VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014"

Transkript

1 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted marts

2 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery of In-Situ 3 Remediation Agents in Clay Till Chapman Ross, Senior Environmental Engineer, Geosyntec Consulants Brug af infiltrationsgalleri og recirkulation til biologisk oprensning af residual 4 fri PCE fase i både umættet og mættet zone Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principial Engineer, Ph.D., Geosyntec Fuld-skala EK-BIO oprensning af fri fase PCS det første års drift 5 Projektleder Martin Bymose, NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS A/S Konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Energirigtig afværge (modul 2) Energirigtige afværgeløsninger - Analyse og handlingsplan for implementering af solenergi på afværgeanlæg 6 Civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Miljøtekniker Kresten Andersen, Orbicon A/S1 Procesingeniør Else Kathrine Friis, Region Sjælland Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Indeklimaforbedrende energirenovering 7 Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring 8 - et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S

3 Jordhåndtering (modul 3) Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordhåndtering håndtering omfatter (modul skabelsen 3) af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordplaner håndtering og omfatter stoftransportmodeller skabelsen af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal 13 Chefrådgiver Civilingeniør, Kristian ph.d. Lars Kirkebjerg, Bennedsen, Grontmij Rambøll A/S Jordplaner Afprøvning og af ny stoftransportmodeller prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland Civilingeniør, Projektleder, miljøtekniker ph.d. Lars Bennedsen, Lars Mølgaard Rambøll Andersen, NIRAS A/S Ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen, Region Nordjylland Afprøvning af ny prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland 14 Projektleder, miljøtekniker Lars Mølgaard Andersen, NIRAS A/S Termisk Ingeniør oprensning Tina Rebsdorf (modul Simonsen, 4) Region Nordjylland Demonstrationsforsøg med termisk oprensning ved hjælp af radiobølger 15 Termisk Miljøtekniker oprensning Kresten Andersen, (modul 4) Orbicon A/S Demonstrationsforsøg Storskala dioxin/pesticid med kilde termisk oprensning oprensning ved hjælp af radiobølger Miljøtekniker Produktchef Niels Kresten Ploug, Andersen, Krüger Orbicon A/S A/S Storskala Destruktion dioxin/pesticid af PCE i gasdrevne kilde oprensning varmelegemer til termisk oprensning Produktchef Civilingeniør, Niels ph.d. Ploug, Thomas Krüger Hauerberg A/S Larsen, Orbicon A/S Destruktion af PCE i gasdrevne varmelegemer til termisk oprensning 18 Indeklima Civilingeniør, (modul ph.d. Thomas 5 og 6) Hauerberg Larsen, Orbicon A/S Hvornår holder en reduktionsfaktor på 100 over betongulv? 19 Indeklima erfaringer (modul fra de danske 5 og 6) regioner Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Hvornår Civilingeniør, holder ph.d. en reduktionsfaktor Claus Larsen, DMR på A/S 100 over betongulv? 19 Seniorkonsulent erfaringer fra de Christian danske Andersen, regioner Videncenter for Jordforurening Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Forurening Civilingeniør, af indeluft ph.d. Claus Larsen, DMR A/S 21 - Lokalisering Seniorkonsulent og Christian vurdering Andersen, af spredningsveje Videncenter og for kilder Jordforurening Specialist Tage Bote, COWI A/S Forurening af indeluft 21 Vinylchlorid - Lokalisering i indeklimaet og vurdering af spredningsveje og kilder 22 - løst Specialist ved at Tage skabe Bote, undertryk COWI A/S i kloaksystemet Civilingeniør Karin Birn Nielsen, Region Midtjylland Vinylchlorid i indeklimaet 22 - Passiv løst ved ventilation, skabe undertryk virker! i kloaksystemet - indeklimasikring Civilingeniør Karin ved Birn etablering Nielsen, Region af ventileret Midtjylland krybekælder 24 Diplomingeniør Rikke Berg Mørch, Horsens Vand (tidl. DMR) Passiv Udviklingsleder, ventilation, civilingeniør der virker! ph.d. Per Loll, DMR A/S - indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, etablering DMR A/S af ventileret krybekælder 24 Diplomingeniør Miljøtekniker Klaus Rikke Bundgaard Berg Mørch, Mortensen, Horsens Region Vand (tidl. Syddanmark DMR) Udviklingsleder, civilingeniør ph.d. Per Loll, DMR A/S Indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, indbygning DMR A/S af aktivt kul i gulvkonstruktionen 25 Civilingeniør Miljøtekniker Nancy Klaus Hamburger, Bundgaard Region Mortensen, Hovedstaden Region Syddanmark Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Indeklimasikring Civilingeniør, ph.d ved Thomas indbygning H. Larsen, af miljøtekniker aktivt kul i gulvkonstruktionen Claus G. Kirkeberg, 25 Civilingeniør Pernille Nancy Hamburger, Palstrøm, Orbicon Region A/S Hovedstaden Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Civilingeniør, Differenstrykmålinger ph.d Thomas anvendt H. Larsen, som miljøtekniker styrings-/projekteringsparameter Claus G. Kirkeberg, 26 Civilingeniør ved aktiv ventilation Pernille Palstrøm, som afværge-foranstaltning Orbicon A/S (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S Differenstrykmålinger anvendt som styrings-/projekteringsparameter 26 ved aktiv ventilation som afværge-foranstaltning (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S

4 Spor 2 (side 27-38) Nye emner (modul 4) Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende 29 undersøgelse sig fra traditionelle jordforureningsundersøgelser? Kontorleder, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS A/S Undersøgelser af PFAS i det danske grundvand 30 - perspektiver for regulering Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S Civilingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen En brancheanalyse af jordforureningssektoren og de deraf følgende konklusioner 31 Seniorkons. Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening/Danish Soil Partnership Økonom Christina van Breugel, COWI A/S Konsulent Henrik Sand, COWI A/S In situ afværge (modul 5) Anvendelse af risikovurdering til optimering af afværgestrategi 35 Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll Kraftig forurening med atypiske forureningsstoffer på stor industrilokalitet 36 i Gladsaxe Kommune In Situ biologisk oprensning af grundvandsforureningen Ekspertisechef Charlotte E. Riis, NIRAS A/S Seniorkonsulent Lisbeth Walsted, NIRAS A/S Seniorspecialist Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S Principal Evan Cox, Geosyntec Consultants Nye avancerede tolkningsmetoder i forbindelse med moniteret naturlig 38 nedbrydning (MNA) til håndtering af en stor forureningsfane Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Geolog Lars Larsen, Orbicon A/S Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Spor 3 (side 41-66) Klimatilpasning (modul 1) Sillebro ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt 41 Projektleder, cand.scient. Anna Tauby, NIRAS A/S Hvor truer klimaet, og hvordan handler vi? 43 Chefkonsulent, ph,.d., hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Kortlægning af oversvømmelsesrisiko iht. Oversvømmelses- 44 direktivets plantrin 2 Cand. scient. Christian Mathias Rundblad, NIRAS A/S

5 Lokal afledning af regnvand (LAR) - salt (modul 2) Risiko for forurening af grundvandet ved vejsaltning 46 Konsulent, ph.d. Heidi Birch, ALECTIA A/S Seniorkonsulent Frank Andreasen, ALECTIA A/S Lektor Søren Munch Kristiansen, Inst. For Geoscience, Aarhus Universitet Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af 47 LAR i grundvandsdannende oplande Civilingeniør, ph,d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune Geolog Johanne Urup, Rambøll Implementering af LAR i indsats-planer 49 Hydrogeolog, ph.d. Jens Asger Andersen, Orbicon A/S Rensning af pesticidforurenet vand (modul 3) Vandrensning med MPPE (Macro Porous Polymer Extraction) 50 Civilingeniør Jesper Holm, Krüger A/S, og Sales Manager Jan Bart Kok, VWS MPP Systems OPI projekt - Udvikling af biologisk reaktor til rensning for pesticider 51 Teamleder, civilingeniør Liselotte Clausen, Krüger A/S Forsker Christian Nyrop Albers, GEUS Projektleder Tommy Nielsen, Region Sjælland Avancerede oxidationsprocesser til behandling af pesticidforurenet grundvand 52 Planlægningsingeniør Charlotte Schmidt, TREFOR kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S VVM Indvinding (Modul 4) Kompliceret grundvandsindvinding i Aalborg skrivekridtet 53 vurderet med analytiske modeller Ph.d. Henrik Aktor, Aktor Innovation VVM for en regional vandforsyning 54 Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR Planlægning af vandindvinding inden for rammerne af VVM 56 Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum, Rambøll Bæredygtighed (Modul 5) Bæredygtig indvinding med fokus på vandkvalitet 58 Geolog Lonnie Frøjk, NIRAS A/S Hydrogeolog Lone Mossin, Aarhus Kommune Docent Loren Ramsay, VIA University College Bæredygtig vandindvinding som gevinst af monitering på kildeplads og i vandløb 60 Geolog, projektleder Ole Silkjær, TREFOR Driftsoptimering fra boring til vandværk KeyZones Kildeplads 61 Team- og projektleder Hanne Nicolaysen Trap, EnviDan Water

6 Drift af grundvandsbeskyttelse (BNBO) Administration af enkeltindvindere kan det gøres enklere og bedre? 62 Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S Afdelingsleder Bjarke Jensen, Mariagerfjord Kommune Naturgeograf Bastian Egede Jensen, Vesthimmerland Kommune Miljømedarbejder Mogens Klausen, Hjørring Kommune Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? 64 Projektchef Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan Water, og civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune Hvornår er det proportionalt at beskytte i BNBO? 66 Chefkonsulent, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Spor 4 (side 69 79) Pesticider, råstoffer og råvand-kvalitet (modul 4) Miocæne akviferers sårbarhed i Danmark vurderet ud fra transportsimuleringer 69 af Direkte Alder samt miljøtraceren Ar39 Hydrolog Peter Scharling, COWI A/S Strategi for håndtering af pesticidpunktkilder i Region Sjælland 70 Miljøkemiker, ph.d. Pia Haugaard Jensen, Region Sjælland Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon A/S Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? 71 Geolog Gunnar Larsen, NIRAS A/S Geolog Jakob Qvortrup Christensen, NIRAS A/S Geofysik - Fagsession 1 (modul 5 og 6) Integration af geofysiske, geologiske og hydrologiske data til (semi-) automatiseret konstruktion af hydrogeologiske modeller Udfordringerne ved at måle med MRS tæt ved bymæssig bebyggelse 72 metoder og resultater Ph.d. stud. Esben Dalgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Philip Christiansen, bygningskonstruktør Simon Ejlertsen, Postdoc Ahmad Behroozmand, Simon Rejkjær, Postdoc. Troels Vilhelmsen, Adjunkt Jakob Juul Larsen, professor Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Koblet og joint inversion af MRS data og grundvandsmodeller 73 Postdoc Troels Vilhelmsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Postdoc. Ahmad Behroozmand, lektor Steen Christensen, professor Esben Auken, Lektor Anders Vest Christiansen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

7 Sammenstilling af et atlas over resistivitet af danske geologiske aflejringer 74 Seniorforsker Ingelise Møller, GEUS Lektor Anders V. Christiansen, Institut for Geoscience, AU Geofysiker Verner H. Søndergaard, seniorforsker Flemming Jørgensen, seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS Hydro-geofysisk Test bench 75 Ph.d. stud. Nikolaj K. Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Professor Ty Ferre, Dept. of Hydrology and Water Resources, University of Arizona Automatisk generering af 3D geologiske modeller ud fra resistivitets 76 - og borehulsdata - en inversionstilgang Ph.d. stud. Nikolaj Foged, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Anders Vest Christiansen, professor Esben Auken Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- 77 og borehulsdata, eksempel fra Norsminde Ph.d. stud. Pernille Aabye Marker, DTU Miljø Kortlægning af overfladenær geologi med nyt SkyTEM system, eksempler fra Kasted 78 Head of Operations, ph,d, Per Gissel Gisselø, SkyTEM Surveys ApS HYGEM Perspektiver fra en slutbruger 79 Hydrogeolog Mikael Rosenberg, Aarhus Vand A/S Notater 80

8 Spor 1 In-Situ afværge Energirigtig afværge Jordhåndtering Termisk oprensning Indeklima 1

9 2

10 DIRECT PUSH HIGH-PRESSURE JET INJECTION METHOD FOR DELIVERY OF IN SITU REMEDIATION AGENTS IN CLAY TILL Chapman Ross, Senior Environmental Engineer Geosyntec Consultants, Boston, Massachusetts, USA In situ remediation of chlorinated solvents in clay till is challenging because low permeability constrains reagent delivery, and solvent diffusion into the soil matrix limits the rate of treatment. Pneumatic and hydraulic fracturing can enhance delivery of treatment agents; however, their radius of influence (ROI) is limited in clay till and primarily controlled by natural fracture networks. Here we present the results of three pilot studies using jet injection, a novel 700 bar (10,000 psi) hydraulic fracturing method intended to create large hydraulic fractures in low-permeability soils. The purpose of this work is to develop a new injection technique that can reliably create subhorizontal fractures in low-permeability soils such as the basal clay till that is prevalent in Denmark. Unlike traditional injection methods, high-pressure jet injection uses 700 bar water jets with sufficient kinetic energy to erode conduits in the soil extending radially from the point of injection. A pilot test was completed using jet injection to deliver zero-valent iron from two wells into clay till in Taastrup, Denmark. After the first pilot test, specialized injection tooling was developed to improve performance by combining jet injection methods with direct push technology (DPT) drilling techniques. This DPT jet injection tooling was used during two additional pilot tests in saprolite in South Carolina, USA and in clay till in Ohio, USA. Excavation was used to map the resulting fracture network for all three pilot tests. In Taastrup, the injection achieved an ROI of 6 to 7m, but, the loss of kinetic energy caused by the tooling design resulted in short circuiting into natural vertical fractures. In the second test using the improved DPT tooling in the US, injection of water and dye resulted in a maximum ROI of 2.1m in saprolite. In the third test, injection of water, dye, and guar gel slurry created sub-horizontal fractures in clay till with cylindrical conduits up to 1.4m long and an ROI of up to 3m. Pilot test results showed greater ROI than conventional fracturing methods, the potential to bypass natural fractures, and feasibility of implementation with DPT drilling techniques. The innovative combination of DPT and jet injection provides a flexible, rapid, and promising method to achieve a large injection ROI that bypasses natural fractures in low-permeability soils. 3

11 BRUG AF INFILTRATIONSGALLERI OG RECIRKULATION TIL BIOLOGISK OPRENSNING AF RESIDUAL FRI PCE FASE I BÅDE UMÆTTET OG MÆTTET ZONE Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principal Engineer, Ph.D., Geosyntec Én af de store udfordringer ved oprensning af klorerede opløsningsmidler med residual fri fase, er at udvikle metoder, hvor traditionelle kildereduktionsmetoder som afgravning og termiske metoder ikke er cost effektive, f.eks. pga. stor forureningsdybde og/eller stor horisontal udbredelse. På en lokalitet i Ringe pågår de første trin i en fuldskalaoprensning af residual fri fase forurening med PCE i både umættet og mættet zone. Den væsentligste forureningsmasse med fri fase er blevet oprenset ved traditionel opgravning ned til 9 m s dybde, mens det ikke blev vurderet cost effektivt at oprense den dybereliggende forurening ved afgravning eller termiske metoder. For oprensning i den dybereliggende mættede zone anvendes der en traditionel biologisk metode med stimuleret reduktiv deklorering. For at forbedre effekten af den biologiske oprensning, er der som et forsøg etableret et infiltrationsgalleri i den umættede zone i bunden af udgravningen. Dette infiltrationssystem udgør sammen med 2 injektionsboringer i den mættede zone og 3 pumpeboringer placeret omkring kildeområdet et recirkulationssystem, hvor grundvand løbende oppumpes og reinfiltreres i både den mættede og umættede zone. Udover at forbedre den biologiske oprensning, sker der også en kraftig gennemskylning (flushing) af både den umættede og mættede zone. Samtidig bliver der midlertidigt skabt mættede forhold mellem grundvandsspejlet og infiltrationssystemet, hvorved den biologiske metode også kan anvendes i den umættede zone, der ellers er vanskelig at behandle, og som ville være en fortsat kilde til forurening af den mættede zone. Som en del af indkøringen blev der foretaget en tracertest for at eftervise den opstillede grundvandsmodel og dokumentere strømningsmønstre, som derpå dannede grundlag for at foretage justeringer i mønster for oppumpning og reinjicering. Resultaterne efterviser det modellerede influensområde samt strømningshastighed. For at imødegå evt. tilklokning er anlægget bl.a. opbygget med filtreringssystem og periodevis tilsætning af donor. Desuden er der opstillet en plan for regenerering af boringer/dræn. Ved at anvende en strategi med infiltrationsgalleri og recirkulering forceres oprensningen af den fri fase i både den umættede og mættede zone. De indledende resultater viser god sammenhæng med den hydrogeologiske model og dermed et godt perspektiv for effektivisering af den biologiske oprensning i umættet og mættet zone. Der ses således gode muligheder for en nedsættelse af tiden for oprensning af forureningen med fri fase og en heraf følgende begrænsning af omkostningerne. 4

12 FULD SKALA EK-BIO OPRESNING AF FRI FASE PCE DET FØRSTE ÅRS DRIFT Projektleder Martin Bymose NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis og konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Baggrund På mange forurenede lokaliteter i Danmark er kildeområdet beliggende i lavpermeable aflejringer. Succesfuld implementering af in-situ oprensningsteknikker, som eksempelvis biologiske oprensninger, afhænger af at oprensningsreagenserne fordeles effektivt i kildeområdet. Elektrokinetiske transportmekanismer er relativt uafhængige af hydraulisk permeabilitet, og derfor kan brug af elektrokinetik effektivt sikre fordeling af substrat og biomasse på lokaliteter med lav permeabilitet og heterogen geologi. Der blev i 2011 gennemført et pilotforsøg i område IV i Skuldelev med elektrokinetisk stimuleret biologisk nedbrydning (EK-BIO) til vurdering af anvendeligheden af metoden til oprensning af fri fase PCE i moræneler med indlejrede sandpartier. Pilotforsøget demonstrerede, at elektrokinetik kan facilitere transport af både substrat (laktat) og biomasse (KB-1 TM ) gennem lerjord i behandlingszonen. Resultaterne fra vandprøver og kerneprøver udtaget under og efter pilotforsøget viste en omfattende reduktiv dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen og signifikante indhold af dechlorerende mikroorganismer (Dhc, med vcr A), hvilket indikerede, at det var muligt at opnå en fuldstændig dechlorering af PCE ved at anvende EK-BIO metoden med KB-1 TM bioaugmentation. Aktiviteter På baggrund af de lovende resultater fra pilotforsøget blev en fuld skala oprensning med EK- BIO igangsat i december Behandlingsområdet er inddelt i et net med 15 elektrodeboringer, som tilsammen dækker et areal på ca. 100 m 2 og en behandlingszone mellem 3 og 10 m u.t. Behandlingsområdet er inddelt i to delområder A+B, der behandles skiftevis i perioder/stages på ca. 3 måneder. Polariteten af elektroderne skiftes undervejs for at ændre på strømretningen gennem jorden med henblik på at optimere det elektroosmotiske flow og sikre, at hele behandlingsområdet bliver behandlet. Der udføres løbende tilsyn med anlægget til kontrol af anlæggets funktion, strømstyrke og spændingsforhold. Der udføres en løbende grundvandsmonitering af substratindhold og redoxparametre indenfor behandlingszonen. Ved afslutningen af hvert stage foretages en udvidet montering til detaljeret karakterisering af forurenings- og dechloreringsforholdene. Resultater Resultaterne af det første års drift (3 stages) af EK-BIO vil blive præsenteret. På nuværende tidspunkt er stage 3 afsluttet med lovende og forventede resultater. Både substrat og bakterier er blevet fordelt i hele behandlingsområdet, og der ses en fuldstændig dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen. Dechloreringsgraden er stigende, og totalindholdet af PCE og nedbrydningsprodukter er stigende i flere af moniteringsboringerne, hvilket indikerer, at der sker en samtidig dechlorering og desorption/opløsning af fri fase PCE. 5

13 ENERGFRIGTIGE AFVÆRGELØSNINGER - ANALYSE OG HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF SOLENERGI PÅ AFVÆRGEANLÆG Civilingeniør Mads Georg Møller Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, miljøtekniker Kresten Andersen,, Orbicon A/S Procesingeniør Else Kathrine Friis, hydrogeolog Hasse Milter og miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Der er i Region Sjælland et ønske om at reducere de faste omkostninger til drift af afværgeforanstaltninger samt at foretage en omlægning af energiforbruget, så mest muligt kommer fra grøn/bæredygtig energi. Der anvendes i dag over kr. alene til el i forbindelse med driften af Regionens afværgeanlæg. Projektet er udarbejdet som et OPI projekt for Region Sjælland med Orbicon A/S og Dansk Solenergi ApS som samarbejdspartnere. Formål Det overordnede formål med projektet er at foretage en reduktion i driftsomkostningerne og udledningen af drivhusgasser ved at skifte til grøn energi i form af solceller på regionens afværgeanlæg. I projektet er der foretaget specifikke undersøgelser af mulighederne for at implementere solceller på 3 forskellige afværgeanlæg. Med baggrund i resultaterne fra disse undersøgelser er der fortaget en samlet analyse af hele Regionens anlægspark mht. undersøgelse af potentialet for at supplere eller helt erstatte den eksisterende elforsyning på anlæggene med solenergi. Konklusion Etablering af solceller på samtlige 31 afværgeanlæg anslås at kunne give en økonomisk besparelse på omkring 3,7 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 16 år ved en anlægslevetid på 25 år. Omlægningen til solceller vil medvirke til en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser. Solcelleanlæg med lagring af energien på batterier er meget dyre i etableringsomkostninger og har en beregnet tilbagebetalingsperiode, der overstiger anlæggets levetid (25 år). De afværgeanlæg, der har de største energiforbrug, har den korteste tilbagebetalingstid og de største besparelser. Foretages alene en implementering af solceller på det største afværgeanlæg, vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. over 25 år med en tilbagebetalingstid på 13 år. Det anbefales med baggrund i den samlede analyse at etablere et til tre pilotsolcelleanlæg med nettilslutning for at afprøve anlæggene. Pilotanlæggene skal etableres på de afværgeanlæg, der har det største energiforbrug, da der her kan opnås de største økonomiske besparelser. Regionen har lige modtaget analysen og har derfor endnu ikke besluttet sig for, hvorledes man vil arbejde videre med projektet med implementering af solceller på anlæggene. 6

14 INDEKLIMAFORBEDRENDE ENERGIRENOVERING Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Baggrunden for dette OPI-projekt har været, at Region Sjælland har ønsket at yde en bedre rådgivning til beboere i bygninger, hvor der er konstateret mindre overskridelser af afdampningskriterierne, herunder at vejlede bedre om muligheden for, at grundejerne selv udfører simple afværgeforanstaltninger og andre tiltag til forbedring af indeklimaet. Tiltag, der kan anbefales udført i ventetiden, mens sagerne evt. ligger i en årrække med lav prioritet i forhold til gennemførelse af en offentligt finansieret afværgeindsats. Der er på en udvalgt projektlokalitet udført en række forsøg med, tætning af bygning, øget ventilation og etablering af radonsug under gulv. Der er set på sammenhænge mellem poreluftkoncentrationer og indeklimakoncentrationer af både radon og PCE i forhold til luftskifte og differenstryk hen over gulv. Det er nyt at se på både radon og PCE i denne form for projekter og på samme lokalitet at arbejde med at afprøve nogle simple afværgemetoder i forhold til indeklima; afværgemetoder der evt. kan udføres sammen med en energirenovering eller anden forbedring af boligens øvrige indeklima. Der er i projektet anvendt og opnået erfaring med metoder, der kun i begrænset omfang anvendes i forhold til forureningsundersøgelser i dag. Der er anvendt passiv sporgasmåling til bestemmelse af luftskifte, kontinuert logning af differenstryk hen over gulv og Blowerdoortest. Der er fremkommet interessante og overraskende resultater omkring sammenhænge mellem radon og PCE i indeluften, der viser, at en uhensigtsmæssigt udført øget ventilation kan medføre utilsigtede indeklimaproblemer i forhold til radon. Det er således konstateret, at radonindholdet i indeluften steg med en faktor 5-17 samtidigt med, at PCE koncentrationen faldt med 40 %. Dette resultat blev konstateret i et lokale, hvor vægge og lofter var tætnede med en plastmembran for at simulere en energirenoveret bygning med en meget tæt klimaskærm. Der kan potentielt opstå markante utilsigtede radonproblemer, hvis der foretages en øget ventilation via udsugning, der resulterer i øget differenstryk og transport hen over gulv. Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af denne problemstilling på to andre lokaliteter, i ældre bygninger hvor klimaskærmen ikke er tætnet, der tyder på, at indvirkningen på radonkoncentrationen ved udsugning af luft fra et kælderlokale kan medføre både stigninger og fald i radonkoncentrationen, hvilket må forventes at afhænge af både gulvkonstruktionen og klimaskærmens tæthed. Det er således en problemstilling, man skal være opmærksom på ved tilrettelæggelse af udluftningsløsninger. Der er fremkommet lovende resultater omkring anvendelsen af radonsug som afværgeteknologi også i fht. PCE og sikkert også andre flygtige forureninger fra undergrunden. Resultaterne indikerer, at der kan opnås betydelige reduktioner i indeklimakoncentrationen af både radon og PCE ved anvendelsen af radonsug, der er en løsning, der relativt nemt kan indarbejdes i forbindelse med energirenovering af bygninger eller som selvstændigt indeklimaforbedrende tiltag. 7

15 UDVIKLING AF SOLCELLEDREVET VENTILATION TIL BRUG FOR INDEKLIMASIKRING ET OFFENTLIGT PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S Baggrund Passiv ventilation er i dag en ofte anvendt afværgeteknik til sikring af indeklimaet på forurenede boliggrunde. Ved at etablere et velventileret drænlag under en bygning, kan forurenet poreluft fjernes, før forureningen trænger ind i bygningen. De fleste indeklimasikringsløsninger anvender i dag en vindhætte for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte i drænlaget. Ved etablering af vindhætteventilation som afværgemetode i forbindelse med indeklimasikringssager har erfaringerne vist, at det er vanskeligt at opnå en konstant ventilation alene ved anvendelse af en vinddrevet vindhætte, da vindhættens ydelse ligger inden for et meget snævert interval. COWI har derfor i samarbejde med Region Syddanmark og Bellinge Ventilation udviklet og implementeret en indeklimaafværgeløsning, hvor passiv ventilation med vindhætte er kombineret med et passivt ventilationssystem drevet af solceller. Dermed opnås et mere effektivt system, der ikke kun er afhængigt af vindpåvirkning, men som også vil kunne drage nytte af potentialet i solceller. Udviklingsprojektet er gennemført som et Offentligt-Privat-Innovations projekt (OPI), og den solcelledrevne ventilation er afprøvet i fuldskala på en TCE-forurenet lokalitet i Odense. Metode og resultater Problemstillingen for OPI-projektet tog udgangspunkt i begrænsningerne i vindhætten og en ikke forud defineret løsningsmodel. På denne baggrund blev projektopstarten afholdt som en brainstorm med efterfølgende tilpasning i forhold til kravspecifikation og implementeringen af løsningen. Med ønsket om mindst muligt tryktab og så ensartet ventilering i det samlede ventilationssystem som muligt, er der designet og etableret et ventileret drænlag med ilagte ventilationsdræn. Ventilationssystemet er afsluttet med en traditionel vindhætte, hvor der forinden er etableret en aksial ventilator, der forsynes med strøm lagret på et batteri via et solcellepanel. På ventilationssystemet er der etableret omfattende online logning af data til dokumentation af ventilationssystemet og dets ydeevne. Data er logget hvert 10. minut siden januar Resultaterne har vist, at der er etableret et yderst effektivt og veldokumenteret ventilationssystem. På lokaliteten, hvor systemet er afprøvet, er forureningsniveauerne nedbragt til under afdampningskriteriet for TCE (1 µg/m 3 ) alene ved hjælp af sol- og vindenergi. 8

16 Ventilationssystemet har vist sig at være 4 gange så effektivt, når der anvendes kombination af solceller og vindhætte, frem for vindhætte alene. Konklusion Afværgeforanstaltningen blev etableret i ultimo 2012 og har siden da været i drift. Resultatet er et effektivt og driftssikkert ventilationssystem, som er endnu et værktøj i kassen af mulige metoder til sikring af indeklima. Udover dette er der opnået meget positive erfaringer med samarbejdsformen OPI, hvor partnerskabet mellem private virksomheder og en offentlig organisation sammen har udviklet nye løsninger, som både kan skabe værdi og forretning. 9

17 REGION HOVEDSTADENS PROJEKT HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING OMFATTER SKABELSEN AF ET NYT IT VÆRKTØJ, KALDET JORDPORTAL Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Bygherreforeningen har fået bevilget støtte fra Region Hovedstaden til projektet Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering med start den 1. april 2013 og tre år frem. Bygherreforeningen har som projektejer udviklet projektet om håndtering af overskudsjord i samarbejde med Grontmij og Niras. Projektet skal bidrage til udvikling af nye måder til håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, hvad enten den er ren eller forurenet. Dette så jordhåndtering sker på en mere bæredygtig måde også i økonomisk forstand. Projektet kan få stor betydning for fremtidig udvikling af metoder, teknikker og regler om jordhåndtering, og det vil skabe værdi for Bygherreforeningens medlemmer, for Region Hovedstaden og for samfundet generelt. Projektets mål er bl.a. at komme med anbefalinger til regelændringer, udvikle metoder til reduktion eller genanvendelse af overskudjord samt teknikker til forædling af overskudsjord. Desuden skal det gennem cases demonstreres, hvordan jord kan genanvendes og dermed blive til en ressource. Projektet består af 9 delprojekter med tilhørende samarbejdspartnere (se nedenfor). Præsentationen vil fokusere på delprojekt 4: Jordportalen 10

18 Delprojekterne De ni delprojekter har hvert deres perspektiv, der alle har til formål at bidrage til opfyldelse af visionen. Nedenstående beskrives formålet for hver af de 9 delprojekter: 1. CERTIFICERING OG AUDITERING AF JORDPRØVETAGERE At medvirke til at sikre en ensartet prøveudtagning efter entydige metoder med henblik på at mindske eventuelle tvivlsspørgsmål om jordens reelle forureningsgrad, således at kommunal godkendelse af jordhåndtering bliver mere smidig. 2. UDVIKLING AF PLANLÆGNINGSTILGANGE At få udviklet planlægningsværktøjer, så der kan opnås en mere bæredygtig tilgang til overskudsjord, og der tidligt i planlægningen af et byggeri indtænkes genanvendelse af jord og minimering af jordmængder, der skal flyttes. 3. LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD 4. At undersøge muligheden for lokale og midlertidige jordoplag samt give forslag til, hvordan man kan udnytte f.eks. kommunale ejendomme til mindre jorddepoter. 5. JORDPORTAL: FORMIDLING AF JORD At opbygge en jordportal eller et web-sted for soil dating hvor aktører på området for overskudsjord kan mødes. Delprojektets mål er at etablere et enkelt og funktionelt koncept for en jordportal på en webbaseret platform, således at aktørerne på området kan få adgang til at annoncere jordpartier på basis af digitale værktøjer, og således at aktører efterfølgende i eget regi kan udveksle jordpartier. Aktørerne tænkes at være bl.a.:entreprenører,transportører, Developere/bygherrer, Rådgivere, Jordrensere/råstofleverandører, Jordmodtagere, Kommuner, Regioner, Statslige institutioner. Kravspecifikationen opbygges på baggrund af hidtidige erfaringer samt interviews med repræsentanter for aktørerne på området. Kravspecifikationen skal tillige indeholde en stillingtagen til kommercielle, juridiske, og miljømæssige konsekvenser af at etablere en jordbørs. Erfaringer fra bl.a. Holland med brug af jordbørs inddrages og den udviklede konceptuelle model sendes til kommentering i brugergrupper/brancher. 6. TEKNIKKER TIL FORÆDLING AF JORDKVALITETER At skabe viden om mængder og kvaliteter af jorden. Det er herunder vigtigt at øge viden om og muligheder for behandling og forædling af jordkvaliteter. Jord som overskudsjord skal gøres til en ressource frem for et affaldsprodukt. 7. OVERSKUDSJORD PÅ LANDBRUGSAREALER At afdække, hvorvidt modtagelse af ren overskudsjord kan blive et bæredygtigt forretningsområde for dansk landbrug. Samtidig er det formålet at undersøge i hvilken grad landbruget kan bidrage til en løsning på placering af ren overskudsjord. 8. SUNDHEDSLANDSKABER, REKREATIVE OMRÅDER At komme med forslag til hvordan fx hospitals- og idrætsbyggerier kan optimere håndteringen af overskudsjord både økonomisk og miljømæssigt, samt at komme med forslag lokal genanvendelse af overskudsjord til rekreative landskaber med fokus på sundhed i direkte tilknytning til nybyggerierne. 11

19 9. KLIMASIKRING MED OVERSKUDSJORD, LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDS- JORD Hvordan overskudsjord kan anvendes mere lokalt, Hvordan dette kan ske i et samarbejde mellem kommuner og forsyninger som hhv. jordmodtager og jordproducent Hvordan et sådan samarbejde kan danne grundlag for projekter for overskudsjord anvendes som en ressource i en klimasikringsindsats. 10. ENERGI OG OVERSKUDSJORD At udvikle og undersøge konkrete muligheder for anvendelse af overskudsjord til lagring af energi i vandreservoirer, samt skabe nye arealer til produktion af vedvarende energi. 12

20 13

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Miljøeffektiv teknologi 2011 Titel: Kost effektiv og bæredygtig oprensning

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

RemS Brugervejledning

RemS Brugervejledning Region Hovedstaden Koncern Miljø RemS Brugervejledning Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforurening. Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere