LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri"

Transkript

1 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

2 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger Kom godt fra start Fagentreprise Hovedentreprise Totalentreprise Partnering Frivilligt arbejde UDGIVER: LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN REDAKTION: MOGENS HOLBØLL, LARS BØGESKOV OG JENS VILSTRUP FAGKONSULENTER: ADVOKAT STEEN HELLMANN, VILTOFT & HØBERG-PETERSEN ARKITEKT FLEMMING ANDERSEN, FLEMMING ANDERSENS TEGNESTUE A/S GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JANNIE JALLOH OG RIKKE SKOVGAARD FOTO: DET MARITIME UNGDOMSHUS, MADS HILMER. ØVRIGE FOTO ER VENLIGST STILLET TIL RÅDIGHED AF SJØRRING HALLEN, BALLUM IDRÆTS- OG KULTURCENTER, LERGRAVSMUSEET OG LINTRUP AKTIVITETSCENTER TRYK: PE OFFSET & REKLAME A/S SEPTEMBER 2005

3 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 3 Når ildsjæle bygger KONTAKT FONDEN Hvis man som bygherre agter at ansøge Lokale- og Anlægsfonden om støtte, er det er en god idé at kontakte Fonden på et tidligt tidspunkt i processen. Fonden kan nemlig give en foreløbig vurdering af støttemuligheden, når der som minimum ligger en projektbeskrivelse, et forslag til finansiering og nogle skitsetegninger. Herved kan man tidligt få en tilkendegivelse af, om projektet er på rette vej eller om der skal ske ændringer, for at projektet har mulighed for at opnå støtte fra Fonden. 03 Danmark har usædvanligt mange gode faciliteter til idræts-, kultur- og fritidsudfoldelser til stor gavn og glæde for de mange aktive brugere. Behovene ændres løbende, og derfor skal gamle bygninger fornys og helt nye opføres. Af den årsag er der god brug for de mange lokale ildsjæle, der altid er klar til at yde en stor indsats i lokalsamfundene. Det er disse ildsjæle, som Lokale- og Anlægsfonden er til for at hjælpe, rådgive og samarbejde med. Lokale- og Anlægsfonden blev sat i verden i 1994 for at sikre kvalitet og arkitektonisk nyskabende projekter inden for området. Men det er kun kvalitet, hvis et byggeri fungerer efter hensigten og dækker de behov, som de lokale brugere har. Derfor er der brug for samarbejde. I sådan et samarbejde kan Fonden primært tilbyde to ting: muligheden for at give økonomisk støtte og muligheden for at yde rådgivning på baggrund af den faglige ekspertise og erfaring, der ligger i udelukkende at have beskæftiget sig med idræts-, kultur- og fritidsbyggeri i mere end ti år. Denne pjece om entrepriseformer skal være en støtte for de lokale ildsjæle, der står over for udfordringen at skulle bygge f.eks. friluftshytte, klublokale, idrætshal eller kulturhus. Pjecen giver et indblik i de forskellige udbudsformer og indeholder konkrete eksempler på, hvilke udbudsformer andre ansøgere har valgt, og hvilke fordele og ulemper der fulgte i hælene på deres valg. klæder den enkelte ansøger på til at indgå i en kvalificeret dialog med rådgiverne og på den måde være en seriøs med- og modspiller. I sidste ende skal det sikre, at lokalsamfundene får det byggeri, som de drømmer om. Betragt pjecen som en invitation til en kvalificeret dialog og et fremtidigt samarbejde, hvor Fonden og ansøgere i fællesskab med arkitekter, ingeniører, byggerådgivere og entreprenører kan hæve kvaliteten i kommende idræts-, kultur- og fritidsbyggerier. Øvrige interessenter Fagentreprenører Entreprenør HANS TOFT, FORMAND Der er gennem tiderne skrevet tykke bøger og lange afhandlinger om byggeriets forskellige entrepriseformer, så det er vigtigt at understrege, at pjecen her kun har til formål at skabe et overblik for potentielle ansøgere, som ikke før har studeret området. Naboer Bygherre Rådgivere Man kan ikke alene ud fra pjecen udpege netop den entrepriseform, der passer til det projekt, som man selv står over for at skulle sætte i gang. Det kræver nemlig en detaljeret indsigt i det enkelte projekt at foretage det valg. Derfor bør man specielt hvis det er første gang, man skal være ansvarlig for et byggeri søge professionel bistand hos en rådgivende arkitekt, ingeniør eller bygherrerådgiver for at få udpeget den rigtige udbudsform. Men pjecen giver et overblik over mulighederne og nogle af faldgruberne. Pjecen Byggeriets parter >> Leverandør Myndigheder

4 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 4 04 Kom godt fra start VALG AF ENTREPRISEFORM AFHÆNGER BL.A. AF BYGHERRENS: Ønske om indflydelse på byggeriet. Styringskapacitet. Tidshorisont. Ønske om sikkerhed for økonomien. Ved alle udbudsformer har bygherren ansvaret for at arbejdsmiljølovgivningens bygherreansvar efterleves. Det er en stor opgave, når man første gang står med ansvaret for at skulle bygge et nyt klubhus, en idrætshal eller et kulturhus. Og der er lang vej fra den første tanke, til det færdige byggeri kan tages i brug. Det er bygherrens ansvar at stille de rigtige krav til de samarbejdspartnere og virksomheder, der skal deltage i realiseringen af byggeprocessen. Det er et stort ansvar at stå med, især hvis man ikke tidligere har været involveret i et byggeprojekt. Derfor er det første og vigtigste skridt at finde nogle dygtige og pålidelige rådgivere. Rådgivere og økonomiske interesser Typisk allierer bygherren sig med en rådgivende arkitekt og ingeniør. Begge repræsenterer bygherren og bør som følge deraf ikke have andre økonomiske interesser i projektet. Arkitekten og ingeniøren kan bl.a. assistere med at udarbejde et idé- og programoplæg, udforme byggeprogram, tegne bygningen, lægge budget og lave hele den projektbeskrivelse, som er grundlaget for, at en entreprenør eller en håndværker kan prisfastsætte, hvad deres arbejdskraft og leverancer skal koste. Afhængig af både tid, økonomi og temperament kan bygherren vælge at påtage sig større eller mindre ansvar for de enkelte elementer i den forberedende fase. Ved mindre projekter påtager mange initiativtagere sig f.eks. selvstændigt at udarbejde idé- og programoplægget, mens man sædvanligvis hyrer en arkitekt til at udforme byggeprogrammet. Vær opmærksom på, at rådgiverne skal betales for deres arbejde, og derfor bør man på forhånd have aftalt deres ydelser og honorar i en rådgivningsaftale. Som bygherre skal man være opmærksom på, at parterne i byggeriet har forskellige interesser. Firkantet anskuet ønsker bygherren det bedste byggeri til den billigste pris. Entreprenørerne vil naturligvis gerne levere den kvalitet, som bygherren ønsker, men deres mål er naturligvis også at tjene penge. Bygherren bør derfor søge at opnå størst mulig indsigt i entreprenørens økonomi. For hvis man ikke ved, hvad gulvet eller dørene koster, er det vanskeligt at være sikker på, at man får det bedste resultat for de penge, man har til rådighed. Valg af entrepriseform I samråd med rådgiverne skal bygherren også finde ud af hvilken entrepriseform, der egner sig til det projekt, man skal søsætte. Der kan være et utal af forskellige parametre, der taler for forskellige entrepriseformer. Det kræver i hvert eneste tilfælde en konkret og detaljeret indsigt i projektet at afgøre hvilken entrepriseform, der er den bedst egnede. Derfor er det vigtigt at alliere sig med nogle rådgivere, der har denne indsigt, og på baggrund heraf kan anbefale en entrepriseform. Den største forskel på entrepriseformerne er fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem bygherren og de øvrige led i byggeprocessen. I en fagentreprise har bygherren det overordnede ansvar for hele byggeriet og også for at indgå kontrakter og koordinere med alle håndværkerne. Det modsatte er tilfældet i en totalentreprise, hvor bygherren så at sige betaler totalentreprenøren for at påtage sig det overordnede ansvar og for at håndtere alle de led, der indgår i projekteringsfasen og byggeprocessen. Hvilken entrepriseform bygherren vælger, hænger typisk sammen med økonomien og med, hvor mange ressourcer man har til at selv at skulle involvere sig dagligt i byggeprocessen. Jo mere ansvar man påtager sig, jo tættere følger man byggeriet, og dermed får man også større mulighed for indflydelse undervejs. Men der er også større risiko for, at væsentlige ting overses, når dette ansvar hviler på parter, der ikke er professionelle aktører. Tilbudsloven og udbudsdirektivet Som bygherre skal man være opmærksom på, at den danske tilbudslov og EUs udbudsdirektiv stiller lovmæssige krav til, hvornår et projekt skal i licitation, og hvordan det skal udbydes. Ifølge tilbudsloven er offentlige bygherrer altid omfattet af loven, mens private bygherrer kun er omfattet af tilbudsloven, når byggeriet støttes af offentlige midler. For ordregivende myndigheder, som omfattes af EU-udbudsreglerne, afløses tilbudsloven af EU-udbudsreglerne, når den vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave, som købes, overstiger en tærskelværdi, som er fastsat af EU-kommissionen. I 2005 er tærskelværdien ,00 kr. for bygge- og anlægsopgaver. Tærskelværdien for tjenesteydelser, som omfatter bygherrerådgivning, er henholdsvis ,00 kr. for statslige myndigheder og ,00 kr. for andre ordregivende myndigheder. Konkurrencestyrelsen er ressortmyndighed for både tilbudsloven og udbudsdirektivet, og begge dokumenter og dertilhørende vejledninger kan hentes via deres hjemmeside

5 LOAPJECE korr23 aug.qxd 25/08/05 15:58 Side 5 05 FAGENTREPRISE Fagentrepriser kan ofte indbringe de billigste tilbud til gavn for den samlede økonomi, men bygherren har til gengæld også ansvaret for alle led i byggeriet. Dette omfatter alt fra at indhente byggetilladelse, indgå kontrakter med håndværkerne, koordinere arbejdet og til at sikre, at budgettet hænger sammen. Det er et stort arbejde at styre fagentreprisen, og skulle der opstå uenigheder, er der mange parter, som bygherren skal bruge tid på at forhandle med. Til gengæld får bygherren en stor indsigt i hele projektet og dermed optimal mulighed for at sikre, at byggeriet bliver som ønsket. Bygherren skal selv håndtere de forberedende faser af byggeriet og udarbejde det udbudsmateriale, som entreprenørerne skal byde på. I denne proces samarbejder mange bygherrer med uvildige rådgivere, typisk en arkitekt og en ingeniør, og rådgiverne vil typisk administrere mange af bygherrens pligter i både projekt- og byggefasen. + BYGHERREN ER ANSVARLIG FOR Stor indsigt i projektet Mindre håndværkervirksomheder har mulighed for at byde på opgaven på lige fod med større entreprenører Direkte indflydelse på byggepladsen Gennemsigtighed i økonomien Står selv med ansvaret fra a til z Kræver mange arbejdstimer Skal indgå mange kontrakter Skal sætte sig ind i mange processer og detaljer Idé- og programoplæg Byggeprogram Dispossitionsforslag Projektforslag Forprojekt Myndighedsgodkendelse, herunder byggetilladelse Hovedprojekt Udbud og indgåelse af kontrakter med alle fagentreprenørerne Bygherren er ansvarlig for at beskrive grænsefladerne mellem de forskellige fagentreprenører Opførelse af byggeriet Byggeledelse og tilsyn Afslutning af byggeriet Ibrugtagning, herunder tilladelse til ibrugtagning FAGENTREPRISE

6 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 6 06 Fagentreprise Fagentreprisen afspejler traditionelt byggeriets oprindelige opdeling af fag og giver bygherren mulighed for at sikre at også mindre og lokale håndværksmestre får mulighed for at byde på opgaven. Entrepriseformen medfører til gengæld mange selvstændige led, og det er bygherrens ansvar at koordinere arbejdet både i forhold til den enkelte håndværker og på tværs af faggrænser. Fagentreprisen kræver en omhyggelig planlægning og styring fra bygherrens side. En fagentreprise medfører derfor et stort ansvar, og mange bygherrer vælger derfor også at knytte professionelle rådgivere til projektet. Typisk en arkitekt og en ingeniør, men der kan også være tale om en advokat, som kan håndtere kontrakterne med de enkelte håndværkere. Udbud Det er bygherrens ansvar at udarbejde et udbudsmateriale, som entreprenørerne kan bruge som grundlag for at byde på opgaven. Udbudsmaterialet skal være præcist udformet, da tvivl om udbudsmaterialet kommer entreprenørerne til gode. Såfremt udbudsmaterialet er i orden, bliver entreprenørerne bundet af deres tilbud og priser, og det kan være kostbart for dem, hvis de har overset konkrete krav til f.eks. kvalitet, udførelse eller materialer. I praksis kan det dog også blive fordyrende for bygherren, da entreprenørerne ofte vil forsøge at pålægge bygherren de ekstra udgifter, der opstår. I private byggerier uden offentlige midler kan bygherren altid indhente underhåndsbud - hvor man indhenter tilbud direkte fra nogle udvalgte virksomheder - når arbejdet ikke overstiger 3 mio. kr. eller hvis der er tale om en delydelse med en værdi på kr., ekskl. moms. eller derunder, og den samlede værdi af disse arbejder ikke overstiger 20 procent af de samlede arbejders værdi. I offentlige byggerier eller byggerier, der modtager offentlig støtte, skal tilbudsloven og EU-udbudsreglerne, som tidligere beskrevet, følges. Projektet skal udbydes i offentlig licitation, hvor alle kan byde, eller i en såkaldt begrænset licitation, hvor nogle udvalgte, efter en prækvalifikation, opfordres til at byde. Uanset om der anvendes underhåndsbud eller licitation, skal opgaven altid tildeles den tilbudsgiver, der har den laveste pris eller det mest økonomisk fordelagtige tilbud. Ansvar Ved en fagentreprise skal bygherren indgå aftaler med hver enkelt entreprenør lige fra mureren til blikkenslageren. Bygherren skal stå for tilsynet og styringen af hele byggesagen og for koordineringen med alle entreprenørerne. Det er en stor og tidskrævende opgave og kræver oftest, at man udpeger en egentlig byggeledelse, der tager sig af de daglige og løbende opgaver. Byggeledelsens opgave er bl.a. at sikre, at byggeriet skrider planmæssigt frem i den ønskede kvalitet og at lede den økonomiske styring af byggeriet. En fagentreprise påfører bygherren mange byrder, men entrepriseformen giver også bygherren stor og direkte indflydelse på byggeriet gennem hele processen. Bygherren kan vælge at overdrage større eller mindre ansvarsområder til professionelle rådgivere og samarbejdspartnere, men jo mere ansvar man placerer hos andre, jo højere bliver budgettet typisk også. Økonomi Fagentreprise anbefales som tommelfingerregel til mindre projekter, men bygherren kan også vælge entrepriseformen til store projekter. Da der findes mange håndværksmestre inden for alle de forskellige fag, er der ofte stor konkurrence og dermed lavere priser. Til gengæld skal initiativtagerne selv være villige til at påtage sig mange opgaver og stort ansvar. Ved større projekter skal bygherren påregne at stille økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af byggeriet. IDÉ- OG PROGRAMOPLÆG Afdæk ønsker og behov. Tænk langsigtet. Tænk i helhedsløsninger. Tænk i fleksible løsninger. Overvej om projektet kan realiseres sammen med andre. Få overblik over økonomi og støttemuligheder. Sammenhold ønsker og behov med økonomien. Vurder om projektet er realistisk.

7 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:37 Side 7 07 Fagentreprise i faste hænder Da Sjørring skulle have et nyt idræts- og kulturhus, bød ikke mindre end 45 fagentreprenører på opgaverne. 10 blev udvalgt til at bygge. Lokale håndværksmestre i Thisted fik gang i ordrebøgerne, da det ambitiøse Sjørring Idræts- og Kulturcenter blev udbudt i fagentreprise. En knaldgod rådgiver, styring med hård hånd og masser af frivilligt arbejde har holdt de uforudsete udgifter på et absolut minimum. I fem år har bestyrelsesformand i Sjørring Hallen Knud Jørgensen knoklet for at få drømmen om en ny, stor og utraditionel multihal til at blive til virkelighed. Til at begynde med var planerne om en udvidelse af hallen dog ikke så ambitiøse, som tilfældet er i dag, hvor kommunens mest moderne multihal til en pris på knap 16 mio. kr. nu står færdig. I samarbejde med vores rådgiver, Nordvesttegnestuen i Hanstholm, havde vi oprindeligt planer om en mere traditionel udvidelse af hallen. På den baggrund fik vi tilsagn fra Thisted Kommune om en bevilling på fire mio. kr. Men da vi kontaktede Lokale- og Anlægsfonden, fik vi at vide, at dét projekt ikke havde store chancer for at få støtte. Vi skrottede derfor det første projekt, og med hjælp fra Fonden gik vi i gang med et andet. Fonden lovede os ikke noget, men vi fik at vide, at sandsynligheden for at få støtte nu var større. Derefter holdt vi en lang række møder med kommunen, og vi fik dem overbevist om, at det var det nye projekt, vi skulle satse på. Og så fik vi kommunen til at give 10,8 mio. kr., fortæller Knud Jørgensen, der ud over den kommunale bevilling også fik et tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 2 mio. kr. Andre fonde og et lån på 1,7 mio. kr. dækkede resten af budgettet. Lokale håndværkere fik mulighed for at byde Projektet var nu klar til at gå i udbud. Og entrepriseformen var der ikke tvivl om. >> SJØRRINGHALLEN Pris kr. 16 mio. Fondens støtte kr. 2 mio. Areal nye m 2, i alt m 2 Bygherre Sjørringhallen Arkitekt Nordvesttegnestuen Beliggenhed Sjørring FAGENTREPRISE

8 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:37 Side 8 08 Fagentreprise i faste hænder Vores intention var at sikre, at de lokale håndværkere fik mulighed for at byde på opgaven på lige fod med større entreprenører. Og eftersom ingen af dem var store nok til at kunne løfte opgaven i enten en hoved- eller en totalentreprise, valgte vi fagentreprisen. På den måde fik de en chance for at byde på de enkelte opgaver. Projektet blev udbudt offentligt, og 75 firmaer var interesserede og skulle have tilsendt materiale. Ud af de 75 var der 45 fagentreprenører, der bød ind på projektet. Og ud af dem valgte vi 10 forskellige. Blandt dem var fem lokale håndværksmestre murer, tømrer, elektriker, vvs og ventilation. Ingen af dem blev dog valgt på grund af deres lokale tilknytning. De blev ene og alene valgt ud fra pris, siger Knud Jørgensen, der frivilligt har brugt timer, dage og uger på projektet både på at få det virkeliggjort og derefter på selve processen. Alene dét at sende materiale ud til 75 firmaer tog en hel dag. Og udvælgelsen af de mange fagentreprenører tog også meget lang tid. Derudover har jeg i hele perioden deltaget i samtlige byggemøder med undtagelse af to. I spidsbelastningsperioder har arbejdet med projektet svaret til en fuldtidsstilling, og derfor har jeg flere gange måttet tage fri fra arbejde for at overkomme det. Jeg har stået for alle kontakter og møder og for alt papirarbejde, siger Knud Jørgensen, der godt var klar over, at projektet ville koste ham mange frivillige arbejdstimer. En fagentreprise skal køres stramt Det kom ikke bag på mig, hvor meget arbejde der var i det, for jeg har været med i frivilligt arbejde, siden jeg var 16. Så jeg ved godt, at der ikke sker noget, medmindre man bruger den tid, der kræves. Måske har jeg brugt mere tid, end jeg behøvede, men det giver forhåbentlig udslag på bundlinjen, men man skal ikke gå i gang, hvis ikke der er nogen, der brænder for det. Så bliver det for dyrt, siger Knud Jørgensen. Gennem et tidligere arbejde har Knud Jørgensen oplevet, hvordan udgifterne i et byggeprojekt så let som ingenting kan løbe løbsk. Derfor var han fra starten opsat på at styre projektet med hård hånd, som han siger. Og med hjælp fra arkitekten fra Nordvesttegnestuen lykkedes det. Vi afsatte ca kr. til uforudsete udgifter, hvilket blev skønnet til at være alt for lidt. Men det ser ud som om, vi kun bruger det halve, og det er et utroligt lavt beløb i forhold til projektets størrelse. Og det skyldes, at vores rådgivende arkitekt har haft virkelig godt fat i projektet. Han har fulgt 100 procent op hele tiden. Han har gået alle regninger igennem, og jeg har også kontrolleret dem, når jeg kom hjem fra arbejde. Der er hele tiden blevet lavet aftalesedler mellem håndværkerne, arkitekten og mig. Vi har kørt dem stramt, og det skal man også, hvis man vil overholde budgettet. Vi har haft et usandsynligt godt samarbejde med arkitektfirmaet, selv om der sikkert er nogle, der vil beskylde os for at være nogle fedtsyle. Men det har jeg ikke noget imod. Det er derfor, vi er sluppet for de uforudsete udgifter, siger Knud Jørgensen, der heller ikke er blevet overrasket over en stor regning fra rådgiverens side. Ingen ubehagelige overraskelser Rådgiver tager sig normalt betalt i form af en procentsats af byggeriets entreprisesum og kan derfor i teorien have en økonomisk interesse i at gøre den sum så stor som mulig. Vi aftalte en fast pris med vores rådgiver og har hele vejen igennem haft et fantastisk godt samarbejde. Rådgiver har også set det her som sit projekt og har derfor været meget samarbejdsvillig omkring økonomien. Jeg har tidligere arbejdet med ingeniører og arkitekter, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Knud Jørgensen. Ubehagelige overraskelser på grund af dårligt vejr og en deraf følgende fordyrelse i form af f.eks. forlænget stilladsleje har der heller ikke været mange af. Stillads og skurvognsplads var med som en del af murerentreprisen, og ansvaret lå derfor hos fagentreprenøren og ikke hos bygherren. Til gengæld har det været nødvendigt at tegne en bygherreforsikring. Hvis en håndværker får noget i hovedet, dækker den almindelige arbejdsgiverforsikring. Men er der besøg udefra på byggepladsen, og sker der et uheld, så har bygherren ansvaret. Vi tegnede derfor en forsikring på menneskelig skade, brand og storm til kr., fortæller Knud Jørgensen, der dog heldigvis ikke fik brug for forsikringen. STORENTREPRISE Storentreprise er en afart af fagentreprisen, hvor en eller flere af dem, der byder på opgaven, håndterer f.eks. både murer- og tømrerarbejdet.

9 LOAPJECE korr23 aug.qxd 25/08/05 15:58 Side 9 09 HOVEDENTREPRISE Bygherren har det overordnede ansvar for byggeriet, men skal kun indgå kontrakt med hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren har herefter ansvaret for indgåelse af aftaler med håndværkere, underentreprenører og øvrige leverandører. Dette ansvar og det tidsforbrug, som bliver pålagt hovedentreprenøren, koster ekstra på budgettet, typisk en fast procentdel af det samlede budget, ofte mellem 8 og 12 procent. Til gengæld skal bygherren bruge langt mindre tid på indgåelse af kontrakter, på løbende koordinering og i tilfælde af uoverensstemmelser, skal bygherren kun forhandle med én part. Som i fagentreprisen skal bygherren selv tage initiativ til at samarbejde med rådgivende arkitekter og ingeniører. + BYGHERREN ER ANSVARLIG FOR Mindre administration til bygherren Kun én aftalepartner Professionel byggeadministrator Reduceret ansvar for budgetoverskridelser En større del af budgettet går til administration Ingen indflydelse på byggepladsen Mindre håndværkervirksomheder har ofte ikke mulighed for at byde Mindre indsigt i økonomien Idé- og programoplæg Byggeprogram Skitseforslag Projektforslag Myndighedsgodkendelse, herunder byggetilladelse Forprojekt Hovedprojekt Udbud og indgåelse af kontrakt med hovedentreprenøren Byggeledelse og tilsyn Ibrugtagning, herunder tilladelse til ibrugtagning HOVEDENTREPRISE

10 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:37 Side Hovedentreprise Vælger bygherren en hovedentreprise, skal der kun indgås aftale med én entreprenør. Bygherren har intet aftaleforhold med de enkelte underentreprenører, men skal alene forholde sig til hovedentreprenøren. Det betyder som udgangspunkt, at det er hovedentreprenøren, der vælger sine underleverandører og samarbejdspartnere, og selve styringen af byggearbejderne flytter sig i forhold til fagentreprisen fra bygherren til den valgte hovedentreprenør. Bygherren skal naturligvis betale for at få løst denne styringsopgave, og det sker ved, at hovedentreprenøren indregner et hovedentreprisesalær i sit tilbud. Betegnelsen hovedentreprise anvendes også på byggeprojekter, hvor enkelte mindre arbejder bliver udbudt selvstændigt i fagentreprise. Udbud Som i fagentreprisen er det bygherrens ansvar at udarbejde et udbudsmateriale, som entreprenørerne kan bruge som grundlag for at byde på opgaven. Bygherren kan enten udbyde byggeriet i licitation eller indhente underhåndsbud, og udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om: Projektets omfang Bygherrens krav til kvalitet, materialer og udførelse Tidspunktet for påbegyndelse og afslutning Vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse Hvorvidt AB 92 skal være gældende Såfremt AB 92 finder anvendelse, skal alle afvigelser fra AB 92 være tydeligt angivet og begrundet. Udbudsmaterialet skal også indeholde en tidsplan, oplysninger om eventuelle fortidsminder eller forurening, blød bund på ejendommen osv. AB 92 finder også anvendelse i fagentrepriser. Ansvar I en hovedentreprise har bygherren som i fagentreprisen ansvaret for at udarbejde den grundlæggende projektbeskrivelse af byggeriet. De fleste bygherrer vælger derfor at gøre brug af uafhængige rådgivende arkitekter og ingeniører, som projekterende, i denne fase af byggeriet. Ved en hovedentreprise har bygherren færre ansvarsområder og arbejdsopgaver i den løbende byggeproces. Hovedentreprenøren har nemlig ansvaret for håndværkerne både for aftalerne med dem, for instruktionen af dem, for at tidsfristerne overholdes og også for at styre og holde sig inden for den aftalte entreprisesum. Bygherren opnår til gengæld ikke samme indsigt og mulighed for indflydelse, når byggeriet først er i fuld gang. Og medmindre bygherren har aftalt det med hovedentreprenøren, har denne heller ikke indflydelse på, hvilke håndværkere hovedentreprenøren vælger til at løse opgaven. Det skal bygherren have in mente, hvis han ønsker at give lokale håndværkere mulighed for at byde på opgaven eller at gøre brug af frivillig arbejdskraft. Økonomi Bygherren skal i afvejningen mellem en fag- og en hovedentreprise vurdere, om han er i stand til at styre byggeprocessen i en fagentreprise forsvarligt og for en mindre udgift end det salær, der er forbundet med en hovedentreprise. Bygherren skal ved udvælgelsen af hovedentreprenøren være opmærksom på, at den entreprenør, der skal være hovedentreprenør, skal have de nødvendige kvalifikationer til at styre byggeprocessen og have økonomi til at stå for hele byggeriet. Det er langt fra alle entreprenører, der kan påtage sig opgaven som hovedentreprenør. Konkurrencen er således ofte mindre end ved udbud i fagentreprise, hvilket kan få indflydelse på prisen, der typisk er højere end i en fagentreprise. Derfor egner entrepriseformen sig som udgangspunkt også bedst til større projekter. Men den enkelte bygherre kan have særlige grunde til at vælge en hovedentreprise ved mindre projekter, og principielt kan man få bygget sin private carport i hovedentreprise. Bygherren skal derfor foretage en konkret afvejning sammen med sine rådgivere for at vælge den helt rigtige entrepriseform. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed findes i AB 92. AB 92 skal altid anvendes i offentlige projekter og anbefales til øvrige byggerier.

11 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:37 Side Hovedentreprise udelukkede lokale håndværkere Ballum Idræts- og Kulturhus blev bygget i en hovedentreprise. Selv om initiativtagerne er tilfredse med det færdige byggeri, ville de i bagklogskabens klare lys havde foretrukket en udbudsform, hvor de lokale håndværkere havde fået mulighed for at byde på opgaven. Da Ballums Idræts- og Kulturhus skulle bygges, blev det besluttet at udbyde byggeriet i en hovedentreprise. Ikke fordi Anna Marie Kristensen og de øvrige initiativtagere syntes, det nødvendigvis var den bedste entrepriseform, men fordi de mente, at de var tvunget til at benytte udbudsformen, hvis de skulle have midler fra EU. Vi havde opfattelsen af, at vi skulle udbyde byggeriet i en hovedentreprise for at kunne modtage støtte fra EU. Og da vi ikke ville risikere at gøre noget forkert, valgte vi denne entrepriseform, siger Anna Marie Kristensen, der er en af hovedkræfterne bag idræts- og kulturhuset i Ballum. Rådgiverne anbefalede ikke en bestemt entrepriseform og rådgav ikke initiativtagerne om, hvorvidt EU stillede bestemte krav til udbudsformen for at give støtte. Vi spurgte måske heller ikke, men vi vidste jo ikke bedre, eftersom vi ikke er en professionel bygherre. Og den dag i dag er vi faktisk ikke klar over, om vi var nødt til at vælge hovedentreprisen, eller om vi kunne have valgt en anden entrepriseform og fortsat have fået EU-midler, fortæller Anna Marie Kristensen og anbefaler andre at spørge deres rådgivere om, hvilke entrepriseform de kan anvende. Som udgangspunkt er der ingen sammenhæng mellem valg af entrepriseform og muligheden for at opnå støtte fra EU. I Ballum oplevede bygherren, at den valgte hovedentreprenør ikke brugte lokale håndværkere, selv om bygherren havde ydret ønske herom. Hensyn til lokalsamfundet De lokale kræfter bag idræts- og kulturhuset ville ellers på mange måder have foretrukket fagentrepriser. >> BALLUM IDRÆTS OG KULTURHUS Pris kr. 6,6 mio. Fondens støtte kr. 1,25 mio. Areal m 2 Bygherre Ballum Multihus Arkitekt Jørgen Kneppel HOVEDENTREPRISE

12 LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:37 Side Hovedentreprise udelukkede lokale håndværkere Der er i mine øjne forskel på, om man bygger i en storby eller i en lille by som Ballum med 800 husstande. Vi kender hinanden og møder hinanden både professionelt og privat og vi er derfor nødt til at tage en række hensyn, som man ikke nødvendigvis behøver at tage i større byer. Og så kender vi også de lokale håndværkeres kompetencer og ved, at de leverer kvalitet, fordi vi alle sammen skal kunne se hinanden i øjnene bagefter, siger hun. Som bygherre ville Anna Marie Kristensen og de øvrige initiativtagere til huset derfor gerne have de lokale håndværkere til at bygge huset. Det gjorde de derfor de hovedentreprenører, som bød på opgaven, opmærksomme på. Vi troede da også til det sidste, at bl.a. den lokale murer skulle deltage i byggeriet, fortæller Anna Marie Kristensen. Men både mureren og initiativtagerne til huset fik sig en stor overraskelse, da det viste sig, at hovedentreprenøren ikke havde valgt den lokale murer og i øvrigt heller ikke andre lokale håndværkere fra Ballum. Det var meget skuffende for os, da vi fik dette at vide. Men på det tidspunkt havde vi jo indgået aftalen med hovedentreprenøren, og han var i sin gode ret til at vælge de samarbejdspartnere, som han havde lyst til, forklarer Anna Marie Kristensen. Initiativtagerne ærgrede sig efterfølgende over, at de ikke havde valgt en anden hovedentreprenør. Der var en anden hovedentreprenør, som helt sikkert ville have brugt vores lokale arbejdskraft, men han var også noget dyrere, siger hun. Opgaven skal dog altid tildeles den tilbudsgiver, der har den laveste pris eller det mest økonomisk fordelagtige tilbud. Samarbejde koster En anden overraskelse for Anna Marie Kristensen var nogle af samarbejdspartnernes honorarer. Alle vi, der tog initiativet til det nye idræts- og kulturhus, har selv arbejdet frivilligt, og så kan man godt tro, at andre også vil arbejde uden betaling. Specielt når de ikke selv oplyser, hvad de koster, siger Anna Marie Kristensen, der fik en uforudset regning på kr. fra en samarbejdspartner. Anna Marie Kristensen opfordrer derfor andre til at indgå skriftlige aftaler med alle samarbejdspartnere, før de modtager egentlig rådgivning eller anden bistand. Man kan godt have meget forskellige opfattelser af aftaler og priser, uden at det er problematisk. Men i et byggeprojekt, hvor budgettet skal overholdes, er det aldrig rart at få uforudsete regninger. Derfor vil jeg ikke tøve med at spørge, hvad det koster, hvis jeg en anden gang står overfor en kommende samarbejdspartner. Krævende koordinering På trods af at en hovedentreprise skulle begrænse bygherrens tidsforbrug, har Anna Marie Kristensen og de øvrige kræfter bag byggeriet oplevet, at de har måttet bruge meget tid og mange ressourcer for at få det byggeri, som de gerne ville have. Vi har haft en byggeformand, der dagligt har været på byggepladsen. Vi har alle sammen lagt vejen forbi, når vi havde tid. Og vi har holdt faste ugentlige byggemøder med hovedentreprenøren. Det har så at sige været fast arbejde, siger Anna Marie Kristensen. Selv om Anna Marie Kristensen synes, at hun og de andre frivillige har haft meget at se til, er hun dog sikker på, at hovedentreprenøren også har haft sit at se til. Jeg og de andre frivillige skulle helt sikkert have brugt mere tid, hvis ikke vi havde bygget huset i en hovedentreprise. Men det er umuligt at afgøre, hvor meget eller hvor lidt det ville have krævet af os at bygge i en fagentreprise. Den ekstra tid, vi skulle have brugt ét sted, kunne måske have sparet os tid et andet sted, siger Anna Marie Kristensen. Selv om hun er meget tilfreds med det nye idræts- og kulturhus, er én ting dog sikker. En anden gang vil jeg sikre mig, at vores lokale håndværkere får mulighed for at byde på opgaven, fastslår Anna Marie Kristensen. TILSKUD FRA EU EU yder tilskud til projekter i geografisk udvalgte områder fra EUs Regionalfond og EUs Socialfond. Tilskudsordningerne administreres i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og de regionale myndigheder. Som hovedregel er det ikke en betingelse, at man vælger en bestemt entrepriseform for at være berettiget til tilskud fra EU. Mere information kan fås hos Erhvervs- og Byggestyrelsen:

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

En ny form for konkurrencepræget dialog daog

En ny form for konkurrencepræget dialog daog En ny form for konkurrencepræget dialog daog 1 Michael C Hartmann - født 1943 - arkitekt MAA 1972 - Byggeøkonom 1987 - chartered surveyor FRICS 1991 - arkitekt MAK 2008 2 1 Ansættelser - lærer på 1970-71

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering Dit boligkøb Trin for trin Køb Reservation Købsaftale Aftale og betaling Købertilvalg & materialevalg Fastlæggelse af kvalitetsniveauer og forventningsafstemning Byggeri Bygherre Køber-indsigt Vores tilsyn

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Bedre byggeprojekter fra A til Z

Bedre byggeprojekter fra A til Z Bedre byggeprojekter fra A til Z Gymnasier, skoler og institutioner zethner byggerådgivning APS FÅ HJÆLP TIL STYRING AF DIT BYGGEPROJEKT Zethner Byggerådgivning har gjort det til sit speciale at hjælpe

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere