VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014"

Transkript

1 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted marts

2 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery of In-Situ 3 Remediation Agents in Clay Till Chapman Ross, Senior Environmental Engineer, Geosyntec Consulants Brug af infiltrationsgalleri og recirkulation til biologisk oprensning af residual 4 fri PCE fase i både umættet og mættet zone Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principial Engineer, Ph.D., Geosyntec Fuld-skala EK-BIO oprensning af fri fase PCS det første års drift 5 Projektleder Martin Bymose, NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS A/S Konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Energirigtig afværge (modul 2) Energirigtige afværgeløsninger - Analyse og handlingsplan for implementering af solenergi på afværgeanlæg 6 Civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Miljøtekniker Kresten Andersen, Orbicon A/S1 Procesingeniør Else Kathrine Friis, Region Sjælland Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Indeklimaforbedrende energirenovering 7 Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring 8 - et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S

3 Jordhåndtering (modul 3) Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordhåndtering håndtering omfatter (modul skabelsen 3) af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jord- 10 Jordplaner håndtering og omfatter stoftransportmodeller skabelsen af et nyt IT-værktøj, kaldet Jordportal 13 Chefrådgiver Civilingeniør, Kristian ph.d. Lars Kirkebjerg, Bennedsen, Grontmij Rambøll A/S Jordplaner Afprøvning og af ny stoftransportmodeller prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland Civilingeniør, Projektleder, miljøtekniker ph.d. Lars Bennedsen, Lars Mølgaard Rambøll Andersen, NIRAS A/S Ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen, Region Nordjylland Afprøvning af ny prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland 14 Projektleder, miljøtekniker Lars Mølgaard Andersen, NIRAS A/S Termisk Ingeniør oprensning Tina Rebsdorf (modul Simonsen, 4) Region Nordjylland Demonstrationsforsøg med termisk oprensning ved hjælp af radiobølger 15 Termisk Miljøtekniker oprensning Kresten Andersen, (modul 4) Orbicon A/S Demonstrationsforsøg Storskala dioxin/pesticid med kilde termisk oprensning oprensning ved hjælp af radiobølger Miljøtekniker Produktchef Niels Kresten Ploug, Andersen, Krüger Orbicon A/S A/S Storskala Destruktion dioxin/pesticid af PCE i gasdrevne kilde oprensning varmelegemer til termisk oprensning Produktchef Civilingeniør, Niels ph.d. Ploug, Thomas Krüger Hauerberg A/S Larsen, Orbicon A/S Destruktion af PCE i gasdrevne varmelegemer til termisk oprensning 18 Indeklima Civilingeniør, (modul ph.d. Thomas 5 og 6) Hauerberg Larsen, Orbicon A/S Hvornår holder en reduktionsfaktor på 100 over betongulv? 19 Indeklima erfaringer (modul fra de danske 5 og 6) regioner Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Hvornår Civilingeniør, holder ph.d. en reduktionsfaktor Claus Larsen, DMR på A/S 100 over betongulv? 19 Seniorkonsulent erfaringer fra de Christian danske Andersen, regioner Videncenter for Jordforurening Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Forurening Civilingeniør, af indeluft ph.d. Claus Larsen, DMR A/S 21 - Lokalisering Seniorkonsulent og Christian vurdering Andersen, af spredningsveje Videncenter og for kilder Jordforurening Specialist Tage Bote, COWI A/S Forurening af indeluft 21 Vinylchlorid - Lokalisering i indeklimaet og vurdering af spredningsveje og kilder 22 - løst Specialist ved at Tage skabe Bote, undertryk COWI A/S i kloaksystemet Civilingeniør Karin Birn Nielsen, Region Midtjylland Vinylchlorid i indeklimaet 22 - Passiv løst ved ventilation, skabe undertryk virker! i kloaksystemet - indeklimasikring Civilingeniør Karin ved Birn etablering Nielsen, Region af ventileret Midtjylland krybekælder 24 Diplomingeniør Rikke Berg Mørch, Horsens Vand (tidl. DMR) Passiv Udviklingsleder, ventilation, civilingeniør der virker! ph.d. Per Loll, DMR A/S - indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, etablering DMR A/S af ventileret krybekælder 24 Diplomingeniør Miljøtekniker Klaus Rikke Bundgaard Berg Mørch, Mortensen, Horsens Region Vand (tidl. Syddanmark DMR) Udviklingsleder, civilingeniør ph.d. Per Loll, DMR A/S Indeklimasikring Civilingeniør Claus ved Larsen, indbygning DMR A/S af aktivt kul i gulvkonstruktionen 25 Civilingeniør Miljøtekniker Nancy Klaus Hamburger, Bundgaard Region Mortensen, Hovedstaden Region Syddanmark Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Indeklimasikring Civilingeniør, ph.d ved Thomas indbygning H. Larsen, af miljøtekniker aktivt kul i gulvkonstruktionen Claus G. Kirkeberg, 25 Civilingeniør Pernille Nancy Hamburger, Palstrøm, Orbicon Region A/S Hovedstaden Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Civilingeniør, Differenstrykmålinger ph.d Thomas anvendt H. Larsen, som miljøtekniker styrings-/projekteringsparameter Claus G. Kirkeberg, 26 Civilingeniør ved aktiv ventilation Pernille Palstrøm, som afværge-foranstaltning Orbicon A/S (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S Differenstrykmålinger anvendt som styrings-/projekteringsparameter 26 ved aktiv ventilation som afværge-foranstaltning (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS A/S

4 Spor 2 (side 27-38) Nye emner (modul 4) Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende 29 undersøgelse sig fra traditionelle jordforureningsundersøgelser? Kontorleder, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS A/S Undersøgelser af PFAS i det danske grundvand 30 - perspektiver for regulering Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S Civilingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen En brancheanalyse af jordforureningssektoren og de deraf følgende konklusioner 31 Seniorkons. Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening/Danish Soil Partnership Økonom Christina van Breugel, COWI A/S Konsulent Henrik Sand, COWI A/S In situ afværge (modul 5) Anvendelse af risikovurdering til optimering af afværgestrategi 35 Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll Kraftig forurening med atypiske forureningsstoffer på stor industrilokalitet 36 i Gladsaxe Kommune In Situ biologisk oprensning af grundvandsforureningen Ekspertisechef Charlotte E. Riis, NIRAS A/S Seniorkonsulent Lisbeth Walsted, NIRAS A/S Seniorspecialist Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S Principal Evan Cox, Geosyntec Consultants Nye avancerede tolkningsmetoder i forbindelse med moniteret naturlig 38 nedbrydning (MNA) til håndtering af en stor forureningsfane Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Orbicon A/S Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Geolog Lars Larsen, Orbicon A/S Hydrogeolog Hasse Milter, Region Sjælland Spor 3 (side 41-66) Klimatilpasning (modul 1) Sillebro ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt 41 Projektleder, cand.scient. Anna Tauby, NIRAS A/S Hvor truer klimaet, og hvordan handler vi? 43 Chefkonsulent, ph,.d., hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Kortlægning af oversvømmelsesrisiko iht. Oversvømmelses- 44 direktivets plantrin 2 Cand. scient. Christian Mathias Rundblad, NIRAS A/S

5 Lokal afledning af regnvand (LAR) - salt (modul 2) Risiko for forurening af grundvandet ved vejsaltning 46 Konsulent, ph.d. Heidi Birch, ALECTIA A/S Seniorkonsulent Frank Andreasen, ALECTIA A/S Lektor Søren Munch Kristiansen, Inst. For Geoscience, Aarhus Universitet Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af 47 LAR i grundvandsdannende oplande Civilingeniør, ph,d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune Geolog Johanne Urup, Rambøll Implementering af LAR i indsats-planer 49 Hydrogeolog, ph.d. Jens Asger Andersen, Orbicon A/S Rensning af pesticidforurenet vand (modul 3) Vandrensning med MPPE (Macro Porous Polymer Extraction) 50 Civilingeniør Jesper Holm, Krüger A/S, og Sales Manager Jan Bart Kok, VWS MPP Systems OPI projekt - Udvikling af biologisk reaktor til rensning for pesticider 51 Teamleder, civilingeniør Liselotte Clausen, Krüger A/S Forsker Christian Nyrop Albers, GEUS Projektleder Tommy Nielsen, Region Sjælland Avancerede oxidationsprocesser til behandling af pesticidforurenet grundvand 52 Planlægningsingeniør Charlotte Schmidt, TREFOR kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S VVM Indvinding (Modul 4) Kompliceret grundvandsindvinding i Aalborg skrivekridtet 53 vurderet med analytiske modeller Ph.d. Henrik Aktor, Aktor Innovation VVM for en regional vandforsyning 54 Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR Planlægning af vandindvinding inden for rammerne af VVM 56 Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum, Rambøll Bæredygtighed (Modul 5) Bæredygtig indvinding med fokus på vandkvalitet 58 Geolog Lonnie Frøjk, NIRAS A/S Hydrogeolog Lone Mossin, Aarhus Kommune Docent Loren Ramsay, VIA University College Bæredygtig vandindvinding som gevinst af monitering på kildeplads og i vandløb 60 Geolog, projektleder Ole Silkjær, TREFOR Driftsoptimering fra boring til vandværk KeyZones Kildeplads 61 Team- og projektleder Hanne Nicolaysen Trap, EnviDan Water

6 Drift af grundvandsbeskyttelse (BNBO) Administration af enkeltindvindere kan det gøres enklere og bedre? 62 Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S Afdelingsleder Bjarke Jensen, Mariagerfjord Kommune Naturgeograf Bastian Egede Jensen, Vesthimmerland Kommune Miljømedarbejder Mogens Klausen, Hjørring Kommune Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? 64 Projektchef Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan Water, og civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune Hvornår er det proportionalt at beskytte i BNBO? 66 Chefkonsulent, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Spor 4 (side 69 79) Pesticider, råstoffer og råvand-kvalitet (modul 4) Miocæne akviferers sårbarhed i Danmark vurderet ud fra transportsimuleringer 69 af Direkte Alder samt miljøtraceren Ar39 Hydrolog Peter Scharling, COWI A/S Strategi for håndtering af pesticidpunktkilder i Region Sjælland 70 Miljøkemiker, ph.d. Pia Haugaard Jensen, Region Sjælland Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon A/S Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? 71 Geolog Gunnar Larsen, NIRAS A/S Geolog Jakob Qvortrup Christensen, NIRAS A/S Geofysik - Fagsession 1 (modul 5 og 6) Integration af geofysiske, geologiske og hydrologiske data til (semi-) automatiseret konstruktion af hydrogeologiske modeller Udfordringerne ved at måle med MRS tæt ved bymæssig bebyggelse 72 metoder og resultater Ph.d. stud. Esben Dalgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Philip Christiansen, bygningskonstruktør Simon Ejlertsen, Postdoc Ahmad Behroozmand, Simon Rejkjær, Postdoc. Troels Vilhelmsen, Adjunkt Jakob Juul Larsen, professor Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Koblet og joint inversion af MRS data og grundvandsmodeller 73 Postdoc Troels Vilhelmsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Postdoc. Ahmad Behroozmand, lektor Steen Christensen, professor Esben Auken, Lektor Anders Vest Christiansen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

7 Sammenstilling af et atlas over resistivitet af danske geologiske aflejringer 74 Seniorforsker Ingelise Møller, GEUS Lektor Anders V. Christiansen, Institut for Geoscience, AU Geofysiker Verner H. Søndergaard, seniorforsker Flemming Jørgensen, seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS Hydro-geofysisk Test bench 75 Ph.d. stud. Nikolaj K. Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Professor Ty Ferre, Dept. of Hydrology and Water Resources, University of Arizona Automatisk generering af 3D geologiske modeller ud fra resistivitets 76 - og borehulsdata - en inversionstilgang Ph.d. stud. Nikolaj Foged, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Lektor Anders Vest Christiansen, professor Esben Auken Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- 77 og borehulsdata, eksempel fra Norsminde Ph.d. stud. Pernille Aabye Marker, DTU Miljø Kortlægning af overfladenær geologi med nyt SkyTEM system, eksempler fra Kasted 78 Head of Operations, ph,d, Per Gissel Gisselø, SkyTEM Surveys ApS HYGEM Perspektiver fra en slutbruger 79 Hydrogeolog Mikael Rosenberg, Aarhus Vand A/S Notater 80

8 Spor 1 In-Situ afværge Energirigtig afværge Jordhåndtering Termisk oprensning Indeklima 1

9 2

10 DIRECT PUSH HIGH-PRESSURE JET INJECTION METHOD FOR DELIVERY OF IN SITU REMEDIATION AGENTS IN CLAY TILL Chapman Ross, Senior Environmental Engineer Geosyntec Consultants, Boston, Massachusetts, USA In situ remediation of chlorinated solvents in clay till is challenging because low permeability constrains reagent delivery, and solvent diffusion into the soil matrix limits the rate of treatment. Pneumatic and hydraulic fracturing can enhance delivery of treatment agents; however, their radius of influence (ROI) is limited in clay till and primarily controlled by natural fracture networks. Here we present the results of three pilot studies using jet injection, a novel 700 bar (10,000 psi) hydraulic fracturing method intended to create large hydraulic fractures in low-permeability soils. The purpose of this work is to develop a new injection technique that can reliably create subhorizontal fractures in low-permeability soils such as the basal clay till that is prevalent in Denmark. Unlike traditional injection methods, high-pressure jet injection uses 700 bar water jets with sufficient kinetic energy to erode conduits in the soil extending radially from the point of injection. A pilot test was completed using jet injection to deliver zero-valent iron from two wells into clay till in Taastrup, Denmark. After the first pilot test, specialized injection tooling was developed to improve performance by combining jet injection methods with direct push technology (DPT) drilling techniques. This DPT jet injection tooling was used during two additional pilot tests in saprolite in South Carolina, USA and in clay till in Ohio, USA. Excavation was used to map the resulting fracture network for all three pilot tests. In Taastrup, the injection achieved an ROI of 6 to 7m, but, the loss of kinetic energy caused by the tooling design resulted in short circuiting into natural vertical fractures. In the second test using the improved DPT tooling in the US, injection of water and dye resulted in a maximum ROI of 2.1m in saprolite. In the third test, injection of water, dye, and guar gel slurry created sub-horizontal fractures in clay till with cylindrical conduits up to 1.4m long and an ROI of up to 3m. Pilot test results showed greater ROI than conventional fracturing methods, the potential to bypass natural fractures, and feasibility of implementation with DPT drilling techniques. The innovative combination of DPT and jet injection provides a flexible, rapid, and promising method to achieve a large injection ROI that bypasses natural fractures in low-permeability soils. 3

11 BRUG AF INFILTRATIONSGALLERI OG RECIRKULATION TIL BIOLOGISK OPRENSNING AF RESIDUAL FRI PCE FASE I BÅDE UMÆTTET OG MÆTTET ZONE Projektleder, ingeniør Anne Marie Schondelmaier COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI A/S Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Neal Durant, Principal Engineer, Ph.D., Geosyntec Én af de store udfordringer ved oprensning af klorerede opløsningsmidler med residual fri fase, er at udvikle metoder, hvor traditionelle kildereduktionsmetoder som afgravning og termiske metoder ikke er cost effektive, f.eks. pga. stor forureningsdybde og/eller stor horisontal udbredelse. På en lokalitet i Ringe pågår de første trin i en fuldskalaoprensning af residual fri fase forurening med PCE i både umættet og mættet zone. Den væsentligste forureningsmasse med fri fase er blevet oprenset ved traditionel opgravning ned til 9 m s dybde, mens det ikke blev vurderet cost effektivt at oprense den dybereliggende forurening ved afgravning eller termiske metoder. For oprensning i den dybereliggende mættede zone anvendes der en traditionel biologisk metode med stimuleret reduktiv deklorering. For at forbedre effekten af den biologiske oprensning, er der som et forsøg etableret et infiltrationsgalleri i den umættede zone i bunden af udgravningen. Dette infiltrationssystem udgør sammen med 2 injektionsboringer i den mættede zone og 3 pumpeboringer placeret omkring kildeområdet et recirkulationssystem, hvor grundvand løbende oppumpes og reinfiltreres i både den mættede og umættede zone. Udover at forbedre den biologiske oprensning, sker der også en kraftig gennemskylning (flushing) af både den umættede og mættede zone. Samtidig bliver der midlertidigt skabt mættede forhold mellem grundvandsspejlet og infiltrationssystemet, hvorved den biologiske metode også kan anvendes i den umættede zone, der ellers er vanskelig at behandle, og som ville være en fortsat kilde til forurening af den mættede zone. Som en del af indkøringen blev der foretaget en tracertest for at eftervise den opstillede grundvandsmodel og dokumentere strømningsmønstre, som derpå dannede grundlag for at foretage justeringer i mønster for oppumpning og reinjicering. Resultaterne efterviser det modellerede influensområde samt strømningshastighed. For at imødegå evt. tilklokning er anlægget bl.a. opbygget med filtreringssystem og periodevis tilsætning af donor. Desuden er der opstillet en plan for regenerering af boringer/dræn. Ved at anvende en strategi med infiltrationsgalleri og recirkulering forceres oprensningen af den fri fase i både den umættede og mættede zone. De indledende resultater viser god sammenhæng med den hydrogeologiske model og dermed et godt perspektiv for effektivisering af den biologiske oprensning i umættet og mættet zone. Der ses således gode muligheder for en nedsættelse af tiden for oprensning af forureningen med fri fase og en heraf følgende begrænsning af omkostningerne. 4

12 FULD SKALA EK-BIO OPRESNING AF FRI FASE PCE DET FØRSTE ÅRS DRIFT Projektleder Martin Bymose NIRAS A/S Ekspertisechef Charlotte Riis og konsulent Dorte Pade, NIRAS A/S Principal Evan Cox og Associate James Wang, Geosyntec Consultants Senior Professional David Gent, US Army Engineer R&D Center Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Baggrund På mange forurenede lokaliteter i Danmark er kildeområdet beliggende i lavpermeable aflejringer. Succesfuld implementering af in-situ oprensningsteknikker, som eksempelvis biologiske oprensninger, afhænger af at oprensningsreagenserne fordeles effektivt i kildeområdet. Elektrokinetiske transportmekanismer er relativt uafhængige af hydraulisk permeabilitet, og derfor kan brug af elektrokinetik effektivt sikre fordeling af substrat og biomasse på lokaliteter med lav permeabilitet og heterogen geologi. Der blev i 2011 gennemført et pilotforsøg i område IV i Skuldelev med elektrokinetisk stimuleret biologisk nedbrydning (EK-BIO) til vurdering af anvendeligheden af metoden til oprensning af fri fase PCE i moræneler med indlejrede sandpartier. Pilotforsøget demonstrerede, at elektrokinetik kan facilitere transport af både substrat (laktat) og biomasse (KB-1 TM ) gennem lerjord i behandlingszonen. Resultaterne fra vandprøver og kerneprøver udtaget under og efter pilotforsøget viste en omfattende reduktiv dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen og signifikante indhold af dechlorerende mikroorganismer (Dhc, med vcr A), hvilket indikerede, at det var muligt at opnå en fuldstændig dechlorering af PCE ved at anvende EK-BIO metoden med KB-1 TM bioaugmentation. Aktiviteter På baggrund af de lovende resultater fra pilotforsøget blev en fuld skala oprensning med EK- BIO igangsat i december Behandlingsområdet er inddelt i et net med 15 elektrodeboringer, som tilsammen dækker et areal på ca. 100 m 2 og en behandlingszone mellem 3 og 10 m u.t. Behandlingsområdet er inddelt i to delområder A+B, der behandles skiftevis i perioder/stages på ca. 3 måneder. Polariteten af elektroderne skiftes undervejs for at ændre på strømretningen gennem jorden med henblik på at optimere det elektroosmotiske flow og sikre, at hele behandlingsområdet bliver behandlet. Der udføres løbende tilsyn med anlægget til kontrol af anlæggets funktion, strømstyrke og spændingsforhold. Der udføres en løbende grundvandsmonitering af substratindhold og redoxparametre indenfor behandlingszonen. Ved afslutningen af hvert stage foretages en udvidet montering til detaljeret karakterisering af forurenings- og dechloreringsforholdene. Resultater Resultaterne af det første års drift (3 stages) af EK-BIO vil blive præsenteret. På nuværende tidspunkt er stage 3 afsluttet med lovende og forventede resultater. Både substrat og bakterier er blevet fordelt i hele behandlingsområdet, og der ses en fuldstændig dechlorering af PCE til cisdce, VC og ethen. Dechloreringsgraden er stigende, og totalindholdet af PCE og nedbrydningsprodukter er stigende i flere af moniteringsboringerne, hvilket indikerer, at der sker en samtidig dechlorering og desorption/opløsning af fri fase PCE. 5

13 ENERGFRIGTIGE AFVÆRGELØSNINGER - ANALYSE OG HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF SOLENERGI PÅ AFVÆRGEANLÆG Civilingeniør Mads Georg Møller Orbicon A/S Civilingeniør Trine Skov Jepsen, miljøtekniker Kresten Andersen,, Orbicon A/S Procesingeniør Else Kathrine Friis, hydrogeolog Hasse Milter og miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland Der er i Region Sjælland et ønske om at reducere de faste omkostninger til drift af afværgeforanstaltninger samt at foretage en omlægning af energiforbruget, så mest muligt kommer fra grøn/bæredygtig energi. Der anvendes i dag over kr. alene til el i forbindelse med driften af Regionens afværgeanlæg. Projektet er udarbejdet som et OPI projekt for Region Sjælland med Orbicon A/S og Dansk Solenergi ApS som samarbejdspartnere. Formål Det overordnede formål med projektet er at foretage en reduktion i driftsomkostningerne og udledningen af drivhusgasser ved at skifte til grøn energi i form af solceller på regionens afværgeanlæg. I projektet er der foretaget specifikke undersøgelser af mulighederne for at implementere solceller på 3 forskellige afværgeanlæg. Med baggrund i resultaterne fra disse undersøgelser er der fortaget en samlet analyse af hele Regionens anlægspark mht. undersøgelse af potentialet for at supplere eller helt erstatte den eksisterende elforsyning på anlæggene med solenergi. Konklusion Etablering af solceller på samtlige 31 afværgeanlæg anslås at kunne give en økonomisk besparelse på omkring 3,7 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 16 år ved en anlægslevetid på 25 år. Omlægningen til solceller vil medvirke til en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser. Solcelleanlæg med lagring af energien på batterier er meget dyre i etableringsomkostninger og har en beregnet tilbagebetalingsperiode, der overstiger anlæggets levetid (25 år). De afværgeanlæg, der har de største energiforbrug, har den korteste tilbagebetalingstid og de største besparelser. Foretages alene en implementering af solceller på det største afværgeanlæg, vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. over 25 år med en tilbagebetalingstid på 13 år. Det anbefales med baggrund i den samlede analyse at etablere et til tre pilotsolcelleanlæg med nettilslutning for at afprøve anlæggene. Pilotanlæggene skal etableres på de afværgeanlæg, der har det største energiforbrug, da der her kan opnås de største økonomiske besparelser. Regionen har lige modtaget analysen og har derfor endnu ikke besluttet sig for, hvorledes man vil arbejde videre med projektet med implementering af solceller på anlæggene. 6

14 INDEKLIMAFORBEDRENDE ENERGIRENOVERING Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland Baggrunden for dette OPI-projekt har været, at Region Sjælland har ønsket at yde en bedre rådgivning til beboere i bygninger, hvor der er konstateret mindre overskridelser af afdampningskriterierne, herunder at vejlede bedre om muligheden for, at grundejerne selv udfører simple afværgeforanstaltninger og andre tiltag til forbedring af indeklimaet. Tiltag, der kan anbefales udført i ventetiden, mens sagerne evt. ligger i en årrække med lav prioritet i forhold til gennemførelse af en offentligt finansieret afværgeindsats. Der er på en udvalgt projektlokalitet udført en række forsøg med, tætning af bygning, øget ventilation og etablering af radonsug under gulv. Der er set på sammenhænge mellem poreluftkoncentrationer og indeklimakoncentrationer af både radon og PCE i forhold til luftskifte og differenstryk hen over gulv. Det er nyt at se på både radon og PCE i denne form for projekter og på samme lokalitet at arbejde med at afprøve nogle simple afværgemetoder i forhold til indeklima; afværgemetoder der evt. kan udføres sammen med en energirenovering eller anden forbedring af boligens øvrige indeklima. Der er i projektet anvendt og opnået erfaring med metoder, der kun i begrænset omfang anvendes i forhold til forureningsundersøgelser i dag. Der er anvendt passiv sporgasmåling til bestemmelse af luftskifte, kontinuert logning af differenstryk hen over gulv og Blowerdoortest. Der er fremkommet interessante og overraskende resultater omkring sammenhænge mellem radon og PCE i indeluften, der viser, at en uhensigtsmæssigt udført øget ventilation kan medføre utilsigtede indeklimaproblemer i forhold til radon. Det er således konstateret, at radonindholdet i indeluften steg med en faktor 5-17 samtidigt med, at PCE koncentrationen faldt med 40 %. Dette resultat blev konstateret i et lokale, hvor vægge og lofter var tætnede med en plastmembran for at simulere en energirenoveret bygning med en meget tæt klimaskærm. Der kan potentielt opstå markante utilsigtede radonproblemer, hvis der foretages en øget ventilation via udsugning, der resulterer i øget differenstryk og transport hen over gulv. Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af denne problemstilling på to andre lokaliteter, i ældre bygninger hvor klimaskærmen ikke er tætnet, der tyder på, at indvirkningen på radonkoncentrationen ved udsugning af luft fra et kælderlokale kan medføre både stigninger og fald i radonkoncentrationen, hvilket må forventes at afhænge af både gulvkonstruktionen og klimaskærmens tæthed. Det er således en problemstilling, man skal være opmærksom på ved tilrettelæggelse af udluftningsløsninger. Der er fremkommet lovende resultater omkring anvendelsen af radonsug som afværgeteknologi også i fht. PCE og sikkert også andre flygtige forureninger fra undergrunden. Resultaterne indikerer, at der kan opnås betydelige reduktioner i indeklimakoncentrationen af både radon og PCE ved anvendelsen af radonsug, der er en løsning, der relativt nemt kan indarbejdes i forbindelse med energirenovering af bygninger eller som selvstændigt indeklimaforbedrende tiltag. 7

15 UDVIKLING AF SOLCELLEDREVET VENTILATION TIL BRUG FOR INDEKLIMASIKRING ET OFFENTLIGT PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Projektchef Lars Nissen, COWI A/S Specialist Tage V. Bote, COWI A/S Baggrund Passiv ventilation er i dag en ofte anvendt afværgeteknik til sikring af indeklimaet på forurenede boliggrunde. Ved at etablere et velventileret drænlag under en bygning, kan forurenet poreluft fjernes, før forureningen trænger ind i bygningen. De fleste indeklimasikringsløsninger anvender i dag en vindhætte for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte i drænlaget. Ved etablering af vindhætteventilation som afværgemetode i forbindelse med indeklimasikringssager har erfaringerne vist, at det er vanskeligt at opnå en konstant ventilation alene ved anvendelse af en vinddrevet vindhætte, da vindhættens ydelse ligger inden for et meget snævert interval. COWI har derfor i samarbejde med Region Syddanmark og Bellinge Ventilation udviklet og implementeret en indeklimaafværgeløsning, hvor passiv ventilation med vindhætte er kombineret med et passivt ventilationssystem drevet af solceller. Dermed opnås et mere effektivt system, der ikke kun er afhængigt af vindpåvirkning, men som også vil kunne drage nytte af potentialet i solceller. Udviklingsprojektet er gennemført som et Offentligt-Privat-Innovations projekt (OPI), og den solcelledrevne ventilation er afprøvet i fuldskala på en TCE-forurenet lokalitet i Odense. Metode og resultater Problemstillingen for OPI-projektet tog udgangspunkt i begrænsningerne i vindhætten og en ikke forud defineret løsningsmodel. På denne baggrund blev projektopstarten afholdt som en brainstorm med efterfølgende tilpasning i forhold til kravspecifikation og implementeringen af løsningen. Med ønsket om mindst muligt tryktab og så ensartet ventilering i det samlede ventilationssystem som muligt, er der designet og etableret et ventileret drænlag med ilagte ventilationsdræn. Ventilationssystemet er afsluttet med en traditionel vindhætte, hvor der forinden er etableret en aksial ventilator, der forsynes med strøm lagret på et batteri via et solcellepanel. På ventilationssystemet er der etableret omfattende online logning af data til dokumentation af ventilationssystemet og dets ydeevne. Data er logget hvert 10. minut siden januar Resultaterne har vist, at der er etableret et yderst effektivt og veldokumenteret ventilationssystem. På lokaliteten, hvor systemet er afprøvet, er forureningsniveauerne nedbragt til under afdampningskriteriet for TCE (1 µg/m 3 ) alene ved hjælp af sol- og vindenergi. 8

16 Ventilationssystemet har vist sig at være 4 gange så effektivt, når der anvendes kombination af solceller og vindhætte, frem for vindhætte alene. Konklusion Afværgeforanstaltningen blev etableret i ultimo 2012 og har siden da været i drift. Resultatet er et effektivt og driftssikkert ventilationssystem, som er endnu et værktøj i kassen af mulige metoder til sikring af indeklima. Udover dette er der opnået meget positive erfaringer med samarbejdsformen OPI, hvor partnerskabet mellem private virksomheder og en offentlig organisation sammen har udviklet nye løsninger, som både kan skabe værdi og forretning. 9

17 REGION HOVEDSTADENS PROJEKT HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING OMFATTER SKABELSEN AF ET NYT IT VÆRKTØJ, KALDET JORDPORTAL Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij A/S Bygherreforeningen har fået bevilget støtte fra Region Hovedstaden til projektet Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering med start den 1. april 2013 og tre år frem. Bygherreforeningen har som projektejer udviklet projektet om håndtering af overskudsjord i samarbejde med Grontmij og Niras. Projektet skal bidrage til udvikling af nye måder til håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, hvad enten den er ren eller forurenet. Dette så jordhåndtering sker på en mere bæredygtig måde også i økonomisk forstand. Projektet kan få stor betydning for fremtidig udvikling af metoder, teknikker og regler om jordhåndtering, og det vil skabe værdi for Bygherreforeningens medlemmer, for Region Hovedstaden og for samfundet generelt. Projektets mål er bl.a. at komme med anbefalinger til regelændringer, udvikle metoder til reduktion eller genanvendelse af overskudjord samt teknikker til forædling af overskudsjord. Desuden skal det gennem cases demonstreres, hvordan jord kan genanvendes og dermed blive til en ressource. Projektet består af 9 delprojekter med tilhørende samarbejdspartnere (se nedenfor). Præsentationen vil fokusere på delprojekt 4: Jordportalen 10

18 Delprojekterne De ni delprojekter har hvert deres perspektiv, der alle har til formål at bidrage til opfyldelse af visionen. Nedenstående beskrives formålet for hver af de 9 delprojekter: 1. CERTIFICERING OG AUDITERING AF JORDPRØVETAGERE At medvirke til at sikre en ensartet prøveudtagning efter entydige metoder med henblik på at mindske eventuelle tvivlsspørgsmål om jordens reelle forureningsgrad, således at kommunal godkendelse af jordhåndtering bliver mere smidig. 2. UDVIKLING AF PLANLÆGNINGSTILGANGE At få udviklet planlægningsværktøjer, så der kan opnås en mere bæredygtig tilgang til overskudsjord, og der tidligt i planlægningen af et byggeri indtænkes genanvendelse af jord og minimering af jordmængder, der skal flyttes. 3. LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD 4. At undersøge muligheden for lokale og midlertidige jordoplag samt give forslag til, hvordan man kan udnytte f.eks. kommunale ejendomme til mindre jorddepoter. 5. JORDPORTAL: FORMIDLING AF JORD At opbygge en jordportal eller et web-sted for soil dating hvor aktører på området for overskudsjord kan mødes. Delprojektets mål er at etablere et enkelt og funktionelt koncept for en jordportal på en webbaseret platform, således at aktørerne på området kan få adgang til at annoncere jordpartier på basis af digitale værktøjer, og således at aktører efterfølgende i eget regi kan udveksle jordpartier. Aktørerne tænkes at være bl.a.:entreprenører,transportører, Developere/bygherrer, Rådgivere, Jordrensere/råstofleverandører, Jordmodtagere, Kommuner, Regioner, Statslige institutioner. Kravspecifikationen opbygges på baggrund af hidtidige erfaringer samt interviews med repræsentanter for aktørerne på området. Kravspecifikationen skal tillige indeholde en stillingtagen til kommercielle, juridiske, og miljømæssige konsekvenser af at etablere en jordbørs. Erfaringer fra bl.a. Holland med brug af jordbørs inddrages og den udviklede konceptuelle model sendes til kommentering i brugergrupper/brancher. 6. TEKNIKKER TIL FORÆDLING AF JORDKVALITETER At skabe viden om mængder og kvaliteter af jorden. Det er herunder vigtigt at øge viden om og muligheder for behandling og forædling af jordkvaliteter. Jord som overskudsjord skal gøres til en ressource frem for et affaldsprodukt. 7. OVERSKUDSJORD PÅ LANDBRUGSAREALER At afdække, hvorvidt modtagelse af ren overskudsjord kan blive et bæredygtigt forretningsområde for dansk landbrug. Samtidig er det formålet at undersøge i hvilken grad landbruget kan bidrage til en løsning på placering af ren overskudsjord. 8. SUNDHEDSLANDSKABER, REKREATIVE OMRÅDER At komme med forslag til hvordan fx hospitals- og idrætsbyggerier kan optimere håndteringen af overskudsjord både økonomisk og miljømæssigt, samt at komme med forslag lokal genanvendelse af overskudsjord til rekreative landskaber med fokus på sundhed i direkte tilknytning til nybyggerierne. 11

19 9. KLIMASIKRING MED OVERSKUDSJORD, LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDS- JORD Hvordan overskudsjord kan anvendes mere lokalt, Hvordan dette kan ske i et samarbejde mellem kommuner og forsyninger som hhv. jordmodtager og jordproducent Hvordan et sådan samarbejde kan danne grundlag for projekter for overskudsjord anvendes som en ressource i en klimasikringsindsats. 10. ENERGI OG OVERSKUDSJORD At udvikle og undersøge konkrete muligheder for anvendelse af overskudsjord til lagring af energi i vandreservoirer, samt skabe nye arealer til produktion af vedvarende energi. 12

20 13

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 11. - 12. marts 2014 Program Tirsdag 11. marts 2014 09.00 09.45 09.45 09.55 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the,

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- og borehulsdata, eksempel fra norsminde

Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- og borehulsdata, eksempel fra norsminde Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 15, 2017 Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på resistivitets- og borehulsdata, eksempel fra norsminde Marker, Pernille Aabye Published in:

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Indeklimaforbedrende energirenovering

Indeklimaforbedrende energirenovering 1 Indeklimaforbedrende energirenovering Jens-Ole Petersen, civilingeniør, kontorleder ATV Vintermøde, Vingsted 11-12. marts 2014 2 Indeklimaforbedrende energirenovering Indhold Baggrund for OPI-projektet.

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Grundvandsforekomsterne i Vandplan 2.0 kvantitativ og kemisk tilstandsvurdering

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Grundvandsforekomsterne i Vandplan 2.0 kvantitativ og kemisk tilstandsvurdering Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Program Tirsdag 10. marts 2015 09.00 09.50 09.50 10.00 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the,

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF Tage V. Bote, Lars Nissen, Bjarke Neiegaard Rasmussen, COWI A/S Jan Petersen, Ole Mikkelsen, Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark

Læs mere

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Henrik Østergård, Hanne Kristensen, Flemming Vormbak, Carsten Bagge Jensen, John Flyvbjerg, Region Hovedstaden Pernille Kjærsgaard, Niels D. Overheu,

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

28. oktober Radisson H. C. Andersen Hotel Odense. Mødenr. 51. Tidspunkt Onsdag den 28. oktober 2009, kl Sted

28. oktober Radisson H. C. Andersen Hotel Odense. Mødenr. 51. Tidspunkt Onsdag den 28. oktober 2009, kl Sted Det er almen viden, at man lærer rigtig meget af sine fejl. Formålet med dette møde er at dele vores erfaringer og prøve, om vi ikke kan lære noget af hinandens fejl. Vi vil prøve at flytte fokus lidt

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 5. 6. marts 2013 Program Tirsdag 5. marts 2013

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 5. 6. marts 2013 Program Tirsdag 5. marts 2013 Program Tirsdag 5. marts 2013 09.00 09.45 09.45 09.55 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød I restauranten Velkomst Teknisk direktør Tom Heron, formand for ATV

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG?

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? Civilingeniør, kemi, Ph.D Kirsten Rügge, COWI Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder Møde 18. januar 2012

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

JORD OG JORDFORURENING S P O R C

JORD OG JORDFORURENING S P O R C JORD OG JORDFORURENING S P O R C PROGRAM FOR TIRSDAG 9.30 12.30 13.30 15.00 15.45 17.15 17.30 20.00 Plenumkonference Frokost Session C1 Pause Session C2 Networking ENVINA Generalforsamling Festmiddag mm

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen > Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen Af Liselotte Clausen, Henrik Nicolaisen (Glostrup Forsyning) og Karoline M. Jensen (HOFOR) Glostrup

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Fagsession 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Fagsession 1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts 09.30 09.45 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød 09.45 09.55 Hal 1 Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand 09.55

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts 09.30 09.45 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød 09.45 09.55 Restaurant Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Gør tanke til handling VIA University College Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Af Theis R. Andersen*og Søren Erbs Poulsen* * VIA University College konceptuelle modeller til 3D

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) 1 Overskudsjord (masser) er en ressource 2 Overskudsjord (masser) er en ressource 3 Disposition Vision og mål for at arbejde med genanvendelse

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening:

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Brugervejledning 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration,

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Radioaktive og stabile isotoper til datering af (pesticid-forurenede) indvindingsboringer

Radioaktive og stabile isotoper til datering af (pesticid-forurenede) indvindingsboringer Radioaktive og stabile isotoper til datering af (pesticid-forurenede) indvindingsboringer Klaus Hinsby (GEUS), Troels Kærgaard Bjerre (VCS), Ole Silkjær (Trefor) Jens Aamand, Rasmus Jakobsen, Peter van

Læs mere

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET BAGGRUND FOR PROJEKTET I GLADSAXE KOMMUNE I Gladsaxe Kommune har der været stor interesse for at nedsive regnvand lokalt, da borgerne er blevet belønnet

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening marts 2018 Tirsdag 6. marts 2018

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening marts 2018 Tirsdag 6. marts 2018 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 6. - 7. marts 2018 Tirsdag 6. marts 2018 09.00 09.30 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbuffet 09.30

Læs mere

OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider. /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/

OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider. /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/ OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/ OPI: Offentlig privat innovations partnerskab Parterne: Region Sjælland Videncenter for Jordforurening

Læs mere

Termisk oprensning med ISTD i DK. hvordan er det gået?

Termisk oprensning med ISTD i DK. hvordan er det gået? Termisk oprensning med ISTD i DK hvordan er det gået? 29/11/2012 Agenda 1. Kort intro hvad er hvad? 2. Status på udførte ISTD oprensninger 3. Nye stoffer/istd applikationer 4. Intelligent energiaftag 5.

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Den fremtidige hospitalsbyen kommer til at består af det nuværende ca. 160.000 m 2 store sygehus i Skejby opført i 3 etager, der sammenbygges med ca. 216.000

Læs mere

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 8. - 9. marts 2016. Program Tirsdag 8. marts 2016

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 8. - 9. marts 2016. Program Tirsdag 8. marts 2016 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 8. - 9. marts 2016 Program Tirsdag 8. marts 2016 09.00 09.50 09.50 10.00 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the,

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere