gøre opmærksom på de måske oversete fordele ved JØP. Vi sigter ikke mindst efter vores 7

8 mange yngre medlemmer med mindre interesse for pension. JØP har et konkurrencedygtigt produkt, og i en stadigt stigende konkurrencesituation er det vigtigt, at djøferne kender fordelene. Fordelene kan man også læse på joep.dk, som er medlemmernes indgang til alle oplysninger om deres pension, som pensions- og depotoversigter, omkostninger, beregningsmoduler og meget mere. <Planche 20 Nyt JØP-nyt > JØP Nyt er kommunikationskanal i forhold til at holde medlemmerne løbende orienteret og gøre aktivt opmærksom på forhold, der har betydning for deres pension, fx nye skatteregler, ændrede ydelser eller omlægning af pensionerne. Vi er også tilsluttet Pensionsinfo.dk, der samler danskernes pensionsoplysninger - og det gør de godt. Navnlig efter omlægningen i slutningen af 2014, hvor de relancerede sitet i ny indpakning og med nye funktioner. Bl.a. kan man nu trække en depotoversigt, hvis ellers pensionsudbyderen kan levere tallene. JØPs medlemmer ventes at kunne få adgang til depotoversigter via PensionsInfo i løbet af 1. halvdel af 2015, men ellers kan I jo finde dem på joep.dk. <omkostninger> <Planche 21 ÅOP sammenligning> Det er vanskeligt at sammenligne omkostninger på tværs af pensionsbranchen, da selskabernes rapporteringer er noget uens. Der findes dog nøgletal, som alle i branchen skal beregne, nemlig de Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) og de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). Her bag mig kan i se en sammenligning af ÅOP for en person, der bliver kunde ved forskellige alderstrin. Man kan fx se, at en 40-årig, der bliver medlem af JØP, betaler en ÅOP på 0,8 pct. mens det koster 1,31 pct. i et kommercielt selskab. Vores omkostninger er med andre ord lave og har den rigtige retning: Administrationsomkostningerne faldt i 2014 til 894 kr. pr. medlem mod kr. pr. medlem i Det var tredje år i træk med fald, og bestyrelsen forventer yderligere fald i de kommende år. I 2015 forventes administrationsomkostningerne at falde til under 825 kr. pr. medlem. <administrationsfælleskab med DIP> <Planche 22 samarbejde DIP/JØP logoer > Omkostninger er et af de områder, hvor vi adskiller os tydeligt fra de kommercielle selskaber. Det er simpelthen billigere at drive et arbejdsmarkedspensionsselskab som JØP, med en homogen kundeskare og målrettede produkter, og hvor overskuddet tilfalder medlemmerne. 8

9 Og for fremtiden skulle det gerne blive endnu billigere og endnu bedre. Min gennemgang af omkostningerne medregnede nemlig ikke effekten af den administrationssammenlægning med DIP, som vi effektuerer her pr. den 15. juni. Sammenlægningen er for os en naturlig afslutning på den rejse, som vi indledte sammen med DIP i 2006, og som undervejs har ført til et stadigt tættere samarbejde. Forrige år sammenlagde vi investeringsafdelingerne, og vi har samordnet vores it-systemer. Så det sidste skridt var ikke så stort og så alligevel. For med sammenlægningen signalerer vi en fælles ambition om at give ingeniører samt jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige akademikere en endnu bedre pensionsløsning, end hver for sig. DIP/JØP vil være den bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked. Det er en offensiv sammenlægning, der skal være med til at skabe konsolideringen i markedet og give de bedste tilbud til medlemmerne på investeringer, produkter og services. Vi tror også på, at vi sammen kan forbedre serien af rigtigt gode afkast. Samtidig ved vi, at en større administrativ enhed langt bedre kan imødegå øgede myndighedskrav. Endelig kan vi udnytte skalafordele til at sikre en fortsat høj kvalitet i betjening af medlemmerne. Vi får også bedre mulighed for at skabe et bredere fagligt miljø, der kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. <Planche 23 Neutral > Vi har naturligvis fået spørgsmålet: Hvorfor ikke en fuld fusion? Hvorfor opretholder I to bestyrelser? Det er grundlæggende et spørgsmål, som medlemmerne afgør. Vi har i begge pensionskasser vurderet, at medlemmerne lægger vægt på egen identitet og på at vælge egne repræsentanter til at styre deres pension. Men måske kan tiden blive moden til en egentlig fusion? Kommer vi dertil, vil det kræve en forudgående diskussion og beslutning på en generalforsamling. Med hensyn til den anden bofælle her i huset, Lægernes Pensionskasse, så har de ikke ønsket at udvide samarbejdet udover det samarbejde, vi har i dag på primært investeringsområdet. Men vi har afleveret en stående invitation til en snak om mulighederne for vores langsigtede vision om en stærk pensionskasse for akademikere omfatter naturligvis også andre gruppe end ingeniører og Djøf ere. Vi tror, at det kunne blive rigtig godt for alle parter. <vederlag> I henhold til reglerne skal jeg hvert år på generalforsamlingen redegøre for bestyrelsens og direktionens aflønningsforhold. De hviler på den lønpolitik, som kan læses på hjemmesiden. 9

10 Bestyrelsen og ledende medarbejdere aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn uden variable løndele som f.eks. bonusordninger. I april 2014 blev bestyrelsesformandens honorar fastsat til kr., næstformanden modtager kr., mens de øvrige medlemmer honoreres med kr. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på ét basishonorar, dvs kr. De to øvrige medlemmer af revisionsudvalget får et tillæg på et halvt basishonorar, dvs kr. hver. Bestyrelseshonorarerne forventes at forblive uændret i Lønnen til JØPs direktion inkl. pension udgjorde 2,5 mio. kr. i Lønnen reguleres i 2015 til 2,6 mio. kr. JØPs lønpolitik, vedtaget på generalforsamlingen i 2013, fremgår af hjemmesiden på følgende adresse Der indstilles ingen ændringer til lønpolitikken. <Planche 24 Valg til bestyrelsen> Og så er det jo valgår ikke bare til Folketinget, men også her i JØP. Bestyrelsen foreslår for den kommende periode genvalg af Martin Randrup Klintholm, Sven- Karsten Topp, Peter Løchte Jørgensen og Torben Huss. Som kandidat til direkte valg på generalforsamlingen foreslås genvalg af Tina Aggerholm. Som formand for Djøf Offentlig fortsætter Lars Qvistgaard i bestyrelsen. Derudover har DJØF udpeget direktør Marianne Thyrring. Endelig har Djøf indstillet, at I genvælger undertegnede som formand for bestyrelsen. Når vi kommer til valgpunkterne på dagsordenen, vil kandidaterne give en kort præsentation af sig selv. Og ellers kan jeg opfordre til at læse den kandidatfolder, som ligger på bordene og selvfølgelig også på nettet. Her kan I læse mere om de enkelte kandidater, om kompetencekrav og om valgreglerne. <afslutning> <Planche 25 Neutral> Jeg vil afslutte min beretning med at takke Torben Visholm og JØPs administration for et godt samarbejde. I har gjort livet let for den nye formand. I har på meget professionel måde gennemført administrationsfællesskabet med DIP. Overskriften har hele tiden været: Hvad tjener JØPs medlemmer bedst? Tak for det og tak for ordet. <slut> 10

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015

JØP Generalforsamling. Tirsdag den 28. april 2015 JØP Generalforsamling Protokol Tirsdag den 28. april 2015 Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 2

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning 4 Forord 5 Bestyrelsen / Ny formand / Samarbejdsstrategi fortsætter / Medlemsservice 7 Skattereform / 2 mia.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere