fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200"

Transkript

1 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke fr avsluttet. Der blev ialt pfisket trsk beregnet til stk. mt ifjr 63 6] stk. g i = stk. Partiet iaar er betydelig inindre end i de nærmest fregaaende 6 aar, men nget større end aarene før Det daarlige fangstutbytte iaar maa fr en del tilskrives det daarlige veil' mtrent gjennem hele fisket, men ellers synes der gsaa at ha været gjennemgaaende mindre fisketyngde paa bankerne iaar mt i de sidst fregaaende aar. Utbyttet av aarets vaarfiske stiller sig sammenlignet med de 11 fregaaende aar saaledes: Onsdag 30 juni 1915 Rtskjær ' Russebeh. ' l Landets trskefiskerier har iaar git et samlet utbytte av stk., hvilket er mindre end utbyttet i de fregaaende 3 aar, men større end i nget tidligere aar før De egentlige skreifiskerier var iaar mindre end i 1914 g 1912, men tildels meget større end i tidligere aar. Lftfisket gav aar et større utbytte end i en række fregaaende aar, mens Rmsdalsfisket blev mindre end i 1914 g 1912, men større end i tidligere aar. Grunden til at fisket i Rmsdals amt iaar blev mindre maa nærmest tilskrives de uheldige veirfrhld mens trsken std ute paa bankerne. A. v Nr. 26 Fisken iaar var i sin almindelighet større end i de fregaaende aar, like sm den flere steder gsaa var nget fetere, hvrfr tranpal'tiet tiltrds fr det mindre skreiparti blir større end man_.ejlers kunde ye_nlt. _Det er kun 1914, 1912 g 1908 sm pviser et større tranparti. Rgnpartiet er derimt større end i nget tidligere aar, 1914 undtat. Sammenlignet med de fregaaende 11 aar stillet utbyttet sig iaar saaledes: Aar DaDp D edicintr. hl. Lever hl. Rgn hl ' A alt' Hængt Saltet det samlede parti har Finmarken bi al' 1000 stk., stk stk. dradd med stk., vinter g vaarnsket sammenlagt, mens Finmarken Prisen paa saavel fisken sm bi ifjr hadde stk. g i 1913 prdukterne var høiere en tidligere ver halvparten av det samlede kvan aar gj'ennem hele sæ.. s.. ngen i de fleste turn. distrikter, særlig i, Finmarken, hvrfr <4:921,l 044 Landets samlede trskefiskerier stil pengeutbyttet tiltrds fr at partiet ' ler sig iaar sammenlignet med de 11 er mindre end i de fregaaende aar _ , nærmest fregaaende aar saaledes: vil bli betydelig større end i nget tid r ligere aar. Pengeutbyttet av aarets Aar alt Hængt Saltet trskefiskerier vil antagelig dreie sig stk stk stk mellem 30 a 35 milliner krner. Ut la byttet fr 191,4 e endnu ikke beregnet, men antages at ville andra til ca. 27 Det til rtskjær hængte kvantum g milliner krner. Fr de fregaaende det russe behandlede kvantum har a, aar har det været: i de sidste 12 aarutgjrt: ,... kr Rtskjær Russebeh. kg: _ ) : ,6.4:00' l ai! HW ,.,. ; ' 'L ; _5_8..;... 5_8:' :..._30._.'_70_' ,,

2 .' '.., ', fjrd UKlnNTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT 1'RA FSKERDREKTØREN 30 juni kr Fra Streggen g Trænabankerne er baater , mtrer 1000, Vardd liner gj ennemgaaende smaat, smaabaater, tringer ',' i løpet av uken indkmmet endel dam , smaadækkere, skøher faa land w 14 02Q 000 pere med fra 6500,til J5000 lange kmne , Havningberg liner 250. b 3CO, enkel 1500, Syltefjrd dypsagn enkel ,..... l 405 _g rsme fruten endel kveite. Mtr søndagsnat 300, liner 300, Baadsfjrd line baaternes fangster varierte i alminde skøiter )00, enkel 3000, Kngs , Berlevaag , 190 ri'.. :'.>... '... :, 12:60.2,000,1ighet mellem;1000 g:4000 lange l!'inkngkjeilenikke nævneværdig, Gamvik ': :'. :'... '... ':..,,13') 1'0'000' dg'bfslrie> FO'r Andenes gbleikvar pkmne linebaater 70200, :Thiehavn agnmangel, Tømmervik hyse, Sværhlt , l sket sm,aat fruveir. tiden 13 90'=300 hyse, Gjesvær smaadækkere til 350, juni ku'n pfisket 1450 fisk. Sandvikvær 2 skøiter 400, Tufjrd agnmangel. Rikelig' ldde tils tede Laksefj rden, Dyfj rd,,sildefisket i Nrdlands amt har Røst blev kun fisket fisk Kifjrd, Vikhavn, Skjøtningberghavet. været drevet i sidste uke. Aasvær fr strmhindring. Fra Sklinnaban Amtmanden. i esna blev i uken sat 6 m.indre stæng kerne er indkmmet til Leka i april Opslag 35. Vadsø :d3;6: Vadsø ptil 150 trsk, Kiberg , Vardø , sild,' der betegnes sm strsild. Silden g mai maaneder fisk til Smaadækkere, skøiter , Baadsfjrd er ca. 31 cm. lang g veier 3 hg., er en vær di av kr , Berlevaag , Finkngkjeilen , Gamvik fet g av fin kvalitet. Langt mere Kystmakre.1fisket faldt bta fr , Mehavn ikke landkmmet, Kjøllekunde været. stængt., hvis der hadde Kristiansand, hvr ukefangsten blev: fjrd 750, Skjøtnil1g'berg' dypsagn smaabaater ptil 1000, Hnning'svaag intet fiske, Kjelvik været telefn til Aasvær, saa ntbruk stk., men frøvrig var fisket , Gjesvær 250, Sandvikvær kunde blit varslet. alt blev i Aasvær smaatlangs hele kysten. rril Lange; Størsteparten fremmede fiskere, hjemreist. Ldde sild tilstede Tubøel1. F'iskeptat 600 maal, hvrav saltet 900 sund indbragtes , til Kragerø priser / 2, leverpriser tønder til handelsva,re, pris 24 kr. pr g til Grimstad stk Amtmal\den. Opslag 35. Vadsø 24/6: Vestre Jakbselv 'maal. Der var tilstede 8 ntbruk g uken blev ialt anmeldt pfisket liner gjennemsnitlig 100 trsk, Vadø 150, 7 kjøpere. Træna er saltet 900, stk. Ekkerø 200, Vardø dypsagn smaabaater 0l)til 200, smaadækkere, skøiter liner , fin kvalitet. Gjenstaar l litet stæng.' Prisen i Kdstiansand har hldt sig smaabaater, tringer , Gamvik enkel Sydnesøy endel stæng, hvrav saltet ppe, saaledes har salgsprisen hldt dypsagnbaat 400, liner 10041)0, Rlfsø linetrækninger Fiskepris 1020, 600, pris 2028 krner. Ved sig fra kr pr. snes g leverpris Opsynet hævet. Nesøy i Rødøy er sat enhel del stæng, utsalgsprisen til hjemmefrbruk fra Amtmanden. dei' skj' ønsmæssig indehlder fra 50 til 1'030 øre' pr. stk Opslag 35 Vadsø 25/6: Finmarkens vaarfiskekval1tum trsk, derav 500 maalst1'sild av gd kvalitet, fet alt ei' iaar pfisket stk. hængtrundfisk , TtRkjær , f d ' St l O '11 t ' saltet klipfisk , russebehancllet g y 19. Ør1'e se ca. 5, O Sl C l m, l g, ' , iset Leverkvantum 1611 maalet. Der erptat l.oomaal, stk. i Av aarets fangst er hl. Dampmedicintran 9782 tønder. Opsynet hv, rav saltet 1500 k. k '1 hævet. Amtmanden. tnder, pris ,st. set g e sprtertt ut. Opslag 8. 28/6: Landets trskefiske til kr. pr. maa1. landet, alt. i Kristiansand, mt ifjr juni 66.s milliner stykker, hvrav 14.9 hængt, alt er i disse distrikter 0, pnsket ca stk. Der er saltet flækket 48.6 saltet, hl. dampmedicintran, 8871 hl. lever mt 2600maal sild, hvrav saltet stk. mt ifj.r stk iJ ,.. Sildefisket i Nrdsjøen er frem deles smaat g der er liten deltagelse Veiret. M et e r lg is k e Obs e 1' Telegraferingen phører. iaar. sidste uke indkm kun 3 farva t ri um beretter: tøier,. hvrav l til Bergen, med, 80 Sydkysten hadde j de fem første Kystmakrelfisket. g 2 fadøier til, Espevær med ialt 60 dage av uken sydvestlig eller vestlig, Opslag /6: Kystmakrelfisket: Sidste ',Prisen i ergen var kr. 3.3 pr. svak eller labes bris senere laber bris uke anmeldt pfisket stykker makre, 'tønde., Talt er til 2 6 jqni anmeldt ind., hvrav til Krisbiansand Ttalfangst av NO. iaar stykker mt i 1914 bragt 550 N'dsjøsild mt 1248 i Paa vestkysten hadde man de 4 g i Saltet fiækket 9070 mt :'19f4,3159 i 1913 g 5715 i i Prisen var i Kristiansand,, første dage vestlig eller nrc1vestlig fra kr pl'. snes g i smaasalg Bri'slinfisket ha. y faldt go,dt i de,.. u laber bris, senere svak eller laber NO øre pr. styk. '.sidsteuer. tiden 1419 juni er, Nrdlandskysten hadde de 4 første,tilført Stavarige,r'31175 skiæpper bri8 dage laber bris av SV, senere svak FetsHdfisket. Jing, hyran fra Stavanger amt, eller laber nrdenvind. Det samme.1:0460' fra Sønd,re g 500 skj. fra var tilfældet i Lften, hvr dg vind 'Nrc1reHergenhus amt. Prisen val', k'>4 pr. s'k, j. De.suten tilførtes Sta styrken var litt større.. Finmarkskysten hadde den første ange'l' '6210 skj. snlaasild g 1790 skj.. halvpart av uken svak eller laber bris, :blanding, pris henhldsvis kr. 2 g 3. av S eller SO, senere Veller NV av Bank fi sk et hlder sig fremdeles..., samme styrke. ;btc begync1elsen av uken km hjem til 'Aalesund endel fiskedampere fra Færøbankerne efter 1 1 h2 ukers tur Telegrammer. medfartgster fra 7000 til larige g brsme g Skreifisket. k ' 't' D l dd d Opslag 35. Vadsø 22/6: Grænse Jakbselv \'81 e. esuten la e ngen av am liner gjennemsnitlig 300, Vadsø, Ekkerø 'perne 2000.:.6000 saltet trsk. ' smaabaater liner gjennemsnitlig 100, Kiberg Opslag 48. Bdø 26/6: Nesne.: Aasvr sidste uke 6 smaa stæng frmentlg' strsld eller islandssild, hver sild ca. 31 cm. lang g veier 3 hg fet fin kvalitet. Langt mere sild kunde være fisket m der mens stængningen paagik hadde været telefn til Aasvær saa ntbruk kunde blit varslet. alt ptat 600 maal, hvrav saltet 900 tønder. Pris 24. Tilstede 8 ntbruk, 7 kj øpere. Lurøy: Træna saltet 900 tønder, trekaas g firekaas fin kvalitet, gj enstaar kun et litet stæng. Syd Nesøyendel stæng, saltet 600 tønder, pris 2028 krner. Rødøy: Ved Nesøy i RødØY el' sat stæng, skjønsmæssig indhld fra 50 til 500 maal strsild, gd kvalitet, fet g fyldig, størrelse ca. 500 sild pr. maa.l. Optat 1000 maal, saltet 1500 tønder. Pns Amtmamlen.

3 30 juni 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 207 Sildefisket i Nrdsjøen. Opslag 9. 28/6. Til 6 juni anmeldt ilandbragt 550 tønder fiskepakket N rdsj øshc1 mt 1248 i 1914, 3159 i 1913 g 5715 i Utenlandske fiskerier a Uken 2026 juni. Mai 1915 l 1914 Statistik ver Hllandske sildefiske g sildehandel (Ved fiskeri agent Assersn). ndbragt frasjqjen: 15 fuldsild, 8857 matties, 44 uganet, tils telr ,,_ rrilsammen 5 mdr fuldsild, 8872 matties, 44 uganet, tils tdr, Det svenske makrelfiske med 5 mdr drivgarn er nu nærmest slut, da det ikke længer ansees lønnende, idet makrellen ved ukens begyndelse blev brte. 1\t1an hadde kun ngen hundrede snes i sid ste uke. Derimt paagaar der nu et livlig drgemakrelfiske mellem den svenske kyst g Skagen. Den største del av fangsten sælges i Skagen. Sverige var partiprisen fra kr til kr. 3 pr. snes. Sardinfisket. Telegrammer. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 20/6: Sardinfisket claarlig. Markedsberetninger m v. Uken 2026 juni. Telegrammere Saltsildmarkedet. Opslag 1. 24/6: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Damptran 180, hvaltran nr. O ca. 143, bruntran ca. 100, linlje HiO. Opslag 1. 28/6: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Saltsildmarkedet :. Stettin: Livlig frretning, pris slsild 4748 g 54, vaarsild , fetsild ufrandrede priser, men bedre efterspørsel. Hamburg: Markedet ufrandret fast med stigende priser, slsild 4954, vaarsild , skjæresild 60/70 stk. 40 J&., 40/50 42 J&., svensk largespents 41, spents 38, skjæresild 30/36 stk Jf;&., hllandsk matjes 65. T'aumarkedet: Damptran , hvaltl'an nr. O , bruntran 105, linlje 180. ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 23/6: Fiskeriagent Assersn telegraferer: HamburgAltna: Grnndet smaa tilførsler er markedet jgj en fast, priseme sidste dage steget, mørk hyse 1129, lys 4143, trsk 1835, sei 1834, flyndre 2733, kveite 3078 laks , smaa , høieste priser idag. Opslag 3. 28/6: Fiskeriagent Assersn telegraferer: HambnrgAltna : Priser sei 3035, trsk 34, hyse lys 39, flyndre 1839 kveite 3096, laks ' Klipfiskmarkedet. Oplag 5. 23/6: Generalknsulen Bilba telegraferer: Salg 150 nrsk, priser ufrandret. Santander salg 350 nrsk, priser ufrandret. Lndn 25.G. Paris ndført fra utlandet: Sum av egen fangst g ind ført sil d: Strbritannien..., 136 Mai , tdr: Sverige ,,_ Andre lande '' Tils. 5 maaneder 1915, Tils. mai , Utførsel av sild Tils. 5 maaneder Til Amerika Til Eurpa.... l 699 Knsulatberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat: 21 juni 1915: mprt g msætning av klipfiskfra 1319 juni 1915, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg 150 nrsk. ngen behldning. Prisen fr lste srt pgaves ntert til pesetas 67 a 69 frnrsk. Santander. Salg 350 nrsk. ngen behldning. Prisen fr 1 ste srt pgaves ntert til pesetas 69 a 70 fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes i9/6 : Pesetas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris., Pesetas pr. 1 a/v l/lndn. Til mai Tils. 5 mndr ,, , _ Havana i tidsrummet 18/2S/5 meddeles følgende: ndførselen andrg til 2234 kasse,r g 270 tabaler. Behldningen pr. 28/ 5 var anslaat til kasser ialt, hvrav kassei' nrsk fisk, sktsk 200 g 'kanadisk 200 samt 300 tab aler. Priserrie var ifølge Revista Offieial fr nrsk fisk $ , ingen iltering.. fr sktsk; der nteres fr den niske vare $ Kurser: Lndn 60 div (.:8 a $4.44) 117/ 8 a 12 % P. Paris,3 d/v... ; 3 1 / 4 a 3 1 /s/fj P. New Yrk 3 d/v. '4 J / 4 a 4 3 / 8 %, P. følge inc1bereninger fra vieknsu. F'a: ieeknsulat:t i Du.arnenez cl.at. Sden mm ærbødge laterne har sardmfisket under frløpne :/,9 JUn 1915: uke været daarlig. Fra Santander indberetningav 12te har sardinfisket. meldes m nget fiske, men.lave pri været ganske gdt fr, Audierne g ser paa grund av mangel paa kjøpere. Duarnenez. Fangsten er fra 3 til Vig har man ptat 512 kurvel' pr. baat, prisen 15 fres. pr. Rgnmarkedet i Vig frhlder sig tusen. Nu er det i det hele en 150 fulclstændig dødt. ukens løper der baater utrustet til sardinfisket; antallet indført 200 tønder, hvilket gjør be av baatene er de alminc1eljge aar 400. hldningen av denne vare til ca ngen rglltilførsel, i denne uke. tønder. Fra legatinen i Havana, dat. 3 j}lni 1915: Angaaende klipfiskmarkedet i

4 208 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 juni 1915 Cirkulære fra Utenriksdepartementet. 21 iuni Nedenfr gj engives den russiske frrdning m prindelsesbevis ffentliggjrt 9 april d. a. ny stil. Reglerne traadte i kraft 14 juni d. a. ny stil undtagen frsaavidt angaar Archangelsk, Vladivstck g Niklaievsk, hvr de først trær i kraft 14 juli d. a. ny stil. 1. Sm bevis fr prindelsen av varer, sm blir at frtlde efter knventinaltarifen eller efter den almindelige tldtarif fr den eurpæiske handel anerkjendes: 1) prindelsesbeviser sm er utfærdiget av a. det russiske utenriksministeriums repræsentanter i utlandet under embeds segl, b. handelskamre, kmmunale eller plitimyndigheter under embeds segl, e. tldkamre i lande, hvis prdukter i Rusland frtldes efter knventinaltarifen eller efter den almindelige tldtarif; 2) regninger, fakturaer eller breve fra fabrikanter, grssister, sælgere, kmmissinsagenter g haandverkere. 2. De i punkt 1) (litra b. g c.) g i punkt 2) av første paragraf mhandlede dkumenter gj ælder sm tilfredsstillende bevis fr varens prindese alene, naar de er legalisert av en av det russiske utenriksministeriums repræsentanter i utlandet, saafremt der findes en saadan repræsentant i varens prindelsesland. disse bevidnelser maa saavel dkumenternes underskrifter sm den rigtige angivelse av varens prindelse være bekræftet; frsaavidt angaar regninger, fakturaer g brever fra utenlandske fabrikanter, grssister, sælgere, kmmissinsagenter g haandverkere, (se punkt 2. 1) trænges der desuten en bevidnelse m, at de persner, sm har utfærdiget disse papirer, i virkeligheten er indehavere av nævnte handels g industrifretagender, i hvis navn dkumenterne er utfærdiget. Anmerkning: lande, hvr der ikke findes repræsentanter fr det russiske utenriksministerium, kan de i 2 frdrede b lvidnelser paa dkumenterne utfærdiges av britiske, franske eller belgiske diplmatiske eller knsulære repræsentanter, efter en frtegnelse ver disse repræsentanter, sm er bevidnet av utenriksministeriet. 3. tilfælde av, at frstaaelsen av det fremmede sprg i de freliggende prindelsesbeviser, vlder tldmyndigheterne vanskeligheter, er varens eier frpligtet til paa frlangende av vedkmmende russiske tldkntr at tilveiebringe en russisk versættese g bevidne dennes rigtighet med sin underskrift. 4. De i 1 nævnte dkumenter ver prindelsen av varer gjælder kun naar de er utfærdiget av persner eller institutiner, sm befinder sig i varens prindelsesland g ikke i lande, sm varen har passert sm transitgds. 5. De i 1 nævnte dkumenter maa indehlde pgave ver klliernes antal, deres merker g nummere, varens brutt g nettvegt g kvalitet ifølge dens tekniske benævnelse eller handelsbenævnelse, hvrved dg følgende lettelser er tillatt: A. Til bevis fr prindelsen av gj enstande, sm efter tarifen ikke betaler tld efter vegten, men pr. stykke, kan fremlægges dkumenter, sm indehlder pgave ver stykketallet uten angivelse av brutt g nettvegt; B. dkumenter ver skibes prindelse kan disses angives med deres fulde rumindhld i tn (bruttregistertn) ; C. Angivelsen av nettvegten er ikke bligatrisk i prindelsesbeviser:. a) frsaavidt angaar alle varer, sm efter tarifen frtldes efter brutt vegten ; b) frsaavidt angaar alle varer, fr hvilke et fradrag fr tara er fastsat, nemlig naar disse varer er pakket i pakninger, sm er angi t i de av finansministeren autriserte tabeller ver tarafradrag ; D. Ubetydelige avvikelser fra prindelsesbeviserne frsaavidt angaar vareklliernes merker g nummere danner ingen hindring fr anerkjendelsen av r<iisse dkumenter, naar tldmyndighet'erne ikke betviler, at dkumenterne angaar de varer de fremlægges fr. 6. Fremlæggelsen av et av de i 1 angivne dkumenter er tilstrækkelig, naar varetne kmmer til Rusland direkte fra prindelseslandet. 7. Under direkte tilførsel av varer fra prindelseslandet frstaaes: a) Befrdring a v varen fra en havn i prindelseslandet til en russisk havn uten mlastning eller lsning i en tredj e stats havn. b) Befrdring av varen pr. jernbane eller pr. jernbane g dampskib, paa grundlag av direkte fragtbreve (eller knnssementer) narr de i disse dkumenter pgivne avsendelsessteder befinder ig indenfr prindelseslandets grænser, mens bestemmelsesstedet ligger i Rusland, selv m varen maa passere gjennem andre lande, hvis prdukter nyder lettelser i tldtarifen. 8. Befrdring av varer gjennem tyske, østerrikskungarske euer tyrkiske gebeter, saavelsm mlastning eller lsning i disse landes havner, berøver varen dens ret til tarifmæssige lettelser. 9. Naar varen ikke fremkmmer direkte fra prindelseslandet maa fremlægges: 1) Frsaavidt angaar varer, sm kmmer fra et tldplag: fruten de i 1 pregnede dkumenter gsaa en attest, legaliseret under embeds segl aven repræsentant i utlandet fr det russiske utenriksministerium, utfærdiget i det land, hvrfra varen sendes direkte til Rusland av det tldkammei', sm ekspederer varen, g gaaende ut paa, at de i nævnte dkumenter angivne vareklli ikke er utført fra betræffende tldkammets lagre, hvrhs det maa angives paa hvilke fragtbreve eller knnssementer varen er blit avsendt direkte til Rusland ; g 2) frsaavidt angaar varer, sm er erhvervet paa utenlandske, indre markeder, bevidnelse av varens prindelse, utfærdiget aven repræsentant i utlandet fr det russiske utenriksministerium, med angivelse av, at samme vare like til dens ankmst i vedkmmende land hverken har transiteret gjennem tysk, østerrikskungarsk eller tyrkisk territrium, eller har været mlastet eller lsset i nævnte landes havne. 10. Ved indførsel av de i vedlagte frtegnelse pførte varer direkte fra prindelseslandet til Rusland er prindelsesbeviser ikke nødvendige. N aar disse varer ikke kmmer direkte fra prindelseslandet, trænges frem

5 30 juni 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 209 læggelsen aven av russisk repræsentant fr utenriksministeriet legaliseret, med embeds segl frsynet bevidnelse fra avgangstldkammeret i det land, fra hvilket varen u middelbart kmmer til Rnsland, indehldende en angivelse av varens prindelsesland, det sted, hvrfra varen er kmmet til vedkmmende tldkammer, g den vei, paa hvilken varen frsendes til Rusland. Anm er k n ing: Varens eier har adgang til at fremlægge de i 1 g 9 angivne dkumenter istedenfr de i 10 nævnte bevidnelser (Angaar indførsel ver de asiatiske grænser). 12. tldangivelser fr varer, fr hvis vedkmmende tldsatsernes høide avhænger av prindelseslandet, maa eieren pgi varens prindelsesland, i mtsat fald vil tldangivelsen bli tilbakesendt til fuldstændiggjørelse til den, sm har indsendt den. 13. Dkumenter vedkmmende varens prindelse g avsendelsessted ( 110) kan frelægges tldkn tret ved varens ankmst sammen med ladningsdkumenterne eller ved tldangivelsens indsendelse, men gsaa senere særskilt like til varens utlevering fra tldkntret, dg ikke senere end 6 maaneder efter den dag, paa hvilken varen ankm til tldkntret. 14. Ved varens besigtigelse skal tldkntrerne frvisse sig m, at de fremlagte prindelsesbeviser har med varen at gjøre, herved er de i tilfælde av begrundet tvil frpligtet til ikke at nøie sig med vennævnte dkumenter, men skal prøve de freliggende bevisligheter g franstalte skjøn ver varen. 15. tilfælde av, at antallet av klli av den vare, sm fremstilles til besigtigelse er mindre end de i freslueven rden fremlagte g umistænkelige prindelsesbevis angir, kan denne mstændighet ikke gi grund til negtelse av at behandle varen efter knventi., naltarifen eller, i tilsvarende tilfælde efter den almindelige tarif, hvrved er at merke at de fremlagte prindelsesbevis dg ikke i nget fald blir tilbakegit til varens eier; naar denne angir, at de efter dkumenterne endnu manglende klli senere vil bli eftersendt, er tldkntret frpligtet til paa eierens skriftlige begjæring at gi ham en kpi av dette dkument g paa dette at bemerke, at kpien er git ham til frelæggelse fr et nærmere angit tldkntr fr det tilfælde at ngen likeledes nærmere angivne av de i kpien pførte vareklli sku de ankmme, hvrhs det maa anføres hvilke av de i kpien angivne klli sm er blit indført ved det tldkntr sm har utfærdiget kpien, g paa hvilken dag. 16. Sm bevis fr prindelsen av varer, sm ankmmer sm pstfrsendelse, gjælder de i 110 angivne dkumenter, fremkmne til tldkntret sammen med pstdeklaratinen. Fr varer, sm er ankmmet sm frsendelser, sm umiddelbart av tldkntrerne er utlevert til adressaten (se tldlvens art. 6l7, frtsættese av aaret 1912), kan bevis fr prindelsen gsaa føres av sendeisens mttager paa samme grundlag sm det, sm gjæder fr prindelsesbeviser fr varer, sm skal besigtiges efter tldangivelser. 17. Fr de i artiklerne 197,198, 257, 391, 399 g 417 av tldlven nævnte varer, sm skal besigtiges av tldkntrerne uten indlevering av besigtigelsesdkumenter, føres bevis fr varernes prindelse paa samme grundlag sm det; sm gjælder fr de varer, sm besigtiges efter tldangivelse (frskrift til tldkamrene m dkumenternes indsendese til kntrlkammer). 19. Hvr der ikke freligger bevis fr at varen er av saadan prindelse, at anvend.elsen av knvel1 tinaltarifen eller av den almindelige tarif er berettiget, eller hvr freliggende bevis ikke mtsvarer nærværende regler, skal varen frtldes efter de satser, sm gjælder fr varer av tysk, østerrigskungarsk eller tyrkisk prindelse. 20., Undtagelser fra anvendelsen av nærværende regler kan bli gjrt i særlige tilfælde med speciel tilladeise fr hver gang fra finansministeren. Bilag til 10. Frtegnelse ver utenlandske Va1er, fr hvilke prindelsesbeviser ikke behøves, naar de t'ilføres direkte {'rra prindelseslandet: Ubearbeidet ris, pepper, i krn, ingefær, nellikke' Qg andre ekstiske krydderier, kaffe, kaka, the, helsebringende mineralvande fra frbundne g nøitrale lande, ufrmalet fsfrit, cedertræ, kpra, asfalt, flytende prdukter av naftadestillatinen, kautschuk g guttaperka, begge varer raa, urenset kamfer, urenset svvel, Chilisalpeter, jd, quebrachtræ g mimsabark, raa bmuld g raa jute. 26 mai følge Handelsavisen fr 19 juni d. a. er der gjrt endel frandringer i reglerne m prindelsesbevis, hvrved bl. a. er bestemt: 1. Oprindelsesbevis er unødvendig fr varer fra allierte lande, naar de indføres direkte. 2. Ved prindelses bevis fr varer fra allierte lande, indført i transit ver andre lande eller mlastet i mellemhavner kræves kun legalisert underskriften, men ikke bevidnet rigtigheten av det i dkumentet anførte m prindelsen. 3. Oprindelsesbevis er unødvendig fr pstpakker fra allierte lande. 4. Oprindelsesbevis er unødvendig fr følgende varesrter: Kbber, aluminium, zink, tin, bly, antimnium, jernerts, fluercalium, svvlkis, salpetersyre, svvlsyre, farvetræ, sild, ubearbeidet ris, kpra, asfalt, flytende destillatinsprdukter av nafta, kautschuk g guttaperka i raa tilstand, urenset kamfer, urenset svvl, chilisalpeter, jd, garvematerialier g ekstrak ter derav, raabmuld g raajute. Kystmakrelfisket 1915 Hvrtil indbragt Til Espevær s Haugesund.., 19/6 Skudenes..,.. 5/6 Stavanger... 26/6 Egersund., /6 Farsund / 6 Mandal /6 Kristiansand.. 26/6 Arendal... '1 26 / 6 Grimstad /6 Risør /6 Kragerø,Skaatø 26/6 Langesund... 26/6 Fredriksværn. 19/6 livaler /6 uken stk. ndbragt alt stk Tils Mt i ' Av aarets fangst er stk. iset fr eksprt til utlandet g 9070 saltet flækket; resten er frbrukt fersk inden landet.

6 210 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 juni 1915 Av indberetningerne fra de frskiel Garnfisket har sic1ste uke været priserne hldt sig fra kr lige distrikter hitsættes : meget ujevnt g fangsten har tildels pr. snes, g utsalgspriserne til hjem Kr is ti ans and. Avukefangsten, været liten foi' enkelte baater, saaledes mefrbruk fra 1030 øre pr. stk. der er stk. er stk har endel av disse kun hat en fangst De fleste baater sm fremdeles delpfisket med garn, stk. med lav fra 200 til 400 stk. pr. nt, andre tar i fisket maa nu helt paa revet, da nt' set fr eksprt til utlandet derimt men kun et faatal har fisket under land har været meget stk., iset fr frsendelse inden faat ptil 3000 stk. Priserne har den daarlig de sidste dage. lands , g slgt fersk stk.,hele tid været høie, saaledes har salgs Sidsterapprt. Rapprt nr 23 m skreifisket stk.. Derav Priser fr Tilstede sløiet trsk Lever Damp 1915 'rrsk i ve gt i tilvers medieintil andre Rgn til 26 juni 1000 stk. leverhldig tra,n i hl. 100.stk. pr. hl. [Kjøpe baatel hængt saltet transrter het stk le i hl.. slølet far 1000 stk stk. i hl. r n ver i 1 hl. trsk pr. ghl. tøier fiskere lever i FinmarkeRS Vinterftske til 8/ l ) l Samtlige skreifiskerier SØRdenfr Finmarken Tilsammen Finmal'keRS vaar eller lddefiske fra 9/ ) l 611 [ 52924[ alt [ [ Mt i 1914 ti1 2 / 6 D i 1913 _ 24/ 6 fl ' L i 1912 _ 19/ 6 l' i / 6 l' l i / 6 fl l _ i / 6 l' l i / i / '. i / l l.. i / q U , i / 6 l' , finmarkens vaar eller fddefiske i / l øre pr. kg. 480 i / 6..., øre i / fl' pr. l'g i / Øre 820, D' pr. kg.... i / i / [ 3002 [ [ [... i 19('8 27/ i Øre / 6 Gli l pr. kg i / l ) i / i 1904 '25/() Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag l) fisk mgjrt til stk. efter 270 = 100 stk. 2) mgjrt til stk. Av partiet er stk. russebehandlet, stk. iset g stk. hængt til rtskjær.

7 17577 Tldstedel' Kristiania... Sandefjrd.. Kristiansand. 1flekkefj rd. Stavanger... Kpervik... Haugesund.. Bergen.... Flrø... Aalesund... Kristiansund. Trndhjem.. Bdø.... j SvlV&Jr... Narvik... Trnlsø... Hawmerfest. V::.rdø... Vadsø... Andre... alt uken Tc,idsteder Kristiania.. Sandefjrd. Kristiansand Flekkefjrd. Stavanger. Kpervik. Haugesund.. Bergen..,.. Flrø... Aalesund.. Kristiansund Trndhjem.. Bdø... Svlvær... Narvik.. Trmsø.. Hammerfest. Vardø... < ' Vadsø.... Andre... alt uken / Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 19 juni g uken, sm endte 19 juni 1915, ' , ' Fetsild Nrdsjø Brisling,s,nds Klipfisk, Klipf., is Vaar'sild g skaa Strsild sild sild nrsk landsk etc. ret sild tur. td' L Bttle Hærdet Hv.al Sæl Silde Makre!, sæl, BnO1 nse Silde Sild' Sild, fersk ferskl Sild, røkt l Makre!, Makrei, hvallje, tran tran tran tran tran saltet fersk tdr; d d ks. 'd t r. t t , : _ l l l l j _ nl U) ' 10nO ,160 ' lo 18270, H , ] ' Cl ,392 3_ l :243 :4190 Rt Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Rundfisk Sei Rgn Blank Brun l Haaskjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. td!'. tdl'. laks, levende Anden Fisk, saltet Fisk, fiskefersk aal Hummer Sildemel fersk fisk i fartøi saltet guan stk. i Sælskind Hermetik r l:: ,0 l:: : t:i ' l!:ll 4056, ' :d Q J , ' , Ei l.:> lo ' ::: 8D... :.c... QV. q lj Z p.q ø lj t?j :: t; t<j t<j r r p:j :j z r P'4 11 r P'4 t t:i: Cl 11 '::l i;::1 P i:j t 00 P'l i;::1 t Cl t t:':1 8 'Q. ' 1', '

8 212 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 juni 1915 Bergens mme fiskeauktin. Onsdag 23 juni Engrs pris. ( ) Lax pr. ( ) Tert...' '( ) ørret Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Varesrt Tran: kr. kr. Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag Lørdag 20/6 21;6 22/6 23/6 24/6 25/6 kr. kr. kr. kr. Saltet brsme Uklaret damptran, N rdlands D. lange F inmarks , stl. makre pr. par () betegner liten tilførsel. Salgstid '. kl 91 g kl. 47. Lørdag 26 juni Engrs pris.,laks, pr. ( ) Tert ( ) ørret..., 1.00 Saltet brsme D. lange D. trsk D. rødfisk østl. makrei pr. par () betegner liten tilførsel. Salgstid 91 g :47. Rgn: i fater 80, U lste srt den dje D.. trsk Brun tran pr /2 D. rødfisk Brisling etc. Desuten 160 skje blanding a kr Tilførsel til Stavanger i tidsrummet fra Lister' g Mandals amt. Røkt. 14/ 6 _19/ Desuten 1380 skje blanding a kr fra Stavanger amt.. Røkt. Desuten Brisling pr. sild pr. Pris Smaa Pris Hvrfra 250 skj. blnding a kr fra skj. skj. skj. skj. S. Bergenhus 'amt. Røkt....++\...: ' 1 Værdi brisling... kr Q Lister g Man smaasild dals amt blanding Stavan. ger amt S. B.hus amt fi.oo kr N. B.hus amt. 4.00\ Røkt Tils \31175 =\62iO\=ijgneral=tapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). ' Kvantum, Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt.. fr6/k111 k;ull (f.ntities reprted ta, late t be incuded in the reprt fr tbis week ate amed t ttal, fr next week.}!...: Ttal A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni.... mill. st. (pieces) 0.8 Dampmedicintran (Cd liver il)... hl. 684 Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. 348 B Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring H81Ting), februarmars maal' a 150 lit'er 2. Fetsildfisket juli.cdesember 1) (ny sæsng)...,... saltet, fiskepakket 3900 (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Larg.e Herring), ktber, desember, februar: a) fr vstlndet (the W E3s, Cast) maal a 150 liter b) {pr østlandet (the Suth Cast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmttil nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herringfrm celan landed in rway) (Barres, salted, seapacked). C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen salte fr Amerika 2).. tønder i fiskepakning {SeapackeCl mackerellancled' in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Ameriea) O 550 1) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All amc';:;erel, used'fresh r exp. in' ice r salted fr the Scandinavian market; is nt included.). Ved eftertryk av disse meddelelser D 3 a Fiskets Gang angives sm kilde.

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere