VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014"

Transkript

1 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted marts

2 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery of In-Situ 3 Remediation Agents in Clay Till Chapman Ross, Senior Environmental Engineer, Geosyntec Consulants Brug af infiltrationsgalleri og recirkulation til biologisk oprensning af residual 4 fri PCE fase i både umættet og mættet zone Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principial Engineer, Ph.D., Geosyntec Fuld-skala EK-BIO oprensning af fri fase PCS det første års drift 5 Projektleder Martin Bymose, NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS A/S Konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Energirigtig afværge (modul 2) Energirigtige afværgeløsninger - Analyse og handlingsplan for implementering af solenergi på afværgeanlæg 6 Civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Miljøtekniker Kresten Andersen, Orbicon A/S1 Procesingeniør Else Kathrine Friis, Region Sjælland Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Indeklimaforbedrende energirenovering 7 Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring 8 - et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S

3 Jordhåndtering (modul 3) Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordhåndtering håndtering omfatter (modul skabelsen 3) af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordplaner håndtering og omfatter stoftransportmodeller skabelsen af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal 13 Chefrådgiver Civilingeniør, Kristian ph.d. Lars Kirkebjerg, Bennedsen, Grontmij Rambøll A/S Jordplaner Afprøvning og af ny stoftransportmodeller prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland Civilingeniør, Projektleder, miljøtekniker ph.d. Lars Bennedsen, Lars Mølgaard Rambøll Andersen, NIRAS A/S Ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen, Region Nordjylland Afprøvning af ny prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland 14 Projektleder, miljøtekniker Lars Mølgaard Andersen, NIRAS A/S Termisk Ingeniør oprensning Tina Rebsdorf (modul Simonsen, 4) Region Nordjylland Demonstrationsforsøg med termisk oprensning ved hjælp af radiobølger 15 Termisk Miljøtekniker oprensning Kresten Andersen, (modul 4) Orbicon A/S Demonstrationsforsøg Storskala dioxin/pesticid med kilde termisk oprensning oprensning ved hjælp af radiobølger Miljøtekniker Produktchef Niels Kresten Ploug, Andersen, Krüger Orbicon A/S A/S Storskala Destruktion dioxin/pesticid af PCE i gasdrevne kilde oprensning varmelegemer til termisk oprensning Produktchef Civilingeniør, Niels ph.d. Ploug, Thomas Krüger Hauerberg A/S Larsen, Orbicon A/S Destruktion af PCE i gasdrevne varmelegemer til termisk oprensning 18 Indeklima Civilingeniør, (modul ph.d. Thomas 5 og 6) Hauerberg Larsen, Orbicon A/S Hvornår holder en reduktionsfaktor på 100 over betongulv? 19 Indeklima erfaringer (modul fra de danske 5 og 6) regioner Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Hvornår Civilingeniør, holder ph.d. en reduktionsfaktor Claus Larsen, DMR på A/S 100 over betongulv? 19 Seniorkonsulent erfaringer fra de Christian danske Andersen, regioner Videncenter for Jordforurening Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Forurening Civilingeniør, af indeluft ph.d. Claus Larsen, DMR A/S 21 - Lokalisering Seniorkonsulent og Christian vurdering Andersen, af spredningsveje Videncenter og for kilder Jordforurening Specialist Tage Bote, COWI A/S Forurening af indeluft 21 Vinylchlorid - Lokalisering i indeklimaet og vurdering af spredningsveje og kilder 22 - løst Specialist ved at Tage skabe Bote, undertryk COWI A/S i kloaksystemet Civilingeniør Karin Birn Nielsen, Region Midtjylland Vinylchlorid i indeklimaet 22 - Passiv løst ved ventilation, skabe undertryk virker! i kloaksystemet - indeklimasikring Civilingeniør Karin ved Birn etablering Nielsen, Region af ventileret Midtjylland krybekælder 24 Diplomingeniør Rikke Berg Mørch, Horsens Vand (tidl. DMR) Passiv Udviklingsleder, ventilation, civilingeniør der virker! ph.d. Per Loll, DMR A/S - indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, etablering DMR A/S af ventileret krybekælder 24 Diplomingeniør Miljøtekniker Klaus Rikke Bundgaard Berg Mørch, Mortensen, Horsens Region Vand (tidl. Syddanmark DMR) Udviklingsleder, civilingeniør ph.d. Per Loll, DMR A/S Indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, indbygning DMR A/S af aktivt kul i gulvkonstruktionen 25 Civilingeniør Miljøtekniker Nancy Klaus Hamburger, Bundgaard Region Mortensen, Hovedstaden Region Syddanmark Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Indeklimasikring Civilingeniør, ph.d ved Thomas indbygning H. Larsen, af miljøtekniker aktivt kul i gulvkonstruktionen Claus G. Kirkeberg, 25 Civilingeniør Pernille Nancy Hamburger, Palstrøm, Orbicon Region A/S Hovedstaden Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Civilingeniør, Differenstrykmålinger ph.d Thomas anvendt H. Larsen, som miljøtekniker styrings-/projekteringsparameter Claus G. Kirkeberg, 26 Civilingeniør ved aktiv ventilation Pernille Palstrøm, som afværge-foranstaltning Orbicon A/S (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S Differenstrykmålinger anvendt som styrings-/projekteringsparameter 26 ved aktiv ventilation som afværge-foranstaltning (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S

4 Spor 2 (side 27-38) Nye emner (modul 4) Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende 29 undersøgelse sig fra traditionelle jordforureningsundersøgelser? Kontorleder, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS A/S Undersøgelser af PFAS i det danske grundvand 30 - perspektiver for regulering Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S Civilingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen En brancheanalyse af jordforureningssektoren og de deraf følgende konklusioner 31 Seniorkons. Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening/Danish Soil Partnership Økonom Christina van Breugel, COWI A/S Konsulent Henrik Sand, COWI A/S In situ afværge (modul 5) Anvendelse af risikovurdering til optimering af afværgestrategi 35 Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll Kraftig forurening med atypiske forureningsstoffer på stor industrilokalitet 36 i Gladsaxe Kommune In Situ biologisk oprensning af grundvandsforureningen Ekspertisechef Charlotte E. Riis, NIRAS A/S Seniorkonsulent Lisbeth Walsted, NIRAS A/S Seniorspecialist Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S Principal Evan Cox, Geosyntec Consultants Nye avancerede tolkningsmetoder i forbindelse med moniteret naturlig 38 nedbrydning (MNA) til håndtering af en stor forureningsfane Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Geolog Lars Larsen, Orbicon A/S Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Spor 3 (side 41-66) Klimatilpasning (modul 1) Sillebro ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt 41 Projektleder, cand.scient. Anna Tauby, NIRAS A/S Hvor truer klimaet, og hvordan handler vi? 43 Chefkonsulent, ph,.d., hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Kortlægning af oversvømmelsesrisiko iht. Oversvømmelses- 44 direktivets plantrin 2 Cand. scient. Christian Mathias Rundblad, NIRAS A/S

5 Lokal afledning af regnvand (LAR) - salt (modul 2) Risiko for forurening af grundvandet ved vejsaltning 46 Konsulent, ph.d. Heidi Birch, ALECTIA A/S Seniorkonsulent Frank Andreasen, ALECTIA A/S Lektor Søren Munch Kristiansen, Inst. For Geoscience, Aarhus Universitet Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af 47 LAR i grundvandsdannende oplande Civilingeniør, ph,d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune Geolog Johanne Urup, Rambøll Implementering af LAR i indsats-planer 49 Hydrogeolog, ph.d. Jens Asger Andersen, Orbicon A/S Rensning af pesticidforurenet vand (modul 3) Vandrensning med MPPE (Macro Porous Polymer Extraction) 50 Civilingeniør Jesper Holm, Krüger A/S, og Sales Manager Jan Bart Kok, VWS MPP Systems OPI projekt - Udvikling af biologisk reaktor til rensning for pesticider 51 Teamleder, civilingeniør Liselotte Clausen, Krüger A/S Forsker Christian Nyrop Albers, GEUS Projektleder Tommy Nielsen, Region Sjælland Avancerede oxidationsprocesser til behandling af pesticidforurenet grundvand 52 Planlægningsingeniør Charlotte Schmidt, TREFOR kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S VVM Indvinding (Modul 4) Kompliceret grundvandsindvinding i Aalborg skrivekridtet 53 vurderet med analytiske modeller Ph.d. Henrik Aktor, Aktor Innovation VVM for en regional vandforsyning 54 Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR Planlægning af vandindvinding inden for rammerne af VVM 56 Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum, Rambøll Bæredygtighed (Modul 5) Bæredygtig indvinding med fokus på vandkvalitet 58 Geolog Lonnie Frøjk, NIRAS A/S Hydrogeolog Lone Mossin, Aarhus Kommune Docent Loren Ramsay, VIA University College Bæredygtig vandindvinding som gevinst af monitering på kildeplads og i vandløb 60 Geolog, projektleder Ole Silkjær, TREFOR Driftsoptimering fra boring til vandværk KeyZones Kildeplads 61 Team- og projektleder Hanne Nicolaysen Trap, EnviDan Water

6 Drift af grundvandsbeskyttelse (BNBO) Administration af enkeltindvindere kan det gøres enklere og bedre? 62 Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S Afdelingsleder Bjarke Jensen, Mariagerfjord Kommune Naturgeograf Bastian Egede Jensen, Vesthimmerland Kommune Miljømedarbejder Mogens Klausen, Hjørring Kommune Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? 64 Projektchef Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan Water, og civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune Hvornår er det proportionalt at beskytte i BNBO? 66 Chefkonsulent, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Spor 4 (side 69 79) Pesticider, råstoffer og råvand-kvalitet (modul 4) Miocæne akviferers sårbarhed i Danmark vurderet ud fra transportsimuleringer 69 af Direkte Alder samt miljøtraceren Ar39 Hydrolog Peter Scharling, COWI A/S Strategi for håndtering af pesticidpunktkilder i Region Sjælland 70 Miljøkemiker, ph.d. Pia Haugaard Jensen, Region Sjælland Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon A/S Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? 71 Geolog Gunnar Larsen, NIRAS A/S Geolog Jakob Qvortrup Christensen, NIRAS A/S Geofysik - Fagsession 1 (modul 5 og 6) Integration af geofysiske, geologiske og hydrologiske data til (semi-) automatiseret konstruktion af hydrogeologiske modeller Udfordringerne ved at måle med MRS tæt ved bymæssig bebyggelse 72 metoder og resultater Ph.d. stud. Esben Dalgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Philip Christiansen, bygningskonstruktør Simon Ejlertsen, Postdoc Ahmad Behroozmand, Simon Rejkjær, Postdoc. Troels Vilhelmsen, Adjunkt Jakob Juul Larsen, professor Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Koblet og joint inversion af MRS data og grundvandsmodeller 73 Postdoc Troels Vilhelmsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Postdoc. Ahmad Behroozmand, lektor Steen Christensen, professor Esben Auken, Lektor Anders Vest Christiansen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

7 Sammenstilling af et atlas over resistivitet af danske geologiske aflejringer 74 Seniorforsker Ingelise Møller, GEUS Lektor Anders V. Christiansen, Institut for Geoscience, AU Geofysiker Verner H. Søndergaard, seniorforsker Flemming Jørgensen, seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS Hydro-geofysisk Test bench 75 Ph.d. stud. Nikolaj K. Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Professor Ty Ferre, Dept. of Hydrology and Water Resources, University of Arizona Automatisk generering af 3D geologiske modeller ud fra resistivitets 76 - og borehulsdata - en inversionstilgang Ph.d. stud. Nikolaj Foged, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Anders Vest Christiansen, professor Esben Auken Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- 77 og borehulsdata, eksempel fra Norsminde Ph.d. stud. Pernille Aabye Marker, DTU Miljø Kortlægning af overfladenær geologi med nyt SkyTEM system, eksempler fra Kasted 78 Head of Operations, ph,d, Per Gissel Gisselø, SkyTEM Surveys ApS HYGEM Perspektiver fra en slutbruger 79 Hydrogeolog Mikael Rosenberg, Aarhus Vand A/S Notater 80

8 Spor 1 In-Situ afværge Energirigtig afværge Jordhåndtering Termisk oprensning Indeklima 1

9 2

10 DIRECT PUSH HIGH-PRESSURE JET INJECTION METHOD FOR DELIVERY OF IN SITU REMEDIATION AGENTS IN CLAY TILL Chapman Ross, Senior Environmental Engineer Geosyntec Consultants, Boston, Massachusetts, USA In situ remediation of chlorinated solvents in clay till is challenging because low permeability constrains reagent delivery, and solvent diffusion into the soil matrix limits the rate of treatment. Pneumatic and hydraulic fracturing can enhance delivery of treatment agents; however, their radius of influence (ROI) is limited in clay till and primarily controlled by natural fracture networks. Here we present the results of three pilot studies using jet injection, a novel 700 bar (10,000 psi) hydraulic fracturing method intended to create large hydraulic fractures in low-permeability soils. The purpose of this work is to develop a new injection technique that can reliably create subhorizontal fractures in low-permeability soils such as the basal clay till that is prevalent in Denmark. Unlike traditional injection methods, high-pressure jet injection uses 700 bar water jets with sufficient kinetic energy to erode conduits in the soil extending radially from the point of injection. A pilot test was completed using jet injection to deliver zero-valent iron from two wells into clay till in Taastrup, Denmark. After the first pilot test, specialized injection tooling was developed to improve performance by combining jet injection methods with direct push technology (DPT) drilling techniques. This DPT jet injection tooling was used during two additional pilot tests in saprolite in South Carolina, USA and in clay till in Ohio, USA. Excavation was used to map the resulting fracture network for all three pilot tests. In Taastrup, the injection achieved an ROI of 6 to 7m, but, the loss of kinetic energy caused by the tooling design resulted in short circuiting into natural vertical fractures. In the second test using the improved DPT tooling in the US, injection of water and dye resulted in a maximum ROI of 2.1m in saprolite. In the third test, injection of water, dye, and guar gel slurry created sub-horizontal fractures in clay till with cylindrical conduits up to 1.4m long and an ROI of up to 3m. Pilot test results showed greater ROI than conventional fracturing methods, the potential to bypass natural fractures, and feasibility of implementation with DPT drilling techniques. The innovative combination of DPT and jet injection provides a flexible, rapid, and promising method to achieve a large injection ROI that bypasses natural fractures in low-permeability soils. 3

11 BRUG AF INFILTRATIONSGALLERI OG RECIRKULATION TIL BIOLOGISK OPRENSNING AF RESIDUAL FRI PCE FASE I BÅDE UMÆTTET OG MÆTTET ZONE Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principal Engineer, Ph.D., Geosyntec Én af de store udfordringer ved oprensning af klorerede opløsningsmidler med residual fri fase, er at udvikle metoder, hvor traditionelle kildereduktionsmetoder som afgravning og termiske metoder ikke er cost effektive, f.eks. pga. stor forureningsdybde og/eller stor horisontal udbredelse. På en lokalitet i Ringe pågår de første trin i en fuldskalaoprensning af residual fri fase forurening med PCE i både umættet og mættet zone. Den væsentligste forureningsmasse med fri fase er blevet oprenset ved traditionel opgravning ned til 9 m s dybde, mens det ikke blev vurderet cost effektivt at oprense den dybereliggende forurening ved afgravning eller termiske metoder. For oprensning i den dybereliggende mættede zone anvendes der en traditionel biologisk metode med stimuleret reduktiv deklorering. For at forbedre effekten af den biologiske oprensning, er der som et forsøg etableret et infiltrationsgalleri i den umættede zone i bunden af udgravningen. Dette infiltrationssystem udgør sammen med 2 injektionsboringer i den mættede zone og 3 pumpeboringer placeret omkring kildeområdet et recirkulationssystem, hvor grundvand løbende oppumpes og reinfiltreres i både den mættede og umættede zone. Udover at forbedre den biologiske oprensning, sker der også en kraftig gennemskylning (flushing) af både den umættede og mættede zone. Samtidig bliver der midlertidigt skabt mættede forhold mellem grundvandsspejlet og infiltrationssystemet, hvorved den biologiske metode også kan anvendes i den umættede zone, der ellers er vanskelig at behandle, og som ville være en fortsat kilde til forurening af den mættede zone. Som en del af indkøringen blev der foretaget en tracertest for at eftervise den opstillede grundvandsmodel og dokumentere strømningsmønstre, som derpå dannede grundlag for at foretage justeringer i mønster for oppumpning og reinjicering. Resultaterne efterviser det modellerede influensområde samt strømningshastighed. For at imødegå evt. tilklokning er anlægget bl.a. opbygget med filtreringssystem og periodevis tilsætning af donor. Desuden er der opstillet en plan for regenerering af boringer/dræn. Ved at anvende en strategi med infiltrationsgalleri og recirkulering forceres oprensningen af den fri fase i både den umættede og mættede zone. De indledende resultater viser god sammenhæng med den hydrogeologiske model og dermed et godt perspektiv for effektivisering af den biologiske oprensning i umættet og mættet zone. Der ses således gode muligheder for en nedsættelse af tiden for oprensning af forureningen med fri fase og en heraf følgende begrænsning af omkostningerne. 4

12 FULD SKALA EK-BIO OPRESNING AF FRI FASE PCE DET FØRSTE ÅRS DRIFT Projektleder Martin Bymose NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis og konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Baggrund På mange forurenede lokaliteter i Danmark er kildeområdet beliggende i lavpermeable aflejringer. Succesfuld implementering af in-situ oprensningsteknikker, som eksempelvis biologiske oprensninger, afhænger af at oprensningsreagenserne fordeles effektivt i kildeområdet. Elektrokinetiske transportmekanismer er relativt uafhængige af hydraulisk permeabilitet, og derfor kan brug af elektrokinetik effektivt sikre fordeling af substrat og biomasse på lokaliteter med lav permeabilitet og heterogen geologi. Der blev i 2011 gennemført et pilotforsøg i område IV i Skuldelev med elektrokinetisk stimuleret biologisk nedbrydning (EK-BIO) til vurdering af anvendeligheden af metoden til oprensning af fri fase PCE i moræneler med indlejrede sandpartier. Pilotforsøget demonstrerede, at elektrokinetik kan facilitere transport af både substrat (laktat) og biomasse (KB-1 TM ) gennem lerjord i behandlingszonen. Resultaterne fra vandprøver og kerneprøver udtaget under og efter pilotforsøget viste en omfattende reduktiv dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen og signifikante indhold af dechlorerende mikroorganismer (Dhc, med vcr A), hvilket indikerede, at det var muligt at opnå en fuldstændig dechlorering af PCE ved at anvende EK-BIO metoden med KB-1 TM bioaugmentation. Aktiviteter På baggrund af de lovende resultater fra pilotforsøget blev en fuld skala oprensning med EK- BIO igangsat i december Behandlingsområdet er inddelt i et net med 15 elektrodeboringer, som tilsammen dækker et areal på ca. 100 m 2 og en behandlingszone mellem 3 og 10 m u.t. Behandlingsområdet er inddelt i to delområder A+B, der behandles skiftevis i perioder/stages på ca. 3 måneder. Polariteten af elektroderne skiftes undervejs for at ændre på strømretningen gennem jorden med henblik på at optimere det elektroosmotiske flow og sikre, at hele behandlingsområdet bliver behandlet. Der udføres løbende tilsyn med anlægget til kontrol af anlæggets funktion, strømstyrke og spændingsforhold. Der udføres en løbende grundvandsmonitering af substratindhold og redoxparametre indenfor behandlingszonen. Ved afslutningen af hvert stage foretages en udvidet montering til detaljeret karakterisering af forurenings- og dechloreringsforholdene. Resultater Resultaterne af det første års drift (3 stages) af EK-BIO vil blive præsenteret. På nuværende tidspunkt er stage 3 afsluttet med lovende og forventede resultater. Både substrat og bakterier er blevet fordelt i hele behandlingsområdet, og der ses en fuldstændig dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen. Dechloreringsgraden er stigende, og totalindholdet af PCE og nedbrydningsprodukter er stigende i flere af moniteringsboringerne, hvilket indikerer, at der sker en samtidig dechlorering og desorption/opløsning af fri fase PCE. 5

13 ENERGFRIGTIGE AFVÆRGELØSNINGER - ANALYSE OG HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF SOLENERGI PÅ AFVÆRGEANLÆG Civilingeniør Mads Georg Møller Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, miljøtekniker Kresten Andersen,, Orbicon A/S Procesingeniør Else Kathrine Friis, hydrogeolog Hasse Milter og miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Der er i Region Sjælland et ønske om at reducere de faste omkostninger til drift af afværgeforanstaltninger samt at foretage en omlægning af energiforbruget, så mest muligt kommer fra grøn/bæredygtig energi. Der anvendes i dag over kr. alene til el i forbindelse med driften af Regionens afværgeanlæg. Projektet er udarbejdet som et OPI projekt for Region Sjælland med Orbicon A/S og Dansk Solenergi ApS som samarbejdspartnere. Formål Det overordnede formål med projektet er at foretage en reduktion i driftsomkostningerne og udledningen af drivhusgasser ved at skifte til grøn energi i form af solceller på regionens afværgeanlæg. I projektet er der foretaget specifikke undersøgelser af mulighederne for at implementere solceller på 3 forskellige afværgeanlæg. Med baggrund i resultaterne fra disse undersøgelser er der fortaget en samlet analyse af hele Regionens anlægspark mht. undersøgelse af potentialet for at supplere eller helt erstatte den eksisterende elforsyning på anlæggene med solenergi. Konklusion Etablering af solceller på samtlige 31 afværgeanlæg anslås at kunne give en økonomisk besparelse på omkring 3,7 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 16 år ved en anlægslevetid på 25 år. Omlægningen til solceller vil medvirke til en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser. Solcelleanlæg med lagring af energien på batterier er meget dyre i etableringsomkostninger og har en beregnet tilbagebetalingsperiode, der overstiger anlæggets levetid (25 år). De afværgeanlæg, der har de største energiforbrug, har den korteste tilbagebetalingstid og de største besparelser. Foretages alene en implementering af solceller på det største afværgeanlæg, vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. over 25 år med en tilbagebetalingstid på 13 år. Det anbefales med baggrund i den samlede analyse at etablere et til tre pilotsolcelleanlæg med nettilslutning for at afprøve anlæggene. Pilotanlæggene skal etableres på de afværgeanlæg, der har det største energiforbrug, da der her kan opnås de største økonomiske besparelser. Regionen har lige modtaget analysen og har derfor endnu ikke besluttet sig for, hvorledes man vil arbejde videre med projektet med implementering af solceller på anlæggene. 6

14 INDEKLIMAFORBEDRENDE ENERGIRENOVERING Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Baggrunden for dette OPI-projekt har været, at Region Sjælland har ønsket at yde en bedre rådgivning til beboere i bygninger, hvor der er konstateret mindre overskridelser af afdampningskriterierne, herunder at vejlede bedre om muligheden for, at grundejerne selv udfører simple afværgeforanstaltninger og andre tiltag til forbedring af indeklimaet. Tiltag, der kan anbefales udført i ventetiden, mens sagerne evt. ligger i en årrække med lav prioritet i forhold til gennemførelse af en offentligt finansieret afværgeindsats. Der er på en udvalgt projektlokalitet udført en række forsøg med, tætning af bygning, øget ventilation og etablering af radonsug under gulv. Der er set på sammenhænge mellem poreluftkoncentrationer og indeklimakoncentrationer af både radon og PCE i forhold til luftskifte og differenstryk hen over gulv. Det er nyt at se på både radon og PCE i denne form for projekter og på samme lokalitet at arbejde med at afprøve nogle simple afværgemetoder i forhold til indeklima; afværgemetoder der evt. kan udføres sammen med en energirenovering eller anden forbedring af boligens øvrige indeklima. Der er i projektet anvendt og opnået erfaring med metoder, der kun i begrænset omfang anvendes i forhold til forureningsundersøgelser i dag. Der er anvendt passiv sporgasmåling til bestemmelse af luftskifte, kontinuert logning af differenstryk hen over gulv og Blowerdoortest. Der er fremkommet interessante og overraskende resultater omkring sammenhænge mellem radon og PCE i indeluften, der viser, at en uhensigtsmæssigt udført øget ventilation kan medføre utilsigtede indeklimaproblemer i forhold til radon. Det er således konstateret, at radonindholdet i indeluften steg med en faktor 5-17 samtidigt med, at PCE koncentrationen faldt med 40 %. Dette resultat blev konstateret i et lokale, hvor vægge og lofter var tætnede med en plastmembran for at simulere en energirenoveret bygning med en meget tæt klimaskærm. Der kan potentielt opstå markante utilsigtede radonproblemer, hvis der foretages en øget ventilation via udsugning, der resulterer i øget differenstryk og transport hen over gulv. Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af denne problemstilling på to andre lokaliteter, i ældre bygninger hvor klimaskærmen ikke er tætnet, der tyder på, at indvirkningen på radonkoncentrationen ved udsugning af luft fra et kælderlokale kan medføre både stigninger og fald i radonkoncentrationen, hvilket må forventes at afhænge af både gulvkonstruktionen og klimaskærmens tæthed. Det er således en problemstilling, man skal være opmærksom på ved tilrettelæggelse af udluftningsløsninger. Der er fremkommet lovende resultater omkring anvendelsen af radonsug som afværgeteknologi også i fht. PCE og sikkert også andre flygtige forureninger fra undergrunden. Resultaterne indikerer, at der kan opnås betydelige reduktioner i indeklimakoncentrationen af både radon og PCE ved anvendelsen af radonsug, der er en løsning, der relativt nemt kan indarbejdes i forbindelse med energirenovering af bygninger eller som selvstændigt indeklimaforbedrende tiltag. 7

15 UDVIKLING AF SOLCELLEDREVET VENTILATION TIL BRUG FOR INDEKLIMASIKRING ET OFFENTLIGT PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S Baggrund Passiv ventilation er i dag en ofte anvendt afværgeteknik til sikring af indeklimaet på forurenede boliggrunde. Ved at etablere et velventileret drænlag under en bygning, kan forurenet poreluft fjernes, før forureningen trænger ind i bygningen. De fleste indeklimasikringsløsninger anvender i dag en vindhætte for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte i drænlaget. Ved etablering af vindhætteventilation som afværgemetode i forbindelse med indeklimasikringssager har erfaringerne vist, at det er vanskeligt at opnå en konstant ventilation alene ved anvendelse af en vinddrevet vindhætte, da vindhættens ydelse ligger inden for et meget snævert interval. COWI har derfor i samarbejde med Region Syddanmark og Bellinge Ventilation udviklet og implementeret en indeklimaafværgeløsning, hvor passiv ventilation med vindhætte er kombineret med et passivt ventilationssystem drevet af solceller. Dermed opnås et mere effektivt system, der ikke kun er afhængigt af vindpåvirkning, men som også vil kunne drage nytte af potentialet i solceller. Udviklingsprojektet er gennemført som et Offentligt-Privat-Innovations projekt (OPI), og den solcelledrevne ventilation er afprøvet i fuldskala på en TCE-forurenet lokalitet i Odense. Metode og resultater Problemstillingen for OPI-projektet tog udgangspunkt i begrænsningerne i vindhætten og en ikke forud defineret løsningsmodel. På denne baggrund blev projektopstarten afholdt som en brainstorm med efterfølgende tilpasning i forhold til kravspecifikation og implementeringen af løsningen. Med ønsket om mindst muligt tryktab og så ensartet ventilering i det samlede ventilationssystem som muligt, er der designet og etableret et ventileret drænlag med ilagte ventilationsdræn. Ventilationssystemet er afsluttet med en traditionel vindhætte, hvor der forinden er etableret en aksial ventilator, der forsynes med strøm lagret på et batteri via et solcellepanel. På ventilationssystemet er der etableret omfattende online logning af data til dokumentation af ventilationssystemet og dets ydeevne. Data er logget hvert 10. minut siden januar Resultaterne har vist, at der er etableret et yderst effektivt og veldokumenteret ventilationssystem. På lokaliteten, hvor systemet er afprøvet, er forureningsniveauerne nedbragt til under afdampningskriteriet for TCE (1 µg/m 3 ) alene ved hjælp af sol- og vindenergi. 8

16 Ventilationssystemet har vist sig at være 4 gange så effektivt, når der anvendes kombination af solceller og vindhætte, frem for vindhætte alene. Konklusion Afværgeforanstaltningen blev etableret i ultimo 2012 og har siden da været i drift. Resultatet er et effektivt og driftssikkert ventilationssystem, som er endnu et værktøj i kassen af mulige metoder til sikring af indeklima. Udover dette er der opnået meget positive erfaringer med samarbejdsformen OPI, hvor partnerskabet mellem private virksomheder og en offentlig organisation sammen har udviklet nye løsninger, som både kan skabe værdi og forretning. 9

17 REGION HOVEDSTADENS PROJEKT HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING OMFATTER SKABELSEN AF ET NYT IT VÆRKTØJ, KALDET JORDPORTAL Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Bygherreforeningen har fået bevilget støtte fra Region Hovedstaden til projektet Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering med start den 1. april 2013 og tre år frem. Bygherreforeningen har som projektejer udviklet projektet om håndtering af overskudsjord i samarbejde med Grontmij og Niras. Projektet skal bidrage til udvikling af nye måder til håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, hvad enten den er ren eller forurenet. Dette så jordhåndtering sker på en mere bæredygtig måde også i økonomisk forstand. Projektet kan få stor betydning for fremtidig udvikling af metoder, teknikker og regler om jordhåndtering, og det vil skabe værdi for Bygherreforeningens medlemmer, for Region Hovedstaden og for samfundet generelt. Projektets mål er bl.a. at komme med anbefalinger til regelændringer, udvikle metoder til reduktion eller genanvendelse af overskudjord samt teknikker til forædling af overskudsjord. Desuden skal det gennem cases demonstreres, hvordan jord kan genanvendes og dermed blive til en ressource. Projektet består af 9 delprojekter med tilhørende samarbejdspartnere (se nedenfor). Præsentationen vil fokusere på delprojekt 4: Jordportalen 10

18 Delprojekterne De ni delprojekter har hvert deres perspektiv, der alle har til formål at bidrage til opfyldelse af visionen. Nedenstående beskrives formålet for hver af de 9 delprojekter: 1. CERTIFICERING OG AUDITERING AF JORDPRØVETAGERE At medvirke til at sikre en ensartet prøveudtagning efter entydige metoder med henblik på at mindske eventuelle tvivlsspørgsmål om jordens reelle forureningsgrad, således at kommunal godkendelse af jordhåndtering bliver mere smidig. 2. UDVIKLING AF PLANLÆGNINGSTILGANGE At få udviklet planlægningsværktøjer, så der kan opnås en mere bæredygtig tilgang til overskudsjord, og der tidligt i planlægningen af et byggeri indtænkes genanvendelse af jord og minimering af jordmængder, der skal flyttes. 3. LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD 4. At undersøge muligheden for lokale og midlertidige jordoplag samt give forslag til, hvordan man kan udnytte f.eks. kommunale ejendomme til mindre jorddepoter. 5. JORDPORTAL: FORMIDLING AF JORD At opbygge en jordportal eller et web-sted for soil dating hvor aktører på området for overskudsjord kan mødes. Delprojektets mål er at etablere et enkelt og funktionelt koncept for en jordportal på en webbaseret platform, således at aktørerne på området kan få adgang til at annoncere jordpartier på basis af digitale værktøjer, og således at aktører efterfølgende i eget regi kan udveksle jordpartier. Aktørerne tænkes at være bl.a.:entreprenører,transportører, Developere/bygherrer, Rådgivere, Jordrensere/råstofleverandører, Jordmodtagere, Kommuner, Regioner, Statslige institutioner. Kravspecifikationen opbygges på baggrund af hidtidige erfaringer samt interviews med repræsentanter for aktørerne på området. Kravspecifikationen skal tillige indeholde en stillingtagen til kommercielle, juridiske, og miljømæssige konsekvenser af at etablere en jordbørs. Erfaringer fra bl.a. Holland med brug af jordbørs inddrages og den udviklede konceptuelle model sendes til kommentering i brugergrupper/brancher. 6. TEKNIKKER TIL FORÆDLING AF JORDKVALITETER At skabe viden om mængder og kvaliteter af jorden. Det er herunder vigtigt at øge viden om og muligheder for behandling og forædling af jordkvaliteter. Jord som overskudsjord skal gøres til en ressource frem for et affaldsprodukt. 7. OVERSKUDSJORD PÅ LANDBRUGSAREALER At afdække, hvorvidt modtagelse af ren overskudsjord kan blive et bæredygtigt forretningsområde for dansk landbrug. Samtidig er det formålet at undersøge i hvilken grad landbruget kan bidrage til en løsning på placering af ren overskudsjord. 8. SUNDHEDSLANDSKABER, REKREATIVE OMRÅDER At komme med forslag til hvordan fx hospitals- og idrætsbyggerier kan optimere håndteringen af overskudsjord både økonomisk og miljømæssigt, samt at komme med forslag lokal genanvendelse af overskudsjord til rekreative landskaber med fokus på sundhed i direkte tilknytning til nybyggerierne. 11

19 9. KLIMASIKRING MED OVERSKUDSJORD, LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDS- JORD Hvordan overskudsjord kan anvendes mere lokalt, Hvordan dette kan ske i et samarbejde mellem kommuner og forsyninger som hhv. jordmodtager og jordproducent Hvordan et sådan samarbejde kan danne grundlag for projekter for overskudsjord anvendes som en ressource i en klimasikringsindsats. 10. ENERGI OG OVERSKUDSJORD At udvikle og undersøge konkrete muligheder for anvendelse af overskudsjord til lagring af energi i vandreservoirer, samt skabe nye arealer til produktion af vedvarende energi. 12

20 13

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 11. - 12. marts 2014 Program Tirsdag 11. marts 2014 09.00 09.45 09.45 09.55 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the,

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts 09.30 09.45 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød 09.45 09.55 Restaurant Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Afværgeteknologier - State of the Art. 28. november 2012

Afværgeteknologier - State of the Art. 28. november 2012 Afværgeteknologier - State of the Art 28. november 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side HVORDAN FASTLÆGGER VI OPRENSNINGSKRITERIER 1 FOR GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER? - OVERVEJELSER PÅ LOKAL- OG OPLANDSSKALA

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Fra grusgrav til energilager

Fra grusgrav til energilager Fra grusgrav til energilager - et delprojekt i Region Hovedstadens program for overskudsjord Jens Lind Gregersen, Center for Regional Udvikling Natur & Miljø 2014. Odense Congress Center den 20 maj 2014.

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS 2 3 Projektet i MOLDOVA: Formål at identificere og afprøve afværgeteknologier

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Historik for grundvandsbaserede energianlæg

Historik for grundvandsbaserede energianlæg Side 2 Side 3 Historik for grundvandsbaserede energianlæg Første anlæg blev etableret i 80 erne ved Hørholm (Høj temperaturlager) Etableret i gennemsnit to anlæg årligt fra medio 90 erne til dato Enkelt

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere