Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem"

Transkript

1 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014

2 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Alle, importører og producenter, der sælger, udleverer eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer i engangsemballage i Danmark, er forpligtet til at tilmelde sig det danske retursystem. Procedurer og forretningsgange er bestemt af pantbekendtgørelsen, som reguleres af Miljøministeriet.

3 Det er producentens/importørens ansvar at pantmærke Alle emballager med pantbelagte drikkevarer på det danske marked, skal være mærket med et dansk pantmærke. Det er importører og producenter, som har ansvaret for, at produkterne er pantmærket. Mærkning skal ske, før produkterne markedsføres. Det vil sige, før de sælges eller udleveres af importøren eller producenten. Salgssteder, fx butikker, må altså ikke selv mærke produkterne. Produkter kan importeres uden, at de er pantmærket, men de skal være tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. De importerede produkter skal være pantmærket, inden de sælges eller udleveres af importøren. Har I en butik, må der ikke findes produkter uden pantmærker i butikken. Der må gerne være produkter uden pantmærker på et lager, produkterne skal dog være tilmeldt, og lageret skal ligge i en afstand af mindst én kilometer fra butikken.

4 Tilmelding til Dansk Retursystem A/S En virksomhed kan tilmelde sig som importør eller producent ved at udfylde en tilmeldingsformular på Vær opmærksom på, at I ved tilmelding, har pligt til at oplyse ALLE jeres adresser, hvor virksomheden har nogen form for aktivitet. Når virksomheden er tilmeldt, og I har modtaget et tilmeldingsbevis fra Dansk Retursystem A/S, kan I tilmelde jeres emballager. I tilmelder emballager (flasker og/eller dåser) ved at udfylde en emballagetilmeldingsformular på Når I tilmelder jeres emballager, bliver I også bedt om at sende to emballager (flasker og/eller dåser) af hver produktvariant (smagsvariant) til Dansk Retursystem A/S. I skal tømme emballagerne, inden I sender dem. Vi skal bruge emballagerne til at sikre, at returautomaterne kan læse disse. Det tager højst fire uger at afgøre, om et produkt kan tilmeldes. Det forudsætter dog, at Dansk Retursystem A/S har modtaget korrekt udfyldte tilmeldingsformularer, to emballager af hver produktvariant (smagsvariant), og at pantmærkningen på en eventuel etiket, overholder pantbekendtgørelsens krav. Det er derfor altid en god idé at begynde tilmeldingen i god tid. Vil I tilmelde produkter med pantmærke og stregkode trykt direkte på emballagen eller dennes etiket (primær mærkning), skal Dansk Retursystem A/S sikre, at mærkningen overholder pantbekendtgørelsens krav. Derfor skal I sammen med to eksempler på flaskeformen sende det endelige layout af etiketten med de faktiske størrelsesforhold til Dansk Retursystem A/S. Layoutet kan sendes på print med posten, mailes som pdf-fil eller jpg-fil til eller I kan vedhæfte det i forbindelse med elektronisk tilmelding.

5 Hvis I tilmelder jer primær mærkning stiller Dansk Retursystem A/S krav om en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse, I vil blive kontaktet vedrørende sikkerhedsstillelse. Denne skal stilles, inden tilmeldingen kan færdigbehandles. I skal også være opmærksomme på, at tilmelding til primær mækning kan bortfalde, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes. Dansk Retursystem A/S står til rådighed med hjælp og rådgivning i forbindelse med tilmelding. Kontakt os på eller telefon , afdelingen for kvalitet og emballage. Tilmeldingsformular, emballagetilmeldingsformular finder I på www. emballageregistrering.dk. Manualer om tilmelding og mærkning finder I på hjemmesiden, under Importører og producenter.

6

7 Når I har et emballagetilmeldingsbevis kan I markedsføre I må importere, sælge, udlevere eller på anden måde markedsføre jeres produkter, når I har modtaget emballagetilmeldingsbeviset på de tilmeldte produkter. Når Dansk Retursystem A/S har modtaget alle nødvendige oplysninger, tager det højst fire uger at afgøre, om et produkt kan tilmeldes. Det forudsætter dog, at Dansk Retursystem A/S har modtaget korrekt udfyldt tilmeldingsformular, to emballager af hver produktvariant (smagsvariant), og at pantmærkningen på en eventuel etiket, overholder bekendtgørelsens krav. Når Dansk Retursystem A/S har godkendt tilmeldingen af et produkt, bliver de relevante data indlæst i butikkernes returautomater, og I modtager et emballagetilmeldingsbevis. Det betyder også, at returautomaten ikke udbetaler pant til jeres kunder, før I har modtaget jeres bevis. I kan altså tidligst begynde at sælge eller udlevere et produkt, når I har modtaget et emballagetilmeldingsbevis. En betingelse for at Dansk Retursystem A/S kan udstede og sende tilmeldingsbeviset er, at I har: betalt et eventuelt emballagetilmeldingsgebyr på kroner 2.000,- eksklusiv moms - gebyret skal kun betales for den første emballage i et kalenderår. afklaret rapporteringsform har underskrevet og returneret en tro- og love-erklæring, hvis I tilmelder et produkt, hvor stregkode og pantmærke er trykt direkte på emballagen eller dennes etiket. at bankgaranti/sikkerhedsstillelse er givet til Dansk Retursystem A/S, hvis I tilmelder primær mærkning.

8 Husk emballagetilmeldingsbeviset når I importerer Vil I importere et produkt til Danmark, fra eksempelvis Tyskland, skal produkterne ledsages af et gyldigt emballagetilmeldingsbevis over grænsen. Det er også tilladt at bruge en kopi af beviset. Beviset eller kopi af beviset skal altid følge produkterne, uanset hvorfra de importeres. Inden I importerer produkter til Danmark, skal produkterne altså være tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Ved import af produkter tilmeldt med et sekundært, selvklæbende pantmærke, som manuelt sættes på emballagen, skal I være opmærksom på følgende: Den oprindelige stregkode og GTIN (tilligere EAN-nummer), som fremgår af emballagetilmeldingsbeviset skal stemme overens med den oprindelige og direkte påtrykte stregkode og GTIN på det produkt, I er ved at importere. Stregkode GTIN Der kan være produkter, hvor der ikke findes en direkte påtrykt og oprindelig stregkode og GTIN. Disse vil, som det også vil fremgå af emballagetilmeldingsbeviset, altid blive tilmeldt med en pantetiket, som også omfatter en stregkode og GTIN-nummer, som alene er godkendt til det danske marked.

9 Pantmærkning Ved tilmelding af nye emballager skal I tage stilling til, hvordan emballagen skal pantmærkes. Pantmærket består af en cirkel med to pile, en pantkode i form af fem sorte prikker samt teksten pant A, B eller C. Bogstaverne viser om panten er på 1,00, 1,50 eller 3,00 kroner. Mærkningen kan ske ved direkte tryk på emballagen eller emballagens etiket (primær mærkning). I kan også vælge sekundær mærkning, det vil sige manuel mærkning med en selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos Dansk Retursystem A/S. Hvis I ønsker primær mærkning, kræver det, at I kan stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Kontakt afdelingen for Kvalitet og Emballage, hvis I vil vide mere om denne mulighed. Det er vigtigt, at I nøje læser vores mærkningsmanualer, så I er opmærksomme på de forskellige krav, som stilles til de forskellige mærkningstyper. Primær mærkning deles op i to kategorier: 1. Pantmærket trykkes direkte på emballagen eller emballagens etiket sammen med en stregkode og GTIN-nummer, som alene er godkendt til det danske marked. Dette er den oftest benyttede mærkningskategori. Stregkode og GTIN-nummer behøver ikke være dansk, men skal være unik for det enkelte produkt, den enkelte producent/importør samt for det danske marked. I skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at stregkode og GTIN-nummer kun bruges på det danske marked.

10 2. Pantmærket trykkes direkte på emballagen eller emballagens etiket sammen med en global stregkode og GTIN-nummer. Denne mærkningsform anbefales ikke og bruges sjældent, da mærkningen til det danske marked under alle omstændigheder skal være unik. Det vil sige, at det danske pantmærke kun må placeres på de produkter, der markedsføres i Danmark. Vær også opmærksom på, at en global stregkode og GTIN-nummer kan benyttes af flere producenter eller importører samtidig, hvilket kan være uhensigtsmæssigt - ikke mindst i forhold til hæftelse. Sekundær mærkning Tilmelding til sekundær mærkning kræver ingen garanti.ved sekundær mærkning mærkes emballagen med en selvklæbende pantetiket, som kun kan købes hos Dansk Retursystem A/S, og sættes på emballagen manuelt. Pantetiketten består af pantmærke, pantkode samt materialekategori, der beskriver om emballagen er lavet af aluminium, stål, plast eller glas. Dansk Retursystem A/S vurderer om produktets oprindelige direkte påtrykte globale stregkode og GTIN-nummer kan anvendes, eller om pantetiketten også skal omfatte stregkode og GTIN-nummer, der alene er godkendt til det danske marked. Det sker fx, når produktets oprindelige direkte påtrykte stregkode og GTIN ikke er læsbar i butikkernes flaskeautomater eller mangler helt. Derfor skal Dansk Retursystem A/S altid modtage to emballager, så vi kan teste dette.

11 Ommærkning Pantetiket med stregkode anvendes også ved ommærkning af et produkt i tilfælde af fejlmærkning eller ved mærkning, hvor pantbekendtgørelsens krav ikke er overholdt. Ommærkning kræver altid en særskilt tilladelse og tilmelding fra Dansk Retursystem A/S. Registreret varemærke Bemærk at det danske pantmærke er et registreret varemærke, som ejes af Dansk Retursystem A/S. Det er unikt for Danmark og må altså ikke trykkes eller placeres på produkter, som producenter eller importører markedsfører udenfor Danmark. Læs mere om pantmærkning på vores hjemmeside: under Importører og producenter.

12 Bestilling af pantetiketter Hvis I har valgt sekundær pantmærkning med selvklæbende pantetiket, skal I bestille pantetiketter hos Dansk Retursystem A/S. Det kan I gøre, når I har tilmeldt jeres emballager. I skal bruge vores portal, når I skal købe pantetiketter. Her kan I søge jeres tilmeldte produkter frem, genbestille tidligere ordrer og betale med betalingskort. I kan også vælge at betale med faktura. Når vi har registreret jeres ordre på pantetiketter, vil I, modtage fakturaen, dog skal I først have betalt et eventuelt emballagetilmeldingsgebyr og valgt rapporteringsform. Fakturaen betales via Danske Bank. Kontonummer fremgår af fakturaen. Oplys fakturanummer ved indbetaling. Når vi har registreret jeres indbetaling, trykkes og afsendes etiketterne fra Dansk Retursystem A/S med følgende leveringstid: Pantetiketter uden stregkode: 2 hverdage Pantetiketter med stregkode: 7 hverdage

13 Rapportering af salgstal Som producent eller importør skal I betale pant og driftsgebyr for hvert enkelt produkt, I sælger eller udleverer på det danske marked. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve korrekt pant og driftsgebyr, skal I derfor, i visse tilfælde, rapportere salgsmængderne for alle jeres tilmeldte produkter. For produkter i engangsemballager med primær mærkning skal I: 1. Rapportere jeres salg hver hver 4. uge på et detaljeret niveau 2. Har I kun glas, kan I efter nærmere regler vælge mellem lempet rapportering hver 4. uger eller detaljeret rapportering hver 4. uge For produkter i engangsemballage med sekundær mærkning kan I vælge mellem: 1. Ingen rapportering 2. Detaljeret 4-ugers rapportering Mere information om de enkelte rapporteringsformer finder I på www. dansk-retursystem.dk, under Importører og producenter.

14 Omkostninger til pant- og retursystemet Den første emballagetilmelding i et kalenderår koster kroner 2.000,- eksklusiv moms (emballagetilmeldingsgebyr), og dækker også øvrige tilmeldinger det samme år. Derudover kommer omkostninger til pant samt pant- og driftsgebyr for det pågældende produkt. Hvis I ønsker primær mærkning, kræver det desuden, at I kan stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Læs mere på vores hjemmeside: under Importører og producenter.

15 Nytilmelding af et produkt Visse tilfælde kan kræve en nytilmelding af et produkt, fx ved: ændring af emballagens form, volumen, vægt, materialer, produktnavn, indhold eller stregkode ændring fra genpåfyldelig emballage til engangsemballage eller omvendt (genpåfyldelig emballage indsamler producenten selv, vasker og fylder igen, engangsemballage indsamles af Dansk Retursystem A/S og skal mærkes med det danske pantmærke) skift af mærkningskategori ændring af layout efter det er godkendt. Dansk Retursystem A/S skal altid have den endelige version dispensationsansøgning Ved de fleste ændringer kræves skift af stregkode og GTIN (tidligere EAN-nummer). Kontakt os altid på telefon , hvis et produkt skal ændres, for at høre om jeres muligheder. Læs mere på vores hjemmeside: under Importører og producenter.

16 Der er hjælp at hente Vi er i Dansk Retursystem A/S altid klar til at hjælpe og svare på spørgsmål. Kontakt os venligst på tlf , afdelingen kvalitet og emballage eller send en mail på Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Februar 2014

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere